't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 

MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 30 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

                                                                                                                                   

 

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET!

Uiteraard is de hele problematiek rond Covid-19 een vreselijk, angstaanjagend wereldprobleem. Het enige wat ik kan doen is mijn gemeende MIJMERING blijvend herhalen waarin ik stel dat het mijn innigste verlangen is dat morgen dat beest effectief bij het nekvel wordt gegrepen en men het de keel heeft omgewrongen. Ik schrijf er dan ook deze week veelvuldig over.

Dat de media vorige week publiceerden dat men dat virus bij het nekvel had, was niet alleen onjuist. Het was een schande dat men de bevolking valse hoop door de strot duwde! Nu ja, onze gazetten moeten gevuld worden en momenteel laat men elkeen aan het woord, of die nu waarheden en feiten verkondigt of zomaar van alles lult . . . dat is niet eens relevant. Morgen komt dan wel een ander aan bod die net het omgekeerde lullen mag!

Hoe zeer het ook pijn doet om mensen besmet te zien raken, en hoeveel erger ik het vind dat eender wie op deze Aardbol er aan overlijdt, sta me toe om – nota bene als inwoner van de stad Oostende die letterlijk op een boogscheut van het voetbalveld van KVO woont  – niet voorbij te gaan aan de realiteit dat ons ‘weireldploegske’ failliet aan het gaan is.

Ik richt mij dan ook rechtstreeks naar de heer Marc Coucke. Dat sommigen - om die reden - weer een van hun wijsvingers ter hoogte van hun voorhoofd zullen brengen, laat mij Siberisch koud. Ik denk dan maar aan die tekst die de chef voetbal van Het Laatste Nieuws mij mailde vorig jaar. Het stak een hart onder de riem maar loste de problematiek die de bestuursleden van NV De Persgroep en de familie Van Thillo hebben dienaangaand geenszins op.

Ik heb maanden aan een stuk aangemaand om voorzichtig te zijn en niet te roepen alsof de mosselen van de Amerikaanse mediagroep APMG reeds op de Oostendse luchthaven waren geland. Ik gaf, als enige in de Vlaamse mediawereld, duidelijk aan dat ik geen sikkepit geloofde in dat cowboyverhaal.

Even terloops: we moeten stoppen met mensen te pamperen terwijl we hen de waarheid niet durven in het gezicht te smijten. Voorzitter Frank Dierckens van KVO heeft 4.000 supporters maanden aan het lijntje gehouden . . . Hij heeft KVO – puur omdat hij zelf de grote baas wou blijven spelen! - de 5.500.000 euro ontzegd die de Amerikaan David Blitzer twee maanden terug nog op tafel wou leggen. Op heden heeft Blitzer, die ook niet van gisteren is, dat bod verlaagt tot 1.000.000 euro. De interesse van Blitzer was niet onlogisch. De man is ook co-eigenaar van het Engelse Crystal Palace.

Dat inmiddels in de media verscheen dat Dierckens juridisch nog wat problemen schijnt te hebben met zijn eigen bedrijf, zal de Amerikaan niet ontgaan zijn. Wellicht tijd om uw ontslag in te dienen als voorzitter van KVO, meneer Dierckens.

Waarom zou zulke buitenlandse groep dergelijk immens bedrag investeren in een ploeg die al maanden sportief aan het verdrinken was en waar de schulden ontelbaar leken te zijn? Het was voor hen een ver-van-mijn-bed-gebeuren en dat is het uiteindelijk ook gebleken. Men heeft onze supporters in hart en nieren blaaskes wijs gemaakt tegen 800 kilometer per uur! Dat is de gemiddelde snelheid van de vliegtuigen die opstijgen van op onze Oostendse internationale luchthaven!

Dat de media daar hun natuurlijke rol in hebben gespeeld zonder aan te geven dat dit een mogelijke luchtbel was, valt te betreuren maar het is niet anders! De tijd dat journalisten (die naam waardig) eerst op onderzoek gingen en feiten controleerden vooraleer iets te publiceren ligt al (heel) lang achter ons. Sinds Pol Deltour zijjn ziel – en de onderzoeksdrang van journalisten – verkocht aan Christian Van Thillo werd de post onderzoeksjournalistiek, langzaam maar zeker, van de kostenstaat gevoerd. De drie (geen dertig want Deltour zorgde enkel voor een levenslang postje voor zichzelf) zilverlingen stak hij in zijn eigen zak.

Maar laat mij terugkeren naar ons ‘weireldploegske’. 

Marc, wij hebben elkander tweemaal ontmoet. De eerste keer, op een zondag, in het najaar van 2001 in de feesttempel te Beervelde waar duizenden aanwezigen waren en de beste danseressen en dansers van de Benelux de ziel uit hun lijf swingden. Yes sir, they could boogie . . . the whole night long!

De tweede keer, een aantal jaren later, in het bekendste café rechtover het Gentse stadhuis waar u met uw verkopers een after-meetingparty beleefde. Ik gun elkeen het allerbeste en wens niemand – zelfs niet die klootzakken die veertig jaar terug mijn leven verwoestten – een Coronadood toe.

Je bent stinkend rijk. En dat heb je verdiend en is jou ten zeerste gegund. Maar wil jij nu echt herinnerd worden als de klootzak (sorry voor het voorgaande woord) die eerst een ‘weireldploegske’  neerpootte en het dan failliet liet gaan? Zo inslecht is toch niemand!?

Mensen, ze blijven toch niet hun hele leven dezelfden? Een plotse opstoot van liefdadigheid zal ook jouw zakenhartje verwarmen.

Ik schrijf hier – met ontzettend veel angst want ik wil jou niet tegen de borst stoten – ook dat, als je eens diep in het boekhoudkundig gedeelte van je hart kijkt, je ook wel beseft dat je jouw ‘weireldploegske’ waar jij je kon uitleven en de Polonaise leidde, op een fraaiere wijze kon hebben verlaten.

Doe nu eens een geste die heel Oostende terug dat schitterende beeld over jou bezorgt van toen je hier KVO overnam. Gaan jij, je vrouw, jullie kinderen ooit één stutte minder eten als je nu die schuld van KVO kwijtscheden zou en als je die huur van honderdduizend euro per maand verandert in honderdduizend euro per trimester’. Door die huur blijf je hier verder leven. We moeten, en alvast in dit land, nooit zeggen never again. Want hoeveel geld je ook bezitten mag, ik blijf er van overtuigd dat Marc Coucke duizend keer beter past als voorzitter van KVO dan als voorzitter van Anderlecht. Verkoop die dikkenekkenploeg aan Vincent Kompany en kom hier de Polonaise maar weer dansen. Hier waar een volkse jongen zich nog thuis kan voelen. Hoeveel ellende heeft heel die deal mt Anderlecht jou nu al gekost? En dan heb ik het hier helemaal niet over die 75, 80 of 90 miljoen euro voor de overname . . .

Jij bent de enige die dit KVO nog redden kan nu de Amerikanen hun interesse in jouw (ooit) ‘weireldploegske’  hebben verloren.

Marc, ik heb volgende zin nooit gebruikt in mijn veertigjarige strijd tegen antagonisten die mijn leven hebben verwoest maar nu ga ik dat toch eens doen, zie:

Vergeet nooit, geachte heer Marc Coucke, dat

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET!

Een mensenleven, het kan snel verkeren! Geloof me vrij. Ik ben daar al 14.580 dagen het nog levend, loslopend bewijs van.

Ik wil zelfs tot in Durbuy treinen om jou de voordelen van zulk een goede daad toe te lichten. Bellen kan altijd van 6 tot 22 uur uur op nummer 0468/57.08.29.

Tot slot: heel wat Oostendenaars, al dan niet aangespoelden, maar evenzeer veel tweede verblijvers, verwijten het huidige stadsbestuur niks te doen om KVO te redden. Laat mij jullie eerst bevestigen dat – op een handvol na – alle Oostendse schepenen en gemeenteraadsleden liever de hielen dan de hakken van mijn schoenen zien. Dat is hun democratisch recht. Het is vooral de reactie van mensen die niet menselijk, niet logisch of niet eerlijk kunnen redeneren.

In deze KVO-affaire sta ik echter achter de beslissing van de coalitie. 72.000 mensen kunnen niet worden verplicht te betalen voor het enthousiasme van 4.000 supporters waarvan dan nog een derde niet in Oostende woonachtig is.

En nu, ander onderwerp, ander item!

 

DE IMMOMARKT STUIKT INEEN !

Onroerend goed, door de eeuwen heen is het een constante gebleven. Een constante die  inhield dat investeren in bakstenen, van welke aard ook, de kopers beloonden voor hun geduldig opbouwen van een patrimonium. En ja, er waren periodes waarbij die opbouw niet viel te bespeuren maar geen enkel onroerend goed dat in 1960 honderdduizend Belgische frank waard was, is nu – zestig jaar later – minder dan honderdduizend euro ofte vier miljoen oude Belgische franken waard. De meeste zijn nu zelfs tweehonderdduizend of meer euro’s waard. Voor hen die een beetje kunnen hoofdrekenen is het duidelijk dat op zestig jaar tijd hun onroerend goed minstens veertig/tachtig maal in waarde is verhoogd!

Sta mij toe eventjes te vergelijken met de prijs van een brood anno 1950 en nu. Of van de netto-wedde van een arbeider vijftien jaar na de oorlog en heden. Wedden dat geen enkele arbeider op heden geen veertig, laat staan tachtig keer netto verdient dan toen?

In 1960 gaf mijne pa elke zaterdag zijn wekelijks loonzakje af aan moeder de vrouw die het geld beheerde. Daar zat, afhankelijk van het feit of hij nachten had gedaan, zo’n 2.800 tot bijna 3.000 Bef in. Zeg maar pakweg driehonderd euro per maand. Als iemand van mijn zeer gewaardeerde lezeressen en lezers een arbeider kent die nu veertig maal driehonderd euro per maand verdient, dan mag die mij een mailtje zenden (roger@stropken.be). Zelfs zij die op de booreilanden werkem en heel goed hun boterham verdienen, komen niet eens aan vijfentwintig maal dat bedrag van toen!

Deze maand voerde ik een aantal gesprekken met immomakelaars. Uiteraard spraken die me aan omdat Covid-19 elkeen angst aanjaagt. De immomakelaars nijpen ze serieus en niet enkel vanwege die pandemie!

Het is een beroep waar er veel te veel kantoren van zijn in dit land. Een beroep dat – ondanks het bestaan van een overkoepelende organisatie – nog steeds niet optimaal werkt en waar er nog heel wat foefelaars en andere oplichters hun geld ‘verdienen’!

Ik orakel al jaren dat men het systeem mag invoeren waarbij makelaars de verkopers van een eigendom niet langer als oerdomme slachtoffers beschouwen die wachten om gepluimd te worden.

Wat wil ik nu feitelijk (al jaren) duidelijk maken?

Wie eigenaar is van een onroerend goed dat hij wenst te verkopen, probeert het meestal eerst zelf. De tijd dat kopers – overigens totaal abusievelijk - dachten dat het de eigenaar is die de commissie betaalt (van de makelaar) is al een tijdje voorbij hoor! Als een makelaar 6,05% vraagt voor zijn bemiddeling van een pand van pakweg 250.000 euro dan vangt die 15.125 euro. Daar zit weliswaar 21 % btw bij maar dat is best een fors bedrag. En 250.000 euro is zowat de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Vlaanderen.

En neen, het is niet de koper die dat bedrag betaalt. Het is de verkoper. Veronderstel heel even dat de koper zijn eigendom van 250.000 euro rechtstreeks verkoopt voor de prijs van 234.875 euro. Dan ontvangt die verkoper precies evenveel als indien hij het verkoopt middels die makelaar. Het is dus sowieso de koper die het kind van een – overigens veel te dure – rekening is.

Ik stel al jaren voor dat makelaars maximum drie procent van de verkoopprijs zouden krijgen, en dit inclusief btw. Helaas . . . !

Evenzeer mag worden gestopt met die contracten van minstens zes maanden. Als een makelaar een huis inschat dan wordt hij verondersteld de lokale marktwaarde te kennen. Indien dat niet het geval is, waarom kreeg die man dan het getuigschrift van het BIV? Er zijn veel te weinig makelaars die de eigenaars van een te verkopen pand een correcte (lees: niet fel overdreven) prijs voorspiegelen. Ze doen dat uitsluitend om de opdracht binnen te halen! Diezelfde makelaars komen dan zes weken later bij de verkoper en zegt dat de prijs veel te hoog is. Ze vergaten gemakshalve dat zij zelf die prijs de hoogte injoegen om met de verkoper een bemiddelingsovereenkomst te kunnen tekenen.

In de toekomst zouden makelaars 1 % van de door hen geraamde verkoopprijs van een onroerend goed moeten betalen aan de eigenaar indien die makelaar er niet in slaagt om binnen de zes maanden een verkoopovereenkomst te hebben gerealiseerd. Waarna die overeenkomst uiteraard stante pede wordt ontbonden. Het zal dan rap gedaan zijn met makelaars die een pand twintig of meer procent (van de waarde op dat moment) inschatten.

Zelfs – sta mij toe nu heel even te verwijzen naar de fantastische tekst van mijn uniek cafémeubel in het eerste item van vorige week – als de eigenaars in Oostende jaarlijks  een tweede verblijftaks van duizend euro per eigendom moeten ophoesten, dan nog is het aanschaffen er van een wijze beslissing. Onroerend goed zal – op lange termijn steeds de juiste en beste belegging zijn. Vraag het maar aan ‘mijn’ knappe Gentse (Santa) Lucia, aan mijn cafémeubel of aan advocaat Walter Van Steenbrugge, socialist en partner van een ‘snelle’ en blijkbaar steeds hete Malheurdrinkende madam. Nu ja, ook den Walter drinkt Malheur.  Maar zo zijn er dus nog 7.997 mensen slimme mensen met een tweede verblijf in de koningin der badsteden.

Ik doe wel dagelijks een of andere boodschap, al was het maar om de sleur van het huidige thuis zitten te doorbreken. Ik moet ‘beroepshalve’ ook op het internet kunnen. Iets wat niet makkelijk is heden ten dage. Gelukkig krijg ik heel wat tips. Zo zat ik elf dagen op de luchthaven van Oostende maar sinds woensdagochtend is die afgesloten. De gaanderijen op de Oostendse dijk helpen ook maar het is daar verdomd bitter koud.  Waar is de tijd dat de bib en de dientencentra open waren en ik er kon internetten?

Ik passeer met de kusttram langs de gebouwen die, zowel links als rechts ter hoogte van de renbaan, inmiddels (bijna) volledig ter ziele zijn gegaan omdat daar nieuwbouw zal worden neergepoot. Dat worden twee serieuze projecten maar dat wordt de bouwput aan het Oostendse station evenzeer. Daar komt de SKY TOWER. Alvast de naam van het project vertoont enige gelijkenis met de projectontwikkelaar er van. Beide zijn . . . GROOT.

Uiteraard ben ik madame Soleil niet maar ik vrees dat – eens die Covid-19-ellende na de zomer definitief zal verdwenen zijn – mensen niet direct zullen staan springen om een tweede verblijf te kopen aan zee. Niet dat ze het geld plots niet meer zouden hebben! Integendeel! Zolang dat Coronavirus ons aan de klap houdt, zolang kan er gen geld verteerd worden. De mensen zitten momenteel op hun geld. Geen pintje, laat staan (ggrrrr) een Donkere Leffe meer drinken in de Oostendse Langestraat. Geen ijsje meer in ’t Viooltje. Geen ontbijt meer bij Tristan in de McDonald’s op de Torhoutsesteenweg. Voor de meer gegoeden geen ski- of andere reis en geen weekenduitstapjes waarbij de Belgische staat alvast de belasting op de benzine incasseert. Er is sinds WO II nooit een langere periode geweest dat mensen zo weinig geld uitgaven!

Ik begrijp dus ten volle dat mensen - die vóór deze gezondheidscrisis van plan waren om iets te kopen aan de kust - nu hun geld zullen laten waar het ligt, zijnde ofwel onder hun gat ofwel bij een bank. Waardoor ik problemen verwacht bij bouwheren allerlei. Problemen die zullen leiden tot het moment dat die bouwheren hun niet echt lage prijzen naar beneden zullen (moeten) halen.

Maar samen met veel onroerend goedmakelaars voorzie ik dat de prijzen van oudere woningen ook zullen zakken. En dan zijn er koopjes te doen bij mensen die hun goed al eind vorig jaar te koop stelden en nu, door die Corona-affaire, geen koper vinden.

Sinds een aantal jaren bestaat in ons land overigens www.biddit.be, een schitterend idee om je pand te verkopen/kopen middels het internet. Daar zijn de laatste drie weken heel wat verkopen uitgesteld want niemand koopt een huis of appartement zonder het toch minstens eenmaal te hebben bezocht! Voor de immomakelaars wordt www.biddit.be overigens een heuse doodgraver.

Onroerend goedmakelaar, geloof me vrij, een beroep zonder toekomst!

Zoals ik zei . . . ik ben geen Madam SOLEIL maar verwijt me achteraf maar niet dat ik (alweer!?) eens gelijk had en jullie niet luisterden.

Evenwel, over vijf jaar is die hele Corona-ellende vergeten en stijgen de prijzen van het onroerend goed opnieuw. Wie weet is over zestig jaar dat appartement dat nu 300.000 euro kost dan geen 24.000.000 euro waard.

Maar dan, dan ben ik al lang dood en vergeten . . .

 

BIOCURA 300

Het wordt steeds moeilijker om iets nieuws te bedenken, om iets nieuws uit te vinden. Edoch, ik ontdekte dit jaar iets ongelooflijk, keineig wijs!

Ik ben een groot verbruiker van wattenstaafjes ofte oorstokjes. Heeft niks te maken met Covid-19, verre van zelfs.

En ja, ik kocht die al decennia in den Aldi. Waar elders zou ik dat kopen? Ik kocht die altijd per twee of drie doosjes en was dan op mijn gemak voor een trimester. Die zaten per 200 stuks in een plastic-doosje.

Hoeveel maal ik mij op die doosjes heb kwaad gemaakt, is – zelfs bij benadering – niet in te schatten. Ik ben (en dat is hier – grijns - nogal eufemistisch uitgedrukt) nogal een slordigaard. Zowat elk jaar viel er wel een vijftal maal zo een doosje om en patat, daar lagen dan mijn oorstaafjes. Gggrrrr . . .

Maar nu hebben ze bij mijne Aldi (aan het Oostendse stadhuis) iets keineig wijs. In plaats van die stomme (oh, wat heb ik mij daar toch in opgejaagd!) plastic doosjes hebben ze nu kartonnen doosjes. In plaats van 200 zitten er 300 wattenstaafjes in.

Ik hoor jullie al denken “So what!? Driehonderd i.p.v. tweehonderd: Dat zijn er honderd meer. Zal dan ook wel 50 % meer kosten zeker?”

Tja, hoeveel die plastic doosjes vroeger kostten weet ik niet meer. En ik kan (grijns, binnenpretje) moeilijk naar de Keerstraat in Erpe-Mere bellen om dat te vragen. Wat ik wel weet is dat die kartonnen doosjes fantastisch goed zelfafsluitend zijn. Je klapt het doosje dicht en het zit echt . . . dicht, zeg maar zo goed als muurvast!

Je moet dat echt eens kopen, al was het maar om te zien. En voor 89 eurocent kan je – grijns – 600 maal in je oren koteren. Of je daarmee alle gelul dat over Covid-19 wordt verspreid kan verwijderen, is zeer de vraag. 

BIJGEVOEGD OP DINSDAGAVOND 31 MAART: IEMND VERTELEDE MIJ DAT DIE biocare 300 SLECHTS  85 i.p.v. zou kosten. Ik wou dat checken in mijne Aldi aan het stadhuis maar de deur was dicht en ik diende rond te gaan tot in de Amsterdamstraat.

Ik zal dat dus morgen checken in een andere Aldi.


GERARD VAN NOTEN

OFTE

MIJN BEWONDERENSWAARDIGE FACEBOOKWRITER

Er waren al een aantal lezers die me vroegen of er een haar tussen de boter van Gerard en mij zat. Niks is minder waar maar soms hebben mensen ook nog andere dingen te doen waardoor men van hen niks leest op facebook of hier. Donderdag 26 maart las ik echter dit:

Gerard Van Noten

26 maart om 18:02 · 

"Bij den duvel te biechten gaan", dat is nu exact wat hier gaat gebeuren. Laat ik het eens hebben over "Knack": Links getint tot en met, voorstander van diepgaande censuur en verspreider van de "good news show" en de "enige waarheid".

Hoofdredacteur Bert Bultinck, aartsleugenaar eerste klasse en natuurlijk onze alomtegenwoordige fanatieke extremistische en psychotische Dirk Druiloor (Draulans). Die bende gaat ons dus eventjes moeten wijzen op het feit of het nieuws dat op Facebook verschijnt correct is of niet en of enige andere publicatie door de mazen van de pococratische filters kunnen. De Belgische Grondwet in deze en het EVRM?? Niet ter zake doende! "Factchekking", helemaal niet, maar eerder gedachtepolitie, Inquisitie, dus "Torquemada" op zijn best.


Is er "Fake News" op internet? Met hopen, maar niet meer dan op de geijkte Stasi-kanalen, door de Staat en het Europese "establishment" open en bloot aan de massa doorgespeeld.
Wat is nu feitelijk het verschil tussen het "fake news" van het internet en het "fake news" van onze "Mainstream Media"?


Vrij eenvoudig: meestal zit het internet "fake news" vol zever van onder tot boven, daar waar het "fake news" van de Staatsapparatuur, opgebouwd is uit een stevige kern waarheid omringd door kilotonnen zever, zodanig dat wij bij het lezen van dat stukje "waarheidstaart" alles opvreten tot en met de kruimeltjes, met het idee dat wij nu eindelijk de waarheid kennen.


Vergis U niet; "Knack" is de gedoodverfde kampioen van de verspreiding van leugens, maar op de voet gevolgd door HLN, Het Nieuwsblad, De Morgen, HBVL, en andere eerbiedwaardige gifspuiers en lobotomiserende dagbladen en publicaties.


Maak Uw eigen opinie, geloof niet alles en neem aan dat - vanwaar het ook komt - ALLES misleidende prul kan zijn. Stel U vooral de vraag, "WIE wint er iets bij". Is het antwoord "niemand", dan is de kans groot dat het de waarheid is. Is het antwoord: die en/of die winnen er bij en het is al dan niet paniekzaaierij, dan hebt ge al een correct antwoord en weet ge +/- wat de waarheid is en of er al dan niet een waarheid verdoezeld wordt.


Een aandachtige lezer weet meestal al meteen de listige praktijken te herkennen.
Laat U dus niet vangen door de aartsleugenaars van het staatsapparaat EN goede lectuur.

 

 

OORKONDE VAN DE STAD OOSTENDE

Op de Nieuwpoortsesteenweg nummer 18 in Oostende ontdekte ik iets moois. Een A4-tje met de handgeschreven tekst van de mij totaal onbekende Saskia.

In dat tekstje viel mij het volgende op: “Enkel in het weekend sluiten maar open blijven tijdens de week, lijkt mij niet erg logisch”.

Uiteraard is dat compleet van de pot gerukt om handelszaken wel open te laten tijdens de week maar hen te verplichten te sluiten tijdens het weekend. Maar ja, beste Saskia, politici zijn er niet om logisch te denken!

Op dat adres bevindt zich HAIR STUDIO LA PERLOUSE. Van mij mag de stad Oostende een oorkonde uitreiken aan Saskia. Of het schepencollege mijn logica zal volgen, is echter een zeer twijfelachtige vraag.

 

BAKKERIJ DE CRAEMER

Het zal bijna twee jaar geleden zijn dat ik voor de eerste maal binnenstapte bij bakker De Craemer op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Distellaan, schuinover rust- en verzorgingstehuis de Plataan.

Op heden ga ik er nog regelmatig boterkoeken of brood halen. Aan de kassa staat (correctie: stond) steeds een glazen potje met snoepjes en deze sneukelmuil nam er wel steeds eentje.

Door – en dat is begrijpelijk – de Coronacrisis liggen die snoepjes er niet meer. Wat er aan de ingang wel staat is een fles gel om je handen te desinfecteren.

Ik vind dat een fijne geste van die bakker en maak daar dus telkens gebruik van. Is heel waarschijnlijk maar een kleine hulp in de strijd tegen Covid-19 maar alle kleine beetjes maken één groot geheel.

Waarom truttemie Maggie ( ik bedoel De Block) zoiets niet verplicht in alle winkels die open zijn, zou zeer de vraag kunnen zijn geweest.

Overigens . . . dat bruin brood dat ik vorige week uitprobeerde, smaakte heel lekker. Ik kom deze week om eenzelfde brood.

 

ONZE POLITIE WAAKT

Tot vorig weekend kon ik – tot mijn afgrijzen – vaststellen dat alcohol- en drugsverslaafden het Coronaprobleem openlijk weglachten. Ze liepen in groepjes van vier tot zes, gearmd, elkaar kussend, door de belangrijkste straten van Oostende.

Sinds dinsdag stel ik vast dat dit niet meer te zien is. Ook rijden politiewagens doorlopend door de winkelstraten en langs de dijk, wellicht om die gekken van de straat te halen.

Is het nog niet erg dat ze zo dicht bij elkander staan en lopen, je hebt dan van die gekken die tot voor je neus komen te staan, smekend om een sigaret, geld of gewoon . . . een vuurtje voor hun sigaret.

Hopelijk volgen korpschefs in andere steden het voorbeeld van de onze. Uiteindelijk leven we slechts één keer!

 

LA MER . . .

Ik vraag me af welke tekst Brel zou zingen als hij – op heden de kusttram nemende van Knokke tot in De Panne – het bijna compleet lege strand zou zien in de lange, winderige, strook tussen de haltes Mariakerke Bad en Middelkerke De Greefplein.

Hij zou dan al lang voorbij de halte van Wenduine Bad zijn gereden waar zijn bestaan ons eeuwig zal worden herinnerd.

Ik weet het niet . . . Ik ben geen verpleegkundige, laat staan een arts of viroloog. Ik geef hier ook maar, vol goede wil en met amper een getuigschrift lager middelbaar, een aantal MIJMERINGEN weer. 

Kan het dat iemand die, de voorbije winter, een griepspuitje kreeg of die reeds de griep had, een bepaalde beschermlaag bezit tegen dat spook van Covid-19? Kan het iets te maken hebben met de witte bloedlichaamjes of met de laagte/hoogte van onze bloeddruk’ Of met onze soort bloedgroep? Allemaal gedachtegangen waar ik nog heel erg weinig over vernam.

Ik weet het niet. Ik opper maar mijn gedachtegangen zonder ooit te hebben beweerd dat dit virus nooit naar Europa, laat staan naar ons land, zou komen. Het waren virologen die zulke onzin vorige maand orakelden in media allerlei.

Maar laat mij hier toch eens een bloempje gooien naar de man die ik al meer dan eens een verwijt zond. Ik ben nu eenmaal iemand die vindt dat als het goed is het ook MAG (correctie: MOET) gezegd en geschreven worden. Roger Kesteloot, CEO van onze Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn, deed/doet er inderdaad goed aan de bussen en trams zoveel mogelijk hun uurrooster te laten volgen. Er zijn steeds mensen die moeten gaan werken en geen auto bezitten. Idem dito voor ouderen of minder gegoeden die naar de supermarkt moeten om er de levensnoodzakelijke voedingsproducten te kopen.

Of die stranden mensen, middels Covid-19, zal besmetten of dood maken, is dan iets waar ik toch wel mijn twijfels over heb hoor. Wat kan er nu gezonder zijn dan – tijdens dit heerlijk zomerweer dat wel koud aanvoelt – een goeie strandwandeling te maken terwijl we de vitaminen van zon en zee volop inademen?

Ik alvast ga dagelijks die vitaminen opsnuiven, zij het dat ik geen gesprekken aanga met onbekenden en ik zeker tweehonderd centimeter afstand neem als ik wel een gesprek voer.

’t Is maar dat jullie het weten. Doe zoals heel wat eigenaars van een tweede verblijf evenzeer al deden, blijf aan zee. Of je nu hier naar de supermarkt gaat of in je vaste woonst, dat is krak hetzelfde. Je zal hier ook je geld niet kwijt raken maar heel misschien wil je wel eens een briefje van vijf, tien, twintig of meer eurokes in mijn brievenbus deponeren in de Troonstraat 213 te 8400 Mariakerke aan zee. Oh ja, de naam is Henderick en de brievenbus 0001. Zal me zeker overtuigen om volgende maand te beslissen niet te stoppen met deze site.

Waarvoor dank . . . 


DE NIEUWE MORAAL VAN LIBERAAL JAN SEGERS

Ik werd vorige week aangesproken door een lezer die aan de Oostkust een tweede verblijf bezit. Hij vindt dat ik ten onrechte Jan Segers als beste columnist van Vlaanderen betitel. Nu ja, ik ben een democraat en respecteer de mening van derden. Ik verwacht dan ook dat men mijn mening evenzeer waardeert.

Die man vindt dat deze columnist wel heel erg de kaart van de liberalen trekt.

Nu, ik ga dat zeker niet ontkennen. Maar dat heeft te maken met het feit dat de driehonderd – teksten intikkende – medewerkers van Christian Van Thillo (bij Het Laatste Nieuws) pure loonslaafjes zijn die moeten schrijven in de richting die hij aangeeft.

Wat heel veel jongeren niet kunnen weten, en wat de ouderen wellicht zijn vergeten, is het feit dat Ludo Van Thillo ooit blij was de liberalen te hebben gehad. Ludo is de vader van Emmanuel, Anne, Christian en Caroline Van Thillo. Gelukkig voor de familie Van Thillo nam zoon Christian de teugels in handen (in 1987) en maakte hij er – nota bene in minder dan een kwarteeuw – de grootste mediagroep van de Lage Landen 21 ste eeuw van. Iets later hing hij daar nog een aanhangsel aan uit Denemarken maar blijkbaar is de liefde daar gestopt net als zijn Europese honger. L’amour, ça fait trembler le coeur . . . tenminste . . . as long as it takes!

Het is niet omdat ik Segers betitel als mijn (overigens samen met good old Hugo Camps maar dat is de columnist hors catégorie!) favoriete columnist dat ik met alles akkoord ga wat hij publiceert. Als Jan Segers in zijn column lult dat er een nieuwe moraal zal groeien uit de Covid-19-ellende dan lult hij inderdaad, en nog geen klein beetje. Maar zie, ook dat is deel van zijn, overigens uitstekend betaalde, slavenopdracht.

Voorspellen dat de mensen straks zullen leven volgens een andere, een nieuwe moraal, is als die virologen die zes (of was het inmiddels al acht?) weken geleden in diezelfde gazetten orakelden dat Covid-19 niet in Europa, laat staan in België zou komen. Het zijn diezelfde virologen die nu voorspellen hoelang dat Coronavirus hier in ons land zal blijven. De ene zegt acht, de andere tien weken terwijl er hier en daar al zijn die spreken over drie tot vier maanden. Die virologen passen hun meningen aan naarmate het in hun kraam past en de gazetten vullen er hun witte papierrollen mee!

Viroloog Van Ranst voorspelde vorige week dat deze week de piek in het aantal besmettingen/doden zal worden vastgesteld. Hoe die geleerde dat allemaal weet, is iets waar ik met mijn weinig verstand niet bij kan. Na een piek komt dan toch de daling naar nul? Over twaalf dagen weten we ten eerste of die piek is gekomen en of de daling van het aantal slachtoffers is gestart.

“We zullen zien”, zei de blinde. Hij stak de straat over en werd gegrepen door een vrachtwagen. Hij heeft nooit meer iets gezien.

Wat ik voorspellen durf is dat de Covid-19-ellende nog niet lang uit de weg zal zijn geruimd of er worden tientallen verschillende boekentitels te koop aangeboden over de pandemie die de wereld trof. Wedden dat geen van die auteurs het zal hebben over het feit dat ze ooit stelden dat het Coronavirus nooit ons land zou bereiken? 

Gelooft u, beste Jan, nu echt dat – eens die crisis zes maanden achter ons ligt – de dieven, oplichters, drugsdealers van 2019 plots hun welbetaalde verdienste aan de wilgen zullen hangen? Is er ergens in je bovenkamer ook maar één enkel draadje waar te vinden is dat onze politici in 2021 zullen doen waarvoor ze betaald worden en zij niet langer de kas van hun partij en hun eigen bankrekening zullen vullen met staatsgelden? Bent u echt overtuigd dat de criminele meute (van de 97 % der magistraten) plots niet langer oerdom en/of corrupt zal handelen of vonnissen? Hoeveel euro’s zet u in dat Marc Coucke na het Coronagebeuren KVO Oostende zal redden? Denkt u (tot slot want ik kan nog zo tientallen voorbeelden opsommen) dat uw baas van de 260.000.000 euro winst in 2018 plots 1.000.000 euro zal besteden aan onderzoeksjournalistiek?

Niemendal Nieuwe Moraal! In de veronderstelling dat eind augustus 2020 dat Coronavirus volledig is uit de weg geruimd dan zal in 2021 het gewone leven terug verder gaan zoals het was vóór de ontdekking van Covid-19. Ik wil daar met u een avond donkere Leffe op wedden in de Lafayette. Of u de ballen aan uw lijf heeft – maar vooral of u van Christian dergelijke uitdaging mag aangaan – is dan weer een andere vraag, een ander paar mouwen. U mag het me laten weten middels roger@stropken.be.

De rijken van toen en nu zullen niet plots de bereidheid verkrijgen om mee te delen in de armoede van het grootste deel van de bevolking. In het Hof van Cleve zal het niet plotsklaps maximum ‘maar’ honderd euro kosten i.p.v. dik over de vijfhonderd per persoon!

Er zullen - geleik Walter De Buck het in ‘t joar 1960 zuu schuune zong - in ons stroatje wel nog steeds allemoal commeere weunen maar verder zal er niemendal veranderen. 

                     

COLETTE

Toen ik, op donderdag 12 maart de zitting van het federaal parlement wilde bijwonen, lukte me dat – terecht – wegens Corona niet. Het was jammer voor die 7,20 euro van mijn treinbiljet edoch . . . 

Waarna ik een bezoekje bracht aan het secretariaat van de voorzitter van de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie, ridder Jean de Codt. Bedoeling was om, na mijn mail naar hem d.d. 5 maart 2020, met hem een afspraak te kunnen bekomen teneinde te bespreken op welke wijze hij de adresvervalsing door vijf van zijn raadsheren publiekelijk zou willen toegeven, openbaren en zich verontschuldigen.

Zei ik vandaag reeds dat ik soms nogal eens naïef kan zijn? Neen? Nu, bij deze weten jullie het. Ik kreeg op heden nog geen enkele reactie, tenzij het afluisteren van mijn Belgische gsm de reactie is!

Mijne pa was een gewone arbeider aan de gasdienst van de stad Gent maar hij heeft mij toch heel wat wijze dingen bijgeleerd. Zo zei hij dat het niet de schuld is van onbeschofte mensen dat ze onbeleefd en onbeschoft reageren. Het is - nog steeds volgens de God die mijn vader voor mij was – de schuld van de ouders dat hun kinderen slecht zijn opgevoed. Tja, wie ben ik om mijne pa tegen te spreken?

Nu ja, de Cordt en Geens, dat zijn twee tsjeven die elkander geen haar in de weg zullen leggen. Integendeel! Maar troost u, geachte heer ridder, ik geef niet op. Ik zal, eens dat Coronageval uit de weg is geruimd, dienaangaand wel weer, zij het – zoals steeds in het verleden vredevol - actief worden.

Ik ben nu wel heel erg ver van COLETTE afgeweken, me dunkt. Grijns! Mijn trouwe lezers kennen me dienaangaande voldoende goed. Sorry dus.

Na dat bezoek aan de lieftallige en correcte medewerkster van Jean de  Codt begaf ik mij bergafwaarts richting Grote Markt waar ik stilletjes terug dacht aan La Chaloupe d’Or waar ik – ergens tussen 1982 en 1985 – puur uit armoe kelner speelde. Van daar ging ik door richting Kleine Beenhouwersstraat en plots zag ik een winkel boordevol volk.   

15 EURO VOOR EEN VOLLEDIGE BRIL !

Ik wreef mijn ogen nog eens goed uit en keek opnieuw maar ik las nog steeds hetzelfde:

15 EURO VOOR EEN VOLLEDIGE BRIL !

Nu kocht ik – toen ik in Zaandam vertoefde – in 2015 bij Pearl zelf ook twee volledig nieuwe brillen met glazen aangepast aan mijn ogen voor de prijs van 99 euro: één zonnebril een één gewone dus.

Vraag mij niet hoe dat bedrijf, genaamd Colette, dat klaar speelt. Op de locatie waar ze zitten, betalen ze gegarandeerd al duizenden euro’s aan huur. Inrichting, algemene kosten, personeel . . .

En dan moeten ze toch iets betalen voor de monturen en de glazen, of niet?

Ik ga na die Coronacrisis sowieso (grijns) nog eens naar Brussel. Ga die dag gegarandeerd mij een nieuwe bril kopen. Vijftien euro en keuze uit honderden monturen.   


IL FAUT VRAIEMENT AVOIR LE CULOT

Ik ben meestal blij dat deze website bestaat. Gelijkgestemden maar ook lezers die een compleet tegenovergestelde visie van mij hebben . . . we ontmoet(t)en elkander en voeren volwassen gesprekken waar het soms heet aan toe gaat en ik dan moet zeggen “Maar blijf nu eens rustig en maak je niet kwaad!”.

Meestal gaat het dan over de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Velen onder die (soms wel erg fanatieke) Vlamingen zijn het over één punt eens: na de Wilmés II-vaudeville van de liberalen o.l.v. Patrick De Wael zal de Vlaamse onafhankelijkheid eindelijk realiteit worden. “Tja” zeg ik dan “als het er inderdaad nu niet van komt dan nooit meer!”.

Zelf ben ik alles behalve overtuigd dat de Vlamingen zich niet opnieuw zullen laten overheersen door slinks handelende liberalen allerlei. Het is niet door het jaarlijkse Zangfeest, de jaarlijkse herdenking aan de Ijzertoren te Diksmuide, de 11 juliviering in zowel het Brusselse stadhuis of de gesprekken die een paar uur later iets hogerop in de Drukpersstraat (waar het Vlaams Huis is gevestigd) worden gevoerd dat Vlaanderen eindelijk haar onafhankelijkheid zal bekomen!!!!

Het palaveren heeft m.i. nu toch al lang genoeg geduurd! Straks zijn alle Vlaamse leeuwen compleet getemd. Er wordt hooguit af en te nog eens gebruld maar ook dat vermindert sterk. De klauwen van Vlamingen lijken afgestorven en het zijn niet de SCHILD & VRIEND-speelgoedsoldaatjes van Dries Van Langenhoven die ze zullen aanscherpen om te vechten ‘voor volk, voor vrijheid en voor recht’.

De twee typisch Vlaamse partijen bezitten – indien er nu verkiezingen zouden zijn -samen meer dan de helft van de 87 Vlaamse zetels in het federaal parlement. Daarenboven hebben ze die zetels bekomen door gemiddeld 45.000 stemmen per zetel te moeten halen daar waar de Walen slechts 31.000 stemmen dienden te halen per zetel”. In een democratisch apenland als het koninkrijk België noemen ze zoiets . . . democratie. Tja!

Als ik dan 63 parlementszetels aan 31.000 stemmen per zetel tel, dan kom ik aan 1.953.000 Belgen. 45.000 stemmen per Vlaamse zetel maal 87 zetels maakt 3.915.000 stemmen ofte meer dan het dubbele! In elke heuse democratische natie zouden de Walen dus vijftig zetels krijgen en de Vlamingen honderd.

Waalse ‘broeders’ laat ons scheiden van tafel, bed en (vooral) van bankrekening. Jullie krijgen er het koningshuis gratis bij. Wat zijn wij Vlamingen met een pipo van een koning die de Walen keer op keer steunt terwijl hij de Vlamingen minacht? Sire, dat is niet alleen discriminatie maar puur racisme naar de hardwerkende Vlamingen die al 190 jaar jullie koningshuis financieren. Het mag (correctie: het moet) stoppen!

Vorige week vrijdag kreeg ik van een van mijn felste andersdenkenden een A5-je. Hij is – net zoals miljoenen Vlamingen – razend over het feit dat 38 zetelende volksvertegenwoordigers over de 112 anderen de baas spelen. Dat de pure N-va-er zwijgt over de 810.777 stemmen van het Vlaams Belang is hem vergeven.

Ik geef jullie eerst de tekst van dat A5-velletje:

VOORKEURSTEMMEN FEDERALE VERKIEZING 26.05.2019

242.386 Bart De Wever

137.326 Jan Jambon

122.738 Theo Francken

In totaal hebben alleen deze drie N-VA-kopstukken 502.450 voorkeursstemmen!

VOORKEURSSTEMMEN NIEUWE FEDERALE REGERING

Ik ga jullie niet vervelen met de voorkeursstemmen - van alle veertien paljassen die in de huidige regering zitten - te publiceren. Alexander De Croo had er, met 80.283, het meest en De Backer had niet eens één stem nodig. Wilmés zelf had er – ocharme – 16.180! Dat is minder dan veertig procent voorkeursstemmen dan Jean-Marie Dedecker . . . ! ! !

Maar geen nood, geachte lezeressen en waarde lezers, het geld dat jullie zo mooi oppotten, dat zal de kloteregering Wilmés wel opsouperen. Onder leiding van de Tongerse supersluwe blauwgekleurde vos De Wael werd een noodregering gevormd. De Vlamingen mochten erbij staan, ernaar kijken en . . . zwijgen. Het zou een dik halve eeuw geleden, in 1968, niet waar zijn geweest dat 38 volksvertegenwoordigers mondiger waren dan de 43 die Vlaams Belang en N-VA (alleen reeds) samen hebben!

Na amper één week (Incroyable maar wel waar!) stond er al een minus van 40 miljard euro in de boekhouding van de noodregering. Wij Vlamingen hebben het (heel effe een Gents woord inlassen) aan ons kluuten.

Uiteindelijk – en dat heeft weinig of niks te maken met Covid-19 – zijn we vertrokken om van de 380 miljard staatsschuld die dit land had op de federale verkiezingsdag van 25 mei 2014 tegen eind dit jaar de kaap van 500.000.000.000 euro staatsschuld te overschrijden. Covid-19 zal – dankzij de huidige kloteregering – enkel de laatste percentages wat hebben versneld.

Van daar naar het eerste biljoen staatsschuld zal dan eerder een 1500 meterloop zijn dan een marathon van 42,165 kilometer. Men zal – als men tenminste nog eerlijke cijfers durft te geven - het bedrag per seconde op de website www.staatsschuldmeter.be moeten aanpassen en verhogen van 507 euro per seconde naar pakweg 1.200 euro per seconde.

Ga gerust even zitten en realiseer u dat vanaf volgend jaar onze Belgische staatsschuld per etmaal (dat zijn 24 uur, gevormd door een dag en een nacht!) verhoogt met niet minder dan 103.680.000 euro! Mag ik het – nog eenmaal – uitdrukken in oude Belgische franken? Dank.

4.147.200.000 Belgische franken!

4 miljard honderdzevenenveertig miljoen en tweehonnderdduizend

oude Belgische franken, zoveel staatsschuld komt er elke dag (en nacht) bij in Belgié als wij Vlamingen niet snel het heft in handen nemen en we die blauwe dievenbende (MR en Open-VLD) terug naar hun zitjes verwijzen die verliezers van verkiezingen verdienen. Zowel op 26 mei vorig jaar, als in de laatste peilingen verloren de blauwen een pak stemmen!

En neen, het zal niet ondergetekende zijn die ook maar één enkele frank, laat staan één enkele euro, zal afbetalen van die immense staatsschuld die momenteel reeds 474 miljard euro bedraagt. In minder dan zes jaar verhoogde die schuld dus met 94 miljard euro! Met mijn pensioentje van 898,48 euro is het uitgesloten dat ik daar één eurocent zal van afbetalen.

Er is uiteraard het departement Justitie waar Koen Geens en Jean De Cordt - nadat alle raadsheren van de Tweede Kamer van ons Cassatiehof zijnde de heren (in alfabetsche volgorde) Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en waarnemed voorzitter Van Volsem Filip schriftvervalsing pleegden teneinde mij uiteindelijk op te zadelen met een onterechte boete van dik 6.500 euro – dat op een even misdadige wijze als die raadsheren mij geld afnamen dat mij toebehoort.

Als ons Vlaamse volk niet snapt dat zij het zijn die de staatsschuld ooit moeten afbetalen, dan heb ik tenminste mijn plicht gedaan om jullie deze waarheid te vertellen.

 

MIJN MENING OVER CORONA

Ik heb heel deze Covid-19 affaire van bij het begin een beetje bizar geheten.

Sinds de bibliotheken, dienstencentra en kroegen allerlei dicht zijn, publiceer ik mijn favoriete rederijker Stijn De Paepe niet meer. Niet dat ik dit niet wens edoch, ik kan me niet permitteren om De Morgen te kopen. Nu ja, als men mij, voor de duur van deze crisis, een gratis abonnement bezorgt, dan ben ik zeker dat ik wekelijks wel een stukje van de hand van Stijn goed zal vinden om hier te publiceren. Meer dan 1.500 lezers is toch al iets, nietwaar? Mijn adres vinden jullie hierboven in het item LA MER.

Van mijn (letterlijk) buur om de hoek, ontvang ik elke dag Het Nieuwsblad van de dag ervoor. We wonen echt op amper achttien meter van elkaar. Of hoe mensen – na een ongelooflijk slechte start – elkander kunnen respecteren . . . Mensen – schreef ik ooit eens – dat is een fantastisch ras, tenminste als ze de moeite doen elkander beter te leren kennen!

Wat ik goed vind in die krant is de weergave van de situatie zowel op wereld- als op Belgisch vlak m.b.t. het aantal besmettingen en doden. Zo las ik in de krant van eergisteren 27 maart dat er in ons land tussen 13 en 27 maart 289 doden geregistreerd werden. Dat komt, nog steeds volgens die krant, overeen met 2,55 doden per honderdduizend inwoners.

Ik weet niet hoeveel mensen er vorig jaar, in dezelfde periode, stierven in ons land. Als ik het goed voorheb dan sterven er jaarlijks 100.000 mensen in ons land ofte gemiddeld 274 per etmaal. Over veertien dagen verspreid (ergo tussen 13 en 27 maart) komt dat dus overeen met 3.836 overlijdens. 289 daarvan zouden bezweken zijn aan Het Coronavirus.

Ik ben geen viroloog of infectioloog. Evenmin ben ik werkzaam in een of ander Centrum voor Statistieken . . . maar heu, het kan toch niet zo aartsmoeilijk zijn om na te gaan hoeveel mensen vorig jaar tussen 13 en 27 maart stierven aan de griep? Of hoeveel er nu reeds aan de (gewone) griep stierven.

Ik stel hier geenszins dat de genomen maatregelen niet hoeven of dat ik ze overdreven vind edoch, er is iets dat niet klopt volgens mij. 

Sorteert men de ‘gewone’ griep plots ook onder het Coronavirus? Waar/wanneer maakt men wel en waar niet het onderscheid?

Ik ben een geboren twijfelaar en in die hele geschiedenis rond Covid-19 weet ik echt niet welke kant ik geloven mag/moet.

Als ik diezelfde krant volg, en het aantal besmettingen vergelijk met die van Amerika, Italië, China, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Iran, Groot-Brittanië, Zwitserland en Zuid-Korea dan houd ik rekening met het aantal inwoners. De VS bijvoorbeeld heeft 27 maal zoveel inwoners als wij maar slechts elf maal zoveel besmettingen.

Anderzijds lijkt in China dat monster ver uitgestorven. Amper 115 nieuwe besmettingen op vrijdag 26 maart! Wat hun totaal op 81.897 besmettingen bracht.

Vergelijken met de Spaanse griep is te gek om los te lopen. Na zes weken zijn er 26.865 sterfgevallen geregistreerd wereldwijd.

Ik blijf het bizar vinden. Heeft het echt niks te maken met witte bloedlichaampjes, de bloedgroep of wat dan ook? Ik opperde dit reeds hierboven.

Het zal ooit wel allemaal boven water komen hoe de Coronavork nu echt in elkaar zat. Maar tot nader order koop ik het verhaal niet van politici, media, virologen en andere infectiologen . . .

 

 

PRECIES 23 MAANDEN TERUG . . .

. . . was het dat ik mijn eerste flyers verspreidde in Gent. Het was de vooravond van de eerste mei. Ik herinner me nog, alsof het gisteren was, dat ik op 1 mei 1967 de eerste 1-mei stoet in mijn leven zag. Met nostalgie mijmer ik er naar terug 

Dat was toen een stoet van dik twee kilometer lang, echt opeengepakte rode socialisten in rijen van twintig. Twee jaar geleden was dat nog amper een stoetje van 800 meter in rijen van zes toe acht mensen, ja, zelfs soms drie of twee! Tussen die rijen had je meerdere gaten van een meter of meer. En dan heb ik het hier nog niet eens gehad over de realiteit dat PVDA een tiende van de ruimte inneemt in de stoet.

Ik ga op 1 mei – tenminste als het Coronavirus het toelaat – opnieuw naar mijn geboortestad om te zien hoeveel/hoe weinig volk er zal staan rond het standbeeld van Jacob van Artevelde. Jacob wijst nog steeds naar het gebouw van de socialisten op de Gentse Vrijdagmarkt.

Van aan de Gaanderijen te Oostende verzend ik deze teksten. Hopelijk worden jullie niet besmet . . . en (grijns) ik ook niet. Dan vind ik wel een middel om ook volgend week mijn gedachtegangen gepubliceerd te krijgen. Als er echter iemand een middel weet om internet te kunnen krijgen van op een minder ijskoude plaats.HOE DAN OOK, NOTEER ALVAST 

DONDERDAG 23 APRIL 2020 

IN JULLIE AGENDA ALS 

SPECIALE, EXTRA EDITIE VAN DEZE SITEMEN ZEGGE HET VOORT ENDE VERDER!
MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 23 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

 


WAT EEN FORMIDABELE LEZERSBRIEF

Ik kan van mezelf onmogelijk beweren dat ik een doordeweekse vent ben. Daarvoor heb ik teveel meegemaakt dat ik niet heb verdiend . . . en dan heb ik het over ellende mij aangedaan door Het Laatste Nieuws en door aangestelden van mijn staat. Corrupte en/of oerdomme magistraten zoals Lievens, De Bruyne, Van Volsem, Bloch, Francis, Hoet en Berneman die - elk op zich - het hebben geschopt tot advocaat-generaal of tot raadsheer bij de Tweede Kamer van ons Cassatiehof. 

Dat er tussen die zeven zowel oerdomme als (lees: en/of) corrupte magistraten zitten die bijna vier decennia terug - en dus op erg jonge leeftijd - werden weggepromoveerd, is een axioma en dat hoeft dus niet meer opnieuw te worden bewezen, nietwaar voormalig substituut De Bruyne en voormalig rechter Lievens? 

Wat minstens even erg is, is de realiteit dat hun directe baas Jean de Codt, ridder en voorzitter van de Tweede Kamer van ons Cassatiehof mij straal negeert. Nu, hij doet maar. Hij geeft daarmee gewoon aan dat hij achter de corrupte daden van zijn zowel oerdomme als corrupte ondergeschikten staat. 

Sinds ik deze site opstartte, vandaag precies 692 dagen terug, kende ik hoogtes en laagtes. Uit elk tussentijds dal kwam ik er weer bovenop dankzij die vele lezers die – week na week – contact namen en me motiveerden om toch maar niet op te geven. Persoonlijk vind ik 800 wekelijkse unieke lezers - zoals vorige week (waarvooor allen hartelijkk dank) - erg weinig edoch elkeen zegt me “Roger, man, dat is best veel hoor”!

Het is verre van makkelijk om vrienden te houden als je vecht tegen de stelende politici. Noch minder makkelijk wordt het als je ook de top van de magistratuur bestookt met hun criminele daden. Als je dan ook nog hun namen, voornamen en titels publiceert dan is het hek helemaal van de dam. Vooraleer ik deze site opstartte had ik drie jaar kerstmis gevierd thuis met de plaat van ‘I’m just a lonely boy’ (Paul Anka 1959) doorlopend afspelend in mijn kop. Bart De Wever had al lang gezegd “Onnozelaar, zet die ploat af”.

Hoe dan ook, I am not blue at all!

Eén van mijn twintig beste Mijmering-kennissen zond me donderdag 19 maart 2020 een mail die ik jullie niet onthouden wil. Ik plaats hem zelfs vóór het item JMDD omdat dit mij toch wel in het hart heeft geraakt. Zal hem zeker drie donkere Leffe’s kosten, of maken we er vijf van? Het cafémeubel van deze site kan er financieel best tegen.

Iedereen in de Lafayette en in café ROOD kent hem. Een ontzettend charmant persoon die vooral de goede dingen in de mensen ziet. Hebben daar al dikwijls serieus een hartig woordje over gediscuteerd maar hij blijft wie hij was. Als democraat aanvaard ik dat dan ook: Ggggrrrrr!

Ik publiceer zijn mail integraal zoals ik die ontving. En om nu reeds te antwoorden op zijn eerste zin: “Neen, want ik heb thuis noch televisie, noch internet. 

Waarvan akte. VEEL LEESGENOT, beste lezers en lezeressen.

RE: nuchter cafémeubel

19-3-2020 20:26

<m…..@hotmail.com>

Aan  Roger Henderick  

Beste Roger,

Deze middag het journaal gezien ?

Toeristen mogen niet meer afzakken naar de kust ….

Dit kan ik nog verstaan om massa’s van rondslenterende mensen tegen te gaan die toch nergens binnen kunnen.

Sanitaire behoeftes bv. Kunnen problemen geven daar alles gesloten is.

Nu, de mensen met een tweede verblijf mogen ook niet meer binnen. Zoals de naam het zelf zegt zijn dit mensen welke er officieel mogen verblijven !

Ze betalen er dan ook meer dan genoeg voor: 1000 euro (8000 verblijvers x 1000 € in Oostende  = 8.000 000 euro jaarlijks).

Een taks zou ik het zelfs niet eens noemen; 1000 euro is eigenlijk gelegaliseerde huisjesmelkerij!

100 euro of 150 max 300 euro, dat zou een taks zijn.

Enfin , Je zou kunnen zeggen dat zij die een pand kopen in Oostende weten waar ze aan beginnen.

Uiteraard betaal je nog eens elk jaar de grondbelasting (welke aan zee ook nog eens duurder is dan elders) en mag je het nog eens aangeven op je belastingsbrief waar je dan nog eens in de optelsom lang de kassa van de staat mag passeren !

Wat blijkt nu? Dat de grootste ( groep ) “ marginalen stad “ van Vlaanderen ondanks dat het 8 000 000 euro ontvangt , de tweede verblijvers groep  (welke ook de plaatselijke horeca laat draaien) als tweederangsburgers gebruikt.

We mogen niet meer naar de kust komen onder het mom van het corona virus. Wat is het probleem ? We mogen net als in het binnenland enkel thuis blijven , naar de supermarkt gaan of even in het park lopen.

Het excuus is “het eventuele plaatsgebrek in de ziekenhuizen“ bij te veel zieken !

Als ziekenhuizen gebouwd worden, wordt er ( zou toch moeten ) rekening gehouden met het aantal woningen en verblijvers.

In’t seizoen bv. Ook met de redders aan zee…

 

Als je tweede verblijvers wil , dan heb je ze in goede alsook in kwade dagen

Als je tweede verblijvers wil enkel om de kas te spijzen wordt dan opportunist.

Wil je je ziekenhuizen enkel voor het eigen volk eerst , ga dan naar het vlaams belang.

Als er eens om de 50 of 75 jaar rampspoed dreigt neem dan je verantwoordelijkheid in plaats van zich onder valse excuses schuldig te maken aan pure discriminatie !

Voila , het hoge woord is eruit

Prof. Dr. Van Ranst zei vandaag 19/03/20 in het VTM journaal van 13.00 uur letterlijk dat men zich bezig hield met details van details en dat er belangrijker dingen zijn dan dit.

Dat het egoisme van de kust burgemeesters (+ de Westvlaamse gouverneur) hier voor aan het lobbyen zijn geweest staat buiten kijf !

Anderzijds verklaart Prof. Dr. Van Ranst dat het beter was om de scholen open te laten om zo immuniteit te kweken ( lees om via de kinderen daarna de ouders te besmetten).

Om zelfde reden - Laten we wel zijn - We zullen allemaal in ’ t bad moeten gaan en het ondergaan !

Wetenschappelijk is er geen enkele reden dat er meer gevaar is om aan de kust binnen te blijven of aan te schuiven bij de plaatselijke supermarkt.

Het is zelf zo dat mensen die zich niet goed zouden voelen zich nog eerder naar hun vaste woonst zouden begeven dan aan de kust te blijven.

West–Vlamingen zouden dat gevoel zeker moeten herkennen. Als ze naar Antwerpen of Limburg gaan voelen ze zich al in het buitenland.

Het is een ware schande , eigenbelang en regelrechte discriminatie !

 

Roger , ik denk  “als ik zo vrij mag zijn“ dat het tijd wordt om hier eens een artikel over te schrijven in Uw mijmeringen.

Wie heeft de kustgemeenten rijk gemaakt? De West- vlaamse petatten boer die elke zaterdag op restaurant gaat en de horeca steunt?

Als de coronacrisis voorbij is , dat ze niet komen klagen dat na de vele faillissementen de mensen nog niet op restaurant willen gaan?

Ik maak er zelfs een punt van de eerste maand alles zelf mee te brengen om te koken, zelfs de supermarkt kom ik nog niet binnen.

Misschien iets voor in de lezersrubriek ? Zo ja gelieve enkel mijn initialen te vermelden a.u.b.

Sorry Roger, het zit me effe hoog !

Groetjes en de goede gezondheid die ik je in het begin van het jaar toewenste…ze blijft meer dan ooit actueel & gemeend !

 Uw nederig cafémeubel zonder café.

 

MIJN BESTE CAFEMEUBEL ALLER TIJDEN

Of je nu echt zo nederig bent als je in je laatste zin zelf stelt, tja . . . laat mij jou het voordeel van de twijfel schenken. Dat is het minste dat je verdient.

En of dit iets is voor in de lezersrubriek! Zal wel zijn! Ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij maar, eerlijk gezegd, ik had nooit gedacht dat jij zoiets kon neerpennen. Mijn respect daarvoor!

Jij vertolkte enkel en alleen wat elk van die 8.000 Oostendse eigenaars van een tweede verblijf denken maar niet weten, of durven, te verwoorden. Ons Vlaamse volk behoort nu eenmaal tot de dappersten onder alle Galliërs althans volgens Julio Caesar die de Rubicon nog diende over te steken. Hij had het gegarandeerd over de Vlamingen die aan de toog stonden te zuipen of bezig waren aan een of andere pietjesbak. Bridge of poker, laat staan sudoku, bestond toen nog niet . . .

Als vaste lezer, beste cafémeubel, zou je moeten weten dat ik nooit namen vermeld. Ik weet dat elke reactie die ik publiceer echt is.

Alvast mijn hartelijke dank voor deze prachtige en erg interessante lezersbrief. En ja, een Coronavirusloos leven wenste ik jou, en je familie, reeds toe.

Samen met de reactie van T. uit Mariakerke aan zee (zie verder), mag ik overigens stellen dat uw bede om hierover eens een item aan te wijden compleet is ingevuld. Ik kon het niet beter verwoorden wat tientallen lezers (met een tweede verblijf alhier) mij vorige week vertelden.


Wie niet ziek wordt van het coronavirus 

wordt het van deze politiek.


Tja, dit is de langste titel van een item hier ooit. Maar het is ook de quote van de maand. 


https://www.youtube.com/watch?v=ftap-NSDD_o


De Kamer, Jean Marie Dedecker, donderdag 19 maart 2020

 

Toespraak over de vertrouwensstemming voor de nieuwe regering

 

Ik heb zo van die lezers met wie ik - op heel wat vlakken - compleet tegengestelde denkpistes heb. Maar zolang zij, net als ondergetekende, democratisch blijven denken en handelen . . . zolang zullen wij met elkander praten en discuteren. 

Niet alleen de briefschrijver van het eerste item van deze week is zo iemand. ik heb er zo een (pakweg) dertig.  Een van hen is best beslagen op compuvlak en zorgde ervoor dat jullie deze week iets nieuws krijgen op deze site. 

Waardoor u hieronder niet alleen de foto van Jean-Marie De Decker met bretellen te zien krijgt maar evenzeer zijn volledige toespraak  die hij donderdag 19 maart 2020 hield in het federaal parlement. Weliswaar voor een zo goed als lege zaal edoch de ruim achthonderd lezers van vorige week kunnen (en zullen) genieten van deze video.

Uiteraard met dank aan de 'technieker' van dienst. 


GEFELICITEERD TUI

Ik passeer ‘regelmatig’ langs de internationale luchthaven van Oostende. Daar stijgen lege vliegtuigen op naar vakantieverblijven allerlei. Die vliegen leeg heen en komen bakvol terug.

Gerard Brackx, de Vlaamse pionier van JET AIR dat later werd overgenomen door TUI, zal tevreden terug kijken op zulke fijne prestatie van zijn luchtvaartmaatschappij die de menselijkheid bezit om 30.000 reizigers te repatriëren naar hun vaderland. En dan heb ik het nog maar enkel over België!

Menselijkheid – zelfs commercieel ingegeven – dat kost misschien wel geld edoch ben ik overtuigd dat TUI op deze wijze klanten voor het leven maakt.

Over hoe goed de hostessen van TUI het doen op de Oostendse luchthaven had ik het vorige maandag al. Ik ga dus niet in herhaling vallen want teveel lof is ook nooit goed.

 

FLUPKE LACHT ONS VLAMINGEN GEWOON UIT !

38 Zetels van de 150 in het federaal parlement bezitten ze. Dat is – op een halve zetel na want 150 gedeeld door 4 is 37,5 – 25 % van de stemmen! Maar zij vormen nu de grootste klootregering die dit apenland in haar 190 jarig bestaan, had!

Zelf noemen de dertien sukkels, en koning Filip, zich een noodregering. Komaan zeg, laat ons niet lachen, hé! Een heuse kloteregering is het die stilletjes droomt dat deze gezondheidscrisis nog mag duren tot mei 2024 aka tot de volgende verkiezingen.

Als de VLAMINGEN nu nog steeds niet hebben begrepen dat Filip de VLAMINGEN haat maar zich anderzijds plat legt voor de Walen, dan zullen ze het nooit begrijpen.

Omdat ik mijn tong nu drie keer moet draaien, zal ik het momenteel hier maar bij laten want wat ik nu zou intikken, garandeert mij het bezoek van de gerechtelijke politie binnen het uur.

Sire, u heeft Vlaanderen verlapt aan de Walen en nohtans leek u niet dronken!

Laat ons zingen zoals ooit Yves Leterme het deed op televisie “Allons enfants de la patrie . . .”


"DEZE CRISIS ZAL ZO'N TIEN WEKEN DUREN"

Ik heb het nu toch ver gehad met al die experts in de politiek, in de media maar vooral met die specialisten-virologen.

Zeven weken geleden lulden die laatsten volop dat het Coronavirus niet in Europa zou landen, laat staan in ons land. Een paar dagen later stond Italië in vuur en vlam. Het was alsof Rome brandde zoals tussen 19 en 24 juli 1956 jaren geleden.

Drie weken later was die Coronagriep effectief ook ons land binnen gezwalpt.

Ik bespaar jullie, geachte lezers en waarde lezeressen, de publicatie van alle gelul die er sindsdien in de media door politici en virologen werd georakeld. Enkel de laatste bewering van MADAME SOLEIL BINNEN DE WERELD VAN VIROLOGEN wens ik jullie niet te onthouden. 

Zie titel hierboven!

Nou, geachte heer Marc Van Ranst (Belgisch hoogleraar virologie, epidemiologie en bio-informatica aan de Katholieke Universiteit Leuven) als die crisis inderdaad in ons land precies tien weken duurt dan koop ik mij een hoed, trein ik naar de KUL en neem die - en plein public - erg nederig af voor uw persoon. Daarenboven zal ik die hoed ook blijven aanhouden, gewoon om u te eren voor zoveel wijsheid maar ook om mij - voor de rest van mijn leven - te herinneren aan mijn domheid.


GEWOON SUBLIEM ! ! !


Deze middag moest ik naar de LIDL op de Elisabethlaan te Oostende.

Ik ging - uiteraard - eerst een karretje halen.

Amaai, wat zag ik daar!???

Een jongeman die met een of ander desinfecterend middel de plaats - waar mensen die karretjes ook maar konden vastgrijpen - inwrijven.

Voorwaar een briljant idee van de marketingmanager van LIDL. 

Mijn diepgemeende felicitaties daarvoor.


CORONA MAGGIE

 

Wij Gentenaars kennen al zeventig jaar de Coronackeskes van bakker Stevens aan de Meulestedesteenweg te Gent. Meestal kochten de mensen er - aan een zacht prijsje - verbrokkelde cakes per gewicht. 

Wij woonden in de Prins-Albertstraat 104 te Sint-Amandsberg in bij mémé, de grootmoeder langs moeders’ kant en tijdens elke vakantieperiode trokken we op dinsdag en vrijdag naar haar andere dochter in de Koggestraat nummer 3. Dat waren telkens serieuze wandeltochten waar zij stevig de tred in hield. Amaai! Maar ik had meer aan tante Lydie dan aan mijn eigen moeder dus . . .

En ja, zo leerden we bakker Stevens kennen en zijn Coronacakes. Heel veel later bezocht ik de man regelmatig in zijn appartement aan de Gentse Rooseveltlaan.

Die cakes worden nu wereldwijd verkocht onder diverse benamingen. Of hoe Gent ook dit product de wereld inzond . . .

Op heden kent ook elkeen het Coronabier dat gedronken wordt vanuit het flesje waar een stukje citroen in geperst zit.

In ons land hebben we ook nog verzekeringsmaatschappij Corona die haar klanten 6.000 kilometers gratis verzekerng aanbiedt. Op weg naar – grijns China – ben je al dik over halfweg met je wagen om er de kweekplaats van het Coronavirus te bezoeken.

Sinds dat Coronavirus ook in ons land onze wegen bewandelt hebben we nu ook nog Corona Maggie, de minister van volksgezondheid die eeuwig zal geboekt staan als de sukkel die nog niet eens mondmaskers kan bestellen die effectief aankomen in ons land. Nu ja, Belgische politici, je zou ze echt de Corona-dood toewensen indien wij niet zo menselijk waren. Dank zij die politici zullen we al dit jaar opgescheept zitten met een staatsschuld die aanschurkt tegen het half biljoen euro’s!

Dat zijn 20.000.000.000.000 oude Belgische franken! En geen politicus ligt daar wakker van . . . .

 

CORONA GRAPJASMAKER

Laat mij voorafgaandelijk stellen dat ik het Covid-19 virus ernstig neem en dat ik wens dat het onmiddellijk stopt. Laat mij daar aan toevoegen dat die epedimie ons anderzijds niet moet veranderen in zuurpruimen van de ergste soort.

De paniek die bepaalde media bewust zaaien, vind ik al even erg als het virus. Bij de Zondag, waar ik vorige maandag nog over schreef, gaan ze hun gedrukte edities nu voor vijf weken stop zetten. Begrijpe wie kan! Is het niet nu - in deze sombere tijden - dat vooral honderdduizenden seniors alleen zitten, geen bezoek meer mogen ontvangen in de rusthuizen en vol heimwee en verdriet wich kunnen optrekken aan . . . net de Zondag?


Op facebook zag ik zondagochtend anderzijds wel 'een goeie'.

Ignace Vandewalle, een van de best gedocumenteerde parlementaire medewerkers van ons land, beschikt over een erg gevatte humor. Die demonstreert hij ook regelmatig op meestal erg droge wijze. Je moet hem echt al een tijdje kennen om erachter te komen dat hij humor in zich heeft die bij de 150 volksvertgeenwoordigers al lang is uitgestorven. Maar dit vond ik een schitterende.

Maggie De Block had op TV gezegd dat een mondmasker voldoende was als je naar den Aldi gaat, maar toen ik daar aankwam zag ik dat iedereen een broek en een trui aan had.

Ik vind het een heel fijne, Ignace. Straks moet ik me nog een extra hoed kopen . .  .

Hoeveel de marketing- en communicatieafdeling van den Aldi Maggie heeft betaald om voor hen reclame te maken op televisie heb ik – het was zondag hé – niet kunnen achterhalen.

 

DAT ZIJN DAN DE MENSEN . . .

. . . die ons land leiden, die eerste minister van dit apenland wensten te worden! Man, man, man . . . 

Tja, dat ik Gwendolyne Rutten al jaren de Open VLD-trut bij uitstek noem, is iets dat elkeen die me kent, goed weet. Wat is zij ooit meer geweest dan het vrouwelijk pionnetje van Karel De Gucht of De Wael?

Zagen jullie ook die selfie van Gwendolyne Trutten met Bouchez? Volop in de crisistijd rond COVID-19! En die Aarschotse trut wou dan nog premier worden ook? Zal ’t gaan ja!?

Dat dikke groene koe Almachi er met open mond nog stond bij te lachen, is iets dat ik van haar begrijpen kan. Ze heeft niet meer verstand in haar vette kop. Of was zij aan het lachen met het resultaat van Groen bij de laatste peiling. Opnieuw dik 1 % gezakt! Goe bezig dus. Ik bedoel dat, dankzij de herbenoeming van Almacy als partijvoorzitster, die partij straks zal flirten met de verkiezingsdrempel. Nu ja, het is niet alleen de schuld van Meyrem. In Gent en in Oostende, net als in vele andere gemeenten, hebben de groene leiders hun achterban belogen en bedrogen alleen maar op een ‘postje’ te bekomen op regionaal vlak.

Dat Trutten vrijdagavond 13 maart 2020, in het koffiehuis van haar echtgenoot, ook nog een party organiseerde, zal herdacht worden bij een volgende peiling. Als voorzitster van de VLD wist ze al een dag eerder dat zoiets af te raden was! Maar ja, de arrogantie van de VLD kennende . . . .


OOK CONNER ROUSEAU . . .

. . . meent dat hij verheven staat boven de gewone vrouw en man in de straat . . .

De voorzitter van de Sp.a mocht blijkbaar - in tegenstelling met de 8.000 tweede verblijvers van Oostende (zie eerste item) - toch naar zee komen om er in te wonen bij zijn pa. Tja . . .

Nu heb ik alle begrip dat Conner ervoor opteert zijn moeder (die kanker heeft, wat niet besmettelijk is) in de steek te laten en kiest voor zijne pa. 

Maar dat hij nu staat te janken omdat hij politiecontrole kreeg, dat vind ik beneden alle peil. Is die man dan nog dommer dan de vorige voorzitter? Of daagt Rousseau de goegemeente graag uit door publiekelijk te paraderen op het balkon van zijn vader? Hij heeft die controle dus zelf uitgelokt! Punt aan de lijn. Hij dient dus nu niet te janken en schelden op mensen die de foto namen.

Maar er is ook erg positief nieuws vanuit de Oostendse Sp.a: ik zag vorige week tweemaal John Crombez op  de tram en telkenmale reinigde hij zijn handen met een gel. Bravo John, zo hoort het!

 

ZELFS DE GROOTSTE N-VA-FANATICUS

. . . van Oostende, de heer T.P., vindt het een heuse schande dat de tweede verblijvers aan de kust niet langer in hun eigendom mogen.

In het eerste item van deze week lazen jullie de gepeperde mail van een der 8.000 eigenaars van een tweede verblijf in Oostende. Toen ik – puur toevallig - T.M. op de bus zag zaterdagochtend begon hij er zelf over. Hij wist niet eens dat ik er een item zou aan wijden vandaag.

En ja, hij had een goed, eerlijk en correct idee: Geef procentueel gezien de tweede verblijftaks terug aan elk van de eigenaars van dat tweede verblijf. Mogen ze 73 dagen niet hierheen reizen dan krijgen ze twintig procent korting op de tweede verblijftaks van dit jaar.

Goed idee van de man die zes maanden terug nogal furieus reageerde tegen  mij maar met wie ik sindsdien best correct kan discuteren. 

Soms werkt mijn democratie dus wel degelijk! Grijns!


                                            MIJN GEDACHT

Man, man, man (om even bij de meest succesvolle Vlaamse televisieserie te blijven van de laatste dertig jaar), wat lezen en horen we allemaal!

Ik kan mij niet van de gedachte ontdoen dat er iets bizar is aan dat hele CorEnerzijds lees ik dat er jaarlijks 900 to 1.200 mensen sterven aan de griep. We zijn eind maart, elkeen weet dat er weinig mensen aan de griep sterven in mei of augustus.

Hoeveel doden stelde men al vast deze winter aan de ‘gewone’ griep? Daar lezen we geen cijfers over. Hoe ver zitten we van die 1.200 overlijdens door griep allerlei deze winter? Dat is toch allemaal cijfermateriaal dat door een bekwaam minister van volksgezondheud snel kan worden bekomen en verspreid? Nu ja, domme Maggie 'mondmasker' De Block schiet liever de ene bok na de andere dan zich daarmee bezig te houden.

Haar partijgenote, en voorzitster, de Aarschotse trut Gwendolyne Rutten deed het zowaar nog beter. Samen met haar echtgenoot organiseerde ze – in zijn piepklein koffiehuisje op een boogscheut van het stadhuis van Aarschot (waar zijn vrouw ook nog burgemeester is) – een after party op vrijdag 13 maart 2020. Nochtans wist zij de dag ervoor reeds dat het werd afgeraden mensen samen te brengen in ruimtes waar ze zich te dicht bij elkaar zouden bevinden.

Tja, de arrogantie van de Open-VLD is echt grenzeloos. Of vergaten jullie inmiddels hoe Patrick de Wael ons Vlamingen de noodregering door de strot duwde’.

Vorige week waren er een pak dagen 30 tot 37 doden door dat virus. gisteren deelde men ons mede dat er 8 doden waren de afgelopen 24 uur en zie, net voor het afsluiten, verneem ik dat er de laatste 24 uur 13 doden te tellen waren. 

Gaat het nu - al dan niet - de goede richting uit?


Oh ja, voor ik het vergeet: sinds ik deze site heb en vooral sinds augustus 2019 voel ik me helemaal niet meer lonely and blue. Ik heb een heleboel lezers die mij regelmatig bellen, mailen of op facebook een praatje komen te slaan. Maar dat cafémeubel, Rita en Chrisje zijn wel mijn top trio. Wat niet betekent dat die vele tientallen anderen minder waarde hebben in mijn leven.

BIJ LEVEN EN WELZIJN

Ik wens alle lezers, hun familie maar ook de hele bevolking van deze Aarde toe dat die klerelijer van een Covid-19 stopt.

Tot volgende week , tenminste als ik op het internet raken kan. HOE DAN OOK, NOTEER ALVAST 

DONDERDAG 23 APRIL 2020 

IN JULLIE AGENDA ALS 

SPECIALE, EXTRA EDITIE VAN DEZE SITE


MEN ZEGGE HET VOORT ENDE VERDER!
MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 16 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

  

MAG IK EENS BEGINNEN MET EEN SIMPELE VRAAG?

De vorige 89 MIJMERINGEN ben ik nooit begonnen met een simpele vraag. Laat mij, geachte lezeres en waarde lezer, daar – voor de verandering – nu maar eens werk van maken vooraleer ik, in volgend item, de tijd en ruimte schenk aan mijn favoriete facebookwriter, de weledele heer Gerard Van Noten.

Uiteraard heb ik het in deze angstige tijden over het Coronavirus. Als zelfs de Zondag haar bijna hele cover open stelt voor de column van hoofdredacteur Pascal Kerckhove dan is er iets of geweldig of vreselijk aan de hand in ons Vlaanderenland. Helaas is het een geweldig vreselijk iets dat ook toegeslagen heeft in ons Vlaamse land:

Zij die me al maanden volgen, weten dat ik dingen soms heel scherp kan stellen. Als politici (nota bene voor de tweede keer in één decennium) trachten het universeel record te kloppen van natie zonder regering, dan kan zelfs de scherpste pen hen niet helpen te blozen omdat ze nu reeds voor de tiende maand bijna 7.000 euro netto ontvingen zonder daar ook maar iets voor terug te doen. Als de top (ik spreek echt van de top drie!) van onze magistratuur blijft negeren dat hun toplui smerige deals sluiten, (bewust?) vergeten hun handtekening te zetten of een datum te respecteren waardoor zowel een moordenaar als een 19-koppige zware drugsbende vrijuit kunnen gaan, dan is dit land in nood, in hoge nood. Als vijf raadsheren en de griffier van ons Hof van Cassatie – nota bene bewust en bendevormend - stukken vervalsen zodat de burger, die correct cassatie aantekende, onmogelijk zou aanwezig zijn op de zitting van 13 oktober 2015, dan bewijst de top drie van onze magistratuur dat zij heuse gangsters zijn. 

Als alles wat in vorige paragraaf geen te voortijdige en/of vage beschuldigingen maar pure waarheden zijn, dan is dit land geen apenland of bananenrepubliek meer. Neen, dan hebben politici en magistraten bewezen dat zij de burgers van dit land behandelen zoals de blanken in de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika de anders gekleurden behandelden tweehonderd jaren terug.

In dit meest corrupte land op deze Aarde is het Coronavirus neergestreken. We zijn maandag 16 maart 2020 en het is 16 uur Greenwich Time. 886 landgenoten werden inmiddels besmet en vijf zijn er aan gestorven.

Die 37 knettergekken die gisteren – ondanks de ernstige werkwijze van zowel de hoofdzetel van Tui als van de goede raad die de hostessen van Tui op de Oostendse luchthaven trachtten te geven, toch besloten om om 12.30 uur in de vlieger te stappen richting Tenerife mogen ze van mij opsluiten in een gekkenhuis en nooit meer laten lopen.

Maar bij al die ellende desbetreffend brandt mij toch een vraag op de lippen. Ik ben geen politicoloog noch viroloog. Ik ben - zoals Marc Van Impe het in september 2002 zo mooi verwoordde op pagina twee van Het Nieuwsblad en de Gentenaar, een simpele volkse jongen.

Jullie politici hebben besloten zowat het hele sociale leven van elkeen de nek om te wringen. Mensen in ziekenhuizen en rustoorden leven bij de genade Gods maar noch meer afhankelijk zijn zij levensvatbaar dankzij de bezoekuren van vrienden en familie. Dat moet nu allemaal wijken!

Idem dito met de volledige sluiting van onze horecabedrijven. Het zal dit jaar falingen gieten als nooit tevoren, read my lips and try to remember these words!

Al die slimme mensen, virologen die zes weken geleden orakelden dat dit virus nooit tot in ons land zou komen! Politici die deze sukkelaars, die draaien als de wind, klakkeloos geloofden in plaats van toen al maatregelen te nemen!

Ik heb een simpele vraag, aan al die dames en heren en vooral aan Open-VLD dokteres Maggie de Block: “Heeft ook maar één bekwaam persoon het intellect gehad om, aan elke Coronazieke de vraag te stellen of die vrouw of man deze winter een spuitje kreeg tegen de griep? Zo ja, welke zijn dan de percentages van hen die het virus opliepen met en zonder dat anti-griepspuitje?

34 aangetasten in eenzelfde zorgcentrum! Komaan zeg, zijn die dan allemaal op reis naar Italië of China vertrokken, met dezelfde bus of hetzelfde vliegtuig? Een paar dagen later bleken er twee mensen te zijn besmet. De gazetten dienen te worden gevuld en hoe straffer (lees: hoe slechter) het verhaal, des te meer de mensen het willen lezen. 

Ook in deze zal de (tenminste verstandige) journalist of columnist toch wel even bij willen stilstaan. Het is niet met mijn (huidige) 500 tot 600 wekelijkse lezers dat ik het land zal kunnen wakker schudden. Ik ben al blij dat ik gisteren op de Oostendse luchthaven tweemaal twee en eenmaal drie mensen kon overtuigen dat vliegtuig niet te nemen naar Tenerife. Tenerife, off all places, dat was toch de plaats waar 110 Belgen zaten opgesloten in een luxe hotel vijf weken terug’ Waar is het gevaarlijker dan?


DE GROENE SCHORSENEREN

Ik heb het nooit onder een stoel of bank willen wegmoffelen dat ik een sublieme, en niet anonieme, bewonderaar ben van de heer Gerard Van Noten. De man is een fantastisch verwoorder van wat de meerderheid der Vlamingen oppert aan de cafétoog, op de trein naar en van het werk. Sinds ik zijn facebookteksten publiceer, krijg ik van heel wat vaste lezers felicitaties die ik hem moet overmaken. Bij deze, geachte lezeressen en waarde lezers, is dit dan geschied.

Vorige week had (ik mag toch wel Gerard zeggen?) Gerard het over één van de grootste lulfenomenen van de Vlaamse pers aka Dirk Draulmans. Nu ja, de uitgever die zulk gelul nog wil betalen die mag eens passeren bij broeder René Stockman, de grote baas van de broeders van liefde. Die bezitten o.a. het gekkenhuis Ghislain te Gent.

Ik publiceer dan ook deze week graag het facebookartikel dat Gerard over Dirk de luller publiceerde. Veel leesgenot met onderstaand stuk dat toch wel heel veel waarheden bevat. HERE WE GO!

 

Dirk "Druiloor", de "Messias” van het groene gedachtegoed is weer volop bezig. Hij, als enige betrouwbare waarheidsverkondiger heeft de GROTE fout van de mensheid ontdekt. De rechterhand van de "Almachtige" komt ons uitleggen hoe het moet en wat onze miskleun is (buiten ons bestaan zelve, natuurlijk !!).

 Toendertijd heeft hij dat nog eens geprobeerd toen de stem op de berg hem opdroeg om de 10 geboden te schrijven teneinde deze aan Mozes te kunnen geven. 't Waren er feitelijk elf, nvdr: "gij zult groen aanbidden zelfs boven de uwen", maar ja, dat had deze goddelijke secretaris effe vergeten; 't moest allemaal wat rap gaan, weet U en Mozes stond daar warempel al wortel te schieten, dus, ja,... het is hem vergeven!! Deze maal beter en met een beetje geluk staat hij op de lijst van de volgende incarnatie van de "Dalaï-Lama". De profetieën hebben het alvast bewezen en Meyrem Almaci is er dan ook heilig van overtuigd. Zij heeft ondertussen het "Turks Fruit" al besteld . . .  in de afslag bij Erdogan. Géén dierlijke proteïnen meer, want als men zegt dat de mens een alleseter is, dan bedoelt men feitelijk een alle "groente" eter.

 

Het is onze fout en waarlijk (ik zeg het U met Goddelijke en donderende stem), zal de straf van de Almachtige over onze heen komen op nog erger wijze dan nu met Covid-19. Het weze geweten, God zelve geeft ons een duidelijke verwittiging en heeft zijn privésecretaris met de boodschap gelast, Nah !


Laten wij die gezegende boodschapper even citeren: "Virussen zoals het virus dat Covid-19 veroorzaakt, profiteren van de ongebreidelde menselijke expansiedrang. Wij dringen overal het leefgebied van andere diersoorten binnen. We consumeren dieren en planten uit het wild à volonté. Een ongewenst neveneffect is dat virussen uit dieren de sprong naar mensen kunnen maken - het zijn zogenoemde zoönosen, die de mensheid almaar vaker teisteren. Het aidsvirus maakte ongeveer honderd jaar geleden in Afrika de sprong van chimpansees, die er weerstand tegen hebben, naar mensen die apen doodden en slachtten voor consumptie. Via het bloed van besmette dieren drong het virus de mensenwereld binnen en veroorzaakte er na verloop van tijd chaos.".


Als ge het nu nog niet doorhebt dat het eten van wilde dieren en kweekdieren (dat laatste er even bij, dankzij Michel Vandenbossche van Gaïa) U onverwijld in de verdoemenis zal storten, zult ge verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van het menselijk ras en zal ons Dirkske alléén overblijven op deze goddeloze wereld en waarschijnlijk te rade moeten gaan bij de duivel, want wie gaat dan nog de goddelijke woorden van deze allesweter willen publiceren?

 

Alle gekheid op een stokje, ik heb al veel "opportunisten" gezien, maar Dirk "Druiloor" spant toch de kroon. Hoe kunt ge in Gods naam (hoe durf ik?) zo een catastrofe op menselijk vlak kapen om uwe zever aan de man te brengen. Met een mengelmoes aan biologische elementen, gebrek aan kennis van Jan Modaal en misleiding probeert de "groene" goeroe er weer een potje van te maken en een spreekwoordelijke strohalm naar het ontredderde volk te gooien met de hoop dat diegenen die normaal hun heil zoeken in het Kerkelijke en er nu niet binnen kunnen (Duh !!), zijn profetische afkooksels, enkel overtroffen door deze van de toenmalige "Madame Soleil", ten volle geloven. Met nog een beetje geluk kan hij dan zijn persoonlijk religie (sorry sekte) stichten genaamd "de groene schorseneren" die enkel het plantaardige leven aanbidden en in navolging van de prei af en toe doorschieten zonder kwaad voor de omringende wereld.


Ik hoor nu al de getergde kreet van de gepijnigde tomaat, als ik die in schelletjes snij "Horresco referens" !!

De "natte" droom van deze opportunistische, fanatieke, misleidende opininiemakende zeveraar, die beter ergens anders zou gaan publiceren dan bij Knack, waarvan de redactie zonder hem al bijna géén geloofwaardigheid bezit, behalve in links-verlichte kringen.

 

ELKE STROHALM HELPT

Het zijn bizarre tijden, vol onrust en chaos. Ik zal deze week daarom regelmatig nog extra nieuws plaatsen zoals datgene wat ik net las.

Lezen jullie het ook maar via:


mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/143211?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJwMLjp498OyBPSjxXco0UM7xI4QH8n-OEc7-ooTP3dhc1Y4WBR_8nKmMS1vrFb3PLd8xi5KD7axr-zPtvrUahlF8XF7b3B0fXDpJfKkii5UUqJh9Hn_-Bsei_NUYOVA27sqBbbSLRYtdkcpV_xbhxAZQx7dpwssz3dtf8FiakyM


LAAT ONS HOPEN DAT DIT BERICHT KLOPT EN DIT MEDICAMENT WERELDWIJD ELKEEN HELPEN KAN


THEO FRANCKEN MET KNAPPE ALLOCHTONE

Donderdag 12 maart 2020 diende ik, onderweg naar het federaal parlement, een sanitaire stop in te lassen. Ik betrad het eerste beste hoekcafé , bestelde een pintje en kijk, wie zag ik daar?

In een hoekje zat Theo Francken met een duidelijk niet autochtoon schuun kind. Gekleed in klederdracht die direct naar India verwijst, vertrok ze langs de zijdeur waarop ik den Theo aansprak en hem vroeg waarom ook zijn partij het niet aandurfde om de oerdomme, corrupte en criminele magistraten aan te pakken. Ik vroeg hem om het ontwerp van mijn nieuwe flyer te bekijken op mijn laptop maar zijn reactie was heel afwijzend. “Dat is mijn domein niet. Ik heb daar geen ervaring mee!” Tja, dat is het excuus van alle politici in dit land. Het is hun domein niet dus mogen ze daar oerdom over blijven doen. NU ja, we weten al lang dat zijn domein  zich duizenden kilometers zuid-oostwaarts situeert waar zijn beste vriend als mensensmokkelaar fungeerde.

De heer Francken betaalde snel zijn rekening aan de bar en kwam toch eens kijken hoe die flyer eruit zag. Vijf minuten na die knappe allochtone vertrok hij dan ook maar.

Mijn reis naar Brussel was een maat voor niks. 7,20 euro treinkosten die ik nuttiger kon hebben besteed. Door het Corona-virus werden donderdag geen toeschouwers toegelaten op het balkon van ons parlement maar dat werd door de twee medewerkers aan de ingang van het federaal parlement op een keurige wijze bericht.

 

HOEVEEL FAKE-AUTEURS BEZIT DOORBRAAK.BE ?

Doorbraak, de website die pretendeert 1.300.000 unieke lezers te hebben gehad in één jaar tijd, schijnt niet alleen last te hebben van die leugen.

Onder een schuilnaam (zoals bijvoorbeeld Jasmijn Walldorf?) zouden een aantal auteurs regelmatig een diatribe publiceren waarbij ze het schelden naar oprichter Jean-Marie De Decker helemaal niet schuwen. Nu ja, JMDD is niet alleen de oprichter, hij bezit nog steeds aandelen in deze leugenachtige nieuwssite die nog alleen bestaat dankzij mensen zoals . . . JMDD, de burgervaderuit Middelkerke.

Wiens foto ze bij Jasmijn Walldorf publiceren, is zeer de vraag.

 

 DE LAATSTE PEILING

Dit weekend werden de resultaten bekend gemaakt van de laatste politieke peiling.

Zoals ik het had voorspeld . . . PVDA is wreed goed bezig. Hun nationale betoging maar vooral de lokale akties – zoals die van vorige week woensdag op het Wapenplein te Oostende – leveren stemmen op.

  • Dat GROEN het kind van de rekening werd, is niet moeilijk te begrijpen. Mensen als de voorzitster en (om even in Oostende te blijven) Wouter De Vriendt die zijn ziel verkocht om voorzitter van de gemeenteraad te kunnen worden . . . dat zijn de oorzaken van de realiteit dat GROEN langzaam maar zeker naar de verkiezingsdrempel aan het zakken zijn. Niemand in Oostende vergat dat Wouter zijn woord brak om nooit met N-VA in de gemeenteraad te zetelen.

De drie traditionele Vlaamse partijen doen overigens hun best om GROEN te volgen bergafwaarts. Ze zullen daar ten volle in slagen tegen mei 2024!


NU IS HET KALF HEEL VERDRONKEN

We hebben nu een regering, een klootregering! Ze noemen het een noodregering. Tja, er zal veel nodig zijn om die geloofwaardig te maken. 

Zoals ik het reeds aan een aantal intimi vertelde de laatste twee dagen: "De losers zijn vertrokken tot in MEI 2024. Read my lips."

Hoeren en boeren hebben altijd geluk. 


WAARDE LEZERESSEN EN EVEN GEWAARDEERDE LEZERS

DANK DAT JULLIE TERUG ZIJN GEKOMEN 

NA MIJN PECH OP KERSTAVOND 2019.

BIJ LEVEN EN WELZIJN WENS IK JULLIE ALLEN 

- EN JULLIE FAMILIE - EEN CORONALOOS LEVEN TOE.

VOLGENDE MAANDAG 23 MAART 2020 

WORDT EEN HEEL STRAFFE EDITIE!

MEN ZEGGE HET VOORT !!!

WAARVOOR DANK.


MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 9 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reactGEACHTE LEZER, ies welkom middels roger@stropken.be

 

‘SLACHTOFFER’ VAN DE EEUW

Twee jaar terug kwam ik opnieuw naar Vlaanderen, meer bepaald in Oostende wonen. Daar waren drie redenen voor: topschrijvers Hugo Camps en Jan Segers die, op dezelfde 8 ste maart 2017, in eenzelfde krant en over hetzelfde onderwerp hun column hadden gepubliceerd, de steeds groter wordende aanwezigheid van kakkerlakken op Tenerife, en die ene goeie zomermaand met Isabel maakten dat ik de ferry nam richting Huelva. Van daar naar de Vlaamse kust was een hele trektocht.

Uiteraard had ik reeds het idee om deze site op te starten. Een website met waarheden. Ik had ontdekt dat de waarheid deze eeuw het ‘slachtoffer’ was geworden en dat in dit land waar . . . de leugen regeert.  

De waarheid is een ‘slachtoffer’ dat zichzelf niet verdedigen kan. Als Het Laatste Nieuws op haar cover en bovenaan pagina drie Roger Henderick betitelt als afperser dan is het voor klerejournalist Mon Devoghelaere, voor directeur Carlo Gepts noch voor Ludo (en zijn even gewetenloze zoon Christian Van Thillo) helemaal niet belangrijk dat deze afschuwelijks beschuldiging wordt gestaafd door een bewijs, een getuigenis of enig vonnis, laat staan door een Arrest ten gronde. Meer nog: als enige tijd later dat vonnis ten gronde stelt dat de heer Henderick onschuldig was dan vertikt de familie Van Thillo het om meer dan (op heden) 39 jaar dat Arrest te publiceren. Zo een publicatie is voor die familie, maar evenzeer voor de heren van de bestuursraad van NV DE PERSGROEP (zijnde Eric Verbeeck, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf,Ludwig Criel, Léon Seynaeve, Christophe Convent en de gebroeders Emmanuel en Christian Van Thillo) niet sensationeel  genoeg!

Door die mensonterende publicatie d.d. 23 april 1980 – en door hun weigering om die vrijspraak te publiceren,verklaarde de groep Van Thillo en de voltallige bestuursraad van NV De Persgroep feitelijk de oorlog aan mij. Na veertig jaar vredevol edoch hopeloos te hebben gewacht op een uitnodiging om het mij (en mijn familie) aangedane zwaar onrecht uit te praten teneinde het, op een vredevolle wijze, recht trachten te zetten, stop ik op 23 april a.s. met die – inmiddels ontelbare – pogingen om vredevol rond de tafel te zetten. En neen, dat betekent helemaal niet dat de oorlog is beëindigd.

Een oorlog duurt altijd langer dan zij die hem begonnen denken dat hij duren zal. Ik word er dit jaar 72 maar het kan me geen barst schelen of ik ooit nog verjaren zal. Laat mij u mede delen de intentie te hebben het gevecht verder te willen zetten.

Bij de namen van mijn antagonisten staat niet de naam van de nieuwe CEO van NV De Persgroep. Ik moet de man de tijd gunnen om zich in onze wederzijdse problematiek in te leven.

Hieronder publiceer ik nog eens een stuk van de heer Gerard Van Noten. Iets dat ik vond op zijn facebookpagina. Hij is veruit mijn favoriete tekstschrijvende criticus die evenzeer (als ondergetekende) waarheden publiceert. Zijn stuk sluit feitelijk aan bij dit ‘slachtoffer’ van de eeuw-MIJMERING.

Ik ben blij dat in dit land een paar wetten zijn. Neem nu de vrijheid van pers en het uiten van gedachtegangen, meningen, intenties en de waarheden die wel steeds het ‘slachtoffer’ zullen blijven van liegende politici, van 97 % van de magistratuur die welwillend onbekwaam wenst te zijn en daardoor – nota bene bendevormend – het leven van derden vernietigden.


GERARD VAN NOTEN


 · 

Hij kreeg een "storm aan kritiek" over zich heen. Maar mensen toch (!!!); een storm in een glas water meer dan waarschijnlijk ! Het principe van de "lege vaten" die meer lawaai maken dan de OOOvergrooote meerderheid van de samenleving, maar die dankzij de "persmuskieten" de "linkse opiniemakers" en de gesubsidieerde leugenaars van de "mainstream media" een gehoor krijgen dat - in navolging van de "antifa" beweging- enkel onder de attentie komt, door de wil van de anti-Vlaming, de anti-Belg en de anti-Europeaan. Eerlijk gezegd, ik zou dat ook terugsturen (die kledij wel te verstaan) na gebruik op de dag van de "Voil Janetten". +/- 80% van de bevolking vindt zoiets te zot om los te lopen, 5% van de bevolking is neutraal, 5% (misschien minder) van de bevolking maakt daar heibel over en 10% van de bevolking is wel ergens links politiek getint en steunt de rest van de zeveraars.

Moeten wij nu echt die karnavalsfeer héél het jaar verdragen? Zijn het niet de moslims, dan zijn het de andere invasieve asielzoekers, of de joden of de anti-zwarte pieten, of de liga tegen de huisdieren of "Welkom Wolf" of de antinucleaire liga, of de anti-anti alles. Wat er ook van weze, de hoeveelheid groeperingen die wel tegen iets zijn is enorm, maar vertegenwoordigd in onze samenleving maar een "minuscule fractie", maar met de grootste "bakkes".!

 

 "Quantité négligeable" zouden de Fransen zeggen ! En toch...! Het bewijs is dus geleverd, hoe méér ge de bevolking pest, hoe méér toeval ge krijgt bij onze verkochte politieke kaste, die enkel leeft door de gecreëerde chaos en als mantra heeft "verdeel en heers".


En wij, het overgrote deel van de bevolking, te braaf, te goed, te sullig, kijken ernaar, schudden meewarig het hoofd en zeggen binnensmonds "Amaai, hoe zot kunt ge zijn!".


Maar ondertussen verzuren die zotten wel de hele maatschappij, verzieken ze de economie, vergroten ze hun kapitaal via het aanwakkeren van de groene klimaatzwendel, het aandelen pakket van "Bio-Planet" en de scheve norm hanteerders die in dat magische woord "Bio" hun geldelijk heil gevonden hebben.


Géén hond meer, want dat is een vleeseter, géén onschuldig zinnetje meer, want anders sturen ze er een leger gewiekste advocaten op af -die dan tegen een deel van de koek- de onderliggende gedachte trachten bloot te leggen en de eventueel mogelijke "intenties" gaan uitvergroten en met een doordachte proza deze trachten om te zetten in strafbare "reeds" gepleegde feiten. Heren advocaten, stop met de bevolking in de luren te leggen: als ge al intenties kunt bewijzen "quod non" in huidig geval, wees dan eerlijk en stel dat "intenties" niet strafbaar zijn in Belgisch recht (buiten enkele uitzonderingen, vooral vanwege terroristische aard).


Manipulatie, demagogie, hersenspoeling en andere jolige praktijken zijn tegenwoordig schering en inslag. Er wordt rondgesmeten met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), MAAR...., enkel (!) de artikelen die hun grote gelijk bewijzen. Men vergeet angstvallig -How Convenient - dat er andere artikelen zijn die verbod instellen pro of contra enige opinie, cultuur, vergadering, bezoek,.. enz..., waaronder o.a. de leerkrachten die politiek geëngageerd lesgeven, opinie makende stijl in het onderwijs, verplicht bijwonen van een cultus (niet limitatief) strafbaar maken en dat zij daarvoor veroordelingen kunnen oplopen die vrijheid berovend zijn !!!


Laat er is één of twee van die verkochte manipulatoren in "den bak" steken en de anderen zullen het misschien verstaan.


Vergeet nooit: "de vrijheid van de ene stopt daar waar de vrijheid van de andere start". Dat mes snijdt aan beide kanten, geachte cultuurverdelgers en wij kunnen dat ook te onzer voordele gebruiken.

Waarvan akte !

 

  

WIE DOET DONALD WAT ?

Als ik de kranten lees – meer bepaald die journalisten die huidig president Donald Trump zichzelf niet zien op te volgen – dan vraag ik me toch wel af, bij welke waarzegster van drie kluiten ze nu weer geweest zijn.

Vorige week was er één van die ‘slimme’ die stelde dat Trump de verkiezingen zal verliezen door het bestaan van het Corona-virus. Heeft zulke journalist teveel Corona-flesjes geledigd of bezit hij het Corona-virus? At hij, zo dwalende, Coronacakes en reisde hij, middels een goedkope autoverzekering van maatschappij Corona naar China om te onderzoeken of de Chinezen dat virus bewust overal ter wereld hebben verspreid?

En zeggen dat die mensen nog worden betaald voor het gelul dat ze schrijven . . . Het is echt erg geworden met de schrijvende pers.

 

SUPER TUESDAY

Ik kan er niet van uit, al zeker niet nadat dinsdagnacht (onze tijd) vijftien staten pre-elections hielden ter benoeming van een democratische kandidaat.

Als mijn meest geliefde (al dan niet moderne) rederijker der Lage Landen 21 ste eeuw dan ook nog een dagvers wijdt aan die verkiezing, tja dan . . . dien ik dat te publiceren. Alvast dank, beste Stijn De Paepe, om ons elke krantendag ook vorig week te hebben voorzien van uw talent in De Morgen.

 

SUPER TUESDAY

De oude witte man ligt onder vuur.

De oude witte man heeft afgedaan.

De oude witte man is saai en zuur.

De oude witte man, kortom, kan gaan.

 

De oude witte man doet ons tekort.

Zijn rijk is uit. Voorbij. Fini. The end.

Behalve in Amerika. Daar wordt

een oude witte man straks president.


 

TIPS, INDERDAAD . . .

HET BEST GELEZEN WEEKBLAD !

Den Tips, het gratis huis-aan-huisblad dat zowel te Brugge als te Oostende wordt verspreid, is inderdaad het best gelezen blad van Vlaanderen.

Mijn beste vriend stelde zijn studio te koop. Hij betaalde 11,11 euro voor één klein zoekertje in de editie Oostende van 27 februari ll.

Daar kwamen vier telefoons van privé mensen uit en zes van makelaars. Nu ja, hij is niet echt gek op die beroepsgroep die doorlopend orakelt dat zij klanten hebben die dringend wachten op een eigendom zoals die van jou. Dat zeggen ze dan reeds zonder dat ze weten waar dat pand is gelegen! Dat ze zeven maanden later nog steeds met panden zitten waar ze zogenaamd meerdere klanten voor hadden, tja . . . Had ik het hier reeds over leugens en waarheden? Juist . . .

En zie, op woensdag 4 maart zat mijn vriend met de koper reeds bij de notaris om een compromis op te maken. Geef toe dat Tips inderdaad gelezen wordt!

 

 

 

ZET ZE VERDOMME OPEN !

Beste Erdogan, zet die grenzen naar Europa wagenwijd open. Maak een folder in het Syrisch waarop je duidelijk stelt dat de vluchtelingen hier in Vlaanderen het beter zullen hebben dan het eigen arme, Vlaamse volk.

Je vertelt dan, op de koop toe, nog de waarheid ook!

Ik kreeg nogal wat reacties op mijn tekst over de Syriers in Turkije. Zowat elke Vlaming vindt het een schande dat allochtonen het hier al decennia veel beter hebben dan de arme Vlamingen.

Voor hen, en dus ook voor mij, mogen er hier morgen één miljoen Syrische vluchtelingen aanspoelen.

 

  • GALGENHUMOR OP ZIJN BEST

Twee flesjes Corona kopen en je krijgt er zomaar gratis een flesje Mort Subite bovenop. Dat noem ik nu eens galgenhumor van de bovenste beste plank!

De ‘grap’ werd bedacht door het personeel van de Shop&Go van Delhaize aan de LOUIZALAAN te BRUSSEL.

Helaas was men in de hoofdzetel van Delhaize minder opgezet

Vijf miljoen klanten maar een beetje fijnbesnaarde  galgenhumor mag niet!

 Zei ik reeds TJA . . .?

 

 

GROOT BAKKES, NOG GROTERE LAFBEK

Ik leerde hem kennen op de nieuwjaarsreceptie 2018 van de Sp.a te Bredene. Ik heb niet de minste moeite hem een groot volksmenner te noemen, tenminste zolang hij van op een tribune het volk mag toespreken.

Ik sprak hem aan en hij was – echt waar – dolenthousiast want die (ik ga nu eens zijn woorden intikken) corrupte rotmagistraten dienden te worden aan banden gelegd.

Al gauw leerde ik de ware Crombez kennen. Om een lang verhaal kort te houden. Net als alle andere socialisten (om er maar één te noemen maar het lijstje is echt veel langer) zoals Steve Stevaert, paste hij uiteindelijk. Om het in eenvoudig Nederlands te vertellen: al die socialistische veelbelovers dienden braafjes te zijn en niet te denken dat ze de katholieke prins Jean de Codt of salonsocialist   Hennart konden passeren.

Toen ik John Crombez bij het begin van de laatste Oostendse gemeenteraad aansprak zei hij letterlijk “Ik kies nog altijd de mensen waarmee ik spreek”:

Waarvan, na registratie, akte.

                                                                                    

NOGAL WAT REACTIES . . .

. . . op het eerst geplaatste item van vorige week maandag. Laat ze me allemaal trachten samen te vatten.

Het lijkt voor de meerderheid der lezers ongelooflijk dat ik elf jaar lang politici van vijf partijen aansprak en geen van hen durfde zich deze affaire aan te trekken. De meesten vroegen zich af hoe corrupt die politici van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en van Sp.a wel niet moeten zijn. Wie kan men nog vertrouwen dan als ze allemaal niet langer zelfstandig een beslissing kunnen nemen? Dat laatste vond ik een pertinente vraag.

Het antwoord op die vraag is simpel: geen enkele politicus. Zoals ik vorige week schreef, net als brulaap Jean-Marie De Decker kakken ze allemaal in hun broek. Over die laatste vroegen een vijftiental mensen me waarvoor of voor wie de burgemeester van Middelkerke bang zou moeten zijn. Ik heb, telkens men mij die vraag stelde, eens geglimlacht en gezegd dat elkeen misschien wel ergens een of ander geheimpje heeft.

Hoe dan ook, vanaf volgende week, en ook op maandagen 30 maart en 13 april a.s. breng ik het hele verhaal, netjes verspreid in drie delen. 


KNETTERGEK ZIJN ZE . . .

. . . en oerdom bovenop.

Over wie heb ik het deze keer? Neen, voor één keer niet over oerdomme of welwillend corrupte magistraten. Oef!

Voor mij is Sven Mary een van de drie topadvocaten die dit Nederlandstalig apenland rijk is.

De man orakelde een week terug dat hij geen vrouwelijke advocaten in zijn advocatenpraktijk wenst. En ja, ik begrijp hem ten volle.

“Ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances was ingegaan”, vertelde de heer Mary aan de pers.

Tja . . . ! Hoe luidde die spreuk alweer? De voorzichtigheid is de moeder van de porseleinenwinkel.

Als je dan die dertig advocates ziet aan het Brusselse justitiepaleis, dan moet je echt knettergek zijn om zo iemand in dienst te nemen.

Enne heu, was dat nu een poging om de Hitlergroet te brengen?


IK SCHREEF VORIGE WEEK .  .  .

. . . een heuse topmagistraat aan. En als ik intik EEN TOPMAGISTRAAT dan spreek ik echt van de top drie van dit land.

Ik legde hem een probleem voor dat hij - nota bene als voorzitter van die welbepaalde KAMER - ongetwijfeld kende. Ik stelde hem - in een bijlage - de cover voor van mijn volgend boek. 

Of ik ooit een reactie zal ontvangen is zeer de vraag. De magistratuur in dit land kan niet ten eeuwige dage - al dan niet bewust - fouten maken en doen alsof hun neus blijft bloeden.

Dat er mensen zijn die mij gek verklaren, dat neem ik er graag bij. We leven in een democratie en ik aanvaard dat schilders van misbaksels van schilderijen mij gek vinden. Als men gek is omdat men vecht tegen de stelende politici, tegen oerdomme en/of welwillend onbekwame magistraten dan ben ik inderdaad gek. 

Men moet echter wel opletten als men zoiets beweerd. Ooit trachtte men hetzelfde te doen maar de eiser (die vrederechter was) kreeg - zowel van de onderzoeksrechter, de debetreffende procureur en  het Gentse Hof van Beroep de wind van voren. 

Dus, pak je penselen en verf, kruip achter je ezel en maak nog een misbaksel. 

MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 2 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

 

HOE KSC-TOP DECENNIA SUPERCRIMINEEL MOCHT ZIJN !

In de MIJMERINGEN van maandag 16 maart a.s. verschijnt het eerste deel van een exclusief verhaal over het (bijna) 21-jarig bestaan van een heuse gangsterbende geleid door een criminele magistraat en een directeur die – samen en dus bendevormend - een politiedienst leidden waarbij de Gestapo brave mietjes waren. Aan de enen lieten ze jaren lang poker- en gokwedstrijden toe terwijl ze anderen – die krak hetzelfde wilden doen – voor de rechtbank sleurden! En zowel de correctionele rechtbank als het Hof van Beroep te Gent maar evenzeer het Hof van Cassatie speelden het spel van Marique en Callu zomaar gewillig mee.

Dit is een waargebeurd verhaal dat door alle politieke partijen werd genegeerd gedurende meer dan tien jaar! Politici van de socialisten, Groen, Blauw, Tsjeven, ja zelfs van N-VA, weigerden dit verhaal te steunen. De hesp werd over zowat alle partijen verdeeld dus! Zelfs het koningshuis negeerde het. Nu ja, dat laatste mag niet verwonderlijk lijken. Ook Het Laatste Nieuws en De Standaard speelden, net als de complete magistratuur, het smerige spel van Marique en Callu mee.

De macht van onze nationale Kansspelcommissie overschreed torenhoog die van de zowel staande als zittende magistratuur. Wat die KSC-top besliste werd uitgevoerd. Vooral het blauwgekleurde Gentse OM (Openbaar Ministerie) en, de even blauwgekleurde Gentse, rechters handelden volgens de willekeur van dit duo en dit 248 maanden lang! Ook de opvolger van Marc Callu, Peter Naessens, zou dezelfde praktijken van zijn voorganger gewoon hebben verder gezet. Evenwel dien ik eerlijk te bekennen dat de feiten die ik breng zich afspeelden vooraleer de heer Naessens het hoofd van de KSC werd. En mijn lezers weten dat ik geen broodje-aapverhalen breng of zaken die puur van hear-saying-oorsprong afkomstig zijn.

Dat ministers van vijf diverse ministeries twee decennia lang hun mossels binnen de KSC-raad verplicht de andere kant lieten opkijken terwijl die twee maffiosi de superrijken Willy Michiels en Christian Van Thillo jaren lang toelieten om oplichterspraktijken te plegen . . . is een democratisch koninkrijk onwaardig. Dat geen enkele politicus, zelfs niet brulaap Jean-Marie De Decker, het aandurfde mij te steunen in mijn strijd tegen deze misdaadorganisatie, doet mensen de wenkbrauwen fronzen en zich afvragen waarom die politici angst hadden om Callu en Marique op zijn minst in vraag te stellen. De Decker stond dienaangaande overigens niet alleen als politieker met de kak in de broek!

Waardoor hadden Marique en Callu politici in hun macht om hen te verhinderen ook maar enige kritiek te prevelen. Aan de vooravond van een verkiezingscampagne die de eerste stap zal zetten naar Vlaamse onafhankelijkheid mag ik stellen dat er weinig Vlaamse partijen zijn die geen boter op hun hoofd hebben. Alvast het Vlaams Belang en de PVDA mogen dienaangaande de handen in onschuld wassen.

Ik breng dit verhaal pas volgende week om de simpele reden dat mijn desbetreffende stukken veilig liggen opgeborgen in Nederland. Ik zal de komende twaalf dagen dus weinig te zien zijn aan de kust. Maar maandag 16 maart 2020, staat het eerste deel van deze voor ons vaderland alweer weinig verkwikkende affaire - waarvoor zelfs de Gentse procureur-generaal toentertijd diende haar mond te houden – op deze site. 

Het driedelig verhaal over onze nationale Kansspelcommissie is overigens het laatste verhaal dat ik jullie, geachte lezeres en waarde lezer, zal brengen middels deze site. Donderdag 23 april sluit ik deze site en werk nog uitsluitend middels MIJMERINGEN verzonden via mail. Enkel die lezers die ingingen op het voorstel van de betaling van een geringe bijdrage zullen mij dan nog lezen.

Het was een boeiende tijd, sinds 30 april 2018, maar ik ga geen eurocent meer investeren in gratis lezers die veel rijker zijn dan ondergetekende (met zijn 898,48 euro pensioen per maand) die zo dom is daar nog pakweg 167 euro per maand van te investeren in deze site vol waarheden. Ik kan met die 2.000 euro per jaar aangename dingen doen.

Ik heb in die periode fantastische mensen ontmoet, zowel believers als anderen en daar blijf ik mee in contact. Dank voor jullie tijd, lees- en luisterbereidheid. Voor deze – toch wel eenzame vechter tegen onrecht – stopt het op 23 april 2020, de veertigste verjaardag van de onterechte en te voortijdige publicatie door Het Laatste Nieuws dat ik een AFPERSER was!

Het zal ook de dag zijn dat ik mijn knop omdraai. Ik zal niet langer politici, magistraten en vooral de top van Het Laatste Nieuws vervelen met het vriendelijk, vredesvol verzoek met mij rond de tafel te zitten teneinde excuses te bekomen. Op maandag 20 april neem ik afscheid middels een laatste GEDACHTEGANG, middels een allerlaatste MIJMERING . . .

 

QUOTE VAN DE WEEK

Ik heb geleerd dat je moed moet hebben. Helaas zie ik dat minder en minder vandaag!

Aldus KoenVan Gerven in DE TIJD van zaterdag 29 februari 2020.

Anno derde millennium schenken media steeds meer aandacht aan criminelen en aan mensen die niet slaagden in hun opdracht om een, al dan niet staatsbedrijf, succesvol te leiden als CEO. It-ers die om 17 uur beginnen een krant ‘aaneen te plakken’, desktopmedewerkers dewelke nieuws halen uit andere nationele en internationale media, journalisten, hoofdredacteurs en columnisten allerlei . . . ze hoeven helemaal niet meer de moed te hebben om tegendraadse stukken in te tikken. Die laatsten worden overigens rijkelijk betaald om vooral nooit de moed te hebben te schrijven over onterechte zaken.

Edoch, ik heb daar ten volle begrip voor. Zeg nu zelf . . . zou u uw job riskeren om artikelen te publiceren die tegendraads zijn aan die van uw werkgever of aan de vrienden van die man die elke maand ervoor zorgt dat er brood op uw plank komt?

Schijnbaar wijk ik weer af maar dat is nu eenmaal mijn . . . stijl. Sorry dus.

Voor alle duidelijkheid: mijns inziens is de voormalige topman van onze nationale Bpost alles behalve een crimineel. Hij slaagde er echter niet in om van de post een succesvol bedrijf te maken. En ja, een CEO wordt nu eenmaal afgerekend op de bekomen resultaten.

Het is mooi om – in een afsluitend interview – het te hebben over de positieve zaken maar het verlies van leidinggevende posities en het kapitaal dat verloren ging in een Amerikaans avontuur spreken evenzeer de boekdelen die tot zijn ontslag leidden.

Het gaat u goed, meneer Van Gerven. U was erg goed begonnen (brief naar een krantenwinkel in de Gentse Wondelgemstraat begin 2014) maar haalde de meet niet.

Point à la ligne . . .


 

DE GROTE COLERE

Ik stapte gisteren – met dank aan de Oostendse PVDA die mensen een gratis treinticket heen en terug naar Brussel aanbood – mee in de betoging die doorging onder de noemer DE GROTE COLERE!

Het was pas van vorige week maandag geleden dat ik over de PVDA iets had gepubliceerd en zie, een paar dagen later schrijf ik er alweer over.

PVDA zal evenmin de politieke partij worden die het aandurft de corrupte magistraten aan te vallen, laat staan hen te verwijderen.

Op de trein naar Brussel, maar vooral tussen de pakweg 7.200 tot 7.500 aanwezige betogers,  ontmoette ik een aantal interessante mensen. Dat er waren die niet mijn gedacht deelden, is onbelangrijk. Ik zal wel altijd de democraat blijven die zelfs de meest tegengestelde visie aanhoort en respecteert. Dat na anderhalf uur trein een leraar uit Poperinge uiteindelijk het omgekeerde vertelde van de vorige negentig minuten vond ik straf maar. . . dat is nu eenmaal des mensen. De man vond het prachtig dat ik veertig jaar lang vreedzaam protesteerde tegen wat de ASLK, corrupte magistraten en Het Laatste Nieuws mij aandeden. Zelf zou hij het hen al lang vergeven hebben.

Toen ik hem, in mijn laatste vraag, vroeg of hij even vergevingsgezind zou zijn als ze zijn twee kinderen hetzelfde aandeden als wat men mij aan deed, toen werd het eerst erg stil en uiteindelijk zei hij ‘neen’!

Het aantal lezers die mijn hele affaire gewoon zouden vergeten en vergeven staat inmiddels op 4. Het aantal lezers die mij het advies geven om er in te knallen staat inmiddels op 32.

Wordt vervolgd . . . 

 

LEZERSREACTIE

Mijn oudste lezer ken ik al meer dan een halve eeuw en ook de meeste van mijn andere lezers hebben de pensioenleeftijd reeds bereikt, net als onderstaande lezer.

Beste Roger,

Over enige tijd is het 35 jaar geleden dat we elkander leerden kennen. Ik zie u nog die krantenwinkel binnen stormen met de tweede editie van uw Gentse wekelijkse gazet die door de gemeenschappelijke pers werd afgeschoten. Hoe luidde die vraag alweer naar de drukker toe? Of jij hem wel had betaald. Vijf jaar nadat Het Laatste Nieuws u zonder enig vonnis op de eerste pagina had betiteld als afperser nam die roddelkrant u nog maar eens te pakken.

Je verschoot duidelijk dat de twintig exemplaren die je er de week voordien had gedeponeerd, op één na waren verkocht. Waarop ik dat overblijvende exemplaar kocht, evenals een exemplaar van de tweede editie. Twintig frank kostte toen zulk exemplaar.

In mijn hele leven ontmoette ik nooit een meer gedreven iemand. Ik leerde uw intriest levensverhaal kennen en kocht uw boeken daarover. Ik kan begrijpen waarom men u geen excuses aanbiedt maar ik voel en begrijp ook de onmacht om het onrecht te aanvaarden dat de ASLK, de magistratuur maar vooral Het Laatste Nieuws u hebben aangedaan. Dat kon u toen niet en dat kan u op heden nog veel minder.

Ik weet wat u zoekt en wat u wenst. Hoeveel keren hebben we het daar niet over gehad. Ik geloof er niet in maar ik hoop voor elkeen dat men nu dringend met u rond de tafel zitten zal en excuses wil aanbieden. U verdient dit. Ik vrees echter dat u dat zal moeten afdwingen en zoals jij al jaren zegt eerst gek zal moeten worden.

Het gaat je goed. Hopelijk zien we elkaar als u volgende keer in onze geboortestad zijt. Je bent altijd welkom wat je ook zal doen in je verder leven.


Dat zal dan morgen zijn, waarde vriend. Same place, same hour?

 

MAAR BESTE RECEP TAYYIP ERDOGAN TOCH

Ik stel me regelmatig dezelfde vraag. Moet de Turkse president nog langer gastheer spelen voor de miljoenen Syriërs die feitelijk veel liever westwaarts (GO WEST) willen trekken?

Hoeveel heeft Turkije al gekregen van de Europse Unie om die oorlogssukkelaars te huisvesten?

Geen enkel land in Oost-Europa stond echt te springen om die miljoenen mensen welkom te heten. Zelfs geen enkel olieland hielp die oorlogslachtoffers.

Als ik het goed heb gelezen en gesnapt dan kreeg Turkije zes miljard euro om te zorgen voor 3.600.000 SYRIERS gedurende vier jaar. Dat 416,6 euro per jaar per vluchteling.

Is president Erdogan plots gek geworden of heeft hij zijn rekenkunde verleerd? Dat is amper 1,14 euro pet etmaal!

Was ik van de Turkse premier ik vroeg twintig euro per dag per vluchteling. Dat bedrag zou nog veel minder zijn dan wat een vluchteling kost aan ons land eens die hier is aangekomen.

Wil de Eu dat niet betalen, zet dan je grenzen wagenwijd open. Die 3.600.000, te vermeerderen met de 3.000.000 die aan de Turkse voordeur staan te dringen om er binnen te raken, gewoon loslaten. Dan pas zullen die lamstralen binnen het Europees parlement een beetje wakker worden en wat respect tonen voor u n uw land.

Voor alle Oost- en Midden-Europese regeringen is er nu overigens een unieke reden om geen (schijnbaar) arme vreemdelingen meer toe te laten. Corona is nu het paswoord want zie eens dat er tussen al die vluchtelingen ook maar één enkele zit met het coronavirus!

Angela Merkel zei ooit “Wir schaffen das!”: Hewel, ze heeft het mooi voor elkaar gekregen. 

Waarom geen enkele Belgische politicus zich al eens afvroeg waarom al die Syriërs wel Roemenië en Bulgarije passeren maar daar niet blijven, zou zeer de vraag moeten zijn. Dat zijn toch landen die niet in oorlog zijn !!!???

 

REACTIE VAN LUISTERAAR

Op de trein naar Brussel zat op 1maart 2020 rechtover mij een man die weinig vertelde. Toen we de trein verlieten, liep hij plots naast mij. Hij was zo attent om tenminste langs mijn nog horend oor te lopen.

“Ik heb heel goed geluisterd naar jullie, ook en vooral naar jou. Ik bewonder jou om veertig jaar lang te vechten tegen het jou aangedane onrecht. Nog meer bewonder ik de wijze waarop je dat doet. Je blijft beleefd, gebruikt geen schuttingstaal en brengt je verhaal op een correcte wijze. Ik begrijp niet hoe het kan dat jij nog respect kan opbrengen voor de familie Van Thillo maar dat zal dan wel aan mij liggen zeker? Persoonlijk vind ik dat niemand jou ooit zou kunnen verwijten dat je die brave burgre wordt waarvan – zoals je ons vertelde – Jef Vermassen ooit zei dat hij een moordenaar worden kan. We zijn allebei van Oostende en, heel misschien, coontacteer ik jou nog wel eens. Ik vind het ook positief dat je niet trachtte ook maar één adres van je toehoorders te bekomen”.

Ook dit is een ware reactie. Uit respect vermeld ik hier geen naam, zelfs geen voornaam.

 

 

KEREN VAN DE KAR

Niet alleen politici draaien om de haverklap hun kar.

Waar amper vier weken terug virologen honderduit orakelden dat het zo goed als onbestaande was dat het Coronavirus ons land zou bereiken, hebben ze het nu allemaal over datzelfde virus dat inmiddels de hele wereld besmette. Tja, zo kan ik het uiteraard ook. Zelfs een uk van negen kan dat!

Niet alleen zorgt dat virus voor zieke mensen en doden, zowat de hele economie werd inmiddels onderuit gehaald. De beurzen zullen wereldwijd nog meer de dieperik induiken dan na het virus dat de Lehman-brothers binnen de bankenwereld deponeerde.

Ik ben vorige week ’s nachts eens wakker geworden met een gekke gedachte. Ik wil ze jullie niet onthouden. Het is tenslotte een MIJMERING als een andere.

Wat als dat hele Coronageval nu eens in gang werd gezet door China? De vraag stellen is in deze niet noodzakelijk ze ook zelf beantwoorden!

Maar net als al die Belgische virologen zich danig mogen vergissen, mag ik dat toch ook eens, nietwaar?  

 

BABYSHOWER FOR MEN

Zelfs op mijn oude dag leer ik, zo af en toe, nog wel eens wat bij. Neem nu zaterdag 29 februari 2020. Ik zat in de Relais aan Petit Paris. Komt daar zowat een halve autobus binnen. Helaas voor deze liefhebber van schoon vrouwvolk waren het 22 mannen.

De mensen vroegen zich af of er een voetbalploeg was binnen gekomen. Ik vroeg wie ze waren en vanwaar ze kwamen. Bleek dat ze uit de regio kwamen van mijn favoriet danscafé – zijnde de WILLY MOUSTACHE in Blaasveld, Willebroek.

Die vrolijke bende bracht dit weekend door in Oostende omdat vier van hen vorig jaar vader waren geworden en zij dat – vaders onder elkaar met 18 vrienden – dienden te vieren. Een BABYSHOWER lijkt zoiets te heten. Net zoals vrouwen, met hun vriendinnen, de toekomstige geboorte van hun baby vieren, schijnt het dus de gewoonte te zijn dat de vaders achteraf evenzeer hun feestje bouwen.

Nu, beste moeders en echtgenoten van Gilles, Tom, Stijn en Koen, bij mijn weten hebben ze, net als hun achttien vrienden, zich deftig gedragen. 


 

OOSTENDE ZONDER LOODGIETER

Ik heb al meermaals geschreven dat zowel de Oostendse bibliotheek als het stadhuis al – minstens sinds augustus 2019 – nogal wat problemen heeft met lavabo’s en toiletten allerlei. Zaterdag ll. was niet enkel een lavabo van het herentoilet nog steeds defect. Ook één van beide herentoiletten was BUITEN GEBRUIK.

Tja, ik stel me dan de vraag hoe dat komt. En dan maak ik de vergelijking met (bijvoorbeeld) het sanitair in ’t VIOOLTJE waar alles werkt.

Is Debby De Grieck dan zoveel bekwamer dan Martine Vandermaes? Oh ja, Debbie is de verantwoordelijke voor ’t Viooltje waar je van de grond kan eten terwijl Martine de bazin is van onze hoofdbibliotheek. De bib en dat dienstencentrum zijn de twee plaatsen waar ik de meeste uren van mijn weekdagen doorbreng.

Misschien heeft het gewoon te maken met . . . intellect?

Hoe dan ook, dat probleem van de herentoiletten, dat los ik – voor eens en voor altijd – binnen de drie dagen op. Helaas is niemand van het schepencollege geïnteresseerd in tips of goed advies van pennenridders die de waarheid publiceren.

Waarvan akte!

 

MALHEUR . . . HET BIER VAN TOGADRAGERS?

Vrijdag was de Gentse strafpleiter Walter Van Steenbrugge – één van de ware intimi van Johan, ooit de keizer van Oostende – opnieuw aanwezig in de Lafayette.

Vorige maand merkten minstens vijf van mijn volgers op dat er steeds minder volk komt. Vrijdag ll. was er pakweg de helft minder volk dan één jaar eerder. In De Hemingway en in het Manuscript kon je dan anderzijds wel op de koppen lopen en bemerkte ik daar heel wat vroegere klanten van Lafayette. Bart heeft het blijkbaar nog steeds niet door dat . . .

Mijn mening over togadragers heb ik nooit onder stoelen of banken weggestoken. Maar – grijns, wie weet is dit gewoon een grappige gedachtegang – vrijdag ontdekte ik waarom die magistraten en advocaten de hen, door mij toebedichte, mening verdienen. Op de tafel waarop Walter en zijn duidelijk verliefd - and hungry for love - vrouwtje hun lege flesjes stonden, waren desbetreffend de bewijzen terug te vinden. Beiden dronken MALHEUR!

Tja, MALHEUR is wat mensen beleven eens ze in de handen van advocaten en/of magistraten belanden. 


STRIJD VOOR GELIJKHEID

Op de PVDA-trein naar Brussel werden zondag flyers allerlei verspreid. Eén van die strooifolders ging over STRIJD VOOR GELIJKHEID, meer bepaald gelijke lonen voor vrouw en man!

Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat anno 2020 er nog steeds een verschil is tussen wat mannen verdienen en wat vrouwen verdienen. Ik vermeld hier dan ook met graagte dat woensdag 4 maart MARIANNE - zijnde de vrouwenbeweging van PVDA - vanaf 14 uur een stand heeft op het Wapenplein te Oostende. 

Gegarandeerd dat ik er eens langs kom!

 

5 – 0 . . . DAAR WORD JE DIRECT WAKKER VAN

Ik bewonder de moed en het geloof van supporters in hun voetbalploeg. Echt waar, ik zeg dit zonder ook maar de minste vorm van sarcasme. Dat sarcasme kon ik, grijns, kwijt in bovenvermeld item over MALHEUR.

Heel Brugge, en aanverwante parochies bruiste van zegedrang na de 1-1 die Club Brugge thuis behaalde op 20 februari 2020. Heel wat supporters waren ten stelligste overtuigd dat Brugge een ronde verder spelen zou.

Nu ja, met een droge forfaitscore staan die supporters terug met hun twee benen op de begane grond. Manchester United speelt dus nog steeds twee klassen hoger dan de club van Vormer en Van Aken.

In de nationale voetbalcompetitie staat datzelfde voetbalteam inmiddels torenhoog boven al de rest. Twaalf punten los van AA Gent is niet niks in een competitie met amper zestien ploegen.

Het andere Brugge, dat komend weekend op bezoek trekt naar Club, is inmiddels zo goed als zeker van niet te zakken.

Voor degradatiekandidaat KVOostende wordt het de eerstvolgende speeldag vooral bang kijken richting Moeskroen. De ploeg die gered is en zich dus makkelijk kan laten verliezen van Waasland-Beveren. Als dat geschiedt dan zit de kustploeg met de quasi onmogelijke opdracht om op de laatste speeldag de volle buit binnen te halen op . . . Cercle Brugge. Dat lijkt me pas MISSION IMPOSSIBLE. 


BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . .en met dank naar de lezeressen en lezers toe, ook van deze week, wens ik elkeen 168 aangename uren. Volgende week ook een uitgebreid artikel over het verschil tussen de dokter van 1970 en die van heden te dage.

Teneinde snel terug aan de 900 tot 1200 lezers te raken die ik had vooraleer ik, op kerstavond, mijn laptop verloor (waardoor deze site een maand op non-actief stond) durf ik jullie te verzoeken om het bestaan van deze site te forwarden naar drie van jullie vrienden.

Waarvoor mijn nederige dank. MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 24 FEBRUARI  2020   

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

 

EN OF ER NIEUWE VERKIEZINGEN KOMEN ! ! !

Zowel op lokaal, provinciaal, Vlaams als op federaal niveau zijn er steeds minder politici die nog twijfelen aan wat ik al kort na de verkiezing van 26 mei 2019 publiceerde: er komt uit die verkiezingsdag geen regering en er moeten dus nieuwe verkiezingen komen. Op dus naar een nieuw universeel olympisch record van natie zonder effectief werkende regering. Het GUINNESS BOOK of RECORD dient af en toe nieuwe prestaties te kunnen publiceren, nietwaar en zowel onze volksvertegenwoordigers als ons koningshuis werken daar ten volle aan mee..

Sta mij toe, geachte lezeres en waarde lezer, u toch te wijzen op de realiteit dat dit – zogenaamd democratisch – koninkrijk inmiddels reeds 430 dagen zonder een effectief werkende regering zit. Een regering in lopende zaken is even efficient als de Boeing 747 die plots, op een hoogte van twaalfduizend meter, zonder motoren en zonder benzine valt.

Op het Vlaams Belang na staat – alvast aan Vlaamse zijde – geen enkele partij te springen van vreugde op dergelijk vooruitzicht op nieuwe verkiezingen. De angst opnieuw stemmen te verliezen op federaal niveau overstijgt de wil om te regeren. Nochtans zijn die 150 volksvertegenwoordigers verkozen . . . om een (werkende) regering te vormen.

Na de, bijna complete, discriminatie van de momenteel grootste partij van Vlaanderen door koning Filip, kan het koningshuis de Vlamingen niet nog meer schofferen. 810.777 ‘onderdanen’ van deze laffe en arrogante koning worden uitgelachen alsof Filip zich almachtig voelt. Nou, ik zou over die almachtigheid niet zo zeker zijn, Sire, want de laatste negen maanden hebben bewezen dat u de natste dweil bent van alle nog levende koningen in dit universum. Nu ja, wie zich laat de les spellen door het entourage dat de CD&V hem door de strot perst, kan niet worden vergeleken met zijn oom die in 1990 de hele regering 36 uur lang het abortusbos in stuurde. Net als uw vader mag u - overigens probleemloos – het schaamtekleed van de lafbekken aantrekken en levenslang aanhouden. 

Ik ben - bijna - de tel kwijt geraakt over het aantal politici die door de Belgische koning de laatste negen maanden het veld werden ingezonden om te trachten een regering te vormen. Het koningshuis ligt verankerd binnen de partij van de katholieken. Dat deze koning toeliet dat de door hem aangestelde magistraten de pedofiele bisschop Roger Van Gheluwe gewoon lieten vluchten om zijn straf te ontlopen teneinde in la douce France te genieten van zijn pensioen (pakweg 5.000 euro netto per maand!) is slechts een voetnoot in datgene wat straks in de geschiedenisboekjes van dit land zal omschreven staan als de door een koning onderdanige maar bewust goedgekeurde om toch maar geen rge geen regering te vormen! Anderzijds negeerde diezelfde koning de wanhopige smeekbeden – van duizenden landgenoten - om tussen te komen waar nodig. Het gewone volk,en dan vooral in Vlaanderen, vraagt zich af of het nog moet leven onder zulke koning. Anno 2020 is het hoog tijd ons te ontdoen van dat huis van Saksen-Coburg dat er in werkelijkheid 190 jaar uitsluitend is geweest voor het establishment en . . . om zichzelf te verrijken. 1.800.000.000 euro ofte 72 miljard oude Belgische frankskes zou de officiële rijkdom bedragen van dit koningshuis. Ik heb geen flauw idee of ons koninkrijk nog een paar miljard euro bezit via een zwarte kas. Misschien iets voor Mario Danneels die levenslang de verdienste mag opeisen de affaire Delphine in gang te hebben gezet. Feitelijk – maar, grijns, dat zal wel wat moeilijk liggen waarschijnlijk – verdient deze auteur de titel van graaf.

Dat ondertussen – nota bene op minder dan één kilometer van hun Brussels paleis – gezinnen op straat slapen met tussen de vader en de moeder in hun kindje(s) is slechts het topje van de ijsberg van de koninklijke onmenselijkheid van Filip en Mathilde. Ik, met mijn pensioentje van 898,48 euro, ben telkens blij als ik aan een viertal dergelijke armen een briefje van vijf euro kan toesteken telkens ik in Brussel ben. Het is niet veel maar als ik dan de glimlach van die allochtonen zie, dan doet het deugd aan mijn klein hartje. Ik ga zondag flyeren in de Europese hoofdstad en weet nu reeds dat ik vier briefjes van vijf euro moet meenemen.

In Laken maar ook in zijn paleis te Brussel meet Filip zich de arrogantie aan van een soeverein die de almacht en onsterfelijkheid verenigt. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat het er op lijkt dat de Vlamingen slechts om de 666 jaar de barricaden durven te beklimmen. Na 1302 en 1968 is het nu dus nog 614 jaar wachten op de moed van de Vlamingen om hun recht (op o.a. de erkenning van een verkiezingsuitslag) te ervaren door een koningshuis dat, als bange kwezel zegt en uitvoert wat de CD&V entourage hem dicteert. CD&V-politici zorgen er dagelijks voor dat alles wat ons vorstenpaar zegt, doet en verzucht stipt wordt uitgevoerd zoals zij het aan Mathilde en Filip commanderen. Eén van mijn echte Gentse vrienden noemde de twee laatste Belgische koningen van dit – nu toch wel definitief – apenland desbetreffend de heuse medeplichtingen aan criminele feiten. Tja . . .

Officieel is geen enkele Vlaamse partij bezig met de mogelijkheid dat er inderdaad nieuwe federale verkiezingen komen dit jaar. Nu ja, hoezeer politici kunnen negeren, ontkennen en liegen omschreef ik hier al veelvuldig. Wie nu nog in gang moet schieten desbetreffend zal op de verkiezingsdag veel te kort schieten. En als professor Carl Devos nu ook al orakelt dat er verkiezingen komen, dan zit hij op dezelfde golflengte van mij, zij het maanden te laat! De vos is een sluw dier maar deze hoogleraar predikt m.i. meer en meer . . . de passie. Boeren weten, in tegenstelling tot de Vlamingen, dat ze dan op hun ganzen, op hun bezittingen, dienen te passen. 

Maar ik vind Carl veruit de beste – so called independant - commentator die ooit op onze Vlaamse televisie te zien was.

Wie niet te laat zal zijn bij de volgende verkiezing is de bende jonge, goed opgeleide wolven van en rond Tom Van Grieken. Geen enkele partij heeft op federaal vlak zulke goed begeleide jonge volksmenners ter beschikking als het Vlaams Belang. De meeste Vlaamse partijen zijn bevolkt door oude maar vooral machtsgeile nietsnutten die het laatste kwarteeuw bewezen dat . . . ze niks presteerden in het belang van dit land.

Ik wil niet beweren dat het Vlaams Belang de helft (en dus in totaal 1.216.166) meer stemmen zal halen bij de volgende verkiezing maar meer dan één miljoen Vlamingen zie ik toch op hen te stemmen, als net voor, of net na de komende zomervakantiemaanden we met zijn allen nog eens een wat bollekes zullen inkleuren. Ik praat wekelijks met jongeren tussen 15 en 25. En ja, die begrijpen elke dag meer en meer dat het de drie traditionele partijen zijn die schuldig zijn aan de enige schuld die deze jongeren bezitten, namelijk de staatsschuld t.b.v. pakweg 45.000 euro per jongere, per persoon. Geen van die jongeren heeft haar/zijn Texas Instrument nodig om dit te concluderen. Je kan de dag van vandaag veel beweren en trachten dat cordon sanitaire aan te houden maar je krijgt dat racisme niet weg zonder de jongeren te ontlasten van hun staatsschuld! Je kan die jongeren evenmin trachten wijs te maken dat het Vlaams Belang schuldig is aan die enorme staatsschuld van (momenteel) dik 473 miljard euro! 

Voor de kleinere partijen die opnieuw stemmen zullen verliezen (zoals CD&V en de fel ruziemakende Open VLD bij wie de postjes zwaar om te bekomen zijn geworden) is het moment gekomen om te kiezen tussen de pest en de cholera. Het blijvend vertrouwen van Bart de Wever in die eerstgenoemde zal voor N-VA enkel verder stemmenverlies garanderen. Sinds (ik dacht dat het in 2006 was) de CD&V partijvoorzitter De Wever de dolk aanreikte om Jean-Marie De Decker neer te steken blijft Bartje maar vastgekleefd  aan die leugenaars die niet alleen de 800,000 slachtoffers van Arco (inmiddels) al elf jaar lang de ene leugenachtige belofte na de andere onwaarheid in hun hersens klopten. Hoe lang de partijvoorzitter van N-VA nog de rok van Hilde Crevits zal vasthouden alsof hij ook onder die rok kijken mag, is iets dat enkel Bartje weet. Geloof me vrij, meneer De Wever, er is aan noch onder die rok iets te vinden dat een ernstig man kan boeien. Crevits is – na Schauvlieghe . het laatste CD&V-poppetje dat door die partij werd ingezet in haar departement De illusionistische verleiding!

En nee, vraag me maar niet of Yves Leterme ook bij Hilde verder ging dan naar haar rok kijken.

Politici, of zij nu volksvertegenwoordiger, senator of burgemeester zijn . . . allen hebben ze medewerkers. Het lijkt een ongelooflijk anachronisme dat in de 21 ste eeuw die medewerkers de helft van hun tijd nog moeten verspillen aan vragen van burgers die in de problemen zitten. Onder het mom van sociaal dienstbetoon aanhoren die lakeien van onze politici de vragen om tussenkomsten in geschillen met diensten van de BTW,  belastingen of Justitie.. Uiteraard verspelen die politici de tijd van hun medewerkers en zouden ze beter zeggen dat ze zich niet mogen bemoeien in die probleemzaken. Daarvoor bestaan boekhouders, accountantskantoren of advocaten allerlei.

Ik heb het even berekend: als alle burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, senatoren, volksvertegenwoordigers in dit land vanaf morgen zich zelf – of via hun medewerkers – nog uitsluitend zouden bezig houden met te doen waarvoor ze effectief worden betaald, dan wordt er, op jaarbasis, minstens twee miljoen werkuren besteed om de werkelijke problemen van dit landje aan de Noordzee opgelost te krijgen. Twee miljoen werkuren, dat is het equivalent van het aantal uren dat dik tweeduizend bedienden werken op jaarbasis!

Ik beken het eerlijk: ik wist echt niet dat dit misbaksel van sociaal dienstbetoon nog zo fel in voege is. Twee miljoen werkuren . . . niet langer verspild aan valse voorspiegelingen om wat? Gewoon om extra stemmen te halen bij de volgende verkiezing. Ons volk verdomt en snapt niet dat politici hen enkel te woord staan om hun stem te krijgen!

Dat CD&V – maar evenzeer Open VLD – het koud zweet krijgen omdat ze zich nu reeds realiseren dat ze, alweer, stemmen zullen verliezen staat als een paal boven water. Voor CD&V is het een vreselijke beslissing om vrouwenversierder Yves Leterme te vragen op de lijst te staan maar de leiding van die partij (en neen, die ligt helemaal niet in handen van voorzitter Coens!) gelooft dat al die slachtoffers van Arco in de Westhoek nog zo onnozel gaan blijven om de heiligverklaring van Yves Leterme nog maar eens te bevestigen in de stemhokjes.

De Vlaamse socialisten zullen – mede dankzij hun Waals boegbeeld Magnette die de onverzettelijkheid van de rode partij sterk in de verf zette – mee de rekening betalen van de domme keikoppigheid van hun Waalse, racistische soortgenoot. De leugens van hun voormalige voorzitter John Crombez zullen daar niks aan veranderen, integendeel! Nu ja, John Crombez is al een even grote leugenaar als Wouter Beke.      

Dat PVDA-PTB opnieuw meer stemmen zal behalen, staat evenzeer als een paal boven water. Mertens    en  Hedebouw    kijken vanuit hun sofa in de Brusselse Lemonnierlaan 171, vol genoegzaamheid, naar de stunteligheid van zowel Flupke als naar die van de door hem aangestelde clowns die er niet in slaagden om ook maar de hoop op de komst van een nieuwe regering te realiseren. Inmiddels werken hun lokale troepen rustig verder om de waarheid van het falen van diverse regeringen aan de mensen te verkondigen. En ja, het volk blijft niet oerdom en begint de ogen te openen. De naakte waarheid over de staatsschuldverhoging met 507 euro per seconde – ofte 43.806.400 euro per etmaal – kan door niemand nog worden ontkend. Elk van ons, inclusief onze kleinkinderen en achterkleinkinderen bezit bijna 45.000 euro staatsschuld.

Ik kan niet geloven hoe strijdduivel Anuna de jongeren niet de straat oproept om daartegen te vechten. Anuna, het kind dat wellicht ooit vrouw zal worden in de wetenschap dat zij uit dit land wenst te verkassen, heeft in de media het laatste jaar meer kritiek moeten incasseren dan eender welke politicus die in de fout ging. Zelfs notoire alcoholiekers – die voor de zoveelste maal orakelden dat het nu echt de laatste keer was dat ze naar een of andere ontwenningskliniek afzakten – worden door hun partijvoorzitter verdedigd. De normen en waarden voor de ene verschillen overduidelijk van de normen en waarden voor de anderen. Dat N-VA- voorzitter De Wever ook daarmee flarden van zijn geloofwaardigheid verliest, is iets dat ze ten huize van de Antwerpse burgervader nog steeds niet hebben gesnapt.

Persoonlijk denk ik er ernstig over na dit Vlaanderenland opnieuw te verlaten. Ik vraag me af waarom ik in 2018 terug naar Vlaanderen kwam wonen. Vlaanderen waar de autochtonen het nog veel te goed hebben om het gevecht aan te gaan teneinde hun klein- en achterkleinknderen af te helpen van die staatsschuld van 473.000.000.000 euro die elke seconde (surf naar www.staatsschuldmeter.be) verhoogt met 507 euro!

De drie tradionele politieke partijen – overigens langs beide kanten van de taalgrens -  zijn de enigen die schuldig mogen verklaard worden aan het failliet van dit land maar vooral aan de torenhoge staatsschuld die niet door de Walen, laat staan door de allochtonen, zal worden gedelgd!

Er zullen een hele hoop mensen een orgasme krijgen als ik publiceer dat ik mij ernstig informeer om opnieuw dit land te verlaten. Dit Vlaanderenland is niet langer mijn geboorteland. De ongelijkheid in de behandeling tussen arme Vlamingen en allochtonen is mensonterend voor ons arme Vlamingen die – t.o.v. die profiterende Oost-Europeanen, Syriérs en/of Afrikanen - niet half zo goed weten hoe men het best van alles kan profiteren in Vlaanderen. Vooral de socialisten en katholieken stelden massa’s mensen en middelen in om die kans op nieuwe stemmen in de verkiezingshokjes hun richting uit te sturen.

Deze maand vertelde mij een rasechte Oostendse socialiste dat op bus 6 van de Oostendse lijn vier allochtonen met vier karren en zeven grote zakken zaten. Zij kwamen van de voedselbank. Tja . . . Ik bespaar jullie haar commentaar op deze door haar favoriete partij gerealiseerde vorm van sociaal dienstbetoon. Enig onderzoek, een week later, leerde mij dat heel wat van die producten te koop werden aangeboden. Geen politicus in de hele Oostendse gemeenteraad bekommert zich om wat de allochtonen fout doen. Waarom zouden ze zich dan bezig houden met zoiets?   

Net zulke toestanden zorgen ervoor dat de socialisten in hart en nieren de ogen openen en voor een andere partij stemmen. Gelijk hebben die rode kiezers die eindelijk snappen dat al wat die allochtonen meenemen wordt ontstolen aan de heuse autochtonen. Men moet geen partij steunen vol salonpolitici (zoals Luc Vandenbossche en Van de Lanotte, om er maar twee te noemen) of van toppolitici die te laf waren om zich voor de rechtbank te verantwoorden en dan maar opteerden om in het Albertkanaal te springen.

Ik besef dat mijn teksten hard kunnen aankomen. Ik zou veel liever publiceren dat vier allochtonen wekelijks naar de voedselbank gaan en daar enkel voor het eigen gezin voedingswaren ophalen. Vier karren en zeven tassen . . . die volstaan om mij, inclusief waters, karnemelk, appelsap en cécémel een heel jaar te voorzien van eten, drinken en andere kuisproducten en toiletpapier.

Zoals – maar dat lazen jullie al meermaals – elkeen beseft . . . ik maak enkel vijanden. Et alors!? Er moet één gek zijn die nog de waarheid durft te publiceren.

Nadat ik dik tien jaar  lang aangaf hoe verrot de Kanssspelcommissie al is sinds haar ontstaan (Etienne Marique stond erbij en keek ernaar!) gaat men die bende rotzakken eindelijk uitroken.

Als het van Koen Geens afhangt dan wordt het niks. Of denkt u, geachte lezer en waarde lezeres, dat Geens zijn eigen partijgenoten zal aanvallen? Hoe gek ben je dan wel niet?

Dossier Nr.P.2014.1220.N., dief Koen Geens, is nog verre van de baan hoor. Doe nu eindelijk maar wat u al diende te doen sinds de zomer van 2016.

Oh ja, meneer de minister, als u meent dat ik lieg door te stellen dat u een dief bent, dien dan maar een klacht in. Of hoe noemt men in Huldenberg de minister die niet tussen durft te komen in de vervalsing van stukken door vijf raadsheren van het Hof van Cassatie waardoor men - ondanks ik duidelijk aangaf de vervangende gevangenisstraf te willen zitten - 2.600 euro stal van mijn povere erfenis? In Gent noemen wij dergelijke mensen . . . een vuile dief!

Weten uw kinderen en kleinkinderen wat voor een onmens hun VAKE wel is? Ik moet misschien eens komen flyeren in GROOT-HULDENBERG.


21 EUROCENT DAGLOON . . .

. . . zoveel bedraagt het inkomen van een koffieboer in Oeganda!

Dit leerde ik middels de verlichte reclamepanelen van Clear Channel. 

21 eurocent per etmaal en dit anno 2020! Clear Channel, u weet wel . . . dat zijn die reclamepanelen die de wacht- en schuilhokjes van trams en bussen voorzien van, hoofdzakelijk commerciële, boodschappen. Hun grootste klant is ongetwijfeld den Aldi. Die gebruikte deze maand voor maar liefst drie producten terzelfdertijd dit medium. Deze week is het de beurt aan water, kaas en hesp.

Af en toe kan men er ook boodschappen van algemeen nut vinden. En zie, die van vorige week - toen ik voor het eerst die reclame zag van Oxfam – laat me echt niet los. Oxfam nagelde de burger vast door te vermelden dat een koffieboer in Oeganda zowaar 21 eurocent per dag verdient1

21 eurocent, dat is bijna een honderdste van de totale bruto uurloonkost van een bediende of arbeider in dit land waar God, Regering, Koning noch Gebod wakker liggen van de realiteit dat elke dag de staatsschuld met meer dan tweehonderd miljoen keer die 21 eurocent verhoogt!

Zeer geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, sta daar – net als ondergetekende – toch maar effe bij stil! Het dagloon van meer dan 200.000.000 koffieboeren in Oeganda is er nodig om de dagelijkse verhoging van onze staatsschuld te financieren!

Zeer geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, sta daar – net als ondergetekende – toch maar effe bij stil! Het dagloon van meer dan 200.000.000 koffieboeren in Oeganda is er nodig om de dagelijkse verhoging van onze staatsschuld te financieren!

 

Zeer geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, sta daar – net als ondergetekende – toch maar effe bij stil! Het dagloon van meer dan 200.000.000 koffieboeren in Oeganda is er nodig om de dagelijkse verhoging van onze staatsschuld te financieren!

En neen, ik ben (nog) niet gek geworden. Ik plaats het bovenstaande driemaal om jullie dienaangaande toch een heel klein beetje wakker te schudden. En ja, ik weet best dat er niet zoveel inwoners in Oeganda zijn, laat staan dat er zoveel koffieboeren zouden zijn. Als ook maar één iemand van mijn lezers hier even wil bij stilstaan dan heeft deze site ook deze week de reden van haar bestaan bewezen.

21 eurocent was – nota bene zestig jaar terug – de kostprijs van één pakje sigaretten Belga, Bastos of groene Sint-Michel waar vijfentwintig eenheden inzaten om sneller aan longkanker te komen! Eén enkele dergelijke stinkstok kostte nog niet eens 1 eurocent! Op heden schijnt - ik rook niet – één sigaret een halve euro te kosten! Is er ook maar één enkele bediende of arbeider die – i.v.m. toen – op heden een netto maandloon krijgt dat vijftig maal hoger ligt dan dat van 1960? Dan verdient zulke bediende of arbeider op heden netto minstens vijftienduizend euro . . . per maand.


DAT NOEM IK NU EENS ECHT . . . SERVICE

Ik ga meer en meer langs Spegelaere, de regionale supermarktketen in Oostende, Eernegem, Oudenburg en Gistel. Voor mij is het de mooiste voedingssupermarkt van het hele land. En dan heb ik het nog niet eens over de koffieruimte waar men de krant kan lezen, waar er wifi gratis beschikbaar is en waar de koffie echt heerlijk smaakt.

Ik was er woensdag heen gegaan maar ze hadden mijn karnemelk natuur niet in huis. Dus trok ik zaterdagmiddag er terug heen. En neen, ook eergisteren was de plaats van dat product leeg.

Het ligt allemaal wel aan de opleiding door de bazen maar een erg gevatte, jonge medewerkster van Spegelaere kwam met pen en papier om daarmee te noteren wat mijn telefoonnummer is zodanig dat men mij kon bellen als het product terug binnen was.

Dat maakt nu net het verschil tussen die grote winkelketens en kleinere familiebedrijven als Spegelaere. Als de familie Spegelaere nu ook nog die beschikbare koffieruimte optimaal gebruikt, dan krijgen ze vanzelf meer klanten binnen.

 


DE BLAUWE VERKIEZING

Ook de blauwe partij trekt in Vlaanderen naar de verkiezing. Na Groen, de CD&V, en de socialisten is het volgende maand de beurt aan de compleet verdeelde partij van de liberalen.

Sinds mensenheugenis zijn er nergens meer tegen elkaar strijdende leden dan bij de Vlaamse liberalen. We moeten daarvoor niet eens terugkeren tot eind vorige eeuw/begin dit Millennium toen De Gucht en Verhofstadt niet meer door dezelfde deur konden komen op hetzelfde moment. Beide heren besloten dan maar een eigen kasteel te kopen in Toscane . . . of hoe een dubbeltje rollen kan.  

Gekibbel binnen politieke partijen gaat bijna steeds over POEN PAKKEN! En ja, niemand hoeft te bewijzen dat Gwendolyne (T)Rutten het meest oerdomme lid was van de liberalen van de laatste eeuw. Dat men haar als voorzitster nam, bewijst alles. Voor wie er mocht aan twijfelen hoe onbekwaam, de in amper acht jaar tijd zwaar verdikte, trut wel is, die dient gewoon naar het stemmenverlies te kijken die de Vlaamse liberalen leden.

Inmiddels verspreiden de geruchten over QUICKIE zich steeds veelvuldiger en ernstiger. De burgemeester van Kortrijk zou zowel een drank- als een drugsprobleem hebben dat al jaren aansleept. Tja . . .

Die laatste bewering komt overigens uit onvervalste OPEN VLD middens.

 

D’ OOSTENDSE HORECA

Dat ook in Oostende de leegstaand van handelszaken alleen maar de hoogte in swingt, is iets dat eenieder dagelijks kan vaststellen.

De trots van wat een halve eeuw geleden deze koningin der badsteden was, met name de succesvolle horecazaken, ondergaat inmiddels hetzelfde lot als de winkels die zelfs in de drie belangrijkste winkelstraten (Kapellestraat, Adolf Baeyensstraat en Alfons Pieterslaan) steeds meer beelden van leegstand brengen. Nog hooguit tien jaar en meer dan de helft van de winkels in die drie straten staan . . . leeg! En het huidige stadsbestuur mist de creativiteit, de moed en de wil om die leegstand dringend een halt toe te roepen.

De Faro staat zowel te huur als te koop. Mission Impossible tenzij de idioot van Dostojewski er zijn geld insteekt. Nadat de eigenaar van het succesvolle karaokecafé op de Van Iseghemlaan de deur dicht deed, is nu ook zijn zaak aan ’t Peird (met name Le Rid’o) gesloten. De Machiotta staat evenzeer alweer dicht, net als Lautrec aan Petit Paris. In dezelfde buurt staan Le new petit Paris en Le Chatelet, net als het Swingcafé nog veel langer dicht.

Marc blijft maar hopen dat er echt klanten zullen komen voor hem in Ron’s Pub. Hij zal sneller tweemaal achter elkaar euromillion winnen dan van Ron’s Pub opnieuw een succes te maken.

Ook ’t Gernoazeke op de Van Iseghemlaan staat al maanden over te nemen. Goeie ligging edoch . . . In dezelfde straat opent Pasolini ook al zeven weken de deur niet meer en dat nadat het pas vijf weken daarvoor terug open ging.  

Op den Opex is het van hetzelfde laken een broek: daar staan meer kroegen dicht dan dat er open zijn.

Wil dit nu zeggen dat het gedaan is met het Oostendse caféleven? Helemaal niet! Winkelier, restauranthouder en/of cafébaas . . . je kan het of je kunt het niet. Met een gezicht als dat van een begrafenisondernemer zal het niet lukken. De ene klant zus en de andere zo behandelen, helpt evenmin. 

Uiteraard is het zo dat steeds minder gekken te vinden zijn om een horecazaak te huren, laat staan over te nemen. Dure huurprijzen (Van Beckevoort biedt al heel lang café De Rode Kaars aan op den Opex. 1.375 euro huur per maand en een brouwerijverplichting zodat de brouwer op ieder vat een extra winst neemt van pakweg zestig euro. Je werkt dan niet voor jezelf maar voor een brouwer of bieruitzetter.

Nu ja, ik vertel al decennia dat de politici iets moeten doen aan die verplichte brouwerijcontracten. Ik heb daar een kant-en-klaar-voorstel over. Helaas zijn politici poenpakkers die van de brouwerijen meer gedaan krijgen dan van de arme, uitgebuite kroegbazen.


MIJN WEKELIJKS CONSUMENTGELEUTER

Niet elke week edoch wel regelmatig besteed ik aandacht aan de prijsverschillen tussen de diverse supermarkten. Uiteraard ben ik daarmee begaan omdat de hoogte van mijn pensioen veel lager ligt dan wat eender welke allochtoon hier zomaar allemaal compleet gratis krijgt van onze politici. En dan heb ik het in dit item nog niet eens over de handel in producten van voedselbanken.

Het zijn vooral de reacties van lezers die mij vertellen dat zij ook die – naar consumenten gerichte – teksten lezen die maken dat ik daarover schrijf. Dat sommigen het geleuter vinden maar dat wel lezen, dat is hun democratisch recht.

Deze week heb ik het over een prijsverschil binnen een en dezelfde winkelketen. De directie van BonAp kan me moeilijk beschuldigen dat ik hen viseer want ik schrijf al maanden hoezeer ik tevreden ben met hun winkel.

In hun folder, geldig van 14 tot 27 februari 2020, bieden ze op pagina 7 hun (echt heel lekker bereid) stoofvlees van 1,2 kilo aan voor de prijs van 6,75 euro de kilo ofte 8,10 euro. Ze schenken u daar wel één kilo diepvriesfrieten gratis bij aan. Dat laatste heeft een waarde van 1,5 euro zodat zij voor het stoofvlees  (8,10 – 1,50) 6.60 euro aanrekenen.

In hun vorige folder zat evenwel hun traditionele vierwekelijkse pagina met voordeelbonnen die men kan uitscheuren. Voor de week van 14.02 tot 20.02 kan je een bonnetje vinden voor krak hetzelfde heerlijke stoofvlees . . . aan de prijs van 6,50 euro voor 1,2 kilo! Men betaalt dus 0,10 euro minder voor hetzelfde en is niet verplicht er die – toch wel dure – diepvriesfrieten bij te kopen.

Uit zulke pot haal ik zes maaltijden, ergo 1,083 euro per keer. Mijn diepvriesfrieten koop ik in mijne Aldi aan … euro per twee kilo.

Ik vind die diepvriesfrietjes van BonAp dus best prijzig t.o.v. die twee kilo diepvriesfrieten van den Aldi.

Waar men anderzijds op de dienst marketing van diezelfde Aldi het in hun hoofd haalde om het steengoed product van de Geldhofse neuzen in een – zo goed als dezelfde – verpakking geplaatste hartjes te verkopen, mag Joost weten. Het is zwaar misleidend (quasi zelfde uiterlijke verpakking, dezelfde prijs en krak hetzelfde gewicht) en heeft toch een totaal andere smaak. Ik stel overigens vast dat die, sterk geparfumeerde, neuzen in de vorm van hartjes maar niet raken uitverkocht.

Aan een steengoed product, daar verandert men niks aan. Blijkbaar heeft men bij Vlerick die les geschrapt of volgde die marketingmanager van Aldi dan net de cursus BELAGING. Maar nu wijk ik weer af. Ik zal over BELAGING overigens eens een erg uitgebreid artikel publiceren nu het volop in de mediabelangstelling staat met betrekking tot Bart De Pauw.

Volgende week breng ik weer een merkwaardig iets binnen eenzelfde supermarkt maar eerst nog het volgende: bij Carrefour Market herhalen ze hun aanbieding voor klanten die voor 75 euro kopen. Een aanbieding die overigens enkel geldig was op zondag 1 maart en bij aankoop van 75 euro minimum! Je krijgt dan 1 fles Cava van 75 cl gratis.

Waar die marketingmanagers mee in hun hoofd zitten, dat weet ik niet. In een wereld waar het aantal alleenstaanden dagelijks verhoogt, mogen ze zich best eens realiseren dat 75 euro zowat het bedrag is dat een alleenstaande in één maand uitgeeft aan voeding. Gelet op de uiterste gebruiksdatum koop ik, net als ander singles, geen 75 euro voeding ineens voor een hele maand!

 

MENINGSVERSCHIL TUSSEN ONZE LEZERS

Een tweetal van mijn lezers hebben een totaal andere visie dan de vierentwintig andere die mij over een voormalige tekst aanspraken.

Waarover gaat het?

Een aantal maanden terug publiceerde ik volgende tekst: “Dient het slachtoffer van de personen die veertig jaar geleden mijn leven vernielden, zelfmoord te plegen omdat anders de kans bestaat dat hij op een wreedaardige wijze wraak zal nemen op hen?”.

Sindsdien voerde ik daarover al diverse, verrassende maar steeds boeiende gesprekken. Vierentwintig van mijn lezers zeggen ronduit “Roger, ben jij nu echt gek aan het worden? Na veertig jaar vechten ga je nu toch niet denken aan zelfmoord!?”. Tja, in deze tijd waar euthanasie volop in de media staat, en mede door de gezondheidsproblemen die maar niet echt opgelost raken . . .

Of ik inderdaad aan dit klereleven een eind dien te maken en of ik eerst, op een verschrikkelijke wijze wraak moet nemen, is de vraag van tien miljoen euro. Jef Vermassen schreef wel dat men van elke goede burger een moordenaar maken kan maar mij lijkt het niet echt makkelijk om bepaalde waarden en normen – zoals bijvoorbeeld een mensenleven – naast mij neer te leggen.

Ik ben deze maand alvast begonnen met mij te informeren over een testament en het schenken aan goede doelen.

Maar soit, laten we over leukere dingen praten. 

En dan zijn er twee lezers die het mensenleven van die antagonisten – die mijn leven echt hebben verwoest – te waardevol vinden om het te beëindigen. Allebei stellen ze dat ze zich in mijn plaats gewoon hadden omgedraaid en de hele zaak hadden vergeten. Dat moeten ongetwijfeld volgelingen zijn van Jezus Christus die zijn rechterwang aanbood nadat ze zijn linker tot moes hadden geslagen.

Mijne pa zaliger zei altijd dat er diverse soorten mensen moeten zijn.  

 

VOLGENDE WEEK: OPEN BRIEF AAN ERIK RODDENHOF

Bij deze feliciteer ik de heer Erik Roddenhof met zijn aanstelling als Ceo bij de NV De Persgroep. Het zal - zowel in zijn hoofd als in zijn hart – heel wat verandering teweeg  brengen.


EN KVO . . . HET PLOEGDE VOORT

Ik heb er opnieuw geen goed gevoel bij. Ik heb het hier over de redding van KVO, het sympathieke voetbalploegske dat bijna een blijvend weireldploegske was geworden.

Helaas is bijna nog niet helemaal. Bedenk de gezangen bij de jeugdbewegingen ?Wij zijn er bijna, wij zijn er bijna maar nog niet helemaal!’.

Waar begot moet KVO nog die drie punten halen om zich te redden? Volgende week zullen op ANTWERP geen punten worden gehaald. Genk heeft de punten nodig om Play Off I te spelen dus dat wordt weer een thuisverlies, zoals zaterdagavond tegen Moeskroen. En dan komt de apotheose: de laatste wedstrijd naar Cercle Brugge.

Dat Cercle zich zou redden, schrijf ik al de hele tijd, ook toen al die voetbalspecialisten die zich journalist noemen net het tegenovergestelde publiceerden.

Rest Waasland-Beveren dan maar. Wat heeft Moeskroen nog te winnen of te verliezen? Een tegendoelpuntje laten maken is aan de grens met Frankrijk niet echt een wereldwonder!

Het worden nog drie spannende speeldagen vooraleer de reguliere competitie er op zit.

Dat in ons voetbal erg weinig onbesproken mensen zitten, werd nog maar eens bewezen doordat de voorzitter van ons bijna weireldploegske het bezoek kreeg van de BBI ofte de Bijzondere Belastings Inspectie. MAM, man, MAN TOCH!


HET LEVEN GAAT NOG ENKEL OVER . . .

Waar ik inmiddels ten volle ben van overtuigd, is dat de mens het enige ademende wezen op deze Aarde is dat niet verdient om te leven. Geld en winst . . . daar draait alles om.


DE ALMACHT VAN DE JODEN

Ik heb het steeds een raar volk gevonden. Vooral die  waarvan ik jaren dacht dat bij hen carnaval liep van 1 januari tot en met 31 december om dan opnieuw verder te gaan vanaf 1 januari.

Een volk dat toch wel stevig vastklampt aan tradities maar anderzijds de tradities van ons eigen Vlaamse volk tracht de grond in te boren. Blijf met jullie handen van ons Aalsterse carnaval. Die carnavalvierders van Aalst die niks slecht in zich hebben, laat staan dat ze het Palestijse volk hun land zouden ontnemen, DAAR BLIJFT MEN VAN AF!

Dat nationaal premier WILMES (MR) zo openlijk de Aalsterse carnavalisten durft te schofferen is een heuse schande. Zal ongetwijfeld te maken hebben met de realiteit dat ze uit de baarmoeder van een Jodin op de Aardse wereld werd losgelaten. Foei, premier van een land zonder werkende regering .

Ik heb mij het pleuris gezocht naar verklaringen van deze mevrouw die handelen over de oorlogsmisdaden van de Joden t.o.v. o.a. Palestina. Ergo, premier, wanneer lezen we daar iets over? 

 

BEST AL EEN TIJDJE GELEDEN

Een nieuwe DAGVERS

Dat mijn favoriete (en moderne) rederijker hier zijn talent kon uiten, is inderdaad al een paar weken geleden. Aan dit euvel, maak ik bij deze een eind.

Stijn De Paepe is effectief een uniek menselijk exemplaar. Vorige zaterdag had hij het over de

CARNAVALSKRAKER

 

’t Schijnt geweldig op te luchten

om de dagtaak te ontvluchten

en ter stede rond te lopen

met een paar groteske jopen

of getooid met bonte pruiken

’t feestgebeuren in te duiken.

Achter maskers, onder hoeden

kan geen mens je leed vermoeden.

 

Luidkeels zingen, dansend, hossend:

naar het schijnt werkte het verlossend

en is de voldoening groot.

Wel, ik val nog liever dood

.

QUOTE VAN DE WEEK

Ik heb nooit gedacht – laat staan beweerd – dat Bart De Wever een laag IQ heeft. Ik ben zelfs ten volle overtuigd van net het omgekeerde.

Zijn quote “België is al tien jaar dood” klopt, tenminste als hij kon tellen. Dit land is al minstens veertig jaar dood, beste Bart. Dit land is overigens niet meer te redden van de faling. Het enige dat die faling tegenhoudt, is het feit dat wij lid zijn van de Europese Unie, ook en vooral op financieel vlak.

Was ik premier, ik zou – net zoals de Gieken deden – dit land failliet laten gaan. Zonder enig probleem overschrijdt de Belgsiche staatsschuld volgend jaar het fenomenale (gaat u gerust eerst zitten, beste lezers) bedrag van 500.000.000.000 euro, zijnde een half biljoen euro of 20.000.000.000.000 oude Belgische franken.

Dat onze Vlamingen niet willen snappen dat het niet de Walen, Brusselaars of allochtonen zijn die zullen opdraaien voor deze schuld, kan ik niet begrijpen.

Het is in dit decennium dat we de onafhankelijkheid van Vlaanderen moeten realiseren. Het is inderdaad . . . nu of nooit!


BIJ LEVEN EN WELZIJN. . .

. . . . en hopende dat ik toch wat gezonder worden mag, wens ik jullie allen het beste en tot volgende week.

 MIJMERINGEN . . .     van maandag 17 Februari 2020     

   verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

 

 OMTRENT DE OPEN BRIEF VAN DE OUDERS VAN JULIE

Wie er nog enigszins durfde aan te twijfelen dat onze Vlaamse politici Cum Laude afgestudeerde hypocriete leugenaars zijn, is er sinds vorige week aan voor de moeite.

Maar laat me vooreerst mijn diepgemeend medeleven, en mijn respect, betuigen aan de ouders van Julie Van Espen en hen – in naam van alle Vlamingen die sinds het einde van WO II geleden hebben door de oerdomme, corrupte en/of criminele handelingen van magistraten allerlei – danken voor dat prachtig initiatief dat vorige week dankzij de media bekendheid verwerven mocht.

Wij zijn – en ik ga nu niet overdrijven – die afgelopen 75 jaar met minstens tienduizend slachtoffers en 9.999 onder ons kregen van politici allerlei telkenmale te horen “Ik kan niet tussen komen in een individueel dossier”. Voor 9.999 onder ons is er nooit enige hulp komen opdagen, noch van politici, noch van de top van de magistratuur die, zoals de inmiddels overleden procureur-generaal Patrick Duinslaeger ooit durfde te prevelen “Het wordt tijd dat de magistratuur eens sorry zegt” de moed had de waarheid te vertellen, die begrip had voor de realiteit dat zijn beroepsgroep heel wat, al dan niet welwillend, fouten maakte die mensen in de ellende stootten en hun leven vernietigde.

En ja, het gewone volk kreeg ook nooit de hulp van een of andere koning die deze magistraten had benoemd. Waarom wij die lafbekken van ons koninklijk huis nog moeten voederen, is zeer de vraag! Ook koning Filip bezondigt zich aan deze lafheid maar spande zich anderzijds wel in om – uiteraard niet zelf maar via zijn entourage – graaf Lippens uit de rechtszaal te houden. Koningen, ze ontslaan of desavoueren nooit ofte nimmer de door hen aangestelden en ontnemen evenmin ooit de titel van door hen in de adel geslagen leden van het establishment. De vraag dringt zich dan ook op of de politici en de koningen, die hun kop in het zand staken en voor Pontius Pilatus speelden, niet medeplichtig zijn aan die minstens tienduizend misdaden tegen de menselijkheid begaan door een of andere magistraat. 

Maurice Lippens, de voormalige CEO van fortis werd in Nederland niet beschermd door koning Willem-Alexander die, in tegenstelling met Filip van Saksen-Coburg, vond dat het recht zijn gang moest gaan zonder zijn inmenging.

Die slachtoffers van de magistratuur danken de ouders van Julie voor de moeite die ze vorige week deden om die politici een schop onder hun laffe luiwammeskont te geven. Prijs u, geachte mevrouw en geachte heer Van Espen, gelukkig omdat dit de eerste stap kan zijn in de stopzetting van een Vlaamse magistratuur waar 97 % oerdom, corrupt en/of crimineel is. Bemerk vooral de ‘en/of’ in vorige zin waardoor elk van die 97 % Justitieambtenaren kan kiezen uit één van de zeven mogelijkheden. Het laat mij overigens Siberisch of zulk een magistraat ofwel oerdom is ofwel zowel oerdom en crimineel is of gewoon welwillend onbekwaam. Dat laatste wordt in de volksmond overigens gewoon corrupt genoemd.

Zoals voormalig advocaat en vrederechter Jan Nolf vorige donderdag liet optekenen in de kranten van Thomas Leysen: “Zolang een groep machtsgeile magistraten blijft zitten, zal de mentaliteit niet snel veranderen”. Lees gerust: Zolang die krokodillenleiders jonge magistraten opdragen foute handelingen te plegen, zullen er nog tientallen Bakelmansen mogen komen, er zal inderdaad niks veranderen!

Volledig los van jullie – door alvast de gewone vrouw en man in de straat ten zeerste gewaardeerd – schrijven stond in het eerste item van mijn vorige editie mijn artikel over  . . . een  moedig man.

Maar staat u mij toe, speciaal voor jullie twee, heel kort mijn verhaal te brengen.

Ik werd door Justitie, meer bepaald door de bijna volledige meute van oerdomme, corrupte en/of criminele magistraten, de laatste veertig jaar behandeld alsof ik het product was van Adolf Hitler, Freddy Horion en Marc Dutroux. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik mijn mond niet houden wil over toenmalig subsituut De Bruyne en rechter Lievens die, om de parastatale ASLK-directeur-generaal Luc Aerts ter wille te zijn, mjj een proces aan de broek naaiden middels het onterecht toevoegen van een valse klacht door de substituut en het vervalsen van de feitelijk klacht door de rechter.

Zowel De Bruyne als Lievens werden door de Staat overigens snel daarna beloond voor hun criminele handelingen. De eerste werd gekazerneerd als advocaat-generaal te Brussel terwijl de andere werd ingemetseld als raadsheer bij het Hof van Cassatie. Geen van beide magistraten kon alzo ooit nog de criminele daden stellen die ze tegenover mij wel degelijk verrichtten. In dit land worden - eens is ontdekt dat een magistraat oerdom, corrupt en/of crimineel is – magistraten naar boven toe weggepromoveerd. Desnoods belanden ze in de HRJ (Hoge Raad voor Justitie), de absolute vergeetput vol gewetenloze ambtenaren die enkel tot doel hebben dossiers (zoals dat van mij) te negeren, op de lange baan te plaatsen en nooit te behandelen want in het andere geval bestaat de kans dat ze de magistraten dienen te berispen die dankzij politieke partijen zijn aangesteld!

 

In dit land dient men echt gek te zijn om nog te geloven dat magistraten vonnissen volgens het wetboek. Je moet wel de idioot van Dostojewski zijn om ook maar enigszins te twijfelen dat 97 % van onze Vlaamse magistraten oordeelt in eer en geweten! 

 

Nu ja, in ons Cassatiehof zetelen evenzeer erg twijfelachtige magistraten zoals de heren Berneman Sydney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem. Als raadsheer bewezen die (zie dossiernummer in volgende paragraaf) dat ze de beridheid hadden om ofwel  oerdom, corrupt en/of crimineel te handelen. Ik heb nog niet uitgemaakt tot welke soort van de zeven mogelijke raadsheren ze zijn: gewoon oerdom, gewoon corrupt, gewoon crimineel of oerdom en corrupt, oerdom en crimineel, corrupt en crimineel of zowel oerdom, corrupt als crimineel. Maar dat ze inmiddels heel erg boos zijn op mij omdat ik hun malafide daden hier ten volle – en zonder de minste schroom – publiceer, is een axioma dat (ergo) niet hoeft te worden bewezen. De tijd van meningsverschillen tussen de magistraten en ondergetekende is inmiddels voorbij. Zij hebben me nu de oorlog verklaard dus laten we ons daarop voorbereiden.

 

Ooit stond ik in die affaire, gekend bij Justitie onder Nr.P.2014.1220.N., voor de vrouwelijke rechter bij het Hof van Beroep te Gent. Na pakweg anderhalf uur riep ze mij en zei dat er geen tijd zou zijn om mijn zaak te laten voorkomen. Ze wist verdomd heel goed dat ik speciaal van Tenerife was gekomen. Tja . . . was het niet voormalig vrederechter Jan Nolf die het vorige week had over machtsgeile magistraten? Geloof me vrij, als de enige die bekwaam is om, als minister van Justitie, onze Justittie te hervormen niet weet wat in de krokodillenpoel van onze magistratuur allemaal gebeuren kan, dan weet niemand het in ons Vlaamse landje.

 

In alle dossiers die mij door magistraten ten onrechte werden aangenaaid, en dat waren er best wat, klampte ik politici aan. Op één na zegden ze allemaal dat ze zich niet konden mengen in individuele dossiers. Die ene was toenmalig minister van justitie Marc Verwilghen die d.d. donderdag 19 juni 2002, in de Kamer Justitie van ons federaal parlement – nota bene in bijzijn van vijf Vlaamse volksvertegenwoordigers vn diverse pluimage – zijn linkerarm op mijn rechterschouder legde en de (voor mij) unieke en magische woorden sprak “Meneer Henderick, ik ga dit - u door Justitie aangedaan - onrecht rechtzetten”.

 

Karel De Gucht, toenmalig voorzitter van de liberale partij maar evenzeer de politicus die zetelde binnen Dexia en dus volop bezig was met het dossier gokkende bankiers via de Lehman Brothers, las de volgende ochtend Marc Verwilghen de levieten en beval hem zijn belofte tegenover mij in te slikken. Tja . . .

 

Ik vind het, waarde ouders van julie Van Espen, zalig dat jullie die brief schreven maar – en ik schrijf dit met alle respect die ik bezit en jullie schenk – feitelijk is er iets dat niet klopt bij de verklaringen van al die volksvertegenwoordigers die vorige week stelden dat ze er gaan aan werken.

 

Als politici zich niet mogen mengen in individuele zaken, waarom deden ze dat vier decennia lang inderdaad niet en doen ze dit plots dan nu wel? Met alle respect voor jullie leed maar ook dit is een individueel geval.

 

Om Justitie echt te hervormen, dient men die mesthoop grondig te vernietigen. 97 % van een beroepsgroep die in de fout loopt . . . mijns inziens is dat veel, heel veel! Maar ja, wie ben ik?

 

De magistratuur zal verder blijven aanmodderen.

 

OF dat nu geschiedt door te vergeten een handtekening te plaatsen of door een welbepaalde datum te overschrijden zodat zowel een moordenaar als een negentienkoppige drugsbende zomaar vrijuit konden gaan,

 

OF dat nu middels het niet naar de gevangenis zenden van acteur, politicus maar vooral handelaar in zware kinderpornografie Guy Van Sande is,

 

OF dat nu geschiedt door superzware belastingsfraudeurs de kans te geven om voor een peuschil het verschijnen voor een strafrechtelijke rechtbank af te kopen,

 

. . . zolang een groep machtsgeile magistraten blijft zitten, zal de mentaliteit niet veranderen.

 

Maar nogmaals, de bedroefde ouders van Julie hebben mijn respect en ik hoop dat ik fout zit in mijn conclusie. Helaas is dat een niet realistische 


LEZERSREACTIE

 

Heel wat reacties vorige week n.a.v. de OPEN BRIEF van de ouders van Julie Van Espen in de media. Alle lezers vonden het een geweldig initiatief maar bijna elk van hen (op twee na) vroeg zich af hoeveel aarde dat aan de magistratendijk zal bijbrengen.

 

Maar toch kreeg ik net iets minder reacties dan voor het artikel over moedige advocaat Walter Van Steenbrugge die ik vrijdagnacht even aansprak in ons geliefd muziekcafeetje in de Oostendse Langestraat.

 

Ik hoop van harte dat hij inmiddels de tijd nemen kon dat eerste item van maandag 10 februari ll. te lezen. Ik blijf er namelijk bij dat het – in de allereerste plaats - de advocaten zullen moeten zijn die zich massaal aan eenzelfde ketting dienen te scharen om een einde te maken aan die knettergekke vonnissen door oerdomme, corrupte en/of criminele magistraten. Ik schreef het al eerder dat de advocatuur eens een volle maand dient in staking te gaan. Liefst van al zelfs drie maanden. Daardoor ontstaat er een chaos van jewelste: de hele agenda van Justitie wordt dan een nog grotere soepketel dan het nu al is. Vonnissen die aan een datum zijn gebonden, worden probleemdossiers en dat is nog niet eens het ergste. Wat zeker volgen zal, is een tussenkomst van het Europees Hof waardoor dit land nogmaals internationaal zichzelf belachelijk maakt.

 

Men kan dan wellicht nog eens trachten koning Filip in New York een orgasme te bezorgen door hem even te laten spreken in het gebouw van de Verenigde Naties maar veranderen zal er niemendal.

 

 

VALENTIJNSETENTJE

 

Nou, nooit nog ga ik naar een speciaal diner in het Oostendse dienstencentrum.

 

4,50 euro betaalde ik voor een koude quiche en twaalf frietstokjes waarvan er negen serieus verbrand waren door de zon. Het vlees was alles behalve zacht. Laat er mij maar gewoon over zwijgen. De afwezigen, en dat waren er best veel, hadden ten volle gelijk.

 

Gelukkig werd mijn dag ietwat opgevrolijkt door het zangduo Stephanie en Stef. Wat een talent heeft die vrouw! Het duo slaagde er in om twee uur lang ervoor te zorgen dat de dansvloer bakvol stond.

 

Conclusie: als iemand weet waar en wanneer die nog eens optreden in de buurt, gelieve mij een mailtje te zenden. Gewoon links boven klikken op CONTACT.

 

 

HET ZAL TOCH NIET WAAR ZIJN !

 

Na de nederlaag van KVO vorig weekend thuis tegen Kortrijk, begin ik weer te twijfelen of ons weireldploegske zich sportief toch redden zal. Ik hoop het. Hun kalender van de laatste vier speeldagen van de reguliere competitie is niet van de poes.

 

Volgens de laatste berichten zou de deal met de Amerikanen inmiddels rond zijn. Wat ik nergens gepubliceerd zag, was of die broodnodige miljoenen inmiddels in Oostende zijn aangeland. Zonder dat komen ze nooit aan de broodnodige vergunning om volgend jaar ook in de Jupiler Pro League te spelen.

 

 

 

OEF, KOENS KNOCK OUT

 

Je kan over Paul Magnette veel zeggen, maar hij heeft ten minste een standpunt dat klaar en duidelijk is. Het onmiddellijk gevolg daarvan is dat de koning Geens zijn ontslag zal aanvaarden vandaag.

 

Dat ei van het familiale VAKE, van Huldenberg en van de CD&V heeft dus zijn ontslag aangeboden aan koning Filip. Was ik nu echt de enige die durfde te voorspellen dat ook Geens de opdracht van de koning niet tot een goed einde zou brengen?

 

Teneinde nog maar eens mijn goede wil als landgenoot te bevestigen, publiceer ik opnieuw mijn voorstel – om een nieuwe regering te vormen - dat ik op deze site lanceerde de dag na de laatste federale verkiezing:

 

DENK POSITIEF ! ! !

Bedenk dat jullie kiezers hun vertrouwen aan jullie gaven. Niet om verder te doen zoals de laatste vier of vijf decennia waar elke verkozen volksvertegenwoordiger het normaal vond dat de staatsschuld, langzaam maar steeds versnellend, groeide naar 456 miljard euro ofte 18.240.000.000.000. Dat is 18,240 biljoen oude Belgische frankskes!

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!


Majesteit, sluit die 79 op in uw kasteel. Nodig er desnoods de N-VA evenzeer bij uit.

Als elk van die hierboven genoemde volksvertegenwoordigers dan eens hun goede wil tonen ten dienste van hen die hen hebben gekozen en beslissen dat dit land dient geregeerd te worden, dan komt dit land EINDELIJK aan een werkbare regering. Er zijn voldoende agendapunten. Of wat dachten jullie van het feit dat de nationale staatsschuld inmiddels verhoogde van 456 miljard euro naar dik 472 miljard euro? 16 miljard euro meer in minder dan negen maanden. Ik heb het even berekend op jaarbasis en ik kom aan een hogere staatsschuld van pakweg 21 miljard euro!

En ja, onze politici . . . ze maken de bevolking – die letterlijk alles slikt wat hen wordt aangepraat – opnieuw leugens wijs en vertellen dat de staatsschuld het laatste jaar met amper 12 miljard steeg.

 

 

 

 

CHATEAU CUPIDO . . .

 

. . . nog platvloerser kan het niet. Nu ja, . . .

 

Ik heb die James Cooke nooit kunnen verdragen. Ik ga daar niet over liegen.

 

Als ik zulke show zie als Chateau Cupido dan gaan mijn gedachtegangen terug naar de goeie ouwe tijd, naar de tijd van Schipper naast Mathilde of naar die van Slissen & Cesar. Ook De Collega’s vond ik waarheidsgetrouwe televisiefeuilletons waarbij elkeen makkelijk aannam dat wat men zag een beeld is van hoe het er in het ware leven aan toe gaat.

 

Ik realiseer mij dat er steeds meer en meer mannen hun homoseksualiteit volop demonstreren. Twintig tot veertig jaar geleden bezochten ze clubs voor andersgeaarden. Op heden lopen ze zowat overal te koop met hun andersgeaardheid. Het normale wordt belachelijk gemaakt terwijl het uitzonderlijke als regel, als norm wordt aanvaard: Tja . . .

 

Al sinds de Middeleeuwen was er op het einde van elke eeuw een periode van decadentie. In de 21 ste eeuw is deze decadentie niet gestopt aan de poort van het derde Millennium . . .

 

Ik ga nu effe mijn tong inslikken en geen voorbeelden publiceren!


ER STAAT NOGAL WAT GELUL OP HET INTERNET

 

Neem nu https://persblog.be/gentse-zomer-2019-de-week/

 

Ik weet niet of de auteurs van teksten in de kranten maar vooral op het internet een orgasme krijgen telkens ze een onjuistheid, halve waarheid of complete leugen publiceren.

 

Op bovenvermelde url staat te lezen dat Luc De Craemer begin de jaren ’80 in de Normaalschoolstraat te Gent de ASLK oplichtte.

 

Het was niet De Craemer maar William Van der Gucht die op Goede Vrijdag 1983 met een niet gedekte cheque 75.000.000 Bef stal van de ASLK. Alles daarover vind je terug in mijn boek ‘De linke leugens van fortis-Aslk’.

 

Dat De Craemer anderzijds wel een tijdje de Macaco open hield is dan wel waar. Evenwel was de Macaco nooit echt het gokcafé van Gent. Er werd daar gewoon ramy-bridge gespeeld aan een tarief dat niet echt door iedereen kon worden opgehoest.

 

 

AAN ZIJ DIE TWIJFELEN . . .

 

. . . aan mijn geestesgesteldheid, doe het maar niet, het zit best nog allemaal snor van boven, tenminste (grijns) dienaangaand.

 

Ooit wou de groep Van Thillo mij uitschakelen. Ik hoefde toen nog niet te worden vermoord. Ze zochten – en ja, die zoekt die vindt! – een vrederechter die, d.d. 6 juni 2002, voor hen die smerige klus wou klaren. De man werd door het Gentse Hof van Beroep terecht gewezen. Ik was toen niet gek en ben dat nu nog steeds niet.

 

Dat deze site ook wordt gevolgd door zowel het koninklijk hof als door de magistratuur is niet eens een staatsgeheim meer. En ja, ook columnschrijvers volgen dit verhaal van die ene burger die vecht om datgene te bekomen wat door de vele slachtoffers van Justitie, Het Laatste Nieuws hen werd aangedaan!

 

Zolang ik blijf hameren op de toetsen van mijn klavier, zolang zal ik hopen en geloven dat het niet kan dat Hugo Camps en Jan Segers d.d. woensdag 8 maart 2017 zo mooi verwoordden in hun column: Het doet deugd aan het hart van zowel de aanbieder als de ontvanger om excuses te geven/krijgen.

 

Het vergde niet eens moed om de naam van vijf raadsheren bij het Cassatiehof te vermelden die aan schriftvervalsing deden. Bezwarend voor hen is bendevormend die schriftvervalsing te hebben verricht!

 

Geloof me vrij, de HRJ kent dit dossier maar durft het niet te behandelen. Tja . . .

 

Zoals een aantal ter zake bekwame personen, die mij stuk voor stuk heel goed kennen en dit al minstens 12 jaar, het mij vorig jaar vertelden: “Meneer Henderick, u doet uw zelfgemaakte levensspreuk echt alle eer aan. U bent dubbel zo lief, dubbel zo eerlijk en dubbel zo correct als men met u is. U bent evenzeer vijfdubbel zo smeerlap en klootzak als men met u is. In wezen is daar niks verkeerd aan. U bent nu evenmin zo gek als toen, begin deze eeuw, onderzoeksrechter Walter Van de Sype die aanvraag om u te interneren naar de papierversnipperaar zond. Er is wel een verschil met (afhankelijk van de tijd dat men me kende) toen ik u leerde kennen: U heeft nog steeds de redelijkheid van toen maar die is, langzaam maar zeker verworden tot een koude, meedogenloze  redelijkheid”.

 

Geen van hen, en daar zitten best intelligente mensen tussen die – elk op hun domein – de eer genieten die ze verdienen. Soms zou ik hun namen willen publiceren maar dan denk ik aan het eerste deel van mijn levensspreuk.

 

Wat mij verwondert is hun visie over hoe mijn klereleven eindigen zal. Nog nooit was er een grotere unanimiteit. Ik hoop dat ze deze maal fout zitten maar dat ligt al lang niet meer in mijn eigen handen. In de wereld waar ik ben groot geworden – laat mij even verwijzen naar de inauguratierede van John Fitzgerald Kennedy d.d. 20 januari 1961 – was er goed en kwaad. Voor het kwade dat ik beging, betaalde ik steeds de volle pot. Ik wil gewoon dat men met mij rond de tafel gaat zitten, niet alleen bankier Paribas-fortis dat feitelijk de ASLK kocht maar niet werd op de hoogte gesteld van het lijk in de kast die ik ben. Vooral de magistratuur en NV De Persgroep van de familie Van Thillo mogen zich publiekelijk verontschuldigen voor het vernielen van mijn leven. Mijn deur staat desbetreffend wagenwijd open . . . tot en met 22 april 2020 om 23 uur 59 minuten en 59 sekonden. Eén sekonde later – het is dan precies v e e r t ig jaar dat Het Laatste Nieuws mij, voortijdig en onterecht zoals later zou blijken, op hun cover mij als AFPERSER betitelde.

 

Op 23 april 2020 verander ik het geweer van schouder. Ik leg mijn naïviteit af. Ik zal leven zoals het liedje Que sera, sera!  dat vrijdag in ’t Viooltje zo mooi werd gebracht.

Ik leg me dan neer bij de wetenschap dat ik nooit nog mijn levensvreugde mag beleven. En ja, ik wens alle schuldigen – en hun nabestaanden tot in de derde graad – vijf maal de hel toe die ze me bezorgden.

 

Maar dat ik op heden nog niet de minste vorm van krankzinnigheid bezit, dat weet ik ook wel. Zoals Marc Van Impe in Het nieuwsblad/De Gentenaar publiceerde d.d. 8 september 2002 “Je zou van minder gek worden”. Over precies 65 dagen kan het me geen barst meer schelen dat ik die dag, of op een later moment, knettergek worden zal.

 

Dreyfus had Emile Zola. Ik heb alleen deze site en een mooi aantal lezers die ik – allen samen maar evenzeer elk apart – dank om wekelijks hier even langs te komen. Het bidden heb ik al lang opgegeven edoch ik blijf nog 65 dagen hopen dat mijn antagonisten de bereidheid hebben om – en nu wordt de tijd echt krap – mij uit te nodigen tot dat ene gesprek dat, alvast van mijn leven, nog iets maken kan.

 

Het is verre van makkelijk om hierover teksten te publiceren zonder de kans op te lopen dat die antagonisten mij juridisch aan te vallen. Mijn dank gaat naar de weinigen die mij daartegen al bijna twee jaar beschermen. En ja, ik ben blij dat ik in een land woon waar deze site onbevreesd mag leven. Of ik soms bevreesd ben? Inderdaad, ik leef tenslotte in een land waar de koning er enkel is voor het establishment, waar politici (en hun partijen) enkel aan de macht willen komen om de staatskas jaarlijks pakweg twintig miljard euro te voorzien van extra staatsschuld en waar de top van onze magistratuur de moed niet vinden mag om zich te verontschuldigen als hun ondergeschikten criminele fouten begingen. Ik geloof geen letter - laat staan één woord - meer van de quote die procureur-generaal Erwin Dernicourt in het najaar van 2018 orakelde. Alvast mijn gevoel van straffeloosheid is niet verwijderd. Niet na de voorkeursbehandeling die acteur en politicus Guy Van Sande mocht genieten en evenmin na het euthanasieproces waarmee de Gentse magistratuur negatieve mediabelangstelling genoot die helaas ook buiten de landsgrenzen werd

Voor alle duidelijkheid: ik heb het in voorgaande paragraaf niet over een vuurwapen in de letterlijke zin van het woord. 

 

AAN ENE GENTSCHE SANCTA LUCIA

 

Er zijn zo van die koppels die ik keineig wijs vind. Wij Gentenaars . . . sommigen vinden ons een raar volk. We behoren niet tot die groep van mensen die alles wat anderen doen sowieso goed voelen, sowieso aanvaarden. Onder onze stadsgenoten bevinden zich mensen die eerst kritisch onderzoekend nieuwe mensen leren kennen en dan pas hen als kandidaat-vriend in aanmerking nemen. Heel in tegenstelling met de snelheid waarmee mensen op het internet elkander een vriend noemen of waarmee die van de stadskant van het Antwerpse water iemand als vriend betitelen.

 

Vooraleer iemand door mij nog vriend wordt genoemd, gaat er heel wat tijd verlopen zijn. Vrienden zijn mensen die hun afspraken nakomen of (grijns, Sancta Lucia) hun verloren weddenschappen honoreren.

 

Ik kan mijn vrienden op twee handen tellen. Geen van hen kent me minder dan negen jaar. Na de dood van een echt oude vriend ken ik een vriend die ik meer dan vijftig jaar ken. Geloof me vrij, na een halve eeuw ken je iemand echt zoals zij/hij is.

 

Als ik een Stella (waar de mensen hun thuis blijkt te zijn) krijg aangeboden dan weiger ik dit. Ik gruwel bij de gedachte een Stella Artois te moeten uitdrinken. Geef mij maar een Jupiler of – beter nog – een Cristalleke. Idem dito met een blonde Leffe. Ik ben een pure donkere Leffegenieter. Dat smaakt me en eens de tweede besteld . . . LONG WILL BE THAT NIGHT!

 

Dit alles om te zeggen dat ik jullie een wijs trio vind maar als intelligente Gentsche wist je dat al langer dan vandaag. Blijf maar naar Oostende komen. Ik ben wel al anderhalf jaar benieuwd who the fuck is die knappe die jullie, als koppel, steeds aan jullie zijde hebben.

 

Als ik nog eens in ons favoriet danscafé kom dan heb ik zeker een kaartje mee waarop staat Bloemenwinkel Isabel, Kasteellaan … te Gent.

 

Als jullie nu eens alle drie naar drie kennissen een mail zenden teneinde deze site bij die mensen bekend te maken . . . dan zeg ik nu reeds dank.

 

 

EEN OPRECHTE OPROEP

 

Ik ben niet blij dit item te publiceren edoch vinden een heel aantal lezers dat ik dit moet doen.

 

Laat me weten als jullie deze site nog zouden volgen indien u daar jaarlijks iets voor zou betalen?

 

Als tweehonderd lezers 19 euro betalen op jaarbasis dan kost deze site mij niks en kan ik die verder zetten. De site blijft dan bestaan maar enkel de betalende lezers zullen de volledige edities kunnen volgen.

 

Een storting van 19 euro met omschrijving “bijdrage in onkosten” kan middels mijn bankrekening BE39 9733 5656 0819 van Roger Henderick            bij Argenta. Elkeen die zulke storting verricht voor eind maart a.s. ontvangt een kortingbon van 5 euro voor bij de aankoop van mijn volgend boek.

 

 

ZONDAGJE SLUIS

 

Waar zijn die jaren ’50 tot ’90 heen gevlied toen vanuit het hele Vlaamse land chauffeurs van volgeladen auto’s een parkeerplaats zochten in de Nederlandse grenssteden. Sas Van Gent, Terneuzen maar vooral Sluis . .. je kon er tijdens het weekend letterlijk op de koppen lopen. En neen, het ging niet uitsluitend – grijns – over het smokkelen van goeie boter. Een halve eeuw geleden was een sexshop onbestaande in Vlaanderen maar was het wel schoorvoetend aanschuiven in Sluis om een kijkje te kunnen nemen in zo’n winkel.

 

De andere winkels, maar vooral de horecazaken in die grenssteden deden gouden zaken.

 

Gisteren was ik nog eens in Sluis. Ik blijf het een gezellig stadje vinden, twee winkelstraten lang maar ook daar begint de leegstand welig te tieren.      

 

 

 

VERKIEZINGEN

 

Bart De Wever, de man die mij dik anderhalf jaar terug vroeg of ik hem volgde, doet mij echt verschieten.

 

Edoch, hij zal nog een paar tandjes moeten bijsteken in het rad van zijn partij, tenminste als de N-VA niet opnieuw stemmen wil verliezen bij de komende verkiezingen.

 

Eén ding is zeker: Als Bart het handig speelt en de nieuwe verkiezingen pas na de zomervakantie laat doorgaan, dan zal dat zijn partij geen windeieren leggen.

 

De vraag die op eenieders’ lippen brandt “Zal Jean-Marie De Decker opnieuw lijstduwer worden of zal JMDD opnieuw opkomen met een eigen lijst?” is voor heel Vlaanderen erg belangrijk.

 

Als er drie – t.o.v. de drie traditionele partijen – rebelse (lees ook: rechtse) politieke partijen deelnemen aan de federale verkiezingen dan zou het wel eens kunnen dat die samen meer dan de helft van de 87 parlementszetels halen die voor Vlaanderen zijn voorbehouden in het federaal parlement.

 

Maar JMDD heeft dan wel een (heel) groot bakkes edoch leeft hij samen met zijn Christine. Christine realiseert zich ook dat zij het financieel al decennia niet echt meer nodig hebben en dat er – met of zonder dat groot bakkes – feitelijk niks verandert in dit land.

 

Ik voorspel dan ook dat hij opnieuw lijstduwer worden zal van N-VA.

 

 

 

ANDERE VERKIEZINGEN

 

Er gaat geen week voorbij of in de media lezen we een interview of artikel dat handelt over de voorzittersverkiezing van Open VLD volgende maand.

 

Dat Bart Tommelein, voorzitter wil worden, is al twee jaar een publiek geheim. Wat minder publiek bekend is, is de realiteit dat hij dan de burgemeestersjerp zal overmaken aan Bjorn Anseeuw van de N-VA.

 

Nu vind ik dat Bart al de handen vol heeft als burgemeester van onze

centrumstad.

 

Maar, zoals wij in Gent zeggen “Duvelszak is nooit gevuld”. Wanneer is – overigens voor eender welke politicus in dit land – genoeg echt genoeg? 


VANUIT DE BIB TE MIDDELKERKE . . .

. . . wens ik jullie allen een prettige werkweek. Zij die willen mogen het bestaan van deze site promoten bij vrienden, kennissen, werkkameraden en ja, desnoods zelfs bij jullie - grijns - schoonmoeder. Gewoon mailtje zenden.


MIJMERINGEN . . . van maandag 10 Februari 2020  

      verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

 

 

 

MOEDIG ADVOCAAT . . .

 

“Dit is geen fair proces. Deze zaak is georganiseerd en zal nooit de toets doorstaan van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”

Eén van de vele advocaten die ik de laatste vier decennia aansprak in de hoop dat ze de ballen aan het lijf hadden om mijn dossier te aanvaarden, vertelde mij in het Grieks restaurant Myconos, pakweg zes jaar geleden, “Roger, al die grote muilen in de gazetten en voor de televisiecamera’s, je moet ze eens zien bedelen bij de K.I.B. of als ze in het kantoor van de onderzoeksrechter staan. Er zijn er die daar bijna staan te wenen”. Tja . . .

Dat het bovenstaande klopt, dat leerde de - ooit jongste – onderzoeksrechter mij reeds midden de jaren ’70! Togadragers, ze hebben allemaal minstens twee gezichten en op geen van die ontwaar je heuse moed.

Ik verschoot onlangs dan ook niet weinig dat meester Van Steenbrugge, de verdediger van zowel beroemde criminelen als van ten onrechte beschuldigde (zogenaamde) euthanasieplegers, plots feitelijk hetzelfde durfde te uiten van datgene wat ik al veertig jaar orakel: de magistratuur zit, zowel bij de staande als de zittende afdeling, vol oerdommen, corrupten en/of criminelen.

Meester Van Steenbrugge gebruikte niet diezelfde krachtige betitelingen als mij edoch hij bedoelde duidelijk hetzelfde toen hij zei (zie de tekst hierboven in rode kleur) wat hij – gegarandeerd – ten volle meende.

De flamboyante Gentse advocaat blijft evenwel op de slappe koord dansen van de twijfel. Hij gaat niet zo ver om expliciet en duidelijk te stellen dat de organisatoren van dit klereproces magistraten zijn. Maar men moet echt een IQ hebben dat lager dan 98 is om niet te beseffen dat het euthanasieproces van deze eeuw er nooit was gekomen zonder dat een staande magistraat had besloten tot vervolging en het in beschuldiging stellen van de drie slachtoffers van justitie. En dat tegen de beslissing in van twee onderzoeksrechters!!!

Spelen die magistraten dan echt de spelletjes ‘welles-nietes’ en ‘wie heeft de dikste’?

Beste levensgenietende Gentse advocaat. Ik weet niks van het Europees recht maar als u dat nu echt meende – maar vooral als u overtuigd bent dat dit inderdaad zo is - waarom gaat u dan niet naar dat Europees Hof? In het andere geval lijkt het er op dat u staat te roepen maar de ballen mist nodig om te bewijzen dat u meent wat u zegt.

Dat ‘broeder’ René Stockman, topman van de broeders van Liefde medespeler was in dit proces, is iets dat mij geenszins heeft verwonderd. Wie ooit de tijd neemt om die man zijn beïnvloedingen te onderzoeken, zal op weerzinwekkende feiten vallen. Of wat dacht je van diezelfde broeder René Stockman die in de Gentse psychiatrische instelling Ghislain anno 1984 een psychiatrische verpleegster (met als initialen M.R. die ongehuwd zwanger was geraakt) een abortus aanbeveelde?

Salut mein ratje; moet er nog zand zijn?

 

Al bij al vind ik die uitspraak moedig van Walter Van Steenbrugge. Als al die grote namen binnen de wereld van de advocatuur nu eens de ballen zouden vinden om een ‘Fonds ter bekoming van een correct werkende staande en zittende magistratuur‘ op te richten, dan staan we direct tien lichtjaren dichter bij een magistratuur die doet wat ze moet doen.

Maar ik vrees dat ik nu volop aan het dromen ben. Of toch niet, geachte levensgenietende Walter?
TRUMP, HE IS GREAT

Wat ik hier al 21 maanden predik, blijkt meer en meer te kloppen. Daar zullen geen honderdduizend krantenartikels van Vlaamse schrijvers iets aan veranderen. Donald Trump wordt de ook de 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

Dat in vorige zin ik er ‘van Amerika’ aan toevoeg, heeft alles te maken met mijn visie dat Trump inderdaad de president is die zorgt voor de eigen bevolking. Hij zorgt dus voor het Amerikaanse volk! 

Hij is geen president van Mexico en stopte de invasies van die bevolkingsgroep. Dat alleen reeds levert hem de volgende presidentsbenoeming op over precies 345 dagen ttz op 20 januari 2021. Maar er zijn meer Amerikanen die – om andere redenen – den Donald prefereren boven een democraat want – en laat ons heel even eerlijk en correct blijven – Obama heeft feitelijk niks gedaan voor zijn landgenoten. Hij hield het bij YES WE CAN! De Amerikaanse democraten liggen feitelijk al tien jaar in de lappenmand en vinden niemand die hen eruit kan sleuren, behoudens Trump.

En ja, den Donald heeft een ontzettend groot bakkes. Nog groter dan dat van Christine (de echtgenote van), de burgemeester van Middelkerke die haar man het woord laat voeren.

Trump beloofde, in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vier jaar terug, dat hij de werkloosheid drastisch zou verminderen, dat er meer Amerikanen opnieuw een job zouden krijgen. Nu ja, dat beloofden vele kandidaat presidenten evenzeer maar geen enkele van zijn voorgangers hield dienaangaande zijn woord.

Dat een natie met ‘amper’ driehonderd miljoen inwoners wereldwijd al een eeuw de lakens uitdeelt, mag een wonder heten. China is, zonder de minste twijfel, economisch het grootste land op deze planeet maar als er ooit een nieuwe (God, Mohammed en Boedha bespaar ons daarvan) wereldoorlog komt dan pas zal duidelijk worden hoe sterk de Verenigde Staten zijn. Of je dit nu geloven wil of niet maar de vuurkracht van Amerika kan in geen tijd de rest van de wereld monddood maken.

Oesje, heb ik nu een geheim geopenbaard dat journalisten nog niet wisten?

 

IN HET LAND VAN DEN DONALD . . .

. . . had vorige week de SUPER BOWL haar jaarlijkse hoogdag. Zonder twijfel de grootste eendaagse sportmanifestatie van elk kalenderjaar.

De gemiddelde ticketprijs bedroeg dit jaar vierduizend dollar. Voor de meerderheid der werkende Amerikanen is dat goed voor vier maanden nettoloon!

Een reclamespot op televisie kost – grijns, amper – 5,6 miljoen $. En ja, dat is om eenmaal uit te zenden. Zeg maar dik vijf miljoen euro ofte tweehonderd miljoen oude Belgische franken. Brrr. . .

Bijna zesduizend journalisten werden geaccrediteerd! Waarom dat nodig is, vraag ik me nog steeds af.

Niet minder dan 150 miljoen televisiekijkers volgden de SUPER BOWL rechtstreeks.

Als er eens lezer is die mij volgend jaar ginds wil uitnodigen, bel dan 0468/570829! 


OPEN BRIEF AAN OUDERS JULIE

 

Volgende week breng ik mijn gedachtegang over deze prachtige brief gericht naar onze politici.

 

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE. LE JOUR DE . . .

 

Dat waren, tenminste als mijn geheugen nog enigszins werkzaam is, de eerste negen woorden die Yves Leterme ooit zong als zijnde het Belgisch volkslied. 

Inderdaad, geachte lezeres en waarde lezer; dat waren ze. Ik heb het daarnet opgezocht op het internet.

De CD&V zit, na het wanbeleid van voorzitter Wouter Beke inmiddels in zwaar weer; correctie: de CD&V zit in heel zwaar weer. Dankzij de vele leugens, de niet gerealiseerde beloftes en de onbekwaamheid vam meester-leugenaar Beke verloor de partij niet minder dan één derde van haar zetels in het parlement. Van 18 naar 12 in amper 1.462 dagen! Weinigen kunnen het hem nadoen.

En zie, nu gaat Leterme, die even grote scheefzeikerd als koning Albert II, ons komen vertellen dat het de schuld is van de kiezers dat er geen regering kan worden gevormd. Die – d.d. 26 mei 2019 zich van hun taak kwijtende burgers om bolletjes in te kleuren – meestal doodgewone landgenoten krijgen nu van Yves Leterme het verwijt dat zij schuldig zijn aan het feit dat dit apenland niet geregeerd wordt!

Meneer Leterme die de ene buitenlandse topjob na de andere kreeg om toch maar niet in België te worden herinnerd aan de heisa rond zijn naast-het-bed-pissen, wordt weer teruggehaald want hij is de enige die er zou kunnen in slagen om bij de komende verkiezingen de achteruitgang van de CD&V een halt toe te roepen. Het zal niet het Huldenbergs ‘vake’, Koen Geens, zijn die de CD&V ook maar een enkele extra stem bezorgen zal. Geens, de natte dweil van ons federaal parlement, liegt bijna even sterk als zijn partijgenoot Beke.

Nee, meneer Leterme, met alle respect MAAR het is helemaal niet de schuld van de kiezers maar van premiers als u en Guy Verhofstadt dat ons land bijna 473.000.000.000 euro ofte 18.920. 000.000.000 BEF aan schulden bezit.

Het zijn daarnaast evenmin gewone kiezers tegen wie de koning zegt dat het nu toch wel tijd wordt om het land effectief te gaan . . . regeren!

Maar ja, dat is typisch politici die verkiezingen verliezen: zij vergeten erg makkelijk dat hun partij de schulden opstapelde . . .  jaar na jaar!

Maar goed, u heeft de CD&V-kiezers gezegd dat het hun fout is dat er geen nieuwe regering is. Hopelijk herinneren ze zich uw woorden als ze over hooguit zeven maanden opnieuw moeten gaan kiezen. Even hopelijk herinneren ze zich de Arco- die bijna twaalf jaar na datum nog steeds als resultaat kent dat 800.000 mensen werden bedrogen door jullie zuil. Hopelijk zijn ze niet vergeten dat CD&V-minister Jo Van Deurzen 400.000 euro kreeg om op zijn zestigste een nieuwe job te zoeken. Hoeveel van dat enorme bedrag van zestien miljoen Bef is er naar uw partij gevloeid? Vertel dat eens aan de veel te brave burgers, meneer Leterme.

 

 

IN MEMORIAM

Elke lezer weet dat ik het ontzettend opneem voor de beschermers van onze veiligheid, de politie. En dat zal voor de rest van mijn klereleven wel steeds zo blijven.

Ik wil niet beweren dat er ook binnen die begroepsgroep geen kaf huist. Dat vind je bij ieder beroep.

Of men de professionele politiehonden een keizerlijke begrafenis dient te geven, daar heb ik anderzijds wel een mening over die niet eensluidend is als deze van de eigenaars van Drago en Blue uit het politiekorps te Damme of van Flynn uit Middelkerke.

Er zijn mensen die eenzaam en alleen sterven, en worden begraven zonder dat er ook maar iemand bij aanwezig is. En heu, met al mijn respect voor jullie agenten en jullie viervoeters die worden ingezet om de misdaad te bestrijden maar voor mij is die burger die (soms) al zes maanden dood lag in zijn kamertje toch belangrijker dan eender welke viervoeter.

 

GEORGES-LOUIS BOUCHEZ . . .

. . . heeft het uiteindelijk ook begrepen. Onze politici doen niks.Laat me hem gewoon citeren: “Praten, praten, praten. Maar er verandert niks!”

Tja, meneer Bouchez, wilt u mij eens herinneren wat u heeft veranderd tijdens de periode dat u de opdracht van koning Filip heeft aanvaard?

En inderdaad, ook het leegroven van onze kassen door politici zal niet veranderen. Laat staan dat die 150 verkozenen des volks al één maand hun bijna zevenduizend euro netto spontaan weigerden.

Helpt u mij heel effe, meneer bouchez. U bent toch ook volksvertegenwoordiger, nietwaar? Wat doet u anders dan . . . Praten, praten, praten?

 

 

UIT JE DOPPEN KIJKEN ! ! !

 

Mijn vaste lezers kennen de grootte van mijn pensioen, zijnde 898,48 euro per maand. Ik ben nu eenmaal geen Syriër die hierheen kwam na betaling van pakweg 15.000 $ en – eens hier gekomen – vaststelde dat hij geen dollarcent, laat staan een eurcent, meer bezit. Maar geen nood, dankzij de drie traditionele partijen CD&V, Open VLD en SP.A krijgt hij binnen de drie maanden gratis woonst, gratis bus, tram en trein, gratis medische verzorging en medicatie . Daar bovenop krijgt hij nog eens 1.280 euro per maand.

Je zou voor minder 14.000 euro investeren, nietwaar!?

Met mijn 898,48 euro per maand – en zonder datgene gratis wat die Syrërs allemaal gratis krijgen – let ik jandorie erg goed op de kleintje. Minstens drie uur per week zoek ik de gratis reclamebladen Tips en De Streekkrant uit evenals de advertentiefolders die ook in mijn brievenbus worden gedeponeerd.

En ja, er zijn alleen al in Oostene nog duizenden in mijn geval. Autochtonen die slechter behandeld worden door de eigen Staat dan de allochtonen die hier nooit hebben bijgedragen tot onze sociale kassen, laat staan dat ze ooit éém euro belasting zouden hebben betaald!

En ja, ik verwelkom – puur om financiële redenen – de komst van nieuwe supermarkten zoals Jumbo en Albert Heyn. Edoch, waarde lezeressen en even achtingsvolle lezers, je moet echt heel goed uit je doppen kijken. Laat het mij jullie bewijzen aan de hand van een paar voorbeelden.

In de folder van AH (Albert Heyn) stond in de week van 3 tot en met 9 februari 2020 op pagina 9 onderaan een – op het eerste zicht – reuzeaanbieding: 28 Fish Sticks van de wereldbekende CAPTAIN IGLO voor de prijs van 5.49 euro. Geef toe, voor de consument die zoiets ziet, lijkt dit een fantastische aanbieding.

Evenwel, in de folder van de Carrefour Market, geldig van 12 tot en met 17 februari 2020 staat diezelfde Captain Iglo met zijn fish sticks bovenaan pagina 19. Niet in een verpakking van 28 stuks maar in twee verpakkingen van elk tien stuks. En Carrefour Market vraagt dar 3,39 euro voor.

Nu kan ik – mijns inziens – nog steeds goed hoofdrekenen. Carrefour vraagt per fish stick dus 0,1695 euro terwijl AH per fish stick 0,196 euro verrekent aan haar kassa. Dat is per fish stick slechts een verschil van 0,0265 euro ofte 1,1 oude Belgische frank. Vermenigvuldigt met 28 is dat wel 30,8 Belgische frank ofte 77 eurocent.

Ik weet het, sommgen zullen me nu weer een ouwe mierenneuker vinden maar laat me stellen dat je bijna drie verpakkingen moeten gedrukt en gevuld worden bij Carrefour Market en amper één bij AH.

Nu ik toch bij de supermarktenafdeling van deze site zit: de folder van Auchan is serieus uitgedund.

Waar ik het overigens ten zeerste van op mijn heupen krijg dat zijn die afbeeldingen van producten waarbij staat hoeveel % korting je die bepaalde week krijgt maar waar helemaal niet bijstaat wat de te betalen prijs is! Dat is overigens een ziekte die deze winkelketens ook toepassen bij de 1 ­1- AANBIEDINGEN. Eén kopen en je krijgt dan een volgende gratis.

Op zich zijn al die folders er feitelijk alleen maar om ons – zijnde de consument – naar één van hun voedingssupermarkten te lokken. Die marketingdirecteurs hopen dan vooral dat je in je karretje ook producten meeneemt die niet in de aanbieding staan.

Het fortuin dat – alleen reeds in ons politiek apenland – wordt uitgegeven aan de opmaak, het drukken en het verspreiden van die miljarden folders, flyers en gratis wekelijkse advertentiebladen per jaar kost dan ook miljarden euro’s. Ik heb het dan nog niet eens over de andere reclameuitgaven van winkelketens.

Anno 2020, waarin Marc Zuckerberg al lang de overwinnaar is geworden op het vlak van advertentie-inkomsten, zouden wereldwijd miljarden bomen kunnen worden gered door een betere benadering middels het internet. Wij, de seniors die het internet feitelijk onvoldoende gebruiken omdat we het nooit echt leerden, beginnen te snappen dat we de nuttige toepassingen links laten liggen. Alvast ik heb ook die boot gemist. Heel misschien organiseert een of andere voedingssupermarkt eens regionale mini-cursussen om seniors te leren wat Apps zijn en hoe die dienen te worden gebruikt.

Tot slot van mijn – grijns – consumentenpraatje, iets over toastbrood. Gegarandeerd verorber ik drie dagen per week twee croque monsieurs. Vroeger kocht ik alle benodigde ingrediënten daarvoor in ‘den Aldi’ maar ik ben gestopt met ook dat toastbrood nog langer bij Aldi te kopen. In een pak toastbrood van ‘den Aldi’ zitten drie sneden brood minder dan in het pak van den Okay in De Panne: 21 sneden dus t.o.v. 24 sneden. Dat is dus 12,5 % minder en dat voor dezelfde prijs zijnde 0,79 europer pak toastbrood!

Daarenboven kruimelt het Aldi.toastbrood nogal heftig.

Het gewicht zal ongetwijfeld wel hetzelfde zijn maar ik heb niks aan sneden toastbrood die 14 % dikker zijn dan die sneden van Okay.

Mijn schouderham en sneedjes jonge kaas blijf ik echter in ‘den Aldi’ kopen. Wisten jullie overigens dat één croque minder dan 13 eurocent kost? Smakelijk . . .

En ja, vrijdag zijn er terug die enige echte Neuzekes van Geldhof (in Eeklo) te koop in den Aldi, dus ook in die van Oostende.

 

HET WORDT PLAY OFF 2

 

Vrijdagvond zag ik – uiteraard – de match AA GENT versus Anderlecht. En eerlijk, ze speelden niiet slecht, die pagadders van Marc Coucke. Dat ze anderzijds de half – van puur talent en inzet … voetballers – ontmantelde Buffaloo’s niet konden verslaan, wijst dan uiteraard op hun zwakte. En ja, den Franky (Vercauteren) kan ook geen omelet maken met een halve dooier.

Nog vijf matchen en Anderlecht start dan in Play Off 2. Ik vind het al fantastisch dat, sedert good old Frankie Vercauteren de rol van trainer overnam van onbekwame blaaskaak Kompany, Anderlecht niet langer het puur lijdend onderwerp is.


 

WAAR BLIJVEN DIE MILJOENEN?

Ik had het er vorige week reeds over. Ik ben blij dat KVO sportief gered is edoch, waar blijven die broodnodige vijf miljoen euro om KVO ook financieel te redden? Daar is nu al zolang sprake van edoch . . . er komt niks van over de Atlantische oceaan.

Vijf miljoen euro, dat moet toch te vinden zijn binnen onze eigen stad? Als vijfduizend mensen nu eens elk duizend euro voorschieten . . .

Ik zal heel wat minder naar de Lafayette  gaan (sorry cafémeubeltje) en geen ijsjes meer eten in ‘t Viooltje maar wil best de desbetreffende eerste zijn die duizend euro ophoest voor de redding van KVO.

 

VAN THILLO ONTVLUCHT DE SLECHTE TIJD

 

Christian Van Thillo, ik heb hem steeds een ongelooflijke creatieve zakenman gevonden. Daar doet ons veertigjaar durend geschil niks van af.

Van Thillo lijkt er nu van onder te trekken. Hij ‘schenkt’ zijn Ceo-schap aan jonkie Eric Roddenhof. Nou, beste Eric, jij liever dan ik. Die deal van 500.000.000 euro om Sanoma te kopen, is alles behalve reeds verteerd. Er kwamen veel minder digitale abonnees dan verwacht. Minder dan de helft van de televisiekijkers kijken nog live waardoor jullie reclameinkomsten steeds verder zakken. Zo te zien zal u uw handen vol hebben, meneer Roddenhof. En dan heb ik het nog niet eens over de Vlaamse Netflix, iets waar ik helemaal niet in geloof.

Maar u erft ook nog het lijk genaamd roger henderick, de bezieler van deze site. Meer daarover later.

De uitvlucht van Van Thillo wordt overigens door zowat elkeen lachwekkend afgedaan. Eén van zijn dichtere relaties zei “Wie de reden van zijn ontslag als CEO gelooft, is een goedgelovig man. Christian heeft dertig jaar lang alles gedaan, inclusief de grote projecten”.

Tja . . . 


MIJMERINGEN . . .     van maandag 03 Februari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 


VOOREERST & VOOR ALLES 

zeg ik . . . 671 maal dank

Mijn dank aan de trouwe lezers die – ondanks deze site volle vier weken uit de ether viel – reeds terug kwamen of aan het komen zijn. Zoals (zie verder) een lezer me deze week zei “Roger, je bent nog de enige die de waarheid durft te publiceren. Al de rest is ergens politiek gebonden”.

Zulke reacties maar vooral het feit dat jullie er terug zijn . . . ik heb (echt waar) maar een heel klein hartje en het doet deugd vast te mogen stellen dat ik deze week reeds terug 671 lezers tellen mocht. Mijn vriend op Tenerife (nog eens bedankt voor de nieuwe laptop, ik kan er prima mee werken) maar ook vele andere mensen gaven me de raad er niet meer aan te beginnen want de lezers zouden massaal afhaken. Niet dus! 

 

Net zoals het voor mij een onbegrijpelijk iets is dat - twee dagen vóór tot drie dagen na eender welke schoolvakantie – mijn lezersaantal drastisch terug valt, is het voor vele politici, medialui en magistraten ongelooflijk dat zoveel mensen deze site blijven volgen. Een gewone Oostendse middenstander zei me desbetreffend “Meneer Henderick, het volk is de leugens beu van politici en journalisten. Beide houden de massa dom! U bent nog de enige die durft te stellen waar het werkelijk over gaat. Dat u soms van de hak op de tak springt, neem ik er maar bij”.

 

Ik zal steeds de waarheid blijven schrijven ook al dien ik daarvoor namen en functies van hooggeplaatste - raadsheren bij het Hof van Cassatie zijn geen beginnende substituten in politiezaken, geloof me vrij - magistraten te publiceren. Ik leef nog steeds in België waar de waarheid mag geschreven en gezegd worden. Deze week spraken me minstens 25 lezers aan die ongeveer - “Roger man, nu ga je toch wel heel ver, hoor” of “Maandag begaf jij je toch wel op erg glad ijs bij het publiceren van de namen van die raadsheren” of “Straks schieten ze jou af” - allemaal hetzelfde uitten.

 

Als men mij verdenkt leugens te schrijven, dien dan maar klacht in bij de bevoegde diensten. Edoch, bezin voor je begint! Toen mijn boek verscheen over Fortis, wilden de twee ein vermelde criminele magistraten mij een proces aandoen. Gelukkig was er iemand die hen zei daar maar niet aan te beginnen want er stond enkel de waarheid in dat boek, met name dat substituut De Bruyne een valse klacht had toegevoegd en dat anderzijds rechter Lievens de klacht van de klagende partij had vervalst. Tja . . .

 

Wat nu betreft die affaire van die vijf stukkenvervalsende raadsheren bij Cassatie: ik ben daar ten zeerste gerust in.

 

Ik zou veel liever publiceren dat het Hof van Cassatie mij op het juiste adres (op Tenerife) had uitgenodigd. In het dossier staat dat ze dat nieuwe adres al kenden van eind augustus 2014 en dat ze mij zouden uitnodigen om te verschijnen voor hun Hof. Als men echter iemand uitnodigt naar een adres waarvan die raadsheren verdomd goed weten dat hij daar al dik veertien maanden niet meer woont . . . tja, dan kan je niet verwachten dat die persoon aanwezig zal zijn.

 

Dat vijf raadsheren bij dat Cassatiehof, evenals griffier Frank Adriaenssen, niet hebben bemerkt dat ik op een verkeerd adres werd aangeschreven, lijkt me straffe kost. In tegenstelling met ondergetekende - die hooguit een getuigschrift kan voorleggen van lager middelbaar - heeft elk van hen minstens een diploma van hoger middelbaar. Vijf van die zes zouden zelfs succesvol de studies Rechten moeten hebben afgesloten. Pas echt super straf wordt het als die alle zes dus wel hebben gelezen dat ik werd uitgenodigd op een verkeerd adres – op deze hele Aarde is dergelijk mirakel enkel mogelijk binnen onze Vlaamse magistratuur! – maar geen van die vijf, noch de griffier opmerkte dat het Arrest een ander adres toebedeeld werd. Dat Koen Geens, die sukkel die nu een regering tracht te vormen, toeliet dat de boete werd geïnd, is een menselijk wezen onwaardig en pure diefstal. Als zo iemand echt premier wordt dan mogen ze . . . wat volgt is niet  voor publicatie vatbaar!

Of mag men toch schrijven dat Koen Geens een serieuze schop tussen zijn benen verdient?


Ik weet dat na WO II elkeen die kon lezen, schrijven, Frans kon spreken en tot tien kon tellen maar feitelijk te dom was om te helpen donderen geen advocaat werd maar zomaar magistraat kon worden. Anno 21 ste eeuw gooit men echter heel wat minder met diploma’s rechten. Gelukkig maar.

 

Dat onze majesteit eindelijk publiekelijk bekend maakte wat hij al acht maanden terug feitelijk wou doen, streelt misschien zijn aaibaarheidsgevoel edoch, koning Filip van Saksen-Coburg, u heeft er vorige week weliswaar een zusje bij gekregen maar het aanstellen van de grootste hypocriete leugenaar binnen onze twee laatste regeringen (Charelke Michel I en II) als laatste verkwister van uw, en onze tijd, , daar heeft u pas de deur geopend naar het onafhankelijk Vlaanderen. Als Koen Geens ook nog eerste minister wordt dan vrees ik dat de poppen aan het dansen zullen gaan, dat de Vlamingen terug op straat zullen komen. Twee eeuwen hypocriet katholicisme was genoeg. U heeft, Sire, door die aanstelling tevens alweer een politicus van een verliezende partij de fakkel doorgegeven die door al die andere losers het licht niet deed aanslaan.

 

Hopelijk blijft de Antwerpse burgemeester, tevens voorzitter van de N-VA, zijn been verder stijf houden. Meneer De Wever, lees heel misschien toch nog maar eens mijn gedachtegang van 27 mei 2019. Uw partij kan, samen met die van Tom Van Grieken perfect een regering vormen waar het predicaat volwaardig mag aan gegeven worden.

 

Dat Filip nu ook mijn redenering overnam en de hoogwaardigheidsbekleders vorige week het (mijn?) advies gaf om de onderlinge eisen te vergeten en – in het belang van het land dat inmiddels meer en meer uiteen brokkelt – begint te denken een regering te vormen die regeert, is mooi. Heel misschien mogen zijn (grijns, waarde?) landgenoten de dag beleven dat hij, zoals zijn oom Boudewijn, eens met de schoen figuurlijk op tafel slaat zodat die 150 verdomde lamstralen van volksvertegenwoordigers in gang schieten. Neem hen hun bijna zevenduizend euro nettowedde af want ik vermoed dat uw koninklijk personeel ook niet wordt betaald als ze te lui zijn om te komen werken.

 

Soit, ik wijk weer eens af. Sorry.

671 maal dank, echt waar.


UITSPRAAK VAN HET JAAR OF . . .DE EEUW?

 

“Zonder dure advocaten win ik nooit!”

 

Het is verre van mijn vriend, maar ik zit nu eenmaal zo ineen dat ik iemand steeds zal waarderen als hij – zelfs al is het mijn ergste vijand zoals de uitgeversfamilie Van Thillo al bijna veertig jaar daadwerkelijk is – iets positiefs zegt of doet.

 

Karel De Gucht, echt stinkend rijk en getrouwd met een magistrate die onlangs begon te genieten van haar rust, gaf – en dat verwonderde mij echt – publiekelijk toe wat Karel Van Hoorebeeke in september 2002 op pagina twee van HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR uitte: "Zonder peperdure advocaten kan je in dit apenland geen proces winnen". En al zeker niet tegen de Staat, de BBI of tegen de mediagroep van DPG.

 

Karel heeft toen openlijk partij gekozen voor mij en mijn dossier. Men heeft hem dat niet in dank afgenomen. Integendeel, men las hem zodanig de levieten dat Karel me plots – zonder de minste reden – links liet vallen. Waarna ze hem, als troostprijs en nadat de rust was weergekeerd, zes jaar jater benoemden tot ereconsul van Wit-Rusland met als ressortgebied het Vlaams Gewest.


RONNY, LAATSTE GRAAF VAN VLAANDEREN


Twee jaar terug leerde ik Ronny kennen. De ietwat bizarre kroegbaas die elke donderdag niks aanrekent voor zijn consumpties en die sinds dit jaar ook nog 'goeie dag', 'alstublieft'  en 'dank u' de andere dagen even gratis erbij levert.


Ik heb het best voor de ietwat bizarre figuren. Meestal hebben die tenminste een eigen mening die zij ook nog durven openbaren. 


Zo heeft de man een fantastische visie op onze voetbalbond. Hij stelt zich de vraag waarom onze voetbalfederatie niet dezelfde werkwijze hanteert als in Engeland, met name een totale scheiding tussen enerzijds de voetbalbond en de scheidsrechtersfederatie. 

Zowaar een goed idee, zou ik zeggen. Helaas vrees ik dat dit hier nooit zal komen. Als binnen de voetbalbond een procureur-generaal van onze justitie zetelt, tja . . .


Oh ja, Ronny opent de deuren van zijn graafschap in de Duinenstraat 51 te Raversijde elke dag om 13 uur. Komende zondagmiddag zal ik er wel weer zijn om voetbal te volgen op televisie.


MISTER TALL AND MISTER SMALL

 

Het was alweer een aantal maanden geleden dat ik over hen schreef n.a.v. hun fantastisch optreden als dj in mijn favoriet danscafé in de Oostendse Langestraat. Edoch zie, vrijdag 31 januari 2020 waren ze alweer te gast in Lafayette.

Ik kan er een hele nacht naar luisteren, genietende van een donkere Leffe. Of waren het er vrijdag meer dan één? 

Hoe dat duo er telkenmale in slaagt om de voeten van de aanwezigen te doen bewegen op de maten van de muziek . . . dat is gewoon uniek. Jammer dat het alweer drie maanden zal duren vooraleer ze nog eens te gast zijn in Lafayette. Misschien dat Bart hen tweemaal per trimester laat komen. Wat denk je zelf, Bart? Zoveel vragen die mannen nu ook niet en dan moeten ze nog van Lokeren komen.

Als je dan het geluk hebt om plots twee vijftigers naast jou te zien post vatten die – zoals Machteld en Pieter uit Aarlen – evenzeer genoten van mister Tall and mister Small, tja dan gaat er al een donkere Leffe vlotter naar binnen. Hoe dan ook, mijn budget nachtleven in de maand februari is op maar gelukkig telt februari slechts 28 dagen. Oh neen, dit jaar is er één dag extra.

 

OOSTENDE ZINGT

Zowat elke gemeente of stad die zichzelf respecteert, kent wel een avond of middag waarop honderden mensen samen komen en . . . gewoon meezingen. Ook de stad Oostende kent zulk een feest en dat had gisteren plaats in het casino van de koningin der badsteden. Duizend aanwezigen, da's niet echt slecht te noemen!

Mooi initiatief dat vooraf gegaan werd aan door andere activiteiten waar – volgens meerdere lezers van deze site maar ook volgens andere mensen – te weinig reclame werd voor gemaakt.

Tja, ik heb het al meermaals geschreven dat de stad Oostende niet alleen een ombudsman of een bekwaam loodgieter nodig heeft maar evenzeer iemamd die serieus kaas heeft gegeten van evenementen en marketing.

Wat betreft de vermelding van ‘loodgieter’: de lavabo van het herentoilet in de hoofdbiblioteek is alweer BUITEN GEBRUIK. Kan dit nu echt dat er geen enkele loodgieter kan worden gevonden die dat eens goed en definitief kan herstellen?

 

   

NEEN, BESTE STEF, DPG DOET DAT NIET . . .

. . . en Christian Van Thillo al helemaal niet!

 

Dient het slachtoffer van een criminele uitgeversfamilie – voor alle duidelijkheid, beste Stef Wauters, ik heb het hier over mezelf – na veertig jaar na te denken over zelfmoord omdat hij (in het andere geval) vreest een bloedige wraak te nemen op de eigenaars van DPG die – gelooft u mij vrij, briljante nieuwslezer - helemaal geen fouten rechtzetten. Tenminste niet spontaan. Of dien ik u een paar voorbeelden op te noemen?  

 

Ik heb Stef Wauters steeds een fantastisch nieuwslezer gevonden en dat is niet verminderd. Edoch . . . hij werkt helemaal niet voor een bedrijf dat haar fouten rechtzet zoals Stef orakelde zaterdag in Het Laatste Nieuws. Integendeel!

 

De familie Van Thillo betitelde mij d.d. 23 april 1980 in haar dagblad Het Laatste Nieuws vóór enig vonnis als afperser, zowel op de cover als op de bovenste helft van pagina drie! Zoon Christian en zijn zeven ja-knikkende slaafjes binnen DPG weigeren, net als vader Ludo en crimineel Carlo Gepts, al sinds 3 februari 1981 mijn vrijspraak ten gronde te publiceren!!!

Ik zal u ook in de toekomst een fantastische nieuwsbrenger vinden edoch, geachte heer Wauters, stop ermee de kont te likken van de acht bestuurders van die persgroep DPG.

DPG is helemaal niet het bedrijf In het hoofd.In het hart! Voor zoiets dienen de eigenaars, en alvast de leden van de raad van bestuur (zijnde de heren Christian en Emmanuel Van Thillo, Léon Seynaeve, Eric Verbeeck, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel en Christophe Convent) een hart te bezitten . . .


Maar beste - en nog steeds ten zeerste gewaardeerde nieuwslezer - ik begrijp ten volle dat de een na de andere medewerker van DPG om de haverklap in de eigen media moet vertellen hoe goed het daar werken is, hoe eerlijk de top van dat bedrijf is!


 

 

LEZERSREACTIE

 

Ik heb nogal wat lezers die me, steeds meer en meer, aanspreken irl. Uiteraard vind ik dat tof; laat me daar niet schijnheilig over doen.

 

Een advocaat bij de Gentse balie, die mij al dik een kwarteeuw kent, sprak me aan donderdag toen ik in Gent moest zijn. Als men in de buurt van justitiepaleizen loopt dan is de kans nu eenmaal groot dat je er een magistraat of advocaat tegen het lijf loopt.

 

“Roger, blij u nog eens te zien. Ik volg uw site nog steeds. Zullen we een pint gaan drinken?”. Daar zei ik dus niet neen tegen.

 

“Je gaat wel tot het uiterste hoor. Neem nu je tekst van deze week over die vijf raadsheren van het Hof van Cassatie. Die zullen eens goed geslikt hebben. Ik ken die zaak want je sprak er mij elf jaar geleden reeds over en uiteraard is het juist wat u in het gedrukt ’t Stropken publiceerde maar er nu ook nog een boek over uitgeven met die titel! Gedurfd is het sowieso”.

 

Tja, meester, u kent mij hé. Stoutgebekt maar zoiets doe ik enkel als het de waarheid is. Ben nog niet gek hoor.

NIEMAND LEEST MIJ !!!

 

Als ik sommige criticasters lees, dan zou niemand mij lezen. Maar hoe verklaart men dan dat ik publiceerde dat de N-VA Oostende de hoeveelheid voedsel - die in de tien dienstencentra werd geserveerd als middagmaal - terug normaliseerde kort nadat ik er hier uitvoerig mijn beklag over maakte? Was maar een vraag hoor . . .

 

KVO GERED

Mijn tweede favoriete voetbalploeg speelt zowat rechtover mijn deur. En ja, ik ben blij dat de spelers de ploeg gered hebben van de zestiende– en dus degradatieplaats.

Men hoeft mij nu geen pessimist te vinden edoch m.i. wordt het tijd dat die gelden van over de Atlantische Oceaan in Oostende aankomen. Zonder dat geld degradeert KVO sowieso tenzij de voorzitter nog een andere financierder in zijn toverjas heeft zitten. 


 

UNIEK ENDE PRACHTIG ARTIKEL VAN JAN SEGERS

 

Het is – ondanks hij voor de krant schrijft die mijn leven (bijna) veertig jaar terug compleet heeft vernietigd – nog steeds mijn favoriete en meest gewaardeerde columnist in Vlaanderen. En neen, dit heeft niemendal te maken met het feit dat hij, net als die andere topcolumnist van hetzelfde Het Laatste Nieuws Hugo Camps, op woensdag 8 maart 2017, een schitterend artikel publiceerde over het aanbieden van excuses, zelfs na bijna dertug jaar en hoe goed het doet aan het hart van zowel de krijger als de gever van dergelijke excuses. 

Heren Christian en Emmanuel Van Thillo, Christophe Convent, Léon Seynaeve, Eric Verbeeck, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel, ik wil dat goed gevoel echt ervaren. Ik wil het niet alleen, ik moet het ervaren omdat in het andere geval ik vrees dat ik inderdaad worden zal wat CVT wou in 2002, met name gek. Ik heb - op dat goed gevoel -  overigens meer recht dan Ria Van Landeghem. Op 23 april 2020 - dat is over precies 79 dagen - ben ik bereid knettergek te worden. Geef dit slachtoffer van jullie krant waar hij recht op heeft. Heel misschien krijgen jullie dan - net als ondergetekende - een goed gevoel. Heel vermoedelijk kunnen Stephan Keygnaert, Stef Wauters en vele anderen dan in de toekomst inderdaad terecht schrijven dat ze voor een bedrijf, en een CEO, werken die correct werkt.


 

Het artikel van Jan Segers – dat overigens terecht de cover kreeg – handelde dinsdag 28 januari 2020 over de uiteindelijke toegeving door voormalig koning Albert II dat Delphine inderdaad uit zijn zaad geschapen was.

 

Hoe dom zijn die leden van ons koningshuis wel niet om ook maar één enkele fractie van één seconde te kunnen denken dat de advocaten van Delphine dit wangedrocht nooit zouden winnen?

 

Dit ging niet over de Roze Balletten van drie decennia geleden, noch over een prinsenkind dat in itaië andersgeaard zou blijken te zijn. Neen, dit ging over iets dat middels de moderne opzoekingsmiddelen (D:N:A: genoemd) kon worden bewezen. En neen, er viel voor Albert II niet de minste eer te halen in deze affaire die veel te lang heeft geduurd. 

Was het nu echt zo moeilijk om 21 jaar terug te zeggen "Et alors!"? 

 

5.800.000.000 EURO AAN SCHULDEN

 

Dat is het bedrag dat ons Belgisch Telenet-bedrijf momenteel heeft open staan

 

Nu deden ze vorige maand een goede zaak want ze dienen 0,25% minder rente betalen op het grootste gedeelte van hun openstaande schuld. Waardoor Telenet een jaarlijkse lagere bedrijfskost heeft van 8,5 miljoen euro.

 

5,8 miljard euro, dat is toch nog steeds een bedrag gelijk aan 232.000.000.000 ofte 232 miljard oude BELGISCHE frankskes.

 

Dertig jaar terug had elkeen zich afgevraagd of dergelijke bedrijf niet failliet zou gaan. Op heden is blijkbaar alles mogelijk . . .

 

 

W.C.-PAPIER STELEN IN ’t VIOOLTJE

 

Dat mensen het moeilijker en moeilijker krijgen om financieel rond te komen dat is een axioma als een koe; dat hoeft niet meer te worden bewezen.

 

Nu hing er twee weken een A4-tje uit op elk van de vier toiletdeuren in het dienstencentrum ’t Viooltje waar ik vier keer per week eten ga. Dat ik daar nog eten ga, daarvoor diende ik -  grrr – een principe serieus overboord te gooien en dat komt uitsluitend door de Oostendse N-VA, meer bepaald schepen (en advocaat) Maxim Donck. Die mag het bij volgende gemeenteraadsverkiezing wel vergeten. Maar daar had ik hier al over dus, om niet in herhaling te vallen . . .

 

Nu wordt blijkbaar toiletpapier meegeschoept door bezoekers van dit centrum. Tja . . .

Een of andere grapjas schreef BRUKLEEN op één van die flyers. Die man mag leren BRUIKLEEN te schrijven. Hoe dan ook, blijkbaar is de dief gevonden want de blaadjes aan de toiletdeuren zijn verdwenen. 

 

Ik ben al blij dat ik de eerste drie weken van dit jaar niet in het land was anders had centrumverantwoordelijke Debbie Degrieck mij ongetwijfeld bovenaan haar lijstje van verdachten geplaatst. 


Hoe dan ook, ik blijf 't Viooltje het mooist gekuiste stadsgebouw  in Oostende vinden en ja, dat zal dan ook wel dank zij Debbie zijn. Desbetreffend mag men mevrouw Degrieck, en haar team,  eens een maand naar de hoofdbib zenden want daar vind je de smerigste toiletten van het hele land.


VANUIT DE KLOKKE IN ANTWERPEN . . .

. . . wens ik mijn lezeressen en lezers allen een aangename werkweek toe. De Klokke bevindt zich op minder dan 150 meter va n het nieuwe gebouw van De Persgroep waar vandaan sinds vandaag het VTM-nieuws wordt uitgezonden.


Tot volgende maandagMIJMERINGEN . . .     van maandag 27 Januari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

WAT EEN IMMENSE ONMENSELIJKHEID TOCH !

Voor de media is de dood van de migranten die deze maand in de ijskoude Noordzee aan hun einde kwamen een heus extratje, iets naast de gegarandeerde dagelijkse publicaties over Donald Trump of over die diverse onnozele onbekwame, maar vooral onwillige, volksvertegenwoordigers die door Flupke op pad werden gezonden om een regering te vormen. Gisteren was het precies acht maanden geleden dat het volk die bende poenpakkende luiaards (net geen) zevenduizend euro netto per maand garandeerden en tot op heden is het resultaat NOPPES, NADA, NIKS en andere NOUGATBOLLEN.

 

Iedere burger noemt zoiets diefstal! Ik denk er ernstig over na om klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen die federale volksvertegenwoordigers. Zal me deze week eens informeren hoeveel mij dit kosten zal maar als er een lezer is die zich geroepen voelt een deel van die kosten mee te betalen dan is elk bedrag van harte welkom op rekening 6703 9733 5656 0801 5 van Roger Henderick, Troonstraat 213 bus 0001 te 8400 Oostende. Ik garandeer elke ondersteuner dat het geld enkel daarvoor wordt gebruikt. Vermeldt aub uw mailadres bij de overschrijving.

 

Over die drama’s in de Noord- en Middellandse Zee dient te worden geschreven en dat ingetikte wordt dan ook – terecht - gepubliceerd. Waarmee ik geenszins stel dat die vluchtelingen blijvend moeten komen. Dat is echter een andere problematiek waarbij duidelijk is gebleken dat het instituut Europa het niet opgelost krijgt. Maar ja, wat is dat instituut anders dan 675 poenpakkende politici? Ze slagen er nog niet eens te bepalen welke brandstof in Europa feitelijk het goedkoopste of het duurste moet zijn!!! En dan zwijg ik over talloze andere zaken die niet opgelost raakten.

 

Nog veel uitgebreider wordt dit jammerlijk overlijden van wat toch, hoe dan ook, onze medemensen zijn als een of andere zwakke van geest op social sites volop die overlijdens begint te bejubelen. Zelfs senior witer Joël De Ceulaer vond het nodig om zaterdag 25 januari 2020 meer dan een halve pagina van De Morgen aan zulke zeikerd te besteden. Wat ik niet snap aan opiniebrengers en andere columnisten is dat zij niet (willen?) begrijpen dat zulke onmensen zowat een orgasme krijgen telkens ze iets lezen over hun wangedrag. Ik heb meneer De Ceulaer nooit ontmoet maar ik lees hem bijna elke zaterdag en regelmatig schrijft hij raak. Goed schrijft hij sowieso elke week. Maar zo’n gek een orgasme bezorgen . . . nou, dat hoeft dan ook niet voor mij.

 

Dienen jullie, geachte columnisten en andere opiniepublicisten nu echt iedere keer opnieuw zoveel extra aandacht te besteden aan zulk crapuul?

 

Zei ik het reeds dat de krantengroep van Christian Van Thillo wel volop ruimte biedt aan dergelijke (sorry voor volgend woord) klootzakken maar evenzeer aan moordenaars die hun vader om het leven hielpen en dan achttien jaar later een hele week lang twee bladzijden kregen in Het Laatste Nieuws.

 

Dat ook Conner Rousseau zich in het debat moeide, daar schrok ik van. De man had in zijn korte leven als voorzitter van een politieke partij al wat zever geuit maar wat hij nu vertelde sloeg alles. Ik heb mij dus vergist toen ik stelde dat men moeilijk een slechtere partijvoorzitter kon krijgen dan John Combez. Sorry John.

 


Dagvers 

Onderstaand dagvers past perfect op bovenstaand item. Het is – zoals steeds – van de hand van moderne rederijker STIJN DE PAEPE.

 

Uit de digitale loopgraven

 

Merk hoe vlot men achter de schermen

en in onbedekte termen

verre, vreemde medemensen

zonder schroom weet te verwensen.

 

Onbespied en onverschrokken

maakt men gul en gretig brokken.

Wat men zwijgt in ’t echte leven

Lekker van zich afgeschreven.

 

 

 

KOOPT DE PERSGROEP ECHT ROULARTA?

 

Niemand durfde er aan te denken, laat staan het te publiceren EDOCH wat ik reeds een tijdje (pakweg anderhalf jaar) in mijn gedachtegang had, zal ik nu effectief publiceren.

 

Laat mij vooraf herhalen dat in Vlaanderen (ergo in dit hele apenland) er drie grote mediagroepen zijn. Enerzijds de krantenuitgevers Thomas Leysen en Christian Van Thillo en anderzijds de mediagroep genaamd Roularta.

 

De familie De Nolf (en dat is best een uitgebreide groep) koopt al een tiijdje aandelen van het eigen bedrijf op. Bedoeling is dat de familie – eens ze alle aandelen bezitten – het bedrijf zal verkopen aan een externe groep.

 

De gepubliceerde artikelen van mijn site zijn nu al negentien maanden correct gebleken. Dat daar soms bronnen van heel dicht bij de top van een bepaald bedrijf bij zitten, is niet uit te sluiten. Den Roger heeft, door de laatste vier decennia heen, contacten kunnen leggen die geen enkele journalist weet te leggen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat mijn Staat en de familie Van Thillo mijn hele leven hebben veranderd in een heuse hel. Zelfs binnen de bestuursraad van NV DE PERSGROEP heb ik mijn contact.

 

Dat Van Thillo de groep Roularta kan (maar vooral wil) kopen, is niet eens zo onlogisch. Het is in se een gezonde groep en er zijn niet echt directe erfgenamen die interesse hebben om de zaak verder te zetten. En echt met getrokken messen stonden beide partijen niet overeen toen er aandelen en tijdschriften allerlei werden gewisseld pakweg anderhalf jaar terug.

 

NV De Pergroep zou door deze nieuwe acquisitie de volledige Nederlandstalige uitgeversmarkt in handen hebben ttz de dagbladen, de tijdschriften, de wekelijkse Zondag maar vooral de wekelijkse gratis reclamebladen. In de televisiewereld hebben ze slechts één heuse concurrent en dat is zeker de VRT niet.

 

 

 

CORONA . . . NIET LANGER ALLEEN EEN LEKKER BIERTJE

 

Journalisten allerlei, ze tikken maar teksten in zonder er zich van te vergewissen of hun te publiceren verslag/artikel wel  enigszins klopt met de werkelijkheid. Dat – nota bene amper twee dagen later – onze Vlaamse media net het omgekeerde dienen te publiceren van wat donderdag 23 januari ll. van hun hand stond te lezen, is schering en inslag!

 

Die donderdag las ik in de Vlaamse kranten dat het zo goed als uitgesloten was dat het Coronavirus tot bij ons zou raken. Dat vertelden de Vlaame expert-virologen tenminste. Tja . . . waarom lees ik dan zaterdag 25 januari in de Vlaamse kranten dat de eerste Europese Coronagevallen in Frankrijk werden gedecteerd? Diezelfde dag stond op het internet overigens te lezen dat ook in ons land die ellende is aangekomen.

 

No further question . . . We leven in een Vlaanderenland vol experten en specialisten die – steeds weer opnieuw – de hongerige gazettenschrijvers voorzien van ‘hun kennis’ die dan keer op keer een tijdje later dient te worden tegengesproken. Nu ja, niet enkel in de medische sector bezit Vlaanderen dergelijke onnozelaars. Zie maar verder deze week.

 

Virus 2019n-CoV ofte het Coronavirus. Ik volg het op.

 

 

NIET ECHT . . . GOE BEZIG !

 

Wouter Vermeersch, zonder daar echt een geldige reden voor te kunnen mededelen, ik heb die man nooit echt vertrouwd. En zie, hij bewees vorige week dat hij ook niet te betrouwen is. Wat zeg je anders over iemand die vervalsingen pleegt om zijn stellingen kracht bij te zetten.

 

Als Tom Van Grieken het gedoe van die man niet snel een halt toeroept dan vrees ik dat een hele hoop mensen zich zullen bedenken om opnieuw te stemmen voor het VB.

 

 

ER KOMT EINDELIJK DUIDELIJKHEID

 

Dankzij de krant De Morgen kreeg Vlaanderen eindelijk inzicht over de werkwijze van lul Paul Lembrechts. De man speelde niet alleen in de affaire Bart De Pauw voor zowel procureur, onderzoeksrechter als voor rechter.

 

Dat deed hij dus ook in andere dossiers zoals in dat van Peter Claes.

 

Als het allemaal klopt wat zaterdag op pagina 4 in de Morgen stond dan kan men Peter Claes enkel maar bewonderen. Een topman die een bepaalde dienst leidt binnen een bedrijf dient toch niet om de haverklap zijn vier collega’s en CEO Lembrechts op de hogte te brengen? Die dient resultaten op tafel te leggen en op basis daarvan dient men toplui te beoordelen. Als we die stelregel volgen dan had men Lembrechts al een paar jaaar geleden (zie mijn gedachtegangen van vorige week) zijn C4 dienen te geven.

 

Hoe dan ook een moedige maar vooral juiste beslissing van de jonge politicus bij CD&V genaamd Dalle. Geloof me vrij, een man waar we nog meer positieve berichten zullen kunnen over publiceren! 


 

 

EVENZEER DUIDELIJKHEID IN EUTHANASIEPROCES

 

In dat proces blijkt dat het voornamelijk de zienswijze van wetsdokter Deberdt Roger is die de twee artsen en een psychiater voor de rechtbank sleurde. Nu ja, de naam Deberdt - binnen de wereld van wetsdokters in dienst van onze magistratuut - kan moeilijk worden beschouwd als succesvol!

 

 

IN HET KADER VAN . . .

 

. . . de werkwijze van onze Vlaamse media kreeg ook Rudy Pevenage – de hofleverancier van doping in de wielerwereld deze week pagina’s reclame.

 

Wat ik raar vind is dat journalisten geen aandacht mogen besteden aan het onrecht aangedaan door Het Laatste Nieuws. Steevast zeggen die sukkels “Maar meneer, dat is al zolang geleden”. Als het echter gaat over criminelen dan mag het dubbel zo lang geleden zijn en wordt het toch gepubliceerd! Maar dat zal de Christian Van Thillo-macht zijn dus! Elkeen weet inmiddels dat elke paginavullende schrijver (en fotograaf) bij Van Thillo niet slecht wordt betaald maar daar staat wel tegenover dat die journalisten hun vrijheid hebben verkocht.

 

Soit, men kan niet alles hebben in het leven, nietwaar!? Een goed loon en een eigen vrije meningsuiting . . .

 

 

ALS ZELFS YVES DESMET IN ZIJN PEN KRUIPT

 

Het was heerlijk lezen, dat glansrijk opiniestuk van voormalig topjournalist en hoofdredacteur Yves Desmet. Ook de titel was schitterend:

 

Wat zitten ze hier eigenlijk te doen?

 

Ik vind dat Yves terug vaker zijn pen moet scherpen. Er zijn voldoende onderwerpen en al zeker als het gaat over onze oerdomme, corrupte of gewoon criminele magistraten.

 

Deze maal had Yves het over het euthanasieproces te Gent. Op de staande magistraten van het Gentse justitiepaleis na vraagt heel Vlaanderen zich hetzelfde af als Yves Desmet.

 

Zonder de minste concurrentie zijn de magistraten van het arrondissement Gent cum laude de koplopers als het aankomt op oerdomheid, corruptie en crimineel zijn. Maar dat lezen jullie wel in mijn boek met als titel:

 

De bewust gepleegde vervalsing door de heren

FILIP VAN VOLSEM,

ERWIN FRANCIS,

ALAIN BLOCH,

SIDNEY BERNEMAN,

& PETER HOET,

raadsheren bij ons Hof van Cassatie

 

Alvast vijftig advocaten willen reeds dat boek kopen en lezen. Ik moet dat eens dringend afwerken en op de markt brengen.

 

Wil iemand zo vriendelijk zijn mij eens mede te delen hoeveel deze euthanasie-miskleun van het Gentse Openbaar Ministerie weer zal kosten aan de gemeenschap? Gewoon een mail naar roger@stropken.be

 

Oh ja, hierboven genoemde raadsheren bij het Hof van Cassatie, vooraleer jullie ook een miskleun begaan en boos worden op mij: ik bracht dit dossier in de gedrukte versie van ’t Stropken in december 2018 en minstens één procureur-generaal las het. Ik werd sindsdien niet verontrust dus . . . begint u er ook maar niet aan.

 

Indien u dat wenst dat kan ik jullie alle vijf een exemplaar bezorgen. Gelieve het bedrag van 25 euro te storten op mijn rekening die u in het eerste item van deze week vinden kan. Ik zorg dan wel dat die vijf exemplaren worden afgeleverd bij jullie balie.

 

 

VELE KLEINTJES MAKEN . . .

 

. . . inderdaad al eens het verschil.

 

Neem nu dat hele gedoe rond de afschaffing van de 1 en de 2 eurocenten. Dat had men reeds in gedachten drie jaar terug. Begin 2017 bestond de euro amper zestien jaar!

 

Ik heb de laatste 26 dagen, zijnde de eerste 26 dagen van 2020, eens berekend wat ik kan verdienen gewoon door aandachtig te zijn als ik in de supermarkt of in andere winkels betaal.

 

Als ik 9,47 euro dien te betalen dan betaal ik niet met mijn bankkaart maar in contanten waardoor ik – door die stomme afronding die werd ingevoerd – slechts 9,45 euro dien te betalen.

 

Als ik daarentegen 9,48 euro dien te betalen dan betaal ik met mijn bankkaart omdat - in geval ik cash betalen zou – er de twee eurocent voor de afronding naar 9,50 euro dien bij te betalen,

 

Geloof me of niet maar op deze wijze bespaarde ik die eerste 26 dagen van 2020 1,43 euro! Nu zullen er ongetwijfeld lezers zijn die zeggen “Pft, wat is nu 1,43 euro?”.

 

Voor iemand zoals ondergetekende – die een `pensioentje krijgt van 898,48 euro per maand – maar evenzeer voor elke sterveling is dat op jaarbasis wel iets meer dan 20 euro want één jaar telt deze keer 366 dagen en dat is dus veertien maal 26 dagen die dan nog te vermeerderen zijn met twee dagen.

 

En 14 x 1,43 euro is inderdaad 20,02 euro. ’t Is maar dat jullie het ook weten, nietwaar!

 

 

FERNAND KEULENAER . . . BETWISTBARE TUSSENKOMST

 

Of je nu voor of tegen iemand bent, al dan niet in een van de meest ophefmakende assisenzaken die dit decennium zal kennen, wat er is geschied met advocaat Fernand Keulenaer zit serieus fout! 


 GERARD VAN NOTEN


Het is al lang geen geheim meer dat de heer GERARD VAN NOTEN mijn favoriete  schrijver is op facebook. Ik publiceer dan ook graag regelmatig zijn visie die telkenmale getuigt van objectiviteit en moed.


Vorige week had hij het over Freilich, het speciaal geval dat eigen visies wereldkundig maakt en nu ook in onze politieke wereld is verzeild geraakt.


Hier volgt integraal zijn desbetreffende tekst:

Het antisemitisme vergelijken met het pure racisme is weer eens een amalgaam maken dat vergelijkingswijze géén stand kan houden. Het eerste spruit voort uit het duivels nazisme en is meer specifiek gericht op één volksgroep (ik spreek dus niet van ethniciteit!). Het tweede is een niet nader gedifinieerd begrip dat misbruikt wordt om alle identitaire gevoelens de grond in te boren, te bestraffen en de algemene pococratische regel van het economie-reddende massa-immigratie concept, "manu militari" te doen aanvaarden.


Het eerste is weliswaar onaanvaardbaar, waarin ik Freilich kan bijtreden, maar ik kan mij zeker (en met mij miljoenen Europeanen) niet vereenzelvigen met zijn versimpelder uitspraak waardoor hij feitelijk aantoont dat hij op contradictorische wijze de massa-immigratie steunt en alle kritiek hierop hekelt. Hij pleit er zelfs voor om nog meer mondsnoerend materiaal in voege te stellen qua Stafrechterlijke vervolging om het recht op vrije meningsuiting en het identitaire in te perken en zelfs te verbieden. Hierin pleegt hij een directe aanval op het "volkenrecht" en het recht op "zelfbeschikking". Zijn uitspraken zijn inderdaad contradictorisch, gezien hij het Jodendom symphatie toedraagt, maar anderzijds dezelfde symphatie EIST voor diegenen die de Joden naar het leven staan.


Kan het zijn dat Freilich, in zijn uitspraken niet beter weet? Ik heb zo mijn twijfels! Op dat niveau van capaciteit hebben wij hier niet te maken met een "simpele", maar met een doordachte politieker die, volgens mij, de zuil van het geïnfiltreerde N-VA belichaamt. Met eenvoudige uitspraken, inspelend op het buikgevoel van de volgzame massa gehersenspoelde imaginaire "übermenschen" -die meestal zelf nooit aan der lijve enige last hebben ondervonden- en gegadigden voor wie de economische impact van de geldzuigende immigratiepolitiek van minder belang is, wegens grote financiële autonomie, wint hij zijn plaats in de lijst der "zogenaamde" gematigden en onderwijl ondermijnt hij het Vlaams-Nationalisme, nochtans het "leitmotiv" van zijn partij.


Welk gevoel boezemt die vent mij in? "Wantrouwen" want hij is een flagrant voorbeeld van de "vijfde colonne" die er op toeziet dat de identitaire partijen op zijn minst "verwateren" en afstevenen op een "lichtjes" rechts getinte "eenheidssoep", stapsgewijze overhellend naar de linkse "eenheidsworst" en dit tot volledige assimilatie.


Gevaarlijk ventje en verre van een "dommerik" !!! 


 

CASH FOR CARS

 

Voor wie er nog enigszins mocht aan twijfelen . . . het zoveelste idee van een regering dat crashte is een feit. De idee was dat het gebruik van bedrijfswagens diende te worden ontraad. Daartoe kregen gebruikers van dergelijke bedrijfswagens de kans geld te cashen als ze stopte met een bedrijfswagen te gebruiken.

 

Op meer dan 645.000 gebruikers maakten amper 645 mensen gebruik van het aangebodene!

 

Het Grondwettelijk Hof heeft die hele Godsganse cash for cars-ramp nu naar het stervensbed verwezen. Oef, gelukkig maar.

 

Ofte het zoveelste bewijs dat de politici tussen 2014 en 2019 letterlijk niks positiefs hebben uitgespookt!

 

 

EINDELIJK EEN MINISTER DIE DURFT NEEN TE ZEGGEN

 

Jan Hesp, in het dagelijkse leven ook nog Jan Jambon genaamd, zal niet meestappen in zowel de Belgian Pride van 23 mei als in de Antwerp Pride van 8 augustus.

 

Eindelijk eens een politicus die neen durft te zeggen tegen iets dat onnatuurlijk is.

 

 

EN DE TRANSMIGRANTEN . . . ZE BLIJVEN MAAR KOMEN

 

Donderdag 23 januari 2020 trof de politie in de haven van Zeebrugge 23 transmigranten aan die in een koelcontainer zaten. Bedoeling was, uiteraard, richting Groot-Brittanië te reizen.

 

Helaas hadden die twintig mannen en drie vrouwen niet door dat die container niet richting het Verenigd Koninkrijk reed. Tja, da’s nu eens echt pech hebben.

 

 

MONOPOLIE AMP – DE PERSGROEP NU COMPLEET

 

Waar is de tijd dat je meer dan je beide handen en voeten nodig had om de diverse titels te tellen van de dagelijkse kranten?

 

En waar is de tijd dat er meerdere bedrijven waren die instonden voor de bedeling van dagbladen van de drukpersen naar de lokale gazettenwinkels?

 

Op heden zijn er in Vlaanderen nog slechts twee krantengroepen, die van de familie Leysen en die van de familie Van Thillo. Met alle respect voor de uitgeversgroep aan de Meidoornlaan te Roeselare maar dat bedrijf is – ondanks de grote droom van stichter Willy De Nolf – nooit een dagelijkse krantenuitgeverij geworden. Ondanks dat zijn ze met hun zondagse krant De Zondag wel heel erg succesvol.

 

En zie, op zaterdag 29 februari a.s. stopt tijdschriftenverdeler IMAPRESS er ook mee. Het sympathieke, en op erg menselijke wijze werkende distributiebedrijf geeft er de brui aan en zal nog enkel instaan voor de verspreiding van boeken.

 

Ik vrees dat de dagbladhandelaars nog meer zullen afzien en er over (pakweg) tien jaar geen duizend dagbladwinkels meer in Vlaanderen zullen zijn.

 

 

GELEZEN IN DEN TIPS

 

Tijdens de Oostendse gemeenteraad van de maand februari a.s. zal Frank Jongbloed de eed afleggen als gemeenteraadslid ter vervanging van zijn partijgenote Claeys.

 

Jongbloed zal ongetwijfeld zowel de eerlijkheid, de correctheid en het intellect van deze gemeenteraad de hoogte in helpen. Nu ja, nog lager kan de coalitie niet zakken desbetreffend. Elke gemeenteraadslid van die coalitie durft niet eens de mond te openen.

 

Wat niet in het meest gelezen weekblad – althans van de kust – stond is het feit dat onze centrumstad op het punt staat volledig te worden ingenomen door de stoottroepen van de N-VA. Eens Bart Tommelein voorzitter is geworden van de Open Vld zal de – overigens afgesproken- wissel tussen Bart Tommelein en Bjorn Ansjeeuw een feit zijn. De bevolking mag dan terecht schudden en beven. De dag dat dit geschiedt zullen de CD&V en de Groenen beseffen welke stommiteit ze hebben begaan door de monsterdeal tussen Tommelein – die oh zo graag eens burgemeester wou zijn als opstapje naar het voorzitterschap van zijn partij – te helpen bekrachtigen. Bart Plasschaert, het CD&V-ei zonder eigen wil of macht zou beter opstappen want zijn verlangen om schepen te kunnen worden, zorgde er mede voor dat die monstercoalitie Open Vld en N-VA nog vijf jaar deze kuststad zal besturen zoals toentertijd ene Adolf Hitler het Duitse Reich bestuurde.

 

Bij de Groenen is het drama dienaangaande nog afgrijselijker. Wouter De

Vriendt had zelfs de bereidheid om de eigen kandidaten van zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zodanig voor te liegen (“Groen Oostende zal nooit in een coalitie treden met de N-VA!”)  dat de huidige coalitie toch kon gevormd worden.

 

Van N-VA-politici zijn we inmiddels gewoon dat ze liegen tot ze zwart zien. Denk maar – heel eventjes – terug aan ene Bart De Wever die aankondigde dat hij zou ijveren voor een Confederalistsch Vlaanderen. Die belofte hield stand tot de avond van de federale verkiezingen op 25 mei 2014! Toen leed De Wever plots aan Alzheimer.

 

Eén ding staat vast: in oktober 2024 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. In Oostende ligt de weg dan open voor de Stadslijst en . . . het Vlaams Belang? om een heel sterke coalitie te vormen. Een veel sterkere dan de huidige. En wat zijn nu 57 maanden in het bestaan van een stad als Oostende? 


LEZERSBRIEF

DEN ROGER IS TERUG

 

Als vaste lezer van uw site ben ik blij dat u vorige week opnieuw in gang bent geschoten. Of men nu voor of tegen uw stoute, soms erg harde, schrijfstijl is, als een volk geen criticaster meer heeft dan is dat een democratisch falen van jewelste.

 

Dit schrijven betekent niet dat ik het met alles wat u publiceert eens ben. Ik waardeer vooral uw objectiviteit en de moed om een eigen mening te durven schrijven lang voordat het een feit worden zal. Neem nu het feit dat Paul Lembrechts zijn langste tijd heeft gekend bij de VRT. Geen columnist, hoofdredacteur, laat staan een journalist doet het u na, laat staan dat ze u voor zouden zijn.

 

Goed dat u terug bent. Misschien was het verlies van die laptop een noodzakelijk kwaad waardoor u even kon uitrusten. Mag ik u verzoeken om eens uw bankrekeningnummer te publiceren want ik ben overtuigd dat toch meerdere lezers u dat financieel steuntje gunt dat u wel degelijk verdient.

 

 

TJA . . .

 

. . . wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik zal eens nadenken over een wijze waarop lezers een bijdrage leveren en toch nog iets extra in handen krijgen. Geef me een week . . .

 

Weet dat zulke schrijfsels mijn heel klein hartje deugd doen.

 

KVO NU TOCH WEL GERED, OEF

 

Alhoewel ik dit Anderlecht helemaal niet in Play Off 1 wens te zien, ziet het ernaar uit dat dit toch zal geschieden. Anderzijds versloeg dat Anderlecht de laatste uit de rangschikking en met zeven punten voorsprong op het verliezende Cercle Brugge moet KVO er in slagen om zich te redden.

 

Alvast de grote kuis die voorzitter Dierckens de laatste maand realiseerde zal voor KVO een positief effect hebben.

 

Kom op KVO, jullie worden gesteund door de hele bevolking van Oostende en ja, daar zitten zelfs nieuwe aangespoelden van Zoutleeuw bij die elke thuismatch volgen. MIJMERINGEN . . .     van maandag 20 Januari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.


VIER WEKEN OUT !

 

Geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers. Het is inmiddels vier volle weken geleden dat ik jullie mijn gedachtegangen hier bracht. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Een heel lang verhaal dat ik misschien wel eens vertellen zal.

 

Het belangrijkste is dat vanaf deze maandag, en alvast tot maandag 27 april a.s. elke week mijn Mijmeringen hier opnieuw zullen verschijnen. Tenminste als . . . maar dat heb ik, in tegenstelling met mijn stunteligheid met laptops, niet zelf in de hand.

 

Ik wil alvast een aantal mensen danken die deze terugkeer mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats dank aan die Vlaming op Tenerife. We kennen elkander al dik dertien jaar en hij vindt dat ik gek ben om mijn tijd, verstand, energie en iets meer dan 230 euro per maand van mijn armoedig pensioentje in deze site te steken. “Kom hier wonen en werk je boeken af” is iets dat hij me al veelvuldig in mijn kop probeerde te prenten. Ondanks ik niet luister naar hem kon ik elf dagen goedkoop op Tenerife leven en betaalde hij 365 euro voor een gloednieuwe laptop. Hoe dolgraag ik zijn naam wil publiceren . . . hij zou me nooit meer willen zien als ik die vermeld hier. Maar weet dat je bedankt bent.

 

Angela van A1 COMPUTERS op de zijkant van het commercieel centrum (en dus boven Mercadona Uno) van San Eugenio (op Tenerife dus) is de tweede persoon die ik hier danken wil. Zonder haar geduld en kennis was er wellicht nooit meer een nieuwe editie gekomen van deze MIJMERINGEN . . . Als jullie ooit een probleem hebben met jullie mobieltje, I-pad, laptop of andere Smartphone: ga naar Angela met de groeten van Roger van www.stropken.be. Betere service en goedkoper kan je nergens vinden op Tenerife.

 

Uiteraard kan ik onmogelijk voorbij domeinbeheerder www.hostnet.nl. Wat die mensen de laatste vier weken (maar ook daarvoor) hebben verricht, grenst aan het ongelofelijke! Ik wacht het moment af dat ik voor een billijke prijs naar Amsterdam kan treinen en ga daar dan twee kilo pralines van Leonidas afleveren. Staat, hoe dan ook, gepland vooraleer de lente in ons land is gearriveerd.

 

Idem dito – zij het minder pralines want vijf maal minder personeel – worden bezorgd bij Telenet-verdeler Delanghe op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Elisabethlaan te Mariakerke, Oostende. Dat is nu echt het Oostendse bedrijf waar elke medewerker steeds – en met de glimlach – zelfs de grootste kankeraar helpt.

 

Mensen moeten – niet enkel heel misschien maar gegarandeerd – eens opnieuw leren dank te zeggen omdat een medemens gewoon goed, eerlijk en/of correct was met hen. Dat hoeft geen geld te kosten, een glimlach is . . . a good start. Eens een mail of (nog veel beter) een wenskaartje met een eigen geschreven tekst deponeren in de brievenbus van die medeburger die goed was voor jou . . . 

 

Ik noem hem mijne sponsor. Niet dat het hem stukken van mensen kost maar 365 euro voor die nieuwe laptop, da’s voor mij een pak geld. Dat is anderzijds amper het bedrag dat een aanwezige betaalt om een boekpresentatie van Doorbraak bij te wonen. Hij zegt steeds “Roger, jij moet geen pralines bekostigen. Hou dat geld in je zak. Maar ja, of ik dat nu tegen jou zeg of tegen de Teide, het maakt geen verschil uit, nietwaar!”

 

Tja, wat dien ik daar nu op te antwoorden? In stilte dankbaar zijn en nog maar eens schol zeggen bij de zoveelste mojuito in Rocket Cafe te Las Galletas.

 

 

NIET ZELDEN

 

Doet het deugd vast te stellen dat deze gedachtegangen worden gevolgd en dat ik het – zij het soms na een hele tijd – gelijk krijg.

 

Neem nu Paul Lembrechts; de lul die al te lang CEO van de VRT mocht blijven. Hoeveel maanden verzoek ik reeds niet om zijn ontslag, en zie . . . datgene waarvan elke journalist zei dat dit niet zou geschieden . . . is gebeurd!

 

Hoe dom zijn die medewerkers van de VRT wel niet die nu achter CEO Paul Lembrechts staan en zowaar in staking gingen omdat hij werd ontslagen?

 

Laat ons hopen dat de regering voet bij stuk houdt want de drogreden die zijn aanhagers uitroepen, klopt niet met de vele fouten die Lembrechts beging en die ontzettend veel schade hebben aangericht aan de VRT.

 

Dat een CEO zich – al dan niet ondubbelzinnig – tegen de besparingen inzet, lijkt voor elke uk van negen een normaal iets. Niks nieuws onder de zon dus.

 

Dat diezelfde CEO alle talent (o.a. Degryse en Jan Mulder - om maar bij één afdeling te blijven!) laat weglopen is iets waar zijn aanhangers niet over praten. Foei!

 

Even grote foei als jullie zwijgen over het feit dat diezelfde heilige van jullie – aka Paul Lembrechts – twee jaar terug eigenhandig een heus gerechtelijk onderzoek opstartte tegen ene Bart De Pauw, het grootste talent dat de VRT ooit kennen mocht. Dat dit onderzoek hem werd aangebracht door de vrouw die decennia geleden 300.000 Bef kreeg om met haar naakt – en niet eens schoon – lijf in Playboy te staan, daar zwijgen zijn slaafjes ook over.

Wie – maar zoveel eerlijkheid hebben die domme aanhangers van Lembrechts niet in hun lijf – eerlijk wil zijn, dient toe te geven dat de VRT steeds meer kijkers verliest en dat komt toch niet anders dan door de CEO die, in andere bedrijven, de eer aan zichzelf laten zou.

 

Met ‘oudgediende’ Leo Hellemans is er hoop voor een betere toekomst alhoewel ik me ernstig afvraag of er niet voldoende televisiezenders zijn in Vlaanderen en we de VRT niet beter kunnen opdoeken. Wat we te zien krijgen zijn heruitzendingen van heruitzendingen. Wie ligt daar nog wakker van? 


Mag ik één naam noemen als CEO van de VRT? Wat denken jullie van . . . heu heu . . . Bart De Pauw?


 UITSPRAAK VAN DE WEEK

 

“Een rechtbank is geen plaats voor revanche”, aldus Walter Van Steenbrugge, verdediger van de arts die – hoe ongelooflijk dit ook klinken mag – door het Gentse OM als zogenaamde moordenaar van Tine N. wordt beschuldigd van gifmoord.

 

En ja, deze keer krijgt de Gentse pleiter die graag het weekend doorbrengt te Oostende, gelijk van mij. Het wordt hoog tijd er een wet komt die stelt dat men de staande magistraat oneervol ontslaat als hij iemand voor de rechtbank haalt en dat niet tot een vonnis ten gronde leidt! Als slachtoffer van twee welwillend corrupte magistraten die – op een nooit geziene - criminele wijze enerzijds (als substituut) bewust een bijkomende valse klacht toevoegde of (als rechter van de 24 ste correctionele rechtbank te Brussel) gewoon de onterechte klacht van de ASLK vervalste en daardoor verzwaarde.

 

Een rechtbank is inderdaad niet de plaats voor revanche te nemen. Maar beste levensgenietende Walter, vertel mij dan eens hoe ik wraak nemen moet tegen de bankier die de ASLK opkocht, tegen de criminele magistraten De Bruyne en Lievens en tegen de familie Van Thillo eigenaars ven Het Laatste Nieuws? Na veertig jaar had ik graag het juiste antwoord dienaangaande geweten.

 

Justitie in Vlaanderen, dat zijn ofwel onbekwame studenten rechten die tot magistraat werden/worden benoemd door politieke partijen die hen regelmatig herinneren aan wie ze hun job hebben te danken. Niet zelden verbergen onze Vlaamse magistraten hun onbekwaamheden middels het plegen van criminele feiten. Ze weten zich, stuk voor stuk, beschermd door hun oversten en door de politici die hen benoemden. En dan heb ik het hier nog niet eens over de bescherming die deze criminelen krijgen van de HRJ ofte de Hoge Raad voor Justitie die, alvast mijn twee dossiers niet aanpakken omdat ze – overigens na erg grondige studie – zich realiseerden dat ik tweemaal gelijk had toen ik zowel substituut De Bruyne als rechter Lievens beschuldigde van criminele feiten in mijn ASLK-affaire als dat ik raadsheren Filip Van Volsem, Erwin Francis, Alain Bloch, Sydney Berneman en Peter Hoet beschuldigde van het vervalsen van het dossier in mijn rechtgeding met de Kansspelcommissie. Wie voorzitter is van die HRJ heeft niet het minste belang. Zij (of hij) is een pure marionet daar gedeponeerd om te doen wat de toplui van onze magistratuur haar (of hem) beveelt. Die Belgische Hoge Raad voor Justitie is het scharminkel bij uitstek van onze rechterlijke macht.

 

 Heeft u ooit al een minister van Justitie zich publiekelijk durven te keren tegen een criminele magistraat? Uiteraard niet . . . ! Steevast luidt de (voorgekauwde) tekst van een dergelijk minister “Ik kan niet praten over, laat zijn dat ik zou kunnen tussen komen, in een individueel dossier”. Point a la ligne.

 

Evenwel, geachte lezeressen en gewaardeerde lezers, ooit was er een uitzondering, zowel binnen de top van de magistratuur als bij die ene minister van Justitie die d.d. donderdag 19 juni 2002 in de Kamer Justitie van het federaal parlement - in het bijzijn van vijf Vlaamse volksvertegenwoordigers van diverse pluimage – zijn linkerhand op mijn rechterschouder legde en de magische woorden uitsprak “Meneer Henderick, ik heb uw dossier grondig bestudeerd en ik beloof u dat ik dit vreselijk juridisch onrecht zal recht zetten”.

 

Marc Verwilghen was geen slechte mens en is dat nu nog steeds niet. Hij heeft wel die woorden moeten inslikken van de baron van Berlare en Toscane die toen voorzitter was van de liberale partij. De Gucht, de man die toentertijd in de raad van bestuur zat bij Dexia verbood de minister van Justitie een onrecht recht te zetten. Wat voor een klootzak moet je dan wel niet zijn? Gelukkig is zijn zoon onbekwaam en stopte de politieke dynastie van Karel De Gucht.

 

Zei ik reeds dat magistraten en politici één pot nat vormen? Ik dacht het wel. 


ALS DE TITEL MAAR SENSATIONEEL IS

 

Schrijver Marc De Bel en echtgenote betrokken bij zwaar ongeval.


© Belga

Jeugdauteur Marc De Bel is zondagochtend samen met zijn echtgenote Mie betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval op de E17 tussen Kruishoutem en Waregem.

"Een BMW die enorm snel moet gereden hebben, reed achteraan op ons in. Een ongelofelijke klap. Dat hij ons niet zag zonder mist en op klaarlichte dag, ik kan het nog altijd niet begrijpen", doet de populaire schrijver van jeugdboeken zijn verhaal in Het Nieuwsblad.

Vervolgens begon de wagen van De Bel, die bestuurd werd door zijn echtgenote, te tollen. "Zo’n 200 meter lang legde onze auto als een ongeleid projectiel een traject af over de snelweg. Achteruit, tussen de andere auto’s, bijna overkop, bijna tegen een vangrail. Het is echt een mirakel dat we levend uit het wrak zijn gekomen", zegt de bekende schrijver. "De politie zei het zelf. Amper 1 op 100 zou levend uit zo’n ongeval komen. Onze auto is alvast perte totale."

Zowel Marc als Mie werden naar het ziekenhuis afgevoerd, maar hun verwondingen blijken als bij wonder goed mee te vallen. "Ik heb wat pijn aan mijn rug en mijn vrouw heeft een grote blauwe plek. Vooral emotioneel zijn we kapot", aldus Marc De Bel, die zich gelukkig prijst dat hij het nog kan navertellen.

(Skwadra by Tagtik/Source: Het Nieuwsblad/Picture: Belga)

 

Lazen jullie bovenvermeld artikel gisteren ook op het internet? Marc De Bel is inderdaad een fantastisch schrijver van jeugdboeken.

Toen ik de titel las toen dacht ik dat ze beiden op intensive care aan het vechten waren tegen de dood. Gelukkig maar staat in de laatste paragraaf dat het bij wonder goed mee viel.

Dat is nu de pers anno 21 ste eeuw zie: een zo sensationeel mogelijke titel want anders leest geen kat het.

Marc, en zijn echtgenote vertelden dat de politie hen zei dat geen 1 op 100 levend uit zo’n ongeval komt. Het echtpaar heeft dus een – grijns en ja dit is best een beetje sarcastisch – het wereldrecord gevestigd want zij zijn er met twee levend uitgekomen. Meer nog, buiten een blauwe plek en wat pijn aan de rug hebben ze geen medische problemen bekomen bij dat ongeval. Gelukkig maar. 

Hoe een auto die achteraan wordt aangereden door een andere, tweehonderd meter achteruit kan tollen, is iets dat mijn verstand te boven gaat maar dat zal wel aan mij liggen! Ik dacht altijd dat een wagen die achteraan wordt aangereden vooruit wordt geslingerd.

 

EN DEN DONALD, HIJ TRUMPTE VERDER

 

Trump, de president van de Verenigde Staten van Amerika, da’s een heuse duizendpoot. Hij weigert om slechts één probleem tezelfdertijd te hebben. Zijn relatie met Kim (zijn ‘vriend’ in Noord-Korea) staat pas opnieuw een beetje boven de helft en zie, daar dreigt men hem een impeachment aan de broek te naaien. Nu ja, als de republikeinen zo dom zijn om in de senaat dat te realiseren, dan kunnen ze evengoed vergeten dat er in november een republikein de nieuwe president van de VS worden zal.

 

Om zijn kandidatuur kracht bij te zetten gaf hij de opdracht de tweede sterkste man van Iran te laten vermoorden.

 

Murdered by a drone! De moderne wijze om mensen van kant te maken zonder dat je – zoals president Ronald Reagan – vijf miljoen dollar moet betalen aan een moordenaar die hier, meer dan vijfendertig jaar terug, in ons landje moordenaar kwam spelen.

 

Zei ik reeds dat een einde maken aan een mensenleven steeds minder en minder kost?

 

Inmiddels zijn we minder dan tien maanden verwijderd van de presidentsverkiezingen in Amerika. Daar zal dan ook volop aandacht worden aan besteed door de wereldwijde pers. Als Trump een zucht, of een scheet, zal laten dan is dat gegarandeerd voorpaginanieuws. Het uiteindelijk resultaat is nu reeds bekend: de huidige president volgt gewoon zichzelf op.

 

 

 

WE ZIJN ER NOG HELEMAAL NIET !

 

Over zes dagen is het precies acht maanden geleden dat de Belgen gingen kiezen. Acht maanden lang slaagden diverse infor- en andere preformateurs er niet in om een regering te vormen.

 

Laat ons stoppen met die 150 volksvertegenwoordigers van het federaal parlement elke maand nog (net geen) 7.000 euro snoepgeld te geven. Waarom mensen worden betaald om niet uit te voeren waarvoor ze werden verkozen en waarvoor ze effectief ook worden betaald elke maand, zou zeer de vraag van de man in de straat dienen te zijn. Maar ja, Vlamingen zijn lafbekken die de straat niet meer op durven!

 

Wat de volgende – gegarandeerd even hopeloze – stap van ons koninklijk Flupke zal worden, is koffiedik kijken. Ik vermoed dat hij zich nog maar eens – zowel nationaal als internationaal (lees de internationale pers) - belachelijk zal laten maken en een zoveelste onbekwaam en onterecht koppel zal aanduiden van twee partijen die de verkiezingen verloren.

 

Laat mij u eens een idee voorstellen, majesteit: u nodigt die partijen uit die ik – nota bene op maandag 27 mei 2019, zijnde de dag na de verkiezingen – voorstelde als mogelijke regering. Je zet de partijvoorzitters en fractieleiders van die partijen aan een ovalen tafel die goed voorzien is van eten en drinken. Daar mag voor mijn part Belugakaviaar en de allerduurste wijnen   ten overvloede aanwezig zijn. Bij een dagelijkse verhoging van de staatsschuld met dik 1,2 miljard oude Belgische frankskes kan die kaviaarkost er nog best bij.

 

U zegt, in beide landstalen “Mijne dames en heren, in mijn hand heb ik de sleutel van de deur waar ik straks naar buiten ga. Die deur sluit ik af. In het midden van de tafel staat een knop. Die gebruikt u als jullie zijn uitgediscuteerd. Ofwel vormden jullie een nieuwe regering, wat ik hoop. Ofwel worden het nieuwe verkiezingen”.

 

Onze huidige koning zou dan eens evenveel moed hebben getoond als zijn, door hem zo geliefde, oom Boudewijn die bijna dertig jaar geleden de regering wandelen zond.

 

Ik ben benieuwd . . . 


 

 

MAGNETTE, IK WIST NIET DAT U . . .

 

. . . zo zeveren kon. U kan blijkbaar niet ongelimiteerd zeveren maar u weet – even probleemloos – het land te verdelen op een nooit geziene wijze.

 

Zou u niet beter uit de politiek stappen want zoals u het de laatste maanden speelt, daar verliest u gegarandeerd alleen maar kiezers mee.

 

Waarvan akte.

 

 

FARYS . . . TOCH WEL VRIENDELIJKE BALIEMEDEWERKERS

 

Waar ik het op mijn zenuwen van krijg, is brieven die me eraan herinneren dat ik iets vergat te betalen. Als daar dan onmiddellijk sancties mee gepaard gaan, dan krijg ik het helemaal.

 

Donderdagavond landde ik op de (kuch kuch) “Internationale” luchthaven van Ostend-Brugge, Terug van Tenerife (zie hierboven) vond ik een brief van Farys, het waterbedelingsbedrijf te Gent waar de advocaat van Termont de grote baas is.  

 

Bij mijn bezoek aan Farys, waar (het zal weer lukken) hun hele netwerk plat lag, had ik nog anderhalf uur over vooraleer ik in het UZ Gent diende te zijn. Dus sprong ik binnen in de gezellig ingerichte koffiebar Streetfox, aan de Zwijnaardesesteenweg 6 te Gent waar een superknap ‘kind’, genaamd Chloé, de mensen bedient met een glimlach die echt geweldig is.

 

Oh ja, datzelfde Farys is momenteel ook volop bezig met het recruteren van een zelfstandige uitbater voor het cafetaria van het nieuwe zwembad van de stad Oostende, gelegen op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de … Zelfs op zaterdag wordt daar naarstig verder gebouwd.

 

Wie minstens veertigduizend euro per jaar wil (en kan) ophoesten voor die drankgelegenheid, kan info nemen bij Farys.

 

110 euro per kalenderdag is wel niet mis. Daar komt bovenop de totale inrichting die al snel op meer dan tweehonderdduizend euro mag worden verrekend en ook dient te worden terug verdiend. Tel daar de personeel- en energiekosten bij en elke verstandige zelfstandige heeft gesnapt dat – vooraleer je als uitbater ’s ochtends je deur open doet – je weet dat je aan de eerste 600 euro omzet geen stuiver verdienen zal. Je bent dus maar best vrij van elke brouwerijverplichting want anders verdien je niks aan de eerste 800 euro recette van de dag!

 

NOG EEN NIEUWE CONCESSIEHOUDER GEZOCHT

 

Den Thomas is in ongenade gevallen binnen het CBS, het Comitee van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende. Hij moet dus weg en 31 januari is zijn laatste dag.

 

Nu ja, er zijn meerdere heuse socialisten die in ongenade zijn gevallen sinds de huidige coalitie de stad overnam. “Ze moeten er uit, die socialisten” is iets dat al langer niet meer met de hand voor de mond wordt gefluisterd.

 

Zelfs ik kan begrijpen dat dit soms nodig is. Supermarkteigenaar Spegelaere is alvast ook een van de slachtoffers van de nieuwe wind die door Oostende waait. Dat men die hele desktopafdeling binnen het stadhuis eruit gooit, lijkt me wel verstandig. De fouten en stommiteiten die daar geschieden . . .

 

Over de redenen van de verwijdering van Thomas doen allerlei geruchten de ronde. Het stadsbestuur houdt het op een niet naleving van de overeenkomst.

 

Hoe slordig dit stadsbestuur omspringt met de gelden van de bevolking wordt anderzijds alweer bewezen in deze zaak. Vanaf 1 februari 2020 ontvangt de stad Oostende niet alleen geen gelden meer voor de huur van het bibliotheekcafetaria, ze gaan gelden uitgeven aan . . . jobstudenten.

 

Nu heb ik altijd gedacht dat studenten, en dan al zeker tijdens het grootste deel van de tijd dat onze bib open is, school liepen of de unief bezochten. Niet dus!

 

Leek me nu eens een ideale gelegenheid om een gepensioneerde als zelfstandige die zaak de komende drie- vijf maanden open te laten houden.

 

Nu ja, dit stadsbestuur bewees reeds voldoende dat het geen visie heeft. Zowel in deze fantastische bib als in het stadshuis konden ze de loodgieterproblemen nooit echt oplossen. En nu zitten ze zonder uitbater voor de taverne van die bib. Heeft nu echt geen enkele van de schepenen voldoende verstand om voorafgaandelijk ervoor te zorgen dat de dag nadat Thomas weg is, er een nieuwe uitbater aanwezig is?

 

Al maanden praat dit stadsbestuur over het aanstellen van een persoon die de problemen aanhoort en die tracht op te lossen. Maar die hebben ze, bijna één jaar later nog steeds niet. Ik ben nog steeds kandidaat. Vraag is of ze een correct werkende – ergo niet ja-knikkend slaafje van het stadsbestuur – wel zien zitten.

 

En dan heb ik heb ik het hier nog niet eens over de ZOGENAAMD eerlijke verrekening van de maaltijdprijs in de tien sociale dienstencentra. Maar, troost u, daar kom ik volgende week erg uitvoerig op terug.

 

 

ANDERLECHT . . . EPISODE ELFENDERTIG

 

Coucke is nu twee jaar eigenaar van wat ooit ’s lands meest gerenommeerde sporthuis was. In minder dan die tijd slaagde hij er in van het product – dat elke voetbalploeg toch wel is – Anderlecht geheel naar de kloten te fietsen

 

De aanwinsten die Coucke dertien maanden terug had aangekondigd (30 tot 35 miljoen euro aan nieuwe spelers) zijn er nooit gekomen. Binnenskamers wist Coucke het allemaal zoveel beter en de veranderingen die hij – puur omdat hij het zogenaamd beter wist – verrichtte stootten op ongelooflijk veel weerstand. Beschuldigingen allerlei richting vroegere bestuur waren schering en inslag. Intussen vatte het nieuwe (lees: het huidige) seizoen aan en daar passen niet echt lofgezangen bij. De hele vaudeville rond blaaskaak Vincent Kompany bleef inderdaad – en helaas voor de duizenden supporters – bij een . . . vaudeville van jewelste!

 

Een ding is zondag inmiddels ten volle bewezen: Vincent Kompany is de vuilste en gemeenste speler die er in onze Jupiler Pro League rond loopt. Nu ja, als je niet meer mee kan dan moet je maar de ene aanslag na de andere op het hoofd van een tegenstander uitvoeren.

 

Uiteraard won Club Brugge middels twee schitterende doelpunten van dubbele gouden schoenwinnaar Hans Van Aken van dit Anderlecht. Waarom de televisie Coucke wel toonde na het doelpunt van de thuisploeg maar niet na de twee goals van Van Aken, zou zeer de vraag kunnen zijn.

 

Is Marc Coucke inmiddels zoveel kilotjes bijgekomen of heb ik dat verkeerd ingeschat?

 

En zie nu, nu komen Karel Van Eetvelde en Wauter Vandenhautte om het stort uit te mesten dat Coucke dik anderhalf jaar lang heeft geschapen. Dat de schuldenlast van onze nationale voetbaltrots inmiddels steeds verder de hoogte wordt ingejaagd, is iets dat een blinde zo kan aanvoelen.

 

Ik vrees dat sportief manager Michael Verschueren de langste tiijd op Anderlecht heeft beleefd. Met Vandenhautte aan het roer zal het (en ja, zo hoort het ook!) snel moeten veranderen. Wauter is synoniem voor succes zoals Coucke dat evenzeer was tot hij zijn vrouw het plezier deed om . . . Anderlecht te kopen.

 

 

IK HOOP ECHT . . .

. . . dat ons sympathiek kustploegske het redt dit seizoen. We hoeven geen weireldploegske op zijn Marc Coucke. De supporters zijn al blij als hun KVO meedraait in de middenmoot.

 

Ik hoop dan ook dat mijn voorspelling – die ik deed vooraleer de eerste match werd gespeeld – niet uit komt. KVO verdient niet om te zakken. Al zeker niet nadat elkeen zag hoe zwak Cercle Brugge is. Na minder dan zestig seconden kregen ze een verdiende penalty die kort daarna werd binnen getrapt. Nog zes minuten later speelde Antwerp maar met tien man meer!

 

En dan nog verlizen!!! Zulke ploeg past niet in eerste klasse.

 

 

DE MARKT WORDT NU WEL ECHT KRAP

 

Ik heb het hier over de markt van de voedingssupermarkten en hun kleinere concurrenten die kleiner bevolkte gebieden voorzien van mini wnikeltjes. Betreffende die laatste groep keren we echt terug naar een eeuw geleden toen de cafebaas evenzeer barbier was of andere producten verkocht die niks te maken hadden met de verkoop aan direct consummerende klanten.

 

Albert Heyn (nu ook in Oostende) en Jumbo dringen serieus om het marktaandeel van de bestaande voedingssupermarkten in Vlaanderen te verlagen.

 

Is het nu om die reden dat ik vorige week geen folder van Aldi in mijn brievenbus kreeg en dat ook deze week de folder van Aldi op maandagochtend niet in mijn brievenbus werd gedeponeerd?

 

Maar zie, geen nood want deze ochtend vond ik wel de folder van Albert Heyn in de brievenbus!

 

60 x 40 x 25 cm

 

Dat is het maximum formaat dat je handbagage mag hebben als je met Tui vliegt. Nu, ze moeten daar bij de directie te Oostende toch eens een beetje aandacht aan besteden.

 

Vrijdagmiddag op de luchthaven Reina Sofia te Tenerife wilde het Tui-personeel zichzelf interessant maken. Ze vonden dat mijn handbagage niet voldeed aan die voorwaarden. Nochtans meet mijn ‘rollertje’ heel precies 60 x 38,9 x 24,1 cm. Hallo Elie????

 

 

DE PLEKKE

 

Vanuit taverne De Plekke, gelegen op de Oostendse Groentemarkt, wens ik jullie een aangename week toe. De bazin daar is niet alleen erg knap, ze weet verdomd goed hoe ze dergelijke zaak leiden moet.

 

Iets wat van heel wat horecauitbaters niet kan wordne gezegd. Nu ja, momenteel staan er – alleen reeds op grondgebied Oostende! – twintig horecazaken die ofwel te huur of over te nemen of te koop staan. En dan heb ik het hier rnog niet over de zaken die dit jaar in faling zullen gaan. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------TOT VOLGENDE WEEK -----------------------

OP KERSTAVOND VERLOOR IK MIJN LAPTOP


DOMWEG MAAR DAT IS MEESTAL HET GEVAL

ERGENS IN DE PANNE OF IN MARIAKERKE BAD OF OP DE TRAM DAAR TUSSEN IN.


ZIJ/HIJ DIE ME DEZE TERUG BEZORGT, KRIJGT EEN BELONING.

BEL 0468/570829

DANK ZIJ DE ONGELOOFLIJKE STEUN VAN DE 

MEDEWERKERS VAN HOSTNET.NL ZIT IK INMIDDELS WEER OP MIJN SITE. 

HARTELIJK DANK AAN HOSTNET.NL


MIJMERINGEN . . . van woensdag 1 Januari 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be                   


LIEVE OUDERS?


Zo begon, meer dan zestig jaar terug, mijn nieuwjaarsbrief. Ik was toen elf jaar jong en  nog GELOOFDE in het kerstverhaal. 

Ik had toen wel reeds gesnapt dat er ergens een tussenkomst was van derden bij het bekomen van mijn geschenk. En neen, ik was niet te beschaamd om te vermelden dat men er best aan deed om veel te geven.

Deze brief gaat naam de lezers van deze site. 

Op 30 april zal het precies twee jaar zijn dat ik met deze site begon. Na één week waren er zowaar twee lezers gepasseerd. Een week later waren die zowaar terug komen leze Er stonden toen vier lezers op de teller.  

Op zes januari 2019 stonden er 8.163 eenheden op die teller. op heden is dat aantal gegroeid naar net geen 41.000. 

Ik weet dat in de vakantieperiodes mijn lezersaantal naar beneden tuiimelt maar dat lijkt normaal. Maar  politieke zakkenvullers die alles doen be

OUDEJAARSBRIEF 2019, DEEL I

Nee, dit wordt dit jaar geen OPEN BRIEF AAN KONING FILIP. Die is het gewoon niet waard. Feitelijk maakt hij deel uit van de politieke zakkenvullers die alles doen behalve . . . het land in dEEN HEEL SPECIAAL KERSTVERHAAL! 


NOU JA? KERSTVERHAAL . . . 

HET LEEK EERDER OP EEN HEUSE OORLOG TIJDENS HET KERSTFEEST IN HET CASINO TE OOSTENDE!


 politieke zakkenvullers die alles doen beOoit, nog niet eens een eeuw geleden , was er elk jaar een periode van vrede; zo rond Kerstmis was dat. 


Ik was dinsdagmiddag één van de 720 gasten die door het Oostendse stadsbestuur was uiitgenodigd in het casino om er het kerstmaal te nuttigfen mlet 681 andere Oostendenaars. Negendertrig hadden hun kat gestuurd, al dan niet zonder voorafgaandelijk te verwittigen.  Zij die niet hebben verwittigd, die mogen ze voor vijf jaar schorsen.

Het is een lovenswaardig initiatief dat gesponsord woredt door een aantal bedrijven en - alvast tot vorig jaar - uitsluitend beroep deed op vrijwilligers die hun dag opofferden om te helpen opdienen of in de vestiaire te staan.

Het stadsbestuur heeft blijkbaar beroep gedaan op een externe traiteurdienst en daar wrong het schoentje serieus. want het was voor elke aanwezige overduidelijk dat het niet klikte tussen de vrijwilligers die al jaren gratis hielpen en de traiteurdienst Depoortere.

Nu ja, socialisten, dazt zijn, superslezchte verliezers. Dat kan elke aanwezige op de Oostendse gemeenteraad vaststellen. wAAR ER VROEGER VOORAFGAANDELIJK EEN MEETING WAS VOOR DE MEDEWERKERS? WERD DIE NU GEWOON NIET GEHOUDEN; 

De bediening liep dus serieus in het honderd. 

Anderzijds dien ik te melden dat er - alvast in vergelijking met vorig jaar - heel karig werd omgesprongen met . .  . zowat allesd. Vroeger schepte men het soepbord vol en kwam men zelfs een tweede maal rond met soep. oOKL HET BORD MET DE HOOFDSCHOTEL WAS NIET ECHT VOLLEDIG GEVULD; Om een lang verhaal wat in te korten: er zijn heel wat gasten met honger van tafel gegaan. 

Mijne pa zei steeds "Als je geen geld hebt om uit te gaan, blijf dan thiuis". Vrij vertaald is dat "Als je geen echte feestmaaltijd kan presenteren, doe dan niks.

Ook de wijn werd mlet mondjesmaat ingeschonken. Voor een tweede gals diende men echt aan te dringen.

wAT IK NIET BEGRIJJP IS DAT MENDE BASISPRODUCTEN ZO SCHAMPER AANKOCHT MAAR DAN TOCH HEEL WAT SPONSIORS VERMELD STAAN OP HJET GESCHENK DAT ELKEEN TEN ZEERSTE WAARDEERDE/ EEN FOTO 

MIJMERINGEN . . .     van maandag 23 December 2019        

  politieke zakkenvullers die alles doen be

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


OUDEJAARSBRIEF 2019, DEEL I

Nee, dit wordt dit jaar geen OPEN BRIEF AAN KONING FILIP. Die is het gewoon niet waard. Feitelijk maakt hij deel uit van de politieke zakkenvullers die alles doen behalve . . . het land in de goeie richting sturen of te maken dat er nu eens echt een nieuwe regering komt die zich durft te realiseren dat de verhoging van onze nationale staatsschuld (470.025.925.926 euro op heden 23 december 2019 om - heel precies - 13.47 uur) moet gestopt worden.

Nog  steeds komt er elke seconde 507 euro bij. Die zijn goed voor 43.804.800 seconden per etmaal aka per dag en nacht. En neen, die schuld gaat niet minder snel omhoog tijdens weekend of feestdagen. Over minder dan twee jaar overschrijden we - grijns, probleemloos - het half biljoen euro aan staatsschulden!

"Salut mein ratje" zeggen we in Gent!

Laat het mij toch nog maar eens in cijfers publiceren en in oude Belgische frankskes, onze huidige staatsschuld:

18.801.037.037.040 Bef !!!!!!!!

18.801.037.037.040 Bef !!!!!!!!

Dien ik het echt nog eens te herhalen dat ik zestig jaar geleden van mijn mémé één frank kreeg om een ijsje te kopen?

Maar wat kan het de zoon van scheefzeikerd Albert II (die halsstarrig weigert de vrucht van het zaad te erkennen dat hij niet bij Paola verschoot) schelen, die staatsschuld? Zolang men maar niet aan het kapitaal van de Koninklijke familie raakt, is alles prima voor Flupke.

Geachte lezeressen en waarde lezers, ik verzeker jullie dat er in 2019 niks veranderd is. De staatsschuld steeg dit jaar alweer, zij het ‘slechts’ met twintig miljard euro ofte 800.000.000.000 oude Belgische frankskes! We stevenen volop af op een staatsschuld van vijfhonderd miljard euro en geen politicus wil er over praten.

En jullie, de Vlamingen, jullie zijn inmiddels verworden tot het mensenras dat het lafste is van allemaal. Jullie slikken het allemaal, gewoon omdat jullie het economisch en financieel veel te goed hebben. Onze vijftigplussers willen niet de straat op om politici te overtuigen de verhoging van die nationale schuld alvast een halt toe te roepen. Bende lafbekken!

Het is niet dat jullie zich niet realiseren dat die schuld ooit zal moeten worden afbetaald. Dat realiseren de vijftigplussers zich maar al te goed. Maar onder het motto “Wij zien onze achterkleinkinderen en kleinkinderen zo graag dat we hen laten opdraven voor een staatsschuld die – voor elk van die kleinkinderen hoger zal zijn dan 250.000 euro eens ze vijfentwintig zullen zijn!"

Tien miljoen oude Belgische franken schuld als vijfentwintigjarige . . . en dit dank zij grootouders en overgrootouders die zich ten volle bewust waren dat ze jullie dat arsenicumgeschenk een kwarteeuw lang hebben geserveerd. Geen enkele overgrootouder of grootouder kan (en mag) in deze zeggen “Wir haben das nicht gewüsst!” . Ze hebben het maar al te goed geweten dat hun eigenliefde de oorzaak is van die staatsschuld.

Laat me – om dit eerste deel te besluiten – slechts één voorbeeld brengen. Ik was deze maand op Tenerife waar de economische crisis volop bloeit. Daar spreken ze – met een maandloon van pakweg 500 tot 900 euro niet over een toekomstig netto maandloon van 1.500 euro. Ze zetten daar de tering naar de nering en lopen niet – zoals wij Vlamingen – doorlopend te jammeren dat ze meer willen krijgen. Daar op Tenerife waar enkel de zon gratis is, daar krijgen de seniors (aka de 65-plussers) een voordeliger buskaart voor de Titsa-bussen. Ze betalen daar 30 (dertig euro) per maand voor. Wij, de Vlamingen, wij sakkeren omdat we – als senior- 54 euro dienen te betalen voor het gebruik van De Lijn. 54 euro PER JAAR! Op Tenerife is dat 360 euro per jaar.

Hoe willen wij dat De Lijn zo goed werkt als TITSA? Politici allerlei zijn de klootzakken die – puur om stemmengewin – van alles hebben uitgevonden om de burgers voordelen te geven die zelfs in geen enkel deel van deze Aardse wereld te bekomen zijn en dan heb ik het hier nog niet eens over de duizenden die slechts tien euro per jaar betalen voor hun abonnement op De Lijn.

Idem dito met de trein. 6,80 euro voor een heen/terugticket van (bijvoorbeeld) De Panne naar de provincie Luxemburg. Ik noem het al lang het OZT, het Ouwe Zakken Tarief.

Het volk moet kiezen voor politici van een partij die het aandurft om – op zich niet sympathieke - maatregelen te treffen. Maar ja, dat is een even zinloze gedachte als dromen van wonen op de zon.

In een (zo goed als) alles gratis maatschappij zijn het de gewone burgers die - keer op keer - de pineut zijn. Dat was vroeger zo, dat is op heden zo en dat zal steeds zo blijven.


Meer en meer hoor ik rondom mij stemmen op gaan voor de oprichting van een nieuwe politieke partij. Diezelfde stemmen vernoemen steeds weer dezelfde namen van huidige politici die ze daar heel graag zouden in zien. 

Ik heb de moeite gedaan om te trachten jullie ogen te openen. Ik realiseer me dat jullie die ogen gesloten willen houden. Vandaag is het dan ook de eerste dag van de laatste vier maanden dat ik nog geld van mijn klein pensioentje zal investeren in deze site. Gemiddeld kostte deze site me 166,34 euro per maand. Uit een pensioen van 898,48 euro is dat best een hele hap. En ik heb geen tweehonderd rijke Vlamingen die 250 euro ophoesten om een boekvoorstelling bij te wonen waar een modest etentje aan gekoppeld is om (bijvoorbeeld) DOORBRAAK te financieren. 

Of de Vlamingen iets zullen verliezen/winnen als deze site ter ziele gaat, is over vier maanden niet langer mijn probleem. Ik zal het twee jaar – met de beste wil – hebben geprobeerd maar het establishment heeft gewonnen en jullie zijn de verliezers.

Twee weken terug had ik een gesprek met Ides De Bruyne. Bedoeling was om jaarlijks 2.500 euro steun te kunnen krijgen.


Ides Debruyne is co-founder and Managing Director (since 2001) of Journalismfund.eu. Hij gaf het advies om mijn volgend boek te laten uitgeven bij André Van Halewijck. Als weinig verkwikkelijk detail kan zoiets wel tellen. Nu ja, zeventien jaar geleden kreeg mijn boek 'De linke leugens van fortis-Aslk' ook geen steun maar dat zal dan geweest zijn omdat Roland De Bruyne, de toenmalige malafide substituut (in dat boek)familie blijkt te zijn van Ides!

In wat voor een Vlaanderenland leven we toch? 


Hoe dan ook, morgen komt ons nationaal Flupke ons vervelen met zijn kerstboodschap. Wat een gelul hij ons dan zal komen vertellen, is zeer de vraag waar niet eens 1 % der Belgen interesse in heeft. Op zijn bijna zestigste verjaardag wordt het anderzijds wel tijd om eens iets te vertellen zonder dat hij het moet aflezen in onze Vlaamse taal.

VOLGENDE WEEK: DEEL II VAN MIJN OUDEJAARSBRIEF


KLEURLOOS TEN ONDER

Stijn De Paepe moderne rederijker van De Morgen kon hier deze week moeilijk ontbreken. Deze week met als titel

KLEURLOOS TEN ONDER

 

Paars-geel is geen optie

Paars-groen gaat niet door

Van regenboog-lovers

Voorlopig geen spoor.

 

Men blijft informeren,

Halsstarrig en flink,

al zit er in iedere

kabel een kink.

 

Partijbonzen dralen

Of spelen het hard.

Verkiezingen dreigen.

Dan wordt het bruin-zwart.

 

GOOI ER HEM – EINDELIJK – UIT

Dat ondergetekende, overigens terecht,  op ramkoers ligt met CEO Paul Lembrechts (VRT) dat weet half Vlaanderen.

Ik heb de man steeds verweten dat hij de schuld draagt dat de VRT het ene talent na het andere is kwijt gespeeld. Onnodig hier nog eens de resem talentvolle Vlamingen - die tijdens de periode van het dictatoriale despotisme van Lembrechts de VRT verlieten en het elders schitterend doen – te vermelden.

Daarnaast speelde Paul Lembrechts voor zowel onderzoeksrechter, openbaar ministerie, politieman en rechter in de affaire …. Bart De Pauw, het grootste creatieve televisietalent sinds nonkel Bob bij de toenmalige BRT. 

Wat is er van die hele - door Paul Lembrechts opgezette - zaak over gebleven? Wat bezielde de CEO van de vrt (die politiek werd benoemd) om zulke heksenjacht in te zetten die tot niks leiden zou? Een mensenjacht die feitelijk in gang werd gezet door de teef die vorige eeuw 300.000 Bef kreeg om haar lijf  naakt tentoon te stellen in Playboy. Heeft Paul eens mogen neuken met haar vooraleer hij dergelijke misdaad tegen Bart de Pauw verrichtte?

En zie nu heeft hij problemen met andere toplui van de VRT. Voor mij is het eenvoudig. Iemand die zoveel in de fout ging, die dient ofwel de eer aan zichzelf te laten ofwel zijn C4 te krijgen. Er bestaat geen derde mogelijkheid.

Bye bye Paultje!

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIES

Ze komen er zo aan, de nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen.

Ik bezocht de kalenders van de partijen en merkte op dat:

01.N-VA het perfect uitgevoerde recept van de twee voorbije jaren gewoon aanhoudt. Het doet wel iets als je die Nekkerhal vol ziet lopen waar men tot middernacht gratis drank schenkt en elkeen kan eten aan een erg democratische prijs.

02. Wat ik niet snap bij die partij is waarom de ene 5, de andere 10 en nog een andere 15 euro dient te betalen om met één van hun bussen tot in Mechelen te raken. Lijkt me niet echt democratisch.

03. Maar: ere wie ere toekomst. Bij N-VA is elkeen welkom. Op de nieuwjaarsreceptie van het CD&V te Sint-Niklaas zijn enkel de eigen leden aanwezig. Tja . . .  

Volgende week nog meer receptienieuws!


VOLGENDE WEEK EEN 

HEEL SPECIAAL KERSTVERHAAL! 


NOU JA? KERSTVERHAAL . . . 

HET LEEK EERDER OP EEN HEUSE OORLOG TIJDENS HET KERSTFEEST IN HET CASINO TE OOSTENDE!

 

WIE ZAL HET ZEGGEN?

Neukt den Theo (van N-VA) nu die Torhoutse of die Evergemse Cd&V-trut of likken ze allebei zijn kont?

Die het weet, die mag het me komen zeggen hier in Oostende

Ondertussen is gebleken dat bij de Sp.a er niks is veranderd en Conner Rousseau gewoon het slaafje is van John Crombez?

Diezelfde Crombez maakte met mij – nota bene in het stadhuis van Oostende (en daar zijn genoeg getuigen n) een afspraak. Maar 22 uur voor die afspraak zond hij me een mail: er was een vriendin van hem gestorven en die zou evenveel uur later in Gent worden begraven?

Nu kan je me veel wijs maken maar niet dat men pas 22 uur voorafgaandelijk weet dat iemand wordt begraven.

Dus, geachte heer professor, ik zal u niet meer aanspreken. U kan al even hard liegen als Wouter Beke en neen, felicitaties verdient dat niet. 


GEERT WILDERS - PVV

Als Geert Wilders, de meest beschermde politicus van de Lage Landen anno 21ste eeuw, nu al hetzelfde orakelt van wat ik al maanden op deze site zeg, dan zal het wel de waarheid zijn. 


JUMBO VEROVERT DE LAGE LANDEN

De Nederlandse supermarktketen Jumbo neemt 17 Hemawinkels over in Nederland en Vlaanderen. Er verdwijnen dus Hema’s en in de plaats komen er Jumbo’s. Maar, in die Jumbo’s zullen Hemaproducten te koop zijn. Een nieuw offensief in de supermarktoorlog: wat betekent dat voor de klanten en de concurrentie?

Ook Albert Heyn is nu aanwezig in Oostende.

Men kan mij trachten veel wijs te maken maar niet dat eenzelfde aantal mensen plots meer gaat aankopen als er in hun stad twee gloednieuwe supermarkten bij komen.


HOE DOET ROGER DAT TOCH?

Er zijn mensen die zich afvragen hoe ik met een klein pensioentje (898,48 euro per maand)

Ik zeg al jaren dat onze regeringen het totaal verkeerd aanpakken. De pensioenen maar vooral al die geldoverdrachten aan anderen. 

Ik ken een fantastische Gentse die aan onze Oostkust woont. Voor bijna drieduizend euro vertrok ze begin dit jaar voor veertien dagen naar Tenerife. Drie maanden later vertrok ze - voor ongeveer hetzelfde bedrag voor even lang naar Turkije.

Dat is haar van harte gegund. Jaloezie is een beest dat ik niet ken. Wat ik niet begrijp is dat je zulke mensen niet kan wijs maken dat je dezelfde reis kan boeken middels internet en dan telkens minstens duizend euro per reis in je zak kan steken. Duizend euro die je gewoon aan het reisbureau geeft waar je uiteraard een heerlijk potje koffie krijgt geserveerd. 


Ik boek vliegreizen en slaapgelegenheden (let wel: ik tik niet in 'hotel)) steeds via BOOKING.COM

Zo deed ik het ook voor deze trip naar Tenerife. ik betaalde 57,88 euro voor de heen/terugvlucht. Tel daar tweemaal 6,80 euro bij voor de trein en tweemaal 6 euro voor het busticket van/naar station Charleroi en de luchthaven te GOSSELIES

Als ik daar dan ook nog de 114,1 euro bijtel van een bed in HOSTEL DUENDES DEL SUR (Costa del Silencio) voor negen nachten, dan zit ik in totaal aan 197,58 euro. Geef toe, dat is niet veel. 

Vroeger gooide ik met mijn geld maar ik leerde dat je een euro slechts één keer kan uitgeven. 

Ik beveel HOSTEL DUENDES DEL SUR overigens ten zeerste aan. Als je slaapt be,n je dood en of je nu in een stapelbed ligt of in het bed van een suite . . . mijn maag, noch mijn leden merken het verschil. Het is hier echt heel erg proper en dat is wat telt voor mij. 

Er zijn mensen die op mij neerkijken als ik hen vertel dat ik in een stapelbed slaap. Nu, ze doen maar. VANUIT TAMBOERKEN TE EEKLO

Wens ik jullie allen een zalige kerst toe, een kerst vol vrede en met de gdachte elkander wat minder hard de duivel aan te doen. 

Het was aangenaam vertoeven daar aan het kerkplein te Eeklo bij Freddy en zijn knappe, en jonge, vrouw. Freddy is een man naar mijn hart. Iemand die zegt waar het op staat. MIJMERINGEN . . .     van maandag 16 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


DE NATTE DWEIL VAN EUROPA

“Bart De Wever stuurt aan op paars-groen, zodat hij vanuit de Vlaamse regering een guerilla kan voeren tegen de federale regering.” Dat zei Herman Van Rompuy (CD&V) dit weekend. De voormalige Europese president vindt dat het gedrag van de N-VA-voorzitter vragen oproept. “Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft.”

Het bovenstaande las ik gisteren op mijn laptop, hier in het verre Tenerife.

De politieke broers Van Rompuy, het zijn twee mislukkelingen grand cru! Herman werd terecht publiekelijk betiteld als de natte dweil van Europa. De CD&V-politici sluipen inmiddels – als een meute natte dweilen – rond om toch maar in de komende regering te kunnen zetelen.

Geen van beide broers kan leven zonder regelmatig in de media te komen. Op welke wijze heeft geen belang. Het mag met de meest onklinkbare onzin zijn . . . als ze maar met hun tronie in de gazetten, de ‘boekskes’ of op televisie kunnen komen.

Dat CD&V de verkiezingen verloor lappen ze aan hu n laars. Zolang die katholieke kontlikkers maar hun macht op koning Filip kunnen behouden, loopt alles lekker, althans volgens hen.

Ik zal maar de vraag niet stellen wie in wiens kont neukt maar koning Filip moet eens leren de realiteit onder ogen te zien. 

Het is niet langer de CD&V die de helft van de stemmen haalde in Vlaanderen zoals een halve eeuw geleden. Het volk mort, majesteit en als u - in al uw naïef zijn (of is het echt domheid?) - blijft geloven wat het katholiek protocol u in uw oren zwiert, dan vrees ik dat u nog sneller zal vertrekken dan dat 87,8 % van de Vlamingen dat stelt.

Dat uitgerekend Herman Van Rompuy gisteren meent te moeten oordelen over Bart De Wever, is toch wel intriest. Het geeft vooral aan dat de arrogantie van CD&V-politici eeuwig is.

Van Rompuy Herman, kruip in uw hondenbakje en stop met gelul te blaffen dat op niks trekt.

Hup hup . . . 

TENERIFE . . . NIKS VERANDERD

Inderdaad, zelfs op Tenerife is er niks veranderd de laatste drie jaren. De (heuse) kakkerlakken kruipen er nog steeds rond, ze lijken alleen dikker te zijn geworden. Het is evenzeer nog steeds het eiland van de eeuwige lente alhoewel ik toch vaststel dat het een drietal graden minder warm is dan toen ik hier vertrok in 2017. En ja, het zijn niet de succesvolle zakenlui die zich hier vestigen. Het aantal dieven en oplichters lijkt – in tegenstelling met de temperatuur – te zijn verhoogd.

Maar je kan er nog steeds genieten van een Full British Breakfast aan de toch wel erg modale prijs van amper 3,50 euro. Dat deed ik vorige week reeds een paar maal in La Media Luna, rechtover de bushaltes te Los Cristianos.

Van oplichters gesproken: Marc Corryn (ooit de oprichter van de Gentse KIO-club, zeg maar de Carré en Willy Moustache van heden) heeft zich – als een dom wicht van zestien serieus in ’t zak laten zetten. Hij had The Dollar overgenomen en het overnamebedrag (50.000 euro, wat veel geld was voor een zaak die, op sterven na dood was) op de rekening van de vennootschap had overgeschreven. Maar één van de twee vennoten van die LS had dat bedrag één uur later overgeboekt naar zijn persoonlijke rekening, waarna hij maakte dat hij zo snel mogelijk Spanje verliet, richting Oostende.

Tja, jammer voor Marc maar op dit eiland zit het vol dieven en oplichters. Ik zal – als ik terug ben in Oostende – eens een filter gaan drinken in de bekende zaak waar die oplichter op heden zit.

Het aantal handelszaken gaat ook verder in dalende lijn. Alhoewel Karim en Serge al vier jaar hun uiterste best doen om het Ten Bel complex weer leven in te blazen, vrees ik dat het boter aan de galg is. Als zelfs de ongekroonde koning van de Vlaamse dansmuziek (Marc Morgan) op zondagochtend met zijn muziek er niet in slaagt om alle stoelen bezet te krijgen, dan dient ook hier voor het ergste te worden gevreesd.

Maar, op zo’n zondagochtend zie je daar wel schoon volk. Je ziet er vooral veel mensen die (tussen 11 en 14 uur) komen dansen. En daar zit al eens een knap Chinees astrologisch paardje tussen. 

Met wie het ook aangenaam was om kennis te maken, dat was met Ingrid, een vijf jaar jongere vrouw die ook geboren en getogen was in Sint-Amandsberg maar nu in Costa del Silencio woont.

Mijn eerste week zit er op en ja, het was best leuk. Nu nog zien wat de komende week brengen zal.

 

DE MEDIA, TEN VOETEN UIT !

Dat de media en ondergetekende niet echt samen de liefde zullen bedrijven, is een publiek geheim. De kranten van Thomas Leysen en Christian Van Thillo zijn er nog eens in geslaagd een mooi initiatief de hel in te fietsen.

Waarover gaat het?

De sultan van Oman huurde voor twee maanden een en ander af te Leuven. De man (bijna tachtig zijnde en al een halve eeuw op de troon van zijn land zittende) heeft een medisch probleem en koos - nota bene uit alle ziekenhuizen en specialisten van het heelal) - zowaar dat ene ziekenhuis uit te Leuven om zich te laten behandelen. Op zich is zoiets een referentie om U tegen te zeggen. Helaas . . .

Gazettenschrijvers, het is echt het arsenicum en vitriool van onze maatschappij geworden.

In plaats van volop in te zetten op zoiets, bracht men vooral nieuws over het despotisme dat de man zou aanhouden in Oman. Tja . . . Het verandert niet, integendeel, het verergert steeds maar! Mediabonzen Thomas Leysen en Christian Van Thillo lijken wel een orgasme te krijgen telkens ze hun dagelijkse gazet open slaan en vaststellen dat hun schrijvende slaafjes er alweer in geslaagd zijn mensen onheus te behandelen en te hebben betiteld met negatieve omschrijvingen.

 

En zie, na vier dagen vertrok de man, zijn halve achterban achterlatend, al weer weg.

 

Ik weet niet of koning Filip graag zou hebben dat - als hij in een ander land verblijft - men het daar in de media voortdurend zou hebben over de lafheid van zijn vader (affaire Delphine) of over de massamoordenaar die koning Leopold II was. 

Dit land is naar de kloten en daar hebben de media een belangrijke schuld in.

Maar alras stonden diezelfde schrijvers klaar met een uitleg: de sultan zou stervende zijn. Nu, ik ben benieuwd wanneer die man sterven zal. Als die echt stervende is, en zijn laatste adem wil uitblazen in Oman, dan stel ik mij toch de vraag waarom hij hier zoveel getrouwen achter liet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd . . .

 

JEFFF HOEYBERGHS TEN VOETEN UIT

Ik had het geluk een paar maal te zijn uitgenodigd om met Jeff Hoeyberghs in zijn favoriete restaurant te Genk aan de eettafel te mogen zitten.

Jeff was, is en zal steeds Jeff blijven. Ik vergelijk hem graag met (bijvoorbeeld) Donald Trump en/of Boris Johnspn.

Alle drie spelen ze hun spel met de media op een unieke wijze. Dat die – zogenaamde – journalisten er telkens intrappen en dat niet door hebben, tja . . . dat zegt vooral veel over het intellect van die laatsten.

Dat de schrijvende pers daar inloopt, tot daar aan toe. Dat de Gentse Universiteit KVHV het recht ontzegt om nog langer de gebouwen te bezoeken van de universiteit, dat is pas despotisme! Het was KVHV dat den Jeff had uitgenodigd en dat wordt hen nu kwalijk genomen. Pfft . . .

Nu ja, universiteiten, dat is al een hele tijd geen bron van inspiratie en democratie meer. In Gent en in de VUB zijn de beleidsmensen pure ja-knikkers van het establishment.

Maar anderzijds . . . het is goed dat de Gentse Unief zo domme conclusies trekt. Daardoor vergroot de kans aanzienlijk dat de mensen terug op straat komen en de barricades gaan bevolken tegen het onrecht dat volop in Vlaanderen welig tiert. Dus, beste rector van U-Gent, doe a.u.b. zo verder.

 

 

 

VERSCHUEREN DIENT POLITICUS TE WORDEN

Waar is die goeie ouwe, en ja ouderwetse, meneer Michel gebleven? Wat een plezier was het de man zijn waarheden te horen verkondigen. Indien hij politicus was geworden dan was hij ongetwijfeld het evenbeeld van Jean-Marie De Decker geworden, zij het een verfijnde versie.

Wat een tegenstelling met zoon Michael Verschueren. Dat is echt een onnozele blaaskaak die – indien mogelijk – nog erger lult dan een Vlaamse politicus.

Anderlecht dat was nog steeds de topploeg; zei hij. Een viertal maanden later lulde hij dat ze nog Play Off I zouden halen. Een ietsje later zat er zelfs de kampioenstitel in dit seizoen. En nu, vorige week, worden de wishfull thinking gedachtegangen van Michael bijgesteld naar “Tegen 2021 spelen we Europees!”

Iedere Belg herkent in zijn gelul dezelfde zever van onze politici. Van alles lanceren en dat dan achteraf liefst zo ver mogelijk vooruit schuiven.

Ik beweer niet dat Verschueren etwat heeft met Vincent Kompany maar zo openlijk stellen dat Anderlecht nog steeds een kampioenenploeg is, is feitelijk de supporters uitlachen in hun gezicht.

Verschueren (de zoon en niet de vader!), ga in hetzelfde hondenbakje liggen als Herman Van Rompuy.

Wat ik steeds heb betreurd, is het feit dat bepaalde kinderen het geluk hadden dat hun vader voor hen was geboren. Do you know what I mean? 


 

S C H A A M T E L O O S

Me dunkt dat je nu echt rijp moet zijn voor de allerzwaarste afdeling van een psychiatrische instelling als je nu nog voor Europa bent.

Uiteraard zal de Gentse professor Hendrik Vos blijven orakelen dat hij Europa de beste uitvinding van de twintigste eeuw vindt. De man moet wel. Hij wordt rijkelijk betaald om – nota bene in de gebouwen van de Europese Gemeenschap te Brussen – over zijn lief kind te praten. Maar dergelijke lezingen, en boekvoorstellingen, brengen goed geld op , ergo . . . !

Echt moeilijke vragen worden op zulke momenten dan niet gewaardeerd. Al zeker niet als dan mensen als Herman Van Rompaey (je weet wel, onze internationaal erkende natte dweil) er op aanwezig zijn.

Na de bankencrisis gaan we nu de geldverkwisting van Europa meemaken t.v.v. de klimaatprobleem. Een probleem dat – zoals ik al jaren predik – niet meer is op te lossen. Geen triljarden euro’s kan ons klimaat nog redden.

Ze gaan de mensen nu weer bang maken met de (mogelijke) verhoging van het zeepeil met maar liefst zeven meter. Zijn jullie nu helemaal kierewiet om dat gelijk te geloven.

Dat ze eens een ruimte maken van honderd meter x honderd meter x honderd meter, alles samen goed voor 1.000.000 kubieke meters.

Steek daar Noordpoolijs in en sluit het af.

Hou het op pakweg tien graden.

Als dat allemaal ooit gesmolten zal zijn dan weet je hoeveel water (i.p.v.) ijs er zal zijn. Herreken dat dan voor al dat ijs dat onder het wateroppervlak zit? Geloof je dan echt dat over de hele Aarde het waterpeil zal stijgen met zeven meter? Hoeveel liters extra water zijn dat?


 

TOEGEVEN ZULLEN ZE NOOIT DOEN


. . . maar in Laken volgen ze deze site wel degelijk. Filip, de eerste burger van dit apenland, durft zelfs bijna niet meer een nieuwe preformateur aan te duiden.

Officieel zal het wel allemaal toeval (dat overigens niet bestaat) zijn maar hij wordt toch voorzichtiger naar de Vlamingen toe.

Enne heu, voor die lezers die dachten dat ik koning Filip echt naar het Gentse Ghislain wou laten verkassen: soms moet je eens iets in vraag durven stellen, nietwaar!?

Als hij (le roi Filip) nu ook nog zijn ballen durft te gebruiken om te doen wat ik hier twee weken terug (maandag 2 december) publiceerde, dan is Bart De Wever straks formateur.

Met de N-VA en het Vlaams Belang zijn alvast 43 (van de 150) zetels ingevuld. Komaan Bart, maak nu eens een deal met andere partijvoorzitters om aan pakweg tachtig zetels te komen. Daar heb je de PS of MR niet voor nodig hoor!HEB IK MIJ DAN TOCH VERGIST ?

Ik hoop het echt. Ik hoop echt dat KVO zich dit seizoen redden zal van de degradatie. Geef toe, als je die kustjongens ziet voetballen, dat is toch geen ploeg om te zakken hé!?

Of - door de harde inzet van de voetballers - de financiële problemen van de ploeg  zullen opgelost raken, is een ander paar mouwen. Ik hoop het. Er zijn, zelfs in de koningin der badsteden, toch wel voldoende bedrijven die deze ploeg kunnen redden op dat vlak. Ik ga hier geen namen noemen. Voor wie het schoentje past . . .


OH NADINE, OH NADINE . . .

Nee, ik solliciteer helemaal niet naar de hand, laat staan het hart, van Nadine Van Der Linden die elke zaterdag pagina twee van mijn 'favoriet' dagblad vult. Vooraleer ik zoiets zou doen dan zou ik moeten weten dat ze heel goed kan swingen en boogie dansen.

Maar heu heu, Nadine, heb ik nu verkeerd gezien of ben jij plots uiterlijk zoveel veranderd? Ik ben gewoon je foto te zien op zaterdag maar vorige week zag ik plots een heel andere foto. 

Wil je mij eens laten weten welke van de twee echt jouw foto is? Waarvoor dank.


DEZE WEEK . . . 

. . . ben ik wat aan de luie kant maar ook ik heb recht op een beteke verlof. Of niet?

Dank voor jullie begrip. 

 

 

 

 

MIJMERINGEN . . .     van maandag 09 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


DIT MOETEN JULLIE ECHT BEKIJKEN

Een vaste lezer zond mij, deze ochtend,  onderstaande link. Echt waar, dit moeten jullie zien! Och ja, alhoewel dit de bedroevende waarheid is . . . lachen is toegelaten.

https://www.facebook.com/Lemahieu.Loncke/videos/vb.742928589072701/704068736781221/?type=2&theater HOUDT BART ZIJN BEEN STOKSTIJF

Vanmiddag gaat - op het Belgisch koninklijk paleis - de zoveelste aflevering door van de komedie "Flupke en de informateurs". Het is helaas geen komedie, laat staan een blijspel. Het is puur drama maar dan van het allerlaagste allooi.

Het gerucht gaat inmiddels dat de VRT er ernstig over nadenkt om de televisiereeks FC DE KAMPIOENEN concurrentie aan te doen middels een soap over de ontelbare benoemingen door koning Filip van informateurs en preformateurs.

Net omdat ik het belangrijk vind dat Bart De Wever dit nog snel leest, heb ik het publicatie-uur deze week drastisch vervroegd. Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, wij Vlamingen zijn het toch wel kotsbeu geraakt dat de ene na de andere koning van dit apenland zijn uiterste best doet om het universeel olympisch record 'natie zonder regering' te breken. Op heden zitten we, heel precies, 353 dagen zonder regering want Charelke Michel II kan bezwaarlijk als een regering worden betiteld. Nog slechts 189 dagen de ene onbekwame na de andere benoemen en Filip klaart de klus en zitten we aan 542 dagen zonder regering.

Beste heer Bart De Wever, wij liggen elkaar niet  - en ja, dat is 'ons' democratisch recht - maar gelooft u mij vrij: de Vlamingen wensen dat u uw been stokstjjf houden zal als de koning u vraagt om informateur of preformateur te worden. De echte Vlamingen die het beu zijn te betalen voor Wallonië en de allochtonen die hier zijn om te profiteren, willen dat u enkel de job aanvaardt van formateur. Evenzeer willen zij dat u Flupke, als de hoofdacteur in bovenvermelde komedie, duidelijk maakt dat u die job enkel wenst te aanvaarden als ook de 810.777 stemmen van het Vlaams Belang in de regering zullen worden opgenomen. Achttien zetels in het federaal parlement! Samen met de 1.086.787 stemmen die uw partij haalde, zijn dat pakweg voldoende stemmen om bijna dertig procent (43) van de 150 Kamerzetels te bezetten. 

Als koning Filip 43 (van de 87) Vlaamse zetels in dat federaal parlement gewoon naast zich blijft neerleggen dan dienen we ons ernstig te beraden om met één miljoen mensen naar Laken te trekken om het ontslag van de koninklijke familie van Saksen-Coburg te realiseren.

Dank Bart, in naam van twee miljoen Vlamingen, dit te hebben gelezen en ernaar te handelen.

Enne heu, geachte heer voorzitter De Wever, wanneer wordt u het, samen met al uw Vlaamse collega-partijvoorzitters nu eens echt kotsbeu dat een parlementszetel in Wallonië wordt bekomen (ik neem als voorbeeld de PS en het Vlaams Belang) per 32.811,5 stemmen bij de PS maar dat het Vlaams Belang per zetel 45.010 stemmen moet halen? 

Is dat in het land van koning Flupke dat men het over Egalité heeft in de lijfspreuk? Ergo, beste Bart, neem ook dat punt (die 'Egalité) ook maar mee naar de koning. Volgende verkiezing moet dat in dit land voor Vlamingen en Walen . . . une égalité zijn.


HET WAS DRUK AAN HET STADHUIS

Vrijdagochtend ging ik kijken aan het stadhuis te Oostende? Ik was getipt en wist dus dat er een pak mensen zouden opdagen om te protesteren tegen de gedachte van burgemeester Bart Tommelein om heel wat stadsdiensten te privatiseren. Nu ja, elkeen heeft het recht idiote gedachten te uiten. Je hoeft daarvoor helemaal niet DE IDIOOT van Dostojevski te zijn. 

In Oostende werken overigens heel wat idioten maar daar schrijf ik komende weken meer over. 


VET GEMEST EDOCH GEEN GROTER IQ

Waarom trut Gwendolyne Rutten zo nodig bezig is het ooit overgewicht van Bart De Wever volledig over te nemen zou zeer de vraag kunnen zijn. Veel wijsheid is uit haar mond nog niet vernomen sinds ze aan die verdik-kuur begon. 

Die - echt omhoog gevallen - madam uit Aarschot . . . zelfs binnen haar eigen partij vinden steeds meer mensen dat ze het mag aftrappen.


HOE DRONKEN WAS JOACHIM COENS?

Ik begrijp ten volle dat de verkiezing tot voorzitter van een politieke partij een reden kan zijn om eens (zelfs eens goed) het glas te heffen. Dat is Joachim best gegund. 

Maar hoe zat was de man toen hij - in de roes van zijn overwinning? - orakelde dat zijn partij 24 % zal halen bij de federale parlementsverkiezingen in 2024 . . . ?

Dat zou bijna drie procent meer zijn dan het aantal stemmen dat de CD&V behaalde in 1985!

Beste Joachim, de sympathieke burgervader van het sympathiek dorpje Damme, blijf a.u.b. met uw voeten op de grond. In 2014 haalden jullie 11,61 % der stemmen, zeven maanden geleden was dat nog amper 8,89 %.  

Ik weet dat Sinterklaas vorige vrijdag langskwam maar doe a.u.b. niet wat je voorganger, beroepsleugenaar Wouter Beke, al zijn hele leven doet: liegen dat de stukken er van af vliegen. 

Als de CD&V het roer niet 180 ° omdraait, dan zal zelfs die 8,89 % niet gehaald worden in 2024. Jullie partij heeft - overigens net als de twee andere traditionele partijen - iemand nodig die jullie eens goed wakker kan schudden en die de waarheid klof in jullie gezicht durft te verhalen.


WAAROM NIEMAND DIT GELOOFT . . . 

is ook hier, evenzeer de vraag. 

Maar 'ons Mathildeke' heeft haar oom, graaf H d d snel gebeld eens was uitgesproken wat al lang - althans in koninklijke middens - vast stond: nonkel Henri was onschuldig.

Normaal gezien sta ik achter vrijspraken maar ik ga mijn hart en verstand niet verkrachten en plots geloven dat de chauffeur van de graaf het intellect had om de klanten van nonkel Henri op te lichten voor een bedrag van 175.000 euro. 

Maar een vrijspraak is een vrijspraak, ook al is dat in beroep en was het niet de eerste keer dat hij daarvoor in beroep diende te worden vrijgesproken.


TRUMP DOET GEWOON VERDER

Hoeveel triljoenen woorden werden er - alvast de laatste twee jaar - nu al niet gepubliceerd in media allerlei over het impeachment van Donald Trump? Ik heb het hier dan nog niet eens over de audiovisuele pers of over de social internetsites!

Momenteel is het ouwe tante Nancy Pelosi die aan de beurt is om te trachten Donald af te zetten als president van de VS. Ocharme toch, wat een idioot idee om te denken dat dit ooit geschieden zal? 

Ongelooflijk hoeveel mensen dringend eens dat boek van Dostojevski moeten lezen . . . 


EERLIJK & BETROUWBAAR . . .

. . . althans volgens Kristof Beuren en Maxim Donck!

In Oostende hebben de socialisten ooit de nobele gedachte gehad om centra te installeren waar mensen aan een jobke konden worden gezet zodat die maandelijks geld binnen kregen.  Over hoe die tewerkgestelden werkelijk handelen, verneemt u meer vooraleer deze site wordt stopgezet. Laat me jullie nu reeds verklappen dat er minstens één leidinggevende is die niet kan aanvaarden dat de waarheid wordt geschreven over een rood socialistisch kopstuk en dat, op elk moment van de week, tot uiting brengt. Of iemand die zulk een oc-dienstencentrum leidt ook dient te weten wat eerlijkheid en betrouwbaarheid is, zou zeer de vraag moeten zijn. Dat ze onbekwaam is om – in al haar vooringenomen aversie – het onderscheid niet te kennen van een gesprek tussen haar assistente en twee klanten van dat oc-centrum en ze daar een discussie van maakt, is erg,  heel erg. Maar . . . het kadert in har vooringenomen haat tegen deze schrijver.

Maar ik heb het hier over haar baas Maxim Donck, de advocaat die bijna aan de overkant van het stadhuis (en aan de zijkant van het Oostendse Justitiepaleis) kantoor houdt, die onder de (welwillende?) verantwoordelijkheid van uitgever Kristof Beuren onzin en onjuiste gegevens verspreidt op wel erg grote schaal: op stevig papier gedrukte rechthoekjes van pakweg 150 cm², in een vier bladzijden tellende A5-folder en ja, zelfs op de onderleggers van de etende gasten van de dienstencentra staat hun boodschap te lezen. 

Kan één van mijn lezers begrijpen dat beide heren in die A5-folders publiceren dat je elke dag kan reserveren om daar te eten? Al jaren kan je dat, in werkelijkheid, enkel op dinsdag- en vrijdagochtend.

Met welk doel verspreiden beide heren – die elk, geloof me vrij, een hoger diploma hebben dan mijn getuigschrift van lager middelbaar – deze onjuiste informatie. Dat politici (zoals N-VA’er Donck) niet instant (of eens per abuis en uitzonderlijk) leugens verspreiden is algemeen bekend. Dat ook de directeur van het stadhuis daar zijn goedkeurende handtekening als verantwoordelijke uitgever onder plaatst, mag ons doen besluiten dat het einde zoek is en machtswellustelingen zich, ook te Oostende, alles ongestraft mogen veroorloven.

Hun folder EERLIJKER & EENVOUDIGER raakt in werkelijkheid kant noch wal. Of wat dacht je van het volgende: 

een 81-jarige voormalig beroepsmilitair betaalt tot 31 december 9 euro. Vanaf januari betaalt de man - die een pensioen heeft van meer dan tweeduizend euro netto per maand! - maar 7,5 euro meer.

Wat daar eenvoudiger aan is, zou zeer de vraag aan de heren Beuren en Donck kunnen zijn.

Ik, met mijn pensioentje van amper 898,48 euro per maand dan! Ik betaal tot eind deze maand 1 euro per maaltijd. 

Vanaf januari 2020 krijg ik geen 1,50 euro korting. Neen, ik dien dan driemaal zoveel te betalen als ik nu betaal, zijnde 3 euro.

Politici en directeurs van stadhuizen . . . , ze zijn alle besef van normen, waarden, respect en waarheden compleet verloren.IK GA ER EFFE VAN TUSSEN UIT

morgen start mijn reisje naar Tenerife. Eventjes de zon opzoeken vooraleer ik start met de aanvang van het grotere werk. 

Gewoon even goeie dag zeggen daar, wellicht is het de laatste keer dat ik dit kan.


Heel wellicht publiceer ik morgen nog een en ander. We zien wel.


VANUIT CAFE DE HALTE 

Ik ging onlangs nog eens naar Middelkerke en ik ben er ook deze namiddag langs geweest. Laat me jullie dus vanuit café DE HALTE, Oostendelaan 48 - in de gemeente waar burgervader Jean-Marie De Decker de touwtjes goed strak houdt - een goeie werk- of schoolweek toewensen.

Echt een gezellige kroeg daar, bij Kimberley Delcour. En ja, de koffie is er lekker, daar aan de bushalte van lijnen 68 en 69.

MIJMERINGEN . . .     van maandag 02 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


HEEFT FILIP ZE NOG ALLE VIJF OP EEN RIJ

OF MINACHT HIJ BEWUST DE VLAMINGEN?

Majesteit, koning der Belgen, Filip van Saksen-Coburg, mag ik u een psychiatrisch onderzoek ten zeerste aanbevelen? 

Ik stel die vraag met alle respect maar ook en vooral omdat u toch wel sterk de indruk verspreidt dat u ons Vlamingen haat. Neem nu uw laatste stomme stoot, de benoeming van Magnette, de dieprode Franstalige socialist die de N-VA-, en Vlaams Belangkiezers nog erger haat dan dat de Joden Adolf Hitler ha(at)ten. Geef toe, een uk van negen beseft dat het dan vreselijk is. U, u bent inmiddels 59 geworden . . . 

Reeds van bij zijn aanstelling door u als informateur publiceerde ik dat dit uw zoveelste aanstelling voor het sterfhuis zou zijn. Net zoals die van enerzijds Vande Lanotte en Reynders  en anderzijds Demotte en Bourgeois. Ook bij hun aanstelling publiceerde ik dat het puur tijdverlies was. En zie, de voorbije maanden werd bewezen dat, alvast ik het bij het rechte eind had.

Sire, ik stelde die vraag (over een psychiatrisch onderzoek voor u) om de eenvoudige reden dan ik - samen met honderdduizenden Vlamingen - mij afvraag of u dit nu met opzet deed of omdat u echt te dom bent om de bevoegdheid te hebben om zulke hopeloze gevallen (waarvan elkeen met een IQ hoger dan 108 weet dat ze niet zouden slagen in hun door u aangestelde job van preformateur of informateur) telkens opnieuw te benoemen in iets waar ze gegarandeerd niet zouden in lukken!

Filip, uw protocol, meer bepaald via de mond van de niet onknappe Nancy Monteyne, verklaarde me (zo goed als op haar eerste communiezieltje) bijna een jaar terug dat u de OPEN BRIEF zou lezen die ik u had geschreven. Ook u, maar ook uw echtgenote, bevestigden mij dat u die brief lezen zou. U schudde mij daarbij allebei de hand!

Heeft u mij dan allen belogen of weigert u de goedbedoelde  raad aan te nemen die ik u toen bezorgde? 

Sire, door al die aanstellingen zijn we inmiddels dik een half jaar verder en dus in de zevende maand na 26 mei, de verkiezingsdag. In werkelijkheid zit dit land - over nota bene precies 19 dagen - één jaar  zonder (werkende) regering!

U bent heel goed op weg om het universeel olympisch record te breken van uw vader dat 541 dagen bedraagt. En neen, ik zal u daar nooit voor feliciteren. U zou vol schaamte uw koninklijke functie moeten neerleggen vooraleer gans België nog het laatste greintje geloof verliest in dit koningshuis.

Hebben onze koningen dan niet het minste respect voor de Vlamingen? Nu ja, uw vader had niet alleen geen respect voor de bevolking van Vlaamstalig België, ook naar zijn natuurlijke dochter Delphine doet hij al haar dik halve leven niet respectvol. Wat een lafaard is dat! 

Filip, sommige media noemen u Flupke. En ja,  ik ben nu echt overtuigd dat u - steeds opnieuw - er in slaagt om de oerdomme clown van dit Belgisch apenland te willen zijn. Ik ben zelf op het punt beland dat ik zelfs overtuigd ben dat u dit opzettelijk bent.

Ik ga u - maar dat gaf ik u twaalf maanden terug in mijn gedrukt Stropken evenzeer - nog eens een heel goeie raad gaven: stel de voorzitter van de grootste partij in dit land aan als formateur van een nieuwe regering. Stop al dat gezeik van de verliezende partijen en stuur de voorzitter van de grootste partij in uw land de wei in, niet als preformateur of informateur maar met het enige doel waar uw onderdanen op wachten: het vormen van een nieuwe regering. U heeft toch wel net nog dat IQ om - eindelijk - te snappen dat u moet stoppen met geld- en tijdverslindende benoemingen! Over vier dagen komt de brave Sint. Hopelijk legt  hij wat IQ onderaan uw schoorsteen.

Bart De Wever is zijn naam; de naam van de voorzitter met het grootst aantal zetels in de Kamer.  Met 25  zetels heeft zijn partij 1/6de van de Kamer ter zijner beschikking. En neen , daar zitten niet allemaal ja-kinikkertjes die verplicht moeten doen wat hun voorzitter ...... en Gwendolyne Trutten zeggen. Met Theo Francken en (al zeker) met Jean-Marie De Decker bestaat zulk gevaar overigens niet. 

Hoeveel maal heb ik hier al niet gepubliceerd dat de partijvoorzitters die het echt goed menen met dit land perfect een regering kunnen vormen die dit land kunnen leiden zoals het hoort? Scrolt u gerust terug naar maandag 27 mei en mijn voorstel voor het vormen van een nieuwe regering. Of . . . misschien moeten we het onderstaande doen.

Uiteraard staat u niet te springen van volgend voorstel maar dit zou een werkbare regering kunnen zijn. N-VA (25 zetels), Vlaams Belang (18),  PS (van uw geliefde Magnette, 20 zetels), SP.A (9), PVDA/PTB 12 (zetels).

Filip, als Chinees astrologische rat moet zelfs u - al dan niet met een Texas Instruments - ook aan 84 zetels komen. Dat is 56 % van de 150 zetels, zijnde een mooie meerderheid. Als u er nu eens voor zorgt dat onderstaand verzoek naar de zes (sorry 7 want de PS heeft twee) voorzitters wordt verzonden, dan hebben we tegen de 'onnozele kinderdag' een werkbare regering. Alvast ondergetekende zou het mooi vinden om op zijn feestdag die nieuwe regering te mogen begroeten.

Peu importe dat er partijen zijn die elkanders' bloed kunnen drinken. Gaat het hier om postjes pakken of de dikste te hebben? Neen toch? Het gaat hier over ten dienste staan van ons volk. 

Zo Filip, u zal alweer niet tevreden zijn met wat ik schreef maar eerlijk . . . je m'en fou complètement. 


 


AAN MEVROUW EN DE ZES HEREN VOORZITTERS VAN (IN ALFABETISCHE VOLGORDE) N-VA, PS, PTB, PVDA, SP.A en VLAAMS BELANG. 


Geachte mevrouw, geachte heren,


Wellicht hebben jullie het allemaal al even goed gesnapt als ondergetekende die gewoon de stem van het volk weergeeft, elke maandag opnieuw op deze site.

Inge Sabena en Jan Modaal willen dat jullie echt beginnen te werken. Ze zijn het - geloof mij vrij - KOSTBEU om dit land verder te zien achteruit tuimelen en de staatsschuld te zien groeien met 507 euro per seconde ofte 86.400 seconden per etmaal, zijnde per dag en nacht!

Ik weet niet hoe jullie dergelijk wangedrocht uitleggen op familiefeestjes allerlei. Dagdagelijks verhoogt de Belgische staatsschuld (zie www.staatsschuld.be) met (en ja ga gerust zitten) 43.804.600 euro. Dat is goed voor een stijging (alleen reeds vandaag) met 1.752.192.000 Bef! Worden jullie daar niet duizelig van? Ik wel hoor!

Hierboven verzocht ik  Filip, het hoofd van ons geldverslindend koningshuis om te stoppen met Jan Lul uit te hangen en preformateurs te benoemen die er (maar dat wist iedereen met een IQ van meer dan 108 vooraf) niks van zouden bakken.

Ik ga dit niet vragen op mijn blote knietjes edoch waarom gaan jullie (zeven) voorzitters niet eens rond de tafel zitten  en zetten jullie alle ogelijke programmapunten opzij want . . . eerlijk zo gaat dit land nooit uit de huidige ellende raken.  Wie dat echt winst, kan mijn acht puntenplan bekomen om het tij te keren. Gewoon mailtje naar roger@stropken.be


Alvast dank dit te hebben willen lezen. Meer dan dit kan ik ook niet!


EEN HEUSE ZELDZAAMHEID

Joël Ceulaers, de senior writer van pagina twee in de zaterdagse editie van De Morgen  heeft eens een gemeenschappelijke gedachtegang gevonden met ondergetekende. En ja, dat is een heuse zeldzaamheid.

Het item noemt Dries Van Langenhove, een man die ik voor geen haar vertrouw. Indien ik van de Staatsveiligheid was dan zou ik even wantrouwig zijn. 

Want  laat me eerlijk zijn (en blijven), die opleidingen in het buitenland met zijn bende Schild&Vriend . . . je moet al goed gek zijn om te denken dat het een scoutsgroep was met uitsluitend nobele bedoelingen of die daar leerde pannenkoeken te bakken op grootmoeders' wijze. Ik heb al een gans jaar verwonderd toegekeken om te zien wat er zou komen uit het onderzoek naar die . . . pannenkoekenbak. 

Wie - vorige maand - het interview las dat Tom Van Grieken gaf op www.stropken.be, die stelt zich toch heel wat vragen hoor. Ik denk dat ik er wel honderd op mij kreeg afgevuurd. Ik kan ze allen tot drie herleiden:

- Is Tom Van Grieken nu echt  de domste van het Vlaams Belang? Denkt hij dat wij (lezers van deze site, al dan niet Vlaams Belanger) geloven dat SOS DEMOCRATIE zomaar uit het niets kwam, zo plots na 15 september en zo plots na de toch wel unieke meeting te Wetteren?

- Moeten wij nu echt geloven dat Van Grieken zowel de Dries als de fractieleiders (die te Wetteren aanwezig waren) zomaar aan de kant aan het schuiven is? 

- Snapt Van Grieken niet dat (net doordat hij meermaals doet alsof hij uit de lucht valt) zijn geloofwaardigheid serieus aan het wankelen gaat?

Ik vind de slotparagraaf van senior writer De Ceuleer overigens gewoon schitterend. Als jullie die - en die boze brief willen lezen: De MORGEN 30.11.2019 PAGINA TWEE.

Echt de moeite waard, en uit mijn mond naar De Ceuleer toe . . .


 TRIO COUCKE, KOMPANY & VERSCHEUREN

Reeds van voor Kompany op Anderlecht ‘landde’, was ik de enige die durfde te schrijven dat dit nooit zou werken. Nu schrijft elkeen het. Tja, moderne journalistiek in Vlaanderen: afschrijven van elkaar. Waarmee ik geenszins wil aangeven dat ik mij op dezelfde hoogte plaatsen wil als die zogenaamde moderne journalisten.

Idem dito voor Coucke en Michael Verscheuren. Ik zet – puur voor het decennialang respect dat ik voor vader ‘Meneer Michel’ wel had - bij die laatste ook de voornaam. Michael bewees het laatste jaar dat hij niet eens aan de schoenzolen van zijn papa kleven kan. Het aantal misbaksels van uitspraken heeft hij in geen geval in het ouderlijk huis geleerd. 

Maar zie, dat trio dringt klassebak-trainer Franky Vercauteren (die deze ploeg kent als zijn broekzak ) zondag die ouwe zak op. Ik zeg al vijf maanden dat “iedere keer dat Kompany meespeelt, Anderlecht zal verliezen”. Iets dat tegen de grootste kandidaat daler alweer werd bewezen.

Geen enkele gazettenschrijver durft het openlijk te zeggen, laat staan te publiceren, maar zeg mij eens wat Kompany feitelijk al meer heeft bewezen dan ooit een steengoede voetballer te zijn geweest? En ja, dat was hij, zonder de minste twijfel! 

Zijn zakelijk ‘talent’ kennen we intussen reeds. Familiaal schittert het ook niet echt zo sterk als het zonlicht: vijftien minuten aanwezig na één uur te laat te zijn gekomen bij de voorstelling van het boek van zijn vader, de man die burgemeester werd omdat zijn familienaam dezelfde was als die van zoon Vincent. Maar ja, de media hebben voer nodig om de gazetten te vullen zoals vorige week toen Kompany zich een woning kocht ten bedrage van zeven miljoen euro! Het is hem - echt waar want het beest genaamd jaloezie woonde nooit in mijn lijf –gegund maar of je nu Coucke of Kompany leest in de kranten, het gaat in 85 % van de gevallen over hun slijk der aarde en de dingen die ze er mee doen.

Wat hebben Vincent, Marc en Michael IN 2019 TEN POSITIEVE TITEL BEWEZEN bij Anderlecht? NIKS, NOTHING AT ALL, NADA, NICHTS EN ANDERE NOUGATBOLLEN. 

Ik vond de supporters van de ooit zo prestigieuze ploeg van dit land echt prachtig om gisteren te Oostende niet dezelfde reactie te leveren als begin dit jaar op Standaard. Of die slaafse zachtmoedigheid aarde aan hun dijk brengen zal, is niet eens meer de vraag. 

Aandeelhouders Coucke en Kompany mogen concluderen dat ze Anderlecht mogen verkopen als ze niet doorlopend willen verder leven omgeven door body-guards. Hoe moedig Marc Coucke was, bewees hij door weg te vluchten uit Oostende.

Marc, voor de zoveelste maar laatste keer, trek het boetekleed aan, verkoop RSC Anderlecht, vraag vergeving aan de supporters van KVO en . . .  (en neen, ik ben niet gek) maak van KVO toch aar dat weireldploegske waar jij elke zondag opnieuw de Polonaise dansen kan. Zoiets vergt heel veel moed maar ik kan je garanderen dat je daar - voor de rest van je verdere leven - plezier zal aan beleven. Vanuit je stulpje op de Oostendse Oosteroever is het amper tien minuten rijden naar het voetbalveld van KVO!!!! 

Hoe dit Anderlecht Play Off I halen zal . . . enkel dat trio gelooft er nog in. Michael geloofde twee maanden terug zelfs nog in de titel. Of was dat eerder bewust zelfbedrog om de supporters - nog maar eens - tijdelijk een rad voor de ogen te draaien? 

Meestal heeft iedere munt ook een keerzijde. Ergo . . .


GEFELICITEERD KVO

Hoe blij ben ik dat Oostende – overigens ten volle verdiend! – de drie punten thuis hield zondag. En hoe blij was Frank Dierckens, de nieuwe voorzitter van KVO wel niet. De omhelzing door zijn vrouw vond ik een machtig televisiemoment dat – zij het heel even en sowieso veel te kort – de Vlaamse beeldbuiskijkers vertederde. 

Ik blijf nog steeds bij mijn gedacht dat Oostende kandidaat nummer één is om te dalen. Ik zeg dit omdat ik realist ben alhoewel mijn hartje dat intriest vinden zou. Het zou ook ten zeerste onterecht zijn maar voetbal is – alvast in dit derde millennium – verworden tot het Brood & Spelen van de toekomst waar zelf ons weireldploegske aan kan ten onder gaan. Het gaat niet langer om de spontane emoties van gewone volkse mensen; hier gaat het over geld in haar meest verwerpelijke wijze. Voetballers zijn voorwerpen, zeg maar machines, die op een voortreffelijke manier worden verzorgd maar die wel moeten presteren als de best geoliede machine. Hoe duur die machine ook mag kosten, eens dat ze kan worden verkocht met tientallen miljoenen euro's winst, verkast ze naar een andere club, naar een ander land. 

Ik kan me niet voorstellen dat KVO zou moeten zakken, tenminste niet als zij half zo goed blijven spelen als tegen Anderlecht. Vergeten we tenslotte niet dat KVO tegen het prutsploegske van Coucke & Kompany de volle buit binnenhaalde zowel uit als thuis.

Hup spelers van KVO. Wat jullie zondagmiddag konden dat kunnen jullie de volgende dertien matchen evenzeer.


GEEF DAN DE OPLOSSING

Zaterdag, aan de tramhalte van Mariakerke-Bad een koppel gesproken uit Beveren-Waas, ooit de Jean-Marie City to be van Pfaff. Ze verkasten naar deze kustplaats en het deed me genoegen vast te kunnen stellen dat ze toch wel bezig zijn met de toestand van dit land. 

Geen van beide kende mijn website maar vandaag zullen ze die zeker bekijken. Waarvoor dank. Overigens evenzeer mijn gemeende dank aan nieuwe en reeds trouwe lezers. 

Gedurende de twintig minuten dat we op de tram wachtten, stelde de man me wel vijf keer de vraag om de oplossing te zeggen voor de staatsschuld. Idem dito overigens voor die van het fileprobleem.

Tja, beste man uit Beveren, ik heb de laatste veertig jaar een aantal oplossingen voorgedragen (veilig maken ASLK, de Bob-campagne, JITA, om er maar een drietal te noemen) maar ik heb daar nooit een prijs mee gewonnen. Integendeel zelfs! De laatste twee oplossingen werden overigens gewoon gestolen door blauwgekleurde politici. 

Uiteraard kan het fileprobleem worden opgelost en ja, ook die staatsschuld kan worden ingedijkt. Hoe, dat  kan ik vertellen maar het woordje GRATIS is niet langer in mijn dikke Van Dale te vinden.

Geniet van jullie woonst aan zee en bedenk dat u, uw kinderen en kleinkinderen pakweg 44.000 euro staatsschuld bezitten. Of dat is iets om vrolijk van te worden, is zeer de vraag.


LANG GELEDEN 

Neen, ik ben de moderne rederijker Stijn De Paepe helemaal niet vergeten. Evenmin vond ik hem plots niet goed genoeg meer om wekelijks één dagvers te publiceren. 

Ik had het gewoon te druk, en ja, de gezondheid kon ook beter zodat ik evenveel tijd als vroeger zou kunnen besteden aan mijn site.

Mijn excuses dus, geachte lezeres en waarde lezer.

Het zou ongetwijfeld handiger zijn indien men mij de dagversjes van Stijn mailde, zo éénmaal per week, allen samen. Gewoon links bovenaan via CONTACT of rechtstreeks naar roger@stropken.be

Dat het slecht gaat in ons land en in Europa, dat is iets dat ik al dik anderhalf jaar hier predik. Het ergste daarbij is de realiteit dat de mensen het niet willen snappen hoe erg het wel slecht gaat.

Dus, vandaag het dagvers 

DE NOODTOESTAND

Ik deed vannacht geen oog toe, want 

we leven in een noodtoestand.

Europa is in slechte staat,

althans: inzake het klimaat.


Want wat betreft asielbeleid

doen we het puik, zoals altijd:

het koren blijft, en van het kaf

maakt ieder lid zich schoontjes af.


In Polen voor de mannen zijn

is niet bepaald een festijn.

Ons land ligt lam. De brexit woedt.

Maar voor de rest gaat alles goed.


VOOR DE MANNEN ZIJN

Ik ben er me ten volle van bewust dat homosexualiteit is aanvaard zoals elkeen aanvaardt dat de dinsdag na de maandag en voor de woensdag komt.

Maar ik wil toch eens de vraag stellen: wat is er normaal aan al die andersgeaardheid?


2.000.000 EURO VERLIES PER JAAR !

Er is iets dat ik (grijns) niet echt goed begrijp aan de huidige coalitie van het Oostendse stadsbestuur. Verbeter mij als ik fout zit maar m.i. zat huidig burgemeester Bart Tommelein – met zijn blauwe bende, gekend als profiteurs en zakkenvullers – toch mee in de vorige coalitie?

Heeft iemand Tommelein dan ooit gedurende die vijf jaar horen zeggen dat er jaarlijks verlies was bij de catering van dat stadsbestuur? Neen dus.

Moet ik dan besluiten dat dit reuzeverlies er is gekomen tijdens het stadsbestuur geleid door de Open Vld, N-VA, Groen en CD&V? In dat geval dien ik door te vragen en wil ik weten wie dat geld in zijn zak heeft gestoken.

Ik vind het al negen maanden echt raar dat geen enkel lid van de coalitiepartijen, maar evenmin van de oppositie (Sp.a en Vlaams Belang), inging tegen het feit dat Tommelein de dienstwagen van de stad Oostende op een zondag gebruikte om, met de door Oostendenaars evenzeer betaalde chauffeur, te bekritiseren of aan de kaak te stellen.

Wat voor een vreselijk duivelspact heeft Tommelein gesloten om toch maar burgemeester te mogen worden? En hoe lang zullen de coalitiepartners dergelijke onhebbelijkheden van de burgemeester nog tolereren?

Dat Tommelein mij niet aanspreekt, daar heb ik niet het minste probleem mee. Geen enkele blauw getinte politicus kan mij ooit - m.u.v. hun fractieleider en eerste schepen van Merelbeke, Egbert Lachaert - verleiden hen enig fatsoen toe te bedelen. Iets wat de inmiddels echt vetgemeste Gwendolyne (‘T)Rutten nooit gehad heeft overigens. Bij de 'blauwen' wordt nooit iemand voorzitter die ook maar een heel klein beetje fatsoen in zich heeft. Zelfs voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen mocht dat ervaren in juni 2002!

Maar laat mij inmiddels eens een rekening maken: 2.000.000 euro gedeeld door 365 dagen, dat is pakweg 5.480 euro verlies per werkend etmaal! Als de coalitie o.l.v. Bart Tommelein en voorzitter De Vriendt op de komende gemeenteraad wil uitleggen aan hoe dat verlies wordt geleden, dan zal ik dat graag publiceren deze maand. Ik zal wel niet aanwezig zijn want ik vertrek de tiende naar Tenerife maar ik volg het wel verder op. 

Voor zij die denken dat ik de Lotto won: mijn h/t-reis kost amper 57,88 euro en één nacht slapen 10, 48 euro.

 

SP.A IS OP ZOEK

 

Ik stelde dit weekend vast dat de nationale afdeling van de socialistische partij ernstig op zoek ip naar zowel een communicatieverantwoordelijke als naar een woordvoerder. Op zich kan ik dit alleen maar toejuichen. Het zou jammer zijn dat de partij die zoveel sociaal beterschap bezorgde in dit land evenzeer de weg opgaat van de CD&V en Open Vld, zijnde de weg naar het diepste dal waar ze allebei thuis horen. 

Waar beide – al een hele tijd – steeds opnieuw verliezers van verkiezingen allerlei nog het lef vinden om zo hun kwebbel te roeren is zeer de vraag.

Ik weet dat ik in John Crombez als voorzitter  nooit veel geloof stelde edoch ik ben iemand die zelfs zijn ergste vijand nooit de positieve elementen zal ontzeggen die zij/hij bezit. Dat geldt zo voor mijn grootste vijanden (aka de familie Van Thillo) maar evenzeer voor de voormalige voorzitter van de SP.A.

Waarom zouden jullie John Crombez niet de taak geven die hem fantastisch ligt, zijnde woordvoerder van een politieke partij? De man is geliefd, ziet er goed uit, is ontzettend mondig en zowat iedereen hangt aan zijn lippen als hij die open doet. Daarenboven kent hij jullie partij als zijn broekzak. Voor mij vinden jullie nergens een betere woordvoerder.

 

GUY, BIJNA 35 JAAR

Ik zie me nog binnen stormen bij Guy, een van de tientallen Gentse dagbladuitbaters. Met twintig exemplaren van HET STROPKEN in de hand. Het klikte – zoals bij bijna alle gazettenwinkeliers – direct maar dit is een klik die na bijna vijfendertig jaar er nog steeds is.

We zagen elkander vandaag in Gent, in het cafeetje van Tina die het daar nog steeds, evenzeer na 35 jaar, volhoudt.

Om een klassemens te zijn, dien je niet te beschikken over peperdure diploma’s (al dan niet behaald in het Amerikaanse Durham) of stinkend rijk te zijn zoals Vincent Kompany of Marc Coucke. Guy is een van de meest eenvoudige mensen die ik in mijn leven heb ontmoet maar het is iemand die perfect aanvoelt hoe een ander zich voelt.

Guy, wij hebben elkanders’ deur nooit plat gelopen en soms zien we elkaar maanden lang niet maar jij bent één van de vier fijnste mensen die ik de laatste veertig jaar mocht leren kennen.

Dank voor de twee koffies, de spontane aanbieding daarvan heeft mijn hartje ontroert.

 

TERWIJL IK NU TOCH BEZIG BEN

 

Een dik jaar geleden botste ik op een Gentse, niet onknappe die te Leuven woont maar zowat elk weekend – met haar toch wel ‘wijze vent’ – in Oostende verblijft.

Ik heb inmiddels ondermeer ook last gekregen om dingen te onthouden maar ik dacht dat ze Lucia noemt.

Het verschil met Guy is wereldwijd. We sloten ooit, voor een donkere Leffe, een weddenschap al. Ik beweer(de) dat er in de Kasteellaan te Gent pakweg veertig jaar geleden een bloemenwinkel was.En zij zegt dat haar moeder het tegenovergestelde zegt. Nu ja, ik heb besloten mijn tijd niet te steken in het zoeken naar het desbetreffende bewijs. Drink die Leffe dus maar zelf.

 

HOE DOM ZIJN ZE BIJ DE . . . GUIDE MICHELIN?

Lazen jullie het ook in de kranten? De directie van de culinaire gids Michelin heeft het Japans restaurant dat al jaren – net als onze Peter Goossens van het Hof van Oranje te Kruishoutem – drie sterren kreeg, plots alle sterren afgenomen. Neen, geachte lezeres en waarde lezer, niet omdat er iets scheelde aan het opgediende eten of aan de bediening maar (en ga nu gerust eens heel goed zitten) “Omdat de mensen één jaar vooraf moeten reserveren en daardoor niet elkeen de kans krijgt daar te gaan eten!’-“.

Het is al een hele tijd geleden dat ik een gelul van dergelijk hoog gehalte las uit de mond van een niet politicus. Of denkt die top van Michelin nu echt dat ik – nota bene met mijn pensioentje van 898,5 euro per maand mij kan veroorloven om (al is het slechts eenmaal per jaar) te gaan eten bij Peter Goossens? Zoiets kan mijnen bruine niet trekken hoor!

Het wordt misschien tijd om eens een serieus onderzoekstem van heuse journalisten los te laten op dat hele sterrengedoe van  Michelin      . Het is maar een tip hoor.


IK KEN HAAR NU BIJNA TWEE JAAR . . .

. . . en ja, ’t is een knappe madam. Eentje met hersenen onder haar hersenpan. Bij HANS ANDERS mogen ze blij zijn met zulk een fenomeen. 

Elf dagen terug hadden we nog eens een afspraak. Neen, niet dat de een de ander versieren zou (denk ik toch, grapje hoor die laatste drie woorden) maar – voor hen die het nog niet wisten – Sarah Coppens is mijn audiologe dank zij wie ik al anderhalf jaar aan mijn rechterzijde meer hoor dan de 42 % die ik hoorde vooraleer ik bij HANS ANDERS binnenstapte te Knokke, meer bepaald op het burgemeester Schmidtplein. Er was gewoon vorige maand een technisch probleempje dat deze meest universele klungel - uiteraard – niet kon oplossen.

 

 

Ze zal er straks negen jaar werken en ze heeft mensenkennis, een (grijns) heel goed luisterend oor en – wat voor elke slechthorende het belangrijkste is – weet elk probleem bij elke slechthorende op te lossen. Kortom een audiologe die haar job kent. In de aanloop naar de aankoop van mijn hoorapparaat deed ik vele concurrenten aan van HANS ANDERS en geloof me vrij, er zitten er tussen die hun vak beter eerst goed zouden leren. IK HEB DUS GELUK GEHAD!DIT IS TOCH HEEL VAN DE POT GERUKT !

In Oostende heeft verantwoordelijke uitgever in stadsdienst Kristof Beuren - heel vermoedelijk i.o.v. de desbetreffende schepen (aka Maxim Donck, N-Va'er en dus kiezende voor het establishment en de rijken) een kaartje uitgegeven waarvan zelfs N-VA-getrouwen in onze kuststad zeggen dat het onbegrijpelijk is. 

En ja, het is ook niet te verstaan.

Wat is er aan de hand? 

Maxim Donck - met wie ik een gesprek had twee maanden terug - heeft bewezen dat hij (en zijn partij) het opnemen voor de rijken, lees: zij die een pensioen hebben van 2.000 euro en meer.

Die Oostendenaars betaalden vroeger 9 euro per dag voor een dagschotel die er - echt waar - best mag zijn. Voorgerecht of soep, een hoofdschotel en een dessert. Ook  is er - nota bene à volonté - water te drinken.

In zijn (overigens niet geslaagde poging) om een en ander te veranderen, heeft advocaat Donck de bal volledig mis geslagen. Neem nu ondergetekende die (door zijn pensioentje van amper 898,5 euro - ik ben geen immigrant hé die gratis woonst, ziekenkas, medische zorgen en 1.200 euro per maand krijgt toegesmeten -) tot eind december één euro diende te betalen.

Dat wordt vanaf twee euro meer ofte euro. En eerlijk, dat is nog steeds een correcte prijs voor wat ik eet. 

Maar die man met 2.100 euro die krijgt een lagere prijs en dient vanaf nieuwjaar geen 9 euro maar slechts 7,50 euro te betalen. 

Door de uitvoering van zulke gedachtegangen bewijst de schepen gewoon dat de armere Oostendse gemeenschap hem geen bal interesseert. Als hij, als advocaat, ook zo redeneert dan raad ik de minder begoeden ten zeerste aan niet bij hem langs te komen.

Als de personeelsleden van allerlei Oostendse stadsdiensten mij documenten overhandigen en mij vragen om aan te klagen dat burgemeester Tommelein stopt met zijn (inderdaad oerdom) idee om zowat alles te privatiseren, dan ben ik blij dat zij dit doen. Die mensen snappen dat deze site het enige echte klankbord is tegen de kuiperijen van onze politici. Peu importe dat ze in de nationale of lokale politiek zetelen.

 


Tien jaar van je leven krijg je - uitsluitend door de media - een reputatie aangenagedld die uiteindelijk niet correct bleek te zijn.

Ik heb het geld niet maar ik zou - indien ik van die spoedarts was - een proces aandoen aan al die gazetten die hem tien jaar nooit het voordeel van de twijfel gaven;

Het Hof van Beroep te Gent - dat al meerdere malen het bewijs leverde van zinnige uitspraken te vellen - heeft ook in de zaak van deze spoedarts vorige week een moedige beslissing genomen.

Datzelfde Hof zou nu nog dat ene stapje moeten verder gaan en die arts een schadevergoeding toekennen te betalen door de media;


VANUIT COFFEE DREAM . . . 

. . . in de Kapellestraat 107 te Oostende wens ik jullie een aangename werk- of schoolweek toe. COFFEE DREAM is het gezellig ingerichte horecazaakje waar je vanaf 8.30 uur 's ochtends kan ontbijten en dat de ganse verdere dag u drankjes en hapjes serveert aan democratische prijzen.

Wat betreft de bediening: die is echt eerste klas. Daar zorgen Kathleen en Herman wel voor.
MIJMERINGEN . . .     van maandag 25  november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.beCITAAT VAN DE WEEK

"NEN KLEINE VAN VIJF JAAR KAN DAT OOK"

Het is een heuse zeldzaamheid maar deze week start ik mijn gedachtegangen met een citaat. En neen, dit is nu eens geen citaat van een bekend iemand maar van de twintigjarige Biagio, een verstandige Chinees astrologische kat (of konijn) die etwat heeft met een knappe draak genaamd Angel. Of die Chinees astrologische draakjes echt engeltjes zijn voor lieve konijntjes is iets dat Biagio zelf ervaren mag. Grijns . . . 

Zaterdag ll. zat ik 's middags in de bib te Oostende. Die bib waar ze - zelfs tijdens hun renovatieweek - het probleem van het herentoilet niet konden oplossen. Tja . . . 

Aan mijn (zowat) vaste tafel zaten twee jongedames en één jonge man. Er was dus ook nog de knappe Julie, een Chinees astrologisch tijgerinnetje. En ja, we hebben bijna een vol uur gepraat. 

Feitelijk is het schandalig dat onze jeugd, via de school, de politici en de media dom worden gehouden.

Nemen we bijvoorbeeld eens de staatsschuld. Geen van hen (en dat is geen verwijt!) had enig benul dat ze elk dik 43.000 euro staatsschuld bezitten. Evenmin wisten ze dat die schuld stijgt met 507 euro per seconde, laat staan dat ze zich zouden realiseren dat onze staatsschuld 470 miljard euro ofte 1,88 biljoen oude Belgiche frankskes bedraagt! In cijfers zijn dat :

1.880.000.000.000 frankskes. 

En zeggen dat ik zestig jaar geleden van mijn meter  elke schooldag 1 frank kreeg om een ijsje te kopen. 

We hadden het niet alleen over de staatsschuld die - dankzij de luiheid, de domheid en vooral de onwelwillendheid van de volksvertegenwoordigers - elk etmaal met ruim 43.600.000 euro stijgt. Bij buurland Nederland maakten ze vorig jaar twaalf miljard euro winst (en dus vermindering van de staatsschuld) terwijl in dit apenland de schuld opnieuw steeg met achttien miljard euro!

Ik heb die drie - toch wel leergierige - jongeren erop gewezen dat ze niet moeten rekenen op hun ouders of grootouders om die staatsschuld te verminderen. Ons sociaal systeem is zo opgebouwd dat die daar geen interesse kunnen in hebben en zij bijgevolg nooit protesteren tegen die staatsschuld. Of zij daardoor hun liefde voor hun kinderen en/of kleinkinderen niet ontkennen, zou zeer de vraag moeten zijn. Wie de roede (voor zichzelf) spaart . . . helpt in deze noch de kinderen, noch de kleinkinderen. Het nieuwjaarsenvelopje met daarin 500 euro zal niet helpen hoor!

Geachte jongeren, wordt eens wakker. En neen, niet om te betogen voor een beter klimaat. Dat Aardse klimaat is COMPLEET naar de teelballen, ofte de kloten. Stop ermee om daarvoor op straat te komen! 

Kom op straat voor jullie eigen toekomst. Eis - allemaal samen ergo met meer dan één miljoen - dat die klerelijders van onze volksvertegenwoordigers een halt maken aan de stijgende staatsschuld. 

En dan spraken we, tot slot, ook over de media. Ik was ten zeerste verwonderd dat die jongeren - van pakweg twintig - zich realiseerden dat de dagbladen geen nieuws brengen, laat staan dat ze de waarheid publiceren. Bravo jeugd . . .

We namen als voorbeeld de publicatie (zie verder) van de pro league wedstrijd tussen Oostende en Club Brugge. 

Biagio zei "NEN KLEINE VAN VIJF JAAR KAN DAT OOK" waarmee hij bedoelde dat er geen onderzoeksjournalistiek meer bestaat en er enkel desktopbedienden zijn die teksten gewoon overschrijven uit andere bladen. 

Slim baaske, die Biagio, geloof me vrij.

Als er jongeren zijn die interesse hebben om de waarheid te vernemen over de staatsschuld die elke Belg bezit en die geen enkele politicus en geen enkele krant hen zal vertellen, gewoon mailtje zenden via (links bovenaan) CONTACT.


                 ALS HET GOED IS  . . . 

Nogal wat lezers  menen - al dan niet ten onrechte - dat ik een eeuwige kankeraar ben. Niks is minder waar. Ik vecht echter voor het terug opleven van ooit bestaande normen en waarden. 

Niks anders zou mij gelukkig maken dan hier alle weken uitsluitend positieve berichten te mogen brengen. Helaas . . . !

Maar ik begon deze maandag alvast met een heel mooi verhaal. En ook dit is een positief verhaal.

Ik kon vrijdag niet meer mijn mails lezen op roger@stropken.be.

Nu is het zo dat mijn domeinbeheerder (of hoe noemt zulk bedrijf?) een doorlopende chat heeft open staan om klungels zoals roger henderick te helpen. 

Ik dus naar die chat. Tweemaal dezelfde man en daarna nog eens een andere chathelper konden me niet helpen. Deden ze te weinig moeite? Hadden ze geen zin die dag? Konden ze mijn site niet pruimen? Ik weet het niet.

Maar zie, in de namiddag trof ik ene Michiel. Ik bewonder die man zijn geduld en vastberadenheid om het probleem te vinden maar vooral ook zijn creativiteit om deze meest universele computerklungel bij de (figuurlijke) hand te nemen en ervoor te zorgen dat ik opnieuw mijn mails kon lezen.

Maar ik ben, en zal, wel steeds die grootste universele klungel blijven op vlak van techniek en computers. Ik ken morgen wel al 34 jaar een man die de top bereikte op het vlak van IT maar ja . . .

Dus gisteren (ergo zondag 24/11/2019) was het weer van dat? Vraag me niet hoe dat kan maar toch was het zo.

Gelukkig trof ik deze maal Tarahbi die me - tijdens een bijna 16 minuten durend telefoongesprek vanuit Amsterdam - stap voor stap uitlegde wat ik doen moest. Ook voor jou mijn gemeende erkentelijkheid. 

CONCLUDERENDE:  www.hostnet.nl is zeker niet de goedkoopste maar als je een probleem hebt dan wordt je wel degelijk geholpen. Ik raad elkeen aan even contact te nemen met dit bedrijf als die een site wil laten beheren.


NOG EEN STAATSDIENST DIE WERKT

Ik heb altijd gedacht dat enkel onze nationale pensioendienst (aan/in de Zuidertoren te Brussel) - en onder leiding van Sarah Scaillet - de enige staatsdienst was die goed werkte.

Maar zie, blijkbaar is er nog een andere staatsdienst die goed werkt, met name het FAST-team van politiecommissaris Martin Van Steenbrugge, broer van  de beroemde Gentse advocaat Walter die in Oostende zijn stulpje heeft en al eens - met een overigens ontzettend knappe koeketinne - een nachtje doorbrengt in de Oostendse Langestraat.

Hoe dan ook, Martin kan met pensioen gaan met een goed gevuld lijstje gearresteerden. Vorige week kreeg hij - als klap op de vuurpijl en als afscheid - de aanhouding van H.VA en J-C L op zijn palmares. Niet minder dan twintig jaar zocht hij er naar maar zie ook deze palm mag hij toevoegen aan zijn palmares. 


43 REACTIES, EN DAT IS BEST VEEL

 Ik krijg wel elke week reacties op meerdere items die ik de week voordien bracht maar 43 reacties op de OPEN BRIEF naar de heer Kesteloot (CEO van De Lijn) dat is best veel.

Uiteraard reageerde die CEO niet op mijn voorstel om eens van gedachten te wisselen. Dat doet geen enkele – door politici aangestelde – CEO van een of ander overheidsbedrijf. Waarom zouden ze? Ze zijn politiek beschermd en krijgen geen euro meer betaald om ook maar iets te doen teneinde voor een betere werking van het door hen geleide bedrijf te realiseren. 

Hoe intelligent politiek benoemden in werkelijkheid zijn konden we de laatste twee jaar vast stellen bij Koen Van Gerven die eindelijk werd ontslagen bij Bpost. Dat ik vijf jaar lang moest orakelen dat hij totaal onbekwaam was om Bpost te leiden, bewees enkel dat ook hij een politiek benoemde was en dus over beschermde.

Nu ja, Sofie Dutordoir . . . , dat is van hetzelfde laken (van de broek van Van Gerven). De NMBS krijgt ze niet op de sporen van een goed geleid, laat staan een goed draaiende firma. Wat niet belette dat ze zichzelf dit jaar een superbonus van pakweg 68.000 euro liet uitbetalen bovenop haar salarisje van bijna 250.000 euro. Ik vraag me echt af hoeveel van al die lonen en supersalarissen dienen te worden afgestaan aan de politieke partij waartoe die politiek benoemden zijn gepiloteerd.

Feitelijk is die laatste een vraag die zou moeten gesteld worden door mediaschrijvers. Maar de twee nog overblijvende mediagroepen hebben daar geen geld voor over. Dat noch DOORBRAAK noch APACHE het antwoord wensen te zoeken, bewijst hoe bedenkelijk het is gesteld met onze media.

 Er is ook nog Dominique Leroy, de voormalige (en evenzeer politiek geplaatste) van Proximus. Die verdiende te weinig (geef toe, 900.000 euro, dat is amper 75.000 euro per maand, is weinig, nietwaar?). Ongetwijfeld de ooit intelligentste CEO van een Belgisch overheidsbedrijf maar die deed dan – in haar aanloop naar de benoeming als CEO bij KPN (en driedubbel zoveel loon) de stommiteit van haar leven: ze ging, met duidelijke voorkennis, haar aandelen verkopen om – ocharme amper – even snel 7.000 euro te incasseren. Tja, zelfs ik kon zoiets niet snappen.

 Ik kan zo nog een eindje doorgaan maar me dunkt dat het duidelijk is wat ik bedoel hier.

 

Ik ben in deze niet meegegaan in het verhaal van een roddeltante die ik vorige week ontmoette in ’t Viooltje die het had over een andere CEO en zijn vader. Ik vind met name dat men iemand dient te beoordelen over haar/zijn bekwaamheden en niet op die van haar/zijn ouder(s). 


Maar - ik week weer af, grijns - laat me terug keren naar die 43 reacties. Sta me toe er twee van te brengen hier. 

De eerste is van de hand van 

Erik VerdootRoger Henderick mogen uw artikels gedeeld worden ? Ik vond de open brief aan de lijn top om te delen

en de tweede van

Sabrina Van Noten: idd, open brief aan de lijn is er 'boenk' op. Bedankt hiervoor, ik denk dat menig chauffeur die dit leest onmiddell
ijk een hart onder de riem zal hebben.


En zo kreeg ik nog 41 reacties op diverse wijze. Hartelijk dank allemaal. Ik moet echt wekelijks lezersbrieven publiceren edoch, mijn hersenen vergeten me meestal er aan te denken. 

En ja, Erik, mijn teksten mogen (liefst met bronvermelding www.stropken.be) vrij worden gedeeld.

Beste Sabrina, meestal ben ik er inderdaad BOENK op. Dat is de enige reden dat magistratuur, media en politici mij op negeer hebben staan. 

Maar maandag 18 december breng ik een verrassend interview met iemand die vorige week maandagavond de bereidheid had er aan mee te werken.


DE WAALSE TEGENHANGER VAN DE LIJN

Wij Vlamingen, laat het ons deemoedig toegeven, wij zijn eeuwige kankeraars. Klagers aan de cafétoog waar we alles best menen te weten edoch te laf zijn om – als het er echt op aan komt – te strijden voor . . . ons eeuwig tooggelijk!

 

De tijd van de familie VERREYCKEN is voorbij. 

Ik vertrek over zestien dagen nog eens met de vlieger naar Spanje, een vlucht van ruim vier uur. Dankzij de hulp van een aantal Gentse jongeren krijg ik het krantennieuws bezorgd zodat jullie niks hoeven te missen.

 

Omdat Ryanair vooral vanop Charleroi vertrekt en dat nogal vroeg is, dien ik om uiterlijk 6.00 uur in de luchthaven te Gosselies aanwezig te zijn.


Ik zond vorige week een mailtje naar TEC, de Waalse tegenhanger van De Lijn. En zie, anderhalf uur later kreeg ik onderstaand antwoord.

 

Dergelijke goed georganiseerde klantendienst hoef je bij het bedrijf van CEO Kesteloot nog niet meteen te verwachten maar die mail bevestigt gewoon dat de Vlamingen – alvast af en toe zoals bij TEC – nog wat kunnen leren bij de efficiente werking van een vervoermaatchappij. Ik breng dan ook die mail hier:

 

RE: information demandé

11:47

<sophie.duriau@letec.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Monsieur Henderick,

 

Le premier départ de la ligne A (Charleroi Sud – Charleroi Airport) se fait à 04h30 pour une arrivée à l’aéroport à 04h48.

 

Le bus a un départ toutes les 30 minutes.

 

Vous pouvez également trouver toutes les informations détaillées concernant nos lignes en consultant notre site infotec.be via la recherche d’horaire par ligne.

 

Bien cordialement,

 

   Sophie DURIAU

DIRECTION CHARLEROI

Conseillère     Relation Client

    

Direction     Opérationnelle Commerciale

Place     des Tramways, 9/1 • 6000 Charleroi

    

T.     071/23.42.28sophie.duriau@letec.be


 

 CEO Kesteloot kan een puntje zuigen aan zulke voortreffelijke dienst!


KUSTSTAD VOL CRIMINELEN ?

Het is zeker niet sinds de aanstelling van korpschef Caesstecker dat Oostende de favoriete kuststad van de criminelen werd.


TRANSMIGRANTEN verkiezen volop de koningin der badsteden boven de zeehaven van Zeebrugge. Openlijk zeggen ze "Er zijn te veel politieacties te Zeebrugge dus verkiezen we Oostende". 

Alvast goed om weten, zoiets.

De drugsproblematiek is algemeen bekend en lijkt onoplosbaar. Maar dat kunnen we ook zeggen van de ontelbare dagverse  hondenpoepen.

En dan heb ik het hier nog niet eens over de Roemeense jongedames (en vrouwen) die hun diensten aanbieden aan een prijs waarvoor geen enkele 'collega' dat doen wil.

Neem 's avonds maar eens de tram aan het Marie-Joséplein. 


ALS HET GOED IS . . . 


. . . dan ben ik de eerste om dit te publiceren. Deze week overigens ontzettend veel positieve nieuwtjes.

Neem nu de weekend-columniste van mijn (grijs favoriet) dagblad, Het Laatste Nieuws.

Eerlijk, Nadine Vander Linden bracht een heel menselijk stuk over euthanasie, de levensbetrachter van heel wat (vooral) ouderen.


ik wens jullie ten zeerste aan te bevelen dat stuk (pagina 2 van zaterdag 23 november 2019) te lezen. 

Prachtig daarbij is dat ze niet de gezinsproblemen uit de weg had die bij meer en meer families schering en inslag blijken  te zijn.

Nadine is weer een bank vooruit geschoven in de klas van deze site.


THE NEW - & HAPPY - LIFE OF PIA !

Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, het heeft ons allen aangegrepen, het verhaal van Pia dat één spuitje nodig had om een beter leven te mogen krijgen.

Enig probleem was . . . Maggy De Block, de Open VLd-minister die hardvochtig bleef om dat spuitje te betalen.

En zie, amper twee maanden later - en ontzettend veel geefgraage Vlamingen - is Pia al heel wat beter. Laten we allen een kaarsje aansteken zodat haar genezing de ingeslagen weg mag verder gaan.


HET KAN HEN ECHT NIEMENDAL SCHELEN

De mediabonzen, anno 2019 - en ongetwijfeld nog veel meer in 2020 en volgende jaren - kan het niks schelen wat er in hun gazetten verschijnt.

Neem nu Het Laatste Nieuws van vrijdag 22 november 2019. 

Op DE EERSTE PAGINA van haar sportkrant staat er dat KVO 's avonds thuis speelt tegen Club Brugge.  Op de volgende pagina staat dat - nota bene diezelfde avond - Club Brugge thuis speelt tegen KVO. Tja, wat is het nu.

De tijd dat hoofdredacteurs - en andere chefs voetbal - het nog belangrijk vonden dat de gepubliceerde informatie juist was is al decennia voorbij bij die heren ....


BANKAUTOMATEN . . . PROBLEEM ? KOM NOU !

Die bankiers, slim zijn ze nooit geweest. Denk maar even terug aan de parastatale ASLK  of denk gewoon eens terug aan de bankencrisis van 2008!

En zie, nu hebben ze blijkbaar weer een probleem Deze maal met de bankautomaten.

Neen, die automaten werken prima maar het probleem is dat er van die mensen zijn die graag plofkraken organiseren. Die sloebers toch . . . 

Mijn inziens - maar wie ben ik - kan er snel een einde worden gemaakt worden aan die plofkraken. Mag ik het even uitleggen?

Ik (maar dat is natte vingerwerk want ik vind nergens het juiste aantal op heden 2R novemer 2019) vermoed dat er momenteel nog 13.000 geldautomaten verspreid zijn in dit land.

13.000 voor amper 11.400.000 inwoners ofte één automaat voor 877 inwoners. 877 inwoners dat is dus pakweg goed voor 270 gezinnen. 

In wezen is er dus één geldautomaat per 270 gezinnen. 

Uiteraard is dat (veel) te gek om dood te doen.

Wat is nu volgens mij de oplossing.

We stoppen met al die bankautomaten en richten (hooguit) honderd winkels op waar geld 24/7 beschikbaar is.  Bij welke bank je ook klant bent, je kan 24/7 voor cash betalingen (en stortingen) terecht in één van die geldwinkels. Als men één winkel opent om de hooguit tien kilometer, dan is de klus voldoende gedekt.

Uiteraard dient er geld op uw rekening te staan maar mits voldoende beveiliging worden die geldhuizen heus oninneembare vestigingen zoals Fort Knox. Tenminste als je niet Goldfinger heet.


Als dat nu eens wordt gekoppeld aan de problematiek van de betaalde teruggave van statiegeldhoudende flessen, en blikjes, dan beschikken we over een goed gestroomlijnde firma zodat bankagentschappen zelfs niet dagelijks dienen te worden voorzien van cash. 

Oh ja, als jullie dat een goed idee vinden, mijn nummer is 0468/570829

Het blijft hoe dan ook - tot nader order - wel mijn intellectuele eigendom

of wat dachten jullie?


BESPAREN OP BEVEILIGING


van kwaad naar erger


Transmigranten die chauffeurs bedreigen mogen volop hun gang gaan


IS strijders zijn welkom


Waar vroeger de hotelkamers werden gecontroleerd i en de politie elke avond de hotels afdweilde om de briefjes met gegevens over de hotelgasten op te halen, is dat nu blijkbaar niet meer nodig; ERGO criminlelen aller landen, kom hier overnachten!


WAT EEN DOCHTER !

Anno 21ste eeuw mag je al blij zijn dat je - zoals mijn tafelgenote Chrisje in 't Viooltje - je kinderen nog ziet en ze van jou houden. 

Heel wat kinderen laten hun vader (of moeder of gewone beide ouders) gewoon vallen. Meestal om de domste, de gekste reden.

Zo ken ik een dochter die haar vader niet uitnodigde op haar trouw omdat anders de waarheid aan het licht zou komen over de buitenechtelijke relatie van haar moeder. Tja . . . 

Maar er zijn andere dochters.

Neem nu de 40-jarige, overigens knappe, Sofie Van Pottelsberghe uit Aalter.


In haar boek 'DOCHTER VAN ARKAN' vertelt  de auteur het verhaal van de vader van Sofie die in de Gentse Nieuwe Wandeling (aka het gevang)  met haar moeder een relatie begon . Haar vader van de Arkan Strijders  ziet ze nog steeds graag?

Ik roep Sofie Van Pottelsberghe dan ook uit tot DOCHTER VAN DE EEUW. 
IK VIND HET GEVAARLIJK


Sta me toe deze week - met veel positieve berichtjes - af te sluiten met iets dat ik gevaarlijk vind. 

Hebben jullie ook een creditcard? Zo een plastic card waarmee je zowat wereldwijd alles betalen kan.

Vroeger diende je daar een code bij in te tikken. Op heden kan elkeen die je kaart bemachtigen kan zomaar van alles kopen op jouw kosten.

 .MIJMERINGEN . . .     van maandag 18 november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


ER VERANDERT DUS NIKS BIJ SP.A

Intriest en echt zielig, dat zijn de enige twee woorden die bij mij opkomen als ik zie dat de nieuwe voorzitter van de SP.A zomaar uit dezelfde ruif vreet als de vorige voorzitter van de Vlaamse socialisten.  Er verandert dus nooit meer iets bij die partij die de ene na de andere verkiezing verliest en  - als ze echt volharden in hun eigen boosheid - zal blijvend verder achteruit gaan. 

Was het niet John Crombez die nationaal orakelde dat het gedaan was met die cumuls? Voor hem was het onmogelijk tezelfdertijd voorzitter te zijn van een partij en volksvertegenwoordiger! Ik  heb hem die leugen steeds verweten maar zie . . . nu is het van hetzelfde laken een broek. De nieuwe voorzitter Conner Rouseau gaat Crombez achterna.

Schaf dan toch gewoon jullie partij af? Jullie eigen aanhangers komen bij mij langs om te zeggen dat het van kwaad naar erger gaat; dat ze - als Rousseau  echt gaat cumuleren - ze nooit meer op de socialisten zullen stemmen. Tja . . . . zit er in heel jullie bestuur dan echt niemand met een IQ hoger dan 108?

Ik stel me de slotvraag: hoe kan iemand worden verkozen tot partijvoorzitter als die onduidelijkheid liet dat hij gewoon dezelfde leugens van John Crombez zal volgen?

Waar zijn die honderdduizenden die op 1 mei  - fier als een gieter - met de hand in de hoogte de Internationale zongen. Gefeliciteerd hoor, paljassen à la Crombez en Rousseau, jullie gaan de geschiedenisboeken in als definitieve vernietigers van de meest volkse partij ooit in Vlaanderen.

Er zijn er die voor minder zelfmoord pleegden!


OPEN BRIEF AAN ROGER KESTELOOT

Geachte heer CEO van DE LIJN,

Er zijn ongetwijfeld aangenamer jobs dan die van een leidinggevende van een openbare vervoersmaatschappij in het land waar een koning de bekwaamheid (en de goede wil?) mist om voor zijn onderdanen te zorgen zoals het hoort. Elkeen reflecteert desbetreffend makkelijk terug naar de clowns die ons Flupke de wei inzond om een regering te vormen. Na clowns Reynders en Vande Lanotte volgden Bourgeois en Demotte terwijl op heden Magnette aan de beurt is.

Steeds meer van mijn lezers, maar evenzeer steeds meer gewone mensen in de straat, zijn het beu. Ze zijn het kotsbeu zelfs!

Dit land wordt al decennia niet langer bestuurd maar bestolen. Bestolen door politieke partijen, geleid door gewetenloze voorzitters waarvan geen enkele van hen in dit millennium al ooit het fatsoen had om de verhoging van de staatsschuld trachten een halt toe te roepen.

Meneer Kesteloot, uw chauffeurs hebben gelijk dat ze staken. Ze hebben zelfs voor de volle 100 % gelijk. Vooraleer ik zoiets intik, meneer Kesteloot, dan moet ik heel erg overtuigd zijn van hun recht op staken.

Heeft u, beste voornaamgenoot, al eens een volledige dag meegereden met onze nationaal geroemde – maar evenzeer één miljoen keer per kalenderjaar vervloekte – kusttram? U zou dat echt eens moeten doen!

Respect is iets dat uw chauffeurs ver moeten zoeken, hoor. Alsof het hun schuld is dat bussen en trams te vroeg vertrekken,te laat aankomen of gewoon niet komen opdagen omdat de lokale directie zomaar een bus of tram er van tussenuit nam. Op wie denkt u, geachte CEO, dat de mensen die daardoor hun trein missen die hen naar de luchthaven te Zaventem brengen moest, zullen kafferen? Niet op u hoor maar op die gedienstige chauffeur die er toch ook niet kan aandoen dat er één (twee?, drie?) voorgaande voertuigen uit de planning werden gehaald. 

Hoe denk je dat uw chauffeurs worden aangesproken als uw klanten vaststellen dat zij worden beboet indien ze – door een vergetelheid eigen aan hun leeftijd – hun plastic card van uw vervoermaatschappij niet mee hebben maar dan vaststellen dat horden allochtonen (duidelijk herkenbaar aan hun andere dan blanke huidskleur) gewoon mogen doorlopen zonder enig betaalmiddel voor te leggen? Uw chauffeurs redeneren (overigens ten volle terecht en dat weten ze uit ervaring) dat die allochtonen toch geen boete zullen betalen en dat het dus puur tijdsverlies is om zich daarin te ergeren. Idem dito met de haltes aan psychiatrische instituten allerlei. Niet alleen dit land is het OCMW van Europa en de halve wereld, ook uw vervoermaatschappij speelt hetzelfde spel mee.

Zijn die vluchtelingen, allochtonen of psychiatrische patiënten meer waard dan de burgers die hun hele leven gewerkt hebben en 54 euro per jaar betalen voor een openbaar vervoermiddel dat twee richtlijnen hanteert?

Welke gek (bij uw maatschappij) heeft uitgevonden dat men de controleurs ’s ochtends om zeven uur (of vroeger) controles dient te laten uitvoeren betreffende dat geldig vervoersbewijs, is zeer de vraag waar u ongetwijfeld het antwoord kan van achterhalen? Dergelijke werkwijze is even gek als de gekke visser die in de Leie te Afsnee gaat vissen op de zalm die vooral in Canada tegen de stroom op moet zwemmen terwijl de beren zich tegoed doen aan hun soortgenoten? Ik noem zowel die vissers (aan de Leie) als die ochtendlijke controleurs gewoon mensen die door hun psychiater een bezigheidstherapie werden opgelegd.

Vraag is dan of De Lijn zoveel geld teveel heeft.

Zullen we eens een gesprek genieten, meneer Kesteloot, over hoe De Lijn jaarlijks gegarandeerd (en ik ga nu echt heel voorzichtig zijn) één miljoen overtredingen kan beboeten van mensen die te weinig of in het geheel niet betalen?

Nam u, al dan niet toevallig, vanuit het Oostendse station, ook de laatste tram richting De Panne zondagavond? De chauffeur stelde vast dat daar zowel kots als plas in overvloed lag. Waarop hij – terecht – weigerde zijn reizigers te laten plaats nemen in zulk voertuig. Zulke chauffeur zou door uw directie moeten worden beloond, al was het maar middels een schrijven van u waarin u hem feliciteert daarvoor.

Dat de onverlaat die kotste en plaste alweer ongestraft bleef, is ook iets dat zowel de chauffeur als de reizigers serieus tegen de borst stoot. Waar is de tijd dat er zowel een wattman als een ticketverkoper op de tram was? Voert u dat maar snel terug in. Die ticketverkopers betalen zichzelf wel terug.

Uw bedrijf dient dringend LAW & ORDER in te voeren, meneer Kesteloot. Zonder dat zal de driestheid van niet correcte reizigers nog verergeren.

Twaalf jaar geleden stelde ik reeds de vraag waarom lijn 6 tweemaal de Oostendse luchthaven aandeed. Ik stel – overigens met heel veel genoegen – vast dat bus 6 nu één keer minder die luchthaven aandoet. Zoals ik schreef in mijn MIJMERINGEN is dat ene traject al een besparing van minstens 25.000 kilometer! En zo kan ik ervoor zorgen dat uw maatschappij jaarlijks 25.000.000 kilometers minder rijden moet om hetzelfde rendement, dezelfde dienstverlening, te verzekeren. Ik stel me al lang de vraag niet meer of uw kaderleden oerdom of onwelwillend zijn. Ik besef dat ze en oerdom en onwelwillend zijn. Dat dit komt doordat daar nogal veel politiek benoemden tussen zitten, is overigens een axioma als een koe.

Ik kan zo nog een tijdje doorgaan en het o.a. hebben over extra inkomsten voor De Lijn. Maar ik ga hier afsluiten met de chauffeur van diezelfde Lijn 6 tussen het station te Oostende en de Middenlaan te Raversijde, meer bepaald de man die reed met bus nummer 2153 en die – zo rond 20 uur – bij Petit Paris was.

Zoals ik zei, geachte heer CEO Roger Kesteloot, uw chauffeurs hebben ten volle gelijk als ze staken. Jammer voor de reizigers maar we leven in een land waar het stakingsrecht erkend is. We leven in een land waar feitelijk de hele werkende bevolking (zowel in privé als bij de overheid) één maand lang zou moeten staken.

Wat ik haat zijn medeogenloze stakingsbrekers zoals die chauffeur met busnmummer 2153. Die man verraadt zijn collega’s.

Want wat kan men positief vertellen over die verdomde klojo’s van volksvertegenwoordigers die wel zijn verkozen maar het hartstikke verdommen om een echt werkende regering te vormen? Elke dag verhoogt de Belgische staatsschuld (www.staatsschuled.be) met maar liefst 43.504.000 euro! 

“Zet ze tegen de muur en schiet ze af, die luiaards", orakelen mijn lezers maar ook steeds meer andere burgers. Dit heeft niks te maken met moordzuchtigheid!

Maar ik ben nu weer aa, het afwijken? Meneer Kesteloot, dat is iets dat mijn lezers weten dat ik dit in mij heb. 

Hoe dan ook, ik heb me zaterdagochtend toch weer eens heel erg goed gevoeld. Toen ik uit mijn studioke kwam, zag ik net tram 6014 aankomen uit de richting Middelkerke. Onmogelijk om die te halen. Net voor het benzinestation stak ik - in een hoogstwaarschijnlijk hopeloze poging dat de bestuurder dat zou zien en wachten - mijn arm de hoogte in. Ik had nog zeker honderd meter te gaan en spurten zit er al lang niet meer in. De gezondheid . . . is niet meer wat het was

MAAR DIE TRAMBESTUURDER had het dus gezien en besloot te wachten.

Geachte heer CEO, het probleem bij (en met) DE LIJN zit niet bij de chauffeurs of bij de mensen die de loketten bevolken. Het probleem zit bij jullie management. 

Oh ja, mijn telefoonnummer is 0468/570829.


97,4 % DER STEMMEN

Geef toe, het is een fantastisch resultaat als men amper 2,6 % der kiezers heeft die – bij eender welke verkiezing – niet op u stemden. Bij elk der drie traditionele partijen zullen ze, tegen dat dit koninkrijk tweehonderd jaar oud zou zijn geworden, al blij zijn dat er nog 2,6 % kiezers voor hen stemmen. Nu ja, de katholieken, socialisten en liberalen zullen het uitsluitend aan zichzelf te wijten hebben. Als je, nota bene sinds WO II, doorlopend de eigen partijkas en mandatarissen bediende met het geld van de kleine, gewone burger dan is dat inderdaad het resultaat. En dan heb ik het hier nog niet eens over Arco (CD&V), Truttelboomtaksen (OPEN VLD) of andere cumulposten zoals die van partijvoorzitter en volksvertegenwoordigers (SP.A).

De mensen zijn, Wouter Beke, Conner Rousseau en Gwendolyne Rutten jullie niet te realiseren beloftes, de  schijnheilige (dubbele) postjespakkerijen en andere nooit waargemaakte ideeën echt KOTSBEU!

Maar zie, rijzende ster aan het Vlaamse firmament Tom Van Grieken beleefde dit weekend de hoogdag van zijn politiek leven. Geef toe, 97,4 % is enorm veel. Ik krijg hierbij zelfs het gevoel dat hij die - niet op hem stemmende – kiezers heeft betaald om . .. inderdaad niet op hem te stemmen.  Nu ja, dit is slecht een gevoel, zeg maar een ellenbooggevoel.

Betekent die score dat Tom Van Grieken geen problemen heeft? Oh neen, hoor! En die moeilijkheden zitten dan niet bij die 2,6 %.

Gelukkig kent Van Grieken niet de problemen die Bart de Wever bevechten moet. Daar zorgt wel elke week (dag?) een of andere politicus ervoor dat er iets wordt bekend gemaakt dat beter nooit de wereld was ingestuurd.

De voorzitter van N-VA lijkt, naast zijn al vele taken en postjes, nu ook de brandweerman te zijn geworden die de ene domme uitspraak na de andere blussen moet.

Er is echter de verklaring van Tom in het interview dat hij gaf hier waarin hij stelde dat hij niet wist waarover ik het had toen ik insinueerde dat SOS DEMOCRATIE niks anders was dan een verkapte Vlaams Belang site voor jongeren. Ik heb daar heel wat reacties – ook van Vlaams Belangers – over ontvangen die ronduit stelden dat dit puur volksbedrog was van Tom. Nu ja, dat klaart zichzelf wel uit met de tijd. Feit is dat die SOS DEMOCRATIE niet bestond voor de MARS OP BRUSSEL van zondag 15 september 2019. Feit is evenzeer dat de twee oprichters tot die dag nergens bekend waren binnen de kringen van de echte Vlamingen die de Vlaamse fracties vertegenwoordigden die zondag.

Van Grieken weet wellicht wel wie de belhamels waren die ervoor zorgden dat de hall van hun nationaal partijbureau (in de Brusselse Nationalestraat 47) diende te worden gereinigd. Of hij die namen ooit noemen zal . . . dat is een ander paar mouwen.

En dan zijn er nog een aantal probleempjes waarbij partijvoorzitter Van Grieken zich serieus verveeld voelt. Maar ik ga de desbetreffende eer aan columnisten van de twee grote dagbladen laten om die komende week te brengen. Eens zien of ze – grijns, als beroepsjournalist – die problemen daadwerkelijk kennen.

Als kapitein van een schip bevolkt met facebook-volgers is het niet makkelijk de oude garde, de traditionele fracties, aan boord te houden. Of Tom Van Grieken er de volgende maanden in zal slagen om de lijm op de juiste plaats te krijgen, is zeer de vraag maar de man is voldoende intelligent om de zwaarste probleem op te lossen.

Wordt gevolgd . . . en hier vervolgd.


SIRE, STOP ER MAAR MEE !

Ik weet niet wie dat allemaal in Filip zijn oor blaast maar enig (laat staan veel) resultaat heeft het nooit gehad. Hij tracht dienaangaande zijn vader te kloppen in het langst zonder regering te zitten.

Nu heeft hij Magnette nog een week extra gegeven. 

Zit daar in het paleis te Laken niemand die een IQ heeft, hoger dan 108?

Majesteit, stop nu a.u.b. eens met steeds opnieuw de verliezers van de laatste federale verkiezing de opdracht te geven om een regering trachten te vormen. Wie wil nu - als overwinnaar - een verliezer die macht gunnen? Snapt u dat niet? Ik ben zeker dat uw oudste dochter (de snelle Elisabeth) dat begrijpt.

Ik lig u niet, Filip, maar dat was net zo met uw twee voorgangers. Edoch, ik zal u eens een ernstige tip geven. Pak - nadat uw madam haar haren goed liggen - eens jullie dienstwagen en rij richting Slijpe. Jullie zullen daar correct worden ontvangen door gastvrouw Christine en haar echtgenoot Jean-Marie. Vraag aan dat (ook politiek) koppel of zij zo goed willen zijn om een regering te vormen. Alvast ik wed er één maand pensioen op dat dit land uiterlijk 31 december 2019 een nieuwe - en voor het eerst in twintig jaar - werkbare regering zal hebben die ook zal werken aan de vermindering van de staatsschuld.  BART IS DUIDELIJK 

Sommige weken breng ik ook nog wat nieuwtjes op dinsdag. Zo heeft dit kleine, maar niet langer petieterige, medium ook al eens een primeur.

Tegen de twee krantenmagnaten die – ondanks dat ze dit in alle toonaarden zullen ontkennen – ergens een akkoord maakten om te besparen op schrijvende medewerkers en er daardoor in de ene gazet verschijnt wat de vorige (of volgende) dag in het dagblad van de andere Vlaamse persgroep verschijnt, kan niemand op. Geen Apache, geen Doorbraak, geen Monkeynews en al zeker geen www.stropken.be!

Maar zo af en toe ben ik blij dat het hoongelach van achttien maanden terug is ingeruild voor …..

Politici, zoals Tom Van Grieken en Jean-Marie De Decker gunnen dit rebels, maar correct nieuws verspreidend, gedachtegang voldoende waardig om er geen cordon sanitaire rond te bouwen. Volgende maand volgt er een merkwaardig interview met een nationale politicus. Intussen werk ik verder aan de verdere bekendmaking van deze site. Het is vallen en opstaan maar dat is nu eenmaal . . . my life!

Maandag 18 november (meer bepaald gisterenavond) was er dus Oostendse gemeenteraad. Het was de eerste keer dat ik Tommelein met een mond vol tanden zag. Anderzijds was hij heel klaar en duidelijk waar het betrof het hete hangijzer dat KVO heet, de kustploeg die in zeer zwaar weer zit, ondanks wat voorzitter (en supersponsor) Frank Dierckens beweren mag. Ik vraag me overigens – al dan niet terecht - af wie momenteel daadwerkelijk de eigenaar is van KVO . . . ! Met Marc Coucke weet men het nooit, geloof me vrij. Achter de financiële sponsormogelijkheden van bepaalde voorzitters zou ik mij, tenminste als topcolumnist of als chef voetbal van de grootste krant in dit land serieus vragen stellen.

Soit, gisterenavond was het (wie anders?) uiteraard Reddy De Mey (Vlaams Belang) die de kat (Bart Tommelein) de bel aanbond. “Hoe zit dat nu, meneer de burgemeester, zal onze stad KVO helpen en hoe?”

Tja, Tommelein is de politicus van de Blauwe & Grauwe partij die in geen tijd heeft geleerd hoe hij de waarheid moet ombuigen in . . . alles behalve het verhalen van de werkelijkheid. Maar hier had Reddy De Mey hem goed vastgenageld.

“Laat me duidelijk stellen, meneer De Mey”, zei de Oostendse burgervader; “KVO is een bedrijf en dat is de eigenaar van de tribune evenzeer. Als stadsbestuur gaan wij ons niet mengen in een dispuut tussen twee bedrijven”.

Nou, dat was tenminste duidelijke taal. Ik heb het hier de voorbije maanden ook al anders gehoord.

Dus, lieve en beste supporters van dat ‘weireldploegske’ van vijf jaar terug, het zetelend gemeentebestuur zal geen enkele daad stellen om KVO te redden. Alvast dank CD&V, Groen, N-VA en Open VLD? Reddy probeerde de meubels van KVO nog te redden door op emotionele wijze de burgemeester zijn hart te laten tonen maar dat is moeilijk als iemand geen hartje bezit.

Hoe dan ook,alweer een prachtig staaltje van dossierkennis van deze Vlaams Belanger die er ook niet jonger op wordt en zich – heel misschien – beter zou beperken tot één onderwerp per gemeenteraad. Maar een gemeenteraad zonder De Mey wordt - geloof me vrij - een heel saaie bedoening!     

DAAR IS HIJ TERUG

Over JMDD kan men veel zeggen, zelfs heel veel. Net zoals bij Piet Hein waren zijn daden groot! Niemand kan overigens beweren dat hij nalaat om regelmatig zijn grote mond te roeren.

De burgemeester van Middelkerke leest – net als veel ander politici – deze site. Niet dat, na dat lezen, al mijn lezers plots mijn vriend willen worden. God behoede me ervan dat ze ooit mijn vriend zouden worden, waarvoor dank Oh Heer. Ik heb de laatste vier decennia geleerd dat je pas weet wie je echte vrienden waren eens ze drie dagen dood zijn.

Jean-Marie voorziet dus verkiezingen zo rond het jaarlijks terugkerende moment van luidende Paasklokken anno 2020.

Nou, het zou maar normaal zijn dat die nieuwe verkiezingen er ook komen. Mag m.i. zelfs vroeger.

Zeg nu eerlijk, in werkelijkheid zitten we al meer dan elf maanden zonder nationale regering. De staatsschuld is sinds het uiteenvallen van regering Charelke Michel I verhoogd met meer dan 14 miljard euro! En wat heeft Charelke Michel II er aan gedaan? Nada, nikske!

Wat hebben de 150 volksvertegenwoordigers de laatste zestien maanden aan die staatsschuld gedaan? Krak hetzelfde ergo Nada, nikske! Al goed dat er tussen die 150 toch ene zat die de, bijna 7.000 euro ontvangt met een schaamtegevoel; JMDD dus!

Ik reken graag en meestal doe ik dit goed. Heb dit weekend eens volop zitten rekenen: als N-VA, Vlaams Belang en L&C elk apart naar de verkiezing trekken dan zie ik ze samen dik 70 % van de stemmen te halen. Op zich zal dat dan goed zijn voor bijna 80 % van de 87 parlementszetels dewelke zijn voorbehouden voor de Vlamingen.

Met die 70 van de 150 parlementszetels moet het mogelijk zijn om aan Franstalige kant 7 tot 10 zetels te vinden teneinde alzo de meerderheid te kunnen vormen.

Feit is dan evenzeer dat we niet langer de bemoeienissen van een koning moeten ondergaan die het land zes maanden (tot en met 541 dagen lang) een werkende regering ontzegd. Met 77 tot 80 zetels is er een meerderheid die zich zelfs een paar zieke afwezigen kan veroorloven.

Uiteraard zal dan de ene staking na de andere worden uitgeroepen door verliezers – en tot verdwijnen gedoemde – SP.A, OPEN VLD en CD&V. Dat zal echter een tijdelijk zeer zijn dat enkel zal bevestigen dat die partijen het de laatste veertig jaar nooit goed voor hadden met dit land.

Tot slot: om het bovenstaande cijfer in het federaal parlement te realiseren zal Vlaanderens’ stoutste bakkes zich best niet beperken tot één of twee provincies. Ik geef JMDD het advies om van de partijnaam LDD gewoon L&C te maken en een nationale lijst te maken. Wedden dat de score uniek wordt, Jean-Marie? Liberaal & Consequent . . . , dat is wat Vlaanderen en dit landje nodig heeft!     

Ben zeker dat JMDD die L&C ook kan voorzien van de bijpassende Franstalige vertalin


DAT IS TOCH GEWOON . . . WRAAKROEPEND ?

Ik eet - dank zij, grijns, mijn laag pensioentje - bijna dagelijks (op de weekdagen) - aan één euro. Ik doe dat in 't Viooltje, amper tien minuten wandelen van mijn studiootje.

Ik heb niet de minste moeite om te bevestigen dat het eten daar goed is en dat het personeel best te pruimen is. 

Maar wat ik wraakroepend vind, is de realiteit dat al wat er overblijft van eten gewoon in de vuilnisbak wordt gegooid. Wat voor een onnozele, oerdomme politieke beslissing is me dat nou?  

Als je nu weet dat er zo tien sociale eethuizen zijn in Oostende waar wel elke dag eten teveel is dan zou men toch eens ernstig moeten nadenken over het aantal mensen dat men met al dat weggegooid eten zou kunnen doen? Wat zou er fout zijn om het personeel een klein bedrag te vragen om dat op te eten? Ik denk dan aan 3 euro per persoon per dag. En wat zou er fout zijn om - ergens in Oostende - een huis te openen (plaats zat want er staat voldoende leeg!) waar die maaltijden worden aangeboden aan de armen? 

Maar neen, onder de onnozele uitleg (moet bijna zo goed als zeker van een N-VA-schepen komen) dat men niet weet wat er met dat eten gebeurt eens het de sociale dienstencentra heeft verlaten, wordt het vernietigd aka weggegooid.

Ons land is naar de teelballen en dergelijke werkwijze zal dat enkel de totale vernietiging van dit land versnellen.  

Arm Vlaanderen toch . . . 


CITAAT VAN DE WEEK

Ides De Bruyne, twee decennia terug woonde ik rechtover hem in de Wolterslaan te Sint-Amandsberg. En zie, vandaag haalt hij het citaat van de week.

"Misschien moet Gert Verhulst mee investeren in degelijke journalistiek".

Tja, er is niemand die mij dient te overtuigen van het feit dat de journalistiek van heden mijlenver verwijderd ligt van deze van een halve eeuw terug. Sinds cirmineel Ludo Van Thillo mij, d.d. 23 april 1980 ten onrechte - maar vooral te voortijdig - in zijn gazet betitelde als AFPERSER is het alleen maar van kwaad naar erger gegaan. Mijn strijd tegen de kranteneigenaars om pas iemand juridisch negatief te betitelen na een vonnis ten gronde, is hopeloos maar ik geef die vredelievende strijd de volgende 144 dagen niet op. We zijn dan 23 april 2020 en het is dan precies veertig jaar geleden dat de Bende van Van Thillo en Carlo Gepts mij mijn leven ontnamen. Het zal ook de laatste dag zijn dat ik nog probeer om - op vredelievende wijze - mijn vrijspraak gepubliceerd te zien i

n Het Laatste Nieuws.

Vrijspraak ten gronde van 2 maart 1981! Geloof me vrij, heren  Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Christophe Convent, Ludwig Criel, Léon Seynaeve, Emmanuel en Christian Van Thillo en Eric Verbeeck, ik zou van deze periode gebruik maken om met jullie slachtoffer rond de tafel te zitten, excuses aan te bieden en - als volwassenen - te bespreken hoe ik mijn vrijheid en vrede nog kan bekomen. Na 23 april 2020 heeft deze burger niks meer te verliezen. En bespaar me jullie poging om mij, middels toenmalig vrederechter Jan Nolf, gek te laten verklaren. daar hebben onderzoeksrechter Walter Van De Sype en procureur Christian Dufour - op terechte wijze - een stokje voor gestoken.

Maar ik week (grr, alweer) af. Sorry, beste lezeressen en lezers.

Ik vind het een heel goed idee van de heer Debruyne. Machtige mensen, zoals de heren Bourbon en Verhulst, mogen eens overwegen om de vrije media te sponsoren. 

Ik kom hier zeker nog op terug. 


NOG GEKKER BESTAAT NIET

Dat het fatsoen compleet verzwonden is en dat onze normen en waarden onbestaande zijn . . . dat werd nog maar eens bewezen. 

Bewijzer van dienst was het bestuur van de KONINKLIJKE  BERCHEM SPORT waar kinderen werden verplicht naakt te douchen. Nu ja, je moet ergens verdiend hebben dat je de titel KONINKLIJKE voeren mag, nietwaar. Roze baletten, meetings voor andersgeaarden in het zonnige Italië . . ., waarom zou een voetbalploeg die haar jeugdige spelertjes verplicht om naakt te douchen niet de titel KONINKLIJKE mogen voeren? 


OOSTERWEEL . . . OOIT . . . 

. . . zal er wel eens feitelijk werk worden van gemaakt. We leven tenslotte in het land van . . . hoop. Was het Marco Borsato niet die zong "De meeste hopen zijn bedrog"? Oh neen, dat ging over dromen. Nu ja, in Antwerpen is dat ver hetzelfde.

Het was - hoe dan ook - de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus die (vandaag precies) 8.445 etmalen geleden, ergo 4 oktober 1996, zijn droom lanceerde over dit project. 

Ik weet niet hoeveel geld en tijd, zinloze besprekingen en plannen inmiddels zijn wegebden langs de Antwerpse Schelde

Hoe dan ook, vanavond vindt een infovergadering plaats over dat (wellicht ooit wel eens gerealiseerd) project. Wim Van Hees (van Ademloos), Peter Vermeulen (Ringland) en Manu Claeys (strRaten-generaal) komen in zaal HORTA, Hopland 2 in Antwerpen, de vertekende plannen voorstelllen.

Kan er helaas niet bij zijn want er is de Oostendse gemeenteraad.


OOSTENDSE GEMEENTERAAD

Ik verheug me alvast op die gemeenteraad. Dat good old Reddy De Mey ons zal op de hoogte brengen van een aantal 'te verbeteren zaken', daar zet ik, zelfs geld op in.  Deze VB-politicus heeft de gave van het woord, maar het mag gezegd worden dat hij zijn dossiers wel goed kent. Was dat maar zo bij alle andere aanwezigen in de gemeenteraad. 

Nu John Crombez niet langer voorzitter is van de socialistische partij, kan hij zich - tenminste op politiek vlak - volledig bezig houden met de heropbouw van wat er overblijft van de socialisten in Oostende. Daar zal hard aan de weg moeten worden getimmerd en het is niet langer vijf voor maar één voor twaalf! WAAR VERHEIRSTRAETEN IS . . .

 is er een nieuwe regering in de maak. De man, zo klaar om op een affiche te worden geplaatst als te renoveren voorwerp


EN NU MAAR HOPEN DAT . . . 

. . . Bart De Wever blijft NEEN zeggen  tegen een regeringsdeelname zolang het Vlaams Belang wordt genegeerd.


TELL LAURA I . . .  

Neen, je hoeft Laura Boccasile, niet te vertellen dat ik haar lief heb. Zou overigens een leugen zijn en jullie, mijn zeer gewaardeerde lezeressen en lezers, weten dat jullie voor onwaarheden (zelfs halve) niet bij mij terecht kan.

Rechtover de snooker- en poolzaal  Paris stonden al geruime tijd twee handelszaken leeg. En als ik schrijf geruime tijd dan was dat echt al heel lang. 

Mijn trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat ik, een aantal maanden terug, burgemeester Tommelein verzocht om Oostende een heuse speakers corner te bezorgen. Maar Bart, de burgemeester van Oostende, had daar geen oren naar. Nu ja, dat is zijn democratisch recht.

Maar zie, zaterdag passeerde ik voorbij 'ON STAGE', een nieuwe horecazaak net op de plaats die twee weken geleden (toen ik in Benidorm was) nog leeg stond. En wat voor een zaak werd daar in geen tijd neergepoot!

Als je binnenkomt dan zie je rechts een heus podium met micro, geluidsinstallatie en zowaar . . . een piano. Op de tariefkaart staan wel geen warme dranken maar die zijn er wel, net als de tekst dat "iedereen de kans krijgt het podium te veroveren teneinde te genieten van elkanders talenten".

Me dunkt dat hier iets moois werd opgestart dat ongetwijfeld zal bijdragen aan een culturele verrijking van onze kuststad.

Wie van de klanten zal overigens het eerst het aantal kroonkurken raden aan de linkermuur?

Hoe dan ook, vanuit 'ON STAGE' in de Vlaanderenstraat 60 te Oostende wens ik jullie een aangename werkweek toe.

Oh ja, woensdag en donderdag is de zaak dicht maar alle andere dagen heet Laura elkeen welkom vanaf 14 uur.


MIJMERINGEN . . .     van maandag 11 november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


EEN ZAKENKABINET . . . NATUURLIJK

 

Ik ken de heer Gerard Van Noten van haar noch van pluimen, tenzij het over de pluimen van facebook gaat. Maar ik lees hem graag (. . . op facebook dus).

Evenmin weet ik of de heer Van Noten mijn tekst las die ik publiceerde in de gedrukte uitgave van 't Stropken, meer bepaald in de OPEN BRIEF AAN KONING FILIP.

Al lang voor de laatste verkiezingsdag (26.05.2019) waren er - traditiegetrouw - meetings tussen allerlei partijen die dan achteraf lulden dat hun partij geen voorbesprekingen voerde. Nu ja, dat was politiek liegen en dat doet iedereen.  Het ergste daarbij is de realiteit dat de domme massa dat nog slikt ook zonder er een opmerking (laat staan een bedenking) bij te maken. Hoe laf zijn de (ik citeer Julius Caesar) "dappersten onder alle Galliërs" wel niet geworden?

Dik vijf maanden vóór de verkiezing publiceerde ik het volgende in het gedrukte 't Stropken. Ik zal volgende maand de volledige OPEN BRIEF aan ons nationaal Flupke publiceren, meer bepaald op maandag 23 december a.s. Zeg maar voor jullie kerstcadeau, grijns!

Hier alvast het bewijs dat ik elf maanden terug reeds de idee opperde om geen stelende politici maar vet betaalde zakenlui over ons land te laten beslissen. En neen, we hebben daar geen koning bij nodig die - nog maar eens - de laatste zes maanden bewees dat hij er niks van kan. Reynders, Vande Lanotte, Bourgeois, Delmotte maar ook Magnette . . . Filip speelt met ons kloten en geld want geen van die politieke clowns zorgde voor een regering. Daarom vooreerst mijn idee voor een nieuwe regering ten dienste van het volk en niet van die 149 zakkenvullende volksvertegenwoordigers (150 - Jean-Marie De Decker dus).

Wereldverbeteraars die het goed menen, ze staan alleen en worden door de media genegeerd of belachelijk gemaakt. Er zijn te weinig anderen die eens nadenken over het axioma dat stelt dat hun kleinkinderen de staatsschuld zullen betalen. Er zijn de kankeraars over de werkwijze van onze justitie en zowat elkeen vervloekt de politici.. Die ‘anderen’ gaan niet verder dan de cafétoog. Sire, dit land heeft geen politici nodig, althans niet die van de laatste decennia. Zachte heelmeesters die ons elke dag voorliegen maar niks doen aan de problemen want ze moeten zichzelf, en hun partij, verrijken! België heeft managers nodig à la Catherine Rutten,  Domique Leory, Christian Van Thillo, Marc Coucke, Luc Tack en (jawel) Mogi Bayat. Betaal ze elk vijftig miljoen euro netto per jaar en ons land is - t.g.v. de 200ste verjaardag van België - schuldenvrij. 

Kan Elisabeth een mooier Koninginneschap starten? Neen dus, fiere papa. Sire, zes maal 50.000.000 euro, en dat twaalf jaar lang! Denkt u nu a.u.b. niet dat mijn rekenkunde faalt. Dat is 3,6 miljard euro zijnde amper 0,8 % van onze huidige staatsschuld. Elk trimester verhoogt die schuld met een bedrag dat hoger is! Als iedereen blijft jammeren dat er toch niks aan te veranderen is, dan geef ik Julius Caesar, die 2167 jaar terug de Rubicon overstak, gelijk: de Belgen waren dan inderdaad de dappersten onder de Galliërs. Ik vrees dat hij bedoelde dat we de kloekste waren aan de teerlingbak en de tapkraan.


nvdu: Dominique Leroy zou ik er nu niet meer bij plaatsen want het is maar een gewone poenpakster gebleken.


Gerard Van Noten

oP FACEBOOK HAD gERARD vAN noten het vorige week al volgt geformuleerd


Een regering van experten; "een zakenkabinet"; natuurlijk! Maar welke zaken? Bedrijfszaken, winstgevende zaken, uitzuigeffect-zaken, eigen belang zaken, en andere volstrekte nutteloze zaken (voor de bevolking, wel te verstaan!!).
Coens stelt ook, ik citeer: "Is er op 1 januari 2020 geen volwaardige regering, dan moet er volgens Joachim Coens binnen de kortste keren een zakenkabinet worden gevormd, bestaande uit een tiental experten uit de academische, de administratieve en de bedrijfswereld."
Daar komt dus de aap uit de mouw, een eliteregering die de kennis, het gebrek aan empathie, de onverschilligheid en de belangenvermenging hoog in het vaandel houdt en enkel naar een dienstenmaatschappij toestuurt, waar die elite de diensten ontvangt en wij (het plebs!) de diensten mogen verlenen met dien verstaande dat wij gelukkig mogen zijn met een miserabel leven vol toewijding aan de mindere technocratische goden die ons dan zullen besturen.
Het is vrij logisch dat de gewone mens niets in de pap te brokken zal hebben wegens zijn gebrek aan diepgaande kennis enkel voorbehouden aan deze linkse elite. Kennis is macht zegt men altijd en in dit geval is dit ten volle toepasselijk.
De maatschappij is naar de vaantjes, zoveel is zeker! De "groen" eisen het verdwijnen van al wat de mens vooruit kan helpen en proneren zelfs het bijna-uitsterven van ons ras ten voordele van de natuur, zonder op zijn minst rekening te houden met, zowel de economie, als het welzijn, als de werkgelegenheid. In hun fanatiek extremisme, wensen zij onmiddellijke maatregelen die mede aangestuurd door de verdorven en verkochte media er voor zorgen dat de internatioinale klimaatzwendel blijft draaien. Die zwendel is daarbij de groostte "hoax" sinds de mens bestaat; alles komt er op neer een kern van waarheid op te blazen tot de proporties van een wereldomvattende nucleaire explosie, de schrik erin te houden en te profiteren van de paniekreacties van zij wiens inzicht niet verder gaat dan de neus lang is.
Als men dan stelt dat de hele boel op stelten komt te staan, dat deze "klimaathetze" binnenkort ALLE privé-verkeer zal lam leggen, dat het openbaar vervoer naar de haaien is, dan ligt de hele zaak plat. De Lijn staakt en de bussen minderen want niemand wenst er nog te werken; laag loon; overlast, gevaar voor eigen lijf en leden, geen organisatie, dsiciplinaire maatregelen bij laattijdig op de bestemming, enz... doen de Lijn leegbloeden. Eén minder!! De NMBS stinkt (in alle opzichten), de infrastructuur en de materialen zijn hopeloos verouderd en roepen luidkeels om ongevallen met zware gevolgen. De treinstakingen zijn legio en tijdig op het werk geraken wordt een hele opdracht "mission impossible". Het privé-verkeer wordt aan banden gelegd door de LEZ en andere winstgevende zaakjes. De werkgever houdt dit niet vol en neemt strafmaatregelen tegenover zijn personeel met ofwel loonsverlies of verlofverlies, niet-betaalde afwezigheid, enz... want de maatschappij moet draaien! Logisch !! Stakingen allerhande in alle mogelijke sectoren die vroeg of laat zullen uitdraaien op het stilleggen van de dienstengemeenschap zoals water- en elektriciteitsvoorziening en andere hoognoodzakelijk diensten. Géén elektriciteit, géén informatica, dus de lonen en pensioenen niet uitbetaald want er is géén "backup"! Pen en papier zijn al lang naar de "recycle bin" verwezen.
Géén loon, dus wordt er niet gewerkt! Sneeuwbal-effect tot en met. Dan nog even de grote aantallen inwijkelingen en allerhande asiel- en gelukszoekers erbij die eisen dat alles hun toekomt en de bal komt aan het rollen. Relletjes, opstand en andere nog minder leutige toestanden. Einde maatschappij!!!
Zoals één van mijn meest gesmaakte schrijvers stelde, il citeer: "En de religies werden oorlogszuchtig, de bevolking kwam in opstand, de economie stagneerde en de politiek nam maatregelen op zulks een "domme" wijze dat de bevolkingen "in blok" ermee ophielden EN toen kwam de tijd van ERNA. De dunne laag civilisatie-vernis schilferde af en de mens werd een wolf voor zijn eigen ras!".


End of story !!! 

CONCLUSIE: dit land wordt immobiel gehouden door het koningshuis, de Loge van de Vrijmetselarij en Opus Dei. Het wordt wellicht tijd dat het volk zich echt begint te roeren. In het andere geval is het over hooguit elf jaar gedaan met ons Vlaanderenland. 

Laat mij - waarvoor dank - jullie nog eens mijn voorstel te lezen geven dat ik publiceerde de dag na de verkiezingen aka 27.05.2019:

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!

------

Wie daar niet wil aan meewerken, die mag van mij ontslag nemen als volks vertegenwooridger


L E Z E R S R E A C T I E

Vorige week was ik in Benidorm. Zoals jullie het zich nog zullen herinneren, ik deed een goeie zaak aan de slechte resultaten van Anderlecht onder Vincent Kompany en heb - met die 280 euro - mezelf een vijfdaagse vakantie toebedeeld. 

Het was een fantastische week en ik was ook blij daar lezers te ontmoeten die deze site wekelijks lezen. 

Ze vroegen zich af waarom politici en ons koningshuis de gewone mensen zo belachelijk maken. Ze kochten exemplaren van dat gedrukt 't Stropken en waren blij dat we konden irl praten.

"Roger, ben jij nu zo slim en die 150 volksvertegenwoordigers en onze koning zo dom, of zijn die 151 gewoon van slechte wil?"

"Leest niemand al de positieve gedachten die jij lanceert?"

"Ik las die OPEN BRIEF aan onze nationale Flup. Ik vond dat een schitterend idee om die zakenlui de regeing te laten vormen maar ik las evenzeer je site de dag na de verkiezingen in mei. Waarom weigert men al zes maanden je idee van die dag?"

Tja, wat moet ik daar nog op antwoorden? Uiteraard hebben mijn lezers gelijk maar politici weigeren te luisteren naar mensen die slimmer zijn dan zij.


LEEST OOK WALTER DAEMEN DEZE SITE ?

Het ziet er inderdaad naar uit. 

Ik orakel en publiceer al decennia dat men moet stoppen met het gelul dat rechters straffen uitspreken die al na één derde kunnen worden stop gezet.  

En zie, gerespecteerd advocaat Daemen, zegt krak hetzelfde maar dan met andere woorden: "Leg minimumstraf op opdat die volledig wordt uitgezeten".

Nu maar hopen dat men daar werk van maken zal . . . 


ZO EENVOUDIG IS DAT !

Dat het IQ van de toplui bij de NMBS, INFRABEL en andere aanverwante spoorwegbedrijven ver onder de honderd ligt, is iets dat niemand verwondert.

Neem nu het gebruik van WIFI in de treinen en in de treinstations. Geen kat die er tevreden kan over zijn. Al goed dat koffiegigant STARBUCK er is in die stations want die bieden – op een kinderlijk eenvoudige wijze het internetgebruik aan.

Ik stel voor dat ze bij de top van de NMBS eens iemand met een IQ van hoger dan 99 naar FLIXBUS zenden. Die Europese busgigant – die meer dan 2.000 steden met elkaar verbindt – heeft op elke bus GRATIS, en eenvoudig e bekomen , WIFI! Bravo Flixbus, dat verdient een waardering. Wisten jullie bijvoorbeeld dat je – alssje echt tijdig reserveert – je van Brugge tot in Benidorm sl nog niet eens 45 euro betaalt? Geen luchtvaartmaatschappij kan het goedkoper doen.

Wil iemand mij overigens eens uitleggen wat die vijf extra televisieschermen staan te doen bij de ingang van het Gentse Sint-Piterstation, net onder en zijdelings van de drie grote screens die het uurrooster brengen?

Alweer geld verspilt waar enkel de besteller commissies op verdient?


PAUL COBBAERT HEB IK STEEDS GOED GEVONDEN

In de Zondag van gisteren 10 november 2018 las ik een goed gebracht en interessant interview van Paul Cobbaert met een van de vele nieuwe boegbeelden van het Vlaams Belang, u weet wel, de partijn die 810.177 stemmen behaalde op kiesdag 26 mei ll. Chris Janssens is zijn naam en ik geef jullie het advies die zondagse krant alsnog ergens op te snorren.


ER ZIJN ZO VAN DIE CAFEMEUBELS . . . 


Bericht: Beste Roger,

Een gunstige wind kwam het immer nuchter cafémeubel ter oren dat ….


Een kranten winkel in Oostende nog geld heeft liggen voor U  = gedrukte versie van Uw blad verkoopt.

Deze verkoopster blijkbaar nog klanten heeft voor U  , doch de klanten niet kan zeggen of U nog leveren kan ?


Dat deze informatie U één blonde Leffe kost.


Dat echte mannen enkel blonde Leffe drinken.


Dat bovenstaand berichten op waarheid berusten 


Tot zo ver het bericht van de Antwerpenaar die het heuse cafémeubel is van een muziekcafé te Oostende. 

Waarvoor dank. Ik zal er eens langs gaan deze week.

 


VERSTANDIG VAN WWW.BESTFRIT.BE

Ik snap sommige handelaars echt niet. Is het domheid, kortzichtigheid of interesseert het hen geen bal?

Het aantal bedrijven dat op zondag 24 november 2019 adverteert dat er op 25 november iets te doen is bij hen, is ontelbaar.

Niet zo bij de driectie van BESTFRIT.BE

 Die adverteren vijftien dagen vooraf dat er iets te doen is!


IK BEN BENIEUWD . . .

. . . wat het duo James Cook en Gert Verhulst nu weer uit hun brein hebben geschud

Hun nieuwste vondst noemt THE BATTLE 

Mijmeringen . . . van maandag 04 november 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


HOEVEEL GEKKER KAN HET NOG?

Mag ik jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, eventjes verzoeken mee te willen gaan in onderstaande gedachtegang?

Veronderstel, je hebt niemand vermoord. Dank zij de sluwheid van vos Jef Vermassen word je toch veroordeeld voor de moord op Els Van Doren, het slachtoffer in de - en ik citeer nu zowat de hele Vlaamse pers van vorige week - zogenaamde parachutemoord.

Als 13 jaar na de feiten journalisten niet schrijven over ‘de parachutemoord’ maar over de ‘zogenaamde parachutemoord’ dan voelt elke lezer dat bij velen de schuld van Els Dottermans alles behalve een axioma was.

Momenteel tracht de advocate van Dottermans, Katrien Van der Straeten, haar vervroegde vrijlating te bekomen. 

Hoe komt een onschuldig veroordeelde terug in het dagelijkse leven na meer dan een decennium in de koelkast vol heuse criminelen te zijn gelogeerd? Er is geen pennenridder die desbetreffend een antwoord geven kan. Er bestaan overigens geen journalisten meer die naam waardig. De massa, de lezers van kranten en boekjes allerlei . . . zolang het maar lijkt op de geur en de kleur van riolen zullen ze het arsenicum van de 21 ste eeuw blijven kopen.

Ik weet niet of Els Dottermans schuldig is. Ik heb er wel serieus mijn twijfels over. Ik heb er mijn twijfels over omdat we leven binnen een justitieel apparaat dat toeliet dat de advocaat van de burgerlijke partij Els aan de galg praten mocht . . . en kon. Wie zoiets toelaat, die mag niet stellen dat we in een democratische natie leven, die mag niet prediken dat we in een democratisch koninkrijk wonen!

Waar is het eerste bewijs dat die toen smoorverliefde jonge vrouw een moordenares was? Ze was verliefd op een man die niet de minste moraal in zich had. Een man die had aangepapt met de vrouw van een juwelier maar er tezelfdertijd nog een minnares op na hield.

Doet me denken aan een advocaat (mijn moeder noemde hem ooit de lelijkste van heel Vlaanderen) die gehuwd was en er een minnares op na hield. Maar die twee vrouwen volstonden niet. Hij begon dus maar een extra seksavontuurtje met de babysitster. Maar ik ben nu heel eventjes aan het afwijken waarvoor mijn excuses. Ik kom nog wel eens terug op die advocaat . . . en die babysitster.

Wat was de fout van Els Dottermans? Zal ik het domheid noemen? Wilde ze meehelpen om het niet gevonden onderdeel van de parachute terug te vinden? Wou ze in de belangstelling komen te staan daardoor? Wou ze die Hollander als kandidaat-moordenaar voor de leeuwen gooien? Wist ze van haar naamgenote en vriendin meer dan op het proces uitkwam over hoe het er bij haar thuis aan toe ging? Welke misdadiger tracht de ‘interessante’ uit te hangen om uiteindelijk te worden veroordeeld? Dom was het inderdaad om te gaan zoeken naar een bewijsstuk. Maar dat was (en is nog steeds) geen bewijs van schuld.

Zo zijn er best nog wat open vragen die noch door het gerechtelijk onderzoek, noch in de rechtszaal werden beantwoord. Feit is dat – in deze affaire, net als in zoveel andere rechtszaken – men hier binnen het onderzoeksteam zich heeft genesteld in de tunnelvisie dat Els Dottermans de schuldige, de moordenares moest zijn. En ja, dan ben je als mogelijke onschuldige kansloos. Justitie en politie, ze hebben één ding gemeen: ze moeten soms scoren! En het is niet met de affaire Guy Van Zande, laat staan met de - inmiddels ontelbare - gerechtelijke arrangementen die zware fraudeurs uit de gevangenissen houden dat onze magistratuur scoort. 

We zijn nu dertien jaar na het tragisch ongeval van Els Van Doren. Ik ken geen crimineel, laat staan een moordenares die zo lang zijn/haar onschuld aanhoudt. Het lijkt een middeleeuws gebruik om een onschuldige ertoe aan te zetten een moord te bekennen die ze nooit pleegde. Waarom zou Els Dottermans maar kunnen vrijkomen nadat ze die, nooit gepleegde, moord toegeeft? Dat is anachronisme avant la lettre! Wat gold voor een zekere Storme dient evenzeer - en probleemloos - te moeten kunnen voor Els Dottermans.

Maar dan heb je daar – ALWEER – die advocaat, die Jef Vermassen die – zogenaamd in naam van de burgerlijke partij – zijn misplaatste duivelse trukendoos weer bovenhaalt. Hij, de advocaat die niet zelf met de auto rijdt, die geen verstand heeft om met de computer te werken; hij is ook de man die het al meerdere keren best meende te weten over de Bende van Nijvel. Evenveel keren liep dat uit op NIKS, NOTHING AT ALL, NICHTS en andere NOUGATBOLLEN! Dat hij daarbij opnieuw de onvoorwaardelijke hulp krijgt van een bepaalde mediagroep is intriest. Nu ja, De PersGroep organiseert ook lezingen voor Vermassen, ergo . . .

Ergo bewijst dit dat voor die mediagroep de waarheid niet van belang is. Al sinds Ludo Van Thillo (vader van . . . ) de eigenaar is van Het Laatste Nieuws, worden onschuldigen valselijk betiteld en krijgen heuse criminelen hun uiterste aandacht. 

""Mocht ik haar ooit tegenkomen op straat, draai ik me om” zei Jan De Wilde vorige week, de echtgenote van Els Van Doren. Man toch . . . je had je beter honderden keren niet omgedraaid toen de moeder van uw kinderen jarenlang niet in het echtelijk bed sliep. 

We zullen nooit of te nimmer te weten komen wie de parachute van Els Van Doren saboteerde. Het zou dan ook maar normaal zijn geen dader(es) aan te duiden. 

Ik wil Els Dottermans, als ik mag, één advies geven? Je bent nog jong. Vraag een andere naam aan en verkas naar een ander land want hier blijven, zal jou de komende veertig jaar geen sikkepit verder helpen, laat staan dat je hier gelukkig zal worden. Desbetreffend heb ik vier decennia ervaring en weet dus waarover ik schrijf. Het gaat jou goed.

Misschien is dat maar iets onbeduidend, die laatste vier woorden want wie ben ik?


 

DAT VIND IK GEWELDIG

Zaterdagavond nog eens blijven plakken in de Langestraat, net als gisteren overigens. Zaterdag zat een 23-jarige laborant met zijn ouders in dezelfde zaak waar ik ga. Waar zie je dat nog, een zoon die beide ouders meeneemt om 's avonds een 'stapje in de wereld te zetten'?  

Moeder Tamara geniet overigens fantastisch als vader en zoon met elkaar praten. 

Er zijn daar wel altijd - naast heel wat andere klanten - ook normale klanten die hun verliefdheid na twee decennia samen zijn openlijk etaleren.

Feitelijk zou er een weekblad moeten komen die al die positieve zaken publiceert. Een soort GOED NIEUWS KRANT. Daar zouden dus ook Kris en Fabienne in kunnen staan.

Waren de begenadigde tweelingzusjes die fantastisch kunnen swingen de laatste week alle avonden aan het dansen? Nu ja, zondagavond was er de even goeie danseres Sarah.

Tot slot: als ik het goed gehoord heb dan bestaat de kans dat er in de lente een zaak komt waar voldoende dansruimte is.

 

 

EVEN DE BREXIT KRAKEN

                     HENDRIK VOS IN 741 WOORDEN !

Van de ene vos (Vermassen) naar de andere, het is slechts twee items verwijderd van elkaar. Maar deze vos zijn familienaam is echt Vos. Hendrik Vos is een gerespecteerd hoogleraar aan de Gentse universiteit. Hij wordt verondersteld alles (of toch heel veel) te weten over . . . Europa.

Vorige week droomde hij even 105 jaar vooruit. Iets wat politici - alvast in dit land - beter hadden gedaan eind de jaren 50, toen onze toenmalige regering paginavolle advertenties plaatste in Noord-Afrika, Zuid-Europa en Turkije. 

Niet vooruit denkende lokte men massaal allochtonen aan om onze mijnen leeg te maken. De koolmijnen moesten versneld leeg worden gehaald en het eigen volk was toen te schoon, en te goed, om dat nog te doen. En nu, nu zitten we met de gebakken peren. Korte tijd later kwam de vrouw met haar kroost. De hereniging van de gezinnen was begin de jaren '60 al in zwang.

Het verdiende geld werd naar het thuisland getransfereerd en de moedertaal van de mijnwerkers was volop te horen in Marcinelle of Waterschei. 

De rest van het verhaal kennen we inmiddels. 

Walter De Donder, de burgemeester van de televisie en van Affligem, heeft eindelijk gesnapt dat er in ons landje regio's zijn waar de niet autochtone bevolking groter in aantal zijn dan de autochtone bewoners van steden en gemeenten. Neem aan de Heyzel de metro en je ziet hooguit vijf autochtonen op tweehonderd reizigers. Geen chauffeur durft het aan om na te gaan of ze wel een geldig ticket bezitten. 

Meneer De Donder, waar heeft u sinds de millenniumwissel gewoond?  Meent u nu echt dat er enkel in Antwerpen en Brussel voornamelijk allochtonen hele wijken bevolken? Ik kan u zo vijftig gemeenten aanduiden waar er hele wijken allochtonen de baas zijn. In Gent vinden de Turken rond het Rabot het een heuse schande dat 'die vreemdelingen' van Bulgaren tussen hen in kwamen wonen. Aan de Dampoort en de Brugse Poort zie je uitsluitend vreemdelingen. Was je  ooit in Temse of Lokeren? 

Over hooguit twintig jaar zijn de niet originele Belgen de slaafjes van die mensen. 

Soit, ik heb genoten van het droomwerkje van hoogleraar Vos en wil jullie dat dan ook niet ontzeggen.


EVEN DE BREXIT KRAKEN

Oktober 2124. De Britse vertegenwoordiger bij de Europese Unie stapt vanuit zijn ambassade naar het kantoor van de Europese president. Hij brengt een brief om uitstel te vragen. Niemand herinnert zich hoe deze bijzondere traditie is ontstaan, maar ze brengt jaarlijks veel kijklustigen op de been.

Brexitmopjes zijn geliefd bij diplomaten en journalisten die zich afvragen of, en zo ja wanneer, het ooit ophoudt. Een Allerheiligenbrexit komt er dus niet. Premier Boris Johnson vroeg uitstel en ging, in tegenstelling tot eerdere beloftes, niet dood in een gracht liggen. Daarmee verknalde hij de kans om zich voor het eerst in zijn loopbaan consequent te tonen.

Misschien stapt het land eind januari uit de Unie. Misschien worden er intussen verkiezingen georganiseerd. Misschien komt er een andere regering. Misschien organiseert die een tweede referendum. Misschien stemmen de Britten dan tegen de scheiding. Misschien wordt de Brexit afgeblazen. Misschien zijn we dan een jaar verder. Of twee, of drie. Wie zal het zeggen?

Wat zegt dat scheidings­akkoord, behalve dat de Britten uit de Unie stappen? Eigen­lijk niet veel

Het kan ook sneller gaan. Vorige week was er voor het eerst een meerderheid in het Britse parlement die geneigd leek om in te stemmen met het scheidingsakkoord zoals het nu op tafel ligt. In normale tijden zou dat broddelplan, waarbij Noord-Ierland feitelijk cadeau wordt gedaan aan de Europese Unie, al in de versnipperaar zitten. Als het formeel wordt goedgekeurd, wordt het trouwens juister en gepaster om te spreken over het Onverenigd Koninkrijk. De Schotten kunnen het uiteenvallen van het land nog versnellen.

Veel parlementsleden zijn de Brexitdebatten echter beu en ander scenario’s wekken nog meer afschrik. De ene is bang van een chaotische no deal, de andere van een no-brexit, en bijna iedereen vreest een politieke omwenteling waarbij Jeremy Corbyn premier wordt. Er is genoeg benzine, toiletpapier en gedroogde makreel gehamsterd om klaar te zijn voor de sprong in het ongewisse, zo lijkt men in het parlement stilaan te denken.

Daarom ligt de Brexit nu binnen handbereik. Maar wat zegt dat scheidingsakkoord dan, behalve dat de Britten uit de Unie stappen? Eigenlijk niet veel. Tot eind 2020 blijft alles hetzelfde. Tijdens een overgangsperiode wordt nagedacht over toekomstige regelingen. Het gaat dan over kwesties waarover nog niet onderhandeld is: op wat voor domeinen willen de Britten eigenlijk af­wijken van de Europese regels? In welke mate zullen hun handelsakkoorden voortbouwen op bestaande afspraken? Blijven ze meedoen met het Erasmus­initiatief? Hoeveel zullen ze daarvoor betalen? De duizenden draadjes die het land met de Unie verbinden, moeten worden ontrafeld.

Voor de duidelijkheid: ruim drie jaar na het referendum is men daar nog niet mee begonnen. Omdat het onmogelijk is om dit er snel door te jassen, loopt de brugperiode wellicht door tot 2022. ­Zesenhalf jaar na het referendum zal er in de feiten nog geen Brexit zijn. Het land volgt tot dan alle Europese afspraken en stort zijn bijdrage.

Wat er nadien gebeurt, hangt af van gesprekken die nog moeten starten. De prijs voor de Brexit wordt onbetwistbaar groter naarmate de Britten meer afwijken van de Europese regels. Als de bedrijven ginds geen rekening meer houden met normen die hier gelden, of als producten en diensten niet aan dezelfde standaarden voldoen, zal de Unie haar markt uiteraard moeten beschermen. Dan komen er controles, barrières en vertragingen – een ramp voor de economie en de tewerkstelling aan de andere kant van het Kanaal. De Britten willen na de overgangs­periode bovendien geen Bulgaren en Polen meer op hun arbeidsmarkt. Vermoedelijk hebben ze evenmin zin om straks het dubbele te betalen in de nagelstudio of bij de loodgieter. Wat dan? Nog meer Vietnamezen smokkelen, met tientallen tegelijk in een container?

Het scheidingsakkoord schuift al die kwesties op de lange baan en die lange baan bestaat uit vele ingewikkelde ­kronkelingen. Met de huidige deal wordt de Brexit slechts eventjes gefaket. In werkelijkheid is hij er nog niet. Misschien komt hij er zelfs nooit en heeft het hele land er zich voor niks zo in opgewonden.

Ze rijden aan de verkeerde kant van de baan, ze betalen met ponden in plaats van euro’s en ze smikkelen witte bonen in tomatensaus als ontbijt. Dat is allemaal zeer merkwaardig, maar het valt te cumuleren met het lidmaatschap van de Europese Unie. Wat de brexiteers concreet bedoelden met hun slogans over het ­terugwinnen van de soevereiniteit, blijft een raadsel. Ruim drie jaar na het referendum weten we bij lange nog niet wat het betekent om baas te zijn over het eigen land. Voorlopig is het vooral een hallucinatie. 


NOOIT GESCHIED MAAR  DONDERDAG WEL . . . 

Mijn vaste lezers weten dat ik bezuinig waar ik kan. Sinds 2004 leerde ik dat men een euro slechts één maal kan uitgeven.

Zo pluis ik de advertentiebladen en andere reclamefolders uit. Vooral den Bon Apps en den Aldi incasseren de grootste hap uit mijn huishoudbudget.

Ik ga ook slechts tweemaal per jaar na de kapper. Op de Torhoutsesteenweg 68 (hier in Oostende) zit Kaliyt, een Syriër die daar nu twee maanden zit en ook in Syrië haarkapper was.  Zijn zaak noemt MY WAY en is (buiten de maandag) alle dagen open.

Zal zeker een heel verhaal geweest zijn, de wijze waarop iemand van Syrië hier geraakt. Maar zie, hij is een bovenste beste haarkapper. Nog nooit in mijn leven was er een Belgische haarkapper die mijn scheidingslijn zo duidelijk maakte dan deze man. 

Voor slechts tien euro kan ik weer zes maanden verder zonder geld uit te geven aan mijn haar dat enkel groeit om er te worden afgesneden. 

Oh ja, zei ik reeds dat je ook nog gratis koffie krijgt?


DE TWAALF OVERBLIJVENDEN  . . . 

. . . van de vuurwerkramp in 2000, inmiddels al dik zeventien jaar geleden.


Je zal maar op de voorlaatste bus zitten van Brugge naar Blankenberge. Daar stapten zaterdagavond 28 oktober 2019 twaalf toeristen uit het Oosten op die bus. Ze noemen zichzelf de 'wijzen uit het oosten' en dat zijn ze ook wel.

Twaalf Nederlanders die weten wat levensvreugde is, waaronder een snotneus van amper 59, een Chinees astrologische rat, net als jullie wekelijkse dienaar dus.

Nederlanders, ze zijn toch heel anders dan dat ander kwart van de Nederlandstaligen binnen onze Lage Landen anno 2019. Ze kunnen uitgaan in vriendschap, zijn meer realist dan wij Vlamingen en . . . ze hebben zowat de helft minder staatsschuld per inwoner dan Vlamingen; 22.300 tegenover 43.600 euro! 

Maar ja, zij hebben ook een koningshuis dat er is voor het volk. Herinner jullie Maxima die alles liet vallen omdat er in Oss vier kinderen stierven in een stint. Als dat geschiedt in ons apenland dan moet koningin Mathilde eerst vier uur naar de kapper en moet de staatsveiligheid een week overleggen over het gevaar voor het koningshuis. Tja . . .

Nu, John en de elf anderen, jullie hebben me het mooiste half uur van 2019 bezorgd, waarvoor dank.

Maar Nederlanders, ze blijven soms wel erg zuinig. Ze betalen blijkbaar liever twintig euro de man om iets te eten i.p.v. 35 tot 40 euro om iets erg goed te eten. 


DE STROP BEGINT TE WRINGEN

Arm KVO toch. Nu ook nog thuis verliezen op Sint-Truiden. Ik hoop echt dat mijn pronostiek niet uitkomt en dat ze zich zullen redden maar ik vrees er voor. 

Intussen bewijst good old Franky Vercauteren dat hij nog steeds de goede trainer is die hij vroeger was. Tezelfdertijd levert hij ook het bewijs dat Vincent Kompany het niet kon. Met 17 punten en met Franky lijkt Play Off 1 plots haalbaar. 

Waarom gazettenschrijvers het zo uitvoerig hebben over het inkomen van Patrick Orlans is overigens ook al zeer de vraag. De man verdient - als zelfstandige met eigen auto - amper 3 % van het geld dat hij jaarlijks binnen haalt  middels commerciële overeenkomsten. Voor een ploeg als KVO is 14.500.000 euro aan jaarlijkse deals heel erg goed.

VANUIT 't VIOOLTJE

wens ik jullie allemaal een aangename werkweek toe. Zelf ga ik er een weekje tussen uit maar maandag 11 november lezen jullie mijn nieuwe gedachtegangen.


     Mijmeringen . . . van maandag 28 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


VOOR ALLES . . . MIJN STOKPAARDJE !

Michel, il est mort . . . 

En neen, Michel Nihoul was helemaal geen poëet, verre van zelfs. Ik heb hem drie keer ontmoet, twee maal decennia terug in het Brusselse nachtleven (wat was me dat voor een tijd, de tijd van de Roze Balletten en de sleutelclub!) en eenmaal in Zeebrugge. Zeg maar de eerste twee keren vóór de affaire Dutroux en de laatste maal na die affaire waar hij door de magistratuur, de media en de massa werd geassocieerd met Marc Dutroux. Overigens volledig ten onrechte. 

En ja, het was een,  op een smalle koord dansende, sjoemelaar, zij het een kleine die mensen ook vreugde bezorgde. Hij kon - qua stelen en oplichten - geenszins aan de enkels tippen (van bijvoorbeeld) Vandergucht of Parisis. Maar hij had iets over hem, laat het mij 'kinderlijke charme' noemen waardoor hij  meende zowat alles te kunnen verkopen dat in zijn gedachten te voorschijn kwam. Wapens, drugs, ja zelfs de Eifeltoren of ons koninklijk paleis zou hij verkopen aan de rijke gek die hem geloven wou. 

Hij was vooral de levensgenieter die steeds op zoek was om zijn capriolen te laten sponsoren. Maar, nogmaals, hij had niks gemeen met kinderprostitutie, laat staan met het verkrachten of vermoorden van kinderen.

Nihoul had ook helemaal niks te maken met de kidnapping van kindjes à la Marc Dutroux. En toch werd die affaire zijn zwanengang. De laatste twintig jaar was het niet langer Michel de sjoemelaar maar Nihoul de kinderverkrachter.

Over de hele affaire Marc Dutroux (en de bindingen met de Bende van Nijvel) zal - heel misschien - ooit wel eens de volledige waarheid worden afgedrukt want tot op heden is dat nog niet geschied. Idem dito overigens met de moord op rijkswachter Peter De Vleesschauwer. 

Er zijn er al veel - ook advocaten - die uitdrukkelijk stelden dat ze wisten hoe die vorken in elkaar zaten. Evenveel verhalen teneinde boeken te verkopen die ze anders aan de straatstenen niet zouden kwijt raken! In werkelijkheid hangt het allemaal aan elkaar maar er zijn weinigen die echt weten hoe het juist in elkaar steekt. En vorige week stierf een van die weinigen.

In de Verenigde Staten is het inmiddels nog minder dan twintig jaar wachten vooraleer bekend wordt wie - in werkelijkheid - JFK vermoordde in Dallas, wie de werkelijke opdrachtgever was. Ook in deze zaak waren er al ontelbare gissingen maar de waarheid zal pas na 75 jaar bekende gemaakt worden.

Ieder land heeft zo een juridische zaak waar de waarheid bekend is binnen de wereld van de supertop binnen de politiek en de magistratuur. In Vlaanderen gelooft zelfs geen kat meer dat er niemand is die deze waarheid niet kent. Anderzijds is het zo dat er momenteel geen tien levenden meer zijn - die ook nog in België wonen ! - die de volledige waarheid kennen. En daar sterft dit jaar nog één van.

Marc Dutroux nog langer in de gevangenis houden is een mes dat driedubbel snijden zal. Ik stel me de vraag of het nog dit jaar, of pas volgend jaar, is dat we zullen weten hoe het zit met de moord op rijkswachter De Vleesschauwer en welke de bindingen zijn tussen de Bende Van Nijvel en de affaire Dutroux. 

De media zullen garen kunnen spinnen tegen vierhonderd kilometer per uur. Eén zaak staat dan vast: er gaat een serieus torenhuis ineen stuiken, geloof me vrij!

Toen ik Michel Nihoul in Zeebrugge sprak, was het één en al verbittering. En ik begrijp die verbittering ten volle. 

Waar journalist Pieter Huybrechts overigens zijn informatie haalde, weet ik niet. Ze (bepaalde gazettenschrijvers) weten blijkbaar meer dan mij; nu ja . . .  Ik zet echter geen eurocent, laat staan één euro, in op zijn bewering dat Michel Nihoul geen informant van de politie was.

Michel, ik zal wel een van de weinigen zijn die het jou toewenst maar ik hoop dat je dood effectief het einde van je twintigjarige lijdensweg mag zijn als onterecht beschuldigde door oerdomme magistraten en als onterecht betitelde kindermisbruiker door de media. 

Je nam - na ons gesprek - van mij de idee over en wou (helaas alleen) de Vereniging voor de Verdediging en de Eer der Mensen oprichten. Je hebt, alvast van de magistratuur, de politici en de media daar nooit enige sympathie, laat staan hulp voor gekregen. Nu ja, magistraten en media die desbetreffend zwaar in de fout gingen, zullen uiteraard nooit iemand steunen die hun criminele daden wenst verantwoord te zien. 

Mijn eigen affaire sluit ik af voor de veertigste verjaardag van de publicatie (23.04.1980) door de gazet van de familie Van Thillo als afperser. Die dag is het gedaan om - op een eervolle, menselijke wijze - te trachten dat ene gesprek, die rechtzetting en de publicatie van het vonnis ten gronde dat mij vrijsprak gepubliceerd te zien, excuses (al dan niet gemeend) te krijgen en een passende schadevergoeding. Ik hoef daar geen enkele eurocent van voor mijn eigen zak. Too late, Christian Van Thillo!

Ik zal met die schadevergoeding het Huis oprichten voor de slachtoffers van onterechte reputatiebeschadiging door media allerlei. Er moet - en liefst op vredevolle, menselijke wijze - een weg zijn om dat Huis op te richten, gefinancierd door de media.

Tot slot: Michel Nihoul is inderdaad overleden met heel wat interessante kennis - waaronder de connectie tussen de Bende van Nijvel en Marc Dutroux - maar hij heeft dat nooit geopenbaard . . . en dat deed, tot op heden, evenmin een gazet of tijdschrift.

Oeps, ik krijg plots een aanval van Alzheimer. Voor mijn mede-Alzheimgenoten: er is goed nieuws. Er is een medicament op komst tegen Alzheimer. Oef. Nu maar hopen dat het geen 1.900.000 euro kosten zal per persoon. 

 

OPENHARTIG . . . ZOALS HET HOORT !

 "Roger, je schip is nog niet aan de kade maar men heeft respect voor de kapitein die er naartoe vaart".

Was mooi gezegd van die Brugse lezer die ik elke maand wel eens ergens zie. Hij had het interview gelezen met Jean-Marie De Decker en had evenzeer gelezen dat er deze week een gesprek wordt gepubliceerd met Tom Van Grieken, de voorzitter die - in heel korte tijd - Vlaams Belang weer in de markt plaatste. Hij kent als lokaal politicus de moeite die ik deed om deze site te maken tot de spreekbuis die (althans volgens hem en vele anderen) er moest komen. Niet links zoals Monkeynews en Apache of het rechtse Doorbraak maar gewoon open en  bloot, de mening van de man in de straat ventilerende. Hij vindt dat ik soms nogal te lang uitweid en daar hebben mijn lezers ongetwijfeld gelijk in. Ik ben geen top columnist als Hugo Camps of Jan Segers. 

It's just me en ik breng vooral de waarheid. 

Ik wil vooral trachten de mensen wakker te schudden over wat (veel) beter kan in Vlaanderen en in de rest van dit land. Ik zal daar nooit een prijs voor krijgen maar - als ik ooit stoppen moet - dan kan ik zeggen dat ik het toch heb geprobeerd. 

Soms ontbreekt me de moed om door te gaan MAAR telkens geschiedt dan iets om die moed weer in gang te zwengelen. Ik wil ook steeds vooruit kijken. Tegen de lente wil ik mijn tweewekelijkse of - maar ik droom nu wellicht - wekelijkse talkshow, telkens ergens anders in ons Vlaams landsgedeelte. Bedoeling is dat het wordt opgenomen en dan op het internet wordt uitgezonden. Maar eerst dit interview met Tom Van Grieken, de succesvolle leider van ons eigen volk eerst.


GEEN TOEKOMST ZONDER WORTELS

Ik vind dat een mooie slogan, die woorden van Tom Van Grieken die vorige maand huwde met de snelle Félice Palmen maar vooral bekend is als de voorzitter van de partij die er in slaagde om 18 zetels (zijnde 12  %!) in het federaal parlement te veroveren.


rh: meneer de voorzitter, hoe gaat het met het Vlaams Belang, vijf maanden na de federale verkiezing?

TVG: Onze partij is volop in opbouw, laat ik het zo zeggen. Het fundament lag er wel van voor de verkiezingen, maar dankzij onze verkiezingsoverwinning hebben we nu opnieuw de luxe om de partij weer verder uit te bouwen. Daar zijn we dan ook druk mee bezig: we moeten alle sollicitaties die binnenkwamen verwerken.

rh: 810.177 stemmen, dat moet u deugd hebben gedaan aan het hart? Op naar de één miljoen kiezers?

TVG: Uiteraard doet het deugd om het vertrouwen van zoveel kiezers te krijgen, zeker als zovelen onze partij toch telkens weer in een bepaalde hoek trachten te duwen. De kiezer spreekt ons dan in zekere zin vrij. Dat is zeer mooi. En uiteraard willen we nóg meer kiezers achter ons krijgen in 2024. De afgelopen maanden hebben opnieuw aangetoond dat dat nodig zal zijn.

rh: Waaraan meent u het succes van die verkiezing te kunnen toeschrijven? Komt dat echt door jullie mediakeuze?

TVG: We hadden uiteraard een goede strategie met een nadruk op sociale media, maar ik wil toch benadrukken dat alles staat of valt bij een sterke boodschap. Die van ons is duidelijk: eerst onze mensen. Het is duidelijk dat die boodschap aansloeg bij de Vlamingen.

rh: ik woonde al heel wat meetings bij van diverse partijen ergo ook van uw partij. Zo was ik aanwezig op de meeting in het Gentse havengebied. het was daar - zoals ik schreef - een festival van jonge Bredero's. Als ik goed heb gekeken en geluisterd dan heeft u serieus grote kuis gehouden en heeft u het geld voor de toekomst van de partij voornamelijk ingezet op jonge, welbespraakte partijleden die zo uit de faculteit voor succesvolle politieke leiders schijnen te zijn gerold. Wat is nog het nut van senioren zoals Penris, De Winter of Gerolf Annemans die verder lijkt te mogen uitrusten in het Europees parlement.

TVG: Er is geen kuis gehouden. Nieuwe, getalenteerde mensen dienden zich aan en hebben de kans gekregen om zicht te bewijzen, dat is alles. De generatie Dewinter-Annemans speelt geen tweederangsrol, in tegenstelling tot wat sommigen misschien willen beweren. Ik ben destijds voorzitter geworden met de slogan ‘geen toekomst zonder wortels’. Daar sta ik nog steeds achter.

Rh: Ik was, zoals u kon lezen op mijn site twee weken terug, aanwezig op de meeting van de Vlaamse fracties rondom extreem rechts te Wetteren. Daar waren diverse fracties uit heel Vlaanderen aanwezig en dat was echt interessant. Een van de punten die mijn aandacht trokken, was het feit dat u uw woord zou hebben gegeven om achter de Strijdersmeeting te staan van 15 september 2019 te Brussel. De daar 51 aanwezige Vlamingen werden aangehouden door Vlamingenhater Close, de burgemeester van Brussel. Ruim 80 % van de aanwezige agenten vonden het niet kunnen dat ze die rustig pratende burgers dienden administratief aan te houden. Vindt u – nadat u op zondag 20 oktober zelf aanwezig was te Antwerpen waar burgemeester De Wever een duidelijk totaal andere aanpak organiseerde dan zijn Brusselse collega – dat het moet kunnen dat mensen (op een weliswaar rustige wijze) hun mening mogen uiten en dat Vlamingen dat mogen doen met de Vlaamse Leeuw-vlaggen of vindt u dat Close gelijk had?

TVG: Ik weet niet van waar u dat haalt, maar noch ikzelf noch de partij hebben de “strijdersmeeting” van 15 september ooit gesteund. Los daarvan vind ik dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, zolang er geen geweld aan te pas komt. Een burgemeester moet alleen ingrijpen indien de openbare orde in het gedrang komt. Dat de politievakbond in Brussel liet verstaan dat links altijd meer zou mogen dan rechts, vind ik niet verrassend, maar wel schandalig.

rh: Hoe zit dat nu feitelijk met de bewering dat u uw handen heeft terug getrokken – en uw woord heeft ingeslikt – naar de organisatoren van de Strijdersmeeting? Waarom trok u uw belofte in?

TVG: Zoals ik voordien reeds zei: het Vlaams Belang heeft die meeting nooit formeel gesteund. Er is dus nooit een belofte geweest die kon ingetrokken worden. Wie zegt van wel, die liegt. Wij waren altijd al van plan om zelf iets te organiseren, wat we ook succesvol deden. De beste woordvoerders van het Vlaams Belang zijn volgens mij nog steeds Vlaams Belangers.

rh: En plots, amper twee weken na die Strijdersmeeting, kondigt SOS DEMOCRATIE, aan dat ze in Antwerpen een soortgelijke meeting willen organiseren als te Brussel. Geen kat in Vlaanderen kent die twee organisators. Nog twee dagen later heeft die beweging (SOS DEMOCRATIE) plots een website en wat blijkt voor de goede verstaander? Het zijn de Antwerpse Vlaams Belang-jongeren die er achter zitten.


Zoals mijn ruim duizend lezers weten, geloof ik helemaal niet in het toeval. Waarom zet het Vlaams Belang de oude, keiharde, aanhangers voor een onafhankelijk Vlaanderen bij het groot vuil? Is dat een onderdeel van uw zelfde visie die stelt dat – en dat is uw democratisch recht – u afstand neemt van de oude garde binnen uw partij? U lijkt wel de keiharde zakenman die alle tradities overboord gooit. Kan u zich inbeelden dat Hugo Schiltz (en andere Volksunieaanhangers) zich effe omkeerde(n)?

TVG: Ik weet alweer niet waarover u het heeft. Ook wij kenden de mensen van SOS DEMOCRATIE niet. Pas vlak voordat hun actie doorging (deze was al aangevraagd en goedgekeurd), zochten zij contact met onze partij, meer bepaald met Filip Dewinter. Die heeft hen toen aangeraden van voorzichtig te zijn. Uiteindelijk hebben zij doorgezet en hebben heel wat mensen individueel beslist van aan die actie deel te nemen, waaronder ikzelf en enkele andere kopstukken. Dat die mensen nu een website hebben, wist ik zelfs niet. De Vlaams Belang Jongeren hebben niets met de organisatie van de actie te maken. Wil u meer weten over SOS DEMOCRATIE, dan zal u hen moeten interviewen.

rh: Ik schreef maandag dat ik het geen goed idee vond om vanaf heden elke maand in datzelfde Antwerpen samen te komen. Achterliggende gedachte is dat men dan steeds dezelfde mensen zal zien die dat na enige tijd zullen afhaken. Zou u het ook een goed idee kunnen vinden om Antwerpen wel als basisstad te nemen, zo'n tweemaal per jaar, en de andere tien keren telkens een andere stad? Kwestie van nieuwe mensen aan te trekken die achter jullie slogan staan "Eigen volk eerst"?

TVG: Nogmaals: wij hebben niets te maken met de organisatie van SOS DEMOCRATIE. Die mensen mogen hun acties zelf inrichten zoals zij willen. Uiteraard heb ik er wel sympathie voor. Als wij er ons in kunnen vinden, dan zullen we deelnemen.

rh: Het is opmerkelijk stil rond Dries Van Langenhove, u weet wel, de man achter SCHILD &VRIEND, die opleiding gaven aan jongeren en neen, het waren geen opleidingsdagen met de catechismus en de bijbel in de hand. Het ging daar ook niet echt over het uiten van de vrije mening. Hoe kan een partij enerzijds de leider van SCHILD&VRIEND omarmen maar anderzijds de oudere, echte strijders voor een onafhankelijk Vlaanderen aan de dijk zetten? Die laatsten waren zondag overigens met dubbel zoveel mensen op de Groenplaats als fans van SOS Democratie.

TVG: Ik heb geen idee wie u bedoelt met “oude, echte strijders”. Iedereen die zich achter de ideeën van onze partij kan scharen is welkom, of die nu oud, jong, uit Schild & Vrienden, KVHV of NSV! komt. Dus ook Dries Van Langenhove. 


rh: Ik las woensdag in de krant dat jullie achter mijn idee staan om de volksvertegenwoordigers te verplichten binnen een bepaalde periode een regering te vormen. Welke partij(en) zal/zullen u daarbij steunen denkt u?

TVG: Wanneer de politieke partijen er niet in slagen om binnen deze redelijke termijn een meerderheid te vormen en een coalitie op de been te brengen, is het aan de bevolking om zich daarover middels nieuwe verkiezingen uit te spreken. Ik denk dat elke politieke partij die bekommerd is om de democratie zich hierachter kan scharen, al vrees ik dat de meeste partijen de postjes toch net iets belangrijker vinden.

rh: dank voor dit interview. Het getuigt van moed om ook moeilijke vragen niet uit de weg te gaan. Oh ja, gefeliciteerd met uw huwelijk met de 'snelle' Félice Palmen.

 

dagvers

Ze mogen bij De Morgen eens beslissen wat ze feitelijk willen. De ene week links, de andere rechts. 

Nee, ik heb het hier niet over politiek links of rechts maar over de kolom waar men het dagelijks dagversje van rederijke Stijn De Paepe afdrukt op pagina twee onderaan.

maandag 21 oktober vond ik er onderstaand nieuws in versvorm

Labor et constantia


Meyrem Almaci mag bij Groen

intussen rustig verder doen.

Bij de PS is Paul Magnette

- Di Rupo's protégé - aan zet.

 

Verversing en nieuwlichterij

zijn zelden goed voor een partij.

Standvastigheid voorkomt veel smart.

Vraag dat maar aan De Wever Bart.

 

MEYREM ALMACI DOET VERDER

Ik ben wat gaan snuisteren en bekeek de vier laatste verkiezingsuitslagen van GROEN. 

2007    6,3 %

2010    7,1 %  of 0,80 % meer dan in 2007

2014    5,32 % of 0,92 % meer dan in 2010

2019    6,10 % of 0,78 % meer dan in 2014

Dat de GROENEN beginnen te lijken op zwakkelingen die - binnen de eigen partij - hun stem niet durven te verheffen waardoor de partij maar blijft flirten met de verkiezingsdrempel, is inmiddels elkeen duidelijk geworden. 

Meyrem Almaci kon het niet in 2014 en ook niet dit jaar. 

Ik geef nu eventjes een realistische bedenking mee. Die zal me niet in dank worden afgenomen maar . . . zal ik daarmee inzitten? Neen dus! Het zijn slechts de verliezers die de waarheid niet onder ogen durven te zien. 

Als we alle oorspronkelijke Turken zouden aftrekken die op Almaci (met - en dit is gezegd met respect - Turkse roots) stemden, dan vrees ik dat zelfs het percentage van 2014 niet zou behaald zijn op 26 mei ll.

Conclusie: bij GROEN hebben ze een heel sterke figuur nodig of ze kunnen na de volgende verkiezing opkrassen. 


MISTER SMALL & MISTER TALL

In dit land hebben we een aantal wereldberoemde dj's. Mannen en vrouwen die voor honderdduizend euro per avond niet eens hun huis uitkomen!

Uiteraard zijn er duizend maal meer dj's en muzikale artiesten die het met duizend maal minder moeten doen per avond.

Waar ik het meest respect voor heb zijn zij die het nog doen puur voor het amusement, puur voor de liefde voor de muziek die ze brengen. Zij zijn gelukkig als hun muziek de mensen blij maken en . . . aan het dansen brengen.

Mister Small en Mister Tall (what' in a - grin - name?) brengen popcorn muziek van Oostende tot in León in de autonome gemeenschap van Castilië (Spanje).

Pop corn . . . er zijn  er weinigen die er kunnen op dansen. 

Om de drie maanden spelen ze ook in mijn ooit favoriet danscafé te Oostende. 


EENS EEN . . . 

Van Ben Weyts kan niemand beweren dat zijn IQ te hoog is; af en toe slaat hij er heel goed naast.

Ook vorige week bewees hij - voor zover dat nog nodig was - dat hij ten volle meedoet met de politici die eerst aankondigen dat er iets positiefs zal gebeuren maar datzelfde dan, binnen de kortste tijd, weer afzeggen.

Iedereen herinnert zich nog dat, amper zes maanden terug, met veel klaroengeschal en trompetlawaai werd aangekondigd dat men voorgoed komaf zou maken met ouders die hun campingtent moesten installeren om (tot) een week vooraf hun schoolgaande nakomelingen in te schrijven in een school.

En zie, Benneke Weyts stelt het - doodleuk - een jaartje uit.

Tja . . . 

DE LIJN

Verhalen over ons openbaar vervoer, je kan er wel twintig boeken mee vullen. De trein en de Lijn . . . pfff.

CEO Kesteloot mag het voorwoord schrijven. 

Ik heb het zo eens berekend: ik denk dat men bij De Lijn jaarlijks makkelijk 25.000.000 kilometer kan sparen aan benzinekosten. Iets waar dat niet meer nodig is (want reeds uitgevoerd) is bus 6 van Oostende station naar de Middenlaan in Mariakerke aan zee. 

Vroeger reden alle bussen die van het station kwamen eerst naar de luchthaven om daarna richting Middenlaan het eindstation te bereiken. Bij het traject terug (naar het station) passeerde die bus nog eens de luchthaven.

Nadat ik daar twaalf jaar lang opmerkingen over maakte, wordt het station tijdens de heenrit niet meer aangedaan.

Ik weet het niet juist maar ik vermoed dat De Lijn alzo jaarlijks 10.000.000 euro minder kosten kan maken! Minder brandstof, minder slijtage, minder olieverbruik en minder in stelplaatsen staan.

Waarom men dat niet onderzoekt voor alle bussen, zou zeer de vraag kunnen zijn. Hallo meneer Kesteloot? Mijn nummer is 0468/570829.

Maar als het goed is, dan publiceer ik het evenzeer.

Neem nu zaterdagochtend 26 oktober 2019 aan de tramhalte van Mariakerke Bad. De tram richting Knokke staat op het punt te vertrekken als er aan de verkeerslichten nog iemand komt aangerend. Je hebt dan 18 % kans dan de wattman je gewoon negeert en vertrekt.

De echt knappe trambestuurster van tram 6048, met vurig acajou haar, behoort echter tot de 82 % menselijke bestuurders va een tram of bus. Zij wacht. Meer nog, ze wacht zelfs op het minder jonge koppel dat honderd meter verder teken doet dat ze ook mee willen.

Tja, van zoiets word ik stil.

Zullen we er eens samen één drinken? Je kent inmiddels (grijns, zie hierboven) mijn nummer.

Oeps, bijna vergeten! Ik heb echt last van den Alzheimer.

 

Oh ja, meneer Kesteloot, wil jij eens iets doen voor een paar lezeressen van deze site? De ene bezoekt dagelijks haar geliefde in de Plataan, gelegen op de Nieuwpoortsesteenweg 759 te Mariakerke. De andere woont in de daar nabij gelegen Dorpsstraat.  Er staat een bushalte aan rusthuis Plataan (lijn 6). Ook daar schuin rechtover is een bushalte. Zou het mogelijk zijn om aan minstens één van beide haltes een bushokje, met zitbank, te installeren zodat de – voornamelijk oudere busreizigers in de toekomst kunnen schuilen voor weer en andere zeemeeuwen die wel uit het centrum van Oostende werden verjaagd maar nu de weg naar de Oostendse  buitenwijken vonden om daar vuilniszakken open te bijten CREATIVITEIT ZAL NODIG ZIJN. 

GOEIE STEUN EVENZEER !

Het gaat niet echt goed in Oostende, noch politiek en al zeker niet met KVO, ons sympathiek kustploegske waar ene Marc Coucke bijna eensseireldploegske had van gemaakt. In geen tijd speelde KVO zowaar Europees.

Maar toen kwam de val, de diepe val. Coucke deed, om vrouwlief te behagen, de miskoop van zijn leven: FC Anderlecht!

De gevolgen zijn gewoon dramatisch voor de enige kustploeg in de hoogste afdeling. Een veel te dure huur (1.200.00 euro jaarlijkse huur voor een ploeg die dit seizoen hooguit zestigduizend toeschouwers zal noteren, ofte twintig euro per bezoeker!). de supporter betaalt amper de helft voor zijn zitplaats.

Gelukkig staat er een commercieel genie aan het hoofd van KVO. Die kan alles organiseren. Dat bewees Orlans overigens reeds ten volle in Lokeren. 

Vorige week organiseerde hij een horecatreffen binnen de gebouwen van KVO. Klein en gezellig waardoor iedereen elkeen ontmoeten kon.

En zie, elke aanwezige kreeg achteraf een mail om de wedstrijd KVO - Charleroi van morgenavond gratis mocht worden bijgewoond. Drie lezers (zie bovenaan) hebben de kans om via deze site die match bij te wonen. 

Laten we veel pintjes drinken zodat KVO het redt financieel.


EEN UNIEKE BEELDVORMING

Warme bakkers, ze zijn ver te zoeken!

Vorige week berichtte ik over de verhuis van bakkerij D&D. Zaterdag was daar een open-deurdag en deze curieuzeneuze trok erheen. 

Ongelooflijk dat een winkelruimte van een warme bakker zesmaal zoveel ruimte nodig heeft om brood en taartjes aan te maken.

Maar die rondleiding werd door elke bezoeker ten zeerste gewaardeerd. Daarenboven was er lekkers, teveel om op te noemen. 

Succes toegewenst met jullie nieuwe zaak, echtpaar DEVOOGHT - DE WITTE.


WAT EEN GEKLUNGEL !

Dat Charles Michel (zoon van . . . ) de grootste minachting had die een Belgische premier ooit had voor de Belgische bevolking is nu voor eeuwig vastgelegd. 

Ik schrijf al anderhalf jaar dat het de grootste pipo ooit was in een regering. Ik schrijf al even lang dat hij slechts één ding deed de laatste vijf jaar: de internationale wereld interesseren om hem een jobke te geven. En ja, hij is daar - uiteindelijk en op de valreep - in geslaagd.

Je moet al Jean-Marie De Decker noemen om openlijk de wansmakelijkheden van Charelke Michel te hekelen.

Hopelijk zijn we van die pipo voor eeuwig (en drie dagen) af. 


EN WAT EEN WANSMAKELIJKE SHOW . . . 

. . . werd er ten paleize opgevoerd vorige vrijdag, 25 oktober 2019! Daar zou je - zelfs als royalist van kotsen, me dunkt.

'Feestvarkentje' van dienst was prinses Elisabeth die achttien was geworden. Je weet wel die eerstgeborene van ma Mathilde waar pa Filip voor de televisiecamera's over zei "Het is een vrouwtje". Het kind was nog geen dag op Aarde en ze was al vrouw verklaard door haar vader. Tja . . . ik durf me de vraag niet te stellen wat hij had gezegd als het een zoon was. Zou hij dan zo hebben verschoten dat hij had gezegd "Het is een vent"?

Eén ding is zeker: koning Filip weet inmiddels dat het baby's zijn die uit de baarmoeder van zijn (nog steeds snelle) Mathilde komen.

Nu ja, vanuit Laken kan men nog moeilijk een Belg laten verschieten.  Alhoewel! Wat denken jullie over de - althans volgens het paleis eigen - tekst van prinses Elisbeth? 

"Achttien jaar, een stap die ik met veel optimisme zet. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen

Tja, ik ben af en toe nog wel eens bereid om te geloven dat de echte Sinterklaas nog bestaat. Ik wil zelfs - heel uitzonderlijk - af en toe nog eens geloven dat het wel degelijk de kerstman is die de kerst- en nieuwjaarscadeaus brengt en dat die niet worden gekocht in winkels allerlei, op Bol.com of op Amazon.

Maar vraag mij, geachte lezeres en waarde lezer, a.u.b. nooit om te geloven dat die hierboven rood geplaatste tekst zomaar spontaan uit het hoofd komt van dat Chinees astrologisch slangetje dat onze toekomstige koning wenst te worden. 

Mee hiel Gent moar nie mee mei, zulle!

Vraag me al zeker niet om enige waardering te hebben voor het feit dat ze wel de wereld maar niet het eigen land, laat staan Vlaanderen, beter wil begrijpen. 

Wat ik nu reeds niet geloof, is dat zij PLOTS de eerste koning(in) zal worden die het echt opneemt voor de kleine man die door zijn Staat België werd belogen, bestolen en bedrogen. Ook zij zal - als ze echt ooit koningin worden zal - uitsluitend het establishment dienen. 

Normaal geef ik elkeen het voordeel van de twijfel maar in deze ben ik nogal zeker dat dit puur tijdverlies en zelfbedrog zou zijn. Al zeker nadat uw pa vrijdag lulde dat de uitdrukking koning der Belgen synoniem staat voor ten dienste staan van de mensen. Welke mensen? De gewone mensen die hem aanschrijven en die hij negeert? Komaan zeg . . . !

Geef me dan maar Lotte De Graeve Chayenne Vrielynck, Emily Celis en Astrid Plancke. 

EDOCH, geachte prinses, u kan me steeds bellen om - in een doordringender interview (dan de media mochten voeren) uw desbetreffend standpunt aan mij te openbaren.

U hoeft niet 797204 te draaien. Laat good old Will Tura maar genieten van zijn rust. Gewoon 0468/570829 indrukken en dan maken we een afspraak.

En ja,snelle jongedame, ik ook wens u een gelukkige verjaardag toe.

Als ik overigens de populariteit van ons koningspaar dien te vergelijken met dat van vorig jaar en ik gebruik daar het aantal vrienden die Nancy Monteyne (adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning) had vorig jaar op facebook en het aantal vrienden die ze nu heeft, dan zijn er dat 17,9 % minder. Op heden zijn er dat nog 'slechts' 531. Tien maanden geleden waren er dat 116 meer!


VANUIT Mc DONALD'S . . . 

. . . op de Torhoutsesteenweg 682 te Oostende wens ik jullie een gelukzalige vakantieweek toe. Mijn favoriet ontbijt, geserveerd door Tristan, heeft mij alweer goed gesmaakt. Voor hen die interesse hebben in wat ik eet . . . steeds hetzelfde hier: één koffie met croissant en één Mac bacon muffin. Kostprijs amper 4,45 euro. En de glimlach van Tristan  kreeg ik er - zoals gewoonlijk - ook weer bij. Mijne dag is weer goed zie!

!
 


 Mijmeringen . . . van maandag 21 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


OPEN BRIEF AAN

149 VERKOZENEN DES VOLK 

Dames en heren verkozenen des volk,

Dit is een OPEN BRIEF. Ik spreek jullie alle 149 aan net zoals ik eind vorig jaar in een OPEN BRIEF onze koning aansprak. Ik hoop dat jullie deze smeekbede (in naam van 11.358.357 Belgen, cijfers Wikipedia 01.01.2018)  zullen aanhoren. Daar hebben jullie kiezers recht op!

Op 26 mei 2019, dat is vandaag 21 oktober 2019 precies 148 dagen geleden, heeft u een aanstelling bekomen. Neen, jullie kregen geen job als bediende, arbeider of als vet betaalde CEO van een of ander bedrijf waar onze Belgische Staat ook aandeelhouder van is.

Jullie mogen zowaar het volk vertegenwoordigen! Welk mooier lot kan de burger van een democratische natie te beurt vallen? Meer nog, wat belangrijker kan er in een mensenleven zijn dan te mogen denken, arbeiden en strijden opdat de burgers van ons democratisch koninkrijk het goed zouden hebben? 

Toen ik vorige week de uitspraak van volksvertegenwoordiger Jean-Marie De Decker “Ik ben beschaamd mijn wedde als volksvertegenwoordiger op te nemen” vernam, toen besloot ik deze brief te schrijven. Niet dat ik jullie er van verdenk om het luiwammesroer sofort te zullen omdraaien, maar – mijne pa in gedachten houdende die d.d. 13 juli 1964 stierf – wil ik zijn wijze woorden ‘wie nooit iets probeert, wint ook nooit een prijs’ met jullie delen.

Deze OPEN BRIEF is dan ook mijn nederige bijdrage naar het volk van deze natie, en vooral naar de Vlamingen, toe. Ongetwijfeld is er, bij zowel Jean-Marie, net als bij ondergetekende, iets blijven hangen. Iets dat wereldkundig werd gemaakt toen John Fitzgerald Kennedy zijn wereldberoemde inauguratierede uitsprak in Washington DC op 20 januari 1961. Mag ik die ene zin, die mij inmiddels al 21.428 dagen bijblijft, heel even met elk  van u delen?  Waarvoor dank.


“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,”

 in 't schoon Vlaams:

“Vraag aan je land niet wat het kan doen voor jou; vraag veeleer wat jij kan doen voor je land”.


Sinds de laatste veertig jaar stijgt de nationale staatsschuld steeds hoger en hoger. Het lijkt alsof elke volgende regering het desbetreffend record van de vorige wil verbeteren. Tussen de twee verkiezingen van enerzijds 25 mei 2014 en de laatste van 26 mei 2019 verhoogde onze Staatsschuld van 380 miljard euro naar pakweg 460 miljard euro! Een verhoging van 80 miljard euro ofte (sta me toe om als senior nog even in oeroude Belgische franken te rekenen) 3,2 biljoen frank!

3,2 BILJOEN! 65 jaar terug kreeg ik, van mijn meter, 5 Bef om naar de cinema of naar het circus te gaan! Zelfs op heden kan de helft van jullie 149 niet eens 3,2 biljoen in cijfers schrijven binnen de twintig seconden. Nu ja, gelukkig bedienen jullie zichzelf en jullie partijkas nog niet met biljoenen . . . 

Waarom zij (jullie dus) die aan het kaske zitten niet de minste interesse hebben om te beginnen praten over het verminderen van onze staatsschuld, zou zeer de vraag moeten zijn. Zijn jullie gewoon oerdomme paljassen of toch eerder de dieven die elkaar bedienen met buitenissige vergoedingen die kant noch wal raken? 

MAKE UP YOUR MIND! De bevolking heeft het recht jullie te . . . herkennen. Erkennen doet al lang niemand meer. Sorry, ik was effe fout.' Niemand' behoudens hen die van jullie gesjoemel mee profiteren.

Als kabinetschef krijg je in dit land zomaar een job aangeboden met een salaris van 23.000 tot 41.000 euro per maand! Diezelfde slaafjes van onze politieke leiders zouden – als gewone werknemer - datzelfde bedrag niet eens per jaar op hun bankrekening zien verschijnen!

Wie niet langer verkozen is, hoeft niet (zoals bij het spel Monopoly) naar de gevangenis. Neen, die passeert gewoon eens extra langs AF en strijkt een vergoeding op van zestien miljoen Bef of veel meer om . . . een nieuwe job te zoeken! Neem nu - bijvoorbeeld - voormalig minister (die overigens politiek in niks iets positiefs realiseerde) Jo Van Deurzen, die in december vorig jaar - nota bene als zestigjarige! - diezelfde 400.000 euro’s mocht bijschrijven op zijn bankrekening. Hoeveel daarvan hij moest overschrijven naar de CD&V is blijkbaar een geheim waar feitelijk openheid zou moeten over bestaan.

Ik rijd uitsluitend met het Openbaar Vervoer. Er zijn ontwikkelingslanden waar dergelijke personenvervoer honderd keer beter werkt dan in het land van Mathilde en Filip. Hier beloonde CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, zichzelf en schrijft een bonus van 25 % van haar jaarwedde van 245.000 euro bij op haar rekening omdat ze er (halleluhjah!) alweer in slaagde een jaar lang (vol ellende voor de reizigers van) de spoorwegen nog slechter te doen werken dan in 2017! De aankondigingen van spoorveranderingen, maar vooral die met de vermelding dat een trein drie minuten vertraging heeft, horen bij de NMBS als verworven recht, net zoals bij de beren die de zalmen verorberen in de rivieren van Canada en Alaska. Dat die oorspronkelijke vertraging ook nog uitloopt tot soms meer dan een uur, moeten de gedupeerde klanten van onze nationale spoorwegmaatschappij er maar bij nemen. Dat, in tegenstelling met de trein die Mathilde en Filip vorige woensdag naar Luxemburg stad brachten, de toiletten op de trein niet werken, er super smerig bij liggen of gewoon op slot blijven, is dan weer een axioma dat niet hoeft te worden bewezen.

Een andere CEO, Dominique Leroy verkoopt nog snel even 285.000 euro aandelen omdat ze niet zo dom is om niet te weten dat die aandelen (van Proximus, het bedrijf waar ze de lakens uitdeelde) niet zouden dalen de dag dat ze haar ontslag bekend maakt om richting KPN in Nederland af te reizen. Winst voor haar: 7.000 euro netto in haar pocket en dat door het plegen van één telefoontje . . .  Wedden dat ze uiteindelijk niet eens juridisch zal worden vervolgd voor deze verkoop van aandelen met voorkennis? In Nederland hebben ze inmiddels bewezen dat het fatsoen van mevrouw Leroy niet dat van hen is. “Gaat u gerust, geachte mevrouw Leroy, maar elders zoeken naar een bedrijf dat uw gesjoemel aanvaarden kan”. Tja . . .

Hoe erg is het wel niet gesteld met de CEO’s van een Belgisch overheidsbedrijf? En dan had ik het hier nog niet eens over de CEO van de vrt, de (wededele?) heer Paul Lembrechts die blijkbaar onvoldoende werd vergoed in 2017 en dan maar besloot een dossier aan te leggen tegen onze meest creatieve televisiemaker, Bart De Pauw. Had CEO Lembrechts zoveel tijd te verkwisten door zijn werkzaamheden uit te breiden met die van zowel onderzoeksrechter, Openbaar Ministerie als rechter? Van de twaalf door hem geregistreerde klachten van de evenveel MeToo-trutjes is er – ocharme – eentje over gebleven! Zulke CEO geef je toch gewoon zijn C4 en dit zonder ontslagpremie? Hij slaagde er CUM LAUDE in om van  het Huis van Vertrouwen het Huis van Wantrouwen te maken. hij zorgde er evenzeer voor dat de vrt het ene succesvolle programma na het andere - maar ook de ene belangrijke medewerker na de andere - kwijt raakte. 

Dat zulke onbenullen hun job mogen houden, is echt onbegrijpelijk! 

Geen burger in dit land aanhoort meer medeburgers die (aan mij) hun grieven openbaren. En ja, er zijn er steeds meer en meer die openlijk durven te zeggen dat men die 150 volksvertegenwoordigers - die op 26 mei in een fluwelen zetel van ons parlement werden genesteld - gewoon moet tegen de muur zetten en afschieten. Elke dag dat jullie ons volk blijven uitlachen door geen regering te vormen die daarenboven – in tegenstelling met de 21 vorige regeringen – zullen zorgen voor een betere werking, een welvarender bevolking en een serieuze vermindering van de nationale staatsschuld, komen er sympathisanten bij die jullie inderdaad tegen de muur willen plaatsen en de (al dan niet echt verdiende?) kogel in jullie hoofd willen jagen. Gelukkig voor de politici van de 21ste eeuw hebben die burgers het economisch nog veel te goed en weigeren ze te denken aan hun kleinkinderen en achterkleinkinderen die de steeds duurder wordende rekening – willens nillens - zullen moeten betalen.

Ik ben een aanhoorder, een kijker. Ik lonk op plaatsen waar onze dagbladschrijvers al lang niet meer over mogen berichten. Ik stel vast wat er loopt en vooral wat er binnen onze bevolking borrelt en misloopt. En neen, ik voel me niet blij met wat ik zie, met wat ik hoor. Ik heb zelfs begrip, en respect, voor hen die  zo moedig geworden zijn om te durven zeggen dat het anders moet. Veel anders zelfs. Maar er is meer op til dan ontevreden burgers die aan de cafétoog, op weg naar (of van) het werk en gewoon in familiale kring hun ontevredenheid aan elkaar vertellen. Al goed dat ik regelmatig Alzheimer op bezoek krijg ...

Onze Noorderburen slaagden er in om in het kalenderjaar 2018 twaalf miljard euro te boeken aan de positieve zijde van hun balans.

Jullie waren - grijns - nog meer succesvol. Jullie zorgden voor achttien miljard euro. Helaas werden die geboekt aan de rode kant van de balans. Een verschil van dertig miljard euro en dat op één kalenderjaar. Zijn jullie zoveel dommer dan de politici van onze noorderbuur? Of houden jullie zich echt uitsluitend bezig met het doorlopend zoeken naar middelen om de eigen bankrekening en die van jullie partij te verhogen? Laat mij maar weten – middels een mail naar roger@stropken.be – welke van de twee het in werkelijkheid is.

Dat jullie zichzelf maar vooral 11.358.357 landgenoten bedriegen is gewoon . . .  S C H A A M T E L O OS!

Jullie lullen maar van alles en slaan vooral de mensen met percenten om de oren. Percenten maar nooit de reële bedragen! Waarom al die percenten moeten aantonen hoe goed het gaat in dit land is inmiddels duidelijk. Hoe vaak lulden jullie vorig, en dit, jaar niet dat de koopkracht is verhoogd? Voor wie? 

Intussen blijft de staatsschuld voor elk van de  11.358.357 inwoners elk etmaal stijgen met 3,90 euro. Per burger en per kalenderjaar is dat 1.422 euro! Als jullie nog lang blijven slapen in jullie parlementszetel dan heeft elkeen in dit land tegen eind 2022 vijftigduizend euro staatsschuld.

Vive la Belgique! Komaan zeg, stop dat gelul. Geef mij dan maar een nieuw land, een Vlaanderenland als euregio binnen het Verenigd Europa. 

Ons land is in deze het toonbeeld van het niet werkend Verenigd Europa. De Polen komen hier in de bouw werken aan lonen waar men een halve eeuw geleden niet voor zou beginnen werken als Vlaming. Ze hokken in bedrijfswagens met Poolse nummerplaten en wassen zich in de Mc Donald te Knokke. Sinds kort rijden Poolse vrachtwagens - gevuld met bouwmaterialen uit Oost-Europa - dagelijks Vlaanderen binnen. Als daar ooit drama's uit voortkomen omdat die kwaliteit niet dezelfde is als die van onze Belgische bedrijven, dan zullen jullie alle 149 zeggen dat jullie het niet wisten!

Roemeense en Bulgaarse vrachtwagens bevolken de Europese snelwegen terwijl hun chauffeurs illegale overuren verrichten aan amper vijf euro per uur. Als het al zoveel zal zijn! In onze grote steden, maar ook op het plein van de Oostendse internationale luchthaven staan meer vrachtwagens met Bulgaarse en Roemeense nummerplaat dan er staan met een Belgische!

Alles wordt alsmaar duurder terwijl de politici zich de kaas van onze Staat laten ontnemen. Onze wegen worden kapot gereden door bedrijven die niks bijdragen in onze staatskas!

En ja, er is – oef, gelukkig maar – nog den Aldi. Die kondigen regelmatig aan dat een (of ander) product BLIJVEND GOEDKOPER is geworden. Maar daar publiceerde ik een paar weken terug al het nodige over.

Hieronder staat een interview met het grootste en lawaaierigste politiek bakkes van het hele land. Een zelfstandige die - ik dacht in Atlanta 1996 – ons land Olympische medailles bezorgde als nooit tevoren. Denken we maar aan Marisabel Lomba (brons), Gella Vandecaveye (ziver) en Harry Van Barneveld (brons)!

Ik had bijna nog het goud van Ulla Werbrouck vergeten. Shame on me! Lezen julie dat interview ook maar HEEL ERG GOED. Er is tenminste nog één parlementair die over een schaamtegevoel beschikt. Het is weinig maar het is een start. Elke volger van Jean-Marie De Decker die openlijk schaamte toont, maakt kans om de www.stropken.be-trofee te bekomen aanstaande 29ste februari. Een trofee die om de vier jaar wordt uitgereikt aan het lid van de Vlaamse en federale regering die bewees dat zij/hij voor het welzijn van Vlaanderen vocht. 

Eén zwaluw maakt, uiteraard, de lente niet. Maar het is een begin. Die, in Middelkerke wonende zwaluw, is dan ook de ultieme, waarheidsgetrouwe verkozene die zijn mond durft te openen als het volk te kort wordt gedaan.

Ik hield er aan om – in het belang van 11.358.357 landgenoten van dit mooi landje aan de Noordzee – jullie deze OPEN BRIEF te bezorgen. Mag ik zo vrij zijn om jullie vriendelijk, beleefd edoch dringend, te verzoeken jullie luie kont aan het werk te zetten? Waarvoor dank. In het andere geval zal er heel misschien een dag komen dat er burgers zijn die niet meer zeggen “STOP” maar die het op een andere, een  minder vreedzame wijze, zullen trachten in jullie kop te prenten dat dit land werkbare, eerlijke en zichzelf niet verrijkende volksvertegenwoordigers nodig heeft.

Die van Hierboven verzoek ik om jullie de hersenen te bezorgen die daarvoor nodig zijn.  

Dank voor jullie aandacht maar duizendmaal meer dank om aan deze OPEN BRIEF het gevolg te geven dat het – niet alleen volgens mij – toch verdient.

Sta me toe jullie alle 149 nog een vraag te stellen. Zouden jullie, indien jullie gewoon Inge Sabena of Jan Modaal noemden, kunnen begrip opbrengen dat jullie buren, vrienden en werkmakkers, samen met jullie,  publiekelijk roepen "zet ze tegen de muur en schiet ze af"?

Jullie antwoord tegemoet ziende op roger@stropken.be dank ik jullie voor de medewerking.


CITAAT VAN DE WEEK

&

GESPREK MET DIE 150STE VERKOZENE DES VOLK

Ben soms beschaamd om wedde van parlementair te krijgen”

Onze federale Kamer telt 150 volksvertegenwoordigers, 87 Nederlandstalige en 63 anderstalige Belgen. 

Dat ene buitenbeentje dat nog schaamtegevoel in zich heeft, vond ik best de moeite waard om hem eens een paar vragen voor de voeten te werpen. Dit is het eerste interview dat ik publiceer. Benieuwd wat de reactie van jullie lezers zal zijn daarover;

rh: Meneer de burgemeester maar vooral het wel erg tegendraads stout bakkes binnen de Vlaamse politieke wereld, u heeft het druk de laatste weken. Van de ene boekvoorstelling naar de andere. Is Christine nog bij met zulke man die nooit thuis is?

JMDD: Ja

rh: uw uitspraak van vorige week “Ben soms beschaamd om wedde van parlementair te krijgen”, is het citaat van deze week op onze site. Zeg ik een stommiteit als ik beweer dat ik geen andere volksvertegenwoordiger zoiets zie orakelen? Is toch makkelijk geld verdiend, nietwaar? Stort u - net als zowat alle andere politici - een niet onbelangrijk gedeelte van die wedde aan 'uw' partij? En hoeveel is dat dan wel?

JMDD: Het klopt dat ik plaatsvervangende schaamte heb voor zij die mij betalen voor een functie die zijn nut voorbijgeschoten heeft. Ik wil heel graag dat mijn vergoeding de waarde heeft die ze financieel vertegenwoordigt. Nooit heeft een mandataris van LDD ook maar één euro moeten afdragen aan de partij. Ik draag overigens niks af aan N-VA, de partij waar ik lijstduwer was, en nota bene als lijstduwer, 40603 stemmen haalde.

 rh: we zijn nu in de vijfde maand na de verkiezingen. Heel wat van mijn wekelijkse lezers (vorige week 1.012) vinden het een schande dat 150 verkozenen des volk geld krijgen om niet te doen waarvoor ze werden verkozen. Ik schrijf al lang dat men pas die rijkelijke vergoeding zou mogen geven nadat ze binnen de 69 dagen effectief een regering hebben gevormd. Uiteraard dan met terugwerkende kracht. Sinds 26 mei werd nu al 6.000.000 euro uitbetaald aan die volksvertegenwoordigers. Dat zijn, als ik goed kan rekenen 240.000.000 oude frankskes. Voor wat feitelijk? Hebben die - buiten u - dan echt niet het minste schaamtegevoel meer in zich? Zijn het dan echt allemaal poenpakkers eens ze aan dat 'kaske' zitten?

JMDD: Ik kan enkel samen met u vaststellen dat ik de enige ben die plaatsvervangende schaamte heeft.

rh: kan u de roep begrijpen van hen die nieuwe federale verkiezingen wensen? En wat vindt u van de - toch wel erg grote - groei van Vlaams Belang op 26 mei ll.? Zegt uw hart niet (weliswaar in stilte) "Had ik maar op die lijst gestaan?". Want eerlijk, en zoals ik het reeds publiceerde op mijn site: er is niet alleen de dolk van 2006 maar Bart De Wever heeft nu al - voor de zoveelste maal - bevestigd dat hij zijn beloftes van voor de verkiezingsdag telkens snel inslikt de dag na de verkiezingen? 

JMDD: Ik had de grote groei van het Vlaams Belang voorspeld, zie mijn diverse interviews in kranten en tijdschriften voor de verkiezingen. Ik heb zelden spijt van een genomen beslissing. Ik had een aanbod van meerdere partijen en kon ook zelf terug opkomen met LDD. Ik koos om als onafhankelijke op de lijst van NV-A te staan. Mocht ik opnieuw kunnen beginnen zou ik anno 1999 nooit in de politiek gestapt zijn.

rh: politici in Vlaanderen zetten zich in voor internationale items. Vande Lanotte gaat nu, bij Walter Van Steenbrugge de strijd aanbinden tegen Erdogan, de Turkse president. De N-VA dweilt Vlaanderen al een jaar af af met Carlos Puigdemont als kermisattractie in haar zog. Zijn er in Vlaanderen dan echt geen affaires die minstens evenveel aandacht verdienen? Als man die de achterflap van mijn laatste boek schreef, weet u waarover ik het o.a. heb.

JMDD: Hoewel we niet onder een stolp leven en de buitenlandse politiek zijn waarden heeft, lijkt het mij dat het gras buiten de weide onnodig veel aandacht krijgt. Eerst het eigen huis kuisen en dan bij de buren helpen.

rh:  Ik ben zeker dat u het laatste kwart eeuw heel veel heeft geluisterd naar de ongelooflijk tegenstrijdige werking van onze magistratuur. Het establishment, de Loge van de Vrijmetselarij en Opus Dei lijken wel te bepalen wie net één dag minder gevangenisstraf dient te krijgen om, zoals Guy Van Sande, net niet naar de gevangenis te moeten gaan. Anderzijds kijkt Nadine, onze nationale tafelschuimster, momenteel op naar haar 84 maanden effectief. Is dit te gek voor woorden of zit ik fout? 

JMDD: Ik kan mij niet uitspreken over individuele zaken, maar er loopt heel wat mis bij justitie. In mijn boek ‘Rechts voor de raap’ uit 2007 schrijf ik daar reeds uitgebreid over. Ik vrees dat er weinig veranderd is.

rh: hoe gaat het overigens in Middelkerke? U bent er nu bijna tien maanden de burgervader. Veronderstel dat u morgen MOET kiezen tussen burgemeester blijven of in de nationale politiek 'meespelen'. Wat antwoordt u dan?

JMDD: Zonder één seconde twijfelen, Burgemeester. Als burgemeester krijg je respect, als parlementair wordt je gepercipieerd als een bandiet van de schatkist.

rh: Jean-Marie, dank u wel voor dit gesprek. Wij zullen elkander ongetwijfeld nog ontmoeten. 


AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT !

Na 34 jaar op hetzelfde adres de bevolking van Mariakerke sur mer te hebben voorzien van brood en taartjes, verhuist deze bakkerij op zaterdag 26 oktober naar het nummer 635 van de Nieuwpoortsesteenweg. Bye bye nummer 308. Dat is dus gewoon honderd meter richting verkeerslichten en stad Oostende waar ze nu (ggrr, nog steeds) aan het werken zijn.

Van 10 tot 17 uur krijg je trouwens iets lekkers aangeboden in de nieuwe bakkerij D & D. 

Allen daarheen dus.


---------------------- VOLGENDE WEEK MAANDAG -----------------

Geachte lezeres, waarde lezer, volgende week maandag (28 oktober 2019) breng ik een exclusief interview met de voorzitter van de Vlaams nationalistische partij VLAAMS BELANG. 

Wees zeker dat u een interview lezen zal dat nog in geen enkele krant stond.

Inmiddels bedankt om er deze week weer bij te zijn geweest.

Hieronder vervolg teksten deze week.

-------------------------------------------------------------------------------------


EEN VERSTANDIGE SCHEPEN

Ik ben altijd blij politici te ontmoeten die het echt goed menen met de kas van de bevolking. Of dat nu de federale, de Vlaamse of een lokale kas is, doet niks ter zake.

Neem nu bijvoorbeeld de Oostendse schepen Maxim Donck die ik sprak in zijn kantoor op de tweede verdieping van het stadhuis waar ik vanavond naar de gemeenteraad trekken zal. Oostende heeft tien dienstencentra en buurthuizen. Ongetwijfeld een prachtig initiatief van de toenmalige socialisten.

Daar komt best veel volk. Er zijn de dagelijkse (maandag tot vrijdag) middagmalen die aan burgers met een klein pensioentje toelaten een volwaardige maaltijd (soep, hoofdschotel en dessert) te kunnen nuttigen. Zelf betaal ik (gelet op mijn klein pensioen) één euro. Dat scheelt een serieuze slok op de borrel want niet alleen dien ik geen eten te kopen, ik moet (oef, want ik haat het!) geen afwas te doen. Wat dan alweer heel wat besparing oplevert op vlak van water, elektriciteit en gas. 

Maxim Donck wil een en ander veranderen. En eerlijk, ik vind dat best. Die dienstencentra moeten geen concurrent vormen van de Oostendse horeca, nietwaar!?

"Een koffie kost ons 18 % van de verkoopprijs van 1,40 euro in onze dienstencentra en buurthuizen. De prijs van koffie zal dus - vanaf 1 januari 2020 - zakken. Anderzijds kost een zwaar bier (Duvel, Keyte, Gimbergen en Westmalle) ons 70 % van de verkoopprijs van twee euro. Dat is economisch niet langer te verantwoorden. Als wij, als stadsbestuur, eerlijk willen blijven met ons zelf dan dienen we de kostprijs van personeel en energie beter te verrekenen".

Ook de prijs van een ijscoupe zal de hoogte inschieten. De Oostendse dienstencentra zijn ongetwijfeld de grootste afnemer van ijs van Ijsboerke. Twee euro is een mooie prijs maar wie eerlijk wil blijven met zichzelf moet toegeven dat dit feitelijk oneerlijke concurrentie is. 

Dat er personen zijn die tijdens de openingsuren van die dienstencentra (van 9.30 uur tot 17.00 uur)  ç (negen) zware bieren drinken en compleet dronken op hun stoel blijven zitten en hun plas door hun broek heen op de vloer terecht kwam, vindt schepen Donck ook niet echt fantastisch. 

"Het kan niet de bedoeling zijn van onze centra om mensen dronken te voeren omdat die bieren aan zowat de helft van de prijs worden aangeboden i.v.m. de prijs in de horecazaken. Wie 18 euro kan uitgeven aan bier, kan evengoed 18 euro betalen voor drie dergelijke bieren minder"

Ook de prijs van de middagmalen zal vanaf het nieuwe jaar veranderen. Voor de minst grote pensioenen of leeflonen blijft het één euro. Al de andere gaan omhoog.

Die tien sociale gebouwen van onze stad zijn een must, dat staat als een paal boven water. Er wordt daar heel wat georganiseerd en daar komen best veel inwoners op af. Dat er nu eens een schepen is die de ballen heeft om voldoende realist te zijn, is voor de burgers in Oostende alvast een zegen. 

Politici, en al zeker zij die verkozen zijn, blijven uiteraard ten alle tijde . . . politici! 

Volgende week breng ik de tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt (van Vlaams Belang) in dit dossier.


VERSCHIL TUSSEN d...t  & d...t

Het dt-gebruik, hoeveel maal heb ik daar al niet over gedebatteerd in mijn zeventig levensjaren? Ik ben de tel al decennia geleden kwijt geraakt. Ik ga jullie daar ook niet mee vervelen want dit item handelt over het verschil tussen de DESPOOT   te Brussel en de DEMOCRAAT die zetelt op 't Schoon Verdiep in Antwerpen.

Close, de despoot van Brussel wil echt elke maand bewijzen dat hij de schoolboeken van Adolf Hitler van buiten kent. Eender wie ook maar samen komt, wordt op last van zijn (zo mogelijk nog onnozelere) commissarissen in de boeien geslagen en afgevoerd. Probleemloos krijgt zijn personeelsleider (lees: commissaris Vandersmissen) de opdracht om zomaar (hij was  misschien dronken?) 51 mensen te laten aanhouden op 15 september jl. Hij wou zelfs mij administratief aanhouden. Waarom het die sukkel niet gelukt is, leest u als u terug scrolt naar maandag 16 september, eerste item.

Amaai zeg, was me dat gisteren een heel andere benadering i.o.v. de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. 

De heer De Wever en ondergetekende zullen - grijns, uiteraard op zijn kosten - wel nooit gaan eten in ..... MAAR zoals steeds, men moet mijn vriend niet zijn om correct te worden behandeld.

Er waren gisteren op de Antwerpse Groenplaats overigens geen 51 maar bijna zes maal zoveel mensen die - door de organisatie van SOS DEMOCRATIE - werden onthaald en toegesproken.

Grote verrassing voor mij was dat Filip De Winter het woord nam en alle heil toewenste aan deze organisatie. Nog groter was mijn verrassing dat wel de Winter en niet Tom Van Grieken (die er ook was) het woord nam. 

k Zeg niet dat dit het worden moet of zal maar wie, sinds maandag 9 september mijn teksten leest, die weet dat ik achter elke organisatie sta die - op een democratische, geweldloze, wijze - ons Vlaanderenland autonoom wil maken.

Positief was de aanwezigheid van twee (overigens niet onknappe) jonge studentinnen aan de VUB, richting journalistiek. Maar daarover - en over het gehalte vrije meningsuiting van Caroline Pauwels - publiceer ik volgende week heel wat meer.


OP NAAR DE 20.000 KLACHTEN IN 2019

Bij De Lijn doen ze gewoon verder op de ingeslagen weg. Dit jaar weren er - mag ik even sarcastisch doen, - de eerste negen maanden van het jaar 'slechts' 16.251 klachten. Ik durf te wedden dat ze dit jaar de 20.000 klachten makkelijk halen. 

Wat werkt er wel bij De Lijn? Deze vraag zal ongetwijfeld veel makkelijker en sneller te beantwoorden zijn dan enige andere vraag.

Ze hebben op de bussen nu nieuwe - de oude werkten amper voor 60 % - toestelletjes om de buscard te valideren. Helaas werken die nu helemaal niet. Tja . . .  


SALONS DE BOECK

Maandagavond 14 oktober verspreidde ik alweer flyers bij de boekvoorstelling te Antwerpen. Het was een schitterende zaal. Helaas gelegen in een straat waar zo goed als geen parkeergelegenheid te vinden is. 

Gelukkig was er de baas van salons Frank De Boeck die mij zei dat ik de bezoekers mocht wijzen op tien parkeerplaatsen in zijn privé garage twee huizen verder. Iets wat organisator DOORBRAAK best had mogen mededelen aan zowel auteur Jean-Marie De Decker als aan inleider van dienst Siegfried Bracke. Nu ja, ik weet niet hoe ze het kunnen voor elkaar krijgen bij die rechtse nieuwssite maar van organiseren hebben ze niet het minste verstand. Ik heb evenzeer meer dan de helft van de ingeschreven moeten toeroepen dat het niet te doen is in nummer 34 maar aan de overkant vijftien meter verder. Men had gewoon een verkeerd huisnummer bezorgd aan die ingeschrevenen. 


GEVONDEN OP FACEBOOK 

Af en toe lees ik op facebook een tekst die ook op deze site interessant zou ogen. Zoals onderstaande tekst van Gerard Van Noten van vorige zaterdag.


Gerard Van Noten19 oktober om 07:57 · 

Er wordt gevraagd om deze tekst verder te zetten. Bij deze....!
Meer nog: ik ben er ten volle met akkoord. Dat de kniezers, kleingeestigen, zeveraars, onverdraagzamen, anti-vanalles en nog wat, de pot op gaan. Ik ben die mensen ook archi-beu.
Hierna de tekst.

"Even iets duidelijk maken! Deze tekst is van 5 j geleden , maar sta daar nog altijd voor de volle 100% achter. Ik heb ze enkel beetje aangepast tot een Vlaamse versie.
Ik ben geen racist en zal dit nooit worden.
Ik zeg dit één keer en daarna zeg ik er niets meer over (nope, k ga dit blijven zeggen)
Ik heb zo’n gruwelijke hekel aan mensen die alles in België racistisch vinden.
Het gaat van kwaad naar erger. De Noord-Afrikaanse gemeenschap voelt zich gediscrimineerd omdat het programma ‘Faroek’ teveel items toont waarin de daders van allochtone afkomst zijn. De programmamakers zijn gevraagd om minder daders van die afkomst op televisie te laten zien. Moeten zij smurfen laten zien dan?
De woorden ‘negerzoenen’ en ‘zigeunersaus’ mogen ook niet meer. De Jodenkoeken hebben zich inmiddels verstopt. Die voelen de bui al hangen; zij zijn vast en zeker de volgende slachtoffers.
De kwestie ‘Zwarte Piet’ vind ik helemaal diep triest. Hoe durven enkele gefrustreerde een kinderfeest zo te vergallen? Dacht ik een paar jaar geleden nog dat het een grap was om Zwarte Piet een andere look te willen geven. Nu is inmiddels de kwestie dusdanig op de spits gedreven dat volwassenen met elkaar op de vuist willen gaan tijdens de intocht van Sin-Maarten. En hoe zit het dan met hun voorbeeldrol die ze de kinderen zouden moeten geven? Het doel heiligt de middelen, blijkbaar. Zwarte Piet moet verboden worden en om deze mening kracht bij te zetten, moet er gemept worden. Ik heb hier geen woorden voor. Ook kerst mogen we niet meer vieren. Neen, vanaf nu enkel nog winterfeest! Wat is er mis met Kerstmis?
Begrijpen die mensen dan niet dat ze juist door dit gedrag discriminatie in de hand werken? Dat het merendeel van het Belgische volk de grens van tolerantie heeft bereikt nu zelfs een traditie aangepast moet worden voor een paar tere zieltjes?
Een nieuw dieptepunt is bereikt. De Efteling is in gesprek met leden van de actiegroep Stop Oppressive Stereotypes, omdat die groep vindt dat het attractiepark iets moet doen aan enkele racistische stereotypering van enkele attracties. Straks voelen de Pygmeeën zich gediscrimineers omdat in Plopsaland kabouters worden afgebeeld. Als je jezelf ergens aan stoort, dan blijf je toch lekker thuis of ga terug naar je eigen land? Dit is Belgie en jullie zijn hier te gast. Wij niet bij jullie.En wij moeten naar jullie pijpen dansen? Mooi niet?
Ik ben er klaar mee! Hebben die mensen niets beters te doen? Ze kreften om te kunnen kreften en zo in de aandacht te kunnen blijven staan.
Ik heb het helemaal gehad met die azijnpissers. Ik vind dat mensen die zich niet willen aanpassen of die anderen hun wil willen opdringen ergens naar toe moeten gaan waar geen Sint-Maarten gevierd wordt, waar geen Plopsaland is, waar geen kinderliedjes gezongen worden, waar geen lekkernijen zijn enz.
Ik weet zeker dat heel veel mensen het met mij eens zijn. Heb jij ook de ballen om daar vooruit te komen. Kopieer en plak dit bericht op je tijdlijn en laat zien dat jij het ook zat bent. Ik weet zeker dat de helft die dit leest wel de gedachten hebben maar niet de ballen om dit te plaatsen.
Kom maar op!!
Wie volgt?!!!!!!💛🖤"


HOEVEEL GEKKER KAN HET NOG ?

Dat het Iq van onze regeringsleden niet noodzakelijk moet bestaan uit drie cijfers, is algemeen geweten maar hoe oerdom zijn die ministers wel niet die publiekelijk fulmineren dat men de kinderen van de Syriëstrijders terug naar België moet transporteren? Dat is toch onzin van de bovenste plank!

Iedereen geboren voor 2005 weet dat eens die kindjes er zijn de oorlogsmisdadigers die hun ouders zijn dan ook zullen afkomen. Gezinshereniging heet zoiets!

Hebben wij die ouders een revolver op de kop geplaatst om naar Syrië te gaan strijden? Neen, ergo blijf gerust ginder; jammer voor die kindjes. Verder, punt aan de lijn.


DUTROUX VRIJ

De meerderheid van de bevolking reageert tegen de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux. Ik heb begrip voor de reactie van die mensen. Evenwel, als we willen leven in een democratie dan dienen we evenzeer te aanvaarden dat onze wet stelt dat een gevangen wordt vervroegd vrijgelaten. Zij die het daar moeilijk mee hebben, kunnen stemmen op de volksvertegenwoordigers die hun visie volgen. 


OH JA !

Jullie waren vorige week overigens met 1.113 lezers. Evenveel maal hartelijk dank.


 WIE BIJ DE HOND SLAAPT MOET WETEN DAT . . . 

Iris Hond is een knap wijffie, echt waar. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Helaas heeft deze knappe pianiste niet goed geluisterd naar de tekst van het liedje dat de meeste dromen als een bedrog betitelde.

Marco Borsato, die miljoenen heeft verdiend met dit liedje had namelijk een affaire met Iris en ja, het bleek inderdaad bedrog van de bovenste plank te zijn!


EN TOEN GING HET LICHT UIT

KVO, het sympathieke kustploegske dat het schitterend deed als 'weireldploeg' van Marc Coucke is op weg naar de onderste regionen van de Jupiler Pro League. 11 punten uit evenveel wedstrijden! En zeggen dat het allemaal zo mooi begon op . . . FC Anderlecht, de huidige ploeg van diezelfde Marc Coucke. 

Zeer tegen mijn hart in, voorspelde ik KVO een weinig succesvol jaar. Ik rekende hen bij de kandidaten om te zakken. Ik hoop echt dat ik ongelijk krijg maar zie, zelfs Anderlecht staat al een punt hoger.

Dra zie ik zowel Eupen als Sint-Truiden evenzeer boven Oostende staan. 

Bij Anderlecht heeft men - geen dag te vroeg overigens - begrepen dat ik, nog voor de eerste wedstrijd was gespeeld, had aangegeven dat het niks worden zou tussen Vincent Kompany en datzelfde Anderlecht. Ik was zowat de enige die hun malaise correct had ingeschat!

Vincent was al lang niet meer de topspeler van vijf jaar terug en als trainer heeft hij nog niks bewezen. ik denk te mogen stemmen dat hij nooit een Europese voetbalbeker zal halen meteen ploeg waar hij trainer is. En dan heb ik het hier nog niets eens over het feit dat hij niet eens het juiste diploma heeft.MIJMERINGEN . . . van maandag 14 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EEN WOORD VOORAF . . . 

Heel wat lezers vragen me regelmatig waarom niemand mij een klacht wegens laster en eerroof aan mijn broek naait. Laat me dit even nader verklaren.

Er zijn diverse middelen om een verhaal te brengen. Onze dagbladen publiceren heel wat teksten die alles behalve waar zijn. Dat HLN publiekelijk orakelt dat 50% van 5.20O.000 lezers gelijk is aan 2.009.200 dat doorziet elk van mijn lezers direct. Moet ik nu stellen dat die gazet van Van Thillo voornamelijk bestaat uit domme lezers of uit lezers die het geen bal schelen kan wat ze lezen . . . dat zou pas een leuk marktonderzoek zijn. Wil ik best eens aan beginnen. Heb je 12.500 euro onkostenvergoeding over voor dergelijk onderzoek, Christian, uitgevoerd irl hé bij duizend Vlamingen! Bel maar eens. 

Dat ook DOORBRAAK.BE - op overigens schaamteloze wijze - publiceert dat ze (in één jaar tijd) 1.300.000 unieke bezoekers hadden ofte net geen 3.562 elke dag opnieuw van 2018, lees daarover meer in het derde item van deze week. Ze mogen - uiteraard - me steeds het bewijs leveren dat die 1.300.000 UNIEKE bezoekers er wel degelijk waren. Ik zal dan - met een blozend gelaat - mijn excuses aanbieden en de rechtzetting publiceren. Moet mogelijk zijn mij dat bewijs te leveren tegen a.s. zaterdag. Ik denk dat het een totaal mislukte aprilvisgrap was die ze publiceerden. Dat niemand dat rechtzet, dat is pas het ultieme bewijs dat ook bij Doorbraak.be de waarheid niet meetelt. 

Jan Segers en Hugo Camps, de twee top-columnisten van de meest gelezen krant in ons land, publiceerden (d.d. woensdag 8 maart 2017) overigens dat het aanbieden van excuses iets fantastisch mooi en menselijk is dat goed doet aan het hart. Helaas heeft geen enkel lid van de bestuursraad van de BENDE VAN THILLO  al veertig jaar nog een hart. Nu ja, dat heb je met oneerlijke mensen die het fatsoen niet hebben om recht te zetten wat hun krant bijna vier decennia terug serieus fout deed. Ik heb - jammer maar helaas - geen Emile Zola en l' Aurore achter mij maar ooit wordt deze weinig verkwikkelijke affaire uitgepraat. Nu ja, uitgepraat is - in deze - wellicht het verkeerde werkwoord. 

Wat je ook kan doen is keet schoppen zoals Apache. Hoeveel geld spendeerden zij al niet aan juridische klachten? Wat steek je daarmee in je zak?  

Waarom ik geen dergelijke klachten krijg? Ten eerste omdat ik de waarheid publiceer. Mijn gebrachte teksten zijn - zelfs los van de eigen belevingen die ik hier breng - sterk op zich en hebben geen leugens of overdrijvingen nodig.

En dan ben ik inderdaad blij niet te leven in Turkije of Saudi-Arabië waar vrije meningsuiting niet bestaat of waar men journalisten gewoon vermoord als ze de waarheid publiceren.

Betekent dit dat ik me niet realiseer dat de halve magistratuur, Paribas-fortis en die bende van Van Thillo hoopvol leest dat ik in de fout ga? Uiteraard niet, ik ben me ten zeerste bewust van het omgekeerde. Maar, zoals ene Tomas Bouten zaterdagmiddag zei: "Roger, jij bent ongelooflijk gereserveerd en uiterst voorzichtig en wantrouwig". Tomas begint me te kennen . . .

Dat ik in tegenstelling met die Nederlander - die orakelt dat hij de scherpste pen heeft van de LAGE landen - wel degelijk een heel scherpe pen heb, is inmiddels bekend, zelfs tot in Amsterdam. 

Zij die enkel kunnen aanvaarden dat ik positief over hen schrijf, die zijn eraan voor de moeite. Of het nu gaat over media, politiek of magistratuur, ja zelfs over verenigingen die niet graag geliefd zijn bij de Staatsveiligheid (en al zeker niet bij burgemeester Close, grijns): ik publiceer mijn eerlijke mening en neen, daar zal ik nooit enige toegeving bij doen. 

Ik wou dit gewoon even verduidelijken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aanvaarden dat ik ook strijd voor hen. En liever 900 tot 1.100 lezers die elke week langskomen dan mezelf wijsmaken dat ik 1.300.000 UNIEKE  lezers heb in één jaar. 

Deze voorbije week waren jullie overigens met 1.012. Evenveel maal dank.


KWESTIE VAN WAKKER TE BLIJVEN

Mijn eerste item van maandag 16 september 2019  heeft blijkbaar  niet alleen de aandacht genoten van de Brusselse burgemeester Close en zijn klungelend speeltje, commissaris Vandersmissen, de man die op mij kwam afgestormd en - zonder goeie dag te zeggen of te vragen wie ik was, laat staan dat hij de beleefdheid had om zich (zoals het overigens hoort) voor te stellen – mij mededeelde dat ik administratief werd aangehouden! Nogal wat respect ontving ik van de leden van de aanwezige organisatie die zich lieten aanhouden terwijl de televisiecamera’s draaiden. En als ik kiezen moet tussen het respect van die laatsten of dat van kontlikker (van het Brusselse establishment) Close dan opteer ik ten volle voor die laatsten.

Wie het verhaal alsnog lezen wil, dient gewoon terug te scrollen naar 16 september 2019.

Sinds die publicatie had ik een aantal interessante gesprekken en leerde ik wat de beweegredenen zijn van die mensen. Omdat ik de democratische mening ben toegedaan dat ook de die harders recht hebben op de uiting van hun vrije mening en ik hen de kans wil geven bekender te worden bij het overgrote deel van de bevolking die – door de media, de politici, de magistratuur en allerlei politiediensten - worden betiteld als staatsgevaarlijk. Het is niet met het beheren van een website dat er in Vlaanderen iets veranderen zal. Het is, na 26 mei, inmiddels evenzeer bewezen dat ook deze maal de Vlamingen in het drijfzand zullen voortleven waar ze, na mei ’68, te slapen werden gelegd. Vooral Voorpost is de kop va Jut waar niemand nog in gelooft.

Ik ben niet zo naïef hier te stellen dat het allemaal koorknapen waren die op 15 september 2019 Close serieus belachelijk hebben gemaakt. MAAR !  Maar, als men iemand een straf oplegt en hij die uitzat, dan moet men die persoon een heuse tweede kans geven en niet zomaar à priori stellen dat die in zijn oude zonde zal vervallen. Als men echt die redenering aan zal houden dan is het hele rechtssysteem fout dat men straft opdat de schuldige zou leren dat hij fout zat en het in de toekomst niet meer zal doen.

En ja, daar bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat die man geen recidivist worden zal. Als men echter  - zoals op zondag 15 september te Brussel - uitgaat van het omgekeerde van wat ons strafsysteem denkt, dan kunnen we beter alle ooit veroordeelden oproepen om de grootste terreurorganisatie van Europa op te richten. Iets waar ik voor huiver.

Dus, geachte democraat en burgemeester van Antwerpen, die jongens hebben op 15 september ll. bewezen dat ze op een deftige wijze kunnen samenkomen maar hun actie werd verijdeld door uw Brusselse collega Close.

Meneer Bart De Wever, geachte heer burgemeester van Antwerpen, ik ga hier eens - en voor het eerst in het bestaan van deze site - serieus mijn nek uitsteken. Geef die mensen een tweede kans en geef hen de toestemming om zondag samen te komen op uw prachtige Grote Markt. Ik maak me sterk dat er geen accidenten zullen gebeuren maar vaardig dan ook geen uitdagende en agressieve politiemensen af. Velen zullen me wellicht gek verklaren om die nek uit te steken maar ik was eergisteren (zie hieronder) onder hen.

Ik was vorige zaterdag 12 oktober, uitgenodigd om aanwezig te zijn op hun geheime meeting die ergens in Vlaanderen doorging. Daar waren dertig aanwezigen van diverse organisaties waaronder die van de organisatie die, op 15 september, de publiciteitsstunt had ingericht te Brussel. Ik was er nogal vroeg en zag ze mondjesmaat binnen komen. Ik dacht dat ik allemaal kleerkasten zou ontmoeten in legerkleding die de ene pint na de andere zouden binnen gieten, maar  dat had ik duidelijk totaal verkeerd ingeschat. De overgrote meerderheid was gekleed als ondergetekende en er was zelfs niemand gekleed in oorlogskledij. Dat vond ik al heel positief. Van dronkenschap kan ik evenmin al een aanwezige beschuldigen.

Er werd daar overigens op een manier, beschaafder dan soms in onze parlementen, gedebatteerd. Niet iedereen had dezelfde mening en ja, ik heb daar begrip voor. Dat heet democratie, kunnen praten uitgaande van een verschillend gedacht, een andere mening.

Ik schreef onlangs overigens dat er teveel verbrokkeling was in Vlaanderen en dat elkeen die de Vlaamse eigenheid terug wenst zich beter zou groeperen in een nieuwe vereniging.

Dat zulke meeting leerrijk is, is mij duidelijk geworden. Ik ervoer dat – zoals het hoort binnen een democratie – de aanwezigen om hun mening wordt gevraagd middels een stemming. Gewoon je hand opsteken volstaat.

Zo werd er o.a. unaniem gestemd voor de oprichting van een nieuwe organisatie en dit in vzw-vorm. Die komt  er dan ook over enige tijd. Ik hoop dat men deze maal iedereen achter eenzelfde banier kan scharen. Anders heeft dit geen zin. 

Er werd evenzeer over nog andere punten gestemd. Heel democratisch vond ik dat de leden van een bepaalde fractie zich verwijderden toen over hun leider diende te worden gestemd. Ik denk dat men daar in onze (te vele Belgische) parlementen toch wel een voorbeeld kunnen aan nemen.

Die mij kent die weet dat ik zowel het positieve als het negatieve publiceer. Slijmballerij is niet echt mijn dada. Ik had het beter gevonden om minder tijd aan het verleden te besteden tijdens dergelijke meeting.

Dat men anderzijds ernstig sprak over de woordbreuk van de voorzitter van een Vlaams-nationalistische partij is dan weer als positief  te aanschouwen. Daarover zullen we in de Vlaamse media overigens een en ander vernemen en dat zal best inslaan als een bom.

Voor alle duidelijkheid: in vorige paragraaf heb ik het niet over een bom in de letterlijke zin van het woord. Commissaris Vandersmissen hoeft dus, grijns, niet iemand administratief aan te houden . . . ! Hij mag ergo rustig in zijn mandje blijven liggen tot baasje Close nog eens wil bewijzen hoezeer hij de (figuurlijke) kont van het Brussels establishment likt. Iets wat hij deed gisteren met de aanhouding van 435 protesteerders. Wie de mediabeelden bekijkt kan zien hoe agressief de flikken moesten optreden van Close.                                                                                             

Conclusie: uit de meeting van zaterdag kan iets groeien dat helpt om Vlaanderen echt onafhankelijk te maken maar datzelfde geldt evenzeer in Wallonië waar gezocht wordt naar medestrijders. Het probleem Vlaanderen is evenzeer het probleem Wallonië en dat dient samen één oplossing te bekomen.

Als lastpostje nummer één in Vlaanderen voor magistraten, media en politici, met een jong en klein medium tussen al die veel grotere (en langer bestaande) ben ik toch wel blij het vertrouwen te mogen genieten om op hun meeting van vorige zaterdag aanwezig te zijn. Monkeynews, het door Paul Lembrechts (CEO van de VRT) graag geziene zogenaamd kritisch medium  krijgt van diezelfde CEO zowaar een spreker in Villa Politica. Apache bond ooit de strijd aan maar levert te regelmatig gevechten in rechtbanken wegens hen aangedane klachten. En dan is er nog DOORBRAAK maar daar lees je hieronder meer over.

Oh ja, er is – oef, gelukkig maar – sinds 30 april 2018 ook nog zoiets als www.stropken.be


 1.300.000 UNIEKE VOLGERS

Amaai, dat zijn er toch wel heel erg veel. Ik zal al blij zijn dat ik op mijn verjaardag (26 december is niet meer zo ver  af, hé) één duizendste daarvan hebben zal, zijnde 1.300!

Nu ja, van de media zijn we inmiddels gewend dat ze beweren dat ze zoveel maal meer lezers hebben dan er exemplaren van hun drukpersen rolden. Bij Het Laatste Nieuws (zie paragraaf hieronder in het rood) publiceren ze zelfs openlijk dat hun redacteurs de lezers van die gazet als dommeriken beschouwen. Bij hen is 50% van 5.200.000 Vlamingen die 18 (en ouder) zijn geen 2.600.000 maar 2.009.200. Begrijpe wie kan maar wie Christian Van Thillo (en zijn vader Ludo) kent, die weet dat de waarheid niet belangrijk genoeg is om gepubliceerd te worden. 

Onderstaande tekst komt van HLN zelf op 12.10.2019.

HLN / Het Laatste Nieuws bereikt elke dag 2.009.200 lezers. Nooit eerder was een nieuwsmerk in België zo groot. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe CIM-cijfers, de onafhankelijke instantie die het mediagebruik meet.

De redactie is bijzonder trots op dat cijfer. Eén Vlaming op drie leest dagelijks HLN / Het Laatste Nieuws via de papieren krant, website of app. Als je enkel naar de groep 18+ kijkt (een groep van 5,2 miljoen mensen) dan bereikt HLN zelfs één Vlaming op twee. De kloof met de andere nieuwsmerken is groot: de nummer twee - Het Nieuwsblad - bereikt 1,5 miljoen mensen per dag. Als we enkel naar digitaal kijken is het verschil nóg groter: 1,04 miljoen unieke bezoekers per dag op HLN versus 584.00

Bij de mediagroep  rond de familie Van Thillo is het als journalistiek medewerker blijkbaar ten strengste verboden de juiste cijfers en de waarheid te publiceren.  

Of ik geloof wat DOORBRAAK.BE op haar site publiceert (dat ze 1.300.000 unieke bezoekers hadden op twaalf maanden tijd) is dan weer een ander paar mouwen. Maar laat me eerst hun beweringen desbetreffend hieronder publiceren:DOORBRAAK NIEUWS

Doorbraak zoekt 1.000 vrienden

12 JUNI 2019, 12:03


Op 1 april jongstleden haalde Doorbraak de kaap van de 1.300.000 lezers, en daar zijn we méér dan trots op (unieke bezoekers in de jongste 12 maanden). Doorbraak verovert snel een steeds invloedrijkere plaats in het Vlaamse medialandschap. En dat zonder subsidies, zonder financiering van bovenaf en met een team dat vandaag enkel uit vrijwilligers bestaat.


1.300.000 UNIEKE bezoekers betekent dat het evenveel verschillende mensen zijn die hun site bezochten. Dat gelooft toch echt geen kat, hé!  Indien de believers van het eerste uur, en de financierders van vandaag, van Doorbraak.be dit willen geloven, dan is dat hun democratisch recht.  Mijne pa, overleden op 13.07.1964, zei me 'Roger, je kan domheid niet genezen'.

Als dat (die 1.300.000 unieke bezoekers) inderdaad zo is dan ga ik me een hoed kopen en die af doen als ik de hoofdredacteur – of hun sympathisant van het eerste uur (aka Jean-Marie De Decker) nog eens zie. Niet een tiende der volwassen Vlamingen kent de naam Doorbraak!

Dat ze niet kunnen organiseren, bewezen ze zowel bij de boekvoorstelling van minister-president Jan Jambon (donderdag 3 oktober te Sint-Niklaas) als bij de voorstelling van het nieuwe boek van JMDD te Middelkerke vorige  vrijdag.

Als die nu echt 1.300.000 unieke volgers hebben per kalenderjaar dan moet er bij elk van hun organisaties toch minstens 1 % van hen aanwezig zijn, nietwaar? Bij de voorstelling van het boek van homo ludens Jambon waren er amper 170 – 175, zijnde pakweg iets meer dan 13 per honderdduizend! Geef toe, voor een minister-president is dat echt heel erg weinig. Reken al de ‘verplichte’ aanwezigen uit de eigen partij en de medewerkers van zijn kabinet; reken ook de sympathisanten die Jan Jambon zeker heeft. Tel daar dan de aanwezigen bij op van het organiserende Doorbraak . . . en dan kom je aan één op honderdduizend van hun  ZOGENAAMD UNIEKE bezoekers die hun events bijwonen. 

Jean-Marie De Decker had vrijdagavond ruim één derde meer belangstellenden. Of kwamen ze voor Christine die er weer knap uitgedost bij zat? Waar men gaat langs Vlaamse wegen, wie Christine ziet, die weet dat Jean-Marie heel dichtbij is. Na een kwart eeuw kent Christine haar bedgenoot als geen ander. 

De zaal in cultureel centrum De Branding zat dan ook afgeladen vol. Voor Jean-Marie was het overigens een heuse thuiswedstrijd. Er waren veel zitplaatsen te kort. Maar heu, beste JMDD, doe eens wat aan die krakkemikkige zetels. Die hebben echt hun beste tijd al lang gehad. Daar gaan - vroeg of laat - ongelukken van komen. 

Jean-Marie is niet alleen een - ik kan het weten want hij schreef de tekst op de achterflap van mijn laatste boek - begenadigd schrijver, de man is bekwaam een avondvullende show te verzorgen zonder dat hij een aangever nodig heeft. Een moderator – zoals de hoofdredacteur van Doorbraak, zijnde Pieter Bauwens – is zelfs compleet overbodig. Vrijdagavond liet die laatste de dvd Jean-Marie De Decker gewoon over zich heen walsen.  Het is ook intriest dat je als moderator de voorstelling van het boek van een auteur wil leiden en het gesprek tracht boeiend te houden als je diezelfde avond publiekelijk orakelt dat je dat boek nog niet eens volledig hebt gelezen. Wat een afgang was me dat zeg! 

Niemand kan de burgemeester  van Middelkerke overigens beschuldigen van het feit dat hij niet graag heeft dat men hem verheerlijkt. JMDD heeft daar nooit last van gehad en dat is hem ook gegund want hij verdient dat en hij heeft dat ook nodig om het beste in hem – als tegendraads groot bakkes – naar boven te laten halen.

Wie beter dan Luc Alloo kan je dan als vriend des huize hebben. Alloo heb ik – net als Chris Michel en Jean-Marie De Decker – leren kennen door de uitgave van mijn boek ‘De linke leugens van fortis-ASLK’.  Van die drie, in 2001 nog strijders tegen onrecht, zijn er twee gestorven. Neen, Chris Michel en Luc Alloo zijn niet dood. Ik bedoel dat ze allebei hun kap over de haag gooiden en nu netjes in de rij lopen van het establishment. Nadat Michel dik tien jaar verbannen werd naar het buitenland en daar (ongetwijfeld dankzij zijn familienaam) goedbetaalde opdrachten vervulde,  maakt hij nu weer reportages voor de vrt. Zolang hij keurig op het erg smalle voetpad blijft stappen dat zijn baasjes voor hem uitstippelden zal deze ooit zo strijdlustige televisiemaker goed zijn brood verdienen. Chris is ook een heel bekwame televisiemaker. 

Luc Alloo dan, die is sinds zijn huwelijk met de dochter van Vlaams monument Will Tura, een hele sukkel geworden. Een meesmuilend ja-knikkertje dat evenzeer in de hand wordt gehouden door het establishment dat hem toelaat nikszeggende - zeg maar Brood & Spelen - reportages te produceren. Het lijkt ongelooflijk dat die man ooit erg moedig was. Het enige wat hij nog zeggen mag is "Brave zijn, hé!" Nu ja, als je datzelfde twintig keer op een avond zeggen moet en voor de rest moet opletten dat je niks verkeerd zegt . . .

JMDD liet zijn goeie vriend (maar wat is een vriend nog echt aan de vooravond van 2020?) toe hem voor te stellen. Jezus Christus toch, beste JMDD, hoeveel betaalde jij Alloo om twaalf minuten lang u te bewieroken alsof je de som bent van Moeder Theresa, Nelson Mandela en Konrad Adenauer? Vergat ik bij voorgaande vraag Maria Magdalena, Anne Frank en Jeanne D’Arc?

Vanavond zal ik weer flyers uitdelen. De eerste flyer die – dankzij een van de vele mij waarderende lezers – in vierkleurendruk is. Ik kan hier zijn naam niet vermelden maar de aanmaak van zoveel flyers in quadri gedrukt . . . het heeft me al zes dagen een heel gelukkig gevoel bezorgd aan mijn (soms) nog heel klein hartje. Ik krijg van zoiets echt een krop in mijn keel.

Ik ben de grootst sukkel in het heelal als het erop aankomt een document klaar te maken voor druk. Het zou leuk zijn iemand vast te vinden die wekelijks eens (hooguit) twee uur haar/zijn tijd hieraan te willen besteden. Zelf heb ik daar het geld niet voor. Gegadigden kunnen contact nemen middels 0468/570829 of roger@stropken.be En zie, terwijl ik dit hier intik ontvang ik een mail van iemand die gisteren aanwezig was op de meeting die in mijn tweede item van deze week hier bovenaan besproken staat. Straks zie ik die sympathisant aan het station te Berchem. Mijn hartje is weer klein aan het worden . . .

Er zijn van die journalisten die heel graag zouden kleur bekennen en over mijn MIJMERINGEN . . . iets willen publiceren. Zeg maar een steuntje in de rug van deze site.

Ik heb alle begrip voor hun financiële situatie die hen dat belet te doen. Sterft de persvrijheid alzo niet volledig een stille dood, elke dag een beetje meer?

----------------------------------------------------------------------------------------

AANSTAANDE MAANDAG 21.10.2019

PUBLICATIE OPEN BRIEF

AAN 149 VERKOZENEN DES VOLK.

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT LEZEN !


-------------------------------------------------------------------------

IS DAT NU ECHT GEEN VORM VAN MISDAAD ??

Met mijn getuigschrift van (amper) lager middelbaar ken ik uiteraard het fijne niet van de magistratuur en/of de advocatuur. Wel weet ik dat het O.M. (Openbaar Ministerie) ambtshalve kan vervolgen en een onderzoek instellen. 

Waarom men tegen de CEO van de Belgische Thomas Cook nog geen onderzoek instelde, is iets dat mij ten zeerste verwondert. De man heeft miljoenen euro's doorgesluisd naar de moedermaatschappij in Engeland. Hij deed dat ongetwijfeld goed wetende (het is toch niet domste CEO van dit land?) dat op een goeie dag er geen gelden meer zouden zijn om de verplichtingen van Thomas Cook België na te leven? 

Slapen die curatoren ook?

 

POLITIEK BENOEMDE OERDOMME BEDIENDEN ?

Dat bij de zes verschillende parlementen die dit land rijk is, nogal wat politiek benoemd personeel werkt, is iets dat door niemand ontkend zal worden. Van de koffiedame die de drankjes serveert, over de baliemedewerkster aan de ingang tot en met de telefonisten . . . elk van hen draagt een politieke stempel. Dat is zo gegroeid na WO II en niemand wou ook maar iets veranderen aan die . . . misgroei. Waarom zouden ze? Het levert stemmen op, nietwaar?

Hoe oerdom men moet zijn om daar te mogen werken bewezen de telefonisten die vorige week een man aan de lijn kregen die Engels sprak. Een in Gent wonende die belde om een informatie te bekomen.

Prompt werd groot alarm geslagen en ontmande Kamervoorzitster Liesbeth Homans prompt de Kamer wegens . . . de melding van een bomaanslag. Nu ja, Liesbeth was nooit de vrouw met veel licht onder haar hersenpan. Denk maar aan haar relatie met Tom Meeuws van Sp.a.

Liesbeth is een vrouw die vrij goed kan boogie dansen en swingen ; heel misschien is zij zelfs nog goed in bed ook maar de Kamer leiden . .. dat lijkt me toch een paar verdiepingen te hoog gegrepen. Mevrouw Homans is zeker (voormalig?) partijgenoot Siegried Bracke niet die dat vijf jaar schitterend deed, zij het dan wel in de federale Kamer.

Gelukkig was er een knappe procureur Sabbe en een even intelligente Gentse politie die – toch wel verbazend snel en accuraat - een onderzoek voerde dat ervoor zorgde dat die blunder van die telefoniste snel naar het rijk van de domme gekken werd verwezen.

Zonder te laten nagaan wat er echt aan de hand was, zorgde Liesbeth er dus voor dat de werking van de Vlaamse Kamer voor de hele middag werd stopgezet.

Uiteraard bestaat het risico dat – na zo’n paar mislukte bommeldingen men zal denken dat de volgende melding weer eens verkeerd werd geïnterpreteerd en dan een heuse bomaanslag plaats zal doogaan. Nu ja, over de werkelijke staat van veiligheid publiceerde ik al een paar maal iets. Zo o.a. over het hemelsbreed verschil tussen de veiligheidsfactor van een ‘optreden’ van het koninklijk echtpaar Filip en m_Mathilde enerzijds en de heel show bij het optreden van datzelfde koningspaar en president Macron. Ik heb geen terroristische verlangens in mij genen zitten maar als ik een terrorist was dan zou ik voor de makkelijkste weg kiezen.

Ik vraag me overigens al tien maanden af wat die Macron feitelijk meer waard is dan ons koningspaar.

Zou het geen goed idee zijn om het hoofd van de veiligheid van het Gentse justitiepaleis evenzeer te benoemen tot hoofd van de veiligheid van onze diverse Kamers van volksvertegenwoordigers?                                   ZEI IK HET NIET ?

Inderdaad, vorige week publiceerde ik het hier: deze Vlaamse regering houdt het geen vijf jaar vol! 

Tot op heden heb ik nog geen gazettenschrijver gelezen die dit overnam. Maar dat komt wel. Zowel de Vlaamse als de - nog te vormen - federale regering zullen struikelen.  De vraag is enkel of het nog wel de moeite loont om die federale regering te vormen. 

Laat ons gewoon op zondag 8 december naar de verkiezingen gaan. Sinterklaas is dan langs geweest en stopte - hopelijk - hersens in de schouwen zodat de Vlamingen weten dat ze niet op de verliezende partijen moeten stemmen die toch maar hetzelfde beleid - met dezelfde veelbelovers - zullen verder zetten. 


OCHARME MOEDER TERESA

Ik vrees dat ze zich nu toch wel heeft omgedraaid in haar  graf.

Is het nu echt zo slecht gesteld met de bevolking op deze Aarde dat we – off all 7.902.987.345 levende bewoners - Greta Thunberg als kandidaat voor de Nobelprijs van de vrede dienen voor te dragen? Benoem dan maar de Turkse president Erdogan evenzeer als een kandidaat voor de Nobelprijs van de vrede. Me dunkt dat Alfred zich omkeerde in zijn graf, vorige maand. Of wordt de (Alfred) Nobelprijs een doodgewoon dooddoenertje en draagt men volgend jaar duo Marc Dutroux en Guy Van Sande voor als kandidaat voor de Nobelprijs van geneeskunde?

Dat Jean-Marie De Decker een stout bakkes heeft en tijdens zijn one men shows het heeft over de zes miljard euro die Turkije vorige maand kreeg om die 3.600.000 Syriers langs de oostelijke kant van het Turkse gordijn te houden, is overigens iets wat JMDD op de maag ligt. Anderzijds is de burgemeester van Middelkerke wel degelijk voldoende handelaar om te begrijpen dat Erdogan dat geld wel verdiende voor zijn land. Zes miljard euro om 3.600.000 vluchtelingen op te vangen (en vooral om ze ver weg van West-Europa te houden): het lijkt een enorm bedrag maar in werkelijkheid is dat slechts 1.666,67 euro per vluchteling!

Wat kan men, en voor hoelang, vluchtelingen geven voor zulk een gering bedrag? Zat in die deal ook begrepen dat Turkije geen oorlog mag voeren? Ik heb dat nergens gelezen, hoor.

Maar de leiders van onze EU menen dat ze meetellen op de wereldkaart van bijna acht miljard mensen. Nu ja, we leven in een democratie waar zelfs de grootste gekken mogen denken wat ze willen. In Duitsland hebben ze zelfs een (gek geworden?) vrouw die zelf die 3.600.000 Syriers sofort zou opnemen in haar land. Nu ja, ze doet maar. De autochtone Duitsers hebben er inmiddels hun buik van vol.

Erdogan heeft die Europese leiders vorige week terecht eens goed op hun plaats in hun mandje gewezen. Was ik van Recep dan vroeg ik elk trimester zes miljard euro van Europa. Dat is dan pakweg bijna 18,63 euro voor eten, drinken, stortbaden, slapen, enz. . . En de zon hebben ze er gratis bij maar dat was in hun geboorteland ook zo.

Europa . . ., het is maar een visie van mij edoch ik vrees dat in Europa - over minder dan dertig jaar - niet langer autochtone Europeanen zullen zetelen in de nationale regeringen of in het Europees parlement. Zij die daar anders over denken zullen het hopelijk nog allemaal beleven. Ik heb te oud daarvoor. Overigens weet ik dat de houdbaarheidsdatum op mijn etiket de duizend dagen niet zal overleven. Ik kan enkel hopen dat men in Europa echt eens wakker zal worden en de Islam een halt durft toe te roepen.

EEN WIJZE GENTSE LANDDE IN RAVERSIJDE

Ingrid, zo heet de jonge Gentse cafébazin die aan de tramhalte te Raversijde het café overnam van de vorige uitbater. Nog niet eens 21 maar ze heeft jandorie toch al de ballen en de kennis om succesvol een horecazaak uit te baten. Dat werd haar overigens met de paplepel ingegoten door haar moeder die in Wondelgem – al even succesvol – een café uit heeft gebaat.

Dank zij het idee van een bevriende senior is dit hoekcafé niet langer enkel een café maar evenzeer een frituur. Dat was pas echt eens een schitterend idee. Ik ben zeker dat dit een succes worden zal en dat hier voor Ingrid een mooie toekomst is weggelegd.

Vrijdagavond, na de voorstelling van het boek van JMDD te Middelkerke zag ik er opnieuw licht branden en besloot eens kennis te maken met dat well educated schuun kind. Ben daar serieus blijven plakken, dat is het minste wat ik kan zeggen. Al goed dat de nachtbus nog reed om 2.45 uur zodat ik geen taxi moest nemen.

Ik kom hier gegarandeerd terug. Ingrid heeft namelijk de bedoeling om van de open ruimte een dansvloer te maken. Ook dat is een schitterend gedacht. Let the Music play, Ingrid en dan vooral die van the one and only Barry White.

Alvast afspraak op vrijdag- en zaterdagavond zo vanaf 21 uur voor talk-, dance- en frietmoment!               GYNAECOLOGE HOEFT GEEN DAG NAAR CEL

Tja, het is mijn stokpaardje maar dat dien ik mijn trouwe lezers niet meer te vertellen.

Hoe de magistratuur in Vlaanderen werkt . . . dat begrijpt niemand meer. Neem nu die gynaecologe die - nota bene nadat ze geschrapt was en dus geen doktertje meer spelen mocht - toch verder deed zodat een patiënte van haar stierf. 

Maar zelfs deze vorm van niet echt normale levensbeëindiging levert de daderes geen dag gevangenisstraf op want mevrouw kreeg twee jaar met uitstel.

En zo gaat dat maar door en door voor leden van het establishment, Opus Dei en de Loge.

Benieuwd welk verhaal ik hier volgende week desbetreffend zal kunnen publiceren.

LEZERSBRIEF

Ik moet er echt meer werk van maken. De lezers die de moeite doen mij te schrijven of te mailen, mogen eens boos kijken naar mij. Heb momenteel lezersbrieven tot ver na nieuwjaar. Maar - en vraag me niet hoe het komt - elke week ontsnapt het aan mijn aandacht. Foei!

Ik start met goeie bedoelingen alvast met de reactie van Annick op mijn item over haar glimlach in de printshop Quality Colors.


11:56Printshop Quality Colors<printshop@qualitycolors.be>

Aan  Roger Henderick  

Dag Roger,

Zo leuk !!!

De waardering die je krijgt van je klanten is het mooiste cadeau dat je kan krijgen op je werk.

Dit doet echt deugd, dank U!

Je bent een man van je woord!

Ik geloofde je eerst niet dat je dit zou doen, maar kijk :) :) :)

 Mijn dag kan niet meer stuk nu!

Nogmaals dikke merci voor het mooie artikel!

 

Vriendelijke groeten,

Annick

 

Quality Colors Printshop

Overpoortstraat 4 – 9000 Gent

09/220.58.36

OPENINGSUREN

Ma-Di-Woe-Do-Vrij: 09.00 tot 18.00 u.

Zaterdag: 10.00-14.00 u.

 

Digitale kwaliteit voorop….


En ja, lieve Annick, ik ben inderdaad een man die zijn woord houdt en zijn beloftes nakomt. Wat is een man die dat niet doet? Ik ben tenslotte geen Vlaamse of Belgische politicus. Wat ik ook beloof, negatief of positief, ik kom dat na. Heel uitzonderlijk duurt het veertig jaar maar . . . ik houd mijn woord. Waar ik recht op heb, dat zal ik halen. Wat van een ander is daar blijf ik af!dagvers

 

Oesje, wat stelde ik vorige week - heel verrassend vast? Mijn geliefde rederijker kreeg van de linkeronderzijde een promotie en staat nu dagelijks aan de rechteronderzijde van pagina 2 in de krant De Morgen.


Naar Europees voorbeeld


Zo'n hoogstaande functionaris

wordt pas Eurocommissaris

na een taaie ondervraging

om te checken of men klaar is.


Als we nu eens zo'n examen

tevens hier bij ons afnamen,

om de stoethaspels te scheiden

van de iet of wat bekwamen?VANUIT RON'S PUB . . . 

. . . op de hoek van de Oostendse Langestraat en Louizastraat - waar ik te midden een groep Engelse levensgenieters zit, kijkend naar beelden uit Kazachstan en inmiddels teksten intik- wens ik jullie een aangename werkweek toe. De niet onknappe Janet (die ongelooflijk goed dansen kan) en Marc zorgden alweer voor een schitterende bediening.
van  maandag 07 oktober 2019

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be

 

BESTE STUDENTES EN STUDENTEN

Nooit gedacht dat ik mij heel specifiek ooit naar jullie richten zou. Dat ik dit doe, komt omdat jullie leeftijdsgenoten in de driehoek Nieuwpoort, Blankenberge en Gent mij, de laatste drie weken, zowaar met mijn mond vol tanden hebben doen staan van het verschieten. En verschieten doe ik echt niet zo snel meer!

In Eernegem, Eeklo, Gent en Maldegem ontmoette ik, op tram, bus en aan hun haltes, jonge oortjes die de luisterbereidheid hadden om deze senior te aanhoren. Mijn dank daarvoor, heel specifiek naar Edith, Lisa, Romy, Johan, Maarten en Thomas toe. Het is goed (en nodig) dat de jeugd zich interesseert voor wat de politici hen aansmeert, hen aandeed.

Elk van jullie klonk verrast toen ik vroeg hoeveel schuld jullie hebben. Een, op het eerste gezicht, toch wel rare vraag van een totaal vreemde man aan hen die probleemloos zijn (achter-)kleinkinderen kunnen zijn. Ieder van u antwoordde hetzelfde, de een al meer verrassend opkijkend van zulke bizarre vraag dan de andere. “Ik heb geen schuld”, antwoordden jullie steeds opnieuw.

Helaas, de waarheid ligt toch wel enigszins anders. Jullie deel (in de staatsschuld) bedraagt op heden (maandag 7 oktober 2019 om precies 10 uur 55) 43.253 euro. Zie www.staatsschuldmeter.be. Dat is best een hele hoop geld. Zoals Thomas me zei “Amaai, daar heb je bijna een Tesla voor”, een andere student had het over een “dikke BMW”. Dat die schuld dagelijks verhoogt met 3,90 euro ofte bijna 1.425 euro per kalenderjaar lijkt een niemendalletje maar zowel de huidige schuld als al wat er nog zal bijkomen tegen dat je die op een dag zal moeten betalen … beste Thomas, tegen dan kan je er een hele heuse Tesla mee kopen.

Uiteraard treft geen van jullie schuld. Diegene die jullie dat ooit durven te zeggen, mag je naar mij verwijzen. De oorsprong van die staatsschuld - die vandaag (maandag 7 oktober 2019 om precies 12 uur ‘ s middags) 466.646.098.567 euro bedraagt, ligt bij de politici van vooral de laatste vier decennia. In oude Belgische franken zijn er dat ruim 18.000.000.000.000! Achttien biljoen ! ! ! Ik word over tachtig dagen 71. Kan iemand van jullie zich voorstellen dat ik zestig jaar geleden naar de cinema ging en daarvoor vijf frank diende te betalen? En nu heb ik 1.900.000 Bef aan staatsschulden! Goed voor 380.000 oude toegangstickets voor de cinema. Een bioscoopbezoek kost inmiddels bijna honderd keer meer dan zestig jaar terug! Vraag jullie oma of opa eens of de lonen ook maal honderd de hoogte in zwiepten.

Hoe is het zo ver gekomen? Hoe is dat vooral deze eeuw zo sterk gegroeid? Waarom maakten onze noorderburen in 2018 een winst van twaalf miljard euro en zorgde onze regering voor achttien miljard euro verlies? Een verschil – in amper één jaar – van dertig miljard euro! Waar heeft de regering van N-VA, OPEN VLD, CD&V, MR zulke verspilling kunnen realiseren? 

Het begon allemaal feitelijk reeds in 1958. Maar laat me de tijd tussen dat jaar van de Brusselse wereldtentoonstelling en de eeuwwisseling een andere keer verhalen. Van 2000 tot 2019 verdubbelde onze staatsschuld zowat. De ene pensioenkas na het andere Zilverfonds werd uitgehold tot op het bot. Politieke partijen zorgden ervoor dat hun eigen kassen, en de bankrekeningen van hun politici steeds groener werden. Er is gevochten – neen, niet voor een nieuw fatsoen zoals Boudewijn De Groot een halve eeuw terug zong in 'ZE ZIJN NIET MEER ALS TOEN'. Surf maar eens en beluister die teksten eens. – voor de verbazend rijkelijk betaalde postjes in o.a. intercommunales of als lid van de bestuursraad van een bank. Een voormalige eerste minister kreeg een jobke aangeboden bij AB Inbev. Geen kat die gelooft dat hij die job kreeg omdat hij nooit iets regelde voor de grootste bierbrouwer ter wereld. Of wat dacht je van oud minister Jo Van Deurzen die - nota bene op zestigjarige leeftijd! - een nieuwe job moest zoeken eind vorig jaar en daar 400.000 (vierhonderdduizend) euro voor kreeg? De creativiteit van volksvertegenwoordigers om zichzelf en hun partij te verrijken met gelden uit de Staatskas is . . . grenzeloos! Ik heb het hier dan nog niet eens over organisaties allerlei die politiek gebonden zijn, de mensen bedot hebben (neem nu bijvoorbeeld de Arco-affaire met 780.000 gedupeerden) en hun kapitalen veilig parkeerden op buitenlandse rekeningen.

Vraag aan jullie ouders of aan jullie buschauffeur eens of zij ook 400.000 euro zullen ontvangen als zij een nieuwe job moeten zoeken.

Waarom de media, meer bepaald onze dagelijkse kranten, jullie (aka onze jeugd en de toekomst van Vlaanderen) nooit aanspreken daarover? Welke hond bijt de hand die hem jaarlijks 300.000.000 (driehonderd miljoen!) euro geeft om via Bpost de krant bij de particulier in de brievenbus te gooien? Thomas Leysen (Mediahuis en dus Het Nieuwsblad) en Christian Van Thillo (Het Laatste Nieuws) . . . geloof me vrij, die zijn niet gek hoor. De helft van de winst van de mediagroep rond Van Thillo is afkomstig van die gratis leveringen. In ruil dienen de schrijvers van al zijn media de lippen (maar vooral) hun klavier stil te houden. Politiek en de media (is samen met de magistratuur) het triumviraat dat alles dicteert in Vlaanderen!

Is het democratie waarin ik, waarin jullie leven? Laat er ons eens over praten, vrijblijvend. Leg jullie vragen eens voor en sta me toe de juiste, de correcte, de waarheidsgetrouwe antwoorden te geven. Ik weet niet alles maar als ik het zelf niet weet dan lees je een week later op maandag hier de waarheid. Dat in dit, zogenaamd democratisch, koninkrijk jullie recht hebben op de waarheid betreffende de staatsschuld maakt deel uit van jullie geboorterecht. Heel misschien is het tijd dat jullie zich realiseren dat enkel jullie er iets kunnen aan doen. Het zijn niet jullie grootouders of de mensen van mijn leeftijd die iets zullen doen aan wat zwaar fout loopt in Vlaanderen. Zij (wij seniors) hebben het nog veel te goed en blijven goedgelovig in politici die ons al – sinds WO II – van alles beloven. Elke gepensioneerde droomt van het politiek orakel dat het minimum pensioen netto 1.500 euro moet worden. De realiteit, die enkel ik schrijven durf, zal zijn dat het maximum pensioen 1.500 euro zal bedragen.

Het klimaat kan niemand meer redden, hoeveel betogingen de reislustige Anuna de Wever ook nog mag organiseren. Hooguit kan men het terminaal zieke klimaat een iets langere stervensbegeleiding aanbieden maar sinds de industriële revolutie is het klimaat van een lichte hoestbuitje terecht gekomen in een orkaan waar niet meer uit te ontsnappen valt. Het is wachten op die ene tsunami die het licht zal uitdoen. Tweehonderd jaar de Aarde ontdoen van gas, olie en andere mineralen en honderd jaar fabrieken, auto’s en vliegtuigen . . . meer was er niet nodig om onze planeet – langzaam en zeker - naar de haaien te helpen. Geen atoomboom werkt efficiënter en dodelijker!

Hef jullie kont op. Vraag jezelf af waarom jullie dom werden/worden gehouden. Zestig jaar geleden ging ik naar school, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag. Op zaterdag eindigde de schoolweek dan om 12 uur ’s middags. In vergelijking met het hedendaags onderwijs verbleven leerlingen toen 22 % meer op de schoolbanken dan op heden. We hadden toen ook nog geen week extra verlof in november en februari. Alle samen brachten wij toen één derde van onze eerste twaalf studiejaren meer door op schoolbanken dan jullie nu. Geen kat gelooft dat die smartphones, I-pads (of hoe die dingen ook mogen heten) jullie meer kennis bezorgen dan de onderwijzers en leraars van onze twaalf eerste leerjaren.

Ik weet niet welke vakken allemaal achterwege zijn gebleven die laatste halve eeuw. Alvast die van het aanleren van onze normen, waarden en respect hebben het niet overleefd. Maar ook hoofdrekenen, de kennis van onze tweede landstaal maar vooral die van de eigen moedertaal . . . alle drie sneuvelden ze en neen, niet op het veld van eer!

Welk percentage jongeren staat nog recht op tram of bus om de eigen zitplaats spontaan aan te bieden aan een senior die moeite heeft om recht te blijven staan?

Denken jullie a.u.b. niet dat ik jullie iets verwijt. Jullie genieten gewoon een totaal andere opvoeding dan ons werd gegeven een halve eeuw (of langer) geleden. Ik, ik hoef het mij feitelijk niet meer aan te trekken want ik ben te oud en heb een te klein pensioen (855,22 euro per maand) om ooit ook maar één eurocent van die staatsschuld te zullen betalen. Maar als ik jullie desbetreffend mag voorlichten dan heeft alvast ondergetekende iets gedaan voor de jeugd van deze eeuw. Velen zullen pas later - als ik er niet meer zal zijn - snappen wat ik hier doe voor jullie.

Ik ben geen kankeraar tegen alles en nog wat. Ik wil jullie gewoon op de hoogte brengen van de realiteit die (en laat ons eerlijk blijven) niemand anders jullie vertelde: elkeen van jullie heeft inderdaad die zware staatsschuld. Vraag aan elkaar waarom jullie daar (als leerlingen hoger middelbaar) niet van op de hoogte waren . . . Ik houd het hierbij en als jullie zich beter voelen om mij te verguizen dan doen jullie dat maar; dat is jullie democratisch recht. Mijne pa zaliger (overleden op 13 juli 1964) zei “Domheid is niet te genezen bij mensen die de waarheid niet willen zien”. Beslis nu maar zelf of jullie slim zijn.

Wie hierover wil meepraten, ga linksboven naar CONTACT en stuur een mailtje met je gegevens. Heel misschien kan ik dan eens een debatmoment organiseren met eerlijke politici die het belangrijker vinden om het volk te dienen i.p.v. spelletjes te spelen op de smartphone . . .   

Ik wens jullie een aangename maar vooral leerrijke schoolweek toe.

Mag ik jullie toch verzoeken dit zoveel mogelijk te forwarden, waarvoor dank.ECHT GELUKKIG ZAG HIJ ER NIET UIT

Hij was keurig op tjjd, onze nieuwe minister-president van Vlaanderen. De receptie stond gepland van 18.30 uur tot 19.30 uur en om 18.46 uur reed zijn chauffeur de luxueuze BMW reeds op de oprit van het hotel Serwir te Sint-Niklaas. Na nog vijf minuten (spelletjes spelend op zijn smartphone?) verliet hij zijn wagen. 

Het was de vierde maal dat ik de man zag. Amaai! Het leek alsof hij Atlas was die de wereldbol dragen moest. Wist ik veel dat hij zich realiseerde dat de volgende dag het Vlaams parlement zou leeglopen. Of was hij ontgoocheld omdat zijn computerspelletje niet lukte?

Ik schreef het vorige week nog maar pas. Hij is niet de juiste persoon voor de uitoefening van het minister-presidentschap. . Voor mij gaat Jan Jambon nu de weg op van Kris Peeters vijf jaar geleden toen oerdomme Wouter Beke hem opofferde voor de Europese Marianne Thyssen. Inmiddels weten we allen hoe dat klereavontuur afliep . . .

Ik had ’s ochtends nog nieuwe flyers laten maken bij Annick (zie hieronder). Ook deze maal had ik die kleine papiertjes mee, aangepast aan de gelegenheid. Aanstaande vrijdag deel ik (vermoedelijk want ik kreeg deze ochtend een genereus voorstel van een sympathisant) diezelfde flyers uit te Middelkerke.

Er waren best heel wat betalende Vlamingen aanwezig op het sponsordiner van DOORBRAAK. Ook politici zoals voormalig Kamervoorzitter Bracke die we niet kunnen beschuldigen niet in de hand te bijten die hem vijf jaar lang overvoed heeft.

Bij sponsorevenementen heb ik mij mijn hele leven twee vragen gesteld: wat is de werkelijke bedoeling van dergelijk ontmoetingsmoment en wat is het uiteindelijk resultaat.

Voor www.doorbraak.be (moet je echt eens heen surfen) is het een bron van inkomsten, dergelijk sponsormoment. Het is triest dat dergelijke, ernstige en goedmenende initiatiefnemers op zulke wijze moeten zorgen voor het voortbestaan van hun werking. Een democratie - die naam waardig - zou jaarlijks een bepaalde som kunnen ter beschikking stellen om te bewijzen dat we inderdaad leven binnen een democratisch koninkrijk. Helaas . . . 

1 % van het cadeau dat onze politici, middels de Staatskas, jaarlijks schenken aan de uitgevers van dagbladen, dat is 3.000.000 euro. Daar kunnen plichtbewuste schrijvers - zeg maar onderzoekjournalisten - best heel veel mee doen!

Ik ben nu achttien maanden bezig met deze site en  bezocht heel wat  evenementen van zowel politieke partijen als van mensen die ofwel Vlaamse onafhankelijkheid wensen ofwel een einde willen maken aan de diefstallen door politici allerlei.

Vorig jaar bezocht ik  de nationale meeting van DEMOCRATIE NU.  Ben daar speciaal voor naar Gent gereden met de bus. Vier uur heen en vier uur terug. Die zaterdag had ik ook nieuwe flyers laten maken. Mijn ontgoocheling was groot toen bleek dat er zeventien aanwezigen waren waarvan elf van de bestaande organisatie. Op 15 september waren er drie keer zoveel mensen aan het Spanjeplein te Brussel. Voor wie het nog niet las: als je terugscrollt naar mijn MIJMERINGEN . . . van 16 september stel je vast hoe dat daar verliep.

Met wat zijn we – nota bene als democraat en/of als Vlaming bezig – als we (op heden) dik 23 jaar een organisatie bezitten die pretendeert duizenden volgers te hebben en amper 17 man op de been kan brengen. Wat – en ik zeg dat helemaal niet denigrerend – is dan nog het nut van (en voor) een aantal individuen die elkaar wijs maken dat ze goed bezig zijn?

Nogmaals, ik tik dit hier helemaal niet in met leedvermaak of met een glimlach rond mijn lippen. Integendeel!

Ik had het allemaal anders gezien en gewild. Ik heb tientallen mensen ontmoet die bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Idem dito voor de verkiezingen van 26 mei.

Wat is daar van overgebleven? Wat rest er van die honderden Vlamingen die - ongetwijfeld allemaal goedbedoeld - wilden dat er een en ander zou veranderen? 

Het enige wat veranderd is, is de vaststelling dat er - nog maar eens - niks veranderde. Zowel op lokaal als op Vlaams en federaal vlak serveert men ons dezelfde schimmelwijn. Ze hebben zelfs de vaten niet gewisseld, laat staan dat men de glazen zou afwassen . . . 

Wat ik – alweer goed bedoeld – wil zeggen is: er zijn voldoende geïnteresseerden die willen opkomen voor een onafhankelijk Vlaanderen en/of voor een België met niet stelende politici, voor een België dat begint te werken aan de stopzetting van de verhoging van de staatsschuld met ruim 43.000.000 euro per etmaal. Maar wat een versnippering! ?

Donderdag in de Serwir waren een aantal captains of industry, allemaal felle fans van DOORBRAAK, een site die je zeker eens bezoeken moet.

Maar ook over Doorbraak stel ik me de vraag “Hoe krijgen jullie een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd?"

En net die versnippering zorgt ervoor dat de oude vossen hun streken kunnen verder zetten en de staatskas nog meer mogen bestelen. 

Ik, ik ga het nog zes maanden proberen. Is er dan geen vereniging van Vlamingen gevormd  die wat meer wil doen dan een website beheren, dan bekijkt men het maar. Ik ga niet nog een jaar tweeduizend euro van mijn pensioentje halen voor iets dat nooit zal gerealiseerd worden. Ik wil nagels met koppen slaan en niet decennia lang palaveren over koetjes en kalfjes terwijl er nik veranderd

Ik raak niet snel meer verrast maar ik verschoot niet weinig toen ik plots een man voor mij zag die ik al twaalf jaar niet meer had gezien en van wie ik dacht dat hij die in Frankrijk woonde. Ik had zijn naam nog bovenaan de flyer gezet, nooit verwachtende dat hij er ook zou bij zijn te Sint-Niklaas.

Ook de burgemeester van Middelkerke  en zijn – toch wel knap uitgedoste Christine – waren aanwezig. JMDD was van het federaal parlement rechtstreeks naar de Serwir gereden.

Uiteraard was het oerdom (ik heb echt gezocht naar een liever woordje maar vond het niet)  om (dan wel figuurlijk) de grote Jan uit te hangen in de Serwir. Voor de pakweg 170 aanwezigen publiekelijk orakelen dat hij - nota bene toch als minister-president van alle Vlamingen! - het cijfermateriaal dat op zijn bureau ligt niet wil laten inkijken door de leden van de oppositie is zo goed als politieke zelfmoord. En ja, het was alles zeggend toen een Vlaams Belanger in het Vlaams parlement de woorden van Bart de Wever gebruikte en zei 'Show us the money'.

Over welk geld had Jambon het? Zullen we deze week vernemen.Dat coalitiepartners reeds - vooraleer het vertrouwen in de regering werd gevraagd - de arrogantie van Jambon nog tamelijk lief omschreven, had enkel te maken met het feit dat N-VA er hen aan herinnerde dat zij CD&V en Open VLD kozen en niet andersom.

Jan Jambon zie ik eindigen als partijvoorzitter, tenminste als hij aan de eigen partijleden wel feiten en cijfers wil tonen.

Laat me dit item afsluiten met de herhaling van een vraag: Wordt het geen tijd dat iemand eens een ontmoeting regelt tussen de individuen die voor een onafhankelijk Vlaanderen en een financieel gezonder Belgenland willen vechten? In het andere geval kunnen we ons Vlaanderenland, inclusief de natie België,  evengoed nu reeds opdoeken. De allochtonen, met de vlag van de Islam voorop . . . ze zijn al lang (remember Leonard Cohen) voorbij Manhatten en Berlin, de volgende stap is de verovering van ons koninkrijk en Europa. Geen gokbureau durft te stellen dat ze zullen mislukken.

Laten we eens rond de (liefst uitgebreide) tafel samen komen. De grote muilen van de cafétoog, de rijken die er belang bij hebben dat dit land over een paar decennia niet in de handen van de allochtonen valt, de aanwezigen op het Brusselse Spanjeplein, de denkers en de doeners. Laten we allen samen een vuist maken om onze heilige grond terug in eigen handen te nemen. Zelfbestuur maakt daar het belangrijkste onderdeel van uit!

Hoe dan ook: Vlaanderen is een boek rijker. Een ware turf zelfs. En  neen, het is geen boek vol computerspellen.


dagvers


Dat ook mijn favoriete rederijker zaterdag reeds inspeelde op de ellende die Jan Jambon momenteel ondergaat, is veelzeggend. In De Morgen van zaterdag 5 oktober 2019 vond ik op pagina 2 (zoals steeds onderaan de linkse kolom) volgend dagvers.


Goed begonnen


Kersvers minister-president

speelt Angry Birds in 't parlement

en heeft een map met cijfers, maar

die maakt hij liever niet bekend.


Waarna de floppositie sneert, 

hem op den duur de rug toekeert

en 't klapvee van de meerderheid

maar met zichzelve debatteert


en ten besluite ongeremd

eensluidend voor zichzelve stemt.

Zoals dat gaat: de Natie staat

al van bij aanvang in zijn hemd.


Tja, dit loopt nooit goed af, waarmee ik bedoel dat deze Vlaamse regering geen vijf jaar samen zal blijven. Als De Wever nog eens zijn hersenen goed gebruiken wil dat blaast hij dat duivelspact met CD&V en Open VLD sofort op. Laat ons maar naar nieuwe Vlaamse verkiezingen gaan. 


ANNICK, PASCAL & PRINTSHOP QUALITY COLORS

Als ik ergens content ben dan verander ik niet snel van bank, café, winkel of kopiecenter. Neem nu dat kopiecenter waar ik al jaren kom en waar Annick en Pascal mij (grijns, tenminste tot op heden) altijd correct, met hun goesting en een glimlach verwelkomen en helpen. En ja, bij deze meest universele computerklungel is dat ook nodig.

Ook vrijdag – als ik de twee onderstaande nieuwe flyers nodig had – stond Annick weer klaar met haar glimlach en goeste om ervoor te zorgen dat de teksten op de versozijde inderdaad staan bij de bijhorende teksten op de rectozijde.

Ik doe dit heel zelden, zeg maar zo goed als nooit, maar als jullie fotokopietjes nodig hebben, dan één adres: QUALITY COLORS, Overpoort 4 te Gent. Ze zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Telefoonnummer is: 09/220.58.36 en het mailadres is printshop@qualitycolors.be

Je krijgt sowieso een glimlach maar als je zegt dat je deze site leest, dan zal de glimlach van Annick nog breder te zien zijn.


TEKST LAATSTE FLYER

ONZE VLAAMSE MEDIA . . . EEN GEVAL APART

Waar is de, inmiddels lang vervlogen, tijd dat rebelse journalisten hun mening nog mochten verkondigen? Anthierens, Goeman, Goossens, Michel, Moeraert: het lijken wel namen uit de prehistorie of uit de tijd van Emile Zola! Alvast Eric, Chris en Rudi werden verguisd en uitgerangeerd!

Anno 21ste eeuw is het voor de medewerkers van de Vlaamse media verboden ook maar het minste contact te hebben met verkondigers van de waarheid, van de ware feiten. Journalisten werden desktop-bedienden die slaafs pagina’s moeten vullen zonder zich af te vragen of de feiten wel kloppen. De lezer slikt toch alles en bemerkt niet eens dat een week later krak het tegenovergestelde evenzeer in zijn zelfde gazet gepubliceerd wordt.

Op www.stropken.be na is er bijna niemand in Vlaanderen die de strijd durft aan te gaan tegen de politici die alle staatskassen hebben leeggeroofd, laat staan dat er nog iemand is die durft te vechten voor de bescherming van de reputatie van burgers in de kranten. De gewetenloze familie Van Thillo, ze maken (Van Rossem, Kompany en vele andere) iemand in geen tijd. Wat bewees Vincent al bij Anderlecht? Waar verdiende hij al die lovende media-aandacht toch? In nog minder tijd schrijft het Laatste Nieuws vele reputaties - te voortijdig en onterecht - levenslang in de vernieling. Althans ik ben daar al veertig jaar het, nog levende, voorbeeld van. Ik verzoek (zij het wellicht op een te lieve en te correcte wijze) al vier decennia om hun excuses! Op de achterflap van mijn laatste boek schreef Jean-Marie De Decker dat “ik  een doordrammer ben die een schrijnend verhaal diende te ondergaan, een Don Quichot die de windmolens van de politiek, het gerecht en de media te lijf gaat met de hardnekkigheid van een brokkenrijder.”

Naast mijn strijd tegen de lakse media, de stelende politici en de criminele magistraten - die er helaas nog zijn, of hoe noem je raadsheren Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en voorzitter Filip Van Volsem die in de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie (in het dossier bekend onder Nr.P.2014.1220.N.) gewoon schriftvervalsing pleegden om ervoor te zorgen dat ik niet zou komen opdagen. Geen journalist mag er over publiceren of zij/hij krijgt direct haar/zijn C4! – zal ik blijven vechten opdat media zouden stoppen met de goeie naam van een burger te vernietigen vooraleer er een vonnis ten gronde werd geveld. Christian en Emmanuel Van Thillo maar evenzeer schoonbroer Christophe Convent en de heren Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Léon Seynaeve, Ludwig Criel en godfather Eric Verbeeck vegen hun voeten aan de reputatie van hen die (al dan niet terecht) te voortijdig in hun roddelmedia te kijk gezet worden alsof ze Charles Manson, Marc Dutroux, Pablo Escobar of Adolf Hitler zijn.

Ik dank u voor het lezen. Alleen kan ik – ondanks 900 lezers per week – niks. Voor Vlaanderen en haar niet correct behandelde burgers, doe ik een beroep op elkeen die vindt dat onrecht dient te worden rechtgezet. In het andere geval moeten we maar de, meest gewelddadige, anarchie omarmen! 

 

BLIJVEND GOEDKOPER

Als consument kan je je enkel maar gelukkig voelen, tenminste als je klant bent bij Aldi, of dat worden wilt.

Neem nu de nieuwe ALDI-campagnes rond enerzijds EMOJI, dat (toch wel leuke) kleinnoodje dat je aan hun kassa krijgt of hun reclame rond BLIJVEND GOEDKOPER die de cover van hun wekelijks (op dik 4.300.000 exemplaren verspreid over onze drie taalgrenzen) 28 pagina tellende brochure, sierde vorige maandag.

Die EMOJI-campagne wordt vooral ondersteund via de reclamepanelen van Clear Channel aan bus- en tramhaltes. Ik vraag me af hoeveel verschillende emoji’s Aldi wel liet maken. Wellicht wordt dit een collectors item. 

Een ietwat kritisch blijvende consument durft zich – bij dat BLIJVEND GOEDKOPER al eens de vraag te stellen "Hoe lang zal dit artikel BLIJVEND GOEDKOPER blijven?". Niks makkelijker consumenten dan de klanten van voedingswarenwinkels en kranten. Ze zijn als kiesvee dat blijvend alles gelooft wat de grootste leugenaars van ons land – aka de politici – ons steeds opnieuw voorliegen Of die nu klant is van den Aldi, Carrefour, Spar, Lidl, Albert Heyn of van de, deze maand openende eerste, Jumbo in ons Vlaanderenland. Allen geloven ze wat men hen voorkauwt.

Ik beweer hier (in dit land moet je voorzichtig zijn als je iets schrijft over bedrijven met een goedwerkend advocatenkantoor) helemaal niet dat ze in de Keerstraat 4 te Erpe-Mere hun klanten voorliegen zoals de politici. Maar waarom kan een product (in een toch steeds duurder wordende wereldeconomie) plots 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER worden aangeboden? Maakte Aldi daarvoor zolang teveel winst op hun 4-pack Biofruityoghurt? 11,4 % is echt niet niks hoor binnen een distributieketen die werkt met winstmarges van 3 tot 5 % op voedingsproducten! Dat zou betekenen dat plots driemaal hun winst als BLIJVEND GOEDKOPER product wordt verwerkt. Straf is zoiets. En is BLIJVEND GOEDKOPER dan echt ten eeuwige titel, tot het einde van de wereld of was dit een (weliswaar leuk bedachte) publiciteitsstunt die over enige tijd (en dus lang voor het einde van ons bestaan) stilletjes wordt afgevoerd? Persoonlijk vind ik dat prima hoor en mogen jullie dat op alle voedingsproducten evenzeer doen maar ik wil gewoon begrijpen hoe zoiets kan, waarom het niet vroeger kon en waarom Aldi dit eeuwig garanderen kan.

Ik ben tenslotte Nico Dijkshoorn niet, de columnist die – met de regelmaat van een moderne klok – zichzelf ziet schitteren in de gazetten van Thomas Leysen. Zelfverheerlijking op een wijze nog nooit vertoond binnen onze Vlaamse mediawereld: Dijkshoorn, de scherpste columnist van de Lage Landen! Die – grijns, scherpste – columnist heeft zichzelf overigens goed te kakken gezet in Het Nieuwsblad van zaterdag 5 oktober 2019 met zijn paginagrote tekst over Anderlecht. Je moet echt een Hollandse luller van de bovenste plank zijn om net de dag nadat Anderlecht verdient won op Mambour te publiceren dat Anderlecht dood is! Bij André (helaas zaliger) Leysen kreeg zo iemand direct een C4 in zijn brievenbus. Nu ja, André Leysen hield van kwaliteit. Iets wat je A.D. 2019 van geen enkele kranteneigenaar nog beweren mag. Die houden van kwantiteit, slechts één letter verschil edoch . . . een hemelsbreed verschil. De drukpersen moeten volop draaien; welke teksten, welk gezever en gelul er ook staat op de rollen papier verwerkt tot een dagblad! Ik ken een pak Vlaamse schrijvers die twintig maal beter zijn dan die Dijkshoorn. Wanneer voert Thomas Leysen die gast terug naar het bovenste deel van onze Lage Landen?

Nu ja, mijn twee dozen echte GELDHOF-neuzekes hebben het geen vijf dagen overleefd. Helaas vond ik geen nieuwe voorraad. Gggggrrrrrrrrrrrr! Waarom mijne Aldi dat niet steeds in voorraad heeft, is zeer de vraag. Ik zal maar denken dat het is omdat men voor mijn lijn zorgen wil. Geldhof is overigens een klein maar fijn bedrijf. Als Aldi nu eens de prijs van mijn favoriete neuzekes ook met 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER verkopen wil . . .

Mijne Aldi is overigens van locatie veranderd. Ik ruilde de Alfons Pieterslaan in voor die aan het rond punt van de Oostendse luchthaven waar ook Spegelaere gelegen is. Bij die laatste koop ik alvast mijn fruit, groenten, karnemelk en Cécémel in een literfles.


DAT NOEM IK PAS EEN SERVICEGERICHT BEDRIJF

Neen, ik word niet betaald om te schrijven als ik iets positiefs beleefde. Dat heeft te maken met het feit dat (zoals bij Quality Color) ik de service ervoer die er een halve eeuw geleden ook was. 

Ik kocht al heel wat bij ELECTRO DISCOUNT op de Torhoutsesteeweg te Oostende. Het is daar echt een pak goedkoper dan elders MAAR vooral hun service is - echt waar - uniek. Ik wil geen van de vele medewerkers daar beledigen maar het voelt echt ouderwets gezellig aan. Ik ga ook geen namen publiceren want dan vergeet ik er zeker één en dan is dat ook niet goed.

Vorige maand kocht ik er een wasmachine van 189,95 euro; één van zes kilo wasgoed. Die vriendelijke leverancier steekt daar een folder bij waarop een superpromotie staat. Een wasmachine van tien kilo voor 299 euro. 

Ik had al spijt van mijn aankoop maar trok toch richting tweede bushalte na het rond punt van de luchthaven waar de voordeur van ELECTRO DISCOUNT staat. 

Mijne pa zaliger zei steeds "Roger, een NEEN heb je en een JA kan je misschien krijgen". Dat in gedachten houdende vroeg ik om - zonder een nieuw transport te betalen - die twee machines te verwisselen. 

Een week  later was dat geregeld en werd evenzeer de plaatsing keurig verricht. 

Eén van mijn tafelgenotes in 't Viooltje verschoot van het feit dat ik een wasmachine had voor een was van tien kilo en daar all in - aankoop, levering en aansluiting - nog niet eens 350 euro had voor betaald, inclusief twee jaar waarborg.

Zij had bijna het dubbele betaald voor één van acht kilo! 

 

JAN JAMBON WIL 120.000 MEER VLAMINGEN ZIEN ARBEIDEN

Onze kersverse minister-president en nationale homo ludens (spelende mens) wil liefst 120.000 extra Vlamingen aan het werk zetten.

Nou, beste minister-president, ik denk dat u – en dit reeds vanaf de eerste week dat u deze functie uitoefent –goe bezig bent. Ik weet niet welke alcohol u drinkt maar u grijpt wel al ontzettend snel naar de hoogste droom. 120.000 Vlamingen extra aan het werk zetten, ik geef graag toe dat het een nobele gedachte is. Tenminste als u het over evenveel full time jobs heeft en niet over het politiek benoemen van (bijvoorbeeld) half time stadswachters allerlei. Geen gemeente in Vlaanderen die geen politiek benoemde stadswachters heeft . . .

Is dit misschien een typisch N-VA-idee dat nooit echt gerealiseerd zal worden? Bent u wel op de hoogte van het feit dat onze horeca-uitbaters zich maanden het pleuris zoeken naar medewerkers? Of heeft u het hier over de Poolse bouwvakkers die elke dag - al dan niet met wagens met Poolse nummerplaten - in de Oostendse Langestraat worden tewerkgesteld? Die hebben al een job hoor! Ook de Bulgaarse en Roemeense vrachtwagenchauffeurs die parkeren op zowel de Gentse Wiedauwkaai als op het plein voor de internationale luchthaven van Brugge & Oostende hebben al een job. Zij werken voor een (al dan niet papieren) bedrijf in hun thuisland aan iets minder dan vijf euro per uur! Gaat u die allemaal overhalen om een Belgische job te aanvaarden? Sweet dreams, meneer de minister-president, speelt u gerust nog maar spelletjes verder op uw smartphone. Hoe een minister-president daar overigens de tijd kan voor vinden, is voor mij onbegrijpelijk. Maar dat zal aan het laag getuigschrift (van amper lager middelbaar) liggen dat ik maar bezit.

Ik zal u op deze site dan ook publiekelijk bejubelen als u die 120.000 fulltime jobs effectief heeft ingevuld. Tot dan heb ik daar alvast mijn grootste twijfels over . . .  

 

CROMBEZ GEBRUIKT ZIJN VERSTAND

Of het nu in een commercieel bedrijf is, een voetbalploeg of een politieke partij: als the click er niet is, dan mag je daar miljoenen euro’s tegenaan gooien, het is al verloren moeite, tijd en geld. Kijk naar De Lijn, de NMBS, naar FC Anderlecht of naar de Sp.a . . . En ja, als die klik er niet is dan is er maar een enkele oplossing: hef de begintonen aan van "Hier staan tot afscheid . . ."

Al jaren orakel ik dat John Crombez geen slechte vent is maar als voorzitter van de ooit grootste politieke partij van ons land is hij nergens in geslaagd. Hij bezocht weliswaar alle afdelingen maar wat was het resultaat daarvan? Op deze retorische vraag behoef ik zelfs geen antwoord. Hem wacht ongetwijfeld nog de zware taak om aan de kust het aantal Sp.a-kiezers opnieuw de hoogte in te jagen. Zelfs Ethan Hunt zie ik kansloos bij zulke mission impossible.

Dat Marc Coucke nu nog niet heeft begrepen dat Anderlecht en Vincent Kompany nooit werken zal, is iets dat ik van superintelligente Marc niet begrijp.

Dat er bij De Lijn en bij de NMBS geen intellect in overvloed ligt te rapen, is een feit. Tenminste niet bij de directie. De meeste bedienden en buschauffeurs hebben een veel hoger IQ. Neem nu die Lijnbussen die van Oostende naar Brugge rijden, meer bepaald nummers 52 en 54. Op een gegeven ogenblik rijden die in de Brugse Stationsstraat. Op het einde nemen ze naar links om naar ’t Zand te rijden. Van daar rijden ze richting Station.  

Bij hun vertrek aan dat station richting Oostende, rijden ze dan eerst opnieuw langs 't Zand. Wetende dat er zowat elke minuut een bus richting 't Zand vertrekt van op het stationsplein dan wordt het misschien toch wel eens tijd om de pakweg (wat nu volgt is enigszins natte vingerwerk) 30.000 kilometer aan brandstof uit te sparen op jaarbasis. Laat de mensen tussen het Brugse station en 't Zand gewoon één van de vele andere bussen gebruiken voor dat kleine traject.

In Oostende zijn ze er inmiddels in geslaagd om bus 6 geen twee keer meer naar de luchthaven te laten rijden. Gefeliciteerd daarvoor. Nu nog die hersencellen transporteren naar Brugge . . .


MOBICAR

Zondag ging ik naar de Heyzelpaleizen om er de beurs voor mobilhomes en andere campers te bezoeken. Amaai, zoveel volk daar.  Als één procent van de aanwezigen er één koopt dan zal elke standhouder best tevreden zijn.

Dat kost anders best wat geld hoor. Voor de prijs van het goedkoopste model (van pakweg 48.000 euro) heb je in Hongarije een half kasteel, in Bulgarije en Roemenië een heel kasteel en in Alicante een mooi appartement met drie slaapkamers.

Ik ben blij dat ik er was maar ik vind het duur tenminste als men eerlijk berekend hoeveel (hoe weinig) men dat huis op wielen maar gebruikt.

Daarna ben ik naar mijn favoriet Brussels cafeetje DEN BUREAU gegaan aan de achterzijde van het Noordstation. Volledig kletsnat was ik maar van hieruit wens ik jullie allen een aangename week toe.


 . . . VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


DEMOCRATIE ! ! ! ? ? ? 

Ik hoef alvast mijn trouwe lezers niet meer te overtuigen dat - tenminste ondergetekende zeker is dat - in dit land al een hele tijd niks meer onmogelijk is. Vooral op het vlak van de criminaliteit (al dan niet bij onze politiekers) grenst dat onmogelijke aan het ongelooflijke!

Ik tracht alle partijen te volgen en ik doe dat echt zonder de minste vooringenomenheid. 

Via een bevriende lezer werd mij woensdag 25 september onderstaande tekst bezorgd van een Vlaming die vindt dat deze Staat (en haar volksvertegenwoordigers) eerst mag zorgen voor eigen volk. Iets waar ik volkomen achter sta. Het wordt hoog tijd dat er een CENTRUM VOOR AUTOCHTONEN komt dat de rechten van de eigen gemeenschap beschermt t.o.v. die van de inwijkelingen die hier als armoelijders binnen komen en meer kunnen genieten dan die eigen bevolking. Dat heet geen racisme maar is een denkpiste om elke burger, elke Belg, gelijk te behandelen. Als ik vertel over mijn (ocharme) pensioentje van amper 855,22 euro per maand en dat vergelijk met wat een vreemdeling hier trekt in cash, gratis woonst, gratis openbaar vervoer en gratis dokter en apotheker dan hoor ik niks van het CENTRUM TEGEN RACISME. Nochtans is dat puur racistisch! 

Ik breng u deze tekst integraal zoals ik hem vond op facebook.

Veel leesgenot.


Gerard Van Noten  op facebook op 25 september om 15:34

DE RECHTSSTAAT IS NU OFFICIEEL DOOD !!!


Vandaag 25 september 2019 verscheen een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.


Dit besluit zet de Europese vuurwapenrichtlijn om. VANAF 13 juni 2017 (u leest het goed: dus RETRO-ACTIEF). Of men al dan niet na 2017 in orde was met de vigerende wetgeving terzake veranderd niets aan de zaak.


Het was nochtans om dat soort van reden dat men in het einde van de 18de eeuw een fundamenteel recht ingevoerd heeft waardoor staten geen retro-actieve strafwetten mogen invoeren. Dit is INTERNATIONAAL strafrecht!!!

Of U nu pro- of anti wapens, pro jacht of anti-jacht bent veranderd niets aan de zaak. U bent ALLEN betrokken. Per analogie gaat men nu misdrijven kunnen invoeren om terug te gaan in de tijd en dit volgens behoefte. Nu is alle rechtszekerheid in dit land "dood en begraven"!!

Dit is gebeurd MET medewerking van de Raad van State die hierbij alle wettelijkheid over boord gegooid heeft.


Oordeel zelf: "Het kabinet van minister Koen Geens had nochtans, in het ontwerp van besluit, voorzien dat de regeling enkel zou gelden voor vergunningen die in de toekomst worden uitgereikt. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft echter, op basis van de Europese vuurwapenrichtlijn, de regeling laten aanpassen."

Dit is dus de schaamte voorbij, daar de Raad van State ieder besluit moet toetsen aan de hogere rechtsnormen en dus die rechtsnormen gewoonweg OPZIJ zet!!

U zult dus (nogmaals: per analogie!) later kunnen veroordeeld worden voor iets dat U vandaag in alle recht doet, wat het ook weze, want bij verzet van uwentwege, zal de Staat niet nalaten dit advies van de Raad te volgen en dus wetten creëren voor het illegaal stellen van AL wat zij onwenselijk vindt, terugkeren in de tijd en de overtreders veroordelen. Dat de Europese richtlijn in fout is want zij heeft die retro-activiteit gestart, hoeft géén betoog in deze specifieke materie, maar nu zitten we zo ongeveer terug in 1938, Nazi-Duitsland.

Dergelijke toestanden zijn in een rechtsstaat absoluut onaanvaardbaar, zeker als ze van Europese instellingen komen die dan nog de pretentie hebben om sommige lidstaten te gaan sanctioneren omdat ze de basisregels van de rechtsstaat niet naleven.

Zoals ik reeds zei, de rechtsstaat is dood en de volgende stap zal zijn om de geschriften van onze partij retroactief als "subversief" te beschouwen en "yours truly" zal héél waarschijnlijk in "den bak" belanden binnen niet al te lang, maar voor héél lang.
De tranen staan mij nu echt wel in de ogen en ditmaal is het géén sarcasme!


Ik vind het moedig dat iemand dergelijke tekst durft te publiceren op facebook. U, geachte heer Van Noten, geniet dan ook mijn  volle respect! Iets wat geen tien anderen kunnen zeggen. 

Zelf geloof ik al decennia niet meer in onze rechters en afgevaardigden van het OM. Ik zal dan ook niet makkelijk naar de rechtbank trekken. Waarom zou ik? Als ik het bovenstaande lees (en goed heb begrepen) dan kan men elkeen vogelvrij verklaren die ooit iets misdeed maar wat nu al jaren verjaard is. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, ik heb die tekst goed gelezen en begrepen.

Dergelijke beslissingen van (toch wel) onze leiders zijn feitelijk volop koren op de molens van hen die het beu zijn om te willen praten, te willen protesteren tegen zulke ongelooflijk onlogische besluitvormingen. Ik zeg het reeds maanden: als men zo nog lang verder doet dan komt er een dag dat dit vreselijk slecht zal uitdraaien

Ik vrees de dag dat diezelfde Raad van State zal goedkeuren dat men - uiteraard met terugwerkende kracht - zal bestraffen elkeen die vloekt

Inmiddels .... laat ons bidden! Ik vrees echter dat ook dat niet meer helpen zal.


DAGVERS

Ik ben er mij ten volle van bewust: het is moeilijk om één week niks te schrijven over de president van Amerika.

Ook mijn favoriete (moderne) rederijker Stijn De Paepe maakt regelmatig een dagvers dagversje over Donald Trump. Zo ook vorige week. In De Morgen van donderdag 26 september 2019 - en zoals gewoonlijk onderaan de linkse kolom van pagina 2 - stond dit:


So sad!


Trump neemt hups

een zonnebankje,

heeft zijn tandjes

vers gebleacht;


eerder wint hij de Nobelprijs

dan dat iemand

hem impeacht


HET OOSTENDSE VOEDINGSPALEIS

Het is geen geheim dat ik graag boogie, swing en rock&roll dans. Jaren geleden deed ik dat elke vrijdag in de Willy Moustache  te Blaasveld-Willebroek en op zondag in het Feestpaleis te Beervelde. Het streelt nu eenaal mijn ijdelheid als goeie danseressen me vragen met hen één van de vier danspister in de Willy Moustache te bevolken.

Patrick Gansbeke stopte inmiddels met het Feestpaleis terwijl Willy Moustache zijn prachtige danszaak aan dochter en zoon overliet De beste danseressen en dansers uit de Benelux en Frankrijk zijn daardoor verzekerd van een nieuwe halve eeuw dansplezier  

Er blijft weinig over van de de vele dansgelegenheden van pakweg een halve eeuw geleden. Zelfs 't Juweeltje in Middelkerke is gestopt. Een Willy Moustache in de driehoek De Panne -Gent - Knokke wordt gegarandeerd een succes.

En ja, het Beerveldse Feestpaleis was een heus danspaleis terwijl de danstempel van Wily Moustache elkeen herinnert aan de dancings van een halve eeuw terug..

Het voorgaande was mijn introductie om van een Feestpaleis naar het Oostendse Voedingspaleis te komen.

Vraag me niet waarom maar ik was nog nooit een filiaal van Spegelaere binnen gestapt. Tot ik een maand geleden naar Torhout reed met de bus en in het heengaan zag dat er in Eernegem (aan de bushalte) een Aldi was. Ik besloot tijdens de terugkeer daar binnen te gaan.

Bleek daar rechtover zowaar een filiaal van Spegelaere te zijn. Vriendlijke, hulpvaardige medewerkers daar. Buiten alle verwachting vond ik er zelfs twee producten die goedkoper waren dan bij enige andere winkel of supermarkt.

Dat deed me besluiten om ook eens een bezoek te brengen aan  de vernieuwde winkel op de Torhoutsesteenweg te Oostende, gelegen net voorbij het rond punt  van de luchthaven.

Amaai, ik verschiet niet snel meer maar dit moet je als consument toch minstens eenmaal bezoeken. De twee prachtige hallen deden me direct terugdenken aan de danstempel te Beervelde. Ook hier vriendelijk en behulpzaam personeel. Ik kocht er niet alleen die twee producten maar evenzeer grosseilies. De wijze waarop bij Spegelaere de groenten en het fruit staan uitgestald . . . nergens elders kan je daar zo bewonderend naar kijken. Maar dat geldt evenzeer voor de andere producten. Hier kunnen alle (zonder de minste uitzondering) supermarkten een puntje aan zuigen. Dit is de voedingswinkel van de 21ste eeuw, de winkel met respect voor de klant die enkel het allerbeste verdient.

Ik diende wel te zoeken naar de karnemelk van Gervais Danone die 10 % minder kost dan bij Colruyt! Wetende dat ik wekelijks zo twee liter koop (en drink) is dat op jaarbasis al snel 16,64 euro dat ik bespaar! Op één product! 

Er zijn lezers die me aanspreken en zeggen 'Maar Roger, wat is nu 16,64 euro op een jaar?''. Ik leg hen dan uit dat dit slechts over één product gaat en dat ik - door het uitvlooien van de advertentiebladen toch minstens duizend euro op jaarbasis bespaar. Een bedrag waar velen dan toch wel van verschieten. Neem nu de aanbieding 1 + 1 gratis van vorige week in datzelfde VOEDINGSPALEIS: één pakje lookworsten kopen aan 2,29 euro en je krijgt er het tweede gratis bovenop! En zo zijn er nog tientallen aanbiedingen, elke week opnieuw.

Wat ik ook  zowel fantastisch als uniek vind bij Spegelaere is die ruimte vooraan, zeg maar een soortement auditorium waar mensen kunnen uitrusten, een babbeltje slaan, een van beide beschikbare gratis kranten lezen kan terwijl je geniet van heerlijke koffie dat (althans tot nader order en ik hoop dat die order er nooit komen zal) gratis wordt aangeboden door de drie gebroeders Spegelaere.

Ook midden de winkelruimte werd een bank voorzien waarop mensen even kunnen uitrusten. 

Stromen van het volk doet het daar nog niet edoch elkeen die er eenmaal kwam, die komt zeker terug naar dit heuse paleis, niet om te feesten maar om te genieten van het winkelen in een nergens anders te evenaren voedingspaleis. 

Wat mij ook positief meeviel, is wat ik leerde van één van die drie broers. Elkeen denkt dat we die karnemelk sowieso moeten in de frifo plaatsen. Al zestig jaar denk ik dat. Bij Spegelaere staat die gewoon in de rekken. 

Misschien is het en goed idee om elke week in de Tips op de twee middenpagina's dergelijke kennis aan de lezers mede te delen. Hoe dan ook, ik kijk nu al uit naar het moment dat Spegelaere activiteiten ontwikkelt in haar ruime koffizaal;. Volgen jullie alvast Tips maar als je aan de kust woont.

Ik word over dikke twee maanden 71. Ik moet echt dringend nog eens tot in Blaasveld geraken waar Tina en Steve de zaak van papa Willy Moustache (aka Waumans) ongetwijfeld op een perfecte wijze verder zetten. Misschien vooraf eerst eens genieten van het diner dat aan een democratische prijs (als ik het goed las: 49 euro) wordt aangeboden in het ernaast gelegen restaurant 't Kasteeltje. Voor meer  info: surf naar willymoustache.be


GAZETTENPRAAT . . .

Waarde lezeressen, geachte lezers, heben jullie zich ooit eens afgevraagd hoe dun jullie dagelijkse krant zou zijn indien er niet werd geschreven over mensen zoals Donald Trump, Boris Johnson, Jean-Marie De Decker en onze andere Vlaamse politici die (op die ene burgemeester van Middelkerke na) vandaag ontkennen wat ze vorige week (of iets langer) voor waarheid vertelden? 

Hoe dun zou jullie dagblad niet zijn als er morgen een verbod komen zou dat stelt dat de gazetten en tijdschriften niet langer iemand negatief in de belangstelling mogen brengen die niet ten gronde werd veroordeeld?

Geloof me - nog maar eens vrij - het zouden erg dunne kranten worden

Neem nu den Donald, mijn favoriete president van Amerika. Die bespeelt de media met de nagel van zijn pink. Hij, en hij alleen, bepaalt wanneer hij nog eens wil verschijnen in  de media. Dat hij daar een minister dient voor te bedanken (voor al dan niet bewezen diensten?) is niet het minste probleem.

 Dat die twee uitgevers geen interesse hebben in de publicatie van negatieve berichtgevingen van hun vriendjes, is iets dat hun lezers er maar moeten bijnemen. Gelukkig zijn er nog  een aantal websites waar wel alle foefelarijen en schandalen aan bod mogen komen. Maar dat blijft dan beperkt tot Doorbraak, Apache en die van uw ondergetekende dienaar.

DOORBRAAK organiseert overigens nu donderdag de voorstelling van het nieuwe boek van Jan Jambon. Voor de kapitaalkrachtigen onder jullie die er alsnog willen bij zijn: surf naar www.doorbraak.be

Heb ik vorige paragraaf nu vermeld omdat Jean-Marie De Decker daar evenzeer  zijn mondje roeren zal?MAIS OUI, IL EST MORT . 

Voor mij was hij de laatste grote (Franse) staatsman. En nee, ik heb het hier niet over een dichter zoals Ignace Vandewalle of een rederijker zoals Stijn De Paepe.

Jacques Chirac verenigde het goede en het slechte in de mens, in de president van Frankrijk pakweg drie decennia geleden. Twaalf jaar vervulde hij zijn taak als president. En ik wil hem mij herinneren voor zijn belangrijkste wapenfeit. Dat was - althans voor mij - zijn moed om niet als een hersenloze aap Bush en Blair te volgen in een onterechte oorlog tegen Irak. 

Veel later na die oorlog werd bewezen dat Irak helemaal geen mosterdfabrieken bezat. Dat was nochtans de - althans officiële - reden van de oorlog met Irak.

Iedereen weet inmiddels tot welke ellende die oorlog heeft geleid: IS, Al Quada, 9/11 en vele andere terreurdaden zoals die van de bomaanslag in 2016 op onze nationale luchthaven. Zij die denken dat de terreurdaden ten definitieve titel voorbij zijn, die zijn wel erg goedgelovig en dom. Wait and see . . . !


 JAN HESP OP DE VLAAMSE TOONBANK

Dat Jean-Marie De Decker de N-VA uit de brand haalde op 26 mei jl. is een feit dat niet langer hoeft te worden bewezen, zeg maar een axioma als een koe. Hij had daar best eens een glas champagne (ten huize Christine en Jean-Marie gene cava hoor) voor aanbieden, een fles zelf.

Ik had JMDD veel liever in het Vlaams Parlement gezien dan in het federaal. Maar wie ben ik?

In het Vlaams parlement heeft N-VA (lees Jan jambon) de lakens naar zich toegetrokken. Wat alvast tot enige vooruitgang zal leiden!

Dat N-VA koos voor een Vlaamse meerderheid die, naast hen, zal bestaan uit de twee partijen die de verkiezingen verloren; is een kaakslag voor elke Vlaming ergo niet alleen die van het Vlaams Belang! Feitelijk opteren de N-va-bonzen dus voor oude wijn in krak dezelfde vaten! Hallo JMDD, slaap je?

De rekening zal keihard vereffend worden bij de eerste verkiezingen op federaal vlak. Ik had vorige week een keigoed gesprek op de bus tussen Eernegem en Torhout. Vooral Lisa en Romy hebben mij aangenaam verrast. Het volledig verslag daarover publiceer ik volgende maandag want  inmiddels liep ik nog meer studenten tegen het lijf die wakker aan het worden zijn en die ernstig nadenken over het feit dat enerzijds veriezers van verkiezingen telkens weer de dans mogen leiden en anderzijds de overvalste winnaars (Vlaams Belang) alweer worden genegeerd.  

Ik geloof overigens dat Jan Jambon als premier van dit land, zich veel beter zou voelen. De man heeft de uitstraling en is voldoende bekwaam om - met de ballen die hij evenzeer bezit - het land te leiden. Ik meen dat hij veel positievere dingen zou realiseren dan Charles I en II. Nu ja, erg moeilijk kan dat niet zijn!


LISA, ROMY ET LES AUTRES . . . 

Vorige week woensdag trok ik naar de markt te Torhout. In Eernegem stapten er een aantal studenten op die rond mij nog een plaats vonden. Tot mijn grote verbazing waren die toch wel geïnteresseerd in wat ik vertelde.

Vooral het feit dat ik hen openbaarde dat ze elk pakweg 43.600 euro schulden hadden, interesseerde en beangstigde hen.

Ik had beloofd dat ik over onze ontmoeting deze week zou vertellen op mijn site. Ik vraag hen echter een weekje geduld te hebben want blijkbaar zijn er ook Oostendse en Gentse studenten die het beu zijn om de (ik gebruik nu echt een heel lief woord) onkunde van onze politici nog langer te slikken. Ik maak daar dus volgende week een uitgebreide reportage over.


MIJN EXCUSES

Vorige week had ik gedroomd om deze week een uniek en exclusief interview te kunnen publiceren met een moedig man.

Hoezeer ik dit ook betreur, de uidrukkelijke toezegging daarvoor heb ik niet bekomen. Dat is jammer, vooral omdat ik meen dat het goed geweest zou zijn om uw uitgesproken mening bekend te maken. Edoch, ik respecteer de wil van elkeen. 

Ons aangenaam gesprek van tien dagen terug heeft mij alvast aan het denken gezet. Laat me onze kennismaking afsluiten met u het beste toe te wensen. Wij weten beide wat i daarmee bedoel. 


                             KPN KLAPT DE DEUR DICHT

Onder mijn lezers zitten heel wat toplui van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Ik ga hier geen namen noemen maar geloof me vrij, het zijn niet van de minsten.

Met genoegen stel ik vast dat KPN de banden heeft doorbroken met mevrouw Leroy. Iets waar elke normaal en eerlijk denkende burger zou achterstaan, net als ondergetekende die vorige weken al wees op de Duitse en Nederlandse bedrijven die meer fatsoen in zich hebben dan de Belgische.

Nu ja, met haar loon van bij Proximus - en haar, grijns, 280.000 euro van haar aandelenverkoop zie ik haar nog niet snel komen eten aan 1 euro per middagmaal!


HET VERMINDEREN VAN DE FILES

Hoe lang spreken ze er al niet over? Het enige zichtbare resultaat is de verhoging van de werkelijke files.

Met werkelijke files bedoel ik dus niet het aantal kilometers file die worden erkend door de politici maar het aantal kilometers auto's die in de files staan. Eén kilometer file wordt dan al snel drie kilometers omdat er drie baanvakken zijn

Ook tijdens komende regeerperiode zal men volop - met de regelmaat van een klok - lullen over het fileprobleem. Een oplossing zal er niet gevonden worden want politici luisteren alleen naar ceratievelingen als die lid zijn van hun partij.

Blijven jullie zich dan maar verder ergeren . . .


 VRAAG AAN DE OOSTENDSE KORPSCHEF

Deze maand vroeg een Oostendse lezeres me hoe dat nu feitelijk ineen zit met de prijs van het wegslepen van een wagen i.o.v. de politie van onze kuststad. Ik vond dat een interessante vraag, vooral omdat – overigens niet alleen te Oostende! – die prijzen nogal de pan kunnen uitswingen ten opzichte van wat een burger betalen moet als hij zelf beroep doet op zulke takeldienst.

Mijn vraag aan onze korpschef, en aan ons gemeentebestuur, is dus eenvoudig: “Waar gaat het geldverschil heen tussen de prijs van een wegsleping aangevraagd door enerzijds de eigenaar van een auto en anderzijds door de politie?”. Want dat verschil is toch wel best belangrijk.

Ik heb me geïnformeerd bij diverse Oostendse bedrijven en wat blijkt? Het wegslepen van een wagen op verzoek van de eigenaar kost tussen de 65 en de 110 euro, btw inbegrepen. Op zich is dat verschil best hoog. Het gaat hier wel om het wegslepen van een auto tijdens een weekdag dus niet tijdens het weekend of ’s nachts. Dat verschil van 55 euro is veel edoch, we leven nog steeds in een (zogenaamd) vrije wereld en de zelfstandige ondernemer (die auto’s wegsleept) heeft het recht zijn prijs zelf te bepalen. Dat heet men democratie en ik heb daar niks op tegen.

Ik bespaar u de prijs (en het prijsverschil) als uw wagen 's nachts of tijdens een weekend dient te worden weggetakeld. Dat kan je al makkelijk een achtste van je maandwedde kosten!

Iets anders wordt het evenwel als het wegslepen van een auto geschiedt op bevel van de politie. Waarom de burger (die meestal niet bij zijn wagen aanwezig is op het moment dat de politie die opdracht geeft) geen 65 tot 110 euro betaalt maar 140 euro is dus de vraag van mijn lezer.

Hoeveel wagens worden er op jaarbasis zo weggesleept en welk percentage van die wagens worden weggesleept om welke reden?

Interessante vragen waar missschien in de gemeenteraad van volgende maand, meer bepaald op 28 oktober het antwoord kan op verstrekt worden. Burgers moeten niet met het gevoel blijven zitten dat onze politiemensen per sleping tussen de 30 en de 75 euro in hun zakken steken.

Zelf maakte ik het mee dat (ik meen dat het pakweg 14 of 15 jaar terug was) mijn camionette werd uit de gracht gehaald door sleepdienst De Graeve te Middelkerke. Ik had die zelf opgebeld. Ik leerde die dag de hand- en spandiensten tussen dat bedrijf en de toenmalige politie van Middelkerke kennen. Zonder dat daar de minste reden toe was, had die takeldienst de politie gebeld om een overtreding vast te stellen en om vast te stellen of ik dronken was, wat niet het geval was.

Bel dus maar nooit het takelbedrijf van De Graeve want gegarandeerd krijg je er een boete bij.

 

               IK GEEF HET TOE . . . HET IS ECHT INTRIEST

Zelfs thuis tegen (off all teams) Waasland-Beveren konden ze niet eens winnen! Marc Coucke had zijn vrouw thuis gelaten; zo kan hij een extra inkomen realiseren en de zitplaats van zijn vrouw verkopen aan een . . . die hard fan van Anderlecht. Om, d.d.1 oktober 2019 niet te protesteren vanwege het uiterst slechte resultaat rond de – door Coucke, Kompany en de media – opgebouwde mythe rond Vincent Kompany moet je inderdaad wel diep doordrongen zijn van het feit dat Anderlecht de ploeg van je hart is. Ik vrees echter dat die rebellen van op Standaard Luik het niet langer zullen pikken dat hun ploeg – zelfs thuis tegen de toen laatste staande –niet eens konden winnen.

Zonder enige twijfel mag gesteld worden dat ik dit reeds – als enige - meer dan een jaar geleden had voorspeld. Alle gazettenschrijvers van Leysen en Van Thillo mochten mijn trend niet overnemen. Iets wat ze na zondag 29 september 2019 noodgedwongen wel moeten doen.

Nu effe ernstig: het werd tijd dat de supporters zich nog eens lieten horen. Iets wat zij ten volle deden na de thuismatch van gisteren. Het was al geleden van op Standard Luik (vorig seizoen) dat die trouwe fans nog eens hun stem serieus lieten horen.

Marc, hoeveel maal heb ik u het laatste jaar al niet het advies gegeven om die rommel – dat heel Anderlecht echt geworden is sinds u het overnam - te verkopen. Het is leuk een voetbalploeg te kopen om vrouwlief te plezieren maar een echt orgasme kreeg u daar nog niet van hé!? 

Waar is de man gebleven die zjjn ‘weireldploegske” bouwen zou en die – probleemloos (met de twee vingers in de neus) op 14 oktober vorig jaar tot burgemeester had kunnen worden verkozen van de koningin der badsteden?

Ik zie slechts één oplossing om te trachten dit Anderlecht nog voor het begin van de Play Offs in de linkse kolom te doen belanden. Maar dan zal het heel erg snel moeten gaan. In het andere geval zal de waarde van voetbalploeg   veel moeite nog tien miljoen euro bedragen. Daarom, beste Marc, laat die rommel en dat gezeik maar over aan Vincent Kompany. Ik wil nog wel eens zien of hij inderdaad die gek in zijn vriendenkring heeft zitten die - zoals al een hele tijd in de media geschreven wordt - dat Anderlecht wenst over te nemen.

Marc mag me altijd bellen. Tijdens een weekendje Durbuy leg ik het hem dan wel uit.

Dat Aad De Mos het, net als ondergetekende, ook al lang door heeft dat Vincent Kompany bij Anderlecht past als een kong kalf  dat de rivier moet oversteken waar het vol krokodillen zit, wet elkeen inmiddels ook.


1.500.000 LEZERS . . . ELKE ZONDAG OPNIEUW

OF ZIJN HET ER TOCH 1.600.000 ?

En ja, ik ben daar één van, al zeker 2.100 zondagen. Zelfs als ik niks hoef uit de bakkerswinkel van Diemas op de Zeedijk te Maiakerke Bad, tracht ik toch elke week een exemplaar van De Zondag op de kop te tikken. Dat doe ik evenzeer met Metro, de gratis krant die vooral op treinperrons te verkrijgen is. Voor mij – maar wie ben ik – is de Zondag overigens een volwaardige gazet, de naam dagblad waardig.

Ik lees heel wat columns; dat is iets wat mijn lezers wekelijks ervaren. Ook die van redactiedirecteur Pascal Kerkhove geniet elke zondagochtend mijn aandacht. Directeur redactie vind ik overigens een veel mooiere titel dan gewoon hoofdredacteur. Er zijn bladen, inclusief dagelijkse gazetten, die meerdere hoofdredacteurs bezitten  maar geef mij maar een redactiedirecteur want dat heeft nog iets ouderwets, iets respectabeler! Maar ook dat zal aan mij liggen en dan vooral aan het feit dat ik (ik citeer een vrouwelijke nakomelinge van mij) “ben blijven plakken aan de 60ies”.

Ik weet niet waarom die tas koffie van Pascal steeds bijna leeg is. Hij ziet er mij nochtans niet de man uit die zich, elke dag opnieuw, pessimistisch door het leven dient te slepen. Misschien die glazen tas eens half vol brengen? Wat denk je, Pascal?

Dit weekend deed hij een oproep naar de anderhalf miljoen lezers van de krant om hun mening over de Zondag aan hem te bezorgen. Dat kan via pascal.kerkhove@roularta.be. Roularta, de mediagroep die in 1950 werd opgestart door de heer Willy De Nolf, een uniek man overigens. Of elke zondag (500.000 exemplaren) echt door 3,2 lezers wordt gelezen om aan de 1.600.000 lezers te komen die - volgens hun website - er zijn, is iets waar ik geen geld op zetten durf. Maar dat is ook niet echt relevant. Zowat alle gedrukte bladen orakelen dat ze vele malen meer lezers hebben dan er gedrukte exemplaren van hun drukpersen rollen.

“Hoe de zondag nog beter kan aansluiten op haar lezers”, is de vraag die Pascal wenst beantwoord te zien. Ik ben echt nieuwsgierig naar het aantal mails die deze redactiedirecteur zal krijgen op dat verzoek. Als het er duizendvijfhonderd zijn, zal het heel veel zijn . . . Ik gok op 75. Geef toe, dat is amper 0,005 02 %. Veel is dat niet. De mensen zijn lui geworden, eten het brood en kijken naar de spelen die hen worden vorgeschoteld en voor de rest laten ze alle gewoon de gang lopen die de leiders van de natie hen opdringen.

Zoals mijn lezers weten hou ik tussen 30 april en 30 oktober 2019 een persoonlijke bevraging over wat lezers in een dagblad wel (en niet) lezen, waarvoor ze interesse hebben en wat hen geen barst kan schelen. Ik doe zulk (ze noemen zoiets een, grijns) marktonderzoek gewoon omdat ik die kennis wil weten en omdat ik zoiets graag doe.. Omdat dergelijke persoonlijke onderzoeken te duur uitvallen, worden di e in 98 % der gevallen uitgevoerd via het internet. Tja . . . Of de aldus goedkoop verrichte onderzoeken sowieso voor een beter resultaat zorgen, is iets waarop ik alvast geen halve euro zal inzetten. Uit de 721 tot op heden uitgevoerde kan ik best al heel wat afleiden die ik hier (to whom it concern) meegeef: mensen houden van spelletjes spelen. De ene vult kruiswoordraadsels in, de andere sudoku’s, kakuro’s of andere spelletjes die in hun dagelijkse krant afgedrukt staan. Niet zelden krijgt een cafébaas ruzie met een klant die wil dat die cafébaas ervoor zorgt dat ofwel het kruiswoordraadsel ofwel de sudoku’s nog niet zijn ingevuld. Het Laatste Nieuws is de onvervalste koning die ervoor zorgt dat de spelende homo ludens dagelijks aan hun trekken komen. Dat het er (overigens steeds meer de laatste maanden) op lijkt dat de sudoku voor beginners moeilijker is om in te vullen dan die voor de experts is iets dat ik niet zal ontkennen. Die (op zaterdag drie pagina’s tellende) spelletjes staan hoe dan ook erg hoog op de lijst met pagina’s die door lezers dagelijks worden gelezen.

Beste Pascal, doet u gerust verder, elke week opnieuw bovenaan pagina 2 van de Zondag, met uw Mijmeringen . . . Dat zal ik de komende maanden evenzeer doen, zij het dankzij een gulle sponsor. Ik bekwam vijfhonderd euro om de volgende drie maanden mijn onkosten te delgen. Die lezers waren vorige week overigens met 876 zijnde een verhoging met 39 i.v.m. de week ervoor.

Of vanaf heden de Zondag wekelijks evenveel ruimte zal besteden aan elk huwelijk in West-Vlaanderen – zoals de 35 % van pagina 2 die het huwelijk van de zoon van Hilde Crevits kreeg toebedeeld - is dan weer een andere vraag waarvan ik enkel hopen kan dat dit zo worden zal.


WIE KAN DIT NOG GELOVEN  

Toen procureur-generaal Erwin Dernicourt, pakweg één jaar geleden, orakelde ‘de magistratuur dient het gevoel van totale straffeloosheid te verwijderen’ heb ik er duidelijk niks van begrepen. Ik was ontzettend hoopvol toen maar ik heb duidelijk niks verstaan van zijn orakel. Vorige week maandag nog smeekte ik om de vergelijking tussen twee rechtszaken eens goed te bekijken.

En neen, hij ging niet in op mijn verzoek voor een onderling gesprek. Dat is zijn democratisch recht en daar leg ik mij bij neer. In een democratisch koninkrijk kiest elkeen met wie zij/hij praten wenst. Of ik daar nu blij om ben of niet, dat zal niks veranderen aan de realiteit.           

Maar wat vorige week hervonnist werd, slaat werkelijk alles. Drie beroepsrechters die – net als zoveel andere voor hen – bewezen dat onze Justitie vonnist à la tête du client. 

De vergetelheden van onderzoeksrechters die gewoon effe vergaten hun handtekening onder een document te plaatsen of die gewoon vergaten dat er termijnen bestaan die zelfs magistraten dienen te respecteren waardoor zowel een moordenaar als een 19-koppige bende drugsdealers onmiddellijk (met de glimlach uiteraard) mochten vernemen dat hun zaak ten definitieve titel werd geseponeerd, waren er ook de onderlinge schikkingen tussen enerzijds de top van onze magistratuur en de zwaarste fiscale fraudeurs die dankzij onze magistratuur – nota bene na twee tot vijf decennia zwaar frauderen – honderden miljoenen aan belasting niet dienden te betalen. Het feit dar die fraudeurs, binnen hetzelfde arrangement, geen dag naar de gevangenis moesten was voor hen slechts . . . een aangename bijkomstigheid. Het familiekapitaal was niet vernietigd door de betaling van de peulschil aan belastingen.

Persoonlijk vond ik al dat voorgaande reeds straffe toebak maar A.D. 2019 doet onze magistratuur er werkelijk alles aan om – zo mogelijk – nog straffer te doen. In een periode dat de burgers zich afvragen (zij het met mondjesmaat, heel erg stil en tegenover heuse vertrouwelingen) hoeveel geld die magistraten ontvingen om te vergeten een handtekening te plaatsen of om superzware fraudeurs de absolutie te geven voor de prijs van amper één Weesgegroetje en één Onze Vader, gaat onze zittende magistratuur zowaar nog een stapje verder: diezelfde vraag wordt nu zowat maandelijks geopperd bij vreemde vonnissen die Guy van Sande en andere superzware criminelen mochten genieten. Dat zelfs de heer procureur-generaal van beide Vlaanderen zich in de wandelgangen van het Gentse justitiepaleis, in de Savaanstraat nummer 11 en in de media laat ontvallen dat hij vreesde een nieuwe bril te moeten kopen, bewijst enkel en alleen dat er toch (staat u mij a.u.b. toe even eufemistisch te zijn)  wel een en ander fout zit met de vonnissen in Vlaanderen.

Edoch . . . blijkbaar negeren de zittende magistraten niet uitsluitend mijn teksten maar vegen ze daadwerkelijk evenzeer hun teelballen aan wat hun procureur-generaal publiekelijk stelt. In zijn positie (en functie) zouden er velen zijn die van minder gefrustreerd raken.

De vaste lezers realiseren zich ten volle dat ik mij in vorige paragraaf deftig heb gehouden en een zesletterwoord verving door één van tien letters. Mijne pa heeft getracht mij goed op te voeden . . .

Hoeveel meer dergelijke – niet alleen schijnbare - bizarre vonnissen zullen onze burgers in de toekomst nog meer moeten vernemen via hun gazet? Hoe lang zal die kruik nog te water gaan zonder dat ze barst, zonder dat een of andere ‘gekke’ burger meent het recht te hebben om zelf de beul te moeten zijn die dergelijke onzin een halt toeroept?

Is het een toeval dat deze week mijn Mijmeringen . . . starten met een quasi ongelooflijk verhaal van de Raad van State? Zijn ze nu echt allemaal gek geworden? Of zit ik fout en zijn ze niet gek geworden en doen ze – politici, magistraten en allerlei andere nationale organisaties die dienen te waken over gerechtigheid in dit land – gewoon waar ze zin in hebben omdat ze zich almachtig voelen en menen dat ze aan niemand enige verantwoording verschuldigd zijn?

De bevolking mort daarover. Ze mort evenzeer over de klerelijers van politici die niks doen maar die ze – helaas – zelf verkozen. Dat niks doen begint aardig te steken en begint vormen aan te nemen van een protest waarbij de 35.000 aanbidders van het gedachtegoed van Anuna De Wever niet eens tien procent zal zijn 

Als democraat sta ik ten volle voor de Ratio, de Rede. Allebei met de Grote R! Als die grote R echter een eenzijdig gebruik blijkt te zijn dan dienen we ons – en zeker als Vlaming – te herinneren dat we zowel in 1302 als in 1998 de barricaden zijn opgeklommen voor (heel wellicht) wat minder. Tussen beide data ligt het duivelsgetal 666! Geen wet stelt dat de Vlamingen opnieuw zo lang dienen te wachten om een eind te maken aan zwaar onrecht.


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Laat me deze week afsluiten vanuit dienstencentrum 't Viooltje waar ik traks mijn middagmaal zal nuttigen.

Ik heb al decennia een boon voor Ivan Van De Cloot, de meest stoutgebekte econoom in Vlaanderen. In een wereld waar 98,1 % van de Vlamingen niet eens de ballen aan hun lijf hebben om aan allochtonen die (op een bus, een tram of een trein twee van de vier zitplaatsen ter beschikking stelden van hun handtas en tas met voedingswaren) zitplaatsen te durven vragen.

Liever – nota bene als twee zeventigers - vijftien minuten rechtstaan dan je rechtmatig gebruik van twee in se lege zitplaatsen op te vragen. Hoe laf zijn de Vlamingen wel niet?

Nu ja, diezelfde 98,1 %van de Vlamingen is even laf als het erop aankomt de politici (die ze vier maanden en vier dagen terug verkozen) aan het werk te zetten. In eenzelfde moeite vermeld ik hier hun lafheid om de politici niet te herinneren dat in Vlaanderen 33 % van de kiezers de kiesstem gaf aan een partij die – nog maar eens – volop genegeerd worden. Resultaat is dat in Vlaanderen het duo De Wever en Jambon hun aanhangwagentje vulden met de verliezers van de verkiezing, met de twee partijen die al vier decennia er alles aan deden om de staatsschuld ieder jaar opnieuw met een steeds hoger bedrag te verhogen: CD&V en Open VLD dus!

“Politici wanen zich marktkramers” orakelde Ivan Van De Cloot vorige week in de media. Geachte heer Van De Cloot, met al mijn respect voor uw persoon, uw prestaties en uw gedachtegangen maar in deze beledigt u de marktkramers. U doet in deze aan platvloerse uiting van uw gedachtegang. Ik ben dat niet gewoon van u!

Politici bezitten niet de creativiteit van onze marktkramers. Die laatsten brengen hun toehoorders veelal een mooi verhaal in de hoop dat die iets kopen. Nooit vergeet ik Tamboer, de man die elke zaterdag verhalen allerlei vertelde maar feitelijk scheermesjes verkocht. Zestig jaar geleden was dat product echt renoverend. Op het einde van een exposé zei hij immer ‘Of jullie nu kopen of niet, ik hoop dat jullie zich hebben geamuseerd. Dat Gilette de man betaalde om hun scheermesjes in de markt te plaatsen, is iets dat weinigen zich realiseerden. Marktkramers waren toen niet zelden de lanceerders van nieuwe producten.

De Vlamingen hebben feitelijk niet het minste meer te zeggen in dit land. De politici liegen, bedriegen en bestelen hun kiezers want het enige wat die dieven interesseert is . . . geld. De 150 verkozen volksvertegenwoordigers van 26 mei jl. hebben nu voor de vijfde maand op rij elke maand slechts twee dingen gedaan; eerste gekeken of hun 6.600 euro op hun bankrekening werd gestort. Vervolgens hebben ze een niet onaanzienlijk gedeelte van dat bedrag overgeschreven naar de partijkas.

Ja, Ivan Van De Cloot heeft ten volle gelijk: het draait binnen de politiek enkel om geld. Uw geld dat in hun zakken moet en zal terugkeren want . . . 98,1 % van jullie zijn de lafbekken die steeds opnieuw zeggen “Maar meneer, wat kunnen we er aan veranderen?” Tja, met zulke oerdomme redenering zal er inderdaad nooit iets veranderen . 

Soit, mijn taak zit er weer op. Rest me jullie een aangename week toe te wensen in de hoop dat de meerderheid van jullie deze week wat ballen kweken.


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zo

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Ik ben, met deze MIJMERINGEN . . . , bezig aan de laatste van de zeventiende maand. Volgende week maandag, op de verjaardag van mijn oudste kleinzoon, begin ik aan maand achttien. Velen hadden – toen ik ermee begon op 30 april 2018 – voorspeld dat ik het hooguit twee maanden vol zou houden. Vooral in de media en in de politiek waren er veel . . . voorspellers. Bizar dat net zij mij wekelijks lezen. Maar troost jullie, ook de magistratuur en het protocol van Filip en Mathilde lezen me wekelijks. Of dat protocol dat doet om me ooit te feliciteren of eerder om een fout van mij te vinden als ik ons koningshuis hard aanpak? Ik gok op het laatste. Ik ben wel blij dat men in dit land vrijheid van mening kent. En ja, ik word niet overal zo smerig behandeld als te Brussel (zie eerste item vorige week en zie ook verder).

Het aantal lezers ligt gemiddeld driedubbel zo hoog als ik had gehoopt toen ik met deze site begon. Ik hoopte eind 2018 op gemiddeld honderd lezers per week en eind 2019 op tweehonderdvijftig. Het blijft voor mij een raadsel dat ruim de helft van mijn lezers tijdens zowat alle verlofperiodes afhaakt. Misschien moet ik dan - grijns - evenzeer vakantie nemen.

Laat me jullie, geachte lezeres en even positief gewaardeerde lezer, danken. Als jullie (ik verjaar over 87 dagen) mij nu eens een vervroegd verjaardagsgeschenk willen aanbieden dan kan dit. Geen pralines van Leonidas, geen bloemen, laat staan kransen maar gewoon eventjes het bestaan van deze site forwarden naar drie vrienden of familieleden. Waarvoor mijn dank. 

En ja, een donkere Leffe zou ik ook nog aanvaarden . . . Dat is echt mijn lievelingsbiertje geworden.

Ook dank voor de 47 reacties op het hoofditem van vorige week. Normaal zou ik – als strijder voor de ware democratie, voor de veiligheid van de mensen die ons beschermen en voor een magistratuur die echt ijvert voor de verwijdering van het totaal gevoel van straffeloosheid – hier deze reacties als eerste item nemen. Edoch . . . ik wil een (soortement) OPEN BRIEF bezorgen aan die ene magistraat die de grote baas is van het grootste gerechtelijk arrondissement van ons Belgenlandje, de man die vorige week bijna meende dat hij een nieuwe bril had moeten kopen. Nu, ik kan u, geachte Gentse procureur-generaal, alvast HANS ANDERS ten zeerste aanbevelen. Hans Anders of anders dan toch maar Pearl Vision. 

Het zal, tenminste als mijn geheugen me niet in de steek laat, inmiddels bijna één jaar geleden zijn. Procureur-generaal Erwin Dernicourt had toen gezegd (ik citeer hem letterlijk): “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”. Ik sprak er toen over in deze Mijmeringen en publiceerde deze wijze praat evenzeer onderaan de cover van de gedrukte uitgave van ’t Stropken. Een onkreukbare justitie, da’s mijn levensdoel . . . dat ik, jammer maar helaas, zoiets niet zal mogen beleven vooraleer mijn laatste adem uit te blazen, is betreurenswaardig.  Edoch, ik blijf geloven dat de dag komt waarop die zes procureurs-generaal zichzelf overtuigen dat recht ook staat voor rechtvaardigheid en voor menselijkheid. Noemen jullie me maar dom en naïef. Als ik die verwachting definitief moet in de diepvries steken, dan hoeft het voor mij niet meer.

Voor alle duidelijkheid: ‘wijze praat’ staat, alvast in het Gentse, voor intelligente uitspraken!

Met het woord ‘totaal’ had – en heb – ik het nog steeds moeilijk in dat citaat. Ik ben overtuigd dat de heer procureur-generaal het goed bedoelde maar een twintigtal lezers vroegen me sindsdien waarom hij dat woordje ‘totaal’ er tussen flapte. “Bedoelt hij daarmee dat in bepaalde gevallen dat gevoel mag blijven bestaan? Bijvoorbeeld bij diamantairs die decennia frauderen voor bijvoorbeeld twee miljard euro of bij bierhandelaars die een halve eeuw bijna duizend klanten voorzagen van vaten bier . . . in ’t zwart.” waren de steeds weerkerende vragen van mijn dieper nadenkende lezers.

Ik heb bij de heer Dernicourt nog geen afspraak kunnen bekomen om dit eens met hem te bespreken. Ook op de realisatie van dergelijke ontmoeting blijf ik hopen. Jammer want ik ijver voor een magistratuur waar de heren Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen, Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik, Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent en Frédéric Van Leeuw, federaal procureur-generaal de grote bazen zijn van onze magistraten die meer kunnen dan grote, decennialange zwartwerkers (allerlei) tientallen of honderden miljoenen euro's minder belastingen doen betalen. Ik zwijg hier dan nog over het feit dat die niet naar de gevangenis moeten . . . 

Wat is overigens een democratie waar procureurs-generaal het 'totaal' gevoel van straffeloosheid niet willen verwijderen?

Dat magistraten de laatste veertig jaar, samen met de famile Van Thillo, mijn leven totaal hebben verwoest is een axioma, niet eenmaal maar diverse keren. Of wat dachten jullie van dossier Nr.P.2014.1220.N waarin griffier Frank Adriaensen, de procureur-generaal, waarnemend voorzitter Filip Van Volsem en zijn vier  raadsheren (Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis en Peter Hoet) bij de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie er d.d. 25 september en 13 oktober 2015 niet voor terugdeinsden om schriftvervalsing te plegen teneinde ervoor te zorgen dat ik niet aanwezig zou zijn op de zitting die mijn zaak behandelde? En neen, het is zeker niet de HRJ die deze vijf raadsheren zal vervolgen.    

Die Hoge Raad voor de Justitie is het schaamlapje dat – zo goed als uitsluitend – dient om de onterecht behandelde en klagende burger de indruk te geven dat er een onafhankelijk orgaan bestaat dat de magistratuur controleert. Waarom er (zoals Lenin het zich evenzeer en terecht afvroeg) niemand mag zijn die de controleurs dan controleert? Tja, this is Belgium! Nu ja, ook het Comité P is feitelijk van hetzelfde laken een broek. Of, nu voormalig politierechter Stinckens er de scepter zwaait, daar voor de kleine burger verandering (lees gerust: verbetering) in komen zal, is alvast iets waar ik geen nagel voor in het vuur durf te steken. Toch niet mijn nagel . . .  Maar dat is een dossier dat ik eind dit jaar publiceren zal. Du jamais vu!

Dat 45 advocaten de moed misten om de diverse criminele daden van magistraten (t.o.v. mijn persoon) niet durven aan te vallen bij de rechtbanken, bewijst alvast dat binnen de Nederlandstalige advocatuur niemand van hen nog gelooft in de onkreukbaarheid van die magistratuur. Zoiets zou de echt nadenkende burger het totaal gevoel van onmacht en onrechtvaardigheide moeten geven.

Ik zal nooit het beeld vergeten van die advocaat die net het Hof van Beroep had verlaten. De man, de tranen in de ogen had net een zaak verloren die hij onmogelijk verliezen kon. Helaas was de tegenpartij het heel goede vriendje van een der rechters die diende te vonnissen. “Maar meester . . . . . . . , we maken het goed in een volgende zaak”? Tja, ook dat is justitie op zijn Belgisch. Ik begrijp de tranen van die man die steeds alles volgens het boekje deed en nu een onmogelijk te verliezen zaak . . . verliest. Het is al een pak jaren geleden maar dit is een waar gebeurd verhaal. “Indien ik zo oud niet was dan hing ik mijn toga aan de kapstok”, was de trieste slotzin van ons gesprek.

Soit, ik vrees dat ik (effe) afdwaalde maar dat zijn jullie inmiddels wel gewend van mij. Sorry daarvoor.

Vorige woensdag gaf de heer Dernicourt alweer een serieuze boodschap. In de zaak van meester-oplichtster G.H. vorderde hij tien jaar in beroep. Zowaar zeven jaar meer dan ze in eerste aanleg had bekomen.

Erwin Dernicourt: “Toen ik las dat ze maar drie jaar had gekregen, dacht ik dat ik een nieuwe bril moest kopen. Ik wil de maatschappij beschermen tegen vileine mensen zoals u” smeet hij eruit, feitelijk richting die oplichtster toe.

Nu, geachte heer Dernicourt, ik vind uw tussenkomst in deze merkwaardig, moedig en correct. Een uitspraak die ik dan ook met graagte als de beste van vorige week bestempel. En ja, er waren deze week best wat concurrenten dienaangaand!

Als een procureur zoiets doet, is dat al moedig, als een procureru-generaal de ballen aan zijn lijf heeft om de rechter in eerste aanleg zo pubiekelijk te desavoueren, dan noem ik dat grote klasse. En met mij vele lezers hoor!

Mag ik u echter – desnoods op mijn beide blote knieën in de Savaanstraat 11 te Gent – beleefd edoch dringend verzoeken om eens iets te doen aan Nadine, onze nationale tafelschuimster nummer één. Ik wil u desnoods die 3.000 euro komen betalen die ze – omdat ze honger had en eens (nu ja, 120 keer eens, grijns) haar voetjes onder tafel wilde steken zonder af te wassen – 120 keer ging eten bij handelaars die daar niet echt failliet zouden van gaan. De intelligentsten onder hen, hebben – middels grote krantenartikels – dat bedrag inmiddels tientallen malen terug verdiend!

U, als procureur-generaal, heeft de macht en de middelen om – zonder dat er een advocaat aan te pas komt want Nadine haar advocaat is blijkbaar niet echt handig in deze – dat dossier eens menselijk te behandelen. Neemt u dat – we zijn over drie maanden kerstmis - dossier eens op uw bureau en zorg ervoor dat – alvast na betaling van die 3.000 euro – ze vrij kan komen en (wat ook heel erg belangrijk is) wordt begeleid. En ja, ergens moet er toch wel één van die honderdtwintig restaurantuitbaters zijn die haar in dienst neemt om de vaat te doen, te kuisen of groenten te versnijden. Hier aan de kust lees ik wekelijks over horeca-uitbaters die niet aan personeel geraken.

Het is maar één van de vele ideetjes die in mij opborrelen, maar meneer de procureur-generaal van Oost-en West-Vlaanderen, zou dat geen mooi kerstgeschenk zijn voor de gemeenschap? Er komt dan een cel vrij; Nadine leert de waarde van een middagmaal (h)erkennen en krijgt de kans om een ander, nieuw leven op te starten. Ik ben zeker dat honderden advocaten, magistraten, vrienden en kennissen u – eens u zoiets menselijks realiseert – zullen aankijken met hun mooiste glimlach en u zullen feliciteren. Zoiets, dat moet – zelfs voor de hardvochtigste mens in Vlaanderen, die u gegarandeerd niet bent – deugd doen aan het hart, in de ziel!

U weet dat de magistratuur mij al veertig jaar oncorrect behandelt maar dit gaat niet over mij. Het geschiedde ook lang voor u aan uw studies rechten begon.

Die onrechtvaardigheden komen dit jaar ongetwijfeld nog ter sprake maar niet vandaag. Vandaag gaat het over uw totaal gevoel van straffeloosheid waarbij ik de vergelijking durf te opperen tussen het aantal celdagen dat die zwaar frauderende diamantair en bieruitzetter evenals acteur en schepen Guy Van Sande (voor wie kinderporno het belangrijkste in zijn klereleven was) hebben moeten zitten en het aantal celdagen die ons wetboek Nadine (tot op heden) oplegde. 

Dat koning Filip in deze doet alsof zijn neus bloed, dat zijn we gewoon van ons koningshuis dat er alleen is voor het establishment en onze nationale voetbalploeg maar – in eenzelfde moeite – onze topatleten compleet negeert. Dat meerdere – door een koning in de adelstand verheven – landgenoten inmiddels serieus van hun podium zijn gevallen en als crimineel te boek staan, is iets waar men Filip liefst niet aan herinnert.

Mailt u me maar waar dat bedrag mag op gestort worden nadat Nadine verlost is van die (voorlopige slechts) 84 maanden celstraf.  

Ik ga even de woorden gebruiken van een bekend Vlaams columnist: ‘Het doet deugd aan het hart van zowel de verlener als de krijger . . . ‘Wilt u in deze a.u.b.de verlener van genade zijn. Het zal deugd doen aan uw hart. Heel misschien wil columnist Jan Segers de menselijkheid hebben om mij in deze eens te steunen, waarvoor dank.

Zij die me goed kennen, beseffen dat ik het serieus menen moet vooraleer ik a.u.b. prevel. 

Dat advocaat Jorn Verminck (van die superoplichtster) ontgoocheld is en stelt “Deze straf is veel te strenger als je ze vergelijkt met gelijkaardige uitspraken in gelijkaardige misdrijven. Mijn cliente zou normaal vrijkomen in december, maar moet in theorie dus nog acht jaar zitten”, is echt ongelooflijk.

Hewel, geachte meester, u die het heeft over rechtvaardigheidsgevoel. Neem het juridisch CV van uw klante eens in de hand en tel eens samen hoeveel geld ze in haar oplichterscarrière reeds achterover drukte, hoe weinig dagen ze voor dat alles efectief zat en vergelijkt u dat bedrag eens met de (hooguit) drieduizend euro die Nadine stal. En ja, dat was evenzeer diefstal; ik ga dat niet ontkennen of afzwakken.

Maar – tot slot – waarde meester en geachte heer procureur-generaal, waarom vindt een meester-oplichtster wel geld om een advocaat te betalen terwijl Nadine dat geld niet bezit?

Dat het wetboek mag (correctie: MOET) worden herschreven, is een waarheid als een koe. We leven niet langer anno 1830. Maar dat is dan weer stof voor een andere keer . . .


EN DE KONING, HIJ LACHTE EN DANSTE . . . 

. . . Neen, geachte lezeres en waarde lezer, maak jezelf niet te voortijdig blij. Ik heb het hier niet over een koning met de voornaam Filip. De kans dat wij het hoofd van ons koninkrijk België zien lachen, huppelen en springen als een jongeling van pakweg twaalf is – overigens voor de volle 100 % - uitgesloten. Er is geen wedkantoor dat minder dan 1.000 tegen 1 geeft op zoiets.

Ik heb het hier over de vroegere prins pils. De vrolijke jonge prinsenman van toen is volwassen geworden, alvast sinds hij koning werd. Met een vrouw als koningin Maxima naast, voor en achter hem is dat niet eens een mirakel. Wat een prachtig koningspaar vormen ze toch! Maxima, en haar sprookjesprins, koning Willem-Alexander zijn het compleet tegenovergestelde van de stijve harken die in Laken ons koninklijk paleis bevolken.

Ik denk er ernstig over na om alsnog richting Nederland te verkassen. Niet uitsluitend vanwege de nazistische tussenkomst van de Brusselse politie vorige week zondag; niet alleen vanwege een laf koningspaar dat er wel is voor het establishment maar nooit voor de arme drommel. Neen, het is een geheel van factoren dat meespeelt en vooral de realiteit dat de overgrote meerderheid steeds maar zegt dat er toch nooit iets zal veranderen aan de diefstallen gepleegd door onze politici. Tja, waarom zou ik dan blijvend moeten vechten tegen zulke domme bedenkingen?

In ons land komen er amper tachtigduizend mensen naar Brussel op de nationale feestdag. Dat is (breed gerekend) 0,7 % van de Belgen. Ocharme Mathilde en Filip. Ik durf bijna te stellen dat in Nederland 99,3 % de straat opkomt als het koningspaar iets te vieren heeft. Maar laat me ernstig blijven en bevestigen dat minstens 65 % van de gezonde Nederlanders eind april uit de bol gaan. Ze doen dat dan gegarandeerd in oranje kleren. Maar Maxima is dan ook de koningin die – als haar volk in nood is en vier kindjes stierven in een stint te Oss – alles liet vallen, niet keek of haar haren goed lagen en onmiddellijk richting Oss vertrok. Als zoiets geschiedt in ons land dan wordt er een week gepalaverd over het nut van zulke menselijkheid, over de haren van Mathilde en over het mogelijk gevaar voor de veiligheid. Tja . . ., over dat laatste had ik het vorige week reeds.

Mijn gemeende felicitaties, koning Willem-Alexander. U ben het levende bewijs dat koning zijn een vreugdevol iets is, een job waar de uitvoerder plezier aan beleeft. Zelfs als ons koningspaar extra geld krijgt, kan er nog niet eens een spontane glimlach af. 

Bestaat er ergens een school waar men prinsen spontaan kan leren lachen? Het zal niet in het Vernigd Koninkrijk zijn . . . Daar zitten ze al drie jaar met die Brexit.

Doet u a.u.b., zeer geachte koning der Nederlanden,  mijn groeten aan uw bevallige echtgenote. Waarvoor mijn dank.


't VERSCHIL VAN DIFFERENCE !

Ligt het aan mij? Ligt het aan het povere intellect van machtswellusteling commissaris Vandersmissen te Brussel of  ligt het aan het menselijk zijn van Gentse flikken?

Deze ochtend nam ik om 5.17 uur de kusttram teneinde rond 8.40 uur aan het Gentse justitiepaleis mijn flyers over de magistratuur te kunnen verspreiden aan magistraten en advocaten. 

Ik had deze middag een afspraak en wou middels De Lijn gratis naar Gent trammen en bussen. Dat is alweer 6,80 euro aan trein gespaard. Acht uur met De Lijn is daar het nadeel van.

Na pakweg twintig minuten kwam er een man naar mij toegestapt. Op een wijze waar ze bij de Brusselse politie echt een puntje kunnen aan zuigen, stelde hij zich voor als hoofd van de beveiging van het Gentse justitiepaleis. Hij vroeg wat ik deed. Waarop ik hem een flyer overhandigde. 

Hij vroeg of hij die mocht houden. Uiteraard. Het ging tenslotte over mijn ijver om een correct werkende magistratuur te bekomen in Vlaanderen. 

Een half uur later - ik had inmiddels 63 flyers verspreid en hadden vier mij bekende advocaten goeie dag gezegd - was de man er terug. "U kan die flyer inderdaad verspreiden maar de voorzitter had graag gezien dat u dit doet van op de straat". Uiteraard zou ik liever aan de voordeur staan om flyers te verspreiden maar ik heb begrip voor het feit dat de magistratuur nu niet bepaald staat te springen om mijn flyers te helpen verspreiden.

Uiteraard weet die voorzitter heel goed dat 90 % van de advocaten gebruik maken van de parking onder dat justitiepaleis aan het Gentse Rabot. Het zou heuse democratie zijn, geachte voorzitter, om mij tussen die parking en de toegangsdeur van uw justitiepaleis te laten flyeren. Mag ik derhalve u  beleefd verzoeken om mij dat - in naam van de democratie -  toe te staan?

We hadden nog een kort gesprek, die intelligente beschermer van het justitiepaleis en ondergetekende, waarbij ik de man dankte voor zijn correcte werkwijze maar hem wel wees op het feit dat in mijn teksten geen valse beschuldigingen staan naar die heren van het Hof van Cassatie. Ik sloot af met te zeggen dat die magistraten in het ander geval mij gegarandeerd reeds hadden vervolgd wegens laster en eerroof.


FRANCINE SWIGGERS WIL 2.600.000 EURO

We leven in een compleet verstoorde wereld. Laat me twee voorbeelden geven binnen de juridische wereld. Neem nu de voormalige machtigste vrouw van Vlaanderen aka Francine Swiggers. De vrouw die ongetwijfeld een persoonlijke vriendin is van de machtigste man in Vlaanderen. Waarom zou zijn hoofdredacteur anders een bijna hemelse column vol verheerlijkingen hebben moeten schrijven over mevrouw Swiggers?

Zevenhonderdtachtigduizend (dat is 780.000) mensen werden door ARCO bedot door de top van dat bedrijf. Topvrouw Francien Swiggers (een madam met ooit meer macht dan eender welke partijvoorzitter in Vlaandeen, geloof me vrij) ontkent haar verantwoordelijkheid. Nu ja, ik vrees dat zij evenzeer het licht van de zon ontkennen zou als dat haar voordeel kan opleveren. 

ARCO, dat was de financiële holding, binnen het ACW dat nu Beweging.net noemt. Madam Swiggers, de grote baas, zeg maar de CEO ten tijde van de bankencrisis, gaat nu in de tegenaanval. Ongetwijfeld – grin & sic – volgt ze de voetbalcompetitie en raakte ze zo overtuigd van het feit dat de aanval de beste verdediging is.

Maar dit katje (dat je blijkbaar best niet aanpakt zonder handschoenen) heeft nu de tegenaanval ingezet. Ze eist van elke coöperant die de procedure tegen Arco inzette geld, heel veel geld, zo voor een totaal van 2,6 miljoen euro. Tja . . .

Die CEO’s van staatsbedrijven of van organisaties van gemeenschappelijk welzijn (zoals het vroegere ACW), dat zijn toch aparte gevallen hoor! Ze zijn of niet verantwoordelijk of (zie verder) ze handelen met voorkennis. Als men dergelijke topvrouwen als CEO niet langer verantwoordelijk stelt voor hun fouten, dan is de kans heel groot dat er een dag komt waarop advocaten zelfs bij frauduleuze falingen zullen verwijzen naar die twee madammen, waarop de anarchie en de chaos compleet het gevoel van straffeloosheid zal hebben verdrongen. 

Zal ik jullie binnenkort welkom mogen heten in de wereld van straffeloosheid? Ik hoop van niet . . . maar dat ligt vooral in de handen van onze magistratuur                              ;

 

IGNACE VANDEWALLE   

Vorig jaar had ik het geluk hem te mogen ontmoeten. De man was toen heel druk bezig met (zie www.felt.be) de begeleiding van politici op weg naar zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de federale verkiezing. Als ik de resultaten van zijn pupillen bekijk dan was de heer Vandewalle daar best succesvol in.   

Jullie weten wel, die federale verkiezingen dat zijn verkiezingen waar volgende keer nog meer mensen zullen van weg blijven dan op 25 mei 2014 en 26 mei 2019 het geval was.   Voor mijn part mag er een wet komen die verkozen volksvertegenwoordigers verplicht om binnen de 69 dagen een regering te vormen. De dag dat die regering daadwerkelijk is geïnstalleerd krijgen ze hun maandloon, niet eerder! Een arbeider die weigert te werken, krijgt toch ook geen loon gestort?   

Ignace is een fijne vent, alvast minder grof gebekt dan ondergetekende. Ik kan dat inderdaad zijn maar dan enkel naar hen toe die dat verdienden. Ignace is evenzeer de man die zich serieus heeft vastgebeten in het hele verhaal rond AAGENT, het Gentse stadsbestuur rond voormalig burgemeester Termont en de Ghelamco-Arena.   Dat zijn boek over de Ghelamco-Arena heel wat (zo niet volledig) juist zat, wordt m.i. alweer bewezen door de schandalen die deze maand – nog maar eens – de kop opstaken in het Gentse. De stad (SoGent) zou opgezadeld zitten met een schuld van bijna vier miljoen euro verspreid over diverse zaken. Salut mijn ratje . . .   

Omdat ik niet echt plat lag van de dagversjes van rederijker Stijn De Paepe van vorige week ben ik blij dat ik volgend gedicht ontwaarde op facebook. Het is van de hand van Ignace Vandewalle. Als ik het goed begreep dan hebben de meeste mensen wel ergens een of andere kiezel in een van hun schoenen.  


                                              De kiezel

De kiezel in mijn schoen, een rotsblok in mijn hart.
Hij duwt onder de hiel,
het leed naar mijn ziel.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid priemt voort.

Hij steekt bij elke stap,
langzaam kracht ontstelend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen, signaal van mijn geweten.
Hij duwt onder de hiel,
de herrie door mijn hoofd.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid krijst voort.

Hij schreeuwt bij elke stap,
Langzaam mentaal afstropend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen,
wat moet ik doen.
Is het leed mijn lot,
of ben ik mijn eigen god.

Ignace Vandewalle

 

Gefeliciteerd man, dit is echt iets dat men zou moeten publiceren in elke krant. Als je nog eens zo dichterlijk creatief bent, doe mijn lezers een plezier en zend het me toe.

Enne heu, komen er nu wel of niet nieuwe federale verkiezingen, beste Ignace?


NOU NOU, WAARDE HOOFDREDACTEUR ANTONISSEN

Bij mijn (grijns) favoriete gazet hebben ze een aantal hoofdredacteurs. Meestal zetten die de puntje op de ï in een of andere column. Zo ook deed Dimitri Antonissen dat eergisteren, meer bepaald op pagina 6.

U betitelde de verkoop van 285.000 aandelen Proximus door de CEO (in functie) van dat bedrijf in uw column als . . . dom.

Mijn verontschuldigingen maar Dominique Leroy is wellicht iemand die met voorkennis aandelen verkocht edoch ze is helemaal niet dom!

Haar verkoop heeft uitsluitend te maken met onverzadigbare geldzucht en met de drang naar steeds (en overal) het onderste uit de kan te halen. Zelfs als het gaat over pakweg 6 à 7.000 euro! Die 6 tot 7.000 eurokes dat was ocharme niet eens één duizendste van haar jaarlijkse netto vergoeding als CEO van Proximus . . . ! Zeg maar dat het haar vergoeding voor één uur werken was.

Ze heeft zichzelf evenwel ernstig in de voet geschoten door die verkoop van aandelen waarvan elke mens met een IQ hoger dan 109 zich wel realiseert dat men zou kunnen spreken van handel met voorkennis. Dominique haar IQ ligt ver boven de 109; geloof me vrij.

Ik ken een aantal bedrijfsleiders van zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Als KPN een Duits bedrijf zou zijn geweest dan had ze al een aangetekende brief ontvangen van het advocatenkantoor van KPN om haar mede te delen dat “in de gegeven omstandigheden het niet opportuun zou zijn om een samenwerking op te starten”. Nederlanders zijn daar ietsje minder hard bij maar dan heb je die aandeelhouders, nietwaar

Geldzucht is wellicht een domheid, geachte heer Antonissen maar dat je dit kan aantreffen bij iemand die succesvol was bij Proximus . . . neen, zulke domheid begrijp ik niet.

 

ZIJN HET NU ALLEMAAL DOMME CEO'S 

Als CEO van bijvoorbeeld THOMAS COOCK BELGIUM wordt men verondersteld te weten hoe goed/slecht het bij zowel Thomas Cook als bij Neckerman België gaat. Of niet?

Jan Dekeyser, CEO van Thomas Cook in ons landje, weet dat blijkbaar niet. Zelfs na de faling van Thomas Cook Internationaal blijft Neckerman maar superkortingen aanbieden tot dik 70 %. Gelieve uw reis nu wel volledig te betalen.

Bij zulke aanbiedingen krijg ik toch het vervelend gevoel dat er iets aan de hand is; dat Jan er enkel op uit is om alsnog zoveel mogelijk geld op de rekening van zijn firma te zien verschijnen.

Die man moet toch ook beseffen dat de kans zo goed als onbestaande is dat die reizigers probleemloos zullen op vakantie kunnen gaan!

Ik ben geen magistraat maar mag hier niet eens een onderzoek ambtshalve worden opgestart? Kwestie van de reizigers te beschermen?


DE KASSA'S VAN POLITIEKE PARTIJEN

Als mensen, organisaties, staatsinstellingen, politici kiezen voor de leugens en de criminele daden van bepaalde personen die overduidelijk zwaar in de fout gingen, dan gaan zij evenzeer zwaar in de fout.

Als politieke partijen ervoor zorgen dat (om maar één enkel voorbeeld te geven binnen de politieke wereld) Jo Van Deurzen 400.000 euro krijgt omdat hij niet langer kan worden aangehouden als parlementair en hij een andere job dient te kiezen, dan is dat een criminele daad tegen de Staat België! Niks meer maar zeker niks minder.

Naar dergelijke criminelen dient men geen 120 politieagenten te sturen; evenmin dient men dan de reservetroepen te gebruiken die evenzeer aanwezig waren om de vreedzame samenkomst van 51 mensen stop te zetten.

Waarom overigens niemand binnen de kamer van volksvertegenwoordigers het onderzoek durft te eisen naar de uiteindelijke bestemming van die vierhonderdduizend euro, zou de vraag moeten zijn die elke lid, elke burger van die Staat zich zou moeten stellen. Of zijn het gewoon roddels als mensen aan de toog vertellen dat één vierde van dat bedrag richting partijjas van de CD&V ging?

Als dat inderdaad geen roddel maar de waarheid zou zijn, waarom durven (en mogen) de dagbladschrijvers daar geen diepgaand onderzoek naar uitvoeren?

Laat me – alhoewel dit helemaal geen troost is, niet voor de CD&V, noch voor de burgers van dit land – toegeven dat dergelijke werkwijze om uiteindelijk de gelden van de Staat te doen komen op de rekening van politieke partijen niet uitsluitend bij de CD&V schering en inslag zou zijn.

Onze staatsschuld . . . dat is helemaal niet te wijten aan de gewone burgers die al eens etwat bijverdienen buiten hun werkuren. Neen, laat ons morgen een nationale commissie opstarten die alle macht krijgt toebedeeld om te achterhalen waar onze regeringen de laatste veertig jaar gelden hebben heen gesluisd en verkwist. Laat ons tezelfdertijd controleurs aanstellen die bekwaam zijn om de werkzaamheden van die commissie na te gaan.

Het zijn de tegendraadse politici (van de ‘renstal’ Vuye, Wouters en De Decker) die de basis zullen moeten vormen om die commissie – en hun controleurs – in het leven te roepen en aan te sturen. Zonder dergelijke politici zal deze Staat, dit zogenaamd democratisch koninkrijk, verder de dieperik inglijden en wordt chaos de grote overwinnaar. Tot wat chaos leiden kan, weet elke uk van negen die aandachtig de geschiedenislessen volgde.

Politici allerlei, ook zij die de indruk willen geven een rebels imago te bezitten, zullen hun cinema mogen stopzetten en de keuze bekend moeten maken of ze er nu echt alles aan willen doen om dit land te redden of om te kiezen voor het geld dat de Staat veel te kwistig verdeeld onder de politieke partijen. Zij zullen daarbij vooral de steun moeten krijgen van de rechterlijke en de uitvoerende macht in dit land. Allen samen zullen ze moeten strijden voor een België dat – net als noorderbuur Nederland – miljarden winst maakt i.p.v. op een schandalige wijze de bankrekeningen van dit land verder te bestelen

Ik ben de burger die zijn medeburgers – op een niet gewelddadige wijze – wil laten kennis maken met de baldadige onregelmatigheden die in dit land schering en inslag waren de laatste halve eeuw. Als toplui – die overduidelijk crimineel in de fout gingen – onterecht een (niet klein) pensioen mogen blijven genieten dan dient iemand de vraag te mogen (en durven) stellen hoe zoiets mogelijk is. Of dergelijke lui dan al dan niet een Bed&Breakfast uitbaten, is niet eens relevant.

Dergelijke begunstigingen zijn geen zeldzaamheid , geloof me vrij! Het volstaat dat de betrokkene weet heeft van een (of meerdere) schandalen en hij daarmee toppolitici kan chanteren.  

Levanslang inkomen of onrechtmatig pensioen is zo iemand beschoren!

 


CITY ZINE IS WEER UIT !

Begin ik nu echt oud (en seniel) te worden of is de uitgever van City Zine inderdaad overgeschakeld naar een groter formaat? Ik heb vrijdagnacht een exemplaar meegenomen en zal deze week de uitgever eens contacteren.

Ik heb het, van bij de start, een wijs boekske gevonden. Een reclameboekje weliswaar maar dan eentje vol stijl en klasse.

Wat ik ten volle begrijp, is dat ze op de cover de Engelse taal gebruiken (LOCAL TALENT & YOUR ULTIMATE FREE CITY GUIDE) in een stad als Oostende. Uiteraard is dat goed gezien want Oostende telt nog steeds de voorkeur van Britten die in de koningen der badstad nog steeds één of twee weken als toerist geboekt staan. Er komen – geloof me vrij – meer Engels sprekende dan Franssprekende mensen hier overnachten.

Zou het, geachte uitgever, beste (grijns OWNER) Ferre, geen wijs idee zijn om de begeleidende teksten niet enkel in de eigen moedertaal en onze tweede landstaal maar evenzeer in de taal van Nigel Farage te publiceren?

Ik zie regelmatig Britten jullie boekje ter hand nemen omdat zij (blijkbaar maar vooral schijnbaar) door het lezen van hun moedertaal menen dat dit boekje ook Engelse teksten te lezen heeft.

Het is maar één van mijn vele ideetjes. Als jullie dat inderdaad zouden doen dan zou ik het fijn vinden – ergens op eender welke pagina – een vierde pagina te krijgen voor mijn MIJMERINGEN . . . en www.stropken.be

Dat hoeft zelfs niet eens in een andere dan onze moedertaal worden afgedrukt.


HELAAS, DRIEWERF HELAAS

Het was ongetwijfeld een mooi initiatief; ik bedoel dat achter de rookvrije Oostendse stranden. Helaas heeft het zo goed als niet gewerkt. Dat bleek duidelijk uit de reportage die Leen Belpaeme publiceren mocht in de regionale editie van de meest verkochte krant van het land.

Als mensen massaal hun voeten vegen aan de stemplicht en als anderen (of zijn het, grijns, dezelfden?) lege flessen Johny Walker, busjes Red Label, frisdrank en bier, sigarettenpeuken evenals huiselijk afval gewoon volop aan de straatstenen toevertrouwen, dan kan moeilijk worden beweerd dat Oostende een propere stad is. En dan heb ik het hier nog niet eens over de hondenpoep.

De mens is een gewoontedier dat op dezelfde dag en hetzelfde uur van de week steeds hetzelfde uitvoert. Dat is geen verwijt maar gewoon een vaststelling. Zo komen kaarters, breisters, schaakspelers, dansers steeds op dezelfde dag en hetzelfde uur elkaar tegen in het steeds erg propere dienstencentrum ’t Viooltje en zie je op donderdag- en zondagavond steeds goeie danseressen in de Lafayette. 

Nu ja, die danseresjes blijven steeds vaker weg maar de reden daarvan las je reeds eerder op deze site. Gelukkig begint eigenaar Bart (van ook Polé Polé) deze site te lezen en lijkt het er op dat er een en ander drastisch aan het veranderen is. Of bekende Vlamingen gediend zijn met het feit dat op een drukke vrijdagavond Bobo een half uur bij hem komt staan en alzo de aandacht op hem vestigt, is zeer de vraag. 

Geen politicus/politica kan ik verwijten dat hij/zij te intelligent of te creatief is. Ze bedenken van alles maar daar komt meestal uiteindelijk niks van in huis. Had ik het geld voor een degelijke digitale camera dan zou ik burgemeester Bart Tommelein eens de foto’s kunnen tonen die ik – in amper één week – verzamelen kan met beelden vol hondenpoep, zwerfafval allerlei en braaksel (of pis) van dronkaards die zelfs in de kusttram hun viezigheden achter laten. En dan heb ik het enkel over de afstanden tussen mijn studiootje en  de bib, ’t Viooltje, de Mac Donald’s op de Torhoutsesteenweg of de Langestraat.

Ik betreur zoiets, vooral omdat het steeds dezelfde mensen zijn die hun rommel en vuiligheden achter laten. Het zijn ook die mensen die de kassa van mijn favoriete supermarkt voorbij lopen en vergeten een duur artikel te betalen, waarna hij door een alerte medewerkster werd ingehaald en uitgenodigd tot betaling. Nu ja, de winkeldiefstallen worden er echt niet minder op.

Uiteraard heeft (niet alles maar wel) veel te maken met de realiteit dat 98,1 % van de bevolking gewoon de andere kant uitkijkt. Dertig jaar geleden was dat wel effe anders en durfden mensen de vuilmakers wijzen op hun baldadigheid. Nu ja, als verkozen volksvertegenwoordigers en gemeentebesturen opteren voor chaos i.p.v. voor orde en gezag, normen en waarden en respect  dan is het resultaat inderdaad hopeloos, dan kan het de gewone burger ook niet  meer schelen.

 

WANNEER KOOPT VAN THILLO . . . ?

Er zijn zo van die vragen waar elkeen het antwoord op weet. Neem nu de vraag waarom – in de twee Vlaamse mediagroepen – de ene dag een regionaal artikel verschijnt op maandag, woensdag of vrijdag in de groep rond Thomas Leysen en waarom op dinsdag, donderdag of zaterdag datzelfde onderwerp – nota bene zo goed als klak hetzelfde – verschijnt in de regionale dagbladen van Christian Van Thillo. Of vice versa.

Uiteraard gaat het om geld. Op deze werkwijze spaart elk van beide gazetteneigenaars een halve meute regionale verslaggevers uit. Dat zoiets ontsproot na een gesprek tussen Thomas en Christian lijkt me geloofwaardig 

De vraag die ik me derhalve al een hele tijd stel is dus niet of de mediagroep rond Van Thillo die van Leysen zal opkopen maar wanneer dit zal geschieden.

Dat daardoor het hele mediagebeuren alvast in onze dagelijkse gazet een fletse toekomst tegemoet gaat, is ook iets dat de lezers zullen aanvaarden Nu ja, het aantal krantenlezers vermindert elke dag . . . 


BO COOLSAET

Er is iets dat ik niet al te schitterend versta maar dat zal uitsluitend aan mijn domme hersencellen liggen.

Het OM (zeg maar de staande magistratuur) bepaalt welk dossier wordt geseponeerd en welke zaak wordt door verwezen naar een rechtbank.

Ik ga me hier niet uitspreken over schuldig of onschuldig in de affaire Bo Coolsaet.

Ik vind het gewoon bizar dat het OM enigszins een dossier verwijst naar de correctionele rechtbank en vervolgens de vrijspraak eist.

Los van dit alles twee bedenkingen:

01.  Waarom wachten die (zogenaamde?) slachtoffers altijd jaren vooraleer te klagen?

02.  Wie kan de - door de media veroorzaakte -schade herstellen die Bo Coolsaet heeft geleden als men hem effectief vrijspreekt?

Er moet echt iemand zijn die binnen het federaal parlement het dossier durft te openen waar ik al veertig jaar om vraag: laat de media zwaar betalen indien ze de reputatie van iemand te voortijdig en te onterecht schade toebrengt vooraleer een vonnis ten gronde werd geveld! Helaas is er geen enkele politicus die de ballen aan zijn lijf heeft om dit te doen. Ze zouden sofort uit de partij worden gegooid!

Anderhalf jaar terug kreeg ik van twee partijvoorzitters de vraag toegeschoven of ik wou opkomen voor hun partij. Ik antwoordde tweemaal hetzelfde: “Ja, maar wel op voorwaarde dat uw partij in het federaal parlement het dossier opent dat de reputatie van de mensen beter beschermt in de media”.

Ik heb geen van de twee nog gehoord. Feitelijk geven ze daarmee te kennen dat ze plat op hun rug gaan liggen uit angst om te worden genegeerd door de media.

Arm Vlaanderen toch . . .

 

VOOR WIE ER DURFT AAN TE TWIJFELEN

Al decennia orakel ik dat de politieke partijen maar in één enkele zaak geïnteresseerd zijn: met de volgende verkiezingen!

Als, nota ben in De Morgen, op woensdag 18 september 2019 gepublliceerd staat (op pagina 3 rechts bovenaan, in rode kleur) “Elke partij aan de onderhandelingstafel wil  meer dan ooit haar stempel drukken op het Vlaams regeerakkoord, om zo met duidelijke realisaties in 2024 naar de kiezer te kunnen trekken", dan weet je het wel, nietwaar?

Als je – als kleine burger – zulke tekst leest 119 dagen na EN 1708 dagen voor die volgende verkiezingen . . . tja, dan moet je serieus achterlijk zijn om niet te snappen dat de politieke partijen enkel interesse hebben in het winnen van de volgende verkiezing! Met iets anders zijn ze echt nooit bezig . . .

 

ORIGINELE GELDHOF NEUZEKES

Geen toerist die ze links laat liggen. Ik ben geen toerist in eigen land maar ik kijk wel altijd uit naar de periodes waar mijne Aldi in de Alfons Pieterslaan te Oostende die doosjes met 300 gram Neuzekes aanbiedt 

Heb er mij zaterdag twee gekocht; doosjes hé! Vertel het maar niet aan mijn dokteres dat het ene doosje al leeg is,  die zou me alleen maar berispen om zoveel kcal te verorberen.

Soms vervloek ik de momenten dat er geen Neuzekes zijn te vinden in mijne Aldi. Ik kan er echt niet afblijven eens ik ze in huis heb. En ja, die van Geldhof uit Eeko zijn de enige originele en dus de allerbeste. Helaas is er nogal wat namaak op de markt.

Voor de prijs laat ik het niet: 3,99 euro per doosje van driehonderd gram ofte 1,33 euro per honderd gram. Tezelfdertijd kocht ik jonge kaas en schouderham zodat ik weer croques maken kan als ontbijt. Met het bijpassende brood dat in den Aldi evenveel kost als in de Okay aan de kerk van De Panne kan ik alvast veertien croques maken. Dat zijn toch twee croques meer dan met de slechts 24 sneden in hetzelfde toastbrood van den Aldi.

 

HET STOPT MAANDAG . . . OEF !

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte geven het – eindelijk – op.

Van de opdracht die ze van koning Filip kregen hebben ze dus (tot en met vandaag 23 september 2019) niks gebakken. 119 dagen verloren tijd, geld en prestige in het buitenland omdat we nu – inclusief de regeringstijd van Charles Michel II waar al even weinig werd gepresteerd door de regering – dus al 274 dagen zonder regering zitten.

Wat ik – en met mij heel wat landgenoten – mij afvraag is hoeveel die twee klungelende politieke clowns hebben verdiend tijdens die 14 weken NIKSDOEN? Er moet toch ergens een journalist (die naam waardig) zijn die de moed heeft om dat bedrag te publiceren.

Reynders is maar al te blij dat hij dit apenland kan verlaten richting internationale roem. Kom maar nooit meer terug Didier.

Vande Lanotte (de politicus waarvan elkeen tracht te raden hoeveel hij als extratjes binnenhaalde tijdens zijn politieke loopbaan) zal nog wel een tijdje meedraaien. In het andere geval kunnen de socialisten nu reeds hun stekker uit het stopcontact halen. 

DAAR MOGEN WE ECHT FIER OP ZIJN . . .  

Ofte hoe de Vlaamse Jan Modaal en Inge Sabena hun goed hart demonstreerden ten voordele van PIA.

Ik wil het hier hebben over de twee meedogenloze partijen die in de media een spelletje mierenneuken spelen op de kap van de gezondheid van een baby die niet gevraagd heeft om een medicament te moeten nemen dat 1.900.000 euro kost.

“Ik mis maatschappelijk engagement bij de farmasector”, gooide onze minister van volksgezondheid er zomaar uit richting farmaceutisch laboratorium Novartis. Nou madame De Block, u gaat hier wel heel erg kort door de bocht.

Ik weet dat farmaceutische laboratoria – en dus ook Novartis – er niet zijn om verlieslatend te werken. Integendeel zelfs. Hoeveel winst steken die laboratoria niet in het trachten ontdekken van nieuwe geneesmiddelen? Ik ken ook de werkelijke kostprijs niet van het medicament dat Pia daadwerkelijk nodig heeft.

Wat ik echter wel weet is dat dit land per etmaal er een staatsschuld bij krijgt van dik 43.000.000 euro. Gewoon omdat onze regeringen al twee decennia niks doen.

In Nederland zorgde de regering ervoor dat er twaalf miljard euro winst werd gemaakt vorig jaar. Onze regering (2014 tot 2019) slaagde er in, mevrouw Maggie, dat er 85 miljard bijkomend verlies diende te worden genoteerd ofte gemiddeld 17 miljard per jaar! Een verschil van 29 miljard euro!!! Per jaar.

U zat toch vijf jaar in die regering?

Wat ik ook weet, beste Maggie, is dat elk dag dat we (alweer) niet echt een werkende regering hebben, onze staatsschuld zomaar met 2.000.000 euro extra verhoogt!

Stop dus, mevrouw De Block, met te lullen dat jullie die 1.900.000 euro voor Pia niet konden ophoesten. Hef, samen met die andere 149 volksvertegenwoordigers, jouw luie kont eens op en begin te werken. Stop met te zeiken – want dat is het nu toch echt geworden bij jou – als je orakelt “ Dat zo’n firma het probleem niet ziet, maakt mij kwaad”. Kijk, samen met die andere 149 volksvertegenwoordiger in eigen boezem vooraleer de zwarte Piet nog  maar eens door te schuiven. Zoiets is laf en gemeen.

Ik weet dat wat ik nu schrijven zal, gewaagd is en niet echt eerlijk maar misschien moet Die van Hierboven eens een kleinkind van u opzadelen met hetzelfde probleem als de ouders van Pia. Zou u dan nog steeds weigeren een bedrag – kleiner dat de 2.000.000 euro die jullie luiheid kost aan onze Staat elke dag - op tehoesten? Je m’en doute vraiement!

Go to hell, meedogenloze maggie De Block . . . en vooral: blijf er! 

Intussen voelen ruim 900.000 landgenoten dat goed gevoel in hun hart. En dat, dat is veel meer waard dan die ene minister van volksgezondheid die zo harteloos was!

Mijn klein hartje wordt stil bij zo een fantastisch en wijd verbreide reactie vol menseijkheid!

 

GEEN REACTIE VANUIT KANTOOR BURGEMEESTER CLOS 

47 reacties . . . er was de voorbije maanden geen item dat meer reacties genoot dan het verslag van het machtsmisbruik van de Brusselse politie. Ik dank jullie alle 47!

Alhoewel de reacties niet op dezelfde wijze werden geuit, alle  zegden unaniem feitelijk hetzelfde: dat het een schande was dat men in de hoofdstad van Europa burgers die feitelijk niks verkeerd deden en helemaal niet aan het betogen waren, zomaar geboeid afvoerden. Mijn persoonlijk verhaal vond men nog het strafste van alles. Voor hen die het nog niet lazen, gewoon doorscrollen tot maandag 16 september 2019 waaronder je onmiddellijk het hele verslag vinden kan.

Van socialist Close, de kontlikker bij uitstek van ons establishment, hoef ik niet te rekenen op excuses voor de bedreiging door zijn slaafje Vandersmissen.

Ik heb straks een ontmoeting met de man die zelfs de internationale pers kan interesseren voor de machtsgeile gedragingen van Close en zijn commissaries. Benieuwd hoe dat aflopen zal. Als het enigszins meevalt genieten jullie volgende week maandag van een boeiend interview. Duimen maar . . . 


VANUIT PARIS POOL

in Oostende waar een heuse kroegbaas weet hoe hij klanten bedienen moet, wens ik jullie allen een fijne - zij het erg regenachtige - werkweek toe.

Ik maakte er kennis met de Amsterdamse Mirthe die met zowat de hele bemanning van het schip 'Stad Amsterdam' achter het ssation lag gemeerd. Mirthe is een typisch Hollandse frisse, jonge en mondige jongedame die ook nog goed biljarten kan. 

Vaart wel schoon kind Mirthe . . . het gaat jullie goed.
MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EEN DEMOCRATIE ONWAARDIG

Die mij kent die weet dat ik een ongelooflijk groot respect heb voor de mensen die instaan voor onze veiligheid. Ik zeg, en schrijf, al dik 34 jaar, dat men van onze flikken moet afblijven. Ik orakel zelfs ten volle dat zij/hij die een agent lichamelijke schade toebrengt of vermoordt direct mag worden afgemaakt. Elk uur dat zo'n man/vrouw nog leeft, is zinloos en kost bakken geld, en tienduizenden uren werk- en tijdverlies aan de gemeenschap. Gewoon tegen de muur zetten en afknallen dus. 

Waar gewone flikken nog de menselijkheid halen om te zeggen dat ook politiemoordenaars recht hebben op gerechtigheid, dat gaat mijn klak te boven. Mijn verstand evenzeer overigens! 

Wil dat zeggen dat ik zeker ben dat er geen oerdomme agenten zijn die alles behalve democratisch zijn? Neen, helaas niet.

Zoals aangekondigd vorige week trok ik zondag naar Brussel om te kijken hoe die - door burgemeester Close verboden manifestatie - zou verlopen. Ik wou wel eens kennis maken met die Tom Boutens. Als ik geloof wat de media allemaal over hem bedachten, dan moet die man de reïncarnatie zijn van de som van slechtheid in Freddy Horion, Marc Dutroux, Charles Manson, Adolf Hitler, Napoleon en Guy Van Sande samen. 

Aan het Centraal Station (Brussel) stonden twee combi's en zestien agenten. Op, en rond, de Grasmarkt waren er ook drie combi's aanwezig. Ook op het Spanjeplein was een politiecombi geplaatst. Ik kan niks afdoen van de aanwezigheid van agenten (en hun combi's) dus tot daar . . .  all ok!

Toen ik - zo rond 13.40 uur - het Spanjeplein betrad was er (bijna) geen kat, laat staan (die van) een betoger te zien. Er waren twee jonge gasten die zegden dat ze van RTL waren. Waarop ik een gesprek aanknoopte met de grootste. Tot mijn verwondering sprak die man uitstekend Nederlands. Gefeliciteerd daarvoor. Waar is de tijd dat men bij RTL 'Comprends pas' broebelde als men hen in de voornaamste landstaal aansprak?

Ik vertelde hem van mijn site en beweegredenen en gaf hem een exemplaar van het gedrukte Stropken. Wat hij onmiddellijk ging afgeven aan een agent in die combi. Tja, ik schrijf al langer dan vandaag dat de media de slaafjes zijn van het establishment dat . . . de politie onder hun bevel heeft staan.

Nog geen twee minuten later verzocht (op een weliswaar correcte en vriendelijke wijze) een agent uit die combi om mijn identiteitskaart. Vijf minuten later werd mij die - even vriendelijk  en correct - terug overhandigd. Zo zouden flikken altijd moeten zijn. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, de overgrote meerderheid van onze 13.500 federale en 35.100 lokale agenten zijn vriendelijk, menselijk en correct. Diezelfde overgrote meerderheid hekelt de werkwijze van hun oversten (burgemeesters en knotsgekke, idiote commissarissen, leest u gerust verder) die een repressie uitoefenen zoals in de tijd van de Nazi's en de Gestapo, zoals het geschiedde gisteren te Brussel.

Nog twee minuten later vertelden die agenten me dat ik er verstandig zou aan doen indien ik van het plein zou weggaan. "Anders moeten wij u bestuurlijk aanhouden en kost u dat sowieso 170 euro''. ik vond dat serieus overdreven en vertelde hem dat ook. Edoch, wat helpt het als ik de rest van de dag zou moeten doorbrengen in een cel en 170 euro zou moeten betalen. Ik opteerde om te vertrekken zodat ik verslag zou kunnen uitbrengen van wat volgen zou.

De wijze raad volgende, verliet ik dus het Spanjeplein en kwam aan op de Grasmarkt. Daar waren, net op dat moment, een twintigtal sympathisanten van Tom Boutens aangekomen. In geen tijd stonden daar zestig agenten rond en dan tel ik nog  niet eens die in burger erbij.

De wijze raad van die agenten op het Spanjeplein in gedachten, ging ik een twintigtal meter verder staan, zo ter hoogte van het Ibis hotel.

Waren die burgers aan het protesteren of betogen? Helemaal niet! Zij stonden keurig te kouten zonder hun stem te verheffen, slogans te roepen, mensen lastig te vallen of de flikken uit te schelden. 

De wijze raad indachtig van de agenten op het Spanjeplein hield ik mij een twintigtal meter verwijderd van die twintig omsingelde burgers en zestig agenten. En ja, die burgers bleven rustig. 

Al snel kwam een jonge gast zijn gal uitspuwen over de machtsvertoning en het machtsmisbruik van de Brusselse  politie. Ook zijn identiteitskaart werd hem gevraagd. Ik zei hem dat hij zich niet zo moest opjagen want dat hem dat niet ten goede zou worden aangerekend. Evenzeer vertelde ik hem dat hij zich niet boos moest maken over de agenten maar op Close, de roodgekleurde  burgemeester die de slaaf van het establishment en het boskaboutertje van het koningshuis was in deze.

Ik zal maar niet vragen of die socialistische burgemeester op 1 mei ook de Internationale meezingt uit volle borst. Als hij dat inderdaad doet dan is het pure hypocrisie!

Met drie flikken in burger had ik een twaalftal minuten een heel correct gesprek. Een gesprek dat overigens door één van hen werd opgenomen. Nu ja, ik heb daar geen schrik van.

Maar helaas, elk dorp heeft zijn dorpsidioot ergo zal in zulke  hoeveelheid agenten ook wel een of andere idioot te vinden zijn.

Of hij de ultieme idioot van de Brusselse politie is, heb ik niet kunnen uitvooien. Maar (tout à coup) kwam er een flik met een kepie aangestormd. Nu heb ik de laatste halve eeuw geleerd dat 'die met een kepie' meestal de gevaarlijkste zijn. De meeste onder hen zijn benoemd door een of andere beschermheer en doen dan ook alles wat ze kunnen om die laatste van dienst te zijn, hoe plat ze daarvoor ook op de buik moeten gaan liggen. 

Maar mijn naam is Roger Henderick en ik ben helemaal niet geïmponeerd door dergelijk specimen.

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden", zei hij zomaar.  Geen begroeting, niet eens vragen naar mijn naam, gewoon als een heuse dictator, vertellen dat ik ben aangehouden. Zo oerdom heb ik het zelden beleefd bij de politie.

"Ha ja, en waarom, meneer Vandersmissen?"

"Waarom niet?" repliceerde hij. "Hoe kent u overigens mijn naam?" Tja, ik ken echt heel wat flkken maar dit was echt de domste die ik dit millennium tegen het lijf ben gelopen. 

Ik wou het beleefd en vriendelijk houden en sprak hem dus niet aan als oerdom kieken maar vervolgde als volgt:

"Meneer Vandersmissen, ik kan lezen en uw naam staat op uw borst te zIen".Tja, daar had hij geenszins van terug hoor. Hij was zo gepakt op zijn (laag?) intellect dat hij slechts wist te herhalen wat hij daarvoor reeds had gezegd:

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden".

Wellicht realiseerde hij zich nu pas hoe belachelijk hij zich had gemaakt in het bijzijn van drie agenten in burger.

Door zulk overheidspersoneel van dergelijk laag allooi laat ik me - grijns, uiteraard - niet zomaar wegsturen. Pour qui il se prend? 

Ik kreeg meer en meer de indruk (het gevoel) dat die commissaris zwaar ontgoocheld was dat men 120 politieagenten had opgetrommeld en (zoals achteraf zou blijken) er slechts 51 mensen konden worden aangehouden. Die hele dictatoriale actie van burgemeester Close en zijn slaafse slippendrager commissaris Vandersmissen zou de stad Brussel pakweg bijna vijfentwintigduizend euro kosten en - als men tenminste de procureur-generaal niet vinden zal die deze mensen zal vervolgen - heel waarschijnlijk een stille dood sterven. Zal Close deze miskleun dan uit eigen zak betalen? 

Het imagoverlies bij de internationale meningte die zich, met honderden, verwonderde over zulk een dictatoriaal regime zal enorm zijn. 

Waarop ik de man in wit hemd - en grijns, met kepie - het verhaal vertelde van mijn onderhoud met de (overigens veel intelligentere) agenten op het Spanjeplein en verder vertelde dat ik met de - overigens erg knappe Oost-Vlaamse - agente in burger al twaalf  minuten een goed en redelijk gesprek had. Ik vermeldde hem evenzeer dat ik mij ver buiten de zestig flikken en de twintig (zogenaamde) betogers bevond zoals die flikken op het Spanjeplein mij hadden . . . aanbevolen.

Mijn vader zaliger (13.07.1964) was een gewone stadsarbeider. Hij pompte me tien jaar lang in dat domheid een ongeneeslijke ziekte is.

De flik met de kepie, aka meneer Vandersmissen, hield echter voet bij stuk en herhaalde zijn bedreiging "U bent bij deze bestuurlijk aangehouden". Nu ja, sukkel van de bovenste plank, niet met mij hoor!

Ik nam het exemplaar van het gedrukte Stropken uit de hand van die knappe vrouwelijke flik in burger en toonde het hem.

"Haha, u schrijft over de koning. Schrijft u positieve of negatieve dingen over onze koning?". Een glimlach kwam zowaar rond zijn lippen te voorschijn. De man is gegarandeerd een aanhanger van ons koningshuis . . .  Ik heb dus wijselijk mijn gedacht over onze koning Filip ingeslikt. 

Als het Huis van de Koning, of het Protocol dit leest (wat ze gegarandeerd doen) dan is de kans groot dat ze deze commissaris een adellijke titel toebedelen. Nu ja, we weten inmiddels hoe het kan verkeren met personen die (bijvoorbeeld) tot graaf worden geslagen. Mag ik refereren naar Maurice Lippens?

Nu dacht ik altijd dat een politieagent (en al zeker ene met een kepie op) onafhankelijk diende te zijn. Ik voelde de smerigheid van zijn (overigens erg domme en vooringenomen) vraag en behield mijn koelbloedigheid  en verstand om niet in te gaan op dergelijke valsstrik.

Toen kwam de 'snelle' (in de West-Vlaamse betekenis van het woord) agente in burger tussen en kon ik snel beschikken.

Geachte heer burgemeester Close, twee maanden terug zond uw kabinet mij een mail om me te danken voor de correcte weergave van mijn verslag over de Tour in Brussel. Ik ben nog steeds dezelfde, kritisch ingestelde, burger die op dezelfde eerlijke en correcte wijze verslag uitbreng. Of uw kabinet mij zal danken voor deze reportage dat uitsluitend de feiten brengt, is iets dat ik ten zeerste betwijfel. Dat is ook niet echt belangrijk voor mij. Ik prefereer duizend maal liever dat u zich ASAP publiekelijk verontschuldigt in deze. Ik zal met graagte uw excuses naar 52 Belgen publiceren aanstaande maandag.  

Ik ben overtuigd dat dit land - en al zeker met zulke flikken met een kepie op hun hoofd - in nood is.  Het was een onnozel machtsvertoon dat niks heeft opgebracht behalve honderden toeristen die zagen wat u uw flikken beveelde: een moord op de democratie. Internationaal zullen we weer eens worden uitgelachen. 

Is dat op zich al erg, wat denkt u dat er de volgende keer zal geschieden. Men zal in Brussel staan, onaangekondigd, niet met 51 maar met 5.151 Europese  gelijkgestemden. En wat dan, meneer Close? Hij die, zoals u, het recht op democratie en het uiten van de vrije mening op een overigens waardige, niet geweldadige wijze, vermoordt zoals u gisteren deed, zal uiteindelijk aan het kortste eindje trekken.

Ik heb mijn verstand (tenminste dat wat ik nog bezit) gebruikt en aanhoorde de vele buitenlanders die het afschuwelijk vonden. Jammer dat geen enkele televisiecamera dat wou (mocht?) filmen. Ik ben naar de Grote Markt getrokken.

Was het nu echt puur toeval dat  de muziekfanfare van uw Brusselse politie daar de honderden toeristen verblijdde met de (overigens knap gebrachte) muziek vol marsen over . . . vrede en vrijheid? Hoeveel meer sarcastischer was de tegenstelling met het beeld dat amper tweehonderd meter verder door uw terroristische stoottroepen werd verspreid?

Ik meen dan ook te mogen stellen dat men dringend de top van de Brusselse politie mag vervangen. Het IQ van die mensen ligt beduidend lager dan 109! Of wat dacht u overigens van Ilse Van de keere die - als woordvoerster van de Brusselse politie - orakelde "Ze waren daar dus niet met goede bedoelingen". 

Hoe gek zijn die mensen van de Brusselse politie wel niet? Ik vrees knettergek. Kan trut Ilse in de hoofden kijken van 51 mensen van wie verwacht werd dat ze zouden demonstreren maar die (lees zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad van heden) geen seconde agressief waren. Ik ben al blij dat beide kranten de moed hadden dit te publiceren.

Ilse Van de keere mag men degraderen en haar het advies geven om een kermiskraam als waarzegster te openen. Ze kan dan misschien commissaris Vandersmissen in dienst nemen als portier die echt agressieve klanten dan kan opsluiten in de kerkers van een gerenommeerd Fetish huis.

Voor de goede gang van zaken: als de Brusselse politie Tom Boutens de laatste twee weken volgde, dan wisten ze dat de man helemaal niet heeft opgeroepen tot geweld! Integendeel!

Ik publiceer, alvast voor de 51 slachtoffers van dictatoriale Close en Vandersmissen, eerst mijn toespraak die ik niet brengen kon gisteren waarna ik afsluit met het bericht op facebook dat Tom Boutens plaatste over gisteren.


Tekst mijn niet gehouden toespraak

Geachte aanwezigen,

Normen, waarden en al zeker respect . . . het lijken begrippen uit de Middeleeuwen. Uit de tijd dat krijgsheren godsdienstoorlogen bedreven om den brode en om respect te bekomen middels de afgevaardigden van een God die in de westerse wereld Jezus werd genoemd, maar elders Boeddha, Mohammed of een van de honderden andere Godennamen had.

In het Europa van de 21 ste eeuw zijn onze normen en waarden verschraald tot een onzichtbaar strohalmpje dat onvoldoende sterk is om het gewicht te torsen van een mensenleven. 

Sinds het einde van WO II vloeien de drie machten - wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht - in elkaar en werden ze overgenomen door de vierde macht, die van de media die genadeloos bepaalt wie ze zullen maken en wie ze willen kraken. Eigenaars als Thomas Leysen en Christian Van Thillo bepalen in hun ivoren toren te Groot-Bijgaarden en Antwerpen wat er morgen op de voorpagina van hun kranten en op de covers van hun weekbladen verschijnen mag. Idem dito bij de VRT waar Paul Lembrechts de scepter zwaait die politici hem schonken. Hoofdredacteurs zijn de (weliswaar erg goed betaalde) slaafjes die – o.a. via columns allerlei – hun ondergeschikten goed in de gaten houden zodat geen van hen de bazen, de aandeelhouders of de vriendjes (binnen de banken-, politieke- en magistratenwereld) schade zouden berokkenen.

Een magistratenwereld waar enerzijds een tafelschuimster 84 maanden effectief aan het uitzitten is terwijl anderzijds voormalig acteur en politicus Guy Van Sande net die ene dag gevangenisstraf te weinig kreeg gevonnist om ook maar één uur in de gevangenis te moeten doorbrengen! Nadine, de tafelschuimster had – omdat ze honger had – ocharme 120 restauranthouders van eten beroofd zonder het (gemiddeld) bedrag van 25 euro te betalen. Zij had dat geld niet maar moet 2820 dagen meer naar de gevangenis dan de criminele acteur Van Sande van wie ten volle is bewezen dat kinderporno jarenlang de belangrijkste behoefte in zijn leven vulde.

Is het toeval dat Guy Van Sande net die ene dag te weinig kreeg om zijn verdiende straf te ondergaan? Hebben de zes procureurs-generaal in dit land elke norm, elke waarde verloren die de mens onderscheid van het wilde dier dat moordt omdat het eten moet? En neen, Nadine heeft niemnd vermoord, ze heeft zelfs niemand lijfelijk aangevallen, laat staan dat ze kinderen zou hebben misbruikt. Daarenboven bekwamen de intelligentste restauranthouders zoveel media-aandacht dat ze die 25 euro (ofte 5 euro werkelijke uitgaven) er duizend maal hebben uigehaald! Maar daar schrijft geen gazet over . . .

Ik ben een Vlaming, een Vlaming in hart en nieren. Een Vlaming die – op een democratische en welopgevoede wijze – met pen en papier, middels een laptop of middels zijn spraakvermogen tracht onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. Helaas ben ik de eenzame en laatste der Mohikanen die dit doet.

In Vlaanderen, en in de hele internationale wielerwereld, weten we – dankzij Johan Musseeuw - wat wespen en wespennesten zijn. Helaas realiseert onze bevolking zich niet (of toch onvoldoende) dat het triumviraat van politici, de magistratuur en de media één groot wespennest is. Een wespennest dat – puur uit eigen belang – de bevolking beliegt, bedriegt en besteelt waar het bij staat. En ja, de Vlamingen, ze staan erbij, kijken ernaar en . . . houden de lippen stijf op elkaar geklemd. Ze doen dat al zeggende dat er toch niks kan veranderd worden aan de graaizucht van politici en hun politieke partijen. Met zulke mentaliteit verandert er uiteraard niemendal!

Vlamingen, het zijn de lafbekken van Europa, van wat ooit (en niet eens eeuwen geleden!) het vrije land werd genoemd. Ze hebben het nog steeds veel te goed, die Vlamingen en Belgen waar ene Julius Cesar ooit van zij “De Galliërs zijn de dapperste van alle volkeren”. Ik weet niet hoe dronken hij toen was maar hij had het duidelijk over Belgen die aan de toog stonden of bezig waren aan de teerlingbak, de pietjesbak. Dat de ene federale regering na de andere het volk bij zijn pietje neemt, is inmiddels een axioma geworden.

Ik vrees dat er niks zal veranderen als we niet met zijn allen op de barricades willen staan. Hand in hand en schouder naast schouder. Geen tien, paar honderden of tientallen duizenden maar één miljoen mensen die zich realiseren dat de regeringen van de laatste veertig jaar, en al zeker die van dit millennium, zich dag na dag hebben bezig gehouden met de bevolking te bestelen om hun eigen bankrekening en die van hun partijen te verrijken.  

Alleen kan ik niks. Ik doe dan ook een oproep aan de moedigen die hier vandaag aanwezig zijn. Ondanks de weigering van burgemeester Close van wie ik vorig jaar nog dacht dat hij een democraat was. Mag, geachte heer burgemeester van de Europese hoofdstad, een democraat een meeting verbieden omdat de organisator een uitgesproken mening heeft die nogal sterk afwijkt van het establishment dat de kleine burgers beliegt, bedriegt en besteelt? Op deze vraag bevestigend antwoorden, staat gelijk met het verwerpen van de democratie, de vrijheid van meningsuiting. 

Dank voor jullie aandacht. Gaat nu allen heen in (grijns) vrede en bezoek elke week www.stropken.be. Ik nodig jullie uit in taverne Greenwich waar mosselen met friet, inclusief een fris en goed getapt pintje slechts 15,90 euro kost. Bij Fatima en Samira is het overigens goed vertoeven, daar in de Kartuizersstraat nummer 7 in de buurt van de Brusselse beurs.


TEKST FACEBOOK VAN TOM BOUTENS VAN HEDEN