't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 07 OKTOBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be

 

BESTE STUDENTES EN STUDENTEN

Nooit gedacht dat ik mij heel specifiek ooit naar jullie richten zou. Dat ik dit doe, komt omdat jullie leeftijdsgenoten in de driehoek Nieuwpoort, Blankenberge en Gent mij, de laatste drie weken, zowaar met mijn mond vol tanden hebben doen staan van het verschieten. En verschieten doe ik echt niet zo snel meer!

In Eernegem, Eeklo, Gent en Maldegem ontmoette ik, op tram, bus en aan hun haltes, jonge oortjes die de luisterbereidheid hadden om deze senior te aanhoren. Mijn dank daarvoor, heel specifiek naar Edith, Lisa, Romy, Johan, Maarten en Thomas toe. Het is goed (en nodig) dat de jeugd zich interesseert voor wat de politici hen aansmeert, hen aandeed.

Elk van jullie klonk verrast toen ik vroeg hoeveel schuld jullie hebben. Een, op het eerste gezicht, toch wel rare vraag van een totaal vreemde man aan hen die probleemloos zijn (achter-)kleinkinderen kunnen zijn. Ieder van u antwoordde hetzelfde, de een al meer verrassend opkijkend van zulke bizarre vraag dan de andere. “Ik heb geen schuld”, antwoordden jullie steeds opnieuw.

Helaas, de waarheid ligt toch wel enigszins anders. Jullie deel (in de staatsschuld) bedraagt op heden (maandag 7 oktober 2019 om precies 10 uur 55) 43.253 euro. Zie www.staatsschuldmeter.be. Dat is best een hele hoop geld. Zoals Thomas me zei “Amaai, daar heb je bijna een Tesla voor”, een andere student had het over een “dikke BMW”. Dat die schuld dagelijks verhoogt met 3,90 euro ofte bijna 1.425 euro per kalenderjaar lijkt een niemendalletje maar zowel de huidige schuld als al wat er nog zal bijkomen tegen dat je die op een dag zal moeten betalen … beste Thomas, tegen dan kan je er een hele heuse Tesla mee kopen.

Uiteraard treft geen van jullie schuld. Diegene die jullie dat ooit durven te zeggen, mag je naar mij verwijzen. De oorsprong van die staatsschuld - die vandaag (maandag 7 oktober 2019 om precies 12 uur ‘ s middags) 466.646.098.567 euro bedraagt, ligt bij de politici van vooral de laatste vier decennia. In oude Belgische franken zijn er dat ruim 18.000.000.000.000! Achttien biljoen ! ! ! Ik word over tachtig dagen 71. Kan iemand van jullie zich voorstellen dat ik zestig jaar geleden naar de cinema ging en daarvoor vijf frank diende te betalen? En nu heb ik 1.900.000 Bef aan staatsschulden! Goed voor 380.000 oude toegangstickets voor de cinema. Een bioscoopbezoek kost inmiddels bijna honderd keer meer dan zestig jaar terug! Vraag jullie oma of opa eens of de lonen ook maal honderd de hoogte in zwiepten.

Hoe is het zo ver gekomen? Hoe is dat vooral deze eeuw zo sterk gegroeid? Waarom maakten onze noorderburen in 2018 een winst van twaalf miljard euro en zorgde onze regering voor achttien miljard euro verlies? Een verschil – in amper één jaar – van dertig miljard euro! Waar heeft de regering van N-VA, OPEN VLD, CD&V, MR zulke verspilling kunnen realiseren? 

Het begon allemaal feitelijk reeds in 1958. Maar laat me de tijd tussen dat jaar van de Brusselse wereldtentoonstelling en de eeuwwisseling een andere keer verhalen. Van 2000 tot 2019 verdubbelde onze staatsschuld zowat. De ene pensioenkas na het andere Zilverfonds werd uitgehold tot op het bot. Politieke partijen zorgden ervoor dat hun eigen kassen, en de bankrekeningen van hun politici steeds groener werden. Er is gevochten – neen, niet voor een nieuw fatsoen zoals Boudewijn De Groot een halve eeuw terug zong in 'ZE ZIJN NIET MEER ALS TOEN'. Surf maar eens en beluister die teksten eens. – voor de verbazend rijkelijk betaalde postjes in o.a. intercommunales of als lid van de bestuursraad van een bank. Een voormalige eerste minister kreeg een jobke aangeboden bij AB Inbev. Geen kat die gelooft dat hij die job kreeg omdat hij nooit iets regelde voor de grootste bierbrouwer ter wereld. Of wat dacht je van oud minister Jo Van Deurzen die - nota bene op zestigjarige leeftijd! - een nieuwe job moest zoeken eind vorig jaar en daar 400.000 (vierhonderdduizend) euro voor kreeg? De creativiteit van volksvertegenwoordigers om zichzelf en hun partij te verrijken met gelden uit de Staatskas is . . . grenzeloos! Ik heb het hier dan nog niet eens over organisaties allerlei die politiek gebonden zijn, de mensen bedot hebben (neem nu bijvoorbeeld de Arco-affaire met 780.000 gedupeerden) en hun kapitalen veilig parkeerden op buitenlandse rekeningen.

Vraag aan jullie ouders of aan jullie buschauffeur eens of zij ook 400.000 euro zullen ontvangen als zij een nieuwe job moeten zoeken.

Waarom de media, meer bepaald onze dagelijkse kranten, jullie (aka onze jeugd en de toekomst van Vlaanderen) nooit aanspreken daarover? Welke hond bijt de hand die hem jaarlijks 300.000.000 (driehonderd miljoen!) euro geeft om via Bpost de krant bij de particulier in de brievenbus te gooien? Thomas Leysen (Mediahuis en dus Het Nieuwsblad) en Christian Van Thillo (Het Laatste Nieuws) . . . geloof me vrij, die zijn niet gek hoor. De helft van de winst van de mediagroep rond Van Thillo is afkomstig van die gratis leveringen. In ruil dienen de schrijvers van al zijn media de lippen (maar vooral) hun klavier stil te houden. Politiek en de media (is samen met de magistratuur) het triumviraat dat alles dicteert in Vlaanderen!

Is het democratie waarin ik, waarin jullie leven? Laat er ons eens over praten, vrijblijvend. Leg jullie vragen eens voor en sta me toe de juiste, de correcte, de waarheidsgetrouwe antwoorden te geven. Ik weet niet alles maar als ik het zelf niet weet dan lees je een week later op maandag hier de waarheid. Dat in dit, zogenaamd democratisch, koninkrijk jullie recht hebben op de waarheid betreffende de staatsschuld maakt deel uit van jullie geboorterecht. Heel misschien is het tijd dat jullie zich realiseren dat enkel jullie er iets kunnen aan doen. Het zijn niet jullie grootouders of de mensen van mijn leeftijd die iets zullen doen aan wat zwaar fout loopt in Vlaanderen. Zij (wij seniors) hebben het nog veel te goed en blijven goedgelovig in politici die ons al – sinds WO II – van alles beloven. Elke gepensioneerde droomt van het politiek orakel dat het minimum pensioen netto 1.500 euro moet worden. De realiteit, die enkel ik schrijven durf, zal zijn dat het maximum pensioen 1.500 euro zal bedragen.

Het klimaat kan niemand meer redden, hoeveel betogingen de reislustige Anuna de Wever ook nog mag organiseren. Hooguit kan men het terminaal zieke klimaat een iets langere stervensbegeleiding aanbieden maar sinds de industriële revolutie is het klimaat van een lichte hoestbuitje terecht gekomen in een orkaan waar niet meer uit te ontsnappen valt. Het is wachten op die ene tsunami die het licht zal uitdoen. Tweehonderd jaar de Aarde ontdoen van gas, olie en andere mineralen en honderd jaar fabrieken, auto’s en vliegtuigen . . . meer was er niet nodig om onze planeet – langzaam en zeker - naar de haaien te helpen. Geen atoomboom werkt efficiënter en dodelijker!

Hef jullie kont op. Vraag jezelf af waarom jullie dom werden/worden gehouden. Zestig jaar geleden ging ik naar school, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag. Op zaterdag eindigde de schoolweek dan om 12 uur ’s middags. In vergelijking met het hedendaags onderwijs verbleven leerlingen toen 22 % meer op de schoolbanken dan op heden. We hadden toen ook nog geen week extra verlof in november en februari. Alle samen brachten wij toen één derde van onze eerste twaalf studiejaren meer door op schoolbanken dan jullie nu. Geen kat gelooft dat die smartphones, I-pads (of hoe die dingen ook mogen heten) jullie meer kennis bezorgen dan de onderwijzers en leraars van onze twaalf eerste leerjaren.

Ik weet niet welke vakken allemaal achterwege zijn gebleven die laatste halve eeuw. Alvast die van het aanleren van onze normen, waarden en respect hebben het niet overleefd. Maar ook hoofdrekenen, de kennis van onze tweede landstaal maar vooral die van de eigen moedertaal . . . alle drie sneuvelden ze en neen, niet op het veld van eer!

Welk percentage jongeren staat nog recht op tram of bus om de eigen zitplaats spontaan aan te bieden aan een senior die moeite heeft om recht te blijven staan?

Denken jullie a.u.b. niet dat ik jullie iets verwijt. Jullie genieten gewoon een totaal andere opvoeding dan ons werd gegeven een halve eeuw (of langer) geleden. Ik, ik hoef het mij feitelijk niet meer aan te trekken want ik ben te oud en heb een te klein pensioen (855,22 euro per maand) om ooit ook maar één eurocent van die staatsschuld te zullen betalen. Maar als ik jullie desbetreffend mag voorlichten dan heeft alvast ondergetekende iets gedaan voor de jeugd van deze eeuw. Velen zullen pas later - als ik er niet meer zal zijn - snappen wat ik hier doe voor jullie.

Ik ben geen kankeraar tegen alles en nog wat. Ik wil jullie gewoon op de hoogte brengen van de realiteit die (en laat ons eerlijk blijven) niemand anders jullie vertelde: elkeen van jullie heeft inderdaad die zware staatsschuld. Vraag aan elkaar waarom jullie daar (als leerlingen hoger middelbaar) niet van op de hoogte waren . . . Ik houd het hierbij en als jullie zich beter voelen om mij te verguizen dan doen jullie dat maar; dat is jullie democratisch recht. Mijne pa zaliger (overleden op 13 juli 1964) zei “Domheid is niet te genezen bij mensen die de waarheid niet willen zien”. Beslis nu maar zelf of jullie slim zijn.

Wie hierover wil meepraten, ga linksboven naar CONTACT en stuur een mailtje met je gegevens. Heel misschien kan ik dan eens een debatmoment organiseren met eerlijke politici die het belangrijker vinden om het volk te dienen i.p.v. spelletjes te spelen op de smartphone . . .   

Ik wens jullie een aangename maar vooral leerrijke schoolweek toe.

Mag ik jullie toch verzoeken dit zoveel mogelijk te forwarden, waarvoor dank.ECHT GELUKKIG ZAG HIJ ER NIET UIT

Hij was keurig op tjjd, onze nieuwe minister-president van Vlaanderen. De receptie stond gepland van 18.30 uur tot 19.30 uur en om 18.46 uur reed zijn chauffeur de luxueuze BMW reeds op de oprit van het hotel Serwir te Sint-Niklaas. Na nog vijf minuten (spelletjes spelend op zijn smartphone?) verliet hij zijn wagen. 

Het was de vierde maal dat ik de man zag. Amaai! Het leek alsof hij Atlas was die de wereldbol dragen moest. Wist ik veel dat hij zich realiseerde dat de volgende dag het Vlaams parlement zou leeglopen. Of was hij ontgoocheld omdat zijn computerspelletje niet lukte?

Ik schreef het vorige week nog maar pas. Hij is niet de juiste persoon voor de uitoefening van het minister-presidentschap. . Voor mij gaat Jan Jambon nu de weg op van Kris Peeters vijf jaar geleden toen oerdomme Wouter Beke hem opofferde voor de Europese Marianne Thyssen. Inmiddels weten we allen hoe dat klereavontuur afliep . . .

Ik had ’s ochtends nog nieuwe flyers laten maken bij Annick (zie hieronder). Ook deze maal had ik die kleine papiertjes mee, aangepast aan de gelegenheid. Aanstaande vrijdag deel ik (vermoedelijk want ik kreeg deze ochtend een genereus voorstel van een sympathisant) diezelfde flyers uit te Middelkerke.

Er waren best heel wat betalende Vlamingen aanwezig op het sponsordiner van DOORBRAAK. Ook politici zoals voormalig Kamervoorzitter Bracke die we niet kunnen beschuldigen niet in de hand te bijten die hem vijf jaar lang overvoed heeft.

Bij sponsorevenementen heb ik mij mijn hele leven twee vragen gesteld: wat is de werkelijke bedoeling van dergelijk ontmoetingsmoment en wat is het uiteindelijk resultaat.

Voor www.doorbraak.be (moet je echt eens heen surfen) is het een bron van inkomsten, dergelijk sponsormoment. Het is triest dat dergelijke, ernstige en goedmenende initiatiefnemers op zulke wijze moeten zorgen voor het voortbestaan van hun werking. Een democratie - die naam waardig - zou jaarlijks een bepaalde som kunnen ter beschikking stellen om te bewijzen dat we inderdaad leven binnen een democratisch koninkrijk. Helaas . . . 

1 % van het cadeau dat onze politici, middels de Staatskas, jaarlijks schenken aan de uitgevers van dagbladen, dat is 3.000.000 euro. Daar kunnen plichtbewuste schrijvers - zeg maar onderzoekjournalisten - best heel veel mee doen!

Ik ben nu achttien maanden bezig met deze site en  bezocht heel wat  evenementen van zowel politieke partijen als van mensen die ofwel Vlaamse onafhankelijkheid wensen ofwel een einde willen maken aan de diefstallen door politici allerlei.

Vorig jaar bezocht ik  de nationale meeting van DEMOCRATIE NU.  Ben daar speciaal voor naar Gent gereden met de bus. Vier uur heen en vier uur terug. Die zaterdag had ik ook nieuwe flyers laten maken. Mijn ontgoocheling was groot toen bleek dat er zeventien aanwezigen waren waarvan elf van de bestaande organisatie. Op 15 september waren er drie keer zoveel mensen aan het Spanjeplein te Brussel. Voor wie het nog niet las: als je terugscrollt naar mijn MIJMERINGEN . . . van 16 september stel je vast hoe dat daar verliep.

Met wat zijn we – nota bene als democraat en/of als Vlaming bezig – als we (op heden) dik 23 jaar een organisatie bezitten die pretendeert duizenden volgers te hebben en amper 17 man op de been kan brengen. Wat – en ik zeg dat helemaal niet denigrerend – is dan nog het nut van (en voor) een aantal individuen die elkaar wijs maken dat ze goed bezig zijn?

Nogmaals, ik tik dit hier helemaal niet in met leedvermaak of met een glimlach rond mijn lippen. Integendeel!

Ik had het allemaal anders gezien en gewild. Ik heb tientallen mensen ontmoet die bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Idem dito voor de verkiezingen van 26 mei.

Wat is daar van overgebleven? Wat rest er van die honderden Vlamingen die - ongetwijfeld allemaal goedbedoeld - wilden dat er een en ander zou veranderen? 

Het enige wat veranderd is, is de vaststelling dat er - nog maar eens - niks veranderde. Zowel op lokaal als op Vlaams en federaal vlak serveert men ons dezelfde schimmelwijn. Ze hebben zelfs de vaten niet gewisseld, laat staan dat men de glazen zou afwassen . . . 

Wat ik – alweer goed bedoeld – wil zeggen is: er zijn voldoende geïnteresseerden die willen opkomen voor een onafhankelijk Vlaanderen en/of voor een België met niet stelende politici, voor een België dat begint te werken aan de stopzetting van de verhoging van de staatsschuld met ruim 43.000.000 euro per etmaal. Maar wat een versnippering! ?

Donderdag in de Serwir waren een aantal captains of industry, allemaal felle fans van DOORBRAAK, een site die je zeker eens bezoeken moet.

Maar ook over Doorbraak stel ik me de vraag “Hoe krijgen jullie een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd?"

En net die versnippering zorgt ervoor dat de oude vossen hun streken kunnen verder zetten en de staatskas nog meer mogen bestelen. 

Ik, ik ga het nog zes maanden proberen. Is er dan geen vereniging van Vlamingen gevormd  die wat meer wil doen dan een website beheren, dan bekijkt men het maar. Ik ga niet nog een jaar tweeduizend euro van mijn pensioentje halen voor iets dat nooit zal gerealiseerd worden. Ik wil nagels met koppen slaan en niet decennia lang palaveren over koetjes en kalfjes terwijl er nik veranderd

Ik raak niet snel meer verrast maar ik verschoot niet weinig toen ik plots een man voor mij zag die ik al twaalf jaar niet meer had gezien en van wie ik dacht dat hij die in Frankrijk woonde. Ik had zijn naam nog bovenaan de flyer gezet, nooit verwachtende dat hij er ook zou bij zijn te Sint-Niklaas.

Ook de burgemeester van Middelkerke  en zijn – toch wel knap uitgedoste Christine – waren aanwezig. JMDD was van het federaal parlement rechtstreeks naar de Serwir gereden.

Uiteraard was het oerdom (ik heb echt gezocht naar een liever woordje maar vond het niet)  om (dan wel figuurlijk) de grote Jan uit te hangen in de Serwir. Voor de pakweg 170 aanwezigen publiekelijk orakelen dat hij - nota bene toch als minister-president van alle Vlamingen! - het cijfermateriaal dat op zijn bureau ligt niet wil laten inkijken door de leden van de oppositie is zo goed als politieke zelfmoord. En ja, het was alles zeggend toen een Vlaams Belanger in het Vlaams parlement de woorden van Bart de Wever gebruikte en zei 'Show us the money'.

Over welk geld had Jambon het? Zullen we deze week vernemen.Dat coalitiepartners reeds - vooraleer het vertrouwen in de regering werd gevraagd - de arrogantie van Jambon nog tamelijk lief omschreven, had enkel te maken met het feit dat N-VA er hen aan herinnerde dat zij CD&V en Open VLD kozen en niet andersom.

Jan Jambon zie ik eindigen als partijvoorzitter, tenminste als hij aan de eigen partijleden wel feiten en cijfers wil tonen.

Laat me dit item afsluiten met de herhaling van een vraag: Wordt het geen tijd dat iemand eens een ontmoeting regelt tussen de individuen die voor een onafhankelijk Vlaanderen en een financieel gezonder Belgenland willen vechten? In het andere geval kunnen we ons Vlaanderenland, inclusief de natie België,  evengoed nu reeds opdoeken. De allochtonen, met de vlag van de Islam voorop . . . ze zijn al lang (remember Leonard Cohen) voorbij Manhatten en Berlin, de volgende stap is de verovering van ons koninkrijk en Europa. Geen gokbureau durft te stellen dat ze zullen mislukken.

Laten we eens rond de (liefst uitgebreide) tafel samen komen. De grote muilen van de cafétoog, de rijken die er belang bij hebben dat dit land over een paar decennia niet in de handen van de allochtonen valt, de aanwezigen op het Brusselse Spanjeplein, de denkers en de doeners. Laten we allen samen een vuist maken om onze heilige grond terug in eigen handen te nemen. Zelfbestuur maakt daar het belangrijkste onderdeel van uit!

Hoe dan ook: Vlaanderen is een boek rijker. Een ware turf zelfs. En  neen, het is geen boek vol computerspellen.


dagvers


Dat ook mijn favoriete rederijker zaterdag reeds inspeelde op de ellende die Jan Jambon momenteel ondergaat, is veelzeggend. In De Morgen van zaterdag 5 oktober 2019 vond ik op pagina 2 (zoals steeds onderaan de linkse kolom) volgend dagvers.


Goed begonnen


Kersvers minister-president

speelt Angry Birds in 't parlement

en heeft een map met cijfers, maar

die maakt hij liever niet bekend.


Waarna de floppositie sneert, 

hem op den duur de rug toekeert

en 't klapvee van de meerderheid

maar met zichzelve debatteert


en ten besluite ongeremd

eensluidend voor zichzelve stemt.

Zoals dat gaat: de Natie staat

al van bij aanvang in zijn hemd.


Tja, dit loopt nooit goed af, waarmee ik bedoel dat deze Vlaamse regering geen vijf jaar samen zal blijven. Als De Wever nog eens zijn hersenen goed gebruiken wil dat blaast hij dat duivelspact met CD&V en Open VLD sofort op. Laat ons maar naar nieuwe Vlaamse verkiezingen gaan. 


ANNICK, PASCAL & PRINTSHOP QUALITY COLORS

Als ik ergens content ben dan verander ik niet snel van bank, café, winkel of kopiecenter. Neem nu dat kopiecenter waar ik al jaren kom en waar Annick en Pascal mij (grijns, tenminste tot op heden) altijd correct, met hun goesting en een glimlach verwelkomen en helpen. En ja, bij deze meest universele computerklungel is dat ook nodig.

Ook vrijdag – als ik de twee onderstaande nieuwe flyers nodig had – stond Annick weer klaar met haar glimlach en goeste om ervoor te zorgen dat de teksten op de versozijde inderdaad staan bij de bijhorende teksten op de rectozijde.

Ik doe dit heel zelden, zeg maar zo goed als nooit, maar als jullie fotokopietjes nodig hebben, dan één adres: QUALITY COLORS, Overpoort 4 te Gent. Ze zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Telefoonnummer is: 09/220.58.36 en het mailadres is printshop@qualitycolors.be

Je krijgt sowieso een glimlach maar als je zegt dat je deze site leest, dan zal de glimlach van Annick nog breder te zien zijn.


TEKST LAATSTE FLYER

ONZE VLAAMSE MEDIA . . . EEN GEVAL APART

Waar is de, inmiddels lang vervlogen, tijd dat rebelse journalisten hun mening nog mochten verkondigen? Anthierens, Goeman, Goossens, Michel, Moeraert: het lijken wel namen uit de prehistorie of uit de tijd van Emile Zola! Alvast Eric, Chris en Rudi werden verguisd en uitgerangeerd!

Anno 21ste eeuw is het voor de medewerkers van de Vlaamse media verboden ook maar het minste contact te hebben met verkondigers van de waarheid, van de ware feiten. Journalisten werden desktop-bedienden die slaafs pagina’s moeten vullen zonder zich af te vragen of de feiten wel kloppen. De lezer slikt toch alles en bemerkt niet eens dat een week later krak het tegenovergestelde evenzeer in zijn zelfde gazet gepubliceerd wordt.

Op www.stropken.be na is er bijna niemand in Vlaanderen die de strijd durft aan te gaan tegen de politici die alle staatskassen hebben leeggeroofd, laat staan dat er nog iemand is die durft te vechten voor de bescherming van de reputatie van burgers in de kranten. De gewetenloze familie Van Thillo, ze maken (Van Rossem, Kompany en vele andere) iemand in geen tijd. Wat bewees Vincent al bij Anderlecht? Waar verdiende hij al die lovende media-aandacht toch? In nog minder tijd schrijft het Laatste Nieuws vele reputaties - te voortijdig en onterecht - levenslang in de vernieling. Althans ik ben daar al veertig jaar het, nog levende, voorbeeld van. Ik verzoek (zij het wellicht op een te lieve en te correcte wijze) al vier decennia om hun excuses! Op de achterflap van mijn laatste boek schreef Jean-Marie De Decker dat “ik  een doordrammer ben die een schrijnend verhaal diende te ondergaan, een Don Quichot die de windmolens van de politiek, het gerecht en de media te lijf gaat met de hardnekkigheid van een brokkenrijder.”

Naast mijn strijd tegen de lakse media, de stelende politici en de criminele magistraten - die er helaas nog zijn, of hoe noem je raadsheren Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en voorzitter Filip Van Volsem die in de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie (in het dossier bekend onder Nr.P.2014.1220.N.) gewoon schriftvervalsing pleegden om ervoor te zorgen dat ik niet zou komen opdagen. Geen journalist mag er over publiceren of zij/hij krijgt direct haar/zijn C4! – zal ik blijven vechten opdat media zouden stoppen met de goeie naam van een burger te vernietigen vooraleer er een vonnis ten gronde werd geveld. Christian en Emmanuel Van Thillo maar evenzeer schoonbroer Christophe Convent en de heren Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Léon Seynaeve, Ludwig Criel en godfather Eric Verbeeck vegen hun voeten aan de reputatie van hen die (al dan niet terecht) te voortijdig in hun roddelmedia te kijk gezet worden alsof ze Charles Manson, Marc Dutroux, Pablo Escobar of Adolf Hitler zijn.

Ik dank u voor het lezen. Alleen kan ik – ondanks 900 lezers per week – niks. Voor Vlaanderen en haar niet correct behandelde burgers, doe ik een beroep op elkeen die vindt dat onrecht dient te worden rechtgezet. In het andere geval moeten we maar de, meest gewelddadige, anarchie omarmen! 

 

BLIJVEND GOEDKOPER

Als consument kan je je enkel maar gelukkig voelen, tenminste als je klant bent bij Aldi, of dat worden wilt.

Neem nu de nieuwe ALDI-campagnes rond enerzijds EMOJI, dat (toch wel leuke) kleinnoodje dat je aan hun kassa krijgt of hun reclame rond BLIJVEND GOEDKOPER die de cover van hun wekelijks (op dik 4.300.000 exemplaren verspreid over onze drie taalgrenzen) 28 pagina tellende brochure, sierde vorige maandag.

Die EMOJI-campagne wordt vooral ondersteund via de reclamepanelen van Clear Channel aan bus- en tramhaltes. Ik vraag me af hoeveel verschillende emoji’s Aldi wel liet maken. Wellicht wordt dit een collectors item. 

Een ietwat kritisch blijvende consument durft zich – bij dat BLIJVEND GOEDKOPER al eens de vraag te stellen "Hoe lang zal dit artikel BLIJVEND GOEDKOPER blijven?". Niks makkelijker consumenten dan de klanten van voedingswarenwinkels en kranten. Ze zijn als kiesvee dat blijvend alles gelooft wat de grootste leugenaars van ons land – aka de politici – ons steeds opnieuw voorliegen Of die nu klant is van den Aldi, Carrefour, Spar, Lidl, Albert Heyn of van de, deze maand openende eerste, Jumbo in ons Vlaanderenland. Allen geloven ze wat men hen voorkauwt.

Ik beweer hier (in dit land moet je voorzichtig zijn als je iets schrijft over bedrijven met een goedwerkend advocatenkantoor) helemaal niet dat ze in de Keerstraat 4 te Erpe-Mere hun klanten voorliegen zoals de politici. Maar waarom kan een product (in een toch steeds duurder wordende wereldeconomie) plots 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER worden aangeboden? Maakte Aldi daarvoor zolang teveel winst op hun 4-pack Biofruityoghurt? 11,4 % is echt niet niks hoor binnen een distributieketen die werkt met winstmarges van 3 tot 5 % op voedingsproducten! Dat zou betekenen dat plots driemaal hun winst als BLIJVEND GOEDKOPER product wordt verwerkt. Straf is zoiets. En is BLIJVEND GOEDKOPER dan echt ten eeuwige titel, tot het einde van de wereld of was dit een (weliswaar leuk bedachte) publiciteitsstunt die over enige tijd (en dus lang voor het einde van ons bestaan) stilletjes wordt afgevoerd? Persoonlijk vind ik dat prima hoor en mogen jullie dat op alle voedingsproducten evenzeer doen maar ik wil gewoon begrijpen hoe zoiets kan, waarom het niet vroeger kon en waarom Aldi dit eeuwig garanderen kan.

Ik ben tenslotte Nico Dijkshoorn niet, de columnist die – met de regelmaat van een moderne klok – zichzelf ziet schitteren in de gazetten van Thomas Leysen. Zelfverheerlijking op een wijze nog nooit vertoond binnen onze Vlaamse mediawereld: Dijkshoorn, de scherpste columnist van de Lage Landen! Die – grijns, scherpste – columnist heeft zichzelf overigens goed te kakken gezet in Het Nieuwsblad van zaterdag 5 oktober 2019 met zijn paginagrote tekst over Anderlecht. Je moet echt een Hollandse luller van de bovenste plank zijn om net de dag nadat Anderlecht verdient won op Mambour te publiceren dat Anderlecht dood is! Bij André (helaas zaliger) Leysen kreeg zo iemand direct een C4 in zijn brievenbus. Nu ja, André Leysen hield van kwaliteit. Iets wat je A.D. 2019 van geen enkele kranteneigenaar nog beweren mag. Die houden van kwantiteit, slechts één letter verschil edoch . . . een hemelsbreed verschil. De drukpersen moeten volop draaien; welke teksten, welk gezever en gelul er ook staat op de rollen papier verwerkt tot een dagblad! Ik ken een pak Vlaamse schrijvers die twintig maal beter zijn dan die Dijkshoorn. Wanneer voert Thomas Leysen die gast terug naar het bovenste deel van onze Lage Landen?

Nu ja, mijn twee dozen echte GELDHOF-neuzekes hebben het geen vijf dagen overleefd. Helaas vond ik geen nieuwe voorraad. Gggggrrrrrrrrrrrr! Waarom mijne Aldi dat niet steeds in voorraad heeft, is zeer de vraag. Ik zal maar denken dat het is omdat men voor mijn lijn zorgen wil. Geldhof is overigens een klein maar fijn bedrijf. Als Aldi nu eens de prijs van mijn favoriete neuzekes ook met 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER verkopen wil . . .

Mijne Aldi is overigens van locatie veranderd. Ik ruilde de Alfons Pieterslaan in voor die aan het rond punt van de Oostendse luchthaven waar ook Spegelaere gelegen is. Bij die laatste koop ik alvast mijn fruit, groenten, karnemelk en Cécémel in een literfles.


DAT NOEM IK PAS EEN SERVICEGERICHT BEDRIJF

Neen, ik word niet betaald om te schrijven als ik iets positiefs beleefde. Dat heeft te maken met het feit dat (zoals bij Quality Color) ik de service ervoer die er een halve eeuw geleden ook was. 

Ik kocht al heel wat bij ELECTRO DISCOUNT op de Torhoutsesteeweg te Oostende. Het is daar echt een pak goedkoper dan elders MAAR vooral hun service is - echt waar - uniek. Ik wil geen van de vele medewerkers daar beledigen maar het voelt echt ouderwets gezellig aan. Ik ga ook geen namen publiceren want dan vergeet ik er zeker één en dan is dat ook niet goed.

Vorige maand kocht ik er een wasmachine van 189,95 euro; één van zes kilo wasgoed. Die vriendelijke leverancier steekt daar een folder bij waarop een superpromotie staat. Een wasmachine van tien kilo voor 299 euro. 

Ik had al spijt van mijn aankoop maar trok toch richting tweede bushalte na het rond punt van de luchthaven waar de voordeur van ELECTRO DISCOUNT staat. 

Mijne pa zaliger zei steeds "Roger, een NEEN heb je en een JA kan je misschien krijgen". Dat in gedachten houdende vroeg ik om - zonder een nieuw transport te betalen - die twee machines te verwisselen. 

Een week  later was dat geregeld en werd evenzeer de plaatsing keurig verricht. 

Eén van mijn tafelgenotes in 't Viooltje verschoot van het feit dat ik een wasmachine had voor een was van tien kilo en daar all in - aankoop, levering en aansluiting - nog niet eens 350 euro had voor betaald, inclusief twee jaar waarborg.

Zij had bijna het dubbele betaald voor één van acht kilo! 

 

JAN JAMBON WIL 120.000 MEER VLAMINGEN ZIEN ARBEIDEN

Onze kersverse minister-president en nationale homo ludens (spelende mens) wil liefst 120.000 extra Vlamingen aan het werk zetten.

Nou, beste minister-president, ik denk dat u – en dit reeds vanaf de eerste week dat u deze functie uitoefent –goe bezig bent. Ik weet niet welke alcohol u drinkt maar u grijpt wel al ontzettend snel naar de hoogste droom. 120.000 Vlamingen extra aan het werk zetten, ik geef graag toe dat het een nobele gedachte is. Tenminste als u het over evenveel full time jobs heeft en niet over het politiek benoemen van (bijvoorbeeld) half time stadswachters allerlei. Geen gemeente in Vlaanderen die geen politiek benoemde stadswachters heeft . . .

Is dit misschien een typisch N-VA-idee dat nooit echt gerealiseerd zal worden? Bent u wel op de hoogte van het feit dat onze horeca-uitbaters zich maanden het pleuris zoeken naar medewerkers? Of heeft u het hier over de Poolse bouwvakkers die elke dag - al dan niet met wagens met Poolse nummerplaten - in de Oostendse Langestraat worden tewerkgesteld? Die hebben al een job hoor! Ook de Bulgaarse en Roemeense vrachtwagenchauffeurs die parkeren op zowel de Gentse Wiedauwkaai als op het plein voor de internationale luchthaven van Brugge & Oostende hebben al een job. Zij werken voor een (al dan niet papieren) bedrijf in hun thuisland aan iets minder dan vijf euro per uur! Gaat u die allemaal overhalen om een Belgische job te aanvaarden? Sweet dreams, meneer de minister-president, speelt u gerust nog maar spelletjes verder op uw smartphone. Hoe een minister-president daar overigens de tijd kan voor vinden, is voor mij onbegrijpelijk. Maar dat zal aan het laag getuigschrift (van amper lager middelbaar) liggen dat ik maar bezit.

Ik zal u op deze site dan ook publiekelijk bejubelen als u die 120.000 fulltime jobs effectief heeft ingevuld. Tot dan heb ik daar alvast mijn grootste twijfels over . . .  

 

CROMBEZ GEBRUIKT ZIJN VERSTAND

Of het nu in een commercieel bedrijf is, een voetbalploeg of een politieke partij: als the click er niet is, dan mag je daar miljoenen euro’s tegenaan gooien, het is al verloren moeite, tijd en geld. Kijk naar De Lijn, de NMBS, naar FC Anderlecht of naar de Sp.a . . . En ja, als die klik er niet is dan is er maar een enkele oplossing: hef de begintonen aan van "Hier staan tot afscheid . . ."

Al jaren orakel ik dat John Crombez geen slechte vent is maar als voorzitter van de ooit grootste politieke partij van ons land is hij nergens in geslaagd. Hij bezocht weliswaar alle afdelingen maar wat was het resultaat daarvan? Op deze retorische vraag behoef ik zelfs geen antwoord. Hem wacht ongetwijfeld nog de zware taak om aan de kust het aantal Sp.a-kiezers opnieuw de hoogte in te jagen. Zelfs Ethan Hunt zie ik kansloos bij zulke mission impossible.

Dat Marc Coucke nu nog niet heeft begrepen dat Anderlecht en Vincent Kompany nooit werken zal, is iets dat ik van superintelligente Marc niet begrijp.

Dat er bij De Lijn en bij de NMBS geen intellect in overvloed ligt te rapen, is een feit. Tenminste niet bij de directie. De meeste bedienden en buschauffeurs hebben een veel hoger IQ. Neem nu die Lijnbussen die van Oostende naar Brugge rijden, meer bepaald nummers 52 en 54. Op een gegeven ogenblik rijden die in de Brugse Stationsstraat. Op het einde nemen ze naar links om naar ’t Zand te rijden. Van daar rijden ze richting Station.  

Bij hun vertrek aan dat station richting Oostende, rijden ze dan eerst opnieuw langs 't Zand. Wetende dat er zowat elke minuut een bus richting 't Zand vertrekt van op het stationsplein dan wordt het misschien toch wel eens tijd om de pakweg (wat nu volgt is enigszins natte vingerwerk) 30.000 kilometer aan brandstof uit te sparen op jaarbasis. Laat de mensen tussen het Brugse station en 't Zand gewoon één van de vele andere bussen gebruiken voor dat kleine traject.

In Oostende zijn ze er inmiddels in geslaagd om bus 6 geen twee keer meer naar de luchthaven te laten rijden. Gefeliciteerd daarvoor. Nu nog die hersencellen transporteren naar Brugge . . .


MOBICAR

Zondag ging ik naar de Heyzelpaleizen om er de beurs voor mobilhomes en andere campers te bezoeken. Amaai, zoveel volk daar.  Als één procent van de aanwezigen er één koopt dan zal elke standhouder best tevreden zijn.

Dat kost anders best wat geld hoor. Voor de prijs van het goedkoopste model (van pakweg 48.000 euro) heb je in Hongarije een half kasteel, in Bulgarije en Roemenië een heel kasteel en in Alicante een mooi appartement met drie slaapkamers.

Ik ben blij dat ik er was maar ik vind het duur tenminste als men eerlijk berekend hoeveel (hoe weinig) men dat huis op wielen maar gebruikt.

Daarna ben ik naar mijn favoriet Brussels cafeetje DEN BUREAU gegaan aan de achterzijde van het Noordstation. Volledig kletsnat was ik maar van hieruit wens ik jullie allen een aangename week toe.


 . . . VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


DEMOCRATIE ! ! ! ? ? ? 

Ik hoef alvast mijn trouwe lezers niet meer te overtuigen dat - tenminste ondergetekende zeker is dat - in dit land al een hele tijd niks meer onmogelijk is. Vooral op het vlak van de criminaliteit (al dan niet bij onze politiekers) grenst dat onmogelijke aan het ongelooflijke!

Ik tracht alle partijen te volgen en ik doe dat echt zonder de minste vooringenomenheid. 

Via een bevriende lezer werd mij woensdag 25 september onderstaande tekst bezorgd van een Vlaming die vindt dat deze Staat (en haar volksvertegenwoordigers) eerst mag zorgen voor eigen volk. Iets waar ik volkomen achter sta. Het wordt hoog tijd dat er een CENTRUM VOOR AUTOCHTONEN komt dat de rechten van de eigen gemeenschap beschermt t.o.v. die van de inwijkelingen die hier als armoelijders binnen komen en meer kunnen genieten dan die eigen bevolking. Dat heet geen racisme maar is een denkpiste om elke burger, elke Belg, gelijk te behandelen. Als ik vertel over mijn (ocharme) pensioentje van amper 855,22 euro per maand en dat vergelijk met wat een vreemdeling hier trekt in cash, gratis woonst, gratis openbaar vervoer en gratis dokter en apotheker dan hoor ik niks van het CENTRUM TEGEN RACISME. Nochtans is dat puur racistisch! 

Ik breng u deze tekst integraal zoals ik hem vond op facebook.

Veel leesgenot.


Gerard Van Noten  op facebook op 25 september om 15:34

DE RECHTSSTAAT IS NU OFFICIEEL DOOD !!!


Vandaag 25 september 2019 verscheen een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.


Dit besluit zet de Europese vuurwapenrichtlijn om. VANAF 13 juni 2017 (u leest het goed: dus RETRO-ACTIEF). Of men al dan niet na 2017 in orde was met de vigerende wetgeving terzake veranderd niets aan de zaak.


Het was nochtans om dat soort van reden dat men in het einde van de 18de eeuw een fundamenteel recht ingevoerd heeft waardoor staten geen retro-actieve strafwetten mogen invoeren. Dit is INTERNATIONAAL strafrecht!!!

Of U nu pro- of anti wapens, pro jacht of anti-jacht bent veranderd niets aan de zaak. U bent ALLEN betrokken. Per analogie gaat men nu misdrijven kunnen invoeren om terug te gaan in de tijd en dit volgens behoefte. Nu is alle rechtszekerheid in dit land "dood en begraven"!!

Dit is gebeurd MET medewerking van de Raad van State die hierbij alle wettelijkheid over boord gegooid heeft.


Oordeel zelf: "Het kabinet van minister Koen Geens had nochtans, in het ontwerp van besluit, voorzien dat de regeling enkel zou gelden voor vergunningen die in de toekomst worden uitgereikt. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft echter, op basis van de Europese vuurwapenrichtlijn, de regeling laten aanpassen."

Dit is dus de schaamte voorbij, daar de Raad van State ieder besluit moet toetsen aan de hogere rechtsnormen en dus die rechtsnormen gewoonweg OPZIJ zet!!

U zult dus (nogmaals: per analogie!) later kunnen veroordeeld worden voor iets dat U vandaag in alle recht doet, wat het ook weze, want bij verzet van uwentwege, zal de Staat niet nalaten dit advies van de Raad te volgen en dus wetten creëren voor het illegaal stellen van AL wat zij onwenselijk vindt, terugkeren in de tijd en de overtreders veroordelen. Dat de Europese richtlijn in fout is want zij heeft die retro-activiteit gestart, hoeft géén betoog in deze specifieke materie, maar nu zitten we zo ongeveer terug in 1938, Nazi-Duitsland.

Dergelijke toestanden zijn in een rechtsstaat absoluut onaanvaardbaar, zeker als ze van Europese instellingen komen die dan nog de pretentie hebben om sommige lidstaten te gaan sanctioneren omdat ze de basisregels van de rechtsstaat niet naleven.

Zoals ik reeds zei, de rechtsstaat is dood en de volgende stap zal zijn om de geschriften van onze partij retroactief als "subversief" te beschouwen en "yours truly" zal héél waarschijnlijk in "den bak" belanden binnen niet al te lang, maar voor héél lang.
De tranen staan mij nu echt wel in de ogen en ditmaal is het géén sarcasme!


Ik vind het moedig dat iemand dergelijke tekst durft te publiceren op facebook. U, geachte heer Van Noten, geniet dan ook mijn  volle respect! Iets wat geen tien anderen kunnen zeggen. 

Zelf geloof ik al decennia niet meer in onze rechters en afgevaardigden van het OM. Ik zal dan ook niet makkelijk naar de rechtbank trekken. Waarom zou ik? Als ik het bovenstaande lees (en goed heb begrepen) dan kan men elkeen vogelvrij verklaren die ooit iets misdeed maar wat nu al jaren verjaard is. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, ik heb die tekst goed gelezen en begrepen.

Dergelijke beslissingen van (toch wel) onze leiders zijn feitelijk volop koren op de molens van hen die het beu zijn om te willen praten, te willen protesteren tegen zulke ongelooflijk onlogische besluitvormingen. Ik zeg het reeds maanden: als men zo nog lang verder doet dan komt er een dag dat dit vreselijk slecht zal uitdraaien

Ik vrees de dag dat diezelfde Raad van State zal goedkeuren dat men - uiteraard met terugwerkende kracht - zal bestraffen elkeen die vloekt

Inmiddels .... laat ons bidden! Ik vrees echter dat ook dat niet meer helpen zal.


DAGVERS

Ik ben er mij ten volle van bewust: het is moeilijk om één week niks te schrijven over de president van Amerika.

Ook mijn favoriete (moderne) rederijker Stijn De Paepe maakt regelmatig een dagvers dagversje over Donald Trump. Zo ook vorige week. In De Morgen van donderdag 26 september 2019 - en zoals gewoonlijk onderaan de linkse kolom van pagina 2 - stond dit:


So sad!


Trump neemt hups

een zonnebankje,

heeft zijn tandjes

vers gebleacht;


eerder wint hij de Nobelprijs

dan dat iemand

hem impeacht


HET OOSTENDSE VOEDINGSPALEIS

Het is geen geheim dat ik graag boogie, swing en rock&roll dans. Jaren geleden deed ik dat elke vrijdag in de Willy Moustache  te Blaasveld-Willebroek en op zondag in het Feestpaleis te Beervelde. Het streelt nu eenaal mijn ijdelheid als goeie danseressen me vragen met hen één van de vier danspister in de Willy Moustache te bevolken.

Patrick Gansbeke stopte inmiddels met het Feestpaleis terwijl Willy Moustache zijn prachtige danszaak aan dochter en zoon overliet De beste danseressen en dansers uit de Benelux en Frankrijk zijn daardoor verzekerd van een nieuwe halve eeuw dansplezier  

Er blijft weinig over van de de vele dansgelegenheden van pakweg een halve eeuw geleden. Zelfs 't Juweeltje in Middelkerke is gestopt. Een Willy Moustache in de driehoek De Panne -Gent - Knokke wordt gegarandeerd een succes.

En ja, het Beerveldse Feestpaleis was een heus danspaleis terwijl de danstempel van Wily Moustache elkeen herinnert aan de dancings van een halve eeuw terug..

Het voorgaande was mijn introductie om van een Feestpaleis naar het Oostendse Voedingspaleis te komen.

Vraag me niet waarom maar ik was nog nooit een filiaal van Spegelaere binnen gestapt. Tot ik een maand geleden naar Torhout reed met de bus en in het heengaan zag dat er in Eernegem (aan de bushalte) een Aldi was. Ik besloot tijdens de terugkeer daar binnen te gaan.

Bleek daar rechtover zowaar een filiaal van Spegelaere te zijn. Vriendlijke, hulpvaardige medewerkers daar. Buiten alle verwachting vond ik er zelfs twee producten die goedkoper waren dan bij enige andere winkel of supermarkt.

Dat deed me besluiten om ook eens een bezoek te brengen aan  de vernieuwde winkel op de Torhoutsesteenweg te Oostende, gelegen net voorbij het rond punt  van de luchthaven.

Amaai, ik verschiet niet snel meer maar dit moet je als consument toch minstens eenmaal bezoeken. De twee prachtige hallen deden me direct terugdenken aan de danstempel te Beervelde. Ook hier vriendelijk en behulpzaam personeel. Ik kocht er niet alleen die twee producten maar evenzeer grosseilies. De wijze waarop bij Spegelaere de groenten en het fruit staan uitgestald . . . nergens elders kan je daar zo bewonderend naar kijken. Maar dat geldt evenzeer voor de andere producten. Hier kunnen alle (zonder de minste uitzondering) supermarkten een puntje aan zuigen. Dit is de voedingswinkel van de 21ste eeuw, de winkel met respect voor de klant die enkel het allerbeste verdient.

Ik diende wel te zoeken naar de karnemelk van Gervais Danone die 10 % minder kost dan bij Colruyt! Wetende dat ik wekelijks zo twee liter koop (en drink) is dat op jaarbasis al snel 16,64 euro dat ik bespaar! Op één product! 

Er zijn lezers die me aanspreken en zeggen 'Maar Roger, wat is nu 16,64 euro op een jaar?''. Ik leg hen dan uit dat dit slechts over één product gaat en dat ik - door het uitvlooien van de advertentiebladen toch minstens duizend euro op jaarbasis bespaar. Een bedrag waar velen dan toch wel van verschieten. Neem nu de aanbieding 1 + 1 gratis van vorige week in datzelfde VOEDINGSPALEIS: één pakje lookworsten kopen aan 2,29 euro en je krijgt er het tweede gratis bovenop! En zo zijn er nog tientallen aanbiedingen, elke week opnieuw.

Wat ik ook  zowel fantastisch als uniek vind bij Spegelaere is die ruimte vooraan, zeg maar een soortement auditorium waar mensen kunnen uitrusten, een babbeltje slaan, een van beide beschikbare gratis kranten lezen kan terwijl je geniet van heerlijke koffie dat (althans tot nader order en ik hoop dat die order er nooit komen zal) gratis wordt aangeboden door de drie gebroeders Spegelaere.

Ook midden de winkelruimte werd een bank voorzien waarop mensen even kunnen uitrusten. 

Stromen van het volk doet het daar nog niet edoch elkeen die er eenmaal kwam, die komt zeker terug naar dit heuse paleis, niet om te feesten maar om te genieten van het winkelen in een nergens anders te evenaren voedingspaleis. 

Wat mij ook positief meeviel, is wat ik leerde van één van die drie broers. Elkeen denkt dat we die karnemelk sowieso moeten in de frifo plaatsen. Al zestig jaar denk ik dat. Bij Spegelaere staat die gewoon in de rekken. 

Misschien is het en goed idee om elke week in de Tips op de twee middenpagina's dergelijke kennis aan de lezers mede te delen. Hoe dan ook, ik kijk nu al uit naar het moment dat Spegelaere activiteiten ontwikkelt in haar ruime koffizaal;. Volgen jullie alvast Tips maar als je aan de kust woont.

Ik word over dikke twee maanden 71. Ik moet echt dringend nog eens tot in Blaasveld geraken waar Tina en Steve de zaak van papa Willy Moustache (aka Waumans) ongetwijfeld op een perfecte wijze verder zetten. Misschien vooraf eerst eens genieten van het diner dat aan een democratische prijs (als ik het goed las: 49 euro) wordt aangeboden in het ernaast gelegen restaurant 't Kasteeltje. Voor meer  info: surf naar willymoustache.be


GAZETTENPRAAT . . .

Waarde lezeressen, geachte lezers, heben jullie zich ooit eens afgevraagd hoe dun jullie dagelijkse krant zou zijn indien er niet werd geschreven over mensen zoals Donald Trump, Boris Johnson, Jean-Marie De Decker en onze andere Vlaamse politici die (op die ene burgemeester van Middelkerke na) vandaag ontkennen wat ze vorige week (of iets langer) voor waarheid vertelden? 

Hoe dun zou jullie dagblad niet zijn als er morgen een verbod komen zou dat stelt dat de gazetten en tijdschriften niet langer iemand negatief in de belangstelling mogen brengen die niet ten gronde werd veroordeeld?

Geloof me - nog maar eens vrij - het zouden erg dunne kranten worden

Neem nu den Donald, mijn favoriete president van Amerika. Die bespeelt de media met de nagel van zijn pink. Hij, en hij alleen, bepaalt wanneer hij nog eens wil verschijnen in  de media. Dat hij daar een minister dient voor te bedanken (voor al dan niet bewezen diensten?) is niet het minste probleem.

 Dat die twee uitgevers geen interesse hebben in de publicatie van negatieve berichtgevingen van hun vriendjes, is iets dat hun lezers er maar moeten bijnemen. Gelukkig zijn er nog  een aantal websites waar wel alle foefelarijen en schandalen aan bod mogen komen. Maar dat blijft dan beperkt tot Doorbraak, Apache en die van uw ondergetekende dienaar.

DOORBRAAK organiseert overigens nu donderdag de voorstelling van het nieuwe boek van Jan Jambon. Voor de kapitaalkrachtigen onder jullie die er alsnog willen bij zijn: surf naar www.doorbraak.be

Heb ik vorige paragraaf nu vermeld omdat Jean-Marie De Decker daar evenzeer  zijn mondje roeren zal?MAIS OUI, IL EST MORT . 

Voor mij was hij de laatste grote (Franse) staatsman. En nee, ik heb het hier niet over een dichter zoals Ignace Vandewalle of een rederijker zoals Stijn De Paepe.

Jacques Chirac verenigde het goede en het slechte in de mens, in de president van Frankrijk pakweg drie decennia geleden. Twaalf jaar vervulde hij zijn taak als president. En ik wil hem mij herinneren voor zijn belangrijkste wapenfeit. Dat was - althans voor mij - zijn moed om niet als een hersenloze aap Bush en Blair te volgen in een onterechte oorlog tegen Irak. 

Veel later na die oorlog werd bewezen dat Irak helemaal geen mosterdfabrieken bezat. Dat was nochtans de - althans officiële - reden van de oorlog met Irak.

Iedereen weet inmiddels tot welke ellende die oorlog heeft geleid: IS, Al Quada, 9/11 en vele andere terreurdaden zoals die van de bomaanslag in 2016 op onze nationale luchthaven. Zij die denken dat de terreurdaden ten definitieve titel voorbij zijn, die zijn wel erg goedgelovig en dom. Wait and see . . . !


 JAN HESP OP DE VLAAMSE TOONBANK

Dat Jean-Marie De Decker de N-VA uit de brand haalde op 26 mei jl. is een feit dat niet langer hoeft te worden bewezen, zeg maar een axioma als een koe. Hij had daar best eens een glas champagne (ten huize Christine en Jean-Marie gene cava hoor) voor aanbieden, een fles zelf.

Ik had JMDD veel liever in het Vlaams Parlement gezien dan in het federaal. Maar wie ben ik?

In het Vlaams parlement heeft N-VA (lees Jan jambon) de lakens naar zich toegetrokken. Wat alvast tot enige vooruitgang zal leiden!

Dat N-VA koos voor een Vlaamse meerderheid die, naast hen, zal bestaan uit de twee partijen die de verkiezingen verloren; is een kaakslag voor elke Vlaming ergo niet alleen die van het Vlaams Belang! Feitelijk opteren de N-va-bonzen dus voor oude wijn in krak dezelfde vaten! Hallo JMDD, slaap je?

De rekening zal keihard vereffend worden bij de eerste verkiezingen op federaal vlak. Ik had vorige week een keigoed gesprek op de bus tussen Eernegem en Torhout. Vooral Lisa en Romy hebben mij aangenaam verrast. Het volledig verslag daarover publiceer ik volgende maandag want  inmiddels liep ik nog meer studenten tegen het lijf die wakker aan het worden zijn en die ernstig nadenken over het feit dat enerzijds veriezers van verkiezingen telkens weer de dans mogen leiden en anderzijds de overvalste winnaars (Vlaams Belang) alweer worden genegeerd.  

Ik geloof overigens dat Jan Jambon als premier van dit land, zich veel beter zou voelen. De man heeft de uitstraling en is voldoende bekwaam om - met de ballen die hij evenzeer bezit - het land te leiden. Ik meen dat hij veel positievere dingen zou realiseren dan Charles I en II. Nu ja, erg moeilijk kan dat niet zijn!


LISA, ROMY ET LES AUTRES . . . 

Vorige week woensdag trok ik naar de markt te Torhout. In Eernegem stapten er een aantal studenten op die rond mij nog een plaats vonden. Tot mijn grote verbazing waren die toch wel geïnteresseerd in wat ik vertelde.

Vooral het feit dat ik hen openbaarde dat ze elk pakweg 43.600 euro schulden hadden, interesseerde en beangstigde hen.

Ik had beloofd dat ik over onze ontmoeting deze week zou vertellen op mijn site. Ik vraag hen echter een weekje geduld te hebben want blijkbaar zijn er ook Oostendse en Gentse studenten die het beu zijn om de (ik gebruik nu echt een heel lief woord) onkunde van onze politici nog langer te slikken. Ik maak daar dus volgende week een uitgebreide reportage over.


MIJN EXCUSES

Vorige week had ik gedroomd om deze week een uniek en exclusief interview te kunnen publiceren met een moedig man.

Hoezeer ik dit ook betreur, de uidrukkelijke toezegging daarvoor heb ik niet bekomen. Dat is jammer, vooral omdat ik meen dat het goed geweest zou zijn om uw uitgesproken mening bekend te maken. Edoch, ik respecteer de wil van elkeen. 

Ons aangenaam gesprek van tien dagen terug heeft mij alvast aan het denken gezet. Laat me onze kennismaking afsluiten met u het beste toe te wensen. Wij weten beide wat i daarmee bedoel. 


                             KPN KLAPT DE DEUR DICHT

Onder mijn lezers zitten heel wat toplui van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Ik ga hier geen namen noemen maar geloof me vrij, het zijn niet van de minsten.

Met genoegen stel ik vast dat KPN de banden heeft doorbroken met mevrouw Leroy. Iets waar elke normaal en eerlijk denkende burger zou achterstaan, net als ondergetekende die vorige weken al wees op de Duitse en Nederlandse bedrijven die meer fatsoen in zich hebben dan de Belgische.

Nu ja, met haar loon van bij Proximus - en haar, grijns, 280.000 euro van haar aandelenverkoop zie ik haar nog niet snel komen eten aan 1 euro per middagmaal!


HET VERMINDEREN VAN DE FILES

Hoe lang spreken ze er al niet over? Het enige zichtbare resultaat is de verhoging van de werkelijke files.

Met werkelijke files bedoel ik dus niet het aantal kilometers file die worden erkend door de politici maar het aantal kilometers auto's die in de files staan. Eén kilometer file wordt dan al snel drie kilometers omdat er drie baanvakken zijn

Ook tijdens komende regeerperiode zal men volop - met de regelmaat van een klok - lullen over het fileprobleem. Een oplossing zal er niet gevonden worden want politici luisteren alleen naar ceratievelingen als die lid zijn van hun partij.

Blijven jullie zich dan maar verder ergeren . . .


 VRAAG AAN DE OOSTENDSE KORPSCHEF

Deze maand vroeg een Oostendse lezeres me hoe dat nu feitelijk ineen zit met de prijs van het wegslepen van een wagen i.o.v. de politie van onze kuststad. Ik vond dat een interessante vraag, vooral omdat – overigens niet alleen te Oostende! – die prijzen nogal de pan kunnen uitswingen ten opzichte van wat een burger betalen moet als hij zelf beroep doet op zulke takeldienst.

Mijn vraag aan onze korpschef, en aan ons gemeentebestuur, is dus eenvoudig: “Waar gaat het geldverschil heen tussen de prijs van een wegsleping aangevraagd door enerzijds de eigenaar van een auto en anderzijds door de politie?”. Want dat verschil is toch wel best belangrijk.

Ik heb me geïnformeerd bij diverse Oostendse bedrijven en wat blijkt? Het wegslepen van een wagen op verzoek van de eigenaar kost tussen de 65 en de 110 euro, btw inbegrepen. Op zich is dat verschil best hoog. Het gaat hier wel om het wegslepen van een auto tijdens een weekdag dus niet tijdens het weekend of ’s nachts. Dat verschil van 55 euro is veel edoch, we leven nog steeds in een (zogenaamd) vrije wereld en de zelfstandige ondernemer (die auto’s wegsleept) heeft het recht zijn prijs zelf te bepalen. Dat heet men democratie en ik heb daar niks op tegen.

Ik bespaar u de prijs (en het prijsverschil) als uw wagen 's nachts of tijdens een weekend dient te worden weggetakeld. Dat kan je al makkelijk een achtste van je maandwedde kosten!

Iets anders wordt het evenwel als het wegslepen van een auto geschiedt op bevel van de politie. Waarom de burger (die meestal niet bij zijn wagen aanwezig is op het moment dat de politie die opdracht geeft) geen 65 tot 110 euro betaalt maar 140 euro is dus de vraag van mijn lezer.

Hoeveel wagens worden er op jaarbasis zo weggesleept en welk percentage van die wagens worden weggesleept om welke reden?

Interessante vragen waar missschien in de gemeenteraad van volgende maand, meer bepaald op 28 oktober het antwoord kan op verstrekt worden. Burgers moeten niet met het gevoel blijven zitten dat onze politiemensen per sleping tussen de 30 en de 75 euro in hun zakken steken.

Zelf maakte ik het mee dat (ik meen dat het pakweg 14 of 15 jaar terug was) mijn camionette werd uit de gracht gehaald door sleepdienst De Graeve te Middelkerke. Ik had die zelf opgebeld. Ik leerde die dag de hand- en spandiensten tussen dat bedrijf en de toenmalige politie van Middelkerke kennen. Zonder dat daar de minste reden toe was, had die takeldienst de politie gebeld om een overtreding vast te stellen en om vast te stellen of ik dronken was, wat niet het geval was.

Bel dus maar nooit het takelbedrijf van De Graeve want gegarandeerd krijg je er een boete bij.

 

               IK GEEF HET TOE . . . HET IS ECHT INTRIEST

Zelfs thuis tegen (off all teams) Waasland-Beveren konden ze niet eens winnen! Marc Coucke had zijn vrouw thuis gelaten; zo kan hij een extra inkomen realiseren en de zitplaats van zijn vrouw verkopen aan een . . . die hard fan van Anderlecht. Om, d.d.1 oktober 2019 niet te protesteren vanwege het uiterst slechte resultaat rond de – door Coucke, Kompany en de media – opgebouwde mythe rond Vincent Kompany moet je inderdaad wel diep doordrongen zijn van het feit dat Anderlecht de ploeg van je hart is. Ik vrees echter dat die rebellen van op Standaard Luik het niet langer zullen pikken dat hun ploeg – zelfs thuis tegen de toen laatste staande –niet eens konden winnen.

Zonder enige twijfel mag gesteld worden dat ik dit reeds – als enige - meer dan een jaar geleden had voorspeld. Alle gazettenschrijvers van Leysen en Van Thillo mochten mijn trend niet overnemen. Iets wat ze na zondag 29 september 2019 noodgedwongen wel moeten doen.

Nu effe ernstig: het werd tijd dat de supporters zich nog eens lieten horen. Iets wat zij ten volle deden na de thuismatch van gisteren. Het was al geleden van op Standard Luik (vorig seizoen) dat die trouwe fans nog eens hun stem serieus lieten horen.

Marc, hoeveel maal heb ik u het laatste jaar al niet het advies gegeven om die rommel – dat heel Anderlecht echt geworden is sinds u het overnam - te verkopen. Het is leuk een voetbalploeg te kopen om vrouwlief te plezieren maar een echt orgasme kreeg u daar nog niet van hé!? 

Waar is de man gebleven die zjjn ‘weireldploegske” bouwen zou en die – probleemloos (met de twee vingers in de neus) op 14 oktober vorig jaar tot burgemeester had kunnen worden verkozen van de koningin der badsteden?

Ik zie slechts één oplossing om te trachten dit Anderlecht nog voor het begin van de Play Offs in de linkse kolom te doen belanden. Maar dan zal het heel erg snel moeten gaan. In het andere geval zal de waarde van voetbalploeg   veel moeite nog tien miljoen euro bedragen. Daarom, beste Marc, laat die rommel en dat gezeik maar over aan Vincent Kompany. Ik wil nog wel eens zien of hij inderdaad die gek in zijn vriendenkring heeft zitten die - zoals al een hele tijd in de media geschreven wordt - dat Anderlecht wenst over te nemen.

Marc mag me altijd bellen. Tijdens een weekendje Durbuy leg ik het hem dan wel uit.

Dat Aad De Mos het, net als ondergetekende, ook al lang door heeft dat Vincent Kompany bij Anderlecht past als een kong kalf  dat de rivier moet oversteken waar het vol krokodillen zit, wet elkeen inmiddels ook.


1.500.000 LEZERS . . . ELKE ZONDAG OPNIEUW

OF ZIJN HET ER TOCH 1.600.000 ?

En ja, ik ben daar één van, al zeker 2.100 zondagen. Zelfs als ik niks hoef uit de bakkerswinkel van Diemas op de Zeedijk te Maiakerke Bad, tracht ik toch elke week een exemplaar van De Zondag op de kop te tikken. Dat doe ik evenzeer met Metro, de gratis krant die vooral op treinperrons te verkrijgen is. Voor mij – maar wie ben ik – is de Zondag overigens een volwaardige gazet, de naam dagblad waardig.

Ik lees heel wat columns; dat is iets wat mijn lezers wekelijks ervaren. Ook die van redactiedirecteur Pascal Kerkhove geniet elke zondagochtend mijn aandacht. Directeur redactie vind ik overigens een veel mooiere titel dan gewoon hoofdredacteur. Er zijn bladen, inclusief dagelijkse gazetten, die meerdere hoofdredacteurs bezitten  maar geef mij maar een redactiedirecteur want dat heeft nog iets ouderwets, iets respectabeler! Maar ook dat zal aan mij liggen en dan vooral aan het feit dat ik (ik citeer een vrouwelijke nakomelinge van mij) “ben blijven plakken aan de 60ies”.

Ik weet niet waarom die tas koffie van Pascal steeds bijna leeg is. Hij ziet er mij nochtans niet de man uit die zich, elke dag opnieuw, pessimistisch door het leven dient te slepen. Misschien die glazen tas eens half vol brengen? Wat denk je, Pascal?

Dit weekend deed hij een oproep naar de anderhalf miljoen lezers van de krant om hun mening over de Zondag aan hem te bezorgen. Dat kan via pascal.kerkhove@roularta.be. Roularta, de mediagroep die in 1950 werd opgestart door de heer Willy De Nolf, een uniek man overigens. Of elke zondag (500.000 exemplaren) echt door 3,2 lezers wordt gelezen om aan de 1.600.000 lezers te komen die - volgens hun website - er zijn, is iets waar ik geen geld op zetten durf. Maar dat is ook niet echt relevant. Zowat alle gedrukte bladen orakelen dat ze vele malen meer lezers hebben dan er gedrukte exemplaren van hun drukpersen rollen.

“Hoe de zondag nog beter kan aansluiten op haar lezers”, is de vraag die Pascal wenst beantwoord te zien. Ik ben echt nieuwsgierig naar het aantal mails die deze redactiedirecteur zal krijgen op dat verzoek. Als het er duizendvijfhonderd zijn, zal het heel veel zijn . . . Ik gok op 75. Geef toe, dat is amper 0,005 02 %. Veel is dat niet. De mensen zijn lui geworden, eten het brood en kijken naar de spelen die hen worden vorgeschoteld en voor de rest laten ze alle gewoon de gang lopen die de leiders van de natie hen opdringen.

Zoals mijn lezers weten hou ik tussen 30 april en 30 oktober 2019 een persoonlijke bevraging over wat lezers in een dagblad wel (en niet) lezen, waarvoor ze interesse hebben en wat hen geen barst kan schelen. Ik doe zulk (ze noemen zoiets een, grijns) marktonderzoek gewoon omdat ik die kennis wil weten en omdat ik zoiets graag doe.. Omdat dergelijke persoonlijke onderzoeken te duur uitvallen, worden di e in 98 % der gevallen uitgevoerd via het internet. Tja . . . Of de aldus goedkoop verrichte onderzoeken sowieso voor een beter resultaat zorgen, is iets waarop ik alvast geen halve euro zal inzetten. Uit de 721 tot op heden uitgevoerde kan ik best al heel wat afleiden die ik hier (to whom it concern) meegeef: mensen houden van spelletjes spelen. De ene vult kruiswoordraadsels in, de andere sudoku’s, kakuro’s of andere spelletjes die in hun dagelijkse krant afgedrukt staan. Niet zelden krijgt een cafébaas ruzie met een klant die wil dat die cafébaas ervoor zorgt dat ofwel het kruiswoordraadsel ofwel de sudoku’s nog niet zijn ingevuld. Het Laatste Nieuws is de onvervalste koning die ervoor zorgt dat de spelende homo ludens dagelijks aan hun trekken komen. Dat het er (overigens steeds meer de laatste maanden) op lijkt dat de sudoku voor beginners moeilijker is om in te vullen dan die voor de experts is iets dat ik niet zal ontkennen. Die (op zaterdag drie pagina’s tellende) spelletjes staan hoe dan ook erg hoog op de lijst met pagina’s die door lezers dagelijks worden gelezen.

Beste Pascal, doet u gerust verder, elke week opnieuw bovenaan pagina 2 van de Zondag, met uw Mijmeringen . . . Dat zal ik de komende maanden evenzeer doen, zij het dankzij een gulle sponsor. Ik bekwam vijfhonderd euro om de volgende drie maanden mijn onkosten te delgen. Die lezers waren vorige week overigens met 876 zijnde een verhoging met 39 i.v.m. de week ervoor.

Of vanaf heden de Zondag wekelijks evenveel ruimte zal besteden aan elk huwelijk in West-Vlaanderen – zoals de 35 % van pagina 2 die het huwelijk van de zoon van Hilde Crevits kreeg toebedeeld - is dan weer een andere vraag waarvan ik enkel hopen kan dat dit zo worden zal.


WIE KAN DIT NOG GELOVEN  

Toen procureur-generaal Erwin Dernicourt, pakweg één jaar geleden, orakelde ‘de magistratuur dient het gevoel van totale straffeloosheid te verwijderen’ heb ik er duidelijk niks van begrepen. Ik was ontzettend hoopvol toen maar ik heb duidelijk niks verstaan van zijn orakel. Vorige week maandag nog smeekte ik om de vergelijking tussen twee rechtszaken eens goed te bekijken.

En neen, hij ging niet in op mijn verzoek voor een onderling gesprek. Dat is zijn democratisch recht en daar leg ik mij bij neer. In een democratisch koninkrijk kiest elkeen met wie zij/hij praten wenst. Of ik daar nu blij om ben of niet, dat zal niks veranderen aan de realiteit.           

Maar wat vorige week hervonnist werd, slaat werkelijk alles. Drie beroepsrechters die – net als zoveel andere voor hen – bewezen dat onze Justitie vonnist à la tête du client. 

De vergetelheden van onderzoeksrechters die gewoon effe vergaten hun handtekening onder een document te plaatsen of die gewoon vergaten dat er termijnen bestaan die zelfs magistraten dienen te respecteren waardoor zowel een moordenaar als een 19-koppige bende drugsdealers onmiddellijk (met de glimlach uiteraard) mochten vernemen dat hun zaak ten definitieve titel werd geseponeerd, waren er ook de onderlinge schikkingen tussen enerzijds de top van onze magistratuur en de zwaarste fiscale fraudeurs die dankzij onze magistratuur – nota bene na twee tot vijf decennia zwaar frauderen – honderden miljoenen aan belasting niet dienden te betalen. Het feit dar die fraudeurs, binnen hetzelfde arrangement, geen dag naar de gevangenis moesten was voor hen slechts . . . een aangename bijkomstigheid. Het familiekapitaal was niet vernietigd door de betaling van de peulschil aan belastingen.

Persoonlijk vond ik al dat voorgaande reeds straffe toebak maar A.D. 2019 doet onze magistratuur er werkelijk alles aan om – zo mogelijk – nog straffer te doen. In een periode dat de burgers zich afvragen (zij het met mondjesmaat, heel erg stil en tegenover heuse vertrouwelingen) hoeveel geld die magistraten ontvingen om te vergeten een handtekening te plaatsen of om superzware fraudeurs de absolutie te geven voor de prijs van amper één Weesgegroetje en één Onze Vader, gaat onze zittende magistratuur zowaar nog een stapje verder: diezelfde vraag wordt nu zowat maandelijks geopperd bij vreemde vonnissen die Guy van Sande en andere superzware criminelen mochten genieten. Dat zelfs de heer procureur-generaal van beide Vlaanderen zich in de wandelgangen van het Gentse justitiepaleis, in de Savaanstraat nummer 11 en in de media laat ontvallen dat hij vreesde een nieuwe bril te moeten kopen, bewijst enkel en alleen dat er toch (staat u mij a.u.b. toe even eufemistisch te zijn)  wel een en ander fout zit met de vonnissen in Vlaanderen.

Edoch . . . blijkbaar negeren de zittende magistraten niet uitsluitend mijn teksten maar vegen ze daadwerkelijk evenzeer hun teelballen aan wat hun procureur-generaal publiekelijk stelt. In zijn positie (en functie) zouden er velen zijn die van minder gefrustreerd raken.

De vaste lezers realiseren zich ten volle dat ik mij in vorige paragraaf deftig heb gehouden en een zesletterwoord verving door één van tien letters. Mijne pa heeft getracht mij goed op te voeden . . .

Hoeveel meer dergelijke – niet alleen schijnbare - bizarre vonnissen zullen onze burgers in de toekomst nog meer moeten vernemen via hun gazet? Hoe lang zal die kruik nog te water gaan zonder dat ze barst, zonder dat een of andere ‘gekke’ burger meent het recht te hebben om zelf de beul te moeten zijn die dergelijke onzin een halt toeroept?

Is het een toeval dat deze week mijn Mijmeringen . . . starten met een quasi ongelooflijk verhaal van de Raad van State? Zijn ze nu echt allemaal gek geworden? Of zit ik fout en zijn ze niet gek geworden en doen ze – politici, magistraten en allerlei andere nationale organisaties die dienen te waken over gerechtigheid in dit land – gewoon waar ze zin in hebben omdat ze zich almachtig voelen en menen dat ze aan niemand enige verantwoording verschuldigd zijn?

De bevolking mort daarover. Ze mort evenzeer over de klerelijers van politici die niks doen maar die ze – helaas – zelf verkozen. Dat niks doen begint aardig te steken en begint vormen aan te nemen van een protest waarbij de 35.000 aanbidders van het gedachtegoed van Anuna De Wever niet eens tien procent zal zijn 

Als democraat sta ik ten volle voor de Ratio, de Rede. Allebei met de Grote R! Als die grote R echter een eenzijdig gebruik blijkt te zijn dan dienen we ons – en zeker als Vlaming – te herinneren dat we zowel in 1302 als in 1998 de barricaden zijn opgeklommen voor (heel wellicht) wat minder. Tussen beide data ligt het duivelsgetal 666! Geen wet stelt dat de Vlamingen opnieuw zo lang dienen te wachten om een eind te maken aan zwaar onrecht.


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Laat me deze week afsluiten vanuit dienstencentrum 't Viooltje waar ik traks mijn middagmaal zal nuttigen.

Ik heb al decennia een boon voor Ivan Van De Cloot, de meest stoutgebekte econoom in Vlaanderen. In een wereld waar 98,1 % van de Vlamingen niet eens de ballen aan hun lijf hebben om aan allochtonen die (op een bus, een tram of een trein twee van de vier zitplaatsen ter beschikking stelden van hun handtas en tas met voedingswaren) zitplaatsen te durven vragen.

Liever – nota bene als twee zeventigers - vijftien minuten rechtstaan dan je rechtmatig gebruik van twee in se lege zitplaatsen op te vragen. Hoe laf zijn de Vlamingen wel niet?

Nu ja, diezelfde 98,1 %van de Vlamingen is even laf als het erop aankomt de politici (die ze vier maanden en vier dagen terug verkozen) aan het werk te zetten. In eenzelfde moeite vermeld ik hier hun lafheid om de politici niet te herinneren dat in Vlaanderen 33 % van de kiezers de kiesstem gaf aan een partij die – nog maar eens – volop genegeerd worden. Resultaat is dat in Vlaanderen het duo De Wever en Jambon hun aanhangwagentje vulden met de verliezers van de verkiezing, met de twee partijen die al vier decennia er alles aan deden om de staatsschuld ieder jaar opnieuw met een steeds hoger bedrag te verhogen: CD&V en Open VLD dus!

“Politici wanen zich marktkramers” orakelde Ivan Van De Cloot vorige week in de media. Geachte heer Van De Cloot, met al mijn respect voor uw persoon, uw prestaties en uw gedachtegangen maar in deze beledigt u de marktkramers. U doet in deze aan platvloerse uiting van uw gedachtegang. Ik ben dat niet gewoon van u!

Politici bezitten niet de creativiteit van onze marktkramers. Die laatsten brengen hun toehoorders veelal een mooi verhaal in de hoop dat die iets kopen. Nooit vergeet ik Tamboer, de man die elke zaterdag verhalen allerlei vertelde maar feitelijk scheermesjes verkocht. Zestig jaar geleden was dat product echt renoverend. Op het einde van een exposé zei hij immer ‘Of jullie nu kopen of niet, ik hoop dat jullie zich hebben geamuseerd. Dat Gilette de man betaalde om hun scheermesjes in de markt te plaatsen, is iets dat weinigen zich realiseerden. Marktkramers waren toen niet zelden de lanceerders van nieuwe producten.

De Vlamingen hebben feitelijk niet het minste meer te zeggen in dit land. De politici liegen, bedriegen en bestelen hun kiezers want het enige wat die dieven interesseert is . . . geld. De 150 verkozen volksvertegenwoordigers van 26 mei jl. hebben nu voor de vijfde maand op rij elke maand slechts twee dingen gedaan; eerste gekeken of hun 6.600 euro op hun bankrekening werd gestort. Vervolgens hebben ze een niet onaanzienlijk gedeelte van dat bedrag overgeschreven naar de partijkas.

Ja, Ivan Van De Cloot heeft ten volle gelijk: het draait binnen de politiek enkel om geld. Uw geld dat in hun zakken moet en zal terugkeren want . . . 98,1 % van jullie zijn de lafbekken die steeds opnieuw zeggen “Maar meneer, wat kunnen we er aan veranderen?” Tja, met zulke oerdomme redenering zal er inderdaad nooit iets veranderen . 

Soit, mijn taak zit er weer op. Rest me jullie een aangename week toe te wensen in de hoop dat de meerderheid van jullie deze week wat ballen kweken.


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zo

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Ik ben, met deze MIJMERINGEN . . . , bezig aan de laatste van de zeventiende maand. Volgende week maandag, op de verjaardag van mijn oudste kleinzoon, begin ik aan maand achttien. Velen hadden – toen ik ermee begon op 30 april 2018 – voorspeld dat ik het hooguit twee maanden vol zou houden. Vooral in de media en in de politiek waren er veel . . . voorspellers. Bizar dat net zij mij wekelijks lezen. Maar troost jullie, ook de magistratuur en het protocol van Filip en Mathilde lezen me wekelijks. Of dat protocol dat doet om me ooit te feliciteren of eerder om een fout van mij te vinden als ik ons koningshuis hard aanpak? Ik gok op het laatste. Ik ben wel blij dat men in dit land vrijheid van mening kent. En ja, ik word niet overal zo smerig behandeld als te Brussel (zie eerste item vorige week en zie ook verder).

Het aantal lezers ligt gemiddeld driedubbel zo hoog als ik had gehoopt toen ik met deze site begon. Ik hoopte eind 2018 op gemiddeld honderd lezers per week en eind 2019 op tweehonderdvijftig. Het blijft voor mij een raadsel dat ruim de helft van mijn lezers tijdens zowat alle verlofperiodes afhaakt. Misschien moet ik dan - grijns - evenzeer vakantie nemen.

Laat me jullie, geachte lezeres en even positief gewaardeerde lezer, danken. Als jullie (ik verjaar over 87 dagen) mij nu eens een vervroegd verjaardagsgeschenk willen aanbieden dan kan dit. Geen pralines van Leonidas, geen bloemen, laat staan kransen maar gewoon eventjes het bestaan van deze site forwarden naar drie vrienden of familieleden. Waarvoor mijn dank. 

En ja, een donkere Leffe zou ik ook nog aanvaarden . . . Dat is echt mijn lievelingsbiertje geworden.

Ook dank voor de 47 reacties op het hoofditem van vorige week. Normaal zou ik – als strijder voor de ware democratie, voor de veiligheid van de mensen die ons beschermen en voor een magistratuur die echt ijvert voor de verwijdering van het totaal gevoel van straffeloosheid – hier deze reacties als eerste item nemen. Edoch . . . ik wil een (soortement) OPEN BRIEF bezorgen aan die ene magistraat die de grote baas is van het grootste gerechtelijk arrondissement van ons Belgenlandje, de man die vorige week bijna meende dat hij een nieuwe bril had moeten kopen. Nu, ik kan u, geachte Gentse procureur-generaal, alvast HANS ANDERS ten zeerste aanbevelen. Hans Anders of anders dan toch maar Pearl Vision. 

Het zal, tenminste als mijn geheugen me niet in de steek laat, inmiddels bijna één jaar geleden zijn. Procureur-generaal Erwin Dernicourt had toen gezegd (ik citeer hem letterlijk): “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”. Ik sprak er toen over in deze Mijmeringen en publiceerde deze wijze praat evenzeer onderaan de cover van de gedrukte uitgave van ’t Stropken. Een onkreukbare justitie, da’s mijn levensdoel . . . dat ik, jammer maar helaas, zoiets niet zal mogen beleven vooraleer mijn laatste adem uit te blazen, is betreurenswaardig.  Edoch, ik blijf geloven dat de dag komt waarop die zes procureurs-generaal zichzelf overtuigen dat recht ook staat voor rechtvaardigheid en voor menselijkheid. Noemen jullie me maar dom en naïef. Als ik die verwachting definitief moet in de diepvries steken, dan hoeft het voor mij niet meer.

Voor alle duidelijkheid: ‘wijze praat’ staat, alvast in het Gentse, voor intelligente uitspraken!

Met het woord ‘totaal’ had – en heb – ik het nog steeds moeilijk in dat citaat. Ik ben overtuigd dat de heer procureur-generaal het goed bedoelde maar een twintigtal lezers vroegen me sindsdien waarom hij dat woordje ‘totaal’ er tussen flapte. “Bedoelt hij daarmee dat in bepaalde gevallen dat gevoel mag blijven bestaan? Bijvoorbeeld bij diamantairs die decennia frauderen voor bijvoorbeeld twee miljard euro of bij bierhandelaars die een halve eeuw bijna duizend klanten voorzagen van vaten bier . . . in ’t zwart.” waren de steeds weerkerende vragen van mijn dieper nadenkende lezers.

Ik heb bij de heer Dernicourt nog geen afspraak kunnen bekomen om dit eens met hem te bespreken. Ook op de realisatie van dergelijke ontmoeting blijf ik hopen. Jammer want ik ijver voor een magistratuur waar de heren Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen, Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik, Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent en Frédéric Van Leeuw, federaal procureur-generaal de grote bazen zijn van onze magistraten die meer kunnen dan grote, decennialange zwartwerkers (allerlei) tientallen of honderden miljoenen euro's minder belastingen doen betalen. Ik zwijg hier dan nog over het feit dat die niet naar de gevangenis moeten . . . 

Wat is overigens een democratie waar procureurs-generaal het 'totaal' gevoel van straffeloosheid niet willen verwijderen?

Dat magistraten de laatste veertig jaar, samen met de famile Van Thillo, mijn leven totaal hebben verwoest is een axioma, niet eenmaal maar diverse keren. Of wat dachten jullie van dossier Nr.P.2014.1220.N waarin griffier Frank Adriaensen, de procureur-generaal, waarnemend voorzitter Filip Van Volsem en zijn vier  raadsheren (Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis en Peter Hoet) bij de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie er d.d. 25 september en 13 oktober 2015 niet voor terugdeinsden om schriftvervalsing te plegen teneinde ervoor te zorgen dat ik niet aanwezig zou zijn op de zitting die mijn zaak behandelde? En neen, het is zeker niet de HRJ die deze vijf raadsheren zal vervolgen.    

Die Hoge Raad voor de Justitie is het schaamlapje dat – zo goed als uitsluitend – dient om de onterecht behandelde en klagende burger de indruk te geven dat er een onafhankelijk orgaan bestaat dat de magistratuur controleert. Waarom er (zoals Lenin het zich evenzeer en terecht afvroeg) niemand mag zijn die de controleurs dan controleert? Tja, this is Belgium! Nu ja, ook het Comité P is feitelijk van hetzelfde laken een broek. Of, nu voormalig politierechter Stinckens er de scepter zwaait, daar voor de kleine burger verandering (lees gerust: verbetering) in komen zal, is alvast iets waar ik geen nagel voor in het vuur durf te steken. Toch niet mijn nagel . . .  Maar dat is een dossier dat ik eind dit jaar publiceren zal. Du jamais vu!

Dat 45 advocaten de moed misten om de diverse criminele daden van magistraten (t.o.v. mijn persoon) niet durven aan te vallen bij de rechtbanken, bewijst alvast dat binnen de Nederlandstalige advocatuur niemand van hen nog gelooft in de onkreukbaarheid van die magistratuur. Zoiets zou de echt nadenkende burger het totaal gevoel van onmacht en onrechtvaardigheide moeten geven.

Ik zal nooit het beeld vergeten van die advocaat die net het Hof van Beroep had verlaten. De man, de tranen in de ogen had net een zaak verloren die hij onmogelijk verliezen kon. Helaas was de tegenpartij het heel goede vriendje van een der rechters die diende te vonnissen. “Maar meester . . . . . . . , we maken het goed in een volgende zaak”? Tja, ook dat is justitie op zijn Belgisch. Ik begrijp de tranen van die man die steeds alles volgens het boekje deed en nu een onmogelijk te verliezen zaak . . . verliest. Het is al een pak jaren geleden maar dit is een waar gebeurd verhaal. “Indien ik zo oud niet was dan hing ik mijn toga aan de kapstok”, was de trieste slotzin van ons gesprek.

Soit, ik vrees dat ik (effe) afdwaalde maar dat zijn jullie inmiddels wel gewend van mij. Sorry daarvoor.

Vorige woensdag gaf de heer Dernicourt alweer een serieuze boodschap. In de zaak van meester-oplichtster G.H. vorderde hij tien jaar in beroep. Zowaar zeven jaar meer dan ze in eerste aanleg had bekomen.

Erwin Dernicourt: “Toen ik las dat ze maar drie jaar had gekregen, dacht ik dat ik een nieuwe bril moest kopen. Ik wil de maatschappij beschermen tegen vileine mensen zoals u” smeet hij eruit, feitelijk richting die oplichtster toe.

Nu, geachte heer Dernicourt, ik vind uw tussenkomst in deze merkwaardig, moedig en correct. Een uitspraak die ik dan ook met graagte als de beste van vorige week bestempel. En ja, er waren deze week best wat concurrenten dienaangaand!

Als een procureur zoiets doet, is dat al moedig, als een procureru-generaal de ballen aan zijn lijf heeft om de rechter in eerste aanleg zo pubiekelijk te desavoueren, dan noem ik dat grote klasse. En met mij vele lezers hoor!

Mag ik u echter – desnoods op mijn beide blote knieën in de Savaanstraat 11 te Gent – beleefd edoch dringend verzoeken om eens iets te doen aan Nadine, onze nationale tafelschuimster nummer één. Ik wil u desnoods die 3.000 euro komen betalen die ze – omdat ze honger had en eens (nu ja, 120 keer eens, grijns) haar voetjes onder tafel wilde steken zonder af te wassen – 120 keer ging eten bij handelaars die daar niet echt failliet zouden van gaan. De intelligentsten onder hen, hebben – middels grote krantenartikels – dat bedrag inmiddels tientallen malen terug verdiend!

U, als procureur-generaal, heeft de macht en de middelen om – zonder dat er een advocaat aan te pas komt want Nadine haar advocaat is blijkbaar niet echt handig in deze – dat dossier eens menselijk te behandelen. Neemt u dat – we zijn over drie maanden kerstmis - dossier eens op uw bureau en zorg ervoor dat – alvast na betaling van die 3.000 euro – ze vrij kan komen en (wat ook heel erg belangrijk is) wordt begeleid. En ja, ergens moet er toch wel één van die honderdtwintig restaurantuitbaters zijn die haar in dienst neemt om de vaat te doen, te kuisen of groenten te versnijden. Hier aan de kust lees ik wekelijks over horeca-uitbaters die niet aan personeel geraken.

Het is maar één van de vele ideetjes die in mij opborrelen, maar meneer de procureur-generaal van Oost-en West-Vlaanderen, zou dat geen mooi kerstgeschenk zijn voor de gemeenschap? Er komt dan een cel vrij; Nadine leert de waarde van een middagmaal (h)erkennen en krijgt de kans om een ander, nieuw leven op te starten. Ik ben zeker dat honderden advocaten, magistraten, vrienden en kennissen u – eens u zoiets menselijks realiseert – zullen aankijken met hun mooiste glimlach en u zullen feliciteren. Zoiets, dat moet – zelfs voor de hardvochtigste mens in Vlaanderen, die u gegarandeerd niet bent – deugd doen aan het hart, in de ziel!

U weet dat de magistratuur mij al veertig jaar oncorrect behandelt maar dit gaat niet over mij. Het geschiedde ook lang voor u aan uw studies rechten begon.

Die onrechtvaardigheden komen dit jaar ongetwijfeld nog ter sprake maar niet vandaag. Vandaag gaat het over uw totaal gevoel van straffeloosheid waarbij ik de vergelijking durf te opperen tussen het aantal celdagen dat die zwaar frauderende diamantair en bieruitzetter evenals acteur en schepen Guy Van Sande (voor wie kinderporno het belangrijkste in zijn klereleven was) hebben moeten zitten en het aantal celdagen die ons wetboek Nadine (tot op heden) oplegde. 

Dat koning Filip in deze doet alsof zijn neus bloed, dat zijn we gewoon van ons koningshuis dat er alleen is voor het establishment en onze nationale voetbalploeg maar – in eenzelfde moeite – onze topatleten compleet negeert. Dat meerdere – door een koning in de adelstand verheven – landgenoten inmiddels serieus van hun podium zijn gevallen en als crimineel te boek staan, is iets waar men Filip liefst niet aan herinnert.

Mailt u me maar waar dat bedrag mag op gestort worden nadat Nadine verlost is van die (voorlopige slechts) 84 maanden celstraf.  

Ik ga even de woorden gebruiken van een bekend Vlaams columnist: ‘Het doet deugd aan het hart van zowel de verlener als de krijger . . . ‘Wilt u in deze a.u.b.de verlener van genade zijn. Het zal deugd doen aan uw hart. Heel misschien wil columnist Jan Segers de menselijkheid hebben om mij in deze eens te steunen, waarvoor dank.

Zij die me goed kennen, beseffen dat ik het serieus menen moet vooraleer ik a.u.b. prevel. 

Dat advocaat Jorn Verminck (van die superoplichtster) ontgoocheld is en stelt “Deze straf is veel te strenger als je ze vergelijkt met gelijkaardige uitspraken in gelijkaardige misdrijven. Mijn cliente zou normaal vrijkomen in december, maar moet in theorie dus nog acht jaar zitten”, is echt ongelooflijk.

Hewel, geachte meester, u die het heeft over rechtvaardigheidsgevoel. Neem het juridisch CV van uw klante eens in de hand en tel eens samen hoeveel geld ze in haar oplichterscarrière reeds achterover drukte, hoe weinig dagen ze voor dat alles efectief zat en vergelijkt u dat bedrag eens met de (hooguit) drieduizend euro die Nadine stal. En ja, dat was evenzeer diefstal; ik ga dat niet ontkennen of afzwakken.

Maar – tot slot – waarde meester en geachte heer procureur-generaal, waarom vindt een meester-oplichtster wel geld om een advocaat te betalen terwijl Nadine dat geld niet bezit?

Dat het wetboek mag (correctie: MOET) worden herschreven, is een waarheid als een koe. We leven niet langer anno 1830. Maar dat is dan weer stof voor een andere keer . . .


EN DE KONING, HIJ LACHTE EN DANSTE . . . 

. . . Neen, geachte lezeres en waarde lezer, maak jezelf niet te voortijdig blij. Ik heb het hier niet over een koning met de voornaam Filip. De kans dat wij het hoofd van ons koninkrijk België zien lachen, huppelen en springen als een jongeling van pakweg twaalf is – overigens voor de volle 100 % - uitgesloten. Er is geen wedkantoor dat minder dan 1.000 tegen 1 geeft op zoiets.

Ik heb het hier over de vroegere prins pils. De vrolijke jonge prinsenman van toen is volwassen geworden, alvast sinds hij koning werd. Met een vrouw als koningin Maxima naast, voor en achter hem is dat niet eens een mirakel. Wat een prachtig koningspaar vormen ze toch! Maxima, en haar sprookjesprins, koning Willem-Alexander zijn het compleet tegenovergestelde van de stijve harken die in Laken ons koninklijk paleis bevolken.

Ik denk er ernstig over na om alsnog richting Nederland te verkassen. Niet uitsluitend vanwege de nazistische tussenkomst van de Brusselse politie vorige week zondag; niet alleen vanwege een laf koningspaar dat er wel is voor het establishment maar nooit voor de arme drommel. Neen, het is een geheel van factoren dat meespeelt en vooral de realiteit dat de overgrote meerderheid steeds maar zegt dat er toch nooit iets zal veranderen aan de diefstallen gepleegd door onze politici. Tja, waarom zou ik dan blijvend moeten vechten tegen zulke domme bedenkingen?

In ons land komen er amper tachtigduizend mensen naar Brussel op de nationale feestdag. Dat is (breed gerekend) 0,7 % van de Belgen. Ocharme Mathilde en Filip. Ik durf bijna te stellen dat in Nederland 99,3 % de straat opkomt als het koningspaar iets te vieren heeft. Maar laat me ernstig blijven en bevestigen dat minstens 65 % van de gezonde Nederlanders eind april uit de bol gaan. Ze doen dat dan gegarandeerd in oranje kleren. Maar Maxima is dan ook de koningin die – als haar volk in nood is en vier kindjes stierven in een stint te Oss – alles liet vallen, niet keek of haar haren goed lagen en onmiddellijk richting Oss vertrok. Als zoiets geschiedt in ons land dan wordt er een week gepalaverd over het nut van zulke menselijkheid, over de haren van Mathilde en over het mogelijk gevaar voor de veiligheid. Tja . . ., over dat laatste had ik het vorige week reeds.

Mijn gemeende felicitaties, koning Willem-Alexander. U ben het levende bewijs dat koning zijn een vreugdevol iets is, een job waar de uitvoerder plezier aan beleeft. Zelfs als ons koningspaar extra geld krijgt, kan er nog niet eens een spontane glimlach af. 

Bestaat er ergens een school waar men prinsen spontaan kan leren lachen? Het zal niet in het Vernigd Koninkrijk zijn . . . Daar zitten ze al drie jaar met die Brexit.

Doet u a.u.b., zeer geachte koning der Nederlanden,  mijn groeten aan uw bevallige echtgenote. Waarvoor mijn dank.


't VERSCHIL VAN DIFFERENCE !

Ligt het aan mij? Ligt het aan het povere intellect van machtswellusteling commissaris Vandersmissen te Brussel of  ligt het aan het menselijk zijn van Gentse flikken?

Deze ochtend nam ik om 5.17 uur de kusttram teneinde rond 8.40 uur aan het Gentse justitiepaleis mijn flyers over de magistratuur te kunnen verspreiden aan magistraten en advocaten. 

Ik had deze middag een afspraak en wou middels De Lijn gratis naar Gent trammen en bussen. Dat is alweer 6,80 euro aan trein gespaard. Acht uur met De Lijn is daar het nadeel van.

Na pakweg twintig minuten kwam er een man naar mij toegestapt. Op een wijze waar ze bij de Brusselse politie echt een puntje kunnen aan zuigen, stelde hij zich voor als hoofd van de beveiging van het Gentse justitiepaleis. Hij vroeg wat ik deed. Waarop ik hem een flyer overhandigde. 

Hij vroeg of hij die mocht houden. Uiteraard. Het ging tenslotte over mijn ijver om een correct werkende magistratuur te bekomen in Vlaanderen. 

Een half uur later - ik had inmiddels 63 flyers verspreid en hadden vier mij bekende advocaten goeie dag gezegd - was de man er terug. "U kan die flyer inderdaad verspreiden maar de voorzitter had graag gezien dat u dit doet van op de straat". Uiteraard zou ik liever aan de voordeur staan om flyers te verspreiden maar ik heb begrip voor het feit dat de magistratuur nu niet bepaald staat te springen om mijn flyers te helpen verspreiden.

Uiteraard weet die voorzitter heel goed dat 90 % van de advocaten gebruik maken van de parking onder dat justitiepaleis aan het Gentse Rabot. Het zou heuse democratie zijn, geachte voorzitter, om mij tussen die parking en de toegangsdeur van uw justitiepaleis te laten flyeren. Mag ik derhalve u  beleefd verzoeken om mij dat - in naam van de democratie -  toe te staan?

We hadden nog een kort gesprek, die intelligente beschermer van het justitiepaleis en ondergetekende, waarbij ik de man dankte voor zijn correcte werkwijze maar hem wel wees op het feit dat in mijn teksten geen valse beschuldigingen staan naar die heren van het Hof van Cassatie. Ik sloot af met te zeggen dat die magistraten in het ander geval mij gegarandeerd reeds hadden vervolgd wegens laster en eerroof.


FRANCINE SWIGGERS WIL 2.600.000 EURO

We leven in een compleet verstoorde wereld. Laat me twee voorbeelden geven binnen de juridische wereld. Neem nu de voormalige machtigste vrouw van Vlaanderen aka Francine Swiggers. De vrouw die ongetwijfeld een persoonlijke vriendin is van de machtigste man in Vlaanderen. Waarom zou zijn hoofdredacteur anders een bijna hemelse column vol verheerlijkingen hebben moeten schrijven over mevrouw Swiggers?

Zevenhonderdtachtigduizend (dat is 780.000) mensen werden door ARCO bedot door de top van dat bedrijf. Topvrouw Francien Swiggers (een madam met ooit meer macht dan eender welke partijvoorzitter in Vlaandeen, geloof me vrij) ontkent haar verantwoordelijkheid. Nu ja, ik vrees dat zij evenzeer het licht van de zon ontkennen zou als dat haar voordeel kan opleveren. 

ARCO, dat was de financiële holding, binnen het ACW dat nu Beweging.net noemt. Madam Swiggers, de grote baas, zeg maar de CEO ten tijde van de bankencrisis, gaat nu in de tegenaanval. Ongetwijfeld – grin & sic – volgt ze de voetbalcompetitie en raakte ze zo overtuigd van het feit dat de aanval de beste verdediging is.

Maar dit katje (dat je blijkbaar best niet aanpakt zonder handschoenen) heeft nu de tegenaanval ingezet. Ze eist van elke coöperant die de procedure tegen Arco inzette geld, heel veel geld, zo voor een totaal van 2,6 miljoen euro. Tja . . .

Die CEO’s van staatsbedrijven of van organisaties van gemeenschappelijk welzijn (zoals het vroegere ACW), dat zijn toch aparte gevallen hoor! Ze zijn of niet verantwoordelijk of (zie verder) ze handelen met voorkennis. Als men dergelijke topvrouwen als CEO niet langer verantwoordelijk stelt voor hun fouten, dan is de kans heel groot dat er een dag komt waarop advocaten zelfs bij frauduleuze falingen zullen verwijzen naar die twee madammen, waarop de anarchie en de chaos compleet het gevoel van straffeloosheid zal hebben verdrongen. 

Zal ik jullie binnenkort welkom mogen heten in de wereld van straffeloosheid? Ik hoop van niet . . . maar dat ligt vooral in de handen van onze magistratuur                              ;

 

IGNACE VANDEWALLE   

Vorig jaar had ik het geluk hem te mogen ontmoeten. De man was toen heel druk bezig met (zie www.felt.be) de begeleiding van politici op weg naar zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de federale verkiezing. Als ik de resultaten van zijn pupillen bekijk dan was de heer Vandewalle daar best succesvol in.   

Jullie weten wel, die federale verkiezingen dat zijn verkiezingen waar volgende keer nog meer mensen zullen van weg blijven dan op 25 mei 2014 en 26 mei 2019 het geval was.   Voor mijn part mag er een wet komen die verkozen volksvertegenwoordigers verplicht om binnen de 69 dagen een regering te vormen. De dag dat die regering daadwerkelijk is geïnstalleerd krijgen ze hun maandloon, niet eerder! Een arbeider die weigert te werken, krijgt toch ook geen loon gestort?   

Ignace is een fijne vent, alvast minder grof gebekt dan ondergetekende. Ik kan dat inderdaad zijn maar dan enkel naar hen toe die dat verdienden. Ignace is evenzeer de man die zich serieus heeft vastgebeten in het hele verhaal rond AAGENT, het Gentse stadsbestuur rond voormalig burgemeester Termont en de Ghelamco-Arena.   Dat zijn boek over de Ghelamco-Arena heel wat (zo niet volledig) juist zat, wordt m.i. alweer bewezen door de schandalen die deze maand – nog maar eens – de kop opstaken in het Gentse. De stad (SoGent) zou opgezadeld zitten met een schuld van bijna vier miljoen euro verspreid over diverse zaken. Salut mijn ratje . . .   

Omdat ik niet echt plat lag van de dagversjes van rederijker Stijn De Paepe van vorige week ben ik blij dat ik volgend gedicht ontwaarde op facebook. Het is van de hand van Ignace Vandewalle. Als ik het goed begreep dan hebben de meeste mensen wel ergens een of andere kiezel in een van hun schoenen.  


                                              De kiezel

De kiezel in mijn schoen, een rotsblok in mijn hart.
Hij duwt onder de hiel,
het leed naar mijn ziel.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid priemt voort.

Hij steekt bij elke stap,
langzaam kracht ontstelend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen, signaal van mijn geweten.
Hij duwt onder de hiel,
de herrie door mijn hoofd.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid krijst voort.

Hij schreeuwt bij elke stap,
Langzaam mentaal afstropend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen,
wat moet ik doen.
Is het leed mijn lot,
of ben ik mijn eigen god.

Ignace Vandewalle

 

Gefeliciteerd man, dit is echt iets dat men zou moeten publiceren in elke krant. Als je nog eens zo dichterlijk creatief bent, doe mijn lezers een plezier en zend het me toe.

Enne heu, komen er nu wel of niet nieuwe federale verkiezingen, beste Ignace?


NOU NOU, WAARDE HOOFDREDACTEUR ANTONISSEN

Bij mijn (grijns) favoriete gazet hebben ze een aantal hoofdredacteurs. Meestal zetten die de puntje op de ï in een of andere column. Zo ook deed Dimitri Antonissen dat eergisteren, meer bepaald op pagina 6.

U betitelde de verkoop van 285.000 aandelen Proximus door de CEO (in functie) van dat bedrijf in uw column als . . . dom.

Mijn verontschuldigingen maar Dominique Leroy is wellicht iemand die met voorkennis aandelen verkocht edoch ze is helemaal niet dom!

Haar verkoop heeft uitsluitend te maken met onverzadigbare geldzucht en met de drang naar steeds (en overal) het onderste uit de kan te halen. Zelfs als het gaat over pakweg 6 à 7.000 euro! Die 6 tot 7.000 eurokes dat was ocharme niet eens één duizendste van haar jaarlijkse netto vergoeding als CEO van Proximus . . . ! Zeg maar dat het haar vergoeding voor één uur werken was.

Ze heeft zichzelf evenwel ernstig in de voet geschoten door die verkoop van aandelen waarvan elke mens met een IQ hoger dan 109 zich wel realiseert dat men zou kunnen spreken van handel met voorkennis. Dominique haar IQ ligt ver boven de 109; geloof me vrij.

Ik ken een aantal bedrijfsleiders van zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Als KPN een Duits bedrijf zou zijn geweest dan had ze al een aangetekende brief ontvangen van het advocatenkantoor van KPN om haar mede te delen dat “in de gegeven omstandigheden het niet opportuun zou zijn om een samenwerking op te starten”. Nederlanders zijn daar ietsje minder hard bij maar dan heb je die aandeelhouders, nietwaar

Geldzucht is wellicht een domheid, geachte heer Antonissen maar dat je dit kan aantreffen bij iemand die succesvol was bij Proximus . . . neen, zulke domheid begrijp ik niet.

 

ZIJN HET NU ALLEMAAL DOMME CEO'S 

Als CEO van bijvoorbeeld THOMAS COOCK BELGIUM wordt men verondersteld te weten hoe goed/slecht het bij zowel Thomas Cook als bij Neckerman België gaat. Of niet?

Jan Dekeyser, CEO van Thomas Cook in ons landje, weet dat blijkbaar niet. Zelfs na de faling van Thomas Cook Internationaal blijft Neckerman maar superkortingen aanbieden tot dik 70 %. Gelieve uw reis nu wel volledig te betalen.

Bij zulke aanbiedingen krijg ik toch het vervelend gevoel dat er iets aan de hand is; dat Jan er enkel op uit is om alsnog zoveel mogelijk geld op de rekening van zijn firma te zien verschijnen.

Die man moet toch ook beseffen dat de kans zo goed als onbestaande is dat die reizigers probleemloos zullen op vakantie kunnen gaan!

Ik ben geen magistraat maar mag hier niet eens een onderzoek ambtshalve worden opgestart? Kwestie van de reizigers te beschermen?


DE KASSA'S VAN POLITIEKE PARTIJEN

Als mensen, organisaties, staatsinstellingen, politici kiezen voor de leugens en de criminele daden van bepaalde personen die overduidelijk zwaar in de fout gingen, dan gaan zij evenzeer zwaar in de fout.

Als politieke partijen ervoor zorgen dat (om maar één enkel voorbeeld te geven binnen de politieke wereld) Jo Van Deurzen 400.000 euro krijgt omdat hij niet langer kan worden aangehouden als parlementair en hij een andere job dient te kiezen, dan is dat een criminele daad tegen de Staat België! Niks meer maar zeker niks minder.

Naar dergelijke criminelen dient men geen 120 politieagenten te sturen; evenmin dient men dan de reservetroepen te gebruiken die evenzeer aanwezig waren om de vreedzame samenkomst van 51 mensen stop te zetten.

Waarom overigens niemand binnen de kamer van volksvertegenwoordigers het onderzoek durft te eisen naar de uiteindelijke bestemming van die vierhonderdduizend euro, zou de vraag moeten zijn die elke lid, elke burger van die Staat zich zou moeten stellen. Of zijn het gewoon roddels als mensen aan de toog vertellen dat één vierde van dat bedrag richting partijjas van de CD&V ging?

Als dat inderdaad geen roddel maar de waarheid zou zijn, waarom durven (en mogen) de dagbladschrijvers daar geen diepgaand onderzoek naar uitvoeren?

Laat me – alhoewel dit helemaal geen troost is, niet voor de CD&V, noch voor de burgers van dit land – toegeven dat dergelijke werkwijze om uiteindelijk de gelden van de Staat te doen komen op de rekening van politieke partijen niet uitsluitend bij de CD&V schering en inslag zou zijn.

Onze staatsschuld . . . dat is helemaal niet te wijten aan de gewone burgers die al eens etwat bijverdienen buiten hun werkuren. Neen, laat ons morgen een nationale commissie opstarten die alle macht krijgt toebedeeld om te achterhalen waar onze regeringen de laatste veertig jaar gelden hebben heen gesluisd en verkwist. Laat ons tezelfdertijd controleurs aanstellen die bekwaam zijn om de werkzaamheden van die commissie na te gaan.

Het zijn de tegendraadse politici (van de ‘renstal’ Vuye, Wouters en De Decker) die de basis zullen moeten vormen om die commissie – en hun controleurs – in het leven te roepen en aan te sturen. Zonder dergelijke politici zal deze Staat, dit zogenaamd democratisch koninkrijk, verder de dieperik inglijden en wordt chaos de grote overwinnaar. Tot wat chaos leiden kan, weet elke uk van negen die aandachtig de geschiedenislessen volgde.

Politici allerlei, ook zij die de indruk willen geven een rebels imago te bezitten, zullen hun cinema mogen stopzetten en de keuze bekend moeten maken of ze er nu echt alles aan willen doen om dit land te redden of om te kiezen voor het geld dat de Staat veel te kwistig verdeeld onder de politieke partijen. Zij zullen daarbij vooral de steun moeten krijgen van de rechterlijke en de uitvoerende macht in dit land. Allen samen zullen ze moeten strijden voor een België dat – net als noorderbuur Nederland – miljarden winst maakt i.p.v. op een schandalige wijze de bankrekeningen van dit land verder te bestelen

Ik ben de burger die zijn medeburgers – op een niet gewelddadige wijze – wil laten kennis maken met de baldadige onregelmatigheden die in dit land schering en inslag waren de laatste halve eeuw. Als toplui – die overduidelijk crimineel in de fout gingen – onterecht een (niet klein) pensioen mogen blijven genieten dan dient iemand de vraag te mogen (en durven) stellen hoe zoiets mogelijk is. Of dergelijke lui dan al dan niet een Bed&Breakfast uitbaten, is niet eens relevant.

Dergelijke begunstigingen zijn geen zeldzaamheid , geloof me vrij! Het volstaat dat de betrokkene weet heeft van een (of meerdere) schandalen en hij daarmee toppolitici kan chanteren.  

Levanslang inkomen of onrechtmatig pensioen is zo iemand beschoren!

 


CITY ZINE IS WEER UIT !

Begin ik nu echt oud (en seniel) te worden of is de uitgever van City Zine inderdaad overgeschakeld naar een groter formaat? Ik heb vrijdagnacht een exemplaar meegenomen en zal deze week de uitgever eens contacteren.

Ik heb het, van bij de start, een wijs boekske gevonden. Een reclameboekje weliswaar maar dan eentje vol stijl en klasse.

Wat ik ten volle begrijp, is dat ze op de cover de Engelse taal gebruiken (LOCAL TALENT & YOUR ULTIMATE FREE CITY GUIDE) in een stad als Oostende. Uiteraard is dat goed gezien want Oostende telt nog steeds de voorkeur van Britten die in de koningen der badstad nog steeds één of twee weken als toerist geboekt staan. Er komen – geloof me vrij – meer Engels sprekende dan Franssprekende mensen hier overnachten.

Zou het, geachte uitgever, beste (grijns OWNER) Ferre, geen wijs idee zijn om de begeleidende teksten niet enkel in de eigen moedertaal en onze tweede landstaal maar evenzeer in de taal van Nigel Farage te publiceren?

Ik zie regelmatig Britten jullie boekje ter hand nemen omdat zij (blijkbaar maar vooral schijnbaar) door het lezen van hun moedertaal menen dat dit boekje ook Engelse teksten te lezen heeft.

Het is maar één van mijn vele ideetjes. Als jullie dat inderdaad zouden doen dan zou ik het fijn vinden – ergens op eender welke pagina – een vierde pagina te krijgen voor mijn MIJMERINGEN . . . en www.stropken.be

Dat hoeft zelfs niet eens in een andere dan onze moedertaal worden afgedrukt.


HELAAS, DRIEWERF HELAAS

Het was ongetwijfeld een mooi initiatief; ik bedoel dat achter de rookvrije Oostendse stranden. Helaas heeft het zo goed als niet gewerkt. Dat bleek duidelijk uit de reportage die Leen Belpaeme publiceren mocht in de regionale editie van de meest verkochte krant van het land.

Als mensen massaal hun voeten vegen aan de stemplicht en als anderen (of zijn het, grijns, dezelfden?) lege flessen Johny Walker, busjes Red Label, frisdrank en bier, sigarettenpeuken evenals huiselijk afval gewoon volop aan de straatstenen toevertrouwen, dan kan moeilijk worden beweerd dat Oostende een propere stad is. En dan heb ik het hier nog niet eens over de hondenpoep.

De mens is een gewoontedier dat op dezelfde dag en hetzelfde uur van de week steeds hetzelfde uitvoert. Dat is geen verwijt maar gewoon een vaststelling. Zo komen kaarters, breisters, schaakspelers, dansers steeds op dezelfde dag en hetzelfde uur elkaar tegen in het steeds erg propere dienstencentrum ’t Viooltje en zie je op donderdag- en zondagavond steeds goeie danseressen in de Lafayette. 

Nu ja, die danseresjes blijven steeds vaker weg maar de reden daarvan las je reeds eerder op deze site. Gelukkig begint eigenaar Bart (van ook Polé Polé) deze site te lezen en lijkt het er op dat er een en ander drastisch aan het veranderen is. Of bekende Vlamingen gediend zijn met het feit dat op een drukke vrijdagavond Bobo een half uur bij hem komt staan en alzo de aandacht op hem vestigt, is zeer de vraag. 

Geen politicus/politica kan ik verwijten dat hij/zij te intelligent of te creatief is. Ze bedenken van alles maar daar komt meestal uiteindelijk niks van in huis. Had ik het geld voor een degelijke digitale camera dan zou ik burgemeester Bart Tommelein eens de foto’s kunnen tonen die ik – in amper één week – verzamelen kan met beelden vol hondenpoep, zwerfafval allerlei en braaksel (of pis) van dronkaards die zelfs in de kusttram hun viezigheden achter laten. En dan heb ik het enkel over de afstanden tussen mijn studiootje en  de bib, ’t Viooltje, de Mac Donald’s op de Torhoutsesteenweg of de Langestraat.

Ik betreur zoiets, vooral omdat het steeds dezelfde mensen zijn die hun rommel en vuiligheden achter laten. Het zijn ook die mensen die de kassa van mijn favoriete supermarkt voorbij lopen en vergeten een duur artikel te betalen, waarna hij door een alerte medewerkster werd ingehaald en uitgenodigd tot betaling. Nu ja, de winkeldiefstallen worden er echt niet minder op.

Uiteraard heeft (niet alles maar wel) veel te maken met de realiteit dat 98,1 % van de bevolking gewoon de andere kant uitkijkt. Dertig jaar geleden was dat wel effe anders en durfden mensen de vuilmakers wijzen op hun baldadigheid. Nu ja, als verkozen volksvertegenwoordigers en gemeentebesturen opteren voor chaos i.p.v. voor orde en gezag, normen en waarden en respect  dan is het resultaat inderdaad hopeloos, dan kan het de gewone burger ook niet  meer schelen.

 

WANNEER KOOPT VAN THILLO . . . ?

Er zijn zo van die vragen waar elkeen het antwoord op weet. Neem nu de vraag waarom – in de twee Vlaamse mediagroepen – de ene dag een regionaal artikel verschijnt op maandag, woensdag of vrijdag in de groep rond Thomas Leysen en waarom op dinsdag, donderdag of zaterdag datzelfde onderwerp – nota bene zo goed als klak hetzelfde – verschijnt in de regionale dagbladen van Christian Van Thillo. Of vice versa.

Uiteraard gaat het om geld. Op deze werkwijze spaart elk van beide gazetteneigenaars een halve meute regionale verslaggevers uit. Dat zoiets ontsproot na een gesprek tussen Thomas en Christian lijkt me geloofwaardig 

De vraag die ik me derhalve al een hele tijd stel is dus niet of de mediagroep rond Van Thillo die van Leysen zal opkopen maar wanneer dit zal geschieden.

Dat daardoor het hele mediagebeuren alvast in onze dagelijkse gazet een fletse toekomst tegemoet gaat, is ook iets dat de lezers zullen aanvaarden Nu ja, het aantal krantenlezers vermindert elke dag . . . 


BO COOLSAET

Er is iets dat ik niet al te schitterend versta maar dat zal uitsluitend aan mijn domme hersencellen liggen.

Het OM (zeg maar de staande magistratuur) bepaalt welk dossier wordt geseponeerd en welke zaak wordt door verwezen naar een rechtbank.

Ik ga me hier niet uitspreken over schuldig of onschuldig in de affaire Bo Coolsaet.

Ik vind het gewoon bizar dat het OM enigszins een dossier verwijst naar de correctionele rechtbank en vervolgens de vrijspraak eist.

Los van dit alles twee bedenkingen:

01.  Waarom wachten die (zogenaamde?) slachtoffers altijd jaren vooraleer te klagen?

02.  Wie kan de - door de media veroorzaakte -schade herstellen die Bo Coolsaet heeft geleden als men hem effectief vrijspreekt?

Er moet echt iemand zijn die binnen het federaal parlement het dossier durft te openen waar ik al veertig jaar om vraag: laat de media zwaar betalen indien ze de reputatie van iemand te voortijdig en te onterecht schade toebrengt vooraleer een vonnis ten gronde werd geveld! Helaas is er geen enkele politicus die de ballen aan zijn lijf heeft om dit te doen. Ze zouden sofort uit de partij worden gegooid!

Anderhalf jaar terug kreeg ik van twee partijvoorzitters de vraag toegeschoven of ik wou opkomen voor hun partij. Ik antwoordde tweemaal hetzelfde: “Ja, maar wel op voorwaarde dat uw partij in het federaal parlement het dossier opent dat de reputatie van de mensen beter beschermt in de media”.

Ik heb geen van de twee nog gehoord. Feitelijk geven ze daarmee te kennen dat ze plat op hun rug gaan liggen uit angst om te worden genegeerd door de media.

Arm Vlaanderen toch . . .

 

VOOR WIE ER DURFT AAN TE TWIJFELEN

Al decennia orakel ik dat de politieke partijen maar in één enkele zaak geïnteresseerd zijn: met de volgende verkiezingen!

Als, nota ben in De Morgen, op woensdag 18 september 2019 gepublliceerd staat (op pagina 3 rechts bovenaan, in rode kleur) “Elke partij aan de onderhandelingstafel wil  meer dan ooit haar stempel drukken op het Vlaams regeerakkoord, om zo met duidelijke realisaties in 2024 naar de kiezer te kunnen trekken", dan weet je het wel, nietwaar?

Als je – als kleine burger – zulke tekst leest 119 dagen na EN 1708 dagen voor die volgende verkiezingen . . . tja, dan moet je serieus achterlijk zijn om niet te snappen dat de politieke partijen enkel interesse hebben in het winnen van de volgende verkiezing! Met iets anders zijn ze echt nooit bezig . . .

 

ORIGINELE GELDHOF NEUZEKES

Geen toerist die ze links laat liggen. Ik ben geen toerist in eigen land maar ik kijk wel altijd uit naar de periodes waar mijne Aldi in de Alfons Pieterslaan te Oostende die doosjes met 300 gram Neuzekes aanbiedt 

Heb er mij zaterdag twee gekocht; doosjes hé! Vertel het maar niet aan mijn dokteres dat het ene doosje al leeg is,  die zou me alleen maar berispen om zoveel kcal te verorberen.

Soms vervloek ik de momenten dat er geen Neuzekes zijn te vinden in mijne Aldi. Ik kan er echt niet afblijven eens ik ze in huis heb. En ja, die van Geldhof uit Eeko zijn de enige originele en dus de allerbeste. Helaas is er nogal wat namaak op de markt.

Voor de prijs laat ik het niet: 3,99 euro per doosje van driehonderd gram ofte 1,33 euro per honderd gram. Tezelfdertijd kocht ik jonge kaas en schouderham zodat ik weer croques maken kan als ontbijt. Met het bijpassende brood dat in den Aldi evenveel kost als in de Okay aan de kerk van De Panne kan ik alvast veertien croques maken. Dat zijn toch twee croques meer dan met de slechts 24 sneden in hetzelfde toastbrood van den Aldi.

 

HET STOPT MAANDAG . . . OEF !

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte geven het – eindelijk – op.

Van de opdracht die ze van koning Filip kregen hebben ze dus (tot en met vandaag 23 september 2019) niks gebakken. 119 dagen verloren tijd, geld en prestige in het buitenland omdat we nu – inclusief de regeringstijd van Charles Michel II waar al even weinig werd gepresteerd door de regering – dus al 274 dagen zonder regering zitten.

Wat ik – en met mij heel wat landgenoten – mij afvraag is hoeveel die twee klungelende politieke clowns hebben verdiend tijdens die 14 weken NIKSDOEN? Er moet toch ergens een journalist (die naam waardig) zijn die de moed heeft om dat bedrag te publiceren.

Reynders is maar al te blij dat hij dit apenland kan verlaten richting internationale roem. Kom maar nooit meer terug Didier.

Vande Lanotte (de politicus waarvan elkeen tracht te raden hoeveel hij als extratjes binnenhaalde tijdens zijn politieke loopbaan) zal nog wel een tijdje meedraaien. In het andere geval kunnen de socialisten nu reeds hun stekker uit het stopcontact halen. 

DAAR MOGEN WE ECHT FIER OP ZIJN . . .  

Ofte hoe de Vlaamse Jan Modaal en Inge Sabena hun goed hart demonstreerden ten voordele van PIA.

Ik wil het hier hebben over de twee meedogenloze partijen die in de media een spelletje mierenneuken spelen op de kap van de gezondheid van een baby die niet gevraagd heeft om een medicament te moeten nemen dat 1.900.000 euro kost.

“Ik mis maatschappelijk engagement bij de farmasector”, gooide onze minister van volksgezondheid er zomaar uit richting farmaceutisch laboratorium Novartis. Nou madame De Block, u gaat hier wel heel erg kort door de bocht.

Ik weet dat farmaceutische laboratoria – en dus ook Novartis – er niet zijn om verlieslatend te werken. Integendeel zelfs. Hoeveel winst steken die laboratoria niet in het trachten ontdekken van nieuwe geneesmiddelen? Ik ken ook de werkelijke kostprijs niet van het medicament dat Pia daadwerkelijk nodig heeft.

Wat ik echter wel weet is dat dit land per etmaal er een staatsschuld bij krijgt van dik 43.000.000 euro. Gewoon omdat onze regeringen al twee decennia niks doen.

In Nederland zorgde de regering ervoor dat er twaalf miljard euro winst werd gemaakt vorig jaar. Onze regering (2014 tot 2019) slaagde er in, mevrouw Maggie, dat er 85 miljard bijkomend verlies diende te worden genoteerd ofte gemiddeld 17 miljard per jaar! Een verschil van 29 miljard euro!!! Per jaar.

U zat toch vijf jaar in die regering?

Wat ik ook weet, beste Maggie, is dat elk dag dat we (alweer) niet echt een werkende regering hebben, onze staatsschuld zomaar met 2.000.000 euro extra verhoogt!

Stop dus, mevrouw De Block, met te lullen dat jullie die 1.900.000 euro voor Pia niet konden ophoesten. Hef, samen met die andere 149 volksvertegenwoordigers, jouw luie kont eens op en begin te werken. Stop met te zeiken – want dat is het nu toch echt geworden bij jou – als je orakelt “ Dat zo’n firma het probleem niet ziet, maakt mij kwaad”. Kijk, samen met die andere 149 volksvertegenwoordiger in eigen boezem vooraleer de zwarte Piet nog  maar eens door te schuiven. Zoiets is laf en gemeen.

Ik weet dat wat ik nu schrijven zal, gewaagd is en niet echt eerlijk maar misschien moet Die van Hierboven eens een kleinkind van u opzadelen met hetzelfde probleem als de ouders van Pia. Zou u dan nog steeds weigeren een bedrag – kleiner dat de 2.000.000 euro die jullie luiheid kost aan onze Staat elke dag - op tehoesten? Je m’en doute vraiement!

Go to hell, meedogenloze maggie De Block . . . en vooral: blijf er! 

Intussen voelen ruim 900.000 landgenoten dat goed gevoel in hun hart. En dat, dat is veel meer waard dan die ene minister van volksgezondheid die zo harteloos was!

Mijn klein hartje wordt stil bij zo een fantastisch en wijd verbreide reactie vol menseijkheid!

 

GEEN REACTIE VANUIT KANTOOR BURGEMEESTER CLOS 

47 reacties . . . er was de voorbije maanden geen item dat meer reacties genoot dan het verslag van het machtsmisbruik van de Brusselse politie. Ik dank jullie alle 47!

Alhoewel de reacties niet op dezelfde wijze werden geuit, alle  zegden unaniem feitelijk hetzelfde: dat het een schande was dat men in de hoofdstad van Europa burgers die feitelijk niks verkeerd deden en helemaal niet aan het betogen waren, zomaar geboeid afvoerden. Mijn persoonlijk verhaal vond men nog het strafste van alles. Voor hen die het nog niet lazen, gewoon doorscrollen tot maandag 16 september 2019 waaronder je onmiddellijk het hele verslag vinden kan.

Van socialist Close, de kontlikker bij uitstek van ons establishment, hoef ik niet te rekenen op excuses voor de bedreiging door zijn slaafje Vandersmissen.

Ik heb straks een ontmoeting met de man die zelfs de internationale pers kan interesseren voor de machtsgeile gedragingen van Close en zijn commissaries. Benieuwd hoe dat aflopen zal. Als het enigszins meevalt genieten jullie volgende week maandag van een boeiend interview. Duimen maar . . . 


VANUIT PARIS POOL

in Oostende waar een heuse kroegbaas weet hoe hij klanten bedienen moet, wens ik jullie allen een fijne - zij het erg regenachtige - werkweek toe.

Ik maakte er kennis met de Amsterdamse Mirthe die met zowat de hele bemanning van het schip 'Stad Amsterdam' achter het ssation lag gemeerd. Mirthe is een typisch Hollandse frisse, jonge en mondige jongedame die ook nog goed biljarten kan. 

Vaart wel schoon kind Mirthe . . . het gaat jullie goed.
MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EEN DEMOCRATIE ONWAARDIG

Die mij kent die weet dat ik een ongelooflijk groot respect heb voor de mensen die instaan voor onze veiligheid. Ik zeg, en schrijf, al dik 34 jaar, dat men van onze flikken moet afblijven. Ik orakel zelfs ten volle dat zij/hij die een agent lichamelijke schade toebrengt of vermoordt direct mag worden afgemaakt. Elk uur dat zo'n man/vrouw nog leeft, is zinloos en kost bakken geld, en tienduizenden uren werk- en tijdverlies aan de gemeenschap. Gewoon tegen de muur zetten en afknallen dus. 

Waar gewone flikken nog de menselijkheid halen om te zeggen dat ook politiemoordenaars recht hebben op gerechtigheid, dat gaat mijn klak te boven. Mijn verstand evenzeer overigens! 

Wil dat zeggen dat ik zeker ben dat er geen oerdomme agenten zijn die alles behalve democratisch zijn? Neen, helaas niet.

Zoals aangekondigd vorige week trok ik zondag naar Brussel om te kijken hoe die - door burgemeester Close verboden manifestatie - zou verlopen. Ik wou wel eens kennis maken met die Tom Boutens. Als ik geloof wat de media allemaal over hem bedachten, dan moet die man de reïncarnatie zijn van de som van slechtheid in Freddy Horion, Marc Dutroux, Charles Manson, Adolf Hitler, Napoleon en Guy Van Sande samen. 

Aan het Centraal Station (Brussel) stonden twee combi's en zestien agenten. Op, en rond, de Grasmarkt waren er ook drie combi's aanwezig. Ook op het Spanjeplein was een politiecombi geplaatst. Ik kan niks afdoen van de aanwezigheid van agenten (en hun combi's) dus tot daar . . .  all ok!

Toen ik - zo rond 13.40 uur - het Spanjeplein betrad was er (bijna) geen kat, laat staan (die van) een betoger te zien. Er waren twee jonge gasten die zegden dat ze van RTL waren. Waarop ik een gesprek aanknoopte met de grootste. Tot mijn verwondering sprak die man uitstekend Nederlands. Gefeliciteerd daarvoor. Waar is de tijd dat men bij RTL 'Comprends pas' broebelde als men hen in de voornaamste landstaal aansprak?

Ik vertelde hem van mijn site en beweegredenen en gaf hem een exemplaar van het gedrukte Stropken. Wat hij onmiddellijk ging afgeven aan een agent in die combi. Tja, ik schrijf al langer dan vandaag dat de media de slaafjes zijn van het establishment dat . . . de politie onder hun bevel heeft staan.

Nog geen twee minuten later verzocht (op een weliswaar correcte en vriendelijke wijze) een agent uit die combi om mijn identiteitskaart. Vijf minuten later werd mij die - even vriendelijk  en correct - terug overhandigd. Zo zouden flikken altijd moeten zijn. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, de overgrote meerderheid van onze 13.500 federale en 35.100 lokale agenten zijn vriendelijk, menselijk en correct. Diezelfde overgrote meerderheid hekelt de werkwijze van hun oversten (burgemeesters en knotsgekke, idiote commissarissen, leest u gerust verder) die een repressie uitoefenen zoals in de tijd van de Nazi's en de Gestapo, zoals het geschiedde gisteren te Brussel.

Nog twee minuten later vertelden die agenten me dat ik er verstandig zou aan doen indien ik van het plein zou weggaan. "Anders moeten wij u bestuurlijk aanhouden en kost u dat sowieso 170 euro''. ik vond dat serieus overdreven en vertelde hem dat ook. Edoch, wat helpt het als ik de rest van de dag zou moeten doorbrengen in een cel en 170 euro zou moeten betalen. Ik opteerde om te vertrekken zodat ik verslag zou kunnen uitbrengen van wat volgen zou.

De wijze raad volgende, verliet ik dus het Spanjeplein en kwam aan op de Grasmarkt. Daar waren, net op dat moment, een twintigtal sympathisanten van Tom Boutens aangekomen. In geen tijd stonden daar zestig agenten rond en dan tel ik nog  niet eens die in burger erbij.

De wijze raad van die agenten op het Spanjeplein in gedachten, ging ik een twintigtal meter verder staan, zo ter hoogte van het Ibis hotel.

Waren die burgers aan het protesteren of betogen? Helemaal niet! Zij stonden keurig te kouten zonder hun stem te verheffen, slogans te roepen, mensen lastig te vallen of de flikken uit te schelden. 

De wijze raad indachtig van de agenten op het Spanjeplein hield ik mij een twintigtal meter verwijderd van die twintig omsingelde burgers en zestig agenten. En ja, die burgers bleven rustig. 

Al snel kwam een jonge gast zijn gal uitspuwen over de machtsvertoning en het machtsmisbruik van de Brusselse  politie. Ook zijn identiteitskaart werd hem gevraagd. Ik zei hem dat hij zich niet zo moest opjagen want dat hem dat niet ten goede zou worden aangerekend. Evenzeer vertelde ik hem dat hij zich niet boos moest maken over de agenten maar op Close, de roodgekleurde  burgemeester die de slaaf van het establishment en het boskaboutertje van het koningshuis was in deze.

Ik zal maar niet vragen of die socialistische burgemeester op 1 mei ook de Internationale meezingt uit volle borst. Als hij dat inderdaad doet dan is het pure hypocrisie!

Met drie flikken in burger had ik een twaalftal minuten een heel correct gesprek. Een gesprek dat overigens door één van hen werd opgenomen. Nu ja, ik heb daar geen schrik van.

Maar helaas, elk dorp heeft zijn dorpsidioot ergo zal in zulke  hoeveelheid agenten ook wel een of andere idioot te vinden zijn.

Of hij de ultieme idioot van de Brusselse politie is, heb ik niet kunnen uitvooien. Maar (tout à coup) kwam er een flik met een kepie aangestormd. Nu heb ik de laatste halve eeuw geleerd dat 'die met een kepie' meestal de gevaarlijkste zijn. De meeste onder hen zijn benoemd door een of andere beschermheer en doen dan ook alles wat ze kunnen om die laatste van dienst te zijn, hoe plat ze daarvoor ook op de buik moeten gaan liggen. 

Maar mijn naam is Roger Henderick en ik ben helemaal niet geïmponeerd door dergelijk specimen.

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden", zei hij zomaar.  Geen begroeting, niet eens vragen naar mijn naam, gewoon als een heuse dictator, vertellen dat ik ben aangehouden. Zo oerdom heb ik het zelden beleefd bij de politie.

"Ha ja, en waarom, meneer Vandersmissen?"

"Waarom niet?" repliceerde hij. "Hoe kent u overigens mijn naam?" Tja, ik ken echt heel wat flkken maar dit was echt de domste die ik dit millennium tegen het lijf ben gelopen. 

Ik wou het beleefd en vriendelijk houden en sprak hem dus niet aan als oerdom kieken maar vervolgde als volgt:

"Meneer Vandersmissen, ik kan lezen en uw naam staat op uw borst te zIen".Tja, daar had hij geenszins van terug hoor. Hij was zo gepakt op zijn (laag?) intellect dat hij slechts wist te herhalen wat hij daarvoor reeds had gezegd:

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden".

Wellicht realiseerde hij zich nu pas hoe belachelijk hij zich had gemaakt in het bijzijn van drie agenten in burger.

Door zulk overheidspersoneel van dergelijk laag allooi laat ik me - grijns, uiteraard - niet zomaar wegsturen. Pour qui il se prend? 

Ik kreeg meer en meer de indruk (het gevoel) dat die commissaris zwaar ontgoocheld was dat men 120 politieagenten had opgetrommeld en (zoals achteraf zou blijken) er slechts 51 mensen konden worden aangehouden. Die hele dictatoriale actie van burgemeester Close en zijn slaafse slippendrager commissaris Vandersmissen zou de stad Brussel pakweg bijna vijfentwintigduizend euro kosten en - als men tenminste de procureur-generaal niet vinden zal die deze mensen zal vervolgen - heel waarschijnlijk een stille dood sterven. Zal Close deze miskleun dan uit eigen zak betalen? 

Het imagoverlies bij de internationale meningte die zich, met honderden, verwonderde over zulk een dictatoriaal regime zal enorm zijn. 

Waarop ik de man in wit hemd - en grijns, met kepie - het verhaal vertelde van mijn onderhoud met de (overigens veel intelligentere) agenten op het Spanjeplein en verder vertelde dat ik met de - overigens erg knappe Oost-Vlaamse - agente in burger al twaalf  minuten een goed en redelijk gesprek had. Ik vermeldde hem evenzeer dat ik mij ver buiten de zestig flikken en de twintig (zogenaamde) betogers bevond zoals die flikken op het Spanjeplein mij hadden . . . aanbevolen.

Mijn vader zaliger (13.07.1964) was een gewone stadsarbeider. Hij pompte me tien jaar lang in dat domheid een ongeneeslijke ziekte is.

De flik met de kepie, aka meneer Vandersmissen, hield echter voet bij stuk en herhaalde zijn bedreiging "U bent bij deze bestuurlijk aangehouden". Nu ja, sukkel van de bovenste plank, niet met mij hoor!

Ik nam het exemplaar van het gedrukte Stropken uit de hand van die knappe vrouwelijke flik in burger en toonde het hem.

"Haha, u schrijft over de koning. Schrijft u positieve of negatieve dingen over onze koning?". Een glimlach kwam zowaar rond zijn lippen te voorschijn. De man is gegarandeerd een aanhanger van ons koningshuis . . .  Ik heb dus wijselijk mijn gedacht over onze koning Filip ingeslikt. 

Als het Huis van de Koning, of het Protocol dit leest (wat ze gegarandeerd doen) dan is de kans groot dat ze deze commissaris een adellijke titel toebedelen. Nu ja, we weten inmiddels hoe het kan verkeren met personen die (bijvoorbeeld) tot graaf worden geslagen. Mag ik refereren naar Maurice Lippens?

Nu dacht ik altijd dat een politieagent (en al zeker ene met een kepie op) onafhankelijk diende te zijn. Ik voelde de smerigheid van zijn (overigens erg domme en vooringenomen) vraag en behield mijn koelbloedigheid  en verstand om niet in te gaan op dergelijke valsstrik.

Toen kwam de 'snelle' (in de West-Vlaamse betekenis van het woord) agente in burger tussen en kon ik snel beschikken.

Geachte heer burgemeester Close, twee maanden terug zond uw kabinet mij een mail om me te danken voor de correcte weergave van mijn verslag over de Tour in Brussel. Ik ben nog steeds dezelfde, kritisch ingestelde, burger die op dezelfde eerlijke en correcte wijze verslag uitbreng. Of uw kabinet mij zal danken voor deze reportage dat uitsluitend de feiten brengt, is iets dat ik ten zeerste betwijfel. Dat is ook niet echt belangrijk voor mij. Ik prefereer duizend maal liever dat u zich ASAP publiekelijk verontschuldigt in deze. Ik zal met graagte uw excuses naar 52 Belgen publiceren aanstaande maandag.  

Ik ben overtuigd dat dit land - en al zeker met zulke flikken met een kepie op hun hoofd - in nood is.  Het was een onnozel machtsvertoon dat niks heeft opgebracht behalve honderden toeristen die zagen wat u uw flikken beveelde: een moord op de democratie. Internationaal zullen we weer eens worden uitgelachen. 

Is dat op zich al erg, wat denkt u dat er de volgende keer zal geschieden. Men zal in Brussel staan, onaangekondigd, niet met 51 maar met 5.151 Europese  gelijkgestemden. En wat dan, meneer Close? Hij die, zoals u, het recht op democratie en het uiten van de vrije mening op een overigens waardige, niet geweldadige wijze, vermoordt zoals u gisteren deed, zal uiteindelijk aan het kortste eindje trekken.

Ik heb mijn verstand (tenminste dat wat ik nog bezit) gebruikt en aanhoorde de vele buitenlanders die het afschuwelijk vonden. Jammer dat geen enkele televisiecamera dat wou (mocht?) filmen. Ik ben naar de Grote Markt getrokken.

Was het nu echt puur toeval dat  de muziekfanfare van uw Brusselse politie daar de honderden toeristen verblijdde met de (overigens knap gebrachte) muziek vol marsen over . . . vrede en vrijheid? Hoeveel meer sarcastischer was de tegenstelling met het beeld dat amper tweehonderd meter verder door uw terroristische stoottroepen werd verspreid?

Ik meen dan ook te mogen stellen dat men dringend de top van de Brusselse politie mag vervangen. Het IQ van die mensen ligt beduidend lager dan 109! Of wat dacht u overigens van Ilse Van de keere die - als woordvoerster van de Brusselse politie - orakelde "Ze waren daar dus niet met goede bedoelingen". 

Hoe gek zijn die mensen van de Brusselse politie wel niet? Ik vrees knettergek. Kan trut Ilse in de hoofden kijken van 51 mensen van wie verwacht werd dat ze zouden demonstreren maar die (lees zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad van heden) geen seconde agressief waren. Ik ben al blij dat beide kranten de moed hadden dit te publiceren.

Ilse Van de keere mag men degraderen en haar het advies geven om een kermiskraam als waarzegster te openen. Ze kan dan misschien commissaris Vandersmissen in dienst nemen als portier die echt agressieve klanten dan kan opsluiten in de kerkers van een gerenommeerd Fetish huis.

Voor de goede gang van zaken: als de Brusselse politie Tom Boutens de laatste twee weken volgde, dan wisten ze dat de man helemaal niet heeft opgeroepen tot geweld! Integendeel!

Ik publiceer, alvast voor de 51 slachtoffers van dictatoriale Close en Vandersmissen, eerst mijn toespraak die ik niet brengen kon gisteren waarna ik afsluit met het bericht op facebook dat Tom Boutens plaatste over gisteren.


Tekst mijn niet gehouden toespraak

Geachte aanwezigen,

Normen, waarden en al zeker respect . . . het lijken begrippen uit de Middeleeuwen. Uit de tijd dat krijgsheren godsdienstoorlogen bedreven om den brode en om respect te bekomen middels de afgevaardigden van een God die in de westerse wereld Jezus werd genoemd, maar elders Boeddha, Mohammed of een van de honderden andere Godennamen had.

In het Europa van de 21 ste eeuw zijn onze normen en waarden verschraald tot een onzichtbaar strohalmpje dat onvoldoende sterk is om het gewicht te torsen van een mensenleven. 

Sinds het einde van WO II vloeien de drie machten - wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht - in elkaar en werden ze overgenomen door de vierde macht, die van de media die genadeloos bepaalt wie ze zullen maken en wie ze willen kraken. Eigenaars als Thomas Leysen en Christian Van Thillo bepalen in hun ivoren toren te Groot-Bijgaarden en Antwerpen wat er morgen op de voorpagina van hun kranten en op de covers van hun weekbladen verschijnen mag. Idem dito bij de VRT waar Paul Lembrechts de scepter zwaait die politici hem schonken. Hoofdredacteurs zijn de (weliswaar erg goed betaalde) slaafjes die – o.a. via columns allerlei – hun ondergeschikten goed in de gaten houden zodat geen van hen de bazen, de aandeelhouders of de vriendjes (binnen de banken-, politieke- en magistratenwereld) schade zouden berokkenen.

Een magistratenwereld waar enerzijds een tafelschuimster 84 maanden effectief aan het uitzitten is terwijl anderzijds voormalig acteur en politicus Guy Van Sande net die ene dag gevangenisstraf te weinig kreeg gevonnist om ook maar één uur in de gevangenis te moeten doorbrengen! Nadine, de tafelschuimster had – omdat ze honger had – ocharme 120 restauranthouders van eten beroofd zonder het (gemiddeld) bedrag van 25 euro te betalen. Zij had dat geld niet maar moet 2820 dagen meer naar de gevangenis dan de criminele acteur Van Sande van wie ten volle is bewezen dat kinderporno jarenlang de belangrijkste behoefte in zijn leven vulde.

Is het toeval dat Guy Van Sande net die ene dag te weinig kreeg om zijn verdiende straf te ondergaan? Hebben de zes procureurs-generaal in dit land elke norm, elke waarde verloren die de mens onderscheid van het wilde dier dat moordt omdat het eten moet? En neen, Nadine heeft niemnd vermoord, ze heeft zelfs niemand lijfelijk aangevallen, laat staan dat ze kinderen zou hebben misbruikt. Daarenboven bekwamen de intelligentste restauranthouders zoveel media-aandacht dat ze die 25 euro (ofte 5 euro werkelijke uitgaven) er duizend maal hebben uigehaald! Maar daar schrijft geen gazet over . . .

Ik ben een Vlaming, een Vlaming in hart en nieren. Een Vlaming die – op een democratische en welopgevoede wijze – met pen en papier, middels een laptop of middels zijn spraakvermogen tracht onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. Helaas ben ik de eenzame en laatste der Mohikanen die dit doet.

In Vlaanderen, en in de hele internationale wielerwereld, weten we – dankzij Johan Musseeuw - wat wespen en wespennesten zijn. Helaas realiseert onze bevolking zich niet (of toch onvoldoende) dat het triumviraat van politici, de magistratuur en de media één groot wespennest is. Een wespennest dat – puur uit eigen belang – de bevolking beliegt, bedriegt en besteelt waar het bij staat. En ja, de Vlamingen, ze staan erbij, kijken ernaar en . . . houden de lippen stijf op elkaar geklemd. Ze doen dat al zeggende dat er toch niks kan veranderd worden aan de graaizucht van politici en hun politieke partijen. Met zulke mentaliteit verandert er uiteraard niemendal!

Vlamingen, het zijn de lafbekken van Europa, van wat ooit (en niet eens eeuwen geleden!) het vrije land werd genoemd. Ze hebben het nog steeds veel te goed, die Vlamingen en Belgen waar ene Julius Cesar ooit van zij “De Galliërs zijn de dapperste van alle volkeren”. Ik weet niet hoe dronken hij toen was maar hij had het duidelijk over Belgen die aan de toog stonden of bezig waren aan de teerlingbak, de pietjesbak. Dat de ene federale regering na de andere het volk bij zijn pietje neemt, is inmiddels een axioma geworden.

Ik vrees dat er niks zal veranderen als we niet met zijn allen op de barricades willen staan. Hand in hand en schouder naast schouder. Geen tien, paar honderden of tientallen duizenden maar één miljoen mensen die zich realiseren dat de regeringen van de laatste veertig jaar, en al zeker die van dit millennium, zich dag na dag hebben bezig gehouden met de bevolking te bestelen om hun eigen bankrekening en die van hun partijen te verrijken.  

Alleen kan ik niks. Ik doe dan ook een oproep aan de moedigen die hier vandaag aanwezig zijn. Ondanks de weigering van burgemeester Close van wie ik vorig jaar nog dacht dat hij een democraat was. Mag, geachte heer burgemeester van de Europese hoofdstad, een democraat een meeting verbieden omdat de organisator een uitgesproken mening heeft die nogal sterk afwijkt van het establishment dat de kleine burgers beliegt, bedriegt en besteelt? Op deze vraag bevestigend antwoorden, staat gelijk met het verwerpen van de democratie, de vrijheid van meningsuiting. 

Dank voor jullie aandacht. Gaat nu allen heen in (grijns) vrede en bezoek elke week www.stropken.be. Ik nodig jullie uit in taverne Greenwich waar mosselen met friet, inclusief een fris en goed getapt pintje slechts 15,90 euro kost. Bij Fatima en Samira is het overigens goed vertoeven, daar in de Kartuizersstraat nummer 7 in de buurt van de Brusselse beurs.


TEKST FACEBOOK VAN TOM BOUTENS VAN HEDEN


Tomas Boutens10 uur · 

- TER VERSPREIDING -

De "Mars Op Brussel" gisteren was, alles welbeschouwd, een succes. Dit hoewel de geplande statische manifestatie niet heeft kunnen doorgaan. Echter, gezien de zeer moeilijke omstandigheden was de opkomst onverwacht hoog. Ondanks volgehouden lastercampagne, verboden allerhande en uit de lucht gegrepen doemscenario's, hebben toch een groot aantal Vlaamse betogers zich naar Brussel begeven om een signaal te geven. Iedereen die die stap zette, wist dat enkele uren vrijheidsberoving daarvoor wellicht de te betalen prijs zou zijn. Een offer dat velen graag brachten.

Bijna evenveel arrestanten als bij de Mars Tegen Marrakesh waren er voor de Brusselse PS-potentaat nodig om de statische betoging op het Spanjeplein te verhinderen. Dat ondanks het onweerlegbaar feit dat er geen enkel incident plaats vond. U leest het goed: niet één geweldsdelict, niet één zaak van vandalisme, niet één geval van openbare dronkenschap, niet één verzet bij arrestatie. Kortom: ordelijke, gedisciplineerde Vlaamse betogers die naar hun hoofdstad trokken om hun recht te eisen.

Gisteren plaatsten wij kalme, vastberaden burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover blinde repressie. Wij danken allen die niet toegaven aan vertwijfeling en lankmoedigheid, maar de tegen hen in het werk gestelde repressie trotseerden. Vanuit ons rechtvaardigheidsstreven roepen wij ook iedereen op die in het kader van deze aktie een GAS-boete zou ontvangen om deze niet te betalen, doch contact op te nemen met de organisatoren ten einde gezamenlijk juridische stappen te zetten om deze aan te vechten. Wij danken nogmaals alle zonen en dochters van Vlaanderen die ons vandaag vervuld hebben een warme, broederlijke solidariteit, die ons trots alles hoop geeft voor de toekomst.


AFSLUITENDE . . . Ik zal steeds - tenminste zolang ik dit volhouden kan - een vrij podium bieden aan elkeen die op een correcte, niet bedreigende, wijze wil strijden tegen wat fout loopt in Vlaanderen. Of dat nu burgemeester Leopold Lippens (zie verder deze week), Tom Van Grieken en zijn perfect opgeleide jonge, erg welsprekende, wolven (zie ook verder deze week) of Tomas Boutens is. Evenzeer zal ik aan de kaak stellen wat fout loopt of wanneer een burgemeester, een commissaris of een woordvoerster van de Brusselse politie op een terroristische wijze het imago van onze hoofdstad de vernieling in . . . fietsen!

Of men mij daar nog wat meer zal door haten, het zal niet ondergetekende zijn die daar wakker van ligt.


BEN IK NU ECHT ACHTERLIJK EN/OF OERDOM? 

Ik had het hier vorige week over Dominique Leroy, de CEO van Proximus die te weinig verdient want amper 950.000 euro per jaar . . . ! Ze verkast dus naar het Nederlandse KNP. 

Ik had het toen over mijn gevoel dat me vertelde dat mevrouw Leroy ons niet kan verkopen dat ze haar aandelen niet verkocht met de voorkennis dat ze van job zou veranderen waardoor het aandeel Proximus met 2,5 % daalde. Op 280.000 euro aandelen nog steeds goed voor een slordige 7.000 euro ofte dik acht maanden van mijn pensioen (van 855,22 euro).

Ik heb de nieuwe folder – over bellen + surfen + tv aan de prijs van amper 49 euro per maand - van haar bedrijf eens gelezen, meer bepaald ook de onderste paragrafen van pagina twee. 

Dik 60 % van de lezers heeft wel een vergrootglas nodig om vast te stellen dat ‘bij een verhoging van de basisprijs van dit pack, die verhoging wordt doorgerekend’ 

Enerzijds biedt men dus één jaar – bellen + surfen + tv – aan voor de prijs van 49 euro terwijl anderzijds men onderaan (in een overigens beduidend veel kleiner corps dan al de rest) feitelijk vertelt dat als ze in november de basisprijs verhogen, je (bijvoorbeeld) dertig euro meer per maand moet betalen.

Die folder werd nog gedrukt en verspreid onder het commando van Dominique Leroy. Is Dominique dan echt de niet te betrouwen vrouw? Hoe dan ook: ze neemt de vlucht vooruit en stapt het a.s. vrijdag 20 september reeds af.


 CD&V WIL AF VAN BEROEPSLEUGENAAR BEKE 

CD&V, dat is die politieke partij met het woord Chistelijk in haar naam staat. Wat er Christelijk is aan heel die bende zakkenvullers van de CD&V is – althans voor mij maar gegarandeerd evenzeer voor de 800.000 belogen, bedrogen en bestolen mensen van Arco - zeer de vraag.

Wouter Beke heeft ze – alle 800.000 – elf jaar lang aan het lijntje gehouden, goed wetende dat Europa nooit zou instemmen met de uitbetaling door de Staat.

En zie, nu, na dik elf jaar – en drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen – hebben er een aantal mensen binnen de CD&V ook begrepen wat ik vijftien maanden terug reeds intikte hier: Wouter Beke is een hypocriete leugenaar die wel voor het establishment maar niet voor de kleinere man binnen de CD&V op is gekomen. Ook hij neemt, met valiezen vol geheimen die hij nooit vertellen mag, de vlucht vooruit.

Dit weekend zag ik het resultaat van de laatste peiling. Nog maar eens een verlies van 2,4 % voor die partij. Marc Eyskens heeft steeds een vooruitziend oog gehad en zou wel eens gelijk kunnen hebben als hij stelt dat over twintig jaar de CD&V wel eens niet meer zou kunnen bestaan.

Hoe de CD&V uit de impasse zal geraken waar ze - voornamelijk dankzij Beke en zijn ja-knikkertjes - is ingeraakt . . . Die van Hierboven mag het weten. 


DAGVERS

Ook deze week een dagvers van de hand van moderne rederijker Stijn De Paepe. Elke werkdag – tja, ook moderne rederijkers zijn maar werkslaafjes die op zondag vrij krijgen – in De Morgen op pagina 2, links onderaan.

 

CD&Vege tekens

 

Men stemde en al spoedig bleek

dat ’t midden niet zo moedig leek,

dus bidden wij

en hopen op een wonder.

 

Een nieuwe leider met een doel,

een visie en een eigen smoel

zou welkom zijn,

want de partij zit zonder.

 


WAT ER KOMEN ZAL ?

Dat is inderdaad een groot vraagteken! Wat zal er komen? Een Europese burgeroorlog of een derde wereldoorlog? De vraag is overigens niet langer of een van beide er komen zal. De vraag beperkt zich tot ‘wanneer zal die effectief losbarsten?'.

Alvast in Vlaanderen,maar evenzeer in Wallonië, hebben de mensen het allemaal nog veel te goed. Daardoor trekken ze zich – overigens heel bewust – niks meer aan.

We hebben (alweer) al meer dan negen maanden geen regering meer. Niemand zit er mee in! En ja, ik tel niet vanaf de verkiezingsdag van 26 mei 2019 maar vanaf 9 december 2018 toen Bart De Wever de stop uit de regering trok en Charles Michel I promoveerde naar Charles Michel II. 

Ons Charelke deed sindsdien overigens niks anders dan naarstig  verder zoeken naar een leuk internationaal postje. Wat hij dan ook vond.

Onze politieke partijen graaien in de Staatskas alsof er duizenden miljarden te rapen liggen. Helaas zijn alle kassen compleet leeg (-geplunderd)!

Onze staatsschuld blijft maar stijgen. Het swingde zodanig de pan uit dat elke burger inmiddels 43.172 euro staatsschuld heeft! Maar 98,1 % van de Vlaamse bevolking zegt steevast ‘Maar meneer, wat kunnen wij daar aan veranderen?”. Tja, steek jullie domme kop nog maar dieper in het zand. Denk maar niet aan jullie kleinkinderen die onze staatsschuld wel zullen moeten betalen op een dag. Een schuld die - voor elk van de pakweg 11.400.000 Belgen - elke dag opnieuw stijgt met 3,9 euro.

Die domme vrouw van een Angela Merkel zadelde Duitsland (en Europa) op met miljoenen vluchtelingen die – geloof me a.u.b. vrij – echt niet allemaal oorlogsslachtoffers zijn. Wedden dat zij als eerste terug naar hun land van herkomst terugkeren eens hier een burgeroorlog start?

De Brexit zal evenmin bijdragen voor een gelukzaliger leven. Uiteraard hadden de Briiten, en alvast Nigel Farage, gelijk dat Groot)Bruttanie uit de geldverslindende unie moest vertrekken. Europa is het gedrocht dat nooit had mogen verenigd worden, dat nooit een eigen munt mocht hebben. Voor bijna een half miljard Europeanen werd het leven alleen steeds maar duurder.

En dan heb je den Donald. Neen, niet Donald Duck maar de huidige president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij is er – elke dag van zijn presidentschap – in geslaagd overal op deze Aarde de kranten te halen. Hij realiseerde voor het eigen volk goede dingen. Iets dat wij in ons land nooit zien van onze koning, laat staan van onze regeringen. Maar – read my lips en elke week mijn MIJMERINGEN . . . op www.stropken.be – Trump heeft zich al lang gerealiseerd dat de wapenmachine van zijn land al heel erg lang feitelijk in de lappenmand ligt. Het wordt tijd dat deze jaarlijkse één biljoen $ kostende legermacht ergens ter wereld wordt ingezet. Dergelijke oorlogsvoering zal zeker helpen om herverkozen te worden. Ideale tegenstrever is uiteraard Iran en niet Noord-Korea of China. Donald Trump is te intelligent om een Aziatische natie de oorlog te verklaren.

Ik weet niet wat er precies komen zal. Feit is dat de mensen niet meer dezelfde geestesgesteldheid en moed bezitten die stelt dat ze elkaar opnieuw correct moeten bejegenen en dat ze moeten protesteren als ze worden bestolen door politici. 


LEZERSBRIEF

Er is, al bijna veertig jaar, geen kat die gelooft dat men mij ooit excuses zal aanbieden voor datgene wat mijn Staat (ASLK en twee corrupte magistraten) en de familie Van Thillo (Het Laatste Nieuws) mij (en mijn familie) hebben aangedaan  anno 1979 - 1980.

Ik heb er  bijna 480 maanden naar gevraagd, om gesmeekt, nooit dreigend, nooit chantage gebruikende. Over 265 dagen is het precies veertig jaar dat Ludo Van Thillo (de pa van . . . ) mij in zijn gazet als AFPERSER betitelde. Uiteraard was het niet zijn artikel maar hij was - als uitgever - wel de verantwoordelijke. Dat dit geschiedde twee weken vooraleer er enig vonnis, laat staan een vonnis ten gronde, was uitgesproken, is schandalig maar het is de huisstijl van de famile Van Thillo. 

Persvrijheid, noemde men toen - en nu nog steeds - zoiets binnen die mediagroep! Tja! 

Heel wat minder snel was de familie Van Thillo om mijn bekomen vrijspraak te publiceren. Het vonnis van 2 maart 1981 legden ze gewoon naast zich neer, ondanks al mijn smeekbeden en verzoeken. Op 2 maart 2020 zal het precies 39 jaar geleden zijn dat het vonnis bepaalde dat ik onschuldig was maar dat vonnis weigert de familie Van Thillo - evenals de leden van de bestuursraad van hun erg suksesvolle mediagroep - om die vrijspraak te publiceren.

Kan men een burger die veertig jaar zwaar onrecht diende  te ondergaan verwijten als hij - nota bene na 14.610 dagen het opgeeft om te wachten/hopen op die uitnodiging tot een gesprek om dit eens, als volwassenen, uit te praten? Mag (moet?) zo iemand het recht in eigen handen nemen? Of moet hij als een lafbek stil in zijn hoekje blijven zitten?

Juridisch gezien mag men uiteraard geen misdaad plegen om wraak te nemen.  Maar puur menselijk ken ik weinig mensen die - nadat ze mijn verhaal aanhoorden - het onlogisch zouden vinden dat ik dat recht niet in eigen handen nemen zou.

"Roger, er is nog zoiets als artikel 71 en Jef Vermassen is nog verre van dood", zeggen ze me dan.

Een lange inleiding om feitelijk te komen bij de lezersbrief van Jana Elza Wuyts die - samen met Marnix Peeters - deze zomer een fantastische reeks reportages maakte over steden anno 1939 - 2019. 

Ik vergeet het teveel. De publicatie van lezersbrieven allerlei. Moet er eens een gewoonte van maken want ik kan alvast alle maandagen van dit jaar vullen met een lezersbrief.

Deze week publiceer ik de mail van Jana Elza Wuyts. Het deed deugd aan mijn hartje, vooral omdat het een mail is van iemand van de pers. Zulke mails zijn heuse zelfdzaamheden want de journalisten (die naam waardig maar ook de anderen) mogen van zowel Thomas Leysen en Christian Van Thillo met mij geen contact hebben. Idem dito bij de CEO van de VRT, Paul Lembrechts.

Als men de burger negeert, dan is het gegarandeerd niet de domme burger. Dan is het meestal de burger die durft op te komen tegen onrecht en die dat dan doet op een correcte wijze. Ik ben Guy Van Sande, Marc Dutroux of Freddy Horion niet. 

Ik dank Jana dan ook voor haar moed en hoop dat haar schrijven geen negatieve gevolgen hebben zal voor haar carrière. Jana Elza Wuyts<wuytsjana@gmail.com>Aan  roger@stropken.be  
Beste Roger, 

Hartelijk dank voor uw mooie woorden over onze bijdage aan De Gentenaar van deze zomer. 
Wij moeten het toegeven: Gent was met voorsprong de plezierigste stad die wij op onze rondreis bezochten.

Tot onze grote tevredenheid verzocht Standaard Uitgeverij ons vorige maand om de reportages in boekvorm uit te brengen. Wij hebben toegezegd, en zijn nu druk bezig met het uitwerken van de verhalen — het boek zal straks nog veel meer info en foto's bevatten dan de reeks in de krant. Het verschijnt in de loop van oktober.

Hartelijke groet, 


Marnix Peeters,
Jana Wuyts 

Uw kadetten. Jana Wuyts
skype janawuyts 
gsm
 0032 485 55 50 10
linkedin  janaelzawuyts

website  janaelza.com
BTW BE 0565.985.496


Volg 'De zomer van 1939' - vanaf midden oktober in de boekhandel. 

 

 

DAAR KIJKEN ALLE BEZOEKERS VAN ’t VIOOLTJE  . . .

. . . dagelijks ontzettend graag naar op.

Hij 92, zij twee jaar jonger en heel wat tengerder dan haar levenspartner waar ze al 68 jaar lief en leed mee deelt.

Zo rond half twaalf zien we hen aankomen in het dienstencentrum in de Violierenlaan 3B. De liefde straalt van hun hele lijf af terwijl ze naar hun vaste tafel gaan om er het middageten te nuttigen.  

Ze heeft – gelukkig maar – nog een erg gezonde eetlust, ons steeds verzorgde Andrea. Hoe vertedert hare (what's in a name?) Roger  elke dag haar vlees snijdt, dat zou een fotograaf eens mogen vastleggen, al dan niet vanuit een digitale camera. En ja, dit soort foto’s mag – alvast van ondergetekende – een plaatsje krijgen in de leuk aangeklede fotogalerij van ’t Viooltje die de gang gezellig maakt. Zeg maar voor de nageslachten met, heel misschien onderaan de titel ‘Herinnering aan mooie edoch vergeten tijden’.

 Ik schrijf vergeten tijden en niet vervlogen omdat ik - ondanks alles - blijf dromen dat zulk een wereld terug komen zal.

Als ze hun buikje gevuld hebben, verlaten ze het gemeenschapshuis van Mariakerke. Zoals steeds geeft ze hem haar linkerarm en hij voelt zich gelukkig met de realiteit dat ze samen nog eens uit eten gingen en dat hij er mocht zijn om haar te helpen.

Misschien een ideetje voor het schrijversduo Wuyts en Peeters om – na hun stedentochten reportages te maken over dergelijke (nog levende) bewijzen van hoe goed, hoeveel beter, het vroeger allemaal was.

Het gaat jullie nog heel lang goed, beste Andrea en Roger.

Inmiddels zijn de studentenjobs voorbij. We mochten kennis maken met een aantal onder hen. Daarbij viel elkeen de goedlachse - en niet echt onknappe - Amber duidelijk op. Een achttienjarige die in oktober haar studeis start voor schoonheidsspecialiste. Ik durf er best wat op verwedden dat ze veel klanten zal hebben. Mensen komen nu eenmaal liever bij iemand die spontaan gimlacht dan bij een vrouw/man die niet glimlachen kan. 

Ik wens u, beste Amber, drie volle weken fantastisch verlof daar in het verre Bali.

 

BIJNA VERGETEN 

Op een zondag zoals die van gisteren waar mijn hart bloedt bij het vaststellen van de verkrachting van elke democratisch recht, elke democratische norm en waarde, vergat ik bijna dat er (grijns) ook dit weekend voetbal was.

In de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen me ontgoocheld. Als Gentenaar ben ik uiteraard gelukkig dat de Gantoise het schitterend doet. Met good old Kumps kwam de man terug thuis die nooit had mogen weggaan.

De Stroppenploeg stevent af op een zekere plaats in de Play Off terwijl de heel erg kwalijk ruikende Ghelamco-affaire weer de kop opsteekt. Onder andere op facebook gonst het dagelijks over de beerput waar SoGent in verzeilde en die de stad Gent meerdere miljoenen euro’s dreigt te kosten. Dat de Gentse politici de boel trachten te sussen door te zeggen dat er later veel geld zal aan verdiend worden. Dat lijkt me gezever van de bovenste plank en doet me denken aan Optima. Nu ja, zowel de stad Gent als Optima werden toentertijd geleid door socialisten die blijkbaar salonsocialisten waren.

Bij Anderlecht blijft het geloof in speler-trainer Vincent Kompany kaarsrecht staan. Tja, 5 op 21 en na volgend weekend evenzeer 5 maar dan op 24! Zondag was het FC Antwerp dat Anderlecht nog eens puntenloos naar de kleedkamers zond. Ik blijf Bolöni een schitterende trainer (en mens) vinden.

Coucke verbijft de laatste maanden wel erg veel in Azië. Zoekt hij daar nu – grijns -- geld of een overnemer voor zijn Anderlecht? Veel dichter bij huis wordt Durbuy overigens een heuse Couckestad.

Preudhomme heeft Standard Luik inmidddels zijn draai laten vinden. Zijn ploeg staat inmiddels op kop. Hoe Moeskroen zo hoog blijft meedraaien, is iets dat ik dan niet begrijp. De zwakte van de tegenstrevers?

Het wordt – hoe dan ook – uitkijken naar de reactie van de ware Anderlechtfans. De mensen die elke week hun drinkgeld besteden aan een ploeg die ooit gerespecteerd werd in heel Europa. Zal hun harde kennen nog veel puntenverlies mogen boeken vooraleer het nog harder ontploft dan vorig seizoen op het plein van Standaard? Ik vrees van niet . . .

Over de sage van de PROPERE HANDEN wil ik kort zijn. Ik betreur dat justitie zich goed voelt bij de handelingen die feitelijk gedirigeerd worden door een allochtone spijtoptant. Wordt die spijtoptant binnenkort op het paleis te Laken uitgenodigd om er in de adelstand te worden geslagen?

In dit land is niks onmogelijk, ergo . . . 

 

DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD DEEL II


Mijn levenslange vriend die me veel wijsheid en kennis verschafte sinds 1956, is steeds mijn trouwe reisgezel gebleven. Martinus Nijhoff is de veel te ondergewaardeerde burger die mij in zijn 7de Uitgave uit 1956 leerde (meer bepaald in de helft van de eerste kolom op pagina 119) dat betogen staat voor door redenering trachten aan te tonen. Tezelfdertijd (amper één woord daaronder) leerde diezelfde Martinus Nijhoff ons toen reeds dat betoging staat voor zowel het betogen an sich als voor een optocht waarbij de deelnemers zekere  gevoelens te kennen geven.

Mogen burgers niet langer hun gevoelens te kennen geven? 

Dient een schepen en de directeur van een stadhuis – ondanks hun belofte een afspraak te zullen maken – een goed idee te negeren omdat de creatieveling niet tot hun kliekje behoort? Arm Oostende toch.

Ik hou van een gemeenteraad waar wat ambiance in zit, waar de schwung aanwezig is en waar de aanwezige politici blijk geven van zowel hun interesse als van hun betrokkenheid. Helaas is het ook in de Oostendse gemeenteraad zoals elders. Inclusief burgemeester Tommelein en zijn zeven schepenen komen er nooit meer dan vijftien sprekers aan het woord op zo’n gemeenteraad. De rest geeft de indruk er bij te lopen voor spek en bonen.

Nu ja, met Tommelein die best mondig – en al eens super gevat – reageert, is de kans dat de gemeenteraadsleden in slaap vallen zo goed als onbestaande. Dat hij er al eens een lapsus uitgooit, neemt elkeen er graag bij. Maandag 26 augustus droomde Bart wellicht reeds van de dag erna. Of hij die maandag dan al moest omschrijven als ‘We zijn vandaag de 27 ste’ is een ander paar mouwen.

De N-VA-schepen die steevast rechts van hem zit, is – net als zijn partijgenoot Philippe  Muyters dan – even goed in hoofdrekenen. 3 % van 100.000 lijkt me eerder 0,003 % dan 0,0003 %.

Maar zulke kleine foutjes zijn menselijk en worden alleen door aandachtige aanwezigen vastgesteld.

Alhoewel de socialisten de grootste oppositiepartij zijn, is het toch Reddy De Mey die – gemeenteraad na gemeenteraad – het meeste vuur aan de schenen legt van de coalitie. De 75-jarige wakkere burger is de Vlaams Belanger die wel elke maand een paar hete hangijzers deponeert alsof het een onvervalste bom is die hij gooit. En ja, hij doet dat goed en correct.

Hij scoort daar best hoog mee. Hij is nog één van die lokale politici die  echt ‘van de oude stempel'  Zijn dossiers zijn onderbouwd met feiten en cijfers en dus niet op drijfzand gebouwd.

Het is goed voor de inwoners van Oostende dat onze gemeenteraad zulk fenomeen kent. Hij behartigt hun belangen door zijn tussenkomsten die veelal echt ter zake doen. 

Wat ik betreur is dat de Oostendse Jan Modaal en Inge Sabena zo weinig interesse betoont in een gemeenteraad. Nochtans kan elkeen de maandelijkse gemeenteraad gratis bijwonen. 

Misschien kan het schepencollege eens een inspanning leveren en elke geïnteresseerde Oostendenaar die de gemeenteraad vereert met haar/zijn aanwezigheid – na de gemeenteraad - een (overigens heerlijk) broodje met een (even heerlijke) koffie aanbieden. De zaal is voldoende groot. Tezelfdertijd zou men dan die gemeenschapsbewuste stadsgenoten de kans kunnen geven een gesprek, of gewoon een betere kennismaking, met de leiders van onze stad –en met die van de oppositie – te realiseren.

Wat is een volk dat naar het bureau van de burgemeester stapt om met hem een gesprek te voeren maar daar op zijn secretaresse botst die stelt dat die ontmoeting over twee maanden inderdaad een feit kan zijn? We moeten – willens nillens – terug naar een halve eeuw geleden en opnieuw de politici krijgen die op zowel lokaal, Vlaams als nationaal, vlak de burgers de kans geven vlotter te worden gehoord! In het andere geval gaan de partijen van die moeilijk toereikbare partijen de weg op die Sp.a en CD&V momenteel berijden aka recht de dieperik in.  

Reddy De Mey krijgt overigens serieuze concurrentie waar het betreft de tijdsduur dat hij aan het woord is. Neen, niet van een andere politicus maar van de korpschef van onze Oostendse politie, de heer Philippe Caestecker. De man is een begenadigd spreker die elke maand het genoegen smaken mag dat meerdere burgers hem aanspreken voor een of ander. Bij hem hoef je geen twee maanden te wachten op een gesprek.

Hij is mondig maar nog belangrijker vind ik dat wat hij zegt wordt ondersteund met feiten en juiste cijfers. Hij is – grijns - overigens veel beter in de kunst van het berekenen van percentages dan schepen Anseeuw.

Vorige maand had hij – op verzoek van het schepencollege - zich voorbereid op zijn deelname aan de geeenteraad. En zie,  een man die zijn huiswerk op zulke keurige wijze doet, die mag positief worden omschreven.

Wisten jullie, waarde Oostendenaar en andere lezers, dat tussen 1 juli en 20 augustus 2019 er niet minder dan 8.391 meldingen binnen kwamen bij de politie van Oostende? Dat waren er 164,5 per dag en de gemiddelde duurtijd nam 528 seconden in beslag.

Daar vloeiden 6.059 interventies uit voort. Goed voor 4,9 per uur dat elk etmaal telt. De gemiddelde duurtijd van een interventie was goed voor 726 seconden. 

Tijdens die periode verrichte de Oostendse politie 307 bestuurlijke en 85 gerechtelijke arrestaties.

Als ik dat zo allemaal lees, dan krijg ik het gevoel dat deze korpschef er alles  aan doet om de Oostenaars en toeristen een veilige stad te bezorgen. Waarvoor dank.

MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


MARS OP BRUSSEL

Zondag 15 september ga ik naar Brussel. Of Tomas Boutens inmiddels de toelating heeft bekomen om - zoals het hoort in een democratie - deze bijeenkomst en Mars te organiseren, is zeer de vraag. Tomas verzoekt de mensen om samen te komen om 14 uur op het Spanjeplein dat in de directe buurt ligt van het Centraal Station.

Zie ook https://www.facebook.com/events/2405741079461103/

In een democratie, en al zeker in een democratisch koninkrijk dient men toe te laten dat mensen met elkaar praten over wat fout loopt. Zolang daar geen geweld bij te pas komt tenminste. Wij zijn tenslotte welopgevoede Vlamingen!


MIJN EXCUSES MAAR . . .

. . . het blijft een wansmakelijke, criminele  vertoning.

Mijn excuses dat ik deze MIJMERINGEN . . . pas om 18.45 uur publiceer deze week maar ik vond het belangrijk om vandaag nog mede te geven of onze koning (genaamd Filip met twee i's in zijn voornaam) de wansmakelijke toneelvoorstelling met Johan Vande Lanotte en Didier Reynders nog zou durven verder zetten.

En ja, dat is dus het geval. Incroyable mais vraie!

Eerst kregen ze een week, daarna tien dagen die daaropvolgend werden verlengd met veertien dagen. Uiteindelijk kreeg dat (komisch?) duo tot en met vandaag om de rol van informateur ernstig te nemen.

Als iemand mij even wil wakker schudden om me te vertellen wat die twee klungels de laatste twee maanden hebben verricht in het belang van dit land, bel dan gerust 0468.570829, liefst tussen 7 en 13 uur.

En zie, vandaag heeft het zijne majesteit beliefd om alweer een verlenging te schenken. Verliezers van de laatste verkiezingen die een belangrijke rol moeten spelen: hoe gekker kan men het nog maken in het paleis te Laken?

In dit land is het duidelijk dat een koning zijn volk mag uitlachen en ervoor zorgen dat de kleine vrouw en man geen deftige regering krijgt. Verder onderaan staat nog iets over ons koningshuis maar dat was al klaar om 13 uur.


MEETING VLAAMS BELANG TE GENT

Ik roep de 810.177 kiezers die voor het Vlaams Belang stemden op 26 mei ll. allen op om aanwezig te zijn op de meeting die Vlaams Belang aanstaande vrijdag 13 september 2019 om 20 uur organiseert in Gent. 

Meer info vinden jullie op www.vlaamsbelang.be

Als jullie zo vriendelijk willen zijn om de - door mij aangereikte - flyer in ontvangst te nemen en te lezen dan weet ik u reeds nu te danken. Maar het bestaan van deze site forwarden aan vele anderen, is evenzeer mijn hartelijke dank waard.

Ik hoor hier en daar praten over nieuwe, vervroegde verkiezingen. Doe dat a.u.b. Dan bekomt deze partij meer dan één miljoen stemmen.


ONRESPECTVOLLE ROGER ! 

Vorige week kreeg ik de wind van voren van een lezer die duidelijk royalist is. Nu ja, ik verwelkom elkeen op deze meest democratische rebelse site van dit land. Rebels maar ik tracht het deftig te houden. Wat niet synoniem staat voor de weinige keren dat ik woorden gebruik die ik liever niet 'in de mond' nemen zou. Maar soms breekt nood wet, nietwaar?

Ik uit geen valse of twijfelachtige beschuldigingen en mijn streven gaat voor een Belgenland (inclusief een onafhankelijk Vlaanderen) waar alles normaal verloopt. 

Ik zal, de overigens nog steeds niet onknappe, koningin Mathilde niet aanschrijven om het te hebben over pis, kak, neuken, kut en andere woorden die weinig te maken hebben met normen en waarden. Ik ga dat al zeker niet publiekelijk doen op pagina twee van een gazet met meer dan één miljoen lezers. Ik ben dan ook niet de senior writer van Het Laatste NIeuws . . . 

Ik zal bedreigingingen, laat staan aanslagen, naar (en op) ons koningspaar toe, evenmin goedkeuren, laat staan dat ik ze zal aanmoedigen. En geloof me vrij, er broeit etwat dienaangaande. Als het protocol de veiligheid van onze koninklijke familie niet drastisch verhoogt dan voorzie ik un accident de route. Iets wat ik verafschuwen zou. Ik zit er voor niks tussen edoch kom achteraf niet janken bij mij. Voor de rest roep ik Alzheimer in! Mijn liefde gaat uit naar zij die het m.i. echt verdienen . . . 

Als die royalistische volger van deze site dan valt over het feit dat ik tweemaal Flip i.p.v. Filip schreef dan is dat zijn recht. Een intikfout is snel gemaakt en als ik dat dan niet overlees . . . dan blijft die staan. Maar, geachte lezer, ik ben blij dat u me leest. 

Ik zal – grijns, nu ik weet dat u me volgt – in het vervolg beter opletten bij het herlezen. Iets dat wel meestal de dinsdagochtend geschiedt. Blijft u gerust lezen en schrijf me aan als ik het nog eens doe. Ook dat is democratie.   


WAAR HET GEGARANDEERD FOUT ZAL LOPEN . . . 

. . . is in de badstad waar deze week het 13de Filmfestival doorgaat. Daar kwam de politie gisteren supersnel naar de Lafayette gereden, het muziek- en danscafé in de Langestraat waar steeds meer vaste (dansende) klanten gewoon wegblijven. En neen, je kan hen geen ongelijk geven. Het lijkt wel of alle vrouwen van het land deze horecazaak uitkiezen om hun problemen te komen oplossen. Zo ook zondagavond 8 september dus. 

Een in Oostende heel bekende cafébazin – die er in minder dan één jaar in slaagde het zakencijfer van het goed draaiend café (dat ze nu tien maanden huurt) te verminderen met 84 % - slaagde er nogmaals in om een man zo razend te maken dat die al zijn zinnen verloor. 

Nu ja, vrouwen, ze zijn desbetreffend cum laude afgestudeerd, geloof me vrij. De hele show – die feitelijk een intriest toneelstuk was – duurde zowat een half uur. Intussen verlieten heel wat koppels de taverne. Toen de flikken er waren, verminderde het bezoekersaantal nog sneller. 

Ik schrijf al maanden over de problematiek dat vrouwen deze ooit zo geroemde taverne naar de teelballen helpen. Uiteraard is het de baas (in dit geval  gerant Bobo) die de problemen moet aanpakken en oplossen. Maar of die het echt kan, is voor de klanten zeer de vraag. Ik verminderde de laatste maanden al drastisch mijn aantal bezoeken aan de Lafyette maar die bezoeken zullen nog verder zakken. 

Als ook het, nochtans erg nuchter denkende Antwerpse vast cafémeubel, genaamd Mike, toegeeft dat op zondagavond de klandizie met 60 % naar beneden zakte in minder dan één jaar, tja da zou ik het wel weten indien ik Bart noemde . . . 

Weet iemand een goed danscafé zijn in (of rond) Oostende? Er is uiteraard de Metro aan het station te Blankenberge edoch dat is een uur rijden met de kusttram. En ja, de bazin daar weet best hoe ze de boelmakers uit haar danscafé moest verwijderen. Dat heeft ze ten volle bewezen.

Hoe dan ook had korpschef Caestecker gelijk toen hij zei dat hij van onze kuststad een veiliger stad, inclusief uitgangswezen, wilde maken. In minder dan twee minuten na het telefoontje van Bobo stonden er twee interventiewagens met elk twee agenten aan de Lafayette. Die mensen waren overigens uiterst voorkomend. Als het goed is mag het ook eens gezegd worden. Er zijn al genoeg mensen die de wakers over onze veiligheid ten onrechte onheus behandelen of onterecht beschuldigen.

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat mensen (vrouwen of mannen) een uitgangsverbod zouden moeten krijgen van drie maanden als ze een eerste keer de veroorzaker zijn van een accident de route. In het voetbal bestaat toch ook zoiets. 

Misschien iets, waarde korpschef, om voor te stellen op de eerstkomende gemeenteraad van maandag 30 september . . . ?


ALLEMAAL GOED EN WEL . . . 

. . . en ja, ik ben best tevreden dat er steeds meer mensen naar mij luisteren met meer interesse dan zestien maanden geleden toen ik met deze site begon. Nu ja, alle begin was (en is) nu eenmaal moeilijk. Of ik nu aan een halte sta, met een tram, bus of trein rijd, in een café ben . . . ik ervaar echt – en dit alvast sinds de laatste verkiezingen – dat mensen zich beginnen te interesseren als ik begin over de diefstallen gepleegd door politici, de verloedering van onze media of de lakse behandeling van bepaalde gerechtelijke dossiers door onze magistratuur. 

Wat een onrechtvaardigheid als enerzijds een gemeenteraadslid (die evenzeer een bekend acteur was) voor bewezen kinderpornografie net die ene dag te weinig gevangenis krijgt gevonnist zodat hij – genaamd Guy Van Sande - geen uur in de gevangenis hoeft te zitten terwijl anderzijds onze – grijns – nationale tafelschuimster momenteel goed is voor 84 maanden effectieve gevangenisstraf omdat ze (ocharme) 120 horeca-uitbaters voor gemiddeld 25 euro in het zak zette omdat ze niet betalen kon maar toch haar honger stilde. 

Als ik dit verhaal vertel aan mijn (vele) buitenlandse (en hechte) vrienden dan lachen ze me opnieuw uit. Meer nog: ze geloven niet dat onze magistraten zo onmenselijk kunnen – en willen - zijn om zoiets onmenselijk te realiseren. 

Hewel, beste heren procureurs-generaal Patrick Vandenbruwaene, (te Antwerpen, Johan Delmulle (in Brussel), Ignacio de la Serna (te Bergen), Christian De Valkeneer (te Luik), Erwin Dernicourt (te Gent) en Frédéric Van Leeuw (federaal procureur), laat mij jullie een voorstel doen. Ik zorg ervoor dat die 120 benadeelden hun geld terug krijgen en jullie laten die vrouw vrij en zorgen ervoor dat ze de nodige verzorging krijgen zal. 

Van waar ik het geld vandaan zal halen? Desnoods steel ik het wel. Jullie zijn slim genoeg en vinden wel een middel om aan dergelijk onrecht iets te doen. Doe dat dan a.u.b. eens ook, waarvoor dank. Of geldt jullie creativiteit enkel voor zwaar foefelende belastingontduikers in de diamant-, tapijt- of restaurantsector?

Hoeveel maal zullen de inwoners van dit (zogenaamd democratisch) koninkrijk nog dergelijke arresten moeten verdragen? 

Waarom wij overigens een koning hebben, is zeer de vraag. Waar is de tijd dat de adel, en de koningen, hun macht gebruikten en tussen kwamen om die – weliswaar in de fout gaande – vrouw genade te schenken? Marc Coucke, kan jij je advocaten niet opdragen een einde te maken aan dit onrecht? Ik zal voor die 3.000 euro komen afwassen in Durbuy. 

Is dit land het apenland geworden waar mensen als Maurice Lippens de helft van ons land mogen beliegen, bedriegen en bestelen zonder dat hij ooit voor de rechtbank diende te verschijnen maar dat de tafelschuimster nu 84 maanden effectief heeft lopen? Er zijn drugsbendes, verkrachters en moordenaars die veel minder lang zitten. En ja, dat mensje moet begeleid worden. Daar zal geen zinnig mens het omgekeerde over beweren. 

Waar zijn overigens de journalisten – en hun media – die de macht bezitten om hetzelfde te schrijven als wat ik, als eenzaat, hier nu intikte? Belet jullie hardvochtigheid zoiets? In dat geval vind ik jullie sukkels van mensen. Maak eens één dag een positief verhaal over deze vrouw, haar fouten en de rekening die ze in de gevangenis moet betalen. Als een gazet de naam dagblad nog wil waardig zijn dan publiceert ze niet alleen een hele week twee pagina’s over de bijna verheerlijking van een moordenaar die zestien jaar terug zijn opa vermoordde.

Criminelen worden verheerlijkt, desnoods een week aan een stuk! What a wonderful world! Worden jullie, geachte columnschrijvers a.u.b. eens wakker? Dit gaat niet over mijn affaires. Die los ik echt wel zelf op en dat zal geen veertig jaar meer duren. 

Dit, deze smeekbede, gaat over menselijkheid en ouderwetse normen en waarden, over respect naar de hele bevolking toe. Ik - en met mij vele gewone, volkse mensen – vind dat vooral ons koningshuis hier zwaar in gebreke blijft. Nu ja, ook onze koning en koningin zijn er vooral voor het establishment en niet voor de gewone sukkelaar. Ik weet dat het protocol dit leest. Trek eens aan de heer Filip (met, grijns, tweemaal de letter i) zijn beide oren a.u.b., waarvoor dank. 

Arm Belgenland toch . . .     


LAAT ONS VOORAL DOORGAAN MET . . . 

. . . elkander verder te vermoorden. 

Je hebt decennia een fruit-en groentenzaak uitgebaat te Kluisbergen en zie . . . net op het moment dat je van jullie welverdiend pensioen wil genieten in de nieuwgebouwde woning worden jullie vermoord. 

Dergelijke verhalen worden schering en inslag, geloof me vrij. En het zal nog veel verder gaan dan een verdubbeling van moorden al dan niet gepleegd door mensen die hun buur vermoorden omdat . . . een twijgje van zijn boom te ver over de eigendom van de moordenaar hangt. 

Wat ik in deze affaire niet snap - maar dat zal wel aan mijn domheid liggen! - is het feit dat het zo lang duurt eer kan worden vastgesteld wanneer dat koppel werd vermoord. 

Is dat dan allemaal onjuist wat we dienaangaand zien in films en televisieseries met een misdadige invalshoek? Daarin kennen ze na amper een paar uur reeds het tijdstip van een overlijden! 


KONING VOETBAL

Dit weekend geen episode van de Jupiler Pro League maar wel twee matchen voor de kwalificatie van de Europese Beker van landenteams.

Ik vond het (en alvast de hele eerste time) een superslappe bedoening van onze Belgen. 0 - 4 lijkt een mooi resultaat edoch wat stelt San Marino voor als voetballandje. En ja, ik zeg dit met alle respect naar dat ministaatje toe.

Ik ga van hier naar De Klokke om op televisie de match te volgen die ze in Schotland mogen spelen. 

Ben echt benieuwd.


WORDT STEMPLICHT EINDELIJK STEMRECHT ? 

Beweren dat ons klein landje aan de Noordzee zit opgezadeld met zakkenvullende politici die een IQ hebben van minder dan 111, is gewoon de waarheid vertellen. 

Hoeveel mensen hebben op 26 mei 2019 verzaakt aan die onnozele en verdomde stemplicht? Geen kat, laat staan (die van) een procureur-generaal, zal ook maar de minste moeite doen om de rebel of luiaard die weigert te gaan stemmen voor de rechtbank te sleuren. Er is nu al te weinig volk binnen onze magistratuur . . . Met andere woorden: er wordt geen gevolg gegeven aan uw, desbetreffende, overtreding.  

Waarom zouden niet nog meer (dan de tien procent weigeraars om te gaan stemmen) mensen niet meer gaan stemmen? Persoonlijk zal ik steeds gaan stemmen. Maar ik ben dan ook een koppigaard.


ERDOGAN HEEFT TEN VOLLE GELIJK 

Recep Erdogan ofte de president van Turkije is het kotsbeu dat zijn land zit opgezadeld met al die allochtone vluchtelingen. Zijn land vangt 4.000.000 vluchtelingen op en daarvoor krijgt hij te weinig steun vanuit Europa. Dus dreigt hij ermee te grenzen – naar Europa – wagenwijd open te zetten. God bespaart ons daarvan maar ik heb alle begrip voor zijn denkpiste. 

  

HELFT MINDER MEXICAANSE INWIJKELINGEN 

President Donald Trump is er in geslaagd de inwijkelingen vanuit Mexico te halveren.

Bravo Donald!


HOEVEEL LAGER KAN EEN MENS NOG ZAKKEN? 

Dominique Leroy, een van de weinige politiek benoemde CEO’s van een overheidsbedrijf, mag gerust een succesvolle vrouw worden genoemd. Of ze te veel of te weinig verdiende bij Proximus is niet mijn affaire. Als iemand een klus – of een job – aanvaardt dan wordt die geacht voorafgaandelijk te weten welke vergoeding daar tegenover zal staan. 

Dat mevrouw Leroy dra de grens oversteekt naar onze Noorderburen is niet langer een geheim meer. Nu had ik gedacht dat we met Dominique EINDELIJK eens een onkreukbaar iemand zouden hebben aan de top. Wat een vergissing van mijnentwege! Ik zal wel eeuwig het dom kieken blijven desbetreffend. 

Wat bleek namelijk vorige week? Mevrouw Leroy zou – eens ze zeker wist dat ze zou opstappen naar concurrent KPN – zomaar voor eventjes 280.000 euro aan aandelen van Proximus hebben verkocht op de beurs! Aandelen waarvan ze intelligent genoeg was om te beseffen dat de waarde ervan naar beneden zou zakken als haar ontslag bekend werd. 

En zie, Dominique Leroy bleek een goeie waarzegster te zijn. Niet een kermisvrouw die maar wat lult maar een heuse, vakbekwame foefelaar die nog snel even een (ocharme) paar duizend euro wenste mee te graaien die de verlaging van haar aandelen zou teweeg brengen. 

Zijn de normen en waarden dan echt overal, en bij iedereen met enige macht, volledig opgesoupeerd? Zo ja, laat ons dan verder leven in een anarchistisch België waar de voorbeelden van politici, magistratuur en top CEO’s vanaf heden gewoon worden gevolgd. Laat ons als kleine burger denken dat wij ook recht hebben op zoveel gefoefel dat heel waarschijnlijk nooit door een rechter zal worden beoordeeld. Laat ons leven in een wereld vol bedrog, leugens, diefstallen en moorden. Of KPN alsnog een vrouw aan de top wil die scchaamteloos de wet op de voorkennis (bij de aan- en verkoop van aandelen) misbruikte, is zeer de vraag. 

En eerljk, mevrouw Leroy, ik ben de eerste die iemand het voordeel van de twijfel steeds geef maar in deze voelt het totaal anders aan. Deze mop zal je aan erg weinig mensen kunnen verlappen.


DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD (DEEL I) 

Elf maal per jaar gaat - op de eerste verdieping van ons Oostendse stadhuis - de gemeenteraad door. Elf maal want ook de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden hebben recht op jaarlijks verlof. In een gemeentebestuur heb je een coalitie maar zetelt meestal ook een oppositie. De huidige coalitie is een vergaarbak van Open Vld, Cd&V, Groen en N-VA. 

Als ik het goed heb geteld dan zijn er 51 leden in onze gemeenteraad.

Ondanks de realiteit dat de roodgekleurde Stadslijst (vroeger alom gekend als de Sp.a) nog 44 % van de kiezers achter zich kreeg op 14 oktober 2018, slaagde John Crombez er niet in om een coalitie te vormen voor de huidige ambtstermijn. Nu ja, waar is de voorzitter van de ooit machtigste partij van het land al wel in geslaagd? De ooit onneembare vesting van de Oostendse rode partij kreeg die 14 de november van vorig jaar de klappen waar ze al een dik decennium naar zocht. Maar – als dat al een troost mag wezen – Oostende was niet de enige stad waar de rode partij klappen incasseerde. 

Tommelein, en de Open VLD waren in de vorige gemeenteraad de partner van Sp.a. Daardoor ligt het tussen de roden en de blauwen heel erg moeilijk. Tommelein wou (en zou) burgemeester worden te Oostende. Nu ja, in de lokale politiek is alleen die plaats belangrijk voor de verdere opbouw van een politicus en zijn partij. En Bart Tommelein werd burgemeester. Ook in wielerkoersen telt enkel de naam van de overwinnaar. Wie weet bijvoorbeeld nog wie vorig jaar tweede eindigde in de Vuelta, de Giro en de Tour de France? 

Het meest merkwaardige binnen deze coalitie is ongetwijfeld het feit dat Groen in dezelfde coalitie zit waarin N-VA toch wel merkbaar aanwezig zijn. De Groene kandidaat die op de achttiende plaats stond, heeft gelukkig zijn belofte ingeslikt waardoor hij – indien Groen in een coalitie met N-VA zou treden hij zelfmoord plegen zou – in leven is gebleven. Uiteraard is die Groene soldaat de zoveelste politicus die loog maar in dit unieke geval ben ik blij dat de man zijn kar keerde en van mening veranderde. Geen politieke partij is het waard dat een soldaat zelfmoord plegen zou. 

Hoe plat Tommelein daarvoor ging liggen bij CD&V maar vooral bij Groen en (nog heel veel meer) bij N-VA, is iets dat niet in te schatten is. John Crombez, hoe dan ook een man van vlees, bloed en gevoelens, heeft het verraad dat Tommelein (althans volgens hem) pleegde, niet snel doorgespoeld. Bij de eerste vijf gemeenteraden greep hij elke kans om de huidige burgemeester te verwijten voor van alles en nog wat. De verwijten golden vooral de vorige coalitie, zijnde die van Sp.a met Open VLD. Het was, vijf maanden lang, een intrieste komedie tussen beide nationaal bekende toppolitici. Helaas was het van een gehalte dat zwaar beschamend was voor beide antagonisten. Iets waar ik telkens over berichtte. Vervelend voor Crombez was dat Tommelein haast telkens de bal terugkaatste en zei ‘Meneer Crombez, uw partij nam toen toch, samen met ons, de beslissingen?”. En daar sta je dan . . . met de mond vol tanden! 

Het mag echter gezegd, bij de jongere generatie van Sp.a zitten een paar mondige jongens (en meisjes) die bij de les blijven. Iets wat men niet kan beweren van de voormalige rode, maar nu groene Yves Mirroir, een mossel die wel nog eens van partij zal veranderen. Ik heb die man nooit een licht, laat staan een groot licht genoemd. Iets wat hij zo nodig wilde bewijzen tijdens de gemeenteraad van 26 augustus ll. Hij interpelleerde met een verhaal waar niemand iets van begreep en dat niks te maken had met het aangesneden item. Waarop de hele zaal hem uitlachte! Je zal zo iemand maar als advocaat hebben . . .

Politiek, nu ook op lokaal vlak, is maar zelden een uiting van degelijke opvoeding, laat staan dat men de bereidheid zou hebben om na de verkiezingen het verleden te laten rusten en te werken aan het welbehagen van de burgers (lokaal inwoners genoemd). Ik woonde decennia terug ook gemeenteraden mee maar het spektakel dat Crombez en Tommelein de eerste vijf gemeenteraden leverden, kent haar gelijke niet. Eerlijk is echter eerlijk: de laatste gemeenteraad leek het er op dat beide kemphanen het licht zagen en inmiddels hebben begrepen dat niemand een boodschap had aan dat onderling gekibbel. Hopelijk realiseren ze zich allebei dat het een aangename gemeenteraad was voor elke aanwezige. Een aangename, en dank zij gemeenteraadslid Mirroir inclusief een uiterste ludiek moment. Het was dan ook typisch kleingeestig ventje Tommelein die het nodig vond dat deze gemeenteraad wel erg rustig verliep . . .   

Tot zover dit eerste deel over de Oostendse gemeenteraad, waar de pistolets goed gevuld zijn met lekkere dingen en de koffie best drinkbaar is. Volgende week maakt u kennis met de hoofdfiguren van onze gemeenteraad, zijnde good old Reddy De Mey en korpschef Philip Caestecker. Deze twee boeiende figuren vullen ruim de helft van het spreekgedeelte op de laatste maandag van de maand, dus ongetwijfeld evenzeer op 30 september aanstaande. Laat me jullie nu alvast reeds vertellen dat ik een boon heb voor mensen die weten waarover ze praten en hun dossier brengen middels feiten en cijfers die kloppen. Waarvan akte . . . 


VANUIT CAFE DE KLOKKE . . .

. . . wens ik jullie allen een plezante werkweek. Deze week ga ik weer serieus flyeren en jullie mogen me gerust eens aanspreken en zeggen dat je een lezer(es) bent. Als mijn gezondheid me niet opnieuw in de steek laat dan ben ik er volgende maandag opnieuw.

Alle klanten in de Klokke hebben overigens genoten van de lekkere cake die we kregen aangeboden tijdens de pauze.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


't IS VANDAAG JE EERSTE SCHOOLDAG

Ik vermoed dat het pakweg een halve eeuw geleden is dat onze meest succesvolle Vlaamse zanger zong over 'de eerste schooldag'.

Voor bijna honderdduizend kinderen wordt het vandaaag hun eerste schooldag. Nu ja, met de glimlach hoeven ze daar niet heen te gaan want ons onderwijs trekt op niks meer. Met dank aan Mieke Van HecKe en haar opvolger Lieven Boeve. Die laatste gaat een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar beginnen. 

In dit land worden de meest onbekwame lui aan de hoogste top gehesen en behouden. Of dat nu voor het onderwijs, voor de spoorwegen, voor bij de Lijn, voor Justitie, voor Gezondheid of voor  eender welke overheidsdienst is . . . hoe dommer de persoon in kwestie, des te meer maakt zij/hij kans om minister of staatssecretaris te worden. En de Belgen, en al zeker de Vlamingen, ze staan erbij, kijken ernaar en doen niks.

Hopelijk wordt Theo Francken inderdaad de nieuwe Vlaamse minister voor ons onderwijs en gaat hij heel die bende onbekwamen van het onderwijs eens serieus dooreen schudden.

Onze kinderen hebben nu eenmaal recht op het onderwjs dat hun grootouders mochten (moesten) genieten. Momenteel is er geen orde, geen gezag en al helemaal geen respect voor het onderwijzend personeel. Leer de jeugd eens terug recht te staan, beste Theo. Recht staan op bus of tram voor ouderen. Leer hen ook dat ze met hun schoenen niet langer op de zetels van trein, tram of bus mogen zitten. 

Als je hen dan ook opnieuw leert hoofdrekenen en goed de eigen moedertaal leert schrijven, dan zal er al heel veel verbeteren.

Ik wens den Theo alvast veel sukses. Aan zijn ballen zal het niet liggen. Hij is de enige Vlaamse volksvertegenwoordiger MET ballen aan zijn lijf. 

Geef toe, één op 87 . . . schitterend veel is dat niet!


FILIP DE WINTER GAAT EMIGREREN

Ik heb - uit de mond van Filip de Winter - al veel gezever gehoord de laatste drie decennia. Vorige week breidde hij daar nog iets aan toe: "Ik wil niet wonen in een stad waar een moslim burgemeester wordt".

Tja, dat hij dan maar al uitkijkt in welk land hij wil wonen eens hij 75 is, en al zeker eens hij 80 zal zijn! In welke Vlaamse stad zullen we (als Filip op 11 september 80 wordt)  een niet allochtoon, laat staan een niet moslim, als burgemeester hebben in Vlaanderen? Dat jaar des Heren 2042 zal er overigens sneller zijn dan we denken. 

 

NIEUWE REGERING IN . . . 10 (TIEN) DAGEN 

Geachte lezeressen en waarde lezers, jullie weten dat ik niet snel klotewoorden gebruik maar in dit onderwerp zijn ze wel op hun plaats.

Conte wil in Italië in tien dagen een nieuwe regering op de been brengen. Waarom dat in het apenland van koning Flip niet kan, is zeer de vraag.

Als die 150 zeikers - van d.d. 26 mei 2019 verkozen volksvertegenwoordigers – er alles aan doen om toch maar geen regering te moeten vormen, dan zijn het stuk voor stuk echt allemaal klootzakken eerste klas. Ik begin dan ook – meer en meer – mijn lezers gelijk te geven die stellen dat we hen alle honderdvijftig gewoon tegen de muur moet zetten en afknallen. Dat is niet mooi van die lezers maar de Staat (lees gerust: de kleinere werknemer en zelfstandige) beliegen, bedriegen, bestelen en verarmen zoals het al de hele 21 ste eeuw gaat, dat kan ook niet blijven duren, nietwaar? 

Ik ondersteun dan ook de aktie van JAN BORLUUT (aka Tom Boutens) om op 15 september a.s. een heuse MARS OP BRUSSEL te organiseren.

Ik publiceer dienaangaande zijn facebericht van heden:


Jan Borluut heeft een evenement gedeeld met het evenement Mars op Brussel1.14 augustus om 13:31 · 

Te lang is ons de schaamte aangepraat, hebben wij schuld gedragen die de onze niet is, en de gifbeker geledigd....

Te lang moesten wij, monddood gemaakt, bijna binnensmonds fluisteren over die oude idealen: vrijheid, recht, eigenheid...

Te lang hebben wij het juk als ons lot aanvaard, en onze slavernij onontkoombaar geacht...

Maar gedenk die strofe van dat lied dat ons zo nauw aan het hart ligt, gedenk die woorden die wij zo vaak zongen met moegetergde trots: "...geen tronen blijven staan".

"No taxation without representation"; die leuze lag aan de basis van de vrijheidsstrijd van een natie eeuwen terug, en waarom zouden wij hetzelfde niet eisen? Wij, van wie de vruchten van onze arbeid ontstolen worden ten behoeve van de financiering van een grotesk en vijandig staatsapparaat, dat zich nu eens te meer een ondemocratische dictatuur getoond heeft? Wij, die als een dweil uitgewrongen worden ter ondersteuning van gelukzoekers, kansparels, en volksvreemde religies. Wij, die de middelen mogen ophoesten om een EU-apparaat te ondersteunen dat slechts de dood der souvereine volkeren nastreeft? En dit is - helaas - nog lang niet alles... Wij die getaxeerd worden, en - ondanks de verkiezingsuitslag - niet vertegenwoordigd worden, waarom zouden wij hetzelfde niet eisen?

De ketenen, ook al werd ons wijsgemaakt dat het kostbare sierraden waren, vertonen barsten nu de Leeuw zijn spieren rolt, en aan het einder gloort een dageraad voor ons Volk. Een dag van zelfbestuur, een dag van vrijheid weg van de dictatuur en de slavernij. Een dag waarop onze kinderen hun eigen lot en geluk kunnen opnemen, en genieten van de vruchten van hun arbeid - en onze strijd.

Onze strijd, want de nacht is het donkerst voor het ochtendgloren, en in dit uur moeten we samen staan, schouder aan schouder, niet verdeeld in onze verschillen maar verenigd in onze liefde voor Volk en Vaderland. Ieder moet doen wat hij of zij kan. Alles voor Vlaanderen.

-TB-

https://www.facebook.com/events/542690559630911/?ti=as
 VANAF DEZE MAAND . . . 

. . . publiceer ik elke tweede maandag van de maand een verslag over de gemeenteraad te Oostende.


Voor de liefhebbers van film: komend weekend begint het Oostendse Filmfestival; in Kinepolis aan de renbaan.


Tabee, Didier!


Ook deze week een schitterend dagvers van de hand van moderen rederijker Stijn  De Paepe

Als u in politiek verband

zo zoetjesaan is opgebrand

en alles ondertussen naar

de vaantjes hielp in eigen land:

 

weees niet neerslachtig, heb geen vrees,

maar wring u, voor de laatste race,

nog slinks in polepositie naar

een postje, en ga Europees!

 

 

CITAAT VAN DE WEEK

 

Ik ben echt blij dat dit citaat (dat ik al vier decennia uit) van Gert Verheyen komt;;

 

“Er bestaan geen gradaties in domheid”

 

Alleen door pure – erg extreme – domheid is FC Antwerp uitgeschakeld in de Europese competitie. Twee gele kaarten, ongelooflijk hoe oerdom dat was!


GERT LATE NIGHT

Ik zag de Evanna vorig jaar liggen aan 't Eilandje in Antwerpen. De Evanna is het vaartuig van waarop Gert Verhulst de uitzendingen verzorgt van zijn show GERT LATE NIGHT.

Voor de komende twee weken ligt de Evanna overigens in het Visserijdok te Oostende. Dat is aan de Oosterzijde van de kuststad. En ja, daar zijn al veel mensen gepasseerd de laatste dagen. 

Als Gert mij nu eens uitnodigt, dan heb ik direct duizend lezers meer. Er moet toch één medium, één programmamaker zijn die het woord gunt aan mensen die ijveren voor een correct werkende democratie . . .


HET KOMT ER MAAR NIET VAN !

De verkiezingen liggen inmiddels al dik drie maanden achter ons edoch . . . we hebben nog steeds geen Vlaamse regering, laat staan dat we een federale zouden hebben.

Wat al evenmin opschiet is het benoemen van een aantal nieuwe partijvoorzitters. Groen, CD&V, SP.A, Open VLD . . . ze klappen er al maanden over maar - net als voor het vormen van een nieuwe regering, gebeurt ook daar NIKS!

De grootste leugenaar van de huidige partijvoorzitters is ongetwijfeld de heer John Crombez, u weet wel, de man die orakelde "één persoon, één mandaat".

Helaas is hij de eerste die zijn orakel de nek omwrong.

Inmiddels droomt de liberale Alexander de Croo verder dat hij tegen eind november een nieuwe federale regering vormen kan met amper tien ministers.


Als hem dat lukt dan betaal ik hem een frisse pint.


ARTSEN ZWIJGEN FOUTEN DOOD

In dit land worden alle begane fouten dood gezwegen. Tenminste als die fouten niet werden gemaakt door gewone werkmensen of bedienden.


Bij de politie hebben ze Comité P, bij jutitie de HRJ ofte de Hoge Raad voor Jutitie. Maar je moet echt compleet achterlijk zijn om daar - als kleine burger - jouw hoop (en geloof) op te stellen. Als een Gentse politieinspecteur in een PV durft te stellen dat procureur een sukkel is en ze - in datzelfde Proces Verbaal durft te stellen dat ze opneemt en schrijft in dat PV wat zij goed vindt en beslist, dan weet je dat je geen klacht moet indienen bij het Comité P waar voormalig politierechter Stinckens de lakens uitdeelt. 

Nu ja, we weten van waar mevrouw Stinckens komt! Binnen de magistratuur kan men de HRJ al even goed begraven. Het aantal klachten die daar toekomen en de klachten die correct zijn beta behandeld, dat is intriest.

Maar ook artsen en chirurgen maken fouten die door confrators worden toegedekt. Net als bij notarissen overigens. 


Feitelijk zijn al die wantoestanden de reden waarom we op 15 september naar Brussel moeten trekken. Zie JAN BORLUUT . . .


VANUIT BRASSERIE ALFONS 

Waar ik heuglijke uurtjes doorbracht gisteren, wens ik alle lezers een fantastische eerste schoolweek toe. Of je nu naar school gaat of moet werken, all the best en . . . tot volgende week. 

’t Is daar wel een wriend knappe bazin . . .    MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EERLIJK IS EERLIJK

Ik blijf haar een ongelooflijke 'bleitmuil' vinden maar - eerlijk is nu eenmaal eerlijk - ze leest blijkbaar mijn site. Hoe anders verklaart men dat ze open stond voor mijn oproep om plots niet alleen meer te betogen voor dat klimaat (dat toch niet meer hersteld kan worden) maar haar te gooien voor andere belangen van de bevolking. En ja, ik vind het positief dat zulke jonge freule zich niet ten eeuwige dage vastpint op één principe.

En zie, het inmiddels 18-jaar jonge - en niet onkappe - meisje roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik had het vorige week, net als de laatste vijftien maanden, nog over de belangrijkheid van een degelijk onderwijs voor onze kinderen. Daar roept Anuna De Wever nu ook voor op.

Doe zo verder Anuna. Vergeet echter nooit dat ons klimaat NOOIT meer te herstellen valt. Daarvoor moet die verloren gegane

 ijsmassa terug aangroeien en moet al die vuiligheid uit o.a.onze Noordzee worden verwijderd. Twee heuse, bijna onmogelijke missies.


ONZE REDERIJKER SPEELT IN OP ONZE SITE

Ja, ik heb - overigens al langer dan deze week - een boon voor de moderne rederijker die Stijn De Paepe ongetwijfeld is. Elke dag van de week een dagvers publiceren, ik zie het niemand anders nadoen. Een dagvers dat dan nog de actualiteit volgt!

Deze week publiceer ik het dagvers dat Stijn publiceerde in De Morgen (steeds onderaan de linkerkolom van pagina twee!) vrijdag ll.


MAAK SCHOOL !


Je wordt er niet rijk van.

Geen hond geeft nog blijk van

ontzag en waardering

voor jouw motivering.


Maar niks relevanters,

voornamers, plezanters

en mooiers in 't leven

dan les mogen geven.


Ik ben zeker dat Theo Francken dit zal lezen. Je weet wel de man die het onderwijs eens serieus een schop onder de kont geven zal. 

En ja, het is me niet onbekend dat het niet onze rederijker is maar die van NV De Persgroep.


IK WEET HET . . . 

. . . ik zou meer reacties (zoals lezersbrieven) moeten publiceren in deze MIJMERINGEN . . . Niet dat ik er onvoldoende bezit maar soms zakt de moed (om hier mee door te gaan) zomaar door mijn knieën. 

Voor wie of voor wat, is de vraag die ik me steeds meer stel. Misschien moet ik maar doen wat twee Gentse oud lezers van het gedrukte Stropken (anno 1985 - 1996) mij op de Gentsche Fieste aanraadden vorige maand: "Roger, kier weere noar Spanje want ge krijgt de massa toch nie mee. Geniet nog een beetje van je twee (of zullen het er toch drie zijn?) laatste levensjaren en veegt u kluute aan al die lafbekken".

't Is al vijf weken geleden dat ze me dat zegden en het is echt blijven hangen. Volgende maand vlieg ik eens naar Spanje en ga eens zien of ik iets vinden kan waar Vlamingen deze rebel niet gek vinden of - zoals in de BIb en in 't Viooltje mij valselijk beschuldigen. 

Ik loop daar weken ziek van als (zoals Debbie de Grieck) men zegt dat er meerdere klachten waren over mij maar dat die Debbie dan weigert de namen van die klagers mede te delen. Tja, dat is niet alleen laf, het is vooral oneerlijk. Zo kan men de halve wereld beschuldigen van niet gebeurde feiten. 

Maar ja, zulke mensen zijn politiek benoemd en weten zich dus beschermd. Ze menen dat ze zich alles mogen veroorloven. Mails beantwoorden doet ze niet. Meer nog, ze verzocht me geen mails meer te sturen. Pftt . . .


Ik ben - nog maar eens - afgeweken. Sorry.

Maar er zijn ook nog goeie, eerlijke mensen in Vlaanderen.

Een tijd geleden was ik aan de klap geraakt in de Blason te Nieuwpoort Bad. Ik was er 's ochtends geweest om een koffie te drinken. 

Toen ik rond 13 uur thuis kwam, realiseerde ik mij dat ik mijn linnen tas niet mee had. Waar had ik die laten liggen? Op zich was die tas - die ik veel gebruik en waar in het rood sp.a op staat - niet veel waard. Daar zaten wel 7 dvd's in van mijn favoriete bibliotheek.

Er konden maar twee plaatsen zijn waar ik die had achtergelaten: of den Blason of De Lijn. 

Als je ooit iets liet liggen op een voertuig van De Lijn, steek dan maar 101 kaarsen aan want de lui die in de tramhokjes zitten doen letterlijk heel weinig moeite. 

Dus ik opnieuw naar Nieuwpoort Bad en de Blason waar ik (vol vreUgde) vaststelde dat die linnen sp.a-zak netjes achter de toonbank te wachten lag op mij. Oef. 

Drie gin-tonics later, en nadat ik kennis maakte met Cis, trok ik tevreden huiswaarts. Zeven dvd's, dat zou al rap 200 euro geweest zijn.

Het mailtje dat ik zaterdag ll. kreeg van Cis publiceer ik met veel plezier.


Dank CisHoi  Had beloofd mailtje te sturen. Was u tegen gekomen in Blason in Nieuwpoort waar u uw vergeten dvd's  kwam halen . 

Naar aanleiding van het briefje dat u mij had gegeven heb ik uw site  stropken eens doorgelezen. Het is plezant te lezen over de realistische kijk op het overheidsbeleid en de omhooggevallen dikke nekken  die profiteren van de werkman alsook de dingen die verzwegen worden voor de gewone mens om zich zelf te verrijken met riante uitkeringen.

Doe zo verder.


MIJN 280 EURO IS BINNEN

Na de nederlaag van Anderlecht op RC Genk ben ik in blijde verwacchting van 280 euro. Zie vorige Mijmeringen . . .

De kans dat Anderlecht tien punten (zie evenzeer vorige edities) haalt na de eerste acht competitiematchen is evenzeet onbestaande. Daarvoor zouden ze drie overwinningen na elkaar moeten halen.

Met Anderlecht thuis tegen Standard en uit op FC Brugge en KV Mechelen zie ik (uiterlijk)  in het weekend van 21 september de supporters van Anderlecht nog eens reageren zoals vorig seizoen op Standard Luik.

Coucke, ik ga het nog eenmaal herhalen en dan nooit meer: verkoop die rommel dat nu Anderlecht noemt.

Ik publiceerde meermaals dat Vincent een F A N T A S T I S C H voetballer en kapitein was. Waar hij zich - al dan niet onder druk van Marc Coucke - liet aannaaien dat hij daardoor ook een bekwaam trainer zou zijn, is de vraag die te gek is om gesteld te worden. Dacht Kompany nu echt dat hij Klop (van Liverpool) was? Ocharme. 

Nu bllijkt overigens dat Vincent Kompany niet eens een pro-license trainersdiploma bezit voor onze competitie. Moeten we nu die twee punten ook nog afnemen voor de groene tafel?

Nu ja, met geld koop je de boter en stem je de beslissingsnemers vriendelijk. Dat is helaas niet alleen zo binnen onze voetbalbond.


ONZEKERE OPA 

Er zijn er al heel wat minder toeristen dan twee weken terug. De rij kopers die op zondagvoormiddag staan aan te schuiven bij bakker Diemas is inmiddels zowat gehalveerd.

Ook het aantal exemplaren van onze vertrouwde zondagse De Zondag is duidelijk meer dan gehalveerd. We waren gisteren nochtans amper de 25ste augustus.

Beide feiten hebben overigens niks te maken met interesse in De Zondag of met de kwaliteit die Diemas' brood (en andere lekkere producten) levert. Het kustseizoen zit er zo goed als op en dan zijn er minder bezoekers aan zee. Iets wat we evenzeer konden vaststellen op de laatste avondmarkt die gisteren te Mariakerke doorging. Minder bezoekers maar ook heel wat minder marktkramers! En ja, ik vond het best leuk dat RODENBACH de mensen liet proeven. Sinds dat Roeselaars biertje steeds meer te verkijgen is op vat, lust ik ze wel. 

Het eerste dat ik lees in de wekelijkse De Zondag is – na een snelle blik te hebben geworpen op de cover – de column van Pascal Kerkhove, de redactiedirecteur van De Zondag. Gisteren sprak hij de wens uit dat zijn driejarige kleindochter over veertien jaar nog zal mogen kiezen met welke vlag ze zwaaien mag. Het antwoord, beste Pascal, is eenvoudig: zowel in het verenigingsleven, bij haar favoriete voetbalploeg of bij de vlag van haar land wordt het de vlag van de Allochtoon (met hoofdletter) die, niet zelden, de Islam vertegenwoordigen zal.

De Vlamingen hebben – door hun lakse lafheid – alles aanvaard en toegelaten waar ze beter tegen in opstand waren gekomen vanaf het eerste moment. In opstand komen tegen regeringen die al veertig jaar de staatsschuld lieten oplopen. De laatste vijf jaar liep die schuld op met 25 %! Vijfentwintig procent op een schuld van toen (d.d. federaal verkiezingsdag 25 mei 2014) 380 miljard euro! Op de federale verkiezingdag van 26 mei 2019 was dat opgelopen tot 462 miljard euro! Enkel de lonen en vergoedingen van ons koningshuis stegen zo hoog! De gewone, werkende, vrouw en man diende het te doen met een indexering van amper 5 % over diezelfde periode.

De senioren die zijn geboren voor 1960 hebben het nog veel te goed vooraleer ze zich willen realiseren dat de opa’s en oma’s van kleinkinderen moeten revolteren tegen politici die – zoals de 150 verkozen volkvertegenwoordigers van de laatste federale verkiezing – elke maand maar één enkele taak uitvoeren: kijken of hun zesduizend euro al op hun bankrekening staan. Correctie: ze moeten alle 150 evenzeer de commissie van dat bedrag overschrijven naar hun partij ! 

Zoals ik het ook vorige week op de kusttram hoorde: men zou die onbeschaamde luiaards en profiteurs tegen de muur moeten zetten en afschieten. Zoiets lijkt me nogal drastisch maar het is inderdaad wel een schande dat ze op deze niets doende wijze ons land feitelijk bestelen. Welke gewone arbeider of bediende krijgt geld om . . . niks te doen?

Het enige wat deze eenzame strijder tegen dergelijk onrecht kan doen, is verwijzen naar mijn idee om een regering te vormen zoals ik die voorstelde in mijn MIJMERINGEN . . . van 27 mei ll.

Scrol maar zelf eens terug!   

  

’t IS NIET MOEILIJK, ’t IS ZELFS GEMAKKELIJK 

Een aantal maanden geleden had ik het hier over het geklaag, gezaag en ander gezever van de ‘kleine’ zelfstandige die het hard – en onmogelijk – opboksen vond tegen die Zalando’s en ander Bol.coms. Ik gaf toen een aantal tips om daar tegen te concurreren, ook en vooral omdat ik vond dat er een halt diende te worden toegeroepen aan al die winkels en horecazaken die steeds verder leeg komen te staan, te huur of te koop staan of gewoon over te nemen staan 

In Oostende staan er, alleen reeds in de Adolf Buylestraat, Alfons Pieterslaan, Christinastraat en in de Kapellestraat ruim tweehonderd zaken te huur, te koop, over te nemen of . . . gewoon leeg. Geen kat die er iets aan doet, laat staan dat er ook maar één iemand van het stadsbestuur een oplossing zou voor zoeken. Als het zo verder gaat dan zal over tien jaar de dagjestoerist zijn weggebleven! Er bestaat nochtans een oplossing voor, hoor!

Ik viseer hier niet Oostende of het stadsbestuur alhier. Ik woon hier. Ik realiseer me dat het in andere steden en gemeenten niet anders is. Nochtans is dit een problematiek die – op regeringsniveau – snel kan gekeerd worden. Helaas bezit geen der 150 volksvertegenoordigers de nodige desbetreffende creativiteit, laat staan dat ze daar voldoende intellectueel zouden voor zijn. Hierboven lazen jullie overigens al welke – grijns - hun enige interesse is.

En zie, na mijn bezoek aan de Blason in Nieuwpoort stapte ik verder de winkelstraat in genaamd Albertstraat. Mijn aandacht werd getrokken door muziek die je – heden ten dage - zowat uitsluitend in de beter disco hoort. Midden in die winkelstraat was een supermoderne stand ingericht, opgedeeld in twee delen; één deel aan de ene, en het andere deel van die stand aan de andere kant van de straat.

In Nieuwpoort weten ze - als geen ander - hoe een braderij gerund moet worden.

Modellen liepen af en aan maar dat mocht wat beter worden ondersteund. Wie geen ondersteuning nodig had was de keigoeie dj Crazy Sirg (op dat moment ondersteund door de erg jonge, talentvolle dj Emily). Geen winkel of stand waar meer mensen stonden te kijken (in werkelijkheid was het gapen).

Moderne design banken en tafeltjes, champagne Bollinger en top gin pasten uiteraard in dit kader. Nu ja, ik ben al langer tegenstander van die domme cava die, in de supermarkten op Tenerife, tussen de 0,50 en de 1,99 euro de fles kost maar waar mensen hier 6 euro betalen voor één glaasje. Waarmee ze bewijzen dat hun leven meer schijn is dan realiteit. Persoonlijk geef ik liever acht euro voor een glaasje echte champagne maar ja, wie ben ik?

Nu ja, ik heb een uurtje genoten van die muziek die mijn benen dansen doen in de Lafayette. Misschien kunnen Isabelle en Benoit volgend jaar een dansvloertje inlassen. 'T Is maar een idee.

Een glaasje Bollinger ware leuk geweest . . . maar ik had nog veel posten te gaan. Alhoewel . . . Nu ja, de tijd dat perslui werden voorzien van lekkers is al lang voorbij. Misschien komt dat terug als NV De Persgroep in de Antwerpse Kievitstraat haar gloednieuw kantoorgebouw opent.

Oh ja, ik was bijna vergeten te vermelden dat de kledingzaak die dit allemaal perfect had georganiseerd LIU-JO is en die hebben ook een winkel in Brugge, Gent en Lille (Frankrijk).

’t Is maar dat je het weet voor . . . volgend jaar. 

 

DE WERELD IS EEN SCHOUWTONEEL . . .

. . . GEVULD MET BROOD & SPELEN 

Mijn teksten voor de terugkeer naar een aangenamer, gezonder maar vooral gelukkiger buurtleven zijn inmiddels voldoende bekend. Ik blijf erbij dat we – nota bene hoogdringend – moeten terugkeren naar het volkse gebruik dat buren acht maanden per jaar lief en leed bespraken op hun stoep 

En ja, Walter De Buck had gelijk toen hij zong over die tijd en de realiteit dat het ‘in zijn stroatje allemaal kommeren waren”. Maar toen lagen er, in die stroatjes, geen mensen ziek of dood zonder dat iemand het wist. Anno derde millennium liggen mensen maanden (of jaren) dood zonder dat iemand in de buurt het weet!

Burenruzies werden gezamenlijk opgelost toen want hoe zeer ze ook in ruzie lagen met elkaar, als er iemand ziek was dan werd er een dokter bijgehaald en het was toen ondenkbaar dat iemand twee dagen, laat staan zes maand of een paar jaar, dood lag zonder dat het opviel!

Heden ten dage vermoordt de ene buur de andere om de meest gekke redenen. Alvast voor de gazetten is dat veranderd buurtmanschap puur fantastisch want het levert stof op om te schrijven.

Ik heb de volksvertegenwoordigers al meermaals opgeroepen om een minister voor de buurtwerking te benoemen.

Zelfmoorden en moorden . . . over hooguit een kwarteeuw worden ze georganiseerd en op televisie of via facebook live uitgezonden. Gegarandeerd dat het evenzeer Pay Television worden zal. Voor de bureau's van sportweddenschappen breekt een gouden toekomst aan: dag in, nacht uit een zender waar je - zoals ten tijde van de gladiatoren - elkaar bekampt tot er een dood ligt.

In Limburg gaven ze alvast het (goede?) voorbeeld. Daar was een zelfdoding life te volgen op Facebook!

Wetende dat er in dit apenland (gemiddeld) drie zelfmoorden per etmaal doorgaan, is er dus een ontzettend grote markt voor het in beeld brengen van dergelijke wanhoopsdaden.

Parketmagistraat Bruno Coppin durft zich alvast de vraag te stellen of we, als maatschappij, wel voldoende doen om zulke daden te vermijden.

Geachte heer Coppin, het wordt tijd dat u wekelijks de MIJMERINGEN . . . op www.stropken.be volgt. Dan weet u dat u niet de enige bent die - al heel lang - hetzelfde denkt.


BIZARRE AFFAIRE, DIE TOP G7

Er werd nog nooit veel over gepubliceerd maar het is toch wel iets bizar. En neen, ik heb het niet over het feit dat Rusland niet meer mag behoren bij de G7 van de wereld. Ze waren vorig weekend dan ook niet in het Franse Biarritz als Canada, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Europese Unie er vergaderden.

Was ik Poetin dan zou ik bij dat elitair clubje niet meer willen behoren. Start de Top THE REAL EARTH gewoon op. China, Pakistan, India, Afrikaanse Unie, Zuid-Amerika, Rusland . . . dat is niet de helft van de wereld, dat is ruim 80 % van de wereldbevolking!

Waarom ze dat overigens de TOP G7 noemen, dat snap ik niet echt. Ik tel, inclusief de EU, acht aanwezigen. Een ander bizar feit is dat Europa – tenminste zolang die Brexit niet is afgehandeld - vijf maal is vertegenwoordigd. Vier landen + de EU. En ja, uiteraard is het toch ongelooflijk gek dat de EU enerzijds één geheel vormt maar anderzijds vier lidstaten terugvindt die ook elk een (mogelijk afwijkend) stemgedrag kunnen hebben.

Conclusie: schaf die G7 dringend af want ze is zinloos en dient uitsluitend om een aantal politieke vriendjes een job te geven.

 

OVER POLITIEKE VRIENDJE REYNDERS

Bart De Wever bezit heel wat minder intellect dan elkeen, inclusief ondergetekende, hem (tot eind vorig jaar) toebedeelde OF hij verkoopt momenteel zijn meest onnozele cinema van de laatste tien jaar. Zij, of hij, die de werkelijkheid dienaangaande kent, mag me die mailen op roger@stropken.be

Nadat Charles Michel eindelijk zijn internationale benoeming vast heeft, schoot zijn partijgenoot Didier Reynders ook een hoofdvogel af. Eurocommissaris . . . da’s echt niet niks, hoor!

En nu doet heel de N-VA, bij monde van Peter De Roover plots alsof ze boos zijn. Tja . . .  

Voor alle duidelijkheid: binnen de N-VA is het algemeen bekend dat – buiten Jan Jambon – enkel Bart De Wever mag spreken. Alle anderen dienen eerst de goedkeuring van hun voorzitter te krijgen.

Dat heet daat N-VA-democratie!

Is er ook maar één iemand in Vlaanderen die – nadat CD&V en Open VLD die benoeming van Didier Reynders steunden – kan begrijpen waarom Bart De Wever nog één seconde zou spreken over de federale regeringsvorming met CD&V of Open VLD? Heeft de Wever nu nog niet gesnapt dat die twee partijen voor het minste plat op hun buik gaan liggen en dat hun woord nog minder waard is dan dat van Bart zelf?

Gaat u, meneer De Wever, onze Vlamingen echt nog eens vijf jaar federaal opzadelen  met dergelijke partijen en hun politici?

Beste Bart, als u Vlaanderen dit echt gaat aandoen, dan moet er iets meer zijn. Stoute tongen roddelen dat u met een politica uit die twee partijen een buitenechtelijke relatie zou hebben. Persoonlijk geloof ik daar niks van. Waar jandorie zou u daarvoor de tijd vinden?

Maar Bartje, schenk eens uitleg over het waarom u echt zo trouw blijft aan die twee partijen die m.i. toch alweer een pak kiezers verloren bij de vorige verkiezing? Geen kat snapt u nog en al zeker niet die van de vele mensen die op 26 mei op uw partij stemden. Doe zo verder en we krijgen een Vlaams Belang dat meer dan 1.200.000 stemmen zal halen. Ik zal de laatste zijn die daar treurig om wordt want u negeert tenslotte nu reeds voldoende Vlamingen. U negeert ze niet alleen, u lacht ze gewoon publiekelijk uit. 


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


 


HONDERD JAAR GELEDEN

Eerlijk, geachte lezeres, waarde lezer, ik had hier – verspreid over de hele vorige week – een heel lang verhaal ingetikt n.a.v. een krantentekst die mij werd bezorgd door een lezer. Waarvoor dank.

Ik heb vijf volle dagen afgewogen of ik dat (lang) verhaal al dan niet zou publiceren deze week. Uiteindelijk heb ik kop of let gesmeten met een muntstuk van twee euro waardoor ik het verhaal houd om te publiceren in een boek.

Maar de tekst in dit eerste item van deze week gaat over iets veel belangrijker dan al de rest in mijn leven. En gelooft u mij a.u.b. er zijn best wat heel belangrijke zaken in mijn leven die moeten – en zullen – een oplossing vinden. Dat ik voor die oplossing geen beroep kan doen op onze politici is een Staat onwaardig. Dat ook dit koningshuis – net als de twee voorgaande – mij desbetreffend evenzeer op negeer plaatste, is dat koninkrijk evenzeer onwaardig. Flip heeft besloten dezelfde lafaard te zijn als zijn vader en zijn oom. Het zij zo. 

Ik zal dan ook ijveren voor het afschaffen van dat hypocriet Belgisch instituut van 'koninklijken bloede'. De Saksen-Coburgs konden nooit worden beschuldigd van een teveel aan moed en dat zal in de toekomst niet veranderen. Voor mijn part wordt Elisabeth nooit koningin. Wat niks afdoet van de realiteit dat ik het een superknap kind vind, correctie, superknappe jonge dame.

In deze MIJMERINGEN . . . schiet ik regelmatig op mensen en organisaties die in de fout gaan. De keren dat ik eens de loftrompet boven kan halen, is eerder een zeldzaamheid dan een vaste regel. De wereld zit nu eenmaal vol met mensen die te slecht, te gemeen en te dom zijn. Dan heb ik het hier nog niet eens over de laffe burgers die de moed ontberen in opstand te komen tegen het onrecht dat hen elke dag opnieuw een verhoging van onze staatsschuld bezorgt t.b.v. ruim 45.300.000 euro.

 M A A R . . . 

Gisteren, zondag 18 augustus 2019, was het precies honderd jaar geleden. 

Voor niemand anders dan mijne pa kan ik die trompet zo luid doen schallen. En zie, indien hij nog leven zou dan zou hij gisteren honderd lentes zijn geworden. Helaas verliet hij dit Aardse leven 55 jaar en 37 dagen geleden.

Nu ja, het is een volks gezegde dat stelt dat “de goeden te snel gaan en de slechte mensen te lang blijven leven”. Ik ken heel wat slechte mensen die hoogdringend eens de les mogen gespeld worden. 

Als die Hemel echt bestaat dan heeft Die van Hierboven jou ongetwijfeld de ereplaats geschonken in de kaartzaal van die hemel. Dus beste pa, het gaat jou goed, pa; Ik mis jou nog steeds . . .


DAT ZOU EEN WIJZE BESLISSING ZIJN ! 

Alhoewel er ook vorige week voldoende negatieve berichtgeving te publiceren viel, wil ik – na het eerbetoon aan een man die het echt verdiende – trachten te vervolgen met een positief iets. Dit zal ongetwijfeld helpen om de positieve berichtjes op deze site niet onder de 1,72 % te brengen. Oef!

Gisteren vernam ik dat Bart De Wever (nog steeds tsaar van Antwerpen, keizer van een heus apenland, voorzitter van een politieke partij met wat probleempjes en beoefenaar van God weet hoeveel bijkomende jobs) het echt lumineuze idee had om Theo Francken te benoemen als Vlaams minister voor onderwijs. HALLELUJAH, de Heer (in de hemel maar ook) van de N-VA zij geprezen!

Ik had het al vele malen over de superslechte leiding die ons onderwijs moest ondergaan de vorige vier decennia. Met dank aan de CD&V en dan vooral aan de truttemie die Mieke Van Hecke steeds was.

Wat is dat toch met al die mensen die geboren zijn op 25 maart? Ik kan een verzameling aanleggen van domme ganzen en laffe mannen die geboren zijn op 25 maart. Wie het schoentje aantrekt . . .  Vooral Chinees astrologische TIJGERS geboren op die datum zijn echte klootzakken.

Resultaat van (haar) dergelijk beleid? Ik kan dit onmogelijk in één zin formuleren maar onze jeugd (en dan heb ik het over de tien- tot veertigjarigen) kan niet meer hoofdrekenen. Hun kennis van de Franse taal beperkt zich tot “Wat zeg je?” en één (geen twee of meerdere) pagina schrijven in de eigen moedertaal kan onmogelijk zonder dat er minstens tien ‘fauten’ in staan.

Enne heu ja, ik weet wel dat het ‘fouten’ zijn moet. Wat dacht je nu echt?   

Over de normen, de waarden en het respect naar anderen (vooral ouderen) toe kan ik - heel erg - kort zijn. Het zijn zeldzame momenten waar onze jeugd spontaan recht staat voor ouderen op bus of tram of waar de jeugd met lompe voeten niet op de zitbanken ligt van bus, tram of trein.

OPVOEDING, dat bestaat dus niet meer in it Vlaanderenland. En ja, ik ben heilig overtuigd dat den Theo - als minister van onderwijs - heel veel kan veranderen.

En ja, ik ben 100 % zeker dat Theo de geschikte man is om in heel die klerezooi van ons Vlaams onderwijsstelsel een serieuze knuppel te gooien. Hij heeft alvast mijn volle steun. 

DOEN DUS, THEO FRANCKEN!EINDELIJK . . . !

Ik kan het amper geloven. Heb het daarom tweemaal herlezen. Koen Van Gerven stapt in februari op bij BPost. Nu ja, opstappen is anno 2019 synoniem voor het krijgen van je C4 maar je krijgt de kans om de eer aan jezelf te laten.

Met al mijn respect maar die man kon het echt niet. Iets wat ik al jaren orakelde en al vijftien maanden op deze site vertelde.

Ik beweer niet dat hij geen lieve of correcte vent is maar ik dien toch ook niet te beweren dat hij het intellect + de creativiteit bezat om BPost te leiden. Ik wist dat al van april/mei 2014 toen hij reageerde op mijn schrijven.

Edoch wens ik hem het allerbeste toe in zijn verdere leven. Mijn enige vraag hier is welke sukkel de politieke partij - die hem daar deponeerde - hem zal opvolgen.

Ik houd alvast mijn hart vast. 


CITAAT VAN DE WEEK

“Regeren met PS is zelfmoord”.

Johan (neen, niet die van de Alverman of de Rode Ridder) Van Overtveldt is als minister van financiën zelfs door Bart De Wever ongeschikt bevonden.

Over Bartje mag je veel vertellen maar je moet er wel bij zeggen dat hij zijn trouwe ja-knikkende vazallen nooit laat vallen. Dankbaarheid staat nu eenmaal hoog in zijn vaandel en ja, ik meen het ten volle als ik stel dat dit hem siert.

Van Overtveldt, de toenmalige werknemer van Roularta die minstens één decennium lang in de tijdschriften van de familie De Nolf steeds opnieuw de kaart trok van N-VA werd in 2014 beloond en kreeg het ministerie van Financiën onder zijn vleugels 

Het mag worden gezegd: de vleugels van de liefhebber van alcohol stegen niet erg hoog in de lucht. Die van Redbull daarentegen . . .

Onze bevolking zocht zich het pleuris naar positieve daden van de vorige minister van Financiën. Zelfs de Wever realiseerde zich dat.

Maar zoals ik reeds publiceerde, Bartje is een dankbaar wezen. Johan op datzelfde ministerie laten, was helemaal geen optie. Dan kon hij er evengoed de niet goed kunnen rekenende Philippe Muyters naar verkassen.

Als fin de carrière zal Van Overtveldt dus zijn broek – en ons geld – verslijten in het Europees Parlement. Iets wat Bartje beter had overgelaten aan rebel De Decker zodat die de N-VA geen last zou bezorgen in het federaal parlement.Nu ja, zo snel zal dat parlement geen regering vinden!

Inmiddels lopen de weddenschappen volop. Het minste geld valt te verdienen voor die wedders die hun geld inzetten op het feit dat het langer dan 541 dagen zal duren vooraleer een nieuwe regering aan de slag zal gaan.

Salu mein ratje . . .

 

ALS DE WAARHEID KWETST . . .

. . . doe er dan iets aan en herpak je.

Er zijn nogal wat mensen die kwaad zijn om wat ik allemaal publiceer. Ik ken er – grijns - zelfs die mijn bloed ijskoud kunnen drinken 

Ik ken zelfs een inspecteur van (de Gentse) politie die de vermetelheid bezat om een Proces Verbaal zo te manoeuvreren dat de ondervraagde alles klakkeloos moet doen volgens haar eisen. Qua machtsmisbruik bij de politie kan zoiets tellen. Eén van volgende maanden publiceer ik het verhaal en heel misschien dat volledig PV. De niet onknappe vrouw wordt duidelijk beschermd door mevrouw Stinckens want toen ik die een mail zond, kreeg ik een bericht terug dat ik het maar moest zenden naar een ondergeschikte. Tja . . 

Stinckens . . .  de voormalige Leuvense politierechter die nog veel meer diende op te treden in onnozele televisieseries . . . 

Ik wacht nog steeds op de eerste die een klacht indient wegens laster en eerroof over wat ik publiceer. Ik ben wel blij in een land te leven waar de wet niet verbiedt om de waarheid te publiceren

Maar als ik het zo allemaal eens samentel, dan geloof ik niet dat al het gezeik (zoals in de bib deze week maar ook in een andere stadsdienst te Oostende en al zeker bij de politie op het Gentse Ekkergem) politiek niet zijn georchestreerd.

Heel misschien moet ik maar stoppen met deze site en terug naar Spanje verkassen 

Voor wie of wat zit ik hier mijn tijd te verdoen zonder resultaa?

   

ARTIKEL 71 . . . !

Zoals elk jaar in augustus of september brengt Het Laatste Nieuws hulde aan de edelachtbare advocaat Jef Vermassen. Dat doen ze op andere momenten van ons kalenderjaar ook maar augustus (of september) lijkt contractueel vast te staan tussen Vermassen en Christian Van Thillo.

Gaat het dan niet over de successen van de meest bekende Jef uit Lede, dan brengt men de Bende van Nijvel wel weer tot leven. De laatste jaren was dat het geval. Het waren wel allemaal pure broodje-aapverhalen maar de gazet was weer gevuld en het contract tussen Christian en Jef was nageleefd. Voor alle duidelijkheid: contracten dienen niet noodzakelijk schriftelijk te zijn opgesteld of ondertekend te zijn.

Dit jaar gooide de hoofdredacteur van HLN – ongetwijfeld i.o.v. baasje CVT – het over een andere boeg. Meer bepaald gaat het nu niet direct over Vermassen maar dat is maar schijn! Nu brengt die gazet een artikelenreeks over “ARTIKEL 71” en laat men ook andere advocaten aan het woord 

Uiteraard vergeet niemand dat net dat wetsartikel 71 het kenmerk is van . . . Jef Vermassen 

Wat HLN volgend jaar brengen zal, is mij nog onbekend. Of men volgende maand Vermassen opnieuw in de media zal brengen omdat hij met iets nieuws komt over de Bende van Nijvel, is mij evenmin bekend 

Waarom Jef Vermassen de ballen niet aan zijn lijf heeft om bekend te maken wie nu die eerste grote blonde van de Bende van Nijvel is, is zeer de vraag? Of . . . mag dat – door het grote opperhoofd van HLN – niet gepubliceerd worden? 


VAYAMUNDO . . . DE TOERISMEFABRIEK

Je kan er moeilijk naast kijken als de kusttram stopt aan de hakte Ravelingen te Mariakerke-Oostende. Vayamundo is het gebouw dat je onmogelijk mis kan lopen

Van properheid hebben ze daar niet echt veel kaas gegeten. Laat me jullie een voorbeeld geven.

Ze hebben daar een ruimte waar een televisiescherm staat. Dat is goed voor de vele sportliefhebbers die voetbal of wielerwedstrijden willen zien.

Over de bediening kan ik erg kort zijn. Buiten de studenten – die er tijdens de vakantie zijn – heerst er een sfeer waarvan ik mag stellen dat geen enkele van die personeelsleden bekwaam is om, op zelfstandige basis, succesvol een horecazaak uit te baten.

Maar ik wijk weer af. Ik heb het hier over de properheid.

Om die televisie enigszins af te schermen staan twee plantenbakken. Iets wat decoratief best passend is. Ga daar met je vingers maar nooit over het hout van die plantenbakken want dan krijg je wel heel erg veel stof mee.

Ik was er zaterdag vanaf 15 uur. Daar lag nog steeds De Zondag. Neen, niet die van zes dagen daarvoor maar die van zondag 4 augustus; Daar ligt nog wat ander papier rond maar het lijkt me wel intriest dat daar nog een gazet ligt van dertien dagen terug.

Nu ja, zelfs de truttemie die zaterdag achter de toog stond, en heel erg onbeleefd kan zijn, heeft – alhoewel ze de televisie komt aanzetten – al dertien dagen lang niet bemerkt dat er een oude De Zondag ligt.

Hoe lang dat stof er reeds ligt, kan ik niet inschatten. Ik kom er al sinds het begin van de Tour de France (vrijdag 6 juli 2019) en ik heb het er enkel en alleen maar zien aangroeien.

Tja . . ., ik ga me maar niet afvragen hoe vuil het bij haar thuis moet liggen. 


ANDERLECHT . . . GOE BEZIG !?                      

Hoe zei Gert Verheyen dat ook alweer pakweg vier of vijf weken terug? “Ik zie al heel wat van Manchester City in dit Anderlecht.”

Wat zag hij dan, die lieve Gert Verheyen. Tijd om eens bij HANS ANDERS in Knokke langs te gaan, hoor beste Gert. Daar zit mijn favoriete oorspecialiste Sarah maar je kan er ook terecht voor een goeie bril aan een prijsje.

Zaterdagavond, in de vooravond, keek ik naar de wedstrijd KV Kortrijk – Anderlecht. Zielig is het enige juiste woord dat ik op die ooit zo succesvolle voetbalploeg kleven kan. en dan wil ik het hier helemaal niet hebben over die vedette van MANCHESTER CITY !

Nu ja, van de dik vijftig aanwezigen die in het kleine café De Zeemeeuw te Bredene evenzeer de voormalige grote vedette bij Manchster City match volgden, was er geen één die sympathie had voor Marc Coucke. De scheldnamen vlogen door de lucht en dat was niet uitsluitend van de supporters van KV Oostende, het “weireldploegske” waar de hele kust achter stond en dat met diezelfde Coucke mooie tijden heeft beleefd.

Maar blaaskaak en verrader Coucke had Oostende verweesd achter gelaten met een pak schulden en peperdure contracten die onze kleine kustploeg nu verder dient te honoreren! De smeerlap en blaaskaak laat zich best niet meer zien in de koningin der badsteden.

Geef toe: 2 op 12, het is niet echt een rapport warmee een kind graag naar huis trekt. De kampioenstitel is zo goed als weg. Heel waarschijnljk zal een plaats in Play Off I eerder een waanbeeld dan realiteit worden 

Inmiddels draait de geruchtenmolen volop door. Volgens bepaalde bronnen is de – ooit schijnbaar steeds gevulde – bankrekening van Marc Coucke zo goed als leeg. Dat zou kunnen verklaren waarom het spelerspotentieel van het ooit zo roemrijke Anderlecht niet eecht wordt versterkt met heuse vedetten. Tja, Kompany was inderdaad een grote vedette bij Manchester City maar – en laat ons nu eens heel eerlijk en objectief blijven - indien hij nog een plaats waard was bij die wereldploeg, dan had men hem toch niet laten gaan, nietwaar?

Kompany doet mij denken aan die éénoog de in het land der blinden koning is. Zijn leeftijd zal hem ook niet langer sneller doen lopen overigens. Ik krijg meer en meer het gevoel dat Coucke hem opstelt als speler omdat anders de gemiddelde leeftijd van de spelers 21 worden zou. Momenteel is dat 22!

Mijn weddenschap (zie vorige twee weken) is inmiddels zo goed als gewonnen: 280 euro die makkelijk verdiend was. De kans dat ik die weddenschap alsnog verlies is zo goed als onbestaande. Daarvoor zou Anderlecht de volgende vier wedstrijden van de Jupiler Pro League moeten winnen. Tja, als Pasen en Kerstmis allebei op 29 februari vallen zeker en dat is dit jaar niet het geval 

Deze voetbalcompetitie wordt een open kamp. Als Club Brugge het ongeluk heeft om door te gaan in de Europa League dan worden ze geen kampioen. De ploeg heeft niet de maturiteit om vijf wedstrijden te spelen in twee weken! Hun supporters juichten terecht toen ze vernamen dat Van Aken in Brugge blijft. Ze zullen hem keihard nodig hebben. 

Dat de experts van zowel Het Nieuwsblad als van Het Laatste Nieuws een week geleden al volop juichten en Club Brugge reeds de titel toebedeelden, is uiteraard pure gazettenpraat. Ik blijf erbij dat Club geen kampioen wordt dit seizoen als ze de Europa League spelen deze winter. Evenzeer blijf ik er evenzeer bij dat KV Mechelen, RC Genk en Standaard serieuze kandidaten zijn voor de seizoenstitel 

De spits is inmiddels afgebeten maar er zijn nog 26 wedstrijden vooraleer we aan die domme Play Offs toe zijn. Over hoe dom die wel zijn, had ik het hier reeds voorafgaandelijk, maanden terug. Laat ons – eindelijk – overschakelen naar een eerste nationale met twintig ploegen. Zijn er 38 wedstrijden zonder dat (na dertig matchen) de leider van onze competitie nog eens moet bewijzen de beste te zijn 

Misschien moeten we eens denken aan een play offsysteem bij de verkiezing van ons federaal parlement . . . Of ben ik nu te sarcastisch?


PUKKELPOP . . . IDEALE PROMO VOOR HET VLAAMS BELAN 

Geef toe, Tom Van Grieken is geen dom kieken die – zoals Bart De Wever – van alles belooft zonder dat hij ook maar ernstig meende wat hij beloofde.

Voorbeelden legio, van zijn belofte aan Jean-Marie De Decker, over talloze andere beloftes, tot en met de cinema die hij vertoonde na de federale (en Vlaamse) verkiezingen d.d. 26 mei ll 

Na zijn verklaring van vorige week “We gaan nooit met het Belang een regering vormen“. bekende hij eindelijk kleur. Daardoor werd het voor alle Vlamingen overduidelijk dat De Wever de partij Vlaams Belang gewoon aan het lijntje heeft gehouden gedurende dik twee maanden. 

Het probleem van De Wever is evenzeer dat de man zijn vazallen niet geplaatst krijgt binnen een ernstige internationale organistie. Hoe land zal hij nog moeten leuren om Phillipe Muyters ergen te kunnen verankeren? Noch de Europese Investeringsbank, noch het Wada had interesse in een klungel die niet eens tot 125 kan hoofdrekenen.

Nu ik het toch over Pukkelpop heb. Ons Anuna had nood aan aandacht en klom daar op het podium. Dat meisje heeft echt nog niet door dat haar klimaatharing niet echt bakt.

De scheldwoorden heeft ze zeker niet verdiend maar kan iemand haar - eindelijk - eens een hoger IQ trachten te bezorgen zodat ze snapt wat ik al maanden schrijf hier: Anuna, meisje, het klimaat is NIET MEER TE REDDEN!


DAAR IS IE WEER

Ik weet het, beste lezers, jullie hebben hem gemist. ik ook overigens. 

Hier dus een nieuwe dagvers van onze moderne rederijker Stijn De Paepe. Elke dag opnieuw kan je zo een dagvers vinden op pagina 2 (links onderaan) van De Morgen.


TWEE MEISJES


Greta krijgt de wind van voren

en Anuna mocht het horen.

Zowat elke krasse knorpot 

weet wel iets.


Liever twee naïevelingen

die een beetje tegenwringen.

Alle anderen doen ondertussen 

niets.


ik vind het niet mooi dat Stijn zo publiekelijk stelt dat ik niks doe


TAPTOE

In het Meetjesland is het weekblad Taptoe het reclameblad dat het meest gelezen wordt.

Sinds ik terug ben in Vlaanderen tracht ik – telkenmale als ik in de regio daar vertoef – een exemplaar mee te graaien.

Naast de noodzakelijke advertenties (het is en blijft een gratis huis-aan-huisblad waar niks op tegen is) vind je er elke week een goeie mop. Moest de uitgever mij die mop mailen dan plaats ik die evenzeer gratis 

Opmerkelijk bij Taptoe, zeker i.v.m. andere gratis huis-aan-huisbladen is de ruimte die de uitgever ter beschikking stelt om overlijdensberichten te plaatsen. In het nummer van vorige week vond ik in het blad van Piet De Baets niet minder dan 25 overlijdensberichten, verspreid over 5,25 pagina’s. Alles samen goed voor 26,25 % van de beschikbare ruimte.

9 van die overledenen behoorden tot het mannelijk geslacht wat 36 % impliceert. Sterven er nu echt zoveel meer vrouwen dan mannen in eenzelfde periode? 

 

 ER ZIJN ER DIE MIJN  BLOED KUNNEN DRINKEN

Neem nu dat klein vrouwtje dat in de Oostendse bib werkt. Ik zeg haar (echt vriendelijk) dat er één film niet is doorgegaan in de middenste van de drie gleuven. Zeer tegen haar zin gaat ze die film halen en brengt het euvel in orde.

Waarna ik - zoals steeds een afdruk neem om te zien hoeveel films ik binnen gaf en of die allen geregistreerd stonden als binnen gegeven. In het andere geval riskeer ik dat ik die dien te betalen, wat maar correct zou zijn. 

Ik vond (en vind nog steeds) dat een schitterend systeem dat registreert wanneer een ontlener een boek of dvd terug binnen geeft. Dat is een systeem dat los staat van enig personeelslid. Elk systeem kan in de fout gaan en dan dient men niet te schieten op het personeel. Ik lijk de pechvogel die wel regelmatig ervaren mag dat het systeem niet perfect werkt. Ik ben dus ook uiterst voorzichtig als ik films terug in de gleuf steek.

Blijkt dat er nog één film openstaat die ik wel afgaf maar niet aldus werd geregistreerd door het apparaat.

Ik dus terug naar madam steeds viesgezind. Gelukkig (ik hoop dat tenminste) is ze enkel zo tegenover mij.

Ik zei haar dat ik vijf films in de gleuf stak maar zij stelde dat ik er maar vier afgaf. Nu, als ik gelijk heb geef ik niet af maar zij wilde evenmin afgeven. Zo gingen we een paar minuten door waarbij ze het - zelfs nadat ik het vroeg - vertikte om aan de achterzijde van de gleuf te gaan kijken.

Tot (ik noem hem) de specialist tussen komt en vraagt in welke van de drie gleuven ik de films stak.

Waarop hij mijn vijf afgegeven films ging halen waaronder de film over John Adam, de tweede president van de VS. Een film die elkeen zou moeten zien.Een film die ik zogenaamd niet had in de gleuf gestoken. 

Dat men mij niet sympathiek vindt, daar kan ik mee leven. Ik zoek al langer dan deze eeuw niet meer sympathiek te zijn, laat staan dat ik sympathie van dergelijke specimen nodig zou hebben om te ademen. Bij haar dateert de aversie t.o.v. mij reeds van de tijd dat ik rapporteerde dat er teveel lawaai was van studenten. Iets dat dankzij mijn tussenkomsten inmiddels wegkwijnde in onze bibliotheek.

Dat iemand mij valselijk beschuldigt van een film te willen verduisteren, is niet echt correct. Dat zo iemand dat bewust doet, is ronduit smerig. 

Ik ga hier geen klacht tegen indienen want ze zal wel pollitiek benoemd zijn, ergo onaanraakbaar. Ik kan enkel hopen dat iemand haar eens de les leert die stelt dat elke bezoeker van onze bibliotheek een klant is die gellijk - maar vooral eerlijk - dient te worden behandeld. 

Alweer een valse beschuldiging die ik - oef, gelukkig - kon weerleggen, mede dankzij de steun van 'de specialist'. Ik geraak dat beu. Nu, het is niet de enige stadsdienst waar men me niet echt correct behandeld, maar daarover meer een volgende keer.


VOOR IK HET VERGEET

Vorige week beloofde ik jullie de publicatie van de mail die ik naar de chef voetbal van HET LAATSTE NIEUWS zond als reactie op zijn mail van 2 juli 2019 die vorige week hier verscheen.

Veel leesgenot!een hele boterham10-7-2019 17:56Roger Henderick<roger@stropken.be>Aan  stephan.keygnaert@dpgmedia.be  
goede middag,


u had nog een uitgebreide reactie tegoed op uw mail. Mail waarvoor ik u gemeend nogmaals dank.

ik herneem uw mail en tussendoor leest u mijn (grijns) Mijmering erover:

Beste,

Ik heb net met grote aandacht uw opinie gelezen.

WAARVOOR MIJN GEMEENDE DANK

Allereerst wens ik u te bedanken voor uw geloof in mij –

ELKEEN, ZELFS U EN IK, HEEFT RECHT OP WAT MEN NOEMT . . . HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

ik weet precies hoe u zich al jaren moet voelen.

SORRY MAN, MET AL MIJN RESPECT VOOR IEMAND IN ONZE POSITIE MAAR VERGELIJK AUB UW 6 MAANDEN NIET MET MIJN (TOT OP HEDEN) BIJNA 39 JAAR EN DRIE MAANDEN.

Onterecht beschuldigd worden ‘op straat’ is een wreed gevoel.

TEGEN WIE ZEGT U HET? GRIJNS . . .

Perceptie is een dodelijk virus.

VOOR DE VOLLE 100 % WAAR . . . MAAR MAG IK HEEL EVEN HET OVER MIJN ZAAK HEBBEN? HEB IK DIE PERCEPTIE GESCHAPEN? EN JA, IK KEN HET ANTWOORD OP DIE VRAAG. OOK U, EN UW (GRIJNS_ BESCHERMHEER) KENNEN DAT ANTWOORD. U ZOU EENS DE TIJD MOETEN VINDEN HET HELE VERHAAL TE AANHOREN.

Anderzijds, wie is dan ‘rijker’ - de dommerik die dénkt de waarheid te weten of jij die de waarheid ként?

WAT HEB IK DE LAATSTE (BIJNA) VEERTIG JAAR DAARMEE VERDIEND? IK ZAL U DAAR EERLIJK OP ANTWOORDEN: VERLIES VAN MIJN DOCHTER ISABEL WANT DE ADVOCAAT VAN MIJN EX VERZOCHT – ENKEL EN ALLEEN DOORDAT IK MIJN ALIMENTATIE NIET MEER KON BETALEN DOOR DAT PERSARTIKEL VAN 23.04.1980 – DE RECHTER DAT IK MIJN KIDS NIET MEER ZAG TOT IK DIE ALIMENTATIE BETAALD HAD.

EN NU KOMT HET: HAAR ADVOCAAT TOONDE DE RECHTER JULLIE KRANT EN DIE ARTIKELS EN ZEI ‘Kijk eens meneer de voorzitter wat voor een gangster die man is’. WAS EEN VONNIS BIJ VERSTEK WANT IK WAS JAREN DOORLOPEND CRIMINEEL DRONKEN ERGO MEER DAN DE 1.85 PROMILLE VAN VAN DIJCK EN DAT DRIEMAAL PER DAG. PFFT, WAAROM HEB IK ER TOEN GEEN HEB NEERGEKNALD? OERDOM WAS DAT VAN MIJ. MET VERMASSEN ALS ADVOCAAT ZAT IK HOOGUIT TIEN JAAR I.P.V. DIE HUIDIGE BIJNA VEERTIG JAAR.

Ik stel me boven die onwetenden. Misschien kunt u dat moeilijker - dat zal karakterieel zijn :-).

ZAL ONGETWIJFELD WAAR ZIJN. IK HEB U NOOIT BESCHOUWD ALS DE ‘DOMSTE VAN ASPER’. DAT HAD U AL LANG VERNOMEN. DAARENBOVEN DROP IK DOMHEID. ALS IK DAAR OOK NOG MIJN TIJD ZOU MOETEN IN INVESTEREN! PFT ….

Maar ik moet u wel een ding bekennen: mijn respect voor Christian Van Thillo is groot, als iémand op de krant mij blijft steunen in dit verhaal, is hij het wel. Anderen hebben niks liever dan mijn exit.

PRIJS U GELUKKIG. CVT IS EEN HEEL MACHTIG MAN. IN VLAANDEREN ALVAST DE MACHTIGSTE. IK DOE REGELMATIG ENQUETES EN STEEVAST ANTWOORDEN DE DOMME VLAMINGEN DAT BART DE WEVER DE MACHTIGSTE MAN VAN VLAANDEREN IS. ARM VLAANDEREN TOCH. ALS UW BESCHERMHEER ZEGT DAT BDW MOET GAAN PLASSEN IN TOILET 128 C DAN DOET HIJ DAT . . . AL KRUIPEND.

HOPELIJK BEZIT CVT OP EEN DAG (LIEFST VOOR IK D.D. 22 APRIL 2020 HET OPGEEF VIA EERLIJKE, LIEVE, MENSELIJKE BERICHTEN ALLERLEI) - AL IS HET MAAR VOOR DRIE UUR -HET VERSTAND KRIJGT OM MET MIJ ROND DE TAFEL TE ZITTEN. ALS DAT ONMOGELIJK WONDER GESCHIEDT DAN HOEFT DAAR MAAR EEN ENKEL IEMAND BIJ TE ZIJN EN DAT BENT U.

EN JA, BESTE STEPHAN, ZO ZIJN DE MENSEN, DE BUREN, DE WERKMAKKERS GEWORDEN. IK HAD TIENTALLEN VRIENDEN EN STUK VOOR STUK VERLOOR IK HEN ALLEMAAL. IK BEN ALLES BEHALVE MENSENSCHUW MAAR VOORALEER IK ER NOG één VERTROUW. . . !

VALLEN - GRIJNS - SINTERKLAAS EN KERSTMIS OP DEZELFDE DAG DIT JAAR? WAS RETORISCHE VRAAG HOOR.

Ik hoop dat uw werk en uw discussies op café u overeind houden. Ik steun u in uw strijd tegen onrecht.

ZAL IK – VOOR U – DE (bemerk het meervoud!) LADEN OPENEN MET DERGELIJKE STEUNBETUIGINGEN VAN DE LAATSTSE 38 JAAR?

HET ZIJN ECHT GEKKEN DIE DENKEN DAT MIJN WERK (MIJN MIJMERINGEN DUS) EN GESPREKKEN OP CAFE DOOR MIJ WORDEN AANGEHOUDEN OM ME OVEREIND TE HOUDEN. TOT SLOT: WAT BETEKENEN AL DIE 'STEUNBETUIGINGEN' MAAR ALS IK OVER 286 DAGEN DE DEUR VAN MIJN WERK EN CAFEDISCUSSIES SLUITEN ZAL? DENKT U DAT HET DAN EEN ANDER VERHAAL WORDEN ZAL? OOK DIT WAS EEN RETORISCHE VRAAG WANT IK KEN HET ANTWOORD REEDS.


Oprechte groet,

WAARVOOR DANK. MIJN PROBLEEM – AL DIK 38 JAAR – IS DAT IK NOOIT HEB GEWILD DAT IEMAND ZIJN JOB RISKEERDE VOOR MIJ. MAAR TEGEN 22 APRIL VOLGEND JAAR ZAL IK DAAR LEVENSLANG SPIJT VAN HEBBEN GEKREGEN.

EN DAN, DAN LOSSEN ZE HET MAAR ZELF OP HOOR. BEN BENIEUWD HOE MEN DAT ZAL DOEN.

Stephan

roger

 

VREDE EN RECHT

 

Dankzij wielerwedstrijden allerlei leert een mens al eens iets bij. Zoals zaterdag toen op het televisiescherm de Binckbank-ronde werd uitgezonden. Net voor de (GRIJNS) prijsuitreiking verscheen het publiciteits^paneel van DEN HAAG met daarop hun leuze.

 

En ja, ik vind het best een schitterend iets, dat VREDE EN RECHT.

 

Ik maakte mij wel onmiddellijk de bedenking waar onze vrede, waar ons recht heen is gevloeid. ZEER GEACHTE LEZERS,


dank om dit te lezen.

Tot volgende week.
   MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lnk voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.b

 

U HEEFT EEN STOUT BAKKES, 

MAAR DE BEWIJZEN BLIJVEN UIT ! 

Ik had vorige week een hevige discussie met een lezer. De man is regionaal medewerker bij een van de gedrukte media van NV De Persgroep, zeg maar Christian Van Thillo. Hij beweerde dat ik helemaal geen mail ontvangen had van de chef voetbal van Het Laatste Nieuws en dat al mijn verhalen over HLN verzonnen zijn.

Ik heb hem gevraagd om de editie van HLN d.d. 23 april 1980 op te snorren en pagina één en drie (bovenaan) te lezen. Daarop reageerde hij met "Pft, ik ga  mij niet bezig houden met uw leugens te controleren".

Tja, zo is het makkelijk, nietwaar? Het bewijst vooral dat zij die de gedrukte media van NV De Persgroep moeten vullen met teksten, oerdom mogen (moeten?) zijn. 

Waarop ik concludeerde dat hij uitstekend past als slaafje van Van Thillo. Toen ik hem vroeg waarom Van Thillo niet reageerde op al die ZOGENAAMDE leugens van mij werd het 'gesprek' plots zomaar stop gezet. Oef . . .

Ik geef het node edoch volmondig toe: als men mij valselijk beschuldigt dan kan de tegenreactie best vervelend zijn. 

Bij deze publiceer ik dan ook de mail die ik d.d. 2 juli 2019 wel degelijk ontving van Stephan Keygnaert, chef voetbal van HLN en duidelijk een hevige ‘kontlikker’ van de grote baas. Voor alle duidelijkheid: een ‘kontlikker’ is een onderkruiper die alles doet (en alles prima vindt) van wat zijn baas doet (en zegt).

 Op 2 juli 2019 om 13:23 schreef Stephan Keygnaert < stephan.keygnaert@dpgmedia.be>: 

Beste,Ik heb net met grote aandacht uw opinie gelezen. Allereerst wens ik u te bedanken voor uw geloof in mij - ik weet precies hoe u zich al jaren moet voelen. 

Onterecht beschuldigd worden ‘op straat’ is een wreed gevoel. Perceptie is een dodelijk virus.Anderzijds, wie is dan ‘rijker’ - de dommerik die dénkt de waarheid te weten of jij die de waarheid ként?

Ik stel me boven die onwetenden. Misschien kunt u dat moeilijker - dat zal karakterieel zijn :-).Maar ik moet u wel een ding bekennen: mijn respect voor Christian Van Thillo is groot, als iémand op de krant mij blijft steunen in dit verhaal, is hij het wel. Anderen hebben niks liever dan mijn exit.

Ik hoop dat uw werk en uw discussies op café u overeind houden. Ik steun u in uw strijd tegen onrecht.Oprechte groet,

StephanVerstuurd vanaf mijn iPhone


Volgende week zal ik deze tekst hernemen. Meer bepaald publiceer ik dan de mail die ik hem toezond als reactie op bovenstaande mail. 

Het is - hoe dan ook - de eerste journalistieke medewerker van Van Thillo die het aandurfde om het vreselijk te vinden dat Het Laatste Nieuws mijn leven ONTERECHT heeft verwoest

Zal dit onrecht - mij uitsluitend aangedaan door de familie VAN THILLO - dan toch nog eindigen op een vredevolle wijze? Ik hoop het niet alleen, het is mijn ultieme wens. ik zal dan eindelijk mijn rust en vrede kunnen vinden zonder eerst gek te moeten worden.

Mijn telefoonnummer, beste Stephan en Christian, is nog steeds 0468/570829. 

Ik hoop dat – bij deze – niemand meer mij er van zal verdenken dat ik leugens nodig heb om mijn gedachtegangen – zijnde deze wekelijkse MIJMERINGEN . . . – te kunnen vullen met leugenachtige teksten. Integendeel: elke week moet ik afwegen of ik er nog tien tot veertig andere teksten zou aan toevoegen. Dat ik dit niet doe, komt uitsluitend doordat ik ook nog iets anders wil doen dan dit gevecht tegen onrecht, tegen het gebrek aan fatsoen, aan normen en waarden 

Ziezo, geachte lezers die heuse ongelovige Thomassen blijken te zijn, bij deze is dit recht gezet. Heel misschien (zie verder deze week) wat minder geloven wat in de gazetten en roddelblaadjes staat van de heren Emmanuel en Christian Van Thillo, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel, Léon Seynaeve, Eric Convent en Christophe Convent. De eerste is de oudere broer van Christian, de laatste is hun schoonbroer.

 

47STE EDITIE PAULUSFEESTEN

Wie er bij was 46 jaar geleden die zal deze week verbaasd kijken naar de accomodaties van de Oostendse Paulusfeesten.

Ik nodig jullie allen uit om toch eenmaal langs te komen. 

Vanmiddag ga ik kijken en luisteren naar John Crombez. Heb me laten wijsmaken dat hij best een stukje gitaar spelen kan.DE TREIN VAN 14.09 UUR VANUIT OOSTENDE 

Er was een tijd dat treinen op tijd aankwamen en – even op tijd – vertrokken. Anno 21 ste eeuw duiden politieke partijen hun – meestal onbekwaamste – leden aan om belangrijke postjes in te nemen. Dat gebeurt zo bij de NMBS, de Lijn, de Lotto enz. . . 

Indien een zelfstandige werkgever zijn personeel zou verplichten 20 % van zijn loon aan hem terug te geven dan zouden diezelfde politie BRAND en SCHANDE roepen. Ze zouden de – al evenzeer door hen benoemde - magistraten ertoe aanzetten om tegen zulke onwettige praktijken op te treden 

Sofie Dutordoir kan door niemand worden beschuldigd een bekwame CEO (van de NMBS) te zijn. Dat ze geen trouwe, slaafse onderdaan is van een politieke partij, dat kan ook niet direct worden ontkend. En ja, zulke mensen worden beloond! Sofie kreeg – omdat het zo slecht gaat met de NMBS maar ook omdat zij geen daadwerkelijke verbetering bracht binnen de werking van die NMBS – een bonus van pakweg 68.000 euro voor 2018 

Ik ga me de vraag niet stellen hoeveel daarvan naar haar politieke partij ging?

 

Zondag 11 augustus 2019 stonden rond 13.45 uur al een twintigtal reizigers te wachten voor het perron van spoor 7 te Oostende. Spoor 7 dat is het perron waarvan de trein naar Antwerpen Centraal naar vertrekt. Hun aantal groeide aan en zie, plots kwam er een nieuwe tekst aan op het scherm dat vooraan spoor 7 stond. Plots stond er niet alleen de bestemming en het vertrekuur maar evenzeer de mededeling dat de trein tien minuten vertraging had. Nu ja, dat kan gebeuren en al zeker bij de NMBS waar zoiets meer uitzondering dan regel is 

Nog een paar minuten later – het aantal reizigers was inmiddels tot boven de vijftig opgeklommen – verdween de tekst

Die werd vervangen door “Deze trein is afgeschaft” 

Nu is het OF het één OF het ander, nietwaar? Of die trein is afgeschaft en dat wist men dat al voordat men aankondigde dat er tien minuten vertraging was OF die trein is er nooit geweest en dan diende men nooit die vertraging aan te kondigen 

Maar onder de (niet echt) deskundige leiding vn CEO Dutordoir kan alles. Men heeft niet het minste respect voor de reiziger. Zo iemand zou men – en al zeker niet uitsluitend daarvoor – met onmiddellijke ingang dienen te ontslaan.

 

ZIJN HET STOUTE TONGEN OF VERTELLEN ZE DE WAARHEID 

Velen denken dat de machtigste man van Vlaanderen Bart De Wever is. In werkelijkheid is Bart een pion, een speelbal in de handen van machtige figuren. Maar dat is het lot van alle voorzitters van politieke partijen, niet alleen in Vlaanderen of België maar overal ter wereld 

Los van dat alles is er in Vlaanderen één machtig man.

 

CHRISTIAN VAN THILLO IS EEN MACHTIG MAN 

CORRECTIE: 

CHRISTIAN VAN THILLO IS EEN HEEL MACHTIG MAN 

Geen politicus zal hem tegen de haren instrijken. In zijn bedrijven heeft hij de eerste (maar evenzeer ook) de laatste stem. Al wat er tussenin gepalaverd wordt, is puur tijdsverlies en niet belangrijk! Ook voorzitters van politieke partijen durven het niet aan om ook maar iets negatiefs te denken – laat staan dat ze zoiets aan hun grootste vertrouweling zouden durven vertellen. 

Van Thilllo beschikt met zijn drukpersen – maar meer nog met de rollen papier die er van rollen als gazet of roddelblad – over de absolute macht om – TOTAAL ONGESTRAFT – iemand te maken of iemand te kraken. Van dat laatste ben ik het beste bewijs dat nog in leven is 

Politici, leveranciers, klanten en ja, zelfs magistraten, ze doen er alles aan om de toorn van Christian niet over zich heen te krijgen gewalst. 

Zijn schrijvende bedienden mogen alles doen wat ze willen, tenminste zolang ze – als een jaknikkend schoothondje – onmiddellijk uitvoeren wat het baasje hen beveelt. …

Ook het ophemelen van Christian Van Thillo streelt zijn (niet echt geringe) ijdelheid en verhoogt de kansen van kontlikkers allerlei om door hem te worden beschermd. Journalisten die hem verzoeken de waarheid te publiceren, maken veel kans om hun C4 te bekomen. 

Dat Het Laatste Nieuws elke onnozele gans en oerdom apenjong (bij deze mijn excuses voor de slimme dieren die ganzen en apen zijn) in dienst neemt, werd zaterdag ll. 10 augustus 2019 nog maar eens volop bewezen in die roddelgaze 

Nadine Vander Linden, columniste (en ook af en toe verslaggeefster) scoorde nooit echt positief bij mij. Tenminste niet op het vlak van intelligentie. En zie, zaterdag moest ze haar intellect alweer eens ten volle bewijzen. Ze bracht een artikel waarin ze – zowel in de kop als in het artikel - van MANNELIJK advocaat Elfri … een heuse vrouw maakte. 

Heel vermoedelijk is het de eind- of hoofdredactie die verantwoordelijk is voor het vervrouwelijken van de heer Elfri De Neve. Nu ja, dan had Nadine dat moeten melden vooraleer de publicatie een feit was. Hoe dan ook bewezen bovenstaande acht aandeelhouders van HLN nog maar eens ten volle dat het hen geen barst schelen kan wat er staat afgedrukt in hun gazet.


WAT EEN ONTGOOCHELENDE BEVESTIGING

Ik heb vorige week iets gedaan wat ik me nooit zag doen: een mail verzenden naar de keizer van ons land aka Bart De Wever. U leest hem hieronder.


ik realiseer mij ten volle dat ik jou helemaal niet lig. Maar dat is nu eenmaal het lot dat voorbehouden is aan de (overigens veel te weinig) Vlaamse burgers die - zoals ondergetekende in zijn wekelijkse MIJMERINGEN op www.stropken.be - nog de moed hebben de waarheid te publiceren. 

dat die waarheid evenzeer de stem van Inge Sabena en Jan Modaal orakelt, is een axioma.

ik hoop dat u mijn site volgt. Meer nog wens ik dat u de stem van het volk (meer bepaald die van 26 mei ll.) respecteert. Surf misschien eens naar mijn tekst van 27 mei 2019 waarin ik voorstel een regering te vormen die - los van alle partijverschillen - niet langer ervoor zorgt dat onze staatsschuld dagelijks verhoogd met meer dan 43.000.000 euro! Daar zit dan niet inbegrepen de 2.000.000 euro per etmaal omdat we geen regering hebben.

Ga in zee met de drie sterkste partijen die uit de verkiezingen kwamen op 26 mei 2019! Dat is het beste advies dat ik u schenken kan. Dat zijn: N-VA, PS, VB dat zijn zekerheden en samen goed voor 62 zetels. PS zal er de Vlaamstalige zuster bij willen dus dat zijn dan 71 zetels. Uiteraard heb je een joodse en middelkerkse rebel in je rangen maar die bezitten wel voloende hersens.

Neem daar ofwel PTB-PVDA of GROEN-ECOLO bij en je hebt een ruime meerderheid.

Zelfs als die van CD&V en van Open Vld 'hun broek uitdoen' . . . laat ze maar kameren in de oppositie.  In minder dan vijf jaar tijd is die schuld verhoogd met 84 miljard euro.

Ik hoop dat u luistert naar de stem van die kiezers die VOLMONDIG stelden dat het MOET VERANDEREN; Als bedenker van . . . DE VERANDERING, maak daar nu eens werk van, geachte heer De Wever.

want, één ding is zeker: als er nu opnieuw een regering komt als die van de laatste twee decennia dan zal enkel het Vlaams Belang de lachende winnaar zijn in 2024.


met mijn oprechte groet,


Niet dat ik hoopte dat de heer De Wever die mail zou lezen, laat staan dat hij er eens ernstig zou naar handelen.

Als ik de weekendkranten mag geloven, dan is het weer van dat: N-VA gaat scheep met de grootste platvloerse partj van na WO II, zijnde de CD&V

Bart negeert compleet de verkiezingsuitslag van 26 mei 2019 ergo de 811.722 stemmen van het Vlaams Belang. Dat doet hij alvast voor de Vlaamse regering want daar gaat hij scheep met de twee verliezers van vorige regering, zijnde Open Vld en CD&V

Het is goed dat ik niet mag oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid of tot geweld op straat of ik zou het doen, want eerlijk: wat De Wever feitelijk doet is ervoor zorgen dat de staatsschuld lustig verder de hoogte wordt ingejaagd en dat de Vlamingen door hem, Beke en Rutten alvast in de Vlaamse regering weer te kakken worden gezet.


ALS MOORDENAAR KRIJG JE EEN HELE WEEK TWEE VOLLE PAGINA’S ! 

Annick Grobben en Patrick Lefelon, dat zijn de namen van de twee loonslaafjes van Christian Van Thillo die een hele week lang twee pagina’s moesten vullen in Het Laatste Nieuws. Twee pagina’s over de moordenaar die achttien jaar terug zijn grootvader vermoordde.

Dit is dus de mediawereld waarin we leven; dit is de krantenethiek van de toekomst.

Heel wat lezers van mijn site vonden het een heuse schande. De oudere lezers die mij al meer dan 35 jaar kennen, zeggen me “Roger, misschien moet jij er ook een vermoorden. Geen familie want die heb je niet omdat diezelfde gazet u d.d. 23 april 1980 op de voorpagina als AFPERSER betitelde vooraleer er ook maar een vonnis was. Diezelfde krant heeft zelfs nooit uw vrijspraak willen publiceren. Denk daar maar eens goed over na”

Ik stel voor dat ze die moordenaar trachten heilig EN zalig te verklaren. Alweer goed voor twee pagina's gedurende één week in . . . HLN.

Ik heb mij vorige week overigens afgevraagd hoe Annick en/of Patrick over zulke man zouden schrijven als hij hun grootvader had vermoord.

 

WHAT A WONDERFUL WORLD

En ja, dat was (en is nog steeds) een fantastische plaat van good old Louis Armstrong.

Helaas leven we 52 jaar later in een minder wonderbare wereld.

Het volgende geschiedde niet in ons apenland maar in het land van de meest fantastische president van de Vrije Wereld de lakens uitdeelt. Die deze site volgt weet dat dit Donald Trump is. 

In 2004 werd een vrouw veroordeeld tot 25 jaar cel maar na 15 jaar mocht ze beschikken. Wat had de vrouw misdaan? In mijn ogen NIKS. Ze werd verkracht en vermoordde haar belager. 

In wat voor een klerewereld leven we toch? Op deze Aarde worden misdadigers beschermd en mensen die zij belaagden worden naar de gevangenis verwezen. 

Ook hier in dit apenland is dat zo . . .

 

VALS GELD UITGEVEN? GEEN PROBLEEM 

Op een scoutfuif betaal je met vals geld. Uiteraard krijg je terug in echt geld 

Je hebt al vijftien briefjes van 50 euro uitgegeven (samen 750 euro) en als 17-jarige is dat toch niet niks, me dunkt 

Maar zie, je wordt gesnapt en na verhoor kan je gewoon beschikken, mag je gewoon huiswaarts 

Tja . . 

Heb ik het deze week nu al gehad over misdadigers die vrijuit gaan? 

 

MATTEO SALVINI EUROPEES POLITICUS 2019 

Het zijn gekke kranten- en tijdschriftenschrijvers die de Italiaanse president, Matteo Salvini, een racist ofte vreemdelingenhater noemen. Voor mij is hij de Europese politicus, alvast die van het jaar maar ik zou nu al durven stellen . . . van deze eeuw. 

Tot 1.000.000 euro boete wil de man opleggen aan kapiteins van boten die vreemdelingen aan lland brengen of trachten te redden. 

De man is het tegenbeeld van onnozele gans Angela Merkel, u weet wel die vrouw die zei WIR SCHAFFEN DAS!


OM HET AANTAL ZELFMOORDEN OP PEIL TE HOUDEN . . .

. . . sprong er woensdag eentje van ons Gentse Belfort 

Tja,  ik kan begrijpen dat mensen zoiets doen. Wellicht had ik het beter ook reeds gedaan. Zouden heel wat mensen erg gelukkig van worden. LEES OOK TWEEDE PARAGRAAF VAN VOLGEND ITEM.

 

NET ALS HET MOORDAANTAL . . . 

Hoeveel maal schreef ik er al niet over? Ben er zowaar de tel bij  kwijt geraakt 

Er moet echt iets gedaan worden aan de GOEDE WERKING VAN DE BUURT.

Nu weer een man die zijn 72-jarige  buur vermoordde  in Zonnebeke. Dikke drie maanden terug in  Lichtaart een 74 jarige vermoord door zijn buur!

Dien ik als bijna 71-jarige bang te worden van mijn buur?

Geloof me vrij: er zijn voldoende journalisten, magistraten en politici die me lezen.

Wordt het geen tijd dat politici, magistraten en media eens rond de tafel gaan zitten om iets aan de burenproblematiek te doen?

Dit gaat niet over Roger Henderick maar ik maak er mij toch zorgen over voor onze gemeenschap aka onze buurtwereld.

   

IK WEET NIET WAAR  DIE EXPERTS VOETBALANALYSTEN . .  

. . . al die wijsheid halen. Neem nu de krant van vorige week woensdag. 

In zowat alle kranten werd de lof bezongen van FC Brugge, meer bepaald in hun wedstrijd tegen Kiev.  De positieve superlatieven swingden de redactiepannen uit. Het zal, volgens diezelfde experts, in de terugwedstrijd (in Kiev) a piece of cake worden 

Uiteraard ken ik veel minder dan al die experts die (te?) rijkelijk beloond worden om de massa teksten voor te kauwen die ze te allen tijde kunnen veranderen.


Laten we toch maar rustig de wedstrijd in Kiev afwachten. Persoonlijk - maar wat ken ik van voetbal? - vrees ik dat Kiev zal doorgaan naar de volgende ronde.

 

DAT IS LANG GELEDEN . .  

. . . dat ik het had over de niet echt super bekwame CEO van Bpost. Koen Van Gerven, de zoveelste politiek benoemde, orakelt al jaren dat het “over drie jaar beter zal gaan”.

Zijn laatste voorspelling is voor in 2022 en ja, dat is precies over drie jaar.

 Indien Koen CEO in de privé was dan was hij er al jaren uitgebonjourd. 


TAZ TELDE 180.000 BEZOEKERS! OP NAAR DE 200.000 !

Het was toch weer een gezellig weerzien maar vooral aangenaam genieten van de grote tent van TAZ. 

Ik leerde er overigens een woord bij: SFEERBEHEER ! Maar daarover een volgende keer meer.


ANDERLECHT . . .

Had ik het vorige week niet voorspeld? KV Mechelen ging niet verliezen op Anderlecht

En zo gebeurde het. Scoreloze wedstrijd en dit met KV Mechelen dat een hele tweede helft met één speler minder diende te spelen.Akkoord, eigen schuld, dikke bult en die uitsluiting net voor de rust was een terechte beslissing

Nogal wat Anderlecht-fans lachten mijn tekst weg van vorige week. Toen publiceerde ik dat Anderlecht - heel misschien - tien punten zou halen na de eerste acht wedstrijden. Te gekke voetbalsupporters deden domme dingen en voorspelden dat hun eliteploeg (nu Kompany er is) na acht wedstrijden 15 punten zullen halen.

Nu, over vijf weken weten we het en kan ik 180 euro incasseren. De weddenschappen gingen over het volgende: Als Anderlecht na de achtste speeldag meer dan 13 punten heeft dan moet ik 180 euro betalen. Hebben ze minder dan 13 punten, dan krijg ik 180 euro

Zijn er nog gekke voetbalsupoorters die geld te veel hebben? Ik hou het bij 9 punten na acht wedstrijden.


VANOP DE PAULUSFEESTEN . . . 

. . . wens ik jullie allen een aangename feestweek toe.

Komt allen hierheen!
 

 
    MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 05 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.beVORIGE WEEK EINDIGDE IK MET . . .        

. . . een mooi, waar gebeurd verhaal. 

Laat me deze week beginnen met een . . . mooi, waar gebeurd verhaal.

Er zijn er die me een ouwe zaag vinden. Dat is hun democratisch recht. Ik zal, vrees ik, dienaangaande niet meer veranderen.

Pour qui? Pourquoi? 

In de 79 weken dat deze site (op heden) bestaat, ontmoette ik heel wat lezers. Van nog anderen kreeg ik berichten op diverse wijze. Ongelooflijk hoe – t.o.v. zestig jaar geleden toen ik tien was – de wereld, onze Aarde en (vooral) de mensen zijn veranderd. 

Op pakweg tien procent van mijn lezers na zijn ze allen ouder dan vijftig. Welkom, grijns, in mijn OZ-club ofte Ouwe Zakken Club. Heel wat van die clubleden mijmeren nog eens graag over de 'goeie ouwe tijd'. Voor die 'old men with sentimental feelings for those old times' ben ik blij jullie een heuse aanrader te kunnen aanbevelen. Lees verder onderaan onder de titel JANA & MARNIX ! WOW ! Al zeker de Gentenaars zullen die zes pagina's verslinden en . . . herlezen 

Het was (anno 1969) de tijd dat mensen – belangloos en gratis – nog iets voor elkander deden. Pintje bier, de boterhammen en koffie van het avondeten of het aanschuiven bij het middagmaal was veel meer waard dan eender elk bedrag dat tegenover die hulp had kunnen staan. “De volgende keer heb ik misschien wel jouw hulp nodig”, was de nooit uitgesproken gedachte maar die was er wel degelijk. 

Mijn beste Gentse maat had een probleem met schimmel die langs zijn muur omhoog kroop. Hij had die niet snel bemerkt en werd er zowaar serieus ziek van. Toen hij naar de dokter was geweest die hem genezen had, bezocht ik hem thuis. Hij vertelde me wat volgt. Iets dat ik mooi vond en ik hier dus publiceer. 

Een andere vriend van hem had hem gezegd dat hij de eigenaar diende te verwittigen om de schade te herstellen en die schimmel de deur uit te helpen. Maar die gebaarde van krommen haas en trok het zich niet aan. Waarop die vriend ervoor zorgde dat de ene na de andere gladde verkoper van diverse bedrijven die opstijgend vocht en condensschimmel behandelden hem bezochten. “Ze hielden een apparaatje aan die schimmel en vertelden me wat de oorzaak was en dat het snel kon worden verholpen." Twee uur werk en een apparaat plaatsen en het probleem zou opgelost zijn. 2.650 euro plus btw! Salut mein ratje, woar moe k'ik da geld vinden", jammerde hij. Tja, waar moest Noël dat bedrag halen? 

Maar zie, één van de mannen die opstijgend vocht behandelt, vertelde Noël dat hij het met pakweg driehonderd euro ook opgelost krijgen kan.

De man, een specialist met ervaring in het herstellen van het probleem met opkomend vocht, legde geduldig en haarfijn uit hoe Noël geen 3.206,50 euro diende op te hoesten om zijn probleem opgelost te zien maar amper één tiende van dit bedrag. 

Ik vond dit een mooi verhaal, iets dat inderdaad very (want ruim zestig jaar oud) old fashion maar zulke verhalen zorgen ervoor dat de positieve verhalen op deze site niet onder de 1,72 % van mijn teksten komen te vallen.

En ja, daarvoor doe ik het tenslotte.

Ik publiceer hier niet de gegevens van die menselijke handelaar omdat ik vrees dat hij anders door zijn concurrenten zal worden neergesabeld. Maar zij (of hij) die sukkelt met een probleem van opstijgend vocht (of van condensatieschimmel) mag me gerust een mailtje zenden. Gewoon linksboven CONTACT aanklikken.

En alsof het niet op kon deze week . . . er komt nog een mooi verhaal. Zie verder!


EMANCIPATIE VAN DE MAN 

Jezus, waar is de tijd van voor 1971 

Het lijkt ongelooflijk dat het bijna vijftig jaar geleden was dat de emancipatie een feit werd. Let wel: ik vond (en vind) de emancipatie een fantastisch keerpunt in de geschiedenis van de mens. Waarom zouden vrouwen niet mogen werken? Waarom zouden ze de vuilbak niet mogen op straat zetten? Waarom zouden mannen niet koken voor hun vrouw, voor hun gezin 

48 jaar later is het (zelfs voor de grootste oen) duidelijk dat vrouwen van die emancipatie gebruikt hebben gemaakt om de leiding over de mannen te nemen. En ja, voor heel wat mannen is dat de redding geweest. Zegt men niet “Achter elke succesvolle man staat een vrouw?”. En, geloof me vrij, ik hoor dat al dik vijfenvijftig jaar!

Zo heel af en toe vraag ik me echter af of het niet (af en toe) eens tijd wordt dat mannen opnieuw een beetje emancipatiegehalte krijgen. 

Ik ga er hier niet dieper op ingaan want moet nog veel teksten intikken voor deze week. Maar het ontsnapt niet aan mijn . . . GEACHTEGANGEN ofte MIJMERINGEN . . . 

 

DE IRIS 20 NAAR FRANKRIJK 

Europa, ik heb er geen fractie van een seconde in geloofd. Toen niet en nu nog veel minder. Het zal ongeveer een kwarteeuw geleden geweest zijn. Ik had een idee voor de promotie van het Verenigd Europa van de 12! Een advocaat van het advocatenkantoor van een bekende Eurocommissaris zorgde ervoor dat we in een Brussels hotel het idee mochten bespreken. Daar zat ik dan met mijn advocaat en de afgevaardigde van die commissaris.

Plots vliegt de deur open en stormt de commissaris binnen. Ik krijg een hand en hij zegt "Kijk, we gaan het als volgt doen. Jij factureert één miljard Bef aan de Commissie en je organiseert dat schitterend idee van jou. Alle winst die je extra maakt, mag je houden MAAR je krijgt van mijn schoonzoon een factuur van 500.000.000 Bef en dan zijn we klaar".

Tja, aan zulke koehandel wou ik niet meedoen. Dat was gewoon diefstal. Dit verhaal is echt geschied. 

De schoonzoon - die best van wanten wist - heeft enige tijd later zijn vrouw verlaten. Niet echter zonder eerst schoonpapa een serieuse tand te hebben getrokken. Hij was op de hoogte van alle kuiperijen van zijn schoonvader en verliet bijgevolg het land met een goed gevulde bankrekening. Als mijn informatie juist is dan vertoeft die man nu in Pukhet.

Laat ons eerlijk zijn en sta me toe te schrijven wat geen enkele krant durft te publiceren, wat geen enkele (al dan niet so called) professor in de (grijns) Europakunde durft of mag uiten, laat staan schrijven: Europa is de kwal die werd opgericht om 751 politici in Europa zichzelf – en hun partijen – te verrijken. 

Politici hebben - nadat ze hun nationale kassen leeg plunderden - de kassen van Europa leeg geroofd. De grenzen zijn verdwenen en iedereen die er in slaagt een teen op de Europese bodem te zetten, kan zomaar heel Europa door wandelen. Enig echt Europees probleem pakken ze nooit aan, laat staan dat ze het zouden oplossen. Denk maar aan het vluchtelingenprobleem of de ellende met de Poolse arbeiders die hier in het zwart werken aan 15 euro per uur. Dan heb ik het nog niet eens over de Roemeense truckers die aan 4 tot 6 euro per uur vrachtwagens door heel Europa brengen.

Zaterdag zat ik met de kusttram naar De Panne die om 7.20 uur vertrok in Mariakerke-Bad. Een paar haltes verder stapten drie personen van duidelijk vreemde origine op dezelfde tram. Ze gingen al snel apart zitten; dit voor het geval dat er een controle was van de Lijn. Eén zou dan wel gesnapt worden maar de twee anderen konden dan zo weg. Ze reden, terwijl ze sliepen, mee tot de eindhalte 

Daar had ik een gesprek met hen. “Wij komen alle drie uit de regio Shindand in het zuidwesten van Afghanista en zijn vertrokken op 20 mei en Engeland is ons einddoel. België was een makkie. Zelfs als je daar wordt gepakt dan ben je na een uur weer vrij. Nu nemen we de Iris bus lijn 20. Die brengt ons gratis naar Duinkerke. Met wat geluk zijn we volgende week in Engeland” 

Ze vertelden me hoe ze de Noordzee zullen oversteken zonder overdreven veel problemen. Het kost hen tussen de 250 en de 400 euro per persoon 

Ik heb hen veel geluk toegewenst.


JANA & MARNIX ! WOW !

Ik had het er hierboven al over. Ik heb een MEESTERSTUK gelezen dit weekend. 

Heel misschien ben ik (weer?) te vooringenomen edoch, die zes pagina's die in NU (dat is de weekendbijlage van De Gentse gazet De Gentenaar maar ook van Het Nieuwsblad)  staan, moeten jullie echt lezen.

Die twee kadetten brengen daar een beeld over de schoonste stad van dit universum en bekijken zowel 1939 als 2019. Ik was toen nog niet geboren maar ik herken zoveel dat er vroeger was en nu niet meer. 

Net zoals een bekende Vlaming wekelijks restaurants, tavernes en andere ijsbars bezoekt en punten geeft, geef ik hier punten aan Jana Wuyts en aan Marnix Peeters. Geen tien op tien maar wel een dikke 9,51!

Had daar nu ingestaan dat de Cambrinus een halve eeuw lang DEN IJZER noemde, uitgebaat door de familie Opsomer, dan had ik 9,99 op 10 gegeven. DEN IJZER dat was het ontmoetingspunt van veel Gentenaars (en anderen) waar dagelijks werd geschaakt, gekaart, gebiljart maar ook heel veel gesprekken plaats vonden tussen mensen die elkander nog nooit hadden gezien.

Dus, geachte lezeressen en waarde lezers: haast je naar de Bib en lees de NU van vorige zaterdag 3 augustus van pagina 14 tot en met pagina 19.

Nu zaterdag  10 augustus, brengt dit duo ongeveer hetzelfde over een andere - zij het iets minder mooie Vlaamse - stad, genaamd Antwerpen. Alvast een aanrader van jewelste!


CITAAT VAN DE WEEK

"ALS DE UITSLAG ER NIET TOE DOET, 

MOET JE GEEN VERKIEZINGEN MEER ORGANISEREN"

Of dat nu Tsjeef met zein Klakke, Pier Janssens, Filip de koning, is die zoiets orakelt, dat kan mij niet schelen. Ik vind dat dit citaat klopt als een bus

Tom Van Grieken leerde ik kennen toen hij zijn boek voorstelde te Bredene.  Het zal pakweg vijftien maanden geleden zijn. Weet ik veel; ik hou dat zo niet meer bij.

Van de voorzitter van het Vlaams Belang kan men veel zeggen maar niemand kan beweren dat Tom Van Grieken een kieken is. 

De Wever staat voor zijn moment suprême, geloof me vrij. Hij staat daar nu met zijn partij die het meest aantal stemmen haalde op 26 mei 2019: liefst 25 ofte één zesde van het totaal aantal zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Dan is het toch maar normaal dat de koning al dat gezeik met Reynders en Vande Lanotte achterwege laat en tegen Bart de Wever zegt: "Hier Bartje, jullie hadden de meeste stemmen in Vlaanderen en de PS had de meeste stemmen in MIJN Franssprekend landsgedeelte. Met 45 zetels hebben jullie dertig procent van de stemmen gehaald. Ik stel voor dat jullie twee proberen dit land eens een regering te bezorgen die daadwerkelijk iets doet voor het land".

Wat betreft de tekst tussen "  " in vorige paragraaf: ik weet niet of onze vorst zo goed kan hoofdrekenen en of hij zoiets wel mag zeggen van het protocol. Maar zo zou ik het gezegd hebben indien ik . . . koning was

Uiteraard moet Bart er de derde grootste partij van het land bijhalen. Dat dit het Vlaams Belang is, doet niks terzake. Samen hebben ze dan al 42 % van de stemmen. 

Mag ik nog - heel effe, beste Bart - verder gaan? Als je de Waalse socialisten erbij neemt dan ben je (zo goed als) verplicht er ook de SP.A bij te nemen. Dan kom je aan 72 zetels. 

Maar nu begint het! Wie neem je er best bij om aan minimum 76 te komen

Hoe hard en zelfzuchtig de CD&V is, dat heb je toch geleerd  (ik dacht, effe tellen) dertien jaar geleden, nietwaar? Wie gelooft die Wouter Beke en zijn bende schijnheiligaards nog?

Daar betaal je nu nog (ik lonk even richting Middelkerke en de rekening van de burgemeester aldaar) de rekening voor. Ik schreef begin dit jaar reeds dat JMDD nooit vergeet. Die dolk van 2006 steekt misschien niet meer zo hard maar het kriebelt wel nog steeds en een Chinees astrologische draak is nu niet bepaald sterk in vergeten. Vraag dat maar aan Jean-Marie. En als JMDD eens een zwak moment hebben zou, dan is er (oef, gelukkiglijk) nog Christine die het hem wel zal helpen herinneren. Een slimme vrouw hoor, die Christine!

De Wever zijn partij heeft overigens geen 25 volksvertegenwoordigers waar hij BLINDELINGS kan op rekenen, hij heeft er 23. De Decker en de joodse Michael Freilich kan ik moeilijk als willoze ja-knikkertjes aanzien. Dus is voorzitter Bart enkel zeker van 23 stemmen.

Alhoewel, zelfs die 23 staat niet vast. Ik sprak (de afgelopen twee maanden) met twee kandidaten die sneller de richting De Decker - Freilich zullen inslaan dan de richting De Wever - Jambon. 

Dergelijke axioma's verplichten intelligente De Wever om best een regering te vormen met minstens 84 'getrouwen'

21 da's minder dan 18 (van Vlaams Belang) + de vier 'rebellen' van de N-VA.

In het politiek interview dat zaterdag (op pagina 10 ) te lezen stond in De Gentenaar en Het Nieuwsblad stelt van Grieken oveigens dat hij zelfs de PVDA in de eregering durft mee te nemen.

Kijk, voor hen die levenslang (en drie dagen) oerdom en stekeblind wenst te zijn, is het niet moeilijk, hoor. Doe gewoon verder met de CD&V en/of met de Open VLD. In veertig jaar bereikten die regeringspartijen een verhoging van de staatsschuld van 450 miljard euro en geen enkele van die twee partijen kende ook maar een enkele politicus die mocht praten over die staatsschuld, laat staan over het trachten stopzetten ervan

Bart, ik weet dat ik jou niet lig maar kijk a.u.b. eens naar mijn MIJMERINGEN van 27 mei 2019

Vorm eens geen regering met de twee partijen die voor die staatsschuld zorgden en alweer de verkiezingen verloren. 

Als je dat echt zal doen, maar ook als je het Vlaams Belang (dat toch 12 % van het aantal zetels in het Parlement bekwam !!!!!!!!!!!!) negeert, dan teken je het doodsvonnis over N-VA. 

Als rasechte Vlaming zou ik dit betreuren. Jullie twee partijen kunnen zo een mooie weg uittekenen waardoor Vlamingen opnieuw mogen hopen op een eigen Vlaanderenland;

Heeft iemand mijn voorstel wel bekeken dat ik op maandag 27 mei 2019 hier publiceerde?


Willen de partijen eens stoppen met de verliezers aan het woord te laten? Die hebben sinds WO II al veel verloren 


MIJMERING . . . 

Dat HET NIEUWSBLAD en de man zelf DIJKSHOORN uitroepen tot de scherpste columnist van de Lage Landen, dat is hun democratisch recht. Maar heu heu, wat ben ik dan?


VAN ROZENGEUR NAAR DONDER & BLIKSEM

Het zal pakweg net geen jaar geleden zijn dat Hein Deprez en zijn bedrijf GREENYARD net niet de hemel werden ingeprezen. Ze zouden een super aankoop doen

De laatste vier maanden blijft van al dat tromgeroffel en klaroengeluid niks meer over. Integendeel zelfs

Blijkt dat er tientallen miljoenen euro's schulden zijn.

 

ROGER DE BOODSCHAPPER

Tijdens de voorbije Gentsche Fiesten ontmoette ik een aantal lezers. Drie van hen kennen mij al ruim twee decennia. 

Waar is de tijd dat – op één avond, middag en nacht – minstens tien vrienden, kennissen of familieleden elkaar tegen het lijf botsten op die Fiesten? Het is alsof, sinds het begin van dit millennium, de een na de ander is gestorven, gewoon weggeplukt uit het leven of zelf besloten er een eind aan te maken. Sinds kort bestaat de optie om – doodgewoon – te worden vermoord door een vriend, je vader, je kleinzoon of de vrouw waar je (negen maanden lang) te gast was in haar broedkamer 

Ik waarschuw al decennia voor dergelijke – steeds verergerende – drama’s maar geen volksvertegenwoordiger, laat staan een regeringslid, interesseert zich daarvoor. Nochtans is een heuse, vanuit de overheid, goed georganiseerde buurtwerking een gegarandeerde hulp voor het snel ontdekken van zulke lokale (en elk op zich kleine) ellendes. 

Eén van die goeie cafékennissen van vroeger leest dus ook deze site. Hij vertelde me dat hij me ‘Roger de boodschapper’ heeft genoemd. Volgens hem wissel ik goedbedoelde boodschappen af met strikt persoonlijke berichten. Hij vroeg me wat de bedoelingen van dat laatste was. Toen ik hem daarop antwoordde, zag ik een glimlach verschijnen rond zijn mondhoeken. “Zo had ik het ook gezien”, stelde hij. 

Deze maand komt hij een dag op bezoek. Ik zie er nu al naar uit om met deze 76-jarige volop te kunnen prate, te mijmeren over de goeie ouwe tijd en ons af te vragen wie ons het voorbije jaar heeft verlaten.  Ik word oud, denk ik. 

 

HOEVEEL HORECAZAKEN AAN DE KUST . .  

. . . zullen het opgeven dit jaar?

Er is een tendens waar te nemen binnen de horeca. Alvast binnen de horeca aan de kust. 

We zijn over de helft van de vakantieperiode en het aantal uitbaters dat jubelt is veel lager dan de collega’s die ervoor uitkomen dat het een – financieel - slecht seizoen is. Waardoor ik concludeer dat we – zo tegen het einde van dit jaar – heel wat horecazaken zullen kennen die sluiten. Alleen reeds in Oostende ken ik minstens vijf zaken die nog dit jaar de deuren zullen dicht houden. En dan heb ik het uisluitend over horecazaken 

Maar niet alleen in Oostende sluiten er meer en meer handelszaken, inclusief horecazaken. In De Panne staat – alvast in de straat waar de kusttram rijdt - minstens de helft van de handelszaken gesloten, te koop, te huur of over te nemen. De kans op verbetering is nihil ergo onbestaande. Wat is een kuststad met winkels en horecazaken die leeg staan? En neen, ik viseer hier niet één bepaalde gemeente. Ook in het mondaine Knokke van de olijke Leopold Lippens wordt die leegstand elke week een beetje zichtbaarder.

 

In tegenstelling met dat ‘slet seizoen’ bemerk ik anderzijds dat de betere (lees: duurdere) eetgelegenheden bijna alle dagen vol zitten. Ergens is dat begrijpelijk. De bevolking zit met veel geld opgescheept. De spaarboekjes en bankrekeningen geven elke maand een hoger saldo aan. Anderzijds heerst er onzekerheid, onrust en chaos bij de eigenaars van die goedgevulde rekeningen. Zij die de moeite doen om hun hersencellen te gebruiken, beginnen zich te realiseren dat dit land al decennia slecht wordt geleid. De bevolking is van niks meer zeker en het ziet er – na al die vorige regeringen die keer op keer faalden in hun taak om dit land goed te besturen – naar uit dat ook de volgende regering geen aarde aan de dijk brengen zal. Ik durf best heel wat maar ik zet geen halve euro in op de maand dat dit land weer een regering hebben zal 

Moeten volksvertegenwoordigers wel betaald worden om tussen 26 mei 2019 (de dag van de laatste federale verkiezing) en de dag dat ze een regering vormden COMPLEET NIKS TE DOEN? In mijne jonge tijd stond NIET WERKEN gelijk aan GEEN GELD KRIJGEN VAN DE BAAS!

Maar ik wijk – grijns, gewoontegetrouw – weer wat af. Sorry. 

Heel wat gegoede burgers besloten daarom dat het geen kwaad kon om af en toe eens de voeten onder de tafel te schuiven in een beter restaurant. “Dat hebben we dan toch gehad en kan men ons niet meer afpakken” 

Belle de Jour (in de Madridstraat) zit zowat elke dag vol tijdens hun openingsuren.

  

GEACHTE CHEF VOETBAL LUDO VANDEWALLE

Laat mij starten met een retorische vraag. Keek u reeds dat prachtige – 68 pagina tellende, in quadri gedrukte - blad waar op de cover bovenaan VOETBALGIDS 2019 – 2020 staat?

Herlas u daar – meer bepaald op pagina twee - reeds eens de tweede en derde kolom van (uw) tekst? 

Alvast ik las daar een correcte analyse van (vooral) het transferresultaat dat deze zomer geschiedde in onze voetbalwereld mocht lezen, neem ik de vrijheid om u te wijzen op iets 

Ook ik vind – net als u - al die wedstrijden die gespeeld werden onder het mom van oefenwedstrijden maar helemaal niks. De verslaggevers, maar evenzeer de clubleiders en de supporters - maar vooral de schrijvende pers - die daar hun conclusies uit trekken zijn, stuk voor stuk, erg gelovige zielen die van de werkelijke voetbalwereld maar weinig goeie kaas hebben gegeten. Het is, zoals u bovenaan de tweede kolom schreef, inderdaad “in de competitie en in Europa dat het allemaal gebeuren moet! 

Die zin in de bovenste paragraaf van de bewuste tweede kolom staat overigens nogal schril in contrast met de realiteit dat uw krant – naar jaarlijkse gewoonte – vorige maand reeds de (gepronostikeerde) eindstand aangaf van de net gestarte voetbalcompetitie. Op basis van wat - aankopen, verkopen, trainer en heu heu oefenwedstrijden? - werd die klassering opgemaakt? Mag ik dit (ergo het antwoord op mijn beleefd gestelde onwetendheid) deze week, net als uw honderdduizenden volgers, lezen op uw voetbalpagina’s? Waarvoor dank 

Ik wens het Nieuwsblad veel succes met de dubbele aanwinst die Gert Verheyen en Hein Vanhaezebrouck ongetwijfeld zijn. Het zijn twee ervaren voetbalkenners, tenminste – grijns,zoals ik vorige week publiceerde – als Gert zijn ooglappen verwijderen zal zodat hij Vincent Kompany niet langer als God de Vader van de trainers in ons universum aanschouwt. Met een ploeg die qua ervaring vele jaren achterstand heeft op de gemiddelde leeftijd van de andere vijftien ploegen in eerste nationale zal het – maar dat schreef ik hier reeds twee maanden terug – lastig worden om de    Play Offs te halen 

1 op 6 tegen twee ploegen die – volgens jullie schrijvende voetbalexperts – alles behalve in de linkerkolom zullen eindigen . . . lijkt me niet echt schitterend voor een ploeg waar Manchester City allures zijn vast te stellen. En geef toe, geachte heer Vandewalle, zo sterk was Moeskroen nu ook niet zondagavond 

Zagen jullie overigens ook de (vrolijke? Grijns) gezichten van Marc Coucke en Michael Verscheuren in de tribunes te Moeskroen? Wacht tot het einde van de match Anderlecht – KVMechelen dit weekend. Het zijn straffe gokkers die geld durven inzetten op een overwinning van de thuisploeg. Als dit Anderlecht na acht matchen (weekend van 20 tot 22 september) al tien punten zal hebben dan trakteer ik in de Lafayette. Voor een ploeg die tekenen vertoont van Manchester City lijkt me dat wel heel erg weinig. 

Twee maanden terug zond ik uw collega Keygnaert een mail  waarin ik hem vroeg of Het Laatste Nieuws iets zou publiceren over financieel gefoefel van een Jupiler pro league Club, meer bepaald een club die Europees voetbal speelt. Tot op heden reageerde hij daar niet op. Nu ja, daar verschiet ik helemaal niet van. De man is het favoriete schoothondje van Christian (Van Thillo) waardoor hij niet echt geliefd is op de voetbal- en andere redacties van die krant. Maar wie bij die gazet onder de Hoge Bescherming van de opperste baas staat, die mag zich alles veroorloven 

Ik wens u, geachte voetbalchef van De Gentenaar en van Het Nieuwsblad alvast negen spannende maanden toe. After all is voetbal het belangrijkste onderdeel van ons moderne leven dat onder de noemer BROOD & SPELEN de mensheid beheerst. De arena’s zijn gewoon vervangen door stadions, de paardenrennen en gladiatoren verwerden inmiddels tot mensen die het geluk kennen (een beetje of heel veel) te kunnen voetballen 

Hoe dan ook, ik heb een fantastische brochure voor de komende negen maanden in mijn bezit. Dank u, Thomas Leysen. Wie weet of tegen mei 2020 onze staatsschuld de 600.000.000.000 euro dan al niet heeft bereikt! Dat zijn 24.000.000.000.000 (ofte vierentwintig) biljoen oude Belgische frankskes. En ja, daar kunnen best wat centen van in onze voetbalwereld worden geinvesteerd.


VAN 1 WEEK NAAR 6 WEKEN 

Er is niemand die me verwijten kan dat ik niet vanaf de eerste dag – dat onze nationale Filip nummer één Reynders en Vande Lanotte aanstelden als informateur – mijn afkeer tegen deze beslissing tentoonstelde hier. Nu ja, dat zijn twee ouwe ratten die behoren tot de partijen die het koningshuis niet zullen afvallen en . . . voor wat hoort wat, nietwaar? Al zeker ten huize Flip en Mathilde is dat zo 

Eerst kregen ze één week, dan tien dagen, dan twee weken en zo verder. De laatste ‘verlenging’ is er eentje van zes weke 

Volgt op maandag 9 september 2019 een nieuwe verlenging van één jaar? In dit koninkrijk is nu eenmaal alles mogelijk en het is niet bij ons koningspaar dat desbetreffend enig teken van schaamte zal worden vastgesteld.

Als d.d. 9 september Filip inderdaad het mandaat van die twee senioren verlengt met één jaar dan hebben we alvast een nieuw wereldrecord en sneuvelt dat van die 541 dagen zonder regering! 

Sire, ik vrees dat u overdrijft in het tarten van de gewone burgers in uw koninkrijk. U begint te gelijken op die natte dweil die ons land afleverde als voorzitter van de Europese Gemeenschap 

Ik schreef reeds op maandag 3 juni dat het niet die twee zakkenvullers zijn die er zullen in slagen om een nieuwe regering te vormen. Waarom informateurs van de koning die taak krijgen, zou overigens zeer de vraag moeten zijn. Beide behoren tot een partij die de verkiezingen verloor 

Het is alsof Coucke niet een topspeler van de Engelse voetbalcompetitie (die Vincent Kompany zeker was en nog zou kunnen zijn) als trainer zou inbrengen maar een speler van de ploeg die vorig seizoen degradeerde 

Maar ja, dit is België, het land van dfoefelaars, van de stelende politici die zich ingedekt weten door de magistraten en de media 

D.d. 9 september 2019 zitten we (zoals de meeste mensen denken) geen 116 dagen zonder beleid, zonder regering. Neen, geachte lezeres, waarde lezer, we zijn feitelijk regeringsloos sinds de val van Charles Michel I en dus niet sinds de dag van de laatste federale verkiezing. Dat betekent dat we reeds 268 dagen zonder regering zittena 

Op de Gantoise (het vroegere AA GENT) riepen we anno 1960 “Wa goat er van komme?”, waarna onze Gentsche helden (ik zie Orlans, Mokuna nog steeds voor mij) een paar tandjes bijstaken omdat anders het hoongelach vanop de tribune te Gentbrugge tot aan de andere kant van Gent hoorbaar zou zijn geweest 

Uw 150 verkozen volksvertegenwoordigers, majesteit, hebben de laatste tien weken voornamelijk uitgekeken naar hun gestort loon en de wijze waarop ze extra’s kunnen stelen van onze staat. Het resultaat is er dan ook naar 

Wanneer roepen de lamzakken (die de gewone burgers geworden zijn) eens in koor WA GOAT ER VAN KOMME naar die honderdvijftig gewetenloze luiwammesen van volksvertegenwoordigers? 

Tot slot,majesteit: wij zijn allebei een Chinees astrologische rat. Dat zijn de favoriete, meest intelligente, dieren van BOEDHA. Ik zoek mij het pleuris naar enig bewijs van dat intellect bij u

God de Vader (van onze nationale pôlitiek) is terug van Colombia. Of hij daar heeft verkondigd dat die Colombiaan dit jaar de Tour moest winnen want dat het zijn laatste kans is, werd door de persdienst van de stad Antwerpen niet medegedeeld

Remco Evenepoel is met name de volgende Tourwinnaar. Maar goed, het gaat hier niet over wielrenners. 

Me dunkt dat Bart De Wever zijn les heeft geleerd en hij zowel Beke als Rutten (of is het toch Trutten?) aan het lijntje aan het houden is.

De Wever moet gesnapt hebben dat een regeringsvormen zonder het Belang niet de oplossing zal zijn.

 

DIT IS NU EENS POSITIEF BIJ DE LIJ 

Ik heb – zij het met reden – al meerdere keren over De Lijn geschreven. En helaas was dat meetal negatief. Maar zie, vorige week beleefde ik iets erg positief.

Ik moest naar Veurne en nam om 8.20 uur de bus aan de Derbylaan te Mariakerke. We reden rustig richting Veurne Ziekenhuis toen de chauffeur – even na Oostduinkerke – een rustpauze inlaste. Hij vertelde de reizigers daarenboven welke de reden van deze tussenstop was. Ook dat was positief want meestal moeten de reizigers maar zelf raden wat er aan de hand is. 

“We zijn te vroeg”, zei de chauffeur van bus 2175.

Wat ik nog meer haat dan bussen (en trams) die veel te laat zijn, is bussen (of trams) die te vroeg vertrekken aan een halte. En dan heb ik het hier helemaal niet over één minuut maar over vijf, of meer, minuten, zoals diezelfde bus die vier maanden geleden zomaar eventjes negen minuten te vroeg was vertrokken van het station in Oostende.

Mijn felicitaties, chauffeur van die bus met nummer 2175. Doe zo verder.

 

PUUR ZINLOOS GEWELD! 

Hoeveel maal za lik er nog moeten over berichten? Over de zinloze daden die burgers hun medeburgers aandoen 

Neem nu die drie jongeren die de laatste zaterdagnacht van vorige maand te Wenduine naar de private fuif van strandredders waren geweest en op echt zinloos geweld botsten. De ene kreeg een ontzettende hoofdpijn, de tweede kwam er van af met een blauw oog terwijl de derde er een gebroken tand en een gescheurde lip aan overhield.

Welkom in dit apenland waar vechtpartijen ontstaan om de minst sullige reden.

Er zijn een aantal lezers die mijn teksten soms hard vinden maar de overgrote meerderheid steunt me in mijn roep naar een beleid dat de burgers beschermt; naar een beleid dat de buurtwerking terug in werking stelt zoals het op heden nog enkel wordt beleefd binnen de . . . allochtone gemeenschappen!SEE YOU LATER . . . 

Tot volgende week maandag. Vanaf dan verschijnen mijn MIJMERINGEN . . . terug op maandag, zo rond de noen.

 

 


      

    MIJMERINGEN . . . VAN DINSDAG 30 JULI 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 WORDEN MIJN MIJMERINGEN GEPUBLICEERD OP DINSDAG IN PLAATS VAN OP MAANDAG; DANK  VOOR UW BEGRIP!


NA NEGEN WEKEN DOEN ZE LUSTIG VERDER . . .

 

. . . MET   L E K K E R   N I K S  D O E N!

 

Uiteraard heb ik het nu over die snoodaards van de (d.d. 26 mei 2019) verkozen volksvertegenwoordigers in de federale Kamer. Noch zij, noch die twee misbaksels van informateurs en al zeker hun aansteller (zijnde koning Filip) doen ook maar de minste moeite om dit land - dat echt in zware financiële nood verkeerd – de juiste chirurgen te bezorgen teneinde enige kans op genezing te hebben!.

Elk van die 150 volksvertegenwoordigers realiseert zich ten volle dat de staatsschuld verhoogt met 43.804.800 euro per etmaal (zie www.staatsschuld.be) ofte 507 euro per seconde maar niemand schiet in gang om een regering te vormen, laat staan om een regering te vormen die iets doet aan die staatsschuld die – tussen twee verkiezingen (25 mei 2014 en 26 mei 2019) door – verhoogde met meer dan tachtig miljard euro!

 Om hier volledig te blijven, dien ik te publiceren dat er elke dag (dat we geen regering hebben) er nog twee miljoen euro staatsschuld bij komt!

Wat zeggen we over zoiets in Gent? Jawadde, salu mein ratje!

Op heden bedraagt de dagelijkse (bijkomende) staatsschuld dus 45.804.800 euro of pakweg 1.832.192.000 oude frankskes.  Laat het me eens makkelijker zeggen: elke 24 uur komt er 1,832 miljard extra staatsschuld bij. 

Elkeen bedient zich maar à volonté! Moet je een nieuwe job zoeken als zestigjarige minister dan krijg je, zoals Jo Van Deurzen zomaar 400.000 euro! Ben je een brave snol geweest voor de N-VA dan zorgt die partij er wel voor dat je een jobke krijgt in één of andere internationale instelling. Wat dacht je van een beginsalaris van 267.000 euro per jaar? Of zou je liever een betrekking bij de Nationale Bank van België hebben? Volstaat een jaarloon van 495.000 euro per jaar dan?

De gewone burger moet nooit vergeten dat de betrokken profiterende begunstigden – indien ze geen minister waren geweest – voor hun normale job amper één tiende van dergelijke monsterbedragen zouden innen. 

Inmiddels hebben de socialisten de kassen van De Lijn en van de NMBS weten leeg te halen.  GEFELICITEERD ! ! ! En ja, dat laatste woord is puur sarcasme. Mag ik even? Dank u.

Geld om treinen, bussen en trams op tijd te laten rijden, is er al lang niet meer. Het personeelstekort staat rechtevenredig met het onwansmakelijk slecht beleid van onze laatste vijftien regeringen. 200.000 ritten per jaar werden er vorig jaar geschrapt bij De Lijn!

Hun personeelstekort verhoogd i.p.v. te verkleinen! Het intellect van de tram- en buschauffeurs bij De Lijn is minstens 12 % hoger dan dat van de leidinggevenden die meestal hun jobke bekwamen dankzij een roodgekleurde politieke partij waar geen kat staat te springen om John Crombez op te volgen.

Nu ja, op N-VA, PVDA en Vlaams Belang na smachten de partijvoorzitters naar hun . . . verlossende opvolger 

Pensioenkassen zijn leeg en over het Zilverfonds willen de liberalen al lang niet meer praten. Over de schaamtelijke sale and lease back verrichtingen van de blauwen valt al evenmin iets positiefs te noteren. 

Ondertussen verrijken de partijkassen zich met de vergoeding per burger die op hen stemde maar vooral middels het afschuimen van belangrijke bedragen van de lonen (en andere vergoedingen) die politiek benoemden kregen toegespeeld. Of dacht je echt dat Van Deurzen niet eerst langs de kassa diende te passeren van de . . . CD&V en dat hij die 400.000 euro volledig zelf mocht incasseren? Ik ga deze praktijk niet bestempelen als kettinghandel edoch stel ik me de vraag hoe de magistratuur zou reageren als ik zoiets zou doen? Of als een kleine zelfstandige zijn werknemers zou verplichten om een kwart van zijn nettoloon handje contantje terug aan de baas te geven?  

Zoals een aantal lezers het mij – al evenzeer deze week – vertelden: men zou ze alle 150 moeten tegen de muur zetten en afschieten. Persoonlijk vind ik dat we ietsje minder drastisch moeten zijn. Laat ze ons alle 150 in een of andere leegstaande legerkazerne deponeren en hen dagelijks twee liter plat water, zes sneden brood met (een Belgisch product) en een kant-en klare maaltijd van in den Aldi (2,49 euro per dag) geven.

Ze krijgen 101 dagen om die verdomde regering te vormen die – voor de verandering – eens positief werken zal.

Na 51 dagen geldt bovenstaand rantsoen voor twee dagen. Nog dertig dagen later voor drie dagen.

 Wat moeten ze minimaal oplossen?

-   Probleem NMBS & DE LIJN

-   VERMINDEREN van de Staatsschuld

-   Pensioenprobleem. Mensen sofort laten werken tot hun 70 ste

-   FILEPROBLEEM eindelijk de enige oplossing bezorgen

-   AFSCHAFFEN SENAAT en dit met onmiddellijke ingang. Daar hoeven geen nachtelijke debatten over te worden gehouden

-   AANWERVEN 2.000 AGENTEN

-   DRUGSPROBLEEM stopzetten

-   MAKEN van nieuwe WETTEN en engageren van niet criminele magistraten

-   1 LAND = 1 REGERING en geen 6 regeringen. In andere geval onmiddellijke onafhankelijkheid Vlaanderen, Brussel en Waals gewest

-   Ervoor zorgen dat mensen opnieuw RESPECT krijgen voor hun medemens  


Tussentijds krijgen die volksvertegenwoordigers geen salaris.

 Sta mij toe, waarde lezeres, geachte lezer, jullie volgende vraag te stellen: "Hebben jullie ook de indruk dat die 150 verkozenen (middels de verkiezing van 26 mei ll.) feitelijk solliciteerden voor een job die geen van hen aankan?""

Waar ik ook mijn oor te luisteren leg, het is overal hetzelfde geluid. Of ik nu een Oostendse flik, een Gentse postbode, een Brusselse medewerker van De Lijn, een directe medewerker van een minister, een griffier van de Hasseltse rechtbank, een lakei van een lid van ons koningshuis of een Antwerpse horeca-uitbater aanhoor, ze hebben het allemaal over hetzelfde: de mensen hebben geen RESPECT meer voor elkaar. Dat komt omdat onze normen en waarden totaal zijn verdwenen.

 Een medewerker van De Lijn aan onze Noordzeekust zei me “Roger, ze moeten die 150 volksvertegenwoordigers een dwangsom opleggen. Duizend euro per persoon en per etmaal vanaf de 101 ste dag na de verkiezingen. Als ze er dus niet in slagen om binnen die honderd dagen een regering te vormen die echt de problemen aanpakt, dan betaalt elk van hen duizend euro per etmaal’’.

Ik ga hier geen namen noemen maar dit is nu een steengoed idee van die chauffeur. Nu ja, we weten allemaal dat er veel meer werkende hersenen zitten bij de chauffeurs van de Lijn dan bij hun directie. Het is in elk geval menselijker dan ze alle honderdvijftig tegen de muur te zetten en af te knallen.

Ik ben een gewone man wiens leven compleet onderuit werd gehaald door twee criminele magistraten (substituut DE BRUYNE en rechter LIEVENS) en door Het Laatste Nieuws (de familie VAN THILLO). 

Via deze site geef ik commentaar (kritiek?) over wat er fout loopt. Waar ik kan bied ik een idee aan om het beter te doen. Af en toe word dat overgenomen door journalisten (lees ook verder, DOUGLAS DE CONINCK). Na twintig maanden stel ik me de vraag “Voor wie of wat ben ik hier nog mee bezig?

Maar ik denk er heel ernstig over na om medio oktober ermee te stoppen. Het resultaat is na vijftien maanden intriest. Dat politici zullen verder doen zoals ze al een halve eeuw bezig zijn, dat is, helaas, een axioma. Er woedt al heel wat meer woede dan gewoon geklaag aan de cafétoog of op de trein naar het werk. Ik vrees dat er een dag komt dat er burgers zullen zijn die het recht in eigen handen nemen. Ik vrees dan vooral voor die 150 volksvertegenwoordigers 

Dat gazetten meewerken om het koningshuis (dat minder dan 1 % sympathisanten kent in dit land!) populairder te maken, dat vind ik vreselijk. Neem nu dat fotoraadsel in een Vlaamse krant waar ze een foto uit 1969 publiceren rond Eddy Merckx en aan haar lezers vraagt er het foutje te ontdekken. Men had er de huidige koning Filip in gefotoshopt. Pfft, pure promotie voor een super kwakkelende koning en zijn Huis van de koning

Dat koningshuis mogen ze overigens volledig afvoeren, van de letter A tot en met de letter Z. Schaamteloos zorgden ze ervoor dat ze deze zomer 5 % indexatie kregen! Ik zag net dat mijn pensioen werd verhoogd met 0,5 %! Waarom Filip en Mathilde deze zomer een indexering kregen van tien maal de indexering die onze gepensioneerden kregen deze maand, is een vraag die geen enkele journalist mag stellen van eigenaars Thomas Leysen en Christian Van Thillo. Ik vrees dat beide kontlikkers van de koninklijke familie over hooguit drie jaar in de adelstand worden geslagen. 

Misschien moet ik maar terug naar Spanje of gaan wonen in Hongarije. Als ik – aan een of andere halte van De Lijn of op een perron van de NMBS - de reizigers hoor vloeken omdat hun openbaar vervoer alweer te laat is dan zeg ik (nogal luidop) “Maar lieve mensen toch. Vertel mij eens waarom de trein, de bus of de tram op tijd zou rijden of waarom die bakjes (die de plastic cards van De Lijn zouden valideren) moeten werken? Het hele land draait nog niet eens vierkant ergo waarom zou het openbaar vervoer dan goed moeten functioneren?”

Waarvan akte, op heden 30 juli 2019.

Wedden dat ik over precies één jaar krak dezelfde akte kan publiceren? En dat, waarde lezeres, geachte lezer, dat komt enkel en alleen omdat 98,1 % van de Vlamingen lafbekken zijn die niks anders doen dan klagen maar de moed niet hebben om op straat te komen om daar tegen te protesteren.

Alleen kan ik zo niet verder doen en dat betreur ik. Maar dat, dat is alweer een ander verhaal . . . 

 

IK ORAKEL HET AL DERTIEN JAA 

Onze nationale Kansspelcommissie dat is alles behalve een integere overheidsdienst zoals onze beste overheidsdienst er wel één is. Die laatste, aka onze pensioendienst in de Zuidertoren aan het Brusselse Zuidstation is de best werkende en meest integere overheidsdienst in dit land! Deze maand ontving ik een enquèteformulier van de Pensioenienst en ik zal dat komend weekend eens invullen. Maar goed, de lof van onze Pensioendienst beschreef ik reeds maanden terug.

Wat dacht je echter van de promotie die de Kansspelcommissie (verder KSC) maakte voor weddenschappen net voor het WK voetbal in Rusland vorig jaar. 150.000 nieuwe – en voornamelijk erg jonge – gokkers werden genoteerd. Gefeliciteerd magistraat (en voorzitter van de KSC) Etienne Marique 

Marique, de voorzitter van deze commissie zal straks vertrekken. Geen dag te vroeg. De man is magistraat en weet dat zijn macht zelfs zo ver reikt dat de procureur-generaal, griffier Frank Adriaensen en raadsleden Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en voorzitter Filip Van Volsem  van de Tweede Kamer van het HOF VAN CASSATIE de bereidheid hadden om stukken te vervalsen zodat deze ‘in cassatie gaande’ landgenoot niet zou worden uitgenodigd. Dat is geen bewijs van klassenjustitie. Dit is een bewijs van het plegen van criminele feiten door raadsheren bij het Hof van Cassatie!

Denk nu niet dat de procureurs-generaal deze site niet volgen. Integendeel! Maar ze hebben - onder het motto dat ze hun ondergeschikte beroepsgenoten geen ellende mogen bezorgen - geen zin om die vijf raadsheren (en de griffier die al even bereid was om de crimineel uit te hangen) een lastig leven te bezorgen. 

Ik publiceer nu al vijftien maanden - zowel via een gedrukt blad als via deze MIJMERINGEN – die zes namen van crimineel handelende medewerkers van ons hoogste Hof (op het Grondwettelijk Hof na). Op de Gentsche Fiesten liep ik – al dan niet toevallig – een bekend advocaat tegen het lijf; een verwoed lezer van mijn schrijfsels. “Roger, dat die vijf magistraten u geen proces aandoen, komt doordat u de waarheid schrijft. Een waarheid waar ze niks meer kunnen aan veranderen. Ze weten zich alle vijf gesterkt door de realiteit dat hun soortgenoten hen beschermen. Als je ooit de ballen hebt om een klacht in te dienen tegen hen die – vergeet dat nooit – bendevormend en bewust aan schriftvervalsing deden, dan zit de zowat hele advocatuur en 15 % van de magistratuur belangstellend uit te kijken naar de wijze waarop ze die klacht zullen verwerken. Ze realiseren zich maar al te goed dat – in geval ze dit opnieuw negeren – een veroordeling door het Europee Hof een certitude wordt. Ik ben, benieuwd. Dat ook de media dergelijke wandaad van die griffier en die vijf raadsheren dood zwijgen, staat zo goed als gelijk met de definitieve dood van de Vlaamse persvrijheid. Ik weet, als advocaat, echt niet wat ik het ergste vinden moet: het einde van de persvrijheid of het feit dat vijf raadsheren van het Cassatiehof stukken mogen vervalsen en er niemand binnen Justitie of bij onze politieke partijen is die daar durft op te reageren” 

Ik wijk weer ‘even’ af. Sorry 

Begin dit jaar maakte die Kansspelcommissie - die feitelijk zorgen moet dat mensen niet roekeloos gokken – een nogal verdachte handeling en zweeg over iets dat in 2018 geschiedde. 

Nu blijkt dat vorig jaar een aantal oude, afgeschreven servers (boekwaarde 0,000 euro) zijn verdwenen met de Noorderwind. Alhoewel in de gebouwen van de Kansspelcommissie misschien wel wat twijfelachtige figuren zitten die elkaar toedekken . . .  de wind raast er niet langs, laat staan door die kantoren heen 

Die servers zouden verkocht zijn op de privémarkt voor 6.000 euro, nog altijd 240.000 Bef 

Bij het parket voelen ze de nattigheid al komen want ze spreken nu al over een mogelijke vergissing. Maar het kan ook een misdrijf zijn, althans volgens datzelfde Parket!   

Wedden dat het zal eindigen met . . . een vergissing?

Na Marc Callu als directeur-generaal te hebben gehad mag men stoppen met de politieke benoemingen, alvast bij de KSC! Die hele KSC is overigens al twintig jaar één groot komediegezelschap dat het ene drama na het andere opvoert.

Let in vorige zin op de feitelijke . . . tegenstelling.

Etienne Marique voorzitter KSC is de magistraat die er twee decennia lang heeft voor gezorgd dat casinospelers nooit werden gewezen op het gevaar van de black jackmachine ONE2SIX! Niemand kan Marique verwijten dat hij de verslaafde gokkers van die (door de casinobaas) ingestelde (lees: vooraf geprogrammeerde) machines ooit heeft verteld (laat staan verwittigd) dat deze machines niet werken als de gewone schoen die vroeger bestond en die nooit werd voorgeprogrammeerd.    

 Ik vraag me al dik tien jaar af of Marique magistraat was of net het tegenovergestelde.

Alleen al het casino van Brussel vangt (gemiddeld) tienduizend euro per etmaal en per black jacktafel. Vijf tafels . . . dat is vijftigduizend euro winst voor het casino per etmaal.

Uiteraard weten onze politici evenzeer dat spelers kansloos zijn op dergelijke machine. Ooit in Middelkerke een intelligente immomakelaarster uit Henegouwen een paar miljoen euro zien verspelen in minder dan twee jaar toen ze – als een gekke gokster – zich telkens verslagen wist door Black Jack toen zij al met 21 lag! Toen ik haar openlijk wees over het feit dat die machine was voorgeprogrammeerd, gooide casinobaas De Wilde er me prompt uit. Ook (huidig) schepen Plasschaert van Oostende had niet de minste interesse om te spreken over dezelfde toestand in het Oostendse casino.  

Lezers mogen niet vergeten dat alles wat om en rond de Belgische gpkwereld hangt en draait, vooral bevolkt is door CD&V-gezinden. Vraag dat maar aan Servais Verheirstraeten!

Als Peter Naesssens echt onschuldig is (volgens zijn advocaat, Anne-Marie De Clerck, houdt de klacht geen steek en is hij gebaseerd op geruchten) dan is dit het zoveelste bewijs dat er een FONDS komen MOET dat de goede naam van het individu beschermt in de media. Wat ook het resultaat mag zijn van het onderzoek, de heer Naessens zijn reputatie is bezoedeld doordat de gazetten (lang voor enig vonnis!) nogmaals een naam lieerden aan een mogelijk misdrijf.

Mijn vaste lezers weten dat - tenzij de dader bekende of de bewijzen onweerlegbaar zijn - voor mij iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Dus in deze is dat voor de heer Naessens het geval.

Die voortijdige - ergo onterechte - betitelingen in de media is iets dat ik de wereld wil uit helpen. Al bijna veertig jaar vecht ik daarvoor . . . Als ik dit opgeef dan zal er zeker niks veranderen. Waarmee ik niet wil beweren dat het bestaan van deze site wel iets zal veranderen. Ik kan het alleen maar proberen met de mentaliteit, het karakter en de doortastendheid die mij eigen is.

Deze ochtend zei een niet onknappe madame (die ook nog hersenen in haar koppie bezit) dat ik moet leren loslaten. Ik gaf haar mijn maandblad nadat ik er de tekst op schreef "Teveel mensen laten veel te snel los".

Als ik onrecht moet aanvaarden en de gevolgen daarvan moet los  laten, dan kan ik evengoed een Kalsjnikov kopen en mijn antagonisten één voor één doodschieten. 

Als de waarheid, onze oude normen en waarden maar vooral het RESPECT naar mijn medeburgers niet langer deel mogen uitmaken van mijn leven dan hoef ik niet langer te leven. En ja, laat me dan maar goed gek worden. 


UITERAARD DEED OOK PROCUREUR FILIEP JODTS . . .

. . . . alsof zijn neus bloedde toen ik hem op de hoogte bracht van mijn OPEN BRIEF naar hem toe. Nochtans heb ik op woensdag 24 juli op de tweede verdieping, meer bepaald in kantoor 2.2 een brief afgegeven voor de heer procureur. Een handgeschreven schrijven waarin ik hem wees op die OPEN BRIEF.

OPENHEID, BEREIDHEID TOT IETS BESPREEKBAAR TE MAKEN . . . het is niet binnen de wereld van onze magistratuur dat die OPENHEID, die BEREIDHEID te vinden zal komen.

Ik betreur zoiets ten zeerste. De contaminatie binnen de magistratuur neemt steeds verder uitbreiding. De ene moet zwijgen voor de ander zodat de fouten van die ene ook onder de mat geveegd blijven. 

Zes maanden geleden schreef ik nog dat het vertrouwen van de burger in onze Justitie nog 19,2 % bedroeg. Ik stond de laatste drie maanden aan de voordeur van diverse gerechtshoven en ik mag – PROBLEEMLOOS – stellen dat geen 15 % der burgers nog vertrouwen heeft in staande of zittende magistraten.

Geen 15 %! Er is bij zulk cijfer slechts één troostende gedachte: veel lager kan het niet meer zakken.

 

ALDI VERSUS LIDL 

Dat de winstmarges van de voedingssupermarkten heel erg laag liggen, dat is nu niet bepaald een echt staatsgeheim! Dat van die winstmarges nog heel wat af moet, weet ook elkeen met een IQ hoger dan 108.

De twee supermarkten Aldi en Lidl verspreiden elke week miljoenen folders. De kostprijs voor de opmaak (lay out), de drukprijs en de bedeling van al die folders, daar kan je elke week een heel ruime en schone villa van zetten in Brasschaat, Knokke of Sint-Martens-Latem

Dan heb ik het nog niet eens over de Clear Channelboards aan tram- en bushalten. Daar beconcurreren beide elkaar door te adverteren dat ze de BESTE zijn. Is het niet op het ene gebied dan maar op het andere. Bij Lidl gebruiken ze momenteel zelfs de naam van TEST AANKOOP volgens wie Lidl inderdaad de beste is.

Aldi adverteert dan anderzijds o.a. dat ze de beste folder hebben. Tja, wat koop ik daar voor? Voor mij is de kwaliteit in beide supermarkten hetzelfde en dan telt dus de prijs. Zeker met een pensioentje van amper 879,99 euro per maand. Correctie, 885 euro want deze maand kwam er iets meer dan 5 euro bij! Wow, 0,5 % indexatie dus! Ik wil koning worden want dan bedraagt die indexatie 5 % en geen 0,5 %!

Dat zowat alle supermarkten zich volop hebben gegooid op de markt van ons dagelijks ontbijt en onze dagelijkse lunch, is al evenmin een onbekende. Als ik ’s ochtens bij de ene supermarkt een verse croissant en een even verse boterkoek met chocolade kopen kan die tien cent goedkoper is (per stuk) dan is mijn keuze snel gemaakt. Als ik dat tweemaal per week doe dan is dat 20,40 euro per jaar! Voor iemand die op de kleintjes letten moet . . . is dat meegenomen

Ik ga de laatste maanden overigens steeds mee naar Lidl i.p.v. naar den Aldi. Als ik voeding (en aanverwante producten) wens te kopen dan wil ik een zo ruim mogelijke keuze. Bij Aldi wordt de advertentieruimte in hun folders - maar vooral de effectieve winkelruimte – steeds meer ingevuld door producten die niks met voeding te maken hebben

Ik heb daar best begrip voor maar waar is mijn heuse voedingssupermarkt van veertig jaar geleden? 

Ik ben benieuwd hoeveel ruimte voor voeding er bij Aldi nog zal worden ingewisseld voor niet-voedingproducten eens Jumbo hier geland is.


DIJKSHOORN, EEN DIJK VAN EEN ZEIKERD !

Ik heb hem nooit gemogen en het zal niet veranderen. Waar Thomas Leysen zulk een rampenvent gevonden heeft om in onze Vlaamse pagina’s regelmatig een volle pagina te vullen . . . ons Heere mag het weten! Neem nu zijn uitspraak van zaterdag ll. “Mensen die raar willen doen op de televisie, moeten normaal gesproken veel moeite doen. Tijdens de Tour mag iedere gemankeerde gek op televisie!”

Om zijn gelijk te bewijzen staat er onderaan zijn tekst een foto van vier mannen in een (heu heu) sexy outfit.

Hoe oud is dat ventje maar nog belangrijker is de vraag wat voor een mentaliteit hij maar bezit. 

Moest Leysen mijn cijfers kennen over welke artikelen en  schrijvers in zijn gazet het meest (minst?) gelezen worden dan heeft diene gek van een Dijkshoorn morgen zijn C4 met gratis enkel ticket richting Friesland.

 

MOOI TOCH, DIE HERINVOERING VAN DE DOODSTRAF

In de VS voeren ze – na 16 jaar – opnieuw de doodstraf in. Fantastisch is zoiets. Zouden ze ook hier mogen doen

Neem nu Horion, Dutroux en vele anderen. Horion is op weg naar de viering van zijn vijftig jaar in de gevangenis. Dutroux ligt dertig jaar achter

Wat hebben die heren aan die levenslange gevangenis? En vooral, wat kost zoiets niet

Neem nu een moeder die haar drie kleine kinderen verstikte. Moet je daar nog echt een proces aan vuil maken? Heeft zulk een monster van een vrouw nog wel recht om verder te leven. En laat ons a.u.b. eens stoppen om – afhankelijk van de vrienden die zulke moordenares heeft – haar middels psychiatrisch gelul niet naar de gevangenis te leiden

Ook vorige week overigens niet het minste te kort aan gezinsdrama’s.

Misschien moeten ze in Asse of in Roeselare eens denken aan de start van een nieuw weekblad, genaamd de MOORDKRANT. Voor de uitgever wordt het een droom van een bankrekening.

Iemand vermoorden, al dan niet in gekke gemoedstoestand! Gewoon naar de Groentemarkt brengen te Gent en daar (recht tegenover het GALGENHUISJE) het hoofd afkappen.

Was er al ooit eens één minister  v an Justitiedie berekende hoeveel tijd (en geld) men besparen zou aan onderzoeks- en proceskosten (en gevangenisuitgaven) als men moordenaars naar de Gentse Groentemarkt transporteert?

Als laatste avondmaal krijgen ze van de – daar gelegen – frituur van Sergio Herman een pak friet met stoverij. 

En dan had ik het hier nog niet eens over het aantal plaatsen die vrij komen in onze gevangenissen! Evenmin had ik het over het geld dat de Staat zou innen door VIP-kaarten te verkopen aan 2.500 euro per zitplaats. Elke dag twee vertoningen maal 500 toeschouwers. Als ik goed heb gerekend dat is dat een extra inkomen van pakweg 75.000.000 euro bruto! 


ALS JE NU DENKT . . 

. . .   dat er in het Brussels parlement geen corrupte verkozenen zitten dan ben je nog naïef (en groen achter je oren). Momenteel is er daar een parlementslid dat verdacht wordt te hoge facturen voor reizen en aan consulenten te hebben uitbetaald

Tja, schreef ik hier reeds dat corruptie de reden van bestaan van onze Belgische politiek is?


DE IVOREN TOREN VAN MC DONALDS

Ik praat regelmatig met Klein Pierke. Vroeger praatte ik met God & Klein Pierke maar God heeft niet echt nog veel tijd voor mij.

Een aantal van die Kleine Pierkes zijn franchisenemer van de grootste franchiseketen ter wereld

De allergrote meerderheid van die franchisenemers verdienen heel goed hun boterham (inclusief kaas, hesp en mosterd). Maar erg weinigen zijn te spreken over de communicatie met de hoofdzetel te Diegem die ze gewoonweg ‘de ivoren toren’ noemen

Tja, franchisegevers en franchisenemers, het is niet steeds makkelijk om de eieren niet te breken waar vooral de franchisenemers moeten op lopen.


CITAAT VAN DE WEEK

Den Gert (Verheyen), ik heb dat altijd een fantastische voetballer en een heel goede (lees maar: veel te brave) mens gevonden. Maar of ik achter zijn citaat “ Al flarden van Manchester City te zien bij Anderlecht” sta, dat is een ander paar mouwen

Tussen haakjes, bovenstaande paragraaf werd geschreven vorige week donderdag, zijnde dik vijftig uur voor ons ‘weireldploegske’ van Oostende dat Anderlecht (met die,door Gert geziene flarden van Manchester City) inblikte op hun eigen veld met 1 – 2! Bravo KVO, doe zo verder

Overigens schreef ik een dikke maand geleden reeds dat Anderlecht, zelfs met Kompany, er niet veel van zal bakken. Vijf maanden terug publiceerde ik hier dat Coucke meer dan honderd miljoen euro uit zijn zak zal moeten halen om een nieuwe, succesvolle ploeg tussen de vier krijtlijnen te krijgen. Maar zit er nog wel zoveel in de zak van onze grote tovenaar?

Dat laatste was een retorische vraag want ik ken het antwoord.

Voor de zoveelste maal, beste Mrc Coucke, VERKOOP DIE ROMMEL en INCASSEER JE VERLIES! Als Anderlecht de volgende drie matchen nog twee nederlagen kent dan zal de reactie van de eigen supporters heel wat heviger zijn dan die tijdens de match Standard – Anderlecht van vorig seizoen. En dan, beste Marc, kan je dat ploegske zelfs voor geen twintig miljoen meer verkopen

Soms wint men, soms verliest men! Dit is een spel waar niks te winnen valt . . .

 

16 MAANDEN EN AL ALLEEN OP DE WANDEL 

Die Tongerse crèche moeten ze toch – MET ONMIDDELLIJKE INGANG – sluiten en nooit meer laten openen

Een peuter van amper 16 maanden die er zomaar – weliswaar met haar teddybeer – kon de crèche verlaten en tweehonderd meter langs een drukke steenweg kon lopen. Zoiets geloof je toch niet zomaar!

Een kind van amper 500 dagen jong? ? ? Hoe crimineel moet de uitbater van dergelijke kinderopvang wel niet zijn om zoiets mogelijk te maken?

Waar is het respect voor de medeburger die deze peuter evenzeer is? En hoeveel respect heeft zulke gek voor de ouders die de rekening elke dag betalen?

Had ik het deze week reeds over . . . RESPECT?

Al goed dat een wakkere chauffeur de toestand doorzag en het kind veilig in zijn auto nam.

Men moet aan zoiets geen proces vuil maken. Levenslange schorsing!

 

OOK ECONOOM NOELS ZEGT HET

Na mij bevestigt nu ook econoom Geert Noels het: dit land heeft geen meerwaarde meer maar dat kan een blinde zie

Laat het ons gewoon afschaffen. Ik bedoel . . . dit land!


ALS DIT HET BESTAANSRECHT VAN DEZE SITE MOET ZIJN

Men is voor mij of (zoals de meeste) tegen mij. We leven (althans schijnbaar) in een democratie dus zoiets moet kunnen

Douglas De Coninck, voor mij nog steeds een kei van een brenger van verhalen op menselijke wijze heeft zaterdag 27 juli 2019 meer dan een volledige pagina gewijd aan de tafelschuimster die nu voor meer dan vijf jaar in de gevangenis zit.

Vaste lezers lazen hier (sinds) dinsdag mijn artikel over diezelfde dame en de vergelijking met de straf die Guy Van Sande, voormalig N-VA schepen te Brasschaat en acteur, kreeg

Heeft Douglas mijn artikel gelezen? Toen twee lezers mij dit weekend mededeelden dat het was alsof ze mij lazen in HLN dan ging ik in mijn favoriete bib (die van Oostende dus aan de zwemkom) dat artikel lezen van de heer De Coninck.

Ik begrijp dat het moeilijk is – en al zeker in de kranten van HLN – om te vermelden dat deze site bestaat.  Het is echter niet de eerste krantenschrijver die ik er van verdenk iets op te pikken uit mijn MIJMERINGEN . . . 

En ja, zo een artikel (over de schande binnen onze magistratuur) in HLN zal veel meer teweeg brengen dan wat ik hier op deze site breng. 

Helaas ben ik het moe dat mensen me schrijven, mailen of toespreken om me te steunen maar als puntje bij paaltje komt dan blijft het daarbij. Zonder die effectieve steun van mediamensen en beoefenaars van de magistratuur heeft het geen zin om hiermee door te gaan. Ik kan mijn (gemiddelde) maandelijkse uitgave van pakweg 165 euro (aan kosten voor de website, flyers, t-shirts, treinreizen en buitenhuis eten en drinken) misschien beter aan iets nuttigers (voor mezelf) besteden

Maar ik had (en heb) nooit een probleem dat men iets oppikt hier. Ik wil de neutrale kijker zijn die het aandurft om de waarheid te publiceren.

Dat zoiets vorige week leidde tot een publiekelijke lijfelijke bedreiging vond ik de brug te ver. Dat zoiets geschiedde in een openbaar dienstencentrum te Oostende is een bezwarende factor. Dat de verantwoordelijke van dergelijk (broodnodige) openbaar centrum (om politieke redenen?) de bedreiger er niet uitgooit, is m.i. niet correct. Ik zal deze week overigens klacht indienen bij de politie tegen deze Oostendse N-VA-er.

Hopelijk desavoueert voorzitter Bart De Wever de bedreiging door zijn aanhanger.  


BORIS EN DONALD 

Gewoon fantastisch toch: Boris en Donald als de twee grote bazen van de . . . Vrije Westerse Wereld

Als die Europese volksvertegenwoordigers het nu nog niet hebben begrepen, dan zullen ze het nooit weten

Beide presidenten zijn in de eerste plaats president voor het EIGEN VOLK. Zoals Wilders in Nederland, Orban in Hongarije of Van Grieken in Vlaanderen. Europa zal ophouden te bestaan en dat is maar goed ook. Wat hebben die 751 luie Europese volkvertegenwoordigers positief gerealiseerd voor Europa? NIKSK

Ik heb vernomen dat er over vijf jaar een nieuwe COMEDY SHOW de wereld zal rond gaan. De naam is alvast succesvol:


BORIS & DONALD

Ze gaan beide alvast volop kunnen putten uit een arsenaal van gebeurtenissen, vooral over hoe ze de media bespeelden.


KONING VOETBAL IS BACK IN THE COUNTRY

Mijn favoriet is RC Genk. Zij die dromen dat Kompany kampioen worden zal  . . . sweet dreams. Maar dat schreef ik reeds dik twee maanden geleden

Vanaf heden is het dus zowat elke dag van de week . . . voetbal op televisie! Tot spijt van moeder de vrouw die het benijdt

Van één voetbalmatch – die normaal pakweg 96 minuten effectieve speltijd brengt – maken de televisiestations een gebeuren dat al makkelijk driehonderd minuten televisietijd garandeert. Voorbeschouwingen dagen vooraf maar vooral in de studio de dag zelf, de eerste helft van de match, de interviews tijdens de rust, de tweede helft en dan de nabeschouwingen waar uiteraard heel wat interviews met spelers en beide trainers zitten in verweven.

Dan heb je uiteraard nog de berichten in het dagelijks Nieuws op televisie om maar te zwijgen over programma’s zoals EXTRA TIME

Televisie ademt gewoon voetbal uit en de supporters leven van die – puur gecommercialiseerde - adem

Er is één troost, einde mei is het weer gedaan! Of vergis ik me en staat dan het Europees Kampioenschap voor landenteams op de agenda? Pft . . 

 

ZE KOMEN HIER HUN THUISVETES UITVECHTEN

Het is geenszins de eerste keer dat allochtonen allerlei (die hier aanspoelden) hun vetes meebrengen en ze hier verder uitvechten. Heb dik vijftien jaar geleden geweten dat twee Pakistani in Gent hun vete uitvochten die startte na WO II in hun geboorteland. Tja . . .

Schreef ik al ooit dat dit land niet vierkant draait, laat staan dat het rond draaien zou?


BERNAL DE TOURWINNAAR 201

Ik blijf erbij, zelfs na die twee laatste Alpenritten: het was een FANTASTISCHE Tour de France. Bravo ASO, bravo renner 

En ja, de beslissing van Prudhomme, daar sta ik ten volle achter. Hij zou goed gek zijn geweest indien hij donderdag die renners hun leven liet riskeren

Dat die wielrenners niet eens een twintigste verdienen van wat onze voetballers verdienen, dat vind ik dan weer schandalig. Drie weken vechten voor de GROENE TRUI en dan amper 25.000 euro in cash winnen

Niemand sprak erover, laat staan dat ook maar één gazettenschrijver erover schreef maar de TOUR DE FRANCE is de sportmanifestatie die het meest aantal toeschouwers telt. En dan heb ik het hier geenszins over de televisiekijkers maar over de mensen die de renners toejuichen langs het parcours.

Welke sportmanifestatie telt meer dan tien miljoen toeschouwers? Hoe ik aan dit cijfer kom? De TOUR, dat zijn pakweg 3.800 kilometers. Links en rechts van de renners staan er – 7.600.000 meters ver en dan heb ik het hier nog niet over de aankomstplaatsen – mensen die meestal op elkaar geplakt staan en die in rijen van twee, drie of meer achter elkaar staan

Mijn tien miljoen; dat zijn dus pakweg 1,31 mensen per lopende meter

Of het nu echt toeval was dat – voor het eerst sinds het bestaan van de RONDE VAN FRANKRIJK – een renner uit Columbia dat prachtig sportevenement won, is zeer de vraag. Ik denk dat onze grote Vlaamse tovenaar er voor iets tussen zat. Of gelooft niemand van mijn geacht lezerspubliek dat het niet echt een toeval was dat Bart De Wever tijdens de Tour opdook in dat drugsland

Blijkbaar heeft hij daar goed advies gekregen waardoor hij zijn partij dichter bij die van Tom Van Grieken brengen wil. Om echter snel een nieuwe nationale regering te vormen (MET het Vlaams Belang!) zal hij wellicht nog wat toverkracht moeten halen in een of andere Zuid-Amerikaanse republiek.

 

IK SLUIT AF MET EEN MOOI VERHAAL

Een zestal maanden terug ontmoette ik in mijn favoriet danscafé een merkwaardiig man. Laat me hem MG noemen wat staat voor Merkwaardig Gastje. We hadden toen een gemeenschappelijke vriendin, een vrouw van bijna zestig die Goddelijk dansen kan. En als ik hier Goddelijk schreef dan betekent dat inderdaad dat het majestueus was.

Om een reden die ik – zelfs op heden niet snap - kwam er een serieus haar in de boter tussen die vrouw en mij. Iets wat maanden aansleepte. Voor mij, net als voor MG, was zoiets onbegrijpelijk maar ja, dergelijke situaties zijn mij op het lijf geschreven. 

Waar de goegemeente - onder druk van politici die me liefst terug naar Spanje willen zien vertrekken? - allerlei handelingen tegen mij uithaalt, Joost mag het weten.  

Zondag 21 juli hadden MG en ondergetekende een lang gesprek over de situatie waar ik me danig in enerveerde. Nu ja, ik heb tonnen ervaring in gelijk hebben maar het – helaas – niet krijgen. 

Vandaag ontdekte ik dat de problematiek is opgelost. Of MG daar voor iets tussen zit, is iets dat hij wellicht nooit zal bevestgen maar als dat zo is . . . hartelijk dank. 

Elke buurt zou een MG moeten bezitten. Iemand die eerst heel goed luistert en dan pas beslist. Iemand die problemen weet op te lossen vooraleer er dramatische toestanden uit voortsproeien. 

Tot slot: I OW YOU ONE en neen, cola betaal ik niet!  

 

Ik wens jullie allen een zonnige week toe. Het slecht weer mag nu een volle maand wegblijven van de kust!

 MIJMERINGEN . . . VAN DINSDAG 23 JULI 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 WORDEN MIJN MIJMERINGEN GEPUBLICEERD OP DINSDAG IN PLAATS VAN OP MAANDAG; DANK  VOOR UW BEGRIP!


OP ZIJN BELGISCH OPGELOST

Dat is wat men er echt mag van zeggen. En ja, ik ben blij dat het zo is opgelost. Zeg maar een soortement Salomonsoordeel.

KV Mechelen, de ploeg die ooit gesponsord (zeg gerust: gefinancieerd) werd door een erg gulle koekenfabrikant, speelt komend seizoen in eerste nationale. Oef!

Dat ze daarbij hun Europese ambities één jaartje zullen moeten in de diepvrieskast steken, nemen ze er (verstandsgewijs) maar bij. In beroep gaan tegen het laatste vonnis van BAS zou inderdaad weing verstandig zijn geweest. Ze zouden heel wat sympathie verliezen door zoiets. 

Op een gegeven moment was er sprake om KVM te laten starten in eerste klasse maar dan met (de ene keer) 12 of (de andere keer) 24 punten in min. 

Ik vraag me af welke idioot (die al dan niet Dostojewski las) zoiets gek bedenken kon. MIN 24 PUNTEN op een totaal van maximum 90 (dertig x 3 punten) punten die men kan halen als je alle matchen wint. Om dan niet te zakken dan dien je - naast die acht wedstrijden die je moet winnen om aan 0 te komen -  minstens de helft van de 22 resterende wedstrijden te winnen.

Ik vind dit een schitterende, maar vooral diepmenselijke oplossing voor deze problematiek. 


NIKSZEGGEND ZOALS GEWOONLIJK

Vorige zaterdag mochten we dan - zoals elke 20ste juli - de zomerboodschap van onze majesteit bekijken en beluisteren.

Veel nieuws viel daar niet te rapen tenzij dat hij niks nieuws vertelde. Tja . . . 

Zijn sterskte zin was ongetwijfeld "Een open dialoog betekent dat je de ander wilt begrijpen in zijn overtuigingen en zijn keuzes, zelfs als je het daar niet mee eens bent."

Ik begin sterk te twijfelen aan het geestesvermogen van onze koning. Hoe kan een man, dan nog koning zijnde van een (so called?)  democratische natie, het zo publiekelijk hebben over dialogen, het begrijpen van de ander in zijn overtuigingen, als diezelfde Filip krak negeert wat hij zich feitelijk zou moeten aantrekken, waar hij feitelijk zou moeten bekommerd over zijn? 

Ik vrees dat zowel het protocol, koningin Mathilde en koning Filip mij alle drie hebben belogen d.d. 18 december 2018 toen ze me toezegden dat ze mijn OPEN BRIEF (aan hem) zouden lezen. 

Mijn conclusie is simpel en eenvoudig: Filip doet net als de politici van onze regeringen aka zijn zakken vullen en niks doen. Hoe lang zal Filip de natie nog aan het lijntje houden met die twee zakkenvullers genaamd Reynders en Vande Lanotte?

In werkelijkheid (want regering Charles Michel II verrichte echt NIKS!) zit dit land al meer dan zeven maanden zonder regering.  


OPINIE & ANALYSE

Zo heet de rubriek in De Standaard waar redacteur Dominique Minten een 3/4 pagina vullen mocht met zijn gal spuwen over KV Mechelen.

Dat er schuldigen waren aan dat hele malafide KVM-verhaal . . . ik ben de laatste die dat zal ontkennen. 

De heer Minten stelt, klaar en duidelijk, dat KVM er goed van af kwam en dat dit voornamelijk te danken is aan een lek voetbalreglement en rechters die niet oordelen naar de geest van de wet!

En ja, beste Dominique, ook hier krijg je - voor de volle 100 % - gelijk van mij. Helaas, daar stopt het ook bij. Ik kan u helemaal niet steunen bij uw verzoek/advies aan de pers om KVM één jaar lang links te laten liggen. 

Als het reglement lek is, dan is dat toch niet de schuld van KVM, me dunkt. En als rechters oordelen volgens die lekkende wet en niet volgens de geest, dan is dat evenmin de schuld van KVM.

Ten eerste is het menselijk niet correct dat de media de meer dan vijftienduizend supporters zou negeren. Dat zou niet alleen menselijk edoch evenzeer journalistiek gezien niet eens haalbaar zijn. Alleen oerdomme journalisten zouden zoiets doen. Nu ja, die zijn zeker te vinden; kijk maar volgende week naar mijn ietm SUPERSTOMMITEITEN VAN JOURNALISTEN!

Waar u - die m.i. over een vlotte pen en enig logisch denkvermogen lijkt te beschikken - zoiets haalt, is voor mij zeer de vraag.

U had het over een voetbalreglement en over rechters die niet oordelen volgens de letter van de wet!

Sta mij toe u te vragen hoe lek onze wetboeken zijn en hoeveel rechters (en staande magistraten) echt oordelen naar de geest van de wet?

Als u elke magistraat die niet handelt naar de letter en de geest van het wetboek zal uitnodigen in een dagsschotelresraurant dan moet u Thomas Leysen dringend vragen uw salaris te vervijfdubbelen. 

Tot slot: Als afsluiter van uw opinie & analyse staat gepubliceerd (in vet): Behalve onder de eigen supporters is in België wellicht geen weldenkende voetballiefhebber op te duikelen die vindt dat KVM correct gestraft is voor zijn poging tot competitievervalsing

Ik vrees dat u weinig Belgen kent. Alvast ik vind (zie hierboven) dat KVM heel correct is gestraft en zo ken ik er nog een heel aantal die niet in Mechelen wonen.(T)RUTTEN WORDT OUWE ZAAG

Ik heb het nog geen half uur gehad voor de voorzitster van de Vlaamse liberalen. Heb daar nooit iets meer in gezien dan een hieltjeslikker van Karel, de baron van Berlare en van Toscane en nog veel meer van de Tongerse Patrick Dewael. 

Of was ze eerder hun kontlikster dan hielenlikster? Only God knows . . . en betrokkenen zelf ook uiteraard!

Dit gaat hier niet over hielen of konten. 

Ik wil het hier hebben over één van de erg weinige liberalen met zowel lef als intellect in het lijf. Zijn naam Sven Gatz die oorspronkelijk zowel Brussels als Vlaams minister worden zou.

Maar ja - en dat weet elkeen -, dan mag je de voorzitster niet tegen de haren in strijken. 

De inmiddels niet echt vermagerde trut die Gwendolyne Rutten nog steeds is, is een geval apart. Voor wie als een heus slaafje al doet wat ze nog maar droomt, springt ze ook echt in het vuur. Denk maar aan die andere blauwe trut, misses Truttenboom. Ik heb daar nog een leuk voorbeeld van en zal dat dit najaar eens boven halen. 

Het hele dispuut tussen Sven en de voorzitster  - die dringend mag ophoepelen vooraleer de hele OPEN VLD uit elkaar spat - startte met het gezeik over wie de facturen van de transmigranten dient te betalen. Brussel zegt - terecht - dat dit een nationale materie is. Maar daar is het blauwe trutje niet mee gediend.

Zowel Van Hengel als Gatz zouden beter een eigen partij stichten in Brussel. Dat kan vooral voor ons Vlamingen maar goed zijn . . .


WIE KAN ZOIETS GELOVEN?

OPEN BRIEF AAN PROCUREUR FILIEP JODTS


 • Geachte heer procureur,

  Met ogen vol ongeloof las ik het interview met u in Het Nieuwsblad van donderdag 18 juli 2019.

  vorige week nog schreef ik op mijn website http://www.stropken.be over hoe ongelooflijk het was dat ene Guy Van Sande (overigens in uw zelfde justitiepaleis te Veurne) er in was geslaagd om geen dag effectieve celstraf te bekomen. 

  Nu riskeert deze N.W. vijf jaar effectief te moeten zitten! 

  Ik vecht al bijna veertig jaar tegen onrecht mede gepleegd door magistraten. Over het feit dat ik telkens gelijk had, bestaat bij niemand enige discussie, laat staan twijfel. Maar geen van jullie, laat staan één van de heren procureurs-generaal hebben de eerlijkheid in zich om mij hun excuses aan te bieden. Nochtans was er ooit een procureur-generaal (zijnde de heer Patick Duinslaeger) die het aandurfde te uiten dat "De magistratuur eens mag denken om - in bepaalde gevallen - excuses aan te bieden". Edoch, magistraten, die achten zich machtiger - en straffeloosder - dan de duivel en God samen.
 • Meneer de procureur, heeft deze mevrouw een advocaat en zo ja, wenst u mij asap de naam van die raadsheer/vrouw te laten geworden? Waarvoor dank.

  Als ik deze twee verhalen (van Van Sande en van die tafelschuimster) vertel aan mijn vele buitenlandse vrienden en relaties dan wijzen ze allen met hun wijsvinger naar het voorhoofd. Ronduit stellen ze dat dit puur klassejustitie is! Tja, wie ben ik om daar tegen in te gaan? 

  Heeft de magistratuur niet het recht (de plicht?) om (zoals de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt eind vorig jaar stelde: "De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen") tussen te komen en enige menselijke eerlijkheid aan de dag te leggen? 

  Als ik ook maar iets kan doen om deze vrouw die te gekke ellende te besparen dan wil ik u daar best te Veurne over spreken. Ik denk aan het instelllen van beroep (waar ik niks van ken) waarbij een advocaat (desnoods pro deo) de benadeelde partijen een voorstel doet om hen te vergoeden. Heb zelf geen groot pensioen maar maak me best sterk dat het voorstel eerbaar is en dat de betrokken restaurantuitbaters er mee akkoord zullen gaan. 

  Tot slot: ik ontken niet dat ze in de fout ging maar gaan we in dit Vlaanderenland echt iemand in de gevangenis houden voor (wat is het? In totaal) 3.000 euro? Geen der slachtoffers ging er failliet aan of leed morele schade. De verstandigsten onder hen kreeg zelfs gratis krantenartikels in meerdere dagbladen!

  Geen van de slachtoffertjes van Guy Van Sande kan beweren dat ze zo weinig schade opliepen. .

  vriendelijke groet,


  roger henderick
  Troonstraat 213 bus 0001
  8400 MARIAKERKE - OOSTENDE

  0468 570829

  Aanvaard inmiddels, geachte heer procureur, mijn blijk van achtingsvolle groet. 
 • MENSEN ALLERLEI

We zijn een raar volk, geloof me vrij. 

Een paar weken terug belooft iemand mij een bepaald boek even uit te lenen. Ik wou hem zelfs vijfitig euro waarborg geven of - indien het echt niet anders kon - dat boek in te kijken waar hij bij was. Het boek kost bija honderd euro en ik heb het echt dit jaar nodig. Als ern een gulle gever zulk een bedrag missen kan, gewoon mailtje zenden via CONTACT (links bovenaan). Waarvoor dank.

Een week later zei hij dat hij het vergeten was. Nu ja, kan gebeuren, we worden allemaal al een beetje ouder. 

Deze week zond hij me een mail waarin hij zich in zowat 37 bochten wrong om me het boek niet uit te lenen.

Tja, ontgoocheling nummer . . . . in de mensheid. 


DE VERHOOGDE KOOPKRACHT

Wellicht is het reeds drie of vier maanden geleden dat ik het had over de leugens van onze politici die stelden dat onze koopkracht is verhoogd. Ik haalde dan een paar voorbeelden aan waarbij die leugens werden bewezen.

Normaal kom ik niet snel terug op een voorbij item. Edoch, ik kon niet negeren dat ik vorige week in een dagblad las dat een 69-jarige man 13.750 euro diende te betalen voor een nieuw gebit. En dat was dan nog zonder het trekken van de bestaande tanden!

36 jaar geleden kostte zoiets (inclusief het trekken van verrotte tanden) twintigduizend Belgische franken. 

Met andere woorden: in amper 36 jaar kost dit dus dertig maal meer! Terugkrijgen van de ziekenkas zat er voor die 69-jarige niet in.

Is er één arbeider of bediende wiens loon in diezelfde 36 jaar dertig maal werd verhoogd? Gewoon mailtje zenden naar roger@stropken.be


HEEL VEEL REACTIES . . .

. . . kreeg ik over het item met als titel TEGEN DE MUUR ZETTEN EN AFSCHIETEN.

Geen enkele lezer vond deze titel fout. Integendeel! 

Regelmatig zie ik op de kusttram (of elders) lezers die me zeggen dat ze die of anderen mag/mogen afschieten. 'Ik wil daar zelfs voor betalen, als iemand het doet', hoor ik meer dan regelmatig. Tijdens de voorbije vijftien maanden heb ik een lijstje opgemaakt van de mogelijke slachtoffers van die mistevreden burgers. 

Onnodig me naar dat lijstje te vragen. Ik heb last van Alzheimer.  


HEWEL, DIE MAG JE OOK TEGEN DE MUUR STELLEN

Wat las ik vrijdag op de cover van Het Nieuwsblad? Tijdens één van de drukste weekends in dit land gaan die gasten van de NMBS nog maar eens staken.

27 Juli is het zo ver, één van de drie drukste zaterdagen van het jaar voor de spoorwegen!

Wil een van mijn lezers zo lief zijn me een mail te zenden om me te zeggen dat ik fout heb gelezen? Waarvoor dank.


DE LIJN

Het is al ruim een jaar dat ik publiceer dat de werking van De Lijn een groot drama is. Evenzeer publiceerde ik dat men (steeds meer en meer) ritten afschaft en dit zonder de reizigers - die de bestaansreden zijn van De Lijn! - te verwittigen. 

Al even lang geef ik De Lijn de raad om heel veel geld te besparen door niet langer aan elke tram- of bushalte een uurrooster te plakken die toch nooit klopt. Gewoon één A4 waarop staat


BUSJE

KOMT 

ZO

EN DE TRAM HOPELIJK OOK !

En zie, zaterdag op de cover van De Tijd bekent De Lijn eindelijk wat ze al minstens één jaar doet: ritten afschaffen. Niet minder dan 200.000 ritten schaffen ze af! Dat zijn er pakweg 547 per dag!

En ja, de klanten zeggen in koor: "Wat kunnen we er aan doen?


NOG SLECHT 90 MILJARD SCHULDEN

AB InBev is een wereldbedrijf met eersterklas aandeelhouders. Voor hen die het nog niet wisten: het bedrijf brouwt bier dat over de hele wereld wordt gedronken.

Hoe zulk een bedrijf niet eerst de schulden afbetaalt i.p.v. dividenden aan de aandeelhoudeers, zou zeer de - niet retorische - vraag kunnen zijn.PECHVOGEL WOUT

Dat wens je toch je ergste vijand niet toe, nietwaar!?

Onze beste renner van het moment die zijn bocht mist en de Tour moet verlaten.

Over zes dagen is het alweer gedaan, den Tour! Ik kijk nu al 66 jaar naar de Tour maar voor mij krijgt deze editie de prijs van de knapste, de mooiste en de spannendste TOUR DE FRANCE.

Ook onze Belgen deden het voortreffelijk.

Als Wout nu ook nog leert van de dranghekkens te blijven . . . 

We wensen u allen een spoedig herstel, beste Wout!


CITAAT VAN DE WEEK

Laat me afsluiten met het citaat van totentrekker nummer één van de Belgische politiek, Herman De Croo. 

"Onze wereld is in gevaar, maar wij staren naar onze navel".

Wat old boy Herman de laatste halve eeuw inderdaad heeft gedaan, is staren naar de navel van hemzelf  en de navels van zijn familie.

Vijftig jaar lang zijn zakken gevuld en niks gedaan om de staatsschuld - die (hoe toevallig) sinds hij in de regering zit, alsmaar steeg - te verminderen.


VANUIT DIENSTENCENRUM 't VIOOLTJE . . .

. . . waar ik nu dagelijks het middagmaal nuttig, wens ik mijn lezers een warme week toe.

See you later, alligators!
  


                   MIJMERINGEN . . . VAN DINSDAG 16 JULI 2019.

verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

                        reacties steeds welkom op roger@stropken.be


TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 WORDEN MIJN MIJMERINGEN GEPUBLICEERD OP DINSDAG IN PLAATS VAN OP MAANDAG; DANK  VOOR UW BEGRIP!


GENTSCHE FIESTEN 2019

Vrijdag 19 juli is het zo ver: de opening van het – weliswaar tijdelijk – grootste openlucht restaurant binnen ons universum. Van einde en ver, en dus letterlijk vanuit de vier windstreken, komen toeristen hierheen. Wie voor volgend jaar in dezelfde periode een hotelkamer zoekt binnen een straal van twintig kilometer binnen de Arteveldestad, zal een hoerengeluk moeten hebben om die te kunnen boeken.

Ook dit jaar swingden de huurprijzen voor de eetstandjes weer de pan uit. Nu ja, met een blauwe burgemeester kon niemand iets anders verwachten. Straks betaal je, tien dagen lang, weer vijf euro (en meer) voor een pistolet, een plakje vlees en een vleugje ajuin! Salut mein ratje. Ik ga dat niet betalen.Ik koop me wel een hamburger aan het kraampje bij de ingang van ht Sint-Pieterstation aan 2,90  euro voor identiek hetzelfde voedingsprodukt.

Ik hoop dat het volgende week beter weer is dan op heden. Hier aan zee loopt de helft van de toeristen met een hoestbui en een snotvalling te koop. Tja, de seizoenen, en het klimaat . . .


GRAAG JULLIE AANDACHT

Ik heb het hele weekend en maandag zo ziek gelopen als een hond. Als jullie vinden dat ik een en ander door elkaar sloeg dan zal dat zeker zo zijn. Waarvoor mijn verontschuldigingen. 

Volgende week wordt het - gegarandeerd - veel beter.

 

TEGEN DE MUUR ZETTEN EN AFSCHIETEN ?

SOS – MAYDAY – Hoe moet ik hieraan beginnen?

Uiteraard is dit item, mijn inmiddels veertig jaar durend stokpaardje, immens veel belangrijker dan welke Gentsche Fieste ook maar – als geboren Gentenaar (in de kliniek van dokter Vercauteren) dien ik de eerste plaats in mijn wekelijkse gedachtegangen toch aan deze Gentsche activiteit te geven. 

Dit wordt een erg lange. Als ik het zelf al als lang omschrijf dan zal het voor jullie wellicht volstaan om hier niet aan te beginnen. Ik heb gelukkig - voor de democratie - het punt bereikt dat mijn onversaagde lezers begrijpen wat ik bereiken wil. Dat ik soms (nou ja, regelmatig) serieus kan uit- of afwijken, nemen ze er bij. Oef! Ze herinneren zich dan dat ik amper een getuigschrift bezit van lager middelbaar. In vergelijking met de diploma’s van de huidige (so called) journalisten is dat zoveel als ‘Roger, ge zijt succesvol door het kleuteronderwijs geraakt en mag naar het eerste leerjaar’. Ik ben blij met mijn lezers die de bereidheid hebben om er mijn Gentsche tongval bij te nemen. ‘Ge’ klinkt nu eenmaal sympathieker dan ‘Je’.

Hebben jullie ook soms het gevoel dat ge wilt beginnen schrijven (of praten) maar er meerdere woorden (en zinnen) zijn waarmee ge starten wenst?

Het is zaterdag 13 juli 2019. Mijne pa zou genoten hebben van de fantastische rit, inclusief de overwinning, van Thomas De Gendt. Wat een rit. Wat een coureur! Wat een schitterende zege! Zoiets verdient vijf pagina’s in de gazet. Helaas zal hij die niet krijgen. Hij is Kris Van Dijck niet, nietwaar! En in Het Laatste Nieuws, en andere rioolgazetten, geven navenante tekstschrijvers al decennia meer ruimte aan sensationeel geroddel dan aan sportieve wereldprestaties!

Vandaag, precies 55 jaar geleden – zo rond 18.45 uur – stierf mijne pa. Ik had hem die middag nog eens een ijsje gebracht dat ik, met de snelheid van Rik Van Looy, de keizer van Herentals, van de Gentsche Groentemarkt naar de Sint-Vincentiuskliniek vlamde om dat ijsje toch niet gans te laten smelten. Mijne pa was stekezot van dat ijs van ijsbar Jacky. 

Ik zou Georges Henderick, die prachtige vader, nadat ik dat laatste ijsje naar zijn lippen had gebracht, nooit meer zien. Het was op bij hem. Na 109 dagen vechten tegen de hersentumor - die belette dat zijn schedel nog op zijn hoofd passen kon - is hij heengegaan. Als die hemel echt bestaat dan past hij daar schitterend in. Professor Hofffman gaf achteraf ruiterlijk toe dat men hem veel te lang in het leven had gehouden . . . en gebruikt om de wetenschap ter wille te zijn.

Voor hen die zo vermaledijd zijn te twijfelen aan de hoofdreden van het bestaan van deze site: ik wil de norm veranderd zien in deze wereld van persmuskieten en gewetenloze uitgevers en liefst vooraleer ik mijn laatste adem uitblaas. De kans dat die ‘liefst’ gerealiseerd wordt, vermindert elke dag opnieuw met één duizendste.

Geen bedrag - zelfs geen 260.000.000 euro aka de winst van NV De Persgroep anno 2018 - kan een glimlach rond mijn lippen toveren als schadevergoeding voor het leven dat de krant Het Laatste Nieuws mij heeft ontnomen op woensdag 23 april 1980. De mogelijk aangeboden verontschuldigingen door de bestuurders van diezelfde mediagroep zouden overigens puur ‘cinema’ zijn. Wie gelooft zoiets nog van die acht gewetenloze lui? 

Als Rabobank één van die acht bestuursleden – zijnde Jan Louis Burggraaf – als CEO daadwerkelijk in dienst heeft dan hebben de klanten van die bank het recht zich de vraag te stellen of ze hun vertrouwen en geld nog langeer aan dergelijke gewetenloze bankier zullen toevertrouwen. 

Dit ter inleiding.

Jullie lezers weten dat de bescherming van de burger(s) in de media mijn levenslang stokpaardje was, is en zal blijven. D.d. 6 juni 2002 trachtte een vrederechter, op aandringen van Christian Van Thillo mij het zwijgen op te leggen en verzocht om mijn internering. De man kwam niet alleen van een kale reis terug; hij werd door het Gentse Hof van Beroep zwaar terecht gewezen. Maar CVT is een gul man voor iedere onverlaat die klakkeloos – als een of andere domme werkmier – doet wat hij beveelt. De mediageile vrederechter van Roeselare werd een populair mediafiguur die in de kranten van De Persgroep en op Vtm-televisie om de haverklap in de belangstelling mocht staan.

Een gazet, en de media in het algemeen, . . .. ze maken of ze kraken iemand! Hoe zei Warren Buffet dat ook alweer? “It takes 20 years to build a reputation and only 5 minutes to ruin it”.

Het aantal mensen wiens leven door een journalist (ooit ‘pennenridder’ genoemd) in de vernieling werd geschreven sinds WO II is niet te tellen. En dan spreek ik alleen over Vlaanderen.

Als iemand van jullie hier (en nu) de indruk krijgt dat ik kwaad ben; ik ben razend om de wijze waarop P-magazine dit heeft gerealiseerd.

Voor alle duidelijkheid: P-magazine mocht dat best publiceren maar kon men echt geen dag wachten?

Bestaat het toeval echt? Lijkt wellicht een gekke of domme vraag maar wil iemand mij verklaren – alsof ik een uk van negen ben – hoe het komt dat ik nog leef. Hoe het komt dat Die van Hierboven mij niet naar het buitenaardse Rijk transfeerde. Ik blijf vechten om mensen te beschermen tegen de almachtige vernielzucht van de meest vreselijke, verwerpelijke wezens dewelke Die van Hierboven ooit schiep.

Vraag Oscar Wilde, Will Ferdy, Elton John, Cliff Richard, dat koppel uit Kortrijk (scrol terug naar 1 juli, eerste item), journalist Stephan Keygnaert (zelfde scrol), magistraat X uit Tongeren of politicus Kris Van Dijck maar eens welke alles verwoestende monsters mediaschrijvers (kunnen) zijn! En dat allemaal – en uitsluitend – omdat ene Christian Van Thlllo, en zijn zeven ‘brothers in crime van NV De Persgroep’ 260.000.000 euro winst zouden kunnen maken of omdat ene Maurice De Velder nog een paar openstaande rekeningen te vereffenen heeft met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De gemeenheid van Christian Van Thillo is veel erger dan de leeuw die de jonge Bambi uitkoos als avondmaal maar er eerst nog een halfuurtje mee gaat stoeien. 

Geen levend wezen, beste Maurice, gelooft dat u – of uw medewerkers – niet wisten dat Kris op het hoogtepunt stond van zijn loopbaan op het moment dat jullie die sms-berichten volop de wereld inzonden. Hoe laag kan een mens (ik bedoel: de zeikerd die – al dan niet in uw opdracht – net dat moment had gekozen om Kris Van Dijck de genadeslag toe te bedelen die feitelijk voor een ander, voor ene Bart bedoeld was) niet vallen? Zo iemand moet je toch tegen de muur zetten en afschieten? Of niet?

Voor alle duidelijkheid naar elke mogelijke procureur-generaal toe: die laatste zinnen zijn - grijns -pure vragen. Naar diezelfde zeven heren toe: kunnen jullie die onverlaat die de sms-jes verzond niet vervolgen? Of genieten dergelijke schrijvende criminelen jullie bescherming waardoor ze verzekerd zijn van (het totaal gevoel van) straffeloosheid? 

Zoiets als de straf die acteur Guy Van Sande vrijdag te Veurne kreeg opgelegd: geen dag naar de gevangenis. Passeer gewoon langs AF, incasseer die drie jaar voorwaardelijk en, meneer Van Sande, herbegin gerust. De volgende keer dat we u hier zien, vinden we wel iets anders uit om u effectief uit de gevangenis te houden.

Ik zet een maandpensioentje in op de zekerheid dat als die acteur niet Van Sande maar Roger Henderick had genoemd of Tsjeef Klakke, hij wel degelijk naar de gevangenis was verwezen.

Nu ja, ook de keuze van advocaat is belangrijk. Maar daar ga ik in deze eens niet dieper op in.

Ik begin meer en meer te geloven dat wat procureur-generaal Erwin Dernicourt eind vorig jaar orakelde - zijnde 'De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen' puur praat tegen de vaak was. Negen maanden later leverde die magistratuur nog geen enkel bewijs van die verwijdering. Integendeel zelfs! De eigen vriendjes blijven feitelijk . . . totaal straffeloos.

Van Dijck was nooit de keiharde nationale politicus waarvan er overigens al voldoende ons Vlaams, en Belgisch, landschap bevolken. Tel daar gerust ons koningspaar bij. Elk van die hier genoemden zijn poenpakkers en meedogenloze wezens die – al veel langer dan in 2019 – bewezen wat voor een bende (sorry voor het woord) egocentrische klootzakken het zijn.

Voor de fanclub van Filip en Mathilde onder jullie: kijk eens naar jullie loonstrookje eind deze maand en zoek naar de 5 % indexatieverhoging. Iets wat – op het, grijns, loonstrookje van dat echtpaar – wel terug te vinden staat! En ik, dom kieken, maar denken dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Nu ja, Filip is een huurling uit Saksen-Coburg!

Is het toeval dat Vlaamse media in minder dan vier weken ervoor zorgden dat ik drie artikelen las over mensen die in de media kwamen? Elkeen die me hier volgt weet dat ik geloof in de onmetelijke en almachtige kracht van het triumviraat van de politici en de magistratuur die – samen met de media – alle macht bezitten in Vlaanderen. Zij verdelen en heersen en ja, heel zelden dient op hun altaar iemand te worden geslachtofferd. Deze maand was dat de politicus die een FANTASTISCHE levenspartner heeft!

In die drie weken besprak ik in Mijmeringen . . . de negatieve media-aandacht van een magistraat te Tongeren, een chef voetbal van Het Laatste Nieuws en vandaag schenk ik mijn volle aandacht en strijdlust aan WEV en haar vriend die – laat ons een kat een kat noemen – op een meedogenloze wijze en op een heel goed uitgedacht moment - letterlijk en figuurlijk van het podium werd gehaald om (en dat was zowel verstandig als menselijk van de heer Pol Vandendriessche) Kris uit beeld te halen.

Let wel: ik ga Kris Van Dijck hier niet zalig verklaren. Verre van.

Ik ga hem al zeker niet noemeren bij de vijftig meest intelligente van zijn partij. Hoe kinderachtig onnozel dient ge te zijn om aan je hoertje (dat driehonderd euro per uur vraagt) de kans te bieden om van de Staat te profiteren? 

Heeft een hoertje dat driehonderdduizend euro per jaar verdient, waarvan 90 % in het zwart, echt staatssteun nodig? Ik heb een pensioentje van 879,99 euro per maand. Dat is 27 maal minder dan Lynn! Maar ik krijg van mijn Staat nog niet eens datgene wat een vluchteling krijgt die veel meer krijgt, naast een gratis woonst, dokter, bus, trein, tram, enzoverder. 

Waarom N-VA-politici (maar evenzeer andere politici) wel brieven verzenden voor hun hoertje en niet voor mij, is iets dat ik al veertig jaar niet begrijpen kan.

Hoe oerdom dient ge overigens te zijn om met een goed stuk in uw kloten te gierig te zijn om iemand te vragen je naar huis te voeren?

Dat beide dwaze mensenfouten van Van Dijck zijn ingegeven door de macht die plots in zijn schoot werd geworpen, tja . . . Niks gevaarlijkers dan macht, tenzij . . . de absolute macht. En als ge dan een voorzitter hebt die jaren de absolute macht uitstraalt . . . 

Kris zat dus ongelooflijk fout te denken dat ook hij de absolute macht bezat. Maar laat mij terug naar die zeikerd gaan die meende dat hij dat enige echte gloriemoment van een gewone onderwijzer mocht kelderen. 

Jezus Christus, Jij van Hierboven . . . hoe kan u zoiets (en dan nog ongestraft) tolereren? Was die onderwijzer plots Ceausescu? Was hij ineens koning Leopold II die 12.000.000 donkergekleurde mensen van de Aardbodem verdwijnen deed? Was Kris Van Dijck zomaar van naam veranderd en noemde hij plots Charles Manson of (om heel even in eigen land te blijven) Marc Dutroux? Niks van dat alles! De man zou met moeite de mug doodslaan die hem wil bijten. Zulke mensen zijn overigens de makkelijkst aan te vallen slachtoffers van onze criminele persmuskieten.

Maar laat me dit onmenselijk behandeld verhaal over iemand die – politicus zijnde (geweest) – toch ook een hartje hebben moet. Een onderwijzer die zowat het allerhoogste bereikte wat hij in zijn carrière ooit zou kunnen bekomen.

Ik heb het over de heer Kris Van Dijck. Geen kat in de wereld kent hem niet.

Sta mij, zeer geachte lezeres en lezer (zonder wie deze site niet de minste reden van bestaan hebben zou), toe de feiten eens op een chronologische volgorde te plaatsen.

Ik ga toch heel effe nog iets schrijven van op een ander . . . takje. Iets waar geen journalist over schreef maar waarmee ik iets wil terug brengen naar het niveau waar het echt thuishoort en ja, het hoort hier passend bij.

In ons land zijn we met pakweg (en nu gebruik ik voor eenmaal echt natte vingerwerk, waarvoor sorry) vier miljoen mannen die tussen de 18 en de 81 zijn. In dit land (en dit is helemaal geen natte vingerwerk!) worden er jaarlijks pakweg 100.000.000 (honderd) miljoen betaalde wippen gerealiseerd per kalenderjaar. Of er volgend jaar één 365 ste extra wippen zullen geschieden is niet eens belangrijk.

Of die honderd miljoen wippen allen leiden tot een seksuele ontlading is niet relevant. Ik heb nogal wat kennissen die al jaren/decennia hun boterham verdienen met het oudste beroep ter wereld. 

Klaarkomen in twintig seconden of een gans weekend in beslag nemen? Wij mannen zijn desbetreffend nogal verschillend.  Die van Hierboven, bij wie mijne pa leeft, heeft ooit een voorwerp geschapen waaruit ontelbaar millennia later mensen zoals u en ik zijn ontstaan. Mensen met positieve en met negatieve eigenschappen en karaktertrekken.      

Geloof me vrij, wij mensen, we hebben dan wel meestal twee oren, twee ogen, twee handen en twee benen maar we zijn anderzijds zo ontzettend verschillend!

Ik mag stellen dat er weinig varianten zijn op ons lichamelijk genot die me onbekend zijn. De twee Belgische vrouwen waar ik was mee gehuwd, bleken achteraf voorstander te zijn van het ontvangen van serieuze pakken slaag en dat meermaals per week. Ik verschoot niet weinig toen mijn enige zoon mij in 2002 zei ‘Papa, Danny slaat mama veel’. Vijftien jaar later, ergens in de maand juni 2017, vertelde mijn oudste dochter (die ik toen al 36 jaar niet meer had gezien) Isabel me dat haar moeder, Erna,  haar hele leven slaag had gekregen van haar tweede man. 

Tja . . . Les femmes de ma vie! Als ik daar een boek over begin dan gaan duizend pagina’s niet volstaan. En dan had ik het nog niet eens over een tussentijdse ‘vriendin’ die momenteel gratis staatslogies geniet omdat ze haar vent zou hebben vermoord. Tja, vrouwen . . . het duurt een mensenleven (en drie dagen) vooraleer je ze echt kent. Waarom Erna en Myriam me nooit hebben verteld dat ze sm-wensen hadden, is zeer de vraag die hier nu puur retorisch gesteld is.

Les femmes de ma vie! Les hommes et les femmes du monde . . . Geen planten- of dierensoort slaagt er in het leven zo ingewikkeld te maken voor de ander(e).

Die van Hierboven heeft ons begiftigd (vergiftigd?) met gevoel- en genotsbehoeftes. En ja, geloof me vrij, een vrouw en een man, er is wel degelijk meer verschil dan het al dan niet bezitten van een broeikamer (nodig om het bestaan van mensen te kunnen verder zetten).

Maar ik heb het over Kris Van Dijck. Ik ken de politicus, noch de man en al zeker de mens niet die in harmonie leeft met die WEV. Leentje schijnt ze te noemen, Leentje Vanhulle. Van mij krijgt ze de prijjs anno 2019 van meest liefhebbende & verstandige vrouw. Een vrouw die karakter (in Gent noemen wij zo’n Leentje 'een wijf met ballen’ en dat is heus een eretitel, hoor Leentje!). Had ik er zo maar één gehad, vooral die 23 ste april 1980.

Kris mag voor haar (in hun tuin, hun kelder of op de even voor hen bestaande zolderkamer) een standbeeldje laten plaatsen. Enkel te bekijken en bewonderen – voor en door hen

Wat een vrouw (= WEV) is me dat nou! Het zal wel niet geschieden maar ik wil met haar – met of zonder haar vriend Kris – best eens ergens anoniem één of meerdere glazen drinken, tenminste op (grijns) voorwaarde dat Leentje dan BOB is.

Vrouwen, dat is een fantastisch ras, tenminste . . . ‘. Zo staat het op een t-shirt dat ik anno 2004 ooit op de jaarmarkt te Peer liet bedrukken. En ja, mannen zijn dat evenzeer.

Beiden hebben momenten nodig om stil te genieten terwijl ze overpeinzen wat er onlangs geschiedde of terwijl ze plannen maken voor wat komen moet. De ene heeft n klein hartje wat niet zelden in hetzelfde lijf zit van dat van een groot bakkes.

Ik ben nu bijna vijftien maanden bezig met deze site. Ik sprak – zowel irl, per foon, middels facebook of hoe dan ook – in die tijd met wel drieduizend mensen over wat politici, magistraten en media ons allemaal aandoen in Vlaanderen. Het aantal steunbetuigingen (niet alleen mondeling) geeft me een hoge graad van genoegdoening edoch stel ik mij – overigens meer en meer – de vraag of ik hier wel moet mee doorgaan. 

Als ik al die geschreven steunbetuigingen zou publiceren (en dan al zeker die van medialui en van magistraten) dan zou ik, heel vermoedelijk, een beweging op gang kunnen brengen die de wereld een heel klein beetje beter, menselijker en gelukkiger maken kan. Maar het zit niet in mij mensen te confronteren die me wel hun steun toezeggen maar (en dat is begrijpelijk) die gewrongen zitten binnen een keurslijf als werknemer en dusdanig hun C4 zouden krijgen. Ik ben ook niet de persoon die de wereld op haar kop wil zetten door mails te publiceren die een oorlog binnen de media- of magistratenwereld uitlokken zou. Geloof me vrij, geachte lezeres en waarde lezer, er zijn in die beide professionele leefwerelden weinig dagen dat er geen vetes worden uitgevochten.

En ja, ook ik wist over welke politicus het ging toen er werd geschreven (en nog veel meer achter de rug geroddeld) over dat proces tegen dat koppel dat mensen chanteerde. Als ik morgen zou starten aan een boek met daarin de namen van politici, medialui en magistraten die buiten de lijntjes kleuren dan hebben we het Zwartboek van de BELGISCHE MACHTSHEBBERS. Zoiets als het ZWARTBOEK VAN DE GROTE BEDRIJVEN, deel twee dat me dit jaar cadeau werd gedaan door een hoogleraar ven de KUL. Ongelooflijk welke bedrijven daar instaan. 

Ik zal daar nooit aan beginnen. Wat iemand thuis, of op een of andere hotelkamer of zelfs in de Acanthuus, de Antwerpse fetisch-club of een pure (dure) homotent etaleert, is haar (of zijn) affaire. Hoeveel Kris Van Dijck ooit per uur betaalde aan een van de honderdduizend hoertjes die zichzelf voorzien van een beter financieel leven, is dat evenzeer. Het was zijn geld en niet het mijne of dat van iemand anders.

Uiteraard komt ellende nooit alleen. Dat heeft te maken met de Wet van Murphy. Ik ben (grijns) zeker dat Kris die wet nu ook wel kent.

Het zal wel nooit stoppen die eindeloze honger van journalisten – en van hun mediamagnaten - te stillen. Honger, niet voor liefde maar voor het brengen van de sensationeelste artikelen in krant, of andere media. En dan heb ik het hier uitsluitend over de publicaties die te voortijdig en te onterecht het leven zien.

Ik hoop dat het nooit geschieden zal, noch naar journalisten die al lang niet meer verdienen om het eervolle speldje van pennenridder op te steken, noch naar de gewetenloze poenpakkers zoals Christan Van Thillo maar ik stel me soms (en al zeker de voorbije week) de vreselijke vraag of het zou helpen als een of ander slachtoffer van de media eens manu militare een kalasjnikov pakt en een hele redactie neerknalt. Of nog beter: gewoon die hele bestuursraad eens ernstig het vuur aan de stenen legt. 

Ik hoop echt dat het nooit geschieden zal maar de reacties die ik de voorbije twee weken kreeg (n.a.v. mijn artikel van 1 juli 2019 over Stephan Keygnaerts waren enorm. En dan bedoel ik echt ENORM POSITIEF maar ook bedoel ik dat er echt veel journalisten mij hun reactie bezorgden! Ook zij vinden dat een krant veel te makkelijk, meestal te voortijdig en dus evenzeer te onterecht, de goeie naam van een gewone burger(es) negatief afschilderen. 

En ja, ik heb deze week vele malen met mijn handen naar mijn ogen moeten gaan om ze niet langer nat te laten. Ik krijg dan telkens een gevoel dat me hopen doet dat er voldoende journalisten de bereidheid hebben om eens - overigens volledig vrijblijvend - deze problematiek bespreekbaar te maken. Ons kleine landje zou de voorloper kunnen zijn voor de hele wereld.  

Verslaggevers, reporters, interviewers en (vooral) columnisten, laat ons een samenkomen. Laat ons eens onversaagd, zonder enige vooringenomendheid, praten over die problematiek die al eeuwen bestaat.

Het was niet Murdoch die de ontdekker was van riool- en andere sensationele roddeljournalistiek. Maar hier – en nu –kunnen wij (ondergetekende samen met jullie) wereldwijd geschiedenis schrijven door niet langer deze kwestie te negeren. Ik zal – misschien op één na – nooit jullie steun publiceren aan deze site, aan mijn gedachtegang, aan deze ene . . . MIJMERING die voor mij mijn levensdoel is geworden.

Ik weet dat Christian Van Thillo jullie woordvoerder Pol Deltour levenslang inhuurde opdat dit item nooit zou worden besproken. Misschien moeten jullie eens nadenken of de VLAAMSE VRIJE PERS nog wel een bestaansreden heeft. If not, go to hell en doe maar verder met het vernietigen van individuele levens wegens te voortijdige en te onterechte publicaties allerlei. Hopelijk . . .

Tja, ik zal hier maar best mijn woorden inslikken.  

Ik weet, ik ben weer ontzettend uitgeweken. Net zoals jullie weten dat ik het niet anders kan. Maar ik wil afsluiten met drie dingen:

01.EN HET BELANGRIJKSTE: jullie, (vooral schrijvende) perslui verzoek ik (heel echt nederig. Ik wil daarvoor zelfs publiekelijk op mijn knieën gaan zitten op de plaats en dag dat het PERSGROEP-gebouw te Antwerpen officieel wordt geopend in aanwezigheid van Bart de Wever) zijn de sleutel om die marmeren poort van het marmeren gezelchap dat niet weet wat democratis is te openen. Uiteraard is het leuk elke maand gegarandeerd jullie loon op jullie rekening te zien verschijnen. Maar bedenk heel even, twintig seconden, wat er geschiedt als jullie zelf (of een familielid) negatief in de media belanden? Dit gaat niet over macht maar over plicht en recht. Heeft een journalist (die naam waardig) het recht op te komen voor de goede naam en reputatie van zijn medeburgers? Of mogen jullie eindeloos reputaties vernietigen zonder dat er afdoende bewijs van schuld is geleverd? De reputatie van medeburgers beschermen is overigens niet alleen jullie recht maar vooral jullie plicht!

Ik weet dat ik (alvast naar de media toe) heel ver ben gegaan. Zeg maar . . . tot op het randje van het moment dat een of andere – op de loer liggende procureur-generaal – meent de tekst te hebben gevonden om nog eens te pogen om mij te laten interneren of aanhouden. Maar als iemand niks meer heeft dat hij verliezen kan, laat staan dat hij nog enig familielid heeft, dan kan men weinig verliezen. Bedenk eens, (vooral) schrijvende persmensen wat er geschiedt als een van jullie slachtoffers die te voortijdig door jullie negatief de media haalde, echt gek wordt.   

Ik heb geschreven dat ik de mening ben toegedaan dat men die zeikerd van P-Magazine tegen de muur stellen mag en afschieten. Als Die van Hierboven met die persoon hetzelfde doet als wat hij met Mon De Voghelaere deed, ben ik daar ook best tevreden mee. Soms komt Die van Hierboven dus echt tussen en neemt zulke specimen gewoon uit het leven.

Ik hoop echt dat het nooit geschieden zal maar als ooit één onschuldig slachtoffer van de smeerlapperij van journalisten beslist om wraak te nemen op de media, dan gaan jullie anders redeneren. Dan worden jullie wellicht zelf de vragende partij om over dat onderwerp een ernstig debat te voeren. 

02.Ik heb ontzettend veel bewondering over hoe Pol Vandendriessche en de partijsecretaris van N-VA er in slaagden Kris te verwijderen van de galg die hem ongetwijfeld donderdag 11 juli wachtte. Kris en WEV Leentje – op een snelle en efficiënte wijze – werden behoed voor een kruisverhoor door journalisten. Dat dit – heel vermoedelijk – i.o.v. ene Bart De Wever geschiedde is niet relevant. Het zou bewijzen dat die voorzitter toch ook een paar menselijke trekjes bezit. Voor de partij is de schade best te herstellen. 

Mij lijkt dit ‘le moment suprême’ opdat Bart, Tom en Barbara, samen met Jan (Hesp) uit Brasschaat zich eens een weekend lang verwijderen van het politiek landschap in België. Ze hoeven daarom (nog) niet te praten over een huwelijk tussen beide partijen. De Vlamingen zullen veel sterker uit dergelijk gesprek komen en de eurregio Vlaanderen heeft kans om te ontluiken.

Het is tijd dat de Vlamingen krijgen wat de N-VA voor de verkiezingen van 25 mei 2014 orakelden: een onafhankelijk Vlaanderen. Dat – zolang dat er niet is – dit apenland niet langer te besturen valt, is dan een jammerlijke vaststelling. Het gaat hier nog steeds (aan een snelheid van 507 euro per sekonde) gewoon bergafwaarts!

Dat zoiets onvermijdelijk zal leiden naar nieuwe federale verkiezingen . . . ET ALORS!

03. Ik sluit af met woorden naar Leentje en naar Kris. Dank Die van Hierboven dat je zulk een Leentje hebt. Geen 260.000.000 euro kan haar vervangen, hoor!

Uiteindelijk, beste Kris, zult ge landen waar ge thuishoort. Waar een volkse, verstandige en graag geziene medemens burgemeester is van een gemeente met pakweg 9.598 zielen. Dat cijfer dateert van 1 januari dit jaar. Ik zou bijna willen verhuizen naar Dessel, echt waar. 

Ook (veel groter) bakkes Jean-Marie De Decker is uiteindelijk dankzij zijn Leentje dat Christine heet, veilig geland, niet in Dessel maar in Middelkerke. Hij is daar letterlijk (en figuurlijk) de koning te rijk.

Ik zie jullie allebei nog decennia als gelukkig – en zeer gewaardeerd – burgervader floreren. Laat me afsluiten (ik kan het niet laten) met volgend filmverhaal.

Ooit (ben de naam van de film vergeten maar dacht dat Klaus Kinski er de hoofdrol in speelde) zag ik een film waarin de hoofdacteur een operagebouw wou neerzetten te midden van het Amazonegebied. Een echt gek gedacht dat onmogelijk te realiseren was en waar hij decennia geld zocht voor te vinden. Om een lang verhaal heel wat in te korten: de film eindigt met de beelden van een boot waarop een heel operagezelschap de Amazonerivier afvaart en een opera opvoert! Prachtig toch zoiets?

Soms dienen mensen hun droom te realiseren voor één enkele dag om dat geluk zo intens te mogen ervaren dat ze daar jaren lang kunnen van nagenieten. Beide N-VA-politici weten dat hun burgemeesterschap bestaat uit meer dan één dag, meer bepaald uit 2.192 dagen. Ergo burgemeester Kris, waarom terugdenken aan 11 juli en de weken daarvoor? You’ve made a (or some) mistake(s) but the mediajudges offered you the final bill: het (tot uw 99 jaar) burgemeesterschap te Dessel!

NEXT PLEASE!

Ik hoop echt dat jullie er wijs uit raken. In het andere geval: steek het op die vijf verschillende medicamenten die ik momenteel nemen moet.


 

DAGVERS


ESCORTE METTEN

Vlaanderens gezagbekleders

Homans en Van Dijck

Halen uw gemeenschap en

hun namen door het slijk.

 

Wat de N-VA moet

Na de zoveelste faux-pas?

Flexy-job voor Peumans

En comeback van Geert Bourgeois! 


Was dit bijna vergeten maar deze dagvers van Stijn De Paepe hoort er toch echt bij.

 

 WAT IK ME NU AFVRAAG . .

. . . is of jullie nog de tijd, en (grijns) interesse vinden om nog iets anders te lezen.

Ik vind dat mijn medeburgers het waard zijn en verdienen om – liefst zo snel mogelijk – van de media de garantie te bekomen dat hun naam niet langer te voortijdig, maar vooral te onterecht, negatief zal worden afgeschilderd en betiteld.

Het is een eeuwenoud probleem, de bescherming van onze eigen goede naam. Zelfs William Shakespeare schreeuwde (ik dacht in Hamlet) ‘My reputation, my reputation; they stole my reputation!’. En neen, het heeft niks meer te maken met wat de familie Van Thillo mij heeft gelapt. Met andere woorden: ik zal geen glimlach krijgen rond mijn lippen krijgen als – wonder boven wonder – Van Thillo plots aan mijn deur staat met excuses en een vette cheque. Die excuses zouden niet gemeend zijn en wat begot moet ik persoonlijk met dat geld de dagen, weken of maanden die me nog resten?

Ik wil dat journalisten beloven te doen waar ik hier vriendelijk – en ontzettend nederig - om verzoek.

 

MODERNE TIJDEN

Ooit zei een dochter mij ‘Onze pa is blijven hangen aan de sixties”. Ze zei dat toen ik begin deze eeuw te Sinnt-Amandsberg woonde. Ik had daar de beste wijkagent ooit. Heb er nog een paar heel goeie gekend maar Guy Cole was de beste. Veruit de beste zelfs! Zonder hem en toenmalig procureur Jean Soenen  waren mij laatste achttien jaar geheel anders verlopen.

Die dochter heeft gelijk gehad. Ze heeft dat nog steeds. Ik zit vastgeankerd in die Sixties.

Toentertijd was familie nog een (h)echte familie. Op heden is dat een aanhangsel geworden dat men – bij de eerste beste gelegenheid – aan de wilgen hangt. Niet zelden maken kinderen zichzelf – gemakshalve - wijs dat ze, in geval van een scheiding, moeten kiezen tussen de vader en de moeder. Dat de vaders meestal daardoor hun kinderen en kleinkinderen missen, laat hen Siberisch koud.

Toen zes jaar terug Bart orakelde dat het tijd was voor Verandering dan heb ik die voorzitter van N-VA blindelings geloofd. Het was ook tijd voor Verandering! Ik stond toen pal achter hem en zijn partij. Tenminste tot . . . the morning after! Toen kreeg Bart De Wever een aanval van Alzheimer en vergat zijn belofte die hij maakte naar alle Vlamingen toe!

Moderne tijden: zowat dagelijks vraag ik aan mensen die samen op terras zitten of ze met elkaar aan het chatten zijn. Soms zijn er dat twee, soms drie en al eens vier die aan eenzelfde terrastafeltje een half uur lang ‘babbelen’ via hun Smartphone. Heel wat van hen vallen dan uit de lucht en snappen niet direct dat ik hen feitelijk uitlach. Eens ze het snappen dan beginnen ze me verwijten toe te sturen. Uiteraard is dat niet leuk maar ik lokte het wel uit en dan kon ik hen toch eens twintig seconden van dat oerdom communicatietoestel weg houden.

Nooit moet ik zulk dom toestel hebben. Ik hou me wel bij mijn Samsung anno 2007 die toen 14 euro kostte.

Moderne tijden: hebben jullie al eens een dokter nodig gehad? Veel geluk toegewenst. Mijn huisdokter is naar Kroatië. Een verlof dat hij ongetwijfeld dik verdiend heeft. Volgende week dinsdag is hij terug. Oef.

Op zijn site staat dat zijn klanten terecht kunnen bij twee collega’s te Oostende die – zoals de site mooi vermeld – de dossiers van zijn klanten kunnen inkijken. Geef toe, dat is mooi van mijn huisdokter.

Ik bel dus maandag (zo goed als doodziek) 15 juli naar de eerste plaatsvervanger. Een (gggrrr, wat haat ik antwoordapparaten toch) toestel vertelt me dat ik vanaf dinsdag 17 uur terecht kan om een afspraak te maken. Ik ben NU ziek, niet over 32 uur! Op hetzelfde soort (stom) toestel verneem ik dat de tweede plaatsvervangende arts tot en met 19 juli afwezig is!

Ook dat noemt men dus MODERN TIMES!

Is het echt allemaal zo veel verbeterd? Ik heb er serieus mijn bedenkingen – en nog veel meer twijfels – over. Er gaat geen week voorbij of de kranten berichten over een familiedrama waarbij de man zijn vrouw neerknalt of de moeder haar drie kinderen wurgde. Modern Times . . . 

Jullie doen wat jullie willen maar . . . read my lips: we gaan met zijn allen de compleet verkeerde weg op.

 

VIOOLTJE

Sinds kort nuttig ik mijn middagmaal in het wijkcentrum ’t Viooltje in de Violierenstraat 3 B te Oostende. Ik weet dat de socialisten te Oostende mijn bloed ijskoud kunnen drinken omdat ik regelmatig schrijf over hun boegbeeld John Crombez. Dat die mensen me niet objectief beoordelen dat is hun democratisch recht.Maar voor hun democratisch recht ga ik geen waarheden verbloemen. Ik ben geen journalist van het Laatst Nieuws, hoor!

Er zouden zo negen wijkcentra zijn in Oostende. Ik ben helemaal niet zo beroerd om die rode socialisten van Oostende te feliciteren voor de werking van dergelijke wijkcentra. Je kan daar – afhankelijk van je pensioen – goed en goedkoop het middagmaal nuttigen. Het is er steeds piepproper en het personeel (dat door de bezoekers eerder als vriend dan als werknemer wordt beschouwd) is er vriendelijk en gereserveerd. Elke middag is er wel iets te doen, teveel om hier op te noemen,. Woon je in de buurt, kom dan van maandag tot vrijdag tussen 9.30 uur en 17  uur gerust eens langs.

Voor mij is – ondanks al die prachtige mogelijkheden die ’t Viooltje biedt – de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten het belangrijkste. Niet voor mezelf want ik heb - vier decennia lang - geleerd om alleen te leven.

Het aantal alleenstaanden stijgt elk uur en de meesten zoeken niet echt om in contact te komen met derden. Iets waar het stadsbestuur eens iets mag voor doen.

Al dat mooie van die wijkcentra mag enkel en alleen geboekt worden op de rekening van de Oostendse socialisten.

Dagelijks vind ge er twee dagbladen om in te kijken.

Had ik het reeds over die heerlijke ijscoupes die je er vanaf 14 uur kan verorberen?

 

WEKELIJKSE AVONDMARKT TE MARIAKERKE

 Aan de achterzijde van mijn straat ligt de Zeedijk.Ik zie die dagelijks omdat ik dan kan teugmijmeren naar dat fantastische chanson van ene Charles Trenet. Ik zie de zee en in mijn hoofd neurie ik LA MER! Waar is de tijd dat ik (ik dacht dat het anno 1964 was) met mijn neef Marc in Koksijde twee maanden als student werkte in de speelgoedwinkel van oom Paul?

Het was het jaar dat zijn zus geboren werd en Marc en ik voor het eerst ervoeren wat dronken zijn inhield. Allebei 2,5 gueuzen in ons lijf en we sliepen als doornroosjes.

Hier te Mariakerke is (nog tot eind augutus) elke zondag vanaf 17 uur een druk bezochte avondmarkt. Echt de moeite waard. Vanaf 19 tot 22 uur heb je dan animatie dankzij Vanessa Chinitor en Dirk Bauters.

Waar ik daarna heen ga, hoef ik mijn vaste lezers niet meer te vertellen.Met de tram van 22.19 uur van de kusttramhalte van Mariakerke Bad naar het Marie-Joséplein. Tenminste als ik gezond loop . . .


BIJ LEVEN EN (GEZOND) WELZIJN . . .

. . . wens ik elkeen een zonnige week toe.

                      DINSDAG 09 JULI 2019

                    verschijnt elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

                        reacties steeds welkom op roger@stropken.be


TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 WORDEN MIJN MIJMERINGEN GEPUBLICEERD OP DINSDAG IN PLAATS VAN OP MAANDAG; DANK  VOOR UW BEGRIP!


MIJMERING NAAR DE BRUSSELSE BURGEMEESTER TOE

Geachte heer Close,

Politiek in dit koninkrijk, en al zeker in een straal van vijftien kilometer rondom ons koninklijk paleis, is verwerpelijk, want een veel te elitair koningshuis in het koninklijk paleis te Laken . . . bbbrrrrr, ik huiver er echt van. Dat is – en al zeker sinds de laatste halve eeuw – synoniem van zakkenvullerei, het innen van steekpenningen en zelfverrijking ten koste van de kleinere burgers (lees gerust: ten koste van een steeds hoger oplopende staatschuld). In amper vijf jaar verhoogde onze staatsschuld van 380 naar 463 miljard euro ofte met 83 miljard euro! Met dank aan de twee regeringen Michel. Europa staat er goed voor, als jullie - grijns - verstaan wat ik wil zeggen!

Onze noorderburen slaagden er in om in 2018 een winst te boeken van 12 miljard euro. Onze politici klopten dat bedrag maar dan als schuld, niet als staatswinst! Nu ja, die hebben ook geen koningshuis als het onze dat ervoor zorgde dat (zie verder deze week) hun niksdoen werd beloond met een indexatie van . . . 5 (vijf) procent!

Ik was, meneer de burgemeester, zondag in uw stad. Mijn dag aldaar begon in de Aarschotstraat, u weet wel . . . die straat parallel met het treinstation van Brussel Noord. Om en rond dat (toch wel) internationaal treinstation stinkt het alsof ik mij in de armste sloppenwijken van het hele universum bevind. U moet daar echt eens langs gaan om de vergelijking te kunnen vaststellen. Maar ja, van die stinkplaats werd de hele entourage van de TOUR DE FRANCE heel ver weg gehouden. Wat niet betekende dat er ’s avonds nogal wat wagens stapvoets langs die etalages reden. Het is des mensen, nietwaar! Alvast deze straat staat internationaal (goed) bekend!

In dat straatje vol Oost-Europese, Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische schaars geklede dames die hun diensten (ik vermoed, grijns, dat het hun lijf is) verhuren is een cafeetje waar ik steeds binnen ga als ik in uw hoofdstad ben. Ik denk dat het DEN BUREAU noemt of zoiets. Van maandag tot vrijdag vind je er ambtenaren die op maandag praten over de niet echt schitterende prestatie van hun voetbalploeg het voorbije weekend. Op vrijdag hoor je hen dan enthousiast, vol vuur, voorspellen hoe succesvol dezelfde ploeg het zal doen komend weekend. De andere drie dagen hoor je er verhalen die zomaar recht uit de Vlaamse bureausoap van veertig jaar terug kon nemen. Het zijn nu eenmaal allemaal KOLLEGA’S onder elkaar, nietwaar?

In dat café wordt men steeds bediend op een correcte wijze en dat is dan ook de reden dat ik er steeds mijn Brusselse koffie drinken ga. En ja, ik maak er ook gebruik van hun internet. Ook zondag deed ik dit vooraleer ik bus 241 nam om naar het Atomium te rijden.

Daar ging de ploegentijdrit door van de 106de Tour De France waar super-VIP, Eddy Merckx en zijn ega in de elite-VIP-wagen nummer 19 werd in vevoerd. Toen hij, zo rond 16 uur, uitstapte was het duidelijk dat uw ereburger doodmoe was. Men zou van minder, na vier dagen als een aangeklede aap van hot naar her te zijn gebracht. Ik had echt medelijden met hem die nog met veel moeite een hand kon zwaaien naar de fans die zijn naam – hier en daar – nog eens scandeerden.

Zou ook maar een enkele journalist ontwaard hebben hoe diep de mens Eddy Merckx erdoor zat? Nu ja, journalisten vinden de wezens op twee benen - waarover ze dagelijks moeten schrijven - enkel belangrijk als er sensatie uit te halen valt.

Maar, meneer de burgemeester, deze MIJMERING . . . gaat niet over onze wielervedette die ooit het geluk kennen mocht dat ons land toentertijd een heel knappe prinses Paola kende. Nog gelukkiger was de entourage van Merckx dat ze uit Italië kwam, if you know what I mean . . .

Toen ik, zo rond 21.30 uur van de Place de Brouckère naar het beursgebouw liep, zag ik in de laatste driehonderd meter – aan de linkerzijde van die winkel- en horecastraat –twee hoopjes kleren, karton en dekens. Onder elk van die bedekkingen lagen een man en een vrouw. Midden hen in, goed beschermd door hun verwekkers, lag een kindje te slapen. Met mijn pensioentje van amper 879,99 euro kan ik moeilijk beweren dat ik de rijkste Belg was die daar die dag langs de Anspachlaan liep. Maar ik heb vier paar ogen zien gelukkig zijn toen ik, aan elk van die twee vrouwen, het kleinste betaalmiddel binnen Europa gaf dat op papier gedrukt was.

Alleen reeds om die glimlach te mogen genieten zouden mensen de menselijke gulheid moeten bezitten om (al was het maar) één euro aan die armen te schenken. Eén verdomde euro, wat maakt dat nu uit als je straks op de Grote Markt in uw stad op terras geniet van dat supermooi marktplein?

Of het nu 5, 11, 20 of 25 miljoen euro heeft gekost aan uw stad is niet belangrijk. Het zal – in tegenstelling met uw gelul over een (overigens in werkelijkheid onbereikbare) return on investment – nooit één tiende netto hebben opgebracht voor de burgers van uw stad. De hotelkamers van uw Europese hoofdstad hebben vorig weekend – nota bene allen samen – die vier dagen helemaal geen één miljoen euro netto winst meer gemaakt dan in diezelfde periode vorig jaar. Idem dito met de souvenir- en andere pralinewinkels, tavernes of restaurants. Dat die topverkopers van ASO orakelen welke enorme return on investment en welke imagovergroting dergelijke investering zullen opleveren, dat is hun opdracht. Dat dergelijk verkooppraatje ook nog aanslaat bij het bestuur van een socialistisch bestuurde stad is compleet krankzinnig. De massa stelt zich terecht de vraag wie, van jullie stadsbestuur, hoeveel nu weer in zijn zak heeft kunnen steken? 'Return in commissionswordt zoiets genoemd.

Zag u overigens, net als mij, de clochards die chocoladedozen aanboden die ze die dag ergens hadden ‘gevonden’?

Dit voorgaande om u één vraag te stellen. Heeft u – nota bene als socialist – al eens berekend hoeveel gezinnen (die nu op straat slapen in uw stad) uw stad permanent kan te slapen leggen als u eenmalig vijf, en jaarlijks één miljoen euro zou ter beschikking stellen van die kansarme mensen?

Sorry, ik heb me vergist, meneer de burgemeester. Ik ga u nog een vraag stellen. Heeft u – die het imago van uw stad zo belangrijk vindt dat u meerdere honderden miljoenen oude Belgische franken uitgaf aan een weekendje Tour de France – al ooit gedacht hoeveel beter dat imago wereldwijd zou schitteren indien u over een aantal jaren wereldwijd in de kijker komt omdat u mijn ideetje (over hoe dit best allemaal kan worden uitgewerkt) realiseerde? Heel misschien kan u tussentijds eens die hele buurt van het Noordstation serieus laten uitmesten en . . . (grijns) parfumeren.

Tot slot, toch nog een (echt) laatste vraag. Behoort ook u tot de nieuwe orde van salonsocialisten die wil gezien (en aanzien maar evenzeer herinnerd) worden als die socialistische politicus die den Tour naar Brussel bracht of opteert u er toch voor om die socialist te zijn die het hart bezit voor die mensen in uw stad die het hard hebben om te overleven en niet één van de vele duizenden hotelkamers bevolkten die het circus nodig heeft?

Zullen we eens samen een koffie drinken en hier over praten, meneer Close? Just call 0468 570829. Ik vrees dat het zinloos was dat nummer te vermelden, tenzij u inderdaad geen salonsocialist bent. Maar dat, dat is iets dat u – diep binnen uw hoofd en in uw hart – zelf bepalen kan.

 

FELICITATIONS ASO

Het was decennia geleden dat ik de aankomst van de Ronde van Frankrijk nog eens bijwoonde. Denk zelfs dat het meer dan een have eeuw terug was.

Nu, geachte directie van ASO, sta mij toe jullie gemeend te feliciteren met de wijze waarop jullie dit inrichten. Het lijkt allemaal eenvoudig om doen maar ik weet dat het alles behalve simpel of makkelijk is. 

Doe zo verder. 


Geef toe: die negen bollen waren wel ERG MOOI opgeblonken.

 

SHOWTIME: IRAN VS DE VERENIGDE STATEN

Zo, dat was lang geleden dat ze allebei hun spierballen nog eens volop lieten rollen. Ik heb het over de Amerikaanse president en 'zijne copain' in Iran.

Met de zwakke nieuwszomer voor de boeg besloten beide showlui (via hun directe olietelefoonlijn) de wereldwijde media wat stof te bezorgen.

En ja, dan gaat het gegarandeerd over de uraniumverrijking die door Iran terug boven de 4,5 % wordt gebracht. Uiteraard zal daardoor – over enkele weken – de vloeistof om auto’s te laten rijden – duurder worden.

Anderzijds zal tegen oktober/november dat percentage opnieuw worden verlaagd zodat (tenminste officieel) de media daar dan  weer kunnen over berichten.

Volgend jaar juni/juli wordt dat percentage dan weer . . . verhoogd.

Gegarandeerd dat mijn slimme lezers (ik heb geen andere) het hebben begrepen.

Ben inmiddels begonnen aan mijn enquête over de Vlaamse kranten. Aan hen die er reeds aan deelnamen: hartelijk dank. 

 

LEZERSREACTIE

Beste websitebeheerder,

Ik ben blij dat ik vorige maand te Blankenberge uw flyer over de media in ontvangst kon nemen. Heb inmiddels uw teksten bekeken van bij de start. Uw achterliggende gedachte is lovenswaardig. Er loopt inderdaad een en ander fout in dit land; al zeker binnen de door u geviseerde wereld van politiek, magistratuur en media.

Of uw inspanningen iets zullen veranderen, is iets waar ik geen euro op inzet. Het volk is te egocentrisch en durft het verdorven systeem niet te bekritiseren. Een poging om het aan te vallen, zit niet echt in hun genen.

Dat u het aandurft ook de journalisten terecht te verwijten dat ze enkel doen wat hun eigenaars hen opdragen, is voor mij aangenaam om vast te stellen. Het is een beroepsgroep geworden die – zonder enige reden – teveel naast de hen aangemeten schoenen loopt.

Ik hoop u te mogen uitnodigen in een bekend restaurant te Blankenberge aanstaande september. Gegarandeerd zullen wij, samen met twee van mijn collega’s, een levendig gesprek genieten.

Weet dat u – als enkeling – mijn steun mag ontvangen.

 

VROUWEN AAN DE TOP & MACHT BINNNEN DE EU

Ik vind het maar normaal dat binnen de Europese Gemeenschap minstens de helft van de topjobs worden ingevuld door het vrouwelijk geslacht. 

Geef toe, je moet al goed blind zijn om niet te zien dat Ursula von Der Leyden niet alleen heel erg knap is. Elke niet compleet blinde ziet ook dat zij 'ballen aan haar lijf' heeft.

En dan heb je nog Christine Lagarde, de Française die de huidige topvrouw is van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. 

Ken ik er nu niks meer van? Mijns inziens deed ze het daar goed en ik zie niet in waar de meerwaarde voor haar zit in haar nieuwe job.

 

CASHAUTOMATEN OP DE WIP !

In kleinere gemeenschappen - zoals gehuchten, dorpen en gemeenten - verdwijnt na de bank nu ook nog de geldautomaat. Voor een bankinstelling is zulke automaat een dure bedoening die niet echt geld opbrengt.

Het zal al een heel aantal maanden geleden zijn dat ik schreef dat onze bankiers ernstig mogen nadenken over de werkwijze van banken in (bijvoorbeeld het Nederlandse) Sluis.

Deze gezellige kleine winkelstad bezit geen bankkantoor. Evenmin vind je daar een geldautomaat op straat.

Tijdens de winkeluren kan je wel, achteraan de lokale boekenwinkel, geld afhalen.

Misschien een idee voor onze banken: één dag- en één nachtwinkel waarin je cash geld kan afhalen . . .

 

HET IMAGO VAN BRUSSEL VOLGENS JAN SEGERS

Me dunkt dat mijn favoriete columnschrijver al in vakantiestemming is en zich laaft aan zwaar alcoholische dranken. 

Vrijdag bracht hij Onze opinie, ik bedoel Zijn opinie!

Jan had het over het imago van Brussel dat dankzij de Tourstart aldaar - die ergens tussen de vijftien en de twintig miljoen euro heeft gekost en nooit een peulschil van dat bedrag als heuse 'return on investment' kan worden geboekt!

Ik vrees dat Jan mij best eens vergezelt naar het buitenland. Parijs, Londen, Dublin, Budapest, Leningrad en tal van andere Europese steden? En dan heb ik het hier nog niet eens over Big Apple City, San Fransisco of Washington.

Daar staat ons kleine landje aan de Noordzee alles behalve positief bekend. Zelfs in Rome vertelt men dat Sylvio Berlusconi in Leuven naar de universiteit ging om er te leren hoe hij – erg succesvol - corrupt zou kunnen worden. Nu ja, al onze politici zijn even corrupt en trachten evenveel te stelen als Berlusconi stal. Ites waar ze overigens a deceenia CUM LAUDE in slagen.

Waarom Jan, noch in zijn columns, noch in Onze Opinie, noch in andere redactionele artikelen schrijft over het feit dat onze politici  universeel - jaar na jaar - Olympisch goud halen in de discipline verhoging van de staatsschuld, zou zeer de vraag kunnen zijn geweest. Het antwoord is even simpel als eenvoudig: hij mag dat niet van Christian!

Dat Jan terloops vergat dat een  voormalige koningin, toen ze nog prinses was, diende tussenbeide te komen opdat Eddy Merckx niet als dopingzondaar zou te boek zijn gesteld, tja . . . hij begint me teleur te stellen. 


UITGLIJDEN OP IBIZA

Dat de mensen dommer en dommer worden, is iets dat je – uiteraard – niet in de kranten lezen zal.

Hoe stomdronken, maar vooral oerdom, moet je niet zijn om vanop het terras van het eerste verdiep van je hotelkamer te springen richting zwembad maar pardoes tegen de tegels van de begane grond te stuiken?

Dat zijn vrienden beweren dat hij uitgleed . . . ! Heeft iemand al ooit iemand zien uitglijden en voorover zien vallen, over de terrasbescherming heen?


IK BEN DAAR ECHT VEEL TE DOM VOOR

Ik geef het toe, ik heb vol belangstelling en als heuse supporter één uur lang Victor Campenaerts bewonderd toen hij het uurrecord aanviel. Hij deed dat overigens heel succesvol.

Voor mij was het dan ook compleet onbegrijpelijk dat die uurrecordhouder in het Belgisch Kampioenschap tijdrijden niet de eerste plaats behaalde. Hij stond zelfs niet in eens op het podium!

En zie, zijn ploeg zette hem nog een week later bij het groot huisvuil.

Bij zoiets (dat zich allemaal afspeelde binnen de zes weken) heb ik toch de neiging de vraag te stellen wat er echt aan de hand is . . .  


IK VERDENK ER STIJN DE PAEPE VAN . . .

. . . deze wekelijkse Mijmeringen te lezen. Welkom, mijn meest favoriete – en gerespecteerde – rederijker van het Nederlandstalig wereldgedeelte. Doe a.u.b. verder met uw gave die ons dagelijkse dagvers brengt in De Morgen, meer bepaald op pagina 2, links onderaan.

Er zijn weinig gazettenschrijvers die het aandurfden in te gaan op mijn publicatie over het feit dat de GROTE Eddy Merckx de hulp nodig had van onze toenmalige prinses Paola (die ik nog steeds een erg knappe, stijlvolle, madam vind) om in Italië niet uit de Giro te worden gezet. En neen, dat was niet omdat hij een Italiaans ijsje teveel had verorberd. Zoals Stijn het dagverste . . . het was, grijns, iets sterker!

Daarom deze week uw dagvers met als titel over o.a.

Le Grand Ecart

Ik weet niet wat hij innam, Merckx,

Naar het schijnt was het iets sterks,

dus is - met recht en reden – hij

de peetoom der wielrennerij.

 

Een sporttak waarin wordt geslikt,

Gepuft, gefoefeld en geflikt.

Men jokt en prikt en pakt en spuit

Van dag tot dag, jaar in, jaar uit.

 

En het publiek aanhoort gedwee

het komisch stel Michel-José

en kleffe Karl die lyrisch wordt

om niets. Hoera, de wielersport!

 

Fantastisch, beste Stijn, hoe u – ook tussen de regeltjes door - de waarheid vertellen blijft over (in dit geval) de wielersport. Jammer dat de wielerverslaggevers daar niet durven (mogen?) over schrijven.

Dat Filip, de toentertijd net niet officieel als dopinggebruiker betitelde Eddy Merckx regelmatig op zijn kasteel ontvangt, daar verschiet ik helemaal niet meer in. Hoe groot was de Koninklijke adoratie der Saksen-Coburgers niet voor misdadigers die eerst werden behangen met koninklijk eremetaal om daarna te zijn ontmaskerd als crimineel? Dat ons koningshuis daarnaast er ook alles aan doet om - hen die door een koning ooit werden voorzien van een titel, zoals bijvoorbeeld graaf Maurice Lippens die het hele land bedotte via de hulp van de media – dergelijke criminelen te behoeden voor een gerechtelijke vervolging, bewijst gewoon dat het koninklijk echtpaar er niet is voor de massa maar voor de elite die al dan niet de Fortis-klanten massaal bedotten. 

Nu ja, dat bewezen Mathilde en Filip reeds door vorig jaar wel onze bronzen medaille van het WK voetbal in Rusland te huldigen alsof het Goden waren terwijl Nina Derwael en Koen Naert niet eens de hand mochten drukken voor hun behaalde gouden eremedaille in hetzelfde jaar 2018!.

Filip is de zoveelste laffe koning die gedwee, als een zwijgend en bang konijn, enkel de grote Goden (die ocharme toch maar brons haalden in Moscou) en de linkste criminelen, mag eren terwijl hij zich anderzijds niks mag aantrekken van heuse wereldvedetten als Nina en Koen, laat staan dat hij iets zou doen voor de onheus terecht behandelden van zijn natie. Hoeveel moed is er nodig om voor zulke koning te werken? Of je nu 600 of 700 volgers op facebook hebt en voor het Koninklijk Protocol werkt . . . who cares?

IK wijk weer af. Sorry. Laat ons die Saksen-Coburgs maar gewoon bedanken met een enkel ticket richting Saksen-Coburg. Filip en Mathilde kregen vorige week 5 % indexatie bovenop hun dikke twaalf miljoen euro.

5 % ? En ik, net zoals de hele bevolking, maar denken dat mijn pensioen pas met 2 % index wordt verhoogd! Wat helemaal niet het geval was! Is dat nu de zoveelste diefstal ten bate van het koningshuis? Voor alle duidelijkheid: mijn pensioen is al meer dan een jaar 879,99 euo per maand. Waarvan komt die index dan voor de ouders van een prinses die hopelijk nooit koningin worden zal?

Zoals ik het reeds schreef een tijdje terug: er wordt nog steeds geslikt. De kunst schijnt nu te zijn om goeie contacten te onderhouden met de laboratoria die de testen dienen te verrichten. Tja, als dat nu de nieuwe truc geworden is dan is het hek helemaal van de dam in de wereld van de professionele wielrenners die feitelijk al meer dan een eeuw pure laboratorische proefkonijnen zijn.

 

DE MEDIA IN DIT LAND!

Ze lullen er maar op los. De werkelijkheid, de waarheid van de gelulde publicaties is compleet onbelangrijk. Neem nu de zondagse – gratis – kranten in dit land. In De Zondag van 7 juli 2019 stond dat de Brusselse politie 100.000 mensen had geteld in het centrum van onze hoofdstad. In de Franstalige tegenhanger 7Dimanche stond op de cover ‘500.000 spectateurs ont été comptabilisés dansl le capitale, et vous étiez des mlliers sur le parcours à applaudir les coureurs’.

Tja, het verschil tussen 100.000 en 500.000 is m.i. (maar wie ben ik?) niet onopmerkelijk, laat staan onduidelijk.

Dat er honderdduizenden (en geen ‘duizenden) langs het parcours stonden, kon dan anderzijds elke uk van negen ook vaststellen. Nu ja, die Franstalige landgenoten . . . ze kunnen nog veel minder goed tellen dan de Vlamingen. Wellicht zaten ze samen in de klas bij Philippe Muyters.


N-VA? WAT EEN ZOOITJE ONGEREGELD !

Niemand kan beweren dat ze niet alles in huis hebben daar bij de N-VA. Kraks in hoofdrekenen hebben ze zeker niet met Muytters op kop. Je kan nu eenmaal niet alles hebben. 

Er is het Mechels koppel, de boezemvrienden van den Theo. Nu de man al zes maanden in het gevang zit voor mensensmokkel, is zijn echtgenote hem gaan vervoegen. Het was dus duidelijk een N-VA-familiezaak.

Poenpakkers hebben ze altijd gehad binnen die partij. Ook de voormalige kamervoorzitter graait nog snel even 175.000 euro mee als afscheidspremie.

Dat Liesbeth en Johan goed kunnen hijsen, is een slecht bewaard geheim maar momenteel spant Van Dijck de kroon.

1,41 promille in zijn bloed toen hij pardoes op een aanhangwagen reed. Tja . . . 

Zijn er nog disciplines waar N-VA-politici zo in uitblinken? Gaat die partij nog steeds voor de VERANDERING zoals vijf jaar terug? 

 

ONLINE KOPEN . . . !

Heeft een van mijn lezers (die blijkbaar op verlof zijn, ggrrr) ooit eens berekend hoeveel het door hen aangekochte product effectief kost aan (bijvoorbeeld) de webshops van Zalando of Wehkamp?

42 % van de verkochte goederen keren bij Wehkamp terug naar het webshopbedrijf. Bij Zalando is dat zelfs 50 %!

Zulke terugzending kost die twee bedrijven gemiddeld 12,5 euro per terug geretourneerd artikel. Verzendkosten, lonen en productschade vormen, althans volgens mijn 'favoriete' gazet de kostprijs.

Het zal wellicht alweer een van mijn gekke ideetjes zijn maar 12,5 euro op een kledingstuk of op een paar schoenen, da's best veel. Mijn schoenen kosten me hooguit 30 euro gemiddeld per jaar. Op twee jaar tijd heb ik daar - bij Brantano of Bristol, drie paar voor 90 euro. Dat men mensen zoals ondergetekende beoordeelt over de staat van hun kleding en schoenen laat mij overigens Siberisch koud. Ik denk dan aan het volgende: Iedereen ziet wanneer ik dronken ben maar niemand bemerkt wanneer ik dorst heb.

Als de echte winkeliers nu eens hun verkoopprijzen verlagen met pakweg dertig tot veertig procent en dit het ganse jaar door. Ze gaan dan dagelijks volk over de vloer hebben en de winkelstraten zullen weer veel meer volk zien. Ze zullen ook meer verkopen. Schaf die twee soldenmaanden gewoon af en verkoop aan het dubbele van jullie inkoopprijs i.p.v. het drie tot vierdubbele.

Wedden dat jullie op het einde van het jaar weer meer winst zullen maken? Dat dit ten koste zal zijn van bedrijven zoals Bol.com, Zalando en andere Wehkampsen . . . dat is toch niet jullie probleem hé!?BESCHERMDE GETUIGEN

Ik hou er helemaal niet van, van die criminelen die hun kar draaien en plots het heilig boontje spelen dat je zo, zonder enige controle, zalig (en heilig) verklaren zou.

Neem nu die verklikkers die Willem Holleeder zes moorden aannaaiden. 

Willem raakte wereldwijd beroemd (berucht?) toen hij 36 jaar geleden biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde. Dat was nog eens andere koek dan de kidnapping van onze nationale VDB.

Nu ja, ook in ons land kent men de verklikkersbescherming. Neem nu die grootste fiscale foefelaar in voetballand: Veljokovic. Die maakte een deal die zal overeenkomen met de vrijspraak; 

Feitelijk wil justitie in beide gevallen hetzelfde orakelen: lap er zoveel mogelijk bij. Het is niet belangrijk dat het waar is.

 

EN TOEN KWAM JIJ . . . 

Neen, ik ga hier niet het liedje van Louis Neefs verder zetten. Neefs had het over Jennifer Jennings. 

Ik heb het over Kamal Harris die vorige maand Jo (the loser) Bidden gewoon naar AF zond tijdens het eerste democratisch debat voor de komende (november 2020) verkiezingen in de VS.

Me dunkt dat de democraten eindelijk iemand hebben gevonden die - als waardige tegenstrever – Donald Trump kan bevechten volgend jaar op 20 november.

Even groot bakkes als den Donald en een open mond als onze Anuna De Wever. De democraten in de Verenigde Staten hoeven niet langer te zoeken naar hun kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezing.

 

ALS JE ENKEL MAAR KRIJGEN ZOU . . .

. . . wat je verdient dan zou je weinig moeten komen oprapen.

Ook dat was een waarheid als een koe, een axioma dat niet hoeft te worden bewezen. Ik beweer hier helemaal niet dat mijne pa de originele bedenker was van bovenvermelde waarheid. Daar had hij de hersenen niet voor. Hij had wel die hersencellen die mij dergelijke levenswijsheden vertelden.

Het gaat je goed, mijne pa. Aanstaande zaterdag is het inmiddels 55 jaar dat je heenging. Als er echt een hemel bestaat dan zit je daar gegarandeerd in.

Zondagavond zat ik in de Oostendse Langestraat te praten met een man waar ik, tot op heden, kop noch staart aan heb gekregen. Nochtans kennen we elkander – middels een gemeenschappelijke vriendin – al van eind vorig jaar. Laat me die man gewoon M.G. noemen wat synoniem kan staan voor Menselijk Gastje.

Plots hadden we het over die vriendin. Iemand die ik ooit vertrouwde tot en met maar die dat vertrouwen inmiddels verloor. Ik vertelde M.G. wat ik, desbetreffend, van plan was.

Die laatste vroeg me om dat plan niet uit te voeren. Niet dat het illegaal was, integendeel maar omdat die vriendin die nu nog enkel zijn vertrouwen geniet in de problemen zit.

Tja, waarom mensen mij steeds verzoeken om anderen die mij alles behalve eerlijk hebben behandeld niet te behandelen zoals zij dat met mij deden, is de vraag van 115.209.900 euro.

Maar dan ben ik – toch in dit geval – de zoon van de vader die mij evenzeer leerde dat je elkeen een tweede kans geven moet.

Geloof me dat het leven al eens ongelooflijk lastig in elkaar zitten kan.

Hopelijk waardeert die vrienden heel haar verdere leven dat . . . Gastje! 

Laat die 13de juli maar snel voorbij gaan en ik niet te dronken worden zal.

 

ERE-SCHEPEN STAD GENT

Ik ga het nooit ontkennen: voor de sympatieke playboy van de Open Vld had ik steeds een boontje ten beste.

Geert Versnick was de man die ik in september 2001 zag in de toen nog niet afgebrande Halifax te Astene.

Geert zal mijn sympathie nooit verliezen maar of hij dat ere-schepenschap nu echt verdiende . . .

Het woord ERE is overigens niet alleen bij politici niks meer waard geworden. Ik zou ze niet willen uitnodigen in datzelfde gasthof van Vincent al die magistraten die – n.a.v. hun pensionering – plots de titel eremagistraat kregen. Nu ja, die magistraten gaan ook niet met pensioen, ze vertrekken op emeritaat! Tja . . .


VANUIT RHUMERIE LOUIS . . .  

. . . in de Langestraat te Oostende wens ik jullie allemaal een zonnige vakantieweek toe. 

Nadat Louis al de Brazza had en de helft van de aandelen in de Pura Vida heeft hij nu ook de zaak links van de Pura Vida opnieuw leven ingeblazen. Nu ja, dat doet hij niet alleen maar samen met de knappe Charlotte en Aurelie.  

Donderdagavond 4 juli was de opening van dat cafeetje dat dik twee jaar leeg stond. Aan het interieur werd niks veranderd buiten een ernstige opfrisbeurt. Buiten werd een knap terras geïnstalleerd. 

Deejay en Wetteraar Reinhard is de juiste man om deze cocktailbar, waar schoon volk komt, te voorzien van de juiste muziek. Deze nieuwe zaak wordt een ernstige concurrent van de Lafayette.  Het is, hoe dan ook, iets dat mankeerde in deze nachtstraat: een loungebar met goeie muziek en Midden-Amerikaanse cocktails.

 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))                              MIJMERINGEN . . .  VAN 1 JULI 2019

                        verschijnt elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                        reacties steeds welkom op roger@stropken.be


OPEN VRAAG AAN STEHPAN KEYGNAERT

Geachte chef voetbal bij onze grootste Vlaamse krant.

Ik weet het, ik ben een ontzettende doordrammer, een vervelend gastje dat - bijna veertig jaar lang - strijd om het recht van een individu, een instelling, een bedrijf (or whatever) te bekomen. Het recht om niet te vroegtijdig, en meestal te onterecht, in een krant, tijdschrift (of op radio of televisie) negatief te worden bestempeld. 

Dit is een strijd die mij werd aangenaaid door de familie Van Thillo (m.i. u welbekend) en notoir dronkaard Carlo Gepts, toenmalig algemeen directeur van jullie krant. Hij vond dat die publicatie (twee weken vooraleer enig vonnis, laat staan het Arrest ten Gronde was geveld - van het verslag van jullie snertjournalist Mon Devoghelaere nota bene als AFPERSER -) mij geen schade had toegebracht! Tja . . . Door dat krantenartikel (niet door de verschijning voor de rechtbank!) werd mijn leven compleet vernietigd.  

Of het nu gaat over Cliff Richard, Elton John, Stephan Keygnaert, Roger Henderick, Ria Van Landeghem of dat Kortrijkse senior koppel dat twee decennia terug ten onrechte en veel te voortijdig (lees: vooraleer een vonnis ten gronde werd geveld) werd betiteld als pedofielen . . .  er moet toch ooit eens een dag komen dat er een einde komt aan het vroeg- en te voortijdig betitelen van mensen als crimineel, of gewoon als  beschuldigde of (nog minder) als verdachte of gewoon als opgeroepene voor een ondervraging maar waar (oerdomme?) sensatieschrijvers al direct een betiteling aan koppelen van verdachte, beschuldigde of gewoon als . . . reeds veroordeelde!

Aan bovenvermelde lijst (van namen) kan ik - mits enig opzoekwerk - duizenden namen toevoegen, en dat alleen reeds in Vlaanderen en startende vanaf WO II.

U mocht het laatste half jaar persoonlijk ondervinden wat het betekent als men iemand verdenkt - of beschuldigt - van iets illegaal en die persoon daardoor automatisch de media haalt. Weet dat ik het u niet heb toegewenst maar dat wenste ik ook nog nooit iemand anders toe.

Ik zoek steun bij de enige groep professionelen die mij mijn droom kan geven: de pers. Helaas - en ja, ik heb daar ten volle begrip voor - riskeert elk van jullie de eigen C4 indien jullie mij ook maar enige ruimte zouden schenken om dit probleem bespreekbaar te maken. Met elkeen bedoel ik zowel de schrijvende pers  van Thomas Leysen als die van Christian Van Thillo maar evenzeer de audiovisuele pers! Waar is de tijd dat ene André Leysen (die zich sinds begin dit millennium al veel omdraaide in zijn graf) ervoor zorgde dat dergelijk onrecht niet mocht regeren? Iets wat bij de criminele, gewetenloze familie van Ludo Van Thillo en zijn kinderen (en schoonkinderen) nooit het geval was! Voor hen telde/telt niet de waarheid of de onschuld van iemand. Voor dergelijke gewetenloze bende geldt enkel sensatie!

Het resultaat voor de slachtoffers van de sensationele pers (die wel dertien dagen voor vonnis mij als AFPERSER betitelde maar na dik 38 jaar het nog steeds vertikt mijn bekomen vrijspraak - dat niet op basis van 'het voordeel van de twijfel' werd geveld -)  te publiceren) is verschillend. De rijken (zoals Elton en Richard) konden zich dure, vakbekwame, advocaten veroorloven die bij de rechtbank de meedogenloze schurk - die Murdoch wel degelijk was/is - konden laten veroordelen waardoor ze de gram en het recht van hun klanten bekwamen.

Ria leefde 28 jaar in strijd met zichzelf en het BOIC. Zelfs op heden is - zoals een columnist van jullie krant schreef - zij de enige persoon die weet of ze al dan niet doping nam, of ze al dan niet terecht werd weggestuurd van de Olympische Spelen 1988 in de VS. Toch gaf dat BOIC - nota bene na bijna 29 jaar! - haar de excuses die feitelijk elk slachtoffer van eender welke dader maar vooral van de media verdient. Hugo Camps en Jan Segers (u beiden wellicht niet onbekend) publiceerden op eenzelfde 8ste maart 2017, over hetzelfde onderwerp (BOIC vs Ria Van Landeghem) in eenzelfde gazet  dat het aanbieden van excuses geen Olympische prestatie hoeft te zijn.

De 'in eer herstelde' slachtoffers van het voortijdig vernietigen van iemands' goede naam in de media zijn helaas veel te beperkt in aantal. Veel hoger ligt het aantal slachtoffers dat ermee leerde omgaan en stilzwijgend - maar wel vol schaamte - verder leefden omdat in dit land een rechtzaak winnen tegen een krant zoveel betekent als een 99ste wereldwonder. Politici, magistraten en mediabonzen vormen, alvast in Vlaanderen, nu eenmaal het triumviraat dat - even gewetenloos als Pablo Escobar en het Medellin drugskartel - zich alles kan (en mag) veroorloven en, net als dat kartel, elkaar beschermd en ervoor zorgt dat hun toplui nooit echt voor de rechtbank hoeft te verschijnen. Ik stel me de vraag waarom Bart De Wever net naar Colombia met verlof vertrekt.

Waarbij ik, in bovenstaande paragraaf, niet beweer dat die Vlaamse bende even vlot moordt als die van Escobar. Maar - via de media - iemand te vroeg (en zoals later blijken zou) te onterecht als AFPERSER betitelen in de meest verkochte gazet van het land . . . ook dat is feitelijk een moord, een moord met voorbedachte rade!

Veel hoger is het aantal slachtoffers dat - zoals de man van dat koppel te Kortrijk - gewoon (nou ja, ik noem dat niet zomaar 'gewoon' hoor!) zelfmoord pleegde.

En ja, dan heb je nog die ene 'gek' die niet meer zo echt lang meer te gaan heeft. Er is nu eenmaal een tijd van komen en - voor ieder van ons - evenzeer een tijd van gaan. Ik heb altijd gezegd dat ik er de stekker uit haal als ik op een bepaalde manier zou moeten verder leven. En ja, ik ben die ene die doet wat hij zegt.

Sta me toe hier de achterflap te brengen van mijn laatste boek ‘Crimineel met permissie’. Achterflap geschreven door een politicus waar ik – ondanks ik, op deze site, regelmatig de stok in zijn (groot) hoenderhok gooi - wel steeds de bewondering zal voor hebben die hij verdient. Ik heb met name geleerd dat men niet noodzakelijk het resultaat maar de poging van iemands' bemiddeling dient te waarderen. 

Dag op dag, een jaar geleden, liep ik toevallig een merkwaardig man tegen het lijf. Een doordrammer die leurde met zijn eigen groot gelijk. Hij klampte mij aan met de hardnekkigheid van een noodkreet. De schreeuw om aandacht resulteerde in de aankoop van zijn boek “De linke leugens van fortis-Aslk”. Een schrijnend verhaal van iemand die zich platgewalst voelt door de raders van een machtig, ongrijpbaar systeem.

Dit tweede boek is een logisch gevolg van het eerste. Fictie of werkelijkheid, het is het relaas van een eigen waarheid en vooral van een eigenzinnige kijk op een maatschappij waar het echt van de sterkste niet zelden het sterkste onrecht is. Het is de therapeutische noodkreet van een burger die de ‘Staat’ als een onzichtbare vijand ervaart en hem tot wanhoop drijft.

Maar Roger Henderick is een vechter. Een doordrammende lastpost met een hoog Don Quichot gehalte. Hij gaat de windmolens van de politiek, het gerecht of de media te lijf met de hardnekkigheid van een brokkenrijder. Het volstaat voor hem niet om gelijk te hebben. Hij wil gelijk krijgen. Hij heeft de controverse als drijfveer, de levensadem van de zachte anarchist. Hij behoort tot het soort wereldverbeteraars die liever rechtopstaand sterven dan op hun knieën te moeten leven.

Ik sta nog steeds ten volle achter die tekst van een van de drie meest intelligente volksvertegenwoordigers die ons nieuw verkozen parlement telt. Of ik de zachte anarchist blijven moet, is iets waar ik – en dan vooral dankzij de columns van Hugo Camps, Jan Segers en Nadine Vanderlinden - serieus aan ben beginnen twijfelen. Over minder dan duizend etmalen ligt mijn rest in een urne. 

Maby it’s time to start another way! Een laatste boek dat het hele verhaal brengt en internationaal in de markt wordt gezet. Hoe zei Warren Buffett dat alweer? "It takes 20 years to built a reputation and only 5 minutes to ruin it". Beste Sir Warren Buffett, je las duidelijk Shakespeare (Hamlet!) maar een vernielde goeie naam, krijg je nooit meer terug. Of wat dacht je van het volgende? 

Het was een vrijdag in juni 2018, ergens op het kleinste marktpleintje van Gent. Ik zat er met Octaaf Malle gezellig te kouten  waarbij we vooral mijmerden over hen die ons reeds hadden verlaten. Plots komt Richard, een kennis van Octaaf, bij ons zitten en zegt 'Och zie, wie we hier zien! Den afperser van de Aslk'

Dat was dus 458 maanden na die fatale 23ste april 1980. Kom mij dus niet vertellen dat je slechts twintig jaar nodig hebt om een reputatie op te bouwen. 

Ik hoop de dag te mogen beleven dat Vlaamse journalisten niet langer de loonslaven zijn van een NV De Persgroep en ene Ludo of Christian Van Thillo. ik hoop - tegen beter weten in - dat journalisten eisen dat mijn verhaal (ik schrijf het wel zelf) op de cover komt van jullie dagblad. Het is de enige manier om te bekomen wat ik feitelijk al vier decennia wens: een respectvollere bejegening van de reputatie (de goede naam) van een burger die al te makkelijk het slachtoffer werd van de mediabaas die zijn geld wil verdienen met roddels, onjuiste verhalen en/of te vroeg gebrachte negatieve betitelingen allerlei die daarenboven achteraf niet eens de waarheid bleken te bevatten. Het niet publiceren van mijn vonnis ten gronde (van 2 maart 1981) zat en zit me heel erg hoog. Heel misschien had de publicatie van het Arrest ten Gronde de lezers van Het Laatste Nieuws er 38 jaar geleden voor gezorgd dat de heropbouw van mijn reputatie kon starten zodat mensen als Richard anno 2018 me niet langer zouden associeren met een . . . AFPERSER.

U was, meneer Keugnaert, één van de tienduizenden slachtoffers sinds WO II? Ik ben overtuigd van uw onschuld. Maar geloof me vrij: niet eens de helft van de lezers van uw krant is dat ook! De 'domme' massa gelooft nu eenmaal dat 'wat er in de gazet staat, is waar'Ik hoop dat u niet boos bent op mij. Ik,heb het (we zijn vandaag 1 juli 2019) tot op heden al precies 14313 dagen volgehouden om niet te worden wat de vazal van CVT trachtte te verwezenlijken d.d. 6 juni 2002, met name GEK!

Voor wie in deze materie echt interesse heeft - en dat zou elkeen moeten zijn want het kan iedereen overkomen - . . . ik doe dit al jaren niet meer  voor mezelf. Ik vecht gewoon verder om te voorkomen dat het zo verder gaat.

Mijn pa zaliger (overleden op 13 juli 1964) was een gewone stadswerkman aan de gasdienst van de mooiste stad ter wereld, ergo Gent. Hij leerde mij een aantal wijze dingen. Vroeger waren dat geldende normen en waarden, en ja, respect.

Eén van zijn wijsheden was 'Geef elkeen een tweede kans, zelfs al verdienen ze die niet. Zoiets bewijst niet alleen dat je sterk in je schoenen staat maar vooral dat je menselijk bent opgevoed'.

NV De Persgroep en de familie Van Thillo zijn ontzettend hardleers en hebben al meer dan honderd kansen laten liggen om rond de tafel te gaan zitten met ondergetekende. Ik vrees dat ik van godsdienst moet veranderen. Maar daarmee zullen ze dan al evenmin gelukkig zijn.

Op zijn minst twee bestuursleden van de NV De Persgroep (Eric Verbeeck en Christophe Convent) gehuwd met een zus van Christian, volgen wat ik publiceer. 

In de problematiek die ik aankaart, zijn er een aantal diverse invalshoeken bij mensen die de bereidwilligheid hebben om een ernstig gesprek te voeren over een onderwerp dat feitelijk elke burger zou moeten interesseren. Niet omdat er zoveel slachtoffers van media zijn in de (vooral) westerse wereld maar vooral omdat elk van die burgers plots evenzeer zomaar het slachtoffer worden kan.

Eén van de stellingnames is dat de uitgever verantwoordelijk is voor wat hij publiceert. Dat is ook mijn stelling. Als ik morgen een nieuw boek uitgeef en ik schrijf daarin dat (om maar één voorbeeld te noemen dat ik hier in deze Mijmeringen fictief gebruik) dat prinses Eliabeth lesbisch is, dan ben ik – als uitgever van dat boek (en niet als schrijver!) voor de 100 % verantwoordelijk voor dat gelul. 

Die mijn adoratie voor de bijna achttienjarige prinses las in de gedrukte versie van ’t Stropken, weet dat ik dit hier enkel als voorbeeld aanhaal en ja, soms dient men een straf voorbeeld te gebruiken om iets duidelijk te maken.

Om een ander voorbeeld te geven, keer ik mijn steven richting NV De Persgroep en haar CEO Christian Van Thillo, meer bepaald in de affaire van de belspellen. 

Is het de bedenker van die criminele, illegaal bevonden, belspellen die verantwoordelijk is voor de realiteit dat door die belspellen duizenden minder intelligente en arme landgenoten zich een rad voor de ogen lieten draaien en niet snel doorkregen dat het pure oplichting was die op de televisiezenders van NV De Persgroep werd uitgezonden? In februari 2011 werd die grootschalige, elf jaar durende, oplichting bewezen waardoor die belspellen werden afgevoerd.

Zonder dat de desbetreffende oplichterspraktijk van de NV De Persgroep werd uitgevoerd via hun televisiezender was die oplichting nooit geschied. Zonder dat Ludo Van Thillo (net zoals de even achterbakse – en criminele – Murdoch een halve eeuw terug deed bij Elton john) zijn journalisten (zoals snertjournalist Mon De Voghelaere) niet de opdracht had gegeven om over lijken te gaan, was ik in Het laatste Nieuws nooit betiteld als AFPERSER. 

Het is niet de verschijning voor de 24ste correctionele rechtbank te Brussel die ervoor zorgde dat elkeen die me toen kende als een AFPERSER zou aanzien! Enkel de publicatie in jullie gazet zorgde daarvoor! 

Het is een opgelegde strategie waardoor de gewetenloze journalisten maandelijks een Judas-loontje op hun bankrekening zien verschijnen, tenminste zolang ze er maar voor zorgen dat die witte papierrollen worden voorzien van foto's, letters, cijfers en andere leestekens. Of het gepubliceerde waar is of vol onjuiste, nooit gecontroleerde feiten wordt afgedrukt, is niet het probleem van Christian Van Thillo, de Vlaamse uitgever die even gewetenloos is als Murdoch.  

Mijn instelling (de uitgever is verantwoordelijk) staat lijnrecht tegenover die van een aantal van mijn lezers maar ook lijnrecht tegenover die van andere burgers die de journalist (en niet de krantenuitgever) als de verantwoordelijke betitelen.

Ik heb daarover (de laatste vijfendertig jaar) al tientallen interessante gesprekken gevoerd waarbij het – niet zelden, zoals zaterdagnacht in mijn favoriet muziekcafé te Oostende - moelijk is om de emotionaliteit in mij binnen de perken te houden waarbij ik - gelukkiglijk deze keer - het verstand had me niet opnieuw te bezatten maar naar huis ging. 

Niet zelden zijn het (echt waar) intelligente mensen die deze laatste stelling aanhouden. Even zelden bestaat de kans dat die mensen niet meerdere bestuursleden van NV De Persgroep in hun leven reeds ontmoetten. Die man van zaterdagavond (sorry dat ik er vandoor ging) heeft overigens een heel knappe madame die best goed (leidend) dansen kan. 

Over de laatste veertig jaar heb ik steeds geweigerd om in te gaan op de aanbieding van ‘vrienden’ die het mij aangedane onrecht in stilte wensten te regelen. Dat was zo tussen 1980 en 1983, tussen 2001 en 2003 en evenzeer zo in maart 2017. Ik heb dat steeds afgewezen. 

Voor mij is een mensenleven, geschonken door Die van Hierboven een gewichtig iets, iets dat ik niet wil beëindigen omdat ik een boek of een krantenpagina vullen moet. Het is ook iets heel persoonlijk. Beslissen om - net als Pablo Escobar - een krantenbaas te laten vermoorden . . . ik had het, tot op heden, nooit echt in mij.

Als ik – net zoals Elton John of Cliff Richard die de (weliswaar juridisch opgelegde) verontschuldigingen kregen van The Sun (en uitgever Murdoch) – de verontschuldigingen wil krijgen van HLN , Van Thillo en zijn zeven criminele broeders die wel toelaten dat Segers en Camps (d.d. 8 maart 2017) een unieke column mochten afdrukken dan zal ik meer dan een mirakel nodig hebben. Maar laat me de volgende vraag stellen: Dient een mediagroep niet te prakkezeren wat ze door fantastische columnisten laat schrijven om in hun krant te worden afgedrukt?

Uiteraard is dit een (bijna veertigjarige) strijd van dat ene, unieke individu dat van iedereen gelijk krijgt maar in 9.999 keer op 10.000 steeds het woordje ‘maar’ krijgt te horen. Mijne pa (overleden op 13 juli 1964) leerde me een aantal dingen. Toentertijd bestonden nog normen en waarden. Op heden zijn die, net als ons klimaat, ons onderwijs, onze goedmenende wijze leiders (genaamd regering), verdwenen omdat GELD de alles overheersende factor werd!

Aan hen die, al dan niet de leden van NV De Persgroep en van de meest succesvolle uitgeversfamilie van de Lage Landen anno 21 ste eeuw (maar ook reeds van Denemarken) kennende, echt menen dat het de journalisten zijn die verantwoordelijk zijn voor de positieve columns à la Hugo Camps en Jan Segers maar ook à la Nadina Vanderlinden maar evenzeer voor de negatieve, te voortijdige, onterechte berichtgeving dat iemand een afperser, drugsdealer, voetbalsjoemelaar of onterecht werkende journalist zijn zou: ik begrijp jullie stellingname maar ik deel ze niet! Daarvoor steun ik mij op de vonnissen die bovenvermelde sterzangers bekwamen en waarbij de uitgever verantwoordelijk werd gesteld.

Anderzijds ga ik akkoord met het feit dat het net die journalisten moeten zijn die de kat de bel aanbinden.

 Ik droom al decennia van een wekelijkse krant met uitsluitend goed nieuws. En ja, ik weet dat die niet verkopen zou want de massa betaalt alleen voor sensatie.

Does one (NV DE PERSGROEP & CHRISTIAN VAN THILLO) has to practice what he publish?

De tijd die me nog rest noem ik mijn laatste 1001 etmalen. Die tijd zal ik blijven inzetten om datgene te veranderen zodat nooit nog iemand te voortijdig wordt geassocieerd met iets waarvan nog niet werd bewezen dat het 'NIKS DAN DE WAARHEID IS'!

Had ik het recht om – al was het maar in naam van de duizenden onterecht voortijdig als schuldige betitelde - de welwillende wraaknemers Mon Devoghelaere, Carlo Gepts en Ludo Van Thillo te laten neerschieten? Als zoon van een unieke, fantastische vader ben ik verplicht daar "neen" op te antwoorden.

Heb ik het recht om - na veertig jaar en ook na de publicaties van de colums van Camps en Segers d.d. 8 maart 2017 – wraak te nemen op een wijze die mijne pa mij nooit vergeven zou? Het is een retorische vraag waar ik niet zomaar meer 'neen' op zou antwoorden? Ik heb met name RECHT op die excuses!

Deze site werd gestart met de beste bedoeling. Met de (wellicht ontzettend naïeve) gedachte dat ik iets kan veranderen. Het zou het enige positieve zijn dat men met mijn naam kon associëren. 

Mijn telefoonnummer, beste Stephan, is nog steeds 0468570829, van maandag tot zaterdag, tussen 7 en 13 uur neem ik die telefoon op tenzij het een anonieme belller is maar dan hoor je wel wat ik zeg.

En ja, beste lezeressen en lezers, sorry dat dit erg lang uitviel. Wees overtuigd dat ik dit al jaren niet meer doe uit eigen profijt. Overigens, als die bende die vorig jaar 260.000.000 euro winst maakte, eindelijk de hersenen vinden om rond de tafel te gaan zitten, dan zal ik geen eurocent voor mezelf vragen. Pour qui,, pour quoi? Door die zaak ben ik het - voor mij - belangrijkste wezen op Aarde al 38 jaar kwijt. Over twaalf dagen wordt ze 46 Ondanks alles, en dat is best heel wat: happy birthday!


WAT EEN TALENT !

Gisteren zat ik wel drie volle uren in de tent die op de Zeedijk te Mariakerke stond. Daar werd t.v.v. FONDS DANNYCK MINNE animatie gebracht met Vanessa Chinitor en Dirk Bauters. Wat een goed op elkaar ingesteld showduo is me dat zeg.

Het is geleden van Gaston & Leo dat Vlaanderen zulk talentvol duo had. Iets dat jullie echt moeten zien, en horen. Dat kan vanaf aanstaande zondag 7 juli 2019 elke zondag op de Zeedijk te Mariakerke. Start om 19 uur. Breng alvast je dansschoenen mee. Glimlachen zal je sowieso doen, zelfs de grootste zuurpruim zal niet weerstaan aan de komische teksten van dit duo. 

Oh ja, ook ons aller Micha Marah zorgde achteraf voor de nodige vrolijkheid. Ze slaagde er meermaals in de dansvloer te laten vol lopen.


ONDERWIJS IN VLAANDEREN: OM TER DOMST 

Geef toe, onze scholieren middelbaar onderwijs . . . elk jaar verdommen ze. Of lazen jullie het verhaal niet van die bijna 16-jarige studente die een rekenmachine nodig had om te weten hoeveel ze moest terug geven van vijf euro om 1.80 euro te betalen?

Om de leerlingen nog sneller nog meer te verdommen, is er nu iets nieuws bedacht: als je gebuisd bent in het eerste (van de twee binnen dezelfde graad) leerjaar dan hoef je niet eens meer te blijven zitten. Gaat u gerust, oerdomme leerling, maar door naar het tweede jaar. Als je dan slaagt, is dat ok voor het schoolbestuur! Tja . . .

Met andere woorden: er wordt dus pas gedelibereerd op het einde van de eerste graad!

Ik ben blij dat ik niet lang meer zal meedraaien. Over hooguit twee decennia kunnen de apen in de Antwerpse Zoo beter (en sneller) hoofdrekenen dan onze middelbare studenten. 

Salut mein ratje, zulle . . . 


OOSTENDE MAAKT ER WERK VAN

Nu ja, ze praten er al lang genoeg over in de Oostendse gemeenteraad. Zowel de coalitie als de rode partij van John Crombez zijn het roerend eens dat er een ombudsman dient te komen binnen onze kuststad.

Hewel, mijne dames en heren van de gemeenteraad, ik stel mij kandidaat. Geen enkel lid van jullie gemeenteraad kan mij verdenken dat ik zal plat gaan liggen om de stad, laat staan één van jullie partijen, ter wille te zijn.

Ik wil er zijn voor de Oostendenaars maar ook voor de vele toeristen. Ik hoef daar helemaal niet rijk door te worden. Hoeveel bedraagt dat maandbedrag dat seniors mogen bijverdienen? Was dat nu 587 euro per maand?

Daarvoor doe ik het. En voor een correcte, niet gedirigeerde behandeling van de klachten. 

ik vrees echter dat mijn kandidatuur niet zal worden aanvaard. Ik heb van geen enkele politieke club een partijkaart! Daarnaast zijn ze gegarandeerd dat ik nooit soepel een aanvraag om te foefelen . . . te regelen.


KAN IEMAND DIT GELOVEN ?

Ooit werd ik – meer bepaald d.d. 4 januari 1968 – door de eerbiedwaardige professor Kluyskens gered van hersenvliesontsteking. Samen met zijn eerste assistent Vandeweghe namen ze me (grijns) 5,5 uur onder narcose en voerden een gevaarlijke ooroperatie uit. Die operatie was het gevolg van . . . 

Dat – in een land waar politici volop de kas van de staat bestelen en ons land slecht besturen – we jaarlijks geen 80.000 x 260 euro ofte amper 20.800.000 euro kunnen betalen om jaarlijks preventief tachtigduizend kinderen te helpen het risico op hersenvliesontsteking uit te schakelen is het zoveelste Belgische Kafka-verhaal!  

Oh ja, voor alle duidelijkheid: 20.800.000 euro dat is het bedrag waarmee – dankzij onze regering – onze staatsschuld verhoogt in amper 41.027 sekonden. Dat is dus in minder dan één halve dag staatsschuldverhoging!

Nu ja, die zakkenvullers doen ook niks om die staatsschuld een halt toe te roepen. Geniet op www.staatsschuld.be overigens maar eens volop van de 507 euro per sekonde dat onze staatsschuld verhoogt.

 

WAT HAD IK GEZEGD?

Vier weken geleden pas had ik hier verkondigd wat geen enkele gazettenschrijver aandurfde: die informateurs zouden er niks van bakken en beloofden maar van alles dat nooit zou uitkomen.

En zie, ondanks Reynders en Vande Lanotte hadden verkondigd dat tegen oktober 2019 een nieuwe regering kon worden gevormd, hebben ze het nu opgegeven.

Tenminste dat wilden ze maar Filipke heeft hun (hopeloze) opdracht alweer met vier weken verlengd. Ofte hoe men publiekelijk lacht met de bevolking en dit vanuit ons koninklijk paleis te LAKEN . . .

Dat geen enkele gazettenschrijver durft te publiceren hoeveel zowel Reynders als Vande Lanotte hebben verdiend met dat jobke van informateur, is normaal. Die mogen daar niet over schrijven. Is nochtans wel iets wat de krantenlezers willen weten.

Deze zomer ga ik overigens een marktonderzoek doen over de Vlaamse media. 


HEB IK NU ALWEER GELIJK ?

Het is al een dik paar maanden terug. Ik publiceerde toen dat we ons niet moeten laten vangen aan al die Syriëstrijders, hun vrouw en kinderen, die terug zouden komen.

Zerotolerantie . . . punt aan de lijn.

En zie, dinsdag op de cover van Het Nieuwsblad stond dat ik het bij het juiste eind had: en was een aanslag verijdeld op de Amerikaanse ambassade te Brussel en wie was de opgepakte verdachte? Jullie mogen driemaal raden. Een bekeerde moslim!

De man stond op de OCAD-lijst van moslimradicalen en wou ooit richting Syrië vertrekken. 

Hoe die andersdenkenden zich alles mogen veroorloven

 . . . Van Rossem zou zeggen 'Godgeklaagd'!


DAT VERDIENT MIJN WAARDERING

Vandaag is het precies 35 jaar geleden dat ze haar kleine café (neen, niet aan de haven maar) aan de overzijde van ons bekende Gentsche Gloazen Stroatje opende. Het werd vanaf dag één een gezellige kroeg waar vooral kaarters (voor geld) zich goed voelden.

Tina noemt ze, die wijze cafébazin die de hersenen had de klanten gelijk te geven zolang die zich maar realiseerden dat de bazin achter de toog stond. 

Het zal al een drietal weken geleden zijn dat ik er langs ging maar zowel naar Tina, als naar levensgezel Michel, draag ik dit op. Achter iedere geslaagde cafébazin staat een sterke man nietwaar!

Ik zal er deze week hopelijk wel eens geraken.Wat me verzekert minstens vijf bekenden van minstens 35 jaar terug nog eens te mogen ontmoeten.

Aan Michel en Tina: doe nog maar 35 jaar zo verder.


ZIJN WE NU HELEMAAL GEK GEWORDEN?

Na den Dries (Van Langenhove) moeten er nu ook 150 flikken naar de Dossinkazerne om hen te leren over . . . de Holocaust!

Is er nu echt één iemand die meent dat (al dan niet) racisten plots hun instelling zullen wijzigen?

In bepaalde kringen wordt nu al geopperd dat er 12.000 andere agenten ook naar die kazerne mogen!

Heeft die kazerne zo weinig bezoekers?  Dat van die 12.000, dat was toch een grapje, hoop ik?

Ik stel voor dat we - in de nabijheid van het Afrikamuseum? - een kazerne inrichten ter ere van de twaalf miljoen negers die zijn gestorven omdat koning Leopold II zich danig wenste te verrijken. Als we dan alle leerlingen van het zesde lager verplichten om die twee kazernes te bezoeken dan hebben ze tenminste een correct inzicht over die periode van WO II en de periode van ons koningshuis eind 19de, begin 20ste eeuw.


PFT, HIER ZIJN ZE OPNIEUW

Het begint echt op  'This is the contiuous story of Peyton Place' te trekken!'

Waar men vroeger het einde van de zomer afwachtte om ons te bestoken met nieuws over de Bende van Nijvel, is dat nu veranderd. Nu is dergelijk nieuws gepromoveerd naar . . . het begin van de zomer. Tja . . .

De allernieuwste versie over die bende handelt over het scenario dat die bende een antenne was van het Palestijnse terreurnet Abu Nidal.

En avant la musique dus! Ik ben benieuwd met wat meester Vermassen zal afkomen eind augustus/begin september?

Weet er nog iemand ergens een plasje water liggen waar hij zijn oud geweer kan in  droppen?


OCHARME JOE BIDDEN TOCH !

De man droomt al decennia van het presidentschap van de VS. Ik zeg al evenlang dat het . . .  a sweet dream is!

Hoe de democraten die verkiezingen gaan winnen in november volgend jaar, is voor mij de vraag van tien miljoen! Een paar tientallen kandidaten die opvallen door hun . . . onopvallendheid. 

Trouwens, beste columnist Jan Segers, een nieuwe president van de VS start zijn job niet in het jaar dat hij wordt verkozen maar op 20 januari van het jaar daarop.

't Is maar, beste columnist, dat je het weet.


NOOIT GEZIEN

Het aantal aangeboden studenten- en flexyjobs aan de Belgische kust was nooit zo hoog als deze zomer. Zijn er nu geen studenten meer zonder vakantiejob of zijn die studenten niet meer geïnteresseerd in dergelijke kennismaking met het ware leven?

Ik snap er echt niks mee van maar . . . dat zal aan de vermindering  van mijn hersenmassa liggen.


REYNDERS GREEP ER - OEF, GELUKKIG MAAR - NAAST

Als er één politicus is die absoluut geen Europese topjob verdient danis het wel superhypokriete Reynders! 

Laat ons nooit vergeten dat Didier Reynders aan de basis lag van de toetreding van Griekenland binnen de EU.

Elkeen herinnert zich ongetwijfeld nog tot welke Grieks financieel drama dit heeft geleid voor de Europese Gemeenschap.

Hij wordt dus geen nieuwe secretaris-generaal van de Raad voor Europa. OEF. Dat luxepostje werd gegeven aan de Kroatische minister van buitenandse zaken Marija Pejcinovic Buric

 Ik zie nog veel liever mossel Charelke Michel dergelijk jobke bemachtigen. 


DAGVERS

zoals gewoonlijk van rederijker Stijn De PaepeDe Raad van Europa. Een topassemblee

met heel wat behoorlijke zitjes.

En postjes met aanzien, een prettige pree

met extra's voor heerlijke ritjes.


Een kolfje, kortom, naar de hand van Didier.

Dat mocht hij niet laten passeren.

Helaas gaat de raad met een ander in zee.

Hij kan rustig verder informeren.GUY VAN SANDE

Op twaalf juli a.s. weet acteur - en  voormalig schepen voor de N-VA te Brasschaat - of de rechter is gezwicht voor het establishment dat achter het kinderpornoleven van Van Sande staat. De dader wil een voorwaardelijke straf en dit ondanks het Openbaar Ministerie TERECHT vier jaar cel vroeg.

Als we nu echt diene klojo - die volop kinderporno bekeek en verspreidde - zijn zin gaan geven omdat hij een beroemde advocaat (Sven Mary) heeft, dan stel ik voor dat we de rechtbanken en de politie gelijk afschaffen.


VANUIT CAFE NIEUW OLYMPIA TE KONTERDAM . . . 

. . . wens ik jullie allemaal een fantastisch warme zomer toe enne heu, breng eens een bezoekje aan onze Vlaamse kust.

Bedenk dat volgend idee misschien wortel mag schieten: waarom wordt er geen extra verkeerste gemaakt waarbij bestuurders te weten komen dat in bepaalde straten (zoals de Nieuwstraat te Blankenberge) waar veel voetgangers lopen maar waar auto's evenzeer mogen rijden zonder dat er een onderscheid is tussen voetpad en rijweg; die autobestuurders kunnen dan zien dat de persoon die in de weg loopt van hun auto doof of slechthorend is of (nog erger) dat zij/hij het syndroom van Meniére heeft. 

Ook dit is maar een ideetje ter bescherming van mensen die niet over alle gezonde eigenschappen bezitten om vrolijk(er) door het leven te gaan.

Op het terras van dit cafe ontmoette ik een aantal mensen waaronder een Gentenaar (als ik het me nog goed herinner was Lorenzo zijn naam) 

 ZOALS BELOOFD

Zoals beloofd vorige maand, etwat over DE LIJN en DE TREIN ofte de NMBS.

Zoals vorige maand werd bekend gemaakt: madame Dutordoir heeft - naast haar salaris van pakweg 24.000 euro - voor haar slecht presteren in 2018 een bonusje ontvangen. Net geen 68.000 euro om haar treinstellen nog slechter te laten functioneren dan in 2017! S C H A A M T E L O O S staat dus niet in haar dikke VAN DALE!

Ook bij de Lijn is het Godgeklaagd. Neem nu vorige zaterdag. Daar staond op de uurroosters van de kusttram dat de laatste kustttram zaterdagnacht zou vertrekken aan het Oostendse Marie Joséplein om 00.34 uur! Een half uur later was die nog niet daar!

Nu ja, ook bij De Lijn werken - net zoals bij de NMBS - voornamelijk politiek benoemden. Eén gouden stelregel bij die benoemingen is (bij beide maatschappijen van openbaar nut) dat men nooit dient te bewijzen dat men over een IQ beschikt dat hoger is dan 99.

Al je zoals een Antwerpse rode socialist het totaal verknald bij de Antwerpse Lijn dan word je wel opgevist door voorzitter John Crombez. 

Hoeveel maal heb ik niet gesteld dat het compleet gekkenwerk is om bus 6 tweemaal te laten passeren langs de Oostendse luchthaven? Eindelijk, na minstens acht jaar, is het zo ver. ik vermoed dat dit een besparing is van minstens vijftigduizend kilometer per jaar! En dat op één lijn, en op één traject!

Om heel even bij LIJN 6 te blijven: daar hebben ze (ter hoogte van de Nieuwpoortsesteenweg 398) een bushalte. Zonder enige vermelding is die halte nu pakweg zestig meter eerder gepland, ter hoogte van de bakkerij die de hoek vormt met de Distellaan. De mensen moeten maar rieken dat die halte verplaatst is. Tja! 

Hoe schandalig er overigens met het geld van De Lijn wordt omgesprogen ondervinden de reizigers van dezelfde kusttram tussen Nieuwpoort Bad en Westende.

Daar werd een tramlijn aangelegd ter vervanging van de oude tramlijn die langs Lombardsijde dorp reed.

Ik vermoed dat dit pakweg twee kilometer is? Kostprijs all in? Net geen één miljard oude Belgische franken!

Bij de hele De Lijn was er geen enkele die het verstand had om te denken dat het beter was om bussen 68 en 69 te laten rondrijden op het traject dat de kusttram sinds 17 mei 2017 rijdt! 

Of heeft het toch te maken met wat boze tongen beweren? Dat er weinig smeergeld te verdienen valt als men gewoon één bus per uur 800 meter laat omrijden (ofte 1.600 km heen en terug) maar dat er best iets van de boom kan vallen voor politici en mensen van De Lijn als men twee kilometers nieuwe tramsporen moet leggen? 

Wie zal het zeggen? 

Maar laat me afsluiten met een erg positief verhaal.

Ik zat deze ochtend (één juli 2019) op bus 5 meer bepaald bus met nummer 5980. Het was nog erg vroeg en de chauffeur diende niet overal te stoppen.

De man was zo verstandig om - tussen het station en de halte rechtover Urbano - twee stops in te lassen teneinde niet te vroeg haltes zomaar voorbij te rijden.

Bravo man, mijn respect!

Mensen moeten overigens leren dat het niet de buschauffeurs of de wattmannnen van de kusttram zijn die dom doen maar de directie.Schiet dus a.u.b. niet op die chauffeurs waarvan 88 % echt menselijk goed is.


EEN POR IN MIJN RUG

Amaai, was me dat verschieten op de markt van Blankenberge. Kreeg daar zowaar een stomp in mijn rug van een lezer, een Gentenaar dan nog!

''Bravo Roger, ge weet dat ik een supporter ben van Anderlecht. Ik vond het wreed wijs dat je - in tegenstelling met de gazetten - je vorige maand de vraag durfde te stellen wanneer Coucke die tientallen miljoenen zal investeren in talentvolle spelers. Als hij dat niet doet dan zal de match op Standard van vorig seizoen vele malen een vervolg krijgen'. Nie pleujen hé, stropken!'.

Tja, dit belooft alvast.


VANUIT DEN HEMINGWAY IN DE LANGESTRAAT . . . 

. . . wens ik jullie allemaal een zonnige eerste vakantieweek toe. Die nachtzaak heeft overigens een fantastische metamorfose ondergaan vorige maand, zowel binnen als op het terras. 

Men speelt daar niet mijn favoriete dansmuziek maar toch ga ik er wekelijks langs. Ik zou met die patron toch eens een gesprekje moeten houden over het organiseren van een maandelijkse speakers' corner. Zou een kolfje naar de hand geweest zijn van . . . ene HEMINGWAY.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

                               MIJMERINGEN . . .  VAN 24 JUNI 2019

                        verschijnt elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                        reacties steeds welkom op roger@stropken. IK HOU INDERDAAD NOG BEST VAN . . . 

. . . die ouderwetse normen en waarden. Zoals bijvoorbeeld de mail die Team Tommelein mij zond vorige week. Dat betekent dat dit team, en haar leider, nog weet wat respect betekent. Of het gemeend was, of niet . . . ik geef hen het voordeel van de twijfel!

Iets wat ik overigens bij ontzettend weinig politici ervaar, die normen, waarden en dat respect! Nu ja, aan hen zeg ik hetzelfde als aan de kinderen die niet rechtstaan voor ouderlingen op bus of tram of die, in diezelfde openbare voertuigen met - hun al dan niet vuile - schoenzolen de zitbanken bevolken : 'Het is niet jullie fout dat je slecht bent opgevoed. Het is de schuld van jullie ouders en leerkrachten'.

Het beantwoorden van mails - zelfs al ben je niet akkoord met de gedachtegang van de afzenders - heeft alles te maken met . . . . normen en waarden en dus met respect voor de ander. 

Nu ja, in een koninkrijk waar zelfs de koningen al decennia geen normen en waarden kennen, tja, dan kan je moeilijk verwachten dat het "gewone" volk dat kennen zou. In ons apenland trokken drie koningen zich geen barst aan dat aangestelden van deze Staat, onterecht en op criminele wijze, een mensenleven (en dat van zijn kinderen) verwoestte. Totaal anders was de reactie van onze toenmalige koning toen de moordenaar van twee tienerkinderen (die stomdronken hen omver reed) clementie vroeg. De straf van de man werd niet langer een levenslang rijverbod. De man mocht opnieuw de baan op. 

In dit land moet je eerst misdadiger zijn en dan pas helpt ons koningshuis. Pft, ik krijg er een wrange smaak van in mijn mond.

Als ik dan in de zaterdagkrant lees dat een prins al 27 jaar lang de ene financiële foefelarij na de andere organiseert . . . tja, ik zal me maar niet afvragen of die man ooit een veroordeling zal oplopen in dit land. 

Als NV De Persgroep en Christian Van Thillo nog niet eens werden opgeroepen om - nadat ze elf jaar volop hebben meegewerkt om de armsten en minste verstandige onder onze Vlamingen  te hebben opgelicht wegens medewerking aan belspellen - te worden verhoord, dan kan men moeilijk hopen dat die prins ooit voor de rechtbank zal verschijnen.

Nu ja, dat heeft ook te maken met het feit dat ons koningshuis niks te zeggen heeft dat belangrijk is. 

 

 

DOMMER EN DOMMER

Ik heb het er al diverse malen over gehad: onze leerlingen verdommen elk jaar meer en meer. 

En zie, vorige week verscheen de publicatie van het onderzoek dat door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd uitgevoerd in 48 landen. Daaruit blijkt dat het onderwijs in ons land de absolute leider is als slechtste van de klas op het vlak van . . .  onderwijs.

Niet minder dan één schooldirecteur op acht bevestigde dat in hun school er wekelijks verbale bedreigingen zijn van leerlingen naar leerkrachten en ander schoolpersoneel toe! De vraag blijft hoeveel van die zeven andere (op acht) directeurs niet durfden toe te geven dat er in hun school evenzeer bedreigingen zijn. Persoonlijk geloof ik geen bal van dat cijfer van 12,5 %. Uit gesprekken met schoolpersoneel is er eerder in  12,5 % van de scholen geen verbale bedreiging! Maar ja, de tijd dat journalisten (die naam toen nog waardig) nagingen of iets waar was vooraleer het in de krant verscheen, ligt al jaren achter ons.

Hoe je als leerkracht nog les kan (en wil of durft) geven nadat niet alleen dergelijke bedreigingen verhinderen dat je in optimale conditie les kan geven, is zeer de vraag. Sta maar eens voor een klas waar je het risico loopt dat je met een machete onthoofd wordt !

Ook in de discipline ‘onderling pesten op school’ scoren we hoog. Dat gepest is de laatste vijf jaar overigens gestegen van 30 naar 45 % of dus met precies vijftig procent. De eerlijkheid gebied mij toe te geven dat ons land zich - grijns - op dat vlak het goud lieten ontfutselen door Nieuw-Zeeland.

Dat door dat alles één uur lestijd niet langer zestig maar slechts vijfenveertig minuten les kan worden gegeven, lijkt me logisch. Waardoor de leerlingen t.o.v. drie (en meer) generaties terug daadwerkelijk verdommen. Hoe vreselijk zoiets is, publiceerde ik hier een aantal weken terug toen ik vaststelde dat een bijna 16-jarig meisje - dat achter de toog van een Oostendse drankgelegenheid werkte – haar rekenmachinetje diende boven te halen om te berekenen hoeveel ze diende terug te geven toen ik een pintje van 1,80 euro betaalde met een bankbriefje van vijf euro.

Als ouder steek je zo een kind toch terug in de baarmoeder, nietwaar?

Nu ja, er is niks dat goed draait in het koninkrijk van Filip en Mathilde. Volgende week heb ik het uitgebreid over de Lijn en de NMBS. Daar bewijst men dagelijks hoe achterlijk men daar zijn moet om er te mogen werken of hoe scrupuleus slecht je wel moet werken om - zoals madame Dutordoir (CEO NMBS) een bonus van bijna 68.000 euro te kunnen toevoegen aan haar salaris van meer dan 20.000 euro per maand! 

Dat was dus een extra maandbonus van dik 5.500 euro!Beste burgers, ze bestelen ons langs alle kanten . . . en wat zeggen jullie dan? "We kunnen er niks aan doen!"

 

WE ZIJN ER NOG NIET HELEMAAL . . .

. . . en toch zijn we uitstekend op weg om dagelijks een sociaal familiaal drama in de kranten te kunnen lezen. Drama’s waar de ene partner de andere vermoord of waar de moeder haar kinderen de nek omwringt.

Binnenkort zal men kunnen stoppen met elke week roddelbladen uit te geven. Maak van de dagelijkse gazet één goor - en groot - leugenblad, gevuld met roddels en sociale drama's.

 

BEGRIJPE WIE KAN, MAAR IK KAN HET NIET

Mijn trouwe lezeressen en lezers weten dat ik, naast dagbladen, evenzeer tijdschriften en reclamebladen lees. Of moet ik hier eerder schrijven ‘bestudeer’?

Zestig (tot dik dertig) jaar terug was het makkelijk om werk te vinden. Het was toen even makkelijk om aan de juiste arbeidskracht te komen.

Ik ben hier nu pakweg één jaar terug in Oostende. Ik kan me geen enkele week herinneren dat de lokale supermakt bSPEGELAERE geen personeelsadvertentie plaatste. Is het daar zo slecht om te werken? Een niet eens zo erg grote supermarkt die wekelijks minstens twee arbeidsplaaatsen dient in te vullen . . . normaal kan je zoiets niet echt noemen.

Nochtans zijn er nog voldoende werklozen in en rond Oostende te vinden, hoor!

Wie ook niet bekwaam lijkt om personeel te vinden, is de bouwgroep DEGROOTE te Oostende. Al minstens vier maanden verschijnt hun advertentie waarbij twee jobs beschikbaar zijn. En die ad's verschijnen niet alleen in TIPS maar evenzeer in dagbladen! 

Tot slot: ik ken heel wat horecabazen die er evenmin in slagen om personeel te vinden voor de zomer. 

Ik snap er niks van. Voor Spegelaere kan ik enkel hopen dat ze eens een goede personeelsverantwoordelijke vinden en DEGROOTE beveel ik een HR-bureau aan want hoe gaan ze anders die meer dan tweeduizend nog te bouwen appartementen verkopen die ze aan het station en aan de  renbaan bouwen.


IK BEN ER GEWOON VERZOT OP

Ik zal wel altijd die volkse jongen blijven die Marc Van Impe omschreef in de kranten van de groep Leysen in september 2002. Dat was – echt waar – Roger Henderick ten voeten uit. Ook de volgende dag trok de heer Van Impe de kaart Roger Henderick toen hij advocaat Karel Van Hoorebeeke aan het woord liet die – onversaagd – het zwaard hanteerde tegen de criminele kuiperijen van mijn staat, van de Aslk en van de twee criminele magistraten Lievens en De Bruyne. Over de bende van Van Thillo was hij minder driftig.

Karel heeft het geweten! Geloof me vrij! Hij zal het – zij het dan wel leugenachtig – ontkennen maar ze hebben hem letterlijk en figuurlijk op het matje geroepen. Shame on you, bende hypocrieten!

Maar ik wijk – alweer – af. 

Ik voel mij gewoon goed als ik – zoals zaterdagavond – een avondmarkt bezoek. Als daar dan ook nog The Make Covers aan de deur van café New Olympia optreden dan kan mijn avond niet meer stuk. Geweldig dat duo uit enerzijds Koekelare en anderzijds Oostende. Ik vind overigens dat ze beter zijn op straat dan in een zaal of café.

Er was best veel volk op die avondmarkt. Volgend jaar mogen daar gerust tweemaal meer marktkramers staan. De afwezige marktkramers hadden inderdaad ongelijk.

Het feestcomité van Konterdam heeft overigens een mooi weekprogramma in elkaar getimmerd. Voor de wielerliefhebbers is er donderdag 27 juni de 73ste editie van de Grote Prijs Oscar Naert. Wordt ongetwijfeld een warme avond en voor de deelnemende eliterenners zonder contract een zweterige bedoening met de temperaturen die zijn aangekondigd.

Alhoewel zondag er optredens zijn van Bandit maar ook van Johnny & The Sparks lijkt het mij toch dat zaterdagavond de avond van de week worden zal. Voor meer info, surf gewoon naar www.feestcomitee-konterdam.be

Breng alvast jullie dansschoenen mee. En voor hen die van buiten Konterdam komen: elk uur is er een nachtbus ter hoogte van Damiaan ziekenhuis. 

Dat duo (The Make Covers) treedt overigens op zaterdagavond 13 juli op in het Gouden Ankertje te Middelkerke.


SYNDICUS . . . BEROEP APART

Volgende maand breng ik - na de sage rond De Lijn en de NMBS van volgende week - het verhaal van syndicussen die al dan niet veroordeeld zijn. Hoe ze dat binnen eenzelfde groep oplossen . . . 

 

KBC, TWEE MATEN EN GEWICHTEN?

Dat bankrekeningen niet gratis zijn, dat vind ik maar normaal. Liever iets meebetalen dan dat die bankiers nog maar eens naar een of ander Lehman-casino trekken met het geld van hun klanten. 

Waarom ik al jaren elke maand 2,40 euro betaal en vorige week las dat de KBC haar klantenbijdrage van 1,25 naar 1,75 euro zal verhogen, is zeer de vraag.

Ook in deze verleen ik aan CEO Thomas Leysen het recht mij daar over te berichten, waarna ik het zal publiceren. En ja, ik zend hem een mail om te zeggen dat ik het over zijn bank heb hier.


IN MIJN FAVORIETE BIB 

Ik ga al eens wat minder naar mijn favoriete bibliotheek. Heb wijkcenter Viooltje leren ontdekken en daar liggen dagelijks ook gratis kranten. Op dinsdag is het daar manillenmiddag en op donderdag schaakdag. Daarnaast ontmoet ik er - grijns - leeftijdsgenoten. En voor de liefhebbers van lekker ijs. Een coupe advocaat kost daar, inclusief slagroom, slechts twee euro. Dat gaat niet goed zijn voor mijn lijn, vrees ik.

Een lezer van deze site vertelde me - al een hele tijd terug - dat mijn favoriete bib een plaag heeft. Nu ja, ik ben niet de persoon die geruchten zomaar geloof (laat staan dat ik erover pubiceer) vooraleer ik er het daadwerkelijk bewijs zelf van vaststelde.

En ja, vorige week was het zo ver: ik heb drie mieren doodgeklopt. Mieren en kakkerlakken (zoals er meer dan één miljard rondlopen op Tenerife), brrrr. Ik zie ze liever niet.

Eens zien of het gemeentebestuur dit kan (en wil) oplossen. Dat, ook in deze, de dagelijkse kranten niks schrijven daarover komt, heel vermoedelijk, omdat ze de kont likken van een of andere schepen. 

De 'journalistieke' medewerkers die enkel schrijven over de positieve zaken van de stad Oostende mogen - omdat ze zo onderdanig zijn - dan wel genieten van uitnodigingen allerlei die niet worden uitgereikt aan dit stout gebekt - maar waarheidsgetrouw - medium.

Als de bevoegde schepen ook dit nog lang zal negeren, vrees ik dat hij aan zijn laatste termijn bezig is. De man ontwijkt en negeert alles wat hem wordt verteld en dat negatief is. 


UITERAARD AAST CROMBEZ OP MINISTERPORTEFEUILLE

Maandag 17 juni 2019 heeft de - inmiddels rasechte huichelende clown - voorzitter van de SP.A nog maar eens de partij in de voet geschoten. Nu ja, ik had niks anders verwacht. 

Als foefelaar en huichelaar zal hij sterven.

Gefeliciteerd, beste rode socialisten. Bravo met de realiteit dat jullie bestuur John Crombez toelaat jullie partij geheel naar de verdoemenis te fietsen.HOEVEEL HONDERDUIZENDEN PAGINA'S . . . 

zullen gazettenschrijvers nog schrijven over het dispuut tussen de VS en Iran?

Decennia duurt dit cinemaverhaal nu reeds maar ja, het is pure bladvulling die vandaag stelt dat ze vrede sluiten, volgende week dat het oorlog worden zal.HET PAARD VAN TROJE

Ik blijf bij mijn gedacht: ik blijf erbij dat Tom Van Grieken een intelligente vent is. 

Evenzeer blijf ik de overtuiging toegedaan dat Dries Van Langenhove steeds een serieus probleem blijven zal voor het verder uitbouwen van het Vlaams Belang.

Het Gents parket heeft besloten den Dries te vervolgen. Als ze onvoldoende argumenten en bewijzen zouden hebben dan gaat men zoiets toch niet beginnen!?

Dat die S&V-militie gevormd werd in het buitenland zal in deze niet bepalend zijn. Mijn bronnen binnen Justitie bevestigen dat ze een sterke zaak hebben.

Hoe het verder moet tussen N-VA en Vlaams Belang? Dat is de vraag van één miljoen!

De Wever en Van Grieken zouden eens in conclaaf moeten gaan over het opnieuw vormen van één grote Vlaamse partij. Misschien kunnen ze die dan VNB noemen, zijnde de afkorting van Vlaams Nationaal Belang. 

Het is maar een ideetje . . . 


DE WAEL . . . LETTERLIJK & FIGUURLIJK: klein ventje!

De Wael, beroemd in en rond de oudste stad van ons land, meent dus echt dat hij het 'ei van Clomubus' heeft gevonden. Als dat al zo zou hebben gekund, dan rijst de vraag of hij dat ei moest nuttigen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Door van die Kamer een heus toneelgezelschap te maken, bewees 'le petit Patrickwat voor een zielig persoon hij al zijn ganse leven is. En neen, 'le petit Patrick' heeft niks gemeen met 'le petit prince'. Oef . . . 

De Kamerzitting van vorige donderdag leverde (althans voor ondergetekende) één echt ontzettend positief punt: ik leerde Valerie ontdekken. Neen, niet één van de vele met dezelfde naam die ik reeds ontmoette maar Valerie Van Peel. Wat een openbaring was me dat, zeg!

Beste Bart (De Wever), geef die hamer van  voormalig Kamervoorzietter Bracke a.u.b. asap door aan Valerie Van Peel. Eindelijk eens een vrouw die nog eens het hamertje hanteert maar vooral iemand die pleit voor een nieuwe wind in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Iemand die (ik citeer haar) stelt "Weg met dat eindeloos bebatteren tot een stuk in de nacht". 

Voor wat het waard is, zeer geachte mevrouw Van Peel: mijn steun, voor dat hamertje, heb je alvast.


MEYREM ALMACI & DE LEUGEN VAN JOEL DE CEULAER

Zaterdag 22 juni ll. schreef de senior writer van De Morgen een open brief naar de voorzitster van GROEN, Meyrem Almaci.

Het is inmiddels zeventien maanden geleden, die nieuwjaarsreceptie (waar ik aanwezig was) te Antwerpen van . . . GROEN.

Het geserveerde food kon kwaliteitshalve het duel aan met dat van de socialisten te Bredene. En ja, ook de drank vloeide even rijkelijk uit de tapkranen - en de flessen wijn - als die te Bredene.

Uiteraard is het aangenaam dat alles gratis is en à volonté! Alhoewel ik een heel klein pensioentje heb (en daar dus beter zou over zwijgen) vind ik dat op zulke nieuwjaarsreceptie niet alles zomaar gratis dient te zijn. Ik vond de aanpak van N-VA tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2018 best eerlijk. Tot middernacht gratis drank en eten kon je er bekomen aan een heel democratische prijs. 

Maar dit gaat hier niet over food & beverage. Ik wil het hier hebben over Meyrem en Joel.

Bij GROEN weigeren ze te snappen dat ze de ene kemel na de andere stommiteit aan elkaar kunnen naaien. En neen, dan heb ik het hier geenszins over de domste Groene (na Jos GEYSELS) ooit zijnde Wouter van Besien ... 

Wat nu betreft senior writer De Ceulaer: DIe publiceerde het volgende 'Journalisten hebben ook een grondwet die ze moeten zweren na te komen, die van de waarheid'.

Beste Joël, dit citaat komt in mijn eerstkomend boek. Zeg nu eens - heel uitzonderlijk - EERLIJK: zoiets geloof je toch zelf niet, hé! Als je dat inderdaad echt zelf gelooft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het aanstaande zaterdag eens te hebben over een of andere journalist die uitsluitend de waarheid publiceert en die niet aan haar/zijn handen gebonden is om te schrijven wat dient te worden gepubliceerd? 

Zaterdag aanstaande heeft u alvast één aandachtige lezer!


STEL U GEWOON EENS VOOR DAT . . . 

. . .  er overal op de wereld vrede zou zijn en dat in elk werelddeel vreugde zou zijn omdat iedereen alles kopen kon.

Hoe groot is dan de kans dat er nog zoveel geluld zou worden in media allerlei?THERE HE COMES AGAIN !

Geen lezer die er nog aan twijfelt dat ik een absolute fan ben van de huidige Amerikaanse president, Donald Trump. Eén jaar geleden orakelde ik reeds dat den Donald zichzelf zal opvolgen als president.

Wat mijn Amerikaanse vrienden en kennissen vertellen, zal wel kloppen: uiteindelijk blijft voor de gewone Amerikaan slechts één, (hooguit twee zaken) over: de arbeidsplaatsen die hij realiseerde en de stelregel dat zijn EIGEN VOLK op de voorste rij staat als het er echt op aankomt.

Wereldwijd, en dus ook in Vlaanderen, publiceren de media dat hij het niet zal halen. Volgens HLN zal de haring van Trump uit 2016 niet bakken volgend jaar. Wait and see, zeg ik dan.


OOSTENDE . . . STAD MET VELE KEIZERS

Het zal al een paar jaar geleden zijn dat er een boek verscheen waarin Vande Lanotte betiteld werd als de keizer van Oostende. Toen reageerde ik daarop en zei dat dit feitelijk een belediging was voor rode Johan. Zijn politieke (keizerlijke?) macht reikte toen veel verder dan de stad met een heel kleine oppervlakte, Oostende.

Ik leerde keizer Rudolf kennen in 2001. Hij kocht mijn boek 'De linke leugens van fortis-Aslk'. Een dag later had hij het uitgelezen en er het predikaat 'schitterend' op gekleefd.

De 'liefde' tussen ons is inmiddels zwaar bekoeld. Nu ja, dat is niet alleen  bij hem zo.

Niemand ziet me nog graag eens ik de minder leuke handelingen van hen publiceer. 

Niet alleen in Oostende, maar ook ver daarbuiten, stellen mensen zich verwonderd de vraag hoe het trio Marchand er in slaagde om een onderzoek dat startte in 1996, na 16 jaar diende te worden geseponeerd. Eén van de redenen was dat (effe niet lachen nu, waarde lezers) omdat de documenten niet meer leesbaar waren omdat de inkt was vervaagd.

Ik dacht dat ik al alle woorden, en termen, uit ons juridisch woordenboek, alle verdraaïngen en foefelarijen al kende maar dit is echt een nieuwe, zij het één van 2012!

Nu ja, Het justitiepaleis te Veurne stond nooit echt bekend omdat de daar werkende magistraten nooit ter discussie stonden.

Waarom HLN drie medewerkers (Inge Bosschaerts, Bart Boterman en Bjorn Maeckelbergh) nodig had om één artikel te schrijven, is dan weer aan andere vraag

Nu ja, ook bij Het Nieuwsblad had men drie schrijvers nodig om een halve pagina te vullen! De dienstplichtigen daar luisterden naar de namen Dominique Jauquet, Tim Liescrauwaet en Marc Klifman. Tja . . . 

Kunnen jullie, zeer geachte lezeressen en lezers, zich voorstellen dat deze site nog twee berichtenschrijvers zou hebben?IN MIJN OPEN BRIEF NAAR DE KONING . . .

... had ik het over een nieuwe regering. Een regering die geleid zou worden door een aantal zakenlui die zichzelf voldoende hadden bewezen.

Het zullen niet de ransels van de huidige informateurs zijn die zullen helpen om snel een ernstige EN bekwame regeringsploeg samen te stellen. 

Wie neemt die twee - door koning Filip - aangeduide clowns nu nog echt ernstig? Juist . . .  gazettenschrijvers die teksten moeten leveren om papier te bedrukken. 

In hun - inmiddels desbetreffende - derde termijn durfden ze zowaar te stellen dat tegen oktober een regering kan worden gevormd?

Oktober van welk jaar? En wat voor een regering?

Politici zullen wel altijd de nodige kranten halen met gelul dat achteraf leugens bleken te zijn.


MIJN RESPECT . . . NORA TILLEY

Hoeveel miljoenen maal heb je een glimlach getoverd op Vlaamse gezichten? Het zal inmiddels wellicht vier decennia geleden zijn dat VLAANDEREN dactylo Caroline leerde kennen. 

Ik ga hier niet opnoemen waar jij overal in optrad. Gegarandeerd vergeet ik er de helft van maar jouw gelaat kon alles uitdrukken.

Het gaat je goed, acajouharende dactylo.DAGVERS . . . 

Ik geef het toe: ik ben een klungel. Niet gewoon een klungel maar gewoon de meest universele. Gelukkig ben ik dat voornamelijk waar het betreft computers. Ook zaterdagochtend was ik blij dat een Oostendse bibliotheekbezoeker (met op zijn laptop de roodwitte sticker van studio Brussel) mij hielp bij twee problemen. Hoe ik in het andere geval vandaag deze MIJMERINGEN . . . tijdig klaar had gestoomd, dat mag Joost of Die van hierboven weten.

Nogmaals hartelijk dank, nobele onbekende.

 Vorige week werd - puur door mijn geklungel - geen dagvers gepubliceerd van mijn favoriete rederijker Stijn De Paepe.

Het onderstaand dagvers maakt echter veel goed. 


Verse Volksvertegenwoordiging


De parlementen zijn gevuld.

Een bonte club, in pak gehuld.

Toerist, facist, salonmarxist.

Ten zeerste met zichzelf verguld.


De parlementen zijn gevuld.

Verkeer, milieu, begrotingsschuld,

de zorg, pensioen. Genoeg te doen,

waarvan u wakker liggen zult.


De parlementen zijn gevuld.

We hadden engelengeduld.

Nu de regering naar de nering

en aan 't werk! Genoeg geluld.


BESTE REDERIJKER,

Opnieuw zorgde u ervoor dat vorige week op pagina 2 van De Morgen elke dag een dagvers stond afgedrukt.

Waarvoor dank.


CITAAT VAN DE WEEK

Meestal publiceer ik dergelijk weekcitaat uit respect voor de betrokkene die het uitte.

Deze week publiceer ik dit om de Vlaamse dorpsgek bij uitstek nog eens aan het woord te laten.

In Terzake van donderdag 20 juni 2019 zei Wouter Beke het volgende "Ik zou daar veel over kunnen zeggen, maar ik ga daar niet op vooruitlopen".

Tja . . . Wouter Beke is een professioneel leugenaar. Daar bestaat voldoende bewijs over. Vraag het - onder andere - maar aan de 800.000 Arco-gedupeerden.OMDAT “EVEN WACHTEN” OOK ANDERS KAN !

Het is maar een klein gebaar, een kleine attentie maar ik vind het toch steeds iets dat een andere, een gezelliger sfeer creëert. Ik heb het over die koffiemachine die bij HANS ANDERS staat.

Donderdag was ik bij Sarah Coppens, de audiologe van Hans Anders te Knokke en Aalter, een niet onknappe verschijning die tenminste weet waarover ze praat als ze het over gehoorproblemen heeft.

En ja, ik zat – wachtende tot het mijn beurt was - nog niet neer of een medewerkster vroeg me of ze me plezier kon doen met een kopje koffie. Toen ik ‘ja’ zei, reageerde ze met ‘Met melk en suiker?’.

Uiteraard is het niet dat kopje koffie of de parate beroepskennis van Sarah die me overhaalden om bij Hans Anders mijn hoorapparaat te kopen. Het is het geheel en in dat geheel moet elk stukje passen.

Nu ja, dat kopje koffie, daar maak ik ook gebruik van bij een bezoek aan een of andere vestiging van de Belgische Colruyt-groep of aan de Jumbo in Sluis. Van Knokke naar Sluis is maar twee korte busreisjes dus trok ik van Hans Anders naar het gezellige Nederlandse Sluis waar op honderd wagens er (tussen 10 en 19 uur) 8 rijden met een Duitse nummerplaat en 61 met een Belgische! 

Die winkelkarren met daarop plaats om je kopje koffie te installeren, dat vind ik een geweldig idee van Jumbo. Ik vrees dat onze supermarktwinkels den Jumbo niet graag zullen zien komen. Ik vrees dan vooral dat den Aldi nog meer de weg op zal gaan van niet voedingswinkel.

Wie overigens mij eens kan uitleggen hoe de restauratie (aka modernisatie) van één Aldi winkel gemiddeld 1.1 miljoen euro kostte . . . is van harte welkom.


ECHT ONBETROUWBAAR

Dat zowel de Open Vld als de CD&V Bart De Wever wantrouwen, is overigens niet echt vers nieuws. Wie gelooft nu nog echt in de voorzitters van die twee politieke partijen die decennia volop hielpen om de staatsschuld per etmaal steeds verder de hoogte in te drammen? Alleen reeds de laatste vijf jaar verhoogde de staatsschuld met 82.000.000.000 euro ofte 3.280.000.000.000 Bef! Surf gewoon eens naar www.staatsschuld.be en stel vast dat elke seconde er 507 euro bij komt! Dat zijn 43.804.600 euro per dag van 24 uur!

Zoals ik het aangaf in de titel: die drie partijen - die alle drie niks deden om - tussen 2014 en 2019 - de staatsschuld te verminderen zijn echt . . . ONBETROUWBAAR !

 

JAN SEGERS ZOEKT DIRIGENT

Mijn favoriete columnist lijkt hopeloos te zijn geworden. Hij deed vorige week een oproep teneinde een dirigent te vinden om van de Kamer van volksvertegenwoordigers een harmonieus orkest te maken.

Ik heb het altijd bewonderd . . . de hoeveelheid naïeve ingesteldheid van onze mensheid.

Beste Jan, het ziet er – nota bene volle vier weken na de federale verkiezingen – helaas naar uit dat we tot aan de volgende federale verkiezing geen enkele volksvertegenwoordiger zullen vinden die het zal aandurven om de stok in het – honderdvijftig tellende – hoenderhok te werpen en over de vermindering van de staatsschuld zal spreken.   


 

BIJ CARREFOUR . . .

. . . België hebben ze het begrepen! Net als bij Auchan kan je er – midden hun supermarktketen – uw eigen lunch eten.

BonAps, Carrefour . . . men heeft het licht gezien. Over twintig jaar bestaat de gewone supermarkt (zonder drank- of eetgelegenheid) niet meer. Gedoemd om failliet te gaan. 

Of ze moeten naast een LUNCH GARDEN gelegen zijn die ook iets nieuws, iets extra zal moeten toevoegen aan al het voortreffelijke dat ze nu reeds bieden.

 

JOERI PERNEELS

Cannabis light!

Voor de noodlijdende sector van de dagbladhandel is het gegarandeerd een opsteker van jewelste, dat idee van Joeri perneels om cannabis light volop te verkopen in krantenwinkels. Ook benzinestations en nachtwinkels worden daarvoor aangesproken.

 

EN JA, DAN IS ER OOK NOG . . . VOETBAL!

Het nieuwe seizoen wordt voorbereid en het is bang afwachten wanneer, hoe en wat het BAS uiteindelijk beslissen zal welke zestien ploegen zullen aantreden in de eerste nationale van de Belgische competitie. Voor mijn part verwijzen ze het hele gezeik rond KV Mechelen naar de catacomben die al voldoende gevuld zijn met ondoordacht gefoefel, financieel en ander V.A.R.-gelul!

Laat KV Mechelen gewoon starten waar het thuishoort: in de hoogste reeks. Geef hoge boetes want enkel het belasten van hun bankrekening is nog effectief als strafmiddel. In het andere geval zal KV Mechelen over twee jaar nog veel sterker die eerste klasse toch halen.

Er zal wel altijd ergens een gek gevonden worden die zichzelf wijs maakt dat hij als geslaagd zakenman even succesvol zal zijn bij de heropstanding van een of andere voetbalploeg die door de oude bestuurders - net voor de diepe val - verkocht werd.

Bolöni is de trainer die, ondanks de miljoenen euro’s van Ghelamco-eigenaar ook dit jaar Antwerp niet naar de titel zal leiden. Preud’homme begint aan zijn klassieke ‘jaar teveel’ maar door de zwakte van tien andere ploegen  haalt Standaard Luik toch ook wel de komende Play Off I. 

Of supertrainer Clement FC Brugge inderdaad een nieuwe landstitel bezorgt, zullen we weten tegen de winterstop. Persoonlijk zet ik mijn twee euro in op trainer Mazzu. Heb die man altijd bewonderd maar nooit kreeg hij elf spelers met de vechtersmentaliteit van RC Genk anno 2018-2019 ter beschikking.

Blijven er nog twee plaatsen over voor Play Off I. Met alle sympathie die ik heb voor KV Oostende maar hun supporters zullen al blij zijn als hun ‘weireldploegske’ op het einde van komend seizoen niet zakt.

Zulte-Waregem zie ik er heel dicht bij te zijn. Na hun klassiek kwakkeljaar kunnen ze zich niet veroorloven om het even slecht te doen als vorig seizoen.

Wat Charleroi, zonder Mazzu, zal uitspoken . . . ik heb er geen flauw idee van.

FC Lokeren zonder haar geliefde brombeer Lambrechts maar evenzeer zonder enige De Schacht . . . ook dat is koffiedik roeren in de Hollanse De Vries-tas. Promoveert het BAS de Wase club Waasland Beveren (onterecht?) naar de eerste nationale of haalt KV Mechelen Play Off I? Voor de eerste nationale wordt de voormalige, door een koekenfabrikant gesponsorde, ploeg een heuse verademing. Er zullen weinig ploegen de reis naar achter de kazerne met plezier aanvatten, geloof me vrij!

Ik doe blijkbaar mijn best om de compagnie van Kompany-Coucke hier niet te bespreken. Uiteraard is Vincent het meest succesvolle Belgisch monument bij uitstek. Tenminste op – grijns - voetbalvlak. Coucke heeft best hectoliters water moeten slikken bij de introductie, en integratie, van zulk monument binnen een diep gezakt Anderlecht.

Volstaat Kompany om dit aanmodderend voetbalploegske dat niks meer gemeen heeft met een of ander “weireldploegske’’ uit de modderpoel te sleuren? Ik heb er dik mijn twijfels over. Hoeveel steengoede voetballers waren evenzeer succesvol als trainer? Die lijst is heel erg kort hoor!

Europees zie ik de Belgische vlam snel opgebrand. Of zal Clement met Brugge voor het wonder zorgen? Of zal Mazzu toch ook sterk inzetten op Europees voetbal?

KAA Gent, tja. Uiteraard kandidaat voor een hoogste Play Off maar ik vrees ervoor. Zal de ploeg van De Witte & Louagie gespaard blijven van de bekendmaking van een of ander financieel gefoefel?


DAT  IS LANG GELEDEN . . . 

Zo sprak Tristan me aan deze ochtend toen ik - na meer dan  vier maanden - nog eens binnenstapte in de gans vernieuwde Mc Donalds aan de Torhoutsesteenweg te Oostende. 

Neen, het was niet Tristan van Isolde maar de steeds vriendelijke jonge man die ik nu al bijna anderhalf jaar ken van in deze fastfood.

Deze heel vernieuwde fastfoodtent is nu overigens reeds open vanaf 7 uur. Geweldig dus!

Als ze daar nu ook nog de oudere generatie de kans geven om punten te verzamelen zonder dat ze een App-toestel bezitten (of hoe dat spel ook heten mag), dan wil ik daar best - net als vele andere seniors - gebruik van maken.

Met mijn klein pensioentje zou dat welkom zijn.


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 


                               MIJMERINGEN . . .  VAN 17 JUNI 2019

                        verschijnt elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                        reacties steeds welkom op roger@strop

NIET GESTORVEN VAN EERSTE LEUGEN

Zoals aangekondigd vorige week maandag: ik start deze Mijmeringen . . . met iets speciaals. Ik wil mijn lezers bewijzen dat elkeen ons zomaar leugens door de strot tracht te duwen en dat onze media niet eens meer de moeite doen om die onwaarheden te weerleggen. Of journalisten daar – middels omslagjes allerlei – al dan niet rijker van worden, is iets dat zij alleen (en hun sponsors) weten.

Dat onze politici niet te beroerd waren/zijn om de ene leugen na de andere te orakelen, is iets dat we met zijn allen mochten ervaren de laatste halve eeuw en alvast in dit millennium.

Dat ook de magistratuur al eens (grijns, ik ben nu heel even erg lief!) een vergissing maakt, is al evenmin nog langer een staatsgeheim.

Dat onze media, meer bepaald de twee krantengroepen van enerzijds Thomas Leysen en anderzijds mediabons Christian Van Thillo opdracht hebben gegeven aan hun diverse hoofdredacteurs om zo weinig mogelijk geld uit te geven, klopt ook al ten volle. Onderzoeksjournalistiek is overigens een woord dat door beide heren uit hun woordenboek werd geschrapt!

Dit is een onderwerp over de media maar – om het te verduidelijken – doe ik dit aan de hand van een tweetal voorbeelden. Ik wil met name bewijzen dat zowel Thomas (de zoon van een icoon dat te vroeg heenging) als Christian (de zoon van een criminele, gewetenloze krantenbaas die - net als zijn jongste zoon - nooit 'sorry' leerde zeggen) niet het minste eerbied hebben voor hun lezers en dat ze er alles aan doen om hun kranten zo goedkoop mogelijk in de markt te houden. Ze krijgen daarbij volop de steun van politici allerlei die hen maandelijks 20.000.000 euro cadeau doen!

Laat me beginnen met het feit wat ik al meermaals publiceerde: beide heren lijken te hebben afgesproken om vandaag te publiceren in hun dagblad wat morgen in de krant van hun collega-uitgever zal verschijnen.

Ik lees dagelijks meerdere kranten. In de ene gazet lees ik het verslag, of een interview, van krantengroep A. Wonder boven wonder vind ik diezelfde dag nergens iets over datzelfde item in de krant(en) van dagbladuitgever B. Maar geen nood want zie, de volgende dag staat (bijna) krak hetzelfde verhaal in krantengroep B!

Deze werkwijze geldt zowel voor nationale als lokale artikelen. Het geeft de indruk dat Thomas Leysen en Christian Van Thillo onderling een afspraak maakten om slechts één schrijvende medewerker (vroeger genaamd journalist) te belasten met hetzelfde item. Iets wat heel erg kostenbesparend is uiteraard.

Dergelijke werkwijze is geen toeval maar een regelmatig vast te stellen werkwijze. Ik heb al een hele tijd het vermoeden dat Thomas Leysen en Christian Van Thillo een overeenkomst hebben die echt kostenbesparend is voor beide partijen. 

Uiteraard ben ik bereid om van beide heren te vernemen of zulke overeenkomst echt bestaat of dat ik fout zit. Ik zal hun reactie graag publiceren volgende week maandag. Waarom beide bedrijven niet fusioneren, is zeer de vraag. 

Uiteraard is er dan geen onafhankelijke pers meer maar die is er nu al evenmin.

Het tweede punt dat ik maken wil, is het volgende; vroeger, ik spreek van vorig millennium, zochten journalisten de pieren uit de neus van iemand die, in naam van een bedrijf, de overheid of zichzelf een persconferentie gaf of persmededeling verspreidde. Op heden is het niet langer relevant om na te gaan of er in zulke mededeling - of tijdens zo een receptie - wel de waarheid wordt verteld.

Laat me hier een voorbeeld geven, een tamelijk recent voorbeeld overigens. Het gaat over het(zogenaamd) CADEAU van 20 % meer gratis JUPILER PILS! 

Fleur Poets heeft getracht de media, maar vooral de lezers, een poets te bakken en ons niet echt ware waarheid door de neus te boren dat JUPILER deze zomer tracht ‘de mensen meer op de terrasjes te krijgen en daardoor de horeca beter zou worden ondersteund door AB INBEV’

Amaai Fleur, hoe jong of oud ben jij? Fleur Poets (what’s in a name!?), is de woordvoerster van AB InBev, het bierbedrijf van o.a. Alexander Van Damme, de man die mij (dik drie decennia terug) leerde hoe men stinkend rijk wordt!

Geloof me vrij, geachte lezeres en lezer, wat Fleur orakelde was pure, onvervalste bullshit. Helaas heeft geen enkele journalist dat gesnapt. Waarom zouden ze?

Wat is de werkelijke reden van die 20 % (zogenaamde) gratis drank dewelke door AB INBEV wordt aangeboden aan haar caféklanten? Gelooft nu ook maar één enkele cafébaas dat smoesje dat door Fleurtje Poets aan onze gazettenschrijvers kn worden opgedist?

De waarheid ligt – in tegenstelling met het oh zo nobel gebracht verhaaltje dat AB INBEV de terrasjes voller wil zetten waardoor de uitbaters meer winst zouden boeken – m.i. niet op die terrasjes te vinden.

Terrasjes, Fleur Poets, zitten vol als het zonnig is! Point à la ligne! Ik zie in café Rood, rechtover het Oostendse casino, geen vol terras als het vriest dat het kraakt. Ik zie dan – zelfs als er dan al terraszitters zouden zijn hen alvast geen pils bestellen maar eerder een koffie, thee of een heel hete Cécémelk. Of een warme rode wijn . . .

Dus dat gedeelte van uw argumentatie loopt al ernstig mank.

Ik meen te mogen stellen dat hieronder de ware reden staat van jullie 20 % actie die ik overigens zie te floppen. 

Eén vat bier kost aan een horecauitbater die – zoals de meeste - verplicht is aan een brouwerij of bieruitzetter, momenteel 176 euro, all in! Nu effe, gazettenschrijvers, heel erg goed bij de les blijven a.u.b.

Wetende dat uit dat vat van vijftig liter 185 pintjes van 25 cl kunnen worden getapt, mag men concluderen dat de aankoopprijs van dat pintje aan uw cafébaas 0,951 euro kost. Als jullie cafébaas/bazin dat pintje verkoopt aan 2 euro, dan zit daar nog eens 0,183 euro btw in, zijnde de BTW op het verschil tussen de verkoopprijs aan de klant en de totale kostprijs van de pint die de caféhouder betaalde aan de brouwerij of bieruitzetter. De brutowinst vooraleer de belastingen langskomen, bedraagt dus 2 euro – 0,951 euro – 0,183 euro ofte 0,866 euro per pilsje van 25 cl!

Geachte lezeres, waarde lezer beste verslaggevers, ik heb het hier dan nog helemaal niet gehad over de huur en de onroerende voorheffing die de cafébazin/baas betaalt. Daar dien je overigens nog Sabam, de billijke vergoeding, zijn energiekosten, het personeel en de kosten van zijn boekhouder evenzeer van af trekken.

Wie anno 21 ste eeuw een horecazaak start die niet vrij is van brouwer, dient echt eens langs een verdomd goeie psychiater te gaan. Maar ik wijk – traditiegetrouw – weer af. Sorry . . .

De trouwe caféklant durft al eens de rekening van een ander te maken, in dit geval de winst van de cafébaas op zijn dagschotel ofte pint van de klant. Die vergelijkt dan de prijs van zijn bak Jupiler-pils (aan pakweg 12,15 euro per bak in ded Colruyt) of iets meer dan één halve euro per fles met die van de prijs van zijn pilsje op café.

We weten allen dat er in één bak 24 flesjes van 25 cl zitten. Samen maakt dat 6 liter. Om aan 185 getapte pilsjes van 25 cl te komen hebben we dus (pakweg) 7,6 bakken nodig. Kostprijs: 92,34 euro!

AB INBEV moet – puur voor haar aandeelhouders – steeds meer winst maken. En ja, ze hebben zich in Leuven gerealiseerd dat 92,34 euro heel wat minder is dan de 176 euro die ze vangen van een verplichte zaak voor feitelijk dezelfde hoeveel bier.

Voor alle duidelijkheid: ik heb in bovenvermelde prijzen geen rekening gehouden met de kostprijs van de respectieve tussenhandelaars.

Bijkomend feit is dat het voor een brouwerij veel makkelijker is om wekelijks 10.000 vaten pils van 50 liter te produceren en verspreiden dan 76.000 bakken pils met 24 flesjes van elk 25 cl in.

De waarheid omtrent de – zogenaamde nobele – gedachte van AB INBEV om meer volk naar de terrasjes te lokken met een glas van 30 cl lijkt me dus heuse bullshit van de bovenste plank. AB INBEV wil de verkoop (maar vooral de niet te controleren inkoop) van bakken Jupiler door cafébazen ten volle tegengaan.

Ik (en neen, ik ga geen locaties opnoemen) ken ontiegelijk veel cafés die dagelijks vijf tot twintig bakken pils kopen in supermarkten allerlei. Zoals ik daarnet schreef: om dat te controleren (en tegen te gaan) zou AB INBEV een heel regiment dedectieven in dienst moeten nemen, en dan nog . . .

Die werkwijze (aankoop bakken pils in supemarkten) snijdt vooral in het leer (lees: de bankrekening) van de bierhandelaars die leveren aan de horeca. Waar vroeger vier vaten pils van vijftig liter en vijf bakken pils van 24 flesjes (van elk 25 cl) per week werd geleverd, wordt nu soms slechts enkel één vat bier van vijftig liter afgezet.

Dit, geachte bezoekers, is de ware reden waarom je nu 30 cl bier drinkt en er slechts 25 cl van moet betalen.

Als iemand gewoon is om dagelijks tien pinten van 25 cl te drinken dan garandeert die hele actie de cafébaas nergens dat die klant ook tien pinten van 30 cl zal bestellen. Wellicht stopt die al na 8 van die pilsjes en heeft hij (op 10 cl na) evenveel binnen. De cafébaas zal wel twintig percent minder in zijn kas hebben ’s avonds! Maar dat is iets dat deaandeelhouders van AbInbev ijskoud laat!

Dan heb je ook nog het probleem van de supermarkten zoals Lidl. Daar stond vorige week een aanbieding van Jupiler cans 33 cl. Zestien van die cans voor amper 13,98 euro ofte iets minder dan 1,75 euro per liter ofte  Ik ken een slimme cafébaas die gewoon 33 cl's koopt (of laat kopen) en die in glazen van 33 cl of 25 cl giet. Brengt hem heel wat meer op dan indien hij vatenbier zou nemen.

Het probleem van de bierverkoop per fles is overigens niet langer een probleem voor Jupiler. Ook andere biermerken hebben er last van. 

En dan heb je slimme cafébazen die hun pint van dertig cl niet in het daarvoor gemaakte glas gieten maar in een 33 cl glas waardoor ze dan ook een 33 aanbieden en verkopen aan de prijs van 33 cl.

Het lijkt me een hele niet echt goedoverdachte actie.

Dat de Belgische belastingsdienst bekend is met de problematiek is een feit. Maar de hele problematiek van de belastingen binnen de horeca had al veel langer moeten een oplossing kennen.

Voor (ik zal nog eens lief zijn naar mijn medeburgers toe) de horeca is slechts één enkele oplossing mogelijk. Daarbij dient men uit te gaan van de nobele gedacht dat een uitbater er niet staat om gratis – of voor de Belgische Staat – te werken.

Schaf vooreerst die onterechte dure aankoopprijs (door de brouwerijverplichting) af. Ga dan met elke horeca-uitbater praten en kom overeen om de eerste drie jaar – wat ook het resultaat van zijn inkomsten- en uitgaven mag zijn – een vast en voorafbepaald bedrag af om te betalen aan belasting. Laat hem daar elke maand één twaalfde van storten op de rekening van de belastingsdienst. Na drie jaar gaan jullie opnieuw rond de tafel zitten voor de volgende vijf jaar, enz?

Een zelfstandige dient voldoende creatief te zijn om zijn zaak winstgevend te maken zodat hij er nog iets van kan opzij leggen voor zijn oude dag. Als die zelfstandige zijn tijd, en creativiteit dient te steken om belastingen te ontduiken, tja ….

Ook dit was maar een idee om een bepaalde problematiek op een bepaalde wijze op te lossen.

De tijd dat journalisten op primeurs jaagden is al lang voorbij. Er zijn – in tegenstelling met anno 1969 – ook veel minder krantentitels en nog veel minder kranteneigenaars.

Feitelijk was het de taak geweest van een of andere gazettenschrijver om dit WAAR verhaal te brengen vorige week.

Vraag blijft waarom dat niet geschiedde.


ERIC FEREMANS

Zo af en toe surf ik wel eens naar facebook, zij het steeds minder en minder. Daar zitten mensen die al eens naar buiten komen met een leuke, of gewoon een schitterende, tekst.

Zo plaatst lezeres Lydia Stuyck, uit Arendonk, elke dag een heel wijze postkaart met een nog veel wijzere tekst. Of neem nu Eric Feremans met onderstaande tekst:

Op alle mogelijke wensen gedraagt de N-VA zich als een virus.
Zij tasten de economie aan door een gebrek aan economisch inzicht dat leidt tot verwoestende besparingen.
Zij verwoesten de rechtsstaat door de scheiding der machten niet te respecteren.
Zij verkrachten ons maatschappelijk systeem door het middenveld niet te respecteren.
Zij zorgen voor het op zetten van de bevolking tegen minderheden en verspreiden haat en onbegrip.
Zij hebben een krankzinnig geloof in de bekrompenheid, “De Vlaamse identiteit” terwijl Vlaanderen juist een toonbeeld is van diversiteit.

Geef toe, geachte lezer en al zeker waarde Vlaming, wat hierboven in Italic staat, klopt wel ten volle. Maar dat heeft alles te maken met de almacht van voorzitter Bartje. Ben echt benieuwd naar jullie reacties. Vinden jullie het goed of slecht om zoiets over te nemen? Gewoon klikken op CONTACT (links boven en jullie gedacht intikken).


BARON LUDO DE VLEESSCHAUWER

Op 5 juni ll. kreeg baron De Vleesschauwer een staande ovatie van zowel de Britse queen als van president Donald Trump. Ongelooflijk maar waar! Nog maar eens werd bewezen dat men vedetten maakt zonder dat ze daarvoor ook maar iets serieus hebben gedaan.

De man, Ludo De Vleesschauwer genaamd, zijn linkerborst is beladen met medailles waarvan elke – een heel klein beetje nadenkende – Belg zich terecht mag afvragen waar hij die tijdens WO II wel heeft bijeen gescharreld.

Ludo diende destijds bij de Section Belge van de Britse marine, want ons land bezat toen geen eigen zeemacht. Ik heb mij de ogen uit mijn kop vergaapt, kijkende naar al zijn medailles.

Die jongen was amper 18 toen D-day een feit werd. Hoe geraakt iemand dan aan zoveel medailles, laat staan aan de titel van baron? Enig opzoekingwerk leerde me dat die zo fel (en te fel) bejubelde oorlogsveteraan zelfs niet eens een Duitse tegenstrever zag. Tja . . . 

Die man leeft dus al 75 jaar als oorlogsveteraan en geen kat die zich ooit afvroeg hoe dat kon? Driekwart eeuw (geloof me, da's een lange tijd) heeft hij zijne cinema volgehouden en even lang heeft hij geprofiteerd van alle voordelen die hem dat opleverde!

Pft, ik moet er net niet van kotsen. En dan heb ik het nog niet eens wat hij financieel allemaal incasseren mocht middels zijn levenslange leugen.

Ik kan me hierbij niet van de indruk ontdoen dat het toekennen van oorlogsmedailles niet steeds gelijk verliep.  

Hoeveel honderden malen meer medailles zouden onze gewone soldaten niet moeten hebben gekregen die wel degelijk effectief de vijand in de ogen moesten kijken en in de loopgraven vochten als iemand - die feitelijk nooit in de oorlog meevocht - al zulk arsenaal eremetaal kreeg?

En neen, ik had niet verwacht dat eender welke journalistieke bediende toch minstens even zou stilstaan (en nadenken) over wat toch pure waarheid is!


  

DE ARROGANTIE VAN . . . PARTIJVOORZITTERS

Sta mij toe dit hier te beginnen met te vermelden dat partijvoorzitters het diploma van beroepsleugenaar moeten bezitten vooraleer ze als kandidaat ernstig worden genomen. Een partijvoorzitter van een Vlaamse politieke partij dient bekwaam te zijn de leugen als een onvervalste waarheid te kunnen verkopen. 

Ik heb een hele pak universitairen die deze site wekelijks lezen. Regelmatig krijg ik ook van hen een bemoedigend schouderklopje en ja, dat doet me niet alleen deugd aan mijn klein hartje, het helpt me soms door mindere momenten. Dan denk ik 'als die en die zowel het gedrukte 't Stropken volledig lezen dan moet dat toch betekenen dat hier waarheid te vinden staat. Uiteraard zijn de ondersteunende woordjes van Inge Sabena en Jan Modaal voor mij even deugdoend!

Waar ik ook - steeds meer en meer - van opkijk, is de interesse vann 15- tot 15-jarigen in mijn babbels en in deze site. Neem nu die Limburgse Ine die in Gent studies verpleegkunde volgt. Maar zo zijn er tientallen. Het zijn jullie die een einde zullen moeten maken aan de diefstallen door politici en hun partijen!

Ben weer aan het afwijken, grrr!

Partijvoorzitter is overigens geen levenslange betrekking. Tien jaar is echt het maximum, zie maar naar Wouter Beke, de CD&V-voorzitter die er – overigens cum laude – in is geslaagd het aantal kiezers te halveren in één decennium! En neen, dat kwam helemaal niet uitsluitend door de bankencrisis (of Arco) maar voornamelijk door de wijze waarop Beke die heeft aangepakt. Een uk van negen kon het onmogelijk slechter hebben gedaan.

Bij die CD&V gaan ze nu de discipelen van Hierboven (apostelen genaamd) belasten met het vaststellen van de verkiezingsnederlaag van 26 mei 2019. Ocharme toch!  Me dunkt dat ik die redenen zowel in de gedrukte versie van ’t Stropken als op deze site reeds allemaal aangaf.

Die bende jonge CD&V-ers moeten nu achterhalen wat de seniors fout deden. Stort gewoon 2.600 euro aan verplaatsingsvergoeding op rekening BE51 7380 3180 0662 en u krijgt die oorzaken binnen de 48 uur mooi per mail toegezonden. Daar moet de CD&V geen jongeren uit eigen partiij mee belasten.

Wouter Beke doet er overigens echt alles aan om de partij van de ene verdoemenis in het andere hellegat te doen belanden. De CD&V is niet echt de partij die gekend is voor de openheid die toelaat dat zulke jeugdige politici ongestraft de oude zakkenvullers enig verwijt mogen toezenden. Als jonge CD&V-gelovige zou ik me ver afhouden van zulke missie. Zelfs Jan Segers – nog steeds mijn meest bewonderde columnist ooit – had het over twaalf tweedeklassers . . . 

Wedden dat die jonge gasten de banbliksems riskeren van de oude knarren binnen hun partij? Ik volg het voor jullie graag op.

 


NADINE VAN DER LINDEN . . . !

Ik heb bij Het Laatste Nieuws ooit ene Hubert gekend met dezelfde familienaam. Een fantastisch man overigens die de smeerlapperijen van Ludo Van Thillo en Carlo Gepts, laat staan die van Mon Devoghelaere, helemaal niet wou goed praten.

We (Nadine en ondergetekende) zullen wel nooit samen een Bolleke drinken. Ik schreef nog maar erg weinig positiefs over haar zaterdagse OPINIE in mijn ‘lievelingsgazet’. Maar zie op Pinksterzaterdag viel het licht op pagina twee van Het Laatste Nieuws;

Ik vond het een prachtig gebracht artikel . . . die terechtwijzing van de jury die (als enigen binnen het hele universum!) onze boksende flik Delphine Persoon als verliezer had gezien in de boksmatch tegen …. Taylor. Je zou zulke jury feitelijk ter plaatse moeten fusilleren.

Zouden ze binnen de bokssport – en alvast op dit niveau – niet eens ernstig willen nadenken over een soortement V.A.R.?

Mevrouw Van Der Linden had het over onrecht dat een mens kan ten deel vallen in haar/zijn leven. Haar letters, leestekens en gebruik van cijfers deed me terugdenken aan woensdag 8 maart 2017, aan de columns in jullie zelfde krant van de hand van zowel Hugo Camps als van Jan Segers. Moet je echt eens lezen, Nadine. Neem daarna de moeite om jullie dagblad te lezen van woensdag 23 april 1980. De cover en bovenaan nationale pagina 3. En zoek dan eens naar het recht van antwoord dat mijn advoctaat vroeg aan notoir zatlap Gepts. Als je dan nog enige moed hebt, zoek dan eens naar de krant waar het Arrest ten gronde (d.d. 2 maart 1981) door jullie krant werd gepubliceerd.

Bespaar jezelf de moeite, meisje met de hoge hakken. Crimineel Ludo Van Thillo, noch Carlo Gepts wilden die ooit publiceren en zoon Christian blijft het vertikken om rond de tafel te gaan zitten teneinde mijn vrijspraak te publiceren en excuses aan te bieden.

Ik blijf de mens die – uiteraard tevergeefs want de familie Van Thillo noch de vijf andere leden van de bestuursraad van NV DE PERSGROEP zijn meegaand in deze– blijft hopen dat de dag komt dat jullie krant excuses zal aanbieden aan mij. Als er één iemand is die dat terecht heeft verdiend dan . . .*

Misschien moet ik maar gewoon worden wat mijn antagonisten (Belgische Staat, politici die crimineel handelende magistraten De Bruyne en Lievens, Aslk, na fortis nu PARIBAS, maar vooral jullie krant)) wensten toen ze toenmalig vrederechter Jan Nolf onder de arm namen die d.d. 6 juni 2001 - middels een brief vol leugens - mij in het gekkenhuis wenste te doen belanden.

Ik had geluk (dank u, Die van Hierboven) dat de heer Soenen de Gentse procureur, het dossier – net op tijd – kon verkassen naar Dendermonde, ver weg van het blauwe magistratennet dat in Gent de plak zwaait!

Volgend jaar, 23 april, zal het veertig jaar geleden zijn dat ik de voorpagina kreeg van jullie gazet. Ik was (vooraleer ook maar een vonnis was geveld) betiteld als AFPERSER op jullie nationale pagina en de cover! Mijn vrijspraak publiceren . . . dat is nog niet geschied, mevrouw Nadine..

Ik ga niet naar de rechtbank om mijn gelijk te bekomen en de welverdiende excuses en een schadevergoeding te bekomen. Ik ben daar compleet kansloos. En een Europees geding . . . daar heb ik noch het geld, noch het geduld, noch het geloof voor.

Elk van die klere-antagonisten (want dat zijn ze toch wel) moet enkel maar hopen, dat ik niet word wat zij hoopten die zesde juni 2002, beste Nadine.

Ik weet dat – ook binnen de nv De Persgroep – schrijvende medewerkers zitten die mijn zaak willen brengen. Het betekent dat ze (heel ergens diep in zich) nog datgene bezitten wat heuse journalisten bezitten: de moed om onrecht recht trachten te zetten. Helaas ben ik nog te menslievend om te vragen dat ze daardoor hun C4 zouden riskeren.

 

DRONKENSCHAP ACHTER HET STUUR

Zou het een goed idee zijn om politierechters uit (bijvoorbeeld) Brugge of Dendermonde recht te laten spreken over de dronkenschap achter het stuur van een magistraat te . . .Antwerpehet

Het gerecht heeft een tuchtonderzoek geopend naar een zittende Antwerpse rechter. Zij reed afgelopen woensdag met haar automobiel enkele geparkeerde wagens aan waarna ze vluchtmisdrijf pleegde. Op de Antwerpse Ring werd ze aan de kant gezet door de politie. Bij de ademtest blies ze positief.

Ik ga hier geen rechter, laat staan evenzeer beul spelen. Ik had – en ik erken dat zonder de minste fierheid edoch met heel veel schaamtegevoel – hetzelfde meermaals voor, dat ik zo stom was om met de wagen te rijden toen ik veel beter een taxi zou hebben gebeld.   Anno 2019 zittende of staande magistraat zijn . . . er zijn leukere jobs om dagelijks te verrichten. Wie krijgt nu een vredig en aangenaam gevoel als zij/hij een job uitoefent waar niet eens 20 % van de bevolking respect voor heeft, laat staan dat Inge Sabena en Jan Modaal daar nog 20 % vertrouwen zou in hebben.   Ik ben nu echt benieuwd of in deze affaire be-, ge- en veroordeeld zal worden zoals procureur-generaal Erwin Dernicourt het negen maanden terug orakelde: ‘De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen’.   Dit lijkt me hier een uitstekende zaak om zijn citaat waar te maken.   Wordt vervolgd . . .   PERST PVDA ECHT HAAR MILITANTEN AF ?   Elk van mijn trouwe lezeressen en lezers weet dat ik het op mijn heupen krijg als mensen te voortijdig in de media negatief worden afgeschilderd   Volgens een krantenbericht zouden Mertens, Hedebouw en Cie de PVDA-militanten afpersen.   Wanneer zullen die krantenartikelen – die individuen, partijen of bedrijven – te voortijdig in de media brengen eindelijk eens stoppen? Hoeveel ellende dienen onschuldige burgers nog te ondergaan vooraleer gazetten allerlei pas mensen in de negatieve belangstelling brengen na een vonnis ten gronde of nadat iets overduidelijk is bewezen door feiten en ernstige bewijskracht?   In dit Vlaamse apenland mogen Nadine Van der Linden, Hugo Camps en Jan Segers wel volop 

 

POLITICI KUNNEN ALLES IN DE DOOFPOT STEKEN !

Neem nu die burgemeester en dat Vlaams parlementslid die bij dezelfde callgirl klant waren. 

En neen, ik heb daar niks op tegen. Als je thuis niet aan je ‘trekken’ komt dan ga je die 'trekken' elders zoeken. De massa zou verschieten hoeveel vrouwen er zijn die hun man geld geven om eens langs een hoertje te passeren om zijn zaadcellen kwijt te raken.

In ons land zouden er overigens dik twintigduizend (al dan niet officieel erkende) prostituees werkzaam zijn. Aan gemiddeld vijf klantjes per dag zijn dat jaarlijks 36.500.000 pijp- en/of neukbeurten. Een heuse miljarden business in euro’s dus!

Ik vind het overigens best dat de namen van beide - blijkbaar heel gezonde - heren niet in de media verschenen. Wij hebben daar Inderdaad geen zaken mee! Punt aan de lijn.

Ik heb overigens veel meer respect voor prostituees dan voor vrouwen die een man trouwen (of als minnaar nemen) voor zijn geld of positie. Maar nu zit ik vervaarlijk dicht bij het item van die MeToo-trutten en daar heb ik deze week niet echt zin in.  

 

CITAAT VAN DE WEEK

"Verandering bereik je niet door met de stroom mee te varen".i

Ik had donderdag nog eens een das ofte plastron aan. Heb lang moeten zoeken (37 minuten is echt lang) eer ik er één vond die ik niet strijken moest om er nog een beetje goed gekleed uit te zien. Maar wie zoekt, die vindt . . . 

Die middag had ik een belangrijke afspraak in Oostende. Een man die een topfunctie had in een of andere overheidsdienst. De vele keren dat we elkander dertien tot vierendertIg jaar terug zagen, waardeerde hij telkens dat ik een plastron droeg. Dus ook donderdag deed ik - voor het eerst in vijftien jaar - nog eens een das aan.

Anno 2007 waren we elkaar uit het oog verloren maar zie . . .

Hij had deze site leren kennen omdat een voormalige confrater van hem mijn flyer had gegeven over 39 jaar vechten tegen criminele magistratuur. Die had het gekregen van een Brugse advocaat. 

Ongelooflijk dat mensen - na elkaar bijna dertien jaar niet te hebben gezien - mekaar nog zo goed kennen. 

'Meneer Henderick, ik heb er twee weken over gedaan om al uw teksten te lezen. Chapeau! Ik vrees dat u tegen de bierkaai vecht maar dat doet u al meer dan uw halve leven. Waarom zou u nu stoppen? U verloor al alles. Ongelooflijk dat uw antagonisten het blijven vertikken zich te verontschuldigen. Ik vrees dat dit dramatisch afloopt maar dat zal, u lang en goed genoeg kennende, u worst wezen. Nu ja (we bespraken ook de politieke toestand), u bent wel de man die het verdomd lang vol hield om die excuses trachten te bekomen. Zoals steeds zal het hen dan wel spijten dat ze het niet spontaan deden alhoewel 'spontaan' . . . kan daar nog wel sprake van zijn?

We zullen elkander tijdens de Gentsche Fiesten terug zien. Alvast dank voor de uitnodiging om samen te gaan eten dan. Ik heb alvast een maand om ondertussen een plastron te strijken.

 

TOMMELEIN ALS SPREKER

We kunnen nog net door dezelfde deur maar tenminste ik weet mensen nog te waarderen als ze iets positiefs verrichten.

En ja, het was goed diezelfde donderdag toen ik (met diezelfde das aan) inging op de uitnodiging van het stadsbestuur dat een kennismakingsmoment organiseerde voor de inwoners van de stad Oostende. 

Het was burgemeester Tommelein op zijn best. Gordijnen dicht trekkende en lichten dovende om – via een leuk filmpje - de nieuwe inwoners te laten kennismaken met de schepenen van de stad. We waren met meer dan honderd nieuw aangespoelde Oostendenaars.

Zo zou een burgervader moeten zijn: fier zijn op de stad die hij bestuurt en belovende dat er verbeteringen op komst zijn voor datgene wat inderdaad beter kan en waar ik al over schreef.

 Men gaat zowaar een ombudsman/vrouw aanstellen. Geen overbodige luxe. Zal ik mijn kandidatuur indienen? Moet daar niet echt voltijds voor betaald worden. Hoeveel mag ik als flexyjobman bijverdienen? 587 euro per maand. Voor mij is dat prima.

Hoe dan ook kunnen de Oostendenaars er van op aan dat ik 100 % er zal zijn voor hen en op een waardige en correcte wijze hun (ware) problemen zal voorleggen en verdedigen. Van enige vooringenomenheid, laat staan van enig favoritisme zal men mij nooit kunnen verdenken.

Uit de, met openheid gevulde, toespraak van Bart Tommelein onthouden we dat hij 55 is, papa van vijf kids en twee kleinkinderen. Evenzeer weet ik nu dat er meer dan tienduizend honden in Oostende staan geregistreerd. 

En Bart weet nu ook dat ik in Oostende woon en daarom de gemeenteraad volg. Als de Oostendse burgervader nu ook nog weet te regelen dat mensen die hun burgemeester willen spreken geen twee maanden moeten wachten, dan is hij heel goed bezig.

  


BonAP !

Ik geef het graag toe: ik ben een fan van de opvolger van De Buurtslager. Ze hebben in hun hoofdzetel te Aalter het kind BonAp genaamd.

Mijn eerste aankoop daar was een pot bereid stoofvlees van vijf kilo aan 3,60 euro. Ik wou eens proeven of dat echt eetbaar was. Amaai dat was zo lekker dat ik me binnen de vijf dagen nog drie van die potten ging halen en mijn diepvries ver vol zat.

Met de regelmaat van een klok krijg ik hun folder in mijn brievenbus. Met mijn pensioentje van 879,99 euro per maand kijk ik overigens naar alle folders van voedingswinkels. Vorige maand stond hun gemengd gehakt 4,40 euro per kilo, tenminste als men minstens twee kilo kocht.

Nu hebben ze nog een extra motivatie gevonden olangs te komen. Ze steken hun folders in een keurige omslag (formaat A3) waarop voor de komende drie weken telkens twee gratis bonnen staan. Voor deze week is dat bijvoorbeeld 340 gram chipolata’s t.w.v. 3,10 euro bij aankoop van tien euro andere producten uit hun overigens keurig ingerichte winkels. Volgende week is dat dan 500 gram ambachtelijke aardappelpuree t.w.v. 3.40 euro.

Ik vrees dat het een onmogelijke opdracht wordt voor winkelketen Renmans  om tegen zulk commercieel geweld in te gaan.

Let wel, beste lezeressen en lezers, ik zeg hier niet dat je bij BonAp niet dient op te letten of aandachtig dient te zijn. Neem nu het varken-rundgehakt dat je (bij aankoop van twee kilo) kan kopen aan 4,40 euro de kilo. Datzelfde gehakt staat dan in hun folder (geldig van 24 mei tot en met 31 augustus) aan 2,20 euro voor een halve kilo wat dus evenzeer 4,40 euro is per kilo. Het verschil zit in het feit dat die halve kilo reeds is ingevroren. Of neem nu de prijs van het ingevroren varkenshaasje. 7,40 euro per kilo terwijl die vers 10,90 euro per kilo bedraagt.

Momenteel zijn er 26 dergelijke winkels. Die van Oostende heeft zelfs een gratis wifi-ruimte! Voor de adressen, surf gewoon naar www.bonap.be

Enne heu, ja jullie mogen die stunt van dat lekker goedkoop stoofvlees best eens herhalen. 


ALS TOMMELEIN DE PASSIE PREDIKT . . .

. . . boer François Vanderjeugd pas op uw ganzen.

Ik had het hierboven over de decumul van politici/politica.  En ik had het hier al evenzeer over burgemeester Bart Tommelein bij wie je blijkbaar twee maanden vooraf een afspraak dient te maken om te worden gehoord. Nu ja, dat laatste kan aan mijn persoon liggen. Er zijn nu eenmaal geen politici die staan te springen om met mij een ernstig gesprek aan te vatten. Zelfs niet binnen de Oostendse schepenraad. Dat laatste ervoer ik vorige donderdag. Daar was een schepen die maar al te blij was dat iemand anders hem aansprak! Was ie gelijk van mij af . . .

Ik ken Tommelein nu tien jaar. Hij woog toen – zowel figuurlijk en al zeker, grijns, letterlijk – heel wat minder.

Hoe kan een (toch niet echt oerdomme) politicus zich niet houden aan datgene waarvoor hij hemel, aarde en de hel, heeft bewogen, zijnde burgemeester worden/blijven van de stad Oostende.

Ik vond het maar niks dat hij vorige maand toch lijsttrekker werd voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Een burgemeester van een kuststad met meer dan zeventigduizend inwoners,  meer dan (grijns) tienduizend honden en honderduizenden toeristen per jaar, moet toch voldoende verdienen om zijn fulltime job goed te kunnen uitvoeren. Zeker als die ook nog een wagen met chauffeur ter beschikking krijgt om daar (bijvoorbeeld) op een zondagochtend mee naar Torhout te trekken om in een café zijn blauwe partijgenoten een steuntje te geven voor de verkiezingen van 26 mei ll.

Politici zouden eens een dat gevoel van schaamteloosheid moeten afleggen. Ze zouden zelf het fatsoen moeten hebben om tevreden te zijn met zulk burgemeesterschap en spontaan moeten weigeren om op te komen voor een andere politieke functie in de Kamer of als partijvoorzitter.

Het zou een vader van vijf kinderen en twee kleinkinderen ongetwijfeld eren dat zijn familie in heel Oostende wordt aan- en gezien als die dorpse vriend waar ze steeds bij terecht komen.

Het is maar een (zoveelste) naïef idee van mij dat gelooft in een politiek bestuur voor het volk en door de, door dat volk verkozenen.

Geef eens – zonder zelf kandidaat te willen zijn – de kans aan een volkse kapper om voorzitter te worden van de blauwe partij. Het geloof in jullie partij zal met rasse schreden de hoogte invliegen.

Voor alle duidelijkheid: ik heb diene coiffeur nog nooit ontmoet of gesproken. Maar het gaat me erom van de politiek niet langer de politieke flipperkast te maken waar elke foefelaar steeds langer aan de macht (en de kassa) wil blijven.

 

DIRK VAN DER MAELEN . . . PFT

Dat een hele hoop politici foefelaars zijn, is een onvervalst axioma. Of je een overleden politicus nog moet achtervolgen voor zijn steun (en mogelijke betrokkenheid) in de affaire Kazackgate . . . is een retorische vraag.

Nu ja, Van der Maelen was nooit het groot licht van de SP.A. Ik zag hem steeds als het zielige ventje en dat werd vorige week nog maar eens bewezen.

Persoonlijk (en ja, dat is het voorrecht t.o.v. gazettenschrijvers) vind ik dat men de overledenen met rust moet laten ergo meneer Armand De Decker, als de hemel (of de hel) echt bestaat, all the best in het hiernamaals.

 

OCHARME TOCH, ONS FILIPKE

Koning Filip had het veertig jaar geleden moeilijk. Zelfs op heden zou dat trauma hem nog zuur opbreken.

Jezus Christus toch, majesteit. Dient u nu elk met zulk gezever in de media te komen? Denkt u nu waarlijk dat u ook maar één extra landgenoot zal bekeren tot het sympathiek vinden van ons koninklijke familie? Welke raadsman/vrouw van Het Huis van de Koning of van uw Protocol heeft dat in uw oor geblazen?

Zal ik u eens vertellen waar ik het al veertig jaar – TERECHT – lastig mee heb? Ha neen, u las de gedrukte versie van ’t Stropken en weet het dus maar doet er niks aan.

Och ja, Sire, heeft u enig idee hoelang een DNA-onderzoek duurt in uw land. Kwestie om - tegen uw toespraak d.d. 20 juli a.s. u te kunnen laten mededelen of u nu wel dan niet een stiefzus heeft. 

Of is dat evenzeer een onderwerp waar u de lippen stijf op elkaar moet houden van het Protocol fo uw Huis van de Koning?

 

IK WAS DUS VRIJDAG ALWEER IN GENT

En evenzeer in café Center, gelegen naast Midi dat overigens van dezelfde eigenaar is. Een week eerder was ik overigens al evenzeer in café Center.

Nadat ik er één uur weg was; realiseerde ik me dat ik een klein maar erg belangrijk voorwerp had laten liggen. Gelukkig had de alerte kelner het verstand in zich om het opzij te leggen voor mij.

Oef dus . . .


HAD IK HET REEDS GEZEGD ?

John Crombez, de rode partijvoorzitter die de ene belofte na het ander (overigens door hemzelf geïntroduceerde) voorstel aan zijn laarzen veegt . . . heeft het – ALWEER - eens kunnen doen. Hoe die man daar telkenmale opnieuw in slaagt mag Joost (of Die van Hierboven) weten! Ik begin me serieus af te vragen of hij aan de Universiteit nog echt gewaardeerd wordt door universiteitsstudenten die de krant lezen.

Ik denk dat het inmiddels drie, vier of vijf jaar geleden is dat hij iets fantastisch lanceerde, met name de decumul bij politici. En ja, ik vond dat - echt waar - een schitterend idee. Eindelijk eens een politicus die het goed meende om een einde te maken aan misbruiken allerlei binnen de wereld van onze politiek verkozen leiders. Dat dacht ik tenminste . . . toen. NU ja, mijn lezers weten dat ik al eens heel erg naïef kan zijn . . .

Ik zeg al decennia dat politici geen twee tot zevenentwintig jobs moeten combineren. Crombez had, een aantal jaren geleden, ingevoerd dat men niet gelijktijdig zowel partijvoorzitter als parlementslid (en wat weet ik nog meer) kan zijn.

Ik wou dergelijke politicus best eens spreken en dat deed ik ook op de nieuwjaarsreceptie van de SP.A te Bredene anno 2018.

Amper twee maanden later realiseerde ik me dat ‘den John’ een rasechte Vlaamse politicus was en dus veel beloofde maar (bijna) niks van die beloftes realiseerde.

Maar ja, wie (lees gerust: welke gek) gelooft hansworst Crombez nu nog? Het aantal – niet uitsluitend roodgetinte – mensen aan wie de Oostendenaar reeds beloftes maakte die nooit werden gehonoreerd, is al lang niet meer te tellen op handen en voeten!

Vorige week maakte hij dus bekend dat hij zowel partijvoorzitter als parlementslid zal zijn en dit . . . tezelfdertijd. Compleet het tegenovergestelde van zijn eigen voorstel!

Bravo, gepatenteerde leugenaar, u bent er in geslaagd om - nog maar eens - heel wat trouwe rode socialisten boos te maken. 

Welk excuusgezever je vandaag (in jullie Brussels hoofdkantoor) aan de partijtop nu weer zal kunnen wijsmaken, is onbegrijpelijk hoor. Trap het af en stop met de vernietiging van de partij die ooit meer dan de helft van de stemmen bezat. 

Zo moeilijk kan het toch niet zijn voor jullie partijraad om een (tijdelijke) voorzitter aan te duiden. Alles, zelfs geen voorzitter, is voor jullie partij beter dan nog één dag langer uw huichelarij en leugens te moeten aanvaarden. Als ze bij jullie hoofdbestuur ook nu geen maatregelen treffen dan vrees ik het ergste en haalt jullie partij over vijf jaar niet eens de kiesdrempel meer.

Sinds wanneer wordt een partijvoorzitter overigens afgerekend op zijn persoonlijke score van 55.000 kiezers? Of is dat een te moeilijke vraag voor de discipelen van hoogleraar Crombez?

 

ANDRES BABIS

Hoe wordt men president van (bijvoorbeeld) de Tsjech Republiek?

Je bezit – anno   2014 - 283 vennootschappen en wenst president te worden. Dan koop je toch gewoon de twee grootste rotatiedrukkerijen op (aka MAFRA) en geeft drie maanden lang elke dag uw eigen mening in een eigen gratis krant op telkens één miljoen exemplaren. Dat die drie maanden toevallig de drie maanden zijn net voor de verkiezing, is - grijns, uiteraard - puur toeval!

Politiek is - niet alleen in ons land - gewoon een product dat veel reclame nodig heeft.

Dat Andres Babis (zo heet de Tsjechische president) het klappen van de zweep ook binnen de EU had geleerd, werd duidelijk toen men het in het Europees Parlement had over het misbruik van Europese premies door . . . Andres Babis.

Wie nu had gedacht dat Guy Verhofstadt volmondig op de kap zou springen tegen Babis, die was er aan voor de moeite. Den Guy deed alsof zijn neus bloedde . . . en zweeg in alle talen!

 

VAN BABIS NAAR DE WEVER . . .

. . . het is amper een kleine stap.

In ons land gonst het van de De Wevers! Dit jaar leerden we allen Anuna kennen. Echt onknap is ze zeker niet. We weten nu ook dat ze volop in de belangstelling wil staan. Helaas doet ze dat met het verkeerde item zijnde het KLIMAAT dat helemaal niet meer te redden valt.

Hoe ziet dit 17-jarig wicht die ijsschotsen terug aangroeien die al decennia aan het wegsmelten zijn? Hoe denkt deze studente om het water aan onze Noordzee proper te krijgen? Rondom Tenerife heb je nog echt helder water. Dat Anuna – om haar mediageilheid te kunnen verder zetten? – het nu ook nog over haar lesbische relatie had . . . ik snap niet wat dit met ons KLIMAAT (dat zij redden wou) te maken had.

Dat Bart De Wever, o.a. de voorzitter van de N-VA, even mediageil is als zijn jongere naamgenote Anuna,dat is een axioma en dien ik hier dus niet eens te bewijzen.

Er is nog een andere de Wever die af en toe de schijnwerpers op zijn broer, en op zichzelf, richt. Zijn voornaam is Bruno, broer van . . . Bartje. Lees hieronder maar wat Bruno over de N-VA en broerlief schreef.

  "De N-VA rijdt, ik zeg dat al jaren, voor de beter verdienende Vlamingen. Daar betalen ze nu een prijs voor. En ik ben heel blij dat ze die prijs moeten betalen. Op sociaal vlak blijft de N-VA een hardvochtige partij die geen lans breekt voor de zwakkeren in de samenleving.", klinkt het bij Bruno De Wever. Ook al behoren N-VA en Vlaams Belang tot dezelfde politieke familie, toch zijn er heel wat verschillen. "Dat zit in het DNA van de N-VA. Dat heeft ook te maken met de groep die de partij heeft gemaakt. De figuur van mijn broer is daarbij heel belangrijk, voor een stuk zit hij met de geschiedenis als gewicht in zijn achterhoofd. Dat maakt het water heel diep.".

Theo Francken is volgens Bruno De Wever hierop een variatie. "Francken is het belangrijkste bruggenhoofd. Al wordt het moeilijk om over te steken. Vlaams Belang zit ook niet stil. Stel je voor: ze gooien Filip Dewinter plots uit de partij. Of hij zet zelf een stap opzij. Het binnenhalen van de verschrikkelijke Dries Van Langenhove blijft natuurlijk een vreselijk signaal. Dat maakt de afzwakking van het programma lachwekkend, dat zegt meer over de partij dan over die man.", besluit De Wever.

Ik vind dit overigens een schitterende conclusie. Ik vraag me overigens al maanden af hoe het komt dat Francken wel in N-VA en niet bij het Vlaams Belang zit.

En ja, het streelt uiteraard mijn ijdelheid als iemand zoals Bruno De Wever bevestigt wat ik al maanden publiceer: de enige valse noot voor het huidige Vlaams Belang (en voor voorzitter Tom Van Grieken) is inderdaad niet iemand van de oude garde maar inderdaad Dries Van Langenhove. Mijns inziens een nooit te leiden projectiel met een eigen agenda waardoor al het goede dat Tom de laatste vier jaar heeft verricht (en dat is verdomd best veel!) op een dag in gevaar kan komen.

Van Langenhove doet me denken aan een oude Gentse kelner die in de Zottegemse megadancing Krypton werkte en waar de baas van zei ‘Tja, Banane (dat was zijn schuilnaam) is den beste garçon die ik ken maar ik moet, zowel aan de toog als bij de klant, iemand naast hem zetten om de rekening te doen kloppen’.

Zeg maar niet; beste Tom, dat je niet voorafgaandelijk werd verwittigd.


VANUIT CAFE VESUVIUS TE MIDDELKERE . . .

. . . neem ik van jullie afscheid deze week. Het 25 cl-pintje (dat nu 30 cl bevat) wordt er geserveerd door ofwel de Gentse Tatiana ofwel door robuuste Pascal.

En ja, het GROOT RAD staat er en draait op volle toeren.

Tot volgende maandag. Weet dat aan ons zeetje de zomer blijkbaar is aangekomen.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

                                         MIJMERINGEN . . .  VAN 10 JUNI 2019

                        verschijnt elke maandag zo rond de noen, of . . . iets later

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                                   reacties steeds welkom op roger@stropken. 

  

 

VOLGENDE WEEK IN MIJMERINGEN

EXCLUSIEF – WAARHEIDSGETROUW – VERHAAL WAAROVER DE VLAAMSE KRANTEN, MAAR EVENZEER DE (ZOGENAAMDE) KRITISCH INGESTELDE SOCIAL NIEUWSSITES, NIET MOCHTEN SCHRIJVEN VORIGE WEEK MAAR DAT TOCH MILJOENEN BELGEN AANBELANGT!

OF . . . ONTVINGEN DE DESBETREFFENDE VERSLAGGEVERS EEN ENVELOP MET DAARIN EEN BRIEFJE VAN 500 EURO OM DE HEN AANGEREIKTE INFO NIET KRITISCH TE BEHANDELEN? IS MAAR EEN VRAAG, NIETWAAR?

BEN DEZE WEEK HARD BEZIG OM DE WAARHEID TE ONTDEKKEN OVER EEN ITEM DAT VORIGE WEEK DE VOORPAGINA VAN ONZE KRANTEN HAALDE. IK VERZOEK U DUS NOG EEN PAAR DAGEN GEDULD TE HEBBEN, WAARVOOR DANK. 


OH MARTINE, OH MARTINE . . . 

Ik heb het altijd een verdomd knap wijfje gevonden; een leeftijdgenote die eind vorige maand (30 mei 2019) helaas is overleden. 

Louis Neefs, onze Lierse knappe zanger had een serieuze boon over voor Martine Bijl. Het lijkt ongelooflijk dat dit ook al veertig jaar geleden is maar het is wel zo.  

Het gaat jou goed, Hierboven, Martine Bijl. Jij was voor mij - net als je decennialange levenspartner en klassenpresentator Berend Boudewijn - een heuse klassemens.

En ja, zo gaan ze allen heen, de ene na de andere.

 

ALS JAN SEGERS HET NU OOK AL . . . 

. . . verdacht gaat vinden, dan bewijst hij ten volle dat zijn soortgenoten (columnisten en andere bedienden van dagbladuitgevers Van Thillo en Leysen) niet echt meer weten van welk hout ze nog pijlen kunnen maken in hun gazetten; dan weten ze helemaal niet meer over welk ernstig (en hoogdringend op te lossen problematisch) onderwerp ze moeten schrijven.

In zijn column van dinsdag 4 juni 2019 had Jan het over de kleding van onze politici. Man toch . . ., is er in deze periode dat het volk smacht naar een nieuwe regering nu echt niks anders om in uw – door velen gewaardeerde - column te schrijven over het vestimentair gehalte van onze zakkenvullers?

 

ZEIDEN ZE NU NIET ALLEMAAAL . . . ?

Met allemaal bedoel ik hier vooral de voorzitters van alvast Open Vld (Gwendolyne) en CD&V (Wouter) die zowel voor als na de verkiezingen van 26 mei volop orakelden dat het cordon sanitaire – ten alle prijze – gehandhaafd moest blijven.

Maar zie, amper één week na de verkiezingen - en onder druk van een aantal partijleden die feitelijk dat cordon nooit correct vonden – beginnen windmolens Gwendolyne en Wouter, langzaam maar zeker hun mening af te zwakken. Waarmee ze feitelijk bewijzen dat ze allebei twee karakterloze zeikerds eerste klas zijn.

Feitelijk zou Tom Van Grieken een proces moeten aansmeren aan de voorzitters van bepaalde politieke partijen (en ja, met GROEN op kop want het was driedecennia terug toch ene Jos Geysels die de aanstoker was van dat cordon sanitaire?) want hoe oerdom en super smerig moe(s)t je wel niet zijn om zoiets in het leven te roepen? 


HENDRIK VOS OP DINSDAG

In zijn tweewekelijkse colum in De Standaard had hoogleraar Hendrik Vos het op dinsdag 4 Juni 2019 over . . . Europa! Meer bepaald zei hij ‘Het beste wat de Commissie kan overkomen, is dat ze een voorzitter krijgt met veel charisma en de goede vibes’.

Ik geef de heer Vos daar overigens ten zeerste gelijk in. Iets waar hij wellicht verwonderd zal over zijn want hij krijgt dat van mij niet altijd. Maar als iemand gelijk heeft dan krijgt zij/hij dat ook!


Vraag is evenwel waar men uit die 751 (parlementsleden, inclusief de voorzitter) zo iemand zal vinden? Lijkt me een heuse Mission Impossible. Zal ik Ethan eens bellen,beste Hendrik?

Wat dacht u, zeer door mij gewaardeerde hoogleraar, over – grijns – ene Nigel Farage? Niemand kan beweren dat de kans bestaat dat de man ooit een natte dweil worden zal.

 

AXANA MERCKX . . .

. . . wil dus in de voetsporen treden van haar opa Eddy Merckx.

Hopelijk heeft dit koninkrijk dan nog een prins die verliefd wordt op een Italiaanse schoonheid . . . voor het geval dat Axana in de Giro voor vrouwen ooit ietwat mispeutert.

Ik vind het overigens prachtig dat steeds meer wielerwedstrijden voor vrouwen op televisie komen.

 

VLAANDEREN EINDELIJK VOOR DE VLAMINGEN

Na de verkiezingen van 26 mei ll. werd duidelijk dat twee partijen de helft  van de Vlaamse zetels veroverden  wat heel wat betekent in officiële organen en raden allerlei.

Neem nu de VRT! Daar hebben beide partijen de helft van de zitjes in de bestuursraad. Kunnen ze Paul Lembrechts eindelijk eruit gooien. U weet wel: de CEO van de VRT is de man die – bijna twee jaar geleden – een onderzoek startte en leidde teneinde Bart De Pauw zijn carrière kapot te maken. Hij had (zogezegd want na een tijdje bleek er slechts één effectieve klacht over te blijven!) twaalf klaagsters die onze supercreatieve televisiemaker aanklaagden wegens seksuele intimidatie.

Waar is de tijd dat vrouwen zich - met hun beste glimmlach - omdraaiden om te zien wie er floot achter hen? En waar is de tijd dat - zelfs zonder dat er echt seksuele bedoelingen achter zaten - een man al eens een tikje op het achterwerk van een knappa vrouw mochten geven? Het is allemaal verzwonden, samen met zoveel andere tradities zoals bijvoorbeeld (om er maar één enkele te noemen) Sinterklaas!

Lembrechts, de mossel die zich liet leiden door onze nationale truttemie die als eerste naakt in Playboy poseerde, dirigeerde dat hele onderzoek ondanks hij toch werd verondersteld te weten dat het aan onze Justitie is – en niet aan iemand van de VRT – om dergelijk onderzoek te leiden.

Nu ja, elk zichzelf respecterend man die dergelijke miskleun maakte, zou zich publiekelijk verontschuldigen en zijn ontslag aanbieden. Helaas is het (zogenaamd) Huis van Vertrouwen niet echt gekend als een bedrijf dat zich verontschuldigt als ze een onschuldige te voortijdig maar evenzeer onterecht, en onjuist, iemand publiekelijk betitelen als vrouwenverkrachter of als afperser.

MACHT . . . het is een mooi iets als het terecht – en dus op menselijke wijze – wordt gebruikt. Maar onmenselijke machtshebbers zoals de huidige CEO van de VRT weten niet eens wat menselijkheid betekent. 

Overigens, geacht gezelschap van heren procureurs-generaal, kunnen jullie eens openbaren in welk decennium jullie deze zaak ofwel zullen seponeren ofwel naar de rechtbank verwijzen? Waarvoor onze (van mij en mijn lezers) hartelijke dank.

 

BIERWEEKEND 2.0 TE MIDDELKERKE

Je kan voor of tegen hem zijn maar Jean-Marie De Decker heeft dus – in tegenstelling met heel wat twijfelaars binnen zijn gemeente – inderdaad gezorgd dat er een reuzenrad staat op de dijk van deze kuststad. Tijdens het Pinksterweekend werd er overigens volop aan gewerkt.

Misschien is het geen toeval dat dit rad al zal werken tijdens het komende weekend van 14 tot 16 juni a.s. Dan gaat i.s.m. 38 brouwerijen, brouwers, Middelkerkse verenigingen, bierfirma’s en deelnemende lokale horecazaken BIER AAN ZEE door. 

Als mijn gezondheid het toelaat dan zal ik er gegarandeerd een bezoek aan brengen.

Wat ik een fantastisch – en typisch rebels - Jean-Marie-idee zou vinden, is dat op de Zeedijk een heuse Speakers Corner zou komen. Elke zondagochtend zo rond de noen kunnen mensen dan de micro nemen en toehoorders op de hoogte brengen van hun grieven die meestal ook de grieven van hun toehoorders zijn. 


DE LIJN, WAT EEN ELLENDE !

Om niet alle weken over diezelfde transportfirma te moeten schrijven, behoud ik een heel verhaal voor de eerste maandag vanJuli a.s.

Al goed dat Incroyable pas Flamand is . .. 

Inmiddels heeft de CEO van de NMBS alvast bewezen  dat ze even schaamteloos is als Siegfried Bracke (zie verder deze week). 

Sophie Dutordoir, zo noemt die onbekwame poenpakster, heeft een maandloon van (zo ongeveer) 22.400 euro per maand. Ik ken heel veel mensen die per jaar minder hebben!

Omdat de NMBS in 2018 het nog veel slechter deed dan de vorige jaren heeft ze nu een bonus aanvaard van bijna 68.000 euro!

Ik noem dat pure diefstal en niks anders. Of hoe noemen jullie dat, geachte lezeressen en waarde lezers?


SENIOR WRITER JOEL DE CEULAER . . .

. . . realiseerde zich in De Morgen dat er bij de N-VA heel wat onbekwame politici zitten.

Is mooi dat – weliswaar pas na dik dertien maanden – een kwaliteitskrant eindelijk bevestigt wat ik al meer dan één jaar orakel.

Waarvoor dank, geachte . . . grijns . . . senior writer.

Kan u overigens in uw komende zaterdageditie eens uitleggen wanneer iemand (heel precies) een senior writer wordt? En neen, dit is echt geen retorische vraag.


BRACKE GRAAIT NOG EFFE SNEL 175.000 EURO MEE!

Siegried Bracke, de politicus en hansworst die voor geld plat op zijn buik ging liggen en (nota bene als journalist van de staatstelevisie) een decennium lang erover waakte dat de N-VA een serieuze voet binnen had bij de nieuwsdienst en praatprogramma’s van onze Vlaamse staatszenders, werd rijkelijk vergoed door Bart(je) De Wever. Geloof me vrij, als voorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers krijg je een ongelooflijk (veel te riante) maandwedde.

Politiek gezien was Bracke echter de onvervalste miskleun van voorzitter De Wever. Bracke heeft al zijn kop niet mee en Gentenaars lieten zich al helemaal niet vangen door de immigrant uit Mol. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing (18 oktober 2018) kreeg hij plaats . . . 27! Over het resultaat op 26 mei 2019 zal ik maar helemaal zwijgen.

En zie, zoals het een echte poenpakker betaamt . . . Bracke gaat nog snel even de graaicultuur van het duo De Wever-Jambon eer betuigen en 175.000 euro ontslagpremie incasseren.

Hij heeft wel begrepen dat die laatste stuiptrekking als schaamteloze poenpakker hem niet meer zou toelaten om nog langer ongestraft in de Gentse gemeenteraad te zetelen.

Het is erg met die bende van de N-VA, het is zelfs heel erg! Wat gaan we de komende legislatuur nog allemaal beleven met hen? 

Wees zeker dat ik jullie op de hoogte houden zal.

Dat De Wever zijn slaafje Bracke vorige week publiekelijk prees voor de erudiete en intelligente inzet die Bracke jarenlang bewees voor de N-VA was er m.i. echt heel ver over.

 Had Bart De Wever het over de tien jaar (2000 – 2010) dat Bracke de N-VA promootte bij de VRT of had de N-VA-voorzitter het eerder over de betrokkenheid van Bracke bij Publipart en Telenet.

Waar BART het vorige week helemaal niet over had, is het bedrag dat Bracke diende te geven aan de partijkas van de N-VA! Helaas zal geen enkele krant daar ooit iets over publiceren. 


GENTS DIALECT . . . OVERAL HERKENBAAR

Zaterdag 8 juni 2019 zat ik op de kusttram toen er twee sportieve mannen (in korte broek) met hun niet onknappa dames opstapten.

Hoezeer de Gentse man ook zijn best deed, ik herkende al snel mijn dialect. 

En ja, het is steeds aangenaam je eigen dialect te horen. Of dat nu op Tenerife, in Rusland of op de kusttram is.

Het gaat jullie goed, vrolijk gezelschap. Volg misschien elke week deze site. Wie weet verneem je hier wel iets dat zich tijdens de Gentsche Fieste zal afspelen . . . in GENT!


JE HEBT ME NIET OVERTUIGD !

Zaterdagavond 8 juni 2013. Ik keek naar de voetbalmatch tegen Kazackstan. Aan de tafel rechtover mijn (zowat) vast zitplaatsje in café Het Gouden Ankertje op de Leopoldlaan te Middelkerke namen twee koppels plaats met duidelijk Antwerpse tongval. Als vechter voor het in eerbied horen van onze dialecten, vind ik het fantastisch mensen te herkennen aan hun dialect. En ja (grijns) zij waren van ‘over ’t water’.

Die laatste zin was beetje sarcastisch bedoeld want Antwerpenaars noemen elke andere Vlaming iemand van over het water, van over de Schelde!

Iedereen weet dat ik weinig nodig heb om ‘in gang te schieten’ over deze MIJMERINGEN. Regelmatig sterft dergelijk gesprek een snelle dood maar als je ooit van vier uur ’s middags tot half elf ’s avonds belletjetrek deed om levensverzekeringen te verkopen, dan geef je nooit echt snel op.   

Hoe zei mijn Aslk-verzekeringsinspecteur Gabriël Beerens dat alweer ergens begin van de jaren ’70? ‘Roger, je zal honderd maal de deur op je neus krijgen maar de volgende keer schrijf je‘.

Het was zaterdagavond dus de 101ste keer.

Om een lang verhaal toch wat in te korten: we namen afscheid van elkaar en één van die twee mannen zei ‘Je hebt me niet overtuigd’. Waarop ik repliceerde dat ik er niet ben om, met deze site, de mensen te overtuigen maar dat ik hoop dat ze eens beginnen na te denken over wat politici, magistratuur en de media fout doen in ons mooi landje aan de Noordzee. En dan vergeet ik nog onze koninklijke familie. 

Wat er overgens zo echt koninklijk is aan die Saksen-Coburgs is iets dat ik wel nooit zal ontdekken. Misschien is er niks royaal, vorstelijk, onbekrompen (ik meldde net de betekenis die mijn trouwste vriend - de dikke vanDale, zevende uitgave van 1956 - aan royaal gaf) aan die hele familie van de Saksen-Coburgs. Royale mensen brengen de waarheid i.p.v. zich te laten omringen door personen (het koninklijk Protocol genaamd) die waarheden geweld aandoen. Neem nu Albert II die (zie het eerste item van vorige week) geen beetje inzit met de gevoelens voor os nog steeds erg knappe Paola. Iets wat hij bewees toen hij plots wel zijn DNA afstond want boven alles komt men niet aan het geld van scheefpisser Albert II.

Dat zijn oudste zoon Tom Van Grieken heel even toestond om het koninklijk paleis te binnen te treden, was al evenzeer hypocriet! Nog geen week later schrapten zijn twee ja-knikkende ‘aapjes’ Didier en Johan het Vlaams Belang al van de lijst om een regering te vormen. Sire, 18 % van de Vlaamse kiezers aan de deur zetten van uw paleis . . . ik vrees dat dit niet echt een schitterend idee was. 18 % van de Vlamingen staat wel gelijk aan 10 % van uw hele bevolking!   

10 %, Filip, is best heel veel in een land waar – alweer tamelijk hopeloos – wordt gezocht naar 50 % plus die ene 76 ste extra zetel om de meerderheid van de 98 ste regering te vormen.

Majesteit, ik schreef het reeds in mijn OPEN BRIEF naar u toe die te lezen staat in de gedrukte versie van ’t Stropken: gooi ze er allemaal uit, die leden van het Huis van de koning, uw Protocol en andere ‘wijze’ heren. 

Volgend jaar wordt u zestig. U bent toch niet het schoothondje zonder hart en hersenen dat koest wordt gehouden met een hondensnoepje en dan terug – als een heus onderdanig slaafje – pootjes geven mag vooraleer het terug in zijn mandje mag gaan uitrusten? Chinees astrologische ratten zijn leiders en geen hersenloze volgers, koning Filip.

Ik kan geen ijzer breken met mijn handen. Ik kan enkel trachten de mensen zo ver te krijgen dat ze het niet normaal meer vinden dat magistraten recht spreken op twee verschillende wijzen: één voor het establishment dat honderd keer zwaarder in de fout gaat dan Inge Sabena of Jan Modaal maar – wonder boven wonder – steeds opnieuw mag genieten van fiscale deals, onderzoeksrechters die hun handtekening vergeten plaatsen of staande magistraten die gewoon vergeten dat er bepaalde data dienen te worden gerespecteerd. Dat daardoor miljardairs amper belastingen moeten betalen of een 19-koppige drugsbende gewoon vrijuit mocht gaan, is ongelooflijk maar waar. En dan heb ik het hier nog niet eens over die moordenaar die evenzeer . . . mocht beschikken!  

Ik hoop dat de mensen die ik – al dan niet – heb overtuigd eens nadenken over hoe diep de dievenbende van onze politici wel niet is gezakt als ze een 60-jarige Jo Van Deurzen 400.000 euro geven om een nieuwe job te zoeken of als men schaamteloos toelaat dat Bracke nog eens 175.000 euro meegraait uit onze reeds lege staatskas! Dat, mede daardoor, onze staatsschuld de pan blijft uitswingen . . . denk daar eens aan, beste mensen. De trambestuurder die ooit een nieuwe job zal moeten zoeken, krijgt nog niet eens 400 euro. 

 

DEN BART HEEFT NU OOK HET CAFE ERNAAST

Bart, eigenaar van mijn favoriet Oostends danscafé – rara, welke zaak zou dat wel kunnen zijn? – heeft nu ook het hoekcafé overgenomen dat naast zijn zaak gelegen is.

Na twee maanden vol intensieve arbeid opende de BAR PROVISOIR dit weekend haar deuren. Er is nog wel wat werk aan de winkel maar ik vind het alvast schitterend dat in de Lafayette Bart en Bobo het lumineus idee kregen om de tafels uit mijn favoriet danscafé te gooien en die te plaatsen op het terras terwijl men de terrasstoelen van Lafayette naar de BAR PROVISOIR verkaste. De dansers van Lafayette vinden het alvast fantastisch dat er nu wat meer ruimte is om . . . te swingen, een boogie te dansen of eens te kunnen bewegen op de maten van een heuse rock-&-rollplaat.

Hopelijk is dit geen ‘provisoire’ maar blijvende toestand en maakt men van die tweede zaak iets even stijlvol als van het origineel. In het ene is dan plaats om te dansen terwijl in de nieuwe zaak mensen gezellig, zittend aan een tafeltje, kunnen kletsen. Met een lieftallige en alerte Marwa is een goede uitbating alvast verzekerd. 

 

SCHITTEREND IDEE

Als het goed is dan schrijf ik het ook. Hoe kom ik anders aan die 1,72 % teksten met positief nieuws in MIJMERINGEN?

Eind vorige maand vernam ik dat de stad Oostende een prachtig initiatief ontwikkelde om de (allochtone) zelfstandigen van de Torhoutsesteenweg te helpen.

Ik heb via mails getracht bij schepen Charlotte Verkeyn meer info te bekomen. Ik wou weten waarom de stad dat enkel in deze winkelstraat deed en of de deelnemers aan dit interessant project daar iets moesten voor betalen.

Maar Charlotte gaf tweemaal . . . niet thuis. Ze lijdt blijkbaar aan De Wevernegeeritis en volgt desbetreffend de houding van haar voorzitter Bartje die deze site ten volle negeert. Nu ja, ze doet maar, ik lig er helemaal niet wakker van. 

Door geen informatie te geven op ernstige (en goedbedoelde) vragen bewijst Charlotte hoe slaafs ze is aan haar voorzitter.

 

MICHAEL WOLFF . . .

. . . is, zoals mijn vaste lezers weten, alles behalve een goeie vriend van de Amerikaanse president Donald Trump.

Wolff schreef reeds een boek over de Amerikaanse president maar blijkbaar vond hij de verkoopcijfers te laag en gaf nu dus een tweede boek uit.

Daar staat niet echt veel meer nieuwe info in maar ja, er zijn er nog die meerdere boeken uitgeven zonder dat er echt iets nieuws in staat.

  

150.000 VLAMINGEN VOLGEN AUSTRALISCHE REEKS

BLIND GETROUWD . . . verstandig is dat niet echt maar ja, zelfs al ken je je levenspartner tien jaar, eens je getrouwd bent dan kan die relatie totaal omslaan.

In Vlaanderen volgen 150.000 Vlaamse kijkers het desbetreffende televisieprogramma met die naam uit Australië! Ze doen dat op Vitaya, de zender waarvan ik dacht dat die voor 75-plussers was. 

Nu ja, sinds ik terug ben - van 56 maanden Tenerife -, zijn mijn ogen al een pak keren wijd open gegaan.


DE UITSMIJTER VAN HET JAAR

Dat onze jeugd veel dommer is dan die van een halve eeuw terug, dat publiceerde ik reeds meerdere malen maar dit is een heus ongelooflijk, maar waargebeurd, verhaal.

Zondag 2 juni 2019 betrad ik voor de eerste maal een (duidelijk toffe) horecazaak in de uitgaansbuurt van Oostende. 

Ik heb teveel respect voor de correct werkend patron om de naam van zijn zaak hier te publiceren maar dit is dus echt gebeurd!

Ik bestelde een pintje van (dan nog) 25 cl. Prijs 1.80 euro wat zeker niet duur is in deze buurt waar je meestal 2.50 euro betaalt.

Ik overhandig het meisje dat bestelde een briefje van vijf euro waarmee ze naar de kassa gaat. Ze opent die kas en deponeert er dat briefje van 5 euro in. Op zich is dat al een fout want wat doe je als de klant beweert dat hij betaalde met tien (of twintig) euro?

Het bijna 16 jaar jonge wicht begint geld uit de kas te halen om me terug te geven. Maar na dik anderhalve minuut realiseert ze zich dat het haar niet lukken zal om te weten hoeveel ik van haar terug dien te krijgen.

Waarop ze - a.u.b. lach niet want ik vond het intriest - ze haar rekenmachine boven haalde en die aangaf dat ik 3.20 euro moest krijgen van haar.

Tja, zo iemand vertrouw je toch je geld, laat staan het geld van de klanten, niet toe!

Nog geen minuut later kwam de baas (die van haar geklungel niks afwist) haar vertellen dat ze beter moest opletten zodat ze niet teveel terug gaf aan klanten. 'De volgende keer gaat het af van je loon', zei hij.

Ik zou die 'volgende keer' niet riskeren en haar aanraden om kuisvrouw te spelen, ver van alle geld, ver van alle kassa's.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

                                        MIJMERINGEN . . .  VAN 3 JUNI 2019

                        verschijnt elke maandag zo rond de noen, of . . . iets later

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                                   reacties steeds welkom op roger@stropken. KOM NIET AAN MIJN FORTUIN !

Voormalig koning Albert II heeft eindelijk kleur bekend! Na decennialange ontkenning maakte zijn advocaat vorige week bekend dat hj dan - feitelijk niks te vroeg - een DNA-staal zal bezorgen aan het gerecht.

Waarmee hij overduidelijk te kennen gaf dat hij alle andere voorstellen en maatregelen aan zijn koninklijk achterste veegde maar nu het hem 35.000 euro per week zou kosten, is plots het uiterste verzoek van onze (overigens nog steeds knappe Paola) niet meer belangrijk. Liever zijn woord breken t.o.v. zijn echtgenote - die al meer dan zes decennia zijn fratsen en zijn echtelijke ontrouw slikken moest - dan vijfduizend euro per dag betalen! 

Wat voor een lapzwans is dat toch? Geachte protocol, zoals u bemerkt stond voorgaande zin als vraag!

Albert II leverde alzo het zoveelste bewijs dat de Saksen-Coburgs feitelijk poenpakkers eerste klas zijn. Of dien ik nog eens te verwijzen naar koning Leopold II en de acht tot twaalf miljoen dode negertjes? 

Nu kunnen we enkel hopen dat justitie (onze zittende en staande magistratuur) niet een of andere apentruuk tovert zoals dat werd gedaan bij Maurice Lippens (Fortis-affaire) of Christian Van Thillo (oplichting bij de belspellen).

Enne heu, lieve Delphine, ik weet dat het jou niet te doen is om het achtste deel van de rijkdom van je biologische vader MAAR bedenk wat je met die pak poen allemaal niet zou kunnen doen voor de Belgen die op straat slapen. Start - heel misschien - een vzw die huizen koopt om onze autochtone bevolking te laten wonen i.p.v. hen op straat te laten slapen. Met genoegen stort deze site honderd euro op de rekening van vzw DELPHINE FOR HOMELESS BELGIAN PEOPLE! 


AMBETANT VENTJE

Ik ben voor heel wat mensen een ontzettend ambetant ventje. Dat is alvast zo voor politici, de medewerkers van mediabedrijven en gegarandeerd ook voor de magistraten die - overigens op schaamteloze wijze - criminele daden plegen. Ze doen dit omdat ze weten dat hun confrators hen nooit zullen vervolgen en al zeker nooit zullen veroordelen. De wetten zijn nu eenmaal zo gemaakt dat enkel rechters vonnissen mogen uitspreken. 

Het wordt hoog tijd dat het hele corrupte systeem stop wordt gezet. 


REDERIJKER STIJN DE PAEPE

Ik realiseer mij ten volle dat Stijn de Paepe niet staat te springen als ik over hem - maar vooral zijn dagelijks dagvers in de krant De Morgen (zie pagina 2, links onderaan) - schrijf. 

Het zijn vooral zijn versjes die dicht aanleunen bij mijn gedachtegangen/MIJMERINGEN . . . die ik publiceer.

Neem nu dat van woensdag 29 mei 2019.

 dagvers 


ALLEMAAL VAN BELANG

Wees jezelf. Blijf erbij.

Voel je thuis. Voel je vrij.

Overstijg het verschil. 


Draag en doe wat je wil.

Libertijns of  devoot.

Katholiek, moslim, jood.

Wees jezelf. Wees niet bang.

Allemaal Van belang.


ZOWAT ALLE KRANTENSCHRIJVERS . . .

. . . hebben vorige week feitelijk bevestigd wat ik weken of maanden (tot zelfs dertien maanden geleden) allemaal reeds verkondigde.

Calvo moet dringend de teugels overnemen van Almaci. Ze was klein maar dapper maar haar - inmddels al lang afgezaagde - plaat mag worden vervangen.


KAN IEMAND MIJ UITLEGGEN . . .

. . . waarom een voetbalploeg (meer dan) honderd miljoen euro op tafel leggen zou als die speler een jaar later een vrije speler is?

Eden Hazard is dergelijk bedrag uiteraard waard. Ik vind hem minstens even goed als die voetballer waarvoor PSG meer dan het dubbele op tafel legde. Voor mij blijven al die (echt te gekke) bedragen en weeklonen overigens echt gekkenwerk. 

Dat de supporters nu nog niet hebben begrepen dat het zij zijn die ervoor zorgen dat zowel de weeklonen als de verkoopprijs van die spelers blijven de pan uitswingen, kan ik enkel jammer vinden. 

Nu ja, brood en spelen. Het was 2.500 jaar terug zo en het is op heden krak hetzelfde. Vroeger was er een arena, nu is er een voetbalstadion! Vroeger  waren er gladiatoren die kampten op leven en dood; nu zijn het voetbalspelers die (voor heel veel geld) achter het balletje aan lopen.

Het enige verschil is dat de arena's vroeger bomvol zaten en dat het op heden niemand van de heuse touwtjestrekkers een bal kan schelen of er één kat of 120.000 mensen in dat voetbalstadion zitten. Het draait allemaal om de televisierechten- en uitzendingen. Het zijn de Arabieren die daar de baas zijn. Hij/zij die u - al dan niet in de gazetten - iets anders trachten wijs te maken, dien je te mijden als de pest!ROB HEIRBAUT & HENDRIK VOS . . .  

. . . hebben eind vorige maand hun nieuwste boek voorgesteld over . . . EUROPA!

Zij deden dit in een zaal van de Europese organisatie VLEVA, in de volle Europese wijk rondom het Schumanplein dus. 

Pakweg 120 stoelen stonden klaar om 116 genodigden te ontvangen. Helaas waren er slechts 43 aanwezigen waaroner vier toffe barmedewerkers, journalist Heirbaut, professor Vos, EU-parlementslid Marianne Thysen en de heer Herman Van ROMAEY. De moderator van die - overigens best interessante - avond was er een met klasse; iemand die de gastsprekers niet zomaar naar de mond zou praten. Zo hoort het ook, geachte heer  Axel Buyse. die afgevaardigde van de vlaamse regering bij de EU is.

Ik was ook blij dat ik het verhaal mocht brengen over de EU en over Angela Merkel die er alles hebben aan gedaan omdat de Eurpopese banken, en dan vooral de Spaanse banken, zouden worden gered. Europa bewees toen dat - na de bankencrisis - zij enkel en alleen oog (en oor) hadden om de banken te redden i.p.v. de 700.000 Spaanse gezinnen.

Europa liet die 700.000 gezinnen in de steek door de banken (die, laat ons dat a.u.b. niet vergeten, net zoals we de Holocaust niet moeten vergeten een decennium lang casino speelden met de gelden van de kleine man) te redden. Nochtans was het kinderachtig eenvoudig. Het volstond dat de Europese bank de leningen ovenam van die 700.000 hypotheeknemers en de kleine burger aan die Europes bank hun hypotheek verder mochten afbetalen. Maar neen, de EU liet - alleen reed in Spanje - 700.000 gezinnen in de steek waardoor zij hun hypotheek niet verder konden afbetalen en hun woonst verloren.

Wie stekezot is van - en voor - dat soort Europa zou zich beter eerst eens heel erg diep informeren. Helaas brengen onze media dergelijke verhalen niet want onze pers is gecensureerd.


LEZERSBRIEF

Men verwijt me wekelijks dat ik dom ben omdat ik te weinig lezersbrieven publiceer. Tja, heel (grijns) vermoedelijk hebben de mensen die me dat verwijten wel gelijk. Ik ga geen excuses verzinnen maar hoop dat jullie aanvaarden dat er momenten zijn dat ik er al eens door zit. En al zeker door die verkiezingsperiodes.

Alvast hier een mailtje van een heus Stropken.

Goede morgen stropke

Ons landje hebben ze het nu  nog niet begrepen en dat cordon ben ik altijd tegen geweest is dat luisteren naar de kiezer maar ja als ze mogen meebesturen moeten andere partijen sneuvelen en de postjes he walgelijk en daarbij het nieuwe VL Belang is ook zo extreem niet meer. Weet je het nog toen Bart aan de macht kwam België daverde van schrik op zijn grondvesten en nu is hij mee met de anderen ja is de moment moet er van door nog rap iets als het weer dezelfde zijn die aan de macht komen hoop ik dat er een grote betoging komt en hoop dat Bart nu eens zijn tanden laat zien, daag

Ook volgende week een lezersbrief, zij het al één die een maand oud zal zijn. 


HEB DAT ALTIJD EEN UNIEKE VENT GEVONDEN

Als er ooit één man was die - rood getint zijnde - mijn respect bekwam dan was het . . . neen, niet Steve Stevaert, het meest politieke neukbeest ooit in Vlaanderen. Geef mij maar (very good old) Louis Tobback. Da's toch een vent met ballen aan zijn lijf, hé!

Het is jammer dat zoon Bruno niet eens 10 % van het vechterstemperament van zijne pa in zich heeft. Zijn tijd verdoen in de Nieuwpoortse jachthaven, tja, daarmee red je de rode partij niet!

Louis Tobback: een man naar mijn hart die altijd heeft gezegd waar het op aan kwam en die decennia lang ervoor zorgde dat de rode partij in beeld bleef op een positieve wijze.

Of het nu gaat over sukkel Bart De Wever of over het feit dat de mensen amper de helft van hun leven echt werken . . . zijn en mijn gedachtegangen lopen duidelijk gelijk. We verwoorden het wel anders maar ja, dat is dan die bloedrode socialist die Louis echt is. Hoeveel maal bloedde zijn hart al niet de laatste tien jaar?

Laat me eindigen met de slotzin van Louis in de weekendreportage van NU, de zaterdagse weekendbijlage bij Het Nieuwsblad “Alleen als ik dictator mag spelen, mogen ze me bellen om terug te keren. De boel zal snel gedeblokkeerd zijn”.

Iets wat we niet kunnen zeggen van VDL en Reynders die van koning Filip de opdracht kregen om de boel in gang te trekken. Waar haalt onze majesteit het toch uit om zulk duo aan het werk te zetten? Welke oenen hebben onze koning dat voorgekauwd? Geen verstandig mens snapt die aanstelling.

Is de vader van knappe prinses Elisabeth vergeten met hoeveel onze staatsschulkd verhoogde in de periodes dat beide informateurs in de regering zaten? Of kan het de echtgenoot van koningin Mathilde geen bal schelen dat onze staatsschuld tegen 2030 meer dan duizend miljard euro ofte één biljoen euro zal bedragen? Dat zijn 40.000.000.000.000 oude Belgische frankskes! En dan ben ik nog heel lief en modest want ik verwacht dat de volgend elf jaar - mede door al die zakkenvullende politici - de staatsschud zal stijgen met meer den één miljard euro zodat die dan pakweg 1,5 biljoen Bekgische franken zal bedragen. 

Waarom geen enkele krant heel erg diep mag ingaan op deze (toch wel zware en ware) problematiek zou de vraag van alle landgenoten moeten zijn. Het antwoord is poepsimpel: de media mogen er van de politieke bazen niet over berichten omdat zij daarover moeten zwijgen.

Ondanks meerdere personen binnen het protocol, maar ook koningin Mathilde en koning Filip mij d.d. 18 december 2018 te Brussel persoonlijk bevestigden dat Filip mijn Open Brief aan hem zou lezen, ben ik overuigd dat ze me alle vijf hebben belogen die dag.

Hoe dan ook: ik heb toen mijn burgerplicht vervuld maar zal mezelf niet meer zo belachelijk maken om de ernst van de situatie nog ooit te openbaren. Ze zouden, binnen dat paleis in Laken eens echt moeten weten wat er allemaal speelt . . . ! 

Gelukkig heb ik veel momenten dat . . .  Alzheimer langs komt en doe ik net zoals PONTIUS PILATUS.

Wedden dat we het wel allemaal zullen lezen in de gazet . . . op een dag . . . ? 

 

JOEL DE CEULAER

Deze senior writer en kontlikkertje van baas Christian Van Thillo publiceerde in het Laatste Nieuws zijn uitgespuwde gal naar het Vlaams Belang toe.

Die het lezen wenst, die moet maar naar pagina twee van die gazet van zaterdag 1 juni ll. gaan.

Het is jammer dat deze - toch niet echt oerdomme – senior writer het nooit heeft over de criminele daden van ene Ludo of Christian Van Thillo, Carlo Gepts en Mon Devoghelaere.


LEZEN DIE NU ALLEMAAL DEZE . . . MIJMERINGEN ?

Dat twee bevriende CD&V-bedrijven zo schieten op de CD&V, haar voorzitter en mandatarissen, vind ik best fijn. Daarmee bewijzen ze dat wat ik al meer dan dertien maanden orakel volledig klopt met de werkelijkheid. Dank Luc en Marc.

Uiteraard is het jammer dat jullie dat zo laat zeggen. Wellicht lezen jullie mijn site pas sinds enige tijd maar – hoe dan ook – ik heet jullie van harte welkom bij de honderden lezers die de enige site bezoeken die het aandurft kritiek te geven op wat fout gaat in Vlaanderen en elders!.

CM-voorzitter Luc Van Gorp stelde openijk dat "onze politiek ziek is, heel erg ziek zelfs". Hij noemt er niet de naam van de CD&V bij maar elke goeie verstaander begreep dat hij vooral Wouter Beke bedoelde. Beke, de beroepsleugenaar onder de Vlaamse politici. 

Ooit had ik een afspraak met hem persoonlijk te Brussel in zijn kantoor in de Westraat. Ik kwam speciaal van Tenerife omdat ik echt hem persoonlijk spreken wou. Ik werd – weliswaar hartelijk (en ja, de koffie was heerlijk) – door zijn bediende ontvangen die me zei ‘De heer Beke verontschuldigt zich ten zeerste maar hij kan vandaag niet in Brussel zijn’.

Ik had het bijna nog geloofd ook, zo een naïef kieken was ik toen nog. Helaas voor beide leugenaars had ik ’s middags het televisienieuws gezien waar Wouter Beke werd geïnterviewd en dat interview had plaats in . . . Brussel!

Als je als mens al moet liegen over zoiets . . .

Ook Marc Leemans, de voorzitter van het ACV sprak vorige week keiharde taal uit naar de politici die (ik citeer) "De mensen behandelen als kiesvee, als imbecielen".

Gewoon afschaffen die CD&V. Het zijn een bende dieven die de eigen partij en de ja-knikkende politici zoveel mogelijk geld toebedelen uit onze staatskas.

Deze week zei iemand het zoals het feitelijk zou moeten kunnen geschieden: "Zet al die stelende en zichzelf verrijkende politiekers tegen de muur en knal ze af". Tja, ik begrijp zulke uitlatingen.

Nu ja, CD&V, SP.A en OPEN VLD, over twintig jaar halen ze samen minder dan twintig procent en zitten er meer allochtonen dan heuse autochtone Vlamingen in hun partijen.

 

WELKOM HELLS ANGELS NEDERLAND

Onze noorderburen hebben de HELLS ANGELS aan de deur gezet. Een rechter besliste dat ze zichzelf moesten ontbinden.

Uiteraard gaat het klere-establishment niet aanvaarden dat ik die mensen zo openlijk verwelkom. Maar lees dan - heel eventjes, waarvoor mijn gemeende dankbetuiging -  mijn uitleg. 

Vlamingen moeten wel al die allochtonen verwelkomen die hier ZOGENAAMD komen uit veiligheidsredenen omdat er in hun land oorlog is. Die  vluchtelingen komen hier aan zonder geld maar geen nood: onze Staat geeft hen alles GRATIS.

In ons land worden de HELLS ANGELS aanvaard. Dat er onder hen, net zoals onder onze autochtonen en allochtonen, criminelen zitten, zal wel kloppen maar we zeggen toch ook niet dat er onder de allochtonen en allochtonen uitsluitend criminelen zitten.

ERGO Nederlandse HELLS ANGELS  . . . van harte welkom. En als jullie zin hebben in een pintje samen: bel 0468/570829!


MOOI SLOTVERHAAL

Ik was donderdag in den LAFAYETTE te Oostende. Ongetwijfeld de 'best place in town for dancing people!'.

Naast een aantal vaste lezers van deze site, was ook Mike er. 'Voor den Roger een donkere Leffe zeker?'.

Ik had nog maar amper aan die Leffe genipt of ik stond al te dansen. Fabienne heette de kleinste van die twee vrouwen uit Kortrijk. Amaai dat kind kan dansen hoor! Ook haar stadsgenote (Juul genaamd) was een schitterende danseres. 

Doordat ik helemaal niet van plan was om te blijven, leende ik bij Mike twintig euro. 

En ja, de avond (nacht?) was meer dan geslaagd. 

Omdat ik het haat ergens schulden te hebben kwam ik de dag erna (zijnde vrijdagavond) om 21 uur uit mijn bed, nam de kusttram en betaalde Mike zijn twintig euro terug.  "Nen donkere Leffe zeker, voor Roger?".

"Mike, sorry makker maar ik ga passen want vorige nacht zit nog in mijn lijf". Het werd dus een cola zero in een flesje. Ik ken mezelf en weet dat het nooit bij ene LEFFE blijft als ik er aan begin.

Plots zag ik nog een aantal lezers staan waaronder die Gentse die - uit liefde - drie decennia geleden naar Leuven trok. Hewel meisje, dat was heel erg lief wat je me toefluisterde over mijn site. Zoiets maakt mijn hele maand juni goed!

De grootte van mijn hart zal wel omgekeerd evenredig zijn als die van mijn bakkes . . . 


CITAAT VAN DE WEEK

Het moest er eens van komen, nietwaar! Vandaag publiceer ik het allerdomste citaat van 2019.

Alleen een stomme clown kan zoiets en zijn naam is . . . Karel De Gucht, achter zijn rug om ook genoemd 'De baron van Berlare en Toscane, wijnboer in het land van de Mafia'.

Tja . . . 

Oh ja, zijn citaat? "VLAAMS BELANG IS EEN PUUR RACISTISCHE PARTIJ!"

Ik zou, indien mijn naam Tom Van Grieken was, een klacht indienen tegen diene opgeblazen kwal; een klacht tegen racisme.

Was Karel De Gucht overigens niet die politicus die in de raad van bestuur zat van een Belgische bank en jaren lang zijn lippen stijf op elkaar hield terwijl die bank - nota ben met het geld van haarr klanten - in het casino speelde?


BOVEN GENT RIJST

Dinsdag 27 mei beleefde ik nog een heel mooi Gentse verhaal. Maar dat krijgen jullie dan volgende week. Zit nogal grieperig dus . . .  

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

              MIJMERINGEN . . .  VAN 27 MEI 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                                   reacties steeds welkom op roger@stropken.   


VOOREERST DANK, GEACHTE LEZERESSEN EN LEZERS.

OOK VORIGE WEEK WAREN JULLIE MET MEER DAN 900 !

ALS ELK VAN JULLIE DEZE SITE EENMAAL WIL

FORWARDEN NAAR EEN BEKENDE DAN . . . 

VOORALEER IK HET VERGEET: Happy birthday sweet 18 Leonie die gisteren op haar verjaardag, net als oma Lut (die ook verjaarde gisteren), ging stemmen.


  

FEDERALE VERKIEZINGEN 2019

GEFELECITEERD PETER MERTENS EN TOM VAN GRIEKEN


Voor alle duidelijkheid, en om elk misverstand te voorkomen: hierboven plaatste ik de namen van beide politici in alfabetische volgorde. Ik heb met name voor allebei hetzelfde respect.

Mag een kritisch ingestelde commentator of columnist zo publiekelijk zijn respect betonen? Uiteraard! Wat denken jullie, mijn zeer geachte vrouwelijke en mannelijke lezers, dat jullie geserveerd krijgen in de kranten, de tijdschriften en/of op onze VTM en VRT-zenders? Dat is niks anders dan allemaal voorgekauwde, zwaar gecensureerde, berichtgeving. Zowel Kristian (aka Christian) Van Thillo als Thomas Leysen bepalen wat wel en niet in hun (niet uw) dagelijkse gazet verschijnen mag. Ze hebben daar dikbetaalde slaafjes voor in dienst met de feitelijk niks zeggende titel van . . . hoofdredacteur. Ocharme! 

Neem nu Dieter Dujardin van Het Laatste Nieuws. Is die man zo oerdom, kan hij helemaal niet tot 75 (of ietsje meer) hoofdrekenen of moest hij van Van Thillo echt publiceren dat er minstens acht partijen nodig zijn om een nieuwe regering te vormen. Tenminste dat publiceerde hij in de krant van vandaag op pagina 9, links bovenaan en in vet gedrukt. Lees onderaan maar hoe het kan met zeven partijen.

Feitelijk zijn hoofdredacteurs de karakterloze ja-knikkertjes aan wie beide kranteneigenaars zeggen waar en wanneer ze naar het toilet mogen (correctie: moeten) gaan. In de taal van Molière zouden ze zeggen: sois belle et tais-toi. Vrij vertaald naar die Vlaamse hoofdredacteurs is dat: ‘U bent zeer goed betaald voor de capaciteit en het intellect dat u maar bezit. Doe dus wat wij u zeggen en u zit hier goed tot aan uw pensioen’.

Cru maar het is wel de waarheid. Maar daar lezen jullie onderaan dit item - over de federale verkiezingen - meer over. Inmiddels voel ik een aantal lezers denken 'Den Roger doet weer zijn uiterste best om het nog verder te verbrodden bij de media'. Waarde lezeressen en even geachte lezers, men (dus ook ondergetekende niet) kan iets niet verbroddden dat al bijna vier decennia kapot is!

Alvast dank om er ook deze week opnieuw bij te zijn bij de vele honderden vaste lezers van mijn MIJMERINGEN . . . ! Jullie zijn de reden van het bestaan van deze site en (heel wellicht) ook de reden dat ik blijf geloven dat Die van Hierboven (nog) niet wenst wat mijn antagonisten d.d. 6 juni 2002 droomden: dat ik gek zou worden! De dag dat Die van Hierboven van gedacht verandert dan word ik echt gek maar dan word ik vooral wereldnieuws. Ik hoop dat die hoofdredacteurs over mij dan even weinig zullen publiceren als wat ze heden ten dage, en al jaren doen.

Dat even terzijde maar nu mijn concluderende MIJMERINGEN . . . over de uitslag van de verkiezing van gisteren, inclusief mijn advies dat wellicht als een smeekbede zal aanzien worden. Maar voor het welzijn van de VLAMINGEN wil ik gerust op mijn naakte knieën gaan zitten op het Brusselse Martelarenplein. If you know what I mean . . .  

Ik durf nogal eens uitwijken of van den hak op den tak springen maar dit ligt aan mijn leeftijd. Alvast mijn gemeende excuses. Dus terug naar de gefeliciteerde politici.

Ik zag bovenstaande twee politici voor het eerst bezig in het voorjaar van 2018. Peter Mertens op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in een gezellig zaaltje aan het Antwerpse Zuid; Tom Van Grieken een paar maanden later te Bredene.

Neen, niet tijdens het rijkelijk geserveerde zeven-gangen-walkingbuffet op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse socialisten te Bredene maar gewoon in een volkse kroeg waar Tom zijn boek voorstelde.

Peter liet zeven maal één van zijn papieren vallen die hij gebruikte om zijn speech te geven. Eénmaal ja, tweemaal ok, à la limite zelfs een derde keer maar zeven keer? En toch voelde het goed aan om daar aanwezig te zijn. De sfeer was fantastisch en dat was ze evenzeer tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA anno 2019 in overigens dezelfde zaal te Antwerpen. Peter liet zelfs geen enkel papiertje vallen dit jaar; hij was vooral veel zelfzekerder dan twaalf maanden eerder.  Mensen moeten, net zoals een website vol gedachtegangen, de kans hebben om te groeien. 

Ik had - heb en zal altijd hebben – de gewoonte te zeggen, te schrijven en te publiceren wat ik echt meen. Ik ben tenslotte geen karakterloze loonslaaf van een krantenbaas. En ja, veelvuldig zijn de momenten dat ik iemand op de korrel neem. Zelden snappen ze dat ik het goed bedoel.

Laat mij één voorbeeld geven. Ik zal dat voorbeeld niet halen uit de politieke wereld.

Ik heb heel wat trouwe lezers waar ik ook persoonlijk contact mee heb. Eén van hen gaf ik, uiteraard zonder zijn naam te vermelden, de raad om af te stappen van zijn gokverslaafdheid. 

Daarvoor zagen we elkander minstens één keer per week. Maar zie, als ik hem hier vroeg om iets oerdoms (gokverslaafdheid is echt oerdom) te laten vallen omdat hij zoveel meer in zijn mars had, toen verbrak hij alle contact. Uiteraard is zoiets zijn DEMOCRATISCH recht maar ik heb het steeds betreurd. 

Mensen, of ze nu gokverslaafd zijn, politicus, magistraat of medewerker van een mediabedrijf . . . men mag hen alles vertellen zolang men niet de waarheid publiceert over de foute dingen die ze doen. En neen, die foute dingen zijn inderdaad niet steeds bewust verricht. We zijn mensen en mensen mogen fouten maken. Ik ben de meest vurige verdediger van dat axioma op onze Aarde. Zij/hij die daar durft aan te twijfelen mag het mij irl eens komen uitleggen. Gewoon een afspraak maken via 0468/570829!

Als verslaggever leer je op dergelijke evenementen heel wat over partijen allerlei. Je bent dan het nieuwsgierig, soms tot vervelends toe, Aagje maar wie daar ongemakkelijk bijloopt (zoals bijvoorbeeld Bart De Wever) is diegene die de verliezer wordt. Hoe krantenschrijvers hun artikelen intikken zonder dat heuse veldwerk te verrichten, Joost (of desnoods God) mag het weten.

Uiteraard was ik niet uitsluitend aanwezig op evenementen van PVDA of van Vlaams Belang. Ik ben, dik anderhalf jaar lang, van het ene nieuwjaarsfeest naar de andere spreekbeurt of een zoveelste boekvoorstelling, receptie of evenement gezworven. Op geen enkele van die gebeurtenissen werd ik geweerd, zelfs niet op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Middelkerke of bij de voorstelling van het boek van Theo Francken te Lokeren. Op geen enkele m.u.v. daar waar voorzitter De Wever aanwezig was.

Dat genegeer door Bart De Wever heeft te maken met zowel zijn arrogantie als met zijn gevoel van twijfel als hij slimme mensen (met ballen aan het lijf) in zijn vizier krijgt maar evenzeer met de wetenschap dat hij de Vlamingen vijf jaar geleden (na de federale verkiezinge d.d. 25 mei 2014) in werkelijkheid een dolk in de rug heeft gestoken en ik de enige ben die het hem durf te verwijten. Alle anderen moeten daarover zoveel mogelijk zwijgen van Thomas of van Christian. Hij vergat - met name op 26 mei 2014 – zijn gemaakte belofte om te ijveren voor de Vlaamse onafhankelijkheid!

En ja, over dolken in de rug steken, daar is Bart De Wever een heuse, cum laude afgestudeerde,  professor in. Vraag dat maar aan ene Jean-Marie De Decker; die weet dat al sinds 2006!

Het origineel is altijd beter dan het nep dat dergelijk origineel na-aapt. Het, overigens platvloerse, succes van de Partij van de VERANDERING was heel erg tijdelijk, net zoals dat van de Franse president (madame) Macron die na zijn verkiezing plots met een aantal functies stond die dienden te worden ingevuld maar waar enkel de meest achterlijken en de grootste profiteurs konden  worden benoemd. Zowel Macron als De Wever zaten met de gebakken peren en waren onvoldoende intelligent om zoiets te hebben voorzien!

Ik heb zes jaar – duidelijk ten onrechte – gedacht dat Bartje een meester strateeg was. Nu ja, ook ik ben een mens die zich vergissen mag. Ik heb dat gedacht tot eind oktober 2018, meer bepaald in de affaire van de gemeenteraadsverkiezing te Ninove. 

De weigering van De Wever om in dat kleine stadje het Vlaams Belang aan de, overigens terecht verdiende, burgemeestersjerp te helpen, dat was de eerste druppel op de succesvolle N-VA die de ogen opende van de mensen. Plots was Bart De Wever niet langer de vechter voor het Vlaamse volk maar bleek hij slechts als voetmat te dienen voor het establishment, bleek hij slechts de poenpakker te zijn die zijn regeringspartners evenzeer waren. Al moest het geld – via de erg goeie vriend van den Theo, zijnde een Mechels gemeenteraadslid die veel geld verdiende aan mensensmokkel – uit illegale activiteiten komen of via benoemingen allerlei, al dan niet bij de nationale bank. Bart De Wever heeft, als een heuse dictator, alles meegepakt wat een politieke partij in Vlaanderen kan scheef slaan. Op dat wordt zijn partij afgerekend bij een volgende verkiezing.  

Uiteraard verlaat je – tenzij je publiekelijk wil toegeven dat de partij geld verdiende aan die Syrische immigranten – als een laffe hond niet een regering. Last but surely not least: ik wist niet dat het crapuulgehalte van de familie De Wever zo hoog lag dat Bart diverse politieke tegenstrevers diende te betitelen als prul of paljassen. In Gent moest je, na WO II, al van de Tsjipkesdreef zijn om zoiets te doen. 

Tegenstrevers zijn helemaal geen paljassen, en al zeker niet in de politiek.

Hoeveel functies oefende de heer Bart De Wever allemaal niet uit de laatste zes jaar? Ik heb het dan nog niet eens over de momenten dat hij in (of rond) een fornuis zat!

Geen sterveling kan zoveel ineens goed doen, tenminste niet als hij zijn land, zijn firma, zijn stad maar vooral zijn partij echt dienen wilt. Ik ga nog niet zo ver hem te vergelijken met tirannen maar Bartje vertoont toch wel tirannieke eigenschappen.

"Alle macht naar mij, mij, ik Bart De Wever".

 Zoiets werkt uitstekend zolang alles goed loopt en je jouw onderdanige slaafjes kan geven wat ze wensen. Aan dat laatste is nu een einde gekomen. Nochtans kan niemand beweren dat N-VA geen Barnum-reclame heeft gevoerd voor de voorbije federale verkiezing. De miljoenen euro’s vlogen de kas uit. In het belang van de democratie kunnen de burgers enkel hopen dat de instantie die de controle doet over de verkiezingsuitgaven van de NV-A niet vol zit met N-VA-getrouwen. 

Het succes van (vooral) het Vlaams Belang mag – voor de volle 100 % - worden toegeschreven aan haar voorzitter. De man is intelligent maar bezit bovenal de, erg voorname, eigenschap om zijn triomfen niet uit te stralen zoals dat bij de voorzitters van de drie oudere, traditionele partijen het geval was. Minzaamheid en bescheidenheid siert niet alleen, ze vaart vooral mee als voorname passagier op de boot van succes.

Zoals ik het de laatste maanden reeds schreef: Open VLD zou geen succes kennen door plots twee (overigens best knappe) poppemiekes (Lynn en Goedele genaamd) op hun lijst te plaatsen. Woensdag 22 mei, in de Gentse oude vismijn, gaven de oude blauwe zakken hun laatste publieke stuiptrekking voor . . . vooral eigen volk. Ik had daar vijfduizend man verwacht; er waren er met moeite duizend. 

Er zijn mij die avond twee zaken opgevallen: ten eerste dat er daar een heel knappe blonde jongedame pintjes stond te tappen alsof ze het al decennia deed. Zoals het hoorde, stak ze de tap niet in het bier(glas). Ben je naam vergeten maar als je (via CONTACT links bovenaan) eens een mailtje zenden wil . . . 

Dan was er ook nog ene Goedele Liekens. Over haar praktijken schrijf ik volgende week nog wel eens iets. De ontgoocheling stond op haar gezicht af te lezen. Ze had echt verwacht dat elkeen plat zou liggen van haar aanwezigheid. Ik had bijna medelijden met haar dat het niet zo was. Ze stond (in Het Nieuwsblad) zelfs niet eens zichtbaar op de foto. Nu ja, verkeerde partij gekozen, Goedele. Stap er maar zeer uit. Had je nu echt ook maar één enkele seconde gedacht dat men je voor iets anders gebruikte dan voor stemmenwinst?

En elk van die ‘die hard blauwgekleurden’ was er om zichzelf te bewieroken! Nu ja, het nodige intellect was nooit aanwezig onder de hersenpan van ene Gwendolyn (T)Rutten. Kan u zich, mevrouw de voorzitster inbeelden hoeveel efficiënter het was geweest dat elk van die blauwgezinde aanwezigen in onze Gentse oude vismijn die ganse woensdag de hort was op gegaan i.p.v. naar die zelf-bewierookings-party?

Dat ook de partij van beroepsleugenaar Wouter Beke in de kloppen zou delen, stond al evenzeer in de (en alvast in mijn) sterren geschreven. Als zelfs de opperste blaaskaak van de Vlaamse politiek in zijn tsaardom Aalter klop krijgt en amper met moeite nog de grootste partij is . . . dan moet het erg gesteld zijn met het geloof van de vertrouwelingen van de CD&V, in casu van de dynastie van de familie De Crem!. Het wantrouwen van de katholieken en van de Arco-gedupeerden heeft – tot mijn grote verwondering – nog tamelijk goed stand gehouden.

Uiteraard haalde HILDE niet de stemmen om Vlaams president te worden. Laat me, heel even, de vraag van Mediamarkt ‘Ik ben toch niet gek’ eigen maken. Zie ik er echt zo gek uit dat ik maanden terug reeds durfde te stellen dat ik te voet van Mariakerke aan zee naar Lourdes zou gaan als Hilde Crevits de nummer één binnen ons Vlaamse politieke wereld worden zou? Neen dus! OEF . . . De Wever wordt dus Vlaams president. Een positie die hij hopelijk beter zal beoefenen om de echte Vlamingen niet opnieuw te laten vallen. En ja, ik denk dat Bartje zijn lesje heeft geleerd. Zo echt dom is die niet hoor!

Dat Hilde, die danig is verschoten over het/haar slecht resultaat, nog snel moest meegeven wat een slechte verliezer ze is (ze zei letterlijk 'Als we het cordon doorbreken, stop ik met politiek'). 

Nu ja, dat zeggen een aantal andere partijen evenzeer maar mag ik derhalve eens een vraag lanceren? Hoeveel jaar krijgt een (katholiek ) dokter uit uw nabije buurt nadat hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon op een laffe en meedogenloze wijze te laten vermoorden in een kasteel, madame Crevits?). Die moordenaar zal nog geen tien jaar zitten! 

Wat Hilde feitelijk wil zeggen is dat een moordenaar meer haar sympathie en mededogen geniet dan leden van een politieke partij die het opnemen voor eigen volk en niemand hebben vermoord. 

Weet je wat, truttemieke Hilde. Stap nu al maar uit de politiek want dat corden wordt doorbroken. Moet België daarvoor sneuvelen, dan is dat maar zo. Stop gewoon eens om dat cordon aan te houden om het koningshuis aan te houden.

Ik hoop – maar vrees ervoor – dat niemand die slijmballen en natte dweilen van de CD&V voorstelt om in de nieuwe regering te zetelen. God, en desnoods de duivel, bespaar ons daar a.u.b. voor. Dan nog liever de VLD, die gaan plat liggen met elk voorstel zolang ze maar kunnen mee in de regering zitten. Daar zitten geen natte dweilen, daar zitten de grootste huichelaars van ons Vlaamse land. Probleem bij de komende samenstelling van een regering is - alvast voor de CD&V - dat ze één front vormt met het koninklijk paleis. Maar daarover later meer.

Die OPEN VLD'ers weten nu ook dat hun tijd van gaan . . . gekomen is. In werkelijkheid krijgen ze nu de rekening aangeboden van de regering Verhofstadt. Die laatste haalde 286.237  stemmen voor de Europese verkiezing. Dat zijn er niet zoveel minder dan alle andere blauwe samen op die lijst. Hoe diep zal die partij zakken bij de volgende Europese verkiezing?

Dat de socialisten evenzeer in de klappen zouden delen, dat schrijf ik al dertien maanden lang. Even lang publiceer ik dat ze (en nu wordt het echt hoogdringend dat ze hem aan de deur zetten want blijkbaar heeft hij niet het fatsoen om zelf op te stappen) voorzitter John Crombez moeten bedanken. Een boeket bloemen, zijn C4 en een koffertje vol flessen Hendriks’ gin and that’s it! Ik zie twee mogelijke kandidaten als voorzitster maar vooral Annick Lambrecht geniet mijn voorkeur.

Ben alvast benieuwd hoe scheef Crombez me vanavond zal aankijken in de Oostendse gemeenteraad. Nu ja, hij raakt mijn kouwe kleren niet. Hoe hij - als algemeen bekende veelbelover (en niks realiserende) politicus - nog aan 55.000 stemmen kwam . . . 

Als een van die twee vrouwen inderdaad verkozen wordt dan mogen ze eens een namiddag naar Oostende komen voor les één: hoe ervoor zorgen dat de volgende vijf jaar het aantal kiezers voor de socialisten niet nog eens halveert. Makkelijk wordt dan niet want jullie bestuur liet ‘den John’ toe dat zijn partij de kelk tot op de bodem diende uit te drinken. Zelfs Socrates had minder nodig om dood te worden verklaard.

De grootste ontgoocheling voor mij was – zonder de minste twijfel want al het voorgaande was voorspelbaar – GROEN. Drie maanden terug gaf ik hen evenveel % als NV-A. Maar ja, zoals ik publiceerde: verkiezingenprognoses kunnen draaien zoals de wind hier kan waaien aan zee. De ene fout na de andere vergissing of vreselijke stommiteit zorgde ervoor dat de zekere overwinning - nota bene in minder dan drie maanden (il faut vraiement le faire!) -afkalfde tot er nog amper een kleine winst (t.o.v. de vorige federale verkiezing) overbleef. Ongelooflijk hoe Meyrem Almacy dit gerealiseerd kreeg. Nu ja, ook zij mag de eer aan zichzelf laten en het voorzitterschap verlaten. Het niet halen van een eclatante winst mag vooral op haar conto worden geschreven.

Als Groen niet verandert van voorzit(s)ter is de kans groot dat het vanaf nu alleen maar bergafwaarts zal gaan voor die partij. Maak van Calvo maar jullie nieuwe voorzitter want eerlijk, uw plaat is volledig afgespeeld, mevrouw Almacy. 

Tot zover mijn analyse van het resultaat van gisteren.


HOE MOET HET NU ECHTER VERDER GAAN?

Vergeet, dames en heren politici, de 100 dagen van Dehaene en al zeker de 541 dagen die ooit nodig waren om een coalitie te bekomen voor de federale regering. 

DENK POSITIEF ! ! ! 

Bedenk dat jullie kiezers hun vertrouwen aan jullie gaven. Niet om verder te doen zoals de laatste vier of vijf decennia waar elke verkozen volksvertegenwoordiger het normaal vond dat de staatsschuld, langzaam maar steeds versnellend, groeide naar 456 miljard euro ofte 18.240.000.000.000. Dat is 18,240 biljoen oude Belgische frankskes!

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!

Waarmee, in bovenstaande paragraaf, het gelul van Dieter Duajrdin (dat er acht partijen nodig zijn om een regering te vormen) is recht gezet.

Zet eens allemaal, geachte voorzit(s)ters jullie echt extreme punten aan de kant en doe net datgene waarvoor jullie kiezers jullie hebben aangeduid: van dit land een welvarender eenheid te maken dan het de laatste decennia was. 

Realiseer jullie dat onze noorderburen vorig jaar afsloten met een batig saldo van 12 miljard euro. Bij ons lag de verhoging van de staatsschud in 2018 al hoger!

Het zal Lut, Leonie, Piet, Cornelis, Inge Sabena en Jan Modaal worst wezen dat jullie elk op zich een verschillend programmapunt hebben. Met zijn allen zijn we niet boos, we zijn woedend, op de vorige regeringen waarvan duidelijk is bewezen dat ze - stuk voor stuk, de ene meer dan de andere, de eigen zakken hebben gevuld. Ga nu eens eensgezind jullie neuzen in de andere richting steken. Als het volk nog bozer worden moet dan is de volgende stap er één die alles behalve vredelievend zal zijn. Dat voel ik aan mijn ellebogen en meestal voelen die juist. 

Zal ik jullie volgende week uitnodigen om in mijn favoriete Chinees te Oostende te eten en te praten? Elkeen brengt 25 euro mee of dacht je dat ik jullie zou trakteren van mijn 879,99 euro pensioen per maand. 

Elk van jullie staat voor een historisch moment in de geschiedenis van dit land.

Een stap verder gaan, betekent dat jullie ook N-VA mee aan boord nemen. En zie, dan zijn jullie plots met 103! Wow!!!

Wat is dan niet allemaal mogelijk? Heel veel maar daar ga ik het hier vandaag niet over hebben. Ik heb mijn plicht gedaan en ga, na volgende maandag, trachten ergens eens een weekje uit te rusten.

De meest te volgen figuur binnen het parlement wordt – zonder de minste twijfel – de burgemeester van Middelkerke. Ik zie er alvast naar uit maar heu, Jean-Marie, je hoeft dat zeker niet voor mij te doen (ik ben namelijk 100 % lesbisch) maar zou je niet wat afslanken? Doe het desnoods voor je bevallige Christine.  


'KIES VOOR EEN LAND DAT WERKT !'

Wat een uitspraak van Vincent Van Quickenborne en Bart Tommelein in de West-Vlaamse dagbladen van vorige zaterdag 25 mei 2019! De verwaandheid ver voorbij dus! 

Hoe lang zitten de blauwen nu reeds in de regering? 

Met deze uitspraak - en wetende dat het hele land erg goed weet dat dit land niet eens vierkant draait de laatste veertig jaar en vooral de laatste vijf jaar - durven stellen dat de burgers moeten kiezen voor hun partij is extreem arrogant. Feitelijk willen beide burgemeesters daarmee duidelijk maken dat je de kiezers van alle kan wijsmaken en dat ze oerdom zijn. Tja . . .


1326 RECHTSZAKEN MEER DAN 20 JAAR OUD !

Ik weet dat jullie het niet kunnen geloven maar ik verschiet van niks meer binnen de wereld van de magistratuur. 

Verjaren die zaken dan nooit? Hoeveel van die mensen leven nog en hoeveel zijn er al gestorven? Voor die laatsten heeft het uiteraard minder belang.

Vanaf media volgende maand - en na een goeie week rust - ga ik terug mijn aandacht besteden aan de criminele magistraten. Ik had in Brussel met een bevriend magistraat een heel goed gesprek deze maand. Hij gaf me de raad om een strafrechtelijke en burgerlijke klacht in te dienen tegen de schriftvervalsende raadsheren van het hof van Cassatie, zijn de heren Filip Van Volsem, Erwin Francis, Peter Hoet, Alain Bloch en Sidney Berneman. Om jezelf veilig te stellen, dien je ook best klacht in tegen de griffier (zijnde Frank Adriaensen). En ja, meneer Henderick, dat zal wat kosten maar dit is wel een unicum in onze rechtsgeschiedenis. 

De man ging met mij overigens akkoord dat het compleet zinloos was zowel de HRJ als minister Koen Geens hier in te betrekken. 

Hij wenste me veel geluk.


RADIO MI AMIGO . . . HERDENKING TE BLANKENBERGE

Het is maar normaal dat ik, als auteur van het boek 'Van Atlantis tot Mi Amigo' op deze site aandacht besteed aan de vier dagen dat we MIJMERINGEN en HERINNERINGEN zullen kunnen ophalen te Blankenberge. Dit geschiedt van 1 tot en met 4 juni aanstaande.

Ik heb helaas niet kunnen achterhalen waar de Castor juist zal liggen maar ik probeer het alsnog en dan plaats ik het hier.

Ik neem de vrijheid om de integrale tekst over te nemen van de persmededeling:

Vanaf 30 mei aanstaande, tot en met 4 juni vindt u Radio Mi Amigo terug aan boord van de Castor. En dat is niet ‘zomaar’ een schip, maar wel eentje met een eigen link naar de wereld van de zeezenders. Het gaat immers om een zusterschip van de Bellatrix die werd ingezet als tender te behoeve van… de Rosse Revenge, de drijvende thuisbasis van o.a. Radio Caroline, Monique, 819 en 558. Tegelijk is de Castor identiek aan de Sirius en die kennen we dan weer uit de Greenpeace-vloot. 

Die Sirius tenderde trouwens, in de jaren ’80, eveneens de Ross Revenge in ruil voor het draaien van infomercials voor de millieu-organisatie bij Radio Caroline. Maar ook de Castor zelf heeft een enkele keer de Ross Revenge bevoorraad, toen de Bellatrix niet kon uitvaren. Daarnaast is de Castor een van de zeven zusterschepen gebouwd in de vroege jaren ’50, in Rotterdam, voor de Nederlandse Zeemacht. Ze dragen allemaal de naam van sterren die eerder werden gebruikt bij de scheepsnavigatie vooraleer satelliet z’n intrede deed; Antares, Bellatrix, Betelgeuze, Castor, Pollux, Procyon en Sirius.  

De studio aan boord van de Castor, die wordt gebouwd door het ervaren duo Walter Galle en Gino De Simpelaere, helemaal naar analogie met die op de Artremis, zal zich beneden in het ruim bevinden. Het schip blijft de hele duur van het evenement aan de kade liggen in de Blankenbergse haven.  


GAAT DE DECKER ECHT GEERT HOSTE ACHTERNA?

JMDD en ik, dat wordt nooit iets. We hebben weliswaar erg gelijklopende gedachtegangen maar we hebben ook een lange voorgeschiedenis. 

Ik was vorige week in Brugge in de zaal DE KROON aan de Houtkaai. N-VA organiseerde daar een laatste ontmoeting om de Brugse kandidaten nog eens extra in de verf te zetten.

Al meermaals vroeg ik hier of al die politici in spe niet veel liever al die zelfverheerlijkingsmomenten (bij mensen die ze al allemaal kennen) niet beter hadden ingeruild en de hort op waren gegaan.

Hoe dan ook, al goed dat Jean-Marie als gastheer erbij was. Wat een sukkel was me dat die moderator, genaamd Joren Vermeersch!?

Jean-Marie gaf duidelijk aan hoe hoog hij de N-VA inschatte. Het evenement stond aangekondigd om 19.30 uur en ja JMDD was er inderdaad, zij het om 20.18 uur. De toon was dus al gezet vooraleer hij één woord had gezegd.JMDD gaf door dat zo laattijdig verschijnen gewoon aan dat hij - en niet Bart De Wever - de lakens uitdeelt binnen de N-VA aan zee!

Op een gegeven ogenblik durfde (nu ja, JMDD durft echt alles, althans verbaal) de Middelkerkse burgemeester het aan om een heel erg heet hangijzer uit de kast te halen: iets wat hij al decennia zegt maar waar alle (en dus ook de N-VA waar hij lijstduwer was!) andere partijen niks over willen horen: de opheffing van het idiote cordon sanitaire. 

Joren Vermeersch ging dit onderwerp snel uit de weg maar er was een schrijver van de teksten voor deze site (en er is er maar één, grijns) die - toen er vragen mochten worden gesteld - de kat de bel wilde aanbinden. Dus vroeg ik aan Joren wat zijn visie daarover was.

En toen zag iedereen Joren Vermeersch zwemmen alsof hij aan het verdrinken was. Nou ja, als lijsttrekker . . . flauw hoor!

Na acht minuten vond Jean-Marie het welletjes en nam hij de micro ruwweg uit handen van de drenkeling. 

'Uiteraard was dit dus een strikvraag', zei hij. Waarop ik reageerde en zei 'Maar, beste meneer De Decker, u heeft dit onderwerp toch zelf aangesneden?'.

Was een leuke avond waar elkeen bevestigd kreeg dat Jean-Marie helemaal niet naar de pijpen dansen zal van de man die andere politici publiekelijk uitmaakt voor prul of paljas.

Alvast ik ga vanaf oktober elke donderdag Villa Politica volgen.

Hedebouw (PVDA) en De Decker kunnen elkaar afwisselen om elke donderdag fantastische replieken te brengen.

En als JMDD zich ooit echt uit de politiek trekt dan wil ik zijn manager zijn om een tournee te organiseren met als titel 'Het stout, maar correct bakkes van de Vlaamse politiek'.

STIJN DE PAEPE

Mijn favoriete rederijker kwam de laatste twee weken aardig uit de hoek maar . . . doet hij dat niet steeds?


Dagvers

 

 

Het heen-en-weer

 

Wat is het heerlijk modder gooien kijken,

de veto’s vliegen vurig heen en weer.

De noodzaak om elkander af te zeiken

Is groter dan de drang naar goed beheer.

 

Een clubje sul gelulde geest vernauwers.

De kiesstrijd stemt bepaald niet opgewekt.

Daar sta je dan met al je bruggenbouwers

En je verbindend positief project 


DE LIJN EN DE VREEMDELINGEN

Bijna anderhalf jaar ben ik nu bezig met mijn stem te laten horen. 

Ik riskeer nu een klacht van het Centrum tegen racisme maar eerlijk, het kan me niet schelen.

Er is overigens een wet die zegt dat men alles mag schrijven, tenminste zolang het de waarheid geen geweld aan doet.

eerste verhaal

Op een Westvlaamse bus zit een charmante vrouwelijke buschauffeur. Elkeen wacht keurig haar/zijn beurt af m.u.v. een erg donker gekleurde medemens. Die wil iedereen voorsteken waarop de busdame hem wijst op het gebruik dat elkeen de beurt dient af te wachten.

Waarop de man elkeen negeert en naar die chauffeur gaat. Hij haalt zijn wijsvinger uit en zegt 'ik ben hier de baas en jij moet enkel doen wat ik zeg.Jij moet enkel maar rijden'.

tweede verhaal

Op de bus van Brugge naar Gent zit een nog donkerder gekleurde medemens dan die vorige op de eerste zitbank. Hij laat duidelijk merken dat het hem niet aanstaat dat ik een praatje maak met de buschauffeur. We stonden nog stil!

Uiteraard ben ik goed opgevoed en bezorg de man de aandacht waar hij feitelijk om vroeg.

'Spreekt u Nederlands?'

'Comprends pas'. Tja . . .

Ik wil het deze medemens niet moelijk maken en ga verder in de taal van Molière. Maar ik breng het vervolg van het verhaal in onze eigen moedertaal.

Ik vroeg hoe lang hij hier woonde en of hij werkte of studeerde.

Geen van dat alles. Waarop ik hem vraag wat hij hier feitelijk komt doen. Anderhalf jaar hier, onze taal nog niet eens een klein beetje machtig en niksdoen.

'Misschien kan je terugkeren naar je land', vroeg ik.

Waarop hij zijn Smart Phone nam en zijn vrienden belde.

verhaal nummer drie

Ik stond deze week aan de tramhalte van Mariakerke Bad. Staat daar een Iranees. We beginnen een praatje in - weliswaar en uiteraard - nog niet perfect Nederlands. Hij is 18, woont hier bijna één jaar en doet momenteel stage in een winkel.

Hij dankte me voor mijn geduld om hem te helpen met zijn Nederlands.

Kijk hé, zulke verhalen zijn schering en inslag . Probleem is dat Vlamingen te laf zijn om die buschauffeurster te steunen. Maar wij mogen best wat meer gesprekken voeren met inwijkelingen die echt hun best doen om onze taal te spreken en naar hier kwamen om te studeren of te werken.

Vlamingen, WAKKER WORDEN! Ons mooie Vlaamse, en, Belgische land is nu genoeg bestolen door politici en luie, profiterende immigranten.

Zet ze op de HERALD OF FREE ENTERPRISE; we gaan miljarden euro's per jaar sparen.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 WEKELIJKSE  MIJMERINGEN . . .  VAN 20 MEI 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                    reacties steeds welkom op roger@stropken. 


ONDERAAN DE MIJMERINGEN VAN HEDEN STAAT MIJN LAATSTE STUK OVER DE FEDERALE  VERKIEZINGEN VAN ZONDAG AANSTAANDE


Voor de nieuwe lezers wil ik het nog eens trachten uit te leggen waarom deze site er is, waarom ik, na 56 maanden, Tenerife  verliet om elke maandag deze gedachtegangen te publiceren. 

Ik had op 8 maart 2017 de teksten gelezen dewelke topcolumnisten Jan Segers en Hugo Camps die dag hadden gepubliceerd in de best verkochte krant van ons land.

Elf dagen later had ik in de wijnbar van Jan (Steendam te Gent) een afspraak met twee knappe madammen die ik al 36 jaar niet had gezien. Jan zei me toen 'Roger, kom weer naar Vlaanderen want het is hier gans naar de k. . .  !'

Van op Tenerife kan ik de media niet zo volgen als vanuit mijn vertrouwde bib te Oostende. Is gewoon onbetaalbaar met een pensioentje van (toen) 862,32 euro. Nu is dat al 879,99 euro! WOW!

In mijn MIJMERINGEN . . . schrijf ik over wat goed en slecht loopt. Helaas is (zoals in het hiernavolgend verhaal van Frances) slechts 1,72 % van mijn teksten rijp voor positieve berichtgeving. 

Waar ik kan, geef ik al eens een idee opdat er iets zou kunnen verbeteren. Maar evenzeer publiceer ik de foute dingen van politici, magistraten en media. Die drie vormen de absolute macht in Vlaanderen. Hun conglomeraat is oninneembaar, onverslaanbaar. Doorlopend beschermen ze elkander, dekken de fouten van elkaar potdicht en verdelen gelden, al dan niet via criminele daden die - uiteraard want de magistratuur valt geen oplichters aan die behoren tot één van die drie beroepsgroepen - buiten hun normale wedde vallen!

Als een burger mag schrijven dat magistraten criminele daden pleegden en je er - als auteur - niet voor wordt aangeklaagd of vervolgd, dan is dat erg. Dan bewijzen de krokodillenbazen van onze magistratuur dat ik gelijk heb maar evenzeer dat zij die criminele magistraten de hand boven het hoofd houden. Lees (voor hen die vorige week deze site niet bezochten) dienaangaand gerust nog eens dat lang artikel over KOEN GEENS. 

De media mogen - van hun baas Christian Van Thillo of Thomas Leysen - niet schrijven wat de waarheid is: dat vijf raadsheren van de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie (met name FILIP VAN VOLSEM, ERWIN FRANCIS, ALAIN BLOCH, PETER HOET EN SIDNEY BERNEMAN) gewoon het adres vervalsten opdat ik niet zou aanwezig kunnen  zijn op de zitting van 13 oktober 2015.

In elke democratie zou zoiets nieuws zijn, ja, zelfs voorpaginanieuws. Maar niet in ons land! Onze gazettenschrijvers mogen wel schrijven dat Erdogan de media boycot en de rechters naar huis stuurt maar over de criminele feiten van de vijf raadsheren van ons Hof van cassatie mag niet worden bericht. Bende schijnheilige lafbekkende loonslaafjes toch. Ik denk dat André Leysen zich doorlopend omkeert in zijn graf. 

Dat elke procureur-generaal, en dan vooral Dirk Thijs (van het Cassatiehof) doet alsof hun neus bloedt, is een schande binnen deze democratie. Geloof me vrij dat ze me volgen op de voet. de dag dat ze me kunnen laten oppakken omdat ik iets onwaar publiceer dan staat de politie 's ochtends om vijf uur aan mijn deur.

Ik begin serieus te twijfelen of het citaat 'De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen' van de Vlaamse procureur-generaal Erwin Dernicourt wel gemeend was.

Ik realiseer me dat er ook lezers zijn die eens positief nieuws willen lezen. Maar vooral ik kreeg een heel goed gevoel in mijn hartje toen ik zaterdag 18 mei onderstaand verhaal mocht beleven.

Voor de lezers die mijn verkiezingsteksten- en voorspellingen volgen: vrijdag 24 mei om 16 uur staat de laatste bijdrage onderaan de tekst van deze week!


DANK JE FRANCES

Zaterdag was een bijna ganse kleredag. Tja, jammer maar helaas. Ook dat behoort tot een mensenleven. MAAR . . .

Toen stond ik (vraag me niet hoe ik dat deed) in het centrum van Loppem en kwam de bus naar Brugge er aan. 

Een jeugdige, frisse, Vlaamse verschijning (ze kon zo uit de film De Witte komen) duwde eerst een rolstoelwagen, inclusief senior man, de bus in en daarna ging ze om een fysiek gehandicapte. Tja, zoiets doet me echt iets. Ik keek hoe ze bleef glimlachen en aandacht besteden aan die twee personen die van haar afhankelijk waren.

'Jongedame, ik wil jou feliciteren voor de wijze waarop jij voor die twee mensen zorgt'. Tja, ik kan het gewoon niet laten.

'Och', zei ze, 'dat is gewoon mijn job'.

'Ik denk het niet hoor. Jij doet dat echt schitterend en menselijk. Dat heeft niks te maken met je job'. 

Dus Frances, doe zo verder. Van mij krijg je alle mogelijke respect.


658 GELOOFDEN NIET . . .

. . . dat koning Albert II niet de vader is van Delphine Boël! 

658 op 658 Belgen ofte 100% van de mensen aan wie ik de laatste vijftien maanden de vraag stelde 'Denkt U dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël antwoordden volmondig JA'!

Nu, persoonlijk geloof ik dat evenzeer. Albert had toentertijd inderdaad een (ook sexuele) relatie met de moeder van Delphine. 

Wat voor een lafbek moet je zijn, maar vooral wat voor een onnozelaar, om in de hele wereld dit decennia te blijven ontkennen? 

Kijk, als ik 100 % weet dat Delphine mijn dochter niet is dan heb ik geen enkel probleem om het desbetreffende DNA-staal te leveren. 

Als ik 100 % zeker ben dat ik de vader ben dan heb ik minstens het intellect om dat niet te ontkennen. Het  zijn enkel psychiatrisch zwaar gestoorde mensen die het licht van de zon ontkennen.

Na het vonnis dat hij nu  dagelijks 5.000 euro moet betalen zolang hij dat staal niet afgeeft, zal er, binnen de Europese koningshuizen, weer wat achter zijn rug om gelachen worden.

Koning Albert II is inmiddels verworden tot de universele koninklijke hansworst aller tijden. Bravo sire!


GROEN WIL DE FLEXYJOBS AFSCHAFFEN 

Toen ik maandag 25 maart mijn voorspellingen publiceerde voor de verkiezing van komende zondag, wist ik niet dat zoveel politici nog zoveel stommiteiten zouden orakelen.

Daarom publiceer ik - heel uitzonderlijk en gelukkig zijn er niet alle jaren verkiezingen - vrijdag a.s. onderaan deze MIJMERINGEN . . . een aangepaste pronostiek, inclusief de nodige commentaar en argumenten.

In elk geval is het zo dat GROEN zich alvast zelf mag feliciteren want ze tuimelen bij mij ernstig naar beneden. 

Ze lijken daar plots onderling af te hebben gesproken om de ene stommiteit na de andere lulkoek te vertellen;

Als jullie dat wensen dan kunnen jullie vrijdag 24 mei vanaf 14 uur dat lezen. Alvast welkom dan.


PIETER DE CREM NOG STEEDS OPGEBLAZEN EEND

Maandagavond was ik dus te Aalter waar Pieter de Crem, de handelaar-politicus bij uitstek, een aantal sponsors had opgetrommeld om in zaal Woestyne te Aalter een denkmoment te organseren. 

Mooi gebouw, meerdere zalen, goeie bediening en een alerte eventmanager, genaamd Benjamin.

De Crem, ooit de grootste racist van Vlaanderen, liet anderhalf decennium terug de uitbaters van nachtwinkels zesduizend euro betalen om een vergunning te bekomen als nachtwinkel. 

Geen andere burgemeester deed het hem voor. Puur racisme want andere winkeliers dienden niks te betalen.

Toen ik hem zag binnnen komen in Woestyne dacht ik 'Zie daar, de zonnekoning'.

De Crem heeft zich steeds boven elkeen gesteld. Niet dat hij daar het intellect voor had/heeft. Het volstond voor hem dat zijn vader voor hem is geboren. 


BERT MAERTENS, OEN NUMMER ??? VAN NV-A?

Als eerste op de lijst voor de Kamer publiekelijk orakelen dat je de uitspraken van JMDD niet bijzonder slim vond! Hoe dom moet je dan niet zijn om de eigen (veel populairdere burgemeester van Middelkerke dan die van Izegem) op dergelijke wijze te danken om zijn ziel te hebben verkocht aan NV-A?

Ik ben echt benieuwd hoeveel (grijns) stemmen oen Bert meer zal halen dan lijstduwer De Decker. 

Wie groot bakkes maar vlotte prater Jean-Marie woensdag 22 mei wil horen, die is welkom te Brugge vanaf 20 uur  in de zaal de Kroon. 

Wie gaat hij daar weer onder de tafel praten?


RC GENK KAMPIOEN . . .  

. . . maar dat heb ik hier maanden terug al ingetikt. Toen ik in juli-augustus 2018 op kot verbleef te Brugge orakelde ik 62 dagen lang dat Brugge geen kampioen spelen zou.

Hopelijk blijft de trainer van onze kampioenenploeg bij RC GENK.  

Hoe Coucke het klaarspeelde om Vincent Kompany te strikken voor Anderlecht, is zeer de vraag. 

Ik heb Vincent steeds aanzien als een super intelligente sportman. Ooit zie ik hem als de ooit succesvolle trainer Zinidine Zidane maar daar zal nog heel veel water moeten passeren aan onze Noordzee. 

Daarenboven zal Marc Coucke vooreerst met minstens honderd miljoen euro op tafel moeten komen om een quasi gans nieuwe ploeg te kopen. Ik zie Vincent Kompany het niet halen met het rammelploegje van heden. Laatste in de Play Off 1; nog lager kunnen ze toch niet meer vallen, . . .  hoop ik. Klopt het dat Coucke een kwart van zijn Anderlecht-aandelen aan Vincent gaf? 

Rarara . . . .


IK BETREUR DAT NOEL SLANGEN . . . 

. . . niet echt kleur durft te bekennen.

Ik ontmoette de heer Slangen ergens in Brussel anno 2001. Hij was toen chauffeur van Guy Verhofstadt en wachtte ergens op . . . het baasje.

Al snel kocht hij een exemplaar van mijn toen pas verschenen boek 'De linke leugens van fortis-ASLK'.

Slangen is een intelligente man. het verwondert mij dan ook dat hij zijn tijd verprutst als krantenschrijver met stukken over de verkiezingen.


WE LIGGEN ELKAAR NIET ECHT . . 

 . . . ik bedoel Bart De Wever en ondergetekende. Nochtans, en - grijns - evenwel . . . 

De eerste (en tot op heden enige) keer dat ik hem zag, was pakweg een jaar terug op de Antwerpse Vogelmarkt op zondagvoormiddag.

In plaats van een goeie dag te zeggen, zwierde hij me 'Meneer, u blijft ons blijkbaar volgen' toe.  Tja, als ik wil schrijven over politici, en hun gedachtegoed, dan moet ik ze toch niet opzoeken op de wc-pot, nietwaar? Mark Demesmaeker hoeft dus geen schrik te hebben want ik ga hem niet bezoeken terwijl hij aan het poepen ( in echt Vlaams) is in de Gedelec-pot!

Ik geef graag toe dat ik vijf jaar terug voor de volle 100% geloofde in het toenmalig credo van voorzitter De Wever. Geef toe, geachte lezeressen en waarde lezers, dat het iets moois, iets bijna sacraals in zich had, die VERANDERING!

Bijna vijf jaar later weten we dat de 'kracht van verandering'  onvoldoende kracht werd bijgezet door de partijleiders. De Wever, en zijn slaafse partijgenootjes, vergaten prompt hun belofte die ze aan Vlaamse kiezers hadden gemaakt en - tot net voor deze  verkiezing - werd door zijn partij niet meer gesproken over VLAANDEREN onafhankelijk. De NV-A is dus even leugenachtig als de drie traditionele partijen! 

Maar, en ja, velen vinden dit bizar, ik blijf correct mijn mening ventileren. Het is niet omdat ik Christian Van Thillo een onmenselijke lafbek noem dat ik geen respect heb voor wat die Vlaming realiseerde: de grootste mediaman van de Lage Landen 21ste eeuw worden. Dat respect zal ik steeds bewaren maar ik hoop dat hij ooit in zijn hart het gevoel ontwaart waarover zijn twee topcolumnisten Jan Segers en Camps publiceerden d.d. 8 maart 2017. 

Bij Bart De Wever heb ik hetzefde gevoel als bij de Ceo van NV De Persgroep. De Wever is, net als  Van Thillo overigens, een erg begenadigd spreker. Maar zo ken ik er nog een paar, zij het dat die minder succesvol zijn.

Als ook Bart De Wever gelijk heeft, dan krijgt hij dat van mij, zelfs als hij blijft opdracht geven aan - zoals aan het Antwerpse Zuiderterras - buitensmijters om mij te verhinderen dat ik mijn flyers verspreid. 

Ik heb het hier dus uitsluitend over de stellingname van Bart dat we nog langer moeten werken dan ons 65 of 67. Bart zal zich een breuk verschieten als hij leest dat ik hem 100 % gelijk geef.

Uiteraard moeten mensen langer werken dan hun 67!

Waarom - toch wel intelligente Bart - niet een simpele rekenkunde gebruikte om zijn gelijk te bewijzen,dat weet ik niet. Maar zie, Bartje, ik ben niet haatdragend en ik zet u mijn visie daaromtrent even uit. Als dat helpt om onze staatsschuld niet nog meer de pan te laten uitzwieren dan heb ik mijn burgerplicht alvast volbracht.

Als ik het me goed herinner dan moest mijne pa werken tot zijn 65, net zoals elkeen die tussen de twee wereldoorlogen is geboren. Daarna mochten die mensen met pensioen gaan.

Waarom Bart de Wever - die toch niet mag betiteld worden als dommerik of onmondige - mijn argumentatie niet gebruikte, zou zeer de vraag kunnen zijn.

De levensverwachting anno 1890 was 44/48 jaar (mannen/vrouwen). Na WO II lag die merkelijk hoger (60/68). Twintig jaar later was die ernstig verhoogd (69/73). Dat kwam door de betere geneeskunde. Anno 1990 werd een man gemiddeld 71 en een vrouw 75. En op heden worden we gemiddeld 80/83. 

In 2070 (en dat was m.i. toch het jaar waar Bartje het over had? Of niet? Maar ja, heel wat zogenaamde journalisten en al zeker heel wat politieke tegenstrevers laten de helft van wat iemand zegt gewoon weg om daar dan succes mee te hebben. Pfft, politici anno 2019, het galgenaas van onze bevolking) worden we misschien wel 88/91. Als we dan maar tot 67 zouden werken dan zou dat betekenen dat we pakweg 30 % bovenop ons vorig leven cadeau krijgen als gepensioneerde!  

Nu, tegen 2030 (ofte het moment dat die pensioenleeftijd zal ingaan van 67 jaar) zullen we gemiddeld bijna 82/85 jaar jong worden.

Maar laat me terugkeren naar 1970, bijna een halve eeuw geleden dus. Mannen werden dan gemiddeld 71 lentes jong en moesten werken tot hun 65. Middels het toepassen van een klein beetje dichterlijke vrijheid mag ik stellen dat zij dus gemiddeld tien procent pensioenleeftijd kregen toebedeeld. 65 + 6,5 = nog steeds 71,5 nietwaar?

Op heden (ik spreek over 2030!) is het dus 67 die pensioenleeftijd. Als ik daar 10 % bij optel dan kom ik aan 67 + 6,7 ofte bijna (ik gebruik weer de mij teobedeelde dichterlijke vrijheid) 74 jaar. Maar in werkelijkheid genieten we dan van 20 % pensioentijd.

Uiteraard zijn de mensen egoïstisch tot en met. Iedereen wil niet 10 % maar 100 % pensioentijd. Ik heb maar een klein pensioentje (879,99 euro per maand) edoch - en ja, ik weet dat ik met deze komende zin gegarandeerd geen populariteitsprijs winnen zal - hoe gek is het vakantiegeld voor gepensioneerden nu wel niet?

Juist, jullie hebben het ook gesnapt.


AAN AART, REIN & LUT OFTE DE KINDEREN VAN KOEN GEENS

Neen, ik kende hen helemaal niet. Ik ken hen zelfs nog steeds niet. En de kans dat ik hen ooit zou leren kennen, was zo goed als onbestaande.

Die drie kinderen van justitieminister Koen Geens hebben zich bereid verklaard om, samen met zijn kleinkinderen, de eerste stap te zetten (naar de heiligverklaring?). De allereerste stap om het professioneel blazoen van hun vader op te poetsen.

In de brochure GEENS, een persoonlijke publicatie onder eigen verantwoordelijkheid van Koen Geens, Van Monsstraat 107 te 3000 Leuven, doet de huidige justitieminister aan pure zelfverheerlijking. Zelfs moeder Theresa maakt geen kans het tegen Geens te halen in dergelijke wedstrijd. 

Als Aart Geens op pagina zes (onderaan de tweede kolom) stelt dat zijn Vake nooit zijn verantwoordelijkheid zal ontlopen dan bewijst Aart dat hij zijn vader dringend beter moet leren kennen. Koen Geens is de lafbek die zijn verantwoordelijkheid de laatste vijf jaar doorlopend heeft ontlopen.

In het gerechtelijk dossier Nr. P.2014.1220.N, beste Aart nam hij – grijns, ik kan behoorlijk sarcastisch en cassant uit de hoek komen als men mij leugens verkoopt - zodanig zijn verantwoordelijk dat hij de bereidheid had om één griffier en de vijf raadsheren (zijnde voorzitter Filip Van Volsem en raadsheren Erwin Francis, Alain Bloch, Peter Hoet en Sidney Berneman) van de Tweede Kamer van het hof van Cassatie onder zijn bescherming te nemen omdat ze politiek werden benoemd en levenslang dienen te worden beschermd. Niet alleen nam uw vader hier zijn verantwoordelijkheid bewust niet op. Hij koos ervoor om heel bewust een zwaar onrecht te laten bestaan om crimineel handelende raadsheren en hun griffier uit de wind te houden! Want zeg nu eerlijk, Aart, vijf raadsheren van het Hof van Cassatie die stukken vervalsen en een minister van justitie (jullie vader dus) die daar niet tegen in gaat! Komaan zeg.

Nu ja, beste Aart, het is goed om weten dat uw pa (en Vake van jullie kinderen) een fan is van mooi geschreven teksten en houdt van mensen met karakter.. Zo beleeft hij tenminste plezier aan mijn teksten en weet hij (grijns) mij te waarderen. Dat laatste was duidelijk een grapje!

Of het in een wereld die op ontploffen staat echt verstandig was om jullie gezinnen zo publiekelijk te graaien te gooien, is iets waar ik dik mijn twijfels over heb. Als de speurders en rechters in de Kasteelmoord worden bedreigd door een (al dan niet) terecht veroordeelde, dan hou ik mijn hart vast de dag dat een antagonist van justitieminister Geens slechte bedoelingen heeft en de gegevens uit die brochure misbruikt om hem fysiek leed aan te doen. Ik hoop, uit de grond van mijn (soms nog erg klein) hartje dat zoiets nooit geschieden zal.

Op de meeting te Vilvoorde ontmoette ik een paar mensen die het bloed van onze huidige minister van Justitie ijskoud kunnen drinken! 

Mijns inziens is het beter de kat ver van de melk te houden en die brochure op de brandstapel te plaatsen.

En ja, Rein, jullie Vake heeft ongetwijfeld wel ergens een of ander talent. Iedere mens bezit ergens een of ander talent. Ik heb bij hem, als minister van justitie, sinds 5 juli 2016, hopeloos gezocht naar enig talent. Gelooft u mij vrij, ik heb heel erg goed mijn best gedaan maar er geen enkel ontdekt. .

Uiteraard, geachte Lut, Aart en Rein, had ik dit nooit geschreven indien ik die zelfverheerlijkingsbrochure (van en over jullie Vake) nooit had ontdekt.

Of een minister fier moet zijn dat hij er in slaagde om banken te behoeden voor een Europese boete, is zeer de vraag. Vake gaf daar vooral mee aan dat hij de justitieminister van het establishment en de criminele elite is i.p. v. (zie hierboven, rechtszaak onder nummer Nr. P.2014.1220.N) de mens …

Was het overigens niet onder zijn ministerschap dat (nota bene net voor het WK voetbal waarvoor hij zijn stoel dichter bij jullie televisie plaatste) de Kansspelcommissie volop reclame maakte in de nationale media waardoor 150.000 (honderdvijftigduizend ! ! !) nieuwe, jonge Belgen naar het gokverslavende internetgokken overliepen? Dat narcist Koen Geens op de laatste pagina van zijn brochure zoiets als positief durft te omschrijven, is crimineel.

Twee punten verder heeft hij het dan, op diezelfde pagina, over het verkeersrecht, meer bepaald bij dronkenschap of vluchtmisdrijf. Zijn er nu plots minder vluchtmisdrijven of is er minder dronkenschap achter het stuur of zijn er minder vluchtmisdrijven door dronken bestuurders? Ga maar eens te rade bij politierechter Peter D’hondt te Dendermonde of bij  Peter Vandamme te Brugge.

En wat heeft Vake gedaan om ervoor te zorgen dat beide – overigens correct werkende rechters – geen frustraties zouden oplopen omdat de door hen uitgesproken straffen zo goed als nooit worden uitgevoerd. Ons land is - zonder ook maar de minste concurentie te moeten vrezen - het ideale land voor criminelen allerlei. Of ze nu al dan niet magistraat zijn, is niet relevant.

Het gaat jullie alle drie, maar ook jullie kinderen, goed in jullie verdere leven. Ik meen dat ten volle. Maar neem a.u.b. die ooglappen van voor jullie ogen.


AB FLIPSE, DE REDDER DER ZUIDERBUREN ?

Ik heb het geluk gekend Ab Flipse te leren kennen. Meer nog dan mijn geluk heeft Ab Flipse het geluk gehad mij te ontmoeten. 

In een zwaar dispuut met fortis gebruikte hij driehonderd exemplaren van mijn boek 'DE LINKE LEUGENS VAN FORTIS-ASLK' om zijn groot gelijk te bekomen en een forse schadeclaim te innen van de weinig bonafide lui van Fortis aangevoerd door o.a. Maurice Lippens en Herman Verwilst.

Als Ab het flikt dat de 800.000 investeerders van Arco hun geld terug krijgen van onze staat, dan staat het land op stelten. Wat de andere 10.500.000 Belgen dan gaan doen, is zeer de vraag. Ik vrees dat we dan in een nooit te stoppen kluwen gaan terecht komen van processen allerlei en gewelddadige acties van lotgenoten die deze gunst (in andere dossiers) niet mochten genieten. 

Het land staat op stelten en dat is niet voornamelijk de schuld van Arco. 

Zij die beweren dat de klagers uitsluitende biJ BEWEGING.NET (opvolger van ...) aan de deur moeten kloppen, hebben gelijk. Dat was overigens de enige partij die hen die rommel aansmeerde, ik bedoel dezelfde partij maar met een andere naam.

Laat die Beweging.net maar een paar miljard euro van hun buitenlandse rekeningen halen. 

Alle andere (ergo: cowboy-)verhalen zijn voer voor de media die er hun bladen mee kunnen vullen evenals over-en-weer-gezeik van politici.

IN CONCRETO, Ab Flipse, passeer langs de kassa maar bedenk dat je niet lang genoeg meer te leven hebt om die zaak succesvol uit te spitten. Je bent tenslotte geen drie maal zeven meer.


ALS EEN BANK . . .

. . . geïnteresseerde beleggers aanraadt om op de eerste dag in te schrijven op de nieuwe obligaties van champagnehuis Vranken-Pommery . . . boer pas dan a.u.b. op uw ganzen!

KBC neemt best wat risico's door zulke aanbeveling (de inschrijvingsperiode kan al na één dag worden afgesloten . . . ) volop te orakelen in de Tijd van donderdag 16 mei 2019.

Alle andere experts zijn heel wat voorzichtiger en wijzen vooral op de gorte schuldenlast terug te betalen op 20 juni a.s.  Dan vervalt met name een obligatielening van (salut mein ratje!) 125.000.000 euro ofte vijf miljard Belgische franken.

Hoe zal KBC worden bekeken als de ene lening wel de andere put delgt en het verder slecht afloopt?

Lijkt me niet echt iets voor de voorzichtige huisvader.


DE ONMENSELIJKHEID DER MENSEN

Mensen . . . er bestaat geen onmenselijker soort levend wezen in het hele universum. Ik kan er van meespreken, geloof me vrij.

Wat gedacht over die vader die, vorig jaar, niet alleen zijn rechterbeen maar evenzeer zijn dochter Jade verloor toen een chaufeur zijn vrachtwagen dwars door een bankkantoor te KORTENBERG boorde.

Eén jaar later en nog niemand van die firma, laat staan die chauffeur, kwamen bij Meriem Salime (de moeder) en Hicham Benammar eens langs om 'sorry' te prevelen.

ik noem zoiets een heuse schande. Maar zo zijn de mensen geworden. En veranderen, laat staan verbeteren, zal het niet.

Alhoewel ik heel erg vredevol ben en de Rede overheerst bij mij, dien ik toe te geven dat mensen die onrecht werden aangedaan, slechts één mogelijkheid hebben om 'sorry' te ontvangen. 

Als ik bovenstaande paragraaf herlees dan krijg ik een koud gevoel over mijn hele lijf. Maar bekijk deze sukkel nu eens: dik 39 jaar (vredevol) vechten om mijn gelijk, excuses, rechtzetting in Het Laatste Nieuws en een gepaste schadevergoeding te ontvangen. 

Resultaat: NOPPES


INTERESSANT ARTIKEL IN DE STANDAARD . . . 

. . . met als titel 'Ook de fiscus rekent op uw vakantiewoning!

Het overigens erg goed gebracht artikel heeft het over de aangifte van uw buitenlandse woning aan de Belgische fiscus.

Nu ja, wij Belgen, en zeker de Vlamingen, we zijn geboren en getogen foefelaars. Wij zijn zo geboren en zo zullen we ook doodgaan.

Dat gaat van al eens een werkje verrichten zonder dat de opdrachtgever staat te smachten naar een factuur over het aankopen van bouwmaterialen zonder dat de btw hoeft te worden betaald tot en met grote fraudes middels een of andere btw-carrousel. Vijftig miljard euro wordt - alleen reeds op deze wijze - in het zwart verdiend binnen Europa.

Nu, mensen gewoontes afleren . . . makkelijk is zoiets niet vooral niet als de politici elkaar openlijk cadeau's doen 

Het zal 26 maanden geleden zijn toen ik een vrouw zag die ik 36 jaar niet meer gezien had. Een paar maanden later vertelde ze me dat ze, samen met haar succesvolle zelfstandige echtgenoot, een huisje hadden in een buurland. Officieel is het een bijzetel van hun Belgisch bedrijf maar in werkelijkheid is het dus puur hun buitenverblijf. Daar staat - in dat bijhuis - zelfs niet eens een telefoonnummer bij!

Tja, voor mij is dat allemaal goed hoor. Zolang ik maar mijn pensioentje van 879,99 euro blijf krijgen.

Uiteraard is het nogal huichelachtig als je dan in een of ander vakblad de (overigens terechte) lof zwaait van je werknemer door het te hebben over de fair play van deze succesvolle multinational.

Ik kom er wel eens uitgebreider op terug maar nu zijn het verkiezingen . . .


144.000 EURO . . .

. . . om gedurende exact 92 dagen de sanitaire gebouwen op het strand van De Panne te reinigen.

Dat is 1.565,22 euro per dag!!!!!!

Ik doe het voor 120.000 euro! Gewoon 0468570829 bellen.

Is daar overigens wel een aanbesteding voor geschied?


TRUMP LACHT ONS GEWOON UIT

Men kan me moeilijk beschuldigen een Trump-hater te zijn. Ik heb daarvoor ook teveel respect voor de intelligente man die de president van de Verenigde Staten van Amerika wel degelijk is.

Als ik de verhalen lees in de Vlaamse kranten dan is hij niet te genieten, op geen enkel vlak.

Ik stel me dan de vraag: kennen die tekstinbrengers den Donald dan zo goed? Spreken jullie ook gemiddeld twintig keer per jaar met Amerikanen die je hier, in  Brugge of te Brussel als toerist makkelijk tegen het lijf kunt lopen ?


ANNICK LAMBRECHT GEEFT HET TOE

Leuk snoetje heeft ze wel, dat bijna vijftigjarig jong zijnde Chinees astrologisch haantje dat West-Vlaams lijsttrekker is voor het Vlaams Parlement a.s. zondag.

Dat de situatie voor de vroeger ooit grootste partij van het land precair is, dat schrijf ik hier al een dik jaar. Dat Annick dat niet verzwijgt vind ik moedig. 

Bart Huysentruyt en Dieter Dujardin brachten een schitterend interview woensdag 15 mei in Het Laatste Nieuws. Schitterende interviews zijn overigens uitsluitend het logisch gevolg van goed gestelde vragen. 

Als ik het allemaal goed heb begrepen, dan stel ik Annick Lambrecht voor als opvolger van John Crombez. Ziet er mij een vrouw met ballen uit en geen loze belover.


1 MAN, 1 STEM

Bij de Pro League-vergadering van de komende week zullen er 24 clubs aanwezig zijn. Elk van die clubs mag meestemmen; ahoewel? Meestemmen . .. lijkt me een raar gevoel te geven als ik zie op welke ondemocratische wijze er daaar gestemd wordt.

Anderlecht, Club Brugge, AAGent, RC Genk en Standard hebben elk drie stemmen.

Zulte Waregem, KV Kortrijk, Antwerp, Waasland-Beveren, Lokeren, KV Oostende, Charleroi, Eupen, Moeskroen, Cercle Burgge en STVV bezitten elk twee stemmen.

De acht resterende ploegen (KV Mechelen, Beerschot-Wilrijk, Union, Westerlo, OH Leuven, Roeselare, Tubeke en Lommel krijgen elk één stem. 

Normaal zouden 13 stemmen volstaan om aan de meerderheid te komen. Dan zou elke ploeg recht moeten hebben op één stem. De helft van 24 (ploegen) is 12 en dan volstaan 13 stemmen om de meerderheid te vormen.

In het (welke gek bedacht zoiets?) kiessysteem dat de Pro League hanteert, volstaat het om negen van de vierentwintig ploegen te vinden die het eens zijn met elkaar om dan de overige 15 de mond te snoeren.

Hoe kom ik aan die negen? De vijf ploegen die drie stemmen hebben + vier ploegen die twee stemmen hebben. In totaal is dat (tenminste volgens mijn hoofdrekenkunde) 23. Er zijn maximum 45 stemmen voorhanden, zijnde (5 x 3) + (11 x 2) + 5! X 1) stem.  

Nu ja, in de voetbalwereld hebben ze dus een rechtssysteem dat al even scheef loopt als binnen onze magistratuur. Tja . . . 

Ik ben - net als vele voetballiefhebbers - erg benieuwd naar de afloop van de vaudeville rond KV Mechelen en Waasland-Beveren. Ik vrees dat het een oplossing à la Belgique worden zal. 


DE TWEESLACHTIGHEID VAN EEN PROBLEMATIEK

Ik weet wat het is om op straat te moeten slapen. Binnen een koninkrijk waar de koninklijke familie officieel meer dan 1,6 miljard euro bezit, is zoiets een heuse schande. Neem 1,5 miljard af van dat koningshuis en bouw er opvangcentra voor de armsten onder ons mee. 

Moeten we, zoals in De Panne, nu het geld van de bedelaars afnemen? Lijkt dat voor het gemeentebestuur aldaar echt een menselijke oplossing?

Hoeveel winkels, horecazaken staan er in onze meest westerse kuststad niet leeg? Maak jandorie geld vrij en maak een overeenkomst met de eigenaars. Dan stellen jullie die mensen aan het werk om er een leefbaar en aangenaam verblijf van te maken. 

Ik heb pas op Tenerife bedelaars, en hun problematiek, leren kennen. Als oud clochard weet ik wat het is. Ondanks mijn klein pensioentje tracht ik elk jaar 34 onder hen een briefje van vijf euro toe te stoppen. Alleen reeds om dan die glimlach te zien . . .  

Denken jullie daar in De Panne nu echt dat het geven van Gas-boetes de oplossing zal zijn? En heeft een kuststad als De Panne echt geen hogere idealen?


BLIJKBAAR EEN SLIMME VENT . . .

. . . die Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van onze federale politie.

Als ik over iets schrijf dan heb ik voorafgaandelijk tenminste mijn huiswerk gedaan. Ik tik al wel eens een intik- of taalfoutje in ('ik wordt' was wel vreselijk, grijns!) maar meestal valt dat wel mee. Mijn cijfermateriaal is sowieso juist. 

Ik ken de man niet maar de heer commissaris-generaal is alvast goed gestart. Hij reisde alle arrondissementen af, stak er honderden uren in en heeft vele honderden mensen persoonlijk gesproken.

Feitelijk zouden de leden van de komende regering datzelfde moeten doen. Persoonlijk de hort op gaan en spreken met de mensen die - voor het hun toebeeld ministerie - allemaal weten en kennen.

Uiteraard vind ik het een schitterend idee om te orakelen dat de nieuwe regering met een Marshallplan moet komen voor de infrastructuur

Ik schrijf al meer dan één jaar dat in de hele regering geen kat, laat staan een politicus, zit die evenveel verstand heeft als . . . bijvoorbeeld die Mark Demesmaeker. 


HET IS ZO VER: DE VERKIEZING ALLER TIJDEN!

Toen ik d.d. 25 maart (scrol gerust eens terug) mijn voorspelling bracht voor de verkiezingen van aanstaande zondag, dan wist ik niet dat er nog zoveel onzin zou worden geluld door zoveel politici. Maar ook door de media die niet steeds lijken te snappen wat een bepaalde politicus echt vertelt. 


TOCH INTERESSANT . . .

. . . die hulp die (meestal senior) mensen krijgen om in onze bib te Oostende te leren hoe ze zondag met die stemcomputer moeten werken. Ik ga daar vrijdag ook eens naar kijken. Steeds hebben die medewerksters niet alleen het nodige geduld maar evenzeer een blijvende glimlach.


VANUIT CENTER PARK 27 . . . 

. . . aan 't Zand te Brugge wens ik jullie een erg nadenkende week toe. Lees vrijdag mijn slottekst over de komende verkiezingen. 

In die leuke tent, met groot terras, is de muziek echt mijn gedacht. Sixties en seventies music à volonté! En als je dan nog wordt bediend door superknappe Chloé . . . tja, daar sluit ik graag mee af.


            LAATSTE BIJDRAGE FEDERALE VERKIEZINGEN

Laat mij starten met jullie, geachte lezeressen en lezers, te verzekeren dat wij in een zwaar gecensureerde mediawereld leven. Maar daar praat ik volgende maand uitgebreider over. Geloof me vrij . . . zoiets las u nog nooit!

Zoals ik het maandag 25 maart 2019 publiceerde . . . ‘er kon nog heel wat veranderen in mijn voorspelling voor de verkiezingen van a.s. zondag’. Domme, ja zelfs oerdomme uitspraken van politici, acties die kant noch wal raken (zoals de promobus van Groen aan de achterzijde van het Brugse station maar evenzeer op het Oostendse Wapenlein of op de Kouter te Gent) of te weinig effectieve acties op de lokale markten . . . het had allemaal een invloed.

Vooral het feit dat die laatste twee maanden partijen allerlei elkander eerst lief aanspraken om dan, langzaam maar zeker, elkander de pest (of was het de cholera?) toe te wensen, zal invloed hebben op het stemresultaat van zondag a.s.

Een partij betitelen als pure prul . . . tja, daarvoor moet je echt compleet onopgevoed voor zijn OF staat het water zo dicht bij je onderlip (en die van je partij) dat je nu reeds weet dat weinigen staan te springen om een coalitie te vormen met de partijbons die vijf jaar terug (25 mei 2014) plots, eens de stemmen waren geteld, vergat dat hij de Vlamingen had beloofd dat NV-A voor Vlaamse onafhankelijkheid zou gaan.

Als voormalig creatieveling - die weet hoe je een product in de markt kan zetten, en ja, dat kan enkel door keihard te werken – schreef ik dik drie decennia terug reeds dat markten en huis-aan-huisbezoeken de ideale middelen zijn om stemmen te halen. Vooral die markten zorgen voor extra scores. Mensen zijn (zoals woensdag 20 mei te Torhout) in een goeie stemming want ze gaan naar hun wekelijks ochtendje gratis ontspanning, hebben afgesproken met hun wekelijkse marktvrienden en zitten samen in hun vertrouwde bistro of volkscafé. Gezellige markt overigens daar in Torhout, en ja, als de zon dan prachtig schijnt dan heb je overvolle terrassen.

Tussen die (meestal oudere) mensen zit 30 tot 35 %, wat wordt genoemd, zwevende stemmen. Mensen die zo lang mogelijk de kat uit de boom kijken omdat ze – vooral – ontgoocheld zijn in wat de drie traditionele partijen de laatste halve eeuw hebben mispeuterd. Zij, en de NV-A (die de leider was van de voorlaatste regeringspartij) hebben niks gedaan voor de gewone kleine man of voor de kleine zelfstandige.

Ja, beloven deden ze genoeg. Maar hoeveel van hun beloftes werden gerealiseerd? Als ze vijfhonderd dingen hebben beloofd dan heb je geen extra hand nodig (naast je rechterhand) om te tellen hoeveel daarvan werd gerealiseerd!

In West-Vlaanderen ligt de NV-A op apegapen na . . . morsdood. Bourgeois vertrekt (met zijn staart tussen zijn benen?) naar de enige veilige lijst waar hij zeker is van verkozen te worden: Europa. Buiten lijstduwer (en clown van dienst) Jean-Marie De Decker die ik meer en meer als de (zij het minder succesvolle) opvolger van Geert Hoste, hebben ze geen enkele bekwame politicus. Loones is een nog saaiere muis dan Geert Bourgeois ooit en Joren Vermeersch heeft nog een decennium nodig om een heuse politicus te worden. Maar over Joren en Jean-Marie volgt er a.s. maandag wel een . . . Mijmering. . . Vooral over het gemis aan respect dat die laatste heeft voor de partijgenoten van de lijst die hij duwt. Welke lijstduwer stelt dat de NV-A parlementsleden in de Wetstraat . . . onnozelaars zijn? Dat deed JMDD woensdag ll. te Brugge voor wel 120 aanwezigen!

Als NV-A zondag federaal meer haalt dan de 24,2 % die ik hen op 25 maart ll. (scrol gerust terug) toebedeelde dan zal dat vooral te danken zijn aan de fouten die GROEN de laatste twee maanden maakte. Ik had GROEN evenveel toebedeeld als NV-A maar – in tegenstelling met wat de media schreven ‘ze hebben te vroeg gescoord’ – hun adem was te kort om het ook die laatste 61 dagen vol te houden zoals tijdens de acht maanden die ze daarvoor bezig waren. Ik voorzie 26,8 % voor de partij die veel beloofde  maar enkel realiseerde dat ze de eigen zakken (en die van hun politici) rijkelijk vulden. 26,8 % van de Vlaamse keizers zal zich overigens vertalen in pakweg 24 tot 25 afgevaardigden in het federaal parlement. Dat laatste is overigens precies één zesde van de beschikbare plaatsen daar. 

Het probleem van de NV-A is dat ze geen zustermaatschappij heeft in Franstalig België. Probleem nummer twee is dat Bart De Wever dit jaar zowat elke andere partij heeft verrot gescholden en ja, daar blijft (tenzij je Jean-Marie De Decker noemt die je een dolk mag in de rug steken zonder dat de kans bestaat dat hij dat zal onthouden, remember 2006!) toch wel etwat van hangen. Probleem nummer drie is dat er binnen heel wat lokale afdelingen van NV-A onvrede heerst. 

En ja, dat De Wever niet naar de Kamer maar naar het Vlaams Parlement wil, is toch wel een bewijs dat hij niet gerust, laat staan zeker is van de overwinning. Bart begint meer en meer te gelijken op de demagoog die angst heeft om verantwoordelijkheid te nemen . . .

De CD&V trachtte met leugenaar Koen Geens te scoren maar ik schreef, zowel vorige week als hierboven, reeds hoe falikant dat afliep. Ook CD&V bracht niks nieuws onder de zon. Ik zie hen helemaal niet eindigen op de tweede plaats zoals de peilingen van de grote media stelden. Zullen die katholieke kiezers dan nooit snappen dat hun Arco-geld verzwonden is tenzij  het CD&V-gezinde Beweging.net een paar miljard euro laat komen van hun buitenlandse rekeningen om de bedrogen klanten van Arco correct terug betalen. Ik geef CD&V 14,9 %. Veel zal CD&V overigens niet hebben aan de Waalse broeders CDH. Als ze samen 16 zetels halen dan zal dat veel zijn.

Wie ik wel op de tweede plaats zie eindigen, is het Vlaamse Belang. Met 16,5 % zal dat probleemloos zijn. Tom Van Grieken moet een heel intelligente man zijn om - in geen tijd - zijn partij terug op het juiste spoor te zetten. Hier en daar zijn nog wel wat zwakke regio's voor de echte Vlamingen maar dat fietst Tom wel recht de komende jaren. Zijn partij was, overigens net als de PVDA het best vertegenwoordigd op de wekelijkse markten. Geen eenzame lokale kandidaat op plaats 16 maar meerdere mensen die mensen aanspreken en flyeren.

De echte Vlaming heeft inmiddels begrepen dat het origineel (Vlaams Belang) veel betrouwbaarder is dan het namaakmodel NV-A!

Die PVDA, waar Peter Mertens duidelijk de betere schwung vond t.o.v. twee jaar terug, zal met 5,9 % overigens best meespelen voor het vormen van een coalitie. Samen met haar Waalse zustermaatschappij PTB zie ik hen 14 of 15 zetels halen in het federaal parlement. Die vijftien, dat is precies 10 % van het aantal beschikbare postjes als volksvertegenwoordiger in dat parlement. 

Het wordt zondag ongetwijfeld de verkiezing waar de nationale partijen (zij die opkomen in beide landstalen) succesvol zullen zijn.

Neem nu ECOLO - GROEN. Van die prachtscore die ik de partij van Calvo gaf op 25 maart ll. gaat veel af. Ze hadden niet de adem om het de laatste twee maanden even succesvol uit te zingen als daarvoor! GROEN heeft duidelijk een marketingprobleem en geen kleintje! Voor mij eindigt Groen als vierde partij in Vlaanderen met 14, 7 %. Evenwel zullen ze samen met Ecolo goed zijn voor minstens meer zetels dan de NV-A. Ofte waarom het goed is een stevige gelijkgestemde anderstalige zusterpartij te hebbben. 

Rood is aan haar laatste stuiptrekking bezig in Vlaanderen en daar is haar voorzitter duidelijk de grote schuldige van. Ik geef hen een vleiende, zij het onverdiende, 12,1 % maar die krijgen ze alleen omdat het hart van hun ouwe getrouwe, in hart-en-ziel rasechte socialisten (die met opgeheven vuist fier de Internationale zongen op 1 mei het niet kan realiseren om verraad te plegen. Maar ze moeten - na 26 mei - hun voorzitter een boeket bloemen, een fles gin en zijn C4 geven. In het andere geval halen ze over vijf jaar gegarandeerd de federale kiesdrempel niet. 

En dan, de BLAUWE BENDE. De tafelhoeren van ons parlement. Zij gaan voor iedereen uit de kleren. Dat hoeft daarvoor niet eens in de, grijns, meest succesvolle parenclub Acanthus te zijn. Voor mij worden de blauwen, zowel in Vlaanderen als elder, de grote verliezers a.s. zondag.

Nog snel gooiden ze wat bekend vrouwvolk op hun verkiezingskar zoals Lynn Van Weesenbeeck en Goedele Liekens. Arme Goedele toch die niet eens zichtbaar op de foto stond die werd getrokken in de oude Gentse vismijn woensdag 22 mei ll. Ze heeft nog steeds erg schone benen maar dat vertaalde zich niet in veel mensen die haar aanspraken. Als men het mij vragen zou: dat wordt een erg snelle en korte passage. Heb overigens nooit begrepen waarom zij, als dikke vriend van Steve Stevaert, plat ging liggen voor blauw!

De Open-Vld krijgt de resterende 9,1 %. Beschamend voor een partij die deze eeuw nog de premier leverde! Ook haar Waalse zuster (de MR) zal slecht scoren en dus wegzakken naar een gezamelijk resultaat van pakweg 12 zetels.  

Als ik goed telde dan  bereikten mijn Vlaamse percenten de 100 %.   

Mensen hebben me, die laatste twee maanden, wel driehonderd keer gevraagd voor wie ze nu feitelijk moeten stemmen. Mijn antwoord is duidelijk:

-      Stem in geen geval blanco of ongeldig. Je kan overwegen (wat ik evenmin aanraad) om niet te gaan stemmen. De kans dat de procureurs-generaal plots zullen beslissen om de honderdduizenden thuisblijvers te vervolgen, is zo goed als onbestaande. De top van onze magistratuur heeft (heel) wat beters te doen. Of wat dachten jullie om de criminele, adressenvervalsende raadsheren-mesthoop van de Tweede Kamer binnen het Hof van Cassatie eruit te gooien?.

-      Bedenk vervolgens als volwassene hoe de staatsschuld (zie www.staatsschuld.be) elke seconde stijgt met 507 euro ofte 20.280 oude BelgIsche frankskes. Per etmaal (24 uur) zijn dat (ga gerust even zitten) 43.804.800 euro’s waarmee binnen de Belgische Staat de schuld verhoogt. Dat zijn (nog steeds per kalenderdag!) 1.752.192.000 oude franken.

-      Waar onze nooderburen er in slagen om een batig saldo te realiseren, hebben de twee regeringen Michel geen enkele seconde ook maar de minste moeite gedaan om te beginnen praten over het stopzetten van die verhoging van onze schuld. In die amper vijf jaar tijd steeg onze nationale schuld met twintig percent, van 380 miljard euro naar 456 . . .   miljard euro. In Gent, en niet alleen aan de oude vismijn, zeggen ze JAWADDE!

-      Ik ben sterk de mening toegedaan dat de klok zondag a.s. de hele dag zal blijven staan op één seconde van twaalf uur. Welke verstandige kiezer zal zijn stem geven aan één van de drie traditionele partijen of aan NV-A dat, nota bene bij monde van haar GROTE leider de dag na de vorige verkiezing zijn belangrijkste verkiezingsbelofte inslikte. Voor hem was de onafhankelijkheid van Vlaanderen 53 maanden zelfs geen voetnoot meer waard. Maar zie, de laatste drie maanden tracht hij de kiezer zijn leugenachtige belofte alweer door de strot van de kiezer te duwen. Hoe dom denkt De Wever dat de Vlamingen zijn? Ik wil het hier dan nog niet eens hebben over het feit dat De Wever een heuse Vlaamse lafbek is die Vlaanderen te Ninove in de steek liet na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Als Herman Van Rompaey de Europese natte dweil was dan is de Wever de natte dweil van Vlaanderen.

-      Geef jullie stem dus niet aan één van bovenstaande vier partijen. Stem ook niet blanco maar kleur een bolletje bij die partijen die nooit echt tot de machtshebbers in een regering zitten. Ik heb het hier dan over (in alfabetische volgorde opdat niemand mij zou beschuldigen van favoritisme) GROEN, PVDA of VLAAMS BELANG. Niemand kan beweren dat zij schuld hebben aan die enorme staatsschuld die - ooit - zal moeten worden afbetaald. 

-      Opmerkelijk dit jaar was dat onze zwaar gecensureerde media regelmatig vergaten (of was het gewoon negeren?) dat PVDA een volwaardige Vlaamse partij is.  Nu ja, als vier politieke partijen die volkse partij jaren lang weigeren het bedrag van 1.600.000 euro te laten uitbetalen waar ze recht op hadden, dan vind ik dit even ondemocratisch (maar vooral smerig) van CD&V, NV-A, OPEN VLD en SP.A als het cordon sanitaire dat wel voor JMDD maar niet voor de NV-A-ers wiens lijst hij duwt, hoogdringend mag worden afgeschaft.

Waarom De Decker niet het Vlaams Belang duwde, is een overigens niet logisch te verklaren vraag.

-      Geef jullie stem aan één van ‘de kleintjes’. Laat hen bewijzen dat ze – in tegenstelling met de vier grote Vlaamse partijen - niet doorlopend hun zakken en die van hun politici zullen vullen. Laat hen bewijzen dat ze goeie ideeën hebben en ten dienste zullen staan van de kleine man, de hard werkende zelfstandige en niet van het establishment dat bedrijven bezit waar 0 % belasting het (veelal gerealiseerde

Gelukkig zullen hun Franstalige broeders (en/of zusters) ervoor zorgen dat Ecolo-Groen een duo is waar men best rekening mee zal houden. Ik vrees dat het alles behalve prul zal zijn, dit duo!

Daardoor – en vooral door de sturing van bepaalde politici, en hun partij – stemmen mensen tegen hun eigen belang. Ook bij deze verkiezing (van 26 mei 2019, zijnde overmorgen) zullen mensen die hun hele leven stemden voor de CVP/CD&V opnieuw het bolletje kleuren van die partij. In al hun domheid verliezen ze het verstand dat de laatste tien jaar hen uitlegde dat hun kiezers er enkel moeten zijn op de verkiesingsdag.

Zelf zal ik zondagochtend kiezen voor één vand die kleine partijen die niet mee schuldig zijn aan onze staatsschuld.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


               WEKELIJKSE  MIJMERINGEN . . .  VAN 13 MEI 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                    reacties steeds welkom op roger@stropken. 


'ONS' GOEDELE . . .

Geef toe, geachte lezeressen en lezers, het is nog steeds een (op zijn Gentse gezegd) wriend schuun wijf!

Maar blijkbaar heeft ze last  van haar ouderdom. Want wat las ik dit weekend in de dagbladen? 'Het vergt teveel energie, onze relatie' en lappe zie, daar vloog de zesjarige relatie met hare Limburger aan diggelen.

Nu, als ze wil dat ik bij haar kom inwonen dan doe ik dat direct. Hoeft ze geen kilometers meer te rijden. Uiteraard hoop ik dat zij dan toch nog de energie heeft om dagelijks goeie seks te genieten.

Zijn die blauwen (van OPEN VLD) dan echt zo vermoeiend, Goedele Liekens? 


MIJN LEZERS WETEN . . .

. . . dat ik een levensgenieter ben. En vorige maand ontdekte ik dat in Middelkerke een café heropend is.

Het Gouden Ankertje, gelegen in de Leopoldlaan 96, is terug het succesvolle - maar nu gerenoveerde - volkscafé (met biljart) van dik vijf jaar geleden.

Zaterdag is daar overigens opnieuw een optreden van het duo THE MAKE COVERS. Goed voor heel goeie zang en muziek. En ja, de dansers komen er aan hun trekken. Dus . . . geachte lezers, tot zaterdagavond vanaf 20 uur.

Oh ja, bijna vergeten: seniors aan de service wat betekent steeds een glimlach voorhanden!


BART BRINCKMAN & CHRISTOF VANSCHOUBROECK

Alweer twee leden van de desktopfamilie binnen de Vlaamse  krantenwereld die ik niet te vriend zal krijgen. 

Maar ja, er moet toch één iemand zijn die de gazettenschrijvers wijst op onjuistheden allerlei.

Vrijdag publiceerden beide heren in Het Nieuwsblad wat onze federale regering uitgeeft; da's best een hele boterham. En, echt waar, ik vond dat een interessant verhaal. Als daar evenzeer de lijst met inkomsten had bijgestaan, dan had ik dit het mediaverhaal van de maand genoemd. 

In totaal komen onze uitgaven op 228.986.000.000 euro zijnde net geen 229 miljard euro, althans volgens de cijfers van Bart en Christof.

Nu, het is niet mijn taak om die cijfers te publiceren. Dat is echt journalistiek werk maar mogen die door jullie gepubliceerde cijfers, geachte Bart en Christof, dan ook juist zijn?

Tenzij mijn ogen andere cijfers lazen dan de hieronder vermelde, of indien mijn hoofdrekenkunst het begint te laten afweten, klopt jullie optelsom niet. 

Onderstaande cijfers dien je met 1.000.000 te vermenigvuldigen want de gepubliceerde cijfers zijn in miljarden euro's.

85.847 sociale zaken

 1.425 huisvesting

 3.529 defensie

 4.014 milieubescherming

 7.537 veiligheid & justitie

 5.532 recreatie, godsdienst en cultuur

20.450 algemene overheidsdiensten

27.783 onderwijs

27.818 economische zaken

33.684 gezondheidszorg

Volgens mijn – niet steeds bescheiden mening – geeft dat een totaal van 217,619 miljard euro. Hoe Brinckman en Vanschoubroeck aan 228,986 euro komen in Het Nieuwsblad zou zeer de vraag kunnen zijn.

Er zijn twee mogelijkheden: Of ze kunnen allebei zo goed rekenen als Philippe Muyters of ze hebben gedacht 'onze lezers zijn zo dom dat ze alles geloven wat we schrijven en dan heeft het geen belang dat we er zomaar eventjes pakweg 11,367 miljard fout zitten'.

Dit is slechts één van de ontelbare onjuistheden die er wekelijks in onze dagelijkse gazetten verschijnen. Dat de bestuursraad van NV De Persgroep, en CEO Christian Van Thillo, dergelijke misbaksels goed vinden, dat kan ik begrijpen. Dat die van MEDIAHUIS daar nu ook al zomaar zand over gooien . . . ik vrees dat André Leysen zich nog maar eens keert in zijn graf

Met een CEO die nog niet eens de beleefdheid kent om op zijn minst per kerende te bevestigen dat hij een mail ontving, gaat Mediahuis dezelfde weg op als concurrent Van Thillo. 

Nu kan het ook zijn dat de regering zelf niet kan rekenen. Nochtans meen ik dat MUYTERS niet in de federale regering zit.


DRIES VAN LANGENHOVE

Ik heb er, in tegenstelling met mijn geloof in voorzitter Tom Van Grieken, nooit veel in geloofd. Ik bedoel in het ‘fenomeen’ Dries Van Langenhove, de man van (en achter) Schild & Vriend. En zie, gisteren kreeg ik – helaas alweer – eens gelijk. De man is lucht die nog moet gebakken worden. Maar ik had het al voorzien. Welke serieuze politicus plant nu drie/vier aanwezigheden op één namiddag van 14 tot 19.30 uur? En dan zou hij die namiddag, tenminste volgens zijn in de media en op de website van zijn partij geplaatste agenda, ook nog pakweg driehonderd kilometers moeten rijden. Komaan zeg . . . Nu ja, de massa is gewoon om de meest gekke verhalen en zogenaamde beloften van politici te slikken maar ik ben de massa niet!

Ik was, zoals ik bij zoveel mogelijke partijen dat tracht te doen, de laatste maanden aanwezig op evenementen allerlei. Zo was ik zondag 12 mei 2019 op de familiedag van het Oostendse Vlaams Belang. Ik wou Dries Van Langenhove eens echt horen spreken. Helaas, de man schitterde door  . . . afwezigheid.

Wie kan nu tussen 14 en 19.30 uur een paar uur aanwezig zijn op zowel die Familiedag te Oostende (waar hij als spreker stond aangekondigd), de Witte Mars te Antwerpen en o.a. de verkiezingsmeeting te Leuven om 19.30 uur?

Ik blijf, alvast voor het Vlaams Belang, bij mijn pronostiek die ik publiceerde op maandag 25 maart 2019 maar als den Dries nog meer zulke beloften niet zal naleven de komende weken dan gaat dat cijfer zakken.

Het was overigens een aangename namiddag maar onder de 78 aanwezigen waren er een hele hoop kustbewoners die ontgoocheld waren door de afwezigheid van Van Langenhoven.

Of een politieke partij twee weken voor de verkiezingen niet beter de hort zou opgaan, is niet mijn probleem.

 

GOE BEZIG . . .

Ik heb het al – zij het heel zachtjes – aangegeven dat we naar een onveilig Europa, inclusief Vlaanderen, aan het varen zijn. We stevenen af op een Europa waar burgers het beu zijn dat politici en magistraten gewoon hun zin doen. Vooral het probleem van de illegale migranten, die puur economische vluchtelingen zijn, raakt maar niet Europees opgelost.

Zogenaamd vluchten ze weg van de oorlog in Syrië maar in werkelijkheid zijn ze hier uitsluitend voor een beter leven. In het andere geval zouden ze tevreden zijn met een woonst In Bulgarije of Roemenië. Niet dus want daar krijgen ze nog geen snee brood, laat staan een rijkelijk maandloon, gratis woonst, gratis openbaar vervoer en gratis dokters- en apothekers. Geef toe: heel wat Belgen hebben daar meer recht op dan allochtonen die hierheen komen om te profiteren.

Ik vrees al lang dat dit zo erg gaat uit de hand lopen dat Europeanen de migranten gewoon zullen afknallen. Ik hoop dat mijn angst voor zoiets geen werkelijkheid wordt maar het is toch maar afwachten hoor.

En ja, evenzeer vrees ik dat er een dag komen kan dat burgers die onterecht zijn behandeld door oerdomme, welwillend onbekwame of gewoon criminele magistraten op een dag het recht in eigen handen zullen nemen. Als ik het goed heb begrepen dan publiceerde Het Nieuwsblad vorige week dat Evert De Clercq heel erg boos is op de politiediensten en de magistraten in de zaak van moordenaar dokter André Gyselbrecht.

Ik ken het dossier niet goed genoeg maar als de man inderdaad onschuldig zou zijn dan heb ik alle begrip voor zijn woede. Of hij daarom opdracht moet geven om een paar van zijn antagonisten de keel over te snijden, is dan weer iets anders. Hoe dan ook, de speurders en rechters van de Kasteelmoord genieten momenteel politiebescherming.

Hoeveel zal dit nu weer kosten aan de goegemeente?


KOEN GEENS 

Maandagavond 6 mei 2019 was ik dus in Vilvoorde, meer bepaald in de Kruitfabriek waar GEENS TALKS geprogrammeerd stond.

Nu, sinds de aanstelling van de regering Charelke I kan men Koen Geens onmogelijk beschuldigen veel kruit te hebben verschoten bij zijn job als minister van Justitie. En neen, geachte lezer(es), ook maandagavond verschoot hij niet het minste kruit.

Tenzij ik serieus fout zou zijn - wat altijd kan want ook ik ben maar een mens - werd Koen Geens nog nooit verkozen. Ik meen me te herinneren (maar ik verbleef toen al op Tenerife) dat hij, zonder te zijn verkozen, zomaar opgevist en gebetonneerd werd als minister van Justitie. Als ik zijn pover resultaat bekijk als lijstduwer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018, tja . . . dan is hij alles behalve populair. Nochtans met een job als minister van Justitie heb je alle mogelijke kansen, nietwaar?

Maandagavond 6 mei was ik dus aanwezig te Vilvoorde voor de grote GEENS TALKS-avond. Daar waren pakweg 120 aanwezigen. Als je weet dat Geens op zijn ministerie vijftig medewerkers heeft en die allen zowat verplicht aanwezig dienden te zijn met hun partner . . .

Iets opgestoken heb ik niet van het vele filmmateriaal dat werd vertoond. Het waren vooral beelden om mensen angst te bezorgen. Angst voor een nieuwe regering met CD&V?

Bij de ingang lag een brochure over . . . Koen Geens. Wat dacht je anders? En daarin kwamen de kinderen van Vake (zijnde Geens) uitgebreid aan bod. 

Hoe dom moet je zijn om als minister die het zo erbarmelijk slecht heeft gedaan - en in een land waar criminelen zowel speurders als rechters bedreigen  - je( klein-)kinderen op de foto te zetten in je eigen brochure? Ik hoop dat niemand de afstammelingen van 'Vake'  iets aandoet.

Vorige week werd de minister zelfs door Wouter Beke (en de  CD&V-partij) publiekelijk gedesavoueerd toen ze een actie van hem van het internet verwijderden. Maar nog heeft Geens niet het fatsoen om ontslag aan te bieden. Zelfs niet met de meer dan 17.189 stemmen die het Vlaamse Belang op heden binnen haalde om het ontslag van Geens te realiseren.

Sta me toe hieronder de tekst te plaatsen van mijn flyer die ik zowel aan 42 magistraten in toga afgaf (aan de voordeur van de minister op de Waterloolaan te Brussel) als aan de minister maandagavond. Hij gaf het aan één van zijn vijftig medewerksters die mij vorige week zou mailen. Niet dus!

Uiteraad mailde ze mij niet. Geens is nu eenmaal een beroepsleugenaar die zijn personeel verplicht om te liegen.

TEKST FLYER OVER GEVECHT TEGEN DE CRIMINELE  MAGISTRATUUR 

23 APRIL 2019: 39 JAAR STRIJD VOOR EEN CORRECT WERKENDE MAGISTRATUUR !

Geachte mevrouw/heer magistraat, waarde advocaat, geachte burgeres/burger,

Dank dat ik u dit mocht overhandigen. Ik probeer mijn levensverhaal kort te houden. Iets wat niet makkelijk is. Het begint in 1979. De malafide directeur-generaal van de parastatale ASLK, Luc Aerts wil mijn idee – om zijn bank te beveiligen – niet aankopen maar stelen. Ik was bij zijn onderdirecteur Romain Verhavert op bezoek geweest d.d. 13 november 1979 om hem de zwakte in hun systeem te vertellen, en een code te verkopen om dat te stoppen. D.d. 20 november 1979 diende Aerts – net zoals Alfred Dreyfus het overkwam – een klacht in (poging tot afpersing) tegen mij gebaseerd op valse verklaringen en negen leugens. Een bankier die zeven dagen wacht om klacht in te dienen wegens een afpersingspoging, het voorspelde niks goed.

Tussentijds was Aerts op zoek gegaan naar magistraten die het zaakje voor hem ‘effe wilden klaren’. Wie zoekt die vindt! Hij vond substituut De Bruyne en rechter Lievens. De eerste vond de bewijskracht te zwak en verzwaarde de zaak dan maar met de onterechte beschuldiging van valse naamdracht. Lievens deed zo mogelijk nog ‘beter’: hij vervalste de klacht van de ASLK van een ‘poging tot afpersing’ in een ‘heuse, gepleegde, afpersing’. Die welbewuste handelswijzen legde hen geen windeieren! De Bruyne werd  al snel geparkeerd als advocaat-generaal terwijl Lievens raadsheer werd bij het Cassatiehof. De ene staatsdienst (justitie) helpt toch de andere (parastatale ASLK) die de eerste middels politieke steun, dan snel beloond. This is Belgium!

Eén dag (23.04.1980) na de zitting verhaalde Het Laatste Nieuws (verder HLN) op de cover over deze rechtszaak. Men publiceerde – vooraleer er ook maar enig vonnis, laat staan een vonnis ten gronde, was uitgesproken – mijn naam, voornaam, beroep en gemeente en men betitelde me als AFPERSER! Ik verloor die dag mijn familie die geen afperser wenste in haar rangen. Ik verloor mijn klanten en een inkomen van toen 200.000 Bef per maand. Ik verloor mijn vrienden, kennissen en tien huisjes die waren verhuurd en keurig werden afbetaald. Ik werd een dronken clochard en verloor vooral mijn reputatie en de liefde van mijn oudste dochter die ik – puur door die affaire en publicatie - 36 jaar niet heb gezien. Twee weken later (6 mei 1980) veroordeelde Lievens mij, niet voor de poging tot afpersing maar voor afpersing. Noch het ene noch het andere heb ik ooit gedaan! 

Mijn advocaat van wie ik, ondanks alles, nog steeds beweer dat hij de enige politicus, advocaat en magistraat is die de problematiek van onze Justitie kan oplossen, verzocht om een recht van antwoord maar dat werd geweigerd door Carlo Gepts, algemeen directeur bij HLN. Hij ging op eigen houtje in beroep vooral omdat hij wist dat ik onschuldig was. Zijn verdediging in beroep zou feitelijk verplichte leerstof MOETEN zijn voor toekomstige magistraten en advocaten. D.d. 2 maart 1981 velden voorzitter Vossen, raadsvrouw Baeté-Swinnen en raadsheer R. Jans hun Arrest, zijnde de vrijspraak.

Die vrijspraak heeft aan mijn ellende niks veranderd. Al 39 jaar vecht ik om de verontschuldigingen te bekomen van mijn Staat (als halve eigenaar van de ASLK), van de top van de magistratuur en van de familie Van Thillo/NV De Persgroep. Het is, tot vandaag, boter aan de galg want de media, onze politici en de magistratuur, dat lijkt wel één pot nat die niet toelaat dat men voormalige rechters en substituten, laat staan raadsheren bij het hof van Cassatie of advocaten-generaal hun, wel degelijk gemaakte, fouten verwijt, laat staan dat men zich zou verontschuldigen. Nochtans was er ooit een procureur-generaal die prevelend de vraag stelde ‘Wordt het geen tijd dat de magistratuur al eens excuses zou aanbieden?’. Patrick Duinslaeger was een moedig magistraat! 

Even terloops: dat het lek wel degelijk bestond bewees William Vandergucht d.d. 1 april 1983 toen hij 75.000.000 Bef stal van de Aslk. Waarop de persdienst van die bank in de media (weliswaar op een oerdomme wijze) bevestigde dat Luc Aerts negen maal had gelogen in zijn brief van 20.11.1980!

Dank om alvast tot hier te lezen. In mijn eerste boek over die zaak schreef ik ‘Er ligt in de magistratenkorf veel meer gezond fruit dan er twijfelachtige onbekwame zijn’. Ik verzoek dat gezond fruit binnen de magistratuur om steun teneinde de magistratuur een hoger vertrouwen te schenken dan de 19,6 % die ze nu bij de bevolking geniet. Het zal helpen om niet gek te worden want daar , daar heeft – echt waar - niemand iets aan.                               

                     PRACTICE WHAT YOU PREDIC !

In Parijs had, d.d. 13.01.1898, Dreyfus het geluk Emile Zola en het dagblad l’ Aurore achter zich te krijgen. Willem Oltmans had 44 jaar nodig om van de Nederlandse staat excuses en 16.000.000 euro te ontvangen. 

39 jaar terug werd HLN niet de verdediger van het slachtoffer van criminele magistraten die de bereidheid hadden om onterechte klachten te verzinnen en stukken te vervalsen! Integendeel, Ludo Van Thillo, Carlo Gepts en Mon Devoghelaere speelden, d.d. 23.04.1980, voor de rechters die mij in hun gazet, zonder vonnis betitelden als AFPERSER! Geen rioolkrant kon dit evenaren! 38 jaar lang had geen van hen, noch NV De Persgroep, het fatsoen om rond de tafel te zitten, laat staan om mijn vrijspraak te publiceren of excuses aan te bieden! Jan Louis Burggraaf, Christophe Convent, Ludwig Criel, Ieko Sevinga, Léon Seynaeve, Emmanuel en Christian Van Thillo en Eric Verbeek lijken het marmeren gezelschap dat geen weet heeft van democratie waarover Hugo Camps het d.d. 8 maart 2017 had in zijn column in het HLN. Collega Jan Segers stelde die dag dat het aanbieden van excuses goed doet aan het hart, zowel aan dat van de ontvanger als dat van de gever. Vraag is of die acht ‘heren’ wel een hart bezitten! Een geweten hebben ze sowieso niet!

Bijna vier decennia contacteer ik een bestuurslid van NV De Persgroep maar ook politici en magistraten. Hopeloze moeite want hun triumviraat is ondoordringbaar. Geen enkele magistraat durft NV De Persgroep te vervolgen wegens (medewerking aan) oplichting cc. de belspellen.

Justitie voor de elite van de media maar ook voor frauderende diamantairs, bierhandelaars en andere restaurantuitbaters? Maar nooit gerechtigheid voor ondergetekende? Elke burger met een IQ van minstens 109 snapt dat dit niet klopt. Kan je net zo goed Christian Van Thillo vragen mij een kogel door mijn hoofd te laten schieten. Zijn mijn antagonisten - met zijn allen - voorgoed van mij af en heb ik eindelijk mijn broodnodige rust en vrede.

Na de publicatie van twee boeken besloten mijn antagonisten dat ik moest zwijgen. Ik diende (alvast toen) nog niet te worden vermoord! Ze zochten een geloofwaardig persoon die ervoor kon zorgen dat ik geïnterneerd werd. Incroyable mais vraie: ze vonden zulke nar. Jan Nolf verzocht d.d. 6 juni 2002 om mijn internering. Hij bediende zich van leugens waartegen ik klacht indiende. Twaalf dagen later kreeg ik van het Gentse Hof van Beroep een schrijven dat stelde dat ik gelijk had.. ‘Maar’, voegden ze er onderaan aan toe ‘De heer vrederechter heeft niet gelogen, hij heeft zich gewoon vergist’ Tja! Als beloning ontving Nolf op VTM en in HLN jaren lang heel wat media-aandacht. Onderzoeksrechter Walter Van de Sijpe wou het hermelijn van de magistratuur niet nog meer beschadigen en seponeerde terecht het misdadig verzoek van Jan Nolf. Procureur Christian Dufour verklaarde: ‘De heer Henderick is niet gek. De man heeft veel geleden’. Hij ‘vergat’ er (gemakshalve?) bij te zeggen dat het de schuld van magistraten, de staat en van Het Laatste Nieuws was.

Sinds die twee boeken kon ik geen rechtszaak meer winnen. De krokodillenleiders binnen de magistratuur - die hardnekkig vasthouden aan de criminele handelingen en bescherming van hun slaafjes - zorgden ervoor dat ik de meest ongelooflijke zaken beleef met de magistratuur. Of wat dacht u van het dossier Nr.P.2014.1220.N. bij het Hof van Cassatie!? U leest dit volgende maand in mijn maandagse MIJMERINGEN . . . op mijn (gratis) website www.stropken.be. Du jamais vu: griffier Frank Adriaensen, raadsheer (en voorzitter) Filip Van Volsem, en raadsheren Erwin Francis, Alain Bloch, Sidney Berneman en Peter Hoet vervalsten mijn adres zodat ik niet zou kunnen aanwezig zijn ter zitting. Ik woonde toen op Tenerife en ja, elk van hen (zie het dossier) wist dat ik daar woonde maar men nodigde mij uit op mijn voormalig adres te Oostende waar ik al 14 maanden weg was! 

Missen is menselijk maar het wordt echt ongeloofwaardig tegenstrijdig en crimineel als die heren mijn adres te Tenerife later gebruiken in hun Arrest!. Koen Geens, de sukkel die minister van Justitie was (en is) zond mij d.d. 15 september 2016 waarin hij feitelijk aangaf dat hij de (door zijn partij benoemde?) magistraten in bescherming blijft nemen.

PLEASE, HELP ME en laat ons samen bouwen aan een nieuwe, niet oerdomme en/of welwillend onbekwame, of criminele, magistratuur. De burgers van elke democratische natie hebben daar recht op. Laat me eindigen met het citaat van procureur-generaal Erwin Dernicourt: ‘De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen’. Als de magistratuur bij zichzelf begint dan is dat . . . A VERY GOOD START! In het andere geval worden we dan maar  een dictatuur waar het recht van de sterkste geweldenaar wet is! Gelooft u mij vrij: geen sudokuspeler wenst zoiets want dat zijn logisch denkende mensen; .

Niet op openbare weg gooien, a.u.b. Ver. uitg. : roger henderick, Troonstraat 213 bus 0001, 8400 Mariakerke. roger@stropken.be 0468/570829. 

------ einde flyer -----

Er zijn politici die me zeggen 'Meneer Henderick, het is al zolang geleden. Zet eens een andere plaat op'. Dan antwoord ik steevast 'Als men u zoiets zou aandoen, zou u dan ook een andere plaat opzetten? Ik ben nu al 39 jaar bezig. Ik ga dit nooit meer opgeven tot de dag dat ik krijg waar ik recht op heb. Of hebben jullie misschien liever dat ik gek word en gewoon wraak neem op een bloeddorstige wijze?'. Waarna ze zich omdraaien en weglopen.

Geloof me, ik wil alles worden, uitgenomen gek.

Niemand kan beweren dat ik ooit ook maar één enkele dreiging formuleerde om iets gewelddadigs te doen. Ik zou dan wellicht (neen, gegarandeerd!) mijn gelijk krijgen maar moet ik nu echt iets crimineels doen om te bekomen waar ik recht op heb? Neen toch! We leven toch in een wereld vol mensen en niet een wereld met roofdieren die elkaar opeten omdat ze honger hebben.

Tot slot over de familie Geens: uw vader beloofde me d.d. 6 mei ll., via een van zijn medewerkster, een schrijven te zenden uiterlijk vorige week. Nu ja, dat is de zoveelste belofte die niet uitkwam.

Ik beloof Lut, Aart en Rein dat ze hier volgende week maandag mijn reactie lezen over de brochure vol zelfverheerlijking van papa Geens. Er staan in die brochure echt te veel . . . onjuistheden.


CITAAT VAN DE WEEK

Carl De Vos, professor te Gent maar nog  veel meer bekend als mediaman en meest geliefde commentator van Linda De Win, orakelde in de ons-kent-ons spot van De Morgen vorige week: 'Wij hebben visionaire politici nodig met ambitie! Overal een beetje besparen met de kaasschaaf werkt niet meer.'

Tja, sinds de regering meer dan zes decennia geleden paginagrote advertenties plaatste in Turkije en de landen van Noord-Afrika en Zuid-Europa om mijnwerkers te zoeken, is hun creraitivieit uitgehold. Visie hadden ze toen al niet en sinsdien werd hun enige ambitie het vullen van de eigen zakken en die van hun partij. 

Uiteraard heeft professer Carl De Vos gelijk te bevestigen wat ik al jaren zeg en schrijf. Of zijn stem desbetreffend zwaarder weegt dan die van mij zullen we vernemen na de verkiezingen van 26 mei 2019 maar ik vrees ervoor.


GAIA OFTE MICHEL VANDENBOSCH

Ik heb dat van bij het begin een druktemaker van jewelste gevonden, die Michel Vandenbossch die ooit met zijn Gaia begon. Een om-zich-heen-kletsende man die meestal niks zegt en af en toe de bal serieus mis slaat.

Neem nu vorige week: Gaia publiceerde undercoverbeelden op het internet waarop wantoestanden zouden te zien zijn van bij het bedrijf dat levert aan Poule&Poulette. Die restaurantketen zou dus vlees verkopen van mishandelde dieren.

Tja, bleek achteraf dat de beelden werden geschoten in een verkeerde kippenkwekerij.

Nu ja, Vandenbossche is net als een politicus of de media: mensen van alles wijs trachten te maken. Zitten zij, en Vandenbossche fout, tja, dan is dat niet echt een probleem voor hen.

 

HET VERSCHIL TUSSEN TWEE KONINGEN

Noch de koning van Thailand, noch die van België kunnen tegen commentaar, laat staan dat ze kritiek zouden aanvaarden. Maar er is wel enig verschil. Als je goed geargumenteerde commentaar en/of kritiek brengt op Filip I dan verdwijn je niet van de aardbol. Oef!

Je wordt dan gewoon genegeerd door het Protocol en komt op de lijst van de staatsveiligheid. Nu ja, op die laatste staan er genoeg . . .

En geef toe, onze koning heeft zo geen lelijke kop die niet lachen kan hé. Filip nodigt zelfs stand-up comedians uit om te tonen dat hij leert lachen.

 

ZIET ER TRIEST UIT VOOR CHARELKE

Charles Michel, ons nationaal Charelke binnen de twee regeringen Michel I en II, heeft nu nog steeds geen job gevonden voor na de verkiezingen. Bijna vijf jaar zoekt hij nu al naar een internationale job en geloof me vrij, hij heeft daar ontzettend goed zijn best voor gedaan. Helaas wil niemand hem, zelfs niet als vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. Nu ja, dat is de schuld van Muyters; ook al iemand die ze niet willen bij die bank.

Om bij de Europese Investeringsbank aan de slag te kunnen dien je minstens tot vijfhonderd uit je hoofd te kunnen rekenen. Philippe Muyters haalt niet eens één vierde! 


VERKIEZINGEN OVER MINDER DAN TWEE WEKEN 

Zoals beloofd, geachte lezer(es), mijn voorlaatste gedachtegangen vooraleer we gaan stemmen op 26 mei a.s.

Het worden ongetwijfeld memorabele federale verkiezingen. Mensen liggen overigens helemaal niet wakker over de senaats- en Europese verkiezing. Dat is voor 88 % van onze bevolking een heuse ver-van-mijn-bedshow. Voor dit toch niet onbelangrijk deel van de Vlamingen is de senaat een erg dure maar vooral overbodig instituut. Gewoon afschaffen zeggen die daarover.

Als je ziet wat die drie rode klungelaars ons ONDERWIJS hebben aangedaan vandaag in de senaat. Tja, maar daar ga ik maandag 20 mei 2019 dieper op in.  

Dat Nigel Farage in de peilingen meer dan 40 % van de Britten achter zich geschaard krijgt, betekent vooral dat – naast die 88 % der Vlamingen – ook de Britten de Europese Unie willen doen ontploffen.

Jullie weten, als vaste en trouwe lezers, dat ik een medestander ben van de heer Farage. Hoop die ooit eens te ontmoeten.

Wat heeft het Europees parlement gedaan ten positieve titel voor de kleine Europese burger of voor de westerse zelfstandige?

Inderdaad, NIKS, NADA, NICHTS, NOTHING AT ALL en andere NOUGATBOLLEN.

Het probleem van de Syrische (zogenaamde) oorlogsvluchtelingen die – per persoon – wel een pak (7.000 tot 15.000) euro’s betaalden aan mensensmokkelaars (waaronder N-VA-politici) allerlei en dan hier totaal berooid landden.

Ze zochten binnen het grondgebied van de Europese Unie ZOGENAAMD naar een veilige plek om te leven met hun gezin. Iets waar ik - indien dit inderdaad de ware reden ware geweest van hun emigreren richting Europa – ten volle achtersta. Voor mij hoeft geen enkel levend wezen, genaamd mens, in oorlogsgebied te leven. Of die blank, groen, geel, lichtbruin of compleet donkergekleurd is, een mens is, althans voor mij, een levend wezen dat recht heeft op een gelukkig leven en ik bezit nog de verbeelding en voldoende verstand om te weten dat een gelukkig leven niet echt mogelijk is in oorlogsgebieden.

Met het bovenstaande zal wel elkeen akkoord gaan. Helaas zijn er nogal wat (pakweg 8 % van onze Vlaamse bevolking) oenen die niet akkoord gaan met volgende paragraaf. Waarom die geen vluchtgezinnen opnemen in eigen huis, is iets dat ik dan niet begrijpen kan.

Geen van die (zogenaamde) voor de oorlog vluchtende      allochtonen kennen Europa echt goed. Ze pretenderen niet te weten dat Bulgarije en Roemenië (om er maar twee te noemen) ook Europees grondgebied is. Ze lopen daar straal langs en doen er niet eens een aanvraag om er te mogen wonen. Nochtans zijn er tienduizenden leegstaande huizen in beide landen want die Roemenen en Bulgaren komen al twee decennia naar West-Europese landen. En neen, het is niet omdat er in hun land oorlog is want die is er niet. Zij zijn hier vanwege het beter economisch klimaat. Velen van hen bouwden hier een zaak op. 

Maar die Syriers willen daar niet gaan wonen omdat ze ginds geen paradijs krijgen aangeboden van oerdomme politici. Iets wat ze wel hier krijgen.

In Polen en Hongarije zijn die zogenaamde oorlogsvluchters al helemaal niet welkom.

En Europa, dat zijn 751 parlementairen die elke maand van Brussel naar Straatsburg verkassen (en vice versa) omdat Europa niet alleen het migratieprobleem niet kan oplossen maar vooral omdat ze onbekwaam - maar vooral onwillig – wensen te zijn en dus maar elke maand tweemaal hele ladingen documenten dienen te verhuizen. Wat een geldverspilling

Heeft een van jullie al eens vierentwintig uur bij een Belgisch transportbedrijf gewaakt om te zien hoeveel internationale transportwagens hier nog een Belgische nummerplaat EN een Belgische chauffeur hebben? Moeten jullie echt eens doen. Ga eens naar Ziegler op de Gentse Wiedauwkaai. Als je 4 % Belgische nummerplaten en chauffeurs vindt dan had je geluk dat etmaal.

Europa en haar vele problemen, dat wordt het ordewoord. Niet alleen bij de verkiezing van Europarlementairen maar ook in de federale regeringskeuze. 

 Wat betreft de federale kieslijst: ik voorspelde de uitslag in mijn MIJMERINGEN . . . van maandag 25 maart 2019. Scrol gerust even terug.

Ik vrees echter dat ik volgende week hier en daar een serieuze aanpassing zal moeten verrichten en dit gelet op de stomme daden en uitspraken van bepaalde politici.

Het worden rare verkiezingen. Zeg maar dat den dezen het gezegd heeft.


VANUIT EEN VOORTREFFELIJKE EVENTZAAL . . .

. . . genaamd WOESTYNE (woestyne.be) te Aalter, waar ik tussen heel wat CD&V kopstukken vertoef, wens ik jullie alvast een aangename werkweek toe.

Oh ja, eventmanager Benjamin Lanssens (van deze eventzaal) kan je bereiken op 0493/86.22.46


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))                            WEKELIJKSE  MIJMERINGEN . . .  VAN  6 MEI 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                            reacties steeds welkom op roger@stropken.be  DIT IS HEEL ERG ...  UITZONDERLIJK


Normaal plaats ik - en dit al 53 weken lang - nooit een tussentijdse tekst maar deze moet me echt van het hart.

Ik kreeg net een (overigens erg vriendelijke en aangename stem) aan de lijn. De dame in kwestie belde me vanop nummer 0499258093. Het is nu woensdag 8 mei 2019 om 16.45 uur. 

Ze belde me om te verwittigen dat Koen Geens had besloten om - gelet op de moord op de 23-jarige jongedame Van Espen - zijn evenement van zondag in de Brabanthal te annuleren.

Mooi dat hij de ingeschreven deelnemers laat verwittigen MAAR het bewijst - nog maar eens - zijn lafheid. 

Nu ja, daar lezen jullie maandag 13 mei a.s. heel wat meer over.

Beste . . . (laat me één woord gebruiken uit uw folder) Vake, u bent de slechtste minister van Justitie sinds 1944! Daarenboven bent u oerdom om uw kleinkinderen te ge/misbruiken voor uw herverkiezing. 

Eén goed advies: trek u terug uit de komende verkiezing.


ROGER, JE DOET ER ECHT JE UITERSTE BEST VOOR . . .

Gemiddeld zowat elke week ontmoet ik – naast de vele anderen – minimum een drietal lezers die het hebben over mijn gepubliceerde informatie. Hoe ik eraan kom maar vooral waar ik het lef vandaan haal om zo onverbloemd die waarheden te publiceren. ‘Zo maak je niet echt vrienden, Stropken, toch niet bij de media, de magistratuur en de politici’ is hun algemene reactie.

Vrienden maken . . . laat me de woorden van Ivan Lendl herhalen die pakweg een kwarteeuw terug in het Antwerpse sportpaleis orakelde ‘If you need a friend, buy yourself a dog!’.

Het zijn niet de criminele magistraten, de politici die zichzelf rijkelijk bedienen met gelden aan zichzelf, hun partijgenoten en hun partij of de bange wezels van desktopmedewerkers en andere columnisten allerlei die ik - zo nodig - te vriend wil hebben. 

Even tussendoor, een verhaal van bijna tien jaar oud. Ik zat in 2009 in the old Las Vegas town aan een pokertafel (in de Binions) in een toernooi dat om 23 uur was gestart. Een sympathieke Hollywoodproducer, met wie ik achteraf tamelijk goed ben doorgezakt, zei me dat je aan de pokertafel, maar evenzeer aan de bridgetafel of in het dagelijkse tafel van ons  leven, niet zat om ‘Mister Sympathico te spelen. Het gaat om winnen, Roger. Hier in Binion’s gaat het – meer nog dan the fucking money - om het bekomen van dat fucking T-shirt waarop staat I won a tournament in Binion’s. Hoeveel belgen kunnen zeggen dat ze er zo een bezitten? Verkoop het nooit, zelfs al bieden ze je 10.000 dollar en heb je het geld nodig.’

We hebben het – toen we de volgende ochtend uitgebreid gingen ontbijten – over heel wat onderwerpen gehad. Conclusie was dat ik helemaal niet de sympathieke drol wil uithangen die niks zinnigs te vertellen heeft. Ik breng verhalen die – in tegenstelling met wat die media desktopwerkers mogen publiceren – waar zijn en waar de feiten, locaties, data en het cijfermateriaal kloppen. Ik doe dat alles met een heel bepaald doel, feitelijk twee heel vooraf uitgestippelde doelen. De dag dat ik met deze site stop dan zal het elkeen duidelijk zijn. Tot die dag . . . 

Ik ga vandaag eerst flyers verspreiden aan de Brugse rechtbank en vanavond reis ik door naar Vilvoorde. Wil eens objectief luisteren naar de politicus waarvan ik reeds schreef dat hij een heel slimme vent is. Koens Talks this evening and I'll be there. U leest het wel maandag 13 mei 2019.

Ik heb geen hond maar ik stel wel vast dat het bezitten van dergelijke viervoeter voor heel wat mensen een reden is om een gesprek aan te knopen met andere eigenaars van honden. 

Tja . . . arm Vlaanderen!

 

HOE VAAK HEB IK HET NIET REEDS AANGEBRACHT ?

Als rechters hun vonnis uitspreken en dat is niet goed voor de gedagvaarde, dan kan de veroordeelde er in dit land van op aan dat hij NOOIT OFTE NIMMER zijn boete volledig zal moeten betalen, laat staan dat hij zijn straf effectief volledig zal dienen uit te zitten.

Ook op dat vlak is België THE ETERNAL PARADISE.

Moordenaars, een 19-koppige drugsbende, extra grote belastingfraudeurs . . . allen krijgen hier de steun van de magistratuur. Steel eens een brood omdat je jouw gezin eten wilt geven en je gaat gegarandeerd naar de gevangenis. Als een diamantair twee miljard euro fraude pleegt dan gaat de top van de magistratuur met hem praten in een of ander exclusief restaurant waar dan twee uur gepalaverd wordt over van alles en nog wat. Eens men aan het dessert toe is dan herinnert elkeen zich dat men feitelijk ging eten om te bepalen of er nu 7,5 % of 8 % dient te worden betaald (op die twee miljard gefraudeerde euro’s) als afkoopsom om een rechtszaak te vermijden. Tja . . .

Ik ken een aantal rechters die gefrustreerd zijn tot en met omdat hun uitgesproken vonnissen toch niet worden uitgevoerd. Je zou van minder je geloof in ons veiligheidssysteem verliezen.

Anderzijds is het niet moeten uitzitten van gevangenisstraf, het niet moeten betalen van boetes, voor de crimineel een bevestiging dat de overheid tegen haar/hem zegt: ‘Doet u gerust verder zoals u bezig bent'.

Hoe lang zanik nu reeds niet over dit probleem en de realiteit dat men - nu echt dringend - dat gezeik mag stoppen? Twintig jaar effectief is 240 maanden effectief . . . en daarmee uit!

In het andere geval zegt men feitelijk dat tegen moordenaars 'Ga je gang en na vijf tot zeven jaar kan je herbeginnen'.

 

DE WEVER IS NOG ERGER DAN TRADITIONELE PARTIJEN

Bart de Wever, de nationale (ergo niet Vlaamse) politicus die orakelt dat er meer dan ooit een Chinese muur staat tussen zijn partij en het Vlaams Belang schiet zich daardoor alweer eens in eigen (partij-).voet

Dat Bartje het minder voor het gewone- en middenklassevolk heeft vertelde hij er – in eenzelfde ademzucht – gratuit bij: ‘Ik hoop dat de elite binnen de partij mijn boek leest’. Tja

Egoïsten als Bart, die hebben niet de minste interesse in het plebs, het gewone volk of de kleine zelfstandige. Dat heeft hij nu – eindelijk na anderhalf decennium – durven toegeven.

Of hij d.d. 26 mei a.s. voldoende zal hebben aan de stemmen van de elite die zijn boeken lezen . . . ik durf daar geen halve euro op in te zetten.

De show van Bart kennende, en het auteursgehalte van John Crombez al even goed kennende, vrees ik dat beiden al zijn overeengekomen om – net als in Antwerpen – samen een regering te vormen na 26 mei. Beide heren kunnen liegen zonder dat hun gelaat van kleur veranderd.

 

BETALEN ALLE PARTIJEN DEZELFDE ADVERTENTIEPRIJS ?

Ik weet het, geachte lezeressen en lezers, het zal me – nog maar eens – niet in dank worden afgenomen maar het moet me van het hart. Vrijdag in Brussel had ik twee gesprekken met (heel naaste) medewerkers van de toplui van evenveel Vlaamse partijen. We hadden het over de publiciteitsbudgetten voor de komende verkiezingen en wie waat precies betaalt.

Ik zeg niet dat het zo is want de tijd was te kort om het te checken maar laat het me in de (voor MIJMERINGEN . . . beschermende) vraagtoon stellen: Betaalt elke politieke partij dezelfde advertentieprijs voor hun verkiezingsboodschappen?

Heel wellicht lezen we het wel in de andere media . . . tenminste als daar geen groot taboe opstaat.

 

LEERKRACHTEN . . .

. . . ze worden volop gezocht in Vlaanderen. Pakweg 1.300 vacatures . . . elke maand opnieuw!

Nu ja, wie wil nu nog leerkracht worden? In een land waar allochtonen onze onderwijzers en leraars bedreigen om de haverklap. Men heeft daar, bij die allochtonen, niet eens een waar feit voor nodig.

Geef toe, om het gerucht te verspreiden dat een vierjarig meisje in een school werd verkracht, daarvoor moet men toch ofwel gek, ofwel crimineel zijn, nietwaar? En zo zijn er nog talloze voorbeelden. In deze – echt wansmakelijke allochtone – affaire zijn het de niet autochtone politici van de CD&V en van de SP.A die de lont aan het vuur staken. 

Hier is m.i. werk aan de winkel voor de procureur-generaal. Als ik zo’n – tot haat en geweld aanzettende - actie zou in gang steken dan staat de volgende ochtend (overigens volkomen terecht) de gerechtelijke politie (of de staatsveiligheid) aan mijn deur om vijf uur. En neen, niet met boterkoeken maar met het bevel mij mee te nemen! Maar ja, het waren twee Brusselse politici en dan telt het citaat ‘De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen'  van procureur-generaal Erwin Dernicourt blijkbaar niet.

Dat Vlamingen, evenals andere landgenoten, die allochtonen kotsbeu zijn, is dan ook meer dan begrijpelijk

Onze leerkrachten durven niet eens scheef te kijken naar een allochtoon! Dat is geen onderwijs, dat is terreur, keiharde terreur zelfs.

Het is inmiddels zelfs zo ver gekomen dat men – nota bene in tachtig procent van de gevallen – wiskundeles laat geven door iemand die daar niet echt het diploma voor heeft.

Arm, heel arm Vlaanderen.

Ik ben blij dat ik zeventig ben want hoe kan je nu kennis opdoen als op zulke domme wijze les wordt gegeven?

Wedden, grin & sic, dat heel wat lezers dat een goeie vraag vonden?

 

MATTEO SALVINI

Beste machtige man binnen de Italiaanse regering. Europa is – gelukkig maar – ten dode opgeschreven. Wat realiseerde het buiten een pak poenpakkers die zichzelf bedienen? 

Inderdaad, NIKS, NADA, NICHTS, NIENTE, NOTHING AT ALLE, RIEN DU TOUT en vele andere . . . NOUGATBOLLEN!

 

ALWEER EEN TRADITIE OVERBOORD

Waar halen die gekke (politici) het toch allemaal uit? Neem nu Tine Heyse van Groen in Gent. Zij had het over het feit dat de - toffe - koetsen dienen te worden verwijderd uit ons toeristisch centrum.

Hoe oerdom is die vrouw wel niet?

Zoals mijn lezers weten, politici kunnen – liefst met de hulp van de media en van bevriende hoogleraars – alles trachten wijs te maken aan de (steeds dommer wordende) bevolking.

Lees even het argument van haar partijgenoot, schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt: ‘En dan is de vraag: is er ook maar één toerist die speciaal naar Gent komt om rondgereden te worden in een paardenkoets?’

Wat voor een simpele van geest is die Bram wel? 

Als ik op reis ga en ik ontdek iets dat ik nog niet kende, dan beslis ik zelf wel of ik daar dieper op inga.  Soit, ik ga die cijfers (die ik op 25 maart aan GROEN gaf) vermoedelijk drastisch moeten veranderen.

Of hoe twee domme Gentse politici het aantal stemmen voor GROEN doen dalen.


IK HEB EEN WIJZE SOCALIST LEREN KENNEN

Jan Cornille had het vrijdag 3 mei in Gent over Europa. En ja, ondanks ik geen vraag mocht stellen, heb ik best genoten van deze debatavond.

Helaas lag de opkomst bedroevend laag, maar dat is bij zowat alles wat de roden organiseren. Als het klopt wat ik in de gazet las dan waren er amper een paar tientallen aanwezigen op de 1 mei-speech van John Crombez te Gent op dinsdagavond 30 april 2019. Hoeveel lager kan den John nog zakken?

Wie er vrijdag ook bij was, was de oud gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer Balthazar, vader van . . . . Goed te zien dat de man er gezond uit ziet. Heb hem altijd als een correcte man aanschouwd. 

Interessante vragen - waarvan de moderator en de politici vrezen dat ze vervelend zullen zijn - worden, gewoontegetrouw, gewoon afgeblokt bij de socialisten. Ik had het, net vooraleer ik mijn hand in de lucht stak, nog gezegd aan de reispartner van Frank Vandenbroucke dat mijn vraag niet zou mogen doorgaan.

Jammer maar helaas. Was hoe dan ook echt een interessant debat. 

Wie het debat, en de moeilijke vragen schuwt, bevestigt gewoon de zwakte van zichzelf en (in deze) van zijn partij.


HIJ KAN HET GEWOON NIET LATEN . . .

Het is duidelijk: de twee kemphanen van de Oostendse gemeenteraad (Tommelein en Crombez) lezen deze site en één van hen heeft mijn wijze raad opgevolgd en stopte met het geruzie in de gemeenteraad. En ja, zo hoort het ook. 

Op de gemeenteraad van maandag 29 april 2019 was er dus heel wat minder gekwebbel en geruzie. Het liep allemaal goed maar John Crombez kon het echt niet laten en voelde zich alweer geroepen om 'het kind' uit te hangen.

Het is al een jaar geleden dat ik voorstelde om de heer Crombez te danken voor zijn voorzitterschap. En zie, vorige week schreven de media voor het eerst over de vervanging van de rode voorzitter (die veel belooft en nog veel meer niet realiseert).

Op mijn treinreis van vrijdag naar Brussel zat ik (toevallig) rechtover een Oostendse vrouw. Toen die vernam dat ik vecht tegen onrecht, vroeg ze me spontaan (en zonder dat we het over Crombez hadden!) of ik het telefoonnummer van John Crombez wou. 'Die man belooft veel maar realiseert niks'. Tja . . . om dat uit de mond van een ouwe, getrouwe socialiste te moeten horen . . . !

Maar het telefoonnummer van Crombez heb ik, dankzij een trouwe vriend-journalist, bekomen, net als die van andere politici maar ik ga daar echt mijn pensioen niet aan verteren.

Waarom de twee toplui van de Oostendse socialisten amper vijftien minuten na de speeches in Oostende reeds weg waren van het plein waar achteraf nog driehonderd stoetgangers bleven . . . zou zeer de vraag kunnen zijn. Waar is de tijd dat de rode toppolitici om 18 uur nog aanwezig waren en gezellig een praatje hielden met het gewone volk, hun doodgewone kiezers? Het was overigens een goeie band die de namiddag opvrolijkte. 

Waar een journalist 1.500 stoetgangers telde, is dan weer een andere vraag. Ik kan goed tellen en telde er tussen de 780 en 800, evenwel aangevuld met bijna honderd PVDA-ers.


DE WERELD IS NAAR DE . . . . . .

Dat mensen, zoals het in vorige eeuw alsnog het geval was, niet langer vechten voor het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen is een axioma dat dagelijks wordt bewezen. 

Indien grootouders en ouders echt nog enige bekommernis hadden voor hun kleinkinderen en kinderen dan zouden ze niet – zoals in 98,1 % van de gevallen – hun schouder ophalen en zeggen dat ze niks kunnen doen aan de huidige toestand van zichzelf bedienende, stelende politici.

Onze burgers gaan niet meer strijden om te bekomen waar ze recht op hebben: een regering die niet zorgt voor het belang van hun partij of partijgenoten maar voor het belang van hen die hen, al dan niet, verkozen in een stemhokje.

Die seniors zeggen – puur gemakshalve en zelfbehoudend – ‘We hebben het hier toch goed in ons landje?’. Tja . . .

Welkom, geachte lezeressen en waarde lezers. Kom me nooit vertellen dat ik jullie iets anders, zijnde de waarheid en realiteit, heb trachten wijs te maken.

 

VERKIEZINGEN 26 MEI 2019.

LIJST VAN WAT VLAMINGEN BEU ZIJN

Mijn nieuwste flyers zijn kort, heel kort. Amper vijf lijntjes tekst, zowel op de recto als op de versozijde. 98,1 % gemakzuchtigen . . . dat impliceert dat er toch 1,9 % der Vlamingen ofte pakweg honderdduizend volwassen nazaten van Jan Breydel en Pieter De Coninck wat verder denken dan hun neus lang is.

Die minderheid is het beu en wil een en ander veranderd zien. Als jullie mij nu eens laten weten wat jullie allemaal beu zijn of veranderd wensen te zien . . . dan maak ik er de maandag voorafgaand op 26 mei een TOP 5 lijst van.

Het worden rare verkiezingsuitslagen, geloof me vrij. Toen ik op maandag 25 maart 2019 mijn voorspelling publiceerde dan was ik er ten volle van overtuigd dat ik er dichtbij zou zijn.

Als ik echter vaststel wat voor een gelul sommige mandatarissen van diverse partijen uit hun mond laten rollen dan vrees ik dat ik op 20 mei mijn cijfers hier en daar toch wel zal moeten wijzigen. 

Ik verzoek mijn lezers om mee te werken aan volgende enquête.

U kan uw keuze laten geworden door bovenaan links te klikken op CONTACT of tijdens onze ontmoeting uw voorkeur aan te geven. U kan (in volgorde van uw eigen belangrijkheid) drie zaken opgeven uit onderstaande lijst. Ik geef dan drie punten voor uw eerste (en voor u belangrijkste, twee punten voor uw tweede en één punt voor uw derde item. Op het einde (u kan kiezen tot en met zaterdag 18 mei a.s.) tel ik alle punten van alle deelnemers samen. Wat het hoogste scoort is dan de hoofdreden waarom de deelnemende Vlamingen het beu zijn of wat ze wensen gerealiseerd te zien door de volgende regering.

Hier zijn de 13 mogelijkheden waarop kan worden gestemd:

01.  Zichzelf financieel bedienende politici moeten eruit.

02.  De niet stiptheid van de treinen bij de NMBS.

03.  Het te laat en te vroeg vertrekken van de trams/bussen bij DE LIJN.

04.  De vreemdelingen moeten direct buiten.

05.  Vlaanderen moet stoppen met de Walen te sponsoren.

06.   Het dure en niet effectieve Europees parlement, ergo Europa dient te worden verlaten.

07.  De senaat moet weg.

08.  Vlaanderen moet een volledige Europese deelstaat worden.

09.  De niet werkende en niet onze taal sprekende vreemdelingen moet men eruit gooien.

10.  De rijken dienen minstens hetzelfde percentage belasting te betalen als zelfstandigen en loontrekkenden.

11.  Justitie dient elkeen gelijk te behandelen.

12.  BTW op energie moet terug naar 6 %.

13.  Minimum pensioen dient voor elkeen gelijk te zijn. Tijdens de werkperiode werd je beloond voor dat werk. Pensioen is iets dat je krijgt om goed te leven. 

Na één jaar de hand aan de pols te hebben gevoeld in Vlaanderen durf ik te stellen dat de Vlamingen heel veel beu zijn. Dit vertaalt zich – door hun gemakzucht want zij hebben het nog steeds te goed – in een nooit gezien lafheid, een laat maar gaan, laat maar lopen-houding, die steeds erger wordt. 

‘Wat kunnen we eraan veranderen’ en ‘We hebben het toch goed in ons land’ zijn de twee enige zinnen die ze kunnen uiten. 98,1 % van hen wil niet denken aan de realiteit dat – op een dag – de staatsschuld van 456 miljard euro ofte 18,24 biljoen oude Belgische frankskes zal dienen te worden betaald. En die staatsschuld stijgt elke maand met minstens één miljard euro!

Als er een regering komt die de ballen aan het lijf heeft om te willen beginnen DENKEN aan dit immens probleem dan ben ik al tevreden. De laatste halve eeuw was er nooit zulke regering in ons land.

 

EN DAN BEDOEL IK NIET ALLEEN EUROPA MAAR . . .

. . . ook en vooral ons koninkrijk en dan vooral Vlaanderen.

Waar politici van regeringspartijen steeds opnieuw die bevriende hoogleraars vinden om ons voor te liegen hoe goed het in dit land is, Joost (of God) mag het weten.

Die professoren gooien ons, om de haverklap, om de oren met percentages die nergens op trekken. Neem nu die professoren die – twee maanden geleden – in de media volop mochten lullen dat onze koopkracht is verhoogd.

Verhoogd? Waarom kosten de twee krentenbroodjes die ik regelmatig bij Diema koop plots 5,50 euro i.p.v. één jaar terug slechts 4,30 euro? Of waarom kost die lekkere ijs van Maxzim in de Hertstraat te Oostende niet langer 3,70 euro maar (één jaar later) plots 4,30 euro? Waarom kost de brandstof voor auto’s per liter meer dan tien eurocent extra dan één jaar terug? En dan zwijg ik nog over de lekkere Luikse wafels die zomaar eventjes 25 % duurder werden. Van twee euro naar twee euro vijftig! 

Die politici en hun vriendjes (de hoogleraars) mogen me eens bellen om uit te leggen hoe ze die verhoogde koopkracht berekenden.

Zijn de lonen van de gewone werkmensen en bedienden evenzeer met 25 tot 28 % verhoogd het laatste jaar?

Hoeveel worden die professoren betaald om die volksverlakkerij te verkondigen? Krijgen ze daarom – in bijvoorbeeld Villa Politica – goed betaalde vergoedingen als commentator? En dan heb ik het hier nog niet eens over de spreekbeurten die magistraten, politici, maar evenzeer die profs, zoveel mogelijk trachten te geven. En hun vergoedingen daarvoor worden (alvast in de meeste gevallen) geboekt als . . . grijns . . . verplaatsingskost! Tja, het is bij de leiders van een volk dat men leert om geld te verdienen in het zwart.

Heb ooit geweten dat zo iemand 250 euro kreeg om precies 14,8 kilometer te rijden (met de fiets) en dan heb ik het hier over de heen- en terugreis. Oh ja, hij hield ook nog tachtig minuten een spreekbeurt! Tja . . .

Bovenvermelde verplaatsingsvergoeding is eerder het minimum dan het maximum. Als je dan beseft dat er profs zijn die meerdere spreekbeurten geven per etmaal . . . 

 Wees niet bang dat u dit lezen zal in uw dagelijkse krant. Het, zichzelf verrijkende, establishment geniet nu eenmaal de onvoorwaardelijke steun van de ZWIJGENDE media.

 

DAG VAN DE VRIJE PERS . . .

. . . en er, in de Bozar te Brussel, uitgegooid omdat ik een flyer verspreidde over het niet bestaan van de Persvrijheid in Vlaanderen.

Ik kom hier – in een van volgende MIJMERINGEN . . . uitvoeriger op terug. Dien eerst nog een en ander na te gaan. 

Maar erg is zoiets toch wel . . .

 

WAAR BEGOT HALEN ZE TOCH DIE CIJFERS?

Dit weekend (4 en 5 mei 2019) las ik in onze Vlaamse media dat de helft van ons Vlaamse volk de vluchtelingen effectief weg wil. Dat schrijf ik al 53 weken en zie, nu mogen de desktopschrijvers het  - eindelijk, oef -  ook publiceren in de krant.

Eén jaar terug was het (volgens mijn eigen cijfers) al 49,2 % der Vlamingen die dat wou. Momenteel is dat opgelopen tot 57,1. Nu ja, het is al langer dan vandaag dat de cijfers van de dagbladpers niet kloppen.  


LAAT ONS - HEEL EVEN - EERLIJK ZIJN 

In mijn gedrukte versie van 't Stropken publiceerde ik dat de Islam (lees gerust ook: de allochtonen) over hooguit een paar decennia de meerderheid zullen vormen van onze federale en lokale regeringen. In onze nationale havenstad nummer één leven al meer allochtonen dan autochtonen. 

Geen kat, zelfs niet het CENTRUM VOOR RACISME zal dit loochenen. Wat komt de meerderheid van die mensen hier feitelijk doen?

Als ze vertrekken uit hun land dan is het steevast richting Europa. Hun - aangehaalde - reden is: we leven in oorlogsgebied en zoeken veiligheid binnen de Europese grenzen..

Nu, dat vind ik een juiste en gegronde reden. Niemand hoeft voor mij te leven in een regio waar het onveilig is.

Dat die vluchtelingen ook nog 7.000 tot 15.000 euro, al dan niet met de medewerking van politici van het N-VA, kunnen betalen aan mensensmokkelaars, kan ik evenzeer nog aanvaarden als geloofwaardig.

Al wat daarna volgt, daar heb ik serieus mijn twijfels over. 

Die allochtonen die veiligheid zochten zijn blijkbaar te dom om te snappen dat Bulgarije, Roemenië en andere Oost-Europese landen effectief horen bij het Verenigd Europa. Daar wandelen ze dus straal voorbij. Een paar honderden kilometers verder is er dan Polen en Hongarije maar daar zijn ze niet welkom. Niet omdat de Polen en Hongaren onmenselijke Europeanen zijn maar omdat hun leiders zich - in tegenstelling met de Belgische regeringen van deze eeuw - realiseren dat 98 % van die oorlogsslachtoffers gewoon econmische profiteurs zijn. Niks minder en niks meer!

Eens ze hier zijn dan begint de ellende voor ons eigen volk en voor de politie pas echt. Ze moorden elkaar uit of tenminste ze laten toe dat hun kinderen vermoord of gedood worden. Is het niet tijdens een vluchtpoging waarbij ze, door de politie, worden aangemaand te stoppen, dan is het in een opvangcentrum te Broechem waar ze hun kind zomaar laten vermoorden omdat ze de rekening noch moeten betalen aan . . . hun mensensmokkelaars. 

Ik heb, onder mijn lezers, een zestal onderwijzers en leraars. Geen van hen kent de ander(e). Alle zes zeggen ze dat het niet plezant meer is om les te geven. Alle zes zeggen ze evenzeer dat ze niet eens meer kwaad durven kijken naar een allochtoon kind omdat ze angst hebben dat 's avonds aan de schoolopoort er tien tot veertig allochtone volwassenen effe langskomen.

Tja . . .

Hoe kan je dan nog les geven? 

Allochtonen zijn blijkbaar zo dom dat ze alles geloven wat een of andere ruziestoker hen voorkauwt. In een lagere school te Schaarbeek werd gesuggereerd dat een allochtoon kindje van vier op de school zou zijn vekracht? Lijkt me een erg ongeloofwaardig verhaal MAAR voor allochtonen is elk feit, elke halve waarheid en hele leugen voldoende om keet te schoppen.

Ik was er niet bij maar dit lijkt me een heel sterk en straf verhaal. Als het waar is dan ligt hier voor het korps van procureurs-generaal een hoogdringende taak. Het moet toch geen maanden duren om uit een kind van vier jaar de waarheid te sleuren.

Bernard Clerfayt, de Schaarbeekse burgemeeser  diende klacht in tegen C.S.D. en Y. Y die in de gemeenteraad zetelen te Brussel

Die zouden op social sites gescnadeerd hebben dat de school 'une école de pédophiles' was. 

Achteraf zegden ze - om hun vel te redden? - 'We zeiden enkel wat iedereen dacht, zonder ooit op te roepen tot geweld'.

Nu is het van twee één: ofwel was dat laatste het geval en dan zijn ze de twee oerdomste gemeenteraadsleden van het hele land, ofwel wilden ze bij de allochtone gemeenschap wel degelijk oproer doen kraaien!

Wedden dat, als ik krak hetzelfde doe, men mij minstens eens oppakt om het te komen uitleggen? Nu ja, die allochtonen mogen ook veel meer dan de autochtonen in ons land.


MEDIAHUIS IN ACHTERVOLGING

Dat NV De Persgroep, aja Medialaan, Europese betrachtingen heeft, weet elkeen al langer dan vandaag. Momenteel is deze mediagroep de grootste van de Lage Landen anno 21ste eeuw. Ook  in Denemarken staat - grin & sic! - een vrouw aan de leiding van het dagbladbedrijf van Christian Van Thillo.

Maar zie, CEO Gert Ysebaert van concurrent Mediahuis laat zich niet onbetuigd. Mediahuis bracht vorige maand een bod uit op de grootste Ierse dagbladuitgever, Indepent News & Media. Ofte de familie Leysen wordt wakker.

Pa André zal tevreden kijken naar zoon Thomas.


REDERIJKER STIJN DE PAEPE

Een lezeres vertelde me op facebook dat Stijn De Paepe een boek uitgaf met gedichten  en daardoor op televisie kwam.

De rederijker had het donderdag in zijn dagelijkse dagvers over MEINEED.


Meineed

u kent wel die politici

die 'sociaal voelend' heten,

maar 't fijne van de kleine man

intussen niet meer weten.


'Meer werk! Meer loon!'' Per megafoon

blijkt alles op te lossen.

Inneen zijn zij, de eerste mei,

nog rooier dan de rossen.'


VANUIT BISTRO 't VLIEGPLEINTJE . . . 

. . . aan de Torhoutsesteenweg wens ik jullie allen een aangename werkweek toe.

De kans is groot dat je mij daar op donderdagavond (nadat ik van de BonAps kwam) ontmoet zo rond 18.30 - 19.20 uur. 

Heb daar met name ontdekt dat men hier op donderdagavond een heerlijke steak met smaakvolle frietjes, salade en mayo eten kan voor de fantastisch lage prijs van amper tien euro. Niet dat ik me dit nu elke week kan veroorloven maar om de drie weken moet dat lukken. Een 33 cl pils van Jupiler kost er 2,40 euro ofte 7,27 euro de liter en dat alles wordt geserveerd door twee knappe, glimlachende dames.

Misschien is dit wel een goeie plaats om een eerste gespreksavond te organiseren: 

. . . . . . . . . . . . . MIJMERINGEN & STEAK FRITES!

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  WEKELIJKSE  MIJMERINGEN . . .  VAN 29 APRIL 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                                   reacties steeds welkom op roger@stropken.be


52 WEKEN MIJMERINGEN . . .

Beste lezeressen en lezers,

Dank om ervoor te hebben gezorgd dat deze site (op één dag na) één jaar bestaat. Ik had het nooit gedacht. Mijn vorige site COMMENTAAR.BE heb ik amper 11 weken volgehouden. Nu ja, dat was van op Tenerife. Informatie verzamelen en flyers verspreiden aldaar was minder makkelijk en succesvol dan vanuit de heimat. Is dus ook één van de redenen  waarom ik terug naar Vlaanderen verkaste.

Om jullie te danken publiceer ik deze week mijn OPEN BRIEF AAN KONING FILIP die ik d.d. 8 december plaatste in de gedrukte versie van 't Stropken. De tekst, die jullie vinden gans onderaan de MIJMERINGEN van vandaag, is lichtjes gewijzigd. Bedenk dat die tekst vijf maanden terug werd geschreven. 

Voor hen die alsnog een exemplaar wensen van dat gedrukt blad, gewoon via CONTACT (links boven) uw gegevens bezorgen.


WAT EEN OUD GELUL !

Onze politici zijn - voor hen die er mochten  aan twijfelen - weer allen in volle verkiezingscampagne. Ze vinden maar ideetjes uit en plannen van alles dat ze - als we het eerlijk willen bekijken - al veertig jaar weten maar nooit realiseerden. Maar nu, nu gaan ze het (tenminste tot en met 26 mei a.s.) echt waar maken. 

Zijn er echt Vlamingen die de veelbelovers van CD&V, N-VA, OPEN VLD EN SP.A nog geloven? Arme Vlaamse mensen dan!

Ik ga ze hier niet brengen, al die politieke beloftes die ik - alleen reeds deze maand - hoorde en las. Ik zou drie secretaressen nodig hebben om het allemaal in te tikken.

Bedenk, waarde lezer, dat in amper vier jaar tijd - eind 2014 tot eind 2018 ergo tijdens de regering MICHEL I (het slaafje van Meester Bart De Wever) - onze staatsschuld is verhoogd met precies 20 %, zijnde van 380 miljard euro naar 456 miljard euro. 

In Nederland werd in 2018 een winst geboekt van twaalf miljard euro. Hier verhoogde de staatsschuld met een bedrag dat hoger lag.

Om het volk (u en mij) te misleiden verlenen de bevriende hoogleraars hun medewerking en stellen - middels het uitdrukken van percentages waarbij ze angstvallig de juiste cijfers vermijden  maar ook middels hun gelul dat de koopkracht is verhoogd - dat het oh zo goed gaat in dit landje! 

Boerenbedrog van het hoogste gehalte dus.

Wakker blijven is dus de boodschap en door wekelijks deze site te lezen, zal je alvast daarbij geholpen worden. 

Vrijdagavond 28 april 2019 was ik overigens op een mooi initiatieef van de Oostendse JCI. In de Peugeot-garage van Piet Linden (op de Torhoutsesteenweg) had het team van de lokale JCI-voorzitter Bart Maessen de halve garage omgetoverd tot een echt toffe eventruimte. 

Marie-Charlotte Vanhaverbeke, het vat vol dynamiet/k, ontving, samen met de andere leden van JCI, de gastsprekers en de geïnteresseerde luisteraars. 

Jammer van de toch wel erg teleurstellende hoeveelheid aanwezigen. Dit initiatief verdiende beter!

Onder de sprekers een aantal heuse kleppers die al decennia in de nationale politiek zitten. Ik ga hier geen namen noemen maar elk van de sprekers die de traditionele partijen vertegenwoordigden, hebben me vrijdagavond gewoon bevestigd wat ik hierboven stelde: gelul over het verleden waar ze niks aan hebben gedaan.

Moderator van dienst was Bart Coopman van de West-Vlaamse televisiezender FOCUS TV. 


OCHARME 1,7 MILJARD EURO

Dat is het bedrag dat in 2018 werd vastgesteld als . . . gevonden crimineel geld.

In werkelijkheid is dat niet eens het bedrag dat per maand wordt verdiend aan crimininele activiteiten in ons landje!

Pff, och .... laat maar . . .

Een heuse crimineel (of criminele organisatie) bezit al langer dan dit jaar een eigen bitcoin.

Een interessante wereld overigens, die van de bitcoins. 

Het stopzetten (en uit de handel nemen van het biljet van 500 euro) is dan ook een compleet zinloze maatregel van Europa.

Nu ja, elkeen weet al langer dan vandaag dat de domste nationale politici van het Verenigd Europa zich inderdaad hebben verenigd in . . . het Europees parlement.


DE VERKIEZINGSMOP VAN DE MAAND APRIL 2019

CD&V (zeg gerust: alleenheerser Wouter Beke) gooit Hilde Crevits in de verkiezingsstrijd. Nu heel effe niet lachen, waarde lezer(es). Wouter doet dit door Hilde als kandidaat-minister-president aan te duiden! Ocharme CD&V, Wouter Beke en schaapje Hilde Crevits.

Als Crevits na de eerstkomende verkiezing minister-president wordt in de Vlaamse regering ga ik te voet naar Lourdes. Ik bedoel Lourdes-Oostakker maar dat is ook al een serieuze wandeling. 

Kandidaat medewandelaars mogen zich nu reeds aanmelden middels (zie links boven) CONTACT. Maar ik be overtuigd dat we niet zullen moeten aanzetten.


NUMMER 20: JOE BIDDEN

Ik bewonder zijn moed en narcisme om zijn geld - nog maar eens - weg te gooien in een onmogelijke missie, zijnde president worden van de Verenigde Staten van Amerika.

Joe is inmiddels de twintigste kandidaat die meedingt om, binnen de democratische partij, de kandidaat te worden  die het (over minder dan 19 maanden) moet opnemen tegen de huidige - EN volgende - president aka Donald Trump. 

Hoe meer kandidaten bij de democraten, des te meer lacht den Donald zich een breuk. Nu ja, ik orakel al bijna één jaar dat Donald Trump de volgende president wordt van de Verenigde Staten. Ook in Amerika is politiek overigens niks ander dan rekenkunde, meetkunde en algebra. Maar dat schreef ik hier al veelvuldig.


PIETER BLOMME EN JASPER D'HOORE IN DE TIJD !

Zaterdag 27 apil 2019 gingen beide heren hun stof halen in het buitenland!

Uit zes landen haalden ze zeven ideetjes.

Ik ken een aantal van die gebrachte ideetjes zoals dat van de Zwitsers en de Noren, twee landen die het economisch erg goed doen. Geen bemiddelde Noor bezit geen eigendom op één of ander warm eiland.

En ja, dat waren positieve feiten die beide journalisten brachten. Van drie andere landen weet ik te weinig om er een oordeel over te brengen.

Uit Nederland haalden Jasper en Pieter de OV-chipkaart. Het een goed idee vinden om dit hier te starten, lijkt me heel kort door de bocht. Ik bezit al vier jaar zulke kaart en dat is pepeperduur reizen, hoor!

Vooreerst moet je die kaart aankopen.

Ik dacht dat ik toentertijd 7,5 euro betaalde. Best prijzig voor een kaart die je niet echt heel veel voordeel oplevert. 

De bus is in Nederland veel duurder dan in Vlaanderen en een treinticket kost daar net niet het dubbele van hier. 

Nu ja, het is met de intikkers van teksten bij De Tijd net zoals bij alle andere bladen: men schrijft maar wat want men wordt betaald om dat te doen en die 'domme Vlamingen' slikken toch alles wat men hen te lezen geeft.

Zo een gelul lezen in Het Laatste Nieuws, ok, daar kan ik best mee leven. Maar in de krant waar Isabel Albers redactiedirecteur is, neen, zoiets verwonderde mij ten zeerste. Koele en slimme  dame overigens.

Het weze duidelijk dat ik de mening ben toegedaan dat men enkel iets echt positiefs dient te vermelden als dat door (in dit geval) de Nederlanders echt als positief ervaren wordt.


KRIS LUYCKX MAAKT VAN SPIJTOPTANT EEN HEILIGE

Dejan Veljokovic, de voormalig foefelende voetbalmakelaar heeft een deal gesloten met het gerecht.

En zie, zijn advocaat, Kris Luyckx, doet in een interview precies alsof zijn klant een heilige is. 

Maar ja, we leven nu eenmaal in het land waar decennialang gefoefel, belastingsontduiking en andere misdaden heel makkelijk de weg vinden naar seponering en regelingen à la Belgique.


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Dat Bart De Wever in Vlaanderen de tweede machtigste man is, zal niemand mij tegenspreken. Ik ben telkens verrast te vernemen dat mensen in 85 % van de gevallen fout antwoorden op mijn vraag 'Wie is, volgens jou, de machtigste man van Vlaanderen?

Geloof me vrij, geachte volgers, het is gegarandeerd niet de burgemeester van Antwerpen die deze week (in interview nummer 11.256 van dit jaar!)  zijn waarheid uitte: 'Als kind droomde ik over een soort almacht' .

Nu ja, als je zijn gezicht ziet (niet alleen op de foto op pagina 12 van De Tijd van zaterdag 27 april ll.) dan zie je dat hij inderaad nog steeds droomt van ALMACHT. En ja, ik geef volmondig toe dat Bartje zijn kinderwens ten volle heeft gerealiseerd. Bravo man! 

Uiteraard zijn die laatste twee woorden niet echt ontdaan van enig terecht sarcasme . . .

Nu ja, de twee machtigsten van Vlaanderen bezorgen elkaar ongetwijfeld regelmatig diensten allerlei. Evenwel vrees ik dat al die publicaties in de media van NV De Persgroep toch wel de spuigaten beginnen uit te lopen.

De machtigste man van Vlaanderen bepaalt wie - hoe lang - in zijn media onbeperkte aandacht mogen krijgen. Als Christian op een dag met het verkeerde been uit een bed stapt dan laat hij die tijdelijke vriend zo weer vallen. Daar bestaan voorbeelden legio van.


WIE CONTROLEERT DE WAARHEID?

Goeie vraag, geachte (niet onknappe) rector van de Vrije Universiteit Brussel

Als ik het me goed herinner dan was het ene Lenin die ooit de vraag stelde 'Who controls the controllers'.

Anno 21ste eeuw bestaan in dit apenland niet eens meer controleurs binnen de media. Waar zou men dan the controleurs van de controleurs moeten halen?

U had het, waarde Caroline Pauwels, in uw column van vorige week woensdag 24 april 2019 over de vrije pers. 

Met mijn getuigschrift van (amper) lager middelbaar wil ik niet eens de strijd aanbinden met u want u bent - gegarandeerd, en dat zeg ik zonder enig sarcastisch bijgevoel - geleerder dan mij.

Anderzijds geloof ik dat de persvrijheid in ons land niet in gevaar dreigt te komen. Die persvrijheid bestaat al jaren niet meer. Iets dat niet bestaat, kan niet in gevaar gebracht worden of zit ik - grijns - fout met die redenering?

De juiste datum weet ik niet maar het was de dag dat Christian Van Thillo aan Pol Deltour een aantal (maar zeker geen dertig!) zilverlingen toewierp en zei 'Vanaf nu Polletje, ga je mooi in de sporen lopen die ik voor u uit zal tekenen'

Sindsdien verwaterde de onderzoeksjournalistiek meer en meer. Nu ja, van 260.000.000 euro winst kan er moeilijk één miljoen euro worden gereserveerd voor die goeie, ouderwetse onderzoeksjournalistiek!  Laat staan dat er geld zou beschikbaar zijn om de criminele daden (tegen iemands' menselijkheid) van zijn gazet wieder gut zu machen!

SPREEK VRIJUIT, LUISTER RESPECTVOL, VERSCHILLENDE MENINGEN MAKEN HET VERSCHIL is overigens het thema van de vijfde Difference Day die in de Bozar te Brussel doorgaat aanstaande vrijdag 3 mei. Allen daarheen!


HET HEEFT EEN JAAR GEDUURD . . .

. . . maar het is overduidelijk dat politici en schrijvers van dagbladteksten toegeven dat ze me lezen. Meer nog: ze durven het EINDELIJK aan om onderwerpen die ik al één jaar publiceer ook te behandelen. Nu ja, het zal hen geen vrienden bezorgen binnen de wereld van het establishment, politici, magistratuur en media.

Neem nu Bart Haeck, de man die zaterdag in commentaar van de financieel econmische De Tijd durfde te stellen 'Geen enkele politieke partij doet voorstellen die de staatsschuld onder 100 procent van het bbp duwen of het gat in de begroting verkleinen'

Beste heer Haeck, ik publiceer dat al drie jaar waarvan de laatste 364 dagen op deze site. Ik vind het moedig dat u dit durfde te publiceren. Als u ooit eens naar Oostende komt, just call 0468 570829.

Politici, ze houden de massa dom met percentages die ze - met behulp van bevriende professoren - aanpassen naar gelang tijd en noodzakelijkheid.


TERREUREXPERT . . . ! ?

Dat gazetten feitelijk rollen papier zijn die werden bedrukt, gesneden en gevouwen, dat weet elk van mijn lezers.

Dat hun uitgevers mensen in dienst hebben die letters, cijfers, leestekens en foto's plaatsen om te worden op het wit papier gedrukt, weet elk van die lezers evenzeer.

Waar de domheid van die tekstschrijvers ooit eindigen zal . . . dat weet zelfs ik niet. Intik-, taal- en rekenfouten , maar ook onjuiste data en feiten,  vliegen ons in die kranten om de oren als de rijstkorrels in een (overigens heerlijk potje) rijstpap van het huismerk Delhaize aan amper 59 eurocent.

Dat ze nu ook al een (niet lachen ergo ernstig bijven a.u.b.) heuse terreurexpert publiceren in de kranten van Van Thillo . . . 

Die (vermeende?) terreurexpert Pieter Van Ostayen mag verkassen naar de politiek. In één zin slaagt hij er in om tegengesteld gelul te vertellen. of wat dacht je van 'Buiten Europa mag je zeker nog dergelijke aanslagen verwachten, maar je bent nooit zeker dat het ook hier nog kan gebeuren'.

Even verder stelt hij 'IS zal nog meer toeslaan zoals in Sri lanka, maar waarschijnlijk niet bij ons'.

Wat zuipt zulke expert om zo'n gezever te uiten? 

IS zal zeker nog toeslaan in Europa. Daar zet ik best wat geld op in.

Op één punt heeft Van Ostayen gelijk, en dit in tegenstelling met John Crombez: de Islam verovert de hele wereld en dat zal sneller geschieden dan men denkt. In het gedrukte 't Stropken stond dat ook al te lezen!

Vooraleer hoofdredacteurs schrijvers allerlei nog verder toelaten om dergelijk gelul afgeprint te zien in hun dagblad, ware het misschien beter om eerst eens met een heuse terreurexpert een degelijke gesprek te hebben. 

Ik weet dat men nu naar mij kijkt en zegt dat ik dat hier best mag publiceren. Maar dat zal dan voor na mijn verlofperiode zijn. Van een ding ben ik 100 % zeker: we krijgen dit jaar in Europa nog een serieus IS-event te slikken.

Hebben 'the believers' ongelijk als ze stellen dat die Parijse brand een vergelding was?


ZINLOOS . . .

In wat voor een klereland leven we feitelijk? En neen, ik heb het eens niet over de politici noch over de magistratuur. Toch niet wat het pure, naakte feit betreft.

Als men zelfs in Veurne halfdood wordt geslagen en een priem in de schouder krijgt, waar is men dan nog veilig?

Ik vind zoiets vreselijks. Nu ja, misschien ben ik te gevoelig. Ik vind het al erg dat een compleet dronken (met een duidelijk gestolen bovenstukje aan)  klerewijf in de Lafayette zomaar een pint over iemand gooit omdat die persoon haar niet de nodige aandacht gaf. Dat ze ook andere mannen overgoot met bier en achteraf nog met glazen mocht gooien . . . tja, in ons land mag alles en krijgen de boosdoeners nog gelijk ook.

Ik begin - net als vele Vlamingen - meer en meer voorstander te worden van directe vergelding door de magistratuur. Voer maar de doodstraf terug in voor mensen van wie 100 % vaststaat dat ze een ander hebben vermoord. Geen tijdrovend proces meer. iemand vermoord . . . Ga niet naar Af, noch naar de Gevangenis. Wij brengen u wel naar de gaskamer.


MAG IK HEEL EFFE ? DANK . . .

Peilingen . . . ik zeg al decennia dat ze - althans in Vlaanderen - op niks trekken. Dat politieke partijen daar hun geld aan uitgeven, daar kan ik echt niet bij.

Maar, vooraleer hier verder op in te gaan, staan jullie mij a.u.b. toe eens mijn eigen voorspelling (en die van de door mij uitgevoerde enquete) die ik publiceerde op maandag 25 maart 2019 terug te publiceren.

CD&V       13,9 %

GROEN         23,9 %

N-VA          29,1 %

OPEN VLD 10,5 %

PVDA         4,4 %

SP.A            9,4 %

VLAAMS BELANG   8,8 %

Los van de hierboven vermelde cijfers – die overigens gewoon de som van de cijfers is – van de door mij gevoerde enquete, maakte ik mijn eigen schatting die tot stand kwam door de vele gesprekken die ik de laatste maanden had zowel op partijpolitieke meetings als op de straat, in een kroeg of eender waar. U zal zien dat die serieus scheelt met die van hierboven.

09,8 % - CD&V

24,2 % - GROEN

24,2 % - N-VA

10,4 % - OPEN VLD

06,3 % - PVDA

12,7 % - SP.A

12,4 % - VLAAMS BELANG

25 maart, dat was de periode dat elke peiling N-VA nog boven de 31 % gaf. Persoonlijk hield ik het voor de partij van Bartje De Wever op 24,2 % die dag.

En zie, N-VA haalde vorige week nog maar 27,9 %. Dat is amper 3,7 % hoger dan mijn peiling en we zijn nog 27 dagen verwijderd van de kiesdag!

Vlaams Belang (die ik 12,4 %) zag halen op 26 mei, flirt (volgens de laatste peiling) met de 10 % grens

Volgens de laatste peiling ligt PVDA overigens slechts 0,4 % achter op de door mij voorspelde 6,3 %.

Waar CD&V die 14,7 % zal halen, mag enkel Wouter Beke momenteel weten. Misschien in Plopsaland! Idem dito met OPEN VLD  die 14,2 % haalde in de laatste peiling.

ALs ik dan ook de cijfers van de laatste peilingen in politiek Wallonië bekijk dan is de idee van een nationale coalitie PS-SP.A met PTB-PVDA, Ecolo-Groen en Vlaams Belang er een die de 76 zetels makkelijk halen kan.

CONCLUSIE: als die vier kleine Vlaamse en de drie hier genoemde Waalse partijen verstandig doen dan krijgen we een unieke regering die de traditionele poenpakkende regeringspartijen naar de bank verwijst.


IK GA STRAKS . . . 

. . . eens luisteren of de twee kemphanen van de Oostendse gemeenteraad inmiddels hoffelijker zijn geworden en of de voorzitter van de gemeenteraad al wat haar op zijn tanden kreeg om zijn functie niet te laten domineren door Bart Tommelein. 

Tot volgende week en . . . veel leesgenot met onderstaande OPEN BRIEF.


------------------ VERJAARDAGSGESCHENK AAN LEZERS------------------


OPEN BRIEF AAN KONING FILIP


Majesteit,

 


Er komen andere tijden . . .

Voor dit eerste nummer van het nog enig kritisch, onafhankelijk maandblad in het Nederlandstalig deel van uw koninkrijk, neem ik - net zoals u de vrijheid neemt om uw volk jaarlijks tweemaal toe te spreken - de vrijheid om mij tot u te richten.

Sire, ik ben zeker dat u een sociaal mens en een goede vader bent die het beste wenst voor zijn gezin en voor zijn volk. Wij dienen niet over alles gelijk te denken om naar hetzelfde doel te reiken. Ik tikte deze tekst met de beste bedoeling in en ja, majesteit, ik zou graag zien dat ons koningshuis de populariteit van het Huis van Oranje benadert. Ik ben daar, in stilte, best jaloers op. Om het (bijna) met een slagzin van de krant Het Laatste Nieuws te zeggen: dit zat, sinds uw toespraak dd. 20 juli ll., . . .  IN MIJN HOOFD & IN MIJN HART!

Er is ooit gezongen ‘Er komen andere tijden, er is gevochten voor een nieuw fatsoen’. M.i. mag de tijd komen waarbij - net als Chroesjtsjov in uw geboortejaar - er eens met een schoen op de tafel wordt geklopt. Boudewijn De Groot had dezelfde voornaam als de, door u erg geliefde, oom die de koninklijke vasthoudendheid had om dd. 03 april 1990 de regering eens 36 uur het bos in te sturen. Het plegen van abortus was niet echt de idee van Onze Schepper. Helaas is de legalisering van de moord op een ongeborene niet het enige dat normen, waarden en respect bij ons volk grondig heeft gewijzigd. It’s time to change!

Uw volk kent de eigen buur(t) niet langer. Velen menen dat facebookvrienden ideale kameraden zijn! Gelukkig is onze dichte buur veel meer waard dan de verre vriend. Een halve eeuw terug werd de hele buurt geactiveerd als iemand ziek was of hulp nodig had. Peu importe of die graag gezien was of niet. Op heden lig je drie maanden dood en geen enkele buur weet het. Normen, Sire?

Ons land verwerd, door politici die hun partijen en zichzelf verrijkten, tot de natie waar de schuld stijgt met 155 oude Belgische franken. Sire, per ingezetene en per dag! Dat is 3,90 euro, de prijs van een Duvel in café Stad Aalst in de koningin der badsteden. Op jaarbasis bijna anderhalve keer mijn pensioentje van 879,99 euro! Majesteit, heeft u enig idee hoeveel mensen niet eens duizend euro per maand hebben terwijl onze regering (zelfs vooraleer de stoomboot met dat cadeaugeld in de haven ligt) voor haar politieke vriendjes ongelimiteerd en straffeloos voor de Sint blijft spelen. In uw koninkrijk speelde men in 2018 dagelijks voor een wel erg gulle Sinterklaas!  

 

 Normen, waarden & respect!

Majesteit, ik wil via www.stropken.be en dit blad de burger wakker maken vóór politici, middels regeringen allerlei, ons volk compleet in de diepste armoede hebben doen belanden. Met het geld dat onze politici zichzelf (en elkaar), sinds WO II, schaamteloos toebedeelden wordt de staatsschuld van 453.000.000.000 euro, zijnde 18.200.000.000.000 oude Belgische franken, zo afbetaald! Sire, geen vijf politici van onze regering kunnen zomaar op zicht zeggen dat het laatste bedrag 18,2 biljoen frank is ofte 1.650.000 Bef schuld per inwoner!

 

Bent u, majesteit, wel echt op de hoogte van de graaicultuur die op heden volop woedt? Politici die veel weten dat verzwegen moet blijven, krijgen een baantje toebedeeld van 276.000 tot 495.000 euro PER JAAR om . . . hun pensioen af te wachten. Parlementsleden van 60 vangen 400.000 euro om (het kind moet een naam hebben, nietwaar, Sire!?) zogezegd een nieuwe baan te vinden! De honderdduizenden euro’s swingen richting politici alsof onze staatsschuld geen 453 miljard euro bedraagt maar alsof we een batig saldo hebben staan van miljarden. Volksverlakkerij tiert welig in alle parlementen. Politicmillions kent enkel winnaars die . . . nooit een inzet plaatsten!

Er zijn van die, zichzelf bedienende, politici legio voorbeelden. Laat mij er eentje vertellen.

Ik ken, net als velen, een inmiddels overleden politicus. De kinderen raakten het rap eens over het zwart geld van ‘papi’. Zij verdeelden dat snel, keurig en zonder enige ruzie, onder elkaar. In dit land kan zowat alles en niks lijkt onmogelijk maar zij waren zo verstandig om te beseffen dat men nu eenmaal (grijns) moeilijk naar de rechtbank kon stappen om een zwarte erfenis te claimen. ‘Trop is teveel’, zou Paul Vanden Boeynants zeggen . . .

Dat deden zij echter wel om de 83 miljoen euro officiêle erfenis verdeeld te krijgen Tja!

Majesteit, het ligt wellicht aan mijn laag schoolgetuigschrift (van amper lager middelbaar) maar kan u mij op een dag, hier in Oostende, eens uitleggen hoe je, in dit kleine landje aan de Noordzee, 3,3 miljard oude Belgische franken bij elkaar vergaart als . . . politicus? Mij lijkt zoiets onmogelijk. Ben ik te dom of ontzettend naïef?

Majesteit, maandag 19 november waren flikken uit Zottegem aanwezig in de Stroppenstad teneinde in te staan voor jullie veiligheid en die van het presidentenpaar Macron. Moeten u en ik, nota bene als intelligente Chinees astrologische ratjes, geloven dat ook maar één van hen ook 400.000 euro krijgen zal om, zoals Jo Van Deurzen, een job te zoeken? Sire, uw volk wordt belogen en bestolen waar het bij staat en niemand doet er iets aan! Deze regering heeft niks gedaan om onze bevolking van dienst te zijn. Van hun programma is zo goed al niets gerealiseerd. Ze heeft gezorgd dat de eigen medewerkers aan de snelheid van een F16 (of was het die van een F-35?) al te gekke salarissen of vergoedingen krijgt. Ik vrees dat die schandelijke zelfbedieningen ooit zullen leiden tot weinig leuke gele hesjestoestanden en het is niet de nestor van onze Belgische politiek die - door zijn correcte weigering van die vette ontslagpremie - daar iets zal aan veranderen.

Sire, met al mijn respect (en ja, dat is toch best aardig wat) naar u en uw gezin toe verzoek ik u niet langer vooral aandacht te besteden aan hen die het al goed genoeg hebben. Richt uw blik, en die van onze charmante koningin Mathilde (wat zag ze er weer ‘snel’ uit op 19 november in het druilerige Gent) naar de individuen die door beambten van uw koninkrijk niet correct werden behandeld en nergens het oor mochten vinden voor het rechtzetten van hun zware, criminele fouten.

Oh ja, waarde koning Filip, wellicht bent u – in een land waar dialecten zo mooi kunnen klinken – niet echt vertrouwd met het West-Vlaams taalgebruik. Mag ik desbetreffend u vriendelijk verzoeken uw provinciegouverneur te vragen wat ‘een snelle’ betekent in onze regio? Ik gebruik dit ‘snelle’ zowel voor de elegante moeder van uw kinderen als bij jullie oudste dochter. En ja, ik ben blij dat ik dit kan (en mag) doen. Het zijn allebei, echt waar, heel ‘snelle’ Madammen.

Scharen, borstels en oefenpoppen

Sire, als een plichtbewuste burger wil bijdragen tot het gemeenschappelijk goed, door zich in te zetten voor zingevende projecten (ik citeerde heel even uit uw laatste toespraak) en de moed heeft bijeen gescharreld om u aan te schrijven dan is dat (met alle respect naar volgende beroepen toe) niet om een nietszeggend antwoord te ontvangen van uw tuinier, uw kok, uw kuisvrouw, uw haarkapper, uw Huis van de Koning, uw chauffeur, de veiligheidsdienst of . . . uw secretaris.

Bestaat er iets mooier dan als koning acht brieven per etmaal te mogen lezen die u werden toegezonden door zij die u erkennen en in nood zitten? Hoeveel van die 160.000 naoorlogse verzoeken kregen een positieve oplossing?

Voor burgers die geen 500.000 euro verdienen om pakweg 666 minuten op een voetbalveld te staan, is hun vorst ook belangrijk. Er zijn onderdanen die per maand minder hebben dan wat elke voetballer in Rusland per minuut kreeg van de BVB, van ons!

500.000 euro is voldoende om kansarme kinderen, zoals Sigrid in het verhaal van hoogleraar Hendrik Vos (zie pagina 15), te voorzien van de nodige scharen, borstels en oefenpoppen.

Sire, Ad augusta per angusta! Als Sigrid kapster wordt, bewijst dit dat elkeen in ons landje een kans krijgt op een iets waardevoller leven. In het andere geval scheert de eigenwaarde van Sigrid nooit die hogere topI Dan blijft ze hangen in haar armtierig steegje. Is de betere toekomst, het geluk van allochtone en autochtone Sigrids, niet minstens even belangrijk als het miljoen euro dat door een voetballer elk trimester (elke maand?) wordt bijgeschreven op zijn rekening in Monaco?

Majesteit, volgende maand breng ik een interview met een lezer van mijn maandagse Mijmeringen. Een positief verhaal over een vluchteling die, als zelfstandige, hier zijn boterham met kaas en hesp verdient. Daar heeft ons landje hem goed bij geholpen. Verdient ‘ons’ Sigrid niet hetzelfde?

Jullie aanwezigheid op buitenlandse missies is van primordiaal belang. En ja, onze koningin en u doen dat echt gewoon . . . schitterend. Het establishment waardeert dat u hen soms tot graaf ‘slaat’. Voor deze Middeleeuwse traditie kan ik nog enigszins begrip opbrengen. Al meermaals bleek echter dat er zijn die de eer aan zichzelf mogen laten en - nadat ze zwaar uit de adellijke bocht vlogen - hun titel feitelijk beter terug zouden geven. Waarom de rechtszaak vs. Maurice Lippens pas geboekt staat in het jaar 2525 zou zeer de vraag moeten zijn die uw volk, Sire, begrijpen wil. 

Een koning aanschrijven, beste Filip, ik heb er heel wat ervaring mee, gelooft u me vrij. Helaas was geen van die pogingen (om een enigszins positief antwoord te bekomen) geslaagd. Noch de door u zo geliefde oom, noch uw vader, noch u waren geïnteresseerd om te vernemen wat o.a. mijn Staat mij heeft aangedaan. Erger nog: toen ik het aandurfde uw oom Boudewijn een tweede maal aan te schrijven, deelde mijn toenmalige wijkagent van Gent Zuid mij mede ‘Roger, gelieve de koning niet meer aan te schrijven, anders gaan we u in het Ghislain steken’. Tja Sire, het Ghislain, dat is de Gentse psychiatrische instelling, in de volksmond ‘het zothuis’ genaamd! Hoeveel ‘gekken’ acht u bekwaam om dit maandblad en www.stropken.be op poten te zetten om - op een welopgevoede wijze – de waarheid te ventileren over de regeringen van dit land die het veel beter konden doen dan ze deden de laatste halve eeuw?

       Warren Buffettt: ‘It takes twenty years to build a reputation and only five minutes to ruin it!’

Sire, het lijkt mij overbodig om u Warren Buffett voor te stellen. De man heeft, net als onze koningin en u, een smetteloze reputatie, een nooit bezoedelde naam. Was het niet Shakespeare die het, in Hamlet, had over . . . My reputation, My reputation, they stole my reputation! ?

Sire, u leest dra hoe levensbepalend familie in mijn hoofd en in mijn hart is maar mag ik, kort, vertellen hoe mijn Staat i.s.m. de familie Van Thillo (NV De Persgroep) op criminele wijze mijn goede naam vernielde en ik al bijna veertig jaar tracht excuses te bekomen van zowel de magistratuur, mijn democratisch land als van NV De Persgroep?

In grote lijnen had Warren Buffet gelijk maar als een krant mij op haar cover als AFPERSER betitelde, zonder dat er een vonnis was, dan mag die uitgever mijn vrijspraak publiceren en excuses aanbieden, zelfs na 39 jaar, nietwaar Jan Segers?

Mijn koning, ik ga niet te diep in over mijn ellende maar laat mij toch één aspect openbaren. Door die affaire heb ik Isabel, op twee maanden na, 37 jaar niet gezien! Kan u zich inbeelden dat u die prachtige dochter ‘het is een vrouwtje’ genaamd Elisabeth, even lang niet zien zou? Ik wens zulke hel haar ouders, maar ook niemand anders toe. Sire, dat is 14.141 maal wakker worden met de vraag hoe ik dit op kan lossen. Niet dus; ik ben net als Oltmans en Dreyfus het slachtoffer van criminele staatsbeambten die (door politieke bescherming) nooit mogen onteerd worden. Een misdaad begaan door magistraten, dat wordt nooit bestraft maar geniet promotie! Enkel de inmiddels overleden procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de heer Patrick Duinslaeger had het fatsoen om te prevelen dat magistraten best eens excuses mogen aanbieden!

Ik ben blij dat Isabel de job heeft die past bij het gen dat ze van hare pa erfde. Vooral het feit dat ze op identiek dezelfde wijze schrijft, bezorgde mijn hartje een goed, warm gevoel. Als communicatie- en marketingdirecteur te Erpe Mere heeft ze, in die twee maanden dat we elkaar vorig jaar zagen, de arbeidsvreugde hervonden die ze eventjes kwijt was. Het is het laatste jaar duidelijk merkbaar dat de communicatie bij dat bedrijf (met bijna achtduizend winkels in Europa) weer op punt staat. Dit betekent niet dat ik mijn kleinkinderen (of haar) kan zien en ja, dat doet pijn, elk etmaal opnieuw, dag na dag na dag na dag na dag na . . . !

Mijn ‘geloof’ in Justitie zorgt ervoor dat ik niet naar de rechtbank stap. Ik ben daar 100 % kansloos, dat bewezen ze de laatste 18 jaar. Georges (pagina 7, eerste kolom), kreeg gelijk. De creativiteit van de magistraten is eindeloos als het er op aankomt om mij oneerlijke vonnissen aan te smeren. De HRJ doet al 18 jaar alsof haar neus bloedt. De magistratuur weert stukken uit mijn rechtszaken, vervalst adressen, kunnen dossiers niet terug vinden, aanvaarden onjuiste feiten, . . . majesteit, niks werd/wordt me bespaard. De welwillend onbekwame of oerdomme magistraten lijken als een poel vol krokodillen die mij als de prooi zien waar ze kunnen mee spelen.

Ik vind dat een ouder steeds het respect van een kind dient te krijgen. Of die ouder nu Marc Coucke of Roger Henderick heet, Armand De Verliezer uit de Armensteeg 13, koning Albert II of Ieko Sevinga (CIOO Rabobankgroep) is, een ouder dient gerespecteerd te worden door de kinderen, en al zeker publiekelijk. De nar van uw koningshuis blijft maar domweg zijn eigen goesting doen. Hoeveel geduld (en geld) moet ons volk hem nog geven?

Uiteraard geldt zoiets wederzijds. Bijna alle dochters voelen graag de liefde van de biologische vader die, ongetwijfeld tijdens een moment van innerlijke liefde, genegenheid en respect, het zaad inplantte dat tot haar geboorte leidde. Wat is er menselijk mooier dan dat dit land nog een burgeres zou erkennen die, overigens net als u, majesteit, best wat kunstenaarsbloed in haar aderen blijkt te hebben. Ik schreef 16 jaar terug reeds dat niemand in dit land die extra prinses het licht in de ogen niet gunnen zou. Een vrouw die, net als u, het schilderspenseel hanteren kan. Majesteit, laat me even Borsato vergeten. Sta mij toe te dromen en te hopen dat die droom uitkomt? Eén tentoonstelling, jullie twee samen,   . . . dat zou België echt op de wereldkaart van kunst, volwaardige menselijke grootheid maar evenzeer van onze gebundelde talenten plaatsen. Gebundelde talenten waar u over sprak op 20 juli 2018.

Er is inderdaad een wezenlijk verschil als media trachten Sir Cliff Richard of Sir Paul Anka valse betichtingen aan te naaien. Hun geldelijke middelen bezorgden hen de mogelijkheid de beste advocaten te betalen om hard terug te slaan.

Ik zal, Sire, blijven ijveren om die vrijspraak afgedrukt te zien in Het Laatste Nieuws. Ik heb, als Chinees ratje dat niet echt oerdom is, alles (in mij) om binnen het jaar die publicatie te bekomen maar dan moet ik alle waarden overboord gooien die ik (van mijne pa en van mijn mémé) 70 tot 55 jaar terug dagelijks met de paplepel kreeg ingepompt. Ik vraag me af wat Die van Hierboven met mij van plan is. Bestaat de kans om, hoe bescheiden ook, dit blad en mijn website iets te laten betekenen voor onze burgers? Als het voor Die van Hierboven hetzelfde is, alles is beter dan in een gekke bui iets vreselijks (dom?) te doen. Er zit nog teveel leven in mij, ik speel nog te graag kaart en ja, . . . die hoop op mijn kleinkinderen . . .! 

NINA, KOEN ET LES AUTRES . . .

Sire, het is sterker dan mezelf om er niet over te praten. Dat onrecht bepaalde grotendeels mijn karakter. Het axioma (dat wit wit en zwart zwart is bij mij) zorgt ervoor dat de mensen die, voor het behoud van de ‘lieve vrede’, teveel en te snel hun gelijk afstaan mij een lastig ventje vinden. Onlangs mailde een vrouw, die nog het hart heeft om excuses aan te bieden, me ‘Roger, man, wat doe je jezelf toch aan!’. Ik heb die ‘Sorry’ ten zeerste gewaardeerd; mijn hart kreeg … een warm gevoel.

Wereldverbeteraars die het goed menen, ze staan alleen en worden door de media genegeerd of belachelijk gemaakt. Er zijn te weinig anderen die eens nadenken over het axioma dat stelt dat ook hun kleinkinderen de staatsschuld zullen betalen. Er zijn de kankeraars over de werkwijze van onze justitie en zowat elkeen vervloekt de politici. Die ‘anderen’ gaan niet verder dan de cafétoog.

 Sire, dit land heeft geen politici nodig, althans niet die van de laatste decennia. Zachte heelmeesters die ons elke dag voorliegen maar niks doen aan de problemen want ze moeten zichzelf, en hun partij, verrijken! België heeft managers nodig à la Catherine Rutten, Dominique Leroy, Christian Van Thillo, Marc Coucke, Luc Tack en (jawel) Modi Bayat. Betaal ze elk vijftig miljoen euro netto per jaar en ons land is - t.g.v. de 200 ste verjaardag van België - schuldenvrij. Kan Elisabeth een mooier Koninginneschap starten? Neen dus, fiere papa.

Sire, zes maal 50.000.000 euro, en dat twaalf jaar lang! Denkt u nu a.u.b. niet dat mijn rekenkunde faalt. Dat is 3,6 miljard euro zijnde amper 0,8 % van onze huidige staatsschuld. Elk trimester verhoogt die schuld met een bedrag dat hoger is!

Als iedereen blijft jammeren dat er toch niks aan te veranderen is, dan geef ik Julius Caesar, die 2167 jaar terug de Rubicon overstak, gelijk: de Belgen waren dan inderdaad de dappersten onder de Galliërs. Ik vrees dat hij bedoelde dat we de kloekste waren aan de teerlingbak en de tapkraan.

Met erg veel aandacht bekeek en herbekeek ik uw toespraak dd. 20 juli 2018. U weet wel, Sire, die dag dat uw oudste huppelend, zoals het een zestienjarig meisje eigen is, in beeld kwam. Staat u mij toe de eerste paragraaf te publiceren.

Met hun geweldige prestatie tijdens de wereldbeker voetbal hebben de Rode Duivels het hele land begeesterd. Met hen, en allemaal samen, hebben wij onvergetelijke ogenblikken beleefd. Dit is één van die momenten in het leven van een land, waarbij het onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen naar boven komen. Maar ook: ons nationale elftal heeft prachtig gestalte gegeven aan onze wapenspreuk: Eendracht maakt macht . Samen staan we sterk, in onze verscheidenheid, wanneer we onze talenten bundelen en een  gemeenschappelijk ideaal nastreven.

In dit schrijven gebruikte ik zinnen uit uw toespraak. U herkent die. Voor de andere lezers onderlijnde ik ze en plaatste ik die teksten in italic

Sire, wij hebben – al zijn we maar met dik 11,3 miljoen mensen – heuse topatleten die m.i. van u minstens evenveel aandacht verdienen als de topvoetballers die, laat ons even eerlijk blijven, voornamelijk voor de nationale ploeg spelen om hun eigen marktwaarde nog meer de hoogte in te drijven. Met de hulp van, soms erg twijfelachtige, makelaars slagen zij daar wonderwel in.

Majesteit, heeft u, bij die wedstrijden in Rusland, het verschil bemerkt tussen onze voetballers en die van andere landen? De helft  kent niet eens de nationale hymne! Nu ja, dat is minder erg dan voormalig premier Leterme die ons volkslied begon met de woorden ‘Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé’! Als dat geen ultiem bewijs is dat onze politici het Eendrachtige België minachten dan weet ik het ook niet langer. En ja, het is hoog tijd voor . . . , un jour de gloire!

Onze minder, door u gewaardeerde, sportieve atleten bezorgden ons in Berlijn en te Glasgow, de ene medaille na het andere opperste goud. In Moscou haalden onze voetballende miljardairs niet eens zilver!

Misschien kent u inmiddels Koen Naert, de huidige Europese kampioen marathon! De man verdient per jaar zoveel als één voetballer in Rusland kreeg om amper 19 (negentien) minuten op een veld te staan. Hij werd op Zaventem niet verwelkomd door een lid van de Koninklijke familie. Idem dito voor dat prachtig - oh nog zo jonge - ‘kind’ dat, als gymnaste, op de brug met ongelijke leggers nog maar eens het hoogste edelmetaal veroverde. En ja, Sire, zo kan ik, na Koen Naert en Nina Derwael, nog een tijdje doorgaan met namen noemen.

Gelooft u mij a.u.b als ik stel dat die tienduizenden onbekenden die zich jarenlang het pleuris trainen om, voor België, te schitteren op een Europees- of Wereldkampioenschap ook het  ‘onderliggende gevoel van trots en het gevoel erbij te horen’ wensen te ervaren. En dan heb ik het hier nog niet eens over de Olympische Spelen 2020.

Majesteit, ik hoop dat u – als het effe kan - met uw ganse gezin (maar al zeker met uw oudste)  die atleten zal aanmoedigen in Tokyo om daar zo het scheppen van menselijke toegevoegde waarde. door u ondersteund te zien. Elk van hen verdient jullie aanwezigheid en ik weet  dat prinses Elisabeth (dat ‘meisje van zestien’ dat dan achttien zal zijn) het ginds even goed zal doen als de huidige koning der Nederlanden toen die nog prins was.

Zag u deze herfst overigens de Nederlandse koningin Maxima die - omdat haar volk in nood was – alles liet vallen  en ijlings naar Oss trok? Zij, en alle ‘Hollanders’ keken niet of haar haren (die waaiden in de wind) mooi lagen. Koningin Maxima felt the need to be there, bij dat drama waar vier kindjes stierven in een stint. Van zoiets krijg ik, net als haar landgenoten, een warm gevoel en een krop in de keel. Als dit in België geschiedt dan wordt er een week gepalaverd over het nut van dergelijke reis en over de veiligheid ter plaatse!

Sire, ik weet niet wie uw agenda bepaalt maar ik zou die er sofort uitbonjouren. Wat een méprisse voor hardwerkende atleten, en het gewoon volk,  die uw achting moeten missen. Met alle respect (en heel misschien zit ik fout) maar ik meen dat er veel meer Nina’s, Sigrids,

Koens en Armands (uit de Armensteeg 13) in ons land leven dan ‘helden’ als Eden, Kevin of Vincent. Ik denk ook dat die eersten echt uw interesse en aandacht waard zijn. Als ik hier fout zit, dan stap ik wel zelf naar ’t Ghislain.

Beste Filip, er zijn 26 redenen te vinden om deze OPEN BRIEF (bedoeld om een gemeenschappelijk ideaal na te streven) niet te lezen zoals het hier staat, zoals het hier bedoeld is. Ik kan begrijpen dat de leden van Het Huis van de Koning dit maar niks vinden. U Sire, behoeft slechts één reden – het welzijn van uw volk – om dit schrijven aandachtig te lezen.

Majesteit, ik sluit af. Normen, waarden & respect, het is heel erg ver zoek geraakt in uw landje aan de Noordzee. Dat is de schuld van onze politici en andere leiders van de laatste halve eeuw. Het is hoog tijd dat die bocht van 180 ° wordt ingezet.

Wat ik hier vertolkte, is de stem van uw volk. De stem van Inge, Jan, Armand en het ‘cafémeubel’ op pagina 6. Onze Staat moet meer inzetten zodat de jeugd de krant in de hand krijgt! Mensen mogen stoppen om naast elkaar te zitten met een druk bespeelde I-pad, I-phone, Smartphone of hoe die spullen ook mogen noemen. Ik vroeg eens of ze naar elkaar berichten aan het sturen waren. Geen van hen wist hoe te reageren. Sire, a.u.b., moedig uw volk aan meer met elkaar irl te praten, ook en vooral in hun buurt, met de eigen buren.

Sire, de media zullen dit blad straal negeren. In afwachting van de vijfde macht (ik noem ze de Vijfde Kolonne) bezitten mediabonzen, samen met hun bevriende magistraten en politici de Vierde macht in uw land. De Islam wacht geduldig af om dra over te nemen. First they take Manhatten, than they take Berlin; correctie, ik bedoelde België en Europa.

Als dit blad u niet bereiken mag, dan mag Erdogan hier president worden. Geen Belg stelt dat u de marionet van wereldvreemde raadgevers dient te blijven. Doe eens uw schoen uit, Sire en laat ons, beste Filip, een Belgisch biertje brouwen met een onderlaagje Boudewijnmoed, een vleugje Filip rattenvernuft, een paar snuifjes Mathildecharme en een handvol levende frisheid van . . . Elisabeth.

Majesté, impossible n’est pas Flamand, ni Belge. Heel misschien lijkt u dit tamelijk vrijpostig maar willen U en ik dat Elisabethbiertje eens proeven in café Stad Aalst? Oh ja, uw entourage . . .

Ik wens jullie een zalige kerst en een gezond 2019 maar evenzeer een nieuwe, krachtige regering die dit mooie landje niet nog verder verarmen zal.

roger henderick, 08 december 2018 


 

 
   

             WEKELIJKSE  MIJMERINGEN . . .  VAN 22 APRIL 2019

                                     verschijnt elke maandag zo rond de noen

                  dank voor het lezen, ook dank voor het doorzenden naar derden

                                   reacties steeds welkom op roger@stropken.beLAAT ME BEGINNEN MET EEN EXCUUS

Ik won al driemaal de universele Olympische spelen als grootste klungel op de laptop en op het internet. Na de derde maal mocht ik niet meer deelnemen, kwestie van (grijns) anderen ook eens een kans te geven . . .

Op maandag publiceer ik (meestal zo tussen 11 en 13 uur) deze Mijmeringen . . .

Zondagavond kreeg ik een technisch dispuut met mijn laptop. Normaal is dat geen probleem want ik kan dan op maandagochtend iemand contacteren die dat in geen tijd herstelt. Helaas was het gisteren Paasmaandag en was die lieve man weg naar de Ardennen tot gisterenavond laat.

Dus, waarde lezeressen en geachte lezers: mijn diepgemeende excuses.

 

Het zal wel te maken hebben met de wet van Murphy die zegt dat als iets kan verkeerd lopen dat ook doet op . . . bijvoorbeeld een Paasmaandag i.p.v. elke andere maandagochtend.

 

VOLGENDE WEEK BESTAAT DEZE SITE 52 WEKEN

Op één dag na is dat dan precies één jaar. Weinigen geloofden dat ik dit zou volhouden die hele tijd. Ja, zelf waren er ook 'moeilijke' momenten maar dan sleurden lezers me er door. 

En ja, ik ga volgende week eens iets anders doen. Naast een heuse verjaardagsboodschap komt er een verrassing.

Men zegge het verder . . .

Als alle lezers deze week naar drie personen het bestaan van deze site mailen, dan vind ik dit een fantastisch verjaardagscadeau.

Waarvoor alvast dank.

 


OVERVOLLE KUSTTRAMS

Achttien dagen lang zaten we opgescheept met overvolle kusttrams. Blijkbaar had geen enkele van die (te vele) managers van DE LIJN de hersenen om te beseffen dat men tijdens de Paasvakantie, net zoals tijdens de hele zomervakantie, zes kusttrams per uur mag inleggen.

Gevolg: regelmatig mensen – en al zeker die met een kinderwagen – die pas de derde of de vierde tram konden nemen. 

Dit land lijkt soms op een of ander land in de rimboe waar de slimste van de klas zowaar de enigste is die weet dat er een dag en een nacht is, elk etmaal opnieuw.

Nu ja, naast het feit dat dit land naar de klere is, is ook de werking van de kusttram een heuse kalvarietocht. Het feit dat 98,1 % van de Belgen als een bende oerdomme maar vooral laffe lammeren denkt (en zegt) dat ‘ze er niks kunnen aan veranderen’, zal uiteraard niet de minste verbetering brengen.

Volgende week lezen jullie het nog wel eens in mijn verjaardagsboodschap. 

 

DE PRONO VAN AIME ANTHEUNIS

Ik vond hem altijd al een heel aimabel man, de voetbalanalist van De Zondag die zondag een winst voor Anderlecht en een verlies voor Antwerp had voorspeld. Nu ja, met Aimé als voornaam . . .

Ik had twee euro ingezet op een draw voor zowel Anderlecht als Antwerp en een overwinning voor Genk en zie ik won bijna 42 euro. Nu ja, dat mocht wel eens want de zes voorgaande keren (die ik dit jaar dezelfde som inzette) was het evenveel keren noppes geweest. Voor het groot geld doe ik het zeker niet; gewoon om wat spanning te steken in de matchen die ik bekijk op televisie.

Zoals ik het negen maanden terug reeds schreef: Brugge wordt dit jaar geen kampioen. Net als Manchester City en Paris S.G. ook dit jaar alweer die beker met de grote oren niet mee zullen nemen naar hun stad. Wat driemaal bewijst dat men niet noodzakelijk wint omdat men de ploeg met de hoogste financiële rijkdom bezit. Voetbal is, meer nog dan wielrennen, een pure ploegsport. Als het 100 % klikt tussen de trainer en de spelers dan bestaan er blijkbaar mirakels. 

Het eerstvolgend desbetreffend wonder voorzie ik op 1 mei op de Heizel waar KV Mechelen de beker kan veroveren. Mijn ploeg (van de Gantoise) zal met veel beter voetbal moeten uitpakken dan het dit seizoen deed om die beker te winnen.

 


MATHIEU DE VLIEGMACHINE

Op 3,8 kilometer van het einde had het wielerpeleton nog 62 seconden achterstand op de twee leiders in de Nederlandse klassieker die zich rond Valkenburg jaarlijks afspeelt.

Ik weet niet welke knop Mathieu Van Der Poel heeft ingedrukt maar zijn motor sloeg zodanig aan dat hij die hele afstand op kop aflegde en zowaar overbrugde.

Geen mens (van vlees en bloed) die geloven kon wat hij/zij op het televisiescherm aanschouwde. Geen levend wezen, dat ooit reeds een wielerwedstrijd zag, kon dit geloven. 

Doping kunnen we uitsluiten, tenzij de ploegleiding goeie contacten onderhoudt met het labo dat die doping onderzoeken moet. En een electrische fiets . . . daar wordt ook al op gecontroleerd.

Rest enkel te concluderen dat er een nieuwe SUPERMAN is opgestaan. En voor de gazetten moet dat niet meer zijn . . .

 

SCHRIJVEN ZE NU ECHT ALLEMAAL AF?

Neen, ik heb niet het minste probleem dat men ideetjes, teksten of ‘aangevertjes’ uit deze MIJMERINGEN . . . gebruikt voor in de eigen gazet. 

Ik ken Bart Lamers helemaal niet. Vorige week maandag publiceerde ik hier dat Constant Vanden Stock zich omdraait in zijn graf met wat er allemaal gebeurde door de schuld van . . . Marc Coucke. En zie, op de eerste pagina van de sportbladzijden van De Zondag van 21 april 2019 las ik de titel “Constant Vanden Stock draait zich om in zijn graf’’.

En dat gaat zo al maanden.

Ook professor emeritus Stefan Kesenne schrijft dat Coucke wellicht al spijt heeft van zijn investering. Het verschil met mij is, me dunkt, dat de professor de gebroeders Coucke ietsje minder goed kent.

En dat zijn allebei heuse keikoppen hoor, waarde professor. De ene kent het woord verliezen niet terwijl de oudste niks anders heeft gedaan dan verliezen . . . aan de pokertafels.

Ik ben ook zowat de enige die durfde te vragen of het geld van Coucke nog wel zo veelvuldig beschikbaar is.

Wat mij vorige week niet echt deed verschieten was wat ik las over de veiligheidsmaatregelen die Marc Coucke nam om zichzelf, zijn gezin en zijn kasteel te beschermen tegen gewelddadige aanvallen. Pff, ook dat moet een fortuin kosten.

En neen, die bescherming heeft niks te maken met de ontgoochelde supporters van Anderlecht.

 

Ik stel me dan de vraag: hoeveel vijanden heeft Coucke het laatste decennium dan wel niet gecreëerd? Als ik dat zo las en ik vergelijk dat met de veiligheidsdienst rond ons koninklijk echtpaar bij inheemse bezoeken, dan is ons koninklijk echtpaar wel karig beschermd. Nu ja, ons koninklijk echtpaar heeft ook niet echt vijanden. 

 


WAT EEN GEZEIK ALWEER . . .

De keeper van een lokaal voetbalploegje moet een goede vriend zijn van de minister van justitie of alvast van de dienst strafuitvoeringen, een instelling die ook al onder Koen Geens functioneert.

De man werd al 4 (vier!) keer veroordeeld wegens stalking. In 2009, 2012, 2015 en in 2018. Exact om de drie jaar dus! Maar heel veel heeft hij - van al die gevangenisstraffen - nog niet uitgezeten.

Justitie . . . een affaire vol dubbelzinnigheden en duidelijk gemaakt voor de elite en de vriendjes van . . . Koen Geens?

Ik ben elf jaar rechter maar dit heb ik nog nooit meegemaakt', orakelde rechter Hans De Waele’. 

 

Ik ken rechter De Waele niet en weet dus niet hoe jong/oud die is maar ik ben best bereid met hem eens een boompje op te zetten over de magistratuur en het geklungel (gefoefel?) van Koen Geens. 

Feitelijk zou men Geens moeten aanhouden voor zijn bewust liegen en bedriegen maar ook voor het hanteren van diverse werkwijzen in gelijkaardige dossiers. En dan heb ik het nog niet eens over het aanwenden van zijn invloed zodat de procureur-generaal van ons Cassatiehof (Dirk Thijs) niet eens de ballen aan zijn lijf heeft om in dossier Nr. P. 2014.1220.N. de eer van de magistratuur hoog te houden. 

Het is echt vreselijk gesteld, het bewuste en welwillende misbruiken van de macht binnen onze politieke en magistratenwinkel.

Dat Dirk Thijs ook nog de ongemanierd heeft om mails niet te beantwoorden, zal dan anderzijds liggen aan de opvoeding die hij genoot.


EEN KNAPPE, JONGE & GEVATTE GENTENAAR

Vorige week ontmoette ik op de kusttram, die ik dagelijks gebruik, best wat Gentenaars. De eerste was een erg wakkere blonde en gevatte van amper dertien lentes. Ik had aan zijn – geboren en alhier terug wonende Oostendse – opa mijn plastic card gegeven met de bede die Lijnkaart even te valideren. Er stond zoveel volk op die tram dat heel wat mensen onmogelijk bij dat valideerapparaatje konden. Gevolg was dat nog drie senior Vlamingen hetzelfde vroegen aan een duidelijk fiere grootvader - die met zijn twee kleinkinderen (die op Paasverlof kwamen bij hem) – om hun kaart evenzeer te valideren. Waarop ik, zo langs mijn neus weg maar wel erg bewust, zei dat ik het jammer vond dat Vlamingen eerst iemand moeten vinden die zoiets vraagt vooraleer ze zelf de moed hebben om iets, wat toch niet onmenselijk is, ook te durven vragen.

De knikkende hoofden bevestigden gewoon dat zoiets helaas realiteit is. Waarop een gesprek tot stand kwam, gestart door de opa. ‘Jij bent van Gent?’. Al snel gooide zijn jongste kleinkind zich in het gesprek.   

Wat voor een bende bangerikken zijn onze Vlamingen. Als er op de bus/tram een klant zit die naast zich haar/zijn sacoche staan heeft dan durven ze nog niet eens vragen of ze daar mogen zitten. Bende lamstralen toch! En ja, dan krijg je de politici die je verdient; die jullie een halve eeuw lang hebben bestolen en waar jullie (hoe dom kunnen lamstralen zijn!?) de 26ste van volgende maand alweer zullen kiezen. Pff. 

Knap ventje, niet te groot, blonde haren en gevat tot en met. Ik zag 'de witte van Zichem' voor mij.

Het tegengestelde van zijn heel wat grotere, en oudere, broer die eerst denkt vooraleer iets te zeggen. Uiteraard had ik het over mijn wekelijkse MIJMERINGEN . . . die door de wittekop al snel werden bekeken op een i-pad, i-phone of smartphone (of hoe die dingen ook mogen noemen. 

Helaas moest ik er (aan de bib) na drie haltes uit. Waarschijnlijk heb ik hier toch minstens één vaste (jonge) lezer aan over gehouden.

Hoe dan ook; toffe wittekop, het is jullie generatie die de straten zullen moeten bevolken om een beter Vlaanderen te krijgen.


EEN POGING OM EEN ONRECHT TE HERSTELLEN

OFTE CITAAT VAN DE WEEK

Een andere Gentenaar ontmoette ik vorige week op het Oostendse Wapenplein. Ik had hem een flyer overhandigd en na lezing, was hij naar mijn tafeltje gekomen waarop we een vol uur hebben gepraat over van alles en nog wat. 

Hem was ook onterecht onrecht aangedaan door een bekende organisatie binnen ons politiek bestel maar men had het . . . geregeld. Men had hem (meer dan twintig jaar geleden) een forse som uit hun buitenlandse zwarte kas betaald en ervoor gezorgd dat zijn laatste netto wedde gelijk stond aan zijn – veel te vroegtijdig – pensioen. Men had het schand