't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 20 MEI 2022

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


VERSCHIJNINGSDATA

In tegenstelling met vroeger is er niet langer een vaste - maandagse - verschijningsdag meer.

Ongelooflijk maar waar, maar ik ben druk bezig momenteel.

Maar, zoals een lezer die sinds 10 mei 2018 deze site trouw volgt, me zei 'Roger, 't is niet belangrijk wanneer je teksten verschijnen. Als je maar niet versaagt en blijft publiceren'.

Tja, wat kan ik daar anders op zeggen dan DANK U ZEER:CD&V RECHT RICHTING RIOOL

Het ging al geruime tijd van slecht naar slechter en nu is bewezen dat de CD&V de partij is die HOPELOOS de ravijn is ingedonderd. 

Waar is die tijd dat ze ruim 44 % van de stemmen behaalde? Dat was anno 1977! Helaas hebben 45 jaar gekonkelfoes, leugens, bedrog en zakkenvullerij van zowel de partij als de partijleden, die partij terminaal gemaakt. Feitelijk is het begonnen met Wilfried Martens die zijn kabinetchef postte als directeur-generaal van de ASLK. Luc Aerts was de crimineel die mij een onterecht proces aandeed waardoor ik alles verloor maar dat tevens het begin van het einde van die klerelijerspartij inluidde. Aerts was niet alleen een crimineel in dienst van de toenmalige CVP, hij speelde als dagelijkse dronkaard regelmatig voor de politieagent die het verkeer in Brussel regelde.Het bovenstaande is maar één bewijs van de moraal van politieke partijen anno 1980 en volgende.

Voor de geachte lezers en even gewaardeerde lezeressen die het vreemd vinden dat men de familienaam Aerts zowel terug kan vinden in de media en als woordvoerder van de Antwerpse magistratuur: Luc Aerts wist steeds goeie jobs te bezorgen aan de zijnen en zijn vriendjes!

Maar ik heb het hier over een politieke partij en politicus.

Anno 21ste eeuw dient men in Vllaanderen niet over een IQ van 108 te beschikken om politicus te zijn. Daarenboven dien je niet de minste menselijkheid te bezitten.

Neem mu Wouter Beke, de klerelijer die als voorzitter van de CD&V er - nota bene cum laude - is in geslaagd zijn partij de genadeslag toe te dienen om dan - als lafbek de hete appel door te spelen aan een heus onschuldig lammetje genamd Joachim Coens.

Hoe dom en naïef moet men zijn om een fanatstische job aan de haven van Zeebrugge te laten staan om voorzitter te worden van een politieke partij die niet meer te redden was? Maar goed, domheid en naïef zijn, zijn geen criminele feiten.

Beke daarentegen is een heuse, gewetenloze crimineel. Nu ja, de man is waarschijnlijk zo geboren. 

Als voorzitter was hij de alleenheerser. Zeg maar de Poetin van Vlaanderen Hoeveel heuse CD&V-ers hebben - in zijn opdracht - niet moeten liegen of foefelen? Of allebei?

Persoonlijk mocht ik ervaren wat een ongelooflijke klootzak Wouter Beke daadwerkelijk was, is en zal blijven.

Ik publiceer de brief d.d. 28 januari 2013. Ik was speciaal van Tenerife gekomen om voorzitter Beke te spreken die me een afspraak had toegezegd.


From: Voorzitter <voorzitter@cdenv.be>
To: "rogerhenderick@yahoo.com" <rogerhenderick@yahoo.com>
Sent: Monday, January 28, 2013 4:04 PM
Subject: afspraak met Wouter Beke


Geachte heer Henderick,
 
U had via privésecretaris Stijn Kuylen een afspraak gemaakt met CD&V-voorzitter Wouter Beke voor een gesprek morgennamiddag. Helaas is de agenda gewijzigd en is Wouter Beke morgennamiddag niet in Brussel.


Hij verontschuldigt zich hiervoor.  Mag ik u vragen mij per kerende een bevestigingsmail te sturen alstublieft.
 
Nogmaals onze excuses en vriendelijke groeten,
 
Chris
Namens Wouter Beke


Hoezeer Wouter Beke zijn medewerkers en partijgenoten opdroeg te foefelen en te liegen bewijst bovenstaande email.

Beke is de schijnheiligaard die zowat alles - bewust! - fout doet. Dat heeft te maken met zijn ingesteldheid.

Wie het televisienieuws bekijkt van de dag van onze afspraak zal kunnen vaststellen dat Wouter Beke die dag wel degelijk in Brussel aanwezig was! 

Helaas was ik niet de enige die zo bedrogen werd.

Dat een vader - in casu Wouter Beke - zijn tienjarige dochter Nette misbruikt om zijn afgang te verzachten, bewijst dat die klootzak ook binnen de eigen familie als een despoot handelt. Als ik ooit nog eens in Leopoldsburg ben zal ik dat - ongetwijfeld lief - kind eens vertellen wie haar vader echt is. Dat is geen bedreiging, dat is een belofte!

Dat de CD&V die beroepsfoefelaar en leugenaar alsnog burgemeester laat zijn van Leopoldsburg bewijst enkel en alleen dat men nog steeds niet heeft begrepen dat ze komaf moeten maken met partijbonzen die hun politieke partij heel naar de kloten maakten.

En het is - read my lips - niet Sammy Mahdi die deze partij aan de (gedroomde) 15 % zal helpen tegen 26 mei 2024, aka de dag van de komende verkiezingen.

Arm Vlaanderen toch, arme CD&V toch . . . 


EN DAN IS ER NOG MATHIAS DE CLERCQ . . .

Ik logeer momenteel in mijn favoriete hostel aka het KABA-hostel te Gent, Filips van Arteveldestraat 35, zijnde een zijstraat van het Sint-Annaplein. Voor mensen die het ook te gek vinden om 80 tot 700 euro te betalen voor een bed om één nacht in te slapen, is dit de ideale plaats om te overnachten. 28 euro voor een bed, inclusief een uitgebreid ontbijt.

Zondagochtend vroeg waren de mensen van de politie volop bezig met het afsluiten van de straten. Alhoewel het event - een run - slechts rond 11 uur zou passeren aan de zuid, waren dik drie uur daarvoor al meer dan honderden mensen van politie, De Lijn en van de vrijwillligers bezig met die organisatie.

Ondanks dat was het - alvast aan 't zuid - een geklungel van jewelste.

De dame die op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Schepenvijverstraat de lopers in de goede richting diende te sturen werd zowaar verplicht een twintigtal keer de atleten een omweg te laten maken, richting den Martino. Dat om een tram te kunnen doorlaten.

Bizar, want precies twee weken eerder, zondag 1 mei, werden de trams niet doorgelaten tijdens de jaarlijkse 1-MEI-stoet.

De lieve seniordame verstond er niks van. Jaarlijks helpt ze 150 keer bij een wielerwedstrijd edoch dit had ze nog nooit beleefd.

Nu ja, de familie De Clercq staat vooral bekend om het feit dat ze gespecilialiseerd is in geld verdienen via . . .  de politiek.

Was die slechte organisatie al een kemel van jewelste, nog erger vonden de mensen het dat de deelnemers aan het loopevenement langs de hoerenvensters dienden te lopen die de Schepenvijverstraat al ''eeuwen'' bevolkt.

Mij werd niet verteld of de eigenaars van de vitrines en/of de hoertjes deze run hebben gesponsord of dat er steekpenningen werden betaald. Heeft ook weinig belang. Politici met enige menselijkheid en goede opvoeding laten bewust geen kinderen van negen (en ouder) langs een hoerenbuurt lopen.

SCHANDE OVER U, BURGEMEESTER VAN GENT !VAN NOTEN . . .  IS BACK  !

 "Frustra, sed necessaria"!!!

De vorige editie stond amper drie dagen gepubliceerd of ik kreeg al een reactie over het feit dat er geen tekst stond van de heer Van Noten.

Dit euvel is nu recht gezet.

Zijn die Vlaamse Politiekers nu echt oerdom of hebben ze lak aan de Belgische wetgeving?


Sinds de Wet van 08 augustus 1997 gepubliceerd op 24 augustus 2001, "Wet betreffende het Centraal Strafregister ", bestaat dit befaamde principe dat de Vlaamse Regering nu onder de vorm van een Decreet wil invoeren. Nergens, maar dan ook nergens kon men tot nu toe in dienst treden van een firma of zich bezighouden met minderjarigen of gefragiliseerden zonder dit beroemde "uittreksel 596-2 minderjarigenuittreksel" te moeten binnenleveren. In alle takken van de maatschappij bestaat dit en wordt dit toegepast onder de vorm van een "uittreksel uit het Strafregister" of beter gekend als "bewijs van goed gedrag en zeden". Dus nu doet de Vlaamse Regering precies of haar neus bloedt en wenst een tekst met "idem-dito" maatregelen uit te vaardigen, net of het heeft nooit bestaan in onze samenleving. Na meer dan 20 jaar?? Vertel mij dat ik droom. Zijn onze leiders dan zo dom dan zij de wetgeving niet kennen?


Iedereen kent dat befaamde uittreksel en heeft er al eens in zijn leven mee geconfronteerd geweest in positieve of negatieve zin. Wat tracht men nu feitelijk te doen? Een nieuwe wetgeving in voege te brengen in geval van een spontane splitsing van het land, of tracht men zijn naam te associëren met nieuwe wetteksten en als dusdanig het "warm water" weer uit te vinden met electorale doeleinden in het vooruitzicht, hopende dat "Jan Modaal" zich niet realiseert dat men hier wederom "gebakken lucht" aan het verkopen is.


Hierna de tekst van artikel 10 van de reeds bestaande wetgeving: "Wanneer het uittreksel wordt aangevraagd teneinde toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt, worden alle veroordelingen en de beslissingen bedoeld in artikel 590, 4° en 5°, voor feiten voorzien in de artikelen 354 tot 360, 368, 369, 372 tot 386ter, 398 tot 410, 422bis en 422ter van het Strafwetboek vermeld indien zij gepleegd werden ten aanzien van een minderjarige en dit een constitutief element van de inbreuk is of de straf verzwaart."

Het is dus enkel feit om (misschien) enkele kleine aanpassingen door te voeren. Op gebied van wetgevingstechnieken is dit een fluitje van een cent, voor zover nodig. Volgens mij niet, maar ja, ik ben dan ook geen minister, noch een verkocht politiek boegbeeld!!


Het is natuurlijk interessanter om de Vlaamse Commissie Justitie bijeen te roepen, een mediatieke show op te voeren om als dusdanig het gezicht van een bijna onbekende of onbeminde kwezel in de aandacht te brengen. Dit alles natuurlijk met toevoeging van enige politieke zwaargewichten zoals Zuhal Demir en Ben Weyts wiens geringe bijdrage, dixit de beroemde kikker van het fabeltje, opgeblazen wordt via artificiële invoegingen met kwalijk riekende bedroggeur waarvan zelfs een boerenscheet zou gaan vluchten. 
Hoe zal dus eventueel een geadministreerde behandeld worden in geval er enige problematiek ontstaat wegens overtreding van de principes van een van de desbetreffende teksten.


Twee maal veroordeeld? Zou niet kunnen want samenlopende (of identieke) overtredingen van 2 verschillende teksten, die hetzelfde principe hanteren maar van andere rechtsbronnen afkomstig zijn kunnen geen aanleiding geven tot twee cumulatieve straffen, doch indien de strafmaat verschillend is in beide wetten, zou het effect desastreus kunnen zijn.


Federaal zou men dus een lagere straf kunnen krijgen dan Gewestelijk, of omgekeerd.
Maar ja, waarom de dingen gemakkelijk maken als het moeilijk ook kan.

De politiek moet toch een bestaansreden hebben, nietwaar?

Conclusie, we waren nooit geruster als toen we zonder regering zaten!!! "Frustra, sed necessaria"!!!


 

BESTE D-J VAN GENT

 

Het was minstens een decennium geleden dat ik Stefan had gezien. De nu 69-jarige kwam binnen in den AMBIANCE aan Gentbrugge brug toen ik naar de Engelse bekerfinale aan het kijken was. 

Stefaan was decennialang een van de twee beste deejays van Groot Gent. 'k Leerde hem kennen in de LIONS, the place to be eind jaren 70 en volgende jaren.

Op zijn muziekkeuze dansten duizenden mensen een boogie, swing of rock. En ja, ook - zij het heel af en toe - een slow. Ook in den Ambiance was hij er de vaste d-j. 

Ik probeerde Stefan te overtuigen om nog eens mensen gelukkig te maken door nog eens deejay te zijn maar hij bleef onvermuwbaar. Jammer . . .

Wat ik niet kan verklaren is dat mensen die elkander lang niet zagen, mekaar dan zel kort na elkaar terug zien. Zo zag ik Stefan in de LUNCH GARDEN aan de Sterre. Het toeval is een raar iets . .  . 

Hoe dan ook, het gaat jou goed in je verdere leven, zelfs nu je achter het fornuis staat van . . . den Ambiance.RACHEL EN DE LOGE !

Pakweg tien dagen terug reed ik de Oude Houtlei uit, de straat waar ik jaren school liep in het Sint-Amandusinstituut. En ja, die school is er nog steeds. En toen zag ik de naam DE LOGE.

Bleek een welingerichte kroeg te zijn waar op zondagavond optredens doorgaan.

Een heel knappe jongedame, met een aangeboren glimlach, begon meteen te lachen toen ik vroeg of ik lid diende te zijn van DE LOGE om binnnen te mogen:

''Haha, neen hoor'', antwoordde Rachel. Elkeen is hier welkom.FRAUDE EN ZWART GELD IN DE IMMOMARKT !

'k Ben begonnen aan een aantal boeken die volgend jaar op de markt komen. 

Een daarvan handelt over de niet correcte werking van notarissen, immomakelaars en syndici. Ik verzeker jullie dat het echt erg is.

In dat boek verschijnt het verhaal van een grote immomakelaar die alvast één zelfstandige makelaar heeft die niet te beroerd is om zwarte commissies te aanvaarden. Ik breng het hele verhaal, inclusief alle stukken.

Maar ook bij de syndici is het echt abominabel hoor. Er lijken meer syndici - al dan niet welwillend - onbekwaam dan andere!

Inmiddels voerde het BIV (de Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) zelf een onderzoek uit. Niet minder dan 183 makelaars werden inmiddels op non-actief gezet!

Salut mein ratje . . . DE JEUGD VAN VAND0AGE . . .  !

 


't Is erg! 't Is echt ongelooflijk erg!


Vorige week vrijdag vroeg ik aan een groepje jongeren vn 18 tot 21 of ik hen iets mocht vragen. Alle zes keken ze erg verwonderd toen ik vroeg 'hoeveel schuld elk van hen had'.
Alllen antwoordden ze hetzelfde, aka ' Ik heb geen schulden'.


Toen legde ik hen uit dat ze elkeen pakweg 66.000 euro schuld hebben, staatsschuld! Waarna ik zei dat het kindje dat dez nacht geboren werd in Gent - tegen dat het is afgestudeerd aan de universiteit of hogeschool en dus 24-25 jaar zal zijn, een staatsschuld zal hebben van pakweg 10.000.000 (tien miljoen) oude Belgische frankskes ofte 250.000 euro.


Ik vertelde er nog bij dat 'in meinen jonge tijd' de jeugd op stroate kwam tegen zulke onrechtvaardigheden. Waarop ze alle zes hun schouders optrokken en vertrokken . .  .


Tja, de jeugd van vandoage . . . !ONGELOOFLIJK MAAR WAAR !

Mijne 'moat' Timo uit de Vergeet-mij-nietjesstraat te Mariakerke sur mer heeft de zware operatie die hij maandag moest ondergaan, goed verteerd. Ben daar heel blij om.

 


Ik ben namelijk zo'n kieken die inzit met de medemensen die nog met mij spreken durft.  Dat aantal vermindert, grijns.

.
Blijkt nu echter dat den Timo dra terug onder het mes zal moeten voor een nieuwe heup.
Tja, wij, de mensen op leeftijd, we worden niet alleen elk etmaal een dagje ouder, we krijgen ook allemaal wel een, of meerdere, kwaaltjes. Waarbij ik - bij die vaststellingen - me al eens durf af te vragen of de gemiddelde leeftijd van pakweg dertig tot vijftig jaar terug, niet beter was.CAFE DE GENTENAAR 

 

STAAT NOG STEEDS 
OVER TE NEMEN

Als echte Gentenaar, weliswaar geboren en getogen in Sint-Amandsberg, ken ik uiteraard café DE GENTENAAR in de Vlaanderenstraat. 

 

 


De eigenaar loopt - net zo min als ondergetekende - de honderd meter niet meer in 12 seconden en besloot vorig jaar zijn zaak over te laten.


Hij kreeg - midden vorig jaar - zelfs een groot krantenartikel waarin werd gesteld dat er al 40 (veertig) kandidaten zich hadden aangemeld. Maar zie, tien maanden later is het nog niet overgelaten.


Je zaak overlaten - en al zeker na die twee jaar Covid-19-ellende . . . het is geen sinecure. Er staan wel vijfhonderd dagbladwinkels over te nemen maar een heuse kandidaat vinden met geld die nog werken wil . . . da's etwat anders hoor.


In de horeca is het al niet veel makkelijker om je zaak kwijt te raken.


Een zaak met brouwerijverplichting overnemen is - tenzij er voorafgaandelijk aan de ondertekening van het overnamecontract  duidelijk is bepaald welke de kortong zal zijn op de aankopen - een weinig interessant iets. Voor een vat pils van 50 liter betaal je dan al snel 180 euro ofte 1 euro per getapt pintje!

Zo komt het dus dat café De Gentenaar nog steeds staat over te nemen. 


Wat ook niet helpt zijn de makelaars die de overlater garanderen dat ze snel een koper zullen vinden of die gewoon vertellen dat er (bijvoorbeeld al veertig) gegadigden zijn.  

Die makelaars verhogen enkel de prijs van de overname. 

Laat je zaak zelf over. Spaart de overnemer al rap vijf- tot tienduizend euro!

En ja, gekke prijzen vragen voor een horecazaak . .  . dat schrikt de mensen ook af.

Als je een heuse kandidaat hebt met geld op de bank, neem dan volgend advies aan: vraag zes maanden nettowinst als overnamebedrag!


In Sijsele staat een krantenzaak over te nemen. Al meer dan vijf jaar, bij de BRUGSE DATABANK.

Wil je ech een goed advies ovefr wat een overnemer zou moeten betalen, bel me dan eens op. Heb daar veel ervaring mee en ik hoef daar geen duizenden euros`s voor te krijgen!


0468 570829 . . .  that's my number. 


HIJ KAN HET WETEN


JMDD, de burgervader van Middelkerke, orakelde dat er meer rechtszekerheid is in Sicilië dan in ons eigen land.

Ik ga de auteur van de tekst op de achterflap van mij laatste boek niet tegenspreken.

'k Vraag me wel af of er nog een Vlaamse politieke partij is die het laatste jaar nog niet is gaan vragen aan Jean-Marie om op hun lijst te staan.  TOT VOLGENDE KEERIK KRIJG ER NET . . .

. . . GEEN ORGASME VAN.

Nee, gewaardeerde lezeres en even geachte lezer, die orgasmes daar heb ik geen last (meer) van.  Als ik geluk heb dan word ik 74 op tweede kerstdag; ik hoop  tussentijds nog een paar keer . . . klaar te komen. Het gevoel is nog steeds zalig maar eraan geraken, dat is een ander paar mouwen.

Over dat laatste heb ik het uitgebreider volgende week.

Hier heb ik het over het feit dat ik heel wat vrouwen aanspreek en hen zeg dat ik blij ben een vrouw met een glimlach te ontmoeten.

Maar zie, gisteren op de Kouter te Gent was er heel veel volk. Plots kruiste ik het pad van een man met een glimlach n we begonnen een gesprek. 

Wim, zo heet de man, en zijn vrouw beaamden dat mensen te weinig glimlachen en te weinig met elkaar praatten.

Het was aangenaam jullie te ontmoeten en te spreken. Dank!


anna en koen  in

bruine kroeg

de slijterij


Een drietal weken terug - tijdens mijn afscheidsronde naar plaatsen en mensen uit mijn verleden - reed ik door de Wolterslaan in Sint-Amandsberg. Op een of andere hoek zag ik een heuse bruine kroeg en ik wou daar toch wel eens een kijkje nemen binnen.

Wat me meteen opviel was de glanzende glimlach van Anna, het wel echt heel knap kindje dar de mensen bediende en de bar bemande.

Vandaag was ik er weer en ja, ik kon - samen met de andere klanten - opnieuw genieten van haar olijk (en vrolijk) gezichtje.

Ik heb daar een soep gegeten, amaai zulle. Eerlijk, dat was de beste kom soep van mijn hele leven. 

Ik ga daar de komende weken nog een paar keer binnen wippen, daar in DE SLIJTERIJ! Voor de soep en voor . . . Anna.

Maar ere wie ere tpekomt: het is Koen die daar zorgt voor het lekker eten dat wordt opgediend. 

ER IS GEZEGD . . .
ER KOMEN ANDERE TIJDEN.

het is meer dan een halve eeuw geleden dat Boudewijn De Groot zong over het feit dat er andere tijden zouden komen. En ja, we hebben er erg lang moeten op wachten maar we zijn beland in de sto

rm van . . .  die andere tijden.

 


Dat we daarvoor eerst de bankencrisis en daarna het mysterieuze Covid-19-virus dienden te ondergaan, is inmiddels een axioma gebleken.

Bij beide problematieken  schitterden de (vooral Belgische) politici in onwil en domheid

Intussen lopen de schulden van de zes fregeringen in dit klereland maar verder op, Het kindj dat vandaag geboren wordt heeft - als het op 24-jarige leeftijd afstudeert van de unief - een staatsschuld van 10.000.000 Belgische franken ofte 250.000 euro!

Geen kat, laat staan de bazen van kattinnen en katers, die er zich bezorgd om maakt.

Waar is de tijd dat mensen op straat kwamn in plaats van als lamzakken en lafbekken niks te doen?

BOUDEWIJN HAD DUS GELIJK!


HET GAAT HEEL WAT MINDER

. . .  met ondergetekende. Ik dien daar niet flauw over te doen of over te liegen.

Elke dag voel ik het minder en minder worden, de gezondheid.

Op 31 maart verliet ik mijn woonst en speel nu de clochard, zij het clochard met een goede tweedehandswagen die ik als slaapkamer kan gebruiken.

Weet niet echt wat ik wil doen of waar ik heen wil:

Gelukkig bestaat het Kaba-hostel aan het Gentse Sint-Annapleintje waar ik (voor 28 euro) een bed heb en een stevig ontbijt kan genieten. Een heuse aanrader voor elkeen die de mooiste stad van het universum wil bezoeken, aka GENT!

In Blankenberge kan ik voor 5,5 euro meer evenzeer van een stevig ontbijt genieten maar dan in een heuse kamer voor mij alleen. Voor de geïnteresseerden, gewoon surfen naar Lucullus Blankenberge.

De gezondheid laat het dus afweten maar ik geef niet af of op.

Ben blij dat er op heden weer eens een paar teksten opstaan. 

Dank voor het lezen. Ik probeer maandag 16 mei weer op post te zijn.


 

DE DOOD VAN DE GAZETTENWINKEL

Gefeliciteerd, heren uitgevers, meer bepaald de heren Christian Van Thillo en Thomas  Leysen, de uitgevers van kranten zoals Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd en van Het Nieuwsblad, De Gentenaar en Het Belang van Limburg. Jullie mogen beiden, samen met jullie vazallen in jullie Raad van Beheer de verdienste opeisen om de dagbladwinkeliers te hebben vermoord.

 


Uiteraard niet letterlijk maar de wereld van de krantenuitgevers is imiddels uitgedund tot en met. 


Wisten jullie, geachte lezeres en waarde lezers, dat de Belgisch uitgevers zes dagen per week 1.000.000 euro krijgen van  de Belgische Staat?  Neen, niet in liquide of op hun bankrekeningen maar gewoon als steun om de bedeling van hun kranten te betalen via B-Post. Zowat een paar duizend postbodes rijden met B.Postwagentjes 's ochtends de straten rond om de krant vóór half acht te bussen. En daar betalen de krantenuitgevers geen eurocent voor.


In ruil beloofden de uitgevers om niks negatiefs over die politici te schrijven. Tenminste zolang het de stuipen niet uitloopt!


Wie nog hoopt dat de twee Vlaamse krantenfamilies een onafhankelijke berichtgeving nastreven, is er dus aan voor de moeite.

Die krantenuitgevers bieden hun product aan voor minder dan de prijs die op die krant gedrukt staat! Maar lezers kopen dezelfde krant geen tweede keer dus worden er elke dag 400.000 dagbladen niet verkocht in de traditionele gazettenwinkel.
ARME POETIN

Vlademir Poetin schopte het van (ooit) gewone KGB.man tot president van een natie met dik 146.000.000 inwoners. Een is se rijk land wantt Rusland beschikt over heel wat waardevolle energiebronnen. Daarenboven is de levensstandaard van het gewone Russische volk heel wat lager dan in . . .  bijvoorbeeld België!

 

MAAR . . . de totale staatsschuld in het land van Poetin bedraagt pakweg 60 miljard euro ofte 1/10de van onze federale staatsschuld! Daarenboven zijn er pakweg 12,5 keer meerr inwoners daar. 

Wat betekent dat elke Rus amper 500 euro staatsschuld meezeult!!! Elke Vlaming dik 66.500 euro!!!!

Salut mein ratje . . . .STEDEN WERDEN . . . 

DURE PARKEERTERREINEN

In de steden van dit koninkrijk dien je te betalen om je auto te parkeren.Ik noem onze steden dan ook pure parkeerterreinen:

In Gent en Antwerpen betaal je 10 euro voor drie uur: 

Ik heb nu wel een autotje maar gebruik regelmatig mijn DE LIJN-tram-en buskaart.

Over de prijs van de diesel ga ik het hier niet hebben. Tien maal duurder dan een halve eeuw terug!


                        TOT VOLGENDE WEEK.

                    BLIJ DAT ER OPNIEUW EEN 

                 HEUSE WEEKTEKST OP STAAT.

  

Na dik vier maanden geen teksten te hebben gepubliceerd, ben ik er weer ingevlogen.

Wees, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, overtuigd dat het nog steeds nodig is om de werking van de magistratuur, de media en onze politici aan te klagen. 


GEEN KAT DIE EROVER DURFT 

BEGINNEN TE JANKEN ! ! !

Onze federale en Vlaamse politici waren veertien jaar terug blij dat de bankencrisis ook ons landje aan de Noordzee bezocht.

Even blij waren die 274 gangsters toen in maart 2020 Coroa ons landje binnen viel.

Crisissen . .  . dat zijn de idealemomenten  om een al decennialang probleem niet aan te moeten raken.

1 MEI-STOET TE GENT.

Ik moet weer in gang schieten en dat is moeilijker dan ik dacht. Mijn schamele woonst verlaten te Wenduine en al sinds 31 maart 2022 half levend in mijn citroen berlingo en het KB hostel te Gent. Alleen reeds voor de smile van de vrouwelijke medewekster aldaar zou ik er gaan slapen. UIteraard is de prijs van 28 euro per nacht, inclusief uitgebreid ontbijt, de hoofdreden. Ik kan nu eenmaal geen tien euro per slaapuur betalen in een hotel.

JUSTITIE IN DIENST VAN 

. . .  B-post ! ? ! ? ! ! !

Onze media krijgen jaarlijks zowat tien malijard Belgische franken van vadertje Staat. 

Pak mij nu niet op een paar tientallen miljioenen euro's maar de Staat geeft aan de perserdelers jaarlijks minstens 220.000.000 euro GRATIS. zE DOET DIT MIDDELS HET GRATIS AAN HUIS LVEREN VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN.


Maar, zoals overal, voor wat hoort wat!

 Als B-post wordt bedreigd doorconcurrent Post-NL dan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oudere teksten 


ARME VVB, ARM VLAANDEREN !

Er zijn zo van die verenigingen die in leven worden gehouden zonder een nog echte reden van bestaan. Neem nu de Vlaamse VolksBeweging ofte VVB. Wat ze ook organiseren, er komt steeds minder volk op af.  

Als je die afkalving publiekelijk in je eigen maandblad moet publiceren, dan is het einde wel nabij. Neem nu het ledenblad ONAF dat ijvert voor een ONAFHANKELIJK Vlaanderen. Op zich is die betrachting een pure en onvervalste utopie, zeg maar een droom die door een aantal onvervalste zuiplappen wordt in leven gehouden in het cafeetje in de Brusselse Drukpersstraat. Zij het dan wel een droom van ene Marco Borsato  die al twee decennia weet dat dromen bedrog zijn.

Uiteraard helpt het nikszeggend maandelijks editoriaal van voorzitter Hugo Maes niet om het ledenaantal - en de oplage van het blad - terug omhoog te krikken. Van bijna 9.000 betalende leden naar bijna 5.500! Ieder ernstig bedrijf zou zijn bedrijfsleider de wacht aanzeggen.

Zaterdag 11 september 2021 gaf die VVB de aftrap voor een nieuwe campagne. Ga nu gerust effe heel goed zitten. Er waren de dag voordien problemen voor de drankentoevoer. Kwestie van goed te kunnen organiseren, nietwaar? Maar er was duidelijk veel te veel drank aangevoerd naar de Antwerpse Kaaien. Inclusief de vele bestuursleden (en schrijvers in het ledenblad) waren er met moeite vijftig aanwezigen. Vijftig op 5.800 leden dat is minder dan 1 %!

Als - zoals ondervoorzitter Discart op pagina 8 tot 10 de wel erg povere opkomst tracht uit te leggen - de mensen de weg niet konden vinden naar de Kaaien, dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bestuur van VVB onbekwaam dat goed uit te leggen ofwel zijn die mensen oerdom. De waarheid ligt, heel vermoedelijk, bij de realiteit dat er inderdaad weinig geïnteresseerden waren.

Ondervoorzitter en Limburger Michal Discart vindt dat het Vlaamse volk weer de straat op moet. Ik zeg/schrijf dat al dik 36 jaar maar vrees dat het nu echt te laat is.

Zei ik reeds ''ARM VLAANDEREN''?


NIET ONKNAPPE HAAGSE BARBARA

'Moeten we hier ook uitchecken?' vroeg de jonge, niet onknappe Haagse Barbara mij toen ik gisteren op de kusttram zat die me van mijn bezoek aan de 4 Torre op de Oostendse Opex naar Wenduine brengen zou.

'Neen, dat hoeft u helemaal niet te doen', antwoordde ik. 

Voor Vlamingen lijkt het een gekke vraag. Uitchecken nadat je hebt ingechekt op tram of bus! Maar in Nederland bezit zowat elkeen een blauwgekleurde OV-Card. Zelf bezit ik ook al dik zes jaar zulke kaart waardoor mensen een goedkoper tarief moeten betalen. En ja, daar dien je ook mee uit te checken. In geval je dat vergeet te doen dan berekent de maatschappij je rit tot de eindhalte van die busrit.

Al gauw kwam een geanimeerd gesprek tot stand tussen ondergetekende en het aangenaam zeskoppig gezelschap uit Den Haag. We hadden het ondermeer over het internationaal gerechtshof in Den Haag en de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen. Ik probeerde - grijns - uit te leggen dat ook Nederlanders niet echt extra moeten betalen als ze gaan zitten.

Geniet, geacht gezelschap, van jullie vakantieweek aan de mooie Vlaamse kuststreek.ZAL DEZE REGERING MIJ VERPLICHTEN

EEN SMARTPHONE TE KOPEN?

Dat leden van onze diverse parlementen niet noodzakelijk beschikken over een IQ van hoger dan 100 hoef ik niet opnieuw te bewijzen.

Nu heeft een van die 'intelligenten' beslist dat vanaf 2023 zowat al onze gegevens op een eigen smartphone moeten vermeld staan. 

Ik kan me dat niet veroorloven, noch die smartphone, noch die maandelijkse kost.

Wil dat wel eens goedgekeurd zien binnen de EU zulk onnozel voorstel. 

Of gaan alle Belgen een gratis smartphone inclusief gratis abonnement van vadertje Staat krijgen?

Bereken dan alvast evenzeer de kost van honderden leraars die aan seniors - zoals ondergetekende - moeten leren hoe zulk een ingewikkeld toestel moet gebruikt worden.

Oeps, nu heb ik het over een ander probleem, met name het niet vinden van meer dan 1.500 leraars voor de Vlaamse scholen.

Zei ik reeds dat dit een moeilijk land is om te besturen? 


CORONA UGLY

01. Ik ga het hier niet ontkennen: onze Vlaamse media hebben hard hun best gedaan om - de laatste twintig maanden - te doen wat onze virologen en politici hen influisterden wat ze mochten/moesten schrijven ergo alles behalve de onvervalste waarheid! Van dag één publiceer ik dat we van die Coronazeikerd nog niet af zijn eind dit jaar, dat het minstens tot maart/april 2022 duren zou! Evenzeer kondig ik al bijna een gans jaar aan dat het geen zin heeft om iedereen éénmaal, tweemaal, driemaal of alle maanden te laten vaccineren. Het is een pure geldverspñilling waar enkel de laboratoria en onze politieke partijen beter van worden. Het staat de lezer vrij het woordje 'beter' in vorige zin te vervangen door 'rijker'. 

De keuze van de Vlaamse regering en virologen om de 90-jarige Roger Lybaert als Vlaams boegbeeld te gebruiken om te bewijzen hoe goed het coronavaccin (van Pfizer) wel werkte is op de sisser van het decennium afgelopen. Eind december 2020 kreeg Roger zijn eerste spuitje en zes weken later zijn tweede. Hij vond het fantastisch en de hele show werd tweemaal een week lang uitgesponnen in gedrukte media, op de radio en op televisie. Op de VRT kreeg hij daarbij uitvoerig de hulp van dochter Leentje.

Nog twee maanden later was de - in december 2020 vóór zijn vaccinatie - kerngezonde Lybaert M O R S D O O  D ! ! ! En de media deden ook daar wat de regering en virologen eisten: ze gaven aan die dood (moord?) bijna geen aandacht.

Dat een VRT-medewerkster zich leende om haar vader als clown te laten optreden in zijn weg naar de dood, is typisch VRT.

 

Waarmee ik nogmaals wil bevestigen dat die vaccins bij 73 % van ons Vlaamse volk niet de minste zin hebben. Het mooiste bewijs dat die vaccinaties zin- en nutteloos zijn, werd geleverd in DE AFSPRAAK van maandag 18 oktober 2021 waar Erika Vlieghe een mondmasker droeg. Erika, voor mij de enige specialiste die nog enigszins de waarheid durft te zeggen. Bravo mevrouw Vlieghe.

02. De verplichting om zich te laten vaccineren, is een kelk die ik aan mij voorbij laat gaan. Mijn Chinese internetvrienden brengen d.d. zondag 5 december 2021 middels 圣诞老人-  exclusief voor België - een Chinese Sinterklaasboodschap. Ook die zullen onze 20 regeringsleiders aan hun - of aan die van hun minnares - lappen vegen. Ik zou die nu reeds kunnen publiceren waardoor er reeds vanaf heden de nodige maatregelen zouden kunnen worden genomen om de Coronachaos, en het aantal overlijdens, sneller in te dijken. Maar  laat onze regeringsleiders gerust nog maar pakweg (minstens) 700 extra doden op hun geweten hebben, het zal mijn gelijk - en dat van 圣诞老人 - nog meer ondersteunen en bewijzen. 

Oh ja, ik besef ten volle dat dit cru is maar ik ben niet de oorzaak van Covid-19 en geen enkele minister, staatssecretaris of parlementslid in de drie laatste regeringen wou naar mij luisteren, ergo . . . denk bij volgende verkiezingen maar aan die extra 700 doden, die bewuste vergissingen van onze huidige regering!

03. Wat alvast ook grandioos flopte binnen de Coronasage in het land van koning Flupke is het Coronalert. Bedoeling was dat je - via een rood schermpje - een alert kreeg als je in aanraking was gekomen met iemand die besmet was. Na ruim één jaar kan worden gesteld dat amper 2,7 % van alle besmettingen werd gedeeld via de app coronalert!
De zoveelste buis dus voor onze ministers van gezondheid en onze regeringen. Tja . . .

Op heden worden dagelijks meer dan 6.000 burgers in ons land besmet door Corona! Maar dat Coronalert geeft dat niet weer.

04. Ook deze week - en het is pas donderdag! - was ons slaafs viroloogje (dat nog steeds volop met de ogen knippert) in supervorm. Dinsdagmiddag 19 okktober 2021 orakelde hij dat een vierde Coronagolf er zit aan te komen maar ''die is niet verontrustend'' lulde hij. Twee dagen later vertelde hij dan doodleuk dat het een heel ernstig probleem zal zijn . . . die Coronagolf die 48 uur eerder een fluitje van een cent zou zijn.

Wat is het nu, Steven Van Gucht? Hoe dan ook, Steven Van Gucht moet dringend in de politiek gaan. Volgens hem is het onnodig om maatregelen terug aan te scherpen of zaken af te lasten. In eenzelfde betoog stelt hij dat zoiets niet aan de orde is. Maar, vervogt hij, ''ik weet niet of dat ooit zal nodig zijn''.

Dat zulke lulzeikerds dagelijks op televisie mogen komen liegen . . . er zou een wet moeten bestaan die zoiets bestraft. Nu ja, het zal niet Michael Verstraeten zijn die voor dergelijke wet zorgen zal.

05. Nog zo'n tegenstrijdigheid blijft het openhouuden van de Vlaamse scholen door Vlaams minister van Onderzwijs en N-Va-er Ben Weyts, de kleine man die dapper is bij het verkondigen van de ene stommiteit na  de andere. 

Diene kleine vertikt het om te doen wat in zoveel andere landen wel wordt gedaan zijnde het sluiten van scholen. Nu ja, trek een aap een mooi kostuum aan, het blijft een aap hoor.

06. Is er iemand van jullie die zich nog herinnert wat het R-cijfer betekent? En neen, het heeft - grijns -niks te maken met Remco. 

Dat Reproductiegetal, daar heeft niemand de laatste acht maanden nog over gepraat of geschreven.  Edoch was het in 2020 en de twee eerste maanden van dit jaar een getal dat dagelijks in de media kwam. Laat me nog even uitleggen wat het juist is: Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand die besmet is met het coronavirus.

Acht maanden was het dus niet belangrijk; het werd alvast stil gezwegen door virologen, ministers van gezondheid, regeringsleden en onze media die nog steeds de waarheid niet nogen publiceren. . . .  Dat het intussen ver boven de gevaarsgrens van 1 klom, daar ook zweeg elkeen over. bewust! 

Momenteel zweeft het ergens rond de 1,3 !!!   


07. Hoezeer Bart Schols ook zijn best doet om in DE AFSPRAAK dagelijks een boek voor te stellen, bewees hij nogmaals toen Philippe De Backer zijn boek EN NU IS HET OORLOG mocht voorstellen. U raadt het goed, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer als u denkt dat het boek over CORONA gaat.

Schreef ik hier anderhalf jaar geleden reeds niet dat het ene  boek na het andere over Corona zou verschijnen!? Inderdaad. ik denk dat ik waarzegger worden moet. Grapje, alhoewel . . .

Vooral de ondertiel van zijn boek ''Lessen voor de volgende CRISIS'' vind ik overbodig. Beste heer Philippe, u weet dat ik u respecteer maar waar haalt u jandorie het in uw hoofd om te denken dat onze politici voldoende IQ bezitten om lessen te aanvaarden, laat staan om eruit te leren?


08. Laat me bijna afsluiten met wat ik schreef in punt 02.  Mijn echte vrienden hebben begrip voor het feit dat ik de tekst van 圣诞老人 pas over 45 dagen zal publiceren. 

Deze site wordt gelezen door dik 300 togadragers, minstens 70 parlementsleden, medialui en professoren allerlei. Als het die ''geleerde koppen'' niet kan schelen dat er, door die latere publicatie, 700 slachtoffers meer vallen, waarom zou ik het me moeten aantrekken?

 

Maar ik wil jullie allen toch alvast een grratis (gezond) advies geven en aanraden om steeds het mondmasker te dragen. Ik heb de laatste twintig maanden nog geen dag mijn masker niet gedragen! Zelfs op straat draag ik het! Werd er de laatste weken zelfs voor uitgelachen terwijl men zei ''Maar man toch, de specialisten en regeringen zeggen dat we het niet meer moeten dragen in horeca, winkels en supermarkten!''

Als jullie denken dat Erika en ik het fout hebben, doe dan maar wat de stomme virologen en onze regeringen zeggen en draag geen masker. Maar kom komende lente niet klagen dat je Corona kreeg en stierf:

09. Dat vooral de huiidige regering De Croo de ene ongerijmdheid na de andere leugen aan de Belgische bevolking trachtte wijs te maken, is inmiddels een axioma geworden.

Nu hebben ze de Coronapas bedacht. Arm Vlaanderen, arm België toch! Da's zoiets als ons rijbewijs. Het is er maar ik zou ze niet willen uitnodigen in het Hof van Cleve, al die zondaars die rijden zonder rijbewijs en dat dan mogen komen uitleggen bij een of andere politierechter.

Het enige verschil tussen het rijbewijs en die Coronapas is dat die pas niet het minste nut heeft, noch letterlijk ofte daadwerkelijk, noch figuurlijk. Maar dat snappen jullie duidelijker op 5 december 2021 als jullie 圣诞老人  lazen. IK BEN REMCO !

 

 

Sta me toe te beginnen met iets echt positief: Remco Evenepoel is een erg begenadigd coureur die nog veel koersen zal winnen. Tenminste als iemand hem in zijn koerskop kan printen dat hij zijn kracht niet moet weggooien ver voor de meet! Remco is een natuurtalent dat velen ons benijden maar hij rijdt als een kip zonder kop, als een mens zonder hersencellen.

Als ik begin met 'Sta me toe' dan weten mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers dat er dan een wending volgen zal. En ja, ik realiseer mij ten volle dat ik heel wat sympathisanten van Remco Evenepoel onder mijn ruim duizend lezers tel edoch ben ik niet van plan om - zoals alls  Vlaamse gazettenschrijvers moeten doen - iemand naar de mond te praten/schrijven! Desbetreffend ontving ik reeds mails van Remcofans.

Ik vind ook dat Remco geluk had met zijn ouders, echt waar. Twee zelfstandigen die harde werkers zijn. Het is niet elk kind gegeven en dat is jammer.

Maar laten we nu - heel even toch - elkaar geen Liesbeth noemen. Lijkt het ook u, niet onknappe mama, normaal dat u enerzijds orakelt dat u hoopt dat de media Remco niet kapot maken maar u anderzijds uw volle medewerking verleende aan de televisieserie IK BEN REMCO?

'k Weet niet hoeveel VTM jullie betaalde voor  die show  van een amper 21-jarige die weliswaar bulkt van het talent maar anderzijds nog alles moet bewijzen.

Laat jullie oogappel begeleiden door een professioneel die hem afschermt van het addergebroed en de slangenkuilen van de media. Medialui, dat is het galgenaas van onze maatschappij dat geld moet verdienen op de miserie van derden!

Wat betreft de kritiek van Eddy Merckx . . . Laat dat jullie koude kleren niet raken. Merckx, dat was toch diene coureur die ontzettend dankbaar was dat ons koningshuis tussenbeide kwam toen hij dreigde uit de Giro (Ronde van Italië) te worden gezet?  En neen, dat was niet omdat hij gevallen was!


DE MORAAL VAN ONZE PREMIER 


Twee lezers wezen me twee weken terug, net na de publicatie van de editie van 5 oktober, op een tekst van Gerard Van Noten. Een tekst die ik hierbij publceer:

Deze Premier gaat het even uitleggen: "Niemand heeft recht om anderen in gevaar te brengen".

  • Dat is dan de slagzin van iemand die maar al te goed weet dat de huidige vaccins nog in testfase 3 zitten, dat de nodige protocollen nooit ofte nimmer gevolgd werden en dat er al duizenden slachtoffers gevallen zijn, juist door die vaccins!

Dit alles wordt natuurlijk doodgezwegen, de media brengen al evenzeer de polarisatie aan de man en onze premier die absoluut “onbesproken” is (in Italië liggen ze nog krom van het lachen) gaat eens even zeggen aan het volk dat men zich moet laten inspuiten met iets wat potentieel gevaar inhoudt voor de gezondheid. Volgens veel (echte) experten zou dit wel eens naar een regelrechte catastrofe kunnen leiden, die dan enkel als “genocide” kan bestempeld worden.

Wie brengt nu de anderen in gevaar? Zij die ons via allerlei dwangmaatregelen willen laten inspuiten, niemand anders!

Laten we alles eens eventjes op een rijtje zetten: gevaccineerd of niet, de ziekte kan evenzeer overgedragen worden en dit geeft de regering en de experten zelf toe.

Tegen de varianten zijn de vaccins niet afdoende genoeg.
Testfase 3 is nog altijd bezig.
De gevolgen op lange termijn zijn onbekend.
Alle medicatie wordt gedemoniseerd, verboden en iedereen wordt gecensureerd.

Analyses door chemici uitgevoerd tonen aan dat de vaccins van alvast Pfizer en Moderna tjokvol zitten met stoffen die op lange of middellange (soms zelf op korte) termijn, dodelijk zijn voor de mens of ziekten met dodelijk gevolg kunnen veroorzaken, om nog maar te zwijgen over de zware slepende aandoeningen met incapaciteit tot gevolg.

De vrijheid van de ene eindigt inderdaad daar waar de vrijheid van de andere start. Als we dit analyseren komen we tot de vaststelling dat de vrijheid om zich te laten vaccineren niet de verplichting inhoudt voor anderen om hetzelfde te doen. De gevaccineerden nemen een berekend risico (de anderen ook), maar zij stellen een daad en de anderen niet. Door dit van die kant te bekijken stelt men vast dat het recht van de geprikten hen niet toelaat om de anderen te verplichten, nog moreel, noch effectief. Alexander heeft in al die jaren en dankzij de lessen van zijn ouders wel iets bijgeleerd: Draai het boeltje om en verwijt aan de anderen uw eigen fout. De appel valt niet ver van de boom. De arrogantie van die vent die zich “premier” noemt is er niet per ongeluk gekomen. Herinner U de uitspraak van zijn moeder die toentertijd stelde dat kinderen van het minder gegoede volk (het plebs, het klootjesvolk, wij dus) zeker geen advocaat mochten worden. De vader had ook zo van die vreemde gedachten en feitelijk is dat een “liberale” ziekte; sjoemelen, liegen, bedriegen, uw volk verraden, enz… . is het nog nodig dat ik El Kaouakibi citeer, Bartje Somers en de andere paljassen?

Nu vind ik het toch hemeltergend dat zo iemand als Alexander durft zo te moraliseren, daar waar de inhoud van zijn hersenpan de volgzame dienaar is van de inhoud van zijn broek en een Italiaanse pornoactrice gemachtigd is om een regeringsvorming tegen te houden.

Laten we nu even verder gaan en de wettelijkheid erbij sleuren. Het internationaal recht verbiedt die praktijken, verbiedt die dwang, de Code van Nuernberg veroordeelt ze, onze Grondwet verbiedt ze. De Raad van Europa heeft nog duidelijk gesteld begin dit jaar dat vaccinaties niet verplicht konden zijn EN dat ALLE discriminatie ter zake verboden is. Macron veegt er zijn voeten aan en al de andere landen waar wets- en rechtsweigeraars regeren volgen, Alexander op kop.

Als men dan een diepgaand onderzoek doet, stelt men vast dat Alexander één van de lievelingetjes is van Klaus Schwab van het WEF, dat al onze experten zonder enige uitzondering ergens wel gebonden zijn aan de farmaceutische wereld en/of er belangen in hebben.

En die mensen gaan ons een schuldgevoel aanpraten, ons de les lezen en profiteren van het gecreëerde draagvlak bij Jan met de Pet om ons te polariseren, goed wetende dat diezelfde goedgelovige bevolking meestal geen knijt kent van wetgeving, laat staan internationaal recht en in diezelfde niet gevaccineerden een rem zien naar hun vrijheid. Gezondheidsoverwegingen enz…, dat kan hen gestolen worden, maar die vrijheid, die wortel die voor hun “ezelsbakkes” wordt gehouden, dat telt. Moeten zij later de gevolgen dragen op fysiek vlak of er aan doodgaan; dat is allemaal van geen tel. Zolang zij er maar van kunnen profiteren en al de rest is de “ver van mijn bed” show!!!

Weet ge wat Alexander, als ge zult geleerd hebben om uw land en uw volk te laten voorgaan op uw geslachtsdelen, dan zal ik van U een moraliserend vingertje aanvaarden. Tot dan, hou U gedeisd, respecteer de wetgeving en misschien (heel misschien!!) krijgt ge uw Italiaanse schone tussen de lakens.

“By the way” ik heb meer respect voor deze dame die tenminste eerlijk uitkomt voor wat zij is dan voor een arrogante en pedante zak en mooiprater!!


OOTI WAS LUIHEID 

HET OORKUSSEN VAN DE DUIVEL

Zo werd het me geleerd in de lagere school van het Sint-Amandusinsituut te Gent. Inmiddels is daar DOMHEID bijgekomen. Neem nu volgend persbericht:

Op het hof van beroep in Antwerpen is maandagochtend een verdachte poederbrief aangekomen. De brandweer en politie zijn aanwezig. “De brief is in veiligheid gebracht en de persoon die in contact is gekomen met de brief zitten in afzondering”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De rest van het gebouw werd voorlopig niet geëvacueerd.

Tot zover het persbericht. Het is moeilijk om aan te nemen  dat onze regeringen niet snappen dat ik gelijk had te stellen dat we naar een ontzettend ascoiale en gevaarlijke wereld evolueren. Ik publicerde mijn stelling in april vorig jaar toen psychologen en psychiaters in koor orakelden dat dankzij Corona de mensen socialer zouden worden! 

Sindsdien lezen we elke dag net het omgekeerde!

Ik weet niet of al onze veiligheidsdiensten, inclusief die van het koninklijk protocol en de staatsveiligheid zich ten volle realiseren dat niemand nog veilig op straat kan lopen. Ik voorspel dat het nog allemaal veel erger zal worden. Als het een troost mag wezen, dat onheil beperkt zich helemaal niet tot ons land!  Die moord op (bijvoorbeeld) De Vries is niet eens het topje van de ijsberg.

Read my lips: ''Steeds meer zullen individuen het recht in eigen handen nemen''.


PVENV & VRIJHEID

Er zijn in Vlaanderen - zij het steeds minder en minder - nog steeds dromers die menen dat ze kans maken om succesvol een nieuwe politieke partij op te starten. Nu ja, dromen en opstarten . . . dat zal nog wel lukken.

De laatste drie decennia heb ik wel achttien van hen persoonlijk ontmoet. Van Oostende tot Genk, van Dilbeek tot Turnhout. Dromen stoppen, grijns, nu eenmaal niet aan een gemeentegrens. 

Ooit - maar da's minstens zes jaar geleden - was er een bekende Limburger die mij in het chiekste restaurant van Genk tweemaal uitnodigde.

Ik vermoed dat hij achter het project van Michael Verstraeten zit, de advocaat uit Sint-Amandsberg die probeert een nieuwe politieke partij van de grond te sleuren. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de naam PVENV te gebruiken. Wat niet echt getuigt van enige creatieviteit bij meester Verstraeten. Nu ja, Michael heeft ook heel wat problemen om foutloos teksten in te tikken. Hij geeft dat zelfs toe in mails maar doet er verder niks aan. 

Ik ben benieuwd hoe weinig volk er op hun meeting zal aanwezig zijn volgende maand.  Hoe dan ook zullen de aanwezigen er een oudere versie aantreffen dan de foto die Michael Verstraeten op het internet toont.

A suivre . . . zou ik zeggen.


ALS ZELFS SERGE LIPSZYC ONZE MENING DEELT . . .!

Mijn vaste lezers weten dat ik er al lang zeker van ben dat in de hoogste regionen van o.a. ons leger sympathisanten zitten die de allochtonen uit ons land willen gooien. En het is niet enkel binnen onze krijgsmacht dat daar al een hele tijd een en ander los komt.

Hoeveel maal publiceerde ik reeds dat er in ons landje meerdere daden zullen worden gepleegd die het land in een grotere chaos zullen gooien dan die welke ontstond door Corona? 

Ik wil niet in dit land zijn als het allemaal zal beginnen losbarsten. Er zijn - zij het in een beperkt comité - weddenschappen lopende over wie/wat men eerst zal aanvallen. Tja . . .

Dat ook de heer SERGE LIPSZYC de mening is toegedaan die ik hier drie maanden terug ventileerde, is fijn om lezen. De man zei letterlijk - nota bene als topman van het Comité I - “Als Jürgen Conings Mustapha had geheten, zou het anders gelopen zijn”-

Geachte Serge, u heeft niet het minste benul van wat er komen zal!

 
BIJ LEVEN EN WELZIJN WENS IK JULLIE EEN 

CORONAVRIJE TOEKOMST TOE.

TOT VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021


blijf inmiddels maar - grijns - uit de buurt van steracteur ALEC BALDWIN
MIJMERINGEN VAN 05 OKTOBER 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: donderdag 21 oktober 2021


NEERGEDAALD UIT HET HOOGSTE HOF !

MEVROUW RIA MORTIER

EERSTE ADVOCAAT-GENERAAL HOF VAN CASSATIE

Sta mij toe, geachte lezer en even (door mij) gewaardeerde lezeres, dit item te beginnen met de fantastische quote van de heer voorzitter van de Vlaame Balies d.d. vrijdag 2 september 2021. Die dag orakelde de heer Peter Callens

"Een door moedwil, misverstand of nalatigheid slecht ingelichte pers, is een ernstig gevaar voor de rechtstaat''

 

'k Wil jullie die degelijke, (toch ergens ) fijn geromantiseerde, korte toespraak overigens niet ontzeggen. Klik gewoon effe op http://advocaat.be/nieuws/de-voorzitter-op-vrijdag/2021/een-door-moedwil-misverstand-of-nalatigheid-slech

Dat onze media steeds minder vaak juiste berichtgeving brengen, is een axioma als een koe! Daar dient ergo - anno 2021 - niet het minste bewijs meer te worden voor . . .  uitgevonden

Die me al langer dan vandaag volgt, realiseert zich ten volle dat het laatste woord in vorige paragraaf niet puur toeval is.

 


Die uitspraak van de heer voorzitter heeft - jammer maar helaas - ook niemendal te maken met het feit dat journalisten (die de naam 'journalist' nog waardig zijn!) niet zouden beschikken over de nodige kennis, en middelen, om de waarheid te achterhalen. Televisie- en radioverslaggevers, maar vooral de auteurs van krantenartiken, zijn verworden tot laffe slaafjes van mediabonzen die niet de minste interesse hebben in . . . de waarheid. De audiovisuele tijd dient, net als het papier dat van de rotatiepersen rolt, te worden (in)gevuld. Peu importe - sic! - of daar al eens een niet foute berichtgeving dient voor te worden gebruikt!

Arm Vlaame volk dat de grillen van Van Thillo, NV De Persgroep en Leysen dient te ondergaan! Waar is de tijd dat Rudi Moeraert, Luc Alloo en Chris Michel het aandurfden om onrecht aan te klagen in de media waarvoor ze werkten? Rudi,de meest levensgenietende pennenridder die tussen zijn vele kwinkslagen door harde waarheden durfde te brengen, vertrok op 1 mei 2020 op verdiend pensioen; Luc Alloo werd begijntje dat - enkel omdat zijn schoonpa bekende zanger Will Tura is - allerlei nikszeggende programma's brengen mag om  . . . de tijd te vullen. En, good old Chris Michel werd verkast naar Frankrijk vanwaar hij in zijn levensonderhoud kon voorzien door de hem - via een politieke partij toebeelde - internationale reportages. Er is - naar boven toe - geen enkele budgetgrens om 'stoute' Vlaamse journalisten de mond te snoeren. Met een familienaam als Michel mag zoiets overigens geen wonder lijken!

Probleemloos kan ik  nu overschakelen naar wat mevrouw Ria Mortier vanavond vertelde  bij Bart Schols in DE AFSPRAAK, het enige human-intrestprogramma die naam waardig bij de VRT, de enige Vlaamse televisiezender die nog zulk programma uitzendt! Of zijn er lezeressen en lezers die zo dom zijn om de (pure) showprogramma's zoals Luc Alloo, Axel Daeseleire, de Pfaffs of de Planckaerts te betitelen als progamma's van Algemeen Nut? Mijn  lezers hebben meer intellect, geloof me vrij!

     ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''

Straffe taal, geachte mevrouw Mortier, eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, het Hof van Cassatie die u orakelde bij Bart! 

Eerlijk, ik vloog bijna uit mijn sofa toen ik een zo hoog geplaatste van ons HOOGSTE Hof bij Bart (Schols) in een van de drie stoelen zag zitten. Voor alle zekerheid - ben al niet meer zo jong - duwde ik onmiddellijk op de opnameknop want de nederdaling van zulk een hoge magistrate was . . . du jamais vu! Tenminste als ik - heel effe - het optreden vergeet van de edele ridder Jean de Codt die, op een franstalige televisiezender stelde ''Het uiten van intenties is niet strafbaar''. Jammer dat de betreurde korporaal Jürgen Conings dit niet wist. 

Had hij nu gezegd 'Ik heb de intentie om Marc VAn Ranst te doden' i.p.v, 'Ik ga Marc Van Ranst vermoorden' dan was hij heel waarschijnlijk nog in leven. Nu ja, elk nadeel heeft zijn voordeel! Door de heisa rond de heer Conings werd bewezen hoe armzalig van geest de absolute top van ons leger is. Ook het afbranden van een heel bos of de niet deelname van onze marine - vorige week aan een internationaal treffen - bewezen enkel dat ook binnen het leger enkel maar oerdomme toplui zitten verankerd die niet eens de connecties kennen tussen de (o.a. Russische) maffia en de  elite van ons leger! En ja, ook binnen het leger zijn het de politieke partijen die de toplui aanduiden! This is . . . Belgium!

Maar ik wijk weer effe af. Sorry daarvoor,. Is een 'ziekte' die ik heel vermoedelijk niet meer zal afleren!

Uiteraard zweeg de eerste advocaat-generaal van ons HOOGSTE Hof in alle talen over de dossiers Nr.P.2014.1220.N en Nr.P.20.0661.N. Ik wil haar - ben een heuse Gentenaar! - in deze nog het voordeel van de twijfel (maar vooral van mijn naïeviteit) schenken en denken dat zij niet op de hoogte was/is van het bestaan van beide dossiers. Dan durf ik haar echt aanbevelen de OPEN BRIEF te lezen aan de procureurs-generaal van dit land die verscheen als eerste item in de editie van 21 september 2021. Zelfs een uk van amper acht jaar kan - door naar beneden te scrollen - die tekst terug vinden.

Het ongelooflijke verhaal waarbij uw Parket, i.s.m. het Cassatiehof iets ongeloofwaardigs realiseerde, met name een burger tweemaal veroordelen in eenzelfde zaak en door dezelfde raadsheren! Geloof me vrij, een unicum! Ik kreeg dus zowel op 13.10.2015 als op  8 september 2020 een Arrest dat me dubbel strafte. In heel de wereld, ergo ook binnen Europa een unicum! En ja, geachte mevrouw Mortier, ik weet heus wel dat uw Hof enkel nagaat of er procedurefouten werden gemaakt door lagere Hoven.

U pretendeerde vanavond dat ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''. Nou nou, beste mevrouw. U bent al veertien jaar advocaat-generaal bij ons Hoogste Hof en al twee jaar eerste advocaat-generaal! We gaan - als Gentenaars onder elkaar - mekaar toch geen Liesbeth noemen, hoop ik. Het zijn niet de media die onjuiste en criminele vonnissen vellen of ervoor zorgen dat gegevens uit pas geopende dossiers in de media te vernemen zijn. Laat staan dat het de media waren die de heer procureur-generaal Patrick DuInslaeger en raadsheren Van Volsem Filip, Bloch Alain, Berneman Sidney, Francis Erwin en Hoet Peter deden beslissen om - overigens heel bewust en nota bene BENDEVORMEND - schriftvervalsing te doen plegen teneinde zeker te zijn dat ik op de zitting van het Cassatiehof d..d. 13.10.2015 niet kon aanwezig zijn'. 

Laat me u iets vertellen, iets uit een tamelijk ver verleden, zeg gerust een halve eeuw terug.

Het was de tijd dat er nog geen sprake was van het internet of de sociale mediasites. Het was vooral de tijd dat journalisten hard dienden te werken om tijdig hun artikelen te bezorgen aan de redactie die het dan klaar stoomde voor de drukpersen.

Elke agent, elke ambulancier wist dat er geld te verdienen was als ze er voor zorgden dat een 'bevriend' journalist snel - en liefst exclusief - werd op de hoogte gebracht van een ongeval of een misdrijf. Dat ging van honderd frank tot duizend frank, cash in het handje en overhandigd door de journalist aan de ambulancier of politieman die hem die informatie bezorgde. De laatste veertig jaar zijn die bedragen uiteraard verhoogd. Daarenboven werd de frank veranderd in de euro! Maar veel erger is dat die laatste vier decennia er binnen onze magistratenwereld medewerkers zouden zijn die de bereidheid zouden hebbem om tot 500 euro cash te ontvangen om  . . . gegevens uit pas geopende dossiers zomaar bekend te maken aan de mediamedewerkers! Ik heb daar geen bewijs van maar ik geloof dat ten volle want zeg nu zelf, welke magistraat riskeert een goed betaalde job als zij/hij daar niet wordt voor vergoed?

Salut mein ratje, als dat waar zou zijn! Nietwaar, mevrouw Mortier? 

U had het over de realiteit dat Justitie in dit kakkerlakkenlandje een complex gegeven is. Ik onderschrijf dat evenzeer. Moedig van u dat u dit durfde te stellen. Daar zit evenzeer een kreet van onmacht in die ik best erkennen wil. Onze Justitie dat is nu eenmaal een insitituut waar de slangentsaar van Opus Dei en de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij doorlopend strijden om de absolute macht. In een poel die steeds smeriger wordt, is dat verre van een open gevecht! 

Dat onze Justitie - zoals u stelde - een piramidestructuur kent, ligt feiteliijk aan de oorzaak van het falen van die . . . Justitie!

Mevrouw de eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, u had het ook over het vertrouwen van de burger in uw Justitie. Dageijks spreek ik burgers aan die al dan niet deze site lezen. Ruim 25 % van mijn lezers dragen de toga die ooit respect afstraalde, die van een advocaat of die van een magistraat.  Ik doe bij die aangesprokenen telkens een of andere enquete. Op 3,5 jaar voerde ik over het vertrouwen in onze Justitie 487 enquetes uit. 16 (zestien!) van hen hadden nog vertrouwen in onze Justitie. Geef toe, dat is een superdikke buis, nog niet eens 4 %!  Voor alle duidelijheid. daar zat geen enkele togadrager tussen.

Nog veel erger dan het gemis aan vertrouwen bij de gewone burger is het gebrek aan vertrouwen van advocaten in onze Justitie. Maar ook daar leest u meer over in die OPEN BRIEF! Als ik naar een aflevering kijk van DE RECHTBANK ANNO 2021 dan bewonder ik die rechters allemaal. Vooral de politierechter uit Verviers en die vrederechter uit Elsene (Jo Vanbelle) brengen een menselijk beeld over onze huidige magistraten.  Het is een (kleine) stap in het opkrikken van het vertrouwen in de rechtbank maar de weg is echt - - - heel erg lang!

Ik verzoek u de moeite te doen om die OPEN BRIEF te lezen. Mijn geloof in onze Justitie - en al zeker in ons HOOGSTE Hof - is lager dan het Contadorpercentge van 0,000.000.005. In mijn boek 'De linke leugens van fortis-ASLK' publiceerde ik dat er in de fruitkorf van de magistratuur meer gezond dan rot magsitratenfruit ligt. Op heden zou ik liegen als ik zoiets zou schrijven. 

Na het herbekijken van de uitzending van vanavond ben ik overtuigd dat u wellicht de juiste persoon zou kunnen zijn om de reputatie/het imago van onze zwaar gebuisde Justitie drastig te verbeteren. Mijn gevoel zegt echter dat ook u maar het onmondig slaafje bent van de slangentsaar van Opus Dei en/of de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij waardoor er niks zal veranderen binnen de criminele machtshebbers van onze Justitie.


VOETBAL EEN FEEST

ALTHANS VOOR DE FOEFELAARS 

In volgende editie breng ik een uitgebreid item over het gefoefel binnen onze voetbalwereld. 

Of hoe noemen jullie een voetbalcub in eerste nationale die tweemaal dezelfde zitplaats verkoopt tijdens eenzelfde match?

Geniet inmiddels maar verder over de zaak  van spijtoptant en makelaar Dejan Veljkovic die u kan lezen middels 

 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211004_97018434

Dat onze Belgische voetballers - die, begrijpe wie kan, nog steeds de nummer één zijn in de FIFA-ranking - donderdagavond niet zullen winnen tegen Frankrijk, voorspel ik nu reeds. Maar . . .  ze zullen blijven nummer één staan!DE POLITIE, UW BESCHERMER !

NOU, NIET ALTIJD HOOR ! 

DIt trimester breng ik het verhaal van een politiezone in West-Vlaanderen dat nogal een huiveringwekkende werkwijze mag worden toebedeeld. En dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Of hoe denk jij, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, over twee gewapende politieagenten die - na een terechte oproep midden in de nacht - ruim tien minuten op straat staan te wachten terwijl een senior wordt bedreigd door een criminele, psychiatrische patiënt waarvan die politiedienst - uit ervaring - heel goed wist dat de man gewelddadig was? Die twee politie-inspecteurs hadden nochtans de hele tijd de sleutel van de voordeur zodat ze het gebouw - denoods met getrokken revolver - konden betreden! Toen - dik tien minuten later - een tweede wagen was gearriveerd met twee 'steviger' in hun vel zittende' collega's, stormden ze alle vier de trap op, gevolgd door twee brandweerlui.

De moeder van die criminele gek had vijf jaar terug een appartement gekocht om er haar zoon - die minstens tweemaal per etmaal diende te worden bezocht en behandeld door medisch personeel - in weg te bergen zodat zij geen gevaar kon oplopen bij haar thuis in de Diksmuidse Heerweg te Brugge. Ik breng dit trimester dit verhaal, inclusief namen, adressen, zowel van die familie als van de twee burgemeesters en de korpschef waar toch wel een en ander kan over in vraag worden gesteld.

Vraag is uiteraard hoe het komt dat een gevaarlijke gek, DIE TWEEMAAL PER DAG VERZORGING NODIG HEEFT,  zomaar kan gaan wonen in een appartemetsgebouw? Ligt de verantwoordelijkheid desbetreffend bij Justitie, de psychiaters of gewoon de familie?

Heb nog een heel pak weken nodig maar dit - waar gebeurd vehaal - komt eraan. Het handelt over een interventie in de nacht van 24 op 25 augustus en de behandeling door het lokale politiekorps en burgemeesters.

Politie . . . ik sta al 36 jaar achter de flikken. Van onze agenten moeten ze echt afblijven, maar ik realiseer mij dat er blijkbaar heel wat angsthazen tussen zitten. 

Of . . .  was/is hier heel wat anders aan de hand? Ik zoek het uit.


DE 4 TORRE

BIJ SANDRA EN FREDERICK

'k Weet niet meer waarom ik op den Opex in Oostende zijn moest. Tja, zal wel aan mijne leeftijd liggen dat ik steeds meer vergeet.

Sind een zestal weken zit ik op woensdag- en zaterdagochtend mijn krant te lezen in de kroeg van (niet onknappe en steeds vriendelijke) Sandra en Fréderick genaamd de 4 TORRE. 

Anno 2021 zijn er heel veel cafeetjes die de aankoop  van een of meerdere kranten ten behoeve van hun klanten stop hebben gezet. Corona ligt daar aan de basis van. Dat ze door die stopzetting een pak klanten verliezen, is normaal.

Ik ben dan ook blij dat ik in de 4 Torre die krant wel terug vind. Ook de KRANT VAN WEST-VLAANDEREN ligt er wekelijks beschikbaar. En het zijn er klanten die andere mensen met rust laten. Waar vind je dat nog?

Elke woensdag en zaterdag, zo tussen 10.30 en 12.00 uur vind je me dus in de 4 Torre waar de prijzen van de consumpties echt heel redelijk zijn. Een koffie voor twee euro en een 33 cl Jupiler voor 2.20 euro.