't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

  MIJMERINGEN VAN 21 SEPTEMBER 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be 

'GOEIE OCHTEND, ROGER'

 

Ik geef het graag toe: elk vriendelijk woord, elke aanmoedigende mail, elk ondersteunend telefoontje, het streelt liefdevol mijn klein hartje. En ja, zondagochtend. zo rond de klok van 7.30 uur, mocht ik dat gevoel alweer genieten.

Vechten tegen niet correct werkende magistraten heeft de laatste vier decennia van mijn leven er totaal anders doen uitzien! En ja, ik zal blijven strijden tot zij die het mij, en mijn familie, aandeden schuld bekennen en verontschuldigingen aanbieden. Ik kan enkel hopen dat ik dit alsnog vredevol mag bereiken. 

If not  . . . , tell me what more can I lose?

Marc Van Impe schreef - d.d. 16 en 17 september 2002 - in de krantengroep Het Nieuwsblad/De Gentenaar 'Je zou van minder gek worden dan van wat twee corrupte magistraten en Het Laatste Nieuws (door te voortijdige en onterechte betiteling als AFPERSER) Roger Henderick aandeden'.

D.d.  donderdag 19 juni 2002 was, dankzij toenmalig politicus Karel Van Hoorebeke (Volksunie), ik in de Kamer Justitie van ons federaal parlement. Minister van Justitie Marc Verwilghen legde, in bijzijn van volksvertegenwoordigers van de vijf Vlaamse partijen, zijn linkerhand op mijn rechterschouder en zei ''Meneer Henderick, ik zal dit u aangedaan onrecht door Justitie recht zetten". Helaas diende hij zijn woord in te trekken van zijn partijvoorzitter waarna die laatste hem politiek uitrangeerde. 

Sorry waarde lezeres en geachte lezer,  ik dwaalde weer even af. 

Zondagochtend ging ik, amper twintig meter van mijn studiootje, naar de beste bakker van de hele kust. Avalanche is niet alleen de beste bakker maar elkeen die daar werkt, is steeds vriendelijk en glimlacht naar elke klant.

Ik weet dat zoiets geen geld kost maar het is moeilijk vinden dergelijke cultuur. Bravo dus 23-koppig team van Avalanche in de Kerkstraat te Wenduine, het mooiste kustdorp waar mensen elkaar nog spontaan een goeie dag toewensen.

Zondag verschoot ik niet weinig toen ik plots van achter de andere kant van de steeds smakelijk uitziende toonbanken 'Goeie ochtend, Roger' hoorde. 

Dank je Carine, je raakte een snaar in . . . mijn klein hartje.

 


 

H E T


G O R D I J N


- - -

NIEUW BOEK, VERSCHIJNT OP 21.03.2011

- - - 


In het zogenaamd democratisch koninkrijk België wordt de hoogste rechtbank het Hof van Cassatie genoemd.

Er zijn, wereldwijd, slechts twee instellingen waar betrokkenen zelf recht mogen spreken over zichzelf! De oudste is de wereldbekende MAFFIA, de tweede is de (zowel staande als de zittende) magistratuur van ons hoogste Hof, het Hof van Cassatie.

Waarmee ik geenszins pretendeer dat het Hof van Cassatie de Maffia is. Dat zou een belediging zijn naar die Sicilianen toe. In tegenstelling met die andere instelling hebben Maffiosi nog een eergevoel!

In dit boek leest u de niet correcte werkwijze van het Parket-Generaal en de voorzitters, en raadsheren van de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie. U leest hun namen, voornamen, titels, hun menselijke fouten bij adressen en namen maar u leest in dit boek vooral hun smerige werkwijzen die niet de minste menselijkheid demonstreert.

Minister Koen Geens zorgt al vijf jaar om die misdadige werkwijze – bendevormend schriftvervalsing plegen, is inderdaad onwettig maar evenzeer crimineel! – in de doofpot te houden. Hij instrueerde, tien dagen terug, zijn dienst Geschillen en Juridische Adviezen om mijn dossier op te bergen en het nooit meer boven te halen.

Geert Slootmans van die dienst deelde mij vorige week telefonisch mede dat het exemplaar - van mijn afgegeven document bij Cassatie - dat ik aan hem bezorgde  d.d. 8 september 2020 werd opgeborgen.

Politici vallen - van welke traditionele partij ze ook mogen zijn - nooit een magistraat aan want die werden gekozen door die partijen. Weliswaar werden magistraten benoemd door de lapzwansen van koningen allerlei maar het zijn de politieke partijen die hen uitkiezen.

Beatrijs Deconinck, de meesteres van raadsheren Van Volsem Filip, Hoet Peter, Berneman Sidney en Francis Erwin had nog niet eens het fatsoen om andere raadsheren aan te stellen d.d. 08.09.2020! Daardoor mochten die vier (raadsheer Alain Bloch voelde 'de stront aan de knikker' hangen en vertrok op emeritaat dit jaar), net zoals bij de Siciliaanse Maffia, oordelen over hun eigen bendevormende schriftvervalsing d.d. 13.10.2015! Het was overigens procureur-generaal Henkes die zelf verzocht om die 'vergissing' (een magistraat spreekt niet over bendevormende schriftvervalsing door confraters!) recht te zetten, via een schrijven van advocaat-generaal Alain Winants.

Dit is een waargebeurd verhaal!

In dat boek lezen jullie evenzeer de brief van Geens (15.09.2016) naar (toen nog waarnemend) procureur-generaal Dirk Thijs met bede een onderzoek in te stellen naar  mijn grieven. Ik lever in mijn boek het bewijs dat Thijs de minister wandelen stuurde in zijn - ongelooflijk leugenachtig - antwoord van 20.09.2016.

Dit boek bewijst dat in België - zowel de staande als de zittende magistratuur - één pot nat is waar men hogerop klimt door niet correct te handelen. Evenzeer verneemt u hoe de niet correct werkende magistraten zowel mediabonzen, journalisten, politici en confraters de mond snoeren. 

Ons Hof van Cassatie is - binnen het illegale van piramidespelen - de hoogste top van het piramidespel genaamd JUSTITIE.

Elk van de daar werkende magistraten waant zich verheven, ver boven alles, zelfs ver boven het college van procureurs-generaal!. Ze voelen zich veilig in hun ivoren toren waar het stof van hun denken niet eens aan de enkels reiken kan van de vuiligheid die kleeft aan de stellingen die hun gerechtsgebouw moeten ondersteunen zodat het niet ineenstuikt. 

Na die vaudeville van dinsdag 8 september 2020 heb ik besloten om mijn Rede, mijn verlangen naar de Dialoog aan de wilgen te hangen

Als men mij tot voorbeeld maken wil om de zienswijze die Jef Vermassen twee decennia terug te boek stelde, bravo magistraten, politici en media . . . de kans is groot dat jullie er zullen in slagen.

Ik heb de intentie om alle gegevens van betrokken magistraten en politici te publiceren op het internet. Naam, adres, telefoonnummers en mailadressen.

Ik ga nog één volksvertegenwoordiger aanspreken. Wordt dat ook niks, plaats me dan maar op de lijst van de staatsveiligheid. Nu ja, daar sta ik al op. Plaats me gewoon wat hoger.

Als de koning, politici en media slachtoffers van de Staat en de krant HET LAATSTE NIEUWS negeren, dan is (na vier decennia) de emmer over aan het lopen.


- - - - - - - -

 

Zeer geachte lezeres, waarde lezer, 

 

Vechten tegen welwillend onbekwame magistraten . . . 'heel ergens' dien je er toch wel een beetje gek voor te zijn. Volgens Nederlandse psychiaters, maar ook volgens Belgische, ben ik alles behalve gek. 

 

Nu moet ik - grijns - oppassen dat ik mezelf niet gek verklaar want anders vindt de magistratuur, net zoals d.d. 6 juni 2002, wel weer een of ander slaafje binnen de eigen beroepsgroep die een verzoek indient om me te laten opnemen in een psychiatrische instelling. De vrederechter - en voormalig advocaat - die dat deed, zal ik eeuwig dankbaar blijven om een bepaalde reden en ik zal hem altijd als de enige mogelijke Justitieminister blijven aanbevelen om de slangenkuilen en krokodillenpoelen vol welwillend onbekwame, corrupte en criminele magistraten uit te mesten.

 

Ik had toen het geluk dat de toenmalige Gentse procureur dat dossier verkaste naar Dendermonde. In het ander geval had men de laatste strijder tegen de misdaden (gepleegd door magistraten) voor eeuwig de mond gesnoerd. En ja, er was ook onderzoeksrechter Walter Van de Sype van Dendermonde die - in minder dan twintig minuten - brandhout maakte van dat onterecht verzoek. Toenmalig procureur des koning Christian Dufour zei zelfs 'Meneer Henderick is helemaal niet gek. De man heeft veel geleden'. Hij vergat er - magistraat zijnde - bij te zeggen 'Leed hem aangedaan door twee corrupte magistraten en door Het Laatste Nieuws':

 Ik zal vanaf heden hier nog weinig publiceren over deze zaak. MAAR ik zal - als een soort vervolgverhaal in naoorlogse kranten - dit boek publiceren week per week middels een mail.


 

Elkeen die dit boek, en de gratis wekelijkse mails wil lezen, kan dit voor de prijs van 36 euro plus 3,60 euro leveringskost.In die prijs zit evenzeer een kortingbon t.w.v. 5 euro voorde aankoop van mijn boek over de bizarre werkwijze van notarissen, immomakelaars en syndici. Ook dat boek verschijnt op 21  maart 2021.

 

U kan die 39,60 euro ook maandelijks betalen. 

 

INTERESSE IN DIT NIKS VERZWIJGEND BOEK?

KLIK bovenaan CONTACT aan en stuur me een mail.

 

 

 Verduidelijking


 Als op de cover het meervoud werd gebruikt voor zowel de voorzitter, de advocaat-generaal en de procureur-generaal, dan is dat omdat – alhoewel er gelijktijdig slechts  één enkele voorzitter en procureur-generaal aan dit Hof verbonden is en er slechts één enkele advocaat.generaal op de zitting als aangestelde van het parket-generaal aanwezig is - het hier gaat over meerdere voorzitters, procureurs-generaal.


De top van onze magistratuur, dat zijn de zes procureurs-generaal, Ook de voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie rekenen zichzelf tot die top.

Bedenk, terwijl u, geachte lezeres, waarde lezer, dat elkeen kan overkomen wat mij – maar ook anderen – is overkomen door de smerige praktijken en machtsmisbruiken door zowel staande als zittende magistraten.

Dat politici en media geen interesse hebben in die maffiapraktijken van door politieke partijen uitverkoren, en door een Belgische koning, benoemde magistraten . . . dat is een smet op de politieke kaste in dit land maar evenzeer een juiste reden om het hele koningshuis van Saksen.Coburg in een kano te plaatsen richting  - om maar iets te noemen - Lesbos.


 

 

ALWEER 14 DAGEN VERLOREN


Wat een tumult, donderdag 17 september 2020 in het federaal parlement! En ja, uiteraard ten volle gerechtvaardigd! Of wat dachten jullie?

Hoeveel maal mag premier Wilmès nog liegen vooraleer Vlamingen zich eens mogen kwaad maken?


Laat me even terug mijmeren . . .naar (bijvoorbeeld) 17 maart 2020 toen Sophie plechtig beloofde op 17 september ermee te stoppen

En nu, met clown Bouchez - men dient hoogdringend die man eens psyiatrisch te onderzoeken! - is het hek helemaal van de dam.


Welke normaal fungerende burger blaast een regeringsvorming de lucht in omdat hij, als voorzitter zijn voetbalploeg wouaanmoedigen?


Zijn dit de normen, waarden en het respect dat ons Vlaamse volk verdient?

Waardoor slaafje EGBERT (van Alexander Decroo) nu wel heel in zijn bloot lijf komt te staan. Stan van Samang achterna?TOMMELEIN KAN NOG STEEDS . . .


. . zanger worden, Want zingen kan hij wel. .  . . zanger worden, Want zingen kan hij wel.Hij mag dan op straat wel worden uitgescholden voor verrader, op televisie deed hij het echt goed. 

Bravo Bart.WAT EEN RONDE VAN FRANKRIJK !! ! !

Het was dit jaar de 66ste keer dat ik de TOUR  volgde op televisie. Amaai, voor mij was dit de mooiste - ergo spannendste editie van allen.

Een editie buiten dopingtwijfels en met twee strijders die er voor gingen tot de laatste bergmeter.


DE RECHTVAARDIGE  RECHTERS

Je moet echt een IQ hebben lager dan honderd - wat gelijk staat aan bijna het gemiddelde IQ van de dertien leden van de huidige regering, en die hebben dan nog één lid met een IQ hoger dan 135! - om niet te weten dat in Gent een paneel vermist' wordt, genaamd DE RECHTVAARDIGE RECHTERS.

In Beveren-Waas bracht de Orde van het Pilorijn een wagenspel genaamd 'De geschiedenis van de Rechtvaardige Rechters'.

Om de haverklap komen die Rechtvaardige Rechters in het nieuws omdat wel - steeds opnieuw - iemand in de belangstelling wil komen en beweert te weten waar dat paneel staat.

Waar je alleszins niet moet zoeken naar rechtvaardige rechters is op de eerste verdieping van het Brusselse gerechtshof, meer bepaald in de zittingszaal van de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie.

Ik was daar dus op dinsdag 8 september (zie hierboven).


CEO VAN NEUHAUS

EEN HEEL SLIMME VENT, ME DUNKT


Tijdens de laatste editie van De Zevende Dag lanceerde Wouter Beke - nota bene nog steeds de grootste leugenaar binnen de huidige regering - een nieuw gezegde. of wat dacht je van 'We gaan nog een hele tijd met dat virus te paard gaan'.

Ik stel voor dat Bouchez en Beke een nieuwe parrtij opstarten, genaamd LEUGENACHTIGE VOLKSVERLAKKERS.

In dezelfde editie sprak de CEO van NEUHAUS, Ignace Van Doorselaere veel wijzere woorden dan alle virologen en de 13 ministers de laatste zeven maanden orakelden.

Ik ken de man niet maar het zou me vier verwonderen dat het een Gentenaar is.QUOTE VAN 2020 ! ! !

"JE KUNT VAN EEN OVERHEID NIET VERWACHTEN DAT ZE 

ALLE NODEN TEGEMOETKOMT. BEDRIJVEN KUNNEN 

INVESTEREN IN BEDRIJVEN DIE IN DE KNOEI ZITTEN"

Elke handelaar kent GRAYDON. CEO Erik Van den Broele rekent (he maby is a dreamer?) op solidariteit tussen bedrijven om de coronacrisis te boven te komen.

Good luck!


VRIJE TRIBUNE

 

 


Wat een titel allemaal vermag, nietwaar? 

Het Vlaams Belang heeft die cijfers verspreid; schande over hen, natuurlijk! Nu moest er "überhaupt" een kwinkslag gevonden worden om die cijfers (voortkomend uit officiële bron) te kunnen weerleggen en "horresco referens" die smeerlappen van het VB een poot uit te vijzen.

Hoe durven die daarbij gegevens publiceren die foutief werden vooropgesteld? Dus was het beter om een "arme sukkelaar" van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) voor de miserie te doen opdraaien en dan, dit als excuus aan te halen voor de smerige verspreiding van berichten die door de overheid zelve foutief werden aangehaald. Dat die arme sukkelaar dit misschien zal moeten bekopen met een vroegtijdige "carrièrestop", daar heb ik zo mijn twijfels over. Meestal wordt zo een "feestvarken" in alle stilte bedankt met een verregaande promotie naar één of ander duister overheidsorgaan met een loonsverhoging om U tegen te zeggen en een graad die een generaal van het Belgisch leger niet zou misstaan. Na enkele jaren uit de wind gezeten kan men hem dan terughalen met een pompeuze titel met het woord "expert" erin verwerkt en zijn loopbaan heeft dan weer een nieuwe wending genomen waarin het woord "ethiek" dode letter is, maar de verloning des te hoger.

 

Nu hadden die paljassen van het VB dat toch moeten weten nietwaar? Ze moesten maar de cijfers van de jaren voordien bestuderen en dan konden ze opmerken dat dit niet kon kloppen!!! Het is dus volgens de overheid aan het Vlaams Belang om de Staat te wijzen op haar eigen inconsequenties. Wel dat is nieuw! Als dit volgens hen de norm moet wezen, dan zijn wij toch al jaren goed bezig, dacht ik toch? Wij stoppen niet met de overheid er op te wijzen dat zij verkeerd bezig zijn, dat ze met zichzelf niet overweg kunnen, dat zij de ene domheid omwisselen voor een andere beestigheid of een nieuwe zottigheid die de maatschappij naar de verdoemenis helpt en dat in héél die zever er maar één constante is, de drang naar macht gepaard gaande met de drang naar geld. 

Nu kunnen we natuurlijk ook vaststellen dat de cijfers van de overheid alleszins "boerenbedrog" inhouden en dit is bewezen. Ik zal even citeren: "Vorig jaar nog verspreidde de partij een persbericht dat een bedrag van 440 miljoen federale OCMW-uitgaven aan niet-Belgen vermeldde. Dit jaar was dat - op basis van de foute, onvolledige cijfers - slechts 322 miljoen, wat een opvallende daling zou zijn geweest." Het is hiermede vrij evident dat – moest het VB deze cijfers niet verspreid hebben- diezelfde overheid binnen enkele maanden fier had gezegd: "Ziet ge NU! Dit jaar hebben wij zoveel minder uitgegeven aan niet-Belgische leefloners!!!" Het is DUIDELIJK en onmiskenbaar, hoe men het ook bekijkt; de overheid heeft getracht de cijfers te vervalsen en het volk voor te liegen!!! "Valsheid in geschrifte" en "misbruik van vertrouwen"???
Eén ding is positief in dit alles: De overheid geeft toe dat zij in de fout gaat (voor zover dit wel een fout was, want daar heb ik ook zo mijn twijfels over, zie in "supra") en geeft toe dat haar beleid zich baseert op gegevens die incorrect zijn. Dat dit soort van fouten voorkomt bij de besten is logisch, maar bij de overheid gelet op haar verantwoordelijkheid t.o.v. de bevolking kan EN mag dit niet. Maar ja, in huidig geval waar de kat de bel had omgekregen, hadden ze de keuze tussen de pest en de cholera! Ze hebben dus gekozen voor het kleinste euvel. Er even belachelijk uitzien en tegelijkertijd nog eens een sneer geven naar de anderen die dat hoegenaamd niet hadden zien aankomen. Een minuutje schaamte is vlug voorbij en daarbij, de "mainstream media" is er ook nog om met een welgekozen titel onze gehate volksminnende partij weer eens een veeg uit de pan te geven. Gezien het feit dat zij oordelen dat de meeste onderdanen enkel de titels van de kranten lezen (en zo is het!!!), is het nog altijd een half gewonnen zaak en kan de domme massa linkse schapen weer eens blaten over die extremisten van het Vlaams Belang.

Of hoe men een nederlaag nog steeds kan omdraaien tot een halve victorie. En nu de Vivaldi-regering zo bijna op haar poten staat en men kan beginnen met maatregelen die dat domme volk wel zal leren anders te piepen, zal dit kleine schoonheidsfoutje van de overheid snel vergeten zijn.

Er kan dus gestart worden met andere dwangmatigheden tegenover het Vlaams Belang EN de N-VA, want die zitten nu ook in hetzelfde schuitje. Men noemt het nog géén "cordon sanitaire", maar we zijn er niet ver vanaf.

Ursula von der Leyen heeft het reeds te verstaan gegeven in haar "State of the Union" waarin zij vrij duidelijk gemaakt heeft dat alle kritiek, in welke vorm en vanuit welke hoek ook, zal aanzien worden als "haatdragend" en als dusdanig gestraft. De strafmaat staat nog niet vast, maar zéér zeker zullen de moslim-partijen gevraagd worden om passende straffen te verzinnen, daar hun Sharia er vol van staat en deze op zijn minst schrikbarend zijn. Waarom het warm water heruitvinden?

Er zijn géén woorden om de huidige wereldleiders te classificeren, maar één ding staat vast, het volk is nog steeds talrijker. Op wat wachten we dan feitelijk? "Manu militari" buiten die hele handel en eindelijk zullen we dan op aarde in harmonie kunnen leven, maar daarvoor moeten we eerst de figuurlijke kl…..n aan ons lijf krijgen. 

Quod Non tot nu toe!


HOE GEK MOET JE ZIJN ?

De partijvoorzitter die nu nog wil verder gaan met knettergekke Bouchez leidt zijn partij naar de haaien.

In laatste instantie vernam ik dat Conner Rousseau er de hakbijl inzette.

Verstandige vent dus.

Het zijn - hoe dan ook - de partijen VB, N-va en PVDA die uit dat 17 maand langdurende gezeik als overwinnaar komen.

Gefeliciteerd aan elk van die partijvoorzitters.

Hoezeer ons Flupke de Vlamingen haat, bewees hij vandaag alweer door het ontslag van de preformateurs te weigeren. Het gaat steeds slechter en heeft nu het staium HOPELOOS. Niet alleen met dit land maar evenzeer met het koningshuis dat zichzelf goed te kakken zette met het op de straat gooien van de perikelen binnen het huwelijk van Albert en Paola. 


Ben benieuwd of in komende aflevering de Italiaanse periode van prins Filip even uitvoerig aan bod zal komen als de huwelijksperikelen van Albert en Paoloa. In het ander geval is de reeks historisch onjuist.

Kwezels Fabiola en Boudewijn keerden alvast zich om in hun graf.

 

 BIJ LEVEN EN WELZIJN

Aan elke lezer een coronavrije weeK

14 SEPTEMBER 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steedswelkom middels roger@stropken.beNEDERLANDSE PRINSJESDAG

Niet uitsluitend Vlamingen of Walen lezen deze site. Ook een aantal (ook wel prominente) Nederlanders doen dit. Daarom geef ik deze week de eer aan de Nederlanders om het eerste item in te vullen. Hieronder publiceer ik dan ook graag de tekst desbetreffende. 

Alvast gefeliciteerd.

Prinsjesdag staat dit jaar in alle opzichten in het teken van de coronacrisis. Ten eerste inhoudelijk: de slechte economische cijfers hebben ook gevolgen voor 's lands schatkist. Daarnaast gaat vanwege de gezondheidsmaatregelen een aantal traditionele ceremoniële onderdelen niet door. Zo is de rijtoer met de Glazen Koets door Den Haag geschrapt en wordt de Troonrede niet gehouden in de Ridderzaal. De leden van het kabinet, de beide kamers van de Staten-Generaal en andere genodigden komen ongeveer een halve kilometer verderop bijeen, in de Grote Kerk. Daar is wel genoeg ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Wat niet verandert: met het voorlezen van de Troonrede opent koning Willem-Alexander het parlementaire jaar en in de Tweede Kamer biedt minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota aan.   

PRACHT VAN EEN MEID

Sorry, beste Delphine Van Saksen-Coburg, dat ik hier ‘meid’ intikte. Dat was ten zeerste positief bedoeld.

Uiteraard heeft u gelijk het volle pond te eisen van het koningshuis en van uw biologische vader. 52 Jaar lang heeft die ooit zwaar verliefde Albert II er alles aan gedaan om u niet te moeten (h)erkennen. Was hij – al die keren dat hij tijdens de, toch wel lange periode dat hij zijn vrouw, toenmalige prinses Paola bedroog - misschien telkens (heel even tussentijds) geen mogelijke troonopvolger?

Ik geloof in de Liefde met de grote L en ik neem best aan dat mannen – maar evenzeer vrouwen – buitenechtelijk verliefd kunnen worden en een relatie kunnen beleven die zowel intens, ernstig gemeend als langdurig kan zijn. Dat is geen misdaad die in ons wetboek staat vermeld. Dat is menselijk.

Dat zoiets erg veel pijn doet aan de bedrogene, in casu de latere Belgische koningin Paola, is (even menselijk) aanneembaar. Vooral als zij, drie decennia later, te kakken werd gezet door een auteur die de ganse zaak publiek maakte.

Ik spreek me hier met een dubbel gevoel uit over Mario Danneels die vond dat hij de zedenmeester van prinsenkind Albert II diende te spelen. Zonder die publicatie had Delphine wellicht nooit in gang gestoken, wat ze nu al bekomen heeft, zijnde de bevestiging door een Belgische rechtbank dat zij het biologisch (en ongetwijfeld bewust gewild) kind was van toenmalig prins Albert II.

Liefde, meestal gepaard gaande met aangename en unieke intieme lichamelijke momenten, met de grote L . . . ik kan er bewonderend naar staan gapen als een uk van 12 die – bij het wakker worden - verwonderd wakker werd en vaststelde dat er uit zijn urinepijp blijkbaar nog iets anders dan plas stroomt. Niet dat ik nog een orgasme krijg als ik twee tachtigers op de kusttram zie die elkanders’ handje vast houden, maar ik zeg wel telkens een gemeend BRAVO.. Oh, wat is Liefde toch mooi en innig!

De vrijheid van pers en meningsuiting staat in dit land veel hoger aangeschreven dan in landen waar journalisten worden vermoord. Ik ben daar – als Belgisch burger – gegarandeerd fier op maar vooral blij om.

Zie dienaangaande volgend item. Maar ik week weer even af, sorry.

En ja, ik vind het een pracht van een meid! Uiteraard gaat ze – via haar advocaten – voor het volle pond en wil zij worden erkend als volwaardige prinses van België. Hoe dom was het koningshuis en waren de media om ook maar één enkele seconde te hebben geloofd dat zij niet achter de haar toekomende titels en het daarbij passende fortuin (van een ruw geschatte drie miljard euro te delen door vier i.p.v. door drie) zou gaan?

Toestanden tussen ouders en kinderen: de straatstenen zijn er mee geplaveid van Adinkerke tot Maasmechelen en van Essen tot aan de Franse grens. Vrederechters hebben er hun handen vol mee.

Het is nu maar te hopen dat iemand van de (grijns, huidige) koninklijke familie de nodige hersencellen bezit om ook dit discussiepunt niet langer te laten duren. Er is – buiten misschien die amper 80.000 royalisten - geen landgenoot te vinden die een probleem heeft met een prinsesje meer of minder.  

Welkom prinses Delphine van Saksen-Coburg, welkom in dit door uw familie geleid . . . apenland! MORIAKAMP OP LESBOS

Uiteraard is het vreselijk dat meer dan 12.000 vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos als een vogeltje in een kooi gevangen zitten.

Maar laat ons a.u.b. toch een heel klein beetje eerlijk blijven hé. 

Zijn dat echt waar weer  allemaal uitsluitend politieke vluchtelingen? Ik geloof daar geen snars van.

Kris Peeters, na door de CD&V tot lapzwans te zijn misbruikt in Antwerpen beloond met een postje in het Europees parlement, was uiteraard geen partij voor Gerolf Annemans in een discussie over het vluchtelingenverhaal (nummer zoveel) in Europa.

Je kan voor of tegen Vlaams Belang zijn maar Gerolf kent zijn dossiers als zijn broekzak. 

Petra De Sutter, de derde eend in de bijt van de laatste ZEVENDE DAG, dramde zondag maar door. Doorlopen ging het bij dat Groene Europarlementslid. over  die och zo arme vluchtelingen.

Waarom geen van die drie orakelde dat dit land in een vreselijke financiële crisis zit, zou zeer de vraag kunnen zijn geweest. Om maar één enkel voorbeeld te geven: zal Europa onze evenementensector die tachtigduizend werknemers uit de evenementensector in ons land, helpen?

Ik heb de oplossing bij uitstek voor zowel Groen als de CD&V: als elk van jullie leden één (geen twee, slechts één) vluchteling van op Lesbos thuis opneemt als familielid en die op eigen kosten, zonder staatssteun uiteraard, in leven houdt, dan is alvast dat probleem opgelost.

Ik ben benieuwd wanneer ik die lijst van die 12.000 tsjeven en groenen zal mogen publiceren. GEWOON LINKS BOVENAAN CONTACT AANKLIKKEN.

Ik ben benieuwd . . . en hou jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, op de hoogte van de snelheid waarmee die lijst wordt ingevuld.


DEZE WEEK GEEN GERARD

Neen, er zit geen haar in het botervlootje van Gerard Van Noten en ondergetekende. Ben zeker dat Gerard tegen zondagavond iets interessants op facebook publiceerde.

Sommige lezers vragen mij of ik iets heb met de heer Van Noten of met het Vlaams Belang. Het antwoord is tweemaal NEEN! Als gevatte schrijvers (met andere politieke mening) mij teksten bezorgen dan maken die evenveel kans om door de 832 lezers die vorige week langs kwamen te worden gelezen. 

Jullie weten dat ik tracht elke week eens iets uit een andere klok neer te zetten. Deze week publiceer ik een tekst van op facebook, meer bepaald van de hand van Annie Thijs.

Wellicht heeft het te maken met de realiteit dat mijne pa aan een hersentumor overleed op 13.07.1964 maar ik vind dat we - tijdens alle corona-ellende - niet mogen vergeten dat kanker veel ellende bezorgt aan het levend wezen genaamd MENS.

We kennen elkander niet, Annie, maar ik hoop hiermee mijn klein steentje te hebben bijgedragen. Het gaat jou goed.


Annie Thijs

1d ·  

Weg zonder het te begrijpen, laatste zucht gehoord en het is voorbij. Ik kan niet zeggen dat dit mijn laatste publicatie voor een tijdje zal zijn, maar misschien wel de laatste echte betekenis voor een tijdje. Ik hou van jullie allemaal! Zeker, in de moeilijkste tijden van het leven herken je vrienden of echte mensen die ons echt leuk vinden. Helaas klikken sommige vrienden vaak op 'likes' maar eigenlijk nemen ze geen tijd om een status te lezen als ze zien hoe lang het is.

 

Ik heb besloten om dit bericht te posten aan iemand die heel speciaal voor mij is die tot het einde hard en energie heeft gevochten; die me elke dag leerde leven alsof het de beste dag was; die de wereld heeft gevuld een mooie glimlach en een zachte geest.

Nu kijk ik naar degenen die tijd hebben om dit bericht tot het einde te lezen (ik denk dat ik in staat zou zijn om de eerste 5 of minder te raden). Kanker is te invasief en destructief voor het lichaam. Zelfs na het beëindigen van de behandeling, vecht het lichaam tegen zichzelf en probeert alle door straling veroorzaakte schade te herbouwen. Het is een lang proces (100 % waar).

Dus alsjeblieft, ter ere van een familielid of een vriend die dood is, of iemand die tegen kanker vecht, of zelfs iemand die kanker heeft gehad maar nu genezen is, kopiëren en plakken (niet delen) dit bericht op je pagina.

Dan weet ik wie mijn status heeft gelezen, schrijf alsjeblieft '' Gedaan ''
Aan alle harten die te vroeg vertrokken zijn en aan iedereen die tot het einde heeft gevochten met kracht en moed!


SWEET CAROLINE

Elkeen kent die song wel. Vorige week kwam die song door mijn hersenen toen ik belde met Caroline van DE BOLLAARD in Blankenberge.

Ik ben - bloos - de meest universele klungel als het over computers gaat. Gisteren was ik - bloos again - zowaar fier op mezelf dat ik (eindelijk) na een volle maand wist hoe ik de decoder van Orange diende te programmeren teneinde een programma op te nemen.

Nu ja, ik heb ook twee linkerhanden als het gaat over nagels in de muur slaan, om maar te zwijgen over al dat andere dat even technisch klinkt.

Vrijdag a.s. ga ik dus - na de reservering via de aangenaamste en meest vrolijkste stem van Vlaanderen - aka Caroline van De Bollaard - om 10.30 uur naar de Blankenbergse bibliotheek om iets bij te leren over laptops. 

Ik hoop alvast dat de persoon die zoveel moed en zelfopoffering bezit om daar bij mij te durven mee starten, heel veel geduld heeft.

Hoe gaat dat Vlaams spreekwoord alweer? Een verwittigd . . . .


AAGENT & HEIN . . .

Als je als voetbalploeg je beste speler verkoopt om heel veel geld te vangen, dan verlies je niet alleen die speler maar evenzeer  de man waar iedere andere speler zich aan optrok. Als je dan ook nog een niet echt slechte trainer weg doet en die vervangt door een die helemaal niet past binnen het stramien van je ploeg, tja . . . dan sta je daar letterlijk op een niet echt benijdenswaardige plek in de competitie.

Misschien tijd om Hein opnieuw binnen te halen. Was dat niet die trainer die AAGENT de eerste landstitel bezorgde?ANDERMANS OPINIE

Zoals hierboven reeds vermeld, elkeen kan hier terecht.

Onderstaande werd mij toegezonden door een goeie ziel. Ik vind het een knappe bespreking van het gebeurde.

Komt dus van t SCHELDT en van Johan Sanctorum

 www.tscheldt.be

Johan Sanctorum

3d · 

►Laat wat zien◄

Olala, tien BV’s die letterlijk in hun blootje staan op de sociale media. Pikante foto’s doen de ronde waarin o.m. zanger/acteur Stan Van Samang, radiopresentator Peter Van de Veire en zanger Sean Dhondt uitgebreid masturberen, iets dat ze dus ook filmden en met elkaar deelden. Daar moet iets misgelopen zijn, wegens een ruzie, een kwade partner die er lucht van kreeg, wie zal het zeggen.

Het leverde een strafklacht tegen onbekenden op vanwege Stan Van Samang en een pathetische verklaring van Peter Van de Veire. De media beslisten eerst eendrachtig om niets over deze zaak te berichten, ook al omdat er van andere BV’s én hun advocaten signalen kwamen die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Alleen het satirisch webkrantje ’t Scheldt, dat de foto’s in de mailbox gekregen had, bracht een en ander uit en werd vervolgens bij kortgeding verplicht om het (geblurde) beeldmateriaal weer te verwijderen.

Ik wil hier de moraalridder niet uithangen en een oordeel uitspreken over andermans hobby’s zolang het op vrijwillige basis gebeurt en er geen minderjarigen mee gemoeid zijn. En het is niet netjes om die beelden te lekken op de sociale media, duidelijk bij wijze van afrekening.


Toch blijft het amusante idee hangen van een stel Vlaamse showbizzers die zich in clubverband masturberen én dat voor het nageslacht bewaren. Ik probeer me met het grootst mogelijke inlevingsvermogen de kick voor te stellen, helaas, mijn seksleven is daarvoor niet opwindend genoeg.


Heel terzijde stel ik me ook de ongemakkelijke vraag hoe die exploten in de respectievelijke huishoudens worden onthaald, en hoe een en ander te rijmen valt met hun afgestofte mediaverschijning. Noteer dat genoemde Sean Dhondt in een VTM-programma opdraafde als verpleger in een kinderrevalidatiecentrum, en dat Peter Van de Veire bekend werd als presentator van de VRT-jeugdzender Ketnet.

Los van de heisa zegt dit dus wel degelijk iets over een milieu waar verveling en opwinding dicht bij elkaar liggen, vermoedelijk ook met de nodige dosis cocaïne, en waar seks iets anders betekent dan intimiteit tussen twee mensen. Dat mag, moet kunnen, alleen hebben die BV’s, die voor de rest uit de ‘boekskens’ niet weg te slaan zijn en letterlijk leven van sensatie, niet altijd in de hand wat er precies in de openbaarheid komt.

Ach, misschien is die aftrekclub toch ook een metafoor van een milieu waarin veel onder elkaar geregeld wordt en het exhibitionisme sowieso de norm is. In het verleden ging diezelfde Stan Van Samang overigens onder het motto ‘Laat wat zien’ publiek uit de kleren voor een goed doel, in de veronderstelling dat mensen dat ook interessant vinden.

De verontwaardiging in deze van Child Focus-woordvoerster Heidi De Pauw begrijp ik niet goed, want bij mijn weten zijn Van Samang en C° geen kinderen die bescherming nodig hebben. Ja, kinderen kunnen die beelden zien, en met een simpele klik nog veel straffere porno, gewoon op het internet.

Met de publieke uitspraken van deze BV’s gaan ook een paar ronduit schandalige verdraaiingen gepaard. De modale Vlaming, die deze beelden in zijn virtuele bus krijgt en bekijkt, wordt zonder meer als een voyeur en crimineel weggezet, terwijl de heren zelf gewoon in de fout gingen. De gevaren van sexting onder tieners worden er bij gesleurd, terwijl het hier helemaal niet om tieners gaat. Misschien wel verstandelijk, dat is iets anders.

De tussenkomst van Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (‘Dit kan u of mij ook overkomen’… echt?) maakt het helemaal grotesk, want daarmee wordt het aftrekfeestje van een stel BV’s een staatszaak, terwijl de Vlaamse regering toch wel andere katten te geselen heeft.

Conclusie: Stan, Peter en Sean hebben zich als grootheden van de Vlaamse vermaakindustrie nog eens helemaal kunnen waarmaken. In deze droeve tijden een verdienste van formaat, laten we hen daarvoor ook met gepaste applaus bedanken. 

              
                                  GAAT DE WEVER POETIN ACHTERNA ?

 

 

Herinneren jullie zich nog hoezeer er Vlaamse politici waren die, gesteund door de Vlaamse media, de ‘troonsverlenging’ van Vladimir Poetin veroordeelden?

 

 

Hoezeer verschoot ik dan ook toen ik vaststelde dat Bart De Wever himself gaat voor een derde voorzitterschap van zijn partij?

 

 

 

 

 

                         VOEDSELBANKEN OP ZOEK NAAR GIFTEN

 

 

Ik vernam dinsdag in Brussel dat de voedselbanken dringend op zoek zijn naar giften. Ik vind het intriest dat in een welvarend koninkrijk - waar de koninklijke familie drie miljard euro bezit – zoiets moet bestaan. SHAME ON uou, Saksen-Coburgers

 

 

Elkeen weet dat ik geen racist ben maar zijn jullie al eens gaan kijken naar de volkeren die daar zowat het huismeubel zijn? Net als in onze gevangenissen zijn het voor 75 % allochtonen die voedsel ophalen en het dan doorverkopen aan derden.

 

 

Maar daar schreef ik al over maanden terug . . 
  

 

 

                        VERTROUWEN IN DE POLITIEK HERSTELLEN

 

 

Egbert, sinds zijn aanduiding als co-piloot van het vliegtuig van de Belgische preformateurs – die het laatste decennium al niet meer te tellen zijn op onze vingers , draaide 100 % zijn kar sinds hij in het beeld staat als schoothondje van Alexander Decroo, heel vermoedelijk de premier van de honderdste Belgische regering.

 

 

Egbert wil het vertrouwen in de politiek herstellen! Oeps, was dat vertrouwen dan weg?

 

 

Die laatste zin was sarcasme, en neen, geen sorry.

 

 

Wat ik niet begrijp, is dat Lachaert blijkbaar vergeten was dat ook het vertrouwen in de partij waar hij nu voorzitter van is – aka OPEN-VLD – inderdaad grotendeels weg was/is, en dat niet alleen buiten zijn partij. 

 

 

Kijk hé, meneer Lachaert, weet je hoe je dat het best kan doen, dat vertrouwen herstellen in onze politici? Stop de stijging van de staatsschuld.

 

 

Stop ook met jezelf nog langer belachelijk te maken door te stellen dat jullie nu willen gaan voor een tienjarenplan. Ik heb het eens uitgerekend. Sinds 26.01.1831 kent dit land 99 regeringen! Ik hou hier dus geen rekening met het Voorlopig Bewind.

 

 

Gelet op het feit dat België vandaag 69.277 dagen bestaat, betekent dit dat gemiddeld een regering 679 dagen, 11 uur, 16 minuten en 48 seconden duurde.

 

 

Kom ons a.u.b. niet vertellen dat u nu de ambitie heeft om de honderdste regering te vormen die het tien jaar vol houdt ofte meer dan vijf keer langer dan die 99 vorige waarvan de laatste zou afsluiten op 17 september 2020.

 

 


 

 

                                        BESTE NADINE VAN DER LINDEN

quote Het is vreselijk als iemand je reputatie aan stukken gooit, Maar niks is zo sterk als een mens die zich weer bijeen weet te puzzelen.

 

Op zondag tram ik, heel erg vroeg, van Wenduine Centrum naar Blankenberge Markt waar ik rechtover de tramhalte in café LES VEDETTES mijn koffie ga drinken en er de kranten lees van vrijdag en zaterdag.  

 

Zo las ik gisteren, Nadine Van der Linden, in haar WELKOM op pagina 2 van Het Laatste Nieuws. Mooi geschreven en zonder slijmvlekken achter te laten. Ook degelijk ondersteund door haar kennis van zowel Oscar Wilde als Arthur Shopenhauer. Seks is inderdaad heerlijk maar gevaarlijk als er individuen zijn die daar misbruik van maken.  

 

Als iemand mij de naam, foto en adresgegevens bezorgt van die klootzak/dat klerewijf (dat die naaktfoto's lanceerde) dan publiceer ik dat week na week op mijn site. Gegarandeerd dat er dan honderden wraaknemers die deze onmenselijke burger zullen lastig vallen.  

 

Edoch, beste Nadine, mijn oog viel vooral op de vier laatste lijntjes van jouw WELKOM: Het is vreselijk als iemand je reputatie aan stukken gooit, Maar niks is zo sterk als een mens die zich weer bijeen weet te puzzelen.
Je hebt geen flauw idee, Nadine, hoe vreselijk zoiets is. ik wens het jou niet toe!

Weet je, Nadine Van der Linden, ik vecht nu meer dan veertig jaar om excuses te krijgen van de familie Van Thillo en van de bestuurders  van NV De Persgroep. Op 23 april 1980 publiceerde jullie dagblad mijn naam met de betiteling van AFPERSER! Twee weken vóór enig vonnis werd geveld! Carlo Gepts weigerde, als algemeen directeur, recht van  antwoord. Hij schreef mijn advocaat 'Meester, wij zien niet hoe we uw klant enige schade hebben berokkend, dus geen recht van antwoord'.

Mijn vrijspraak was - grijns, uiteraard - niet interessant genoeg om te publiceren.

 

Ik probeer al veertig jaar die puzzel weer bijeen te puzzelen. Het lukt me niet zonder de excuses, de rechtzetting (in onderling overleg) en een schadevergoeding waarvan ik 90 % niet naar mezelf laat afvloeien.  
Ik sta op NEGEER bij jullie mediagroep. Dimitri Antonissen heeft zelfs niet eens de beleefdheid meegekregen van zijn ouders om te bevstigen dat hij mijn mail ontving! Ik ben overtuigd dat uiteindelijk een niet menselijke oplossing die puzzel ineen zal moeten steken. Maar dan zit ik met een andere te herstellen puzzel. Maar als het ooit zover komt zal dat helemaal niet mijn probleem meer zijn.

Misschien  dien ik toch maar te beginnen met de publicatie van het CV en de adressen van de acht bestuursleden van NV De Persgroep te grabbel te gooien. Gelet op (grijns!) het feit hoe blij Christian Van Thillo was zijn adres te lezen op het internet . . . 

Ben zeker dat dames Bernadette de Bethune (Picanol), Jeanine Van Der Vilst (Eurofiber) maar evenzeer Ieko Sevinga, Ludwig Criel en Jan Louis Brurggraaf een even groot orgasme zullen krijgen als toen CVT zijn adres op het internet zag verschijnen. Om het clubje onmenselijke bestuursraadsleden te vervolledigen werden ook Emmanuel Van Thillo (broer van) en schoonbroer Christophe Convent toegevoegd.

Dus, beste Nadine Van Der Linden, stop met te schrijven Het is vreselijk als iemand je reputatie aan stukken gooit, Maar niks is zo sterk als een mens die zich weer bijeen weet te puzzelen.

Of word jij de eerste die het aandurft mij gelijk te behandelen en te berichten over wat HLN mij, en mijn familie, aandeed?

Ik zal alvast zaterdag uitkijken naar uw WELKOM!GEMIDDELDE SNELHEID IN TOUR 2020

 

 Geef toe, het is dit jaar een heel interessante maar vooral spannende TOUR DE FRANCE. Ook van morgen tot zondag blijf ik 's middags in mijn kot en dat heeft niks te maken met corona!

Al 65 jaar blijf ik thuis als het koers is en dat zal - met nog ouder worden - niet wijzigen. Voor geen 200 euro krijg je me uit mijn studiootje in Wenduine! En neen, je hoeft niet te proberen om me toch van het tv-scherm weg te hale

Na vijftien ritten in deze editie waartussen acht heuse bergritten zaten waar soms amper acht kilometer per uur gereden werd, ligt de gemiddelde snelheid boven de veertig kilometer per uur!

Ik sta daar echt versteld van. Soms komt dan bij mij de vraag op of dat nu komt omdat de TOUR in september wordt gereden of is het omdat elkeen met een elektrische (Fabian Cancellara)-fiets rijdt. Of slikken ze allemaal het nieuwe product dat nog niet op de lijst van verboden middelen staat?

Wie het weet, die mag mailtje zenden naar roger@stropken.be


CORONA, AFLEVERING 27

Of je me nu haat of graag ziet, respecteert of een ongelooflijke klootzak vindt . . . feit is dat deze site het als eerste en enigste steeds bij het juiste eind had en publiceerde waar het op stond, ook als het over die corona-zeikerd ging.

Waar al die experten, al dan niet viroloog, en politici het volk zes maanden lang het vandaag zus, morgen zo en de week daarna nog anders orakelden, bleef ik steeds bij mijn standpunt.

Laat me één voorbeeld geven: kinderen onder de twaalf dienden geen mondmasker te dragen. Zagen jullie ook de resultaten bij de jeugdkampen?

Eentje is geentje, zeggen de Gentenaars. 

Drie maanden terug lulden die virologen over COVID-19, TWEEDE GOLF. Vorige maand deden ze er nog een (serieus) schepje bovenop. Het zand stond goedkoop deze zomer , nietwaar!?  Covid-19 , DERDE GOLF was begonnen.

Steeds, en vandaag nog meer dan drie maanden terug, stel ik dat we nog steeds bezig zijn met Corona, part one!

Wanneer stopte, beste virologen, CORONA 1?

Zagen die experten allerlei en politici al ooit een voetbalmatch op televisie? Wanneer stopt de werkelijke speeltijd? Na exact 90 gespeelde minuten of na 92, 98 of soms 105 minuten? Extra minuten die de referee toekent na spelonderbrekingen allerlei.

Als er een bekermatch wordt gespeeld zonder heen-en terugwedstrijd, en er komen verlengingen, is die match dan gedaan voor de verlengingen starten?

Blijkbaar zijn bovenste twee vragen te ingewikkeld voor politici en virologen.

 

 

 

                             IL FAUT VRAIEMENT AVOIR LE CULOT !

 

 

De vaste lezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat ik vorige maand het verhaal bracht van Oostendenaar P. die zich had opgegeven als kandidaat bij het onderzoek (naar het vinden van een vaccin tegen Covid-19). Voor hen die het niet lazen, plaats ik het nogmaals hier gans onderaan.

 

 

Ongelooflijk maar waar, nadat men hem vorige maand botweg wandelen had gezonden, kreeg hij vorige week een nieuwe uitnodiging om deel te nemen aan dat onderzoek.

 

 

Lees hieronder de mail die hij ontving.    

 

 

Voor de geachte lezeressen en lezers die dat artikel twee weken terug nog niet lazen, plaats ik het nog eens. Niet alleen hadden dokter Wim Van Damme van AZ Palfijn Antwerpen en mevrouw… van Janssen Farmaceitica ouders die hen slecht opvoedden (want kinderen van goed opgevoede ouders beantwoorden beleefd opgestelde brieven), ik vraag me af wat voor een boeltje de administratie van zowel AZ Pnalfijn Antwerpen en Jansen Faarma moet zijn.  

 

 

----------------- MAIL VAN 11 SEPTEMBER 2020 -------------------------------

 

 

 

 

 

Op vr 11 sep. 2020 11:23 schreef CPU Merksem < CPU@its.jnj.com>:

 

 

Beste vrijwilliger,

 

 

Een tijdje geleden heb je je ingeschreven om bij Janssen CPU deel te nemen aan klinisch onderzoek CPU492 (coronavaccin). Je ontving een e-mail dat de studie volzet was en dat je op onze interesselijst staat. Vandaag is de rekrutering voor een nieuw cohort gestart.

 

 

Mocht je interesse hebben in dit nieuwe cohort, horen we dit graag  per terugkerende e-mail, zodat we de voorwaarden kunnen overlopen en een afspraak kunnen maken voor de screening. Alle informatie, planning en voorwaarden op https://www.cpu.be/briefCPU492C2.  

 

 

Opgelet: Je reactie op deze e-mail geeft enkel je interesse aan en geeft geen garantie op effectieve deelname aan de studie. Bedankt

 

 

----------------------  ------------einde mail 11 september 2020 -------------------------------

 

 

Ongelooflijk dat men bij Janssen Pharmaceutica samenwerkt met onmenselijke bedrijven en ziekenhuizen om kandidaten te vinden teneinde te helpen om het vaccin Covid-19 te ..

 

 

Als men bij ziekenhuis AZ Palfijn Antwerpen dus wordt afgeschreven, dan wordt dat duidelijk nergens genoteerd en dan zendt men jou – doodleuk – een maand later een verzoek om je opnieuw te laten inschrijven.

 

 

Hun (OERDOM) COMPUTERSYSTEEM stelde dat hij vorige keer niet kon deelnemen omdat 'de studie volzet was'.

 

 

Dat is alvast een ziekenhuis waar ik – met zulke slechte administratieve werking – niet heen zal gaan indien ik het nodig heb om in een hospitaal te zijn.

 

 

P. werd helemaal niet geweerd om deel te nemen omdat de studie volzet was! De man treinde zelfs tweemaal naar Antwerpen!

 

 

Wie kan nog vertrouwen hebben in dergelijk laboratorium, ziekenhuis of in Janssen Pharmaceutica?

Wanneer gaan jullie overigens zijn gemaakte kosten vergoeden?

 

 

Ik heb deze maal noch dokter Wim Van Damme, noch Ilse Linten van Janssen Pharmaceutica op de hoogte gebracht dat dit artikel zou verschijnen. Het is niet mijn schuld dat ze ouders hadden die hen zo slecht opvoedden dat ze niet wisten dat de beleefdheidsregels verwachten dat men mensen antwoord als ze jou aanschrijven.

 

 

Hieronder wat wij vorige maand hierover publiceerden:

 

 

EXCLUSIEF! EXCLUSIEF! EXCLUSIEF!

 

 

De bizarre werking van Janssen

 

 

 Pharmaceutica en Antwerpse Palfijnziekenhuis.

 

 

 

 

 

P. wou deelnemen aan het onderzoek van Janssen Pharmaceutica dat, net als een paar honderd andere laboratoria op Aarde, naarstig ijvert om een middel te vinden tegen kwelduivel Covid-19.

 

 

Donderdag 13 augustus begaf hij zich, zoals voorzien, vanuit Oostende naar Antwerpen, meer bepaald naar dokter Wim Van Damme van de Clinical Pharmacology Unit van het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem.

 

 

Daar overhandigde men hem 35 pagina’s met de bede die eerst goed te lezen. Waarom die hem niet – al dan niet per elektronische post – voorafgaandelijk werden toegestuurd, zou zeer de vraag kunnen zijn. Een notaris stuurt ook voorafgaand een te verlijden ver/aankoopakte ter inzage naar zowel koper als verkoper, dit teneinde die belanghebbenden de kans te geven het rustig te lezen en de (mogelijke) vragen te noteren en te kunnen stellen. 35 pagina’s, daar ben ik – nota bene als diagonaal lezende burger - toch best twintig minuten mee bezig om het allemaal goed te begrijpen. Voor Mieke Sabena en Jan Modaal mag je daar minstens een uur bij tellen. Gelet op het feit dat het hier mogelijks over je eigen voortbestaan kan gaan, herlees je dan die tekst best eens de volgende dag. Edoch, die kans krijg je niet van Janssen Pharmaceutica, noch van dokter Van Damme!

 

 

Na zijn ‘literatuurmoment’ passeerde hij onmiddellijk bij de dokter en psychologe en werd hem – door die laatste – uitgelegd dat, als hij geselecteerd werd om aan studie CPU492 – VAC31518COV1001 deel te nemen, hij niet zelf zou weten of hem het vaccin of een placebo zou worden toegediend.

 

 

Dat de man voor de medische proeven nuchter diende te zijn, lijkt me een vanzelfsprekendheid. Bloed- en urine werden afgenomen en ook de coronatest (staafjes in de neusholten) stonden op het programma.

 

 

De dag erna werd de man opgebeld met het nieuws dat zijn testen bevredigend waren en dus deelnemen zou aan het programma. Met bede om maandag 17 augustus opnieuw langs te komen om 13.50 uur, en ja, opnieuw nuchter, zijnde niet te hebben gedronken of gegeten m.u.v. water. Een quasi hele dag nuchter blijven . . . lijkt me een hele opdracht en al zeker voor een plus zeventigjarige!

 

 

Die dag werd weer urine en bloed afgenomen, evenals de coronatest uitgevoerd. Men zou hem de volgende dag bellen.

 

 

Omdat men dat niet deed, belde P. zelf naar dokter Van Damme. Die zegde hem dat hij niet was geselecteerd om verder mee te werken aan dit programma. Niet omdat zijn testen plots niet meer goed waren maar omdat de computer hem niet had geselecteerd!

 

 

Wat een gelul is me dat nou?

 

 

Ik las dit weekend die 35 pagina’s nog eens rustig door en nergens is er sprake van randomiseren om te bepalen of de kandidaat al dan niet geselecteerd worden zou.

 

 

Ik belde maandag dokter Van Damme op en die verklaarde me het volgende:

 

 

“ik zal u, net zoals ik het aan de heer Peeters al drie maal uitlegde, uitleggen hoe het werkt. De computer bepaalt wie uiteindelijk deelneemt of niet”.

 

 

Nu, beste dokter, ik begrijp ten volle dat zowel Janssen als uw ziekenhuis zich veilig willen stellen . . . just in case! Waarom – 26 pagina’s met referte ClinSpark ICF0092 is niet niks! – nergens werd opgenomen hoeveel de vergoedingen in geval van een calamiteit bedragen, is al erg. Dat er niet staat in opgenomen dat de deelname van de kandidaat feitelijk en uiteindelijk afhangt van een loterij (die elke randomoperatie wel degelijk is), dat is er m.i. toch wel zwaar over.

 

 

Zoals steeds zond ik – voor publicatie – in deze de te publiceren tekst zowel naar de betrokken deelnemer als naar de dokter en naar mevrouw Ilse Linten (persdienst) van Janssen Pharmaceutica en gaf elkeen de kans hier op te reageren met het verzoek een antwoord te mailen uiterlijk vandaag om 17 uur. Iets wat geen van beide deed, zelfs niet om 18 uur en dat was bijna zes uur na verzending van betreffende mail.

 

 

Ik stelde volgende vragen:

 

 

1.   Zou het niet beter zijn om, bij volgende testen, de geïnteresseerde kandidaten die ‘literatuur-boterham’ voorafgaandelijk te bezorgen, al dan niet elektronisch? Het gaat hier effectief mogelijk over hun voortbestaan.

 

 

2.   Waarom spreekt men – in die 26 pagina’s – wel degelijk over randomiseren maar zwijgt men daarover als het gaat over de uiteindelijke deelname?

 

 

3.   Hoeveel Belgische burgers werden, zoals P., uitgenodigd naar een Belgische kliniek in het kader van dit onderzoek? Hoeveel werden er uiteindelijk behouden of zullen er behouden blijven?

 

 

4.   Op welke vergoeding heeft P. uiteindelijk recht? De man voorzag – volgens de vrijwilligerskalender (referte MNE 09JUN2020) en nadat bleek dat hij tweemaal bevredigende resultaten afleverde – om zich te houden aan dat schema.

 

 

5.   Welke zijn de voorziene, nooit voor discussie vatbare, vergoedingen indien – door de deelname – een kandidaat sterft of levenslang gehandicapt blijft?

  

BIJ LEVEN EN WELZIJN, WEET DAT IK JULLIE EEN CORONAVRIJ LEVEN TOEWENS.


Ruim 30 % onder jullie wachten op mijn Cassatieverhaal. 

Ik vrees dat jullie minstens tot volgende week zullen moeten wachten want ik moet eerst een paar mensen zien. KWESTIE van mezelf niet in de problemen te steken.

Mijn excuses hiervoor.  

 

MAANDAG 07 SEPTEMBER 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steedswelkom middels roger@stropken.be

  

ZO HOORT HET

 

Alhoewel ik hier – na mijn passage bij het Hof van Cassatie d.d. dinsdag 08.09.2020 – een compleet ander eerste item had gepland, gaat mijn voorkeur nog steeds naar het brengen van iets positief. En ja, dat is de beslissing van Astra-Zeneca vast en zeker.

 

Dit laboratorium - momenteel super zwaar gesponsord door overheden allerlei maar dat is in deze bijzaak – had de moed om te openbaren dat ze de zoektocht naar een vaccin tegen die Covid-19-klootzak momenteel ‘on hold’ plaatst. Er is met name een probleem opgekomen bij een van de testmensen.

 

Een aantal weken terug publiceerde ik hier de minder positieve werkwijze van Janssen Farmaceutica maar deze persmededeling van AstraZeneca vind ik echt positieve communicatie.

 

Uiteraard betreur ik dat hun poging om een vaccin te vinden, niet direct succesvol was maar de eerlijke communicatie – en dan nog over een negatief resultaat – daar word ik blij om.

 

Ik moet overigens lachen met al die professors (en gekken?), zowel in ons land als anders, die al weken volop orakelen dat er over twee, vier, zes of twaalf maanden een vaccin zal zijn. Het zijn o.a. dezelfde gekke virologen die stelden dat kinderen onder de twaalf immuun zouden zijn voor dat virus. Gooi die klojo’s toch van het televisiescherm en uit de krantenpagina’s.

 

Oh ja, ik weet dat minstens tweehonderd onder jullie – meer bepaald de togadragende lezers van deze site – zitten te wachten op nieuws over mijn cassatiegang. Laat me jullie alvast vertellen dat ik maandag 14 september (tenzij men mij komt vermoorden!) de mail publiceer die ik op heden naar de voorzitster van het Hof van Cassatie zond.

 

 

 

 

 

QUOTE BART DE WEVER:

“Als men mij een mes in de rug wilde steken,

waarom acht maanden geleden dan niet?”

 

“Bart De Wever en ondergetekende . . . we zullen nooit samen een pint drinken. Dat komt vooral omdat, ik als Vlaming, ontzettend ontgoocheld was in het feit dat hij zijn kar keerde toen hij na de fantastische verkiezingsoverwinning van mei 2014 plots vergat wat hij de Vlamingen maandenlang had beloofd en na de overwinning inslikte.

Ik zag hem zondag in de 7 de DAG, het televisieprogramma dat – overigens net als DE AFSPRAAK, De Vadder en TER ZAKE - niet mag spreken over raadsheren bij het hoogste Hof (ergo van Cassatie). Hij lijkt me weer op weg naar een geloofwaardiger gewicht, zowel letterlijk als figuurlijk. Ik heb die uitgemergelde De Wever nooit iets gevonden.

Zijn uitleg vond ik kloppende met de realiteit. Maar heu heu Bart, ik zou toch niet steeds spreken over ‘messen steken in je rug”.

Just remember 2006 . . .

 

DIE ANDERE BART DAN MAAR

De rechtbank te Mechelen heeft dan eindelijk de knoop doorgehakt en beslist om de zaak Bart De Pauw versus die tien truttemiekes te laten doorgaan.

Heel goed dus voor Bart.

Ik ga die zaak heel goed volgen.

 

NEGATIEVE RENTE

Dat eigenaars van een tweede verblijf er best aandoen om hun domicilie te nemen op het adres aan zee, schrijf ik al twee jaar lang.

De banken lenen aan 0,00000000 %. Maar dat blijkt nog onvoldoende te zijn. Vanaf januari 2021 rekenen ze u en mij (maar ik heb erg weinig) negatieve rente aan. Om het kortte zeggen: als je 100.000 euro op je rekening hebt staan op 1 januari 2021 en je laat dat gewoon staan, dan staat er op 1 janari 2022 nog slechts 99.000 euro op als die negateve rente 1 % bedragen zou.

Momenteel is je geld overigens jaarlijks ook al 2 % minder waard door de indexatie en je 0 % rente.

Vanaf januari a.s. verlies je dus elk jaar 3 % op je vermogen.

Wie een goed idee wenst om die 3 % niet te verliezen, laat het mij maar weten.

 

 

HOEVEEL GELUK KAN EEN POLITICUS HEBBEN ?

En zie, plots kwam vanuit China de hulp voor Egbert Lachaert.

Alles liep (uiteraard naar het volk toe) schitterend. Uiterlijk de 16 de september zouden we een nieuwe regering hebben. Eentje met zelfs de absolute meerderheid van 87 zetels ofte 58 %.

Maar, toen, toen kwam er dat interview tijdens het weekendonbijt van CD&V-voorzitter Coens.

Lijkt me meer en meer de verstandige zoon te worden van een heel verstandige vader, een man die politiek bedreef zonder domme dingen te doen of te zeggen.

Als de CD&V-top het lage stemmenaantal van 25 mei vorig jaar nog wil verminderen dan moeten ze inderdaad in die regering van Lachaert stappen.  Ze kunnen in dergelijk Titanic-regering niks oogsten. Alle Vlamingen van hun partij zullen zoiets dom nooit vergeten.

Maar ik had het over geluk!

Na dat toch wel interessant ontbijtgesprek was het alle hens aan dek op het bureau van Alexander De Croo, de huidige big chief van de OPEN-VLD.

Zijn poppetje mocht nu toch wel dringend besmet raken

En zie . . . het wonder geschedde. Egbert was besmet.

Voor de blauwe politieke familie stopten plots een hele pak problemen. 17 september wordt dan een gewone dag als een ander, en geen einde van Wlimès II.

Ik beweer niet dat Egbert Lachaert niet besmet zou zijn maar zoveel geluk . . . daar geloof ik ook niet in.

Hoe dan ook, veel beterschap. 


GERARD VAN NOTEN

"Kiesvee" de nieuwe slaven !!!

Walter De Donder "AKA" Kabouter Plop zag de bocht aankomen. 'Mijn voorkeur ging ook uit naar een regering met de PS en de N-VA. Maar je moet altijd een plan B hebben, en ons plan B is dat de CD&V deelneemt aan Vivaldi. We hadden geen keuze: het was dit, de oppositie of nieuwe verkiezingen. Maar wat zou er dan nog overblijven van de CD&V?'

Daarbij sluit Wim Dries, de binnen de CD&V invloedrijke burgemeester van Genk, zich aan. … heel lang geprobeerd om samen met de N-VA een Belgische regering te vormen... Dat blijft volgens mij de voorkeur van iedereen bij de CD&V. Hij vindt 'dat we vooruit moeten met een traditionele driepartijenregering, samen met de groenen'. We moeten als CD&V kunnen wegen op de toekomst van België.

Calvo daarentegen loopt rond met een smoelwerk dat glunderend "fluo groen" staat van het "intellectueel orgasme" rond deze koehandel waarin de Vlaming verkocht wordt tegen een prijs die de leiders van de "Fair-Trade" beweging zou moeten door de grond doen zinken van schaamte. Maar ja, van Calvo zijn we dat gewoon, want ten voordele van zijn groen-maniakale fobie, zou hij vader en moeder in worst draaien, ware het niet dat hij, tot en met, vegetarisch al dan niet veganistisch, is.

Na het verraad van de CD&V en de ruzie die zij zelf ontketenen in eigen rangen, staat toch één ding duidelijk vast: Voor deze partij en vele anderen ook, is de wereld omgedraaid en kunnen we stellen dat "a contrario" van de stelling dat de politiek in dienst van de bevolking moet staan, in "casu" de bevolking in dienst staat van de politiek. Stemmen mogen en moeten wij wel, maar de waarde van onze stemmen weegt al evenveel door dan de opinie van de bevolking van een derdewereld land, t.t.z., niet!

Twee dingen vallen enorm op en dat zijn de uitspraken van enerzijds Kabouter Plop en anderzijds die van de beruchte Wim Dries van Genk. Ik citeer even terug de belangrijkste stukken: " We moeten als CD&V kunnen wegen op de toekomst van België." EN "… of nieuwe verkiezingen. Maar wat zou er dan nog overblijven van de CD&V?"

Met andere woorden, de CD&V wil koste wat het kost dit land blijven regeren, met of zonder akkoord van de inwoner EN ze zijn zich pijnlijk bewust van het feit dat zij bij nieuwe verkiezingen misschien zelfs de kiesdrempel niet meer halen. Wedden dat deze kiesdrempel als eerste zal sneuvelen na de installatie van de Vivaldi-poppenkast?

Wat kunnen wij Vlamingen hier nu over zeggen? Dat we gewoonweg slaven zijn in een systeem waar wij gebruikt worden om de bal op het veld te werpen, maar verder niet mogen deelnemen aan de wedstrijd! Sommige politiekers zoals Tobback zeiden het reeds, "de kiezer heeft niets verstaan", limiet dat hij letterlijk stelde dat wij de kiezers, te dom zijn om deze hele "farce" mee te spelen en deze "gulle" opportuniteit niet naar waarde weten in te schatten. Ons nieuw kiessysteem in de toekomst zal waarschijnlijk inhouden dat wij gaan mogen kiezen met een coëfficiënt aan maatschappelijke verantwoordelijkheidszin waarvan dan ook ons inkomen, onze rechten en vooral onze plichten van afhangen. Even een voorbeeld: stemmen voor CD&V, pensioen op 40 jaar met gegarandeerd inkomen; stemmen voor Groen, levenslang met een idiote glimlach op ons gezicht in de bossen mogen rondwandelen; stemmen voor de SP.A, recht op een mooie arbeiderswoning met ofwel een zéér goed betaalde baan, ofwel een zéér goede invaliditeit (schrappen wat niet past!). Blauw stemmen, is een mengeling van de overige maatregelen, daar deze partij, noch vis noch vlees is.

Langs de andere kant, stemmen voor de NV-A, gehuisvest in een krot en werken tot ge er bij doodvalt en natuurlijk stemmen voor het Vlaams Belang, géén recht op ziekenzorg, géén betaalde vakantie en vooral wonen in de mijnen van Beringen die dan speciaal voor de occasie zullen heropend worden.

Over de PVDA is het nog niet duidelijk, alhoewel die waarschijnlijk allen als militairen zullen fungeren en alvast de militaire pas in voege in Noord-Korea te dien einde aan het aanleren zijn. Marc Van Ranst heeft daarbij reeds in gedachte dat de NV-A en VB kiezers zullen kunnen dienen als proefkonijn bij het uittesten van de nieuwe virussen die zij al hebben besteld in Communistisch China, kwestie van toch nog ergens nuttig over te komen. Er nog even aan toe voegen dat enkel de politiek-correcte denkers recht verkrijgen (of is het "plicht"?) op "vaccins" tegen al deze uitgevonden of nog uit te vinden middelen om de wereldpopulatie iets of wat terug op peil te brengen.

De gemeenschappelijke noemer, het "eenheidsdenken" wordt gepropageerd en de willigen verkrijgen hun dagelijkse "veganistische burger", daar waar de andere zullen mogen grazen in de weides van de strafkampen van de niet-linkse oproerkraaiers. Er zullen weiden genoeg te begrazen zijn, gelet op het feit dat men koeien alleen nog zal kunnen bewonderen in musea, maar dit natuurlijk enkel voor de gegoede bevolking met het juiste kiesinzicht.

De doodstraf wordt terug ingevoerd, maar dan enkel via "virale" infectie en ten voordele van de wetenschap. Iets anders zou géén "draagvlak" kennen, natuurlijk.

De politie moet en zal hoofdzakelijk bestaan uit Afrikaanse bevolking, die in navolging van de "TontonMacoutes" van het vroegere Haïti onder Duvalier, de ancestrale kunst hebben om mits zware mishandeling, de bevolking te onderwerpen. Dit zal dan wel onder de noemer "correcte ordehandhaving" vallen en dus strafrechtelijk gerechtvaardigd zijn.

Heb ik iets vergeten, gelieve het mij te doen volgen in de Beringse mijn op "level 15", 750 meter onder de oppervlakte. Waarvoor mijn dank. 

DAAR VOELT EEN MENS ZICH BANGELIJK BIJ

Ik ontving, net op het moment dat ik bovenstaande tekst plaatste,volgende mail.

Beste Roger,

 

Ik wens je sterkte , kracht , heldere geest en scherpe tong toe voor morgen.

Dat je argumentatie niet in dovemans oren terecht mag komen.

Hopend op een , voor jou , bevredigend & genoegdoend resultaat.

Een eindpunt welke je voldoening en gemoedsrust mag geven voor de rest van je leven. 

Een verder leven waar innerlijke rust , levensgenot en vreugde het motto mag worden voor elke dag.

Je kameraad M.


Je kameraad M.

Tja, we hadden al drie weken niks van elkander gehoord maar het feit dat hij me dit vandaag mailt, betekent dat hij het niet vergat. Of ik mijn mond zal mogen openen, daar vrees ik voor. 24 pagina's waarin ik de eerlijk en correct werkende magistraten verzoek (niet smeek) de smerigheden die andere raadsheren en afgevaardigden van het parket-generaal te veroordelen. 

Uiteraard doen de media alsof hun neus bloedt. Gelukkig is de internationale pers wel geïnteresseerd, edoch hoop ik dat  dit dossier de ellende van onze huidige magistratuur niet nog erger maken moet.


ZWAAR ONDER VUUR

Ik ben – en dat weet heel Vlaanderen – niet de vriend van de magistratuur en de welwillend onbekwame, corrupte en/of criminele onder hen kunnen mijn bloed ijskoud drinken. Em dan moet 8 september nog komen !

Die niet-vriendschap van mij uit heeft de juiste redenen. Edoch stel ik me de vraag of men nu plots allemaal de geweren moet plaatsen richting staande magistratuur, ook nog genoemd het Openbaar Ministerie.

Als de media het nog een paar weken vol houden, dan zijn het niet die zes klootzakken van agenten die in die gevangeniscel Jozef Chovanec vermoord hebben maar de magistraten van Charleroi. Komaan zeg . . . Zagen jullie op die schrikwekkende beelden, een democratisch koninkrijk onwaardig, ook maar één lid van het OM in Charleroi? Laat ons toch minstens een heel klein beetje ernstig blijven! Nu ja, de journalisten moeten het gazettenpapier vullen en dat dient, de laatste vier decennia niet noodzakelijk met waargebeurde feiten te zijn.

Idem dito met die 18 studenten van Reuzegom. Ook daar richten de media – die aan advocaten allerlei een luid klinkende spreekbuis bieden – zich richting magistratuur zij het op een andere wijze.

Als men wil dat advocaten niet langer vertragingsmanoeuvers – want dat is het inderdaad – uitvoeren dan moet je volksvertegenwoordigers kiezen die daar kunnen voor zorgen.

Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat er geen welwillend onbekwame, criminele en/of corrupte magistraten werken in onze gerechtsgebouwen. Maar daar zal ik het morgen op het Brusselse Poelaertplein nummer 1 mogelijks verder over hebben.

Hoe dan ook, geachte lezeres en waarde lezer, ik kondigde aan dat hier woensdag mijn dossier wordt gepubliceerd dat ik morgen wordt verondersteld af te geven aan de voorzitter van het Hof van Cassatie. Ik dien daar, zij het met blozende kaken, op terug te komen teneinde mijn belangen niet te schaden.

Mijn diepgemeende verontschuldigingen daarvoor.

 

HOE KNETTERGEK DIEN JE TE ZIJN

Laat ons – ook in deze – eerlijk blijven en toegeven dat het schiereiland Spanje nooit echt coronavrij was sinds maart 2020.

Hoe gek dien je te zijn om daar op reis te zijn?

Dergelijke gekken wens je toch de coronadood toe?

 

NOG NOOIT . . .

. . . staken de supermarktketens in ons land zoveel miljoenen euro’s in . . . krantenadvertenties.

LIDL en JUMBO zijn uiteraard de grootste publiekstrekkers nu de TOUR DE FRANCE dan toch kon van start gaan dit jaar. 
MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


VOLGENDE WEEK WOENSDAG . . .

. . . publiceer ik hier mijn volledig vertoog in de affaire over de werkwijze van de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie anno 2014 - 2015. Dat is - geloof me vrij - een hele boterham maar het betreft ook een onwezenlijke toestand. Blijkbaar moet er - grijns - ergens één gek zijn die iets wil doen aan de slangenkuilen en krokodillenpoelen binnen onze Justitie (die al een eeuw worden beschermd door de politieke partijen die hen uit hadden gekozen!) en waar niemand durft aan te raken.   

Uiteraard is het heel positief dat de heer procureur-generaal André Henkes zijn advocaat-generaal Alain Winants de opdracht gaf om mevrouw de voorzitter Beatrijs Deconinck aan te schrijven en d.d. 17 juni 2020 te vertogen het Arrest van 13.10.2015 te vernietigen. Waardoor ik dinsdag 8 september 2020 wordt verwacht op de eerste verdieping van het meest beroemde gerechtsgebouw van Europa, gelegen aan het Brusselse Poelaertplein 1 om - nota bene 1.792 dagen na het FOUTE ARREST - een nieuw Arrest te zien ondertekenen.

Het is wellicht strikt juridisch niet echt uit te leggen maar menselijk gesproken dienen, zowel het Parket.Generaal als de vijf nieuwe raadsheren van de Tweede Kamer van dit Hof van Cassatie, wel de eerlijkheid aan de dag te leggen om - vóór alles - de gevolgen van dat Arrest (van 13.10.2015) te vernietigen en mij desbetreffend de gepaste schadevergoeding toe te kennen.  

En neen, mijn betoog zal geen LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE zijn zoals die op de cover van l' Aurore d.d. 13 januari 1898 van de hand van Emile Zola waarin deze strijder tegen onrecht o.a. schreef: "On s'est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterhaz!".

Dit is mijn laatste gevecht dat ik op menselijke wijze nog voeren kan. Vier decennia - zonder ook maar een enkele daad van bedreiging, belaging, chantage of geweld - zou moeten volstaan om recht te zetten wat fout liep. De schade is, in mensentaal, al lang niet meer te berekenen maar men moet van mij niet de brave burger maken waarvan Jef Vermassen twintig jaar geleden al orakelde tot wat die in staat is! Als ik ooit echt gek word en tot dergelijke wrede daden overga, dan is het uitsluitend de schuld van hen die, onterecht, mijn leven verwoestten en daar - binnen dat gebouw op het Poelaertplein - een veel te rijkelijk beloonde loopbaan door opbouwden maar veertig jaar lang droomden dat ik het zou opgeven of in een cel zou belanden van de politie op de luchthaven van Charleroi.

Het is al lang niet meer uitsluitend een strijd om excuses te krijgen of om een riante vergoeding te bekomen voor wat de leugenachtige directeur-generaal Luc Aerts (ASLK) - met de hulp van een door hem uitgekozen substituut en een evenzeer door hem uitgekozen rechter - trachtte te realiseren.

Burgers hebben recht op een eerlijk en correct werkende magistratuur maar evenzeer op politici die niet langer beide handen boven het hoofd houden van een minister-president die als voormalig minister van Binnenlandse zaken - als het hem past - zomaar Alzheimer inroept. Laat staan dat ze die handen nog langer gebruiken om corrupte en/of criminele magistraten te beschermen.

Het is mijn wens (droom?) dat dit heilig huisje van politieke bescherming van corrupte en/of criminele magistraten valt! Niemand heeft belang bij het niet tot stand brengen van die menselijke droom!

Het is een unicum in de geschiedenis van de Belgische Justitie dat - weliswaar nadat ik vier jaar lang de deuren van alle politieke partijen (In het biezonder die van Justitieminister Koen Geens) heb plat gelopen maar vooral nadat ik 25 weken lang de namen van vijf raadsheren publiceerde, inclusief twee beschuldigingen die niet van de minste waren - het Parket-Generaal beslist om publiekelijk toe te geven dat het Hof faalde. Dit was een eerste stap en in mijn verhandeling volgt ongetwijfeld een idee om op die ingeslagen weg verder te fietsen. 

Als ik professor Marc De Vos (Itenera) vanavond in De Afspraak hoor maar vaststel dat het solidariteitsgevoel tussen politici en magistratuur zo sterk blijft dan vrees ik dat het niet zal volstaan dat twee - in april 2019 - benoemde topmagistraten een begin willen maken met de grote kuis binnen hun beroepsgroep. Zij zullen langs alle kanten worden tegen  gewerkt maar - net door deze affaire - bestaat de kans dat ik mijn droom gerealiseerd zie vooraleer ik sterven zal.

Dat hoogleraar en vlotte prater politicoloog Carl De Vos zijn sympathie naar bepaalde politici en politieke partijen soms niet kan wegsteken, is één ding. Dat de media - en vooral de VRT - weigeren te berichten over corrupte en/of criminele magistraten is er ver over. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd en met interesse van buitenlandse media.


KONING VAN DE VERLENGINGEN

Flupke, da’s ongetwijfeld een toffe vent. Ik meen dat ten volle! Hij is, net als ondergetekende en (grijns) minister-president Jan Jambon, een Chinees astrologische rat, zij het dat zij allebei nog een snotneus zijn t.o.v. mij.

Kan iemand zich inbeelden dat Filip geen koning maar een gewone burger zou zijn, een vaste bezoeker aan de kroeg op de hoek van de straat of in de Lunch Garden, dan wel met het hele gezin?

Filip, ik besef dat uw kardinalen er moeten voor zorgen dat het land niet vergeet dat België een koningshuis herbergt edoch, Sire, u mag nu echt wel stoppen met die toneelvoorstellingen waarbij – overigens om de haverklap - u preformateurs allerlei benoemt. Resultaat, keer op keer, noppes, niks, nada, rien du tout, nothing at all, nichts . . . of om het met de woorden van de overleden Robbe De Hert te roepen: NOUGATBOLLEN!

U geeft uw volk het gevoel, en de (foute?) indruk, het spel mee te spelen van de politieke partijen die u gewoon ge/misbruiken om het land toch maar geen nieuwe regering te moeten schenken. Dat daardoor de kans vergroot dat de honderdste - aka de eerstkomende na de twee vaudevilles genaamd regering Sophie Wilmès I en II - Belgische regering de nagel aan de doodskist van uw vorstendom wordt, is een axioma als een klok!

Stuur uw volk toch terug richting kieslokalen. Zondag 1 november lijkt mij een interessante datum; anders gewoon zondag 6 december. In beide gevallen kunnen ‘HEILIGEN’ het intellect van de Vlaamse kiezers de goede hint influisteren.

Vraag me maar niet welke partij dat is. Ik zou het echt niet weten. Is in dit land wel één politicus te vinden die dit land een werkende regering wenst te bezorgen?

 

HEEL WAT REACTIES OP JANSSEN PHARMACEUTICA

Ik wist niet dat deze site ook vaste lezers had binnen de medische sector. Drie van hen reageerden. Twee er van vertelden me dat de kranten niet durven te schrijven over wat er allemaal fout loopt binnen de sector van de laboratoria. Laboratoria binnen klinieken zouden overigens erg afhankelijk zijn van de grote commerciële farmaceutische firma’s. Die laatste hebben zowel de top van de advocatuur en de fiscaliteit ter hunner beschikking maar ze hebben vooral stevige banden met politici.

En ja, ik geloof dat ten volle. Als ik lees dat Astra Zeneca 300.000.000 vaccins mag leveren aan de EU, dan vind ik dat wel straf. Vaccins waarvan nog nooit werd bewezen dat die effectief die corona-ellende zal teniet doen!

Als kers op de taart van dat contract, staat de EU zelfs in voor de mogelijke schadeclaims indien zou blijken dat er slachtoffers vallen door het toedienen van dat vaccin.

Waar zijn we toch allemaal mee bezig? Ze gaan dus 300.000.000 Europese burgers een vaccin inprikken waarvan de producent voorafgaandelijk van de klant (EU) eist dat - in geval van schadeclaims - die zelf in staat voor die schaderegelingen!

Hallo!!!!!!!!!! Ik ga die laatst paragraaf nog eens herlezen.

Waar zijn we toch allemaal mee bezig? Ze gaan dus 300.000.000 Europese burgers een vaccin inprikken waarvan de producent voorafgaandelijk van de klant (EU) eist dat - in geval van schadeclaims - die zelf in staat voor die schaderegelingen!

Is alsof AB INBEV een nieuw bier op de markt brengt en de cafébazen en supermarkten voorafgaandelijk verplicht de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het geval er slachtoffers vallen door het drinken van dat bier.

Ben ik nu gek of zijn de Europese parlementsleden al even vriendelijk naar AstraZeneca toe als onze volksvertegenwoordigers naar de corrupte en/of criminele magistraten?

En dan had ik het hier nog niet eens over de steun die laboratoria krijgen om een vaccin te ontwikkelen tegen Covid-19!

Hieronder weergave van een lezersbrief.

 

LEZERSREACTIE

Geachte domeinbeheerder www.stropken.be,

Een collega meldde mij het artikel dat uw site publiceerde over Janssen Farmaceutica en het Antwerpse Jan Palfijnziekenhuis.

Het geeft weer dat grote laboratoria voldoende macht bezitten om laboratoria van hospitalen het zwijgen op te leggen.

De auteur heeft duidelijk een eigen stijl. Het is goed dat er een medium bestaat dat dit durfde te brengen.

Ik heb meerdere artsen dit artikel bezorgd. U mag mij contacteren teneinde nog een medisch dossier aan te kaarten.

Adresgegevens bekend bij de redactie

.

 

MET MIJN HAND OP MIJN HART

Ocharme toch . . .

Ontzettend (24 is voor deze kleine site niet slecht) veel reacties ontving ik over de vaudeville die Jan Hesp, ook nog genoemd Jan Jambon opvoerde de laatste twee weken i.v.m. de moord op Josef Chovanek door zes agenten. Daar bovenop kreeg ik ook twee reacties van die hard-aanhangers van N-VA die Jan Jambon niks verwijten maar nu anderen verwijten. 

Ik vind het hun democratisch recht een andere politieke mening te hebben dan 94 % van het land maar a.u.b. ontken niet het licht van de zon. Een minister is steeds politiek verantwoordelijk voor de daden van zijn kabinetschefs en andere medewerkers! Daarenboven is hij - m.i. maar wie ben ik? - evenzeer verantwoordelijk voor zijn eigen daden waaronder ontmoetingen op internationaal niveau.

Eerst wist hij (de huidige minister-president van Vlaanderen) van niemendal. “Een vervelende affaire in Charleroi? Ik weet van niemendal en niks!”. Toen dat gelul serieus was gewankeld, toen begon zijn Alzheimer-aanval. “Ik heb met niemand van de ambassade van Slovakije ooit een persoonlijk gesprek gehad over die zaak”. Toen het, na het aanhouden van dat gelul, duidelijk werd dat geen kat in dit land (buiten een paar hondstrouwe N-VA-ers) bereid was om de leugens (want wat was het anders?) nog verder te geloven, toen ontdekte Jambon in Italië het licht.

Ik stel me de vraag wie van het Slovaaks diplomatiek personeel sprak hij in Italië (of was hij toen toch in Slovakije?) vorige week? Feit is dat zijn leugens onhoudbaar waren geworden dus werd de waarheid onthult in thuisgemeente . . . Brasschaat. Kwestie van toch een beetje houvast onder de wankele voeten te voelen. “Ja, ik heb de ambassadeur inderdaad ontmoet maar dat was zo kort dat ik het was vergeten”. Het zal dus - grijns - minder dan 69 seconden geduurd hebben.

“Vergeten”?  Komaan Jan! Hoeveel buitenlanders worden hier jaarlijks vermoord? 2.345 of 9.786? Dan zou ik kunnen begrijpen dat er al eens eentje tussen zit waarvan men als minister van Buitenlandse Zaken niet meer juist weet wat er precies gebeurde!

Ik heb Jan Jambon pakweg 7 tot 9 jaar terug persoonlijk ontmoet op zijn kabinet te Brussel. Een affaire van onrecht mij aangedaan door de KSC (Kansspelcommissie) en mij aangedaan door het duo Marc Callu (Dir), magistraat Etienne Marique (allebei KSC) en toenmalig procureur des koning Johan Sabbe. Meer daarover volgende maandag.

Morgen, dinsdag 1 september 2020, mag Jan Hesp het komen uitleggen in het parlement. Het wordt, hoe dan ook, een beschamende voorstelling voor een minister-president. Wat ik bizar vind, is de zekerheid dat er politieke partijen zullen zijn die morgen niet zullen doorvragen tot op het bot. Kwestie van bepaalde bruggen niet compleet op te blazen. Het feit dat CD&V vanavond de vergadering met het volledig partijbestuur afgelastte is vooral het teken naar Lachaert toe dat hij mag stoppen met zijn MISSION IMPOSSIBLE om een regering trachten te vormen!

Bye bye Egbert . . .

Wanneer wordt in dit land een einde gemaakt aan dergelijke wanpraktijken? En dan heb ik het hier nog niet eens over de zeven decennia oude praktijk waarbij geen politicus crimineel handelende magistraten terecht durft te wijzen.

Wat mij ook tegen de borst stoot is het feit dat een politicus die zichzelf in de ellende praatte, steeds en opnieuw kabinetsmedewerkers kan overhalen die zo oerdom zijn om publiekelijk de leugens van hun minister toe te dekken.

Die werkwijzen doen me terug denken aan die unieke zin die werd gepubliceerd in de Parijse krant l’ Aurore d.d. 13 januari 1898.

‘On s'est demandé avec stupeur 

quels étaient les protecteurs du commandant Esterhazy’.

Ik zal morgen de TOUR BEKIJKEN MAAR en  ik neem gegarandeerd het debat  i.v.m. Jan Jambon op. 

Ben zeker dat hier volgende maandag een vervolg op komt.


 

BESTE TELEVISIEPROGRAMMA INFO

Jullie weten dat ik, sinds 18 augustus 2020, thuis televisie en internet heb. Met dank aan Philippe en Stijn van ORANGE Blankenberge. Ik ken geen telecomoperator die zulk goed opgeleid personeel heeft. Beide zijn ook eerlijk en voorzien de passanten in de Kerkstraat van correcte informatie. Zo hoort het steeds te zijn, helaas . . .

Maar ook Frits, een van de medewerkers van de (telefonisch bereikbare) technische dienst behoort tot dat (steeds zeldzamer wordende) ras van geduldige mensen die technische oenen (zoals ondergetekende) helpen als hij er weer eens in slaagde om geen beeld meer te hebben.

Sinds zaterdag zit ik vastgekluisterd te kijken naar de TOUR DE FRANCE 2020. Er is geen kat die het dan moet wagen me te storen. Mijn gsm's staan alle af tijdens die uitzendingen. 

We hebben al drie mooie ritten achter de rug. Uiteraard mist elkeen de massa’s volk die andere jaren wel langs de kant van de weg staan. Toch wel schitterend dat de twee Belgische ploegen al elk een rit wonnen: En er komen er gegarandeerd meer, zeker met slalom-specialist Caleb Ewan. Never seen such a sprint! 

De teksten werden ver na de Tour van vandaag gepubliceerd, waarvoor mijn excuses.

Voor de dagelijkse keuze van mijn televisieprogramma maar ook voor het bepalen van wat ik op zal nemen, klik ik elke ochtend gewoon TV in en mijn laptop springt vanzelf naar https://www.google.com/search?q=tv+programma+de+morgen&rlz=1C1CHBF_en-GBES883ES883&oq=tv&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j69i59j69i60l4.168734j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Je komt dan terecht bij de televisieprogramma’s van de krant De Morgen. Zonder de twijfel brengt die site het meest duidelijke en overzichtelijke dagelijkse televisieprogramma.

Inmiddels is mijn vertoog voor dinsdag 8 september bij het Hof van Cassatie zo goed als af. Deze week wordt het nagelezen door de togadragers die mijn strijd voor een rechtvaardige magistratuur al jaren op de voet volgen. Zij kennen me allen goed maar Ik ben er van overtuigd dat ze toch hun ogen zullen optrekken.

 

DE UNIVERSEEL MEEST INTELLIGENTE

Waar jandorie op deze Aarde – en in het universum - vinden we de meest intelligente viroloog die echt alles weet over Covid-19 en de wijze waarop die coronaduivel moet worden overwonnen?

Vlamingen hoeven niet te ver te zoeken. Marc Van Ranst is zijn naam! Geen filmacteur, laat staan een zanger of auteur verwierf, in minder dan zes maand, op onze planeet zulke mediabekendheid als . . . Marc Van Ranst.

Komt president Trump te vertellen dat bloedplasma de oplossing wordt tegen het coronavirus dan zit professor Van Ranst dezelfde avond in Ter Zake om dat serieus in twijfel te trekken en af te doen als een pure publiciteitsstunt.

Wat als net dat bloedplasma de oplossing wel zou zijn? Gaan de media die Marc Van Ranst zo publieksgeil bombardeerden tot vedette hem dan even vurig afschieten? 


WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GELEERD

AAN DE UNIVERSITEIT VAN RECTOR SOPHIE WILMES?

01.  Dat de hele klote- en noodregering er al zes maanden niks van bakt. Nou niks is niet het juiste woord. Die dertien hebben nog niks positiefs verricht. Ergo . . . ze hebben dus wel al iets verricht! Als je snapt wat ik bedoel . . .

02.  Dat gezondheidspsycholoog Omer Van den Bergh de virologen verwijt dat ze de bevolking opscheepten met onduidelijke signalen. De man heeft gelijk maar dat deden de dertien regeringspipo’s evenzeer.

03.  Zijn collega Ann DeSmet raadt dan aan dat men de bevolking een tool geven mag waarbij elkeen het eigen gedrag kan volgen.

04.  Filosofe – en zeer knappe – Alicja Gescinska wil de positief gemotiveerde burgers dan motiveren om de meerderheid van de gedemotiveerden te helpen om gemotiveerd te blijven strijden tegen corona.

Good luck en vooral Sweet Dreams!

05.  Motovatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste wenst dat er een WARMSTE CORONAWEEK wordt georganiseerd waar mensen hun authentieke verhalen kunnen delen.

06.  De bubbel van vijf wordt door gedragspsycholoog Mark Nelissen dan weer erg zwak genoemd. Nu, diezelfde stelling publiceerde ik hier al twee maanden terug.

07.  Medisch psycholoog Ignaas Devisch mist één grote, verbindende politieke figuur die het hele land toespreekt. Slimme gast, diene Ignaas. Nu ja, ik schrijf al zes maanden  dat de huidige premier het helemaal niet kan. We moeten het nog slechts 17 dagen volhouden . . .

08.  De rush naar het vaccin lijkt me overigens meer en meer op het middel om de centen van de Europese Unie naar hun bankrekeningen te versassen. 


Lijdt politieke reputatie 

van Jambon onder 

dood Chovanec?


Regelmatig publiceer ik hier artikels gelezen in andere media. Deze week een goed artikel in Doorbraak van het klavier van Jan Van Peteghem, en ja het gaat over . . . Jan Jambon.


Op de korte termijn zeker, maar niet noodzakelijk op de lange…

31/08/2020 Jan Van Peteghem - Leestijd 34 minuten

Het verhaal over het ontijdige overlijden van een Slovaaks staatsburger in Charleroi heeft intussen rijkelijk de pers gehaald – hoewel de feiten al van meer dan twee jaar geleden dateren. Vreemd dat het daarrond dan zolang stil gebleven is. Er is overigens nog een commentaar te formuleren over het gebeuren, en je moet daarvoor enigszins weten hoe een ministerieel kabinet werkt. De Standaard had enkele dagen daarvoor, in een beschouwing over het tragische gebeuren, al duidelijk gemaakt dat een minister en zijn kabinet ‘één en ondeelbaar’ zijn – met andere woorden: de steken die een ministerieel kabinet laat vallen kunnen rechtstreeks aan de minister worden toegerekend. Doorgaans wordt algemeen aanvaard dat een beleidsman (of – vrouw) die politieke verantwoordelijkheid nooit bij zijn/haar kabinet kan leggen; ook als een van de kabinetsmedewerkers fouten heeft begaan, blijft de minister ervoor politiek verantwoordelijk. Hij/zij is immers de enige die (vrijelijk) beslist over de aanstelling van de kabinetsmedewerkers die aan diens ambt worden toegevoegd.

En natuurlijk hebben we het in het onderstaande over de politieke verantwoordelijkheid van (in dit geval) een minister. De strafechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid kreeg in de pers overigens nooit aandacht, en het zal de rechterlijke overheid zijn die daarover eventueel een uitspraak zal doen – als het al zover komt.

De minister en zijn kabinet

Op dit vlak lijkt het hier mis gelopen te zijn. Vooraleer de tragische feiten voorgevallen waren, blijken er contacten geweest met Slovaakse gezagdragers, en wel degelijk op het kabinet van de toenmalige federale minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken (waaronder het optreden van de politiediensten valt) – indertijd Jan Jambon. Die gesprekken lijken, afgaande op wat erover bekend werd in de kranten, niet aan duidelijkheid ontbroken te hebben. Wat is er dan fout gelopen?

Het is logisch dat een aantal contacten, die in principe de minister toekomen, worden doorgedelegeerd naar het kabinet: een minister is een druk bezet persoon die zomaar geen tijd kan vrijmaken voor de eerste de beste communicatie (niet dat we het gebeuren rond de h. Chovanec beschouwen als het ‘eerste het beste’ incident). Maar het komt dan de betrokken kabinetsadviseur die dergelijke aftastende contacten op een bepaald ogenblik achter de kiezen heeft, toe om een goede inschatting te maken van de gevolgen geïnduceerd door hetgeen er besproken werd. Indien dit gaat om zaken van groot belang of waarvoor de pers veel aandacht zal hebben en dus de publieke opinie gemobiliseerd kan worden (en dat is hier zeker het geval), behoort het tot de geplogenheden dat de kabinetsadviseur in kwestie, doorgaans na ruggespraak met de kabinetschef, zijn/haar minister onmiddellijk en duidelijk brieft over het belang van hetgeen werd gezegd en een inschatting maakt van de mogelijke gevolgen indien niet adequaat op de boodschap wordt gereageerd.

Jambon, minister-manager

Maar een informatief contact met de minister over dit dossier lijkt in het toenmalige kabinet Jambon niet plaatsgevonden: er is geen reden om de h. Jambon niet te geloven wanneer deze beweert dat hij nergens van op de hoogte was. De fout ligt niet bij hem, maar bij het functioneren van zijn kabinet (het functioneren van een kabinet en de verantwoordelijkheden van de medewerkers die eraan verbonden zijn staan overigens nergens juridisch afgebakend: een kabinet is in ons land een feitelijke organisatie, er bestaan geen rechtsgronden op basis waarvan een Belgische minister of een andere hoog geplaatste politiek verantwoordelijke per definitie recht zou hebben op een kabinet).

Ik weet uit ervaring dat de h. Jambon een gemakkelijk bereikbaar manager is die zijn oor regelmatig en correct te luisteren legt bij zijn medewerkers Wellicht ligt de reden waarom de zaak zo ge-escaleerd is in het feit dat het kabinet van de toenmalige federale minister het gebeuren met de h. Chovanec verkeerd ingeschat heeft. De N-VA beschikt immers, alles bij elkaar genomen, niet over een lange bestuurservaring en is dus niet bij machte om, wanneer er bepaalde ministerposten aan die partij werden toegewezen een leger door de wol geverfde kabinetsmedewerkers te strikken die over een lange politieke ervaring beschikken en tevens allen inhoudelijk beslagen zijn in de thematieken die een nieuwbakken minister onder zijn/haar bevoegdheid heeft, . Het is het lot dat elke partij die weinig ervaring heeft met het dragen van enige regeringsverantwoordelijkheid te wachten staat (benieuwd wat de groene ministers ervan gaan bakken in de nakende federale regering).

En nu bekend werd (zie De Standaard van de voorbije weekenduitgave) dat de h. Chovanec niet onmiddellijk een onbesproken persoon was: dit mag geen argument zijn om de zaak dan maar blauw-blauw te laten: iedereen (zelfs met inbegrip van de schrijver dezes) verdient het om zonder meer de beste medische zorgen te krijgen, los van een eventueel wangedrag uit het verleden.

Blijft de politieke schade beperkt?

Als deze onverkwikkelijke zaak nog een staartje krijgt, zullen de gevolgen dus politiek zijn: strafrechtelijke of burgerlijke consequenties zijn niet direct te verwachten. Als er dus in dit dossier een beleidsfout is gebeurd (wat dus iets anders kan zijn dan een juridische fout), dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de minister. Of die daarom ontslag moet nemen, is een andere vraag, die nog meer van politieke aard is.

Om even terug te kijken naar de ontslagen van de gewezen ministers Vande Lanotte, Declerck, Leterme, Vandeurzen, Vanackere, Tobback en nog vele anderen: deze waren strikt genomen niet noodzakelijk – ze kwamen dan ook niet tot stand onder druk van de eigen partij, het initiatief daartoe ging van henzelf uit. De eerste vier zijn ook enige tijd na hun ontslag opnieuw in een regering gekomen; de laatste heeft zich ontpopt als een gerespecteerd burgemeester. Zoals stoute kinderen die na een korte tijd in de hoek hebben gestaan, opnieuw met open armen in de klas ontvangen worden. Dus indien de h. Jambon als minister-president van de Vlaamse regering de komende periode een onberispelijk parcours neerzet, zal de zaak wel koelen zonder te blazen… Het ware te hopen voor hemzelf en de voltallige Vlaamse regering.


OPNIEUW NODELOOS TWIJFEL GEZAAID

Typisch voor deze regering: eerst ja, dan neen, dan weer uitgesteld, daarna toch weer ja om uiteindelijk te eindigen bij een NEEN!

Neem nu Assenede waar 86 leerlingen uiteindelijk morgen toch naar school mogen.

Pff.

Ik voorzie heel wat besmettingen in scholen. Maar daar publiceer ik later wel over.


INMIDDELS . . .

. . .  wens ik jullie een coronavrije week toe. Ik ga deze week een tekst laten controleren door togadragers allerlei.

tot maandag 7 september 2020
MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


VAN ZOIETS WORD IK NOG STEEDS WEEK

Vorige zaterdag diende ik in de buurt van mijn oude woonplaats nog ergens een bezoek af te leggen. Bij mijn terugkeer zag ik aan de tramhalte van Mariakerke Bad nog eens iets waar ik echt blij en stil van word.

Twee jonge tieners zaten op het bankje dat richting Knokke stond geïnstalleerd. Ik stond daar pakweg twintig seconden toen twee oudere dames het tramhokje benaderden. En toen geschiedde het: beide stonden ze spontaan recht om hun zitplaatsen aan te bieden aan die senior vrouwen.

Ik heb hen gemeend gefeliciteerd om dit bewijs van respect, normen en waarden te hebben gedemonstreerd.

Als we die weg opgaan, maar ook als de senioren de jeugd gelukwensen met hun ingesteldheid, dan maken we nog een kansje niet totaal van elkander te vervreemden.

Het gaat jullie goed, knap koppeltje. Zend misschien eens een mailtje via CONTACT (links bovenaan). You never know . . . waar het goed voor is!


EXCLUSIEF! EXCLUSIEF! EXCLUSIEF!

De bizarre werking van Janssen

 Pharmaceutica en Antwerpse Palfijnziekenhuis.


P. wou deelnemen aan het onderzoek van Janssen Pharmaceutica dat, net als een paar honderd andere laboratoria op Aarde, naarstig ijvert om een middel te vinden tegen kwelduivel Covid-19.

Donderdag 13 augustus begaf hij zich, zoals voorzien, vanuit Oostende naar Antwerpen, meer bepaald naar dokter Wim Van Damme van de Clinical Pharmacology Unit van het Jan Palfijnziekenhuis te Merksem.

Daar overhandigde men hem 35 pagina’s met de bede die eerst goed te lezen. Waarom die hem niet – al dan niet per elektronische post – voorafgaandelijk werden toegestuurd, zou zeer de vraag kunnen zijn. Een notaris stuurt ook voorafgaandeljk een te verlijden ver/aankoopakte ter inzage naar zowel koper als verkoper, dit teneinde die belanghebbenden de kans te geven het rustig te lezen en de (mogelijke) vragen te noteren. 35 pagina’s, daar ben ik – nota bene als bekwame diagonaal lezende burger - toch best twintig minuten mee bezig om het allemaal goed te begrijpen. Voor Mieke Sabena en Jan Modaal mag je daar minstens een uur bij tellen. Gelet op het feit dat het hier mogelijks over je eigen voortbestaan kan gaan, herlees je dan die tekst best eens de volgende dag. Edoch, die kans krijg je niet van Janssen Pharmaceutica, noch van dokter Van Damme!

Na zijn ‘literatuurmoment’ passeerde hij onmiddellijk bij de dokter en psychologe en werd hem – door die laatste – uitgelegd dat, als hij geselecteerd werd om aan studie CPU492 – VAC31518COV1001 deel te nemen, hij niet zelf zou weten of hem het vaccin of een placebo zou worden toegediend.

Dat de man voor de medische proeven nuchter diende te zijn, lijkt me een vanzelfsprekendheid. Bloed- en urine werden afgenomen en ook de coronatest (staafjes in de neusholten) stonden op het programma.

De dag erna werd de man opgebeld met het nieuws dat zijn testen bevredigend waren en dus deelnemen zou aan het programma. Met bede om maandag 17 augustus opnieuw langs te komen om 13.50 uur, en ja, opnieuw nuchter, zijnde niet te hebben gedronken of gegeten m.u.v. water. Een quasi hele dag nuchter blijven . . . lijkt me een hele opdracht en al zeker voor een plus zeventigjarige!

Die dag werd weer urine en bloed afgenomen, evenals de coronatest uitgevoerd. Men zou hem de volgende dag bellen.

Omdat men dat niet deed, belde P. zelf naar dokter Van Damme. Die zegde hem dat hij niet was geselecteerd om verder mee te werken aan dit programma. Niet omdat zijn testen plots niet meer goed waren maar omdat de computer hem niet had geselecteerd!

Wat een gelul is me dat nou?

Ik las dit weekend die 35 pagina’s nog eens rustig door en nergens is er sprake van randomiseren om te bepalen of de kandidaat al dan niet geselecteerd worden zou.

Ik belde maandag dokter Van Damme op en die verklaarde me het volgende:

“ik zal u, net zoals ik het aan de heer Peeters al drie maal uitlegde, uitleggen hoe het werkt. De computer bepaalt wie uiteindelijk deelneemt of niet”.

Nu, beste dokter, ik begrijp ten volle dat zowel Janssen als uw ziekenhuis zich veilig willen stellen . . . just in case! Waarom – 26 pagina’s met referte ClinSpark ICF0092 is niet niks! – nergens werd opgenomen hoeveel de vergoedingen in geval van een calamiteit bedragen, is al erg. Dat er niet staat in opgenomen dat de deelname van de kandidaat feitelijk en uiteindelijk afhangt van een loterij (die elke randomoperatie wel degelijk is), dat is er m.i. toch wel zwaar over.

Zoals steeds zond ik – voor publicatie – in deze de te publiceren tekst zowel naar de betrokken deelnemer als naar de dokter en naar mevrouw Ilse Linten (persdienst) van Janssen Pharmaceutica en gaff elkeen de kans hier op te reageren met het verzoek een antwoord te mailen uiterlijk vandaag om 17 uur. Iets wat geen van beide deed, zelfs niet om 18 uur en dat was bijna zes uur na verzending van betreffende mail.

Ik stelde volgende vragen:

  1. Zou het niet beter zijn om, bij volgende testen, de geïnteresseerde kandidaten die ‘literatuur-boterham’ voorafgaandelijk te bezorgen, al dan niet elektronisch? Het gaat hier effectief mogelijk over hun voortbestaan.
  2. Waarom spreekt men – in die 26 pagina’s – wel degelijk over randomiseren maar zwijgt men daarover als het gaat over de uiteindelijke deelname?
  3. Hoeveel Belgische burgers werden, zoals P., uitgenodigd naar een Belgische kliniek in het kader van dit onderzoek? Hoeveel werden er uiteindelijk behouden of zullen er behouden blijven?
  4. Op welke vergoeding heeft P. uiteindelijk recht? De man voorzag – volgens de vrijwilligerskalender (referte MNE 09JUN2020) en nadat bleek dat hij tweemaal bevredigende resultaten afleverde – om zich te houden aan dat schema.
  5. Welke zijn de voorziene, nooit voor discussie vatbare, vergoedingen indien – door de deelname – een kandidaat sterft of levenslang gehandicapt blijft?
Heel misschien kan een andere nieuwsverspreider dit overnemen. Dat zowel Jan Palfijn als Janssen Pharmaceutica beslisten niet de kans te benutten om te reageren, kan enkel worden beschouwd als zijnde in de onmogelijkheid om de feiten te ontkennen! En ja, dan is zwijgen en negeren de traditionele oplossing!

 

 

COMITE P, ZELFDE LAKEN, ZELFDE BROEK!

Met de HRJ leef ik, sinds die Hoge Raad voor Justitie bestaat, al in de slag. Met het Comité P is dat niet anders! Het zijn twee gedrochten, enkel in het leven geroepen om fouten van de medewerkers in hun beroepsgroepen weg te moffelen en voor eeuwig onder de (spreekwoordelijke) mat te vegen.

Ooit raadde dat Comité P me af een klacht in te dienen want . . . in geval de klacht niet juist zou blijken te zijn dan riskeerde ik zelf vervolging! Tja . . . Dat waren echt praktijken die men in Stasi-landen nog hanteert.

Dat het Comité P gevuld is met een bende foefelaars buiten categorie  werd vorige week nog maar eens ten volle bewezen. Al sinds mei 2018 (dat is dus dik 27 maanden - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ??????????????????????????? - en evenveel uitroeping- en vraagtekens later) waren ze bij dat Comité P op de hoogte van de moord (met voorbedachten rade?) die geschiedde in de luchthaven van Charleroi.

Negeerde de vorige voorzitter van dat Comité die affaire omdat zijn termijn erop zat en alzo weigerde die zaak aan de grote klok te hangen? Het is maar een vraag, hoor! En voormalig politierechter Stinckens, en huidig voorzitter, die weet ook al 22 maanden van niks!

Kijk hé, voor mij – met amper een getuigschriftje van lager middelbaar – is het simpel en eenvoudig: ofwel wist mevrouw Stinckens dat ze met een erg stinkend dossier (uit Charleroi) zat opgescheept en besloot ze er over te zwijgen. Ofwel wist ze het niet waarmee ze toegeeft de leiding over dat Comité niet aan te kunnen. Hoe dan ook mag ze haar ontslag zelf indienen.

Dat niet alle zes agenten sofort ontslagen werden, is dan weer een typisch Belgische schandaal. Wat moet men misdoen vooraleer men als flik direct wordt ontslagen? Koning Filip vermoorden?

De vraag in vorige paragraaf is louter een voorbeeld en wordt hopelijk niet uitgevoerd. Flupke is Filip en Filip is nu eenmaal Flupke. Als koning is het een mossel die niet het minste gezag toont maar dat is geen reden om iemand te vermoorden. Ik ken er anderen die dat wel verdienen maar ook in leven blijven.

Onze media berichten zowat jaarlijks over de (al dan niet vermeende) moordpogingen van de Russische president Poetin op zijn onderdanen maar wat in Charleroi effectief geschiedde was wel degelijk . . . moord, al dan niet met voorbedachte rade. Een dus nog ergere misdaad dan die van die studentenclub tijdens het ‘dopingsfeest’.

Gooi ze allen in de gevangenis, dat is mijn advies. In het andere geval doet de magistratuur helemaal niet wat de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt zeven seizoenen terug publiekelijk orakelde, aka “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”.

Wie beschermt deze crimineel handelende flikken zodat ze niet in de cel terecht kwamen?

Ter informatie publiceer ik hieronder een tekst van de site van het Comité P. Ik twijfel over het woord ‘toezichtsonderzoeken’ omdat ik meen dat het zonder s dient te worden geschreven, maar . . . wie ben ik?

 

Het Vast Comité P is samengesteld uit vijf werkende leden, onder wie een voorzitter – die een magistraat moet zijn – en een ondervoorzitter. Voor elk van hen worden meerdere plaatsvervangers benoemd. Het Vast Comité P wordt bijgestaan door een griffier.
De leden worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. Zij dienen te beschikken over de nodige kwaliteiten van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens. Zij beschikken overigens over een veiligheidsmachtiging van het niveau “zeer geheim”, wat hen toelaat kennis te nemen van tot op dat niveau geclassificeerde stukken. De organieke Wet voorziet onverenigbaarheden en verbodsbepalingen om de neutraliteit en de onafhankelijkheid van de leden te waarborgen.

 

De opvolging van toezichtsonderzoeken en de behandeling van de klachten en aangiften gebeuren onder toezicht van een van de vijf werkende leden van het Vast Comité P. Alle eindbeslissingen daarentegen worden in plenaire vergadering genomen door de vijf leden aangezien het Vast Comité P een collegiaal orgaan is.​

 


 

Huidige samenstelling :

 

 

  • Kathleen      Stinckens, voorzitter
  • Guy      Cumps, ondervoorzitter
  • Herman      Daens, vast lid
  • Antonio      Caci, vast lid
  • Wouter      Benoit, vast lid

 

                                          HET STAAT NU VAST !

 

Ik schreef het al veertien maanden terug: JMDD komt bij de volgende verkiezingen op met zijn lijst LDD! Uit welingelichte bronnen vernam ik dat deze zomer.

 

Voor de N-VA wordt dit een bittere pil om slikken maar – ook al zoals ik reeds meermaals schreef - . . . remember 2006! JMDD heeft N-VA gewoon anderhalf jaar gebruikt om rustige wateren te bevaren en ondertussen de grote terugkeer in de nationale politiek te organiseren. Het fabeltje dat hij geen nationale politiek meer zou beleven, heeft lang genoeg standgehouden en mag nu worden uitgeklaard. Nu maar hopen dat men bij de N-VA niet zo ver gaat om de vuile was van Jean-Marie aan de straatstenen toe te vertrouwen. Om het eens met de woorden van mediaverantwoordelijken te zeggen: “Het is al zo lang geleden . . ."

Begin vorige maand had ik, samen met een hondstrouwe N-VA-aanhanger een lijst gemaakt van het aantal zetels dat de politieke partijen zouden halen als er dit jaar nog nieuwe verkiezingen komen. Hij meent dat de partij van voorzitter De Wever hetzelfde aantal zal halen als op 26 mei vorig jaar zijnde 25 zetels. Ik was bij hem te gast en bedeelde de N-VA 20 zetels toe maar ik ben overtuigd dat het er niet zoveel zullen worden.


Als De Decker in elke provincie kan opkomen dan haalt zijn partij zeker 8 zetels. Daar zal hooguit één zetel komen uit de richting van het Vlaams Belang. Aan de kust wordt Jean-Marie de absolute stemmenkampioen. Dat staat nu reeds vast.

Ik denk dat de journalisten serieus zullen verschieten wie allemaal op de lijst van JMDD zal komen te staan. En ik ga het werk van de schrijvende en/of audiovisuele pers niet afpakken door hier reeds een paar klinkende namen te publiceren.

Om dit politiek item af te sluiten, heb ik nog een tip voor onze koning Filip, tenminste als die echt wenst dat er geen nieuwe verkiezingen komen maar er een heuse werkbare regering komen zal: benoem Raoul Hedebouw, Tom Van Grieken en Jean-Marie Dedecker als formateur van de nieuwe regering.

Och ja, kandidaten om op de LDD te staan, richten best een schrijven naar ignace@bfelt.be 

 

                   DE UNIVERSEEL MEEST INTELLIGENTE

 

 

Waar jandorie op deze Aarde – en in het universum - vinden we de meest intelligente viroloog die echt alles weet over Covid-19 en de wijze waarop die coronaduivel moet worden overwonnen?

 

 

Vlamingen hoeven niet te ver te zoeken. Marc Van Ranst is zijn naam! Geen filmacteur, laat staan een zanger of auteur verwierf, in minder dan zes maand, op onze planeet zulke mediabelangstelling als . . . Marc Van Ranst.

 

 

Komt president Trump te vertellen dat bloedplasma de oplossing wordt tegen het coronavirus dan zit professor Van Ranst dezelfde avond in Ter Zake om dat serieus in twijfel te trekken en af te doen als een pure publiciteitstsunt.

 

 

Wat als net dat bloedplasma de oplossing wel zou zijn? Gaan de media die Marc Van Ranst zo publieksgeil bombardeerden tot vedette hem dan even vurig afschieten? 

                                              BIJ DE ZONDAG . . .

 

. . . wordt het zondags televisieprogramma blijkbaar niet meer gepubliceerd. Nu ja, kost geld en dan kan je in deze - ook voor de media volle crisisperiode - beter een extra pagina job-advertenties plaatsen.

 

De Zondag wordt hierdoor de medialeider waar het grootst aantal personeelsadvertenties in te vinden zijn. Of dat zal helpen om de ruim 1.400.000 werklozen in dit land te helpen hun lui gat op te heffen en te beginnen werken is anderzijds zeer de vraag van . . . 1.400.000!

Een regering die onbekwaam is om die luilakken aan het werk te zetten, zou – echt waar – beter aftreden!  

 

 

                         MOEDIGE SENIOR WRITER FRANK BUYSE

 

Ik weet het, geachte lezeres en waarde lezer, ik doe het te zeldzaam maar dat ligt niet aan mij. Ik ga geen schrijvers bloemen toewerpen als ze de naam journalist onwaardig zijn. Volgende week schrijf ik over een vaste medewerker van een leidinggevende krant waar ik maandag 17 augustus 2020 een lang telefoongesprek mee voerde. Iemand die zich op het internet voorstelt als een heuse nieuwsjager, beloftes maakt (om eind vorige week terug te bellen) maar – zoals ik verwachtte en het hem zei – dat niet deed. Beide krantengroepen hebben hoofdredacteurs aangesteld die erover moeten waken dat bepaalde artikelen geweerd worden en blijven.


Maar ere wie ere toekomt en dat is deze maand senior writer van De Zondag Frank Buyse. In een, overigens scherp gesteld, artikel hekelt hij blaaskaak Vincent Kompany, de man van heel veel woorden maar van erg weinig resultaat.

Ik vond hem (Kompany dus) nooit echt een wereldvedette maar ja, media . . . ze maken en kraken wie ze willen. Over dat kraken kan ik al veertig jaar meespreken.

Wat heeft hij al bewezen? Dat hij om de haverklap een blessure oploopt die lang blijft nazinderen. Dat het tussen hem en zijne pa niet echt klikt. Dat hij een goeie trainer – zoals Franky Vercauteren – de deur uitzond.


Zoals Frank Buyse het schreef zondag: “We zijn zijn georeer nu wel zat”:.

 

Nu, beste Frank, ik publiceer hier al voor de veertiende maand dat Kompany het niet kan. Ben wel blij eindelijk een journalist te vinden die hetzelfde durft in de mond te nemen en uit zijn klavier te halen.

 

Zelfs thuis tegen Moeskroen bleef zondag de winst uit! De vier op zes die ze haalden uit de eerste twee wedstrijden, waren uitsluitend dank zij . . . good old Franky!

 

 

Gerard Van Noten lijkt hier zowat een vaste waarde te zijn. De man brengt zijn visie over bepaalde zaken. dEZE WEEK:

            UNIA (Union of National Intelligence Absence ??)       


Bij UNIA zijn ze nooit gek geworden; ze waren het altijd al. Het is natuurlijk een organisatie die onder de auspiciën van de Belgische Staat werkt en als dusdanig een draagvlak moet creëeren bij de bevolking; waarvan een minderheid maar zijn akkoord moet geven om dat draagvlak daadwerkelijk als "opportuun" te aanzien.

 

 


Nu hebben we al hopen "kemels" gezien bij die organisatie van kwezeltjes (waarvan Els Keytsman de leidende figuur is) maar haar co-directeur Patrick Charlier is nu ook niet bepaald het toonbeeld van vaderlandsliefde en gebruikt alle mogelijke trucken  om misdaad van "kansenparels" goed te spreken.

 

 


Nu heb ik mij op internet "zot" gezocht naar de betekenis van het woord "UNIA" en waar dit nu feitelijk voor staat. Waarvoor het staat weten wij allen, maar vanwaar komen deze vier letters en van wat is dat de afkorting? Niet te vinden dus. Noch in de wet van 15 februari 1993, noch in deze van 17 augustus 2013 die de vorige wijzigt, vind ik enige verwijzing naar de naam "UNIA". Het enige dat internet hierover vrijgeeft is het commentaar van het hoofdpersonage van deze "farce", onze verlichte Els die het volgende stelt: "Unia is een pertinente en simpele naam die in beide landstalen goed in de mond ligt."

 

 


Simpel? Niet zozeer! Maar pertinent? Ho ja 'of course'! We geraken er. Eerst dacht ik aan de Latijnse betekenis die "UNIE" is, maar dat blijkt TE simpel. En dan uiteindelijk heb ik het gevonden en dit klopt als een bus, en komt absoluut overeen met de doelstellingen van UNIA EN met de doelstellingen van onze verkochte wereldpolitiekers in de optiek van Kalergi-Coudenhove en George SOROS (goede vriend van de OBAMA's). Wie of wat heeft de naam UNIA nog? Juist, ja! "The Universal Negro Improvement Association" samenwerkend met "The African Communities League" waardoor ze het overkoepelend organisme vormen "UNIA-ACL". Toeval zou U kunnen zeggen. Tja, het beestje moet natuurlijk een naam hebben, maar dat soort van toeval gaat er bij mij niet in.

 

 


Als we nu even terugkeren naar de feiten, gaat UNIA de relschoppers van Blankenberge, de criminelen, uitnodigen voor een verkennend gesprek om er eventueel gewaardeerde medewerkers van te maken. Wel, feitelijk is dit een reuze goed gedacht -ondanks mijn verontwaardiging over het feit zelve!-. Denken die kwezels nu echt dat die lieverdjes braafjes aan objectieve tijdsbesteding gaan doen teneinde diversiteit en verdraagzaamheid -van langs beide zijden- te promoten? Nooit ofte nimmer! Binnen de kortste keren slaan deze nieuwe personeelsleden de burelen van deze geachte non-organisatie aan diggelen, is de kans groot dat ze aan Els Keytsman zelve lijfelijk uitleggen wat de betekenis is van de uitspraak "Once black you never go back" of "bigger is better" (ver overroepen denk ik!). Eventueel ook haar natte droom, men weet maar nooit!

 

 


En heel misschien gaan ze het dan verstaan en tussen hun gebarste lippen, gebroken tanden en gehavend smoelwerk zeggen dat het zo'n goed gedacht niet was. Maar het zou mij ten stelligste verwonderen. Er is zelf een kans dat UNIA dan de volledige BLM-toer uitgaat en eist -zoals in de States- dat de blanken hun huis geven aan de zwarten en andere "kansenparels" om te bewijzen, zoals met de bekende knieval, dat zij niet racistisch zijn. Ze zullen dan wederom verontschuldigd worden, want ze hadden iets te veel gesnoven of gespoten, een maat teveel CARA-pils binnen (dit alles ondanks hun geloofsovertuiging), het was te warm, het was te koud en al de rest van de gekende zever. Men zal dan zonder twijfel per onmiddellijk legifereren en in wet gieten dat de Belg hierover zijn beklag niet mag doen want racistisch, dit in navolging van de nieuwe wetgeving terzake in Schotland.

 

 


Somers, Verhofstadt, Van Ranst en de andere genocidaire despoten, in goede navolging van "den Dolf" wrijven zich reeds in de handen en kennen een intellectueel "orgasme" van jewelste. Ondertussen worden overal ter wereld de Christenen vervolgd, In Zuid-Afrika de blanken bij bosjes omgebracht en staat de mainstream media er bij en kijkt er goedkeurend naar in het gewoonlijke stilzwijgen gehuld. Langs de andere zijde verscherpen de sociale media nog hun censuur-politiek en denkt men reeds aan de volgende stap, t.t.z. strafrechtelijk optreden tegen het vaststellen van feiten. Europa heeft dit daarbij reeds beslist. Daar waar men bij moeite en véél aandringen af en toe één van die allochtone criminelen zijn Belgische nationaliteit ontneemt, zal vadertje staat géén enkele moeite hebben om de "native" (wij dus) te bestraffen met de moreel hoogste straf die er bestaat, het ontnemen van Al onze burgerrechten.

 

 


UNIA, Torquemada, de Inquisitie, allemaal synoniemen voor de huidige maatschappelijk ziekte, de genocide van de oorspronkelijk bevolking. Voor wanneer het ontwaken???

 

 

 

 

 

 

 

                                       DIT IS ECHT OM TE LACHEN

 

Ik gaf het vorige week al aan hoe lachwekkend het is dat ons Flupke Egbert Lachaert aanstelde als de volgende, bijna niet meer te tellen, preformateur. Niet dat ook maar één iemand gelooft dat het schotelvodje van de sterkste man binnen de Open VLD er kan in slagen een nieuwe regering te vormen. Die van Hierboven behoedt ons hiervoor!

 

Voor en rond de jaarwende was het Gwendolyne Rutten die eerste minister worden wou, en zou! Nu ja, gelukkig ging die miskleun niet door. Gwendolyne bewees tijdens de coronacrisis dat ze niet eens haar eigen dochter of vent in de hand houden kan, hoe zou ze dit land dan leiden?

 

Alexander, zoon van Herman, zal het niet zo duidelijk zeggen als Gwendolyne maar hij wil best eerste minister worden. Bij althans de intelligente Franstalige blauwe collega’s werd al meermaals bewezen dat dit het ideale opstapje is richting een Europese topjob! En ja, Alexander wil best ook een postje à la Didierke Reynders of Charelke Michel.


Intussen verloochent Egbert zowat alles waar hij in 2019 nog volop achter stond!  Nu ja, dat doen zes van de zeven blauwgekleurde burgemeesters evenzeer! Als er maar postjes te pakken vallen, nietwaar!

 

 

 

                               MANILLEN OP VRIJDAG

 

 

Elke vrijdag kan je kaarten bij WENDY FORUM in de Kerkstraat 68 te Wenduine. Aanmelden uiterlijk om 13.25 uur want ze beginnen om 13.30 uur. 

 

 

Er is geen inleggeld te betalen en een prijs kan je ook niet winnen. Er wordt gewoon gespeeld om een aangename middag door te brengen.

 

 

Een pintje (Jupiler) kost er slechts 1.80 euro en de bediening is echt familiaal.

 

 

Ik vermoed dat men mij daar vrijdagnamiddag 28 augustus 2020 zal aantreffen.

 

 


 

 

                    HET LEVEN IS – SOMS - ECHT MOOI !

 

 

Vrijdag zag ik iets GEWELDIGS!

 

 

Een (heuse) Dame die een ouderwetse, stijlvolle en echt huiselijk ingerichte rolwagen zelf voortbewoog en gekleed was als een zangeres anno 1920 - 1945. Ze toerde door de winkelwandelstraat van ons dorp en elkeen kon haar zien en horen.

 

 

Fraai zicht maar de muziek en de zang die ze bracht, en ermee gepaard ging, dat was pas pure klasse!

 

 

Anne van de Pas werd dan ook volop bewonderd door de inwoners en vakantiegangers  in Wenduine.

 

 

Het gemeentebestuur van De Haan zorgde deze zomer voor heel wat optredens, zowel in De Haan als in deelgemeente Wenduine. Ze deden dat zowel naar volwassenen als naar de kinderen toe.

 

 

Anne van de Pa en andere muzikanten kan je cont(r)racteren via info@straatanimatie.eu of telefonisch op 0475/794660.

 

 

Voor mij mag Anne vrijdag reeds terug komen . . . 

BIJ LEVEN EN WELZIJN: WEES LIEF VOOR ELKANDER

& TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG !

 

 


 

 
MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020

verschijnt elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.beHOE LANG . . .

. . . gaan die 151 Belgen nog spelen met het democratisch gehalte van dit land? Ik heb het over die 150 volksvertegenwoordigers en een koning genaamd Filip. Die laatste wordt door meer en meer mensen Flupke genaamd en dat is geen eretitel!

Ik heb er wel alle begrip voor dat men hem Flupke noemt. Hij past duizend keer beter in de poppenkast van het Gentse Pierke dan in eender welk kasteel. Het volstond acht jaar jong te zijn om te snappen dat ook Magnette en De Wever niet zouden slagen in de opdracht van sukkel Flupke om een nieuwe regering te vormen.

Ik verkondig hier al minstens zeven maanden dat we ofwel nieuwe verkiezingen krijgen net voor of net na de zomer. Het ziet er dus naar uit dat het na de zomer zal zijn. Ergens tussen zondag 1 november en zondag 6 december a.s. Dat zou leuk zijn, verkiezingen op Allerheiligen of op  de dag van Sinterklaas. Alhoewel, da’s nog erg lang. Heel misschien maakt onze koning zich nog eens nationaal en internationaal belachelijk en duidt hij eind deze maand twee nieuwe clowns aan als preformateur. Als die het drie weken volhouden en er dan wordt geopteerd voor nieuwe verkiezingen dan klopt mijn rekening als een bus.

 Ik zou deze keer Hedebouw (PTB) en Van Grieken (Vlaams Belang) aanstellen want eerlijk, slechter dan al die voorgaande clowns kunnen ze het er niet van afbrengen.

 

ZIEZO, TERUG NAAR NORMAAL WERKSCHEMA

Vanaf vandaag verschijnen de teksten terug op maandag, zo rond de noen. Dank voor jullie begrip de voorbije drie weken.

Over drie weken – ergo maandag 7 september a.s. – breng ik jullie verder nieuws over mijn perikelen met het Hof van Cassatie. De dag erna verschijn ik voor dat Hof. Ik hoop op vijf (vrouwelijke of mannelijke) raadsheren die onbesproken en integer zijn. Heel misschien komt daar iets positiefs uit, niet voor mij maar voor de werking van onze magistratuur.

Het gaat mij niet over kleine pruts David die magistratenreus Goliath inderdaad tot een buiging wist te brengen. Het gaat me – los van mijn eigen dossier – vooral over de kans om in dialoog te gaan. Dat laatste is iets waar zowel procureur-generaal André Henkes als voorzitter mevrouw Beatrijs Deconinck op aandringen bij zowel de wethouder als de minister van Justitie.

 

 

VLAANDEREN BOVEN

Alhoewel ons Vlaamse land al lang niet meer in handen is van de Vlamingen (herinner u zaterdag 9 augustus 2020 op het strand van Blankenberge!), in het wielrennen beleven we weer het ene hoogstandje na het andere. Wout Van Aert en Remco Evenepoel verdelen onder hun twee de belangrijkste prijzen. Voor Remco is het dit jaar helaas gedaan met prijzen pakken. Jammer!

Ik heb het steeds een wonder gevonden, die wielrenners die hun tijdgenoten overklasten. Helaas, het verleden heeft ons geleerd dat we best een serieuze veiligheidsmarge nemen vooraleer die renners ermee stoppen. Bedenk (om er maar drie te noemen) Virenque, Lemond, Ulrich en honderden anderen, inclusief onze eigen Merckx die blij was dat de toenmalige prinses Paola Italiaanse was of bedenk Johan Musseeuw die, op het einde van zijn carrière, geplaagd zat met een hele hoop wespen.

Voor mij is wielrennen, na atletiek, de mooiste sport die er bestaat. Jammer dat er dit jaar geen Olympische Spelen zijn. Maar datzelfde wielrennen zal voor mij altijd het laboratorium zijn waar sportmensen zichzelf verhuren om uit te testen hoe ver men het menselijk lichaam kan laten gaan. Dat daarbij ten overvloede verboden middelen worden gebruikt, is alom bekend. In de wielersport dien je niet over de beste benen te beschikken. Je moet gewoon de sportdirecteur hebben die jou de middelen bezorgt die nog niet op de lijst van verboden middelen staan.

  

GERARD VAN NOTEN·

"BETWETER,

AKA DE NIEUWE WERELDLEIDERS!”


De wereld moet veranderen en de apen die het momenteel tot hun taak gemaakt hebben om onze politiek te veranderen kennen er niets van (dixit sommigen). Welke partij het ook weze, alles gaat mis. Ze kennen hun prioriteiten niet, moeten absoluut de Grondwet doen respecteren, moeten actie nemen, moeten zich veel beter inzetten, houden zich te veel bezig met de vreemdelingen en hun lak aan Corona-maatregelen, zijn teveel bezig met "Zwarte Piet" enz…

 

Als aan die reactionairen echter gevraagd wordt WAT er dan eventueel anders kan gedaan worden (alle constructieve reacties zijn welkom) dan komen er van die "tirades" om U tegen te zeggen en die beter zouden passen in een politiek halfrond dan in een "ten gronde" discussie. Suprasynthese, ik weet dus nog altijd niet wat er kan verbeteren en hoe, want buiten demagogische slagzinnen zonder inhoud, verkrijg ik niets, nul, nada, noppes, zip! Het VB meent het goed, maar kent er niets van en bedriegt als dusdanig zijn achterban, de N-VA weet er alles van, maar meent het niet goed, dus "idem-dito".

 

De andere partijen die zijn natuurlijk schuldig aan beide zaken (maar dat wisten we al!), bijgevolg gaan de "betweters" ons eens goed uitleggen hoe het moet.
Als ik dan de euvele moed heb om een zekere duidelijke uitleg te verschaffen, dan wordt deze in het belachelijke getrokken met argumenten waarvan een ezel spontaan begint te balken en die wederom niets zeggen, hol en leeg zijn. Maar wij kennen er niets van natuurlijk.
De uitgesproken meningen van sommige van die "betweters" zijn dan ook meestal kwetsend zoals "Zwarte Piet" die moet verdwijnen, Sinterklaas die de kinderen bepotelt, de "kansenparels" die voor één maal gelijk hebben met het weigeren van de Corona-maatregelen, want als dusdanig verdedigen zij onze Grondwet, enz….

Deze "alleskenners", lichtend in de cognitieve duisternis van onze maatschappij, weten dan ook veel beter dan de anderen, hoe het allemaal moet gebeuren en aarzelen niet specialisten terzake te verwijten dat zij er niets van kennen. Hendrik Vuye onder andere kreeg het verwijt dat hij de grondwet niet kent (hij is wel professor "staatsrecht") en nog géén vijf minuten later werd hij als voorbeeld genoemd "a contrario" om anderen hun argumenten af te breken (onterecht dan nog, want het was een leesfout van de betweter). Warm en koud tegelijkertijd blazen; begrijpe wie begrijpen kan.


Natuurlijk verkrijgt men bij zulke discussies op Facebook de onvermijdelijke groep "ruziestokers" die met de bus olie in de hand, grote leute hebben om de verschillende partijen op stang te jagen. Meestal gebeurt dit dan ook met argumenten die de naam niet waardig zijn ofwel schimpend en beledigend.

Ik heb dan, trouw aan mijn filosofie, toch getracht om verschillende malen op correcte wijze uit te leggen hoe de vork feitelijk in de steel zit en de "betweter" aan het denken te zetten. Hopeloos natuurlijk. Dan komt men te weten dat de "betweter" eerst "links" getint was, daarna overgestapt via

N-VA naar het VB en dat deze laatsten er niets van bakken of kennen, dus de hele "trammelant" herbegint vanaf nul.

Daarna, als de mosterd mij naar de neus stijgt, smijt ik dat hele boeltje van Facebook af met de gezegende woorden "geblokkeerd"!!!

Ik heb feitelijk véél te veel geduld met die "kadetten" want als die ooit aan het bewind moesten komen, dan hebben we een zaak voor.

En dan verwonderd dat de politiek leidende kaste zich verkneukelt met zulk een bende "papkinderen", die meer kwaad doen aan de maatschappij dan wij voor mogelijk achten.

 

Ja mensen, het verstand is dun gezaaid en groeien zal het niet meer doen in deze onvruchtbare linkse bodem. Dat is een zeker feit!!!

 

 

 

 

ZE ZIJN ER WEER

Ieder jaar opnieuw, bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen, lees je het in de krant of op het internet: de voorspelling van de einduitslag van de Jupiler Pro League.

Bij de Gazet van Antwerpen luidde dit tot het volgende. In de tweede kolom staat mijn eigen pronostiek.  

1.      Club Brugge (10,1)      - Anderlecht

2.      Antwerp (9,7)               - Club Brugge

3.      AA Gent (9,5)                - Beerschot

4.      Anderlecht (8,5)            - Charleroi

5.      Racing Genk (8,1)         - RC Genk

6.      Standard (7,3)              - AAGENT

7.      Charleroi (7,1)               - Antwerp

8.      KV Mechelen (6,0)         - KV Mechelen

9.      Zulte Waregem (5,8)      - Standard

10.   Beerschot (5,5)                - Sint-Truiden

11.   Kortrijk (4,2)                  - Kortrijk

12.   Sint-Truiden (4,2)         - Moeskroen

13.   Eupen (3,9)                   - Zulte Waregem

14.   OH Leuven (2,8)            - Waasland Beveren

15.   Cercle Brugge (2,3)       - Cercle Brugge

16.   Moeskroen (2,1)            - Eupen

17.   Oostende (1,9)               - OH Leuven

18.   Waasland-Beveren (1,0) - Oostende

Ik verneem net dat Kompany de nieuwe coach wordt van Anderlecht. Amaai, dat wordt dus weer een ramp

Kompany, samen met Vandenhoutte, wellicht de grootste aandeelhouders van RSCAnderlecht, is dus nu opnieuw trainer. Wedden dat hij het als coach niet maken zal? Nu ja, hij zit wel goed naar de supporters toe want die mogen niet binnen in het stadion en kunnen dus hun rug niet keren naar de ploeg en naar . . . de coach. 

  

WAT HEBBEN WE GELEERD . . .

OP DE CORONA-UNIVERSITEIT ?

01.  Dat Sophie Wilmès nog steeds de leider is van de meest stuntelige regering die er ooit was, inclusief de voorlaatste (98 ste) regering die ook al (bijna even stuntelig) door haar werd geleid.

02.  Dat we in inmiddels al 606 dagen met haar noodregeringen zitten opgescheept en dus het record hebben gebroken van 541 dagen zonder volwaardige regering. Waarvoor mijn sarcastische felicitaties, Sophie!

03.  Dat in de kranten van Mediahuis coördinerend directeur van het Roeselaarse stedelijk onderwijs, Bert De Smet, mocht orakelen dat hij al zijn derde overlegmoment achter de rug heeft met de leerkrachten en ze daardoor de kortste vakantieperiode ooit beleven. Arme leraars toch . . . Waarom niemand hem vertelt dat die meetings zinloos zijn, is iets dat ik niet begrijp. Hoe kan je nu vergaderen over iets waarvan een paar maal per week alles anders wordt en je onmogelijk weten kan wat er op 31 augustus zal gelden als wet en/of coronaregel?

04.  Dat men – om nog even bij het onderwijs te blijven – niet het minste idee heeft hoe over twee weken de leerlingen les gaan krijgen? Thuis, via internet, de helft hier en de helft elders, twee dagen per week les, of drie, of toch maar vier? Als Sophie er zin in heeft, zegt ze het ons wel. Gegarandeerd dat ze het een week later alweer zal veranderen.

05.  Dat – zoals ik voorspelde vier, vijf maanden terug, het aantal falingen begint te stijgen. Niet dat we al in de buurt van het maximum komen. Dat zal rond komende jaarwende zijn.

06.  Dat, in minder dan zes maanden, nooit meer BV’s in ons land werden neergezet als tijdens deze coronacrisis. Virologen, en andere –ologisten allerlei, verdrongen elkaar voor de micro, de camera en de voorpagina’s van dag- en weekbladen.

07.   Dat de staatsschuld nog sneller stijgt door corona is geweten. Waarom de regering aan de bevolking niet wil vertellen dat we inmiddels al ver boven de 500.000.000.000 euro staatsschuld zitten, is schandalig maar ja, . . . this is Belgium!

08.   Dat – maar ook dat schreef ik hier reeds bijna een half jaar terug – de mensen helemaal niet socialer zullen worden maar integendeel steeds minder van elkander zullen verdragen, zal overigens niet uitsluitend aan de kust worden bewezen.

09.  Dat de specialisten allerlei maar blijven verder lullen over de TWEEDE CORONAGOLF. Die zou nu voorbij lijken te zijn volgens al die (vermeende) Covid-19- experts. Ik blijf maar vragen wanneer die eerste golf stopte en die tweede startte? Maar geen regeringslid, laat staan een viroloog, en al zeker geen journalist, geeft mij het juiste antwoord. Ze blijven in stilte van alles lullen.

  

 


 

 

OM DE 9,6 SECONDEN

Het lijkt ongelooflijk maar zo stond het in de media: om de pakweg 9,6 seconden komt er bij verdacht@safeonweb.be een klacht binnen wegens phishing en dat dag en nacht! In de maand mei van 2020 was dat goed voor 282.392 klachten.

Salut mein ratje, zeggen wij dan in Gent.

Ik had er geen flauw idee van dat het zo erg was. Dat zijn dus (nou ja!) mensen die via het internet medemensen trachten op te lichten,

Persoonlijk ben ik desbetreffend feitelijk een angsthaas van jewelste. Ken ik de afzender van de mail niet dan doe ik dat elektronisch bericht zelfs niet open. Anderzijds, als ik duidelijk zie dat het van een of andere beleggingsgoeroe komt dan durf ik al eens te reageren en vraag om tienduizend euro op mijn rekening te plaatsen zodat ik zijn advies kan volgen en daar binnen de drie maanden 35.000 kan van maken. Waarom nog niemand mij dat beginkapitaal stortte, snap ik – grijns – niet. Ik schreef nochtans dat ik die tienduizend dubbel ging terug betalen.

Alle gekheid op een stokje: als al die goeroe’s echt zo goed zijn, waarom moeten ze de mensen dan lastig vallen om hen een abonnement op hun adviesbrieven aan te smeren?

Nu ja, wie me belt zonder dat ik het nummer zie, die krijgt mijn antwoordapparaat te horen.

 

GEACHTE LEZERES, WAARDE LEZER

Ik sta verwonderd over jullie inzicht over deze site. Er gaat geen week voorbij of ik mag minstens vier maal vernemen dat jullie echt begrijpen waarom deze site bestaat.

Uiteraard niet omdat ik mij niks leukers kan inbeelden om – tijdens mijn laatste levensjaren – mee te vermaken. Geloof me vrij, ik ken wel tien dingen die ik veel plezanter vind. Om er maar eentje te noemen: reizen en mijn smaakpapillen toevertrouwen aan de lokale koks en hun gerechten. Met 916,46 euro per maand is dat een inderdaad een leugenachtige droom.

Ik zou ook veel liever positieve teksten publiceren over Justitie, de media en onze politici i.p.v. acht weken (meer dan full time) te werken aan een werk dat op 8 september a.s. dient klaar te zijn. Dat wordt echt een interessant vertoog. Mijn boek over de werking van het Hof van Cassatie (2014 – 2020) is bijna af. Nog even het resultaat afwachten van bovenvermelde zitting evenzeer de antwoorden op mijn vragenlijstje over de resultaten van …. en het boek ligt dan a.s. mei te koop. Heb momenteel al tweehonderd bestellingen maar evenzeer de interesse van buitenlandse media.

Ik heb nu dik 27 maanden teksten gepubliceerd die, zeg maar, een en ander brachten over mijn leven; boordschappen die - al werden ze inderdaad gelezen door de bestemmeling(en) – niet steeds de verdiende reactie kregen maar …

 

 

VERONDERSTEL HEEL EVEN . . .

. . , dat je een kind hebt dat in september naar het eerste studiejaar mag. Al snel legt meesteres Sophie haar kindjes uit dat werkwoorden niet steeds op dezelfde wijze eindigen. “Ik rijd met de fiets naar school” schrijft ze op het bord. ’s Avonds vraagt een ouder wat het kind leerde: Waarop het kind, zo fier als een gieter op papier schrijft “Ik rijd naar school”.

De volgende dag schrijft juffrouw, die feitelijk madam is want gehuwd met een buitenlandse vent, op het bord “Ik rijdt met de fiets naar school”.

Zo fier als een pauw schrijft het kind datzelfde op een blad papier, waarbij beide ouders grote ogen trekken.

De derde dag schrijft Sofie “Ik rijt naar school”: en ja, ook dat schrijft het brave kind fier op een blad papier als ze thuis kot.

De volgende ochtend staan beide ouders bij juffrouw Sophie (Wilmes?) om uitleg te vragen. Die zegt “Beste ouders, we leven in België waar onze regering het domme volk vandaag wijs maakt dat ze mondmaskers moeten dragen maar in de hoofdstad Brussel de burgemeesters het ongekeerde vertellen. We leven in een land waar de regering van alles beloofd maar kort daarna die beloftes inslikt of wijzigt. We leven in een land waar niemand rebelleert over de staatsschuld die dagelijks met 43.000.000 euro ofte 1,72 miljard oude Belgische franken stijgt. U gaat nu toch geen problemen komen maken als uw kinderen de werkwoorden niet juist kan vervoegen, hé?

 

LEZERSREACTIE

Meneer,

U bent duidelijk een antiroyalist. Wat heeft de koning u misschien misdaan? U beweert dat zijn naaste medewerkers die u kardinalen noemde van katholieke huize afkomstig zijn. Waar haalt u zoiets uit?

U zou zich beter blijven richten naar de corrupte justitie.

 Een wekelijkse lezer

 

MIJN REACTIE HIEROP

Beste M.,

Dank voor uw reactie. Om op uw eerste vraag te antwoorden: onze koningen doen niets voor het gewone volk. Ze benoemen bijvoorbeeld de magistraten maar ik heb nog nooit geweten dat een Belgische koning de, door hen benoemeden, durft te ontslaan.

Wat is dat nu? Wel kunnen benoemen maar niet kunnen ontslaan!?

Om te antwoorden op uw tweede vraag, beperk ik me tot de twee belangrijkste medewerkers (aka kardinalen) van koning Filip: enerzijds heb je de heer Vincent Houssiau, voormalig medewerker aan het kabinet van zowel Yves Leterme als van Herman Van Rompuy. Dat lijken mij toch twee onvervalste tsjeven te zijn die niet tot een andere strekking behoren. De heer Pierre Cartuyvels, echtgenoot van barones Yvonne van der Straten-Waillet was dan ooit burgemeester van Landen, niet echt een gemeente waar de katholieken niet thuis zijn.

 

IK VOEL HET AAN MIJNE ELLEBOOG

Ik heb nooit ook maar enig geloof gehecht aan het feit dat ons volk 290.000.000 euro ofte 11,6 miljard oude frankskes diende te lenen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij die defeitelijke 100 % eigenaar is van Brussels Airlines. En nu Etienne Davignon het hazenpad nam, ben ik zeker dat dit niet goed gaat aflopen.

Ik heb onlangs nog geschreven dat men beter dat geld aan de evenementensector had gegeven, een sector vol Belgische bedrijven en 80.000 werknemers.

Ik hoop dat men ooit, als België zijn jaarlijkse intresten en dat immens bedrag niet krijgt, men dat geld gaat halen bij die ministers die dit goedkeurden.

Intussen kreeg TUI al voor drie miljard euro steun van de Duitse regering.

De Chinezen lachen zich een kriek. Al dat geld dat regeringen allerlei steken in de luchtvaartmaatschappijen en dat ze nooit meer zullen terug krijgen.

 

MORGEN, ZO ROND 19 UUR NOG EXTRA MIJMERINGEN 


DONDERDAG06 AUGUSTUS 2020

verschijnt normaal elke maandag 

zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


 

GEACHTE LEZER, WAARDE LEZERES,

 

Laat me u danken voor het begrip dat u opbracht omdat ik drie weken opsplitste in twee edities.

Vanaf maandag 17 augustus a.s. komen de publicaties opnieuw vast op maandag, zo rond de noen.

 

 

 

DOMSTE QUOTE VAN DE MAAND JULI

OP KORTE TERMIJN HEBBEN WE GEEN FINANCIERINGSROBLEEM

Getekend DAVID CLARINVAL

Ik heb de huidige regering al meermaals betiteld als de domste van de 99 regeringen die dit land kennen mocht sinds 26 februari 1831! 99 regeringen in een landje met – ocharme - 11.400.000 inwoners. En ik ben hier dan nog uiterst mild want . . . kent België momenteel geen zes regeringen?

Minister van begroting David Clarinval (MR) heeft net ‘het ei’ van zijn leven ontdekt. Een quote om te stellen dat we . . . op korte termijn geen financieringsprobleem hebben.

Het is typisch bij blauw gekleurde politici dat ze nooit spreken over de staatsschuld die we hebben maar over de financiering van die staatsschuld. Ooit dient die schuld te worden afbetaald en het zijn niet de huidige 60-plussers die dat zullen doen. Evenmin zijn het de hier wonende – al dan niet geneutraliseerde – allochtonen die ook maar één enkele eurocent van onze staatsschuld zullen betalen. Die sturen hun hier verdiende euro’s naar hun land van oorsprong. Ook de werklozen en de steuntrekkers zullen het niet betalen.

Vraag blijft: wie zal de Belgische staatsschuld dan wel betalen? Persoonlijk denk ik dat onze volksvertegenwoordigers zullen wachten tot die staatsschuld op 1.000.000.000.000 euro staat ofte 40.000.000.000.000 Bef. Tegen dan zijn de kinderen die dit jaar hun plechtige communie hadden moeten doen, afgestudeerd aan een of andere universiteit en kijken ze elk tegen een schuld aan van pakweg 250.000 euro ofte 10.000.000 oude franken.

Begin er maar aan dan. Ondertussen strooien de politici nog wel vijftien jaar zand in onze ogen met sprookjes over het BNP en het niet probleem over de financiering van die staatsschuld terwijl de ouders en grootouders van die plechtige communicanten laf blijven en niet durven protesteren tegen dergelijk staatsbeleid!

 

 

ZOALS STEEDS IS DE NIET ATTENTE CONSUMENT

NOG ALTIJD DE SUKKEL DIE DE REKENING BETAALD !

Te weinig mensen hebben de bereidheid om eens serieus tijd vrij te maken om te kijken hoe duur het leven wel degelijk is geworden. Dat de media daar geen tijd aan besteden, kan ik verstaan. Welke uitgever gaat tijd en ruimte besteden aan onderzoek en redactionele artikels over hoe het er in de supermarkten echt aan toe gaat? Dat is commerciële zelfmoord naar je adverteerders toe.

Vorige maand beleefde ik volgende twee bezoeken bij dezelfde supermarktketen, zij het in twee verschillende filialen. Op zaterdag ging ik minuutsteaks kopen in Mariakerke. Die stonden keurig en duidelijk geprijsd aan de deur van de koelkast. Eén etiket gaf aan dat het 9.98 euro per kilo kostte, een ander dat het 4,99 euro per halve kilo kostte. Tot daar alles prima in orde want inderdaad 4,99 is (althans volgens mijn hoofdrekenkunde) de helft van 9,98.

Op de verpakking gaf men aan dat er 400 gram in één doosje zat. Ik dacht dat ze – net zoals men dat daar doet voor de bananen – het wel zouden wegen aan de kassa. Om alle discussie achteraf te vermijden, woog ik aan die bananenstand hoeveel gram minuutsteak er feitelijk in mijn gekozen doosje zat. 438 gram gaf de weegschaal aan. Daar zat dan wel het gewicht van de verpakking inbegrepen maar die betaal je bij de slager om de hoek evenzeer.

Aan de kassa begint dan – althans bij een klant als mij – het gedonder. Op het kasticket kwam 5.99 euro te staan. Tja, 5.99 euro voor 438 gram, dat is geen 9,98 euro de kilo maar 13,675 euro per kilo ofte 36,88 % meer dan de prijs op de frigodeur.

Het duurde wel veertien minuten vooraleer de gerant van de zaak erbij kwam. Met mijn excuses naar die mevrouw die net na mij stond. Wij samen naar de koelkast waar ik hem om uitleg vroeg. “Meneer, voor discussies moet je naar de hoofdzetel bellen. Ik ben daar niet voor bevoegd en je moet me daar dan ook niet mee lastig vallen”. En weg was hij, in het magazijn dat net naast die vleesstand is.

Tja, stel dan – en ik schrijf dit met veel meer respect naar die dierensoort toe dan naar de gerant van die heel bekende supermarktketen – een aap als gerant aan, of een robot.

Twee dagen later, in hun filiaal te Bredene maakte ik dan het volgende mee. Het gehakt stond daar in super aanbieding: 4,99 euro – 1,50 euro de kilo!: Uiteraard nam ik een kilo mee. Onderweg woog ik het en het gewicht klopte, het bedroeg 1.032 gram.

Aan de kassa begon het gedonder opnieuw. Er verscheen geen 3.49 euro op het ticket maar 6.99!

Laten we elkander geen blauwe bloempjes wijs maken of Liesbeth heten. Als de student aan de kassa dat pakje langs de scanner haalt dan moet er 3.49 euro op het kasticket verschijnen. Geen 4.99 en al zeker niet 6.99 euro.

Wordt het personeel van die supermarktketen zo opgeleid dat ze moeten zwijgen als een klant zo bedot wordt dat die meer dan het dubbele van de voordeelaanbieding wordt aangerekend? Is maar een vraag, hoor.

Ik heb – door mijn oplettendheid, en enkel daardoor – die oplichterprijs – niet betaald. Ik was daar vroeger goeie klant maar nu hou ik het toch wel voor bekeken daar. Hoeveel maal per week betalen klanten hoeveel te veel op hoeveel aanbiedingen of producten? Het moeten er tienduizenden/(honderdduizenden?) zijn per week, alleen reeds voor die ene supermarktketen. Over welk bedrag gaat het hier op jaarbasis?

Men kan moeilijk beweren dat hun winstmarges laag zijn. Meer dan de helft van de producten worden door supermarktketens ingekocht aan 30 tot 50 % van de verkoopprijs. Zelfs hun tijdelijke aanbiedingen verkopen ze met winst.

Dus, beste lezers, vergelijk steeds de prijs in de supermarkt met die op je ticket aan de kassa. Het leven is deze eeuw duur genoeg geworden, en al zeker na de invoering van de euro. En dan heb ik het nog niet eens over de prijzen die gehanteerd worden sinds de coronacrisis. Bij mijn andere vaste supermarkt staan de garnalen die zes maanden terug 4,99 euro kosten nu aan 8,99 euro!

Salut mein ratje, zeggen wij dan in Gent! 

 

PRAISE THE LORD !

FLUPKE SCHONK 7 MENSEN GENADE

Ja, beste lezers, sorry dat ik Filip nog maar eens Flupke noemen moet. Hij doet er ook alles aan om doorlopend te bewijzen dat hij echt de lulligste koning is van heel de wereld. Een zowel (volgens mijn levenslange reisvriend Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal anno 1976 pagina 1322) lapsoes als lapzwans van de bovenste plank die verplicht wordt zijn handtekening te plaatsen onder de documenten die zijn - hem omringende (hoofdzakelijk) katholieke - kardinalen voor zijn neus leggen. En ja, Flupke tekent dat allemaal zonder zich ook maar eenmaal af te vragen waarom hij zelf geen sikkepit te zeggen heeft in wat hij moet signeren. Ik ken geen enkele andere volwassen Chinees astrologische rat die zo laf is.

Had ik het deze week reeds over het apenras? Die Alzheimer toch . . .

Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande is helemaal geen majesteitsschennis. Het is gewoon de waarheid. Herinner u zijn woord dat hij mij gaf toen hij me, in Brussel, de hand schudde d.d. 18 december 2018. Hij zou mijn OPEN BRIEF lezen. Dat werd bevestigd door zowel zijn echtgenote, twee van zijn kardinalen die hem doorlopend dom en stom houden evenals de die dag verantwoordelijke van zijn Protocol, met name Nancy Monteyne. Uiteraard heb ik van geen van hen, op dat ene mailtje van niet onknappe Nancy na, ooit nog iets gehoord! Afschaffen dus dat gedrocht van ons koningshuis.

Van de 1232 burgers die vorig jaar een genadeverzoek indienden bij hem hebben er uiteindelijk zeven genade gekregen. Zeven verkeersovertreders.

Hoe graag zou ik eens een onderzoek leiden naar de beweegredenen waarom die zeven wel en die 1225 anderen geen genade verkregen. Nu ja, ik heb nog niet anders geweten dan dat de begunstigden die genade kregen steeds tot de ‘gegoede’ maatschappij behoorden.

Neem nu bijvoorbeeld de wapenkenner bij uitstek die, in 1984, op dertig centimeter afstand, een schot loste op het moment dat zijn vriendin (die hem intussen beu was en had ingeruild voor een betere minnaar die professor was) – waarschijnlijk, grijns, heel toevallig – voor hem stond. De man kreeg drie jaar omdat de drie rechters de kant kozen van de minderheid (van vijf juryleden) die hem onschuldig achtten maar zat amper dertien weken! De koning (Boudewijn dus) had hem . . . genade geschonken. Dat de man directeur-generaal van Sidmar was zou (zogenaamd?) niet hebben meegeteld.  

Die dat laatste gelooft, vertel ik maandag 17 augustus 2020 wel het sprookje van Sinterklaas en zijn zwarte Piet. Oeps, over de kleur van de Piet van onze (Heilige?) Sint moet ik ook al voorzichtig zijn.

In wat voor een wereld zijn we toch beland? Zelfs de gekleurde auteurs van in FC De Kampioenen maken nu heibel over datgene waar ze decennia geleden mee akkoord gingen! Wat hebben Vlamingen nog echt te vertellen in hun (ooit?) eigen Vlaamse land. Met heimwee lees ik, elke dag (dat ik op 90 meter van mijn studiootje) de tram neem in Wenduine Bad de tekst die op de muren van het infokantoor staat, tekst van MARIEKE van Jacques Brel. Acht zinnen, 42 woorden over . . . zonder liefde, warme liefde.                                                                                              

PAUL LEMBRECHTS, DE MAN VAN DE VERSLECHTERING

Geef toe, Paul Lembrechts bewees vorige week – nog maar eens – zijn bekwaamheid om goed draaiende bedrijven (zoals de VRT) slechter te doen werken en om bedrijven waar het slecht gaat finaal de faling te bezorgen . Neem nu FNG, met Fred&Ginger, Brantano, Miss Etam, enz. . .     

Feitelijk is Paul de ideale man om onze natie te leiden. Van catastrofaal naar de begrafenis . . . zou de naam van zijn bedrijf alle eer aandoen. Elke terminale bedrijfsbegeleiding zou Paul Lembrechts gegarandeerd lukken in minder dan een jaar!

Nu ja, als hij niet in de regering wordt opgenomen dan kan hij nog steeds gaan werken als magistraat. Dat bewees hij in de affaire Bart De Pauw waar hij, naast CEO van de VRT, ook nog zowel procureur, onderzoeksrechter, politie-inspecteur als rechter speelde. Van de twaalf truttemiekes die Bart oorspronkelijk beklaagden bij VRT-CEO Lembrechts blijft niet eens een vierde over.

Is er een bedrijf in Vlaanderen dat een sukkel nodig heeft? Laat Paul Lembrechts solliciteren.

Betreffende l’affaire Bart De Pauw: heb ik nu iets gemist want ik las nog niet dat Bart onschuldig is?

Oh ja, de woorden ‘ideale man’ in de tweede paragraaf zijn puur sarcasme. Maar dat weten mijn vaste lezers wel,

 

OOK INTERESSANT OM VOLGEN . . .

. . . wordt ongetwijfeld hoe het zal aflopen met die 18 organisatoren van studentenclub REUZEGOM die de dood van de twintigjarige Sanda Dia … op hun geweten zouden hebben.

Ik beweer hoegenaamd niet dat dit moord met voorbedachten rade was. Ik kijk gewoon uit hoe men er zal trachten in te slagen om de toekomst van die achttien jeugdige verantwoordelijken voor de dood van Sanda Dia toch maar niet te bezwaren door een veroordeling, laat staan hen effectief naar de gevangenis te sturen. Het zijn niet bepaald zonen van de schoenmaker of nachtwinkeluitbater om de hoek.

Ook dit proces – waar de media nu reeds op geilen – wordt een toetssteen voor de magistratuur anno 2020. Ik vind het vreselijk wat er is geschied en geen mens kan het slachtoffer terug levend maken. Of de straf de toekomst van achttien jongeren dient te ruïneren door een proces en de ermee gepaard gaande mediasensatie is de vraag die bij mij tot op heden onbeantwoord blijft. Men zal Ruth Bader Ginsberg (rechter bij het Amerikaanse Supreme Court) nodig hebben om hier – net als die 87-jarige rechter – OUT OF THE BOX te durven denken en handelen.Dat procureurs-generaal inderdaad OUT OF THE BOX durven denken en handelen werd m.i. veelvuldig bewezen naar fiscale sjoemelaars en fraudeurs toe.

Vorige week vroeg ik me af of het volgende een mogelijke oplossing zou kunnen zijn? Laat me nog eens herhalen dat het vreselijk is wat die achttien, ongetwijfeld (zonder dat ze dat wilden en alvast zonder dat ze die dood met kwaad opzicht of met voorbedachten rade) realiseerden.

Het slachtoffer is overleden en, hoe vreselijk dat ook is, daar kan niemand nog iets aan veranderen!

Waarom doet men niet wat men volop deed met de daders van fiscaal gesjoemel van de bovenste plank? Laat elk van die achttien 2,5 miljoen euro ophoesten naar de familie van Sanda Dia. Met 45.000.000 euro kunnen ze heel wat mooie dingen doen, zoals bijvoorbeeld een Fonds oprichten ter herdenking van hun familielid of/en een fonds voor de bescherming van slachtoffers van onze Staat.

En 2,5 miljoen euro per dader is echt het absolute minimum want anders voelen ze het niet echt.

Het is maar een idee. Reageren kan, zoals steeds. Gewoon links bovenaan klikken op contact.


 

LEZERSREACTIES

In de laatste helft van vorige maand ontving ik best wat reacties van onze lezers. Dat er heel wat  (minstens tweehonderd) togadragers tussen onze lezers zitten, was me al langer bekend. Daar zal de publicatie over de erg  bizarre behandeling van mijn Cassatieverzoek d.d. 26 juni 2014 wellicht niet vreemd aan zijn. Onderstaande brief is dan ook een hart onder de riem.

Voor hen die er nog mochten aan twijfelen: ik strijd al lang niet meer uitsluitend voor mijn eigen zaak, voor mijn eigen gelijk. Wat niet betekent dat ik mijn antagonisten zomaar vergeet of vergeven zal. Vergiffenis is iets dat je moet verdienen door schulderkenning! Dat laatste zeggen rechters die verkeersovertreders, en evenzeer criminelen veroordelen.

Laat me hier, heel even, terug keren naar de persvoorstelling van het boek over de mens en de fantastische patissier die Jacques Bloch gegarandeerd was. Jacques Bloch était un vraie monsieur. Ik heb het geluk gehad die goede mens te mogen kennen tussen 1960 en 1988.

Hoe luidde de vraag van zijn zoon Alain alweer vorig jaar bij de boekvoorstelling over de Blochs? “Is het een deugd te vergeven?”.

Zou het een deugd zijn om de vraag positief te beantwoorden (ik bedien mij ook in deze zin van de woorden van - toen nog - raadsheer Alain Bloch bij het Cassatiehof) “Hebben de beulen hun slachtoffer vergeven dat hij nog leeft?”

Mag ik zijn laatste vraag even vertalen naar mijn realiteit? “Hebben de crimineel handelende magistraten mij vergeven dat ik nog leef?”:

Alain Bloch vervolgde toen met.: “Het is belangrijk te kijken wie wat deed en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Vooroordelen zijn niet onschuldig, het is vaak de glijbaan naar wat onaanvaardbaar is. Dit boek laat het verschil zien tussen het aanvaardbare en het niet-aanvaardbare. Wee wie zegt dat recht is wat krom is”.

Jammer dat de man in de praktijk niet omzette wat hij vorig jaar zo publiekelijk en volmondig orakelde.

Het wordt wel de hoogste tijd dat het college van de heren procureurs-generaal zich ernstig bezint over die ene zin in de tekst van de heer procureur-generaal Duinslaegers in zijn eerste mercuriale (anno 2011) “Wordt het geen tijd dat de magistratuur eens excuses aanbiedt?”.

Er mag een halt worden toegeroepen aan de – al lang niet meer makkelijk telbare, al dan niet erg zware - blunders van onze magistraten. Ik ga voor niks minder dan de publieke excuses van die magistratuur maar ook van de bank Paribas-fortis en de bestuursraad vande VRT en van NV De Persgroep.

Men moet desbetreffend zich niet langer de vraag stellen . . .

Ik hield er aan jullie dit mede te delen. Hieronder de bewuste . . .

 

LEZERSBRIEF

Geachte heer Henderick,

Toen u mij aan de ambtswoning van de heer minister van Justitie uw flyer in de hand drukte met als titel ‘39 jaar strijd voor een correct werkende magistratuur’, leek het mij toe dat u een verdwaalde geest was, een zoveelste vermeend slachtoffer van onze inderdaad soms falende Justitie. Zestien maanden verder meen ik te mogen stellen dat u inderdaad, als heus slachtoffer, strijdt voor een magistratuur die, net als bij andere beroepsgroepen, het al eens liet afweten.

Dat de procureur-generaal de beslissing nam om vijf jaar na een Arrest door het Hof van Cassatie eigenhandig een zaak terug aan te zwengelen, is een nooit geziene gebeurtenis in de geschiedenis van de Belgische Justitie. U bevindt zich dan ook in een unieke positie. Maak daar ten volle gebruik van edoch hoedt u voor de valse profeten die u op uw weg vinden zal, mensen die beweren zich te interesseren voor uw zaak, die voorwenden u te willen helpen.

Ik kijk, samen met vele andere, met veel belangstelling uit naar de communicatie van zowel de minister van Justitie als van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie waar het betreft de brief van de heer minister d.d. 15.09.2016, meer bepaald zijn tekst waarin hij stelt zich te zullen informeren bij het parket-generaal. Kwam het verzoek tot heropening van het parket-generaal er zomaar? Kwam het er nadat u, week na week, maand na maand, bleef publiceren over die vijf raadsheren in uw zaak? Verzond de heer minister zijn schrijven naar het parket-generaal in 2016 of pas in 2020 nadat men vaststelde dat u de zaak niet rusten liet?

Ik begrijp de media niet die zulk een belangrijke gebeurtenis negeren.

Dit dossier zal zeker niet bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de wetgever en de minister van Justitie enerzijds en anderzijds de magistratuur. Benieuwd wie hier uiteindelijk aan het langste eind zal trekken.

  U geniet mijn respect, meneer Henderick. 

Adresgegevens bekend op de redactie, zoals overigens bij alle lezersreacties en brieven.

 

OMTRENT LEZERSBRIEVEN

Voor een dagbladuitgever zoals Thomas Leysen of Christian Van Thillo is er geen goedkoper gerealiseerde pagina dan die van . . . de lezersbrieven. Als ik zie hoeveel reacties ik (met een weekgemiddelde aantal lezers dit jaar van 1.238. Tijdens de verlofperiodes zakt dat tot een derde of de helft) van lezers ik gemiddeld per week ontvang dan meen ik te mogen stellen dat beide uitgevers dagelijks probleemloos vijf pagina’s kunnen vullen met reacties van lezers.

Op woensdag 15 juli las ik op pagina 8 van Het Nieuwsblad in de Brief van de Dag volgende quote: “De oplossing voor deze impasse’ Stel een regering samen die enkel bestaat uit experten”.

Tja, beste Eric Dendooven, dat publiceerde ik reeds in mijn OPEN BRIEF naar koning Filip in december 2018! Ik stelde voordat men

Uiteraard hebben die koning – die niks te zeggen heeft – en alvast onze volksvertegenwoordigers daar geen oren naar. Hoe kunnen die laatste, samen met hun partij, anders dan nog de staatskas bestelen?  

 

NOG EEN UNIEKE LEZERSREACTIE

“Met deze steun ik je voor je inzet en je volharding en wens je  dat er rechtvaardigheid zal geschieden”.

Eén zinnetje gehaald uit een van de 37 reacties die ik vorige maand ontving. Het zijn die kleine steunbetuigingen die er mij – de laatste tien jaar – hebben van weerhouden om te doen wat ik feitelijk al veertig jaar terug had moeten doen: wraak nemen. Intenties alleen volstaan niet in dit land.

 

SPORT ZONDER PUBLIEK

De voortgang van Covid-19 in ons land toont vooral aan dat onze regering – ik bedoel die 13 sukkels die de laatste vijf maanden ten volle hebben bewezen dat ze het helemaal niet kunnen – de meest oerdomme is van alle regeringen ooit in ons universum.

 

DE HEMA . . . MAG NIET STERVEN

Ik had vijf jaar geleden, wonende op Tenerife, een relatie met iemand van Noord-Holland. Van Het een kwam het ander en plots zat ik ook nog een aantal maanden in . . . een huisje in Zaandam. Wonderbaarlijke streek waar het aroma van cacao dagelijks van aan de Zaan je neus binnen vloeide.

Zowat drie keer per week ging ik eten in de Hema, gevestigd in de winkelstraat van Zaandam. Mens, wat was dat daar toch gezellig. Daarenboven at je er heel goedkoop, zeg maar aan de prijs van de Oostendse dienstencentra. Maar vooral de sfeer was er schitterend. Iedereen, personeel of klant, gaf je het gevoel dat je er bij hoort.

De groep rond Hema zit momenteel in zwaar water, in erg diep water. ik hoop dat de 648 filialen in de Benelux de redder in nood kunnen vinden. Als die dan ook nog het verstand heeft om al zijn winkels te voorzien van een ontmoetingscentrum, annex restaurantje, dan wordt het opnieuw winstgevend. 

 

5.000 EURO GESTOLEN UIT DE KLOKKE

Vorige maand werd ingebroken in café De klokke op de hoek van de Christinastraat en de …. Rechtover de ingang van het overdekt winkelstraatje waar meer zaken leeg, te huur of over te nemen staan dan dat er open zijn. Nu, het is niet van dit jaar dat de leegstand daar welig tiert en sinds  . . . vorig jaar verhuisde naar de Adoff Buylestraat is het echt een intriest galerijtje geworden waar enkel nog de kaaswinkel zowat dagelijks open is.

Bij die inbraak zou, althans volgens de uitbater, niet minder dan vijfduizend euro gestolen zijn. Lijkt me een heel fors bedrag om – als horeca-uitbater – ’s nachts in uw kas te laten zitten. Nu ja, zolang de verzekeringsmaatschappij daar geloof aan hecht, zullen ze die vijfduizend euro wel terug krijgen. De ouders van de huidige uitbater kennende . . .

Diefstallen aan de kust lijken vooral tijdens de twee ‘vakantiemaanden’ weer schering en inslag te zijn geworden. Zelfs in een snoepwinkel te Blankenberge braken dieven in!

 

MONDMASKERS ERG GOEDKOOP

Een artikel waar geen enkele inkoper op 1 januari van dit jaar ooit aan dacht, was ongetwijfeld het mondmasker. Inmiddels zijn er, alleen reeds in ons apenland, al miljoenen van verkocht en er zullen er nog tientallen miljoenen van worden aangekocht tegen eind 2021.

Het was Daniel Kerkhof die er als eerste mee begon. De eigenaar van Euroshop bood in april al mondmaskers aan: vijftig voor de prijs van 39.95 euro! Ik schreef toen dat hij dat aankocht voor maximum 15 euro, all in.

Nogal wat mensen lachten me uit om deze bewering.

Maar zie, amper drie maanden later verkoopt elke winkelier, elke supermarkt die mondmaskers. In de supermarkten worden die aangeboden per drie, per vijf, per tien of per vijftig. Het goedkoopste is de aankoop per vijftig. Dan kost het 29.95 euro.

Tien dagen geleden vond ik op de markt te Blankenberge marktkramers (inderdaad meervoud) die hetzelfde aanboden aan . . . 10 euro. Heb er mij direct een gekocht.

Dus mensen: koop op de markt.


 

MEER OF MINDER ???

 

EEN WERKSTUK VAN GERARD VAN NOTEN


"Wilt U meer of minder Marokkanen?", dat was toch de vraag die Geert Wilders een aanklacht bezorgde wegens "racisme en verspreiding van haat", dacht ik?


Nu kunnen we natuurlijk die vraag anders stellen om het hele "racisme-gedoe" te omzeilen en mits een politiek-correcte woordkeuze wordt dat dan; ik citeer: "Willen jullie méér of minder Corona?"

In "spé" is het vraagstuk hetzelfde, behalve dat het eerste stelt dat 1+1=2 en het tweede 3-1=2, maar het resultaat blijft en de oorzaak ook. Enkel heeft men het probleem van de stigmatisatie omzeild; die beroemde "stigmatisatie" die er binnenkort voor zal zorgen dat men de "terroristen" moet gaan zoeken bij de diepgewortelde Vlaamse families en niet meer bij zij die uit geloof, afkomst of verwerping van de westerse waarden de boel op stelten zetten.

 

Inderdaad, door het bij de "kansenparels" te zoeken vervalt men blijkbaar in een onaanvaardbare "profilering" die racistisch getint is want puur diegenen viseert die constant terroristische daden plegen. Dat deze definitie exact samenvalt met de vorige betreffende geloof, afkomst en andere toonaangevende redenen om het probleem te zoeken waar het zich bevindt, is van geen tel. Weten waar het probleem zit, is nog geen reden om niet ergens anders te gaan zoeken, nietwaar? Toch logisch, in Afrika doen ze dat ook zo of niet? Daar gaan ze toch ook de fout van de opgevreten mensen niet zoeken bij de "krokodil" (wat is dat nu voor een zot gedacht?), maar eerder bij de Afrikaanse brulkikker die toch per direct zo'n 40 cm groot wordt! Hetzelfde voor de "leeuwen" en de "antilopen"! Al dat "profileren" is dus automatisch "stigmatiseren" EN de fout werpen op een logische dader, daar men toch zou kunnen doen alsof men doof of blind is en iedereen voor verdacht aanziet.

 

Op een zeker punt moet men dan natuurlijk toch tot een gevolgtrekking komen, heeft men een zee aan tijd verloren en - zoals in het geval van Corona - zijn er hopen mensen die het tijdelijke vroegtijdig voor het eeuwige hebben omgewisseld. Maar dat is puur politico-correct en er is niet aan onmiddellijke "profilering" gedaan. De politieke linkse misbaksels (pardon "partijen") zijn dan gelukkig en aan de hoogste nood is voldaan. Er zijn dan wel enkele mensen dood, maar dat is de prijs van de "multicul" en de "onverdraagzaamheid" die het nieuwe normaal vormen EN dat gaat voor!

Als men dan hoort wat zelfs Marc Van Ranst zegt inzake de broeihaarden van Corona bij de allochtone gemeenschappen, ik citeer: "dat wij dat zo niet moeten bezien", dan vraag ik mij af HOE wij dat dan wel moeten bezien? Ben ik me toch een domoor, ja!! Dat is toch vrij eenvoudig feitelijk! Het is "onze" fout, want wij geven hen niet de noodzakelijke ondersteuning, door onze grote fout leven zij in getto's, hebben zij niet genoeg doorsluismogelijkheden, worden zij niet genoeg onderwezen en geven wij de reglementering niet weer in hun moedertaal!!! Jaja, wij durven zelfs vragen dat zij na een bepaald aantal jaren onze taal kennen, ons wetsysteem begrijpen en aanvaarden en zelfs -hoe durven we?- vragen dat zij iets of wat dankbaarheid tonen! Alleen dat doet de haren van sommigen -waaronder Marcske- ten berge reizen, want hoe onredelijk kunt ge zijn om zo iets te eisen?


Als we nu even terugkomen op de hamvraag, t.t.z.: "Meer of minder Corona?", dan zien we dat we sowieso op een zeker punt gaan moeten profileren, het probleem aanpakken bij de bron en de infectiehaarden stoppen. Gevolgtrekking, we moeten zonder twijfel terugkomen op de vraag van Geert Wilders, want het antwoord ligt daar en nergens anders, bij de "allochtone gemeenschap" die gewoonweg lak heeft aan de gezondheid van de anderen, "doodslag" pleegt wegens het vrijwillig verzuimen van de medische noodzaak bij wetteksten opgelegd en als dusdanig de dood van velen op haar geweten heeft, despijts al het gezaag en gemekker van de linkse "gütmenschen".


Toch even felicitaties aan de Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx die despijts ze van CD&V signatuur is (nobody is perfect!), de moed en het lef heeft gehad om het probleem bij naam en toenaam te benoemen, ondanks het feit dat zij nochtans de hele provincie bestraft in plaats van de bewuste broeihaarden. Maar ja, tussen enerzijds af en toe de waarheid te verkondigen en er anderzijds naar te ageren is nog een wereld verschil. Wat er ook van weze, de eerste stap is gezet! Moge er nog vele andere komen !!!

 

 

 

WAT HEBBEN WE OP DE CORONA-INIVERSITEIT GELEERD ?


01.Dat het reproductiegetal zowat de hele maand juli steeg. Dat getal geeft aan hoeveel slachtoffers een reeds besmet persoon zelf besmet. Dat getal was in de maand juni ver onder 1 beland waardoor de regering en de ologisten-experts dachten dat Corona-1 voorbij was. We weten inmiddels hoezeer ze zich daarin vergisten. Vorige maand verhoogde die R-waarde van 0,837 op 1 juli naar (doe maar je veiligheidsgordel aan) 2,553 vijfentwintig dagen later! Wat betekent dat duizend besmette burgers 2.553 nieuwe personen besmet! Alvast mijn – niet gemeende maar wel sarcastisch geuite felicitaties, 99 ste regering van BELGIË!

02.Dat de tweede golf van Corona helemaal nog niet is opgestart. Maar ja, virologen – zoals bijvoorbeeld Marc Van Ranst om er maar één te noemen – spreken maar al te graag erg vlot over het begin van Corona 2. Mijns inziens (maar wie ben ik?) begint een nieuw schooljaar ook pas NADAT er twee verlofmaanden het vorige schooljaar opvolgden. Wanneer, meneer Van Ranst, stopte Corona I ooit?

03.Dat diezelfde Van Ranst niet alleen een BTV (Bekende Televisie Vedette) werd dit jaar maar dat ze bij Het Nieuwsblad nu ook op zoek zijn naar hem via een krantenspelletje. Arm Vlaanderen . . .

04.Dat Janssen Pharmacutica blijkbaar het vaccin van de eeuw (tegen Corona) heeft gevonden. Nu eerst nog testen op zestigduizend mensen en klaar is Kees. Daarna gaan ze volgend jaar één miljard vaccins produceren en verdelen. Ik zou de helft daarvan peperduur verkopen aan de Europese Unie. Daar hebben ze inmiddels 750 miljard euro uitgetrokken om de economische gevolgen van Corona te lijf te gaan. Wisten jullie overigens dat iemand die zich een vaccin laat inspuiten 1.500 euro netto kreeg?

05.Dat onze Belgische klereregering van Sophie Wilmès wel 290.000.000 euro leent aan de dochtermaatschappij van een Duitse luchtvaartmaatschappij. Dat Brussels Airlines zo per (resterende) werknemer 96.666,66 euro hulp krijgt is een heuse schande als we ons realiseren dat de evenementensector – goed voor 80.000 werknemers in dit land – amper 50.000.000 ofte 625 euro steun krijgt per werknemer. Roep jandorie die 80.000 werknemers en hun familie op om de Wetstraat 16 eens te bezetten! Zijn die werknemers binnen de evenementensector zoveel minder waard dan die van een buitenlandse vliegtuigmaatschappij? Dat Etienne Davignon inmiddels, met de staart tussen zijn benen de vlucht vooruit nam . . . sorry, dat schreef ik vorige week reeds.


EEN HEUSE LAWINE 

Sinds kort woon ik dus in Wenduine, meer bepaald op een boogscheut van de tramhalte in het centrum.

Ik ga nu al een paar weken op zondag om twee boterkoeken: één chocoladekoek met crème tussen en één Suisse. 

Ik begreep niet waarom de mensen daar tot een uur het geduld konden opbrengen om te wachten maar ik had het al begrepen na mijn eerste proeverij. Amaai zeg, die koeken, dat stormt als een heuse, smaakvolle, sneeuwlawine op mijn tong. ik durf er bijna niet in bijten.

En ja, het Frans voor lawine is . . . AVALANCHE. Ziezo, nu ken je meteen de naam van de zaak. Kerkstraat nummer 18 maar je ziet wel waar er (heel) veel volk braafjes in de rij wacht.


 

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . wens ik alle lezers (van welk geslacht ook) elf gezonde dagen toe tot de volgende editie op maandag 17 augustus 2020. Ooit zei Warren Buffett: “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently”.

Maar daar lezen jullie komende maand veel meer over. Laat mij nu reeds stellen dat de man het ergens juist had. MIJMERINGEN VAN DINSDAG 28 JULI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


GEZOCHT ! ! !

STUDENT(E) DESKTOP

wonende in regio Brugge - Knokke- Oostende

om wekelijks paar uur te helpen teneinde

dat hier wat mooier te presenteren.

Slecht betaald tenzij je het maandelijks etentje weet te waarderen.

Als je daarenboven ook nog verstand hebt (of de goede wil om het snel te leren) hoe we wekelijks een soortement 7de Dag kunnen uitzenden middels internet-televisie . . . dan heb je alvast twee banken voorsprong.

Links bovenaan klikken op CONTACT en dan lees ik wel hoe het CV van je jong leven er, tot op heden, uitzag.

Belangrijker is hoe jij je toekomst ziet!


中國至上

Ik veronderstel dat er weinig lezers zijn die het bovenstaand Chinees spontaan kunnen vertalen. Heb geen angst, dit wordt niet plots een Chinese website. 

Alhoewel, ze zitten inmiddels overal op onze Aarde, die Chinezen. Is het niet bij het beheren van de tientallen aangekochte zeehavens of bij het uitbaten/uitbuiten van hun in werelddelen Afrika en Zuid-Amerika gelegen mijnen allerlei dan beloeren ze de wereld om te zien hoe succesvol de corona-ellende in de westerse wereld heeft toegeslagen.  

Vier maanden terug publiceerde ik mijn mening over dat Covid-19 gevaar. Was het toeval dat ik eind vorig jaar het boek De Ijspriem las waarin werd omschreven hoe het eraan toe gaat als China de Chinese Zee verovert? Een boek over de Chinese suprematie, over hun vastberadenheid de wereld te beheersen. Is dat boek fictie? Waren de boeken die voorafgaandelijk verkondigden wat er komen zou - 9/11 (in 2011) en de bomaanslag op onze nationale luchthaven te Zaventem (2016) – ook echt fictie, puur toeval?  Elkeen mag over die drie laatste vragen een eigen mening hebben. Liefst zelfs! Maar bepaalde feiten en realiteiten kan men moeilijk nog langer negeren of ontkennen. Die Chinezen, die hebben geen Belgische regering die vandaag zomaar verkondigt wat overmorgen reeds zal worden tegen gesproken; bedenk de twaalf gratis treintickets die er vanaf 17 augustus zouden komen maar die nu reeds zijn uitgesteld tot in september. Geef toe, de smoes die dertien oenen (binnen onze regering) bedachten “Er zouden daardoor teveel reizigers gebruik maken van de trein” . . . zelfs de idioot van Dostojewski kon het niet dommer bedenken! Wisten ze dat niet toen ze dat voordeel lanceerden? Denken die dertien oenen nu echt dat er plots een stormloop zal komen aan passagiers? 

Hoe lang blijven jullie nog aan? Hoe lang zullen jullie dit land nog in de steek laten? Die Chinezen hadden (en hebben) vooral een idee en ze hebben de laatste decennia er alles aan gedaan om dat te realiseren. Wie nu nog zijn geld inzet op Amerika of het Westen (meer bepaald de Navo en Europa) is de gek die het verkeerd ziet. In China zijn er ook wel twistpunten maar die worden binnenskamers gehouden terwijl de zogenaamde discussies met bevriende buurlanden behoren tot het . . . comedia del arte! Zeg maar SHOW TIME! 

Mijn trouwe lezers weten dat ik nog minder in het toeval geloof dan in de kans om honderd miljoen euro (of meer) te winnen met Euromillions. Maar ik heb, tweemaal per week, een kans om een immens gek bedrag te winnen. Honderd, en meer, miljoen euro . . . ik zou dat allemaal schenken aan goede doelen. Ik zou daar veel werk mee hebben maar het zou een leuke bezigheid zijn. Ik zou onmiddellijk een stichting opstarten voor de slachtoffers van de media, voor mensen die onterecht, en meestal te voortijdig en onschuldig, in de dagbladen werden afgeschilderd als iemand die zij/hij achteraf niet blijkt te zijn. Slachtoffers van onze media, ze beginnen niet eens aan het gevecht dat ze zouden moeten strijden. Van de tienduizend zijn er hooguit 120 die de moed hebben om te denken dat een gevecht tegen die gewetenloze uitgeversbende konden beginnen. 119 geven het (te) snel op of pleegden zelfmoord. 

Voor die belangengroep bestaat geen enkele hulp! Op duizend slachtoffers van gewetenloze dagbladuitgevers zijn er quasi geen mogelijkheden om hun rust, vrede en reputatie terug te winnen. Het is alsof ze in een Belgisch casino black jack spelen aan een tafel waar de ONE2SIX de kaarten schudt. Dat een Staat (ik bedoel hier de KSC ofte Kansspelcommissie en het Openbaar Ministerie) dergelijke niet echt correcte speelwijze tolereert heeft enkel en uitsluitend te maken met de realiteit dat casino’s veel geld opbrengen. 

Oh ja, even terloops: dames en heren volksvertegenwoordigers, is een  kansspel echt een kansspel als de uitbater  zich mag bedienen van een toestel waar hij vooral kan regelen hoe de kaarten uit de kaartenschoen van One2Six te voorschijn kunnen. Ik noem dat geen  jeux d’hasard hoor! Ik heb daar een ander woord voor maar ik denk dat het voorzichtig is om eerst mijn mond te spoelen en handen van gel te voorzien . . .  

De gewetenloze uitgeversbende van de familie Van Thillo en NV De Persgroep (met huidige bestuursleden de broers Emmauel en Christian Van Thillo, schoonbroer Christophe Convent en de heren Jan Louis Burggraaf, partner Allen & Overy Amsterdam, Ludwig Criel, voorzitter Petercam en NV De Persgroep, Ieko Sevinga, chief I & O Rabobank en de twee jongste leden, Bernadette de Bethune, algemeen manager textielmachinefabrikant Vandewiele en Jeanine van der Wilst, CEO Eurofibes) zijn net als de directeurs van casino’s en hebben heel wat op hun geweten maar ik blijf hopen dat ze (nu wel snel want ik heb geen veertig jaar meer te leven!) zich publiekelijk verontschuldigen om mij enerzijds te voortijdig – vóór enig vonnis laat staan een vonnis ten gronde – als Afperser op de cover van hun gazet Het Laatste Nieuws te hebben betiteld en hun  kleredirecteur - en notoir dronkaard - Carlo Gepts, algemeen directeur, mijn advocaat recht van antwoord weigerde want “Wij zien niet in hoe wij uw klant enige schade hebben berokkend door die publicatie”. Anderzijds mogen ze zich alle acht evenzeer verontschuldigen voor hun (op heden maandag 27 juli 2020) 14.391 ste dag dat ze weigeren mijn vrijspraak d.d. 2 maart 1981 te publiceren.    

Maar ik week weer even af. Mijn excuses, geachte lezer en waarde lezeres.  Ik heb, maar ook dat weten de lezers, evenmin één fractie van een seconde geloofd dat heel die coronagekte komt van Vleermuizen waar ook ter wereld of van mensen die terug kwamen uit een of ander Europees skiland. Maar ja, politici en media . . . die kunnen de – steeds dommer wordende – bevolking steeds makkelijker bedotten en om de tuin leiden. Over hoe dom onze supermarktklanten wel zijn, kan je hier volgende week donderdag lezen. Of hoe noemt men bij een heel grote supermarktketen het feit dat de prijs aan de kassa zowat 25 % hoger ligt dan de etiketten in de vleesstand aangaven. Maar, in ben geen schrijver van Het Laatste Nieuws, ergo zal ik de persdienst van die keten eerst contacteren.  

Corona, eerste laag, kwam uit een Chinees laboratorium. Het land met pakweg 1.400.000.000 inwoners telt minder dan de helft overlijdens door die ‘griep’ dan ons landje dat 120 maal minder inwoners telt! Komaan zeg!  Geloof me vrij, wat we tot op heden zagen van Corona, dat was amper het aperitief. Over een paar maanden – zo rond de kerst - trekken ze de fles wijn open en vliegt de volgende coronawind de wijde wereld in. Als dat niet volstaat dan sluiten ze wel af met Dom Perignon.  

China heeft nu ver alles wat nodig is om de wereld te overheersen: geduld, intellect, laboratoria, goedkope werkkrachten, zeehavens, mijnen allerlei, poen met hopen al dan niet verpakt in aandelen op wereldwijde beurzen, meer den 1/6 de van de wereldbevolking en een aantal vrienden die naar buiten uit regelmatig eens ruzie maken om – puur voor de show - de wereld gerust te stellen. Noord-Korea, Rusland, Turkije zorgen er niet alleen voor dat ze de beste vrienden zijn van China waardoor ze samen ruim een kwart van de wereldbevolking verenigen, het zijn drie landen die militair best aardig uit de voeten kunnen.  

Je moet super intelligent zijn om een ‘vergif’ de wereld in te sturen dat zowel de economie als de sociale geplogenheden van de rest van de wereld de ruimte in kan schieten. We stevenen af op de vernietiging van de kapitalistische wereld waar dollar, euro en ponden zullen ineenstorten als een kaartenhuisje. Stel je een wereld voor vol armoede en je krijgt al een beeld dat de waarheid 2024 sterk benadert.  Ik vrees voor al die grote bouwpromotoren aan de kust dat de pakweg tienduizend wooneenheden waar men aan is begonnen of die gepland staan heel moeilijk zullen worden verkocht aan prijzen die het dubbele zijn van wat het de bouwheer daadwerkelijk kostte.  

En onze regering, die staat – samen met 137 andere volksvertegenwoordigers – erbij en kijkt er naar. Als domme kiekens die op een stok zitten en niet weten wat doen. Het ergste in dit alles is dat die 150 volksvertegenwoordigers inderdaad niet weten hoe ze het tij kunnen keren maar evenzeer dat ze de moed missen om verandering te brengen. 

Ik herinner me (grijns, die Alzheimer toch!) niet meer welke partij zes jaar geleden naar de verkiezingen trok met de fantastische slogan ‘de kracht van verandering?: Het enige wat ik op heden wel kan stellen is dat er van verandering – laat staan van haar kracht - niks te merken valt in dit land. De staatsschuld (op heden veel hoger dan het bedrag op www.staatsschuldmeter.be aangeeft maar ook dat is boerenbedrog onze huidige regering waardig) klimt steeds sneller de hoogte in. Een oplossing voor het coronasyndroom lijkt onvindbaar en de te vele uitgestelde of afgelaste coronamaatregelen bewijzen enkel dat die dertien sukkels van ministers het niet (willen?) kunnen,    Oh ja, ik vergat bijna te vertellen wat中國至上  betekent. Gewoon eens copy past en surf naar VERTAAL NU. Het is vakantie en coronaperiode dus jullie hebben tijd zat.    

BELANGRIJKE MEDEDELING

VAKANTIEPERIODE

Gelet op het feit dat ik komende drie weken serieus wil doorwerken aan intikwerk allerlei, maar ook omdat ik een aantal belangrijke, en tijdrovende, afspraken heb, zullen de edities van maandag 3 en 10  augustus worden vervangen door respectievelijk donderdag 6 en maandag 17 augustus. Vanaf 24 augustus verschijnen de gedachtegangen hier opnieuw zoals weleer.

Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben, waarvoor mijn dank.`

 


 

    BEN WEYTS GAAT DRIE MILJARD GEVEN  

Neen, onze Vlaamse onderwijsminister gaat dat niet aan www.stropken.be schenken. Met een honderdduizendste daarvan zou ik al tevreden zijn om STROPKEN-INTERNETTELEVISIE te kunnen opstarten. Als iemand dertigduizend euro missen kan . . .gewoon eens bellen naar 0468/570829.  

Dat ons onderwijs op geen kloten meer trekt, is een axioma dat al decennia een waarheid als een koe bevat. Achttienjarigen verlaten – bij wijze van spreken – dommer de middelbare school dan dat ze twaalf jaar eerder het lager onderwijs binnen traden. Begrijpe wie kan . . .  

Om dat slecht onderwijs stop te zetten er ervoor te zorgen dat het verbetert, daar heeft kleine Ben geen oren naar. Tja, wat kan een policitus – of zijn partij – daaraan verdienen?  

Maar aan nieuwe schoolgebouwen en de restauratie van oude . . . schijnt er blijkbaar wel al eens iets onder de boom terug te vinden zijn.  

Dat laatste is van horen zeggen, hé!   


 QUOTE VAN DE WEEK  

“ALS MINISTERS ELKAAR TEGENSPREKEN OVER DE CONCRETE UITWERKING VAN DE REGELS, HELPT DAT NATUURLIJK NIET OM DIE DUIDELIJK BIJ DE BEVOLKING TE KRIJGEN”  

Beste hoofdredacteur Dimitri Antonissen,  Ik realiseer me ten volle dat ik bij big chief Christian . en de zeven andere bestuurders van NV De Persgroep, mij onderaan jullie kelder bevind maar dat – zoals Christian dat zo graag wou in  2002 – men mij liefst in het gekkenhuis ziet. Nu, de meeste dromen zijn bedrog, nietwaar?  

Wat u schreef vorige week, dat schrijf ik al twee jaar. Maar ja, ik schrijf nog veel meer al . . . veertig jaar. Ik zal u deze week een mailtje zenden. Niet dat ik daar ook maar (zelfs) een beleefdheidsantwoord op krijgen zal maar dat komt omdat u en uw redactionele medewerkers van Christin (Van Thillo) dient te kiezen tussen enerzijds ontslag nemen of anderzijds mij levenslang negeren. Vraag Christian dienaangaande maar naar de flyer die ik gul uitdeelde aan jullie Antwerpse voordeur en waarvan een – overigens niet onknappe - baliebediende  mij een exemplaar kwam vragen.  Ik vraag me overigens af wanneer de meest verkochte krant van dit land die klereregering naar huis zal schrijven. 


EMILY, NELE, SARAH, SIMON 
ET MALHEUREUSEMENT . . .  

. . . les autres! 
 
Ik was van plan optimaal te genieten van de aanbieding van Grimbergen. Vijf donkere (genaamd DUBBEL) kopen voor 5,24 euro en er zomaar drie gratis bij krijgen wat neerkomt (als mijn hoofdrekenkunde mij tenminste niet in de steek laat) op 0,655 euro per flesje. Je kan er nog geen blik Coca-Cola van 33 cl voor kopen!  Ik dus naar de Carrefour aan de Blauwe Toren te Brugge. Van Wenduine centrum zijn dat vier tramhaltes naar Blankenberge station en dan twintig minuten met de Lijnbus. Ik was van plan om in de, er net naast liggende Lunch Garden te profiteren van hun mosselen met frieten a volonté. 14,99 euro, dat kan mijn pensioentje van 916;46 euro nog net trekken; niet alle weken maar we zijn minder hongerig dan een halve eeuw terug.  Ik was anderhalf uur voor de opening van de Lunch Garden aan de Blauwe Toren en had dus tijd zat om een uitgebreid bezoek te brengen aan, de voor mij mooiste, grootste en properste Carrefour van Vlaanderen. En ja, ik trof er een stand vol GRIMBERGEN aan. Helaas, omdat die stand er pas stond, zonder prijsetiket. Ik klampte een medewerker van Carrefour aan en vroeg hoeveel die acht flesjes kosten. Zijn antwoord “Dat weet ik niet. Ge moet het maar aan de kas vragen”. Tja, dat wist ik dan ook weer. Drie minuten later sprak ik een student aan en vroeg krak hetzelfde. Hij pakte er een pakket van acht flesjes uit en zei “Een ogenblik meneer, ik zal het voor u eens checken”. En zie, vraag me (toen) niet hoe die gast dat deed maar minder dan een minuut later stond hij daar terug en zei “Dat kost 5,24 euro, meneer”. Tja, dat was tenminste een service. En eerlijk, het aanspreken als ‘meneer’, het deed me wel iets.  Ik nam drie van die kartons mee, twee donkere en één blonde. Onze  Antwerpse Sinjoor komt volgende maand eten en hij heeft liever blonde Grimbergen. Die kostte wel 11 cent duurder dan acht donkere maar dat was nog goedkoop.  

Twaalf meter verder zag ik twee standen vol ZWAN-worstjes. Een product dat ik al eens koop, zeg maar een knabbeltje bij het intikken.  Opnieuw, en begrijpelijk, nog geen etiket. Ik klampte een vaste medewerkster aan en vroeg hoeveel het kostte maar ze was zo lomp en onbehouwen als die andere vaste medewerker. Ook zij zei me “Ik weet dat niet. Vraag het aan de kassa of scan het in!”:  

Heu heu, inscannen? Waarover heeft dat mens het? Was voor mij echt Chinees. Maar dat wou ze me niet vertellen. Wel kwam haar chef tussen en die maande me zowaar aan beleefd te blijven. Waar heeft die vent beleefdheid geleerd? Beleefd – en commercieel verantwoord – had ze mij moeten van dienst zijn door, net zoals student Simon, een blikje te nemen en het te gaan inscannen.  Maar dat waren dus . . . et les autres! Lompe, onbehouwen vastgeroeste bedienden die naam niet eens waardig. Die ‘chef’ had zelfs de arrogantie om te weigeren zijn naam te zeggen. Angstig voor wat komen zou. Nu kan hij het lezen!  

Aan de kassa trof ik Sarah. Naarstig bijtje dat elke klant tevreden wenst te stellen en een heuse spring in 't veld. Ik had uitgerekend dat ik 15,73 euro moest betalen maar zie er verscheen 18,23 euro. Ik steigerde net niet. Sarah die het ook niet verstond, riep er haar chef Nele bij. Die had direct door dat het prijsverschil in het leeggoed zat. Ze legde me dat rustig uit en nam notitie van mijn zowel negatieve als positieve ervaringen.  

Ik ben blij vast te stellen dat de jeugd behulpzaam is naar elke klant toe. Onze jeugd, zeg maar zij die zulke studentenjob doen, dat is onze toekomst. De werkwijze van die drie jongeren (nu ja, Nele was wel ietsje ouder dan Sarah en Simon) . . . dat is goud waard voor elke werknemer.  

Maar mijn blijdschap kende nog geen einde. Sarah had me gevraagd of ik een klantenkaart had. Neen dus waarna ze me verwees naar de klantendienst waar Emily mij al even klantgericht uitlegde hoe het werkte.  Ik vrees dat ik minstens om de twee weken eens zal binnen springen in de Blauwe Toren. En ja, ik bezoek dan zowel de Lunch Garden als de Carrefour.  Nu mag ik niet vergeten dat ik het leeggoed moet bewaren. Hoe dan ook spring ik deze week nog eens binnen want ik ga mijn voorraad Grimbergen opvoeren. 
 
Ha ja, en de mosselen, hoor ik jullie vragen. Heerlijk, twee potten leeggegeten en dat voor 14,99 euro. Moeten jullie ook echt eens gaan eten. Over de sevice en het personeel kan ik erg kort zijn: Die volgden duidelijk dezelfde klas als de jongeren bij Carrefour.
 

   WAAR HALEN ZE DIE SCHRIJVERS TOCH STEEDS UIT ?  

Nu we allemaal overal, buiten in eigen woonst, een mondmasker dienen op te zetten, nu zijn er weer volop dagbladschrijvers te vinden die beweren dat we in de ‘eerste coronagolf’ hebben bewezen dat we Corona kunnen verslaan. Neem nu de chef nieuws van het gratis weekblad De Zondag, Sandra Rosseel, in de ‘goeie morgencolumn’ van die zondagse krant uit Roeselare.  “Dat het ons zal lukken als we ons allemaal inzetten, daar ben ik van overtuigd. Dat hebben we in de eerste golf al bewezen”.  

Maar Sandra toch! Is het niet al te makkelijk te spreken over de tweede golf voordat de eerste golf volledig is verdwenen? Was die eerste coronagolf volledig uitgeroeid’ Was er de laatste vijf maanden ooit ook maar één uur dat niemand werd besmet? Stop dus met te lullen dat we – tenminste tot op heden - iets anders hebben bewezen dan dat we de slechtste van de coronaklas waren.  Als die tweede scheet (golf) vanuit een of ander Chinees laboratorium wordt losgelaten op het westen, dan pas zal men zich misschien realiseren van waar de wind waait, hoe het feitelijk in elkaar zit.  

Dat de regeringen die de verkiezingen en/of de laatste peilingen wonnen toelaten dat een klote noodregering ons geld langs deuren, vensters en andere windgaten volop verbraste, is iets dat er bij mij niet in kan.  

Inmiddels zitten we sinds 21 december 2018 dus zonder waardevolle regering. Dat zijn (vandaag) precies 574 dagen. Het vorig record is inmiddels gebroken met 36 dagen.  Mijn gemeende felicitaties naar de 150 huidige volksvertegenwoordigers die daar de volle verantwoordelijkheid mogen voor nemen. BRAVO!   

         IN DEZELFDE ZONDAGSE KRANT . . .  

. . . stond, op pagina 4 en 5 een schitterend interview van 

Paul-haalt-alle.pieren-uit-de-neus-Cobbaert. Althans uit die van de mensen die hij interviewt zoals eergisteren, 26 juli 2020, Jonathan Holslag, expert internationale relaties.  

Het zal inmiddels dik vier maanden geleden zijn dat ik publiceerde dat die hele Covid-19-ellende afkomstig is uit een of ander laboratorium uit China. Ik publiceerde dan dat de Chinezen al dertig jaar bezig zijn de wereld aan het veroveren. In hoeveel landen kochten ze inmiddels de zeehavens al niet op? Welke Afrikaanse mijn, gevuld met noodzakelijke ertsen voor ons hele communicatiesysteem, bezitten ze nog niet? 1,4 miljarad mensen dat is bijna 1/5 de van de wereldbevolking. Wat maken dan (Nog niet ssns) vijfduizend doden uit om te testen hoe goed dat laboratorium werkte? China hoeft geen biljarden dollars te steken in de wedloop naar de zwaarste nucleaire bom. Hun buur NOORD-Korea doet dat wel voor hen. Als er twee naties, dei buren zijn, echt goeie vrienden zijn dan zijn dat wel China en Noord-Korea.

Dat – de mij tot gisteren totaal onbekende – Jonathan Holslag feitelijk mijn stelling over de Chinese suprematie feitelijk bevestigde, doet deugd aan het hart.  En ja, ik heb angst als – zo rond de kerst of het nieuwe jaar – die tweede golf echt zal losbarsten in het westen. Ik lach ze uit die dertien ministers en al die virologen die orakelen dat de tweede golf nu begonnen is. Laat ze ons eens vertellen wanneer die eerste golf dan ooit eindigde?  De Chinezen hebben inmiddels bereikt wat ze willen. Zonder geweld zijn ze er, cum laude, in geslaagd de hele westerse wereld in chaos te storten en de economie klappen toe te dienen die zelfs WO II niet realiseren kon. De mensen worden steeds angstiger van hun buur en daar, daar 
was het hen om te doen.  Als die tweede golf er is dan zal je zien dat heel wat mensen die een hypotheek dienen af te betalen niet meer over de middelen beschikken waardoor in België de banken datgene zullen doen wat hun collega’s in Spanje deden met de hulp van Angela Merkel: 7.000.000 kleine, gewone mensen hun huisje afnemen om de banken te redden. 


EEN INTERESSANT DOCUMENT

 

Dat ik verhuizen haat, is iets waar mijn vaste lezers inmiddels rotsvast van overtuigd zijn. Toen ik vorige maand die klus opstartte liep ik al ziek op voorhand. Ik bespaar jullie mijn gezondheid- en al zeker mijn gemoedstoestand toen ik vijf weken terug   mijn nieuwe woonst keurig had ingedeeld. Wellicht het oudste appartementje van het enige echte dorp aan de kust maar ik voel me er al 34 dagen veel gelukkiger dan ik ooit was gedurende de 21 maanden in Mariakerke. Ik dacht, toen ik van op Tenerife vertrok richting Vlaanderen heb ik een hele pak belangrijke documenten niet meeverhuisd. Ik dacht ze nooit meer nodig te hebben. Daarenboven vertrouwde ik mijn Staat voor geen sikkepit en wou die op een veilige plaats houden. Wenduine mag dan, zoals burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) zo mooi verwoordde in het hoer geplaatste interview ‘ een groot dorp zijn, het is vooral een dorp gevuld met de beter gegoede burgers. Het heeft evenzeer de prachtigste dijk van alle Vlaamse kustgemeenten. Ongetwijfeld de kortste dijk maar oh zo prachtig ingerichte wandelplaats met zicht op strand en zee. Op vrijdagavond staat hier overigens, aan zwembad De Wielingen een leuke avondmarkt.

 

Maar zie, in het leven mag je inderdaad nooit ‘nooit’ zeggen. Ik kan het niet uitleggen, laat staan dat ik het wetenschappelijk ooit zou kunnen verklaren maar er is vorige maand een heus mirakel geschied binnen onze wereld van magistraten.

 

 Een topmagistraat, die al geruime tijd op rust is, heeft mij nooit laten vallen. Niet dat hij ook maar eenmaal is tussen gekomen. Hij zou boos geworden zijn indien ik hem daar ooit zou hebben om gevraagd. Soms lagen de verzoekende woorden reeds op mijn lippen maar ik heb me steeds kunnen inhouden. Na decennia spreken we elkander nog steeds aan met ‘meneer’!

 

Zijn steeds weerkerende zin was “Blijf op dezelfde nagel hameren tot men het beu geraakt”. En zie, het is me dit jaar gelukt zijn gelijk te bewijzen. Toen ik hem vertelde over die brief van advocaat-generaal Alain Winants glimlachte hij eens minzaam maar daar zat zoveel triomf in.

Maar ik wijk weer af.

 

 De titel van dit item slaat op een brochure die ik herontdekte toen ik vorige week mijn verhuisde paperassen mooi klasseerde en in de juiste kast deponeerde. Ik had plots het – echt prachtig – document in handen dat de partij van voorzitter Bart De Wever had uitgegeven in september 2013: “Justitie voor de 21ste eeuw. De visie van de N-VA”!

  

Zestig echt interessante pagina’s waar voorzitter De Wever de achterflap siert met een korte maar krachtige tekst, getiteld “Recht moet weer rechtvaardig worden”. Als er, meneer de voorzitter, in Vlaanderen één strever naar die krachtlijn van u is, dan is het wel ondergetekende. 

Laat mij jullie, geachte lezeres en waarde lezer, die tekst – die weliswaar bijna zeven jaar oud is - niet onthouden. Zou het overigens geen goed idee zijn om alle studenten Recht een exemplaar te bezorgen?

 

 

De Belgische Justitie heeft iets van een draak. Een traag en log gedrocht waarop mening witte ridder zijn dure eed stuk sloeg. En wie in de ban komt van de draak, geraakt niet snel uit diens greep verlost. Een burger doet er daarom beter aan die monstruositeit te alle tijd te vermijden.  

 

Dat kan niet de bedoeling zijn. Justitie staat ten dienste van de burger. Maar er loopt veel mis in onze rechtspraak. Het is niet omdat iets recht is, dat het ook rechtvaardig is. Normaal gezien bewaart het gerecht het evenwicht tussen beide. Maar daarin schoten we de afgelopen jaren, schromelijk te kort.In deze brochure vindt u de visie van de N.VA op Justitie. Op een bevatte wijze schetsen we het kluwen van parketten, magistraten en rechtbanken. Daarnaast geven we duidelijk aan waar de knelpunten zitten: straffeloosheid, gerechtelijke achterstand, overbevolkte gevangenissen . . .

 

 

 

 

 

Maar ze zetten ook een stap verder. Wij presenteren een tienpuntenplan om Justitie klaar te maken voor de moderne uitdagingen van de 21 ste eeuw. Wij verlaten de platgetreden paden van de goede voornemens en formuleren concrete voorstellen om Justitie te hervormen.

 

Met deze brochure hopen wij een aanzet te geven tot een hechte hervorming van Justitie. Een hervorming die de efficiëntie van het gerechtelijk apparaat verhoogt en de dienstverlening aan de burger verbetert. Een hervorming die van de draak weer een waakhond van gerechtigheid maakt.

 

 

Bart De Wever                          

 

 Algemeen voorzitter van de N-VA

 

 

De voorzitter van de N.VA is niet alleen een begenadigd causeur, hij heeft ook fantastische tekstschrijvers in zijn entourage. Uiteraard doelt hij op de misbruiken die de laatste halve eeuw door draken allerlei werden begaan. Veel meer dan ondergetekende bezitten politici, magistraten en medialui de woordenschat om iets te zeggen/schrijven op een wijze die veel minder verbloemd is dan ondergetekende het ooit leren zal.


Wordt het overigens niet eens tijd dat de hoofden van de crimineel handelende draken niet langer door hun ambtsgenoten, de media maar vooral de 150 volksvertegenwoordigers worden beschermd? Wordt het – om het met de woorden van de heer Duinslaeger d.d. 2011 in zijn eerste mercuriale als procureur-generaal te zeggen "niet tijd dat de magistratuur eens excuses aanbiedt?”.


Het college van procureurs-generaal heeft hier de kans om onomstotelijk het bewijs te leveren dat elk van hen en allen samen afstand willen nemen van de welwillend onbekwame drakenpraktijken van haar ondergeschikten. Begin deze eeuw gaven zowel de top van de Rotterdamse als de Parijse magistratuur een – overigens druk bijgewoonde – persconferentie waarin ze publiekelijk de criminele daden van hun ondergeschikten veroordeelden. Voor alle duidelijkheid: beide zaken stonden compleet los van elkander.

Het zijn idioten, gekker dan die van Dostojewski, die menen dat ik een orgasme krijg door de criminele handelingen van  de magistraten die mij vier decennia lang onheus en onrechtvaardig hebben behandeld te willen beschimpen. Wat steek ik in mijn zak door voor de 137 ste keer de namen van een substituut en een rechter te publiceren waarvan ik ten volle bewees dat ze corrupt waren?

Ik ben geen Emile Zola en bik niet over een krant als l’Aurore. Ik ben de burger waar senator Dedecker op de achterflap van mijn boek ‘Crimineel met permissie’ schreef “Een schrijnend verhaal over onrecht van iemand die zich platgewalst voelt door de raders van machtig, ongrijpbaar systeem”!

Ik heb de laatste 35 jaar steeds verkondigd dat de magistratuur zichzelf moet herstellen. Het systeem dat sinds WO II steeds gemener en machtiger werd, dient te imploderen.

Ik ben ook de burger die heel jong werd geconfronteerd met het overlijden van zijn twee ‘Goden’. De eerste God stierf op vrijdag 22 november 1963. Mijn belangrijkste God, Georges Henderick werd toegestaan te sterven 234 dagen later nadat men hem, na twee operaties, voor het welzijn van de onmenselijke wetenschappers, nog 99 dagen in leven had gehouden met een hoofd waar de schedel nooit meer op kon worden vastgemaakt. Professor Hoffman heeft er uiteindelijk de stekker uit getrokken op 13 juli 1964.

Van beide Goden stak ik heel wat op dat mij mijn ganse leven, tot en met vandaag 27 juli 2020, is bij gebleven. “Do not ask what your country can do for you. Just ……." was, samen met de vele wijze levenswaarheden die mijne pa me meegaf de rode draad in mijn leven. Begin dit jaar heb ik het opgegeven vriendelijk te verzoeken om te bekomen waar ik feitelijk al vier decennia recht op had. Ik heb het geweer van schouder veranderd. Voor alle duidelijkheid. 

Als ik in vorige paragraaf het over een geweer heb dan past die in het erbij geciteerde gezegde. Ik heb me op heden kunnen ver weg houden van bedreigingen, chantage, wapens en geweld. Ik hoop dat zo te kunnen houden.

 

Wat niemand - buiten die ene magistraat die me al drie decennia respecteert om wie ik ben – had verwacht, is geschied. 

Ondanks ontelbare politici, minister van Justitie Koen Geens en het Hof van Cassatie door mij werden gecontacteerd, leek het erop dat ik zou blijven prediken in de woestijn waar niemand naar mij luisteren wou. Edoch . . . het gebruik van de waarheid, het blijven kloppen op diezelfde nagel week na week, heeft ertoe geleid dat ik een uniek document bezit in de wereld van de Belgische magistratuur. Geen sterveling bezit een brief met de inhoud van het schrijven van advocaat-generaal Alain Winants d.d. 17 juni 2020.

Naar zowel mevrouw Beatrijs Deconinck, voorzitter Tweede Kamer Hof van Cassatie als naar de heer André Henkes. procureur-generaal bij datzelfde Hof zond ik – what’s in a date? – op de Belgische nationale feestdag een mail. Ik heb mevrouw de voorzitter per mail bedankt voor de beleefdheid die ze bezit om te bevestigen dat ze mijn mail heeft ontvangen- Ik heb het anders meegemaakt. Ik stel me hier - grin and sic! - niet de vraag waarom de heer Henkes van zijn ouders een duidelijk andere opvoeding kreeg dan mevrouw Deconinck.

 

Een nieuw wind waait duidelijk door de gangen en de lokalen van onze magistratuur. Zelfs (grijns) het stof werd verwijderd van de trapleuningen die leiden naar en van de gewone zittingszaal van ons Cassatiehof.

 

Misschien is het, geachte mevrouw Kristien Van Vaerenbergh, geachte heer Bart De Wever, zeven jaar na die unieke brochure van de N.-VA het moment om een nieuwe uitgave te realiseren. Ik vrees dat de tien uitdagingen die uw partij op pagina 58 en 59 publiceerde teneinde een rechtsprekende en rechtvaardiger magistratuur te bekomen, niet allen zijn gerealiseerd. Tijd voor een evaluatie maar evenzeer aandacht voor de nieuwe wind die het aandurft fouten te publiceren van magistraten. Wat de heer advocaat Alain Winants deed in zijn schrijven van 17 juni 2020 is . . . vraiement du jamais vue!
 

TOT DONDERDAG 6 MEI 2020
 . . . voor de volgende editie. Aan de jeugd vraag ik om dit zoveel mogelijk te forwarden. Het zijn jullie die op de barricaden moeten klimmen om te vermijden dat er nog een regering komt die de staatsschuld elk jaar met twintig tot vijftig miljard euro de hoogte insleurt.

 MIJMERINGEN VAN MAANDAG 20 JULI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


WANNEER HET LEVEN BELEEFD IS  

Ik heb vorige week iets heel moois gevonden. Neen niet in een krant of tijdschrift, evenmin in een boek. Ben overigens begonnen met mijn achterstand weg te werken op de boeken die moeten verschijnen.

Ik zat in ’t Viooltje in Oostende toen Jeanine het doodsprentje liet rondgaan van Marcel, geboren op 21 mei 1929 en overleden in het Damiaan ziekenhuis alhier op 4 april 2020. Marcel was een sterke beer die het wel aan zijn hart had.

Ik heb hem te kort mogen kennen maar ben blij hem te hebben gekend. Hij trok zich als negentigjarige mijn belevenissen met politici, magistraten en medialui te veel aan waardoor ik hem aanraadde elkaar niet meer te ontmoeten. Maar Marcel kon het niet laten en zocht me regelmatig op in dienstencentrum ’t Viooltje.

Op dat herinneringsprentje vond ik een mooi gedicht. Bleek dat Marcel het zelf had geschreven. Ik wil het jullie niet onthouden. Lees en herlees het maar eens en bedenk hoeveel waarheid in die zeven lijntjes huist!

Wanneer het leven gespeeld is,

wanneer elk spel gespeeld is,

wanneer je rol geacteerd is,

en alle liefde bedeeld is.

 

Dan zijn alle boeken gelezen en geschreven,

en alle zorgen jou om het even,

al het leed geleden, alle beden gebeden.

 

Marcel Vanblaere – Hoogbejaarde gedachten

Het gaat – als dat hotel van Die van Hierboven echt bestaat – jou goed, Marcel. Ik ben me ten zeerste bewust hoe het is als niet alle leed is geleden en niet alle boeken zijn geschreven.

 

LEZERSREACTIE

Beste redactie,

Ik wil jullie feliciteren met het artikel van vorige week over Wouter Beke. Het was een perfecte weergave van het individu binnen het lijf van de genoemde.

Als lid van het Vlaams Belang las ik in het ledenblad van deze maand wat een huichelaar die Beke toch is. Beke verklaarde op 26 maart 2020 dat hij, op basis van de huidige sterftecijfers, niet het gevoel had dat die nog exponentieel zouden stijgen. Beke gaf dus zijn mening, zijn gevoel, weer op basis van cijfers die pas tien dagen later bekend werden!

Uw artikel over Beke was correct tot en met m.u.v. uw advies om hem te ontslaan. Laat die man gewoon minister blijven om zo het aantal weglopende CD&V-ers dagelijks te zien minderen.

 

Waarom u vorige week niet de namen van die vijf magistraten van het hof van Cassatie meer publiceert, is mij een raadsel. Hebben ze u opgepakt en het zwijgen opgelegd?

 

HET BELANG VAN DE DIALOOG !

Neen, men heeft – om nog even heel kort te reageren op bovenvermelde lezersreactie - geen Turkse, noch Saudi-Arabische praktijken toegepast. Ik ben nog steeds levend en bevindt me dus niet in een of ander gekkenhuis, laat staan in een zoutvat. Lees maar dit item. Hier heerst (oef) gelukkig nog de vrijheid van meningsuiting, tenminste zolang die de waarheid geen geweld aandoet!

Ik haat het wanneer ik een belofte dien te verbreken. Ik zie echt dagenlang af van zoiets, geloof me vrij. Sinds vorige woensdag sliep ik geen nacht aan één stuk. Ik had jullie aangekondigd vandaag een OPEN BRIEF te publiceren naar de top van onze magistratuur. Ik zie daar – zeer node – van af. Die hele, erg lange, tekst ligt opgeslagen om, heel misschien, later te worden gepubliceerd. Ik heb die vervangen door dit item en volgend item.

Eén van de wijsheden die mijn vader zaliger (overleden op 13 juli 1964) mij bijbracht was dat men mensen steeds een tweede kans dient te geven, zelfs als die mensen mij niet echt eerlijk en correct behandelden.

Dat, maar vooral het feit dat advocaat-generaal Alain Winants, d.d. 17 juni 2020, i.o.v. de heer procureur-generaal, een schrijven zond aan de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie met het verzoek om – nota bene 1.744 dagen na het (d.d. 13 oktober 2015) in mijn zaak gevelde Arrest door datzelfde Hof – mijn zaak terug op te roepen op dinsdag 8 september 2020, maakten dat ik het vorige (en deze) week maar ook de komende zes weken niet zal hebben over de magistraten die Arrest velden d.d. 13.10.2015. Sereniteit dient een kans te krijgen . . . maar dat staat geenszins synoniem met het afstaan van mijn rechten en mijn gelijk!

Niet dat ik om deze heropening had gevraagd, laat staan dat ik het ooit eiste. Mijn pogingen - naar zowel de minister van justitie in 2016 (lees ook volgend item), vele volksvertegenwoordigers de laatste drie jaar en de voorzitter van de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie dit jaar – hadden enkel tot doel de dialoog op te starten.

Woensdag 15 juli jl. ben ik die brief van anderhalve pagina gaan ophalen bij de griffie van het Hof van Cassatie. Blijkbaar – grin and sic! - lazen alvast de mensen van de kuisploeg van dat justitiepaleis mijn gedachtegangen van vorige maandag want de drie millimeter dikke stoflaag die er acht dagen eerder op die leuningen nog lag, was volledig verdwenen. Die trapleuningen, van en naar de originele zittingszaal van het Cassatiehof, blonken als nooit tevoren. 

Men moet ergens beginnen om de vuiligheid binnen een bedrijf uit te mesten. Die trapleuningen, dat was . . . een heel goeie start. Niet enkel het immense gebouw van Horta heeft de ondersteuning nodig van hulpmiddelen allerlei die de buitenkant van dat Justitiepaleis nog steeds ontsieren en dat reeds een halve eeuw. De top van onze Justitie lijkt zich ten volle bewust van het feit dat er best een en ander mag veranderen binnen haar beroepsgroep en ja, vooral de dialoog kan daar toe bijdragen. 

Ik – maar wie ben ik t.o.v. die geleerde dames en heren magistraten? – wil de normen en waarden, mij bijgebracht door mijn vader zaliger, eerbiedigen en heb besloten om tot na die 8 ste september 2020 over deze zaak niks meer te publiceren ergo geen namen meer van raadsheren maar evenmin de beloofde Open Brief.

Ik bied mijn geachte lezeressen en waarde lezers gemeend mijn verontschuldigingen aan voor deze koerswijziging en hoop op jullie begrip. Waarvoor dank.  Zijn het niet enkel de domme mensen die hun gedachten en principes nooit willen wijzigen?

 Ik houd het hier dus bij het onderwerp DE DIALOOG meer bepaald de dialoog binnen en met de magistratuur van ons Cassatiehof.

Dat onze Justitie een boontje heeft voor de (liefst zo zwaar mogelijk) fiscale fraudeurs is niet echt nIeuws ‘vers van de pers’. Ze zijn ver ontelbaar geworden, de fiscale fraudeurs waarmee de top van onze magistratuur de dialoog startte teneinde hen niet naar de rechtbank, laat staan naar een gevangenis, te verwijzen maar hen die hele ellende bespaarde middels het betalen van een, in realiteit, erg kleine geldboete. Of je nu CEO was van een staatsgebonden telecombedrijf, restaurantbezitter met pakken Michelinsterren, bieruitzetter die een halve eeuw aan bijna duizend cafébazen in het zwart leverde of diamantair die vergat belasting te betalen op twee miljard euro . . . de magistratuur ging, via duurbetaalde advocaten, met hen in dialoog. En neen, ik somde hier niet alle beroepsgroepen op die de desbetreffende royale gunst van de top van onze magistratuur genieten mochten het voorbije decennium. En ja, zulke gunst heeft inderdaad iets koninklijks al zal geen koning ooit de ballen hebben de magistraat te onteren die hij, of zijn voorgangers, benoemde. Congo krijgt zelfs niet eens de verontschuldigingen waar dat volk recht op heeft!

Of wij dat, als kleine burger – zoals elk van die klanten van die bieruitzetter was – toejuichen of niet . . . de magistratuur bespaarde enorm veel tijd en personeelskosten want processen met fiscale fraudeurs kunnen decennia lang aanslepen. Denk maar aan de bekendste tapijtenfamilie van West-Vlaanderen en aangrenzende provincies en landen! Een halve eeuw strijden om het gelijk van de belastingontvanger te bekomen! 

Even terloops: ik vecht inmiddels vier decennia mijn strijd tegen een halve staatsbank, twee corrupte magistraten en de familie Van Thillo die mij onterecht, en veel te voortijdig (want zonder dat enig vonnis was geveld) op de voorpagina als afperser betitelde. Ik wacht nog steeds op de publicatie (op diezelfde voorpagina) van het Arrest met mijn vrijspraak d.d. 2 maart 1981 door de 9 de Kamer van het Hof van Beroep te Brussel, met griffier Anckaert, advocaat-generaal Tollebeeck, raadsheren mevrouw Baeté-Swinnen, de heer R. Jans en voorzitter de heer Vossen. Ik zal de hoop nooit opgeven maar hoop nooit te worden wat Christian Van Thillo, fortis (dat de ASLK zo goed als cadeau had gekregen van onze politici) en NV De Persgroep d.d. 6 juni 2002 droomden: GEK! De toenmalige vrederechter die zich voor hun kar liet spannen is – samen met zijn opdrachtgevers – van een erg kale reis terug gekomen te Dendermonde waar de heer procureur des koning Christian Dufour niet te beroerd was om te stellen “De heer Henderick heeft veel geleden” terwijl de heer onderzoeksrechter Walter Van De Sype de zaak na vijftien minuten naar het dromenland van mijn antagonisten verwees. 

Dit hele proces dat nu in Cassatie opnieuw wordt heropend, was overigens een wraakneming omdat ik twee boeken had gepubliceerd met daarin de namen en functies van de criminelen die mijn leven verwoestten.

Maar ik wijk weer even af. Mijn vaste lezers weten dat dit een van mijn zwakheden is. Veertig jaar je gelijk niet bekomen . . . voor een Gentenaar is dat een strijd waard! Ik hoop dat de top van onze magistratuur mij mijn vrede en rust gunt en doet wat de heer Patrick Duinslaeger durfde te prevelen in zijn eerste mercuriale (in 2011) als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie: “Wordt het niet eens tijd dat de magistratuur verontschuldigingen aanbiedt?”.

En ja, de discussie kan eeuwig duren of het beter was/is/zal zijn om bij Justitie toch maar die ene (betalende) vogel in de hand te hebben dan de negen - in de lucht verder frauderende - vrije vogels. Zelf zou ik, na vier decennia strijd, wellicht ook die ene vogel kiezen.

Maar in deze heb ik het dus wel degelijk over DE DIALOOG

Dat het Hof van Cassatie het, in haar laatste jaarverslag, verontrustend vond dat noch de wetgever, noch minister van Justitie Koen Geens, de dialoog opstartte . . . vind ik evenzeer erg verontrustend. Meer nog: ik vind het schandalig maar bij politicus Koen Geens verschiet ik van niks meer! Het getuigt van de realiteit dat zowel die minister als de wetgevers niet het minste respect hebben voor onze magistratuur. Het lijkt alsof die 150 volksvertegenwoordigers, inclusief minister Geens, geen traditionele normen of waarden meer kennen. Sta me toe, geachte lezeres, waarde lezer, de betreffende paragraaf uit dat jaarverslag te publiceren:

“Verontrustend is dat wat het Hof van Cassatie aangaat, de wetgever noch de Minister van Justitie de dialoog heeft opgestart. Dialoog, justitieactoren & grensoverschrijdende contacten & netwerken, het Hof hecht een bijzonder belang aan dialoog en contacten met de diverse actoren in het juridisch landschap, zowel in binnen- en buitenland en treedt naar buiten om zich beter te laten kennen”.

Voor alle duidelijkheid: in bovenstaande paragraaf staat origineel niks in het rood. Ik veranderde, zoals in dit hele item, het woord ‘dialoog’ van kleur. Wat geenszins betekent dat ik die tekst respectloos behandel.

Evenwel . . . vind ik het intriest dat net datzelfde Hof van Cassatie enerzijds het wel normaal vindt dat de top van onze lokale magistratuur wel in dialoog gaat met de zich decennialang schaamteloos rijk stelende fiscale fraudeurs die moeiteloos een exquis (lees: duurder dan mijn maandelijks pensioen) etentje kunnen aanbieden aan die magistraten en dat dit Hof van Cassatie het (evenzeer) verontrustend vindt dat de wetgevers noch de Justitieminister met hen een dialoog opstartte. Anderzijds dien ik vast te stellen dat ditzelfde Hof van Cassatie – amper een paar maanden na hun laatste jaarverslag – weigert te reageren op mijn diverse pogingen om met hen in dialoog te treden.

Het doet me spontaan denken aan het verschil van behandeling door magistraten van enerzijds de rijke sjoemelaars en (bijvoorbeeld) kinderpornocrimineel Guy Van Sande en anderzijds de arme tafelschuimster Nadine die – ocharme – middels 25 ‘gratis’ restaurantbezoeken zich een menuwaarde van drieduizend euro toe eigende maar al langer in de gevangenis vertoeft dan een van die rijke sjoemelaars of Guy van Sande ooit in een cel zullen logeren.   

Op 5 maart 2020 zond ik een mail naar de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Precies één week later bracht ik een bezoek aan zijn kantoor. Op 10 april 2020 zond ik een zowel gewoon als aangetekend schrijven naar diezelfde voorzitter. Op geen van die vier pogingen kreeg ik ook maar enige reactie, laat staan een bewijs dat men de dialoog inderdaad belangrijk vindt binnen ons Hof van Cassatie.

Mijne pa, overleden op 13.07.1964 was een gewone arbeider bij de Gentse gasdienst. Hij liep school tot hij bijna veertien was. Maar hij heeft mij toch een aantal normen en waarden bijgespijkerd die ik nooit vergeten ben. Laat mij er twee van vermelden.

01.           Als iemand u aanspreekt of aanschrijft, wees steeds beleefd, Roger en geef een antwoord. Dat is een bewijs dat u van ons een goeie opvoeding heeft gekregen.

02.           Geef iedereen ene tweede kans zelfs als staat onomstotelijk vast dat hij het niet verdient.

Waarom ik geen enkele reactie ontving op bovenvermelde pogingen om in dialoog te gaan, is de vraag van tien miljoen! Evenmin ontving ik een reactie van de heer advocaat-generaal Alain Winants op mijn jongste mail. Zoals ik het hier vorige week schreef: ik vind het moedig wat de heer Winants heeft gedaan maar waarom is de dialoog van onze magistratuur een gunst die enkel lijkt te zijn voorbehouden voor de rijke sjoemelaars en niet voor de burger die met een pensioentje van 916,46 euro per maand dient rond te komen? Heeft de weigering van die dialoog echt enkel te maken met het feit dat de ondergetekende burger zich niet kan permitteren een luxueuze maaltijd aan te bieden, verdien ik minder respect, of is er meer aan de hand?

Normaal zou ik hier vandaag een OPEN BRIEF publiceren aan de top van onze magistratuur. Normaal was ik vorige week niet gestopt met – die dag voor de 26 ste opeenvolgende maandag – de namen te publiceren van vijf raadsheren van de Tweede Kamer bij ons Cassatiehof.

Maar het zit te diep in mij, die levensregels van mijn vader, van Georges Henderick.

Ik was woensdag in de plechtige zaal van het meest bekende justitiepaleis in dit land. Dat op zijn minst de kuisploeg van dat paleis deze site leest, is inmiddels bewezen. De trapleuningen die leiden van en naar de gewone zittingzaal van dat Hof blonken als een spiegel. Het stof, dat er acht dagen eerder volop aan de vingers bleef kleven, was verwijderd.

Het is wellicht het moment om ook het stof te verwijderen dat de reputatie van ons hoogste Hof besmeurde. Tot acht september a.s. schort ik publicaties over mijn rechtszaak op. Ik hoop die dag op een eerlijke en correcte dialoog met de vijf raadsheren en de afgevaardigde van de procureur-generaal.

Ik hoop dat de voorzitter en de procureur-generaal van ons hoogste Hof de kans grijpen om middels deze heropening het blazoen van onze magistratuur verder op te poetsen. Niemand houdt er iets positief aan over dat mijn desbetreffend boek internationaal wordt uitgegeven. Het zal mijn huidig kapitaaltje – du jour en lendemain – verdubbelen maar om het met de woorden van Marcel Vanblaere te zeggen: niet alle leed zal geleden zijn, niet alle zorgen zullen me plots om het even worden.

 

IK VRAAG HET ONTSLAG VAN KOEN GEENS, LEUGENAAR 

 & BESCHERMHEER VAN DOOR CD&V

UITGEKOZEN MAGISTRATEN!

Een auteur waarvan ik – abusievelijk want ik had, eens te meer aan een onbetrouwbaar iemand mijn vertrouwen geschonken – had me voorgehouden dat hij in twee bekende Vlaamse media mijn verhaal brengen zou, heeft zich woensdag terug getrokken. Nadat hij mij zes maanden lang aan het lijntje had gehouden, viel hij op 15 juli 2020 eindelijk compleet door de mand. 

Over zijn verwerpelijke praktijken bericht ik wel later.

Wel publiceer ik hier twee paragrafen uit de brief die ik ontving van de heer Geert Slootmans, uiteraard geschreven i.o.v. zijn minister Koen Geens. Een aantal politici en mediaschrijvers geloofden niet dat ik over die brief beschikte waarin Geens duidelijk toegeeft op de hoogte te zijn van mijn beschuldiging van schriftvervalsing naar de griffier en diverse magistraten bij ons Hof van Cassatie toe.

PARAGRAFEN UIT BRIEF GEERT SLOOTMANS D.D. 15.09.2016 met hun referte PV13/kl24833/GS

Wij zullen ons bij het parket-generaal van het Hof van Cassatie informeren omtrent de door u opgeworpen vergissing van adres tijdens het verloop van de cassatieprocedure.   

Tot slot dienen wij u te wijzen op het principe van de scheiding der machten ingevolge waarvan een Minister van Justitie, als onderdeel van d uitvoerende macht, niet kan tussenkomen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  


Hij zou zich informeren cc. de adresvergissing die ik pure schriftvervalsing noem maar soit, Geens beschermt de magistraten die door zijn partij werden uitverkoren! Hij zou daarvoor het Hof van Cassatie aanschrijven. Zie voorlaatste paragraaf.

Geens heeft zich ofwel inderdaad geïnformeerd bij de door zijn partij aangestelde top van onze magistratuur ofwel niet. 

Als hij dat niet deed dan liegt hij in zijn brief! Deed hij het wel en stelde hij echter vast dat men daar inderdaad bendevormend aan schriftvervalsing heeft gedaan maar besloot hij dan om de zaak zo te laten ter bescherming van de door zijn partij aangestelde magistraten?

Als hij dat Hof niet heeft aangeschreven dan heeft hij – als minister van Justitie. Il faut vraiement avoir le culot! – gelogen in een officieel document.

Hij liegt overigens evenzeer in zijn laatste paragraaf. Een minister van Justutie kan wel degelijk optreden als wordt bewezen dat magistraten criminele feiten pleegden.

Ik verzoek dan ook om Koen Geens oneervol te ontslaan.

Als hij dat Hof inderdaad aanschreef (waarvan ik niet het minste bewijs heb) en de Cassatiemagistraten hebben er bijna vier jaar niet op gereageerd, dan zou het pas echt misdadig zijn van Cassatie. 

Ik eis dat dit wordt uitgeklaard. Vraag is wie hier dit dossier bijna vier jaar lang heeft stil gezwegen. 


  EEN DAGJE AMSTERDAM . . . 17.98 EURO !

Met een klein pensioen, leer je snel zuinig leven. Vorige week kocht ik vier blikjes van een halve liter huispils bij Lidl. Normale prijs. 79 eurocent. Die dag aan 55 eurocent. Winst: 96 eurocent! Net daarna kocht ik – met de bonnen op de omslag van Bon Apps - een broodje boulet aan 2 euro. Normale prijs: 3,10 euro. En ja, die 3,10 euro is een meer dan correcte prijs want het was lekker en groot. Evenzeer profiteerde ik van de tweede bon op die omslag: ongeveer 500 gram gehakt voor ook twee euro! Uiteraard zocht ik het pakje uit dat het meeste woog. Normale prijs was 3.36 euro. Ook hier een mooie winst, 1,36 euro. Op amper vijftig meter van elkaar maakte ik, in minder dan twintig minuten een profijt van 3.42 euro.

En ja, er zijn er die me daarvoor uitlachen maar ja, zoals mijne pa het zo mooi verwoordde: “Domheid kan je niet genezen”. Voor de uigave van mijn komend boek over mijn ervaring met ons Hof van Cassatie, was ik van plan om deze maand naar Amsterdam, Londen en Parijs te gaan. Maar ik ga nu optimaal gebruik maken van die twaalf (en geen tien zoals ik abusievelijk vorige week publiceerde, waarvoor mijn excuses) gratis treinritten. Ik neem dus de trein tot in Antwerpen en van daaruit de FLIXBUS naar Amsterdam. Als je daar tijdig (best een maand vooraf) reserveert dan kost dat 8,99 euro. Heen en terug dus 17.98 euro.

Hetzelfde zal ik evenzeer doen om naar Parijs en Londen te gaan.

En ja, ik ga – uiteraard, ben nog jong hé, nietwaar!? – een nachtje stappen in elk van die drie steden. Dankzij mijn vele kleine winstjes hier en profijtjes elders, kan dat wel. 


  

WAT HEBBEN WE DEZE WEEK GELEERD 

 AAN DE CORONA-UNIVERSiTEIT?

Nogal wat lezers vroegen me de laatste vijf weken waarom ik was gestopt met mijn zowat vaste rubriek betreffende Corona. En ja, ze hebben gelijk. Ik had daar (nog) niet mogen mee stoppen. Daarom, vanaf deze week, opnieuw deze rubriek.

Deze week leerde ik aan de CORONA-UNIEF:

01.              Dat het IQ van die dertien ministers nog verder daalde dan de 98 die ik hen vier maanden terug toebedeelde. Vraag maar niet hoe dat kon maar het is wel de waarheid.

02.              Dat Wouter Beke de grootste (in centimeters) kluns binnen die regering was/is/zal blijven. Nu ja, die grootte staat rechtevenredig met zijn laag IQ en zijn superhoog sjoemelaarsvermogen. Al goed dat Bart de Wever vast hield aan zijn verlangen om twee N-VA-gouverneurs te bekomen. Die gouverneurs mogen ze overigens afschaffen voor mij, net als de Senaat.

03.              Over diezelfde Bart nog het volgende: de man begint mij meer en meer positief te verwonderen. Als hij nu ook nog de ballen aan het lijf heeft om bij zijn – overigens terecht – standpunt betreffende abortus te blijven dan feliciteer ik hem daarvoor nu reeds. Maar . . . hij zal zich ook daar wel weer laten ompraten. In het andere geval stuur ik hem de vragen voor een interview hier. Heb wat leuke (lees: interessante) vragen.

04.              Het aantal hulpbehoevenden in ons land is sensationeel gestegen. Maar liefst met 15,7 % t.o.v.dezelfde periode vorig jaar. Nu ja, ons land is nu compleet klaar voor THE TOTAL DESASTRE. Gefeliciteerd Sophie en uw twaalf apostelen. Please, read my lips: het aantal hulpbehoevenden zal tegen uiterlijk 31.12.2020 de helft hoger liggen dan in 2019 op diezelfde dag.

05.              Zijn jullie ook oud genoeg om al een kwarteeuw zelf boodschappen te doen? Ik wil hier niet teruggaan tot in 1960 toen mijne pa zijn wekelijks loonzakje aan moeder (zijn) de vrouw afgaf op zaterdag. Voor een hele week werk, ala arbeider bij de Gentse stadsdienst, kreeg hij 2.886 Bef. Een pintje kostte toen hooguit 5 Bef. Een liter diesel 5,21 Bef en een pakje sigaretten 5 bef voor 25! Ons gezin kon dus 576 pintjes per week kopen op cafë of bijna 554 liter diesel of 576 pakjes sigaretten. Anno 2020 mag je ze mij eens tonen, de arbeiders en bedienden die met hun maandloom (en dus niet weekloon!!!!!) hetzelfde kunnen. Het brood kost 2,5 euro, de diesel 1,45 euro en een pakje sigaretten pakweg 9 euro. Hoeveel arbeiders en bedienden kunnen zich maandelijks (ergo aan 9 euro!) 576 pakjes sigaretten kopen van hun netto wedde’

06.              De epidemioloog Pierre Van Damme maar evenzeer viroloog Marc Van Ranst geven ons het dringend advies om TERUG IN ONS KOT TE BLIJVEN. Hewel, ik denk dat ze 100 % (aka voor het maximum mogelijke) gelijk hebben.

07.              Over de Corona Tracing oplossing van die twaalf oerdomme kiekens en één enkele slimme haan in onze regering kan ik erg kort zijn. Ik had de oplossing gegeven maar ik beschik niet over een partijkaart van CD%&V of een blauwe parti9j waardoor Sophie me negeert. Tja . . .

08.              Dat alles er op wijst dat het aantal besmettingen zwaar toenemen maar burgemeester Tommelein in Oostende de horecabedrijven in ’MONTMARTRE’ alles toe laat!

 

NOOIT GEDACHT . . .

. . . dat Filip Watteeuw zulke goede ideetjes had. Maar in de Krant van West-Vlaanderen (een product van Willy De Nolf zaliger, stichter van Roularta en zoveel meer) mocht hij die uit de doeken doen.

Ik ga die man wat beter volgen.


  VOLGDE TAS RECHTENSTUDIE AAN BELGISCHE UNIEF?

In het internationaal voetbal lijkt het er meer en meer op dat geld, net als bij onze Justitie, de macht heeft. De Arabieren van Manchester City betalen – met de glimlach - tien miljoen euro zodat hun ploeg geen twee jaar buiten de Champions league zou moeten blijven.

De feiten van hun overtreden van de Financiel Fair Play rule zijn bewezen en de daarop staande straf ligt vast. Maar als de Arabieren effe snel tien miljoen euro willen overmaken, dan ‘regelen’ we dat onmiddellijk.


 BENDE VAN NIJVEL

Vraag maar niet hoe het komt want ik zit er voor niemendal tussen. Elk jaar opnieuw, net vóór of net na de twee vakantiemaanden komt het onderwerp Bende van Nijvel weer boven drijven in de media. Ik denk dat hoofdredacteurs in hun agenda begin de maand juni hebben staan dat daar weer een artikel – of een reeks artikels – mag worden aan besteed.

Tot vorig jaar was het steevast Jef Vermassen die de kat de bel aanbond. Was het niet met de hulp van de Luikse procureur-generaal dan maar met de broer van een mogelijke dader.

Maar zie, blijkbaar is het arsenaal fabeltjes van de Vlaamse assisenpleiter leeg gemolken en hebben hoofdredacteurs andere schrijvers gevonden . . . 

 

POLITICI EN HUN KARDINAAL !

Ik zou ze niet willen uitnodigen, de Vlaamse politici die een haat-liefdeverhouding hebben met hun directe medewerker. Ik heb het hier over secretarissen van burgemeesters, parlementaire medewerkers van volksvertegenwoordigers allerlei en kabinetschefs van ministers. Geloof me vrij, geachte lezeres, waarde lezer, daar zit soms etwat tussen hoor!

Niet zelden kunnen beiden het bloed van de ander drinken. Waarom ze dan bij elkander blijven? Dat is niet eens de vraag van één miljoen! Het is wel de vraag die ik mij zelf decennia afvroeg. Maar ik heb – doordat ik dat eens geduldig en deftig onderzocht – wel het antwoord gevonden.

Zowel de loonheer als zin ondergeschikte hebben – overigens niet zelden – elkander in de tang. Beiden weten teveel van elkaar om, zonder veel kleerscheuren, uit elkaar te gaan.

Veronderstel heel even dat een politicus een illegaal feit pleegde en zijn directe medewerker (secretaris, parlementair medewerker of kabinetschef) daarvan op de hoogte is . . . Dan heeft die politicus weinig in te brengen als zijn medewerker (bijvoorbeeld) uit een of andere kas van die politicus gelden ontvreemd.

Kabinetschefs worden overigens meestal royaal beloond als ze braaf, zonder het geven van enige commentaar, laat staan kritiek,

 

QUOTE VAN DE WEEK

Eerlijk, ik heb nooit gedacht dat ik hier een quote zou publiceren van de heer Marc Van Ranst, viroloog en onbetwiste mediafiguur tijdens vorige lente.

Maar . . . eerlijk is eerlijk, zijn uitspraak is echt de quote van de week.

“Ik volg extreemrechts intussen al dertig jaar en weet dat het bij hen meestal veel geblaat en weinig wol is”:

Voor deze ene keer dien ik Marc Van Ranst gelijk te geven.

Aan de aan hem, en zijn familie, gerichte doordsbedreigingen van die politieke groep dient hij geen slapeloze nachten over tebhouden. Hooguit zijn het de boy-scouts van Van Langendock die nog eens in de mediabelangstelling wensen te komen.


 HET ZIJN ALLEEN GEKKEN EN DESPOTEN . . ..

 . . die hun mening, en intenties, nooit wijzigen.

Er is in dit hele land niemand die mij kan beschuldigen enige vorm van despotisme in mijn lijf te hebben. En dank zij mijne pa heb ik geleerd dat ik elkeen een tweede kans geven moet. Zelfs nadat die beroepsgroep mij dik vier decennia lang niet alleen onheus en onmenselijk maar vooral juridisch niet correct behandelde.


    ZO HOORT HET

Enige weken terug publiceerde ik hier mijn belevenissen in drie Oostendse horecazaken. Alle drie negatief.

Maar zie, ik ben blij om een positief verhaal te kunnen plaatsen over de horeca aan de kust.

Kelner Brandon is een verstandige gast, zeg maar dat ik het geschreven heb.

In brasserie LES VEDETTES vroeg ik hem het prijsverschil tussen een 25 en een 33 cl Jupiler. Een 25 kost 2,30 euro, een 33 kost 2,70 euro maar het goedkoopst is een 30 cl. Die kost slechts 2,40 euro.

Kijk zie, zo moet de horeca reageren op de ellende die Covid-19 hen bezorgde. Maar waar vind je nog horecapersoneel dat de klanten goed voorlicht? Inderdaad, in Les Vedettes tussen de tramhalte Markt en de Markt van Blankenberge.

Waarmee ik deze week afsluit. Tot volgende maandag. Doe die mondmaskers aan en bescherm je zelf en de medemensen. 
MIJMERINGEN VAN MAANDAG 13 JULI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


BELANGRIJKE MEDEDELING

MAANDAG 20 JULI 2020 ZAL KONING FILIP ZIJN JAARLIJKSE

- NOOIT RESULTAAT GEBONDEN - TOESPRAAK HOUDEN.

DIE DAG PUBLICEER IK EEN OPEN BRIEF NAAR

DE HEREN PROCUREURS-GENERAAL

Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen

 Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel 

Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen 

Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik 

Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent

 Frédéric Van Leeuw, federaal procureur

André Henkes, procureur-generaal Hof van Cassatie

en de heer Alain Winants, advocaat-generaal


MEN ZEGGE HET VOORT !

IK GARANDEER JULLIE EEN UNIEK VOORVAL IN DE GESCHIEDENIS

VAN DE BELGISCHE MAGISTRATUUR!

ER IS DUIDELIJK EEN EN ANDER AAN HET VERANDEREN 

BINNEN DE CRIMINELE POEL VAN MAGISTRATEN WAARDOOR 

HET VERTROUWEN IN DE MAGISTRATUUR WEER STIJGEN KAN!

waarvoor mijn gemeende en hartelijke dank aan 

DIE VAN HIERBOVEN

maar evenzeer aan bovenvermelde magistraten!


ZIJN HET NU ECHT ALLEMAAL OENEN ?

Lazen jullie ook die kop op de cover van de kranten vorige vrijdag 10 juli 2020? Die kop die stelt dat CD&V worstelt met Het probleem BEKE

Ik ben geen lid van een politieke partij, nooit geweest overigens, maar waar stelt zich een probleem Beke?

Wouter Beke, de oen waarvan ik reeds tien jaar zeg dat hij een ongelooflijke huichelaar is.

Wouter Beke die er in slaagde om – nota bene in amper twee federale verkiezingen – het aantal  zetels van zijn partij met één derde te verlagen! Van 18 naar 12! Bij de volgende verkiezing gaan ze naar 10 of nog lager: Bravo Woutertje.

Wouter Beke die Kris Peeters het premierschap ontstal toen hij Marianne Thyssen een Europese topjob bezorgde zodat zij de diefstal door Arco (nu Beweging.net) middels Europese wetgeving zou kunnen laten terug betalen door de staat en niet door Arco. 800.000 aandeelhouders weten inmiddels dat Beke ook hier grandioos de mist inging nadat hij die 800.000 mensen bedotte.

Wouter Beke die mij speciaal van Tenerife liet komen om hem te ontmoeten en die dag zijn kabinetschef liet zeggen dat de heer Beke – jammer maar helaas – niet in Brussel kon zijn. Jammer voor die leugenachtige kabinetschef, en de even grote leugenaar Beke, zag het hele land die dag Wouter Beke op televisie. De cameras filmden hem . . . te Brussel! Tja . . .

Wouter Beke die in de media zijn vrouw liet zeggen dat hij een correcte vent is. Hoe slecht kent mevrouw Beke haar echtgenoot wel niet?

Wouter Beke die - samen met die andere partijkluns eerste klas, aka Koen Geens - tijdens de Coronacrisis - doorlopend de ene stommiteit na de andere volbracht!

Wouter Beke, de politieke beschermheer van door zijn partij uitgekozen magistraten die men moeilijk kan beschuldigen van eerlijk en correct te hebben gewerkt.

Wouter Beke, de man zonder normen, zonder waarden en zonder respect!

Wouter Beke . . . een probleem? Neen, Wouter Beke wordt pas echt een probleem voor de CD&V als ze hem niet onmiddellijk uit de partij gooien. Maar ja, dat wordt wat moeilijk want Wouter Beke weet teveel slechte dingen over o.a. zijn partijgenoten. Dus gaan ze hem weg promoveren. Gouverneur van Limburg.

Wanneer stopt nu toch eens die praktijk van het wegpromoveren van politici, magistraten en ambtenaren die, al dan niet zwaar, in de fout gingen?

Als de CD&V dat inderdaad toestaat – en niet dringend begint grote kuis te houden in de tien jaar dat Beke zijn partij misbruikte en onbekwaam leidde - dat raken ze over twee federale verkiezingen niet eens aan de 5 % verkiezingsdrempel.

Aan dat laatste zal geen koning iets kunnen veranderen, of die nu – grijns – Filip of Joachim noemt . . .


       De groetende BELG !!!


Onderwerp: Fwd: De WAARHEID kan hard zijn!!

Steeds meer mensen zenden - via links bovenaan 'CONTACT' een mailtje of spreken me aan. Of ze ook iets mogen publiceren. Naast (zowat vaste auteur) Gerard Van Noten maar ook ons maandelijkse Joske Vermeulen hebben we uiteraard nog onze lezersreacties en - last but surely not least - onze Kritische Sinjoor.

Deze site staat open voor iedereen en er zijn weinig te respecteren regels:

01. je publiceert je eigen mening en die mag de waarheid geen geweld aandoen.

02. je blijft verantwoordelijk voor je eigen teksten.

03. je scheldt niemand uit. Dat staat niet synoniem voor ´ verzwijgen van de waarheid te verzwijgen.

We hebben er dus, alvast voor deze ene keer, een nieuwe auteur bij. Zou leuk zijn als die om de week wisselt met onze KRITISCHE SINJOOR. Ik zal het eens bespreken

                         Met de groeten van een BELG !!!

Mijnheer Pierre Kompany,

 

U bent als politiek vluchteling zonder papieren naar België gekomen en u hebt hier niet alleen asiel gekregen maar ook de Belgische nationaliteit ontvangen.U bent ontvangen door een welbepaalde Belgische politieke partij en u bent naderhand zelfs verkozen als burgemeester van een Brusselse gemeente zonder Nederlands te kennen. En zie, nu eist u dat België om vergiffenis vraagt in Congo!

 

Ik ben het ermee eens dat Belgen schuldig zijn geweest aan slechte daden en veroordeel deze sterk.

 

 

 

U hebt echter Congo verlaten als politieke en papierloze vluchteling na het plegen van daden en demonstraties tegen de toenmalige overheid van uw geboorteland... Wij, als Belgische burgers, als wij verwerpelijke daden plegen, nemen wij als Belgische burgers onze verantwoordelijkheid op zonder politiek asiel te moeten vragen om ons te beschermen! Dit België, mijn geboorteland en land van mijn voorouders, heeft u papieren en Belgische nationaliteit gegeven!

 

Uw zoon Vincent is daardoor ook Belg geworden en heeft de kans gehad om van deze nationaliteit gebruik te maken om een carrière te maken die we zeer goed betaald hebben!  Ik ken vele jonge Afrikaanse spelers of gewone buitenlandse burgers die deze kans nooit gekregen hebben.

 

 

 

Naar mijn mening is het niet aan  u om ons te verplichten om vergiffenis te vragen aan Congo en aan het volk van een land dat jij ontkend en verlaten hebt omdat je leven er (zogenaamd!?) in gevaar was!

 


Maar u moet echter dankbaar zijn aan  n hebt u dus een eed afgelegd: ′′ Ik zweer trouw aan de koning, de wetten en de grondwet van het Belgische volk ". U hebt deze eed geschonden! Met andere woorden Uw gedrag is verwerpelijk!

Uw gedrag zwengelt de haat tussen de naties aan en dit terwijl terwijl u geniet van de voordelen die mijn land u geeft, ondanks het feit dat u in uw eigen land niets zou gehad hebben, ja zelfs uw leven er in gevaar was.
Nu zet u zich af tegen het land dat u geholpen en gesteund heeft!
De aanzet tot haat is trouwens strafbaar door de wetten van mijn land, dit zou u als burgemeester duidelijk moeten weten.
Eigenlijk zou u zich door uw verwerpelijk gedrag nu moeten verontschuldigen aan de Belgische bevolking die u haar vertrouwen geschonken heeft.

 België, dat u opnieuw een nationaliteit heeft gegeven en aan wie u iets verschuldigd bent. België zou wegens uw gedrag uw nationaliteit moeten intrekken en u en uw kinderen de voordelen moeten terugvragen die u hebt ontvangen. Uw daden zijn beledigend voor mijn land!

 

 

 

 

Bovendien bent u verkozen in België en hebt u dus een eed afgelegd: ′′ Ik zweer trouw aan de koning, de wetten en de grondwet van het Belgische volk ". U hebt deze eed geschonden! Met andere woorden Uw gedrag is verwerpelijk!

 

 

Uw gedrag zwengelt de haat tussen de naties aan en dit terwijl terwijl u geniet van de voordelen die mijn land u geeft, ondanks het feit dat u in uw eigen land niets zou gehad hebben, ja zelfs uw leven er in gevaar was.

 

Nu zet u zich af tegen het land dat u geholpen en gesteund heeft!
De aanzet tot haat is trouwens strafbaar door de wetten van mijn land, dit zou u als burgemeester duidelijk moeten weten.
Eigenlijk zou u zich door uw verwerpelijk gedrag nu moeten verontschuldigen aan de Belgische bevolking die u haar vertrouwen geschonken heeft.

 

 


DIE GRATIS TREINTICKETS

Alles wat gratis is, is lekker meegenomen. En al zeker alle gratis treintickets die elkeen kan bekomen.

Vorige week trok ik naar het station te Brugge en vroeg hoe het ineen stak om die te bekomen. Een vriendelijke bediende gaf me een A4-tje met daarop de uitleg.

Gewoon doen mensen! Het kost niks en levert tien gratis ritten op. Een dagje naar het mooie Limburg, een uitstapje naar zee. Een bezoek aan de mooiste stad van de wereld, ergo Gent.

Genieten jullie er ook maar gratis van.

 

HAPPY BIRTHDAY SWEET 47

Vandaag wordt, zo rond de noen, de vrouw van mijn leven 47! Ik weet, grijns, dat het leeftijdsverschil groot is maar dat is, in deze, niet abnormaal.

Hoe kan men iemand beminnen die vorig jaar een – onterechte – klacht wegens belaging indiende? Tja, liefde, dat is als water, het vloeit overvloedig!

Ik was van plan 47 rozen te zenden maar dankzij een echt gekke, en oerdomme, Gentse politie-inspecteur dient die liefde van mijn leven dan wellicht een nieuwe klacht in. Of kwam ze inmiddels tot de vaststelling dat haar halve leven werd geleid door een klerewijf die het, in 35 jaar, van tweede minnares van een rode advocaat bracht tot een topjob zonder dat ze daar feitelijk recht op heeft? Nu ja, het water loopt, en al zeker (grijns) in deze, altijd naar de zee . . .


VERFRANSING VAN BRUSSEL  

In het vakantienummer van Grondvest had ‘good old’ Vlaams Blokker Francis Van den Eynde het over de realiteit dat in minstens 60 % der Brusselse ziekenhuizen het gebruik van de Nederlandse taal verdwenen is. Zelf betwijfel ik dit cijfer, ik vrees dat het minstens 75 % is. Brussel ligt ver van Wenduine en is dus niet echt een dringend item.

Dat – nota bene een externe veiligheidsdienst, ingehuurd door Justitie waar een (zogenaamde) Vlaming minister is – personeel levert dat niet perfect tweetalig is om te controleren wie er binnen komt in ons meest bekende justitiepaleis, is een heuse schande.

Het Poelaertplein, daar staat nog steeds – en dat al een halve eeuw lang – een gebouw omringd met steigers. Als die worden betaald op huurbasis dan heeft de eigenaar daarvan die al tien keer terug verdiend zonder dat ze eenmaal dienden te worden verplaatst!

Ik ging vorige week naar de griffie van het Hof van Cassatie en gebruikte de trappen die rechtstreeks leiden naar de desbetreffende zittingszaal. Het stof dat op de trapleuningen van zowel de linker- als de rechtertrap woont, gaat ongetwijfeld samen met de stellingen rond dat gebouw edoch . . . men mag toch eens – al was het eenmaal om de drie maanden – eens ene kuisvrouw betalen om het stof weg te halen.

Misschien zijn die stellingen, en is dat stof, synoniem voor het personeel dat daar decennia heeft gewerkt. Wie zal het zeggen? In zijn artikel orakelde Francis “Een strijd is maar definitief verloren wanneer men dit zelf toegeeft”. Mooie quote is het wel maar ik vrees dat de anderstaligen het definitief hebben gewonnen van de Vlamingen. dat 59 % van de bevolking zich een hele eeuw laat aftroeven door de Franstaligen is een heuse schande voor de uitgesproken Vlaamse politici. M.i. hebben Vlamingen de strijdbijl begraven in 2014, meer bepaald op 26 mei, de dag na de verkiezingsoverwinning van N-VA. Toen vergat ene Bart de Wever dat hij het vóór de verkiezingen doorlopend had over onafhankelijkheid en confederalisme. Die dag werd Vlaanderen verbrand en in een urne gestopt.

Na vier decennia strijd om eerlijke behandeling door de magistratuur en Het Laatste Nieuws moge het duidelijk zijn dat ik nooit zal opgeven.


OOK GOEIEMORGEN

Er zijn zo van die hoofdredacteurs die graag hun dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse column publiceren maar dat beter niet zouden doen.

Neem nu Pascal Kerkhove van De Zondag. De man lult, zondag na zondag, maar verder. Zondag 12 juli publiceerde hij de vraag of er ook maar één Amerikaan in november a.s. op Donald Trump zal stemmen bij de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Tja, zalig zijn de zwakken van geest, zij zullen GOD zien. Voor Pascal zal dat geschieden vanaf woensdag 15 juli en in Bordeaux waar hij met de hele familie verblijft.

Wie zal den Donald weerhouden om tot president te worden herkozen? Dat is dan weer een vraag waarvan we het antwoord zullen kennen op zaterdagochtend 21 november a.s. of de heer Kerkhove, na de overwinning van Donald Trump, op zondag 22 november zo eerlijk zal zijn om in zijn GOEIEMORGEN-COLUMN zijn blunder van 12 juli te herroepen, is twijfelachtig.  

 

 

 

GERARD VAN NOTEN

De Guldensporenslag ANNO 2020


11 juli 1302, Vlaanderen won van de Franse bezetter. Een gloriedag in de historie van een eeuwenlang onderdrukt volk dat voorheen en door heel de geschiedenis van de ene bezetter in de andere viel. Toen herwonnen wij - de Vlamingen - onze fierheid. Die befaamde dag werden 500 gulden sporen van de vijand weergevonden en opgehangen in het koor van de Onze- Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk. Moest men anno 2020 deze slag nog eens overdoen, dan zouden wij op zijn minst 500 portefeuilles en andere waardestukken van Vlamingen vinden op de kadavers van de gevallen invasieven. Zo ver is men gekomen!!!

Toen was het volk van Vlaanderen eendrachtig en kon zich verweren tegen een numeriek grotere vijand; nu zijn wij numeriek in overtal, maar het verweer en de moed zijn blijkbaar in de schoenen gezakt, want we laten op ons kap zitten van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds tot 's morgens. Veel morren, veel sakkeren, maar als puntje bij paaltje komt staan we er bij zoals de bekende vrouw van Lot of de beroemde zoutzak, t.t.z. met een angstige uitdrukking op ons gezicht en moedeloos, bewegingsloos en futloos, terwijl de vijfde colonne (onze politiek) geholpen door het Stasi-apparaat (de staatsveiligheid) en bijgestaan door Loki - de God der tweedracht en der leugens (de "mainstream media") - ons vierkantig uitlacht, voor al wat vuil en lelijk is verslijt en ons leven verwoest ten voordele van de invasieven.

Europa heeft alle volkeren bijeen gebracht en niet in vreugde, maar in één en dezelfde miserie. In heel Europa ondergaan de autochtone bewoners dezelfde oneerbare daden tegen hun lijf, leden en integriteit allerhande en nog zijn er dommeriken, gezeten op een wolk van illusies, die ons verwijten dat wij zulke behandeling op onterechte wijze niet aanvaarden.

God en klein Pierke moeten het bekopen, want bij diep nazicht zal men wel ergens een feit kunnen vinden dat wijst op een of andere slechte daad, waardoor het schuldgevoel MOET en zal primeren. Dat de invasieven dit euvel niet kennen is volledig logisch, want wij de autochtonen, zijn verantwoordelijk voor alles wat zij ooit hebben uitgestoken en nog zullen uitsteken in deze wereld van onschuldigen die sowieso niet blank, noch christen kunnen zijn.

Dat Afrika een werelddeel was, waar de slavernij nooit is uitgestorven en nog altijd welig tiert onder het juk van afkomstigen van hetzelfde continent; onze fout! Dat er tot in de diepe 20ste eeuw nog kannibalen rondliepen in dat werelddeel en andere waarvan de kansenparels ons overspoelen; wederom onze fout! Dat de Arabieren, gedurende eeuwen de zwarten in slavernij hielden, ook onze fout!!! Dat Jezus niet zwart was; onze fout! Wie zegt nu dat hij blank was? Niemand! Daarbij, Jezus kan moeilijk als iemand van het Europees (Kaukasisch) type omschreven worden, gelet op zijn geboorteplaats! Niks mee te zien, Nondedju; hij was niet zwart en 't IS ONZE fout, Nah!!! Manneken-Pis daarentegen, dat wordt een randgeval. Hij kan moeilijk als blank omschreven worden (brons is niet een witachtige kleur), maar is een klein jongetje uit Brussel, of Geraardsbergen, Westmeerbeek, Broksele en Koksijde. Welke de echte is, 't kan mij allemaal niet bommen, maar het is vrij zeker dat het manneke Vlaams was EN niet zwart, bruin, geel, rood of smurfenkleur. Dus moet hij kapot, als men onze tegenstanders hoort, want per definitie geen kind van een of ander BLM-er of Antifa (een schande) 

Ze zouden er mee kunnen leven moest het manneke een knieval kunnen doen maar helaas, driewerf helaas, zal dus zijn brons moeten dienen voor het nieuwe standbeeld van Félix Tshisekedi die bij zijn volgend bezoek dit nieuwe pronkstuk naar alle waarschijnlijkheid zal komen inhuldigen tijdens het ontvangen van zijn immens grote eerste cheque voor herstel van de kolonisatiegevolgen. Flupke zal hem dan ontvangen en met nog een bijkomend hypocriet traantje er bij vertellen dat de beschaamde bevolking van dit land reeds zijn "pro forma"-akkoord gegeven heeft voor de volgende reeks van (ongedekte) cheques voor overontwikkeling van de arme uitbuitende Congolese regering

11 juli 2020, onze feestdag en dan dat!!! Ho nee, de fiere Vlaming zal eens tonen tot wat hij in staat is, op zijn minst zijn leeuwenvlag laten hangen tot 22 juli en daarna… ??? Hopelijk via osmose of genetische manipulatie of eenvoudigweg dapperheid een stel hersenen aankweken en eindelijk eens samen stemmen voor een partij die haar volk verdedigt, geen leugens vertelt, de waardigheid en vrijheid eerbiedigt en dat alles aan de rest van Europa zegt en toont zoals in 1302:

Tot hier en niet verder of ge krijgt onze "goeiendag" op uw verdoemenis!!! 

NOTA VAN DOMEINBEHEERDER

Normaal geef ik geen commentaar op bijdragen van derden maar deze ene keer dus wel.

Feitelijk verkondigt Gerard Van Noten wat ik al sinds 1985 orakel en schrijf: Vlamingen verwerden een bende lafbekken die moedig zijn aan zowel de cafétoog als aan de teerlingbak. Heel misschien zelfs ook op de trein van en naar het werk . . . ! Het is m.i. nu te laat om onze eigenheid en onafhankelijkheid te herwinnen. Als ik met honderd Vlamingen praat over wat in ons eigen Vlaamse land geschiedt en zeg dat ik – via deze site – tracht de mensen wakker te schudden dan zeggen er minstens 91 “Maar meneer toch, dat heeft allemaal geen zin want er zal niks veranderen”! Van die 91 zijn er minstens 1/3 de die met hun wijsvinger naar het voorhoofd wijzen.

Dat – en ik geef grif toe dat het te zelden gebeurt – heel af en toe er toch al eens iets verandert, kan je volgende week maandag lezen in mijn OPEN BRIEF naar de top van onze magistratuur. Het lijkt me ongelooflijk om nu reeds te kunnen vaststellen hoeveel nieuwsgierige togadragers benieuwd zijn om dat te lezen. 


LEZERSREACTIE

Beste Roger,

We hebben mekaar reeds meerdere malen ontmoet. Telkens verschiet ik van uw drijfkracht en van uw moed om verder te strijden. Toen u, ik dacht in januari jl., begon met het publiceren van de namen van die vijf raadsheren, dacht ik bij mezelf “Aan wat begint hij nu weer? Welke ellende zal hij daar nu mee bekomen?”. Maar zie, we zijn zes maand verder en naar u me vertelde vorige week in uw geboortestad, lijkt het erop dat men die affaire van Cassatie plots zomaar terug heropende. Ik kan u garanderen dat dit een unicum zal zijn in de geschiedenis van onze Belgische Justitie. Op zich lijkt dat positief maar ik vrees dat men u alles behalve eerlijk zal behandelen.

Ik blijf dit volgen en hoop dat ik me vergis. Hoe dan ook is dit inderdaad – zoals u het schreef vorige maandag – een kleine stap in de richting van een meer eerlijk werkende magistratuur. Die pluim mag u alvast op uw hoed steken. Zien we elkander woensdag terug?

 

 

 

 

LEEG – LEGER – LEEGST !

 

Gisteren was het de twaalfde juli. Normaal gesproken stroomt het dan van het volk op de wekelijkse kustmarkten, dijken en onze Noordzeestranden en andere avond- en rommelmarkten. Niks van dat alles!

 

Alleen reeds hier - in het meest prachtige toeristendorp aan onze Vlaamse kust – in Wenduine zoeken zes uitbaters hoogdringend naar studenten. Wat is er toch aan de hand dat die jobs niet worden ingevuld? Wenduine heeft nochtans het genoegen de betere toerist, de rijkere eigenaar van een tweede verblijf te genieten.

 

Iedere vrijdagavond gaat daar – aan de Wielingen – overigens een kleine avondmarkt door. De afwezige marktkramers hebben ongelijk. Door zowat elke kustgemeente werden gigantische maatregelen bedacht om de veiligheid te garanderen in zowel de winkelstraten als op de stranden. Helaas laat het volk het overal afweten.

Men spreekt nu reeds over 50.000.000.000 te kort in dit land. We zijn due ontzettend goed op weg naar de 1 BILJOEN EURO AAN STAATSSCHULD.

Mag ik het nog eens in cijfers publiceren? Dank . . .

40.000.000.000.000 BELGISCHE FRANK.

En zeggen dat mijn mémé mij elke dag 1 BEF gaf om een ijsje te kopen!

Maar geen kat, laat staan een federaal volksvertegenwoordiger, durft te uiten dat we toch eens mogen beginnen aan het verminderen van die schuld.

Waarvan akte!

 

   GODS WEGEN ZIJN ONDOORGRONDELIJK !

Maar dat zijn die van onze politici, magistratuur en mediabonzen evenzeer!

Bovenvermelde drie beroepsgroepen zijn – in de leefwereld van de 21 ste eeuw – een onmisbaar weefsel geworden. Wat is een land zonder (gekozen) volksvertegenwoordigers, inclusief regering, dat daadwerkelijk het beste met de eigen bevolking voorheeft?

In dit landje van amper 30.000 km² met, ocharme, 1/700 ste  van de wereldbevolking zijn het de magistraten die waken over goed en kwaad. Je kan die beroepsgroep opdelen in twee kampen: de eerste groep, zeg maar het Openbaar Ministerie (OM) ook genoemd de Staande Magistratuur, onderzoekt – zowel ten laste als ten ontlaste – of een persoon of een bedrijf iets fout deed. De tweede groep, zijnde de rechters ofte de Zittende Magistraten, vellen een oordeel over schuld of onschuld.

Als ofwel de staande ofwel de zittende ofwel beide magistraten onderling afspraken maken dan is dat geen gerechtelijke dwaling. Dan is dat een strafbaar feit. Idem dito als de werknemers binnen het OM zich niet correct van hun taak gewagen en ‘vergeten’ dat zij hun onderzoek ook ten ontlaste dienen te voeren.

Als rechters stukken vervalsen – zoals bijvoorbeeld in hun vonnis de klacht van ASLK-directeur Luc Aerts (poging tot afpersing) zonder enig bewijs verzwaren tot een heuse, gepleegde afpersing, dan is dat geen rechterlijke dwaling maar een criminele daad! Point a la ligne!

Ik kreeg 23 reacties op de tekst in rood en geel die ook deze week aankondigt dat ik aanstaande maandag (20.07.2020) een OPEN BRIEF publiceer naar de top van onze magistratuur. De meesten meenden dat die tekst sarcastisch was. Die kennen mij dus echt niet! Uiteraard begon mijn strijd voor het bekomen van een goedwerkende, niet oerdomme, niet corrupte en niet criminele werking van onze Justitie veertig jaar geleden puur uit eigen belang. Ik hoef daar niet beschaamd over te zijn of onnozel over te doen. Sinds het bestaan van deze site, bijna 27 maanden terug, vecht ik niet langer meer uitsluitend voor dat persoonlijk bekomen van waar ik recht op heb. Gesprekken met honderden lezers, al dan niet togadragers, zorgden ervoor dat ik echt strijd opdat de Belgen goed werkende, eerlijke en correcte magistraten mogen ontmoeten bij hun passage langs de weg van onze JUSTITIE.

 Meerdere (en dan spreek ik niet over 8 of negen maar een veelvoud daarvan) advocaten en magistraten contacteerden mij nadat ze deze site lazen. Daar zaten een aantal spannende ontmoetingsverhalen tussen want niemand van hen stond te springen om officieel te bevestigen dat ze me kenden! Maar net deze kennismakingen overtuigden mij dat het opnieuw de goede kant op gaat met de kwaliteit maar vooral met de eerlijkheid binnen de beroepsgroep van Justitie. Dat de huidige Justitieminister niet bij de correct werkende behoort zal me worst wezen. Hij is een geboren leugenaar, maar dat look lezen jullie volgende week.  

Alhoewel ik geen eurocent daaraan verdien, ben ik gelukkig dat ik die 3 % mag verhogen. Tot hoeveel weet ik niet; daarvoor dien ik eerst een typisch stropkenenquete te voeren maar daar heb ik op heden niet echt de tijd voor. Read my lips: jullie krijgen het rond eindejaar 2020.

Heel wat lezers stonden verwonderd over het feit dat ik vorige week van de gelegenheid geen gebruik maakte om de geschorste procureur, de heer Sabbe, nog wat dieper de grond in te boren. That is – not at all - my cup of tea, not my style. Een op de grond liggende – zelfs antagonist - schop je niet nog eens in het gezicht. Waar is mijn ‘mens zijn’ dan wel heen vervlogen?

Temeer daar het mijn ultiem verlangen is dat de top van onze Belgische magistratuur ervoor zorgt – zoals ik het vorige week reeds schreef – dat het individu en bedrijven worden beschermd tegen de te voortijdige, en regelmatig te onterechte, publicatie over zaken die nog niet eens werden doorverwezen naar de rechtbank, laat staan dat er een vonnis ten gronde werd geveld. Maar komen jullie a.u.b. volgende week maandag gerust even terug, zo rond de noen. Ik ben wel niet Emile Zola maar 124 jaar na zijn wereldberoemde cover op l’ Aurore publiceer ik hier mijn credo, mijn geloofsbelijdenis.

 

WANNEER HET KOMKOMMERTIJD IS . . .

. . . dan zijn er steeds een aantal namen van politici waar journalisten steeds terecht kunnen. Neem nu de burgemeester die te Slijpe woont.

Jean-Marie Dedecker is, ver voor Bart Somers of Bart De Wever leesvoer nummer één. Een interview met hem leest de meerderheid van de lezers van een, al dan niet zondagse, krant.

En ja, juli en augustus zijn politieke komkommermaanden. Niet dat die 150 volksvertegenwoordigers ook maar iets positiefs realiseren de tien andere maanden maar de twee vakantiemaanden valt er echt niks te rapen, zelfs niet tijdens de corona-vakantietijd.

Dat JMDD plots orakelt dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden, tja, hij moest toch iets vernieuwend vertellen nietwaar!?

Waarom de journalist in kwestie de vraag van één miljoen niet stelde, is dan weer iets anders. De lezers van die krant kwamen dus niet te weten of Dedecker – zoals ik het vorige week publiceerde – zijn LDD-lijst uit de mottenballenkast halen zal. Mijn bronnen zeggen dat dit daadwerkelijk gebeuren zal. Maar: eerst zien en dan geloven.

Hoe dan ook, wij wensen Christine een volledige genezing toe. Slimme, en ook niet onknappe, heuse dame. Een JMDD zonder haar, dat wordt niet echt aangenaam.


IN ONS VOETBAL DOEN ZE MAAR VERDER

Net als in onze regering klungelen de leiders van de Pro League maar verder aan.

Van veel voorzitters van voetbalverenigingen kan ik aanvaarden dat ze verder verprutsen wat ze in handen hebben. Je kan niet verwachten van iemand met een IQ van 98 dat die iets verstandigs bedenkt of doet. En ja, net als in onze regering zijn er op dertien wel twaalf die te dom zijn om te helpen donderen.

Dat superintellectueel De Witte (voorzitter AAGent) zijn gedacht niet doordrukt, dat ontgoocheld mij toch enigszins.

Hallo Ivan, wordt eens wakker en mest dat daar eens serieus uit!

   

ONZE WINKELS KUNNEN EVENGOED STOPPEN

Je kent ze wel, de online winkels met – om er maar drie te noemen – namen als Bol.com, Zalando en Amazon. Jeff Bezos, de eigenaar van die laatste is de rijkste man op Aarde.

Alleen reeds in Europa haalden die online verkoopplatforms een omzet van net geen 300.000.000 euro per etmaal! Elke seconde van zulke dag en nacht dikt de totale omzet aan met pakweg 3.470 euro!

En ja, tot spijt van wie het benijden mag, die door dergelijke bedrijven behaald turnover gaat volledig ten koste van de traditionele winkelbedrijven dewelke dezelfde producten dienen te verkopen aan veel duurdere prijzen. De zelfstandige handelaar dient zijn tentoongestelde waar ook effectief aan te kopen. Iets wat hun concurrenten niet hoeven te doen. Bij de online verkoopplatforms (die naam waardig!) worden de voorwaarden vastgelegd en gedicteerd door die online winkels. Staat het u, als producent of fabrikant, niet aan, dat is dat enkel een probleem voor u. Om maar één voorbeeñd te geven: de boekenuitgever die zijn boeken via Bol.com wenst te verkopen die dient 54 % korting te geven. Bol.com koopt ook geen boeken in. Bol.com, aka Delhaize – Albert Heyn, zegt “Lever maar een stapel boeken, we betalen u zes maanden na de verkoopdag”! Tja . . .  

Die omzetten zullen steeds verder hogere cijfers bereiken. Als (vooral kleine) zelfstandige sta je daadwerkelijk met je rug tegen de muur. Je moet (veel te dure) huur betalen voor je winkelpand. Het personeel loopt met een aardig pak euro’s weg. De sociale zekerheid klopt even hard aan de deur. Cross-bordermarkt

  

AFKOOPJUSTITIE OOK GOED VOOR DOMINIQUE LEROY

 

SOPHIE DE WIT NVA

80.000 EURO boete en viermaal de gemaakte winst van pakweg 6.000 euro.

Ook Dominique Leroy, voormalige CEO Proximus, mocht genieten van de geweldige regeling die onze magistratuur er nog steeds op na houdt. Wie zwaar fiscaal foefelt of aandelen verkoopt met voorkennis, die kan gegarandeerd rekenen op de magistrale magistratenregeling die enkel wordt gebruikt voor rijke mensen.

Nadine, onze nationale tafelschuimster nummer één, maakte amper de helft zoveel winst maar die kreeg 87 maanden effectieve gevangenisstraf uit te zitten.

   

WIE OOK GOEIE ZAKEN DEED . . .

. . . tijdens de Coronatijd waren de begrafenisondernemers en de advertentiediensten van onze dagelijkse gazet. Tienduizend extra doden in amper vier maanden, dat was lekker meegenomen voor de … bedrijven die de doden begraven en voor de uitgevers die kennisgevingen van overlijdens publiceren waar geen kat mag naartoe geen. 


BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . wens ik jullie allemaal een zonnige vakantieweek toe. Bezoek Wenduine eens, het mooiste kustdorp van Vlaanderen en omliggende landen met een pracht van een zeedijk.

Ik ga beginnen aan mijn credo van volgende week. Zei ik reeds dat het een hele boterham worden zal?


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 06 JULI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


BELANGRIJKE MEDEDELING

MAANDAG 20 JULI 2020 ZAL KONING FILIP ZIJN JAARLIJKSE

- NOOIT RESULTAAT GEBONDEN - TOESPRAAK HOUDEN.

DIE DAG PUBLICEER IK EEN OPEN BRIEF NAAR

DE HEREN PROCUREURS-GENERAAL

Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen

 Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel 

Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen 

Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik 

Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent

 Frédéric Van Leeuw, federaal procureur

André Henkes, procureur-generaal Hof van Cassatie

en de heer Alain Winants, advocaat-generaal


MEN ZEGGE HET VOORT !

IK GARANDEER JULLIE EEN UNIEK VOORVAL IN DE GESCHIEDENIS

VAN DE BELGISCHE MAGISTRATUUR!

ER IS DUIDELIJK EEN EN ANDER AAN HET VERANDEREN 

BINNEN DE CRIMINELE POEL VAN MAGISTRATEN WAARDOOR 

HET VERTROUWEN IN DE MAGISTRATUUR WEER STIJGEN KAN!

waarvoor mijn gemeende en hartelijke dank aan 

DIE VAN HIERBOVEN

maar evenzeer aan bovenvermelde magistraten!


IK GELOOF ER GEEN BAL VAN !

Van die dertien huidige leiders van ons kleine landje aan de Noordzee heb ik – vanaf dag één van de Coronacrisis – mijn volste vertrouwen gegeven aan die ene intelligente man tussen die twaalf oerdomme maar vooral inhalige kiekens. Een regering in een landje met niet eens 11.500.000 inwoners met negen ministers van volksgezondheid! In het buitenland vinden ze dat de zoveelste Belgenmop waar men al lang niet meer om lacht maar enkel nog een bedenkelijk gezicht trekt. Du jamais vu, besluit men daar!

Philippe De Backer, staatssecretaris binnen de nood- en kloteregering van Wlimès II, is echt de slimste van dat kleine klasje. Maar of, zoals hij orakelde vorige week, dit koninklijk land echt klaar staat voor een tweede Corona-aanval . . . daar geloof ik echt niks van.

De vraag is overigens niet hoeveel de politieke partijen binnen onze huidige regering hebben 'verdiend' aan dat Coronagezeik; de vraag is waar dat geld allemaal geparkeerd staat! Ondergeschikt - want er is geen kat geïnteresseerd in die laatste vraag – kan worden nagedacht waarom een zo klungelende regering de ene fout na de andere maakte zonder het fatsoen te bezitten om ontslag te nemen. Denken we maar enkel aan de hele vaudeville rond en met de mondmaskers . . .

Feit is dat – zoals ik het bijna vier maanden geleden reeds voorspelde – ons landje nog steeds aan de leiding staat van het aantal Coronadoden procentueel gezien t.o.v. het aantal inwoners.

Over koningen gesproken overigens: in elk (nog resterend) koningshuis op Aarde is er één koningin of koning. Wij Belgen bezitten, naast negen ministers van volksgezondheid en zes regeringen ook nog vier koningen, genaamd (in alfabetische volgorde): Egbert, Filip, Joachim en Jean-Louis. Maar maak jullie, waarde lezers en geachte lezeressen, geen illusies, de staatsschuld vermindert daardoor niet. Integendeel stijgt die nog veel sneller!   

Over koningen lees je hieronder nog wel meer vandaag.

 

 

Joske Vermeulen junior


Amaai zeg, eindelijk vakaanse! Eindelijk de permissie van ons ma om nog eens mijn gedacht te schreive. Ons moe vond dak nen veel te fraanken  bek had. Nochtans vonde de lezers van ’t Stropken het goe wa ‘k had geschreve.

 


En ja, ’t school begon dan natuurlijk weer net nadak hier goe op dreef kwam. Ma en ik hebbe weke ruze gemokt. Uiteindelijk he ze mijne Smartphone aangesloge. Dan wier ik nog kwoajer op heur. Al men klas moate  hebbe me uitgelachen omdak zonder smartphone zat. Dedju dedju.


De 16de vertrekke we op vakaanse, noar Blaankenbaarge. ‘k Ben curieus zulle of dat we op het strand zullen kunne. We liggen altijd tegenover de casino. Als ge een blau tent zie stoan, da zen wij.


Hedde golle aan de kust oek geen voddemaskers gekregen? Z’ebbe doar in ons gazet vier moande over gelult moar er woare er areg weinig verniet te krijge en zeg na eerlek, nen euro voor zoe ‘n stom blauwwit stukske stof . . . die politieke dieve zulle der weer goe hun zakke mee hebbe gevuld.

Hier in ons stroat (de Trammesantlei in Schoten) zene kik de jongste van een bendeke dat alle weke over de politiek zevert. We zijn met elf en zoude dus eu voetbalploegske  kunne starte moar ons goesting ligt anders. Niemand van ons versta oe da  meugelijk is da wij, en dus  ikke ook, allemaal feftigdeuzend euro staatsschuld hebbe. en hoe moete kik dat vanzeleeve betoale? Als’k den boas van deze site mag geloeve dan zal’k – tegen dak  afgestudeerd zen als magistroat – een half miljoen schuld hebbe woar da kikke geen schuld aan heb!

En ja, ik ga leren voor magistroat. Die gaste muige en kunne alles zonder das zer oeit ver gestraft wurre. En failliet goan zoek al ni.

‘k weet nie wanneer ons nationaal voetbal herbegint moar ik denk da den Antwaarp kampioen zal wurre. Loat die gaste van over ’t water ut Brugge en Gent maar droeme. Over tien mund zen di van ons kampioen.

Oh ja, k snappe ni hoe dat komt moar ‘k zen der deur dees  schooljoar. Straks wur ‘k magistroat zonder dak ooit één exoam aflegde. Nu ja, veel verschil mokt di vijf jaar RECHTEN niet uit zene, evenmin of ge gesloagd zé of ni. Wij (ik denk al vooruit, he) magistroate regele toch van alles, al dan ni in een of ander chiek restaurantje in Antwaarpe met ne zwoare frauderende diamantair als sponser.


Allee, kben er vandeur. Merci om mei te leze en tot den eerste meundag van augustus. Di mei wil maile kan da via de CONTACT links van bove. Wel bijzette ter attentie van Joske VERMEULEN JUNIOR.

 

Salu en de kost.

 

IS JMDD OP OORLOGSPAD?

Gazetten, ze krijgen het moeilijker om elke dag de rollen papier te bedrukken met iets dat juist, eerlijk en correct is. Neem nu Het Laatste Nieuws van zaterdag 4 juli 2020!

Ik hou, net als tienduizenden lezers van kranten, van die twee (tot drie) pagina’s spelletjes allerlei die, tijdens de maanden juli en augustus dagelijks staan afgedrukt in de krant van mediabons Christian Van Thillo. Hij negeert wel mijn flyer die ik, de dag dat de VTM-nieuwsstudio werd opgestart achter het station van Antwerpen Centraal, verspreidde en waarvan een van zijn knappe baliemedewerkster mij om een exemplaar verzocht maar dat is omdat hij, en daarvoor zijne pa, met mij niet wil praten over wat ze me onterecht aandeden op 23 april 1980. Maar het feit dat hij – tot op heden - nergens de inhoud van die flyer ontkende, betekent evenzeer dat hij zijn ongelijk toegeeft ergo dat hij akkoord gaat met wat ik in die flyer publiceer! In het andere geval had ik vijf maand geleden al een brief van zijn advocatenkantoor gekregen.

Dat men op pagina 23 bij de Zweedse puzzel – waarbij men een woord moet zoeken – zaterdag vergat ruimte te voorzien om dat woord in te vullen, bewijst eens te meer dat het de heren van NV De Persgroep geen bal kan schelen wat er juist of fout staat in hun bladen. Hun – in hun ogen oerdomme - klanten slikken toch alles en betalen daar zelfs grof voor: 3,50 voor een gazet is heel erg duur. 22 jaar geleden verkocht ik die krant in mijn dagbladwinkel aan . . . 28 Bef ofte 0.70 euro. Ons gazet is dus vijf maal zo duur geworden in minder dan een kwart eeuw! Nu ja, de bijna 300.000.000 euro winst die De Persgroep per jaar maakt kan niet alleen komen van de 1.000.000 euro staatsschuld die krantenuitgevers dagelijks krijgen van onze Staat!

Diezelfde dag stond, in datzelfde dagblad, overigens een dubbelinterview met twee politici die – in werkelijkheid – elkanders’ bloed kunnen drinken, zelfs zonder dat het vooraf werd opgewarmd. Daarin zaten ze – als twee decenniaoude vrienden – naast elkaar verbroederd aan een dure restauranttafel.

Ik kan daar slechts één conclusie uit trekken, maar ja, wie ben ik? Jean-Marie Dedecker heeft de moed gevonden om ten strijde te trekken. Via N-VA is dat – voor een duivelse rebel als hij - niet mogelijk.

Volgens mij is JMDD de partij LDD uit de kast vol motteballen, maar met nog meer geld, aan het halen. Daarvoor heeft hij – liefst in alle provincies – valabele kandidaten nodig die best over het eigen kapitaal beschikken om de verkiezingskosten te dekken. Of Jean-Marie daadwerkelijk Tommelein zal opnemen binnen LDD is dan weer een andere vraag. Zo een groot stemmenkanon is Bartje nu ook weer niet. Dat Tommelein de voorzittersverkiezing verloor van zijn partij was overigens zijn eigen domme schuld. Hij had die maar niet moeten laten uitstellen.

In West-Vlaanderen zit overigens een groter blauw stemmenkanon die het nog meer voor bekeken houdt bij Open-VLD. Vincent, de burgemeester van Kortrijk, ligt JMDD overigens heel wat beter dan de burgemeester van Oostende.

Dat Dedecker niet alleen de vette vissen uit de Open-VLD-vijver tracht te vissen, is een waarheid als een koe. Ook in andere partijen - dan die waar er 365 dagen per jaar onderling ruzie wordt gemaakt – zitten politici die populair zijn maar het beu zijn bij hun huidige partij.

Nog in West-Vlaanderen huist overigens een sigarenfabrikant die het – om het zachtjes uit te drukken – al enige tijd op zijn heupen kreeg binnen de CD&V.

Uiteraard is het lekker meegenomen dat in de peilingen de Sp.a niet spectaculair stijgt. De dag dat de rode partij van voorzitter Conner Rousseau met 2,5 % stijgt, is de dag dat de verkiezingsdatum wordt vastgelegd. Of die dag er ooit komt, dat is dan weer een andere zaak. Conner, die drie maanden terug orakelde dat de Sp.a en de P.S. ondeelbaar waren, houdt – sinds zijn partij onder hetzelfde dak van de Waalse socialisten huist – minder vast aan die stelling!

De heropstart van LDD zal pijn doen bij Open-Vld en CD&V die toplui zullen zien verkassen. Ook N-VA zal in de klappen delen. Ik was de enige die schreef dat JMDD alles behalve de windmolen is die zomaar vergeet wie hem ooit een dolk in de rug stak. Het mocht dan, vorig jaar, wel dertien jaar geleden zijn maar het geheugen van Dedecker is nog perfect in orde. De luis in de pels van N-VA woont in . . . Slijpe. Als Jean-Marie inderdaad LDD heropstart zit de partij van voorzitter Bart De Wever met een serieus probleem, ook en vooral in West-Vlaanderen. Als dan ook nog een heuse topman van N-VA verkast naar LDD, tja, dan . . .

Ik zal niet verschieten als bij de volgende verkiezingen Vlaams Belang het meest aantal stemmen in Vlaanderen haalt, gevolgd door LDD waarna N-VA de bronzen plaat oppoetsen mag. Samen zie ik die drie 60 tot 67 % der Vlaamse stemmen in te palmen. Met 67 % bestaat de kans dat de politici van die drie partijen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen. Het zal dan of nooit zijn.

Maar verkiezingen . . . dat zal andere worst wezen. Probleemloos breken we eerst het record van land met langste periode zonder volwaardige regering.

Hoe dan ook, geachte lezeressen, waarde lezers, op 24 juni 2020 startte ik een peiling naar de kiesintenties van de Vlaming. Momenteel zijn er 117 deelnemers en ik ga nog door tot zondag 12 juli 2020. Volgende maandag 13 juli lezen jullie het resultaat. En dat zou best eens . . . verrassend kunnen zijn!

 

NOTARISSEN, MAKELAARS EN SYNDICI

Er zijn er van soorten, niet alleen binnen de bovenvermelde drie beroepsgroepen maar evenzeer daarbuiten.

Evenwel, wat er allemaal huist binnen de notariaten, de kantoren van onroerendgoedmakelaars en van syndici . . . amai zulle! Er zijn er uiteraard die het doen zoals het hoort. Af en toe ontdek ik zelfs een schitterend beoefenaar van die beroepen. edoch het kaf overwelft in grote mate het koren.

Waar ik woonde tot 30 juni 2020 was er een syndicus die juridisch werd veroordeeld wegens niet correcte werking. Geen nood, het kantoor mocht blijven bestaan. De eigenaar duidde gewoon een strovrouw als zaakvoerder aan en . . . de zaak was opgelost. De syndicus die dat kantoor opvolgde van een bepaald appartementsgebouw in de koningin der badsteden doet het nog slechter maar die werd nog niet veroordeeld.

Makelaars dan. Er zijn er veel teveel. Alleen reeds in Blankenberge zouden er vijftig erkende, of loontrekkende, makelaars zijn! Nu is de kuststad van burgemeester Dumarey (N-VA) een stad met veel eigenaars van een tweede verblijf, en nog veel meer toeristen maar . . . vijftig makelaars!

Wat makelaars leren op de schoolbanken van het BIV, is overigens zeer . . . de vraag van tIen miljoen!

Er zijn vooral teveel makelaars die hun job niet kennen, die zelfs te stom zijn om te helpen donderen. De meerderheid van de huidige makelaars weet niet eens dat – pakweg twee jaar terug - er werd goedgekeurd dat mensen die iets kopen tot maximum 200.000 euro op de eerste 80.000 euro vrijstelling van registratie krijgen. Ik deed de laatste twee maanden bij veertig makelaars aan de kust een rondvraag en 39 van hen wist dat niet!

Even erg vind ik de arrogantie van makelaars die een afspraak maken met een geïnteresseerde koper en die tien minuten te laat komen.

En tenslotte de notarissen. Amai, daar mag men ook een voorbeeld nemen aan een bepaald notariaat te Turnhout. De laatste maand leverde dat kantoor mij het bewijs het beste te zijn in Vlaanderen.

Over dat alles handelt mijn boek ‘De linke leugens van de notarisassociatie ….’ te Brussel waar ik deze zomer de laatste hand aan leg.

Maar toch verscheen er vorige woensdag enig licht aan de duisternis binnen de makelaardij. De jonge, kranige, niet echt onknappe, Elyse (neen, die y is geen intikfout) Donfut kent niet alleen haar job, ze is ook nog goed opgevoed door haar ouders. Toen ze zich realiseerde dat zij niet tijdig op haar afspraak kon zijn belde ze twintig minuten ervoor om die vijftien minuten later te realiseren.

Elyse, in de poel van onbekwame en/of slecht opgevoede makelaars . . . did you made my day! Doe zo verder. 


ECHT RAMPZALIG WORDT DE HORECA !

Het was een volle week geleden dat ik in Oostende was. Amai zeg, wat een verandering en dat minder dan één week ver in de maand juli. Het aantal te koop gestelde woningen maar ook (en evenzeer) het aantal handelszaken die te huur, te koop of over te nemen staat, groeide in minder dan zeven dagen enorm.

Voor de horeca wordt de ramp de grootste sinds WO I. Wie eerlijk wil blijven, dient toe te geven dat de horecazaken alles behalve vol lopen. Met uitzondering van de bekende nachtelijke uitgangsbuurten, is het huilen met de pet op. In Oostende zijn het enkel de uitbaters in Montmartre die in hun handen wrijven.

Uiteraard zal deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de staatskas. In plaats van belasting te innen, zal het aantal falingen drastisch toenemen met als gevolg dat de gefailleerden op kosten van diezelfde Belgisch Staat zullen moeten leven.

Deze Staat is inmiddels vertrokken richting één biljoen euro staatsschuld. Dat is erg maar het vreselijkste daarvan is dat geen enkele van onze 150 volksvertegenwoordigers de ballen aan het lijf bezit om daarover te praten.

Oh ja, één biljoen euro dat zijn 40.000.000.000.000 oude Belgische franken. Gegarandeerd zullen de eigenaars van een tweede verblijf, al dan niet aan zee, het grootste slachtoffer worden van die nooit gestopte schuld. 

 

EN BEN WEYTS . . . DIE DOET MAAR VERDER

Onze tradities hebben deze eeuw al heel wat knauwen gekregen. Denk maar aan de MeToo-gekte waardoor het kijken, nafluiten en aanspreken van knappe vrouwen zowat heiligschennis is. Of denk aan de helpers van de brave Sint die niet donker gekleurd meer moeten zijn. De ‘wilde’ dieren in onze circussen . . . dat is al langer verboden. En zie, nu gaat Ben Weyts ook nog de resterende vier paardencarrousels in Vlaanderen een halt toeroepen. Vanaf 1 januari 2023 mogen die in Vlaanderen niet meer te zien zijn!

Uiteraard is het – wie anders kan het bedenken? – Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn, die dergelijke beslissing nam en bekendmaakte. “Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed te vermijden”, vertelde hij erbij als ondersteuning van zijn onnozel idee! Hoe gek is dat ventje wel niet? I         s ooit een van die pony’s hem misschien komen vertellen hoeveel het leed als kinderen op hun rug toertjes maakten op de kermis. Komaan zeg! Ik geloof daar niks van.

  

KOMAAN ZEG . . . ! ! !

Als ik ooit moet kiezen tussen het winnen van 135.000.000 euro bij Euromillions en een 100 % eerlijk en correct werkende Justitie in Vlaanderen dan kies ik voor het laatste. Als binnen een democratie onze magistratuur amper 3 % vertrouwen van de bevolking geniet, dan is dat rampzalig. Dat een koning (we leven inderdaad nog heel even in een koninkrijk) zich publiekelijk verontschuldigt voor de moordende daden van zijn betovergrootoom anderhalve eeuw geleden, daar kan ik begrip voor opbrengen. Leopold II treft – net als Adolf Hitler bij zes miljoen Joden – evenzeer schuld bij de dood van minstens evenveel Congolezen.

Of wij nu echt de namen en de borstbeelden uit de voorbije wereldgeschiedenis dienen te verwijderen uit onze wereldwijde straten en pleinen, ik heb daar een raar gevoel bij. Die personen maakten wel degelijk de geschiedenis, of dat nu positief of negatief uitdraaide. Gaan we nu plots ook allerlei namen uit lesboeken allerlei halen? Gaan we voor eeuwig de naam van keizer Ceasar, van Pontius Pilatus, Napoleon en andere Adolfkes verbannen? Mogen onze kinderen op school niet meer leren wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld aan koningshuizen en naties allerlei? Gaan we dopingzondaars binnen het wielrennen doodzwijgen?

Hoe ver gaan we dit laten gaan? Laat ons dan maar meteen alle geschiedenisboeken verbranden. Nog beter is het om gewoon de lessen ‘geschiedenis’ te schrappen. Doe dan gelijk hetzelfde met de lessen Godsdienst en Zedenleer. Schrap dan gelijk maar de naam van Walter Capiau en Eddy Merckx. En neen, ik heb het niet over de biljartkampioen. Het heeft dan, heel waarschijnlijk, niet de minste zin meer om onze jeugd te leren hoe de Aardse wereld geografisch tot stand kwam.

Komaan zeg!

Dat eenzelfde koning Filip door zijn – katholiek geïnspireerde - toplui wordt verboden om zich te verontschuldigen voor de echt criminele daden die de door een koning benoemde magistraat plegen, is dan weer onbegrijpelijk.

Sire, in naam van al die (en dat zijn er sinds WO II duizenden) slachtoffers van oerdomme, welwillend onbekwame en/of criminele magistraten, verzoek ik u om – even publiekelijk als u vorige week deed naar Congo toe – uw spijt uit te drukken. Zoiets zou getuigen van grote moed maar uw koningshuis zou daarbij aan populariteit winnen. Ik vrees echter dat uw kardinalen nog te hard hun vriendjes binnen de magistratuur beminnen zodat mijn, nochtans beleefd uitgedrukt, verzoek geen kans maakt.

Oh ja, jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, hoeven me niet te contacteren om me te vertellen dat heel wat mensen hun wijsvinger naar hun voorhoofd brachten toen ik mijn keuze in dit item bekend maakte.

Wat zou ik overigens, op mijn leeftijd, doen met 135.000.000 euro?

 

ONGELOOFLIJK MAAR WAAR !

Me dunkt dat ik Paul Lembrechts aan jullie niet meer hoef voor te stellen. De man die als CEO bij de VRT er is in geslaagd onze Vlaamse VRT compleet stuurloos te maken. Nu ja, moeilijk was dat niet want hij speelde evenzeer voor substituut, onderzoeksrechter en rechter in de MeToo-vaudeville rond Bart De Pauw. Alsof hij het niet druk genoeg had om van de VRT opnieuw het paradepaardje te maken dat de BRT ooit was. Nu ja, als je te dom bent maar dankzij een politieke benoemingen dergelijke topjob kan binnen rijven . . .

Veel te laat werd hij ontslagen maar zie, hij is nu opnieuw CEO. Van FNG dan nog, het bedrijf dat o.a. Fred&Ginger en Brantano onder de vleugels heeft. De man wordt geen CEO omdat hij daar de bekwaamheid toe heeft maar omwille van zijn netwerk en de kennis over de politieke en bancaire wereld. Waarmee alweer eens wordt bewezen dat mislukkelingen die politiek ‘de weg weten’ overal terecht kunnen.

Wie ook schitterend weg komt met haar voorkennis ergo foute handeling, is Dominique Leroy. Net als - inmiddels ontelbare - fiscale fraudeurs kreeg mevrouw Leroy de absolutie en zegen, evenals een kleine boete, om niet voor de rechtbank te verschijnen.

De macht van de politiek binnen de magistratuur is nog steeds heel groot. En ja, dat is betreurenswaardig. Al zeker als ik mij de quote herinner van de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt "De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen".

Is de schorsing van procureur Sabbe het eerste bewijs dat de magistratuur die unieke en fantastische quote evenzeer zal toepassen binnen de eigen rangen? Ik mag het hopen.

Onderzoek gerust het dossier dat de man, samen met die twee KSC-bazen Callu en Marique onterecht tegen mij inspanden.

Anderzijds, geachte heren procureurs-generaal mogen jullie nu toch wel eens HEEL DRINGEND werk maken van de bescherming van verdachtmakingen, betichtingen allerlei in de media.En ja, dat geldt evenzeer voor procureur Sabbe als voor ondergetekende, als voor iedere burger of elk bedrijf in dit apenlandje.

Leg de media op dat men enkel naam, voornaam, beroep, initialen en adres vermelden mag als het vonnis ten gronde werd uitgesproken!

Dan pas kan men stellen dat in dit land de magistratuur verdient meer vertrouwen te krijgen!

 

DRIE GEKKE KONINGEN

Dat de wijzen – zoals Balthazar, Caspar en Melchior - steeds uit het Oosten komen, is een axioma als een koe. Daar vandaan, uit het verre oosten, komt Boedha en zijn Chinese astrologie die – veel meer dan de westerse - de nagel op de kop slaat. Daar vandaan komt ook (de grot van) Ali Baba van waaruit de laatste halve eeuw zowat alles werd nagemaakt dat te gelde kon worden gemaakt. Het is ook het in dat Oosten gelegen Chinese Rijk dat de laatste dertig jaar volop bezig is om – waar het maar kan – alles op te kopen wat maar enige waarde kan hebben in de toekomst: zeehavens, toekomstvolle mijnen en bedrijven allerlei. De wereldwijde aandelen zijn al lang, al dan niet via Westerse stromannen- of bedrijven, in handen van het machtigste land ter wereld. Zelfs de zon komt op in het Oosten. Met dat laatste is alles bewezen. Lang vóór ook maar één iemand wakker is, werken fabrieken (maar vooral de hersencellen!) in China.

Dat het Coronazeikerdje helemaal niet uit Europese skioorden afkomstig is, schrijf ik hier al vijf maand! Het is een (bewust en gecontroleerd!?) losgelaten ‘scheetje’ uit een van de ontelbare laboratoria in het land van Mao en …. Met 1/6 de van de totale Aardse bevolking beschikken ze daarenboven over voldoende mankracht om, overal ter wereld militair strategische posities te bezetten. Iets wat ze – door hun nederzettingen in meer dan honderd landen – overigens momenteel al realiseerden.  

Ik heb het hier dan nog niet eens over de militaire vuurkracht van buur en bondgenoot eerste klas Noord-Korea.

Wanneer Bouchez, Coens en Lachaert lid werden van het Simplistisch Politiek Verbond is mij niet bekend. Waar, en wanner, beeldden zij zich in dat hen de eer, het genoegen – maar vooral de bekwaamheid – zou toebedeeld zijn om in dit land van koning Flupke voor . . . koning te kunnen spelen? Hoe arroganter kunnen politici nog zijn. In Leopoldsburg woont een burgemeester die blij is dat hij de voorzitterszetel aan de zoon van een voormalig toppoliticus kon doorgeven. In Oostende huist een – weliswaar 100 % achterbakse – burgemeester die, dik anderhalf jaar geleden het advies kreeg om geen voorzitter van de VLD of premier van de volgende volwaardige regering te maken. Hij lachte het toen weg.

Of een land vier koningen nodig heeft, is een even retorische vraag als vragen of ons land negen ministers van volksgezondheid behoeft . . .

 

ROGER, ROGER, WAAROM MAAK JIJ HET JEZELF . . .

. . . steeds moeilijker en moeilijker?

Het aantal reacties van lezers stijgt op mijn wekelijkse vermeldingen over de bendevormende adres- ergo schriftvervalsers van de raadsheren van de Tweede Kamer binnen het Hof van Cassatie, het hoogste Hof in ons land. De media blijven die criminele daden negeren, officieel steken ze zich weg achter ‘Het is al zo lang geleden’! Tja . . . ondertussen brengen diezelfde kranten wel een week lang, dag na dag een twee pagina’s tellende reportage over een moordenaar die achttien jaar geleden zijn vader vermoordde! Wat geschiedde in 2002 was dus, althans volgens de hoofdredacteurs en hun absolute machthebber, de kranteneigenaar, minder lang geleden dan wat in 2014 – 2016 geschiedde! Begrijpe wie kan.

Die andere krantengroep bracht dan vorige week een minireeks over meester-oplichters. Stéphane Blues, Gina Hermans, Hans Vell, Ilse Leroi en Piet Van Haut het zijn histories die tot veertig jaar terug gaan.  Dat die laatste en lievelingsmisdadiger (en chauffeur) van Jef Vermassen niet mocht mankeren in dat groepje oplichters is maar normaal. Waarom reporters Cedric Lagast en Pieter Huyberechts het niet hadden over (om er maar twee echt grote noemen) William Vandergucht of Parisis zou zeer de vraag kunnen zijn.

Die reacties komen steeds meer uit onverwachte hoek. De laatste week had ik wel vijftien gesprekken over het feit dat een nietige worm (zoals ondergetekende) achttien weken lang raadsheren Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Erwin en Van Volsem Philip mocht beschuldigen van – nota bene bendevormend – aan schriftvervalsing te hebben gedaan teneinde ervoor te zorgen dat ik onmogelijk kon aanwezig zijn ter zitting. Met alle gevolgen desbetreffend natuurlijk.  

Maar, er beweegt blijkbaar iets binnen dat Hof van Cassatie. Dat men het kotsbeu is dat ik, week na week, de namen van die vijf raadsheren publiceer en hen betitel om, nota bene, bendevormend aan schriftvervalsing te hebben gedaan, daar heb ik begrip voor. Ik had veel liever gehad dat Koen Geens in 2016 had gedaan wat hij, als minister van Justitie, wel degelijk had moeten doen. Als een minister van Justitie bendevormende, schriftvervalsende raadsheren van ons Cassatiehof geen halt kan toeroepen, wie dan wel? Zelf gaat de magistratuur hun criminele krokodillen niet stoppen, hoor!

Met het contacteren van de voorzitter van de Tweede Kamer van dat Nederlandstalig Cassatiehof, de heer ridder Jean de Codt, wou ik enkel ene gesprek teneinde te bekomen waar ik recht op had/heb. Dat was/is in eerste instantie teruggave van de duizenden euro’s die voetmat (en toenmalig minister van financiën) Van Overtveldt mij heeft ontnomen EN mijn bewijs van goed gedrag en zeden zonder hetwelk ik geen kroeg kan openen.

Zolang dat, en het gesprek met de top van onze magistratuur, er niet komt, ga ik door. Over twee maanden zit ik zowel in Parijs als in Londen om dit dossier in de internationale pers te brengen. Daar zal het schrijven van Cassatie – dat ik ontving op mijn oud adres te Oostende d.d. 30 juni 2020 maar dat op naam stond van iemand met een andere naam dan die van mij . niks aan veranderen. Juridisch word ik niet geacht in te gaan op brieven die gericht zijn aan iemand met een andere naam dan die welke verbonden is aan rijksregisternummer 481226 – 047 -71. Ik ga daar dus ook niet op in.

Anderzijds ben ik nog steeds bereid te spreken met een afvaardiging van het college van procureurs-generaal. 


BIJ LEVEN EN WELZIJN

Ik wens jullie allemaal een Coronavrije week toe. Deze week slot ik af om 11.45 uur. Keurig op tijd dus. Tot volgende week.

En ja, ons lezersaantal zal tijdens de maanden juli en augustus zwaar terugvallen maar daar publiceer ik volgende week dan wel iets over.
MIJMERINGEN VAN MAANDAG 29 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

OEF, IK BEN ER VAN AF !

Op twee na vind ik verhuizen de meest erbarmelijke levenservaring. Ik haat het echt. Het lijkt dan ook ongelooflijk dat ik de laatste veertig jaar negentien maal van woonst veranderde. Ofte wat één vernietigend krantenartikel in Het Laatste Nieuws d.d. 23 april 1980 tot gevolg kon hebben!

De twee weken voor de feitelijke verhuisdag loop ik al op van de zenuwen. Ik ben dan bezig om mijn hele ‘hebben en houwen’ in te pakken in kartonnen dozen en andere plastiek bakken. Met 24 te versjouwen, goed geladen, waren ze die dag dat onze kritische Sinjoor zo vriendelijk was mij de kosten te besparen van een verhuiswagen. Hij was al een kameraad geworden; een titel die ik nog heel zelden uitreik . . . Momenteel heeft hij nog de handen vol maar volgende maand mogen we terug genieten van zijn scherpe, Antwerpse, pen. Er zijn heel wat lezers die me vroegen of er een haar in de boter zit. Niet dus! Is gewoon kwestie van respect naar hem toe.

Na de verhuis zijn we iets gaan drinken hier op de dijk van Wenduine, op amper 150 meter van mijn nieuw appartementje. Ik voel er mij nu reeds gelukkiger dan de twee jaar dat ik in Oostende woonde.

Waarom gewone mensen verworden zijn tot exemplaren die om de haverklap hun gegeven woord verbreken, is iets dat ik steeds minder begrijp. Ik zal hier binnenkort eens het verhaal van die verhuis publiceren, met naam en toenaam. Laat mij nu maar een paar weken opnieuw in mijn gewoon ritme trachten te raken. Hier in Wenduine, waar aan de tramhalte de tekst van MARIEKEN staat, waar mensen gewoon goeie dag zeggen aan elkander, elke dag opnieuw. En waar burgemeester Vandaele (zie verder) meewerkte aan ons interview.  

 

DANK . . .

. . . aan al onze lezers, van welk geslacht ook, voor het geduld dat ze de laatste twee weken op hebben gebracht. Vanaf heden zijn we er weer op maandag, zo rond de noen.

 

INTERNATIONAAL ZOMERTEAM OOSTENDE

Tommelein, de burgemeester van Oostende is iemand die het duidelijk meer heeft voor de multiculturele inwoners van Oostende dan voor de bijna 9.000 tweede verblijvers die – elk jaar opnieuw – de stadskas spijzen met pakweg 350.000.000 Bef ofte bijna 9.000.000 euro’s.

Salut mein ratje, zouden ze in Gent zeggen.

Ik zat zondag op de tram van Wenduine naar De Panne toen er in Oostende vier mannen opstapten. Elk van hen had een geel vestje aan met vooraan (uiteraard in het blauw want de kleur van de partij van de burgemeester) DE STAD AAN ZEE. Tja, dat weet een uk van negen ook dat Oostende gelegen is aan de zee. Achteraan staat dan ZOMERTEAM.

Of er ook een HERFST-, WINTER- en LENTETEAM komt, is niet bekend. Feit is dat Tommelein uit zowat de vier windstreken die ‘gasten’ haalde. Eén Vlaming dus, één donkerbruine gekleurde medeburger, één duidelijk Chinees ogende en één uit Oost-Europa. Het weze duidelijk dat Open-VLD zich bewust is van het feit dat ze dringend allochtone stemmen nodig hebben om – bij de volgende federale verkiezing – nog aan tien procent te kunnen komen. Vlamingen hebben al lang begrepen dat het een bende leugenaars, ruziemakers en veelbelovers zijn binnen die blauwe partij.

Tja . . . no further comment! 

 

WERDEN JULLIE OOK ZO BENADERD ?

Vraag me niet hoe ze allemaal aan mijn mailadressen komen. Ik weet het niet. Maar het aantal mails die ik de laatste vier maanden in mijn boxen kreeg, zijn ontelbaar. Gegarandeerd meer dan duizend. Pft . . .

Er is geen beleggingsadviseur die mij niet lijkt te kennen. Als ik geloof wat zij me allemaal trachten wijs te maken dan maak ik van één maand pensioen (916,46 euro was het deze maand!) honderdduizend euro in minder dan één maand.

Waarom die gasten trachten om (tamelijke dure) abonnementen te verkopen voor hun advies, zou zeer de vraag moeten zijn. Die moeten, stuk voor stuk, toch al allemaal veel rijker zjn dan Marc Coucke?

Hieronder vinden jullie een mail van een Bitcoinadviseur. Ik krijg één gratis Bitcoin ter waarde van 8.417,64 euro! Zomaar gratis.

Ik zond een mail terug om hen te danken en me het equivalent in euro’s op mijn rekening te plaatsen. Daar zijn ze duidelijk niet snel mee!

Bitcoin Adviseur<info@news.belgiumnewsletter.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Wordt de E-mail niet goed weergegeven?   Klik dan hier voor de online versie Klik   dan hier
Klik hier indien   deze email ongewenst is klik   hierJe Bonus is klaar
      Hallo Roger Henderick ,
      bedankt voor je interesse in ons 
Bitcoin-programma.
      Daarom geven we je nu de mogelijkheid om een bonus te krijgen voor       geweldige voordelen.Account samenvattingLand: Belgïe

Email:  roger@stropken.be
      Name: Roger Henderick 
      Cadeau 1 Bitcoin = 8.417,64 EUR

Goede deadline: de voucher verloopt over 3 dagen       om 00:00 uur

Nu ja, ook de relatieburelen weten mij wonen, tenminste op het internet. Elke week krijg ik wel minstens tien aanbiedingen van knappe, maar vooral jonge vrouwen. En (grijns), raar maar waar: ze staan allen te springen om met mij een relatie te starten.

Die weten blijkbaar niet hoe (minder) jong ik ben. Laat staan dat ze beseffen dat ik een pensioen heb van 916,46 euro.

Nu ja, ze mogen altijd bellen voor een modest etentje, hier rechtover mijn appartementje. Frituur DE TUIMELAAR heeft goeie frietjes en de bazin is . . . jong en knap! 


INTERVIEW MET WILFRIED VANDAELE

“Ik ben de zoon van een cafébaas”

Ik heb de laatste maand een merkwaardig dorp leren kennen. En neen, geachte lezeres en waarde lezer, het woord ‘dorp’ staat hier helemaal niet laagdunkend. Integendeel. Wenduine is het dorpje met pakweg vierduizend inwoners waar mensen de kroeg binnen komen en elkeen een goeie dag toewensen. Moeilijk te vinden maar ik vond het . . . eindelijk!

Voor mij de gelegenheid de burgemeester van De Haan, Wenduine, Vosseslag en Klemskerke aan het woord te laten. Een man, door vriend en vijand geroemd om zijn dossierkennis die niet te berooid is om zijn afkomst te verloochenen.

red: meneer de burgemeester, deze maand sierde u de cover van het ledenblad van N-VA. Wat was daartoe de aanleiding?

WV:
 Tja, vorige zomer werd ik voorzitter van het Vlaams Parlement en bij de vorming van de Vlaamse regering, toen Liesbeth Homans mijn plaats als voorzitter innam, werd ik fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams parlement, In opvolging van Matthias Diependaele, die minister werd. Matthias was hier vanmiddag trouwens te gast in De Haan. We vieren dat de Concessie in De Haan 25 jaar geleden beschermd werd als dorpsgezicht.

 

Een fractievoorzitter komt dus wel eens op de cover van het ledenblad. Dat ik ook burgemeester ben, en nu de zomer komt en we volop maatregelen nemen om onze inwoners en gasten te beschermen tegen een mogelijke besmetting door Corona, was wellicht een extra reden voor een interview.

red: sinds een maand vertoef ik regelmatig in jullie deelgemeente Wenduine. Sinds een week woon ik er. Er is me toch wel iets uitzonderlijk opgevallen. Ik heb hier nog geen enkele inwoner ontmoet die hier weg wil. Wat is er zo speciaal aan Wenduine? Kan toch niet uitsluitend komen doordat de gemeente De Haan aan elke inwoner vijf mondmaskers bezorgde! Ik kom van Oostende. Daar kreeg niemand ook maar één mondmasker. Wenduine lijkt overigens de gemeente waar burgers elkander een goeie dag toewensen als ze in een kroeg binnen stappen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt!

WV:
 Allereerst: welkom in onze gemeente ! Misschien zijn de mensen zo blij met hun burgemeester dat ze hier niet weg willen (lacht). Nee, onze gemeente heeft nog een beetje een dorpssfeer. De kleinschaligheid haalt het hier nog op de grote appartementsblokken. Hoewel die laatste er ook wel komen. Maar minder dan op vele andere plaatsen.

 

Wat de mondmaskers betreft: we slaagden er inderdaad in om al onze inwoners al zeer vroeg in de crisis mondmaskers te bezorgen. We kregen daar zeer goede reacties op en het bewees inderdaad dat ons gemeentebestuur en onze gemeentelijke diensten er zijn voor de mensen. Ook vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen, wat wijst op een grote samenhorigheid.

red: ik kan moeilijk voorbijgaan aan Covid-19.Overmorgen zullen de stranden overstroomd worden door badgasten. Hoe lost de gemeente De Haan, en haar deelgemeenten, dit besmettingsgevaar op?

WV: 
We hebben een gedetailleerd plan dat vanaf 1 juli helemaal uitgerold zal worden. Eerder al lieten we de strandcabines opbouwen met een tussenafstand van een meter. Nu al vragen we, via pijlen op de voetpaden en bordjes, dat de mensen het rechter voetpad nemen. Dat zal ook zo zijn op de dijken en de toegangswegen tot de dijk. Het strand wordt in zones verdeeld, en elke zone heeft een maximum capaciteit. Er wordt voortdurend geteld, manueel en met camera’s. Als een zone vol geraakt, sluiten we de zone af en worden gasten naar een andere zone geleid. Er zijn in- en uitgangen met ontsmettingsmateriaal en stewards. Als het niet echt druk is, kunnen we natuurlijk soepel zijn, maar bij drukte worden de maatregelen aangescherpt. We rekenen natuurlijk op de goede wil van de bezoekers en de uitbaters. Als zij er hun voeten aan vegen, dan zullen ze dat voelen.

red: de laatste vier maanden kan niet worden beweerd dat ons land schitterend werd geregeerd. Het aantal maatregelen dat eerst werd uitgevaardigd en kort daarna werd gewijzigd of gewoon afgelast, ze zijn niet meer te tellen. Negen ministers van volksgezondheid. Dat alles is toch Kafka in de negende graad?

WV:
 Zolang de nationale noodtoestand geldt, is het de Nationale Veiligheidsraad die de beslissingen neemt. Die bestaat hoofdzakelijk uit federale ministers. De regio’s, die nochtans het grootste deel van de maatregelen moeten uitvoeren, zijn enkel vertegenwoordigd door hun minister-president. En die is dan nog geen vast lid van de Veiligheidsraad, maar een “gast” ! De grootste blunders werden volgens mij op het federale niveau begaan: de federale overheid zou mondmaskers leveren, maar slaagde daar pas na maanden in. De federale overheid zou contactanalyses organiseren, maar liet dat uiteindelijk aan de deelstaten over. Als je het mij vraagt, heeft Vlaanderen getoond dat het de uitdagingen wél aanpakt: telkens was het de Vlaamse regering die het voortouw nam om de anderen te overtuigen m.b.t. opening van de scholen, culturele initiatieven, evenementen, enz.


red: is het verschil tussen de werking van enerzijds het Vlaams parlement en anderzijds het federaal parlement inderdaad zo groot? Wordt in dat laatste echt zoveel meer blabla verkocht?

WV:
 ik ben enkele jaren senator geweest. Ik volgde Bart Dewever op in de senaat toen hij burgemeester van Antwerpen werd en ik zelf nog geen burgemeester was. Je kunt als burgemeester immers geen senator zijn. Toen heb ik het echt wel aan den lijve ondervonden hoe groot het verschil in aanpak is tussen het federale en het Vlaamse niveau. Zeker sommige Franstalige collega’s hebben de neiging erg breedsprakerig te zijn. Wij Vlamingen zijn zakelijker en willen concrete oplossingen.

red: als we de rekening eerlijk willen opmaken, dan hebben wij het record van 541 dagen zonder volwaardig werkende federale regering opnieuw overschreden. In het buitenland loopt daar de ene Belgenmop na de andere over. Hebben die 150 verkozenen (van welke partij ze dan ook mogen zijn) niet het minste eergevoel? Gaat het bij hen enkel en alleen op hun persoonlijke verrijking en die van hun partij? Onze staatsschuld bedraagt in werkelijkheid meer dan 500 miljard euro ofte 20.000.000.000.000 (twintig biljoen oude frankskes!). Op een dag zal er toch (minstens) één politicus moeten verrijzen die de ballen aan het lijf heeft om de verhoging van die schuld een halt toe te roepen? Waarom is er (ook) binnen N-VA zo geen federaal politicus te vinden?

WV:
 Ik geloof niet dat er veel mensen in de politiek zitten die dat “enkel doen om zichzelf te verrijken” zoals je zegt. Een politicus die zijn job goed wil doen, klopt enorm veel uren en krijgt enorm veel naar het hoofd geslingerd. En voor wie iets kan, zijn er echt wel jobs die beter betalen en minder miserie meebrengen.

 

Dat het federale niveau in een impasse zit, bewijst alleen maar dat er aan weerszijden van de taalgrens heel andere visies bestaan over hoe we onze samenleving willen organiseren. Het klinkt als een cliché, maar als je ziet dat in Vlaanderen het Vlaams Belang groeit in Wallonië de PTB (communisten), dan zegt dat toch genoeg?

red: even terug naar Wenduine. Ook hier begint de leegstand van handelspanden vorm te krijgen. Plant de gemeente daar iets aan te doen, zoals bijvoorbeeld de gemeente De Panne die starters een serieuze startbonus aanbieden?

WV:
We hebben daar plannen voor klaar liggen, maar vrezen dat dit weinig uithaalt. Het is een heel complexe problematiek. Dat sommige eigenaars een veel te hoge pacht vragen, speelt zeker ook mee. En daar kan de gemeente niets aan doen. Wel hebben wij zones waar wij een handelszaak op het gelijkvloers verplichten. Op die manier willen we de handelszaken concentreren, wat de winkelbeleving aangenamer maakt, en willen we een voldoende aanbod van panden behouden zodat de prijzen niet te hoog worden en de uitbaters voldoende zuurstof krijgen.

red: hoe groot is de kans dat de inwoners hun burgemeester op café ontmoeten' Of loopt u, genietend van een ijsje, enkel op de dijk om de cover van jullie ledenblad te vullen?

WV:
 Zomaar doelloos op café zul je me inderdaad niet gemakkelijk tegenkomen, tenzij voor een of andere activiteit van een vereniging of een viering. Niet dat ik daar iets op tegen heb: ik ben de zoon van een cafébaas. Maar het is heel eenvoudig. Een dag heeft maar 24 uren en je moet kiezen: ofwel zit je aan de toog, ofwel zit je achter je bureau. Ik sta bekend als een dossiervreter, en ik vind dat ik dat verplicht ben aan de mensen die mij verkozen hebben en die mijn wedde betalen. Ik hoop dat de mensen mij niet verkozen hebben om op café te zitten, maar wel om onze gemeente te besturen en hun belangen te verdedigen in Brussel. En wie zich daar 100% voor inzet, heeft geen tijd meer over, geloof me vrij. Maar voor wie mij nodig heeft, ben ik altijd bereikbaar, en wie mij een bericht stuurt, krijgt normaal zeer snel een antwoord. Dat interview is daar trouwens het bewijs van J

red: hartelijk dank, meneer de burgervader. Maby we'll meet . . . one day! Uw gemeente heeft alvast een handige UITKRANT. Laat ons hopen dat de zeer aantrekkelijke en gevarieerde geplande evenementen niet worden verstoord door dat coronazeikerdje.

 

 

CORONA SINGS “WE’LL MEET AGAIN”

Toen ik hier vier maanden geleden publiceerde dat ik ten stelligste geloof dat Covid-19 een door de Chinezen bewust losgelaten ellende was, toen wezen er een hele pak mensen met hun wijsvinger tegen hun voorhoofd.

Ik schreef toen dat dit kaderde in de verovering van de mensenwereld door China. Niet onbelangrijk in mijn visie was de kennis die ik haalde uit ondermeer het boek DE IJSPRIEM.

Niet alleen zijn die Chinezen op Aarde met zowat 1/6 de van onze wereldbevolking, de laatste vier decennia leverden ze dik 90 % van alle nagemaakte producten. Nog belangrijker in hun veroveringstocht is het feit dat ze al in meer dan honderd landen van alles en nog wat opkochten. En neen, het is geen toeval dat daar heel veel lucht- maar vooral zeehavens tussen zitten. 

De algemene directeur van WHO (de Wereld GezondheidsOrgnisatie), de Griek Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde voor de mogelijke terugkeer van dat Coronazeikerdje.

Ik had het hier al meermaals over het feit dat ik die tweede besmettingsgolf er echt zie aankomen. Het lijkt me dan ook onbegrijpelijk dat op bussen en trams er zo goed als geen controles zijn. Ik vrees het ergste tijdens de dagelijkse overvolle kusttrams. En ja, Vlamingen missen de ballen aan het lijf om de andere reizigers erop te wijzen dat ze hun mondmasker moeten aandoen.

Zou het geen schitterend idee zijn als men HOOGDRINGEND die bekeurders van parkeerovertreders zou inzetten op de kusttram en andere voertuigen van De Lijn? Gaat gezondheid en veiligheid niet voor een in overtreding staande auto?


 

LEZERSREACTIE

Begin deze maand kreeg ik een schrijversreactie van een magistraat. Naam, functie en het gerechtelijk arrondissement waar die tewerk gesteld is, zijn bekend.

“Meneer, uw strijd tegen de welwillend onbekwame justitie is een terecht en broodnodig gevecht. Uw cijfer van 3 % eerlijk werkende magistraten is echter onjuist. Binnen onze magistratuur is wel elke dag ergens een discussie die ooit leiden zal tot wat ooit een correct werkende justitie worden moet. Weet dat u niet de enige bent die strijdt tegen de corruptie binnen onze beroepsgroep. Ik kan u enkel mijn morele steun aanbieden en mijn begrip voor uw volhardendheid aanbieden. Hopelijk heeft u daar iets aan, hoe klein het ook is”.

Tja, uiteraard doet zoiets deugd. En ja, ik heb respect voor de realiteit dat ook die man staat op discretie. Maar – en dat mogen de lezers gerust egoïstisch vinden van mij – dat helpt mij geen zier vooruit.

Toch bedankt!

 

OOK GOEIEMORGEN

Er zijn hoofdredacteurs die probleemloos een halve pagina kunnen vullen in een zondagse krant. Neem nu bijvoorbeeld Pascal Kerkhove die gisteren (28 juni 2020) het had over haat en haten. Een onderwerp waar hij duidelijk niet de minste ervaring in heeft. Nu ja, wat beleefde die man om iets of iemand echt te moeten haten?

Dat hij bovenaan, in datzelfde artikel, aankondigt het niet over mondmaskers te zullen hebben maar anderzijds 17 van de 46 lijntjes het wel degelijk over mondmaskers heeft, bewijst voornamelijk dat Pascal zomaar wat uit zijn klavier lult om toch maar een tekst te kunnen publiceren.

Arm Vlaanderen, denk ik dan maar.

                                                                       

VOLGENDE WEEK

Komende maandag breng ik het eerste deel van de werking tussen politici en hun directe medewerkers. Daar zitten soms rare combinaties tussen. Medewerkers die hun loonheer niet het minste respect betuigen en zelfs publiekelijk desavoueren maar toch in dienst blijven of politici die weet hebben dat hun politieke rechterhand in de kas graaide maar hen niet de deur durven te wijzen omdat die medewerker teveel slechte daden van zijn broodheer kent.

Tja, schreef ik vandaag reeds ‘Arm Vlaanderen’?

 

DIT WORDT EEN RAMP !

Ik hou mijn hart vast voor de Vlaams kust als woensdag 1 juli – ofte overmorgen - een enorm grote hoeveelheid volk de stranden zal bestormen.

Toen ik zondag van De Panne kwam, stopte ik in Nieuwpoort aan de Kaai. Nog nooit zag ik de restaurants daar zo vol als gisteren.

Ook de restaurants hebben hun prijzen geïndexeerd dankzij Corona. Gemiddeld 7 % is erbij gekomen t.o.v. vorige jaar. De consument merkt niks van de btw-verlaging. Integendeel!

Maar het geld is beschikbaar en de mensen zijn lang genoeg in hun ‘kot’ moeten blijven. De minder gerealiseerde omzetten (en winsten) van de laatste drie maanden zullen snel zijn weggewerkt. 

Eindconclusie: het is weer eens de gewone consument die het kind van de rekening is die hij betalen zal!

 

OCHARME TOCH, LYDIA PEETERS

Het zal inmiddels zowat 41 jaar geleden zijn dat ik het idee voor een vermindering van het aantal verkeersdoden en de opstart van de BOB-campagne begon te ontwikkelen. Doordat Het Laatste Nieuws mij – overigens ten volle onterecht en ten zeerste voorbarig – als een heuse crimineel betitelde op haar voorpagina stelde ik het pas dik twaalf jaar later voor aan het publiek. Van toenmalig minister van Verkeer Coëme kreeg ik een schrijven waarin hij me feliciteerde met het idee waarop hij het prompt stal en aan het BIVV gaf. BIVV, later VISA genaamd, dat het idee naar de knoppen fietste.

Beste mevrouw Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, als ik de cijfers van 2018 vergelijk met die van 2019 dan lijkt het toch wel op huilen met de pet op, nietwaar?

42 verkeersdoden meer in 2019 dan het jaar daarvoor! Salut mein ratje, zouden we in Gent zeggen.  42 doden, dat is 7 % meer mensenlevens die verloren gingen in/door het verkeer dan in 2018. Ik heb het hier dan nog niet eens over de pakweg 10 zwaar gewonden en de 120 lichtgewonden per etmaal, per dag en nacht! Dat komt overeen met (schrik maar niet, beste Lydia) één gewonde door een of ander verkeersongeval om de elf minuten!

En dan heb ik het nog niet eens over de files die er na de zomer weer veelvuldig zullen zijn. Files waarvan de overheid, daarin gesteund door de media, het niet zullen hebben over de daadwerkelijke lengtes van de files maar over pakweg één derde daarvan. Boerenbedrog van de bovenste plank, nietwaar mevrouw de minister. Als men in dit apenland aan de Noordzee spreekt over een file van twaalf kilometer tussen Aalst en Brussel dan staan er in werkelijkheid drie (en niet één) rijstroken in die file. Dus is de file dan zesendertig kilometer lang. In geval van een weg met twee rijbanen is dat dan vierentwintig kilometers fileleed.

Maar ja, Belgische politici, en al zeker die van de blauwe partijen, ze luisteren nooit naar iemand met oplossingen als die geen blauwe partijkaart heeft. Ergo, mevrouw Peeters, laat mij maar grijnzen bij elk fileleed. De oplossing van het fileprobleem neem ik wel mee in mijn graf.

Al eens berekend, mevrouw de minister van Mobiliteit hoeveel een vermindering van de files van 25 % binnen de zes jaar, van 60 % binnen de tien jaar en van 90 % binnen de vijftien jaar minder zal kosten aan onze gemeenschap?

 

IS HET ECHT TOEVAL OF . . . ?

Weinig automobilisten zullen er hebben op gelet en onze dagbladschrijvers moeten erover zwijgen maar tijdens de hele coronacrisis stond de prijs aan de pomp zowat 16 tot 18 % goedkoper dan op heden, nu mensen opnieuw hun auto volop gebruiken.

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . ik ben blij in het dorp Wenduine te wonen waar mensen zich goed voelen als ze een ‘goeie dag’ krijgen toegewenst door de medebewoners. Waar op donderdagochtend, op een prachtige marktplein de wekelijkse markt doorgaat.

Ze hebben er ‘nen rare inwoner’ bij gekregen in Wenduine. Zien hoe dat afloopt.

Hoe dan ook, geachte lezer en waarde lezeres, bij leven en welzijn, dank dat u er ook deze week was. Vanaf volgende maandag (6 juli 2020) zijn we er weer, en tijdig. Op maandag 13 juli volgt dan een merkwaardige editie.

En volgende week is Joske Vermeulen junior er weer. Die heeft heel wat te vertellen.

 

BIJNA VERGETEN !

Oef, ik was het echt bijna vergeten. Gelukkig kreeg ik een telefoontje terwijl ik mijn teksten aan het plaatsen was op de website. Oef dus.

Neen, de heren Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Philip Van Volsem, zijnde de vijf raadsheren bij het Hof van Cassatie die ik hier al vijf maanden lang elke week mag beschuldigen van – nota bene bendevormend – schriftvervalsing te hebben gepleegd, hebben zich nog steeds niet verontschuldigd. Maar dat deed ridder Jean de Codt, hun voorzitter, al evenmind.

Ik blijf derhalve bij mijn cijfer van 3 % niet corrupte magistraten. 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 22 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


OPEN BRIEF AAN PIETER LESAFFER

Geachte heer Lesaffer,

Mag ik u aanspreken met Pieter? Wij zijn wel onbekend bij de ander edoch had ik dit weekend in uw krant de indruk dat u – net als ondergetekende – niet houdt van censuur of (o.a. politieke) druk binnen de media. U had het over de VRT; ik heb het hier over de media in het algemeen, de dagelijkse krant in het bijzonder maar inderdaad, de VRT doet zeker mee om de Belgische titel weg te kapen.

Niemand leest me . . . zo zegt (grijns) iedereen. Waarom elke week dan meer dan duizend mensen (het gemiddelde van) 18’44’’ hun tijd besteden op www.stropken.be zou zeer mijn vraag kunnen zijn.

Ik ben zondagavond gaan eten in een goed restaurant rechtover het Oostendse casino. Met de gastheer had ik het over de vrijheid van de dagbladpers. Iets wat ik vorige week ook deed in het Nederlandse grensstadje waar ik, telkens ik erheen ga, het standbeeld van Martinus Nijhoff groet. Ik sta er eventjes stil en spreek hem aan. Zou hij weten dat ik nog bijna dagelijks zijn zevende en tiende edities gebruik uit respectievelijk 1956 en 1976? Martinus Nijhoff, mijn trouwste reisgezel die me nog nooit verliet, die me nog nooit met de rug tegen de muur zette of een mes in de keel stak.

Neen, beste Pieter, ik ben (nog) niet rijp voor een of ander gekkenhuis. Ik ben een burger die door de media bewust compleet links (en rechts) wordt genegeerd.

Zeg nu zelf, als ik vijf maanden lang, de namen publiceren mag van Berneman Sidney, Bloch Alain, Frances Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip dan doe ik dat niet zomaar. Ik geef het toe dat ik hoop dat – just one day and not at the white cliffs of Dover where we are listening to the song that we’ll meet again – één krantenjournalist (die naam waardig) het cordon doorbreekt en mijn toch wel ongelooflijke (maar waar gebeurde) ervaring overneemt. Vijf topmagistraten - elk raadsheer bij ons (hoogste) Hof van Cassatie - die, nota bene bendevormend, schriftvervalsing pleegden zodat het mij onmogelijk kon zijn aanwezig te zijn ter zitting!

Dit is niet een of andere onderzoeksrechter die vergat zijn handtekening te zetten waardoor een 19-koppige drugbende volledig vrijuit ging. Deze criminelen zijn de top van onze instelling die het RECHT moeten doen zegevieren! Vraag is . . . welk recht, wiens recht?

Ik hield eraan, beste Pieter, u aan te spreken in deze. Laat ons elkaar geen blauwe bloempjes toewerpen of Liesbeth (Van Impe?) noemen. De kans dat u de toestemming krijgen zal van haar of van Thomas Leysen om – zonder uw C4 te krijgen – over die vijf magistraten de waarheid te publiceren, ligt procentueel lager dan het Contadorgetal. Bij mijn weten was dat 0,000 000 005 %.

Laat mij u een Coronavrij leven toewensen. 

Oh ja, mijn nummer is nog steeds 0468/57.08.29.

  

SIGRID KRAAG VINDT DAT . . .

. . . de Nederlanders nieuw leiderschap nodig hebben? Tja, beste Nederlandse politica . . . !

In jullie zuiderlijk gelegen apenbuurland weten onze politici niet eens met welke van de 26 letters van ons alfabet het woord LEIDERSCHAP begint! Dat was dan ook de reden waarom de verwerking van Covid-19 de meest totale ramp was sinds de aanstelling van koning Leopold I 190 jaar geleden.

 

ZE ZIJN WEER VERKEERD BEZIG

Bij KVO zijn ze de supporters weer gek aan het maken. Het bestuur verkondigde vorige week dat ze het systeem Liverpool gaan introduceren bij het kleine edoch sympathieke kustploegske.

Nou, ik heb er eens mee gelachen. Het systeem Liverpool klopt enkel met een coach als … Júrgen KLOPP.

Ik heb er geen goed oog in.

 

LEZERSREACTIE

Ik heb nogal wat boeken allerlei. De laatste vier maanden – sinds ik weet dat ik verhuizen moest – stak ik er heel wat in die leuke boekenboxen die je in Oostende op meerdere plaatsen kan zien en waar mensen gratis boeken kunnen lenen om te lezen en dan terug te steken. Telkenmale schrijf ik vooraan dat dit boek(je) aangeboden werd door www.stropken.be.

Een week geleden ontving ik onderstaande mail.

 

Dag Mijnheer Roger,

Vanmorgen stond ik aan de Place Marie-José te wachten op een sms van
Johan, en zag ik het boekenruilhuisje.
Ik loop geen enkel huisje voorbij zonder de boeken even te herschikken
en de titels eens te lezen.
Daardoor vond ik jouw boek 'beleggen voor dummies', net wat ik momenteel
nodig heb.
Door je verwijzing naar
www.stropken.be kwam ik op die site en jouw
mailadres.

Je website is als een geheime grot die plots voor je opduikt,
verrassingen, verwijzingen, teksten,...
Ik weet niet wie je bent, maar het intrigeerde me wel.
Ik zal zeker bij tijd en stond even een kijkje nemen, inspiratie op
doen, misschien reageren.
Weet jij wie ik ben ? Misschien kennen we mekaar wel, maar leg ik het
verband niet.
Hartelijke dank voor het boek,
en vriendelijke groeten,


Vera Boydens / Raversijde.

Tja, van zoiets word ik echt stil en sta dus met mijn mond vol tanden.

 

DE HYPOCRISIE VAN BART TOMMELEIN

Burgervader Tommelein (Oostende) verweerde de opening van een discotheek in de Langestraat met zijn aanwezigheid. Verder was daar geen kat te bespeuren maar voor blauwe partijgezinden kan zoiets bij Bart.

In de bibliotheek- een ruimte vele malen groter dan de Langestraat tussen het Monacoplein en de Madridstraat – komen op een uur tijd hooguit 25 mensen. De veiligheidsmaatregelen daar zijn ongelooflijk (mondmasker verplicht, handgel verplicht evenals het dragen van een boodschappenmand.

Te gek om los te lopen dus. Al zeker als je vaststelt dat, op een willekeurige weekendavond, er in dat stukje van de Langestraat minstens 2.500 uitgaanders als een sardien in een blikken doosje zitten samengeprangd. Ze omhelzen mekaar, kussen elkander, drinken van elkanders’ glas . . .

Maar ja, in die Langestraat bevindt zich het bevriend horecacafé van de allochtone vriendjes van burgemeester Bart . . .

Doe jandorie zowel de bib als de tien dienstencentra open, verdomde hypocriete burgemeester.

 

HET IS OPPASSEN GEBLAZEN

Geloven in het toeval, dat doe ik al lang niet meer.

De voorbije twee weken bezocht ik een aantal horecazaken aan de kust. Ik mag gerust stellen dat het nog steeds huilen met de pet is. Behoudens in uitgangsbuurt Montmartre zijn er weinig mensen. De cafébaas die 40 % van zijn omzet draait als dezelfde periode vorig jaar mag tevreden zijn, heel tevreden. Bij onze frituristen kenden ze vorige zondag de eerste ietwat normale recettedag-

Er zijn ontzettend veel kroegen waar de baas rijker werd door de dagelijkse staatsvergoeding van 160 euro te krijgen. Als je geld verdient door niet te werken, dat is steeds een fout signaal.

Wat ik nog nooit beleefde was de realiteit dat zowel kroegbazen als hun personeel veelvuldig Alzheimer kregen. Ik leg het even uit.

In amper tien dagen bezocht ik acht verschillende horecazaken aan de kust. Bij één ervan bestelde ik een wafel met suiker. Jawadde . . . 4,50 euro maar soit, ik had een goeie zaak gedaan en wou me zelf eens verwennen. Het was zestien jaar geleden dat ik een Brusselse wafel kocht. Ik zat op het internet en bleef maar wachten op het wisselgeld van een halve euro op het briefje van vijf dat ik had gegeven.

Na veertig minuten vertrok ik. Echter niet zonder eerst de baas te vragen of ik die vijftig cent mocht ontvangen. “Oh, heb ik u dat nog niet terug gegeven?”. Tja . . .

Amper tachtig meter verder maakte ik het volgende mee. Ik bestelde een koffie en betaalde onmiddellijk met een briefje van vijf euro. Waarop ik 2,30 euro terug kreeg. Een half uur later bestelde ik een cola zero. Ik legde een briefje van vijftig euro op de tafel maar dat nam de roodharige dienster niet op. Iets dat ik al raar vond. Nog een half uur later en nadat ik haar al tweemaal had gewuifd met dat geldbriefje, verliet ik de zaak. Uiteraard passeerde ik eerst langs de kassa. “Dat is dan 5,30 euro” zei ze terwijl ze me een kassabon met dat bedrag op gaf.

“Mevrouw, die koffie heb ik u reeds betaald met een briefje van vijf waarop u mij 2.30 euro terug gaf”.

“Juist ja, het is ook zo druk”. Verontschuldiging kwam er niet. En ja, ze had het heel erg druk gehad om te praten met haar kind en echtgenoot.

In het café waar ik tot vorige week ging internetten en de kranten lezen kwam ik dan het volgende tegen.

Ik bestelde achtereenvolgens een koffie, een cola zero en twee Cristalletjes van elk 33 cl.

Totaal 9,20 euro. Ik betaalde met een briefje van tien euro. Ook hier wachtte ik 31 minuten tot de cafébazin weer in de zaak verscheen. Waarop ik vroeg of ik geen geld te goed had.

Tja, er komt al de helft minder volk in de horecazaken i.v.m. dezelfde periode vorig jaar maar door deze Alzheimerse werkwijze gaan klanten nog sneller weg blijven. 
                     DIEN IK HEM NOG VOOR TE STELLEN?   

Gerard Van Noten

4 minuten · 

GEDOOGZONES
Kom ik nu pas terug van het OLV AALST en wat zie ik daar aan de buitenkant? Een zone volledig buiten het ziekenhuis waar duidelijk op staat "Rokers gedoogzone". Ja dat begint nu inderdaad ferm in de mode te komen. Zo heeft men in de grootsteden ook zulke zones, maar dat zijn dan "Criminele gedoogzones". Die zijn dan natuurlijk onderworpen aan bepaalde regels, men zou bijna kunnen zeggen, een "statuut".
Nu ga ik even een tussenstop maken met betrekking tot de definitie van de term "racist" of liever gezegd het gebrek aan definitie. Deze term is daarbij reeds zodanig uitgehold dat het nog enkel kan vergeleken worden met het klassieke niets zeggende "motherfucker". Wel te verstaan, dat het "racisme" volgens bepaalde machtige kringen van "cultuurbarbaren" (lees linkse cultuurverraders) zich enkel limiteert tot de bubbel (corona-taal) van de blanke (of witte) "homo sapiens". Alle andere cultuur- en kleurenbubbels zijn hiervan gevrijwaard.
Terug naar die beroemde "gedoogzones"! Wat is een "gedoogzone"? Een zone waarin bepaalde feiten of gedragingen oogluikend worden toegelaten. Zo is de "criminele" gedoogzone per definitie verplaatsbaar en is inherent een constante eigenschap van de niet-autochtonen, niet-christelijken en ander verfoeilijke sujetten, buiten zij die ofwel niet gehoorzamen aan de wereldreligie, de Islam, ofwel blank (wit) van huidskleur zijn. Voor hen geldt die "gedoogzone" niet en wordt deze groep automatisch gerangschikt onder de "racisten", waarvoor -ondanks het gebrek aan definitie- géén gedoogzone kan of mag bestaan.
Voor sommige blanken (of witten) wordt die gedoogzone op crimineel vlak WEL toegepast en dan vooral wat betreft het witwassen (sorry voor de term), gepleegd door de witteboord criminelen ofwel de verkochte linkse beleidsmensen, alhoewel men niet juist weet waar het eerste begrip begint en het tweede eindigt. Deze "blanke" bubbel, ondanks niet vallende onder de ongedefinieerde noemer van "racisme" is duidelijk een concept dat de uitzondering is die de regel bevestigt.
Deze uitzonderingsregel en "bubbel" van criminaliteit (want het pogen een beschaving te vernietigen is "genocide", dus een crimineel feit), kent grote namen zoals Bart Somers, Karel De Gucht (zit in twee bubbels, ook die van het witwassen) Marc Van Ranst, Peter Mertens, Pascal Smet en andere Verhofstadts (niet-limitatief dus). Internationaal mag men er nog eens Macron, Merkel, Rutten, enz…, bijrekenen. Zoals U ziet, niets dan goed volk.
Al de anderen, het "plebs", wij dus, zitten in de bubbel die de (wederom) ongedefinieerde definitie van "racisten" kent. Ons enig recht is om te aanvaarden dat onze cultuur vernietigd wordt, onze rechten teniet gedaan, allerlei lijfelijke criminele feiten op ons volk gepleegd worden, met één groot recht "ZWIJGEN"!!!
Te dien einde heeft de politieke kaste het stoffelijk overschot van "Torquemada" bovengehaald en via mentale "klonering" bepaalde -door haar- als "neutraal" bestempelde mensen en organen aangeduid om aan "Fact-Checking" te doen. Wat betreft o.a. Facebook, zijn dat de gekende zéér neutrale redacteurs van de Knack, die zoals we allen weten, hun onafhankelijkheid in het schrijven en publiceren hoog in het vaandel houden.
Sommige van die absoluut objectieve medewerkers zijn alom beroemd en hun woord kan sowieso niet in twijfel getrokken worden. Ik citeer o.a. Bert Bultinck, Dirk Draulans en Othman El Hammouchi, jonge denker, moslim en Vlaming (volgens eigen zeggen). Deze laatste is zoals wij eveneens weten, een vurige aanhanger van de Sharia (enig geldig rechtssysteem, natuurlijk) die zelf zover gaat en stelt dat zijn eigen dochter zware problemen zou krijgen indien ze zonder hoofddoek op straat zou komen. Dus een bewezen weldenkend en cultureel progressief iemand, vanuit wiens mond wij enkel correcte en juist bevonden zaken kunnen verwachten.
Deze ploeg zal er dus over waken dat enkel nog het juiste en correcte nieuws op de sociale media zal gepubliceerd worden in afwachting van de Europese wetgeving terzake waar wij allen wegens het spreken van de waarheid kunnen en zullen veroordeeld worden. Inderdaad, "Juist en Correct" zijn zeker géén synoniemen van "waarheidsgetrouw". Dit hoeft ook niet, daar het hoofddoel is de domme massa onder controle te houden, haar de "facts and figures" te onthouden, tot zij het aan der lijve zal ondervinden waarna dit dan ook in de rubriek "varia" van de "main-stream" media zal verschijnen als het al niet eenvoudigweg verdonkermaand wordt. Als ik enkele feiten mag opnoemen die vallen onder het verzwegene en door de "Fact Checkers" als niet bestaande beschouwd, dan is dat wel de vroegere slavenhandel van de Arabieren t.o.v. de "negers" (excuus voor de term, maar zo werd dat vroeger gezegd en geschreven), waardoor miljoenen het leven lieten, de Armeense genocide, niet voorzien in de "negationisme-wet", want lichtjes anti-Turks (stel U voor, want een schande), de dagelijkse verkrachtingen, bastonades en vernielingen, buiten (natuurlijk) deze die al te veel opvallen zoals de rellen in de grootsteden, enz… . Maar dit is de schuld van de al te gretige reporters die ter plaatse komen en dit buitensporig geweld op de dagelijks lobotomiserende nieuwszenders verspreiden. Maar géén nood; aan alles is een mouw te passen; het waren "verwarde" jongeren, door ons (ongedefinieerde) racisme aangespoord tot wanhoopsdaden. Als het dan nog niet lukt om de attentie te verplaatsen, kunnen zij zich focussen op één of ander standbeeld van een moreel beschamend personage zoals Leopold II, of Winston Churchill. Zij die afbreken hebben géén tijd om aan iets anders te denken. Weeral dat gewonnen!
U ziet, alles komt op zijn pootjes terecht en onze "bubbel" is en blijft schuldig dankzij de neutrafact-checkers van deze objectieve maatschappij.
Waarde landgekloten, nu stop ik er mee en ga mij een sandwich kopen. Allé de Snackbar!!!

 

 

 

HET WORDT EEN COMPLETE RAMP

Corona


is de afkorting van 

CLOTE ORGANISATIE REGERING OVERTUIGT NU ALLEMAN

De horeca is nu weer open. Voor de gewone volkse kroegbaas is er geen of erg weinig verschil tussen gesloten zijn of weer open zijn. De mensen hebben angst om op café te gaan, ze blijven liever letterlijk in hun kot.

Ik ging vorige week in veel volkscafeetjes iets drinken. Ik ga hier geen namen noemen maar cafés waar vroeger vanaf 10 uur al twintig mensen zaten, moeten het nu doen met amper vijf: Vijf alleenstaanden die om half elf aan de derde pint zijn begnnen.

Die alleenstaanden worden, langzaam maar zeker, het grote probleem van een euregio als Vlaanderen. Geen politicus die het opmerkt, laat staan het aanvoelt.

Anderzijds – en wat een enorme tegenstrijdigheid is me dat! – vinden we in datzelfde oostende op vrijdag- en zaterdagavond tussen de 2.000 en de 2.500 jeugdige uitgaanders in de wijk Montmartre.

Johan Weckhuyzen

 

In DS van vrijdag 12 juni schreven Jan-Frederik Abbeloos en Simon Andries een artikel met als titel “Chaos in de politieke cockpit”. Ik schreef, zij het met andere woorden, krak hetzelfde reeds eind maart. Ik kort Corona dan ook af als Clote Organisatie Regering Overtuigt Nu Alleman.

Ik weet niet of de heren Andries en Abbeloos al ooit in de cockpit van een vliegtuig kwamen. Dat is, in oppervlakte, een eerder erg beperkte ruimte. Hoe men daar ooit negen ministers van volksgezondhei in propte . . . is iets dat ik niet begrijp. Een dertienkoppige ruziemakende regering is dan sowieso al iets dat zulk vliegtuig moet doen crashen.

Drie maanden lang verliep werkelijk alles op de slechtst mogelijke wijze 

 

NIEUW SPEELTJE . . .

. . . voor Jef Vermassen. Na vier jaar elk jaar opnieuw in de belangstelling zichzelf in de mediabelangstelling te hebben gebracht met zijn – inmiddels compleet onnozel gebleken – Bende van Nijvelverhaal, heeft de advocaat uit Lede begrepen dat hij uit een ander vaatje moest tappen.

En zie, net op tijd komt de Maddie McCangeschiedenis hem ter hulp.

Ik ga hier niet dieper op in. Laat me stellen dat Vermassen de toneelauteur is die geen afscheid nemen kan in schoonheid.

Waarvan akte!

Inmiddels vond men een foto terug die plots wel belangrijk kan zijn. Na dik 35 jaar?

 But my lips are sealed, believe me.

 

CORONA-OVERTREDERS

Het zijn er teveel om op te noemen, mensen met een voorbeeldfunctie die letterlijk hun voeten veegden aan de maatregelen ter bescherming van de burgers tijdens deze vreselijke tijd.

Van over de dochter van Goedele Liekens die met de P-plaat van mama ging fuiven waar het niet mocht over de echtgenoot van Gwendolyne Rutten, toen nog voorzitster van de Open Vld over prins loraiz en de couturier van Mathilde (koningin). Bij de OPEN VLD zitten overigens de meest arrogante zakken dienaangaande. Waarom Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters niet met de trein maar met het vliegtuig van Brussel naar Antwerpen vlloo

 

WIE OOK ZIJN BEST DOET OM DE MEDIA TE HALEN

. . . is André Hazes junior.

Met een uitspraak als “Iedereen mag weten dat ik een klootzak ben” bevestigt hij twee dingen. Ten eerste dat hij inderdaad een klootzak is en ten tweede dat hij niet van plan is om daar enige verandering in te brengen. Anders had hij gezegd “Iedereen mag weten dat ik een klootzak was”

Nu maar afwachten met wie hij zijn vrouw straks bedriegen zal.

 

 

 

 

STIJN DE PAEPE

 

Moderne rederijker woensdag 17 06 2020

 

Sophie’s choice

 

Snuffelronde? Opgeschort.

Er is weer een nieuw record

In dit prachtland waar surplacen

Tot een kunst verheven wordt.

 

Stilaan gaan we op de fles

en geen hond springt in de bres.

Men beperkt zich dan maar tot

om beurten kijken naar Wilmès

 

VRIJE TRIBUNE

Of het nu een kritische Sinjoor, een Gentse hoogleraar met een uitgesproken pro Europa-mening, Johan Van Biesen die een jaar geleden een meesterlijk stuk schreef over armoede in onze scholen, of het is Jan met de pet (genaamd Gerard Van Noten) . . . op www.stropken.be kan elkeen de eigen visie bekend maken.  

Wij publiceren, grijns, zelfs interviews met politici, of dat nu een burgemeester, een volksvertegenwoordiger of een minister is in een (al dan niet9 klote noodregering! Het voordeel - van dit enig echt vrije en onafhankelijk medium - is dat ik geen enkel akkoord diende te maken om de waarheid te mogen publiceren; niemand kan ervoor zorgen dat die waarheid wordt genegeerd. Zoiets lijkt, anno 2020, een voorhistorisch iets te zijn.

En neen, makkelijk is het geenszins, laat staan dat alles meestal vlot verloopt. Waar elke nieuwsbrenger verplicht is te luisteren en de bevelen van haar/zijn broodheer te volgen . . . voel ik FREE AS A BIRD IN THE AIR THAT I BREAD! Dat – sinds het begin van de industriële revolutie – onze lucht in steeds stijgede mate bezoedelde, is betreurenswaardig. Het geschenk dat Die van Hierboven de mensheid schonk, is al lang te verrot om nog gered te kunnen worden. God, geld en gat zijn al een halve eeuw niet langer de beheerders van ons dagelijks leven. God had teveel dienaren die de verkeerde weg opgingen en ‘het gat’ devalueerde sterk in waarde. Geld, en de daarmee gekochte macht beheersen het heelal. 

Deze site is het enige vrije middel in Vlaanderen om de eigen mening te verkondigen zonder dat er een politicus of politieke partij achter zit. Ik ben blij dat het aantal lezers langzaam maar zeker de hoogte in kruipt. Het had allemaal veel sneller kunnen gaan maar dan had ik concessies moeten aangaan, dan had ik mij moreel moeten verbinden om niet te schrijven, om niet te publiceren wat dient te worden vrijgegeven aan het volk opdat die daar gewoon recht op hebben.

Nogal wat reacties op mijn artikel over de ontmoeting in Martinus Nijhoff-city vielen mij vorige week ten deel. Tot mijn verwondering ook van lokale broodschrijvers van zowel Medialaan als Mediahuis.

Ik blijf hopen op die ene columnist die de steunpaal wil zijn

COLUMN Corona, meevaller voor brexiteers Hendrik Vos

Kort na de middag, precies vier jaar geleden, wandelde Jo Cox, een jong parlementslid, naar de bibliotheek in Birstall. In Market Street werd ze neergeschoten door een Brit van vooraan in de vijftig. Het was een week voor het fameuze Brexitreferendum en Cox voerde fel campagne om in de Unie te blijven.

 ‘Britain first’, riep de moordenaar, en hij stak haar nog vijftien keer met een mes. Iedereen was het er meteen over eens: de man was geschift en warrig in het hoofd. Bij niet-blanke daders wordt zelden gedebatteerd over hun geestelijke toestand. Dan is het ­simpelweg moslimterreur of gaat het om een gemeenschap die zich niet aanpast.

We hadden niet op George Floyd moeten wachten om het debat te voeren over dubbele standaarden en snelle oordelen, of over de vanzelfsprekendheid waarmee mensen in vakjes en rubrieken belanden. Het is de subtielste en venijnigste vorm van discriminatie en ongelijke behandeling. Ze is alomtegenwoordig.

 ‘Britain first’, de kreet van de moordenaar en die van veel brexiteers, komt er als brandversneller bovenop. Als Britten eerst komen, staan anderen op de tweede plek. Of de derde. Of de laatste. Er is een rangschikking, zowel binnen als tussen landen, met ware Britten telkens ­bovenaan. In een Europese Unie met veel lidstaten is niemand eerst. Daarom willen brexiteers eruit.

Partijen die het eigen volk voorrang willen geven, zijn wereldwijd populair. De vraag is of hun beleid in het belang is van degenen die ze pretenderen te verdedigen. Plusminus alle experts vinden de Brexit een dwaas plan waar geen Brit bij wint. Michael Gove, intussen Brexitminister, was die discussie beu. Een week voor de moord op Cox meldde hij dat de Britten genoeg hadden van experts, met hun studies, nuances, kanttekeningen en reserves. Mensen kunnen voor zichzelf uitmaken wat het best is. Premier Boris Johnson is een ­grote supporter van die theorie.

Boris­-Weet-Het-Beter weigerde wekenlang maatregelen te nemen tegen het coronavirus en bleef mensen enthou­siast de hand schudden. Toen hij zelf lelijk begon te hoesten, kwam de reality­check, meteen gevolgd door de zware lockdown. Belgen mogen­ klagen over prullige powerpoints, het lot van tweedeverblijvers of de verdeling van tienrittenkaarten, maar het is klein bier naast de owngoals van Johnson. Die komt ermee­ weg omdat hij ze met flair maakt, dat wel. Britten vinden dat charmant. Wie intussen het Kanaal oversteekt, moet nog altijd veertien dagen in quarantaine en winkels gingen er pas gisteren aarzelend weer open.

Geen ander land zal een zwaardere economische krimp kennen, voorspelt de Oeso (De Standaard 13 juni). De confrontatie met de feiten is hard. Dat zal niet anders zijn met de Brexit. Veel Brexitkiezers wilden geen arbeidsmigratie meer, maar de realiteit wringt tegen: buitenlandse verpleegkundigen waren nodig om Johnson in leven te houden op intensieve zorg en de quarantaine­verplichting is opgeheven voor ­buitenlandse fruitplukkers, want die zijn nodig om de landbouw overeind te houden.

Vier jaar na het referendum zijn we een paar premiers en verkiezingen verder. Het land is gespleten, de Schotten willen eruit, Noord-Ierland hangt er nog maar half aan vast en keer op keer is uitstel gevraagd. Op 1 februari verlieten de Britten de Unie, maar ­alleen op papier. In deze overgangsperiode is het Verenigd Konin­krijk er nog altijd­ onderdeel van. Toch is een on­vervalste, keiharde Brexit nu waarschijnlijker dan ooit. De Britse regering wil de overgangsperiode niet meer verlengen. Over een halfjaar is het dus zover: er komen controles aan de grens, vertragingen, paperassen en wellicht ook invoerheffingen. Minder inkomsten, meer werkloosheid, hogere prijzen en bevoorradingsproblemen zullen het gevolg zijn. Het belabberde coronabeleid is een meevaller voor de harde brexiteers, want hun enige kans om hun plannen door te drukken. De prijs van de Brexit kunnen ze immers wegmoffelen achter de corona­factuur.

Un train peut en cacher un autre­, staat er aan Franse overwegen op een bordje. Iedereen kijkt naar de eerste trein, maar de impact van de tweede kan groter zijn, vernietigender en van langere duur. Wat er met Cox gebeurde, is waanzin in zijn hevigste vorm. Maar de kreet van de moordenaar inspireert vandaag overal partijen. Het is een populaire vorm van nationalisme, gebaseerd op groteske zelfoverschatting, theatrale eigenliefde en een afkeer van experts die nuchter naar de consequenties kijken. Het is een giftige slogan, die een samenleving tot op het bot verdeelt, ongelijkheden uitvergroot en discriminatie voedt, tussen naties, tussen bevolkingsgroepen. En het meest cynisch van al: landen worden er helemaal niet beter van. Ze rijden er zich in klem.

Hendrik Vos doceert Europese studies aan de UGent. Zijn column verschijnt tweewekelijks op dinsdag.


WAAR BEGOT KOMT ISOLDE VANDAAN ?

Aan de Torhoutsesteenweg te Oostende, dichtbij het rond punt van het vliegtuig, bevindt zich de McDonald. Nu die terug open is, ga ik er (zoals vier maanden terug) opnieuw ’s ochtends vroeg heen om r te onbijte.

Tristan, de rechterhand van de eigenaar, is wel niet samen met Isolde maar nu heb ik een heuse Isolde ontdekt.

Isolde.van.den.eynde@pdgmedia.be zo noemt het niet onknap kind dat ik ontdekte als columniste in ONZE OPINIE

 

HET FAKENIEUWS IS NOG NIET OPGEBRUIKT

Hoeveel niet gerealiseerde beloftes, halve waarheden, hele leugens maar evenzeer diefstallen heeft de noodregering van WILMES II gepleegd? Doie het weet mag het hier komen vertellen.

Wie dacht dat de vaudeville rond de vijftien miljoen mondmaskers echt voorbij is, die kent onze politici niet. na de bestelling bij een Luxmburgs postbusbedrijfje voor een bedrag van 40.000,000 euro duurde het drie volle maanden vooraleer er een levering plaats vond. Land van herkomst/ VietnAM! Of all places:

Hoeveel die effectief aan de leveranciers hebben gekost, zullen we wellicht nooit ofte nimmer weten. De feiteloijke eigenaar is een palestijn

 

Nade ramp met van alles en nog wat (van testmaterialen tot en met de corona tracers-organisatie) is men nu begonnen om de mensen compleet gek te maken in de media. We zijn nu toe aa het Coronahoofdstuk over het redddende vaccin. Strafste verhaal is dat van de Britse faramareus AstroZeneca dat tegen oktober (da’s al over vier maanden!) een vaccin te zullen hebben dat daarenboven spotgoedkoop zal zijn. Geef toe, 2.5 euo per exemplaar . . . dat is nderdaad spotgoedkoop, Het is jandorie goedkoper dan die nondmasskers die te laat en te duur werden geleverd en die nu ook nog ongezond blijken te zijn. Lappe, alweer 40.000.000 euro in de vuilbak.

 

Voor mij mag er een organisatie komen waarbij ETHAN HUNT EN Elliot ness als enige taak hebben om alle bestellingen en alle betalingen i.v.m. Corona tot op het draadje uit te zoeken. Voor hi9nderd miljoen euro is de klus geklaard. Onbeperket volmachten

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN

Sluit ik deze niet echt vrolijke voorbije week af. Ik ga het rustig aan doen in mijn nieuw leuk, klein maar oergezellige verruimde studio op een boogscheutje van het Wenduinse strand, op een halve boogscheut van de tramhalte in Wenduine centrum.

Wenduine – zo leerde mij de bevolking hier de laatste maand – het kustdorpje met amper één kleine winkelstraat waar geen enkele inwoner ooit nog weg wenst te gaan.

Ik zal daarover eens een gesprekje aangaan met burgervader Wilfried Vandaele (N-VA) en dat hier volgende week publiceren.

Vanuit café Metro in (what’s in a name?) de Jokstraat waar je, op woensdag na, elke dag reeds vanaf 6.30 uur terecht kan, wens ik jullie allen een gezellige zomerweek toe.

Dit is het uniek cafeetje dat niet aan de haven is gelegen maar waar – zoals in de goeie ouwe tijd van een halve eeuw terug – de mensen elkander nog een goeie ochtend/middag/avond toewensen en waar ze ongezouten hun mening uiten.

I like it maar ik realiseer me ten volle dat je als cafébaas pas geslaagd bent als je perfect de gulden regel van de drie aapjes naleven kan. Dus, Myriam en Ronny, doe zo verder. 

MIJMERINGEN VAN MAANDAG 15 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


 

ALS MONICA HET KORT HOUDT . . .

Talentvolle Monica Moritz, rustende op haar verdiende lauweren, heeft vorige week – nog maar eens - mijn aandacht getrokken.

Op facebook stelde ze heel gevat en (grijns) kort: “Ik zal het kort houden: De Macedoniërs moeten zich excuseren voor Alexander, de Iraniërs voor Xerxes, de Italianen voor Caesar, de Egyptenaren voor Ramses II, de Fransen voor Napoleon, de Spanjaarden voor Cortes, de Arabieren voor Abdallah ben Said, de Portugezen voor Vasco Da Gama, de Nederlanders voor de boerenoorlogen, De Britten voor Koningin Victoria, de Chilenen voor Pinochet, en zo kan ik uren doorgaan. Ook over degenen die NU beter in eigen boezem zouden kijken.”

Heb ik nu een dichter bij huis gelegen naam gemist? Neen, dat is de stijl van Monica die de lezers de kans biedt hersenen te gebruiken. Ik heb haar steeds een intelligente Dame (met hoofdletter D) gevonden. Een dame die verdomd goede televisie maken kon.

Monica, when you come back?

                                                                                                                                            

 

IS HET NU TOEVAL DAT IK HIER NU PUBLICEER . . .

. . . dat ik op zoek ben naar een IT-er die ook nog weet hoe www.stropken.be internettelevisie kan realiseren? Of komt dat doordat ik me herinner hoe professioneel Monica Moritz te werk ging?            

Ben jij die virtuoos (vrouwelijk of mannelijk) die zich goed voelt in haar/zijn vel om de mensen wakker te schudden zodat ze zich realiseren dat een en ander best toch wel anders – en beter - kan in Vlaanderen?

Wil jij wekelijks een vijftal uren instaan voor de opname en de uiteindelijke realisatie en productie?

Rijk zal je er niet van worden. Maar daar staat best iets tegenover.

Je bent – hoe dan ook – jong (van hart). Jouw geloof in de leugens van onze politici staat op het juiste, lage pitje.

Klik gewoon links bovenaan op CONTACT en stel je even voor.

SAMEN MAKEN WE – ELKE WEEK OPNIEUW - IETS NUTTIGS VOOR ONZE VLAAMSE MENSEN.

Oh ja, voor alle duidelijkheid: onder VLAAMSE MENSEN verstaan wij evenzeer de allochtonen die hier werken! Racisten zijn niet welkom hier maar dat zijn allochtone profiteurs evenmin!

 

WIE DOORBREEKT DE STILTE ?

Dit weekend was ik in Nederland. We hadden daar, net over de grens, afgesproken en we wisten vooraf wat het thema worden zou. Twee Vlaamse journalisten en één Nederlandse mediaschrijver van boven de Moerdijk en . . . ondergetekende. Leuk terrasje dichtbij het standbeeld van Martinus Nijhoff, lekker eten en rijkelijk vloeiende, goed gekoelde witte wijn uit Zuid-Afrika.

Als ik het hierboven heb over journalisten dan dien je te weten dat ze alle drie tussen de 40 en de 60 zijn. Het zijn niet de nieuwe broodschrijvers die, al dan niet van in hun slaapkamer of van op de keukentafel, het internet afspeuren om ‘nieuws’ bijeen te garen.

We zouden het, nog maar eens, over de media hebben, de media vóór en de media na de eeuwwisseling.

Voor elk van hen was het niet te begrijpen dat een doodgewone burger maandenlang zowat elke week vijf namen van raadsheren van de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie voor de leeuwen kan gooien zonder dat die top van de Belgische magistratuur mij het leven nog zuurder maakt dan ze de laatste vier decennia al deden. En ‘voor de leeuwen gooien’ vonden ze alle drie zacht uitgedrukt.

Geef toe, geachte lezeres, waarde lezer, het is nooit gezien dat een burger vijf magistraten, week na week en dit al  dik vier maanden, publiekelijk kan beschuldigen van schriftvervalsing zonder dat daar een klacht tegen wordt geformuleerd. Dat die burger daar bovenop ook nog eens de betichting bendevorming aan toevoegt, vermindert de zwaarte van die schriftvervalsing geenszins.

Dat hun voorzitter, Jean de Codt de hele affaire negeert, is niet echt verwonderlijk. De magistratuur in dit land beschermt haar crimineel en/of oerdom handelende medewerkers! Daar bestaan – de laatste halve eeuw – honderden voorbeelden van. Dat de machtigste man binnen onze magistratenwereld ook nog ridder is, bewijst enkel dat de edellieden geen enkele moraal of waarde meer bezitten. Onze Nederlandse journalist herinnert zich nog dat, begin deze eeuw, de Rotterdamse procureur-generaal zich publiekelijk verontschudligde voor de criminele werkwijze van zijn ondergeschikten.

Hier dekt de hoogste magistraat, Jean de Codt, de criminele daden van zijn vijf raadsheren toe met – zoals mijn Nederlandse vriend-journalist het zo mooi verwoordt – de mantel der stilte!

Hier doen 87 Vlaamse volksvertegenwoordigers en premier Sophie Wilmès al evenzeer alsof hun neus bloedt . . . tja . . .

Komen we dan aan de journalisten, de schrijvers die ooit – zij het lang geleden – ene Emile Zola mochten kennen. Zola die, middels de krant ‘l Aurore het publiekelijk opnam voor Alfred Dreyfus.

De aanwezige schrijvende loontrekkende van NV De Persgroep wees mij op de quote die Jan Segers publiceerde dit weekend: “Het is nooit te laat om onrecht in te zien”: Waarop we het uitvoerig hadden over mijn favoriete Vlaamse columnist. Het is overigens verre van de eerste keer dat de heer Segers het had over het rechtzetten van onrecht en aanbieden van excuses. Helaas – althans voor mij – is hij met handen en voeten gebonden en mag hij het van Christian Van Thillo nooit hebben over het onrecht dat Het Laatste Nieuws mij aandeed op 23 april 1980.

Beide Vlaamse journalisten bevestigden dat er nooit iets zal veranderen zolang Pol Deltour de baas mag spelen over de journalistenbond. Vrijheid van pers, gemuilkorfd door de voorzitter van de journalistenbond. Wat een tegenstrijdigheid!

Het werd een aangename middag/avond maar ook hier was de enige conclusie dat ik zou moeten wachten op een medium dat de dans opent, de duivelsdans die mijn waargebeurd verhaal vertelt op de cover van haar krant of die het brengt op haar digitale nieuwssite. Elk van de drie – en er zit daar een heuse veelwedder tussen – journalisten zet geen euro in op het feit dat het verhaal over de bendevormende, schriftvervalsende raadsheren Berneman Sidney, Bloch Alain, Frances Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem ooit in een Vlaamse krant, laat staan op de VRT, te zien zal zijn.

In het buitenland is er zware interesse en wellicht moet ik maar de grenzen overtrekken. De media daar kunnen zich niet eens voorstellen dat zulke topmagistraten bendevormend aan schriftvervalsing doen.

Elk van mijn drie tafelgenoten is overtuigd dat - de dag dat ik het anders aanpak om mijn gelijk te krijgen - ik frontpaginanieuws worden zal en dat niet alleen in Vlaanderen of België. Tja . . . Moet ik dan echt mijn intenties realiseren om te bekomen waar ik recht op heb?

Het waren aangename uren die mijn gemoed even luchtten maar me geen millimeter verder brengen bij wat normaal zou zijn. Van Thillo en Leysen beschermen de criminele magistraten! Andrë Leysen, kon jij maar terug komen om eerlijke journalistiek terug te brengen.

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.

 

 

MEN BLIJFT ME MAAR . . . AANKLAMPEN

 

Er gaat geen dag voorbij of ik loop minstens één iemand tegen het lijf die me vraagt wanneer ’t Viooltje weer open gaat.

Tja . . . Ik zeg dat ik het niet weet waarna de ontgoocheling letterlijk van die mensen hun gezicht afdruipt.

Neem nu die ochtend op het terras van café Relais aan Petit-Paris toen twee vaste eters me aanklampten. Ook die twee samenlevenden diende ik te ontgoochelen. Beide hopen op 1 juli maar met Tommelein als burgemeester . . . kan je niks voorspellen.

Lees heel misschien eens het item ACHTERLIJKE TOMMELEIN.

 

 

VOOR HEEL WAT LEZERS . . .

Zal het aangenaam vernemen zijn dat ik opnieuw teksten kan publiceren van mijn meest geliefde (moderne) rederijker, Stijn De Paepe. Niet dat de Oostendse bibliotheek terug open is en ik er De Morgen kon lezen maar wat je – om God weet welke reden burgemeester Tommelein ook bedenken kan – niet kan in onze bib, kan je wel in een of andere horecazaak.

Ergo: voor het eerst sinds het uitbreken van het coronagezeik opnieuw een DAGVERS van Stijn De Paepe.

 

LEOPOLD OPGEROLD

 

Hoe heilzaam ook

het wieden is

van ploerten die

in brons gegoten zijn.

 

Op school wat meer

geschiedenis

is essentieel

op langere termijn

 

IK HEB HAAR STEEDS GOED KUNNEN PRUIMEN

Barbara, zo heet ze. En neen, het is geen Barbara zoals die in het liedje waar Will Tura aanraadt om “Barbara te vergeten want ze verdient jouw liefde niet”.

Het is ook niet echt een vrouw waar je – tenminste als je hersens bezit en die ook nog gebruikt – snel voor past. Kleine Barbara Pas is een pittige madame wiens Vlaams bloed sterk door haar aderen vloeit.

Morgen stelt ze haar nieuw boek voor: Het Coronablunderboek! Zal zeker dik boek zijn.

Is evenwel evenzeer de politica die het niet heeft over de staatsschuld of die de moed heeft om het te hebben over criminele magistraten zoals die vijf raadsheren bij het Hof van Cassatie.

 

ONROEREND GOEDMAKELAARS & SYNDICUSSEN !

Ik ben begonnen aan een serieus dossier over immomakelaars en syndicussen. Amaai, er zit daar wat tussen hoor.

Bij deze doe ik een oproep naar lezers met minder goede ervaringen met deze – zogenaamd professioneel werkende – personen.

In september publiceer ik dan – verspreid over drie edities – dit dossier.

 

JUPILER PRO LEAGUE

En ja, het gezeik blijft maar verder duren. Ik bedoel het gelul over de komende voetbalcompetitie en het aantañ clubs dat er in eerste nationale zullen starten. Persoonlijk blijf ik bij mijn al decennialang gedacht: een competitie met twintig ploegen, zoals in de Britse Premier League. Geen play offs meer dus.

Heel die Play Offs vind ik oerdom. Is alsof men aan de start verschijnt van de Olympische maraton en na dertig kilometer de wedstrijd effe stil legt. Na een uur starten de twintig beste dan aan de laatste 12.185 meters met een gehalveerde voorsprong.

Tja . . . !

Nu ja, Dries  Mertens (Napoli( zal het worst wezen. Eind deze maand is hij einde contract en zo vrij als een vogel. Die zal pas poen pakken.

 

DAT IS . . . HEEL ERG MOOI !

Dat onze pretparken al evenzeer vreselijk stiefmoederlijk werden/worden behandeld tijdens de Corontijd is algemeen bekend. Onze klereregering houdt de pretparken nog dicht tot minstens 1 juli!

Maar zie . . . Plopsaland in De Panne zwiert de deuren deze week open voor het gezin van Sergio Molina Cabanillas uit Elewijt. De 32-jarige vader van twee kindjes is dodelijk ziek en heeft een laatste hartenwens: nog één keer z’n gezin meenemen naar het pretpark dat tijdens z’n kankerziekte erg belangrijk voor hem was. De specialisten zien hem het einde van deze maand niet te halen.

Uiteraard is dit een geweldige positieve publiciteitsstunt voor Plopsaland. Als ze dat gezin nu ook nog levenslang gratis toegang geven tot al hun pretparken . . . dan zal papa Sergio ongetwijfeld nog gelukkiger het leven kunnen verlaten.

’t Is maar een idee!

 

MONDMASKERVAUDEVILLE NADERT EINDE

NU DE BUIT BINNEN IS . . .

 

Dat onze kloteregering helemaal niks heeft terecht gebracht van de drie maanden waarin haar noodreregering hier alles regelde, is een publiek geheim. Al goed dat er geen negatieve punten mochten gegeven worden. Hoe dan ook: minder dan 0 (NUL) kan men in zo’n geval niet halen en dat was dan ook het eindresultaat na drie volle maanden niet opgeleverde beloftes, ontelbare leugens, veel te late (of niet geleverde) veiligheidsproducten, veel te laat ingevoerde contact tracers die dan nog op de verkeerde wijze werden te werk gesteld, . . . och kom, laat er mij maar mee stoppen want dit wordt geen romannetje maar een driedelige encyclopedie van misbaksels allerlei.

Dat de media de Luxemburgse leveranciers van 15.000.000 mondmaskers ook nog een forum gaven . . . is du jamais vu! En hun verhaal zit oh zo mooi ineen! Ze gaan zelfs een boete betalen ten bedrage van 5.500.000 euro. De stroop druipt er zo vanaf.

Hoe is het er in werkelijkheid wellicht aan toe gegaan? Ze wisten op voorhand dat ze die mondmaskers (die ze zouden hebben ingekocht aan 12.000.000 euro, all in) niet tijdig konden leveren. Dus berekenden ze bij hun leveringsprijs van pakweg 34.500.000 euro het bedrag van een eventuele boete. Zo kom je aan 40.000.000 euro.

Tel dus uit je winst: 40.000.000 – 12.000.000 – 5.500.000 = 22.500.000 euro pure winst. Daar kan je al eens 7.500.000 euro steekpenningen van betalen. Maar in die Luxemburgse (zo goed als) postbusfirma gaan ze die cijfers – en die steekpenningen – uiteraard nergens terugvinden want die gasten hebben in heuse belastingparadijzen hun moederbedrijf van waaruit alles daadwerkelijk wordt geregeld.

Het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie is – als dat er ooit zou van komen – dus geen oplossing. Feit is dat die firma hier – op de kosten van de Belgische belastingsbetaler en tijdens een moment van pure coronaproblematiek- en ellende zich schaamteloos stinkend hebben verrijkt. Dergelijk onderzoek zou overigens stoppen aan het dekseltje van de postbus en zou nooit de voordeur bereiken van de feitelijke eigenaar.

Rest me één, zij het meervoudige, vraag te stellen: welke ministers, en welke politieke partijen hebben zich hiermee schabouwelijk verrijkt met miljoenen euro’s? Of hebben ze het netjes onderling verdeeld?

Ik vrees dat niemand van de negen (9) ministers van volksgezondheid staat te springen om haar/zijn vinger in de hoogte te steken.

Wat een geluk dat de Belgen – en al zeker de Vlamingen – te laf zijn om te reageren.  

VRIJE TRIBUNE

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers weten inmiddels dat ik Gerard Van Noten regelmatig de kans geef om zijn ongecensureerde mening te publiceren.

Gerard heeft niet enkel een kijk op de ‘fratsen’ die in dit apenland geschieden. Hij kijkt ook ver over onze landsgrenzen heen.

Leest u maar hieronder;

OUR CIVILIZATION IS . . . “GONE WITH THE WIND”

Alles moet weg, want "racistisch"! Een klassieker onder de "Hollywood"cultfilms; "Gone with the wind", moet weg. Een episode van "Fawltytowers", nog een klassieker; weg verdomme, wegens "racistisch".
Beeldenstorm op de "Leopold II" standbeelden, want hij was een kolonialist en een racist. Ja ja, dat de Arabieren honderdduizenden zwarten in slavernij hebben gedwongen en overal ter wereld hebben
verkocht, telt niet mee; dit noemt men "commercieel genie", géén racisme, dus nu geen amalgaam maken hé!!

Dat Leopold II België groot gemaakt heeft, telt ook niet mee.
Dat wij allen het knietje moeten plooien alleen wegens onze geboorte als "Blanke" (sorry; "witte", want blanke zeggen mag ook al niet meer), is maar absoluut normaal. Wij die wensen te leven in vrede, de
uitspattingen, misdrijven en andere criminele feiten van onze gekleurde
medemens niet aanvaarden; "racisme" dedju!!! Stokslagen zouden we moeten
krijgen, te beginnen met 25 dagen "bak" alleen al als we onze voordeur op slot willen doen.

Wat is dat nu met al dat gebrek aan gastvrijheid?Daarbij, als wij schade hebben aan onze eigendom, onze ruiten
ingeslagen, onze voordeur kapot; eigen fout en absoluut "racistisch"!!!
Laat die gasten toch gewoon binnen, in plaats van alles op slot te doen.
Dat is toch pure discriminatie en racisme!! Eerlijke dieven,
verkrachters, moordenaars en erger buitensluiten, dit is gewoon niet te
doen, de mens onwaardig!


Somers die praktijktesten wil laten uitrollen voor de huur- en
aanwervingmarkt in tegenspraak met de strafwet is maar normaal. Dat dit
"uitlokken" heet en strafrechtelijk verboden is, deert hem niet. Als
Bart Somers niet meer de wettelijkheid aan zijn laars mag lappen, waar
gaan we dan naar toe? Dan zijn we wederom "racistisch" bezig,
natuurlijk. Dat eenieder doet met zijn eigendom wat hij wil; vergeet het
maar. Ok, dat staat beschreven in het EVRM, maar dat is maar een stuk
papier, enkel toepasselijk als de nood het hoogst is en de publieke
opinie ontstemt. Anders, weg met die vod, zoals Liesbeth Homans toen zei
over de Belgische vlag nadat ze het laatste kliekje van de fles wijn had
leeggedronken.
Bij de sp.a ook nog zo'n lumineus gedacht, ik citeer: "Vlaams
parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) vindt dat het racisme in het
Belgische voetbal hard moet aangepakt worden. Daarom komt ze nu met een
voorstel dat een club wiens supporters er zich aan bezondigen, de
wedstrijd moet verliezen.
Joepie, als we ons nu eens tijdens een belangrijke match verkleden met
een polootje van de tegenpartij en zoiets roepen als "stomme zwarte
aap", dan worden die mannen gediskwalificeerd en heeft onze ploeg
gewonnen (HaHa!). Dat socialistisch misbaksel heeft dat goed gevonden en
ik vraag mij af voor welke ploeg zij supportert.
Daarbij de opper-goeroe van de socialisten "Connard" Rousseau vindt dat
er excuses voor Congo moeten komen. Misschien kunnen ze daar dan de
belangrijke voetbalmatchen gaan spelen en dan wordt de uitroep "stomme
blanke" misschien ook als racistisch bestempeld.
Nu is in Engeland Boris Johnson ook zo'n beetje verbolgen, want vandaag
moeten de beeltenissen van "Churchill" het ook al ontgelden. Logisch
toch, die smeerlap heeft een enorme rol gespeeld in de oorlog en was
medeverantwoordelijk voor de overwinning van de geallieerden. Ja, in
zijn jonge tijd was hij niet mals voor de niet-blanken, maar ik heb
eerlijk gezegd zo'n donkerbruin vermoeden dat er bij een overgrote
(stilzwijgende) meerderheid van het volk exact hetzelfde gevoel heerst
in deze huidige onzekere tijden.
Ikzelf was eerder gematigd, maar nu begint dit bij mij toch ook even de
kop op te steken met sommige gevoelens enkel te verhalen mits afbeelding
van bommen, granaten, enz… zoals in de tekenverhalen van Kuifje (in
Congo!!??) bij kapitein Haddock als hij weer eens zijn teen stoot.
Binnenkort gaan we ons misschien nog moeten aanbieden bij het
Gemeentehuis om ons knietje op de grond te zetten en eed af te leggen
dat wij nooit ofte nimmer nog een klacht zullen neerleggen tegen een
gekleurde persoon, welke ook zijn misdaden zijn. Wie weet, aan de
snelheid dat de zottigheid evolueert is dit een pandemie geworden en is
daarbij zo onnozel nog niet; alles kan tegenwoordig! Er is géén limiet
aan de humane dommigheid, vooral als het van linkse kant komt, wereldwijd.
We gaan daar dus mee moeten leren leven, of niet??? Ik zou zeggen, "sta
op verdrukten der aarde en laat uw stem horen" en dan heb ik het wel
over de verdrukten, niet de allochtone en linkse verdrukkers.
Toch effe tijd dat wij ook een "statement" plaatsen. Is het dan niet het
knietje op de grond

 

 

TOCH EVEN AAN TOEVOEGEN . . .

Jullie weten dat ik – niet wellicht maar gegarandeerd – de criticus ben die het meest contact heeft met de bevolking. Ik snap niet hoe anderen dat doen. Soit, dat is hun probleem.

Deze week hebben mij wel twintig eigenaars (die uiteraard lezer zijn, net als jullie) het probleem aangekaart van het recht om hun woning te verhuren aan wie zij willen. Op een gegeven ogenblik zat ik met drie van hen samen in een  drankgelegenheid aan de kust en ja, ook daar was dat het gespreksthema. Geen van de drie zal verhuren aan allochtonen.

Laat mij u, voor alle duidelijkheid, geachte lezer en waarde lezeres, vertellen dat geen van de drie stemde op de partij die nog steeds vereerd wordt door in het cordon sanitaire te passen. Hoeveel maal per dag krijgen de kopstukken van het Vlaams Belang een orgasme nu dit item volop in de actualiteit staat’? Enne heu, dat was een puur retorische vraag! Er zat één bekend CD&V-er en twee puur blauwgekleurde aan tafel.

Tijdens een ander gesprek in Nieuwpoort, stelde iemand de vraag “Veronderstel dat je eigenaar bent van een appartement hier op de dijk. Je kan kiezen tussen een Belg die 1,850 euro netto per maand verdient en een allochtoon die 2.000 euro netto verdient in dezelfde maand. Wie denk je dat ik zal kiezen?”.

De vraag was duidelijk retorisch gesteld want hij gaf direct het antwoord: “Die Belg natuurlijk”:

Die hele problematiek – die er overduidelijk is – zal niet zomaar verdwijnen. Dat het zo ver is kunnen komen. Is uiteraard de schuld van de (vooral Vlaamse) politici. We hebben geen politici meer die durven vechten voor de Vlamingen. Wij bezitten in Vlaanderen evenmin de macht om ons eigen volk te beschermen.  

In Brugge ontmoette ik gisteren op terras twee andere lezers. Boezemvrienden die niet slecht in de slappe was zitten. Ook hier hetzelfde onderwerp. De ene zei “Ik laat het nog liever leeg staan” en de andere vertolkte het op een – althans volgens mij – ietwat heel bijzondere wijze. “Het appartement dat ik verhuur is ongeveer 200.000 euro waard. Veronderstel dat ik dat morgen verkoop omdat ik twee zakenvoorstellen kreeg, één van een autochtoon en een ander van een allochtoon. Waar zal ik vertrouwen in stellen?”: Tja . . . als je het zo stelt.

Uiteraard is het zo dat je niet alle allochtonen over dezelfde (negatieve) kam scheren mag. Evenmin kan je alle autochtonen over eenzelfde (positieve) kam scheren!

 

 

O N B E G R I J P E L I J K MAAR WAAR!

Jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, weten dat ik maar een simpele jongen ben. Niet echt een grote dommerik maar mijn arsenaal aan (grijns) diplomamateriaal is eerder miniem te noemen. Met een getuigschrift lager middelbaar kijk ik op naar al die experten in (God weet welke) –ologie of premiers met een diploma in zowel Communicatie als in Financiën.

Ik breng jullie hier haar eigen verhaal dat elkeen zo kan vinden op het wereldwijde internet.

Alhoewel de premier veertig medewerkers heeft, kan hier en daar best wat worden verbeterd aan haar Nederlands taalgebruik. Nu ja, als je bij MR bent, dan bezie je de Vlamingen niet echt als volwaardig . . .ET ALORS!

Als ik het onderstaande allemaal goed heb gesnapt dan is Sophie Wilmes echt de ideale eerste minister van dit land. Gehuwd met een rijke buitenlander, specialiste in communicatie, reclame en financiën en ze deed ervaring op in een advocatenkantoor. Ze weet dus perfect hoe zij moet communiceren om de hele Belgisch bevolking om de tuin te leiden en zal ook wel weten hoe ze het juridisch aan boord moet leggen om onze natie 40.000.000 (of toch minstens 34.500.000) euro te laten betalen aan een twijfelachtige vennootschap in het buitenland dat feitelijk eigendom is van een nog schimmigere allochtoon.

                             HET CV VAN EEN PREMIER

Ik ben geboren in Elsene op 15 januari 1975.

Ik bracht mijn kindertijd door in Grez-Doiceau (Wallonië), mijn pubertijd en studententijd in Brussel om vervolgens in Sint-Genesius-Rode te gaan wonen.

Na een licentiaat toegepaste communicatie – afdeling Reclame aan de IHECS (Institut des Hautes Etudes de Communications Sociales), ben ik aan slag gegaan bij de Europese Commissie als financieel beheerder. Vervolgens heb ik een avondopleiding tot licentiaat Financieel Management afgerond aan het Institut Supérieur Saint-Louis, vooraleer ik aan de slag ging als economisch en financieel adviseur in een advocatenkantoor.

Nadat ik verkozen werd als schepen in Sint-Genesius-Rode, besliste ik om mij volledig aan mijn gemeente te wijden. Ik vervolgde mijn politieke activiteiten en werd verkozen voor de Provincieraad, vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als voorzitter van de van de MR in de Brusselse periferie.

Op 21 september 2015 vervoegde ik de federale regering, waar ik de functie bekleedde van Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid uitoefen.

Sinds oktober 2019 ben ik eerste minister van België.

Werken ten behoeve van de gemeenschap heeft altijd al mijn professionele en politieke keuzes geleid. Dag na dag probeer ik het dagelijks leven van iedereen te verbeteren op een dynamische, nauwgezette en transparante manier. Mijn politieke acties worden geleid door de liberale waarden die door de Mouvement Réformateur worden verdedigd.

Naast mijn grote belangstelling voor financiële en economische aangelegenheden, ben ik ook gevoelig voor de maatschappelijke uitdagingen in bredere zin: gezinsleven, werk-privé balans, gendergelijkheid, onderwijs, sport, hulp en ondersteuning van de zieken en ouderen.

Gehecht aan de eenheid van mijn land en zijn verschillende gemeenschappen, wens ik vrij te leven in een omgeving waarin ieders rechten worden gerespecteerd. Met een Australische echtgenoot en kinderen die naar een Nederlandstalige school gaan, koester ik zeker de taalkundige en culturele diversiteit. Deze zie ik als een bron van rijkdom voor België.

Meer in het algemeen wil ik actief deelnemen aan de opbouw van een burgerlijke, verantwoordelijke en duurzame samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en zich geheel en vrijelijk kan ontplooien.

Om dit doel te bereiken – en daar is geen mirakeloplossing voor – ben ik ervan overtuigd dat de veelvuldigheid aan initiatieven, zowel publiek als individueel, uiteindelijk het verschil zal maken om van België een land met een krachtige economie te maken waar de levenskwaliteit van iedereen blijft verbeteren. 


BLAUWE SIAMESE TWEELING

Jean-Francois et Egbert . . . het zou zowaar een duo kunnen zijn in een compleet nieuw stripverhaal.

De nieuwe voorzitters van de twee blauwe politieke partijen (MR en Open VLD) zijn – bij wijze van spreken – smoorverliefd op elkaar. Ze gaan samen door het leven en verkondigen dit aan elkeen die het horen wil.

Of je gaat met beide partijen samen in zee of je gaat met geen enkele van de twee in zee.

Mooi toch, nietwaar geachte lezer en even gewaardeerde lezeres? Wat geen enkele journalist durft te bedenken, laat staan te schrijven, is de realiteit dat ze zich allebei bewust zijn van de realiteit dat ze gedoemd zijn te verdwijnen als ze net hetzelfde doen als PVDA en PTB.

Oh, hoe graag zou ik de uitslag willen kennen als er in september geen peilinge maar heuse verkiezingen zouden zijn. Ik denk dat er een paar serieus van hun sokkel zouden vallen.

 

HET TOEVAL BESTAAT NIET . . .

. . . alhoewel!?

In mijn leven ontmoette ik, heel onverwachts, een aantal mensen die belangrijk geweest zijn. Belangrijk vooral omdat ze – net op dat moment – schitterend in de puzzel van mijn levensperiode vielen. Niet dat

De ene keer belette zulke kennismaking mij om iets vreselijk uit te voeren, terwijl een andere ontmoeting mij net hielp waar het echt dringend noodzakelijk was.

En oh ja, ik heb ook veel mensen ontmoet waar ik het hier net zal over hebben.

Zondagavond zat ik op de kusttram tussen Wenduine en Mariakerke Bad. Kwam er in het station van Oostende een leeftijdsgenoot net voor mij zitten. We begonnen te praten. Zomaar gaf hij me het boek ‘Wat het Vlaams blok verzwijgt’ van Marc Spruyt.

Een lijvig boek dat mijn interesse snel wekte. Als je een boek twintig jaar na de verschijningsdatum voor het eerst ontdekt (en leest) dan kan je gelijk terugblikken hoe het sindsdien desbetreffend verlopen is.

Morgen zien we elkander in De Panne, in mijn vertrouwd koffiehuisje Marbo. Ik ben benieuwd . . .

 

WAAR MEN GAAT LANGS OOSTENDSE WEGEN . . .

. . . kom je steeds Van Beckevoort tegen!

Makelaars in onroerend goed . . . zoals ik het hier al schreef: er zijn er veel te veel in Vlaanderen.

Niet zelden hebben ze ook nog een ernaast liggend bezigheid. Syndicus is daar – deze eeuw – het ideale voorbeeld van.

Niet dat de onkunde, en de foefelarij, binnen de immobiliënwereld daardoor werd op zero gezet. Onbekwame of malafide immomakelaars . . . zullen er altijd zijn.

Bij VAN BECKEVOORT zijn ze inmiddels overgschakeld op het bemiddelen bij overnames en verkoop van horecapanden. Echt opschieten doet het niet want – om maar één voorbeeld te noemen – aan den Opex staat café DE RODE KAARS al twee jaar te huur. Tja . . .

 

ACHTERLIJKE TOMMELEIN ?

Nee hoor, Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende is alles . . . behalve achterlijk. Hij is gewoon een pretentieus iemand die steeds koppig zijn eigen zin doet. Uitleggen waarom hij de bibilioteek en/of de dienstencentra niet normaal kan openen, kan hij

 niet.

Uitleggen hoe het mogelijk is dat, momenteel, elke vrijdag- en zaterdagnacht er doorlopend 2.000 tot 2.500 uitgaande mensen tussen het Monacoplein en de Madridstraat aanwezig zijn zonder mondmasker kan hij wel maar daar gaat hij niet dieper op in. Tweeduizend levende wezens zonder mondmasker die zo goed als opeen gepakt (als sardienen in hun vertrouwde blikje) geen 15 millimeter van elkaar verwijderd zijn, laat staan dat ze 150 cm afstand zouden houden.

Voor mij is het allemaal goed en wel. Het Oostendse Montmartre mag terug levend worden. Ik ben daar de grootste verdediger van.

Op tram, bus en trein moeten we echter een mondmasker dragen. In de bib evenzeer. Maar dat er op eenzelfde moment dik tweeduizend mensen zich in een ruimte bevinden van hooguit 1.500 vierkante meters - nota bene zonder mondmasker – begrijpe wie zoiets kan verstaan.

Nogmaals . . . voor mij – die niet gelooft in al dat gezeik van die maskers, handgel en afstand houden – mag het allemaal maar dat achterbakse (ergo niet achterlijke!) Tommelein dat wel toelaat maar de bib en de dienstencentra niet gewoon laat functioneren . . . dat is dat me boos maakt.

Tommelein redeneert duidelijk als volgt: die bibliotheek en die dienstencentra kosten enkel maar geld aan de stad Oostende. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook zo. Maar MUZEE (waar mensen moeten betalen en dus geld in de stadskas brengen) dat is al een maand open! Ook de handelaars van Montmartre brengen geld in de lade van de stadskas. Mijn lezeressen en lezers kunnen zelf concluderen.

Toen ik er vorig weekend een politieagent over aansprak, haalde die zijn schouders op en zei dat men bij de Oostendse politie ook niet begrijpt hoe tegenstrijdig burgemeester Tommelein wel kan zijn.

Zoals ik het al eerder schreef: Bart Tommelein is helemaal geen achterlijke. Hij is gewoon ontzettend achterbaks. 

 

 

 

UITKIJKENDE NAAR EEN NIEUWE WOONST . . .

 

. . . belandde ik vorige week in – off all places – Wenduine!

De gemeente waar Wilfried Vandaele (N-VA) burgemeester is. Eén van de twee kustburgemeesters die thuis, van zijn ouders, een goeie opvoeding kreeg en antwoordde op de vragen in mijn mail over de vergoeding voor tweede verblijvers. De andere was JMDD, de burgemeester van Middelkerke.

Ik liep daar door de enige winkelstraat die er is en waar ook al wat leegstand te bemerken valt: Jammer want, geloof me of niet, dit is een rustig (ik zou bijna schrijven . . . dorpje) kustplaatsje waar de inwonenden graag vertellen over het stadsbestuur dat – aan elke inwoner – vijf mondmaskers bezorgde. Gewoon gratis! Sta daar maar eens in het centrum aan de tramhalte en geniet van de echt positieve commentaren over het stadsbestuur van DE HAAN-WENDUINE!

Ik wacht al drie maanden op één mondmasker maar ja, Bart Tommelein, die zal daar te weinig kunnen aan hebben verdiend, ergo . . . noppes, nougatballen.

In het midden van die (ene) winkelstraat bevindt zich een heus volkscafeetje. Amaai zeg, de laatste twintig jaar nooit een (heuse) kroeg gezien waar mensen zo gezellig met elkander omgaan. Elkeen schijnt daar de ander(e) de kennen. Ok, ze zijn geen drie maal zeven meer maar dat heeft – grijns, op mijne gezegende leeftijd – zo zijn voordelen.

Bij Mady en Peter . . . zo noemt dat kleine caf´é. Het ligt niet aan de haven maar in het midden van de winkelstraat van . . . WENDUINE.

Als ik naar ginds verhuizen zou, dan wordt ik er gegarandeerd vaste klant.

Oh ja, zei ik reeds dat de witte wijn er echt Goddelijk is?

Over het Chinees astrologisch slangetje dat doorlopend de mensen in ‘de zaal’ bedient, zal ik het hier maar niet hebben. Zoals alle Chinees astrologische slangen . . . knap en intelligent.

Bij leven en welzijn, blijf gezond en dan zien we elkander hier terug volgende maandag. MIJMERINGEN VAN MAANDAG 08 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

MAG IK – HEEL EVEN – GELUKKIG ZIJN ?

Elke zaterdag krijgen de kopers van Belang van Limburg, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad gratis (nou ja, die zaterdag kost hun krant wel 1,10 euro extra, maar soit) de bijlage genaamd NU. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de vertaling uit het Frans ofte NAAKT. In NU worden dan ook regelmatig zaken ontbloot en – op een vlotte en aangename wijze – aan de lezers uitgelegd. Zaterdag 6 juni 2020 ging het, van pagina 2 tot en met 5, over . . . ons water.

Het zal ongetwijfeld wel toeval zijn dat onze kritische Sinjoor vorige maandag het uitvoerig had over ‘water’. Zoals ik het reeds schreef: zogenaamd leest niemand ons maar meer en meer stellen we reacties en artikels vast in de media die aandacht krijgen nadat deze site de bal voor het doel bracht.

Ik ben dan ook erg blij voor onze kritische Sinjoor dat men ook leest wat hij schrijft. De man is een onmisbaar onderdeel van deze site geworden. Men zegge het voort!

Nogmaals, deze site kan niet wat mediabedrijven met een jaarlijkse winst van een paar honderd miljoen euro (zouden moeten) kunnen. We geven voorzetten, brengen feiten die – op zijn zachtst gezegd – bizar zijn maar verder dan dat ligt onze paardenkracht niet. Die denkt dat het mij plezier doet om vijf maanden lang, week na week, op hetzelfde te moeten hameren, die kent me hoegenaamd niet. Lees in deze editie misschien de vijfde paragraaf van LEZERSREACTIE.

 

 

CORONAZEIKERD

Het lijkt me plots – de laatste twee weken - allemaal zo makkelijk te gaan. Ik had bijna ingetikt dat het plots allemaal te gemakkelijk verliep, die strijd tegen Covid-19.

Mijn ellebogen hebben er weinig vertrouwen in. Het is of het een, of het ander. Ofwel was/is die hele coronatoestand een uit de hand gelopen, zij het wijdverspreide, griep die dra zal verdwenen zijn, en dan heeft men ons de stuipen op het lijf gejaagd zodat regeringen allerlei de kas nog eens extra konden plunderen. Ik bedoel . . . de staatskas! Onze Belgische politici zijn probleemloos al tien opeenvolgende malen de universele Olympische kampioen in het bestelen van onze staatskas. Of hoe denkt u, geachte lezeres en waarde lezer, dat wij aan zo een immense, blijkbaar nooit te stoppen, staatsschuld komen? Geniet (grijns) mee en surf naar www.staatsschuldmeter.be.

De andere mogelijkheid is dat China eens lichtjes heeft uitgetest hoe ze de wereld kan doen stilstaan. Ik geloof niemendal in die Chinese vleermuis. Al evenmin geloof ik dat het coronazeikerdje uit de Europese skioorden kwam. Indien dat inderdaad het geval zou zijn geweest, dan mag men bij Sciensano toch eens uitleggen waarom die Covid-19 er eerst was in China en pas twee maanden later in Europa landde. En kom me nu niet vertellen dat al die gasten - die op skiverlof gingen in Europa - vooreerst effe naar Wuhan vlogen of dat die besmette Chinezen op skilatten gingen staan in Europa. Nu ja, ik vernam noch in het televisienieuws, noch in een krant, hoeveel mensen de voorbije winter (en lente) overleden aan . . . de gewone griep. Blijkbaar niemand dus. Dat geen enkele dagbladschrijver daar naar vroeg, bewijst enkel wat ik vorige week over onze medialui publiceerde.

Deze week heb ik het hier (zie verder) ook over het feit dat ik serieus mijn twijfels heb over Sciensano.

Wat mij vooral tegen de borst stoot zijn de – inmiddels echt ontelbare – tegenstrijdigheden die de Belgische wereld werden/worden ingestuurd door onze noodregering. De ene week mag je met vier mensen op bezoek bij een ander gezin. Nadat ik er hier mijn mening over gaf, mag je vier dagen later plots met tien op bezoek! Idem dito met het feit dat ik het hier had over de regel die stelt dat kinderen op kamp mogen deze zomer MAAR OPGELET slechts met maximum vijftig! Een plaatselijk event . . . daar mogen dan (nota bene drie dagen na mijn publicatie) 100 aanwezigen bij zijn. Als ik dat dan koppel aan het feit dat –ologisten allerlei stelden dat kinderen veel minder risico op besmetting hebben, dan snap ik het al helemaal niet meer waarom volwassenen met dubbel zoveel mogen zijn! En zie, straks mogen Brussels Airlines en Tui - nota bene met volle vliegtuigen - naar de buitenlandse vakantieoorden vliegen maar wij kunnen nog niet eens gebruik maken van de Oostendse bibliotheek zoals we het gewoon zijn en (en dat is echt ONBEGRIJPELIJK) voetbalmatchen in openlucht moeten zonder publiek maar we mogen met 180 personen wel 4,5 uur in een compleet afgesloten vliegtuig zitten? Welke gekke viroloog of andere knotsgekke –ologist daar achter stond, zou zeer de vraag kunnen worden. Ik hou mijn hart vast als plots (bijvoorbeeld) mensen terug komen uit Tenerife en daar dan, drie dagen later, 60 % van besmet blijkt. Dan pas zullen we contact screeners nodig hebben die niet hele weken met hun vingers zitten te draaien! Ik hoop dat men dan de –ologisten die zulk een knettergek idee goedkeurden in de gevangenis stopt. 

Komaan zeg, hoe snel draait de wind in het laboratorium van Marc Van Ranst? En die dertien ministers . . . ze staan erbij, knikken ja en voeren domweg nu plots alles in dat iedere normale mens zou uitstellen.

Oh ja, zei ik reeds dat vanaf woensdag 1 juli a.s. de casino’s weer open mogen? Zie je ons daar al zitten aan de poker- en blackjacktafel of aan de roulette? Zolang het maar terug geld in het laadje brengt, nietwaar Sophieke? Als ik niet zou weten bij welke partij mevrouw Wilmès was dan gokte ik dat ze liberaal is, net als Bart Tommelein. Die opent ook eerder musea waar men entreegeld dient te betalen terwijl in de bib Lambert de stoelen zijn weg genomen zodat men er niet kan internetten of studeren.

Maar een bakvol vliegtuig . . . dat is dan geen enkel probleem. Moest ik nu een inslecht karakter hebben, ik zou hier schrijven dat ik wens dat 60 % van de vliegtuigpassagiers besmet raakten. Gelukkig ben ik een mens die het beste voorheeft voor zijn soortgenoten. Maar ik geef het toe: ik heb weinig vertrouwen in die volle vliegtuigen!

Ik blijf geloven in de Chinese supprematie die de hele wereld eens uittestte. Hoeveel doden waren er in China? En wat betekenen die in een land met dik 1.300.000.000 (miljard) mensen ofte 1/6 de van de wereldbevolking? Het waren uiteraard ook mensenlevens maar uitgedrukt in honderdduizendsten . . . peanuts!

Ik houd mijn hart vast voor het geval er een nieuwe ‘Vleermuisscheet’ uit een of ander laboratorium in Wuhan de lucht wordt ingeblazen en wij in een tweede golf belanden. Dat zal deeg van een andere koek zijn. Ik ben zeker dat hun vliegtuigen nu al klaarstaan om medicijnen allerlei wereldwijd . . . te schenken.

In gesprekken op facebook of irl vinden de meesten mijn theorie fantasierijke zever. Waarbij ik hen dan vraag of het 77 jaar terug ook zo onmogelijk leek dat men twee jaar later een atoombom zou droppen. Waarop de stilte valt . . .

Wat we geenszins mogen vergeten, is de feitelijkheid dat China over heel de wereld vestigingen heeft. ik heb het hier dan over alles m.u.v. hun ambassades en consulaten.

Hoe dan ook, zelfs zonder de komedie rond contact screeners, de dramatische aankoop van tests, mondmaskers en wat weet ik nog allemaal werd in ons land bewezen dat de laatste drie maanden een mediashow werd opgevoerd zonder voorgaande. Schipper naast Mathilde, Thuis, Familie en zelfs Dallas of (the continous story of) Peyton Place verzinken in het niets tegenover het scenario van Wilmès & Van Ranst, onze Vlaamse en nationale televisievedetten.

 

HOE DAN OOK . . .

Wat ik mij nog heel goed herinner van ’in mijne kindertijd is het feit dat iedereen in de lente plost de kuisziekte kreeg. Heel het huis werd, van de zolder tot en met de kelder gekuist.

Ik dacht da laatste decennia echt dat dit niet meer bestond, die lentekuis. Tot dit jaar.

Amaai, ik durf heel veel inzetten op het feit dat er nog nooit zoveel lentekuis was dan in 2020. Evenmin werden auto’s gekuist en opgeblonken alsof de paus alle straten van Vlaanderen zou bezoeken.

Zie je wel dat dat coronazeikerdje ook – net als een mes dat aan twee kanten snijdt – ook iets positiefs had!

 

ROYALIST BART TOMMELEIN

Dat over onze koninklijke familie de laatste 190 jaar weinig positiefs valt te schrijven is een waarheid als een koe.

De grootste negatief te beoordelen koning was – zonder de minste twijfel – Leopold II. Zomaar eventjes 6 tot 12.000.000 negertjes stierven door zijn hebzucht. In vergelijking met het decennialange Alzheimerverschijnsel bij onze vorige koning, was dat laatste niet eens een voetnoot waard in de geschiedenisboeken van onze koninklijke familie.

Al sinds enige tijd wensen Belgen dan ook de standbeelden kwijt van die koning, ook in Oostende.

Maar blauwgekleurde Tommelein, die oh zo graag steeds in het zonnetje wil staan (ook in het koninklijk paleis) wil dat men de standbeelden van dergelijke onverlaat    laat staan.

Begrijpe wie kan. Hoe dan ook publiceer ik hier volgende week de komedie van het duo Bart Tommelein-Margot Neyskens i.v.m. mijn mail naar de kustburgemeesters. U leest dan de hele mailwisseling.

Oh ja, de niet onknappe edoch best frisogende, Margot is de kabinetschef van de Oostendse burgemeester. Ze kent hem, volgens eigen zeggen, van binnen en van buiten. Ik zal dat maar niet al te dubbelzinnig opvatten.

 

POLITIEKE OVERSCHOUWING

Nu de voorzittersverkiezingen in Vlaanderen achter de rug zijn, is een en ander duidelijk geworden. Bij CD&V zit het spel compleet op de wagen. Eén van de twee intelligentste top politici die ze daar hebben, zijn ze dra kwijt. Met alle respect voor zijn vader maar Coens is niet bekwaam de ‘soldaten’ in het gelid te laten draven. De CD&V staat aan de vooravond van een nog grotere uitdunning van mensen die op hen zal stemmen. En ja, Hendrik (what’s in a name!?) Bogaert is een heus stemmenkanon. De succesvolle zakenman is ook de verkondiger van juiste feiten.

Onderlinge strijdtonelen kunnen bij CD&V nog bijlange niet tippen aan die binnen de partij in de Brusselse Melsenstraat. Lachaert werd dan wel de nieuwe voorzitter maar hij bewees in minder dan een maand inmiddels dat hij even zwak is als Coens. Dat hij het speeltje was (is en zal blijven) van Alexander Decroo dat wist men vooraf. De schepen uit Merelbeke was – zoals onze kritische Sinjoor het begin mei voorspelde – de lachende Lachaertderde die . . . won. Het blijft wachten op zijn persoonlijke inbreng die alke voorzitter toch wel geacht wordt te bezitten.

Hoe beide partijen er zullen in slagen om binnen de eigen partij de rangen te sluiten, is een vraag met een moeilijk te vinden antwoord. De beschikbare postjes worden zeldzaam, kandidaten met karakter zijn moeilijk te vinden . . . Tja!

Bij Groen, de N-VA en PVDA waren er geen voorzittersverkiezingen. Daar blijft de oude wijn in dezelfde oude vaten. Ik zie het aantal kiezers van Groen steeds verder afkalven. Het volstaat dat een van de andere Vlaamse partijen een beetje groen tussen het partijprogramma moffelt en klaar is Kees. Het is bij uitstek de partij waarbij – niet alleen nationaal (kijk gerust naar Gent en Oostende desbetreffend) – elkeen zich zo plat wil leggen dat ze onder elke deur kunnen. Watteeuw (Gent) en De Vriendt (Oostende) zijn daar de beste voorbeelden van. Verraad in eigen middens is het meest voorkomende strijdpunt bij Groen.

PVDA knabbelt (petit a petit, l’oiseau fait son nis!) langzaam maar zeker steeds verder aan het stemmenaantal van andere partijen. Het grootste slachtoffer daarbij is de Sp.a. PVDA, dat is voor de goegemeente eerder redenaar Hedebouw dan voorzitter Mertens maar ook die laatste is de laatste twee jaar al een veel betere voorzittter geworden. PVDA-PTB wordt nooit een partij met 15 % stemmenwinst maar met 8 tot 10 % is het een ernstige oppositiepartij.

N-VA dan . . . De partij waar de uitslag van de laatste verkiezing (26 mei 2019) evenals de laatste twee peilingen moeilijk waren om door te slikken. Niet dat voorzitter De Wever inmiddels van zijn sokkel viel edoch – en ik zeg dat met alle respect voor de man die ons Vlaamse volk in 2014 liet geloven dat Vlaanderen een confederalistsche euregio worden zou – hij mist de doortastendheid om eens, net als Chroetsjov in de USSR anno 1960, zijn schoen uit te doen en ermee op een of andere televisietafel te slaan. Jammer voor Vlaanderen. Als Bart De Wever zijn partij terug over het Vlaams Belang wenst te tillen heeft hij enkel zijn schoen en die twee belangrijke strijdpunten  nodig . . . En neen, Ik zal dat hier niet open en bloot publiceren. Ik ben toch niet gek?

Het idee dat de laatste maanden niet alleen in het gebouw van ons federaal parlement ruist – dat Bart De Wever premier worden moet van dit apenland - dat is net zo knettergek als volle vliegtuigen te laten vliegen naar Tenerife. Ik zei, ten zeerste goedbedoeld, eind 2017 aan een bekend Vlaams politicus “Ik zou voor geen geld ter wereld de nieuwe federale premier willen worden van de regering in dit land”. Daar is, echt waar, niet de minste prijs mee te winnen, noch persoonlijk en al zeker niet voor de partij.

De winnaar heeft steeds gelijk en die winnaar is sinds dertien maanden het Vlaams Belang van voorzitter Tom Van Grieken, de partijvoorzitter die perfect weet hoe zijn manschappen te drillen. Tenminste zolang het niet Dries Van Langenhoven betreft! Dat is – maar ik schreef dat al maanden terug – het meest ongeleide projectiel binnen de Vlaamse politieke wereld. Maar verder zit Tom comfortabel in zijn tuinzetel, genietend van het geklungel en gekissebis van andere politici. Om de haverklap krijgt hij een (intellectueel) orgasme als hij leest hoe Sophie, Egbert, Daniël of Ben de bal weer eens mis slaan. Van Grieken lijkt op de directeur van de gevangenis in Monopoly . . . hij wacht gewoon geduldig zijn beurt af om te incasseren want hij weet dat ze toch allen langs komen. 

Laat me – voor eenmaal, beste kritische Sinjoor – eens plagiaat plegen en iets wekelijks van u gebruiken.

Heb ik nog iets leuk om af te ronden? Ik denk het wel:

Ik was – grijns, bijna – de Sp.a vergeten. Daar hebben ze duidelijk een raspaard ontdekt. Conner is zijn naam, Conner Rousseau.

Ik heb binnen – zij het op één partij na – wel mijn contacten. Van op de Brusselse Grote Markt krijg ik enkel positieve geluiden.

Of het een goed idee is, geachte heer Rousseau, om vanuit Sint.Niklaas richting zuidwestwaarts te trekken . . . ? ? ? Ik zet daar geen halve eurocent op in. Herinner u, heel misschien, maar hoe zowel N-VA als andere partijen hun tanden hebben stukgebeten door inwijkelingen tot kopman van hun Gentse afdeling te benoemen. Bracke en ook de huidge leidster van het Gentse N-VA . . . het was/is evenveel maal een grote ramp. Gent is een heel speciale stad. Als Gentenaar die al 35 jaar vecht tegen onrecht kan ik het weten. Gentenaars zullen nog liever stemmen op een Gentse allochtoon dan op een . . . aangespoelde autochtoon. Ergo Conner, bezint voor je begint!

Concluderend: er zijn heel wat politici in verschillende partijen die de eigen partij de rug willen toe keren. Als JMDD nu niet opnieuw zijn LDD in gang zwengelt, dan snap ik er niks van. Ik heb eens een lijstje gemaakt met politici die zo in zijn LDD-lijst zouden passen. Zonder de minste twijfel kan hij in elke Vlaamse provincie een volwaardige lijst opstellen die hem – buiten de groene en de twee roodgekleurde partijen sterke kandidaten kan bezorgen. Geld is alvast geen probleem. De enige vraag is of de grote brulaap nog de moed heeft om een laatste keer op de barricaden te klimmen. 


MEYREM ALMACI KONINGIN VAN HET  POLARISEREN ! 

Onze kritische Sinjoor - die vorige week zowaar ook werd gelezen door de redactie van NU - was ook deze week klaarwakker. Lees maar . . .

Afgelopen week kwam ik een interessant artikel tegen over de clash tussen Meyrem Almaci en Georges – Louis Bouchez over racisme en politiegeweld op twitter.

Almaci tweet “George Floyd in Belgie heet Adil of Mawda”.

Bouchez reageerde fel dat deze dwaze vergelijkingen anders zijn dan het drama van George Floyd. Door deze ongegronde beschuldigingen ontspoort Meyrem Almaci ernstig.

Almaci reageert dat wat Bouchez schrijft feitelijk niet klopt maar belangrijker “Ik strijd al heel m’n leven tegen racisme en haat. Persoonlijk en politiek. Het raakt, elke keer!”.

Mevrouw Almaci, Adil stierf in Kuregem toen hij vluchtte voor een politiecontrole! Hij heeft noch slaag, noch enige vorm van houtgreep of dergelijke moeten ondergaan!

                                 Mawda  stierf bij een schietincident, achtervolging van mensensmokkelaars en zeer belangrijk de politieman werd aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag.

Geen van deze twee werden slachtoffer van politiegeweld na immobilisatie!

Een voorzitster van groen welke zich schuldig maakt aan polarisatie van de bovenste plank?

"Il faut vraiement avoir le culot!"

Mevrouw Almaci, u zou als geen ander moeten weten dat het in België juist andersom is! In België krijgt de politie meestal slaag van gekleurde mensen. Remember: fietsteam welke werd aangevallen door jongeren in Borgerhout; onlangs beelden van een agent welke in het gezicht werd gestampt ….

Meestal is het dan zeer stil aan de kant van groen!

Plat op de buik voor goedkope stemmenwinst voor volgende verkiezing Meyrem?

Wat u doet is zeer gevaarlijk. Politieke spelletjes waar groen zeker niet moet onder doen of . . . mag ik zeggen zelfs zeer bedreven in is.

De strafste stoot uit de Belgische politiek (om er zelf het meest bij te kunnen zijn, liefst onmisbaar) komt van ”lepe Jos“ met z’n cordon sanitaire.

Het mag gezegd, tactisch gezien een meesterzet.

Ik moet ook steeds terug denken aan die groene dame welke bij onderhandelingen en interviews steeds riep dat het om de inhoud ging in plaats van de postjes. Bij de Antwerpse bestuursploeg was ze dan wel plots schepen. Bij de Visa crisis en daarna (sociale woning ) 2 x ontslag genomen en momenteel dacht ik directeur van de Antwerpse diamanthandel…

Tja , het moeten niet allemaal boswachters worden zeker?

Dit maar om aan te tonen dat groen de politieke spelletjes tot in de vingertoppen beheerst.

De toestand in Amerika is in de verste verte niet te vergelijken met in België.

Bestaat er dan geen racisme of discriminatie in België? Jawel, zoals in alle landen waar men al dan niet een multiculturele maatschappij wil promoten.

Een zeventienjarige welke zonder diploma van school komt en roept dat hij gediscrimineerd wordt omdat hij enkel vuil werk mag doen? Denkt hij echt dat wanneer hij een wit gezicht zou hebben een manager- of directeursfunctie op hem zou wachten?

Het valt me op dat meer en meer racisme en discriminatie wordt gepleegd door gekleurden of mensen met meerdere nationaliteiten.

Straffe uitspraak; ja maar u zal ze zeker herkennen in al zijn vormen.

Op hoeveel plaatsen  in de wereld zijn Sjiieten, Soenieten , Alawieten etc. elkaars kop aan het inslaan? Zij die hier niet aan meedoen lopen ook niet over van liefde voor elkaar.

Mochten alle Belgen welke al als ongelovige werden uitgemaakt ook naar Unia en rechtbanken lopen, we hadden een wachtlijst van jaren.

Over wachtlijsten gesproken: ik ken een meisje met dyselectie dat op de wachtlijst staat voor logopedie. Men verwacht een wachttijd van ongeveer een jaar!?

Ik heb gesproken met logopedisten waar de wachtzaal voor 90% bestaat uit gekleurde kindjes. Wat blijkt? Ze gingen niet naar de kleuterschool zolang het niet verplicht is.

De taalachterstand werd zelf bewust  gecreëerd door de ouders. Wie wordt er hier gediscrimineerd?

Ik ga ook al eens bij de Turkse of Marokkaanse bakker iets halen; Aziatische winkels zijn mij ook niet vreemd. Ik vind het zelfs boeiend om ontdekkingen te doen in vreemde winkels welke ik nog niet ken.

Helaas valt het mij steeds weer op dat het meestal eenrichtingsverkeer is. Als ik dan in de eigen straat bij de bakker ga kom ik nooit een Marokkaan of Turk tegen. Bij de beenhouder zou je nog genereus kunnen zeggen dat aan de andere kant van de koeltoog varkensvlees ligt doch bij de bakker wordt zulke uitleg moeilijk.

Ja , ik ben al meermaals een lekkere muntthee gaan drinken in een koffiehuis maar zie nooit het omgekeerde.

Als ik een pannenkoek of wafel ga eten kom ik ook altijd dezelfde mensen (niet) tegen.

Het eenrichtingsverkeer van de integratie stoort me mateloos, mevrouw Almaci en ik hoor U daar veel te weinig over.

Zoals U zegt: “Het raakt, elke keer”!

Als je binnen 10 jaar geen extra afkeer en geweld wil creëeren mevrouw Almaci dan moet je eens (sorry voor de Vlaamse uitdrukking) in eigen boezem durven kijken . . .

Ik sprak met iemand welke in een straat woont welke de naam me steeds doet denken aan een Waal welke in m’n tuin staat.

Deze man vertelde me dat de Turks – Belgische dame, welke haar extra verdieping op haar huis liet bouwen , haar werklui enkel Turks spraken. Mag dat ? Natuurlijk mag dat, in België toch  maar hier mevrouw Almaci had je eens echt het verschil kunnen make

Heb ik nog iets leuk om af te ronden ? Ik denk het wel.

“Elke Belg krijgt een railpas met tien ritten van de NMBS, geldig vanaf 1 Juli tot eind van het jaar“

( beslissing superkern zaterdag 6 juni 2020).           

Tweedeverblijvers mochten lange tijd niet naar hun tweede woonst. Super gevaarlijk die groep.

De kustburgemeesters houden hun hart vast voor een te grote toestroom aan zee in ’t seizoen.

Breng de bomma uit de woonzorg misschien ook een dagje mee naar zee in een overvolle trein.

We kunnen in België misschien dan al iets sneller aan de tweede golf beginnen.Met vriendelijke groet,

De kritische Sinjoor.

 

 

QUOTE VAN DE CORONATIJD

DE BELGISCHE EXPERTS SPELEN MET VUUR

Feitelijk zou ik hier een quote moeten publiceren die ‘van over ’t water’ komt. En neen, ik bedoel dan niet het Scheldewater dat de Antwerpenaars scheidt van de rest van de wereld. Evenmin heb ik het hier over het WATER dat onze Kritische Sinjoor hier vorige week uitvoerig, maar zoals steeds stevig gedocumenteerd, besprak.

Ik bedoel het water van de Atlantische Oceaan dat tussen ons apenland en ‘The land of (once?) Hope and Glory’ ligt.

Ik ga evenzeer tweehonderd jaar terug, naar de tijd van de uiter van de quote dewelke, alvast sinds de coronacrisis, in ons landje aan de Noordzee, perfect kan gebruikt worden.

“Ons voortgaande verval lijkt me vrij snel te gaan”

Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, het verval in dit land gaat steeds verder, steeds sneller.

Ik ga jullie niet laten raden naar de auteur van dit (alvast hedendaags) erg toepasselijke zinnetje.

Abraham Lincoln noemde hij. Ik ben 45 jaar nadat ik het Lincon Museum bezocht in Washington DC nog steeds onder de indruk va dat museum-

Immunoloog Hans-Willem Snoeck orakelde vorige week, hier te lande, dat de Belgische experts met vuur spelen.

Heu heu heu, maar is dat niet net datgene wat ik hier al drie maanden vertel en bewijs?

 

 

DE KLEINDOCHTER VAN TANTE JETJE

Linette, zo noemt de kleindochter van tante Jetje dat, 35 jaar terug, in elke gedrukte uitgave van Het Stropken een kolom had met shownieuws. Linetje, inmiddels ook al tante geworden – wat vliegt de tijd toch snel - zal vanaf volgende week hier haar eerste teksten plaatsen.

Wat betreft Joske Vermeulen Junior, die is nu hard aan het studeren. De 20 ste juli zal hij goed luisteren naar de koninklijke speech en daar zijn gedacht eens over zeggen. Hij, maar evenzeer ik, ben benieuwd wat Flupke er dit jaar zal uitflappen.

 

SOPHIE, PLEASE . . . GO HOME !

Sophie Wilmès, inmiddels wereldberoemd in heel België, mag er mee stoppen. Niemand in Vlaanderen zit te wachten op een verlenging van drie maanden Wilmès II.

Hoeveel stemmen haalde ons nationaal Sophieke? 42.000? Oh sorry, ik zat met het aantal stemmen in mijn kop van de Middelkerkse brulaap Jean-Marie Dedecker. Sophie haalde niet eens veertig procent van dat aantal maar mocht al tweemaal premier zijn. Hoe zong Abba dat alweer veertig jaar geleden? “The loser takes it all, the winner has to fall!”. 

ik vraag mij al jaren af hoe die gasten van MR dat toch telkenmale klaar spelen. Sorry, foute vraagstelling. Ik herformuleer ze. Ik vraag mij al jaren af waarom de Vlaamse politici in het federaal parlement het allemaal slikken. Een partijtje dat amper 512.000 stemmen haalde bij de laatste federale verkiezingen maar de premier levert en waarvan zowel Charles Michel en Didier Reynders topposities bekomen binnen Europa. En de 87 Vlamingen in ons parlement . . . ze stondern erbij, keken ernaar en hielden – na een kort blaatmoment - de lippen stijf op elkaar.

Vlamingen . . . het zijn lafbekken.

Vorige week vrijdag had ik een serieuze discussie met een N-VA’er in hart en nieren.  De man gelooft, al sinds 2014, rotsvast dat Vlaanderen dra onafhankeljk zal worden of dat we in een confederalsme belanden. Ik probeer hem dat al maanden uit zijn hoofd te praten, edoch . . .

Hij kent mijn mening ten volle. Met praten alleen zal het niet meer gaan en verenigingen als KVHV, NSV, Blood & Honour, Voorpost en wie weet ik nog allemaal . . .die stellen al lang niks meer voor. Maar hij blijft geloven dat we op een dag in beide taalgemeenschappen aan 66,67 % zullen komen die het Confederalisme gerealiseerd te zien.

Ik bewonder zijn geloof in zoiets. Ik geloof ook dat ik kans maak om Euromillion te winnen. Daar heb ik tenminste één kans op 5,8 miljard om de hoofdprijs te winnen. De onafhankelijkheid van Vlaanderen, da’s dromen dat je tien keer na elkaar alleen de hoofdpot van Euromillion winnen zal.  

Nog nooit was de communicatie tussen de Wetstraat 16 (ambtswoning van ons nationaal Sophieke met benen tot aan haar gat) en de bevolking zo slecht als de laatste drie maanden-

Ik ga eens checken of dat wicht, net als mij, oo maar een getuigschrift van lager middelbaar heeft . . .

Hoeveel maal heeft deze regering, inclusief premier Wilmès nu al niet dingen verteld die niet klopten, data gepubliceerd die later werden veranderd of tegenstrijdigheden geluld die kant noch wal raakten?

Naar supermarkten en musea mogen we gaan maar de bib  volledig gebruiken . . . neen, dat is te gevaarlijk!

Dierenparken mogen al drie weken open maar de pretparken dienen nog meer dan drie weken dicht te blijven!

Vanaf aanstaande maandag mogen we in volle vliegtuigen zitten! Komaan zeg, meen je dat nu echt?

Kinderen op kamp mogen maar met vijftig zijn maar lokale activiteiten daar mogen dubbel zoveel mensen op aanwezig zijn.

Enz., enz., enz.! En neen, ik zal het hier niet meer hebben over het fiasco van de mondmaskers en corona screeners.

Sophie Wilmès, dank voor uw twee regeringen maar trap het a.u.b. af. Ergens binnen Europa moet voor u toch ook nog ergens een interessant (lees: super makkelijk, weinig intelligent maar vetbetaald) jobke te vinden zijn. 


LEZERSREACTIE

Ze zijn met weinigen, de resterende kameraden, de magistraten, de medialui en de politici die me nog niet hebben laten vallen of die me niet haten alsof ik hun hele familie heb uitgemoord. Er was een tijdsperiode in mijn leven dat ik het verlies van zo iemand ervoer als een heus Grieks drama. Die tijd is al lang voorbij, meer bepaald van eind 2013. Toen verloor ik iemand waarvan ik dacht dat hij al vijftien jaar mijn vriend was. Wat een vergissing was me dat . . . !

Als ik de laatste drie maanden een lezer(es) tegen het lijf loopt, dan heeft hij/zij het steevast over de verwondering dat ik nog niet in de gevangenis zit. Dergelijk idee concludeerden ze dan vanwege de publicatie (week na week na week na week, enz. . .) van de vijf namen van de raadsheren bij het Hof van Cassatie die ik beschuldig van - nota bene bendevormend – schriftvervalsing te hebben gepleegd teneinde ervoor te zorgen dat ik niet kon aanwezig zijn bij de zitting van 13.10.2015, waarna het een kleintje was het onterechte vonnis in een onterecht proces middels hun Arrest te bevestigen.

Dat in Vlaanderen onze staande en zittende Justitie probleemloos moordenaars en drugsbendes niet in de rechtbank krijgt omdat een of andere magistraat vergat een handtekening te plaatsen of omdat hij (al evenzeer toevallig?) vergeten was om tijdig aktie te ondernemen, dat is net geen alledaags kost. Dat een terrorist, omdat hij strijders uit Irak en Afghanistan had gefinancieerd, in 2006 werd veroordeeld, is een ding. Dat de man voor de herhaling van gelijkaardige feiten eerst tien jaar kreeg maar in beroep die straf werd herleid tot drie jaar MET UITSTEL, is iets waar ik niet bij kan. Terroristen worden hier behandeld alsof de magistraten er schrik van hebben. Heel wat minder angst hebben ze van een tafelschuimster die 120 keer voor 25 euro ging eten op restaurant. Die tafelschuimster zit momenteel een gevangenisstraf uit van 87 maanden! Kan het nog gekker? Als men haar vrijlaat regel ik met de (zogenaamde) zwaar gedupeerde restauranthouders die schuldenlast wel.

Sorry, ik week (weer) even af.

Ik leg die lezeres/lezer dan uit dat raadsheren Berneman Sindey, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem het evenmin bizar vonden dat die zaak hen pas vijftien maanden na het indienen van mijn cassatieverzoek werd behandeld. Elke cassatieverzoek dient binnen de vier, uitzonderlijk vijf, maanden te zijn behandeld.

Die lezers vinden het ook raar dat noch de geschreven pers, noch de audiovisuele media daarover berichten. “Bendevormende raadsheren die schriftvervalsing plegen . . . dat is toch niet echt iets alledaags?”, vragen ze me.

Tja, ik sta daar dan met mijn mond vol tanden. Ik zeg dan telkens “Waar de grens ligt van de criminaliteit begaan door magistraten, lijkt niemand te weten. Dat een hele drugsbende, tot eigen verbazing, vrijuit gaat omdat de onderzoeksrechter was vergeten het bevel van de telefoontap te ondertekenen, lijkt op een domme fout. Een andere onderzoeksrechter vergat dan het aanhoudingstermijn te tekenen. Ik heb – en dat is geen grapje – echt de indruk dat er binnen de magistratuur een eeuwenlange wedstrijd doorgaat om te trachten de domste of de grootste criminele magistraat te zijn. Magistraten worden overigens – tenzij ze ons koningspaar zouden doodschieten – zo goed als nooit verveolgd. Zo lang ze maar domweg uitvoeren wat de top van de magistratuur hen oplegt, zolang worden magistraten – na elke fout – hogerop gepromoveerd. Het probleem is dat men voor de magistraten van de absolute top (en dat is net Cassatie) geen hogere parkeerplaats meer beschikbaar heeft”.

 

HOE DUUR KOST ETEN EN DRINKEN ?

Ons land is in krisis en dat is geenszins de schuld van Jan, Piet, Joris en Corneel maar evenmin van Mieke, Martine, Monica of Monica. Het half biljoen euro aan staatsschuld (zal ik het hier nog eens uitschrijven? Graag gedaan: 500.000.000.000 euro ofte 20.000.000.000.000 oude Belgische franken) hebben we inmiddels overschreden. En ja, ik geef toe dat de laatste 5 % versneld werd behaald door dat coronoazeikerdje.

Als alleenstaande let ik op de kleintjes. Met 916,46 euro maandelijks pensioen kan ik niet elke tien jaar eens gaan eten bij Peter Goossens in Kruishoutem.

Meestal kook ik zelf. En nu ga ik – te beginnen op 1 juli 2020 – eens iets proberen. Of het me zal lukken om één jaar lang, zijnde tot en met 30 juni van volgend jaar, elke dag mijn aankopen te noteren op markten, in winkels en in voedingssupermarkten allerlei, dat weet ik niet.

Ik doe dit project omdat ik wil aantonen dat we naar een andere levenswijze moeten, naar een andere instelling in onze bovenkamers. Uiteraard kan ik, aan de hand van de laatste acht jaar, nu reeds inschatten op welk bedrag ik zal uitkomen aan voeding, drank, onderhoudsproducten en ander toiletpapier of huishoudrollen.

Als ik – in advertentiebladen, folders van voedingswinkels - het succesverhaal volg van de verschillende voorverpakte porties Caesarsalade, salades met (bijvoorbeeld) kip en feta, wokcolli’s en koude schotels allerlei, Linguines- en Teppanyakischotels, en wat weet ik nog meer, dan vraag ik mij af of er nog gezinnen zijn waar de ouders elke dag koken zoals het anno 1945 – 1990 het geval was.

 

OVER KOEIEN GESPROKEN

We zij n al heel veel kwijt gespeeld van moeder natuur. Nu is men in een Gents laboratorium begonnen om de koe uit te schakelen, weg uit ons leven.

Men gaat trachten zuivelproducten allerlei te produceren middels aan fabriek. Net zoals men onze pils en donkere Leffe iin een brouwerij produceert, produceren we over pakweg wellicht twintig jaar melk en boter via en fbriek. Geen koe meer nodig.

De volgende stap wordt waarschijnlijk het produceren van sperma zodat mannen hun vrouw niet meer hoeven te bevruchten om een kind te krijgen.

Hoe zei opa Emiel dat alweer veertig jaar geleden? “In mijne tijd was ’t allemaal veel beter!”. Waarom geloofde ikhem ton niet? Dom kieken dat ik was.

 

BEDOT SCIENSANO ONS ?

 

Marc Van Impe, voormalig journalist van  in de tijd dat vader André Leysen nog leefde , betitelde mij in september 2002 op pagina twee als “Een volkse jongen die . . . “.

Het was toen nog de periode dat, tenminste bij Corelio, Journalistiek nog enigszins begon met hoofdletter J.

Op heden is dat ook bij die tweede (van de drie) resterende Vlaamse mediagroepen niet langer het geval. Broodschrijvers . . . ze publiceren maar wat in; peu importe of het juist is wat er daardoor zal gepubliceerd worden.

Als de eerste de beste mensaap orakelt dat vanaf volgende week – uiteraard door de coronamiserie – de zon zal beginnen schijnen vanaf 20 uur ’s avonds tot 8 uur in de ochtend, dan wordt dat gegarandeerd voorpaginanieuws, en ja, bovenaan!

Neem nu alles wat –ologisten allerlei, de ministers van onze noodregering maar evenzeer Sciensano allemaal uit hun bovenkamer kramen. Laten we één voorbeeld nmen.

Sinds het begin van die corona-ellende geeft Sciensano aan de media tabellen en informatie over het aantal besmettingen, genezingen en doden door die Coronazeikerd.

Ik, als gewone volkse jongen met amper een getuigschrift lager middelbaar, snap echt niet hoe die experts van Sciensano aan die info komen. Nog minder snap ik dat daar geen enkele slimmere is dan mij om – en na vijftig dagen zou dat toch het geval mogen zijn! – te snappen dat die cijfers ONMOGELIJK kunnen kloppen.

Laten we er de cijfers bijhalen die gepubliceerd werden in de kranten van vandaag 8 juni 2020. Laat mij, om het eenvoudig te houden, het houden bij de doden.

Als ik de doden optel van de tien landen die al maanden worden gepubliceerd (in alfabetische volgorde: België, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Spanje, VK, VS, Zweden en Zwtserland) dan staat de teller in totaal op 250.000 overlijdens door Corona.

Wereldwijd staat besbetreffend – nog steeds volgens Sciensano – op 380.000 doden.

Wereldwijd tellen we 7.900.000.000 levende zielen.met 380.000 doden betekent dit 0,0049 % overlijdens.

Als ik nu de overlijdens tel in die tien landen, dan kom ik aan 3,125 % doden!

Kan iemand van de vele –ologisten, ministers en werknemers van Sciensano mij een uitleggen (alsof ik een achterlijke uk van negen ben) hoe geloofwaardig het overkomt dat er 380.000 doden zouden zijn op 800.000.000 inwoners terwijl dan in de rest van de wereld er slechts 130.000 overledenen zouden zijn op pakweg 7 miljard?

Met mijn immense dank aan Sciensano, onze ministers, onze –ologisten (of wie dan ook9 om die hersenkronkel van mij te verklaren. En kom nu niet af met het gelul dat er in alle andere landen van de wereld dienaangaand geen cijfers worden bijgehouden want . . . hoe komen jullie dan aan die 130.000!?

 

BESTE PETER,

Neen, dit wordt geen nieuwjaarsbrief. Ik zou al dik vijf maanden te laat zijn. Dit is een reactie op wat ik dinsdag las op pagina twee van Het Nieuwsblad.

Had Peter Mijlemans het die dag in COMMENTAAR over ons land of schreef hij over een ander land, het land van Hope and Glory.

Ik haal er zijn tekst effe bij: “Wie voorbij het BNP kijkt – en tot voor corona – naar de economische cijfers, kan alleen besluiten dat het land steeds verder opschuift. Weg van Utopia, richting derde wereld. De sociale ongelijkheid is er schrijnend, de staatsstructuur ondergraven, de macht van de drukkingsgroepen dodelijk ongezond,het fortuin van de superrijken onpeilbaar. De armoede en ongelijkheid ook. Het is cynisch dat de superrijken die het systeem hebben uitgehold, wisten dat we het systeem aan het eroderen waren. Ze zijn al jaren in het buitenland een basis aan het uitbouwen”.

Ik ga die tekst eens hernemen en hier en daar iets in het rood toevoegen.

“Wie voorbij het BNP kijkt – en tot voor corona – naar de economische cijfers, kan alleen besluiten dat het land steeds verder opschuift (klopt, onze staatsschuld schuift naar ongekende hoogtes). Weg van Utopia, richting derde wereld (weinig derde wereldlanden hebben zo een hoge staatsschuld per inwoner: Klopt dus ook). De sociale ongelijkheid is er schrijnend, de staatsstructuur ondergraven (de weegschaal van onze dames en heren magistraten! Zie volgend item), de macht van de drukkingsgroepen dodelijk ongezond, het fortuin van de superrijken onpeilbaar. De armoede en ongelijkheid ook (armoede, lazen jullie mijn item over Sigrid vorige week?) Het is cynisch dat de superrijken die het systeem hebben uitgehold, wisten dat we het systeem aan het eroderen waren. Ze zijn al jaren in het buitenland een basis aan het uitbouwen (ook dat klopt. Hoeveel bedrijven verkasten naar lage loonlanden?)”.

 

 

GOEIE REPORTAGE VAN DEN PETER

Ik weet niet hoeveel maal Peter Mijlemans reeds in de Verenigde Staten was. Zelf was ik er meerder malen tussen 1975 en 2011.

Vrijdag 5 juni 2020 had journalist (die naam waardig) Mijlemans het alweer over Amerika, meer bepaald over de dodelijke - gekleurde – slachtoffers door politieagenten. In 1975 was ik in The Big Apple. Ik was blij dat wij er slechts 24 uur verbleven. Het geweld; men liep daar toen nog echt, al schietende, rond met revolvers en of de belaagden een politieuniform droegen of niet, dat maakte feitelijk geen verschil uit.

34 jaar later waren die cowboymomenten heel erg uitzonderlijk geworden.

Dat de KKK (Ku-Klux-Klan) nog bestaat, is een waarheid als een koe. Dat blanke politieagenten – zich gesterkt wetende door hun vakbond – nog steeds de oorzaak zijn van criminele feiten (een moord is een crimineel feit! Althans hier maar sommige moordenaars verschijnen niet voor de rechtbank wegens een of ander procedurefoutje . . .) is betreurenswaardig.

Maar, beste Peter, wilt mij eens uitleggen waarom u – als begenadigd schrijver - enerzijds wel de ballen aan uw lijf heeft om te schrijven over de onaantastbaarheid van het uitschot van die Amerikaanse agenten maar u niet durft te schrijven over de vijf Belgische (en dus veel dichter bij ons bed zijnde) raadsheren van het Hof van Cassatie die, nota bene bendenvormend, schriftvervalsing pleegden teneinde ervoor te zorgen dat ik niet ter zitting zou aanwezig zijn.

U kan me, de dag dat u voldoende spinazie heeft gegeten, bereiken op 0468/570829 of via roger@stropken.be.


400 miljoen euro . . .

voor Lufthansa of voor de horeca?

Zoals ik het hierboven reeds stelde . . . deze site heeft niet de intentie om de mediabonzen en hun journalisten het vuur aan de schenen te leggen. ik wil - en ik heb daar met die kritische Sinjoor een (grijns) heuse partner in crime voor gevonden. Hij drinkt wel geen donkere Leffe maar ja, je kan niet alles hebben, nietwaar!? - voorzetten geven zodat de heuse media  inspelen op wat niet langer het normaal is, op wat niet langer de normen en waarden van ons Vlaamse volk zijn.

Makkelijk is uiteraard anders. Tegen wie zeg je het? Grijns!  maar telkenmale  een veel grotere broer iets overneemt, dan kriebelt het wel in zowel mijn hart als in dat van die Kritische Sinjoor.

Hieronder vinden jullie  een artikel dat verscheen in DOORBRAAK, de site waar ik respect voor heb . . . .

Wij publiceerden een maand geleden over die 290 tot 390.000.000 euro die de noodregering geven wou aan Lufthansa aka Brussels Airlines.

Ignace nam dat over en bracht op zijn eigengereide wijze een uitgebreider artikel inclusief de geschiedenis van Sabena en Brussels Airlines. 

Dank dat we het mochten overnemen, Ignace.

Steun voor buitenlandse bedrijven?
COMMENTAAR -  16/05/2020 Ignace Vandewalle - Leestijd 9 minuten

Belgische luchtvaartmaatschappijen zijn sinds eind vorig eeuw niet meer levensvatbaar, dit bewezen de debacles van Sabena en Brussels Airlines. Beide verhalen kenden een parcours van buitenlandse mishandeling. We leggen ze even naast elkaar.

Swissair -Sabena

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair, dochtermaatschappij van SairGroup, verwierf eind 1995 voor 150 miljoen euro, 49,5 procent van de aandelen van Sabena. De Swissair-Sabenadeal, bemiddeld door Elio Di Rupo,  kostte de Belgische overheid toen 290 miljoen euro: 150 miljoen euro terugbetaling van de Financta aandelen, 37 miljoen euro kapitaalinjectie en 103 miljoen euro voor de terugbetaling van de zogenaamde De Croo-aandelen (Onder de liberale verkeersminister Herman De Croo werden in 1982 voor 100 miljoen euro preferente Sabena-aandelen opgenomen door ASLK, AG, de GIMV en de SRIW).

De toenmalige CEO Paul Reutlinger (Swissair) voerde een rampzalig beleid met onvoorzichtige en ondoorzichtige beslissingen. De samenwerking met Virgin Express, de verwerving van City Bird en de aankoop van 34 Airbussen dreven Sabena naar het faillissement. De toenmalige meerderheidsaandeelhouder, de Belgische overheid, keek toe en onderging. Het VRT-programma Terzake

chantage voor het verzwijgen van grote sommen zwart geld betaald aan leden van de raad van bestuur door een Sabena affiliate in Bermuda

onthulde in 2007 de reden van het stilzwijgen en de blindheid: een chantage voor het verzwijgen van grote sommen zwart geld betaald aan leden van de raad van bestuur door een Sabena affiliate in Bermuda. 

De curator van Sabena, Christian Van Buggenhout, becijferde in Turbulente Tijden (Halewijck 2011), dat tussen de intrede van Swissair in het kapitaal van Sabena op 4 mei 1995 voor en het neerleggen van de boeken door de Belgische ‘flag carrier’ op 7 november 2001, bijna 839 miljoen euro uit de boeken van Sabena verdween door gemiste inkomsten en extra kosten.

In de luren gelegd

In april van 2000 sloot minister van Overheidsbedrijven Rik Daems een deal met Swissair voor het optrekken van zijn belang naar 85 procent door de omzetting van een warrantlening, en door een ruil van Sabena-aandelen voor 3,3 procent aandelen in de SairGroup. Een akkoord waar SairGroup zich niet aan hield. Toen Rik Daems door de mand viel, verschenen Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte ten tonele. Maar ook zij werden door de Zwitsers bedot.

Op maandagavond 16 juli 2001 had in het Brusselse Astoria-hotel een geheime vergadering plaats. Aanwezig waren premier Guy Verhofstadt, Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België, Johan Vande Lanotte en diens kabinetschef Jannie Haek, vandaag gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij, zakenman Patrick De Maeseneire (ADECCO, Callebaut), lid van de raad van bestuur van Sabena, en Mario Corti, de baas van Swissair. Nadien bleek dat één Zwitser voldoende was om de vijf ‘slimste Belgen’ in de luren te leggen.

Het Astoria-akkoord

Er liep op dat moment al een rechtszaak tegen Swissair omdat het niet over de brug wou komen met het beloofde vers geld voor Sabena. Corti zocht en vond een uitweg voor de rechtszaak die door Rik Daems werd aangespannen. Verhofstadt en co beslisten 172 miljoen euro te investeren in Sabena, een overbruggingskrediet van 125 miljoen euro toe te kennen, en de rechtszaak tegen Swissair op te schorten. Daarnaast vrijwaarde het akkoord nog alle bestuursleden, managers en werknemers ‘onherroepelijk’ van juridische aanvallen.

Het Astoria-akkoord, waarvan enkel een amateuristisch vlugschrift van de hand van Luc Coene blijkt te bestaan, was een van de grootste, maar zeker niet de enige, paarse blunders.

Daartegenover stond dat Swissair 290 miljoen euro zou vrijmaken, inclusief een overname van de bestelling van negen Airbussen. De tandem Verhofstadt/Vande Lanotte liet echter na om daarvoor een bankgarantie te vragen. Het Astoria-akkoord, waarvan enkel een amateuristisch vlugschrift van de hand van Luc Coene blijkt te bestaan, was een van de grootste, maar zeker niet de enige, paarse blunders. Swissair kwam geen enkele belofte na, maar kocht zo wel kostbare tijd om zijn schaapjes op het droge te brengen. Intussen stapelden de schulden zich bij Sabena op, en betekenden de aanslagen van 9/11 de spreekwoordelijke druppel die tot een faillissement op 7 november 2001 leidde.

Brussels Airlines

Na het faillissement van Sabena in 2001 werd de winstgevende dochteronderneming Delta Air Transport (DAT) in 2002 overgenomen door SN Airholding. SN Airholding bestond uit een groep Belgische investeerders die onder ‘zachte’ politieke druk 150 miljoen euro samenraapten voor een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij. De holding werd geleid door Étienne Davignon en Maurice Lippens en omvatte onder meer: Electrabel (nu Engie), het toenmalige Dexia, UCB, Solvay, Egemin en De Persgroep.

Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) sluisde de Belgische regering het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro, initieel toegekend aan Sabena, door naar SN Airholding. Een sluikse handeling in strijd met de Europese richtlijnen omtrent staatssteun. In 2012, toen Brussels Airlines in zwaar water zat, sprong de federale overheid bij door het kwijtschelden van 37,5 miljoen euro schulden van haar lening via FPIM. Ook hier had de Europese Commissie kunnen optreden.

Fusie Virgin Express, aankoop Lufthansa 

In 2006 fusioneerde de luchtvaartmaatschappij met Virgin Express tot een nieuwe onderneming, Brussels Airlines. Virgin bracht 50 miljoen euro kapitaal binnen en verwierf daarmee 16,4 procent  van de aandelen.

Op 15 september 2008 kondigden Wolfgang Mayrhuber en Étienne Davignon, topmannen van Lufthansa en SN Airholding, de ondertekening van een akkoord aan waarbij Lufthansa voor 65 miljoen euro 45 procent aandelen zou verwerven, met in een tweede fase een volledige integratie van de Belgische luchtvaartmaatschappij in de Lufthansa Group. De Duitse maatschappij had daarvoor, vanaf 2011, een call-optie om de resterende aandelen te kopen voor maximaal 250 miljoen euro. 

Belgische investeerders opgelicht

In de zomer van 2016 betaalde Lufthansa amper 2,6 miljoen euro voor de resterende 55 procent van de aandelen in Brussels Airlines. Dat kon door een clausule bij het toekennen van een kredietlijn van 100 miljoen euro aan SN Airholding (Belgische aandeelhouders Brussels Airlines). Zolang de schuld openstond, had Lufthansa het recht om de optie op de resterende 55 procent te lichten tegen de lage prijs van 2,6 miljoen euro. Indien de schuld al volledig vereffend was geweest, hadden de Duitsers 135 à 150 miljoen euro moeten neertellen.

Het werd nog erger voor de Belgische aandeelhouders want luchtvaartmaatschappij Virgin (16,4% aandelen) had het recht op de eerste 42 miljoen euro die Lufthansa zou betalen om Brussels Airlines

De dertig Belgische aandeelhouders kregen dus niets en zagen van hun investering van 150 miljoen euro uiteindelijk amper 40 miljoen euro terug.

volledig in te lijven. De dertig Belgische aandeelhouders kregen dus niets en zagen van hun investering van 150 miljoen euro uiteindelijk amper 40 miljoen euro terug. Tot daar hun verlieslatende burgerplicht.  

De bedelbede van 400 miljoen

Halfweg maart van dit jaar klopten Tui fly Belgium, Brussels Airlines en Air Belgium aan de deur van Alexander De Croo om te hengelen naar staatssteun. Hoewel de vraag van Lufthansa (Brussels Airlines) initieel 200 miljoen euro was, hoor je in de wandelgangen dat het nu 400 miljoen euro staatssteun vraagt (eufemistisch hoogstwaarschijnlijk 395 miljoen euro).

Brussels Airlines kan nochtans geen goede boeken voorleggen. De maatschappij boekte de laatste tien jaar een nettoverlies van 236 miljoen euro en deed dit binnen een fiscaal gunstregime. Zo betaalt Brussels Airlines geen taks op kerosine en geen btw op vliegtickets. Lufthansa deed het het voorbije decennium stukken beter met een opgetelde aangepaste operationele winst (ebit) van 16 miljard euro, waarvan 1,8 miljard euro als dividend naar de aandeelhouders stroomde.

Belgische strik

Ondanks de oplichting van Belgische bedrijven voor 110 miljoen euro, 37,5 miljoen euro onrechtstreekse staatssteun in 2012 en miljoenen euro gepuurd uit het fiscaal gunstregime, staan de Duitsers opnieuw aan de bedelstaf. Ditmaal willen ze graag 400 miljoen euro, zesmaal zoveel als ze zelf veil hadden voor Brussels Airlines. Ook nu spelen ze het hard en willen ze een onvoorwaardelijk cadeau met een Belgische strik.  Ik wil afsluiten met de volgende bedenkingen. Zou Alexander De Croo niet beter enkel gezonde bedrijven met een toekomst steunen? Wordt 400 miljoen euro voor 3000 jobs, of 130.000 euro per job, de maatstaf voor de redding van jobs? Als dat zo is, ken ik heel wat horecabedrijven die de laatste tien jaar verlieslatend werkten, en maar al te graag 130.000 euro per job zouden cashen. Daarmee kunnen ze hun garçon of serveerster twee jaar loon uit betalen. Ook zou het leuk zijn geen taks te moeten betalen op brandstof en geen BTW op restauranttickets.


BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . en vanuit café RELAIS, aan Petit Paris waar bazin SYLVIE en haar fantastisch team klaar staan om de vele klanten - MET DE GLIMLACH - te helpen, geniet ik van mijn eerste cafépintje in tien weken tijd. Nu ja, geen dag te vroeg hoor!

Hou jullie allemaal gezond zodat ik jullie hier volgende week terug zie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIJMERINGEN VAN MAANDAG 01 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


HEEL EVEN VOORAFGAANDELIJK 

Het toeval bestaat niet. Dat is mijn heilige overtuiging en het zal een sterke wetenschapper moeten zijn die mij van het tegendeel overtuigen kan. Er geschieden, in elk mensenleven, dingen die men aan het toeval lijkt te kunnen toeschrijven. Zoals – grijns, bijvoorbeeld!? – de items van deze week waarvan er meerdere handelen over bedrog, de hypocrisie, de leugens en de huichelarij binnen onze maatschappij.

U ontdekt het allemaaal hieronder, tussen onze Gedachtegangen en Mijmeringen van maandag 1 juni 2020. Alvast dank aan de duizenden lezers om ook deze week eens langs te komen.

 

IK HEB HET DRIEMAAL GELEZEN !

”DE POLITIEK ZOU EERLIJK MOETEN ZIJN”

Ik denk niet dat een van onze vaste lezeressen en lezers er aan twijfelt: mijn geloof in de eerlijke en correcte werkwijze van onze politici, onze magistratuur en (o.a.) de krantenschrijvers zit diep onder het vriespunt. Aan dat axioma hoeft niemand ooit te twijfelen!

Ik diende gisterenochend vroeg een dringende mail te verzenden dus trok ik naar de zeedijk te Mariakerke. Ik blijf het geweldig vinden dat Oostende FREE WIFI AAN ZEE heeft. Dat is iets waar minder begoeden dagelijks gebruik van maken, al zeker zolang de bib en de dienstencentra niet normaal kunnen werken. Dank u stadsbestuur Oostende! Waarom het zo noemt, snap ik niet want in werkelijkheid werkt die FREE WIFI enkel in Oostende. Misschien een ideetje voor burgervader Tommelein om het aan te hieden aan de andere kustburgemeesters. Dan pas is het echt FREE WIFI AAN ZEE.

Daarna (het was dan 7.28 uur) ging ik langs Diemas om er twee krentenbroodjes te kopen. Amaai zeg, er waren 31 wachtenden voor mij en allemaal keurig op anderhalve meter afstand van elkaar! Van Ranst zal . . . content zijn.

In Oostende hebben we een ombudsdienst. Als men nu ook eens het positief idee wil lanceren om ‘A happy one in Ostend’ te realiseren en een of andere (grijns, effe in de spiegel kijken) clown de baan opstuurt met bedankingsbonnen - voor het respecteren van de coronarichtlijnen - die kunnen worden ingeruild bij onze Oostendse zelfstandigen . . . just call 0468/570829. Dat hoeven overigens helemaal geen bonnen t.w.v. 250 euro te zijn. Maar pakweg 25.000 van die bonnen verspreid de komende vier maanden aan pakweg tien euro/stuk . . . daar zal over geschreven en gepraat worden. It’s, mister mair, just one of my ideas. En het kost. ocharme, 250.000 euro ofte minder dan 1/35 ste van de gelden die Oostende int van de eigenaars van een tweede verblijf . . .

Er waren vooral veel te weinig exemplaren van De Zondag. In Roeselare denken ze waarschijnlijk dat mensen nog niet naar zee durven. Wat een vergissing! Of ze weten niet dat de winkels van Diemas de best draaiende bakkerswinkels aan de kust zijn. Dat is dan een commerciéle domheid! Domheden, grijns, zijn al evenmin . . . toeval! Aan de kust is Diemas een naam als een klok en een puur familiebedrijf! Je vindt hun steengoede producten niet alleen in elf winkels maar evenzeer op elf wekelijkse markten.

In de editie van De Zondag van 31 mei 2020 las ik het interview met de nieuwe voorzitter van CD&V. De bijna 38-jarige advocaat is – oef, gelukkig maar - duidelijk niet de wedergeboorte van Wouter Beke aka de voorzitter die er in slaagde om zijn partij de dieperik in te lullen. Als er ooit een boek over Beke verschijnt zou de titel “De man die Kris Peeters vermoorde”geen puur toeval zijn.

Geloof me vrij, ik praat al een halve eeuw met politici van diverse pluimage. Ik heb nog nooit één politica/politicus geweten die publiekelijk durfde te stellen dat ”DE POLITIEK EERLIJK ZOU MOETEN ZIJN”.

Nu ja, het is niks te vroeg maar al zijn voorgangers in de politiek durfden het niet aan om - aan meer dan één miljoen lezers - onze politiekers te beschuldigen van oneerlijk te zijn geweest. Want, laten we eerlijk zijn en blijven: door die quote geeft ‘jongeling’ Benjamin Dalle aan dat de politieke wereld in (alvast) Vlaanderen in een ontzettend diep dal zit en dat dit komt door hun . . . o n e e r l i j k h e d e n van de laatste halve eeuw. Het enige positieve is dat de Belgische politiek toch nog (zij het amper) 41 % vertrouwen krijgt van de bevolking daar waar onze Vlaamse magistratuur al onder de 20 % is gezakt! Of dat toeval is of een troost zijn kan, is iets waar ik deze week niet dieper op inga.

Of Benjamin Dalle niet uitsluitend de verkondiger – maar ook de man die verandering brengen zal - is van die waarheid, kan hij aan de 800.000 gedupeerden van Arco alvast snel laten weten. Het volstaat Beweging.net eroe te bewegen om – al is het zonder rente of schadevergoeding - de gedupeerden van Arco hun inzet terug te betalen.

Vinden jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, ook dat zoiets een heus bewijs zou zijn dat ONZE CD&V-POLITICI EERLIJKE MENSEN ZIJN GEWORDEN?

Ik ben, samen met jullie, . . . benieuwd! We gaan ons in geen geval laten wijsmaken dat het geld daarvoor niet beschikbaar zou zijn.

 

ONZE KRITISCHE SINJOOR

Ik vernam vorige week dat een trouwe lezer van deze site is overleden. Neen, niet aan Covid-19.

Ik heb Marcel leren kennen in t‘ Viooltje, het dienstencentrum te Mariakerke. Op een dag kocht hij het gedrukte exemplaar van Het Stropken en hij had dat twee dagen later volledig gelezen. Marcel, hij was zeker 90 lentes jong, trok zich nog het onrecht aan dat in ons Vlaanderenland dagelijks wordt veroorzaakt door leidinggevenden. We konden elkaar heel goed pruimen maar na een paar weken zei ik hem “Marcel, ik dank jou voor je steun en respect maar wij moeten niet meer praten over de teksten op mijn site. Je trekt je dat teveel aan en dat is niet goed voor jouw hart”.

Marcel ging van toen af in een ander dienstencentrum eten. Iets wat ik jammer vond maar ik wil niet de gezonheid van een medemens in gevaar brengen. Hij was ook een beetje (gezond) keikoppig en bleef mij toch maar opzoeken in ‘t Viooltje. En nu, nu is hij dood. Hopelijk is hij nu op een plaats waar zijn ziel de verdiende, en broodnodige, rust vonden mocht.

Ook in Gent stierf dit jaar een oudere kameraad van mij. Eén van mijn laatste acht kameraden, pakweg tien jaar jonger dan Marcel maar iemand die ik dik veertig jaar kennen mocht.

Het gaat jullie goed, mensgenoten!

Uiteindelijk beleven we allemaal de enige twee zekerheden die mensen hebben: ooit werden we geboren en op een dag zullen we sterven. En geen van beide heeft te maken met . . . het toeval!

Moest Marcel nog leven, hij zou content zijn met de uitspraak van Benjamin Dalle (zie eerste item deze week) maar ik vrees dat hij me zou zeggen “Roger, eerst zien en dan geloven”. Helaas ervaar ik wekelijks dat politici alles behalve eerlijk waren . . . en zijn.

Waarmee ik – eindelijk maar jullie weten dat ik al eens durf af te wijken of een lange intro nodig heb – ben beland bij een uniek menselijk exemplaar. Iemand die ik reeds een twintigtal maanden irl ken. Iemand van wie ik nooit had gedacht dat hij voor deze site zo belangrijk zou zijn.

We zijn het niet steeds eens over alles en nog wat. Hij hamert me voortdurend in dat ik aan de kust moet blijven wonen terwijl ik hem een paar maal per week gek verklaar omdat hij zijn schoon leven verprutst aan het renoveren van zijn tweede verblijf. Het is ook nog een ‘snotaap’ die best eens eigenzinnig wil (en kan) zijn. Maar zaterdag heeft hij mij jandorie aangenaam verrast. Alhoewel hij het al de hele week druk had met werkzaamheden, zond hij mij toch een – alweer – interessant verhaal dat jullie hieronder kunnen vinden. Het handelt over . . . WATER.

Vanuit Antwerpen:

En het wordt zomer…….. zonder water?

Vrijdag 29 mei alarmerende berichten in het journaal: ons waterverbruik dient naar beneden te gaan! 

Net zoals tijdens de coronacrisis de aandacht afgeleid wordt naar zogezegde rijke tweede verblijvers wordt op heden de aandacht afgeleid naar mensen die hun tuin besproeien of erger . . . “rijke zwembadeigenaars“.

Het liefst wil men voor deze categorie een duurdere waterverkoopprijs hanteren.

Wat men u niet vertelde op het journaal is dat dit nu reeds bestaat. 

Gelegaliseerde discriminatie in de waterprijs bestaat al. Buiten gelegaliseerde huisjesmelkerij (taks tweede verblijven) betaal je ook nu al meer voor uw water in het tweede verblijf aan zee. Graag zou men dit willen uitbreiden naar alle eigenaars van een zwembad bijvoorbeeld. Het klink altijd romantisch goed om meer geld af te nemen van zogezegde rijken.

Wat men u niet vertelt is dat men dit ook reeds jaren bij Jan, Piet, Joris en Corneel doet of beter gezegd bij ons allemaal!

Ik zal het u uitleggen aan de hand van mijn laatste waterfactuur van water–link, de vroegere  Antwerpse waterwerken.

(tevens een knipoog naar diegenen die Roger er van verdachten de “kritische sinjoor” zelf te schrijven) 

U wordt letterlijk belogen, bedrogen & opgelicht!

De Antwerpse factuur wordt als volgt onderverdeeld:

1.    De drinkwaterprijs

2.    Gemeentelijke bijdrage

3.    Bovengemeentelijke bijdrage

Je begint met het vast recht. Eenmaal? Neen, drie maal of 50+30+20 euro = 100 euro jaarlijkse kost zonder één druppel water.

Bij de meeste mensen maakt deze kost e het vast recht reeds 1/3 tot de helft uit van de jaarlijkse factuur.

De drinkwaterprijs is ongeveer 1/3  van uw jaarlijkse factuur (goedkoopste aan basistarief).

Basistarief = 30 m³ per wooneenheid alsook per gedomicilieerden. Wat u meer verbruikt wordt aan comforttarief verrekend.

(bv. zwembadeigenaar = veelverbruiker en betaalt nu dus reeds meer)!

Ik wil u wel even meegeven dat een gemiddelde jaarverbruik 42 m³ bedraagt per bewoner (bron: water-link zelf).

Met andere woorden legt men het basistarief reeds 25 % lager dan het gemiddeld verbruik.

Het venijn zit hem in de staart: de gemeentelijk bijdrage (opvang via riool en grachten) en de bovengemeentelijke bijdrage (zuiveren afvalwater in zuiveringsstations).

Bijna 2/3 van wat u betaalt gaat naar deze laatste twee.

Vroeger betaalde u reeds evenveel voor het water dat u kreeg als voor het reinigen van ditzelfde water.

Nu dus 2/3 en hier zit de grootste oplichting.

100 m³ water binnen krijgen is 100 m³ betalen voor riool & zuivering! Helaas komt via de riool minder dan de helft aan in het zuiveringsstation en wordt uw 100 m³ dus helemaal niet gezuiverd.

Men rekent U iets aan wat helemaal niet juist is gebeurd!

Koken, eten en drinken, uw zweet (gemiddeld 350 ml per etmaal tot halve liter per uur in de felle zon  per persoon), ontlastingen van uw huisdieren, de tuin sproeien, planten, kinderzwembadje laten leeglopen  in de tuin enz….   komen niet in het rioolsysteem 

Maar het ergste van alles is dat door jarenlange verwaarlozing, kapotte of tot op de draad versleten rioolinfrastructuur slechts een gedeelte aankomt in het waterzuiveringsstation.

Reeds vier jaar stelt zich dit probleem van te weinig grondwater. De grondwaterstanden zijn momenteel even slecht als die van vorig jaar en de zomer moet nog komen.

Onze buurlanden staan al veel verder met de voorbereiding op droogteproblemen om maar te zwijgen over Nederland.

Er is hier bij ons nog geen deftig waterbeleid; men begint pas. De provincie Antwerpen heeft als eerste in dit land een droogte- en hemelwatercoördinator.

Watercrisis! Veel landbouwindustrie op een kleine oppervlakte die veel water nodig heeft; hoge bevolkingsdichtheid geeft nood aan extra spaarbekkens. Bij regen is er te weinig doordringing in de bodem en via riool en rivier gaat 60 % terug naar zee.

Overheid, rem de watersnelheid van uw rivieren af  plaats extra spaarbekkens. Plan, onderneem en u zal gezond worden!

Maar u, ja u, Jan, Piet, Joris en Corneel, die al jaren wordt opgelicht en teveel betaalde, zou zich moeten schamen voor de regenton die je nog niet hebt maar toch de tuin durft te besproeien!

Hebben we nog iets leuk om af te sluiten? Misschien wel 

Bij watertekorten gaat West -Vlaanderen meestal vooraf wat de beperkingen betreft.

Zouden de West-Vlamingen weten dat wanneer Farys niet kan volgen ze ook water van de Antwerpse water-link te drinken krijgen uit het Albertkanaal? Proost Roger . . ., laat het u smaken.

Met vriendelijke groeten,

De kritische Sinjoor.

 

ZO KAN HET BEDROG OOK !

Vorige week dinsdag bewezen experts-ologisten hoe sluw ze kunnen zijn. Ze publiceerden een tabel met het aantal besmettingen tussen 10 mei (moederkesdag) tot en met 26 mei. Niet toevallig waren er op moederkesdag 485 besmettingen.

Ik noem dit dus universitair boerenbedrog van de hoogste graad. De dag na 10 mei duikelde het aantal besmettingen met bijna 25 % naar beneden (tot 368). Maar ja, de twee weken die volgen op moederkesdag oogt het veel beter als je start vanaf 485 i.p.v. 368. Indien we nu echter het aantal besmettingen van 25 mei (aka 250) zouden nemen en dan 14 dagen terug zouden gaan, dan bemerken we dat het gemiddelde 296 besmettingen geeft. Eerlijk gezegd, zo schitterend is dat nu ook weer niet want – verrekend vanaf 11 mei (368) besmettingen tot 25 mei is dat amper 20 % minder.

Maar . . .  ik begrijp dat ook de -ologisten zichzelf, en de noodregering, graag bedriegen en dus starten op moederkesdag waar er 485 besmettingn waren.

Ik krijg zo meer en meer het gevoel dat men – tijdens die hele coronacrisis - cijfers manipuleert, achter houdt, een beetje aanpast of gewoon voorspellingen doet zomaar met de vingers in de lucht. Of is het nu echt toeval dat men die 10 de mei nam als referentiedag?

Dat de kranten Belang van Limburg, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad op 27 mei er nog eens de foto van Marc Van Ranst bij afdrukten die op 10 mei bloemen afgaf aan zijn moeder . . . daar is de relevantie mij totaal onvindbaar van. Ze publiceerden krak dezelfde foto reeds op 11 mei. Zal wel goedkope bladvulling zijn geweest dus.

Of was het gewoon toeval dat die foto er nog eens bij verscheen? Als morgen wordt aangekondigd dat Marc Van Ranst in de politiek stapt, wees zeker, geachte lezeres en waarde lezer, dat ik de laatste zal zijn die daar van verschiet.

 

ARMOEDE BEDREIGT KINDEREN

Achttien maanden nadat in de gedrukte versie van Het Stropken het artikel over Sigrid - het kindje wiens ouders geen geld hadden om die koffer met scharen, borstels en oefenpoppen te kopen zodat hun kind de kappersschool zou kunnen volgen – verscheen, publiceren de dagbladen over de armoede van duizenden kinderen. Dat artikel verscheen toen omdat hoogleraar Hendrik Vos het op de radio had over Johan Van Biesen die hem l’affaire Sigrid verteld had. l’Affaire Sigrid, een intriest verhaal voor een onderontwikkeld en arm land. Hoeveel maal intriester is het niet voor een rijk, ontwikkeld land als België!?

Bende snertjournalisten! Het gaat niet over duizenden maar over tienduizenden kinderen en wellicht (wat ik niet hoop) wel over meer dan honderdduizend kinderen.

Alleen reeds de ouders van 150.000 kinderen konden dit jaar geen laptop kopen waardoor die kinderen geen les konden volgen via het internet! 150.000 . . . ik weet het zo niet direct maar m.i. is dat toch wel iets meer dan . . . duizenden kinderen! Ik heb daar twee maanden geleden over geschreven. Ik publiceerde toen dat het een heuse schande was, ook en vooral omdat we - uiteraard puur zogenaamd – volgens de psychologen, psychiaters en andere sociologen socialer zouden worden door die coronacrisis. Edoch, onze regering, noch de lokale overheden en al zeker niet de ouders van klasgenootjes zorgden ervoor dat die 150.000 kinderen van arme ouders werden uitgenodigd bij een van de 900.000 kinderen wiens ouders wel geld hadden om een laptop te kopen. Echt heel sociaal toonde de bevolking zich toen! Wie me er van verdenkt in vorige zin enig sarcasme te hebben gelegd, die zou – wellicht puur per toeval - wel eens gelijk kunnen hebben. Sic!

Socialer . . . mijn kloten Gerard! En neen, ik spreek nu niet Gerard Van Noten aan. Die -ologisten en de huidige ministers, ze lullen maar verder. Gingen zij, zoals ondergetekende, zoals onze secretaris en zoals onze kritisch Sinjoor ook met zoveel mensen in de straat praten? Zelfs de contact tracers (wat een Belgenmop werd dat inmiddels in andere landen!) moesten het regelen van op afstand.

 

DAT VOND IK BENAUWEND MOOI

Marc Penxten, de burgervader van de gemeente Alken, zag de helft van een generatie sterven in zijn gemeente en dit door die Coronazeikerd.

Een burgervader die de weduwen belde en zich echt bekommerd om zijn inwoners. . . wie zou zulke menswaardige burgemeester nu niet willen in de gemeente waar zij/hij woont? Ik ken een centrumstad waar de inwoners nog steeds wachten op een gratis mondmasker . . .HET CANAILLE VAN ONZE MAATSCHAPPIJ

We kopen, zij het steeds minder en minder, dagbladen. Het is een duur product geworden dat zwaar gesponsord wordt door de overheid. Toen ik mijn krantenwinkel had in Merelbeke, kostte De Gentenaar 28 Bef, zeg maar pakweg 70 eurocent. Op heden kost diezelfde krant 2,50 euro maar op zaterdag zelfs 3,60 euro! Dat is 257 % duurder dan 22 jaar geleden!

Ik weet niet hoeveel de index verhoogde tussen 1998 en 2020 maar ik meen te mogen stellen dat die gemiddeld niet elk jaar met 11.7 procent (257 gedeeld door 22 is pakweg 11,7!) verhoogde. Ben ik nu weer sarcastisch? Dat moet dan puur toeval zijn. Of niet?

Is er iemand van jullie, bedienden of arbeiders, die in 1998 een nettowedde had van pakweg 44.000 Bef (1.100 euro) en die nu een nettowedde heeft van 3.927 euro (ofte 257% meer) voor dezelfde job? Laat het mij gerust weten via roger@stropken.be. Niet allemaal tegelijk, hé!

Ik denk niet dat ik veel reacties krijgen zal met de bevestiging van mijn laatst gestelde vraag.

Ook de prijs van onze benzine, tabak en alcohol is niet gewoon rechtevenredig verhoogd met ons inkomen. Het werd allemaal procentueel veel duurder en ja, daar zit de komst van de euro voor een groot deel tussen.

Dat mensen die te dure dagelijkse krant – die, door de gratis postbedeling, zwaar gesponsord wordt door de Belgische Staat – minder kopen is normaal. Waar een dagblad op jaarbasis toen zowat 7.100 Bef ofte zo’n 1,4 % van je gemiddeld jaarloon van 528.000 Bef opslorpte, kost dat nu zowat een half maandloon! En ja, 820 euro (5 x 2,50 en 1 x 3,60 per week en dat 52 weken) is zowat een half maandloon! Waarom en vooral voor wat ? ? ?

Oh ja, vooraleer iemand het zou narekenen, ik heb een aantal dagen minder gerekend omdat er nu eenmaal feestdagen zijn waarop ‘ons’ gazet niet verschijnt.

Kwalitatief zijn onze Vlaamse kranten (ik spreek niet over anderstalige of buitenlandse dagbladen die ik niet echt ken) er zwaar op achteruit gegaan. Of er nu één fout, één onjuiste datum en één valse betichting per dag in jullie dagelijkse krant staat of tien, geen van beide eigenaars kan het wat schelen. Waarom er nog hoofd- en eindredacteurs nodig zijn, is zeer de vraag die ik niet beantwoorden kan.

Neem nu dat artikel (zie verderop deze week) over Dries Van Langenhove. Daarin werd gesteld dat een notaris uit de Gentse Wielewaalstraat de verklikker zou geweest zijn die de politie belde om de ‘bende van Van Langenhove’ aan de galg te praten. Over verklikkers had ik het hier al de vorige maand. Ik zou ze tegen de muur zetten en . . . juist, een week lang zonder eten zetten. Of bedoelde ik iets anders maar kwam Alzheimer me weer storen?

Nu zijn er – althans bij mijn weten – geen 97 notariskantoren in die straat. Voor de Gentenaars maar evenzeer voor de wereld van de notarissen en togadragers is het makkelijk om te weten over welke notaris het hier ging. Die notaris werd al gebrandmerkt zonder dat ook maar één enkele gazettenschrijver hem de kans gaf die beschuldigende betiteling te weerleggen voor publicatie.

Journalistiek 21 ste eeuw dus: gewetenloze schrijvers die in niks meer te vergelijken zijn met de pennenridders van na de tweede wereldoorlog! Van bij hen thuis volgen ze, via het internet, de actualiteit. De moeite doen om eerst die notaris te bellen doen ze niet. Waarom zouden ze daar een telefoongesprek maar vooral hun tijd aan verspillen?

En hoe maken die verslaggever, die hoofdredacteur (Liesbeth Van Impe) en MEDIAHUIS er zich vanaf? Doodsimpel: de volgende dag plaatsen ze ergens een rechzettingske van een paar centimeter hoog, midden een blad, in één kolom, en niet bovenaan op dezelfde pagina (5) zoals dat wel geschiedde om die notaris schuldig te betitelen aan verklikkerij.

Canaille . . . dat is inderdaad het enige juiste woord.

Ergens in mijn (te vele) rommelbakken bevindt zich het schitterende ”De strijd om de waarheid”, een uitgave over nepnieuws en desinformatie in de digitale wereld. Ik meen me te herinneren dat het een uitgave was van de Vlaamse Overheid of dat ze het hadden gesponsord. Moet dat eens opzoeken. In ieder geval vond ik het een uitstekende brochure. Wellicht al een paar jaar oud maar nog steeds brandend actueel.

Nu ik verhuizen moet dien ik die rommelbakken dringend uit te mesten. Pfft, mayday mayday.

Helaas is nepnieuws en desinformatie niet uitsluitend vast te stellen binnen de digitale mediawereld. Het foutief, al dan niet gedeeltelijk onjuist informeren middels de dagelijks gedrukte krant, bestaat nog steeds. Meer nog, het verergert dag na dag maar noch Christian Van Thillo, noch Thomas Leysen malen er om. Ze zien hun kopende dagbladlezers als domme kippen die men alles wijs kan maken. Of het juist is of niet wat van hun persen rolt. . . they both don’t even care! En neen, dat is geen toeval!

Met dit artikel zal ik (grijns, uiteraard, maar heu heu heu is dat mijn probleem? Neen dus!) mij, zo mogelijk, gegarandeerd nog meer vijanden maken binnen de perswereld. De waarheid is iets dat medialui - waarvan de meeste denken dat ze God de Vader zijn die niet de waarheid hoeft te schrijven maar gewoon iets om hun maandelijkse zilverling te verdienen – geen barst interesseert. Het lijken wel schrijvers van oeroude stationsromannetjes die teksten intikken als was het, keer op keer een . . . monster zonder waarde.

Dat ze door hun publicaties om de haverklap mensen schade berokkenen of gewoon compleet de vernieling inschrijven, deert geen enkele broodschrijver. Stuk voor stuk zijn het gewetenloze schurken. Met het woord ‘schurken’ ben ik dan nog uiterst lief. In werkelijkheid zijn het machtsgeile criminelen die zich ten volle realiseren dat ze straffeloos misdaden tegen de menselijkheid mogen plegen. De persvrijheid garandeert die gangsters dat geen enkele rechtbank hen veroordelen zal.

En zolang Pol Deltour hun ‘patron’ is, zal er niks ten goede veranderen.

Media . . . ze vertellen nooit de waarheid, nooit het hele verhaal zoals het werkelijk ineen zit. Laat me refereren naar wat mijne kameraad, diene snotaap uit Antwerpen, deze week publiceerde: het journaal had het over ons waterverbuik. Maar het hele, laat staan het ware, verhaal . . . daar piepten ze met geen letter over. Voor de media anno 21 ste eeuw is de waarheid iets dat niet mag gepubliceerd worden.

Is dat verzwijgen van het hele verhaal echt een toeval? Neen, maar het is enkel deze site die (waarvoor mijn diepgemeende dank, kritische Sinjoor) het hele verhaal durft te brengen.

 

EN DEN DONALD . . . HIJ FLIRTE VERDER

Van de huidige president van de Verenigde Staten kan je veel zeggen maar niet dat hij zich, als een bange hond, verschuilt in zijn anti-coronakelder. Dat laatste doet Joe Bidden, de democratische kandidaat voor komende presidentsverkiezingen wel. Sinds drie maanden communiceert (good and very old) Joe vanuit zijn thuiskelder. Echt veel stemmen wint hij er niet mee.

Nu ja, ik schrijf al twee jaar dat niemand Trump kan verslaan op 20 november 2020. Trump heeft nu ook de WHO ofte de Wereld Gezondheids Organisatie de wacht aangezegd. En ja, ik kan hem begrijpen.

Wat hebben die klungels de laatste vijf maanden gedaan? Ik denk dat ze hun winterslaap hielden en die coronazeikerd zijn gang lieten gaan                         KAN HET NOG GEKKER ?

De vraag is snel beantwoord: NEEN !

Ik ga hier geen lange tekst aan wijden. In dit - inmiddels tot grootste APENZOO van het universum betitelde – België zijn er niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, niet 6, niet 7, niet 8 MAAR 9 (negen) ministers van volksgezondheid.

In Rusland hebben ze er ook een maar dan een voor pakweg 300.000.000 inwoners. Hier is dat één voor bijna 1.300.000 inwoners.

Waar is de tijd dat men zoiets pure volksverlakkerij en grandioze diefstal noemde? Benjamin Dalle zal heel veel werk hebben om in deze APENZOO eerlijke politici te vinden, laat staan dat hij er zal vinden die hun oneerlijkheden aan de kant zullen schuiven en eerlijk willen worden. Ik ga proberen de heer Dalle te interviewen. Als het lukt lezen jullie het hier volgende week. Als het niet lukt (omdat de vragen hem niet lagen?), evenzeer . . .

Had ik het deze week reeds eens over . . . TEGEN DE MUUR ZETTEN EN . . . ? Die Alzheimer toch . . .

 

BART EN DE ME-TOO-TRUTTENASSOCIATIE

Wie deze site al twee jaar volgt, weet dat ik een fervente aanhanger ben van Bart de Pauw in zijn strijd tegen de MeToo-Truttenassociatie die hem – middels de (inmiddels voormalige) CEO van de VRT, Paul Lembrechts – beschuldigden van stalking, flirterig gedrag en andere . . . belagingen. Dat Lembrechts in deze affaire de rol van OM, rechter en beul heeft gespeeld, staat inmiddels buiten kijf. Hij had zich veel beter bezig gehouden met zijn feitelijke taak zodat de VRT niet de ene na de andere topmediavedette verloor waardoor ze steeds meer lezers kwijt raakten. Nu ja, het was zeker geen toeval dat men hem aan de deur zette. Het was wel geen dag te vroeg!

Oorspronkelijk waren er tien tot twaalf klaagsters. Momenteel schijnt ‘meesteres’ Christine Mussche niet eens een handvol zogenaamde klagers in haar speelhand te hebben. Vorige zin kan lichtjes speels overkomen maar in deze mediageile affaire is het wel advocate Mussche die de kaarten van de klaagsters in handen houdt.

Na meer dan anderhalf jaar zou het Mechelse OM voldoende in handen hebben om ‘SCHALKSE RUITER’ Bart voor de rechtbank te sleuren. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt edoch ik ben echt blij dat die zaak wordt vertoond op het groot podium van de rechtszaal. Ik verkneukel me nu reeds om die MeToo-Trutten hun verhaal te horen en te lezen. Dit wordt gegarandeerd een rechtszaak die NETFLIX mag uitzenden wereldwijd. Sukses verzekerd. Geen Romain De Coninck, Leo Martin of Gaston Berghmans konden kijkers zo aan het lachen brengen als de MeToo-Truutemiekes het zullen doen in de correctionele rechtbank.

Onze maatschappij is gebouwd op mannen en vrouwen die elkaar begeren. Ik zeg wel elke dag minstens eenmaal tegen een vrouw “Dat is toch mooi hé?”. Waarop de slimme vrouwen me steeds dezelfde vraag stellen “Wat vind jij mooi?”.

“Een vrouw met een glimlach”, zeg ik terwijl ik me omdraai en grijnzend wegga.

Nu wil ik eerlijk toegeven dat ik zoiets nooit zeg tegen een vrouw die een lange broek draagt. Ik hou van vrouwen die vrouwelijk gekleed lopen in een short, rok of kleedje. En over belaging ken ik - sinds vorig jaar – ook mijn deel. Zal dat dit jaar eens in geuren en kleuren, met alles erop en eraan (ergo inclusief het volledig PV) publiceren. Voor wat hoort wat en het zijn niet de twee trutten (de klaagster en een onnozele politieinspecteur van Ekkergem) die mij dit ongestraft aandeden.

Ik ben benieuwd waarom die oorspronkelijke tien tot twaalf truttemiekes van onze Vlaamse afdeling er niet allemaal zullen bij zijn op het proces. Indien ik de advocaat van Bart De Pauw was dan riep ik de niet eisende trutten als getuige op. Altijd interessant, en leuk, te vernemen waarom ze eerst gingen klagen bij Paul Lembrechts en waarom ze uiteindelijk zich terug hebben getrokken.

Ik vind dat overigens ontzettend vreselijk . . . terug trekken . . .! Grijns.

Hoeveel van die trutten waren maar al te blij dat Bart naar hen lonkte? Hoeveel hadden in hun achterhoofd een leuke job via Bart? 

Ik voel aan mijn ellebogen dat dit . . . wordt vervolgd.

 

THE FINAL CURTAIN

Ja, geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers, ik weet uiteraard dat Blue Eyes, good old Frank Sinatra in zijn wereldvermaarde song MY WAY het had over . . . the final curtain. Comme d'habitude van de Franse zanger Claude François was overige de originele song, gebracht in 1967. 

Bij Anderlecht is het laatste gordijn ook gevallen. Oef! Iets wat ik vorig jaar reeds voorspelde. Het lijkt er op alsof Marc Coucke zijn hersencellen weer in de goede volgorde heeft geplaatst en zich (zij het tenminste grotendeels) heeft ontdaan van de hel die hij zich liet aanpraten dik twee jaar geleden.

Vincent Kompany heeft een topjob bij Manchester City, hem aangeboden door Pep Guardiolo, niet geweigerd om hier in dit apenland trainer te komen spelen. Dat heb ik vorig jaar al geschreven. De afspraak was toen al gemaakt: Kompany ging zich inkopen en niet voor 1 of 2 %! Ook hier was deze site maanden eerder dan eender welke gazettenschrijver. Toeval? Bekijk eens goed de gl/rimlach op mijn stout gezicht.

En ja, nu Wouter Vandenhaute de teugels definitief heeft overgenomen, verlaat Coucke het Anderlechtse schouwtoneel langs een van de laatste nooduitgangen die er overbleven. Het gaat u goed Marc, talentvolle playboy die oh nog zo graag genieten kan en zal van leute maken en de Polonnaise dansen.

Vandenhaute, de man die – als hij niet weet wie hem telefoneert – steevast op een erg arrogante (ergo lompe) wijze snakt “Wie bent u? Hoe komt u aan mijn telefoonnummer?”. Tja . . . Misschien kan ik hem plezieren en zijn gsm-nummer hier eens publiceren.

Hoelang het huwelijk van die man zal duren met de huidige trainer (Vercauteren) en met de vorige voorzitter (Van Eetvelde) da’s pas koffiedik kijken. De deuren van Vandenhaute zijn op zijn maat emaakt!

Wat ik wel geloof is dat over maximum drie jaar Anderlecht opnieuw de eerste plaats zal bezetten in onze voetbalcompetitie. Feitelijk zijn Coucke en Vandenhaute twee gelijken, twee succesvolle zakenmannen. Of dergelijk duo lang door dezelfde deur kan, dat pas zou . . . toeval zijn.

 

 

RESTAURANTS OPEN IN FLORIDA

HORECA OPEN IN NEDERLAND

Ik kan enkel – nota bene met mijn mond vol tanden – vaststellen dat de kloteregering van Wilmès II in nood zit en niet over de nodige hersencellen beschikt om hetzelfde in ons land te kunnen waarmaken en even snel als in andere landen onze horeca openstellen kon. Ik zie mezelf deze week naar Sluis te gaan . . .

Wat de klereregering Wilmès II niet lukt, gaat blijkbaar wel in de helft van de wereld. Ik houd mijn hart vast de dag dat onze horeca zal mogen heropenen. Dat wordt een geklungel vol onbegrip en zonder voorgaande!

 

THE FIRST OF JUNE

Juni, de maand waarin – elk jaar opnieuw – de zomer begint.

Wordt het dit jaar de maand waar men een vaccin vinden zal tegen dat Coronazeikerdje? Of krijgen we, om de hele wereld compleet in een heus drama te herschapen, een tweede golf van COVID-19 als een tsunami over ons heen gegoten?

Wordt juni 2020 de maand waarin onze (te) vele –ologisten toegeven dat ze zich hebben vergist toen ze in februari 2020 orakelden dat Covid-19 nooit in Europa, laat staan in Belgié landen zou?

Wordt juni 2020 de maand waarin blijkt dat onze vele –ologisten zich hebben vergist toen ze het publiekelijk hadden over een wereldwijde pandemie? Wie pandemie? Wanneer pandemie? Waar pandemie? Welke pandemie? Hoe bedoel je pandemie?

110 jaar geleden kende de wereld de Spaanse griep. Een heuse pandemie waarvan op heden nog steeds niemand weet of er nu twintig dan wel honderd miljoen doden vielen! Laten we de gulden middenweg nemen en het hebben over 60.000.000 overlijdens ten gevolge van die wereldwijde pandemie.

Hoeveel mensen woonden er toen op onze Aarde? Sta me toe ook hier de gulden middenweg te kiezen en het houden op 3.500.000.000 levende zielen. 0,1714 % daarvan viel ten prooi van de pandemie, genaamd Spaanse griep.

Anno 2020, 110 jaar later, zijn er pakweg 7.9 miljard (7.900.000.000) levende wezens, genaamd mens, op diezelfde aardbodem. En ja, we vonden de Maan en willen nu verdere ontdekkingstochten lanceren naar Urbanus, Mars en God weet welke planeten nog allemaal. Dat al dat geld - dat we aan zulke onnodige reizen verspillen, maar evenzeer al het geld dat wordt weggegooid aan oorlogsmateriaal en de daarbij broodnodige oorlogen - beter zou worden besteed aan het zoeken naar vaccins is iets wat zelfs Anuna De Wever als een axioma zou aanvaarden.

Als Die van Hierboven echt wou dat we die andere planeten ontdekken dan had hij er wel voor gezorgd dat er geen (enkele richting)-reis van twaalf jaar voor nodig was.

Dik vijf maanden na de wonderbaarlijke ontdekking in Wuhan van de scheet die men liet ontsnappen uit een verdacht laboratorium, kan men 350.000 sterfgevallen noteren op 7,9 miljard aardbewoners! Dat is de enige realiteit! Al de rest is volksverlakkerij die – dankzij Belgische –ologisten en andere virologen - aanleunt bij het schrijven van een volkse komedie met de kwaliteit nodig voor een ouderwets stationsromannetje. We hebben het niet over 0,1714 % overlijdens. We hebben het nog niet eens over een duizendste daarvan, ofte 0,000.171.4 % maar over 0,000.044.3 % mensen op Aarde die zouden gestorven zijn aan Covid-19!

Dat ons land, met dergelijke virologen en deze noodregering, momenteel reeds aan dik 0,8 % overlijdens zit, zou feitelijk, tenminste bij elke volwaardige regering die naam waardig, de bedenking moeten oproepen hoe zoiets komt. Hoe wij ook in deze weinig heuglijke discipline wereldtop werden.

Als columnisten het in de weekendbijlage van hun krant hebben over politiek leiderschap in dit land, dan zouden ze de moed moeten hebben om – in datzelfde overigens uitstekend (maar dat zijn we van haar gewend!) artikel – het voor de eerste maal in de geschiedenis van de Vlaamse journalistiek te hebben over onze staatsschuld. Praten over het gebrek aan politiek leiderschap is een ding. Journalistiek leiderschap realiseren is een ander, minstens even belangrijk iets.

Mijn burgerhart bloedt bij het aanschouwen van zo weinig moed.

 

 

MAREC . . . GOEIE CARTOONIST

 

Ik kan echt genieten van de cartoons van Marec die dagelijks verschijnen in een aantal Vlaamse kranten. De man speelt telkens in op de actualiteit en eerlijk, hij doet dat meestal juist en gevat.

 

Waar ik hem niet volgen kon, was in zijn kunstwerkje van donderdag 28 mei 2020. Zoals gewoonlijk onderaan de linkse kolom van pagina twee vond ik zijn cartoon. Een kerkhof vol kruisen met een podium waarop staat AMERICA GREAT AGAIN. Daarachter een ‘beeltenis’ van president Donald Trump. Daarboven de tekst 100.000 DODEN.

 

Waarmee Marec wou aangeven dat hij Trump belachelijk maken wil omdat in de Verenigde Staten het aantal overlijdens de 100.000 was overschreden.

 

100.000 lijkt inderdaad een enorm aantal. Anderzijds – als we tenminste eerlijk willen blijven – ons land telt op heden ruim 9.500 Coronadoden en Amerika pakweg 105.000. Het aantal doden wordt in werkelijkheid uitgedrukt in procenten, meer bepaald per honderdduizend inwoners. Het land van ‘hope and glory’ telt zowat 31 doden per honderdduizend bewoners terwijl ons land de absolute nummer één is en 81 doden telt per honderdduizend inwoners.

 

 

ARENT LIEVENS IS EEN MOEDIG MAN

 

Oostendenaar, advocaat, eigenaar van een aantal bedrijven. De man heeft het – op zijn 52 – mooi voor elkaar. 

 

Waarom, een in het leven geslaagd, iemand zich dan opgeeft om zich te laten inspuiten met het Coronavirus is zeer de vraag maar ik vind het alvast . . . G E W EL D I G!

 

WAT LEERDE IK DE LAATSTE WEEK VAN MEI . . .

. . . op de banken van de Corona-universiteit van het duo Sophie & Marc?

01.Dat ik het drie maanden terug juist had ingeschat: van die dertien ministers is er slechts één met een IQ hoger dan 95! Philippe De Backer was overigens niet te beroerd om vorige week publiekelijk te stellen dat deze noodregering er een grote knoeiboel heeft van gemaakt.

02.Dat onze kinderen dan toch op kamp mogen. Neen, niet per vier maar met vijftig ineens! Tja, als daar ongelukken van komen zullen de –ologisten zeggen dat ze het hadden voorspeld. Tja . . . Waar men overigens het cijfer van 2.600.000 kinderen haalt die jaarlijks op kamp gaan, dat had ik graag eens gespecificeerd gezien. 11,4 miljoen inwoners en 2,6 miljoen kinderen! ! ! Er zijn niet eens zoveel levende wezens jonger dan 19 in dit land. Ik wist overigens niet dat pasgeboren baby’s, peuters en kleuters ook al tien dagen op kamp vertrekken. Enne heu, om dit puntje af te ronden, hoe men weet dat het pas gevaarlijk wordt vanaf de 51 ste kampganger en niet vanaf de 49 ste . . . ook dat mag men me eens uitleggen.  

03. De traditionele bezoekdag door ouders werd geannuleerd. Tja . . . Men mag wel met vier op bezoek bij een andere familie maar ouders die hun kind op kamp wensen te bezoeken dienen . . . thuis te blijven. Echt, nog dommer en tegenstrijdiger kaan niet. Men mag straks wel met het hele gezin aan dezelfde tafel zitten op restaurant maar ma en pa mogen kindlief niet bezoeken op kamp. Oh ja, ik vergat de IQ-hoogte van onze regeringsleden. Sorry daarvoor.

04.Minister Benjamin Dalle kan – naast zijn voorzitters- en ministerschap – overigens onmiddellijk een waarzeggerkraam opstarten. De man weet nu reeds dat (ik citeer hem even): “De zomerkampen anders zullen zijn maar daarom niet minder fantastisch”!

05.Onze –ologisten zijn zowaar de enige in dit universum die orakelen dat kinderen minder besmettelijk zijn dan volwassenen. Tja . . .ik wacht vol belangstelling de boeken af die er zullen aankomen over COVID-19 en de stunteligheden van onze noodregering die (laat ons eerlijk blijven) ook maar afgingen op wat –ologisten allerlei lulden.

06.Dat ik, geachte lezeressen en lezers, heb besloten om vanaf deze week mijn schoenen, noch mijn broek, verder ga verslijten om naar de unief van Wilmès & Van Ranst te gaan. Het is echt onmogelijk om daar iets positiefs te leren. Hoe dan ook dank ik jullie voor jullie komst deze week en hoop ik jullie hier volgende week ook te mogen verwelkomen. Hou jullie gezond . . .


 

 
MIJMERINGEN VAN MAANDAG 25 MEI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

 

QUOTE VAN DE WEEK

JE PAST NIET MEER BINNEN HET PROFIEL

Tja, leuk is het helemaal niet, al zeker niet als je amper 57 lentes telt en elke keer dat je – met hart en ziel - jouw beroep uitoefent duizenden luisteraars hebt die aan je lippen hangen. Dat dit ondertussen al dertig jaar lang het geval was, maakte voor Leen Demaré haar ontslag – dat ze vernam vorig jaar maart - bij JOE-radio niet echt aangenamer.

Waar zijn wij (mensen onder elkaar toch?) in Godsnaam allemaal mee bezig? Hoe gek zijn we al niet geworden zonder die Coronazeikerd? Hoeveel gekker is het nu geworden sinds dat virus hier – ondanks de voorspellingen (drie maanden terug, in februari) van Belgische virologen dat Covid-19 noch in Europa, noch in België, landen zou? – al onze virologen en andere –ologisten zo in de war brachten dat zij, en onze huidige noodregering, al drie maanden van alles uitkramen dat nooit echt klopte, dat niet echt werd gerealiseerd of dat meerdere keren naar een latere datum werd uitgesteld!

Ik heb het hier dan nog niet eens over de facturen voor van alles (en nog wat) die peperduur waren of die werden betaald zonder de daaraan gekoppelde levering. Herinner u de prijs van twaalf miljoen mondmaskers aan 16.33 euro het stuk! Bij Euroshop koop je vijftig mondmakers voor slechts 39,95 euro (net geen 0,80 euro het stuk!) en daar verdient eigenaar Daniél dan nog 0,50 euro per stuk aan! De grote treinroof in Engeland van een halve eeuw terug verwatert in het niets bij zulke diefstal van staatsgelden.

Het lijkt er op dat geen procureur zich zal vermoeien om daar eens een onderzoek over te gelasten. Tja . . . een tafelschuimster die 120 x 25 euro (aka 3,000 euro) ‘vergat’ te betalen aan restauranthouders 87 maanden effectief naar de gevangenis zenden maar politici laten lopen die pakweg 195.000.000 euro teveel betalen voor 12.000.000 mondmaskers . . . mijns inziens strookt dat nergens met de quote van de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt die eind 2018 stelde “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”. Mooie quote, dat wel . . .

Ik week blijkbaar weer eens (grijns) even af. Sorry.

Wie Leen Demaré zegt, heeft het over een Monument (met hoofdletter M) van de Vlaamse radio: zeg maar de jongere versie van Lutgard Simoens op zondagavond of Armand Pien elke weekdag. En zulk monument plaatst men nu, gewoon zomaar, bij het groot vuilnis omdat . . . ze niet meer past binnen het profiel! Welke gek nam die beslissing? Hopelijk past hij op 57 ook niet meer binnen het profiel. Hoe  ‘jong’ waren Lutgard en Armand toen ze er mee stopten? Juist, ouder dan 57. Armand was zeventig toen hij ermee stopte in 1990 terwijl Lutgard, tien jaar later, 65 was! Dat was respectievelijk drie en twee decennia geleden toen mensen niet zo oud werden als op heden!

In haar interview van zaterdag 16 mei 2020 in NU (de gratis bijlage van een weekendkrant) was het mooiste dat Leen vertelde ongetwijfeld “ik vind het tof dat een bedrijf zo duidelijk tegen de richting in durft te zwemmen”. Bravo radio Nostalgie, u heeft er binnenkort een luisteraar bij.

In ons Vlaamse medialandschap, van amper een voorschot groot, stroomt het water blijkbaar te snel en te krachtig om nog moedige zalmen te vinden die tegen het systeem, tegen de stroom, durven in te gaan. Arm Vlaanderenlandje toch! Arme bedienden die gazetten moeten vol schrijven terwijl ze er doorlopend moeten over waken niet te berichten over de – nota bene bendevormende - vijf raadsheren (de ‘heren’ Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip) van de Tweede Kamer van ons Cassatiehof die schriftvervalsing pleegden om te verhinderen dat op 13 oktober 2015 de Cassatieganger zou kunnen aanwezig zijn op de zitting. Is de Vlaamse pers dan echt 100 %  het zwijgen opgelegd sinds Pol Deltour zijn ziel – maar vooral die van  alle toekomstige dagelijkse broodschrijvers - verkocht aan Christian Van Thillo? 

Bedrijven, hoezeer dat door mensen, politici en de media ook wordt ontkend, dat zijn geen beslissingsnemers. Die machines, de kantoormeubelen, het wagenpark en zelfs de producten die er worden gemaakt . . . geen van allen kan praten. Bedrijven, dat zijn . . . gewoon mensen, medemensen genaamd.

Ik ga mij een radiootje kopen alleen maar om in de toekomst te kunnen luisteren naar Leen Demaré. Het gaat je goed, niet onknappe madam van . . . amper 58! Feitelijk zijde gij – grijns – nog een echt snotjong. Als je ooit in Oostende de tijd hebt om, eens de restaurants weer open mogen, samen te genieten van een Chinees, modest, etentje . . . just call 0468/570829. We kunnen echter ook in Sluis afspreken waar we sneller in de horeca kunnen . . . 


ONZE KRITISCHE SINJOOR

 

Hoe de gedoodverfde performer “Bard“ zichzelf de das omdeed.

 

Egbert Lachaert 61 %   -  Bart Tommelein 30 % bij de open VLD verkiezingen. Die laatste als enige steeds zichtbaar en minstens wekelijks op de nationale televisie!

 

Ik schreef enige weken geleden reeds dat de derde  er al “ Lachaert “ mee weg zou kunnen lopen.

Dat er wel aardig wat tweede verblijvers onder de stemgerechtigden zouden zijn hadden wij voorspeld.

Minder dan de helft ten overstaan van de overwinnaar halen, is echter een regelrechte afstraffing.

Het is zuur kersen eten en dit was dan ook duidelijk zichtbaar op de persconferentie van vorige vrijdag.

 

Beste Bart , ik heb geen leedvermaak integendeel; “een veldslag verliezen is geen oorlog verliezen“.

Met de twee voeten terug op de grond en een tocht door de woestijn kan helend zijn.

Het moet gezegd dat als burgemeester je ook je verdienste hebt maar je zal het wel goed moeten maken met je tweedeverblijvers.

 

Een premier moet premier zijn van alle Belgen en verbinden.

Een burgemeester moet een burgervader zijn van al zijn verblijvers en verbinden.

Verbinden was er niet bij de laatste maanden! Eigen volk eerst trok er nog het meest op.

Waarom minister De Crem, en nog meer Gouverneur De Caluwé, zich te pas en vooral te onpas in de kijken wenste te zetten is me nog niet geheel duidelijk, (was of is er nog een tsjevenstreek te verwachten?).

 

De tweedeverblijvers mogen na twee maanden terug komen, de helft van het probleem is daarmee opgelost . . .

U leest het goed ! De helft . . .

 

In een beschaafd land zou men zeggen dat wanneer u geen volledig gebruik hebt kunnen maken van uw jaarlijks verblijfsrecht u deze taks niet verschuldigd bent.

 

In ons land echter blijft men liever stomdoof en hoopt de politicus dat het over waait. Terug geven wat al is uitgegeven wordt moeilijk. Het minste van het minste is dat u deze mensen, welke het meest geschoffeerd zijn, minimaal twee maanden verblijftaks  terug geeft.

 

Ik herhaal, het minimum! Hier is zelfs nog geen schadevergoeding in overweging genomen.

1000 : 12 = 83,33 x 2 = 166,66 euro,  “ ’t is e schitje van nietnt“. Als je 1.000 euro krijgt en je kan zelfs niet eens 166,66 rechtmatig terug geven ga je als stadsbestuur totaal de mist in. Verklaring Ostens woordenboek : dat trekt op niets of een flop =  “e schete in e netzak“.

 

Beste Bart , uw beste sponsors van de stadskas (8.000.000 euro/jaar) alsook de beste sponsors van uw middenstand zouden zwaar geschoffeerd zijn wanneer na al die jaren gelegaliseerde huisjesmelkerij niet eenmaal een rechtvaardig deel terug gegeven kan worden. Kom alstublieft niet af met de goedkoopst denkende uitleg dat het verschil/bedrag naar toeristische of andere initiatieven gaat. Spreek zeker niet over een extra jeton hier of korting daar ….. ,   “ni muulle va lintjes“.

 

Wat je niet rechtmatig toekomt daar blijf je af!

 

Wens je toch niet over de brug te komen, ga rustig dineren met wat projectontwikkelaars tijdens de resterende bestuursperiode want een volgende ambtsperiode zit er dan ook niet meer in. “ Jeddenaap geschootn, vat j’em?“.

Uw ‘vrienden’ John Crombez, Bjorn Anseeuw en Wouter De Vriendt, welke zich zeer stil hielden de laatste tijd, staan al klaar om met dubbele moraal in het gat te springen.

 

Inderdaad , tweedeverblijvers stemmen niet bij de gemeenteraadsverkiezingen maar de afgelopen jaren is het wel deze groep die haar domicilie maakte aan de kust. Deze betalen dan wel geen extra taks meer doch kunnen zich de  gelegaliseerde huisjesmelkerij nog goed herinneren (van Johan Vande Lanotte). De grootste groep in Oostende, door de jaren heen , zijn  “angespoelden“. Leeftijdsgebonden zal er komende jaren nog een grotere groep gepensioneerden verhuizen, de vraag is maar: richting kust of terug ?

 

In Venetië wou men een paar maanden geleden ook minder toeristen ….. nu staan ze te “blèèten“.

 

De doodsteek van een niet herverkiezing zal echter uit je eigen achterban komen, de middenstand.

 

Uw tweede verblijvers komen ook naar de kust wanneer er geen café’s, restaurants of tavernes open zijn. Zonder ijsjes, wafels & pannekoeken gaat het ook.

 

In het leven is het steeds geven en nemen. Enkel nemen loopt altijd slecht af. De kaasboer in mijn straat staat het water ook aan de lippen . Waarom zou ik niet hier mijn plaatselijke middenstand helpen in plaats van deze aan de kust ? Zolang ik mij een tweederangburger dien te voelen koop ik al mijn nodige producten  dan wel thuis alvorens naar de kust te vertrekken.

Gouverneur De Caluwé zal het zeker goed vinden dat ik in m’n kot blijf en de middenstand van de kust zal geen last hebben van Antwerps dialect of ander niet West-Vlaams taalgebruik.

 

“Minne  moat“, buur en rasechte Oostendenaar kon de Antwerpse Trippel best smaken; we amuseren ons hartelijk in eigen  tuin of op ons terras .

 

Idem dito met andere tweede verblijvers in de toekomst, waarvan ik al enkele uitnodigingen heb mogen ontvangen, doch moet wachten op het einde van de bubbelperiode.

 

Misschien hoeven we gewoon niet meer op café of restaurant te gaan aan zee.

 

Beste Bart , overstijg het lokaal eigenbelang en toon dat er ook eerlijk staatsmanschap zit in u.

De volgende uitspraak ken je zeker wel: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Ik ben het daar niet helemaal mee eens maar aan de kust doet men veel erger . . . Je bijt niet in de hand die je voedt .

 

“kzie weg wi“.

 

Met dank aan het Ostens woordenboek.

 

De kritische Sinjoor.

 

MIJN REACTIE . . .

Ik zit, als oprichter van deze site, toch wel opgescheept met – GRIJNS - twee rare cadetten. Als ik eerlijk wil zijn: ik zou ze missen als ze hun bereidwillige samenwerking zouden stopzetten. Elk op zich zijn ze goud waard voor www.stropken.be. Ik hoef mij nooit af te vragen of hun informatie klopt.

Onze kritische Sinjoor heeft inmiddels zijn pluimen verdient en wordt, week na week, steeds hoger gewaardeerd. Anderzijds is er onze ‘secretaris’ die wel elke week mij de nodige – maar vooral juiste - informatie bezorgt zodat ik aan de hand van juiste feiten en gegevens artikelen kan publiceren. Zoals bijvoorbeeld onderstaand item over de politieke families in Vlaanderen.

 

POLITIEK-IDEOLOGISCHE FAMILIES IN BELGIE

Er was – in de tijd van OOIT – een moment dat de politiek zelfde gekleurde families van Vlaanderen en Wallonië een heuse hechte groep vormde. Dat is anno 2020 niet langer zo.

Mijn duiveltje doet al, die opstaat en slapen gaat met de woorden ‘politiek’ en ‘Confederalisme in Vlaanderen’ in zijn hersenkamer, is een naarstige bij. Ik heb al heel wat van de hem uitgewerkte gegevens hier gepubliceerd en dat doe ik vandaag terug. Vorige week woensdag gaf hij me een interessant blad A4 met daarop de ideologisch gelijkgestemde groepen van politieke partijen in ons land, inclusief het aantal zetels dat die innemen in ons federaal parlement.

Dank u zeer, sneukelmuiltje dat ook graag die broodpotting/pudding (nog elders BODING genaamd) van bij bakkerij RIK in De Panne (Veurnestraat) lust. Aanstaande zaterdag tram ik er weer heen.

Zo haalden Vlaams Belang en N-VA, met een totaal van 1.896.964 stemmen respectievelijk 25 en 18 parlementszetels. Samen was dat goed voor 28,667 % van het beschikbare stemmenaantal.

PVDA, PTB, GROEN en ECOLO raakten samen aan 1.414.909 personen die een stem uitbrachten op een van die vier partijen, waarvan de eerste twee, net als de laatste twee feitelijk hetzelfde programma hebben. Die eerste twee (PVDA en PTB) voeren overigens samen campagne zoals dik drie maanden terug in Brussel. 33 zetels bekleden ze alle vier samen in ons nationaal parlement.

In wezen halen bovenstaande partijen - met 77 van de 150 federale parlementszetels aka 51,33 % - de meerderheid waardoor zij een regering kunnen vormen. Weinig over maar 38 zetels is (grijns) heel wat minder en nog niet eens de volle helft!

Wat ik mij al 35 jaar afvraag is waarom partijen in dergelijk geval geen regering vormen. Zijn (om het nu heel even bij de verkiezingen van 26 mei vorig jaar te houden) die gekozenen des volk dan niet op de kieslijst gaan staan om het land, en het volk, te dienen? Is het zo moeilijk om van het water geen wijn te maken maar om bij de wijn water te doen zodat elk van bovenstaande zes partijen het landsbelang dienen en het geluk van ons volk als voornaamste doel voorop stellen?

Oh ja, er zal (wel altijd) het discussiepunt zijn dat stelt dat die 43 zetels van Vlaams Nationalistische Partijen toch wel zorgen voor een erg Vlaamsgezinde nationale regering. So what? Et alors? Is het beter dat een democratische natie geregeerd wordt door 25,33 % (zoals op heden met de noodregering Sophie Wilmès) dan door een regering met iets meer dan het dubbel aantal zetels, dan het dubbel aantal stemmen? Rare stelling lijkt me zoiets.

De derde grootste partij is dan, met 29 zetels en 1.096.657 stemmen de steeds verder afbrokkelende, zogenaamd zelfde ideolistische socialistische Sp.a- P-S. Samen halen zij één zetel meer dan de vierde grootste ideologische gelijkgestemde groep die amper 4.498 stemmen minder haalde. Met slechts 455.034 stemmen haalde de Sp.a amper negen zetels. Ook hier het verwonderingsteken hoe een Vlaamse partij die ooit de helft van de stemmen haalde zo laag kan zakken. In Wallonië staat P.S. nog sterk. Ze behaalde 128.997 stemmen meer dan de MR.

Net niet op het podium staat MR – Open VLD. Eén zetel minder dan Sp.a – PS maar dat legde ik hierboven reeds uit. Ik ben benieuwd of kersvers voorzitter Egbert Lachaert de verdere daling van het stemmenaantal van de Vlaamse liberalen zal kunnen een halt toeroepen. Ik heb daar ernstig mijn twijfels over.  Met nog slechts twaalf zetels (of 8 %) zit VLD heel ver verwijderd van de 22 zetels waarvan de nieuwe voorzitter al droomde vrijdag.

Zolang iemand van de ‘oude garde’ de hand dient vast te houden van de nieuwe voorzitter, zolang zal het aantal blauwe stemmers afzwakken. De jeugd, met de Kortrijkzaanse Quickie op kop, wil daadwerkelijk af van al wat maar enigszins ruikt naar die oude deeg. De Open VLD zal - boven alles – opnieuw één front moeten kunnen vormen zoals in de tijd van Grijze Willy. Na hem verwerd de PVV tot concurrerende kliekjes die zoveel mogelijk de eigen bankrekening zochten te spijzen. Geen partij met zoveel concurrerende – maar vooral volop ruziemakende - bendes dan de Vlaamsblauwe politici! Dat Egbert vrijdag (in de roes van zijn overwinning?) reeds aangaf dat zijn partij ooit terug 25 % van de kiesstemmen halen zal, bewijst uitsluitend dat hij een dromer is. Het was alvast geen hoopvolle uitspraak voor de Open VLD!   

Beste Egbert, als uw partij, onder uw leiding 25,01 % haalt, dan betaal ik een etentje bij Peter Goossens. Droom maar verder. Het zal al schitterend zijn als uw partij in 2024 evenveel stemmen haalt als op 26 mei 2019. Maar zelfs daar geloof ik niet in. Vertel de horecautbaters maar eens waarom ze moeten vaststellen dat bij onze Noorderburen de collega’s wel open mogen en hier nog niet. Vertel hen erbij dat deze site lang geleden reeds voorstelde de terrassen te openen maar onze noodregering, de noodregering geleid door BLAUWE politici, deed alsof haar neus bloedde.

Ooit, nog niet zo lang geleden, vertelde ik aan een Vlaamse burgemeester dat ik, voor geen geld ter wereld, de volgende premier van een volwaardige regering in dit land of nieuwe voorzitter zou willen zijn van een politieke partij . . . 

Helemaal onderaan de troep politieke partijen met gelijke ideologie vinden we dan nog CD&V en haar Waalse broeder C.D.H. Nu ja, van broederschap tussen de twee kan men al decennia lang niet echt meer gewagen. Het is nu eenmaal onmogelijk om kersen te eten met politici van de CD&V. Samen behaalden ze 853.381 stemmen, goed voor 17 zetels ofte de hakken over de sloot van amper 11 %! Daar valt dan vooral de povere vijf zetels op die de leugenaarbende o.l.v. Wouter Beke nog bekomen kon. Vijf zetels voor een partij die ooit een eerste minister had die – solo – één miljoen stemmen ofte 23 zetels wist binnen te halen! Als ik eerlijk mag blijven (waarvoor dank, geachte lezer en waarde lezeres) CDH behaalde 602.520 stemmen, wat precies 39.103 minder stemmen waren dan de P.S.

Dat een koning de ballen mist om – zoals zijn oom Boudewijn ooit deed in april 1990– die bende volksverlakkende politici  en dieven publiekelijk een serieuze veeg uit de pan toe te dienen, zal tevens het einde betekenen van ons koningshuis. Ook daar heeft de CD&V ten volle schuld aan want het is die partij die rondom ons koningshuis een cordon sanitair bouwde dat langer is dan de Chinese Muur. De ’kardinalen’ rondom Filip en Mathilde zorgen er angstig over dat geen van beide ook maar één leesteken, laat staan een woord of zin, anders zeggen dan hen werd opgelegd. Oh, wat zou ik graag eens de komende speech (d.d. 20 juli 2020) van onze koning uitschrijven.

Feitelijk is die laatste zin dom. Waarom zou ik mijn geest vermoeien opdat het aantal heuse sympathisanten (momenteel niet eens 1 % van de bevolking) plots zou verdubbelen? Iets waar de ‘ghostwriters’ van CD&V nooit zullen in slagen.

Met dank aan het naarstig, goed maar vooral secuur werkend, bijtje van www.stropken.be 


VOORALEER IK HET VERGEET

Hopelijk had de Gentse Lut, die morgen haar verjaardag weer vieren mag op dezelfde dag dat haar kleinkind dat evenzeer doet, geen last van die Coronazeikerd.

Anyway . . . happy birthday, sweet . . . 67! Grijns.

 

HET IS NOCHTANS SIMPEL

Zowat elke journalist, magistraat of politicus haat me, haat deze site. Nu, dat raakt mijn koude kleren niet, niet in het minst!

Deze site is er om positieve feiten te publiceren. En, raar maar waar, zolang ik iets positiefs over die drie beroepsgroepen publiceer, zolang ben ik een goeie gast.

Helaas zijn er in dit land weinnig positieve feiten te publiceren over journalisten, magistraten en politiekers. Journalisten verwerden tot desktopbedienden die geen slechte dingen mogen schrijven over magistraten. Het vertrouwen van de burger in de, zowel staande als zittende, magistratuur kalft elk jaar verder af. Momenteel is dat nog amper 19 % waarbij ik me afvraag waar ze dat hoog percentage bijeen schraapten. De politici . .  . ze stoppen niet, zelfs niet tijdens de Coronaellende, met het vullen van hun zakken.

Als ik daarover allemaal de waarheden publiceer dan ben ik plots niet meer ‘diene goeie gast’ maar ‘de klootzak die moet worden genegeerd’.

Laat het me heel erg simpel houden: laat me maar die klootzak zijn die wordt genegeerd.

 

100 STE BELGISCHE REGERING IN AANTOCHT ?

Hoeveel kansen heeft Sophie (inderdaad, die met benen tot aan haar gat en die in de Wetstraat 16 ook al één keer lachen kon) niet laten verloren gaan? Ik schreef het reeds dik twee maanden terug dat het men een hele hoop dingen moest nagaan bij elkeen die ‘de griep’ kreeg. Pas op maandag 11 mei 2020 is men er aan begonnen. Zij het op een totaal verkeerde wijze. Mensen opbellen? Onnozele -ologisten en regering Wilmès II.

Mijn idee daarover was gebruik te maken van de buurtmensen, de senioren die de eigen buurt kennen. De minder jong van leeftijd maar nog superjong van geest die zich beschikbaar wilden - en konden, want tijd zat, al zeker in deze Coronatijd - stellen om de maatschappij te helpen. Neen, niet aan duizend euro kostprijs per onderzoeker per dag. Gewoon aan (hoeveel is het alweer die vergoeding als Flexijobber?) 587 euro per maand. Maar ja, aan die 587 euro per maand konden God, alleman, politici noch ziekenfondsen grof geld aan overhouden!

Hoe makkelijk is het niet voor een opgebelde om de telefonist - want wat is die onbekende anders meer? - om de tuin te leiden, om haar/hem met een kluitje in het riet maar evenzeer het bos in te sturen. Als iemand thuis aanbelt - en die persoon levenservaring heeft, gekend is in de eigen woonwijk - dan is het moeilijker om bos, riet of kluitjes in het feitenrelaas terug te vinden. Dan is het vertrouwen er om – vooral moeilijke - waarheden los te weken.

Nu is het (bijna) te laat om zoiets op te starten. Men had dat moeten doen toen ik het schreef. Maar in dit politiek apenland luisteren politici nooit naar mensen die het goed menen en ernstige ideeën hebben die de natie konden/kunnen helpen. Je moet eerst de gepaste partijkaart hebben . . . en . . . een projekt waar politici en hun partij dik vet kunnen aan verdienen.

GELD doet de wereld draaien, vooral die van politieke partijen die hun ziekenfondszuil bakken vol goud toegooien. 1.000 euro per dag/per contract tracer? Hoeveel verdient zo iemand netto per uur? Hoeveel uur per dag werkt die? Dat lijkt wel op uurvergoedingen van gerenommeerde advocatenbureau’s!

Lijkt dit bitter? Het is het geenszins! Ik ben triest omdat een bende clowns, allemaal lid van de BELGISCHE CLUB VAN –OLOGISTEN allerlei die hele coronastrijd zo mochten verklooien. Er is overigens geen universiteit, geen middelbare of lagere school, laat staan een kleuterschool die een diploma virologie kan afleveren in dit land!

Over dik twee weken dient er beslist te worden of men deze noodregering nog eens drie maanden zal laten aanklooien. Ik kan enkel hopen dat de winnaars van de verkiezingen d.d. 26 mei 2019 inmiddels het licht mochten zien dat Die van Hierboven uitstraalde de laatste maanden. In het andere geval zitten er daadwerkelijk 112 stekeblinde volksvertegenwoordigers in ons federaal parlement! In dat laatste geval kunnen we beter naar nieuwe federale verkiezingen gaan, net voor of net na de twee ‘vakantie’maanden.

Dan wordt die tweede coronagolf – die er volgens alle experts zeker komt - het failliet van de kleine en zelfstandige burger maar ook van onze oerdegelijke bedrijven allerlei. Dan bereiken we tegen eind volgend jaar één biljoen euro staatsschuld.

Waar denken mensen met een eigendom, en al zeker de tweedeverblijvers, dat men zal aankloppen om die 40.000.000.000.000 oude Belgische franken te halen? Inderdaad, bij jullie. Geloof me vrij: van mijn pensioentje van 916,46 euro en een jaarlijks vakantiegeld ten bedrage van 864,13 euro kunnen ze niks meer afnemen. Ik zit zelfs pakweg 230 euro onder het maandelijks leefminimum! Vakantiegeld voor gepensioneerden . . .waar haalde men dat uit?

Oh ja, ik had het in vorige paragraaf over veertig biljoen oude Belgische franken . . . Dat is (ga gerust eerst zitten) veertig miljoen maal één miljoen oude Belgische franken. Dat was in de tijd van toen, pakweg een halve eeuw terug toen ambitieuze mensen stelden dat het eerste miljoen het moeilijkste is. Nu heeft elke Belg reeds bijna 50.000 euro ofte 2.000.000 oude franken staatsschuld.

Slaap maar verder, Vlamingen . . . ooit worden jullie – als het veel te laat is – wel eens wakker.

Oh ja, zei ik reeds dat kinderen, 90 % van de allochtonen (waarvan de meeste met een dubbele nationaliteit), werklozen allerlei en andere hulpontvangers niks zullen betalen van die staatsschuld? Waardoor elke werkende zelfs op heden al 4.000.000 Belgische franken staatssschuld bezit. VIVE LA BELGIQUE . . .

Vinden jullie het ook abnormaal dat – tenminste tot op heden – nog geen enkele politicus daarover durft te spreken? Waait de wind in de Brusselse Melsenstraat met Egbert Lachaert (als kersverse voorzitter) vanuit de andere richting of blijft het allemaal koek van dezelfde, oude ergo verrotte, deeg?

Waar overigens is de tijd dat kranten mochten publiceren over de effectieve staatsschuld i.p.v. over percenten van BBP, BNP waar geen kat iets duidelijk van snapt?

Ik kan enkel hopen dat er van de nieuw verkozen voorzitters van Vlaams politieke partijen er minstens één tussen zit die de ballen aan zijn lijf hangen heeft om een en ander bespreekbaar te maken. Mijn hoop is dienaangaand laag maar soms rest de burgers enkel dat handvol hoop . . . en niks anders!   

 

LEZERSBRIEF – LEZERSREACTIE

Vooreerst dank aan onze lezers die ervoor zorgden dat ook vorige week het gemiddelde van de laatste vier weken de vijfduizend lezers werd overschreden. Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe woonst (zie het volgende item) ontmoette ik een voormalig togadrager die toentertijd in Gent werkte.

“Meneer Henderick?”, vroeg hij enigszins aarzelend.

Ik bezit het gen niet om mensen te herkennen. Dat is soms echt vervelend maar het is niet anders.

“Juist meneeer, en heu, wie bent u?”

“ . . . ., we hebben elkander leren kennen in het nieuw justitiepaleis te Gent. Ik kocht toen uw boek over de ASLK-affaire”.

Mijn frank begon te vallen.

“Ik heb nu een website, genaamd . . . “.

De man liet me niet uitspreken maar zei: “. . . stropken. Ik volg u site al sinds begin vorig jaar. U blijft maar vechten tegen het u aangedane onrecht. Feitelijk bewonder ik u”.

Ik weet niet of ik plots beschaamde kaken kreeg maar ik kreeg een krop in de keel en mijn hartje kreeg het benauwd.

“Helaas brengt het allemaal geen aarde aan de dijk. Die criminele magistraten blijven maar doorgaan en er is nog steeds geen enkele die de moed heeft om schuld te bekennen. Nu ja, er is ook geen enkele politicus die de ballen heeft om die corrupte magistraten een veeg uit de pan te geven”.

“Het systeem binnen onze magistratuur zit zo diep ingeworteld dat er iets drastisch dient te gebeuren vooraleer het explodeert. Wat u doet met uw site is mooi maar het zal u nooit het gelijk bezorgen dat u al veertig jaar terug had moeten bekomen. Tenminste niet vooraleer u vijftigduizend lezers per week haalt, wat ik u toewens. Anderzijds is het wekelijks publiceren van de vijf namen van raadsheren van het Cassatiehof een ontzettend vervelende zaak voor de top van onze magistratuur. Geloof me vrij”.

“Juist, maar zoals u zelf zei, ik schiet er niks mee op”.

“Als ik u een advies geven mag, geef dat boek uit over uw onrechtvaardige behandeling door het Cassatiehof”.

Hij haalde zijn portefeuille uit, haalde er een briefje van vijftig euro uit en gaf het me terwijl hij zei “Ik ben de eerste koper van dat boek. Geef dat boek uit en doe dat in beide landstalen”.

“Wat moet ik doen met dat geld als ik het boek niet uitgeef?”:

Hij gaf me een hand, keek recht in mijn ogen en sloot, met een grijnslach af met “Wij mogen niet klagen over ons pensioen. Succes, meneer Henderick”.

Tja, wat kan ik hier nog aan toevoegen?

Vond ik maar eens tweehonderd lezers die elk vijftig euro steun geven. Ik begon direct met internettelevisie.  

IETS HUREN ANNO 2020 ?

Ik ben ernstig op zoek om iets goedkoop te huren. Uiterlijk 30 september 2020 dien ik hier te verhuizen maar het mag ook eerder zijn. Door die zoektocht zit ik ‘s ochtends niet steeds meer aan mijn voordeur.

Zulke ontdekkingstocht leerde mij de laatste twaalf dagen wel iets nieuws: als je iets wil huren dan moet je verdomd goed opletten maar evenzeer kom je al snel terecht in een wereld van inmmomakelaars die zo van de school van het FBI, de CIA, de KGB, de oude Stasi of het jongere Europol lijken afgestudeerd te zijn.

Neem nu mijn ervaring met een makelaarskantoor uit Diksmuide. Ik had, via het internet, aangegeven dat ik een bepaald appartement in die stad huren wou. Vierhonderd euro leek me, gelet op mijn pensioentje van 916,46 euro best haalbaar. Kreeg ik een telefoontje van Wiske, neen, niet de broer van Suske.

“Meneer, heeft u schulden?”. Nu ja, dat ook lijkt dus een middel om een gesprek op te bouwen, nietwaar?

“Meneer, hoeveel verdient u in de maand?”

“Meneer, bent u gehuwd en heeft u kinderen?”

“Meneer, heeft u huisdieren?”

“Meneer, waarom wil u van Oostende naar Diksmuide verhuizen?”.


Tja, vooraleer je een huurwoning kan gaan bekijken, word je onderworpen aan een (duidelijke routine) ondervraging. Nu ja, ik heb die mevrouw afgestopt en gezegd dat het mij niet meer interesseert.

Er is iets dat ik niet snap, maar dat zal aan mijn domheid liggen. Ik lees, en hoor, de laatste twee jaar zoveel over de wet op de privacy. Mogen die makelaars dat zomaar vragen? Ik bedoel: mogen die dat zomaar aan de telefoon vragen vooraleer je die woonst zag?

Zouden de volgende vragen gaan over mijn alcohol-, gok- of dopinggebruik? Volgde daarna dan de vraag naar mijn seksuele voorkeur of wilde zij ook nog weten of ik op vrijdag geen vlees eet?

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen alcohol-, gok- of dopingprobleem. Ik hou van schoon vrouwvolk dat goed kan dansen, goeie gesprekken kan voeren en . . . als vrouw is gekleed. Al die vrouwen met broekpakken? Laat die kelk maar aan mij voorbij gaan. En ja, op vrijdag eet ik vis of eieren.

Ben je dan door die vuurdoop geraakt, dan bezoek je die mogelijke woonst. Op dat moment zijn de makelaars al heel wat minder mondig. Zo was er in Koksijde een kantoor dat een opendeurdag hield. Ik daarheen. Op het einde van mijn bezoek kreeg ik een bedrijfsboekje waar alles in stond. Die makelaar legde niet uit wat wel in die brochure stond: dat je 217 euro diende te betalen voor het aanmaken van het huurcontract! 217 euro, weliswaar eenmalig maar heu heu heu, heb ik dat kantoor aangesteld om een huurder te zoeken of ben ik de potentiële huurder? De kosten voor de syndicus dien ik ook te betalen! Hallo? Ben ik plots, naast huurder, ook nog de eigenaar van dat appartement?

Het zal wel allemaal wettelijk in orde zijn maar waarom worden eigenaars zo beschermd en dienen huurders de rekeningen van eigenaars op te hoesten?

‘k Vraag me af welk politieke partij (al dan niet met een nieuwe voorzitter) er eens zal voor zorgen dat een huurder een bepaald bedrag betaalt waar alles dient in te zitten m.u.v. het verbruik van water, gas, electriciteit, het internet- televisie- en telefoonabonnement/verbruik? Noem het gerust maar het wetsvoorstel www.stropken.be. 

Laat het me wat duidelijker uitleggen. Wie het nodige vertrouwen geniet van de bankdirecteur, die kan een 125 % lening bekomen. Laat me jullie een voorbeeld geven. Je bankier zegt jou toe dat je een hypothecaire lening krijgen kan van 500.000 euro, terug te betalen over pakweg 25 jaar, zijnde 300 maanden. Je gaat naar de echt fantastische site biddit.be. Daar vind je jaarlijks  honderden eigendommen die te koop staan via het internet. Het vergt wat geduld en tijd om iets te vinden dat je maximum 500.000 euro kosten zal, inclusief notaris- en hypoteekkosten evenals de registratierechten maar zie, na vier maanden ben je eigenaar van een kleinschalig appartementsgebouw met vijf wooneenheden. Alles is verhuurd aan mensen die er al minstens drie jaar wonen en die – allen samen – 2.483 euro huur betalen per maand. Er is geen syndicus dus je kan het beheer in eigen handen nemen.

Jaarlijks heb je dus 29.796 euro huur. Daarnaast heb je ook nog 4.500 euro huurwaarborg.

Als je goed staat aangeschreven bij je bankdirecteur dan krijg je de lening die alles betaalt. Over dertig jaar betaal je, aan de maximum hypothecaire rentevoet van 2 %, 1810,10 euro per maand! Dat bedrag betaal je vast terwijl de huur jaarlijks met pakweg 1,5 % stijgen zal. TEL UIT JE WINST! 

En dan heb ik het hier nog niet eens over de eigenaars aan zee die huurders zoeken dewelke tijdens kortere periodes, gedurende het ganse jaar, hun eigendom verhuren aan vakantiegangers maar ondertussen er iemand laten wonen die daar zijn domicilie heeft. Niet dat die huurder daar echt woont maar als je als – niet gehuwd koppel – samen woont dan heb je minder inkomen en kan je ook van minder sociale voordelen genieten. Dit land is gebouwd met bakstenen van foefelarijen allerlei.

Och, Vlaanderen, mijn Vlaanderenland aan ons mooie Noodzeestrand, wat heeft men ons toch aangedaan?

 

WAT EEN BLIJE GEZICHTEN TOCH . . .

. . . op de markt te Blankenberge vorige vrijdag 22 mei. 

Niks dan blije gezichten overigens op die markt waar ik al even lang heen ga als leefjaren ik tellen mag.

Het stadsbestuur van Blankenberge heeft dat overigens schitterend georganiseerd. Bravo!

Stromen van het volk deed het nog niet maar dat komt zeker eens de horeca open mag.

Waar ik ook steeds blije gezichten zie is bij de – althans voor mij - mooiste winkeletalage aan de Belgische kust.

Ik passeer daar minstens twee maal per dag, onderweg naar (en van) mijn vaste stek in de Langestraat te Oostende waar ik kan gebruik maken van het gratis WIFI van onze kuststad. Dat is echt een prachtig initiatief. 

BRUTUS MENSWEAR - what’s in a name? – is een kledingzaak voor heren. Een duidelijk goed draaiende zaak waar klanten glimlachen zowel bij het naar binnen gaan als bij het buiten komen. Die etalage is zo knap dat ik er niet eens aan denk om er binnen te gaan. Kan me dat zeker niet permitteren met mijn pensioentje. Maar kijken naar mooie etalages is, net als het kijken naar ‘snelle’ madammen gratis.

Oh ja, dat je niet noodzakelijk in de peperdure Kapellestraat of Adolf Buyssestraat dient je zaak te hebben om succes te kennen, bewijst de eigenares van deze zaak gelegen in de Madridstraat 4. Zeg maar aan het Marie Joséplein. 

 

TOCH TWEE CORRECTE BURGEMEESTERS

Ik zond woensdag 22 mei 2020 een mail naar alle kustburgemeesters. Twee van hen zonden ons een antwoord. Is het een toeval dat beide N-Va’ers zijn?

Alvast dank, heren Vandaele en Dedecker.

Ik publiceer hieronder beide mails:

 

Wilfried Vandaele<wilfried.vandaele@n-va.be>

Aan  Roger Henderick  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Wij doen er alles aan om tweede verblijvers zo snel mogelijk te laten komen. Persoonlijk werk is daar hard aan “achter de Brusselse schermen”. Resultaat zal nu snel zichtbaar worden.

Tweede verblijfstaks is bij ons de laagste van de hele kust, dus marge hebben we niet

Compensaties niet voorzien

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wilfried Vandaele
Burgemeester De Haan

 

 

Hiernavolgend de mail van de gemeente Middelkerke:

Geachte heer Henderick,

 

Naar aanleiding van de beschermingsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus krijgen we heel wat vragen en klachten over de beperking om naar je tweedeverblijf te komen. Daarnaast vragen jullie in tweede instantie of deze beperking invloed zal hebben op de tweedeverblijverstaks.

 

Wat betreft je vraag over een eventuele correctie op de tweedeverblijverstaks.

Het gemeentebestuur investeert dagelijks vele middelen om Middelkerke properveilig en comfortabel te houden. Jij als tweedeverblijver investeert daar mee in, maar je plukt daar ook de vruchten van als je hier komt genieten op een propere dijk, in een nieuw zwembad of een fris groen park.

·         Onze kosten in infrastructuur, politie, brandweer, gemeentepersoneel enz. lopen gedurende deze periode van beschermingsmaatregelen gewoon door.

·         Middelkerke stoomt zich klaar voor de toekomst: we investeren tot in 2025 141.000.000 euro in o.a. een nieuwe groene zeedijk, een globale aanpak voor verouderde buurten, een nieuw casino en een prachtig groen sportpark met nieuw zwembad. Daarnaast zijn er dagelijkse investeringen in personeel en materiaal om onze uitgestrekte gemeente proper te houden en om jullie ten dienste te staan. Tot in 2025 trekken we daarvoor nog eens 11.000.000 euro uit.

·         Bekijk alle geplande investeringen op www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/bestuur/beleidsplan-2020-2025

·         We zijn op dat vlak de meest ambitieuze gemeente van de kust, met één van de laagste tweedeverblijverstaksen.

Daarom volgt er ook geen correctie op je tweedeverblijverstaks, want ook na deze beschermingsperiode zal jij volop kunnen genieten van al die voorzieningen: vandaag, morgen, overmorgen en hopelijk nog vele jaren ver.

Voor nu: zorg goed voor elkaar en volg de richtlijnen strikt op, zodat we je zo snel als mogelijk weer mogen verwelkomen in Middelkerke.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De communicatiedienst

  

VOLGENDE BURGEMEESTERS/GEMEENTEBESTUREN MAILDEN NIET

Vooreerst dank aan de gemeentebestuurders van De Haan/Wenduine (Wilfried Van Daele) en Middelkerke (Jean-Marie Dedecker) die de beleefdheid bezaten om op ons mailverzoek van woensdag 20 mei 2020 ons te antwoorden. Wij hebben die vraag niet gesteld omdat ik interesse had in hun antwoord maar omdat pakweg vijfhonderd eigenaars van tweedeverblijvers hier lezer zijn.

Is het toeval dat beide burgemeesters N-VA’ers zijn?

Zoals ik het al zo veelvuldig publiceerde: als iemand getuigt van een slechte opvoeding . . . het is niet hun eigen schuld maar die van hun ouders!

Volgende gemeenten reageerden niet: Knokke, Brugge, Blankenberge, Bredene, Oostende, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. 


  

ONZE BIBS GAAN WEER OPEN

 

In Oostende gaan onze bibs weer open, zij het op afspraak.

 

Tja . . ., laat er nij naar over zwijgen.

 

 

 

WEES ER OOK GLOEIEND BIJ

Dat schrijvers voor gedrukte media niet nauw letten op juiste data en de correcte weergave van de juiste feiten is een axioma. Dat ze regelmatig ook nog hun voeten vegen aan het juiste dt-gebruik is al evenzeer een waarheid als een koe.

Mijn lezers weten dat ik wekelijks de gratis weekbladen (zoals TIPS) en de reclamefolders allerlei bekijk. Ik wil nu eenmaal zoveel mogelijk profiteren van de aanbiedingen die worden gepromoot. Op jaarbasis spaar ik zo toch wel tussen de 250 en de 400 euro uit. Lijkt weinig maar voor mij is dat een serieuze slok op de borrel.

Deze maand las ik, op de cover van een reclamefolder de tekst “Wees er ook gloeiend bij!

In mijn dikke Van Dale, tiende editie, staat het woord gloeiend vermeld op pagina 831, tweede kolom.

Je bent er gloeiend bij, zonder ontkomen. Is een zin die er letterlijk in staat. Laat me een paar voorbeelden geven: ‘De invoerder van twee ton heroïne was er gloeiend bij toen de Antwerpse douane in de Antwerpse haven plots te voorschijn kwam.’

Of nog: ‘Minister Maggie De Block was er gloeiend bij toen men vaststelde hoezeer ze klungelde in een Coronadossier’.

De potentiële kopers van een barbecue in roestvrij staal vertellen dat ze er gloeiend bij zijn lijkt me niet echt taalkundig juist. Dat zoiets op meer dan 2,5 miljoen exemplaren dan nog op de cover staat . . . tja, arm Vlaanderen.

Je zal, grijns, maar de vader zijn van de verantwoordelijke die zo slecht Nederlands publiceerde!

 

HET IS GEEN VAUDEVILLE !

Mijn oudere lezers en lezeressen weten dat ik regelmatig gebruik maak van mijn woordenboeken van Martinus Nyhoff, de man wiens standbeeld nog steeds staat als je uit de bus stapt te Sluis. Ik heb zowel de zevende uitgave van 1956 als de ‘zeer vermeerderde’ druk uit 1976, 112 jaar na de eerste druk in 1864! Ongelooflijk dat tussen de zevende en de tiende druk, zijnde in amper twintig jaar, het woordenboek van Martinus zowat verdubbelde in omvang.

Ik heb gezocht naar het woord ‘vaudeville’. In de eerste kolom van de tiende uitgave op pagina 2.659 vond ik het. Ik wou stellen dat deze regering – overigens net als de twintig vorige – een vaudeville opvoerden. Maar dat is geenszins het geval. Helaas, driewerf helaas. De ministers van die laatste 20 regeringen hadden nooit tot doel ons lichtjes te vermaken met vrolijke melodieën en komische liedjes met soms satirische inslag.

Onze laatste regeringen . . . dat waren dievenbenden die geen sekonde bezig waren met het welvaren of geluk van de Belgische onderdanen. In geen enkele van die regeringen was er ook maar een vaudevillist terug te vinden.

 

G E L D . . .

Het draait UITSLUITEND om geld, ook – of is het eerder VOORAL? – in de voetbalwereld.

Dat de kleinere voetbalploegen Westerlo, Beerschot, OHL en Beveren-Waas nog geloofden in het sociaal zijn van de grotere broers, dat kan ik nog ergens aanvaarden. Dat chefs voetbal van kranten nog zo naïef konden zijn, daar verschoot ik van vorig weekend.

Publiceren “Dit was niet fraai, heren” bevat één waarheid en één leugen. De eerste vier woorden kloppen als een bus. Maar echte ‘heren’ doen zoiets niet.

Men heeft niet alleen twee volle maanden een komedie opgevoerd die onevenaarbaar is. Men heeft niet uitsluitend de besturen van bovenvermelde clubs aan het lijntje gehouden. Men heeft tienduizenden supporters aan het lijntje gehouden, met hun gevoelens (en hun clubhart) gespeeld alsof het lege mosselschelpen waren.

Persoonlijk zag ik de bui al hangen nadat Moeskroen - voor de zoveelste maal. Ik ben echt de tel kwijt geraakt! – alweer een jaar langer mocht verblijven in eerste nationale.

De KBVB, maar ook het BAS , , , het lijken wel leerlingen van onze magistratuur en onze politici.

Ik ben ontgoocheld in Zulte-Waregem, KVKortrijk en in AAGent. De andere voorzitters van onze meest bekende voetbalploegen vulden gewoon mijn verwachtingen in. Shame on you, Ivan De Witte, Josep Allijns en ….. burn in hell of start een gezelschap van drie kluiten op. Dat een zakenman als Mannaerts zich zo publiekelijk liet vernederen toen men Club Brugge bijna twee miljoen euro door de neus boorde, is al helemaal niet te begrijpen.

Wat was de titel alweer van het boek van Freddy Van Gaever? “Voetbal een feest”. Waar is da feestje? Alvast niet in het hart, laat staan in de portemonnee van de supporters.

In de tweede grootste Vlaamse krant wandelt een columnist – die naam ten volle waardig – op de alles behalve strak gespannen koord van de OPROEP TOT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID. Ik vraag al decennia waar die moedige Vlamingen blijven die enkel nog brood & spelen krijgen van onze regeringen.

Vorig jaar in september (scrol maar terug) was ik in Wetteren aanwezig bij een groep waarvan ik dacht dat die ballen aan hun lijf hadden. Ocharme toch, Roger, hoe kon je zoiets denken? Julius Cesar had gelijk toen hij zei dat de Belgen (hij bedoelde de Vlamingen) de dapperste waren onder alle GALLIËRS. Tenminste aan de toog en aan de pietjesbak,

 

 

WAT VIEL ER DEZE WEEK TE LEREN . . .

. . . in de Coronunief van het duo Wilmès/Van Ranst?

01.  Dat er van al die kustburgemeesters die vorige maand het – overigens subliem – idee van de Oostendse burgemeester publiekelijk afschoten er al heel wat hun kar hebben gekeerd en, op een of andere wijze, zijn systeem voor veilige strandgangers zullen gebruiken. Bravo Bartje, je werd – zoals ik het begin dit jaar al voorspelde – geen partijvoorzitter maar dit succesje neemt niemand je nog af. Ik ben wel benieud welke chaos we aan onze kuststranden allerlei zullen beleven. Moet ik nu echt elke dag telefoneren om – als inwonende – mijn strandplaats te bekomen? Wordt een duur geval hoor!

02.  Dat het geklungel van allerlei -ologisten en onze huidige regering duidelijk nooit zal stoppen. Na amper één week diende men het failliet van de contact tracers al toe te geven! Vraag blijft uiteraard hoeveel geld daar dan weer is aan verkwist. En ja, ‘verkwist’ is nog een heel lief woord!

03.  Dat het intellect, en staatsmanschap, bij onze nationale Sophie, nu wel helemaal is weggevlogen nadat onze eerste minister vorige week in een zwarte leren vest aanwezig was op een event. De officiële uitleg was dat ze zo naar kantoor was gekomen en was vergeten dat ze later op de dag nog een verplichting’ had elders. Had ik hier drie weken terug niet de lijst met de veertig medewerkers van onze premier gepubliceerd? Waren die allemaal met verlof die dag of woont mevrouw de eerste minister ergens in een of andere moeilijk te bereiken brousse op 12.000 kliometer van hier?

04.  Dat het geklungel van De Block, Geens, Beke de bevolking echt de keel uithangt.

05.  Dat het niet alleen de schuld is van ons nationaal Sophieke dat deze noodregering het record ‘meest en grootst aantal mislukkingen per regeringsperiode’ op haar naam schrijven mag. Uiteraard komt dat doordat er – nota bene op een schip met amper dertien bemanningsleden – teveel kapiteins aan boord zijn die daarenboven voornamelijk bezig zijn geweest met het kopen van allerlei aan waanzinnige prijzen. Er is geen Belg met een IQ hoger dan 99 die gelooft dat de politieke blauwe- en tsjevenfamilies niet hebben (getracht) hun zakken te vullen. Zoiets is al erg in normale tijden. In crissistijde is dat meer dan misdadig! Deze regering heeft geen sekonde – laat staan een minuut, uur of dag – het bewijs geleverd van logisch denken of modern management waardoor een efficiënte werking onmogelijk werd.

06.  Dat koning Filip volgende maand – alweer – een nieuwe noodregering zal mogen benoemen. Pft! Nu ja, dat wordt dan de honderdste Belgische regering in minder dan 190 jaar ofte om de 693 dagen een nieuwe regering! Echt ‘goe bezig’ kan men zoiets niet vinden. Maar kom, het koningshuis helpt volop mee om de aandacht op iets anders dan de slechte werking van de huidige regering te verstigen. Prinses Elisabeth, het kind dat hoopt ooit koningin te worden, lijkt niet langer een mooi kind te zijn maar een wreed schone jonge dame te zijn geworden. En zie, ze gaat in het leger want als koningin wordt ze evenzeer het hoofd van het leger.  Waarom wij nog een leger nodig hebben is dan weer een andere vraag. Als het hier oorlog wordt dan vlucht het koningshuis of zorgen ze ervoor een deal te hebben met de vijand. Tja . . .

07.  Dat mensen – in tegenstelling met de vele publiekelijke orakels van psychologen, sociologen en andere psychiaters allerlei twee maanden terug – helemaal niet socialer zullen omgaan met elkaar. Bedenk maar uitsluitend de vele rekeningen die gegarandeerd zullen worden vereffend eens de cafeetjes weer open mogen. Rekeningen naar verklikkers toe. Mensen, ze zullen nog cynischer en wraakzuchtiger zijn eens de horeca weer open mag.

08.  Dat men blijkbaar deze site leest in de kantoren van de huidige ministeries. Anderhalve maand terug publiceerde ik hier dat men kon beginnen met het openen van de horecaterrassen. En zie . . . .nu komen experts hetzelfde verkondigen. Tja!

09.  Dat ik heel nieuwsgierig ben om ooit al de boeken te lezen die over deze periode van de Belgische geschiedenis zullen verschijnen. Wedden dat het één ophemeling worden zal? Vraag me niet van wie of van welk poistief feit. Laat me daarover eens denken. Wie weet heb ik tegen volgende week maandag toch iets positiefs gevonden.

 

See you, next Monday 1st of June GELET OP HET FEIT DAT DOOR MIJN GEKLUNGEL 

DE TEKST VAN ONZE KRITISCHE SINJOOR 

VAN MAANDAG 18 MEI 2020

PAS VORIGE VRIJDAG VERSCHEEN

LAAT IK DIE HIER STAAN TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG


 

ONZE KRITISCHE SINJOOR

 

Beste vrienden,

 

Maggie Deblock . . . minister van volks-schande?

 

Minister Maggie kwam woensdag 13 mei, zowel op de radio als in de T.V. studio, even haar kijk op ons land weergeven.

Bij Annelies Beck sprak ze gevleugelde woorden welke we nooit meer zullen vergeten.

De tweede verblijvers mogen nog steeds niet naar hun tweede verblijf om de volgens haar gekende redenen???

“ De tweede verblijvers  gaan dan wandelen en gaan ook naar de winkel….  “

 

Mevrouw de minister, als de regering de winkels terug openen  is dat om te ………

En wat wandelen betreft, dit was het eerste en het beste dat door de virologen bij het begin van de lock-down werd gepromoot als gezond.

 

Ik dacht dat ik van m’n stoel viel toen ik deze prietpraat hoorde. Ja Maggie, zulke uitspraak is een minister onwaardig!

Het kleinste kind weet dat je in je tweede verblijf  perfect in je eigen bubbel kunt blijven.

Dacht men dat de kapper welke op 20 cm. afstand in je nek staat te knippen tot je eigen bubbel behoort?

Uw problemen met de franstalige vakbond zouden wel eens in het niets kunnen verzanden als we uw werk in de woonzorg bekijken.

 

Begrijpe wie kan. Er vielen 70 % van de coronadoden in de woonzorg. Dat is meer dan het dubbel van de overige overlijdens in de rest van dit land.

Ondanks testen verbetert de toestand in de woonzorg niet echt. Sommige spreken nog steeds van tekorten?

Personeel allerhande loopt nog steeds binnen en buiten.

Zelfstandigen, handelaars en – zaken krijgen tot 4.000 euro om gesloten te blijven.

Wordt het geen tijd om  hier eens enige daadkracht aan boord te leggen.

 

Twee weken afsluiten, personeel intern! Laat het personeel zelf kiezen of ze bereid zijn intern te gaan op vrijwillige basis.

Je moet dan wel correct zijn en deze mensen ook eens een premie van een paar duizend euro geven.

Wat denk je dat nu het goedkoopste zou zijn? Gans het land plat of daar waar het echte acute probleem is?

Geen slaapplaatsen genoeg voor het personeel? Haal wooncontainers. Ja, hamster eens voeding voor twee weken en sluit de boel eens echt  af .

Een minister heb ik hier nog niet met veel daadkracht over horen spreken.

De gevaarlijkste besmettingszone (de woonzorgcentra dus)  = waar men al wel tot tweemaal toe over een bezoekregeling begon te spreken. Begrijpe wie kan.

Wel steeds de aandacht proberen af te leiden naar diegene met een caravan in de Kempen, een bungalow aan zee of het appartement in de Ardennen. Jawel, u kent ze wel . . . die pest- en choleralijders van tweede verblijven.

Focussen op 250 euro boetes voor wie te ver rijdt met z’n wagen maar vooral niet kritisch zijn voor diegene die falen om in  de woonzorg orde op zaken te stellen.

De burger heeft al betaald. Wanneer en met wat betalen jullie, Maggie Deblock en Wouter Beke?

 

Beste vrienden, soms is de aanval de beste verdediging! Onze tijd komt.

Op de site van de federale politie (wo. 18/03/2020 samenscholingsverbod!) staat het volgende: De Politie waakt over de strikte toepassing van het samenscholingsverbod.

Awel, dat is nu net wat de tweede verblijvers binnenkort ook gaan doen.

Van zodra we dan toch mogen terug komen om de middenstand te redden, breng jullie fototoestel mee!

We draaien het om.

Neem bv. foto’s van mensen die te dicht bij elkaar staan (achterzijde want wij willen geen burgers herkenbaar maken) en dien klacht in bij de federale politie dat de lokale politie van uw kustgemeente niet in staat is de veiligheid te garanderen, de orde en gezondheid te handhaven (digitale aangifte?). Komt de eerstvolgende taks tweede verblijf binnen, teken beroep aan daar het college van burgemeester en schepenen in gebreke  is gebleven.

Uw veiligheid was niet gegarandeerd.  U moest noodgedwongen terug of naar huis; u kreeg niet of onvoldoende waar u recht op had.

De lokale politie zal er niet mee kunnen lachen maar och, men liet u ook niet lachen toen u de stads- of gemeentekas aan het spekken was.

Eist men volledige toewijding om veiligheidsreden van u, dan heeft u daar wederzijds ook recht op.

Ons motto is druk blijven uitoefenen!

 

Onze lezers weten dat deze site de eerste was om de problematiek van de tweede verblijvers aan te kaarten.

Met regelmaat van de klok slaan wij steeds op de kop van dezelfde nagel.

Het Stropken staat achter alle slachtoffers en steunt initiatieven die kunnen voorkomen dat mensen schade wordt berokkend.

 

Zijn er nog nieuwe initiatieven op dit vlak gekomen ?

Jawel !

 

Een tweede verblijver is met meester Stijn Verbist gestart met een mooie dagvaarding richting minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem .

Het eigendomsrecht van deze eigenaar in kwestie werd beperkt.

 

U zal zich misschien herinneren dat ongeveer een maand geleden ook meester Bart Engelen op het journaal kwam melden een groepsvordering te starten i.v.m. 2° verblijf taks .

 Ik heb daar toen geen melding van gemaakt om volgende reden: via google kan je zien dat meester Engelen ook werk(te?) voor Antaxius (Rasschaert advocaten). Deze laatste werken voor lokale en regionale overheden. Voel je het al aankomen? Hebben zij mee de pen van de kustburgemeesters vast gehouden?

 Ik weet natuurlijk ook wel dat de beste boswachters oude stropers zijn of is het hier andersom? Ik geef het mee voor wat het waard is.

 

Het laatste en prachtig nieuw initiatief is het volgende:

 

Afgelopen week in zowat alle  kranten een artikel over Ann Willekens.

Mevrouw Willekens wil met haar facebook groep druk uitoefenen om zo snel mogelijk de weg te effenen voor een legale terugkeer naar onze tweede verblijven.

Het stropken en haar lezers steunen haar hier dan ook volledig in. Met meer dan 5.000 lezers per week willen wij dit mee in de belangstelling houden.

Wanneer de grote media haar kortstondige aandacht stopt mag deze facebook groep ons steeds verder een stand van zaken laten weten.

Wat de grote kranten betreft: het viel me op dat ze steeds foutief van elkaar overnemen. Men schreef dat Mevrouw Willekens woont te Kalmthout.

Fout ! Niets is minder waar. In tegenstelling tot de grote media  eenheidsworst wil ik zelf checken hoe de vork aan de steel zit.

Na enig zoekwerk heb ik mevrouw Willekens gevonden en persoonlijk kunnen spreken die mij vriendelijk te woord stond.

Haar facebookgroep telt nu  momenteel  rond de 5.000 leden wat bijna hetzelfde aantal wekelijkse lezers van het Stropken is.

Haar facebookgroep bezorgde al een petitie aan de nationale veiligheidsgroep maar helaas geen gehoor.

(ook wij mochten geen antwoord ontvangen op onze mails naar politici zoals o.a. de West-Vlaamse gouverneur of burgemeester Tommelein).

Men zoekt momenteel verdere juridische bijstand waar mevrouw Willekens later verdere info over zal laten geworden.

Na al de lezersbrieven en reacties die “Het Stropken“ wekelijks binnen krijgt ben ik er zeker van dat  honderden lezers van onze site dit ondersteunen.

Lid worden kan men van Mevrouw Willekens haar facebook groep. Vermits vele tweede verblijvers tot de derde leeftijd behoren en/of geen facebook hebben vroeg ik haar of er geen mailadres is ?

Daarom beste vrienden enkel hier bij “ het stropken “ ook de vermelding van het het mailadres . Gelieve dit niet lichtzinnig te gebruiken.

Facebook group =  “tweedeverblijvers kust en daarbuiten “  en mail adres =  tweedeverblijvers@gmail.com

Wij hopen dat gelijkgestemde zielen elkaar kunnen vinden op de facebook groep alsook vice versa de leden van de facebook groep kennis kunnen maken als lezers van  www.stropken.be .

5.000 leden is al veel maar we wensen U het tienvoudige toe. Enkel aan de kust zijn er meer dan 98.000 tweede verblijven.

Ter info:  de tweedeverblijvers staan in voor 1,1 miljard euro bestedingen per jaar, goed voor 41 % van alle bestedingen gegenereerd door het toerisme aan de kust“ (info Westtour 2015).

Wij wensen mevrouw Willekens alle succes met verdere stappen juridisch alsook op organisatorisch vlak (V.Z.W. ? )

Hier is echt nood aan vrienden. Laat ons even eerlijk zijn. Hebben jullie de afgelopen maanden iets gehoord van de eigenaarsbond? Wie? Ja, inderdaad…..

Mevrouw Willekens, hou ons op de hoogte over uw voortgangen en procedures (www.stropken.be).

 


                   

Wij wensen mevrouw Willekens alle succes met verdere stappen juridisch alsook op organisatorisch vlak (V.Z.W. ? )


 

( telefoon en adres gekend  doch niet weergegeven om gekende privacy redenen)

 

Met vriendelijke groeten,

de kritische Sinjoor          MIJMERINGEN VAN MAANDAG 18 0 2020 

verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom midder@els roger@


 

                   LAAT ME VOOR DEZE ENE KEER EENS BEGINNEN . . .                 

. . .         

. . . met met iets amusant, iets leuk, iets vrolijk, iets aangenaam, kortom iets positief.

In deze vreselijke tijd waar we, vooral door mediageile virologen en andere –ologisten allerlei, nog steeds geen echt positief nieuws over de hel van het coronagebeuren te horen krijgen, zat ik vorige week aan mijn straat de krant te lezen. Iets wat ik elke ochtend doe, tenminste als het zonnetje op onze voordeur schijnt, wat meestal toch het geval is. Er passeerde een mij totaal onbekende, ietsje minder jonge, vrouw. Het was duidelijk dat ze met iets zat en iemand zocht om er te kunnen over praten. Plots draaide ze zich om en keerde vijf stappen terug, richting mijn voordeur.

Ik heb al meerdere malen gepubliceerd dat ik het vreselijk vind dat er mensen weken of maanden dood liggen en dat geen enkele buur het weet. Dat was een halve eeuw geleden toch wel anders. Heden ten dage kennen we heel wat alleenstaande senioren die – zelfs in eigen buurt – geen klankbord meer vinden. Is feitelijk een ernstige problematiek waar, helaas, politici niet de minste interesse (willen) voor hebben. Nochtans bestaat daar een oplossing voor.

Toen, drie tot twee maanden terug, al die sociologen, pysychologen en andere psychiaters in de kranten hun gelul mochten verkopen – dat deze coronacrisis er zal voor zorgen dat de mensen socialer zullen omgaan met elkaar – heb ik net het tegenovergestelde geschreven. Ik weet niet waar al die gasten, met diploma’s die mijn getuigschrift van lager middelbaar ver overklassen, hun kennis vandaan halen.

Ik, ik leef op (de) straat, tussen (de) mensen van vlees en bloed. Ik praat met en luister naar hen; naar de blaaskaken die alles best menen te weten, de notoire dronkaards die zich niks aantrekken van God, gebod of coronamaatregelen maar evenzeer naar alle andere mensen. Dat doet onze kritische Sinjoor evenzeer.

Wat hier gepubliceerd staat, is een kritische kijk op de actualiteit, zij het met een terugblik naar hoe het was tussen 1950 en eind vorige eeuw. Verder bieden wij een forum aan hen die elders niet of te weinig die kans krijgen. Vóór alles is deze site a-politiek en schenken we graag ons respect aan (de top van) die politici dewelke, zoals minister Alexander De Croo in deze editie, deze site de eer gunt die ook dat kleine, maar vooral het laatste onafhankelijke, kritisch ingestelde, medium in Vlaanderen, evenzeer meent te verdienen.

De twee lezers die in de tweede week van ons bestaan waren terug komen lezen waardoor het totaal van onze bezoekers op vier was komen te staan, zijn inmiddels verworden tot een aantal duizend lezers per week. U kan bovenaan rechts volgen hoeveel dat totaal aantal bezoekers inmiddels bedraagt. Dat is het totaal na 108 edities waarvan we vier weken ‘uit de ether’ vielen. Het gemiddelde van dit jaar bedraagt, inclusief die vier weken, op heden overigens meer dan tweeduizend lezers elke week, Dank aan elk van jullie.

Evenmin nemen wij zomaar teksten over van kranten die – zoals in deze editie van onze site (alweer) blijkt – de fouten van de andere dagbladen gewoon klakkeloos overnemen en publiceren. Controle hoeft niet eens meer! Laat staan dat (herinner jullie Lenin: Wie controleert de controleurs?) er een ernstige controle geschiedt! Zolang de krant maar gevuld raakt . . .

Wij lullen ook niet, zoals Doorbraak verkondigde, dat we 1.300.000 unieke bezoekers hebben per jaar of, zoals een Vlaams dagblad publiceert, meer dan 2.000.000 krantenlezers per etmaal hebben. Ik ken erg weinig dagelijkse gazetten waarvan elk exemplaar door tien mensen wordt gelezen! Soit, Willem Elsschot heeft, zelfs in de 21 ste eeuw veel volgers . . .

We zullen wel zien in hoeverre de mensen inderdaad socialer zullen worden. Ik blijf, nog veel meer dan drie/twee maanden geleden, overtuigd dat het eerstkomende jaar de mensen elkander nog nooit zo asociaal zullen hebben behandeld.

Of . . . hoe leggen al die specialisten in een of andere –ologie uit dat 2/3 de van de oproepen van de Nieuwpoortse politie pure verklikkingsoproepen zijn!? Bij de Oostendse politie zijn er pakweg gemiddeld 900 verklikkers per week die de politie bellen! In andere steden en gemeenten zal dat niet anders zijn. Met andere woorden: ik geloof geen sikkepit dat de mensen socialer zullen worden. Ik ben integendeel ten volle overtuigd dat er heel wat verklikkersrekeningen open staan die zullen worden vereffend. Koning Filip zal – over 63 dagen (d.d. 20 juli a.s.) – alvast dit eikel onderwerp kunnen aanhalen in zijn jaarlijkse zomerboodschap. Benieuwd hoe dat dan geschieden zal!

Dat ik de enige ben met zulke visie, dat is geen nieuws. Wacht nog maar even anderhalve maand tot de mensen in juli en augustus 2020 zullen staan drummen om een plaatsje op het strand te bekomen. Dan pas zullen we zien hoe sociaal onze bevolking is. Dat zal ook het moment zijn dat al die experts orakelen dat ze dat (grijns) hadden voorspeld. Hoe hypocriet kunnen mensen zijn!? Het geheugen van expert-ologen allerlei staat recht evenredig met hun vermogen om te liegen. 

Maar laat mij terug naar die mevrouw gaan die mij aansprak met niet echt goed nieuws. Het werd een nogal lang gesprek maar ik tracht het kort samen te vatten. Iets dat ik zal moeten leren ook bij andere items want er zijn best wat lezers die mijn teksten (meestal terecht) te lang vinden. Mijn gemeende excuses daarvoor maar zo zit ik nu eenmaal ineen. Ik zal er trachten op te letten . . . of het effectief helpen zal, is dan weer de vraag van de week.

Na een tijdje over corona, de te weinige zitplaatsen op de Oostendse Zeedijk en de vele veranderingen van de laatste drie maanden te hebben gebabbeld, kwam de aap uit de mouw.

“Meneer, ik denk dat ik corona heb”, waarop ik mijn bankje spontaan, maar vooral supersnel, 40 cm verder achteruit plaatste. Ik zit aan mijn voordeur in de zon maar een mondmasker draag ik daar niet.

“Waarom denk je dat, madam?”.

“Ik ben mijn reukgevoel kwijt”.

Tja, ik ben geen dokter, hé! Maar zie, plots kreeg ik een ideetje. Ik vroeg haar een half minuutje te wachten en spurtte de gang door, recht mijn studiootje in. Ik haalde uit mijn keukenkast een doos koffiefilters van bij den Aldi in de Oostendse Alfons Pieterslaan; een doos die reeds open was maar waar de overige vier filters nog in het zilverpapier, en in de doos, verpakt zaten. Terug bij haar gaf ik die doos aan haar en zei:

“Madam, doe dat eens open en ruik er eens aan”.

Ze opende de doos, haalde er het zilverpapier uit, wriemelde dat open en zette haar neus aan het geopende pak filters.

“Amaai, straffe koffie”, waarop we allebei in een lach schoten.

“Als jij corona hebt dan heb ik dat ook. Neem die filters maar mee. Ik heb hier nog twee volle dozen staan”.

“Hoeveel mag ik je betalen?”.

“Och mevrouw, ik ben vergeten hoeveel dat nu weer kost”, loog ik om bestwil. Ik was al blij dat ze aanbood om die vier filters te betalen.

Klein, edoch menselijk, verhaal, dat ik niet snel vergeten zal. Het leven kan mooi zijn, ook in deze coronatijden.

Oh ja, ik ruik alle dagen aan die filters. Doe dat al veertig jaar dus ik doe het anno 2020 niet om te ruiken of mijn reukorgaan defect is. Alhoewel . . .

Ik verbruik wel elke week een doos van die Moreno-filters. Tien goeie koffiefilters voor amper 1,39 euro. Als den Aldi mij eens een karton vol dozen filters sturen wil . . . dan mogen ze steeds eens bellen. Ben zeker dat men mijn nummer heeft. 


FIRST THEY IGNORE YOU,

THAN THEY . . .

AT THE END . . .

Nou, geachte lezer, beste lezeres, dat verhaal van hierboven bezorgde mijn klein hartje een krampachtig edoch heel goed gevoel. Met wat kan men een senior dame meer plezieren dan haar te vertellen dat ze geen coronabesmetting opliep?

Maar onderstaande mail was ook niet mis. Waarvoor dank aan de heer minister Alexander De Croo.

Die mail publiceer ik overigens integraal.

Ooit was het een ook blauwgekleurd minister die d.d. 19 juni 2002 in de Kamer Justitie van ons federaal parlement – in bijzijn van vijf volksvertegenwoordigers van evenveel diverse partijen – zijn linkerhand op miijn rechterschouder legde en me plechtig beloofde “Meneer Henderick, ik zet dat jou aangedane onrecht recht”.

En zie, nu is het weer een blauwgekleurde minister die als eerste reageert op een schrijven van mij.

Hoe zei Gandhi dat 60 jaar geleden alweer? Juist, zie hierboven (in het vet)!

 

REACTIE VAN MINISTER ALEXANDER DE CROO

Zoals ik meestal doe als ik over iemand of iets schrijf, zond ik ook vorige week een mail naar de heer minister Alexander De Croo, zoon van Herman.

Omdat nog geen enkele minister de moed had om te reageren, was ik overtuigd dat ik geen reactie krijgen zou. Wat een vergissing van mijnentwege! Donderdag 14 mei 2020 kreeg ik onderstaande mail die ik integraal publiceer.

 

Re: www.stropken.be over staatssteun aan LUFTHANSA

14-5-2020 18:54

Alexander De Croo<info@decroo.fed.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Geachte heer Henderick

Beste Roger

hartelijk dank voor uw mail met de verwijzing naar uw blog, waarop u regelmatig uw blik op de actualiteit deelt. Hierbij bezorgen we u graag een antwoord op de passage over Brussels Airlines / Lufthansa waar u naar verwijst. 

De federale regering is van mening dat een sterk ecosysteem op het vlak van luchtvaart ook voor onze toekomstige welvaart belangrijk is. De luchtvaartsector is namelijk één van de belangrijkste slagaders van welvaart in ons land.

Zo is de cluster rond Brussels Airport goed voor 26.000 directe en 40.000 indirecte jobs. Tienduizenden gezinnen zijn dus rechtstreeks afhankelijk van een goed draaiende luchthaven. Bovendien creëert het uitgebreid netwerk van bedrijven rond onze nationale luchthaven ieder jaar 1,5% bbp aan toegevoegde waarde. Dat is welvaart waarmee we kunnen investeren in onder meer gezondheidszorg, pensioenen en onderwijs.

Ook voor Brussel als internationaal diplomatiek en politiek knooppunt is onze nationale luchthaven belangrijk. Brussels Airlines speelt hierin een centrale rol; de maatschappij staat vandaag in voor 40% van de activiteiten op Brussels Airport.

Het is vanuit die optiek dat de federale regering momenteel in gesprek is met verschillende partners die een belangrijke rol spelen op onze nationale luchthaven.

We proberen daarbij verschillende belangen met elkaar in balans te brengen: naast het niet te verwaarlozen strategisch en economisch belang, hebben we ook aandacht voor het belang van de duizenden werknemers, maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid en het belang van de Belgische belastingbetaler. Ook Europees blijft ons land zich inzetten om te komen tot een gelijk speelveld voor de verschillende vervoersmodi.

De Minister hoopt u hiermee van dienst te zijn geweest, en wenst u bovenal nog een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten.

Beleidscel Alexander De Croo

Re: www.stropken.be over staatssteun aan LUFTHANSA

14-5-2020 18:54

Alexander De Croo<info@decroo.fed.be>

E-mail: info@decroo.fed.be

MIJN REACTIE HIEROP

Ik ben helemaal niet de man die het laatste woord moet hebben. Alhoewel ik de heer Carsten Spohr (CEO Lufthansa) wandelen zou sturen, begrijp ik nu de visie van de heer minister Alexander De Croo en van de federale regering.

Zo af en toe heb ik een ideetje. Mag ik er hier eentje plaatsen? Baat het niet, dan schaadt het evenmin.

Of we nu 290.000.000 of 390.000.000 steun aan Brussels Airlines geven, dat verschil zal er weinig toe doen. Ik zou tegen de heer Spohr zeggen “Beste CEO, je krijgt die miljoenen euro’s. we gaan u geen verplichtingen opleggen die feitelijk gelijk wanneer kunnen worden stopgezet door Lufthansa. De Belgische Staat koopt 29 (of 39) vliegtuigen waar Brussels Airlines nu mee vliegt, zijnde de minst oude. Jullie kunnen die – binnen de tien jaar – terug kopen voor hetzelfde bedrag, zijnde 290.000.000 (of 390.000.000) euro. Ondertussen betalen jullie nul procent rente of huur maar staan jullie wel in voor alle mogelijke onderhoudskosten die jullie in ons land dienen te verrichten aan conforme prijzen zonder toeslag. Voor wat hoort wat!”.

Geachte minister De Croo, beste Alexander, het is maar het zoveelste idee dat ik lanceer richting mijn Staat. Aldus helpen we Brussels Airlines en beperken het financieel risico van die hulp maximaal. Onze burgers – met wiens geld dat enorm bedrag wordt gegeven aan een buitenlandse maatschappij – hebben alzo toch een soort waarborg in de hand.

 

KLEINMENSELIJKHEID VAN DE APOTHEKERS

Eens je de ouderdom bent gepasseerd van de gemiddelde leeftijd van onze landgenoten toen je zelf werd geboren, dan heb je op heden zeker de zeventig bereikt.

Wat was overigens de gemiddelde leeftijd van de mens anno 1948? Die het weet mag me een mailtje zenden via roger@stropken.be. Elkeen die het juist heeft, krijgt een kortingbon van tien euro bij de aankoop van mijn boek over de vijf criminele raadsheren (Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip) bij ons Hof van Cassatie die, nota bene bendevormend, aan schriftvervalsing deden opdat ik niet zou aanwezig kunnen zijn op de dag dat mijn zaak voorkwam. Dat zij blijkbaar ook nog worden beschermd door zowel minister van Justitie Koen Geens als door ridder Jean de Codt, de voorzitter van hun Tweede Kamer en machtigste man van onze Vlaamse magistratuur, is inmiddels bewezen. Die laatste negeert mijn bezoek, mijn al dan niet elektronische brieven en zelfs mijn aangetekend schrijven d.d. vrijdag 10 april 2020! Nu, hij doet maar verder op die wijze waardoor hij te kennen geeft dat hij de bewuste, in bendevormend gepleegde, schriftvervalsing van zijn ondergeschikten ten volle ondersteunt. Over korte tijd (volgende maand) staat dit dossier, in geuren en kleuren, met de nodige bewijsstukken, op een internationaal druk bezochte ‘social site’. Benieuwd hoe een internationaal bekende Vlaamse auteur-raadsheer dat zal vinden . . .

  It’s high time we got rid of those criminal magistrates!

Ik week weer even af. Pft, Roger toch . . .

Je bent dus geen drie maal zeven meer en dat uit zich bij de ene persoon niet en bij de andere wel. Uiteraard behoor ik, grijns, bij die laatste groep. Wat evenzeer impliceert dat ik heel wat producten uit een apotheek – genaamd medicamenten, zalfjes – in mijn kast heb staan. Voor iemand die zijn hele leven een afkeer had van medicamenten is dat afschuwelijk!

Wat heb ik nu het laatste jaar geleerd, en niet in de Corona-universiteit waar ik wekelijks langs ga maar in die apotheken? Dat apothekers meestal kleinmenselijke handelaars zijn waarover Willem Elsschot ongetwijfeld een boek zou hebben geschreven indien hij nog leefde.

Heel wat apothekers - en dat is niet enkel zo in Oostende – geven een korting. De ene doet dat via het kasticket waarop heel duidelijk staat dat je op je aankoop van (bijvoorbeeld) 33.40 euro een korting krijgt van tien procent, in dit geval dus 3.34 euro. Evenwel . . . die korting krijg je niet direct. Het is ‘een te goed korting’! Met andere woorden: je dient dus opnieuw bij diezelfde apotheker iets te kopen om dan je ‘te goed korting’ . . . zien op te lopen. Tja, Kaas en Lijmen ten volle uit dus!

Dit is echt zo uit een roman van Willem Elsschot gekopieerd. Waarom geven die apothekers die korting niet rechtstreeks’? Tja, de vraag stellen, is ze beantwoorden, nietwaar? Zelf vertellen ze niks over die korting, dat moet je maar zien op de kleine tekst van het kassaticket. Hoeveel mensen verliezen dat kasticket? Een hele hoop! En dan heb ik het niet eens over die mensen die vergeten dat ze daar nog geld kunnen halen.

Of ze al die (althans vermelde) te goed kortingen fiscaal niet gewoon gebruiken zonder dat ze die kortingen effectief ook uitbetaalden, is iets dat ik niet kon achterhalen. Echt open zijn de apothekers daar niet over.

Andere apothekers hebben een nog vernuftiger systeem bedacht om de klant de indruk te geven dat ze bij hen korting krijgen. Die geven u een klantenkaart en daar krijg je evenzeer tien procent korting. Nu ja, daar krijg je de ene keer wel en de andere keer geen korting. Afhankelijk van het product dat je koopt. Als je bij een volgend bezoek vraagt hoeveel korting je tegoed hebt dan is het antwoord meestal 0 euro. Die 2,86 euro die je daadwerkelijk nog tegoed hebt, betaalden ze niet uit omdat ze pas vanaf 5 euro de kortingen uitbetalen.

Ook hier . . . tja!

Ik vind dat er een of andere politieke partij de problematiek die ik hier – alweer als eerste – aankaart, mag overnemen en dit probleem – van de schijnbare kortingen binnen de apothekerswereld voor eens en altijd mag stopzetten. Ik heb desbetreffend een aantal betere werkingen klaar liggen. Die ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral zieke mensen vinden dat wel fijn.

Apothekers, ze moeten inderdaad lang studeren, dat geef ik grif toe. En ja, ze mogen na die studies best heel goed hun boterham verdienen. We leven echter in een land waar medicamenten zowat het duurste zijn van Europa. Heel wat grensbewoners steken gewoon de grens over en kopen daar krak hetzelfde aan 30 tot 60 % van de kostprijs in onze apotheken.

Apothekers hebben daarnaast ook nog een aantal producten die ze zelf bereiden. Iets dat wettelijk in orde is maar waar ze dan winstmarges op hebben tot 80 % van de verkoopprijs en waar de fles zowat het duurste component is. Het meest bekende product is de lokale hoestsiroop. En neen, ik ga het hier niet hebben over de realiteit dat er toch wel ongelooflijk weinig van die hoestflessen vermeld staan op belastingsbrieven.

Eens zien welke politieke partij mij hierover contacteren zal . . .

 

GERARD VAN NOTEN

Ook deze week een item van de hand van de heer Van Noten.

Laten we even in het midden laten of de reactie van het FAVV correct, misplaatst of overdreven is. De wetenschappelijke argumenten zeggen alvast dat ze "correct" is. Ik spreek mij dus niet uit.

Waar ik mij wel over uitspreek is de ONTOELAATBARE reactie van de fanatici, extremistische groenen en andere communistische leer aanbiddende "gütmenschen" waarvan ikzelf als jager en héél mijn corporatie dezelfde menslievende reacties meekrijgen. Voor mensen die zogenaamd het "goede" prediken, de zachtheid, vrede, liefde voor alle schepselen en verdraagzaamheid, mankeert het hun danig aan diezelfde verdraagzaamheid. Ze deinzen er niet voor terug om privé-domeinen binnen te dringen, vernielingen aan te richten, wagens te beschadigen en ons uit te maken voor "moordenaars" en dan -het toppunt !!!- ons zelfs met en gewelddadige dood te bedreigen.

 

Daar heeft U dus die vermeende "hogere" geesten, die volgestudeerde koppen, die opgeblazen kikkers die denken dat de hele aarde MOET draaien volgens HUN wereldbeeld, maar die onbeschaamd "moord" en andere onwettigheden prediken EN uitvoeren als het in hun kraam past.

 

Mijn wagen werd twee jaar geleden gesaboteerd, mijn banden doorstoken, mijn ruitenwissers omgewrongen en een tijdje daarna de "carter" van mijn wagen met hamer en beitel doorboort. Er werd gif gelegd voor mijn hond en andere leutigheden. Bij dat soort van volk vindt men dus de hoogste tekenen van beschaving, tenminste volgens hun eigen zeggen.

Deze mensen gaan de wereld redden van de slechte invloed van de vleesetende niets ontziende populatie die dringend -volgens hen- aan een heropvoedingsproject toe is, waar men in Noord-Korea jaloers op zou zijn.

Ziedaar, medemens, ik presenteer U hierbij de zelfverklaarde elite van de mensheid in AL haar wijsheid, verdraagzaamheid en democratische en empathische grootheid.

Verlegen ben ik ervan, dat die soort de term "mens" nog draagt!!!! 


 QUOTE VAN DE WEEK

“WIJ WILLEN GEEN POLITIESTAAT ZIJN”

Jan Jambon, Vlaams minister-president, zorgde voor onze quote van de week.

Ik vraag me af wat onze minister-president dan dacht vorige week toen ik hier het verhaal publiceerde over het PV dat de politie van burgemeester Tommelein mij aansmeerde.  Of wat hij denkt van die gekke maatregel die de bijna honderdduizend  eigenaars van een tweede verblijf  belet om te genieten van hun investering aan de kust.

Ik weet niet of men die 290.000.000 euro aan Lufthansa zal bezorgen maar als dat zo is, dan mag de staat aan dik 98.000 landgenoten de duizend euro verblijftaks terugbetalen, pro rata het aantal maanden dat ze hun vakantiewoning niet mogen betrekken. We zitten nu aan twee maanden, dat is dus 166.67 euro, te vermenigvuldigen met 98.500 = 16.400.000 euro.

Ik ga deze week alle kustburgemeesters overigens een mail zenden om te zien wat zij voorzien als schadevergoeding naar de eigenaars van een tweede verblijf aan ons mooie Noordzeestrand dat er wel erg leeg bijligt. Alvast de gemeente Veurne gaf vorige week het goede voorbeeld. Dit jaar moet niemand die taks tweede verblijf betalen. Gefeliciteerd gemeentebestuur Veurne en burgemeester ……..

Hoe dan ook publiceren wij maandag 25 mei 2020 alle reacties van de kustburgemeesters. Als ze niet reageren zullen we dat evenzeer publiceren. 

 

ZELFSTANDIGEN REKENEN TOESLAG AAN

Tja, dat is dan de beloning voor de klant omdat hun garagisten, kappers en andere zelfstandigen terug open mogen! Ofte hoe die zelfstandigen – ondanks de rijkelijke steun van onze Staat – de klanten extra geld afluizen.

Zoals, bijvoorbeeld, kapper Daniël Watjou die twee euro extra vraagt per klant en dat voor het mondmasker, de gel en (?) extra stoelen. Waarom die extra stoelen nodig heeft in een kapsalon dat minder mensen mag binnen laten tezelfdertijd, staat niet uitgelegd in de krant waar hij die toeslag aankondigt. Hoeveel – bij Euroshop – één mondmasker koste, las u hierboven. Met één mondmasker doet hij toch wel twee uur, of vijf klanten. En aan gel zal hij ook wel geen euro per dag dienen te betalen.

Als de man acht uur per dag werkt en veertig klanten bedient, dan heeft hij tachtig  euro extra in zijn kas en dient hij hooguit twee euro per etmaal extra aan kosten te hebben. Niet slecht gezien van die kapper. Nu nog zien of hij die 78 euro extra winst per dag aan zal geven als extra winst.

Nu ja, ik zou niet willen beginnen aan de controle van de zelfstandigen die gefoefeld hebben tijdens deze corona crisis. Maar daar had ik het weken geleden al over . . .

 

NOGAL WAT REACTIES OP VERHAAL . . .

. . . van vorige week over het aantal bezoekers men ontvangen mag.

Heel ernstig kan men de virologen al lang niet meer nemen. Dat is geen bewering meer, dat is een axioma!

Blijkt dat men bij onze zuiderburen tien mensen thuis mag ontvangen. Tja, dat zijn er zes meer dan bij ons.

Wanneer gaat de regering al die virologen – met Marc Van Ranst op kop – eens grondig laten onderzoeken door psychologen en psychiaters?

 

HONGARIJE

Een pracht van een land. Mooie natuur, prachtige hoofdstad en . . . (sorry maar het moet me van het hart) ongelooflijk schoon vrouwvolk!

Hongarije is een land waar heel wat buitenlanders een tweede verblijf bezitten. En neen, ze moeten daar (grijns) geen tweede verblijftaks betalen.

Ik was er vier keer. Als ik nog eens ga dan wil ik eens uitkijken om daar iets te kopen op basis van huur-aankoop. Voor vijfhonderd euro zou je daar iets kunnen kopen en dit op maximum zes jaar. Zit iets in vooral voor het geval ik hier moet vluchten.

Ze hebben daar ook een president (Victor Orban) die zich niet laat doen door de EU.

Maar wat we het meest aantrekt, is de realiteit dat in een land met 9.773.000 inwoners(85 % van België) er geen 9.000 maar amper 442 overlijdens te wijten zijn aan corona. Ofte minder dan 5 % van ons land!!!!

Ongetwijfeld kunnen onze virologen en andere –ologen uitleggen waarom wij twintig maal meer overlijdens hebben door Corona dan zij.

Hallo professor en expert Marc Van Ranst???

 

ER ZIJN  TOCH  NOG POLITICI DIE . . .

. . . de waarheid durven te schrijven.                                                                                       

 

Voor alle duidelijkheid: deze site is 100 % a-politiek. Daar steek ik mijn beide handen voor in het vuur. Zowat alle politieke partijen vinden mij een ontzettend lastig gastje. Er zijn er ongetwijfeld die liever zouden hebben dat ik al lang terminaañ besmet was met het coronavirus. Nu ja, ik heb een heleboel antagonisten maar ik wens dat niemand toe.

 

Sinds een half jaar krijg ik – via via – het maandblad GRONDVEST evenals de maandbladen van N-VA en Vlaams Belang ter inzage. Af en toe neem ik daar dan iets uit over, wel telkens met de bronvermelding. Dat laatste doe ik enkel uit respect voor de auteur en de uitgever. Zo stond hier vorige maand een artikel over Telenet.

 

Vandaag publiceer ik en tekst uit het maandblad van het Vlaams Belang.

Was het nu toeval of denkt de voorzitter van de partij met het meeste aantal stemmen in dit land bijna hetzelfde als mij?

 

Jullie herinneren zich ongetwijfeld nog mijn OPEN BRIEF van vorige maandag 11 mei 2020 maar burgemeester Tommelein van Oostende. Een brief waar hij – uiteraard – niet op reageerde. Hij liet me via onze tussenpersoon weten dat het ONTZETTEND druk was op het stadhuis. Tja, hoe die man, die het altijd ONTZETTEND druk heeft, ooit nog de tijd kan vinden om ook nog voorzitter van zijn partij te worden, is iets waar hij ongetwijfeld al evenmin kan op antwoorden. Nu ja, mijn bronnen binnen de blauwe partij stellen Bartje momenteel op de derde plaats na winnaar Lachaert en runner up Els Ampe.

 

Ondertussen vond Bartje toch wel de tijd om groen licht te geven aan het hoerenkot dat er uiteindelijk toch zal komen in HANGAAR 1. Daar komen dus, op een boogscheut van de toekomstige prestigieuze SKY TOWER dertig bordelen die ongetwijfeld dag en nacht op volle toeren zullen draaien. Van uit de driehoek Brugge – Knokke – Duinkerke zullen de eigenaars van een teveel aan zaad – dat ze thuis niet kwijt raken – terecht kunnen om dat te deponeren in de vagina van pakweg zestig prostituees.

 

Of die 600 tot 1.000 klanten per etmaal ook nog de Oostendse zelfstandigen iets zullen gunnen, is zeer de vraag. Misschien kan Tommelein, na zijn schitterend idee van de strandpas, besluiten om elke klant van de Hangaar d’Amour een bon te geven om 5 euro te verteren bij de Oostendse horeca.

 

Maar het gaat mij hier over het feit dat Tom Van Grieken het ook een schande vindt dat mensen een boete krijgen omdat ze uitrusten op een of andere bank.

 

In zijn boodschap naar de leden publiceerde Tom Van Grieken het onderstaande. Bemerk het in rood gepubliceerde.

 

Anderhalve maand zitten we intussen in lockdown. Althans, wij, de burgers die zich wel aan de wet houden. Want wat iedereen wel verwacht had, is uiteindelijk waarheid geworden: een deel van de bevolking vond dat de regels voor hen niet gelden en trok de straat tegen de regels in.

 

In Anderlecht kwam het zelfs tot rellen met als belangrijkste doelwit de politie. Honderden allochtonen trokken er de straat op, gooiden met stenen en vernietigden politiewagens. Eén onder hen ontvreemde zelfs een vuurwapen uit een politiecombi en schoot er verscheidene malen mee in de lucht. De aanleiding van dit alles doet er eigenlijk niet toe. Maar toch geef ik ze even mee: een zekere Adil sloeg op de vlucht bij een politiecontrole en knalde daarbij frontaal op een anoniem politievoertuig, waarbij hij het leven liet. Onfortuinlijk, zeker en vast. Maar wel zijn eigen schuld. Toch zagen verschillende politici en opiniemakers hun kans schoon om de kant te kiezen van de relschoppers en de politie opnieuw op het beklaagdenbankje te duwen. Dat Adil en zijn broers bij de politie reeds bekend staan voor verschillende zwaarwichtige feiten, leek daarbij bijkomstig…

 

Tuig op vrije voeten

 

Het Vlaams Belang nam het uiteraard wél op voor onze politie en dat in alle parlementen. Als de politie zich geruggesteund weet door gerecht en politiek, dan kunnen we eindelijk eens samen schoon schip maken en onze wijken terugwinnen van het tuig dat er nu de plak denkt te zwaaien. Maar daar knelt het schoentje vandaag: er werden in Anderlecht bijna honderd relschoppers gearresteerd, maar die zijn allemaal weer op vrije voeten. Of ze zelfs nog maar gestraft zullen worden, daar hebben we in dit land het raden naar.

 

Intussen krijgen senioren die het wagen om even uit te rusten op een bankje tijdens een wandeling wél snel en efficiënt een boete wegens het breken van de coronamaatregelen. Dit land kán dus wel efficiënt werken, maar blijkbaar alleen als het tegen onze mensen is. Ook tijdens dezer crisis wordt zo opnieuw aangetoond dat het dringend tijd wordt om een nieuwe weg in te slaan. En dat is de weg van het Vlaams Belang. En vandaag zetten we daar al de eerste stappen toe. Geef het goede voorbeeld: zorg voor elkaar en bescherm onze mensen!

 

Uitgelichte quote: “Dit land kán dus wel efficiënt werken, maar blijkbaar alleen als het tegen onze mensen is.” 

EXTRA QUOTE VAN DE WEEK

 

“We komen terecht in een staat van beleg”

Tja, de brulaap (uit Middelkerke waar hij burgemeester is) had het bijna juist. Maar bijna is nog niet helemaal, Jean-Marie Dedecker!

Laat het mij ietsje anders, meer waarheidsgetrouw schrijven.

“Wij leven daadwerkelijk in een staat van beleg”: En dat doen de Vlamingen al minstens dertig jaar!

Waar is de tijd dat de Vlamingen nog op de barricaden klommen voor hun rechten? Er was 1302 en ja, 666 jaar later was er 1968! Alsof (grijns) de duivel ermee gemoeid was.

Er was ook nog ene Anuna De Wever, het schoolmeisje dat zich in de media wist te brengen door op de kar van thrunberg te springen . . .

“Het klimaat redden” . . . Jezus Christus toch. Ons klimaat is helemaal niet meer te redden, Anuna, daar zullen de volgende duizend meetings die jullie organiseren niemendal aan veranderen. Honderdvijftig jaar industrieel misbruik van onze natuur volstonden om patiënt Aarde terminaal klimaatziek te maken. Of kent iemand van jullie die steengoede naaister die de ontelbare afgebrokkelde ijsblokken er terug kan aannaaien?

De Belgische staat van beleg wordt al drie decennia gevormd door politiek, magistratuur en media. Dit triumviraat zorgt ervoor dat het gepeupel brood en spelen krijgt. Het brood werd steeds duurder maar zolang de spelen bleven, was er weinig aan de hand, Sportliefhebbers, al dan niet verslaafde gokkers op sportwedstrijden allerlei, supporters van sporthelden maar evenzeer van sportploegen . . .  neem hun brood af en zullen eens mopperen maar ze hebben nog hun spelen. Neem hun spelen af en de ellende zal geen jaar op zich laten wachten.

Dat laatste is iets wat elke nationale politicus zich realiseert. Straks zitten we drie maanden zonder wielerkoers op televisie of voetbal op het kleine scherm. Het volk zal het niet houden bij wat gemor. 

 

BIBLIOTHEKEN OPEN IN NEDERLAND.

Vanaf vorige maandag zijn bij onze noorderburen de bibliotheken weer open. Waarom deze keer het gezegde “Als het in Amsterdam regent dan druppelt het in Vlaanderen” niet van kracht is? Vraag dat aan die verdomde virologen, de N.V.R, en aan ons Sophieke met de mooie benen tot aan haar gat.

Ik heb twee maanden geleden al aangegeven dat onze bibs perfect open kunnen.

 

DEN TIPS IS ER WEER

Mijn geachte lezers en evenzeer gewaardeerde lezeressen weten dat ik een veelvuldig bezoeker ben van onze bib Lambert rechtover het huidige zwembad.

Ik was aangenaam verrast vorige donderdag toen ik, zo rond de noen, thuis kwam. Uit mijn brievenbus puilde een exmplaar van de Oostendse TIPS, het meest gelezen gratis weekblad van de hele kust.

Oef . . .

 

OCHARME FREDDY DE KERPEL

Dinsdag 12 mei startte Het Nieuwsblad net een nieuwe reeks van de oude interviewserie met sportvedetten van vroeger. Nu ja, men moet een krant vullen nietwaar!?

Waar is de tijd dat hoofdredacteur Peter Vandermeers mij, begin 2002, zei dat een bepaalde gerechtelijke affaire te oud (22 jaar!) was om er nog over te berichten? Ook toen reeds bestond het conglomeraat van enerzijds politici die zichzelf en hun partij verrijkten op kosten van de gemeenschap, van anderzijds de oerdomme en/of welwillende onbekwame magistratuur die …. samen met de media die – afhankelijk van de zwaarte van de lokale en nationale deals die ze met beide beroepsgroepen maakte – de bescherming van beide groepen maar vooral van de magistratentop genieten mag, bestaat er in dit land geen machtiger bende misdadigers. Of hoe noemt men in dit land magistraten die Maurice Lippens (fortis) en de elf jaar durende belspellenoplichting door mediagroep NV De Persgroep (en de familie Van Thillo), niet voor de rechtbank haalden?

De eerste in de hernieuwde reeks was Freddy De Kerpel, iemand die zelfs vermeld staat in mijn boek “De linke leugens van fortis-Aslk”. Al heb ik er wijselijk zijn naam uit gelaten. Mensen, die dreigen met hun losse handjes, waren nooit mijn dada, en al zeker niet als ze (grijns) bokser waren.

Waar de aflevering van die reeks de dag erna ging over Mister Sympathico en super keeper Jean-Marie Pfaff, en de daaropvolgende dag over super voetballer Eric Gerets mocht De Kerpel (als eerste) zijn oud lijf nog eens demonstreren in de krant. Het superego van de man kwam volledig tot haar recht in de woorden die hij had geuit tegenover de journalisten ….

Welke internationale titel heeft die man ooit behaald? Geen enkele dus.

Maar soit, er volgden heuse sportvedetten die zichzelf niet zo moeten in de belangstelling brengen via de auto waar ze mee rijden of de Braziliaanse vrouw waar ze mee leven.

Wedden dat De Kerpel volgend jaar dergelijke reportage krijgt in Het Laatste Nieuws? Tja . . . 

 

 

WAT HEB IK VORIGE WEEK GELEERD?

01. Dat er nog nooit in dit land op zulke korte tijd zoveel onjuistheden, halve waarheden en hele leugens werden verteld door politici als in de laatste drie maanden. Over het aantal beloftes die werden gedaan maar uitgesteld en/of afgeschaft, kan elke ietwat intelligente journalist een boek schrijven, correctie: een turf van een boek schrijven.

02. Dat de Oostendse burgemeester - Bart Tommelein is zijn naam – tien maal meer personeel nodig heeft om het verkeer in winkelstraat Kapellestraat vlot te laten verlopen dan zijn collega’s in ander kustgemeenten zoals (om er maar een paar te nomen) Blankenberge en Nieuwpoort. In de vergelijkbare winkelstraat te Blankenberge (Kerkstraat) heeft burgemeester Daphne Dumarey twintig personeelsleden minder nodig dan Bart Tommelein in de Langestraat. Nu ja, de grootheidswaanzin van bepaalde Open Vld-ers . . . daarover kunnen veel journalisten veel boeken schrijven. Correctie: vele turfen van boeken schrijven.

03. Dat de staatsbijbel, beter bekend onder het Staatsblad, eindelijk eens iets klaar en duidelijk heeft gepubliceerd, meer bepaald i.v.m. de bezoekregels. Waarvoor we de noodregering gemeend feliciteren. Nu ja, na dik twee maanden mag er ook eens iets positief zijn aan deze regering Wilmès II. Toch vraag ik mij af hoe dat nu feitelijk zit met het orakel van de –ologisten die stellen dat men pas kan besmet worden nadat men, onafgebroken, langer dan 14 minuten en 59 seconden met iemand praatte die op minder dan 150 cm van u staat. Op een kwartuur kan je veel vertellen hoor aan elkaar.

04. Dat die hele N.V.R. (Nationale VeiligheidsRaad) serieus in vraag mag worden gesteld. Maar dat mag evenzeer het geval zijn met onze –ologisten allerlei en ministers. Heb ik het nu verkeerd begrepen (ik ben nu eenmaal niet slimmer dan ik ben!) of kreeg deze noodregering BEPERKTE volmachten die uitsluitend betrekking hebben over de coronaproblematiek? Ik las vorige week dat deze noodregering zou kunnen beslissen over het toekennen van (niet langer 290 miljoen euro maar) 390.000.000 euro staatssteun aan het Duitse Lufthansa.

Hoe schreef ik dat alweer vorige week? Tegen de muur zetten en . . . Als de Belgen ook dit slikken dan kunnen we elke volkvertegenwoordiger van ons federaal parlement beter één miljard euro geven, gewoon zomaar. Hoeven ze het niet te stelen via allerlei commissies. Ik kreeg echter begrip voor het standpunt van onze regering (zie bovenaan mail van de heer minister Alexander De Croo en mijn ideetje).

05.Dat m.i. Peter Piot de enige ernstig te nemen viroloog is in dit land. De man durfde tenminste de waarheid te zeggen over de problemen die besmette patiënten zullen overhouden aan hart en nieren. Bravo, meneer Piot. Het volk is niks met –ologen die alles orakelden dat hoop geeft maar vergaten dat angst sterker is dan welke hoop ook.

06. Dat er blijkbaar toch één iets lijkt te zullen kloppen dat die virologen ons de laatste drie maanden trachtten wijs te maken. Helaas is het dan nog het slechtste van het slechtste: er komt een tweede of zelfs derde golf van corona besmettingen!

07.Dat er ook één bepaalde les was die ik vorige week aan de universiteit van het duo Wilmès-Van Ranst duidelijk niet begreep of niet goed heb gevolgd. Ik ben nochtans een goede luisteraar. Hoe kan men wel de kapperszaken openen en er niet – zoals ik zeven/acht weken terug hier reeds aangaf – in slaagt de bibliotheken open te stellen. Echt . . . dat gaat er bij mij niet in hoor, geachte professoren Wilmès en Van Ranst.

 

 

             WAT ME ECHT OP DE HEUPEN WERKT !     

 

Ik maak veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Dat is voor onze lezers geen geheim. Hoe kan ik anders berichten over wat er aan de kust geschiedt?

Wat me echt op de heupen werkt, en dit feitelijk al twee maanden lang, zijn die dronkaards die dagelijks hun voeten vegen aan de wijsheid dat mensen op anderhalve meter van elkander dienen te blijven.

 

Nog veel erger vind ik het dat dergelijke bende (van twee tot vijf personen) elke namiddag één van de twee wachthuisjes (met zitbank!) inneemt (correctie: ‘bezet’ is een juister woord) waardoor seniors van tachtig en ouder niet kunnen gaan zitten terwijl ze op de kusttram wachten.

 

Ze gaan zelfs zo ver dat de eerste die er aan komt op erg arrogante wijze zijn plaats opeist nadat hij, in het nabijgelegen winkeltje, zijn Jupilerpils ging halen. Tja . . .

 

Voor die zelfstandige allochtoon zijn het alvast goede klanten die per uur gemiddeld elk drie 33’ers in hun kraag gieten.

 

 

LAAT MIJ ELKEEN . . .

. . . hier een gezond coronavrije toekomst toewensen. En met ‘elkeen’ bedoel ik echt iedereen op deze Aardbol en in het bijzonder onze landgenoten. Of ze deze site nu graag bezoeken, of ze wensen me het corona toe (is echt al gebeurd: Tja) . . . ik hoop dat niemand nog besmet raakt. Ik hoop vooral dat men dat vaccin supersnel vinden mag en maken kan.

Waar ik echt blij om ben? Niemand leest ons maar om de haverklap stellen wij reacties vast op wat wij publiceren. En ja, ik ben blij met die positieve handelingen. Neem nu onze Oostendse politie. Die passeren mij nu dagelijks een paar maal en ik stel – MET HEEL VEEL GENOEGEN – vast dat ze in hun wagen een mondmasker dragen. Dank u, meneer de burgemeester Tommelein, u las mijn site heel goed vorige week!

Rest me jullie uit te nodigen om ook volgende week hier te komen lezen, waarvoor mijn diepgemeende dank. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      

 

 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 11 MEI 2020

 

        verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                  dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                    reacties welkom middels roger@stropken.be

 

5.671 X HARTELIJK DANK

 

AAN EVENVEEL LEZERS

 

IN DE WEEK VAN 4  TOT EN MET 10 MEI !

 

ONS KRITISCH SINJOORKE

Tja, nog niet dagelijks maar toch minstens vier/vijf keer per week mag ik vernemen dat de teksten van ons kritisch Sinjoorke goed gelezen worden. Ik ben daar blij om. Ben nooit met deze site begonnen met de bedoeling er een one man story van te maken. Is ook niet mogelijk om dit vol te houden als enkeling van . . . bijna 72.

Ik kende de man al langer maar wist niet dat hij zo gevat iets kon brengen. Hij doet me denken aan de redacteurs die zich – na de eerste editie van het gedrukte Stropken in 1985 – spontaan hadden aangemeld. Sportverslaggever Geert, tante Jetje en culinair- en fiscaal ‘speciaal geval’ Luc. Maar die is inmiddels al in de ficalistenhemel.

Momenteel ben ik bezig om bijkomende medewerkers te trachten om te praten om GRATIS mee te werken. Oh, wat was dat toch een heerlijke tijd waar de vergoeding bestond uit een spaghettieavondje. Zo´n tante Jetje zou hier, net als Joske Vermeulen junior (die volgende week hier weer van de partij zal zijn), wel leuk zijn. Zou wat zijn maar . . . dat was eventjes wegdromen. Die ‘tante’ schrijft momenteel voor Vlaamse, wekelijkse, topbladen en zal wellicht van het bestaan van deze site niks afweten.

Hoe dan ook . . . ladies and gentleman, I proudly present . . . de tekst van deze week van ons kritisch Sinjoorke.

Beste lezers,

 

Het minste dat we kunnen zeggen is dat het geen saaie week was. We wisten in ieder geval over wat te spreken. Wat me het meest opviel was dat er niet meer media-aandacht ging naar Michael Freilich welke de bestelling van 12 miljoen mondmaskers zou willen laten stoppen.

 

Afgelopen woensdag las ik dat Michael Freilich (N-VA kamerlid) pleit om de bestelling van 12 miljoen mondmaskers te stoppen. Vreemd, we kunnen die mondmaskers toch gebruiken?

 

De levering zou pas rond juli/augustus gebeuren en het zou gaan om 200 miljoen euro.

Juli of augustus is misschien laat maar kom, laat ons eerlijk zijn, tijdens de zomer zullen we toch nog met ons allen maskers nodig hebben, niet?

 

Het echte punt van de heer Freilich zit hem natuurlijk in de prijs van de maskers.

 

200 miljoen voor 12 miljoen maskers?

 

Distributie inbegrepen. Ja , dat zou er nog aan moeten mankeren.

 

Er was afgelopen week ook iemand in het journaal komen vertellen dat de mondmaskers aan kostprijs verkocht zouden worden à rato van 1 euro.

 

Ik twijfel nog of mijn gevoel juist zat en of deze heer er zelf moeite mee had zich serieus te houden tijdens zijn uitspraak.

 

Een goede vriend van me kwam - ongeveer één maand geleden - terug uit Thailand. Hij heeft er enkele stoffen maskers gekocht aan 15 bath het stuk (15 bath = ongeveer 15 oude Belgische franken of 0,375 euro).

 

De chirurgische maskers zouden er rond de 10 bath kosten (+/- 10 BFR of 0,25 euro). Zonder rekening houdende dat je als falang (bijnaam buitenlanders in Thailand) meer betaalt dan de plaatselijke bevolking.

 

Enfin, we gaan vandaag eens niet moeilijk doen en nemen deze 1 euro per stuk even aan als referentie. 12 miljoen maskers aan 1 euro is (niveau 2° leerjaar!) 12 miljoen! 200 miljoen min 12 miljoen is . . .  188 miljoen voor de distributie??? 

 

Piet Huysentruyt zou zeggen: “Wat hebben we geleerd vandaag?”.

 

Ik zal het U zeggen: dat een beperkte groep, en mensen, heel veel geld aan het verdienen is:

bevriende bedrijven, commissies, etc…. Alles behalve goed bestuur.

 

Zouden ze het verschil misschien willen gebruiken om de kustburgemeesters te helpen? Zo kunnen die toch nog een paar maand verblijftaks terug betalen welke ze al opgesoupeerd hebben in hun jaarlijkse begroting.

 

De grootste schrik van de kustburgemeesters is teruggeven wat eigenlijk al is uitgegeven (Belgische ziekte).

 

De aanbesteding voor het contact tracing systeem liep ook al fout en plotseling is er nu een consortium van call centers en de mutualiteiten.

 

Ja, hoe konden wij ze vergeten? De zuilen moesten  natuurlijk ook nog even de revue passeren, niet? Hoeveel ze er voor zullen krijgen . . . heb ik nergens terug gevonden. Wat ik wel weet is dat de CM het niet gaat gebruiken om de 800.000 coöperanten van Arcopar te plezieren.

 

Terug naar de mondmaskers. Ik wens N-VA kamerlid Michael Freilich te bedanken voor wat ik de uitspraak van de week zal noemen en vooral omdat hij de enige was!

 

Hebben we iets gehoord aan de linkerzijde? Sp-a? Meneer Rousseau? Groen? Meneer Kristof Calvo, de spitsmuis van de Vlaamse politiek? Die was oorverdovend stil. ‘k Zou liegen. Twee weken vóór één mei kwam meneer Calvo al pleiten voor een solidariteit- ofte een coronataks….

 

Hoe en verder werd niet medegedeeld. Ach, het zijn de steeds goed klinkende leuzen als ‘laat de rijken de crisis betalen , het kapitaal, solidariteit….’.

 

Wat mij telkens weer stoort is dat deze mensen - onder het mom van solidariteit - denken recht te hebben om sinterklaas te spelen met het geld van iemand anders.

 

Laten we wel zijn. België is een van de weinige landen die aan de top staat wat betreft herverdeling  op basis van inkomen. Laat je niets wijs maken, hoe meer je hebt, hoe meer je betaalt. Onrechtvaardigheid staan preken is er, zacht uitgedrukt, ver over.

 

Ik heb respect voor iemand die ijvert en gelooft in z’n overtuiging zowel aan linker- als rechterzijde, voor wit of zwart het maakt niet uit zolang het oprecht, gemeend  en zonder blind fanatisme is. In tegenstelling tot de opportunistische uitspraak van de heer Calvo kwam meneer Mertens van PVDA op 1 mei wel met een voorstel.

 

Als ik me niet vergis, 5 % op vermogens boven de drie miljoen. We hoeven er niet akkoord mee te gaan maar het is - in tegenstelling tot Calvo - wel concreet. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat effectenrekeningen > 500.000€ nog eens extra belast worden sinds de financiële crisis van 2008,  juridisch nu onderuit gehaald doch zonder teruggave geld.

 

Ik denk niet dat ik ooit op de PVDA zal stemmen maar heb respect voor Dhr. Mertens zijn gedrevenheid en het mag gezegd, de helft van het loon  van hun parlementsleden (april) gaat naar non–profit organisaties. Daar kunnen Sp-a en Groen nog iets van leren, hé! Plots oorverdovende stilte. Hallo Kristof Calvo, dit is eens iets anders dan staan roepen dat het weer aan de andere is  die betaalt en solidair moet zijn hé .

 

Een mandataris van Sp-a zei me ooit “Er zijn geen socialisten meer, iedereen heeft bijna z’n eigen huis en z’n eigen wagen. Buiten een enkeling in de Ardennen gaat niemand nog met z’n emmer naar de waterput”. Ja mensen , we leven goed en veel beter dan het gemiddelde van de wereld maar dan vooral boven onze stand en met geleend geld. Eens komt de rekening. Financiële opvoeding  in plaats van budgetbeheer, het zou een vak op school moeten worden. Sparen zou geen lelijk woord mogen zijn doch respect moeten oproepen.

 

Een oprecht en gedreven politiek mandataris zou kunnen onderhandelen met de supermarkten of Febelco (distribiteur naar apothekers toe) waar hij of zij  extra korting zou krijgen voor een bestelling van 12 miljoen euro aan mondmaskers.

 

De supermarkten weten ook dat je niet met één artikel terug buiten wandelt. Een korting van 20% zou misschien nog een minimum zijn.

 

Na aanbesteding elke Belg een aankoopbon geven van 1,20 € aan kostprijs van 1 euro te besteden in lopend jaar 2020. Gedrukt en uit te knippen  in een gratis huis aan huisblad? Voor de prijs van 12 miljoen kan men de landgenoten dan iets geven ter waarde van 14,4 miljoen. Dat noemt men goed bestuur!

 

Heb ik nog iets leuk gezien om af te sluiten? Ik denk het wel.

 

Donderdag 7 mei las ik in de tekstbalk op kanaal Z het volgende:  “VN waarschuwen dat de coronacrisis kan leiden tot discriminerende regels voor reizen“. Hebben ze ook iets aan de Belgische kust  of hebben ze “het stropken" gelezen?

 

Met een vette  knipoog ,

de kritische Sinjoor.

 

-        -  -


 

OPEN BRIEF AAN BART TOMMELEIN, BURGEMEESTER OOSTENDE

VOOREERST EEN VERDUIDELIJKING

Ik had naar de Oostendse burgemeester Bart Tommelein – via via – een mail gezonden die ik evenzeer liet bezorgen aan de Oostendse korpschef . In mijn boodschap vermeldde ik gegevens die ik – na het advies van een bevriend persoon – beter niet openlijk zou publiceren. Ik zal die wijze raad opvolgen en heb dus mijn tekst aangepast zodat ik vandaag (of morgen) niet wordt opgepakt. Het verhaal blijft echter staan omdat het effectief waar is. Als de burgemeester de kans niet grijpt om integraal zijn reactie gepubliceerd te zien dan zit hij wellicht  verveeld met het verhaal.

Tja, Tommelein, u heeft het, blijkbaar, alweer eens gekund. Bravo. En neen, ik heb het hier, althans in deze paragraaf, geenszins over uw echt subliem idee cc. de strandpas. Idee dat ik op mijn site www.stropken.be volmondig heb toegejuicht en blijf ondersteunen. Hopelijk laat u zich – door andere kustburgemeesters of de media – niet afschrikken om dit uit te voeren. Zelfs de expert toerisme van de KULeuven vond het vorig weekend (van 2-3 mei 2020) in de media een goed idee! Het is inderdaad een briljant idee, tenminste als het goed wordt uitgevoerd.

In deze stad, ook nog (door vooral eigenaars van een tweede verblijf, zei het in alle stilte en in het geheim) Stasistad Tommelein genoemd, ging ik al veertig opeenvolgende dagen, tot en met 29 april 2020 – er goed zorg voor dragende dat er niemand met mij spreken zal – rusten op een bank van de frituur rechtover Lafayette in de Langestraat. Ik ga daar niet enkel rusten, ik bedien daar ook mijn laptop. Daar zijn – tot vóór die woensdag 29 april 2020 – minstens zestig politiecombi’s of die zwarte personenwagen (met twee agenten in) voorbij gereden terwijl ik er zat. Vier van hen zijn gestopt, keken eens naar mij en ik legde uit dat ik er elke dag hooguit een half uur op het internet zit om mijn mails te bekijken, te werken aan mijn site www.stropken.be of betalingen te verrichten die ik steeds tijdig maar nooit te vroeg uitvoer. Geen van die 120 agenten, en dus evenmin een van die vier die waren gestopt, heeft mij ooit gezegd dat ik niet mocht internetten. 

Kenden die minstens (in één combi zitten twee agenten!) 120 agenten het reglement niet (dat zou stellen) dat het verboden is op een bank te rusten en tezelfdertijd een activiteit uit te voeren? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het lezen van een boek of een dagblad, het gebruik van het free wifi van onze stad Oostende?

Elke lezer, en iedereen die me kent, weet hoezeer ik achter onze flikken sta. Het is ook niet omdat ik die woensdag op zo’n ja-knikkende (blauwgekleurde?) agente botste dat ik nu het hele politiekorps van Oostende anders zal bekijken of bespreken. Ik blijf nog steeds de man die vindt dat men van onze agenten dient af te blijven en dat die anders hun revolver (niet mogen maar) moeten gebruiken.

Ik droogde de tafel en de bank af teneinde niet in het restant van de regen van de voorbije twee dagen te moeten zitten. Ik had mijn laptop nog maar net geopend, en zie, daar reed een combi (nummerplaat mij bekend) me zowat stapvoets voorbij. Het was duidelijk dat ze iemand (grijns, mij?) zochten. Had u, burgemeester Tommelein, nadat ik op mijn site had aangegeven dat ik hier elke ochtend zat, opdracht gegeven aan een politiek gelijkgestemde agente? Die het weet . . .  mag het me komen zeggen.

“Meneer, u moet hier weg”, zei de hoogste in rang nadat ze haar venstertje had naar beneden gedaan.

“Ha ja, en waarom mevrouw?·”

“U mag hier niet internetten”.

Ik begon mijn laptop dicht te doen teneinde die weer in de tas te steken terwijl de combi terug aanzette. De chauffeur had de combi al zachtjes laten vertrekken. Nu ben ik iemand die – als het echt te gek wordt om los te lopen – best wat tegengas durf te geven.

“Tja mevrouw, dan heb ik de intentie om in een café te gaan internetten”.

Nou, dat had ik dus beter niet gezegd. Ze zei iets tegen haar chauffeur waarop de combi opnieuw stopte en ze allebei uitstapten.

“Uw identiteitskaart”. Het woord ‘meneer’ was duidelijk niet langer van toepassing. En ‘a.u.b.’ had ze blijkbaar nooit geleerd thuis. Waarop ik haar dat plastiek kaartje gaf. Nadat ze haar blauwe handschoen had aangetrokken, nam ze die kaart aan en gaf die aan haar helper die mijn gegevens invulde op een blad papier nadat ze had gecontroleerd of ik niet gezocht werd voor een of ander. Dat bleek dus inderdaad zo. Oef!

Uiteraard word ik niet gezocht, noch voor het plegen van een of ander misdrijf en nog minder voor het verspreiden van het Coronavirus. Voor het beschuldigen voor het plegen van schriftvervalsing (door vijf raadsheren van ons Cassatiehof) kan men mij niet vervolgen want in dit koninkrijk mag je de waarheid openbaren. Ook voor het zeggen dat je de intentie hebt om iets onwettigs te doen, kan je niet worden vervolgd. Vraag dat maar aan de machtigste (en hoogste) magistraat van Vlaanderen, de heer ridder Jean de Codt.  Dat het ongelooflijk lijkt dat geen enkele federale politicus (en al zeker Bart Tommelein niet) de ballen aan haar/zijn lijf bezit om die schriftvervalsende raadsheren publiekelijk in vraag te stellen is . . . typisch Belgisch. Politici vallen de criminele magistraten niet aan (en al zeker niet af) die door een politieke partij werden aangewezen om magistraat te worden.

Even tussendoor: waarom burgers wel 1500 millimeter van elkaar moeten staan en onze agenten – nota bene zonder mondmaskers – hun taak moeten uitvoeren in (bijvoorbeeld) een politiewagen waar ze helemaal geen anderhalve meter van elkaar (kunnen) zitten, zou hier zeer de vraag kunnen zijn. Zelfs bij DE LIJN dragen de chauffeurs - die ruim twee meter van de reizigers zitten – een mondmasker. Is de veiligheid van onze Oostendse politieagenten het niet waard dat ook zij een mondmasker krijgen? Waar overigens al die mondmaskers (las ik het goed dat er sprake is van meer dan 250.000 maskers in Oostende? Waar zijn die dan, meneer de burgemeester?) zijn die uit de stadskas zullen betaald worden en waarom de Oostendse burgers er, tenminste tot op heden, nog geen enkele gratis konden krijgen . . .  is wellicht ook een vraag die u mij, waarde heer burgemeester, per kerende wil beantwoorden, waarvoor dank.

“Wenst u een verklaring af te leggen?”.

“Neen mevrouw, en ik zal ook niks tekenen. Ik heb thuis geen internet (wegens een te laag pensioen). Heel misschien moet ik vanaf heden dan inderdaad maar de intentie hebben in een café gaan”.

“Gaat u nu verklaren waarom u niet wil tekenen?”:

“Mevrouw, ik heb daarnet verklaard dat ik niks zal verklaren en niks zal tekenen. Waarom zou ik dan nu verklaren waarom ik niks teken? Ik zal jullie korpschef contacteren”.

Niet echt opgetogen stapte ze maar terug in de combi en beval me om direct naar huis te vertrekken. Dat onnozel bevel heb ik genegeerd en ben naar de supermarkt getrokken waar ik boodschappen deed. Waar in  ons wetboek, het politiereglement van de stad Oostende of van de - om de haverklap - wisselende ideeën van onze noodregering staat te lezen dat een agent mij dergelijk bevel geven mag en dat ik het dien op te volgen? Als burgemeester, en als volksvertegenwoordiger, kan u mij ook daar ongetwijfeld het antwoord op bezorgen.  

Nou, meneer de burgemeester er zijn in deze toch best wat rariteiten en/of tegenstrijdigheden. Staan jullie me toe deze hier even toe te lichten:

01.  Die mevrouw heeft me niet gevraagd of ik aan het uitrusten was. Wat ik inderdaad van plan was om te doen want, naast een nieuwe knieschijf die ik behoef, naast een hoge bloeddruk die aan het zakken is door de juiste medicatie, naast een probleem met mijn hart waar de cardioloog een operatief ingrijpen voorstelt, heb ik ernstig last van een blijvende  evenwichtsstoornis. Waardoor ik regelmatig 20 tot 30 minuten rust. Anderzijds dien ik dagelijks pakweg vijf kilometer te wandelen. Als ik van het casino tot aan mijn voordeur ga dan ben ik wel blij minstens zes rustbanken te vinden en dat is nog niet eens 2,5 kilometer.

02.  Bij mijn weten – maar wie ben ik? – staat er in de hele reglementering cc. Corona helemaal nergens vermeld dat men, terwijl men uitrust, geen boek of krant mag lezen, je dorst niet mag lessen, geen (grijns) Corona mag drinken, geen sigaret mag roken, medicatie mag nemen of . . . op de free wifi van de stad Oostende bezig te zijn. Ik heb het nog eens nagezocht op het internet maar nergens staat te lezen dat men, terwijl men uitrust, een bepaalde activiteit NIET mag doen. Nu ja, deze noodregering schittert – cum laude – in de doorlopende creatie van onduidelijkheden, uitstellingen of afgelastingen allerlei. Geen kat die er nog haar jongen in herkennen zou, laat staan dat onze politie weten kan hoe vandaag wel moet wat gisteren niet mocht maar overmorgen wellicht weer anders zal dienen te worden uitgevoerd. Maak chaos zodat niemand nog vinden kan wat er aan de hand is! Ons nationaal Sophieke heeft dan wel benen tot aan haar gat, ze heeft er vooral een boeltje van gemaakt.  Een vreselijke crisis beheerst door blauwe politici. Of het nu nationaal of in Oostende is . . . nog rampzaliger kan onmogelijk. En u wenst voorzitter te worden van uw partij!? Droom maar verder. Was ik van u dan trok ik mij op heden terug. Na ramp Rutten zal totale ramp Tommelein er enkel voor zorgen dat de Open VLD nog dieper wegzakt. Edoch, die blauwe liberalen lezen ook deze site en zullen wel voor de man uit Merelbeke kiezen. Een verstandige keuze overigens. Maar ik week even af; sorry geachte lezeres, waarde lezer.

03.  Het toeval bestaat niet, edoch . . . ik ontving in mijn brievenbus de dag erna wel de brochure BEWEEG IN JE BUURT, uitgegeven door de stad Oostende en – wellicht heel toevallig – in de kleur van de partij van burgemeester Bartje! Nou, beetje bizar moment om aan te geven dat de Oostendenaars moeten bewegen in hun buurt terwijl er, toen de brochure werd ontworpen en gedrukt, een nationaal BLIJF IN UW KOT-advies heerste en politie-inspecteurs bevelen geven . . . om naar huis te gaan. Deze brochure, duidelijk opgemaakt na de start van de coronacrisis maar ver vóór de komende sociale versoepelingen, had perfect het stedelijk reglement kunnen bevatten over wat wel en niet mag voor wandelaars, lopers, fietsers en andere bankzitters die willen uitrusten, die op een bank (die in uw opdracht, Bartje, ooit tot verboden terrein werd benoemd en afgesloten met politielinten. Geen kuststad deed hetzelfde!) willen gebruik maken van het fantastisch en goedwerkende systeem van FREE WIFI VAN DE STAD OOSTENDE. Edoch er staat daar dus niks over in. Wat wel in die brochure staat zijn twee gratis telefoonnummers, een van de stad Oostende (waar men u voornamelijk doorverwijst naar het nationaal nummer!?) en een nationaal nummer. Het mag duidelijk wezen dat deze nummers in het leven werden geroepen ter bestrijding van COVID-19, het virus dat zowat onze hele regering, genaamd noodregering  Sophie Wilmès II, een slag van de Coronamolen gaf. Maar daarover leest u wekelijks meer op mijn  site www.stropken.be.

04.  Waarna ik dus het nationaal nummer 0800.14689 indrukte op mijn gsm van bijna 15 jaar oud. Een vriendelijke dame stond me daar te woord. Om dat telefoongesprek weer te geven in één zin: “Neen, meneer, het is niet verboden om  de krant of een boek te lezen op een of andere bank”.

05.   Waarom er zestig maal een combi (of zwarte luxewagen van de politie) mij passeerde en er mij telkenmale liet zitten zonder ook maar eenmaal een verwittiging te geven . . . is dat raar? Neen, die agenten hebben geen foutief gebruik vastgesteld OF (en maak dat dan maar aan de ganzen van ons nationaal Sophieke wijs maar niet aan die van mij) ze hebben zestig keer hun job niet goed gedaan! En dan heeft onze – m.i. tot op heden erg correct werkende en logisch redenerende - korpschef een serieus probleem. Maar ja, ook in deze stad is de burgemeester het hoofd van de politie.

06.  Ik weigerde een verklaring af te leggen omdat dit mijn recht is. Het zal overigens een rechter zijn die zal bepalen of ik iets illegaal deed. Tot op heden is er nog steeds een hemelsbreed verschil tussen de taak van de politie en die van onze magistratuur.  

07.  Dat het toch wel een ongelooflijk toeval is dat, nadat ik op mijn site in alle open- en eerlijkheid  vertelde waar ik ’s ochtends op het internet zit, er plots (en na 60 voormalige politiewagens die me zagen zitten en ook lieten zitten zonder me te zeggen dat ik dit niet mocht doen) nu wel een combi stopt die mij niet laat zitten. Geen kat, maar evenmin mijn ganzen, geloven dat dit puur toeval is, meneer de burgemeester! Wou u de enige, nog vrije en onafhankelijke criticaster van ons Vlaamse land, alzo de mond snoeren want inderdaad . . . als ik niet meer op het internet mag (en kan) dan kunnen er geen teksten op gepubliceerd worden!

Nu, meneer Tommelein, ik zie wel wat er hieruit volgt. Ik dien geen klacht in tegen die agente. Ik wil antwoorden krijgen op vragen. Ik heb de intentie geen minnelijke schikking te aanvaarden maar u, en die agenten, wel op te roepen voor de rechtbank. Die agente wou gewoon heel even tonen dat ze de baas spelen kon. Nadat de wagen reeds was aan het wegrijden, en nadat ik mijn stoute mond bewust roerde, toen pas diende de wagen opnieuw te worden gestopt en stapten beide agenten uit. Die, heel even, logisch nadenkt mag dus concluderen dat ze me niet in overtreding nam voor mijn – zogenaamde – overtreding maar voor mijn, in deze bewust, stoute bek en mijn mogelijke intentie om in de toekomst een misdrijf te plegen! Tja, dat lijkt verdomd veel op de nazi- en Stasi-werkwijzen. Wat is een centrumstad als agenten/inspecteurs overtredingen uitschrijven omdat ze (wat volgt is puur volks) “zich op hun pik getrapt voelden” waardoor ze menen dat dit een reden is om een PV uit te schrijven. Die vrouwelijke inspecteur (ken momenteel haar naam niet omdat ik het PV nog niet las) mag hoogdringend eens wat meer lezen van de hand van onze hoogste magistraat, de heer Jean de Codt, die duidelijk stelt dat het uiten van intenties niet strafbaar is. Ik wacht – met heel veel interesse - het PV (nummer mij bekend) af dat ik op heden, twaalf dagen na de aanmaak, nog niet ontving. 

Voor alle duidelijkheid – ik heb nu eenmaal niks te verbergen – ik heb nu een nieuwe zitbank gevonden waar ik al twaalf dagen rustig gebruik maak van het wifi dat onze stad gratis aanbiedt aan elkeen. En daar passeren elk uur minstens vijf combi’s. Die bestuurders kijken eens naar mij maar rijden rustig verder. Zijn die dan ook allemaal fout bezig?

Ik ken minstens acht gebruikers van ons fantastisch gratis wifi-systeem, elk op zich burgers die zich geen internet kunnen veroorloven. Eindelijk eens iets voor de mensen die zich geen wifi thuis kunnen inhuren. Met een vergoeding van zowel burgemeester van de stad Oostende als van volksvertegenwoordiger in het federaal parlement kan, heer Tommelein, wellicht probleemloos thuis het internetabonnement bekostigen. Dat zullen de kopers van een appartement in de toekomstige SKY TOWER (gebouw dat u volgend jaar zal inhuldigen) ongetwijfeld evenzeer kunnen. Met mijn pensioentje van 916,46 euro (zijnde pakweg 1/16de van uw maandelijks inkomen) ben ik blij dat onze stad dit aan de minder gegoede stadsgenoten aanbiedt. Maar wat is men met gratis internet als men het niet mag gebruiken omdat men op een bank zit waar men – en dit is een nationale maatregel! – daadwerkelijk een krant of boek mag lezen? Welk nut heeft deze FREE WIFI STAD OOSTENDE, dat geld kost aan onze stad, als men – en dan al zeker in deze angstige Coronatijden – dat wifi niet mag gebruiken? Mensen die een smartphone (of hoe die dingen ook mogen noemen) bezitten hebben evenmin dat Free Wifi van onze stad nodig! Misschien kan uw coalitie die kost schrappen want het zijn toch maar de minder gegoeden van deze kuststad die er gebruik van maken. Ik zou het jammer vinden dat de stad dit niet langer aanbiedt maar het is al meermaals gebleken dat onze stedelijke politici  de armere mensen stiefmoederlijk behandelt.  Met een burgemeester die (sta mij toe John Crombez even te citeren) in alle richtingen schiet is deze stad evenveel als België met een regering die krak hetzelfde doet.

Wat er ook nog mag geschieden in deze wrede Coronatijd, ik zal nooit meer een blauwe politicus beterschap toewensen op mijn site. Iets wat ik deed toen onze burgervader besmet was met het Coronavirus. Deze tussenkomst van uw politie is echt te toevallig om . . . toeval te zijn geweest.

Uw reactie – die integraal zal worden gepubliceerd - tegemoet ziende, dank ik u voor uw aandacht.

Aanvaard inmiddels, mijn hoop dat in ons politiekorps niemand, en dus ook niet verbalisante, mag besmet worden door dat akelig maar vooral mysterieus Coronazeikerdje.

 

Roger Henderick

Troonstraat 213 bus 0001

8400 Mariakerke aan Zee

   roger@stropken.be


LEZERSBRIEF – LEZERSREACTIE

Er zijn mensen die mij er, zelfs publiekelijk, durven van te verdenken dat ik die teksten schrijf van ons kritisch Sinjoorke. Er zijn er ook die vertellen dat ik die lezersbrieven/reacties ook zelf schrijf.

Ik zou niet weten wanneer ik daar nog de tijd voor kan vinden in de 168 uur die een week maar telt. Wel geef ik toe dat ik te weinig aandacht heb besteed aan die lezers die de moeite doen om mij te schrijven, te mailen, te bellen, gewoon aanspreken op straat of aan mijn voordeur waar ik ’s ochtends de krant lees van de dag ervoor. Met dank aan mijn buur van net om de hoek. Maar ik ken niemendal van computers en schrijf steeds maar verder bovenop de vorige teksten. Daarenboven vergeet ik dan dat daar nog ergens brieven zitten . . . Ik verontschuldig me (met blozende kaken) en beloof deze maand eens heel diep te zoeken naar die pakweg 20 brieven die ik nog moet kunnen vinden.

Gisteren moest ik er echt eens uit, gewoon weg uit Oostende. Met de tram van 7.17 uur reed ik naar het station en kocht me een ticket heen en terug richting Antwerpen. Amaai hoor, zo heel de tijd een zakdoek voor mijn gezicht houden . . . da’s goed voor ene keer. Reed die trein ook nog om langs Mechelen want er waren werken tussen Gent en Sint-Niklaas. Pft.

Effe genoten van een bankje op de Groenplaats waar het echt doods was. Idem dito op het Astridplein. Tussendoor een wit zakje gaan in de bus steken bij een heuse kameraad. Tegen vier uur was ik terug en kon ik internetten op mjn nieuwe locatie in Oostende.

Van burgemeester Tommelein kreeg ik geen reactie maar dat had ik – eerlijk gezegd – ook niet verwacht. De man waant zich almachtig. Als mensen niet reageren is dat in 98,5 % van de gevallen omdat ze verdomd goed weten dat ze in de fout gingen. En provinciegouverneur De Caluwé reageerde al evenmin op het gepubliceerde van kritisch Sinjoorke.

Hoe dan ook, ik vond gisteren onderstaande brief en heb die inmiddels (lichtjes aangepast omdat ik de doden niet wil in een slecht daglicht stellen) gepubliceerd. Bedankt, senior uit Antwerpen die, in ons telefoongesprek van gisterenavond, aangaf ook te genieten van de teksten van kritisch Sinjoorke. Zo zijn er wel veel meer. Maar ja, grijns, Antwerpenaars onder elkaar . . . dat trekt aan één zeel.

 

·        Dag Roger,

·         

·        Proficiat ! Eindelijk lees ik iets dat mij ten zeerste aanmoedigt. Je schrijft wat je denkt en terecht. Ik denk zoals jij maar kan het niet zo goed schrijven. 

·        Ben oorspronkelijk van Antwerpen en woon sinds 10 jaar aan de Kust, 6 jaar KOKSIJDE en nu 4 jaar in een schattige plaats genaamd LO. In Koksijde werd het ons te druk.

·        Wij huurden daar een appartement behorende aan een zekere C., met zijne niet minder bekende V! U allebei waarschijnlijk wel gekend zeker.

·        Heb daar een huurwaarborg destijds betaald van 1350 € anno 2010 en heb die waarborg nog steeds niet terug gekregen. Hun truc is, zoals altijd veel gebruikt door huisbazen, dat ik het pand niet in de oorspronkelijke staat zou heb achtergelaten. Nochtans heb ik daar 2 dagen aan gewerkt om alles in orde te brengen. Nu die C. overleden is zal ik nog eens proberen mijn centen terug te krijgen. Als gepensioneerde met weinig financiële mogelijkheden kan ik mij natuurlijk geen advocaat veroorloven. Maar kan alleszins toch proberen. Nu einde dit verhaal. Ik wou het gewoon alleen maar even aan iemand vertellen en dit doet mij goed; 

·        Die burgemeester van Koksijde weet ook goed waar hij de centen moet vandaan halen, o.a. met dat gesol over het vliegveld en de helicopters, immo affaires enz...

·        In ieder geval ga ik je artikels verder lezen en met alle plezier. 

·        Doe zo verder Roger en tot wederlezen !

·        Met vriendelijke groeten,

 

Adresgegevens bekend ter redactie.

 

IK WAS ER OP AAN HET WACHTEN

De burger, krantenschrijver of politicus die sinds januari 2019 reeds eens de Oostendse gemeenteraad bijwoonde, zal zich herinneren dat er steeds twee kemphanen tegenover elkaar zaten: in de linkerhoek (vanuit het publiek gezien) burgemeester Bart Tommelein en in de rechterhoek uitdager, en leider van de erg mondige oppositie, John Crombez.

Ik publiceerde over hun geruzie reeds meermaals. Ik was dan ook aan het uitkijken wanneer Cramboz John nog eens wakker zou schieten en – uiteraard in de media – een paar lichte plaagstoten richting zwaargewicht Bart zou uitdelen. En zie, vrijdag 8 mei 2020, was het zo ver.

“Tommelein schiet in alle richtingen”; zo stond het voluit op het internet.

John Crombez was dus toch niet in een Coronaslaap gedommeld en is blijkbaar nog aandachtig de werkwijze van onze burgemeester aan het volgen. Goed zo, want zeg nu eerlijk . . . als er niet de minste weerstand bestaat binnen de politiek, en als deze site – met vorige week 5.671 lezers! – uit de medialucht wordt geweerd . . . dan is het einde ver nabij. Het einde van onze democratie.

Ik ga me eens aan een voorspelling wagen: na de volgende Oostendse gemeenteraadsverkiezingen zitten de socialisten van Crombez opnieuw in de leidende coalitie. Iets wat niet moeilijk zal zijn. Zelfs op heden zijn er – binnen die huidige meerderheidscoalitie – al afvalligen die dit (heel stil fluisterend) mij vertellen. Is er iemand die mij 5 tegen 1 geeft? Gewoon mailen naar roger@stropken.be. Er is alvast één partij die, na volgende verkiezing, niet meer met blauw in zee zal gaan hier in de ‘koningin der badsteden’

 

VOETBAL OF STAAT . . .

. . . het is krak hetzelfde. Dat schreef volksvertegenwoordiger Freddy Van Gaever reeds in 2005! Zowel de BVB, de Belgische Voetbalbond als onze politici, zijn gespecialiseerd in het liegen, valselijk voorstellen, mensen aan het lijntje houden en het negeren van signalen en/of bewijzen.

Neem nu die hele klerezooi rond voetbalclub Excelsior Moeskroen. Hoe lang duurt die komedie nu al niet? Vijf jaar, tien jaar? En bij de voetbalbond maar evenzeer bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) ging men, jaar na jaar, maar door met die ploeg er niet uit te bonjouren. Zelfs Pro League-baas, CEO Pierre François, vond het de normaalste zaak van de wereld dat hij Moeskroen hielp.

Waarom de overgrote meerderheid van voetbalbesturen niet klakkeloos aanneemt dat Pierre François daar financieel niet beter van werd zou zeer de vraag kunnen zijn geweest.

 

GRAAG GEDAAN, MEVROUW SOPHIE WILMES

Twee weken terug – maandag 27 april 2020 – publiceerde ik hier een OPEN BRIEF aan de (vrouwelijke) premier van de 99ste regering van dit land zonder normen, zonder waarden, zonder intelligente politici, zonder vrije pers en zonder een eerlijk werkende magistratuur.

Ik was zo correct geweest de (op een paar kleine wijzigingen na) tekst van die OPEN BRIEF een dag eerder te mailen naar sophie.wilmes@dekamer.be. Hebben jullie, grijns, meteen ook haar mailadres. Een echt groot geheim is dat niet want dat mailadres kan je vinden op www.dekamer.be.

Dat ook de premier blijkbaar ouders had die haar slecht hebben opgevoed, is iets dat ik besluit uit het feit dat ze de beleefdheid miste om de ontvangst van mijn mail per kerende te bevestigen. Nochtans . . . niemand kan haar er van beschuldigen te weinig ‘stafleden’ te hebben onder haar directe medewerkers. Hierbij vinden jullie, geachte lezeres en waarde lezer, de namen en functies van haar veertig directe medewerkers.

 De h. Michel Bertholet

Chauffeur

Mevr. Aline Bertrand
Secretariaat Eerste Minister

De h. Thomas Daems
Attaché
Cel Communicatie

Mevr. Vicky De Marteau
Secretariaat beleidscel

De h. Lucas Degroot
Raadgever
Fiscaliteit en Begroting

Mevr. Valentine Delwart
Raadgeefster
Secretaris van het Overlegcomité

De h. Stephan Depré
Raadgever
Overheidsopdrachten, Administratieve vereenvoudiging en Digitale agenda

Mevr. Amélie Derbaudrenghien
Raadgeefster
Relaties met het Parlement

De h. Steve Detry
Woordvoerder

Mevr. Jennyfer D'Hamers
Onthaal

De h. Gérald Duffy
Kabinetsdirecteur - Secretaris van de Ministerraad

De h. Ludovic Duthois
Secretariaat

Mevr. Caroline Gijsemberg
Indicateur

Mevr. Anne-Sophie Gillain
Raadgeefster
Mobiliteit, Overheidsbedrijven, Regie der gebouwen en Primaire uitgaven

M. Dominique Guide
Raadgever
Beliris Culturele Instellingen, Energie, Klimaat en Leefmilieu 

Mevr. Audrey Henry
Raadgeefster
Binnenlandse aangelegenheden

De h. Jean-François Krenc
Raadgever
Economie, Werk, Zelfstandigen, MKB, Landbouw, Pensioenen

De h. Thomas Lambert
Diplomatiek Raadgever
Europa

De h. Maxim Laporte
Persattaché (NL)

De h. Patrick Lauwereys
Bode

De h. Grégory Levez
Chauffeur

De h. Olivier Lohest 
Raadgever
Begroting,
 Macro-economie

Mevr. Nacera Mehidi
Bode

De h. Stéphane Mund
Diplomatiek Raadgever
Buitenlandse zaken

Mevr. Francesca Pace
Raadgeefster
Ondersteuning van de Diplomatieke cel

Mevr. Elke Pattyn
Woordvoerder (NL)

Mevr. An Persyn
Secretariaat Eerste Minister

De h. Michel Peters
Raadgever
Defensie

Mevr. Godelieve Philips
Raadgeefster
Gezondheid

Mevr. Valérie Piens
Raadgeefster
Justitie en Relaties met het Parlement

Mevr. Florence Pottiez
Raadgeefster
Sociale Zaken en Gezondheid

Mevr. Alessandra Pozzi Rocco
Raadgeefster
Wetenschappelijk beleid, kKnselarij, Ondersteuning van diplomatieke cel

Mevr. Louise Ringuet
Persattaché (FR)

De h. Stephane Rocour
Kabinetssecretaris

De h. Yves Roger
Raadgever
Gezondheid

Mevr. Sandra Stainier
Raadgeefster
Asiel en Migratie, Strafzaken, Kinderrechten

De h. Vincent Stragier
Raadgever
Coördinatie veiligheid, Secretaris CNS

Mevr. Belma Tek
Secretariaat

De h. Riccardo Trevisan
Chauffeur

De h. Damien Van Eyll 
Expert
Beliris, Culturele instellingen

Mevr. Murielle Vercleyen
Onthaal

 

 

 

Welke van die veertig medewerkers op mijn site mijn voorstel heeft gevonden om de terrassen van de horeca te heropenen, dat weet ik niet. Feit is dat onze regering dit nu overweegt. Tja, men kan politici, en alvast ministers, onmogelijk niet beschuldigen van het stelen van ideeën. Ik kan daar – door een aantal decennia heen - een lijstje van publiceren.

Dat ons nationaal Sophieke – na het lezen van mijn OPEN BRIEF waarin ik stelde dat ze die bende experts die om 11 uur nodeloos ons televisiescherm komen bevuilen – kort daarna de dagelijkse persmededeling van die drie experts terug schroefde met 4/7de is een feit. Ergo nog enkel op maandag, woensdag en vrijdag i.p.v. dagelijks.

Zulke televisieoptredens moeten overigens ontzettend vermoeiend zijn geweest. Vraag het maar aan de heer André die er tussen uit stapte. Nu ja, ik heb nooit begrepen waarom men daar drie mensen voor nodig had. Elke eerstejaars communicatie kon dat - minstens – even goed . . . alleen!

Nu ik weet, beste mevrouw Wilmes, dat u mij leest en regelmatig doet wat ik opper, volg misschien ook maar mijn MIJMERING van vorige week op en neem zelf ontslag nu het nog kan. Ik ben zeker dat uw partijgenoten Charelke Michel en Didierke Reynders u wel een fin-de-carriéreplaatsje zullen bezorgen binnen een of andere Europes instelling.

Het gaat u daar goed, Sophieke. Tot nooit meer . . .

 

SOS – MAYDAY – HILFE – HELP – AU SECOURS

Ik ben op zoek naar een politica/politicus die mij – alsof ik de domste van een klas achtjarigen ben – eens iets uitlegt. En ja, dat mag voor mijn part zelfs onze huidige eerste minister zijn. Ze mag het me zelfs mailen in het Frans. Ik heb hier nog een (heel) oud woordenboek liggen van 1963. Van Frans naar Nederlands dus het zal wel lukken dat ik het vertaal.

Wij leven in België. Ooit hadden wij een van de top luchtvaartmaatschappijen van de hele wereld. Tenminste tot de Zwitsers, met de hulp van de Belgische politieke wereld Sabena (zo noemde dat kind) naar de faling fietsten. Toen pas was de internationale Such A Bloody Experience Never Again een werkelijkheid!

Het huidige Brussels Airlines, in gang getrokken door de heer Davignon die al evenzeer, net als Maurice Lippens (de linke CEO van het voormalige fortis) en couturier Edouard Vermeulen (zaakvoerder Nathan die zijn voeten veegt aan de Coronamaatregelen), een bevoorrechte positie bekleedt bij onze koninklijk echtpaar Filip en Mathilde. Het wordt drummen om, als volksverlakker of Corona-overtreder, nog een plaatsje te bemachtigen binnen het koninklijk paleis.

Nu is Brussels Airlines – tenminste als ik het juist heb – al een tijdje in handen van LUFTHANSA 

Kan dus één iemand van onze huidige regering mij eens rustig, klaar en duidelijk (alsof ik een uk van acht ben) uitleggen waarom het Belgisch volk 290.000.000 euro steun moet verlenen aan een buitenlands bedrijf? Peu importe of dat nu een Duits of ander buitenlands bedrijf is.

Me dunkt dat onze zowel Vlaamse als Belgische politici nu toch al voldoende (negatieve) ervaring hebben met buitenlandse bedrijven die staatssteun bekwamen (in welke vorm ook), daar werkgelegenheid tegenover stelden maar dat laatste – bij de eerste de beste gelegenheid – vergaten. Voor 290.000.000 euro kan je de hele Brussels Airlines crew tot hun pensioengerechtigde leeftijd voorzien van werkloosheidsteun! Of ze niet allen snel een nieuwe, desnoods compleet andere job zullen vinden, is iets waar ik geen halve eurocent durf op verwedden.

Ik, ik snap niet dat men ook maar zou overwegen om – nota bene met het geld van de reeds ruim voldoende bestolen werkende klasse - 290.000.000 euro steun aan Lufthansa geven zou. . Waarom krijg ik hier hetzelfde gevoel bij als die keer dat, begin deze eeuw, Guy Verhofstadt de financietoren verkocht voor amper een vijfde van de werkelijke waarde? Hoeveel miljoenen van die 290 zullen ergens aan politieke vingers blijven kleven? Is maar een vraag, hoor!

Voor mijn part: TROP IS GENOEG! Als deze regering, of wie dan ook, 290.000.000 euro steun zal geven aan Lufthansa, dan mag men van mij de intentie hebben om die beslissingsnemer(s) tegen de muur te zetten . . . met hun handen op hun hoofd en een week zonder eten.

Of had ik iets anders in mijn gedacht na die . . . ? Verdorie, die ambetante Alzheimer toch . . .

Alleen reeds de gedachte dat zulke steun zou kunnen, doet me walgen.


 

AMAAI, WAT EEN GEKLUNGEL TOCH!

Toevallig is het wellicht niet maar het is alleszins niet omdat de Oostendse burgemeester mij, via via, liet weten dat hij het te druk had om – nota bene binnen het tijdsbestek van dik twee volle dagen – te reageren op mijn brief naar hem. Nu ja, het is duidelijk een Oostends politiek gebruik dat politici zelf kiezen met zie ze nog willen spreken. Bartje is, grijns, dusdanig niet de enige. De desbetreffende, overigens correct werkende, tussenpersoon (aka via via) mailde mij dat het momenteel superdruk is in ’t stadhuis. Nu ja, die persoon is (en ik zeg dat met alle respect naar hem toe) ook maar de tussenpersoon.

Als de burgemeester van een centrumstad bekwaam is zijn agenda zo aan te passen - om de eerlijke kans om zijn reactie integraal gepubliceerd te krijgen – dat hij mijn ruim 5.000 lezers (waarvan 1/5 de Oostendenaars!) meent te moeten negeren, dan vind ik dat jammer. Uiteraard is dit geen Villa Politica of Zevende Dag maar ik meen te mogen stellen dat ooit ene Ghandi ook het negeerstadium voorbij kon lopen.  

Ik was maandag 11 mei in de Kapellestraat. Tja . . .

Ooit waren er rode vestjes die socialisten aantrokken op manifestaties allerlei. Dan kenden we vorig jaar de gele vestjes, beter gekend als hesjes. En nu, nu hebben we in Oostende de blauwe Tommeleinjasjes. Bij het stadsbestuur dient zowat alles in het blauw te geschieden, de jasjes met en uiteraard evenzeer de panelen en grondstickers . . . alles in het blauw! Da’s eens een andere kleur dan de blauwe politici die steekpenningen en andere commissies liefst in het zwart verrekend zien.

Soit, terug naar de Oostendse Kapellestraat. Daar stonden/liepen 25 personen met een blauw Tommeleinjasje waar op staat “WIJ STAAN VOOR JE KLAAR”.

In Nieuwpoort-Bad hebben ze, zowel op de zeedijk als in de winkelstraat Albert I al sinds maandag 4 mei 2020 duidelijke grondmarkeringen die aangeven langs welke kant van de dijk (of de straat) mensen dienen te stappen. Gewoon in het wit zoals de kleuren van het zebrapad! Sinds maandag 11 mei bestaat dat nu ook in onze stad. Maar amaai, wat een geklungel toch!

Tussen de Vindictivelaan en het Wapenplein dien je richting Wapenplein te gaan. Begrijpe wie het kan maar zelfs ons 9-jarig Joske Vermeulen junior snapt niet waarom men in die Kapellestraat niet in beide richtingen kan stappen: iets dat dus compleet anders is dan in de (na het Wapenplein verder lopende) Vlaanderenstraat. Daar mag (correctie: moet) men dus wel in beide richtingen lopen!?!?!?

Nochtans is de Vlaanderenstraat niet breder dan de Kapellestraat. Nochtans, Bartje, lopen een hele pak burgers die de Kapellestraat doorliepen evenzeer door tot in de Vlaanderenstraat, tenminste tot aan de galerij of tot aan de Langestraat.

Wat positief was – of zei ik dat, grijns, reeds? – is dat dames- en herentoilet op het Wapenplein. Veel te laat maar ja . . . ik begrijp dat er eerst zwaar en lang diende te worden gediscuteerd over de prijs. Dat is bij onze huidige regering niet anders.

Waarom er 25 (50, 60 of nog meer?) personen in één (en dan nog enkele richting)-straat te werk dienen te worden gesteld, is zeer de vraag. Waar komen die zo plots vandaan? Via welk bureau werden die geselecteerd? Ik verwacht niet direct een antwoord van de burgemeester maar de vraag is – bij deze – wel gesteld. Ook hier graag vóór zondag a.s. 17 mei om 17 uur via roger@stropken.be.

Zijn er dan toch verkiezingen op til en worden er nog snel wat stemmen geronseld? Is maar een vraag, hoor!

Maar, geachte lezeres, waarde lezer, laat mij ook eens iets positiefs melden van ons stadsbestuur. Nadat ik (ik dacht een dikke maand terug) hier publiekelijk, beleefd en welopgevoed zoals het hoort, verzocht om toiletten te openen (zoals die op de dijk net boven de Raversijdestraat, staat er nu daadwerkelijk een dames- en herentoilet op het Wapenplein. Beste Bart, dank om eens te doen wat ik – goedbedoeld – hier allemaal publiceer. Als je nu ook nog de Lambertbibliotheek heropent – zoals ik dat toen evenzeer voorstelde hier, dan zal ik dat ook als positief punt vermelden. En stop met u weg te steken achter het feit dat het schepen Plasschaert is die verantwoordelijk is voor de bib. Elkeen weet dat U en Bjorn Anseeuw de circusartiesten van de stad Oostende zijn die de zweep hanteren. De rest loopt er nog niet eens bij voor spek en bonen. 

 

LOTTO

Ik ben een – nou ja – verwoed speler op EUROMILLIONS. Elke trekking speel ik dezelfde nummers: 8, 10, 18, 19 en 31. Plus sterren 1 en 9. Het zijn de geboortedata van mijne pa en mijn mémé, inclusief 1 en 9 voor de 20 ste eeuw. Mijn trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat ik twee maanden terug 509 euro won. Ik kan dus bijna twee jaar gratis verder spelen.

Ik speel altijd voor vijf weken ineens, zijnde vijf dinsdagen en evenveel vrijdagen. Zeker in deze Coronatijden vermijd ik alzo om negen keer teveel bij de krantenwinkel te moeten langs gaan.

Maar zie, vijf weken geleden, mocht ik maar voor drie weken tegelijk meer spelen. Nog drie weken later mocht ik dan maar voor twee weken meer spelen.

Wat was er aan de hand? De Lotto, tot nader order nog steeds een Staatsbedrijf, zou er toch allles moeten aan doen om de mensen zo weinig mogelijk de straat op te sturen in deze Coronatijd?

Mijn dagbladwinkeliers vertelden me dat die wijziging te nmaken had met het feit dat in Spanje weinig of niet meer wordt gespeeld en men bij Euromillions aan een nieuwe formule werkt.

Nou – jullie kennen me inmiddels al een tijdje – wou ik eens zien of we in het Lotto Center, gelegen in de winkelgalerij tussen de Kapellestraat en het Wapenplein mij konden vertellen wat er zou veranderen. Ik daar dus gestopt maandag 11 mei 2020.

“Maar neen, meneer, u kan nog steeds voor tien keer spelen per keer”, zei de eerste loketbediende die ik aansprak. Ik drong aan maar ze had geen zin om dat – op mijn vraag – telefonisch te laten checken. ”WHO THE FUCK I THOUGHT I WAS” stond zo van haar gezicht af te lezen.

Nu, zo heb ik ze graag!

Dan maar naar die andere loketbediende. Ook zij hield eerst vast aan die tienmaal spelen in één keer. Maar zij had tenminste het verstand in haar bovenkamer om toch maar eens mijn raad te volgen en belde haar chef.

OEPS, wat bleek? Hoe langer het telefoongesprek duurde, des te meer werd duidelijk dat de Loterij haar personeel niet op de hoogte stelt van iets dat al dik vijf weken in voege is. Tja . . .  

 

WAT LEERDEN WE VORIGE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT?

Het wordt, eerlijk gezegd en ingetikt, steeds moeilijker om nog iets positiefs bij te leren aan de Corona-universiteit vol ministeriële hoogleraars en professoren in de virologie die mekaar minder lang staan te verdringen om voor een of andere televisiecamera de zoveelste stommiteit of valse voorspiegeling van data allerlei te verkondigen. In de zetel van deze universiteit – nota bene gevestigd te Brussel in de Wetstraat 16 – begint men zich stilaan te realiseren dat men er de eerste acht weken niks fatsoenlijk heeft van gebakken.

Maar, ik leerde vorige week, op mijn bankje van waarop ik aandachtig luisterde naar Van Ranst & Wilmès (het lijkt, grijns, wel de naam van een toekomstig praatprogamma op Canvas):

01. Dat uitgeverijen de deuren van virologen, epidemieologen, infectieologen en al die andere -ologen plat lopen om tegen de komende boekenbeurs in Antwerpen de rekken te kunnen vullen met titels waar het woord Corona gegarandeerd in staat. Of is het net andersom en zijn het al die -ologen die – meestal vergeefs – zoeken naar een uitgever?

02. Dat er geen boek op de markt komen zal waarin alle onwaarheden, onjuistheden en andere leugens of valse voorstellingen, die sinds februari 2020 over corona werden gepubliceerd, staan. Jammer is dat. Het zou volstaan de kranten te lezen vanaf februari 2020 evenals de nieuwsuitzendingen op televisie na te kijken om de ene tegenstelling na de andere dataverandering vast te stellen. Men hoeft het dan nog niet eens te hebben over (in alfabetisch volgorde): data voor heropstart allerlei (school, sportwedstrijden, winkels), mondmaskers, social distancing, tests, tracers, tweede verblijvers of . . . wat nog meer!

03. Dat er volop – zei het nog heel stilletjes fluisterend - wordt gepraat over nieuwe federale verkiezingen eind september/begin oktober 2020. Ik ben echt benieuwd welke politieke ‘hond’ dienaangaande de eerste stok in het publieke hoenderhok van de media zal gooien. Persoonlijk gok ik op ‘een hond’ uit de stal van de CD&V. en neen, ik ga hier geen naam bij plaatsen. Laat me stellen dat in zijn naam geen kleine d staat.

04. Dat ons nationale Sophie Wilmès zowaar tegenkanting krijgt van haar Vlaamse zusterpartij OPEN VLD. Meer bepaald van Bart Tommelein, burgemeester van de stad Oostende. Sophieke veranderde, voor de tweede verblijvers, de datum van 18 mei naar juni. Waarop Bartje, net als buur JMD resoluut zei dat de tweede verblijvers hier welkom zijn vanaf 18 mei. Goed zo Bart, toon maar eens dat je, grijns, toch nog wat haar op je tanden hebt.

05. Dat nog geen enkele expert in een of andere –ologie inmiddels heeft uitgelegd hoeveel van de bijna tienduizend doden in de laatste drie maanden door hen werden bestempeld als Coronadode maar dat even goed mensen konden zijn die – zelfs zonder Corona – zouden zijn gestorven.

06. Dat evenmin ook maar één enkele viroloog of minister ons reeds uitlegde – hallo mevrouw de premier!!!??? – waar die Corona-ellende nu werkelijk vandaan kwam. Was het China waar men een scheet (bewust?) liet ontsnappen uit een laboratorium , een of ander skioord binnen Europa, kwam het uit de rustoorden of heeft alles te maken met de ontwikkelingen rond 5G? Ik stel volgende week ruimte ter besschikking om van onze premier te vernemen hoe die Coronastok nu werkelijk in elkaar steekt. Daar zijn overigens niet uitsluitend mijn lezers in geïnteresseerd! Over 5G publiceer ik volgende week iets meer . . .

07. Dat geld de wereld beheerst. Of twijfelde iemand van jullie daar nog aan? Volg dan even de soap rond onze voetbalbond die, inmiddels al voor de vijfde keer, de beslissing uitstelde voor het al dan niet stopzetten van de voetbalcompetitie 2019-2020. Het gaat over tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten allerlei waarvan vooral de betaling aan televisierechten de pan uitswingen. Anderzijds gooiden ze vorige week 3.000.000 euro naar de kop van Roberto Martinez, de coach. Ze deden dit zonder dat hij, met onze nationale ploeg, ooit maar een enkel toernooi won! L’argent des autres . . . da’s makkelijk weggegooid geld!

08. Dat ik blijkbaar niet goed heb opgelet tijdens de lessen van de professoren virologen. Wat blijkt nu? Nadat iedereen de angst van haar/zijn leven wordt bezorgd, kwam er vorige week zowaar een viroloog vertellen dat het niet dragen van een mondmasker feitelijk niet zo gevaarlijk is. Men moet met name al vijftien minuten lang op minder dan anderhalve meter afstand met iemand praten vooraleer men een besmetting kan oplopen! Zeg, met wiens voeten, of (een halve meter) hoger gelegen lichaamsdelen heeft de regering - en hebben de virologen - de laatste twee maanden feitelijk gerammeld? We kunnen op bus, tram, trein toch nog wel zelf zorgen dat we (en ik ga het nu eens een beetje in het belachelijke trekken!) slechts 14 minuten met iemand staan praten op minder dan 150 centimeter afstand!

09. Dat de Nationale Veiligheidsraad – die helemaal niet te vergelijken valt met de NSA in Amerika, oef – er maar op los blijft lullen. Wat denken jullie van het volgende. Vanaf gisteren mag een gezin van vier personen op bezoek gaan bij een van vijf personen. Maar dat gezin van vijf personen mag niet op bezoek gaan bij dat gezin van vier personen. Stel: je hebt een gezin van vier personen en wil vanuit het dorp Linkhout op bezoek gaan bij je vrienden in Langemark-Poelkapelle. Jullie bezitten geen wagen. Je bent met het openbaar vervoer precies 3 uur en 57 minuten onderweg. Ook bij de terugreis ben je zo lang onderweg. Nu hebben jullie vrienden een grote wagen waar hun gezin van vijf comfortabel kan in zitten. Maar die mogen die niet gebruiken want ze zijn met vijf! Nochtans zou hun reis amper de helft van de tijd in beslag nemen en veel goedkoper zijn dan de reis van de vrienden uit Linkhout die (ik heb het eens uitgerekend) 248 euro zou kosten. Ik heb slechts één vraag aan die NVR en aan Sophieke: gaat het echt nog een beetje in jullie bovenkamer? Die slag van het Covid-19-virus moet toch al ver zijn afgezwakt?

10. Laat mij afsluiten met iets positiefs. Ze heeft blijkbaar niet alleen mooie benen tot aan haar gat, ze heeft jandorie best een heel mooie glimlach. De lezer die zich nu afvraagt wiens glimlach (en benen) ik bedoel, die hoeft volgende week niet meer langs te komen. Ik heb alleen slimme lezeressen en lezers. Allez, bij leven en welzijn. Verzorg jullie allemaal. Zit maar niet in met het PV dat mij werd aangenaaid. We zien wel hoe dat verloopt. Ik wil niks liever dan dat die ‘vaudeville’ voor de rechtbank verschijnt.

Zie jullie terug volgende week. Als jullie allemaal drie kennissen op de hoogte stellen van het bestaan van de enige kritische site die geen leugens verspreidt . . . dan komen we volgende week (heel misschien) aan 10.000 lezers! En ja, ik blijf dankbaar voor jullie bezoek. Als dit zo blijft dan moet ik toch eens heel ernstig nadenken over mijn idee - om internettelevisie met bijpassende wekelijkse talkshow – in gang te steken. Heb alvast iemand ontmoet die daar 500 euro steun wil aan geven. You touched my heart!

 

VAN OP DE VERSCHILLENDE LOCATIES . . .

. . . waar ik op mijn laptop zit teneinde jullie van dienst te kunnen zijn, deel ik jullie mede dat ik blij ben dat er weer een beetje leven in de winkelstraten te zien is. De winkel die mij hier het meest op- en beviel was die van FERM, een modewinkel voor dames in de Oostendse Vlaanderenstraat. Leuke etalage, knappe madam met een mooie glimlach die zelfs door het mondmasker heen straalt en . . . steengoeie muziek. Ik zou daar – na dik twee maanden zo een boogie, swing of rock beginnen op dansen.

Maar . . . ik ga eerst eventjes 0800.14689 bellen en (grijns) vragen of men mag dansen op straat: Als dat Oostends, knap, blauw gemeenteraadslid dat ook heel goed dansen kan, dan effe kan langskomen . . . 

 

 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 4 MEI 2020

 

       verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                 dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                    reacties welkom middels roger@stropken.beVOOR ALLES

3.811 X DANK AAN EVENVEEL LEZERS 

VAN VORIGE WEEK

 

QUOTE VAN DEZE EEUW

“Een staat zonder justitie wordt een schurkenstaat” !

Ik ben niet de burger die te snel zal schrijven dat een bepaalde quote de uitspraak van de eeuw is; al zeker niet als die eeuw amper één vijfde voorbij is. Edoch, in deze ben ik heel erg zeker.

De quote “Een staat zonder justitie wordt een schurkenstaat” is zonder de minste twijfel, de quote van de eeuw binnen de wereld van de Belgische magistratuur. Geen idioot zal dat ooit verbeteren en die van Dostojewski ligt al decennia dood en begraven, dus die kan het niet meer verbeteren.

Dat iemand die zichzelf ‘ridder’ mag noemen omdat zijn ouders voor hem zijn geboren, tja, dat is in een aantal gevallen betreurenswaardig maar de meeste ridders en mensen van adel leven in stilte en keuren de criminele daden van hun ondergeschikten publiekelijk af, laat staan dat ze die proberen toe te dekken. Als je echter door het koningshuis (momenteel zijn dat dus Mathilde en Filip!) wordt beschermd, kan je je – zelfs als topmagistraat – alles veroorloven, zelfs het vervalsen van een adres opdat de persoon in kwestie niet kan aanwezig zijn ter zitting.

Het vervolg van dit verhaal lezen jullie allen – en nog steeds GRATIS – vanaf deze maand op mijn site. Vooral togadragers allerlei, zowel binnen de advocatuur als binnen de magistratuur, zullen dit verhaal verslinden. De laatste weken – meer bepaald sinds ik de ondergeschikten (van die ‘ridder’ die tevens de machtigste man is binnen de Belgische magistratenwereld) door mij bij naam worden genoemd en hij de criminele daden - als voorzitter van volgende raadsheren van ons hoogste Hof (van Cassatie) Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem de criminele schriftvervalsing - blijkt te tolereren en dicht te zwijgen, krijg ik dagelijks wel honderd extra lezers die beroepshalve een toga dragen.

Over twee weken publiceer ik hier de pogingen die ik ondernam om met voorzitter Jean de (bemerk de kleine d!) Codt een gesprek te bekomen over die schriftvervalsing waardoor elk van die vijf raadsheren verzekerd waren dat ik onmogelijk ter zitting kon verschijnen op 13 oktober 2015.

Wordt vervolgd!KRITISCH SINJOORKE

De revolutie eet haar eigen kinderen op! Open VLD ook?

Els Ampe, kandidaat voorzitster voor Open VLD, kreeg politiecontrole in haar tweede verblijf te Oostende.

Els Ampe is van oorsprong geboren & getogen in Oostende!

Wie is nu de baas van de politie Oostende?

Inderdaad burgemeester Bart Tommelein en . . .  kandidaat voorzitter voor . . . Open VLD.

Wat een toeval . . .

Zoals de lezers van  ”het stropken“  weten geloven wij nooit in het toeval. Roger niet en ik al evenmin.

Met het verklikkerssysteem à la “Bram Degrieck“,  burgemeester van De Panne, verlies je enkel je eigen waardigheid & geloofwaardigheid!

Beste Bart, hier win je niets mee.

Integendeel, hier ga je enkel stemmen mee verliezen.

Zoals ik enkele weken geleden schreef: de tweede verblijvers aan zee zijn enkel de melkkoe (en tweederangs burgers in slechte of  in Coronatijden).

Ze kunnen toch niet stemmen bij de lokale verkiezingen . . .

Anderzijds zijn er wel wat leden van Open VLD die ook een tweede verblijf hebben aan zee .

Je raadt het al , deze mensen ste