't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 


MIJMERINGEN VAN 05 OKTOBER 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: donderdag 21 oktober 2021


NEERGEDAALD UIT HET HOOGSTE HOF !

MEVROUW RIA MORTIER

EERSTE ADVOCAAT-GENERAAL HOF VAN CASSATIE

Sta mij toe, geachte lezer en even (door mij) gewaardeerde lezeres, dit item te beginnen met de fantastische quote van de heer voorzitter van de Vlaame Balies d.d. vrijdag 2 september 2021. Die dag orakelde de heer Peter Callens

"Een door moedwil, misverstand of nalatigheid slecht ingelichte pers, is een ernstig gevaar voor de rechtstaat''

'k Wil jullie die degelijke, (toch ergens ) fijn geromantiseerde, korte toespraak overigens niet ontzeggen. Klik gewoon effe op http://advocaat.be/nieuws/de-voorzitter-op-vrijdag/2021/een-door-moedwil-misverstand-of-nalatigheid-slech

Dat onze media steeds minder vaak juiste berichtgeving brengen, is een axioma als een koe! Daar dient ergo - anno 2021 - niet het minste bewijs meer te worden voor . . .  uitgevonden

Die me al langer dan vandaag volgt, realiseert zich ten volle dat het laatste woord in vorige paragraaf niet puur toeval is.


Die uitspraak van de heer voorzitter heeft - jammer maar helaas - ook niemendal te maken met het feit dat journalisten (die de naam 'journalist' nog waardig zijn!) niet zouden beschikken over de nodige kennis, en middelen, om de waarheid te achterhalen. Televisie- en radioverslaggevers, maar vooral de auteurs van krantenartiken, zijn verworden tot laffe slaafjes van mediabonzen die niet de minste interesse hebben in . . . de waarheid. De audiovisuele tijd dient, net als het papier dat van de rotatiepersen rolt, te worden (in)gevuld. Peu importe - sic! - of daar al eens een niet foute berichtgeving dient voor te worden gebruikt!

Arm Vlaame volk dat de grillen van Van Thillo, NV De Persgroep en Leysen dient te ondergaan! Waar is de tijd dat Rudi Moeraert, Luc Alloo en Chris Michel het aandurfden om onrecht aan te klagen in de media waarvoor ze werkten? Rudi,de meest levensgenietende pennenridder die tussen zijn vele kwinkslagen door harde waarheden durfde te brengen, vertrok op 1 mei 2020 op verdiend pensioen; Luc Alloo werd begijntje dat - enkel omdat zijn schoonpa bekende zanger Will Tura is - allerlei nikszeggende programma's brengen mag om  . . . de tijd te vullen. En, good old Chris Michel werd verkast naar Frankrijk vanwaar hij in zijn levensonderhoud kon voorzien door de hem - via een politieke partij toebeelde - internationale reportages. Er is - naar boven toe - geen enkele budgetgrens om 'stoute' Vlaamse journalisten de mond te snoeren. Met een familienaam als Michel mag zoiets overigens geen wonder lijken!

Probleemloos kan ik  nu overschakelen naar wat mevrouw Ria Mortier vanavond vertelde  bij Bart Schols in DE AFSPRAAK, het enige human-intrestprogramma die naam waardig bij de VRT, de enige Vlaamse televisiezender die nog zulk programma uitzendt! Of zijn er lezeressen en lezers die zo dom zijn om de (pure) showprogramma's zoals Luc Alloo, Axel Daeseleire, de Pfaffs of de Planckaerts te betitelen als progamma's van Algemeen Nut? Mijn  lezers hebben meer intellect, geloof me vrij!

     ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''

Straffe taal, geachte mevrouw Mortier, eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, het Hof van Cassatie die u orakelde bij Bart! 

Eerlijk, ik vloog bijna uit mijn sofa toen ik een zo hoog geplaatste van ons HOOGSTE Hof bij Bart (Schols) in een van de drie stoelen zag zitten. Voor alle zekerheid - ben al niet meer zo jong - duwde ik onmiddellijk op de opnameknop want de nederdaling van zulk een hoge magistrate was . . . du jamais vu! Tenminste als ik - heel effe - het optreden vergeet van de edele ridder Jean de Codt die, op een franstalige televisiezender stelde ''Het uiten van intenties is niet strafbaar''. Jammer dat de betreurde korporaal Jürgen Conings dit niet wist. 

Had hij nu gezegd 'Ik heb de intentie om Marc VAn Ranst te doden' i.p.v, 'Ik ga Marc Van Ranst vermoorden' dan was hij heel waarschijnlijk nog in leven. Nu ja, elk nadeel heeft zijn voordeel! Door de heisa rond de heer Conings werd bewezen hoe armzalig van geest de absolute top van ons leger is. Ook het afbranden van een heel bos of de niet deelname van onze marine - vorige week aan een internationaal treffen - bewezen enkel dat ook binnen het leger enkel maar oerdomme toplui zitten verankerd die niet eens de connecties kennen tussen de (o.a. Russische) maffia en de  elite van ons leger! En ja, ook binnen het leger zijn het de politieke partijen die de toplui aanduiden! This is . . . Belgium!

Maar ik wijk weer effe af. Sorry daarvoor,. Is een 'ziekte' die ik heel vermoedelijk niet meer zal afleren!

Uiteraard zweeg de eerste advocaat-generaal van ons HOOGSTE Hof in alle talen over de dossiers Nr.P.2014.1220.N en Nr.P.20.0661.N. Ik wil haar - ben een heuse Gentenaar! - in deze nog het voordeel van de twijfel (maar vooral van mijn naïeviteit) schenken en denken dat zij niet op de hoogte was/is van het bestaan van beide dossiers. Dan durf ik haar echt aanbevelen de OPEN BRIEF te lezen aan de procureurs-generaal van dit land die verscheen als eerste item in de editie van 21 september 2021. Zelfs een uk van amper acht jaar kan - door naar beneden te scrollen - die tekst terug vinden.

Het ongelooflijke verhaal waarbij uw Parket, i.s.m. het Cassatiehof iets ongeloofwaardigs realiseerde, met name een burger tweemaal veroordelen in eenzelfde zaak en door dezelfde raadsheren! Geloof me vrij, een unicum! Ik kreeg dus zowel op 13.10.2015 als op  8 september 2020 een Arrest dat me dubbel strafte. In heel de wereld, ergo ook binnen Europa een unicum! En ja, geachte mevrouw Mortier, ik weet heus wel dat uw Hof enkel nagaat of er procedurefouten werden gemaakt door lagere Hoven.

U pretendeerde vanavond dat ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''. Nou nou, beste mevrouw. U bent al veertien jaar advocaat-generaal bij ons Hoogste Hof en al twee jaar eerste advocaat-generaal! We gaan - als Gentenaars onder elkaar - mekaar toch geen Liesbeth noemen, hoop ik. Het zijn niet de media die onjuiste en criminele vonnissen vellen of ervoor zorgen dat gegevens uit pas geopende dossiers in de media te vernemen zijn. Laat staan dat het de media waren die de heer procureur-generaal Patrick DuInslaeger en raadsheren Van Volsem Filip, Bloch Alain, Berneman Sidney, Francis Erwin en Hoet Peter deden beslissen om - overigens heel bewust en nota bene BENDEVORMEND - schriftvervalsing te doen plegen teneinde zeker te zijn dat ik op de zitting van het Cassatiehof d..d. 13.10.2015 niet kon aanwezig zijn'. 

Laat me u iets vertellen, iets uit een tamelijk ver verleden, zeg gerust een halve eeuw terug.

Het was de tijd dat er nog geen sprake was van het internet of de sociale mediasites. Het was vooral de tijd dat journalisten hard dienden te werken om tijdig hun artikelen te bezorgen aan de redactie die het dan klaar stoomde voor de drukpersen.

Elke agent, elke ambulancier wist dat er geld te verdienen was als ze er voor zorgden dat een 'bevriend' journalist snel - en liefst exclusief - werd op de hoogte gebracht van een ongeval of een misdrijf. Dat ging van honderd frank tot duizend frank, cash in het handje en overhandigd door de journalist aan de ambulancier of politieman die hem die informatie bezorgde. De laatste veertig jaar zijn die bedragen uiteraard verhoogd. Daarenboven werd de frank veranderd in de euro! Maar veel erger is dat die laatste vier decennia er binnen onze magistratenwereld medewerkers zouden zijn die de bereidheid zouden hebbem om tot 500 euro cash te ontvangen om  . . . gegevens uit pas geopende dossiers zomaar bekend te maken aan de mediamedewerkers! Ik heb daar geen bewijs van maar ik geloof dat ten volle want zeg nu zelf, welke magistraat riskeert een goed betaalde job als zij/hij daar niet wordt voor vergoed?

Salut mein ratje, als dat waar zou zijn! Nietwaar, mevrouw Mortier? 

U had het over de realiteit dat Justitie in dit kakkerlakkenlandje een complex gegeven is. Ik onderschrijf dat evenzeer. Moedig van u dat u dit durfde te stellen. Daar zit evenzeer een kreet van onmacht in die ik best erkennen wil. Onze Justitie dat is nu eenmaal een insitituut waar de slangentsaar van Opus Dei en de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij doorlopend strijden om de absolute macht. In een poel die steeds smeriger wordt, is dat verre van een open gevecht! 

Dat onze Justitie - zoals u stelde - een piramidestructuur kent, ligt feiteliijk aan de oorzaak van het falen van die . . . Justitie!

Mevrouw de eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, u had het ook over het vertrouwen van de burger in uw Justitie. Dageijks spreek ik burgers aan die al dan niet deze site lezen. Ruim 25 % van mijn lezers dragen de toga die ooit respect afstraalde, die van een advocaat of die van een magistraat.  Ik doe bij die aangesprokenen telkens een of andere enquete. Op 3,5 jaar voerde ik over het vertrouwen in onze Justitie 487 enquetes uit. 16 (zestien!) van hen hadden nog vertrouwen in onze Justitie. Geef toe, dat is een superdikke buis, nog niet eens 4 %!  Voor alle duidelijheid. daar zat geen enkele togadrager tussen.

Nog veel erger dan het gemis aan vertrouwen bij de gewone burger is het gebrek aan vertrouwen van advocaten in onze Justitie. Maar ook daar leest u meer over in die OPEN BRIEF! Als ik naar een aflevering kijk van DE RECHTBANK ANNO 2021 dan bewonder ik die rechters allemaal. Vooral de politierechter uit Verviers en die vrederechter uit Elsene (Jo Vanbelle) brengen een menselijk beeld over onze huidige magistraten.  Het is een (kleine) stap in het opkrikken van het vertrouwen in de rechtbank maar de weg is echt - - - heel erg lang!

Ik verzoek u de moeite te doen om die OPEN BRIEF te lezen. Mijn geloof in onze Justitie - en al zeker in ons HOOGSTE Hof - is lager dan het Contadorpercentge van 0,000.000.005. In mijn boek 'De linke leugens van fortis-ASLK' publiceerde ik dat er in de fruitkorf van de magistratuur meer gezond dan rot magsitratenfruit ligt. Op heden zou ik liegen als ik zoiets zou schrijven. 

Na het herbekijken van de uitzending van vanavond ben ik overtuigd dat u wellicht de juiste persoon zou kunnen zijn om de reputatie/het imago van onze zwaar gebuisde Justitie drastig te verbeteren. Mijn gevoel zegt echter dat ook u maar het onmondig slaafje bent van de slangentsaar van Opus Dei en/of de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij waardoor er niks zal veranderen binnen de criminele machtshebbers van onze Justitie.


 


VOETBAL EEN FEEST

ALTHANS VOOR DE FOEFELAARS 

In volgende editie breng ik een uitgebreid item over het gefoefel binnen onze voetbalwereld. 

Of hoe noemen jullie een voetbalcub in eerste nationale die tweemaal dezelfde zitplaats verkoopt tijdens eenzelfde match?

Geniet inmiddels maar verder over de zaak  van spijtoptant en makelaar Dejan Veljkovic die u kan lezen middels 

 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211004_97018434

Dat onze Belgische voetballers - die, begrijpe wie kan, nog steeds de nummer één zijn in de FIFA-ranking - donderdagavond niet zullen winnen tegen Frankrijk, voorspel ik nu reeds. Maar . . .  ze zullen blijven nummer één staan!DE POLITIE, UW BESCHERMER !

NOU, NIET ALTIJD HOOR ! 

DIt trimester breng ik het verhaal van een politiezone in West-Vlaanderen dat nogal een huiveringwekkende werkwijze mag worden toebedeeld. En dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Of hoe denk jij, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, over twee gewapende politieagenten die - na een terechte oproep midden in de nacht - ruim tien minuten op straat staan te wachten terwijl een senior wordt bedreigd door een criminele, psychiatrische patiënt waarvan die politiedienst - uit ervaring - heel goed wist dat de man gewelddadig was? Die twee politie-inspecteurs hadden nochtans de hele tijd de sleutel van de voordeur zodat ze het gebouw - denoods met getrokken revolver - konden betreden! Toen - dik tien minuten later - een tweede wagen was gearriveerd met twee 'steviger' in hun vel zittende' collega's, stormden ze alle vier de trap op, gevolgd door twee brandweerlui.

De moeder van die criminele gek had vijf jaar terug een appartement gekocht om er haar zoon - die minstens tweemaal per etmaal diende te worden bezocht en behandeld door medisch personeel - in weg te bergen zodat zij geen gevaar kon oplopen bij haar thuis in de Diksmuidse Heerweg te Brugge. Ik breng dit trimester dit verhaal, inclusief namen, adressen, zowel van die familie als van de twee burgemeesters en de korpschef waar toch wel een en ander kan over in vraag worden gesteld.

Vraag is uiteraard hoe het komt dat een gevaarlijke gek, DIE TWEEMAAL PER DAG VERZORGING NODIG HEEFT,  zomaar kan gaan wonen in een appartemetsgebouw? Ligt de verantwoordelijkheid desbetreffend bij Justitie, de psychiaters of gewoon de familie?

Heb nog een heel pak weken nodig maar dit - waar gebeurd vehaal - komt eraan. Het handelt over een interventie in de nacht van 24 op 25 augustus en de behandeling door het lokale politiekorps en burgemeesters.

Politie . . . ik sta al 36 jaar achter de flikken. Van onze agenten moeten ze echt afblijven, maar ik realiseer mij dat er blijkbaar heel wat angsthazen tussen zitten. 

Of . . .  was/is hier heel wat anders aan de hand? Ik zoek het uit.


DE 4 TORRE

BIJ SANDRA EN FREDERICK

'k Weet niet meer waarom ik op den Opex in Oostende zijn moest. Tja, zal wel aan mijne leeftijd liggen dat ik steeds meer vergeet.

Sind een zestal weken zit ik op woensdag- en zaterdagochtend mijn krant te lezen in de kroeg van (niet onknappe en steeds vriendelijke) Sandra en Fréderick genaamd de 4 TORRE. 

Anno 2021 zijn er heel veel cafeetjes die de aankoop  van een of meerdere kranten ten behoeve van hun klanten stop hebben gezet. Corona ligt daar aan de basis van. Dat ze door die stopzetting een pak klanten verliezen, is normaal.

Ik ben dan ook blij dat ik in de 4 Torre die krant wel terug vind. Ook de KRANT VAN WEST-VLAANDEREN ligt er wekelijks beschikbaar. En het zijn er klanten die andere mensen met rust laten. Waar vind je dat nog?

Elke woensdag en zaterdag, zo tussen 10.30 en 12.00 uur vind je me dus in de 4 Torre waar de prijzen van de consumpties echt heel redelijk zijn. Een koffie voor twee euro en een 33 cl Jupiler voor 2.20 euro. 


MESSAGE OUT OF THE BOTTLE

T.A.V. DE 2 CEO'S EN  DE 8 BESTUURSLEDEN

VAN DE BENDE VAN THILLO & NV DE PERSGROEP !

Een niet onknappe lezeres bezorgde me een interessante waarheid die ik jullie niet onthouden wil:

. . . wanneer je leugens gaat

verspreiden om anderen te bezeren,

onthoudt dan dat de waarheid zich

eens tegen je zal keren.VERONTWAARDIGING VAN DE MAAND

Onderstaande info ontving ik van een Vlaamsgezinde lezeres, waarvoor dank.

 

 

€22 170 485,00 aan uittredingsvergoedingen voor niet herkozen politici waarvan de grote hoop, buiten bij het afleggen van hun eed, nooit of nooit hun mond opengedaan hebben!! 

En dat allemaal door alle andere Belgen te betalen.


FEDERAAL PARLEMENT

 Patricia Ceysens € 370 196,00
Nele Lijnen € 233 808,00
Ine Somers € 194 840,00
Luk Van Biesen € 233 808,00
Sandrine De Crom € 38 968,00
Dirk Van Mechelen € 467 616,00
Frank Wilrycx € 194 840,00
Dirk Janssens € 97 420,00
Veli Yüksel € 97 420,00
Sonja Becq € 233 808,00
Roel Deseyn € 155 872,00
Veerle Heeren € 370 196,00
Griet Smaers € 194 840,00
Eric Van Rompuy € 467 616,00
Stefaan Vercamer € 233 808,00
Raf Terwingen € 233 808,00
Rita Bellens € 97 420,00
Siegfried Bracke € 175 356,00
An Capoen € 97 420,00
Peter Dedecker € 175 356,00
Koenraad Degroote € 175 356,00
Daphné Dumery € 175 356,00
Rita Gantois € 97 420,00
Renate Hufkens € 97 420,00
Werner Janssen € 97 420,00
Peter Luykx € 194 840,00
Goedele Uyttersprot € 97 420,00
Jan Vercammen € 175 356,00
Rob Van de Velde € 97 420,00
Brecht Vermeulen € 17 356,00
Hans Bonte € 370 196,00
Youro Casier € 38 698,00
Monica De Coninck € 155 872,00
Maya Detiège € 233 808,00
David Geerts € 233 808,00
Fatma Pehlivan € 194 840,00
Karin Temmerman € 175 356,00
Alain Top € 97 420,00
Dirk Van der Maelen € 467 616,00
Peter Vanvelthoven € 370 196,00
Anne Dedry € 97 420,00
Jan Penris € 370 196,00
Hendrik Vuye € 97 420,00
Veerle Wouters € 175 356,00
Nawal Ben Hamou € 97 420,00
Jacques Chabot € 38 968,00
Michel Corthouts € 38 968,00
Paul-Olivier Delannois € 97 420,00
Olivier Henry € 38 698,00
Karine Lalieux € 272 776,00
Laurette Onkelinx € 467 616,00
Sébastian Pirlot € 97 420,00
Fabienne Winckel € 97 420,00
Alain Mathot € 233 808,00
Michel de Lamotte € 97 420,00
Francis Delpérée € 233 808,00
Gautier Calomne € 77 936,00
Jean-Jacques Flahaux € 97 420,00
Gilles Foret € 97 420,00
Benoît Friart € 97 420,00
Isabelle Galant € 38 968,00
Luc Gustin € 9 420,00
Richard Miller € 97 420,00
Philippe Pivin € 233 808,00
Vincent Scourneau € 97 420,00
Damien Thiéry € 175 356,00
Stéphanie Thoron € 97 420,00
Véronique Caprasse € 97 420,00
Olivier Maingain € 467 616,00
Aldo Carcaci € 97 420,00
Marcel Cheron € 448 132,00
Véronique Waterschoot € 38 968,00TOTAAL € 12 749 288,00VLAAMS PARLEMENTJo De Ro € 136 398,00
Herman De Croo € 233 825,00
Lionel Bajart € 97 427,00
Franc Bogovic € 58 456,00
Marnic De Meulemeester € 233 825,00
Francesco Vanderjeugd € 97 427,00
Daniëlle Vanwesenbeeck € 77 942,00
Rik Daems € 233 825,00
Martine Taelman € 233 825,00
Ann Soete € 97 427,00
Grete Remen € 97 427,00
Philippe De Backer € 155 883,00
Ward Kennes € 214 340,00
Jos De Meyer € 233 825,00
Jo Vandeurzen € 233 825,00
An Christiaens € 97 427,00
Sonja Claes € 233 825,00
Griet Coppé € 194 854,00
Dirk De Kort € 233 825,00
Michel Doomst € 233 825,00
Jan Durnez € 194 854,00
Johan Verstreken € 233 825,00
Sabine de Bethune € 233 825,00
Jamila Lachkar € 58 456,00
Joris Poschet € 97 427,00
Valerie Taeldeman € 194 854,00
Jelle Engelbosch € 97 427,00
Daniëlle T'Jonck € 194 854,00
Marc Hendrickx € 194 854,00
Peter Wouters € 97 427,00
Jan Van Esbroeck € 175 369,00
Ludo Van Campenhout € 97 427,00
Jan Peumans € 233 825,00
Lies Jans € 194 854,00
Karim Van Overmeire € 233 825,00
Ingeborg De Meulemeester € 175 369,00
Sabine Vermeulen € 136 398,00
Miranda Van Eetvelde € 175 369,00
Elke Wouters € 58 456,00
Peter Persyn € 97 427,00
Lieve Maes € 175 369,00
Wouter Van Besien € 97 427,00
Bart Caron € 233 825,00
Ingrid Pira € 97 427,00
Renaat Landuyt € 233 825,00
Michèle Hostekint € 233 825,00
Tine Soens € 97 427,00
Jan Bertels € 97 427,00
Güler Turan € 194 854,00
Yamila Idrissi € 233 825,00
Bert Moyaers € 87 684,00
Els Robeyns € 233 825,00
Rob Beenders € 97 427,00
Bart Van Malderen € 233 825,00
Michèle Hostekint € 233 825,00
Christian Van Eycken € 233 825,00€ 9 421 197,00

ALGEMEEN TOTAAL VAN DE UIT TE  BETALEN VERGOEDINGEN: € 22 170 485,00.

 

STUUR DEZE INLICHTINGEN DOOR NAAR AL UW KENNISSEN ZODAT ZE WETEN WAAROM  MENSEN ANDERS HEBBEN GESTEMD EN EEN AFKEER KRIJGEN VAN DE HUIDIGE KASTE VAN POLITIEKE GRAAIERS UIT DE VETPOTTEN VAN BELGIË.


DOEN !!!

nota van roger, jullie domeinbeheerder:

Bovenstaande informatie bewijst enkel en alleen dat ik al 36 jaar de waarheid orakel en publiceer: politici (vrouwelijk, mannelijk of x-lijk) . . . het zijn allemaal zakkenvullers!PAUL LEMBRECHTS

Ik stelde hier al meermaals dat ik de (voormalige) CEO van de VRT voor geen haar betrouw. Het ging dan voornamelijk over het feit dat hij - naast zijn vetbetaalde job bij de VRT - ook nog staande magistraat speelde, meer bepaald in de affaire van de Vlaamse MeTooTrutten t.o.v. Bart De Pauw.

Waarom het mij totaal niet verwonderd dat zijn naam zich bevindt in de doos van de PANDORA-PAPERS, zou niet eens de vraag mogen zijn!

In welke eeuw die rechtszaak over die trutten zal voorkomen is dan weer geen retorische vraag. .CORONA UGLY

01. Voor hen die - in tegenstelling met mijn Chinese internetvrienden en ondergetekende - toch nog zouden twijfelen over de oorsprong van dat oorlogswapen genaamd Covid-19 kan ik mededelen dat China beschikt over het (overigens enige) doeltreffende middel tegen het besmettingsgevaar genaamd Corona! 

Het vaccin van het bedrijf Clover beschermt nagenoeg volledig tegen ziekenhuisopname en overlijden, en ook tegen zeker vijf coronavarianten uit alle windstreken

02. Ik was vorige week in Brussel.  Heb daar, aan de achterzijde van het Noordstation, een (soortement) stamcafeetje waar nogal wat Vlamingen komen die aan een of ander ministerie werken en  . . .  die ook deze site blijven volgen. Iets waarvoor ik dankbaar blijf. Zo rond de duizend lezers, elke editie, naar het schijnt moet je dat verdienen elke keer opnieuw. We hadden het over wat ik publiceerde in maart 2020, zowat twintig maanden geleden aka de vraag of aan slachtoffers van Corona werd gevraagd of ze waren gevaccineerd tegen de griep.

Geen journalist nam dit over. Geen viroloog wenste er op te reageren en de politici negeerden die toch wel interessante vraag.

Ik heb inmiddels mijn griepspuit gereserveerd. Volgende maand wordt die toegediend.

03. Onze politici blijven onze burgers inmiddels maar met de procenten rond de oren slaan. ''We zijn de beste van heel Europa'' lullen ze om de haverklap. Nu ja, wie lang genoeg hetzelfde zegt, zal het uiteindelijk ook wel geloven.

Waarom wij - als we dan echt de allerbesten van Europa zijn door die dubbele vaccinatie -  nog een derde (vierde?) prik nodig hebben, snap ik echt niet.

04. Waar ook geen enkele viroloog, laat staan een politicus, laat vooral staan een van de negen ministers van gezondheid in dit kakkerlakken-landje over praten is de vraag van nog niet gevaccineerden:

''Dient een niet gevaccineerde, vooraleer die derde prik in ontvangst te nemen, eerst nog (snel!?) de vorige prikken te krijgen?''.

Eender wie van de hierboven aangesprokenen mag een mailtje zenden naar roger@stropken.be of telefoneren naar 0468/570829. Graag van maandag tot zaterdag, tussen 7 en 12 uur. 

05. Hoe gek - en vooral onlogisch - die hele Coronaregeling wel is, blijkt uit de treinreis die een Oostendse lezer diende te maken eergisteren, zondag 3 oktober 2021.

De man diende gisteren, maandag 4 oktober 2021, in leuven te zijn om aan zijn eetservies - aka zijn tanden - te laten werken. In tegenstelling met mij is hij gevaccineerd, tot tweee keer toe.En toch dient hij nog eerst een coronatest af te leveren vooraleer men in zijn mond aan de slag zou gaan!

Wat is me dat nou? Waarom dient hij te doen wat ik ook zou moeten doen omdat ik niet gevaccineerd ben?

06. Wie corona oploopt op de werkvloer, kan binnenkort tot 90 procent van zijn loon behouden. Dat is althans het voorstel van minister Frank Vandenbroucke, die de erkenning van covid-19 als beroepsziekte fors wil uitbreiden. 

Het bovenstaande las ik in een krant. Ik vrees Frank Vandenbroucke is hervallen in zijn periode toen hij voorstelde dat de toenmalige socialisten de 5.000.000 BEF zouden verbranden die ze hadden gekregen als commissie voor hun politieke steun in de Agusta-affaire. Zeg maar 5.000.000 frank steekpenningen!

07. Hoe dan ook, ik zal me dan toch maar eens laten inspuiten tegen Corona. Niet dat ik er plots wel in geloof edoch ik wil naar Benidorm. 

Feitelijk zou advocaat Michael Verstraeten eens iets positief moeten doen in zijn - al dan niet vermeende  - strijd tegen de waanzin van dat Coronavirus.

Doe de Belgische Staat een proces aan waarbij die Staat 2.500.000 euro dient te betalen aan elke landgenoot die sterft ma een dubbele vaccinatie!

08. Het zat er aan te komen, de pil tegen Corona. We hebben al pillen tegen van alles en nog  wat. En zie, straks ook de pil ter bescherming tegen Corona! Hallelujah, laat ons de Heer van harte bedanken. 

Nog beter is dat we het  laboratorium eren dat Molnupiravir ontwikkelde. Maar hoho, is dat geen middel tegen de griep?

En wat lazen jullie daarnet in 02. van dit item?

Meer en meer raak ik overtuigd dat wie ingespoten werd tegen de griep, beschermd is tegen corona. Maar daar mag geen enkele krant of audiovisuele zender het over hebben!

09. Dat er over Corona heel wat boeken verschenen en nog zullen verschijnen, staat als een paal boven water. 

Zelfs de Oosrendse burgervader, Bart Tommelein, voelde de nood er een boek over te schrijven.

10. Het is Belgisch ergo je kan er een maandloon op zetten dat er zal gefoefeld worden. Niet alleen in de voetbalwereld dus!

Hoeveel miljoenen euro's labo's hebben scheef geslagen voor niet uigevoerde testen . . . vraag het aan een of andere politicus.

11. Laat me deze rubriek afsluiten met een nieuwe uitspraak van Steven Van Gucht

 “De instelling moet zijn dat je het onderscheid op basis van symptomen niet kan maken. Covid-19 kan zich presenteren als een banale verkoudheid”, aldus de viroloog. Ook bij heel milde klachten pas je volgens hem best het voorzichtigheidsprincipe toe en moet je er rekening mee houden dat je mogelijk het coronavirus hebt.

 

WAT EEN LAND ! ! !

Voor alle duidelijkheid: ook in dit item heb ik het over het democratisch en koninklijk kakkerlakkenland genaamd . . . .België.

Waarom er nog kakkerlakken - aka politici - zijn die België willen samen houden, is iets dat ik niet direct snap. 

We zijn één land maar als een gedeelte van onze natie letterlijk wordt overstroomd door water, dan geven we die mensen geen geld. Nee, we geven een lening aan de regio.

Schandalig noem ik zoiets! 

Nu ja, hierbij bewijst de federale regering enerzijds dat we dit land hoogdringend moeten opslitsen in euroegio's en anderzijds dat er in dit land helemaal geen solidariteit bestaat tussen het noorden en het zuiden.

Geef dat getroffen gebied toch gewoon die 1,2 miljard euro zomaar cadeau. 


BIJ LEVEN EN WELZIJN,

IK WENS JULLIE EEN CORONAVRIJE TIJD TOE.

DANK VOOR HET LEZEN EN DOORMAILEN VAN

HET BESTAAN VAN DEZE SITE.

SEE YOU ALL 21.10.2021.
MIJMERINGEN VAN 21 september 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: vrijdag 05 oktober 2021


OPEN BRIEF AAN 

DE HEREN PROCUREURS-GENERAAL

JOHAN DELMULLE EN IGNACIO DE LA SERNA,

MAAR EVENZEER AAN  HUN CONFRATERS TE ANTWERPEN, 

GENT, LUIK EN DE FEDERALE PROCUREUR-GENERAAl.

Reeds geruime tijd volg ik wat er geschiedt binnen onze Belgische Justitie, inclusief de jaarlijkse toespraken van de heren procureurs-generaal. Na bijna 42 jaar onheuse - ergo onterechte - mishandeling door de Vlaamse magistratuur, schrijf ik jullie nu dus publiekelijk aan. 

In wat voor een land leven we toch? Procureur-generaal Delmulle deed in zijn septembertoespraak zijn beklag over het tekort aan speurders . 

Nu ja, da's ook een middel van onze politici om criminelen niet te kunnen bestraffen. Vooral witteboordcriminelen ontsnappen zo nogal eens aan hun - meestal - verdiende straf

Confrater Ignacio de la Serna had het over de campagne van de N-VA over "wereldvreemde rechters", nadat toenmalig staatssecretaris Theo Francken ongelijk had gekregen in een zaak van een Syrisch gezin dat met een visum naar ons land wilde komen.

Ook minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden kreeg van hem een draai rond haar oren. Zij had gezegd dat ze zich voortaan altijd burgerlijke partij zou stellen bij geweld tegen politiemensen. de la Serna reageerde met "In de praktijk heeft dat geen zin, het kan niet uitgevoerd worden en het getuigt van een compleet gebrek aan kennis van het strafrecht en van de realiteit."

Geef toe, dat was er serieus op. Als je dan weet dat Annelies advocate is . . . Zegt veel over de kwaliteitsgraad van onze advocaten.

Zelf zal ik het hier over iets totaal anders hebben. En neen, dit wordt niet echt een leuke brief voor die Nederlandstalige Justitie in het (zogenaamd) democratisch koninkrijk Belgie. 

Avant que je l'oublie: monsieur Pierre Vanderheyden, monsieur Ignacio de la Serna, je m'excuse vraiement pour ma pauvre connaissance de la langue d' Emile Zola et d' Alfred Dreyfus.

Ik ben overtuigd dat - anno 2021 - op het kantoor van elke procureur-generaal wel minstens één tweetalige medewerk(st)er beschikbaar is maar ik ben beschikbaar om te helpen bij een mondelinge vertaling.

Ik zal het hier niet hebben over democratie. Alhoewel . . . ! Hoe kan een land democratisch worden betiteld als de bewoners - om hun gelijk en excuses te bekomen van Justitie - het College van procureurs-generaal publiekelijk dienen aan te schrijven? Na vier decennia is dit het enige dat me rest.

Sta mij toe, geachte heren procureurs-generaal, te starten met een (zij het ingekort) levensverhaal meer bepaald het verhaal waarmee mijn onterecht aangedane Justitie-ellende begon. Als u zo vriendelijk wilt zijn te klikken op

https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/api/mail/laatste%20versie%20boek%20van%20thillo.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX%2FVerzonden+items&id=2684&attachment=2&user=4&context=2277761&sequence=1&delivery=view

Toen ik in 2001 en 2002 boeken publiceerde over die zaak, hebben zowel magistraat De Bruyne als zijn confrater Lievens hemel en aarde bewogen om alvast 'De linke leugens van fortis-ASLK' uit de handel te laten nemen. Jammer voor die twee criminele magistraten werd hen ingepeperd dat elke klacht wegens laster en eerroof nooit succesvol kon worden afgerond. De onterechte toevoeging van valse  naamdracht door substituut De Bruyne bewees enkel zijn welwillende onwil want zelfs de gespreksgenoot van de klager (ASLK) vertelde - in PV 21.725 d.d.21 november 1979 -- dat er helemaal geen sprake kon zijn van een valse naamdracht!  Ondanks gerechtelijk officier Willy Meurillon i.o.v. substituut De Bruyne een correct verhoor bezorgde aan die laatste, besloot die om dat verhoor te negeren en de onterechte klacht van 'valse naamdracht' toe te voegen aan de al leugenachtige klacht van parastatale ASLK. De ene staatsdienst helpt de andere. Dat is - als ik naar de zaak Chovanec kijk - nog steeds niet veranderd! Helaas.

Lievens, de rechter, wou niet onderdoen voor de smerigheden van substituut De Bruyne. Hij las HET LAATSTE NIEUWS van 23 april 1980 en besloot dat wat in de Vlaamse  rioolgazet op de cover stond wel de waarheid zou zijn! Tja, misschien kan één van jullie in een volgende septembertoespraak eens een lans breken voor de bescherming van burgers binnen de afgrijselijke, onmenselijke wereld van de media! 't Is maar een idee, hé! Bescherming van het individu in de media tot het vonnis ten gronde werd geveld . . . het zou een menselijke taak voor jullie College kunnen worden! Of het nu gaat over Henderick, El Kaouakibi of Fabre, burgers dienen te worden beschermd tegen publicaties in rioolkranten; tenminste tot na het Arrest ten gronde! Het mag/moet stoppen dat burgers goedkoop, weerloos vulsel zijn voor de gazetten van rioolmedia zoals (bijvoorbeeld) HET LAATSTE NIEUWS  dat nooit excuses aanbiedt!!!

Maar goed, ik ben een geboren creatieveling. Zal dat waarschijnlijk wel blijven tot mijn laatste snik.

Om alvast dat dossier hier af te sluiten: 

01. Eminent advocaat, en toenmalig volksvertegenwoordiger  Karel Van Hoorebeke besloot zijn interview (over deze affaire) in Het Nieuwsblad (17.09.2002) met de woorden 'Op zijn zachtst gezegd hebben de twee magistraten hier zwaar geblunderd'. De erg minzame man heeft die uitspraak heel zwaar moeten bekopen.  

Even terloops: is het normaal dat advocaten op het matje worden geroepen omdat ze (weliswaar negatieve) zaken durven te openbaren over magistraten? Lijkt het jullie normaal dat (meer dan) 50 advocaten het niet aandurfden een rechtszaak in te spannen tegen criminele magistraten zoals de acht wiens naam in dit item vermeld staan? Elk van die advocaten werd de vraag gesteld 'Meester, bent u niet nog wat te jong om geen enkele rechtszaak meer te winnen?'. Ik heb het hier dan nog niet eens over die ervaren advocaat die ik tegen het lijf liep rechtover het oude Gentse Justitiepaleis. De man vertelde me zijn verhaal . . . met tranen in de ogen! Ook dat verhaal reserveer ik voor mijn boek.

02. In dit dossier is het onmenselijk dat eender welke magistraat naar het slachtoffer van de magistratuur orakelt 'Meneer Henderick, u bent tenslotte vrijgesproken'. Hier moesten/moeten excuses op volgen, zelfs na dik vier decennia. Ik hoop echt die te krijgen zonder strafrechtelijke daden te moeten (laten) uitvoeren of zonder dat de werking van onze criminele magistraten buiten ons eigen landje te grabbel wordt gegooid. Een natie is - maar wie ben ik? - een familie. In een familie tracht men de minder leuke zaken binnenskamers te houden. 

Voor alle duidelijkheid: zolang ik niet word (GEK!) wat vrederechter Jan Nolf droomde toen hij d.d. 6 juni 2002 verzocht om mijn internering, zie ik mij geen strafrechterlijke feiten plegen. Ik ben nog steeds niet gek maar ik weet evenmin hoe iemand kan veranderen als hij toch gek wordt!

De Bruyne en Lievens werden uiteindelijk gestationeerd binnen de top van het meest bekende gebouw te Brussel, ons - door stellingen ondersteund - justitiepaleis. Advocaat-generaal en, anderzijds,  raadsheer bij het hoogste Hof, aka ons Hof van Cassatie . . . niet min voor twee magistraten die 'op zijn zachtst gezegd zwaar geblunderd hebben'.

Was/is het overigens niet ere-vrederechter Jan Nolf die - o.a. middels zijn populaire website JUSTWATCH - meermaals stelde dat (al dan niet welwillend) onbekwame magistraten steeds hogerop worden weggepromoveerd?

Over de cinema- en schijnorganisatie HRJ zal ik het hier niet uitgebreidd hebben. Dat is het doekje/doetje dat de schijn moet wekken dat magistraten worden bestraft als ze - al dan niet bewust en welwillend - onbekwaam waren. 


WRAAKNEMING IN ZICHT

Magistraten . . ., het zijn (heel ergens) ook mensen.  De Bruyne en Lievens hebben lang moeten wachten maar als creatieveling zou ik ervaren hoe ik door de top van onze magistratuur - zo mogelijk - nog crimineler kon worden behandeld dan door hen in de affaire van de ASLK.

In 2007 startte ik een telefoon- en mailwisseling met Marc Callu, de toenmalige baas van de KANSSPELCOMMISSIE (KSC). Hij vond daarbij de welwillende hulp van magistraat Etienne Marique, zijn spitsbroeder. Beide heren zijn - overigens veel te laat - inmiddels al evenzeer van hun kansel gevallen.

Uiteindelijk startte ik een pokertoernooi. Dat leidde tot een inval begin juli 2009 met als gevolg een proces voor de correctionele rechtbank te Brussel. 

Ik sla een aantal jaren over. In de zomer van 2014 diende ik een cassatieverzoek in. Op 18 juli ontving ik een schrijven waarin stond dat men me zal verwittigen wanneer de zaak voorkomt.

Een cassatiezaak komt, tenminste als het een strafzaak betreft, voor tussen de drie en de vier maanden na het desbetreffend verzoek. Ergo ergens in oktober of november van (ten laatste) 2014.

Procureur-generaal Patrick Duinslaeger, die al een paar jaar ernstig (en feitelijk terminaal) ziek was, heeft een jaar moeten leuren om een (ondergeschikte) advocaat-generaal te vinden die de bereidwilligheid had om die - voor de magistraten in de zaak P.2014.1220.N.  evenals voor de hele KSC - stinkende affaire te willen aannemen. Er restte hem niks anders dan de zaak zelf te behartigen! Een heel uitzonderlijk feit! Iets wat hij dan ook deed, pakweg tien maanden voor zijn overlijden en - bijna keizerlijke - begrafenis in Oostende.

Sta me toe toch heel even af te wijken voor een zin die de heer procureur-generaal Duinslaeger prevelde tijdens zijn mercuriale, met name 'Wordt het niet eens tijd dat de magistratuur zich eens verontschuldigt?'. Geef toe, het was een vraag die elke rechtgeaarde burger van dit land zich al langer stelt.

Tien jaar nadat de man die vraag stelde, heeft geen van de procureurs-generaal van het laatste decenium die vraag durven te herhalen, laat staan dat zulk een belangrijk iets bespreekbaar werd! Als ik jullie jaarlijkse toespraken lees dan vraag ik me af welk percentage van jullie goedbetaalde tijd in die jaarverslagen is gekropen. Ware het geen beter idee om met Inge Sabena en JanModaal tweemaal per jaar rond de tafel te zitten?

In tegenstelling met de procureur-generaal van Parijs en die van Rotterdam die zich begin deze eeuw beiden publiekelijk durfden te verontschuldigen voor de criminele daden die hun ondergeschikten hadden verricht, is het College van procureurs-generaal van België nog niet toe aan het moment om te prevelen dat ze zich schamen voor de criminele daden verricht door bepaalde ondergeschikten. 

In 2016 vernam ik van het ministerie van de heer Van Overtveldt dat er een arrest was geveld in het dossier Nr.P.2014.1220.N.

Ik begaf me van op Tenerife, waar ik toen woonde, naar de griffie van het Gentse Hof van Beroep en vond daar - in mijn desbetreffend dossier - een groene map met  daarin de 14 stukken van het Casatiehof. Daarin zat dus ook de door mij, d.d. 26 augustus 2014, aangegeven adresverandering van Oostende naar Cabo Blanco op Tenerife in Spanje

Groot was mijn verwondering toen ik vaststelde dat zowel griffier Frank Adriaensen, raadsheren Van Volsem Filip, Bloch Alain, Berneman Sidney, Francis Erwin en Hoet Peter maar ook procureur-generaal Duinslaeger het Arrest van 13.10.2015 lokaliseerden op mijn adres dat inderdaad te Tenerife was gelokaliseerd.

Ik was verwonderd omdat de - zogenaamd verzonden - uitnodiging naar mij toe het adres bevatte van . . .  mijn vorige woonst te Oostende.

Nu weet ik uit ervaring - maar evenzeer uit gesprekken met niet corrupte, niet criminele magistraten van zowel de staande als de zittende magistratuur - dat de voorzitter van een Hof steeds controleert of de gedaagde nog steeds woont op het adres waarop het vonnis/Arrest zal worden toegewezen. Als de betrokken gedaagde aanwezig is wordt hem dat mondeling gevraagd bij het begin van de zitting. In het andere geval bekijkt men de brief van de uitnodiging en het daarop vermelde adres.

Nu weten we alle zeven dat elk van die bovengenoemde heren een hoger diploma heeft dan mijn getuigschrift van Lager Middelbaar.

Ik kan lezen en ik kan schrijven. Er dient dus niet te worden getwijfeld aan het feit dat zowel de griffier als de raadsheren en procureur-generaal Duinslaeger ook konden lezen en schrijven. Als ze dat inderdaad kunnen dan dient ernstig te worden getwijfeld over hun bereidheid om op te merken dat ik niet op het juiste adres werd uitgenodigd. Uitgaande van dat laatste mag dus worden gesteld dat ze heel bewust hebben genegeerd dat ik feitelijk niet werd uitgenodigd. En dat door ons HOOGSTE Hof!

Ik wil in deze dan nog aanvaarden dat één van de zeven die dinsdag 13 oktober 2015 nog niet goed wakker was maar alle zeven! Neen, dat gelooft niemand, zelfs ik niet.

Sinds die kennis mij ter ore kwam, bestookte ik de minister van Justitie (toentertijd Koen Geens) teneinde om zijn tussenkomst te vragen!

Vier volle jaren heeft dat geduurd! Pft. Maar Geens speelde het smerig spel van onze hoogste magistratuur mee. Daar bestaan bewijzen van maar die publiceer ik in mijn boek HET GORDIJN! Nu ja, in dat boek verschijnt wel meer . . .

Typerend hierbij was het schrijven tussen de minister (ref. PV137KL7248337GS d.d. 15.09.2016) en de opvolger van Patrick Duinslaeger. Procureur-generaal Dirk Thijs slaagde er in een grondig onderzoek af te ronden in geen tijd! Vijf dagen later, schreef hij naar Geens (o.a.) 'Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Cassatie gewezen op datum van 13 oktober 2015, hield het Hof wel rekening met het nieuw adres op Tenerife van betrokkene'.

Wordt men in dit - zogenaamd democratisch - koninkrijk nu echt procureur-generaal bij ons HOOGSTE Hof als men oerdom en/of welwillend leugens durft op papier te plaatsen. Thijs ontving de brief van Geens op maandag 19 september maar verzond amper één dag later reeds ZIJN resultaat van ZIJN onderzoek!   

Maar de complete Vlaamse magistratuur mag op beide oren (blijven) slapen. Geen advocaat durft het aan de rotte appels van jullie (ondanks alles toch nog steeds eervol) beroep voor een rechtbank te dagen!  En we weten allen dat (al dan niet welwillend) onbekwame magistraten niet worden bestraft maar weggepromoveerd.                                                     

Begin 2020 werd ik het beu en ik besloot mijn site te gebruiken om wat beweging te krijgen in zowel het ministerie van Koen Geens als bij het Hof van Cassatie. Ik trachtte een persoonlijk gesprek te bekomen met die top; ik zond mails. Maar men koos voor de negeertactiek! Uiteindelijk zond ik een aangetekend schrijven maar ik kon me ook die moeite en kost hebben bespaard.

Binnen de Vlaamse magistratuur is NEGEER echt NEGEER, net zoals bij Adolf Hitler BEFEHL IST BEFEHL was. 

Waarom mensen die eerlijk handelen derden negeren, zou ook binnen de magistratuur een goeie vraag zijn. Maar in dit land is jullie beroepsgroep Universeel & Olympisch kampioen in het doodzwijgen en negeren van vervelende dossiers. 

Zeventien maal publiceerde ik - week na week - de tekst 'De heer procureur-generaal Patrick DuInslaeger en raadsheren Van Volsem Filip, Bloch Alain, Berneman Sidney, Francis Erwin en Hoet Peter hebben bewust - nota bene BENDEVORMEND - schriftvervalsing gepleegd teneinde zeker te zijn dat ik op de zitting van het Cassatiehof niet kon aanwezig zijn'.

Elkeen verklaarde mij knettergek. Op een ochtend zou ik om 5 uur uit bed worden gelicht en ik zou worden beschuldigd van laster en eerroof

Nu ja, klachten wegens laster en eerroof, daar stonden de desbetreffende zes topmagistraten niet echt om te springen. Remember een vorige poging d.d. 6 juni 2002 die op een correcte wijze door de heer ere-onderzoeksrechter Walter Van de Sype te Dendermonde werd verwezen naar de fabeltjeskrant en seponeringsmand. Walter van de Sype, is samen met een nog actieve procureur des konings, de enige magistraat waar ik nog mijn vertrouwen aan durf te geven.

Men had me d.d. 13 oktober 2015 dus be- en veroordeeld zonder dat ik op een correcte wijze was uitgenodigd. Erger nog is dat men - heel bewust - er alles aan heeft gedaan om vijf jaar lang die zware feiten te verdoezelen.

In mei 2020 werd door zowel advocaten en magistraten - die lezer zijn van www.stropken.be - (heel zachtjes) de vraag gemijmerd hoe het kan dat ik week na week zulke zware beschuldigingen mag publiceren zonder dat er ook maar de minste reactie kwam vanuit het Hoogste Hof of vanuit de HRJ!!!

Men besloot - ongelooflijk maar waar - dan maar de zaak terug op te roepen. Men had het dossier uitgepluist tot en met en het was onmogelijk de uitnodiging met het foute adres te negeren! Eenzelfde rechtbank zou dus over dezelfde feiten opnieuw eenzelfde Arrest vellen. Men zou zelfs geen andere raadsheren nemen! Raadsheer Bloch had wel al snel zijn emeritaat aangevraagd.

Ik ken niet het intelligentieniveau noch rechtvaardigheidsgevoel van elk van jullie aangeschrevenen. Maar hier klopt iets niet.

Uiteraard schrijf ik de HRJ niet aan. Die gaven in de affaire ASLK reeds volop aan hoe vooringenomen ze zijn. Ik stuur de voorzitter wel een mail om het bestaan van dit item mede te delen. Zij is ook maar een slavinnetje dat braafjes moet uitvoeren wat de werkelijke bazen haar dicteren en zal dus ook hier doen alsof de neus van de HRJ bloedt.

Maar, geachte heren van het College van procureurs-generaal, mag ik jullie eens een - ietwat meervoudige - vraag stellen?

Wanneer mag een - door o.a. de top van de magistratuur (wat Cassatie toch wel is) compleet moegetergde burger wraak nemen? Wanneer mag hij de adressenlijst  van alle magistraten te grabbel gooien, inclusief hun nettowedde? Wanneer mag hij een Kalasjnikov kopen en crimineel handelende raadsheren daadwerkelijk (laten) afschieten?'. 

Volgens advocaat Pol Vandemeulebroecke kan elkeen een huurmoord laten plegen voor 10.000 tot 12.500 euro. In wat voor een wereld leven we toch als advocaten zoiets mogen orakelen in een televisieprogramma?

Heb geen angst, dat waren slechts vragen. vragen van een burger die door Justitie nu reeds (bijjna) 42 jaar wordt beladen met onterechte handelingen, processen en navenante vonnissen en Arresten. Ik zie mij persoonlijk nooit een wapen te kopen. Wat betreft die adressenlijst: die is vrij te koop maar de prijs ligt te hoog voor mijn geldbeugel.

Mag ik - voor de weinige tijd die me rest - mijn rust en vrede vinden? Mag ik plaats vrijmaken (in mijn hart en geest) om de bestaande haatgevoelens te vervangen door de zekerheid dat onze magistratuur in de toekomst niet langer criminele magistraten zal afschermen, beschermen en promoveren? Of kan - in het slechtste geval - deze OPEN BRIEF ertoe leiden dat Justitie toch minstens één aangehaald punt verbeteren zal?

Jullie  bezitten de opperste macht in dit land, het land van koningen die jullie wel moeten aanstellen maar nooit mogen tussenkomen wanneer een van de staande of zittende magistraten fout handelden.

Volgend jaar verschijnt mijn boek  HET GORDIJN dat in drie talen, en meerdere landen, wordt verspreid. Dat - hoe kon u het, grijns, raden - het handelt over onze Vlaamse Justitie is een axioma.

Laat me afsluiten met wat ik de meest fantastische quote vind geuit door een topmagistraat deze eeuw: 'De magistratuur dient het gevoel van straffeloosheid te verwijderen'.

Deze quote haalde zowel mijn site als de gedrukte versie. Ik kan enkel hopen dat procureur-generaal Erwin Dernicourt eind 2018 evenzeer bedoelde dat ook binnen zijn beroepsgroep straffeloosheid dient te worden verwijderd

Uiteraard hoeft geen van jullie te reageren op deze OPEN BRIEF. U hoeft geen angst te hebben dat ik jullie zal beginnen stalken of belagen nu. 

Ik wens een onderhoud met de laatste Nederlandstalige procureur des konings waar ik mijn geloof nog niet in heb verloren.

Ik wens elk van u te danken voor de tijd die u nodig had om dit te lezen. Evenzeer dank ik die procureur-generaal (enkelvoud) die de moed durft te bezitten dit dossier dieper te bestuderen. 

Ik wil excuses voor de criminele daden gepleegd door substituut De Bruyne, rechter Lievens, procureur-generaal Duinslaeger en raadsheren Berneman, Bloch, Francis, Hoet en Van Volsem.

Ik wil die excuses liefst publiekelijk. Hoe zou u zelf zijn? 

Aanvaard alvast mijn wens voor een coronavrij leven.

roger Henderick

rijksregisternummer 481226-047-71

mobiel: 0468/570829


Rock & Roll House BENIDORM 

De Rock&Rolltempel van Europa is weer open. Oef!

Ik twijfel al geruime tijd of ik nog in dit crimineel land blijven wil. Indien ik verhuis wordt het ofwel een plaatsje in het zuidwesten van Hongarije (I like president Orban!) ofwel iets in de regio Alicante.Benidorm.

Te weinig daadwerkelijke steun. jeukende dansbenen en toch ook wel de zon . . .

Maar ik hou jullie op de hoogte.


HEERLIJK RESTAURANT

Je hoort er wel niet de muziek van Ricky Valance die orakelt hoezeer hij houdt van Laura maar bazin Laura van restaurant L'EQUINOXE aan het Centraal Station te Brussel . . .  daar heb ik toch een serieus boontje voor,

Ik ga al een paar jaar naar dat gezellig restaurantje aan de Ravensteinstraat nummer 70 en steeds was de bestelde lunch een goeie keuze, zeg maar een streling voor mijn maag.. Haar dagschotel bevat steeds een voorgerecht en een hoofdschotel. Twee weken geleden genoot ik van een heuse stoemp met frikandon die was besprenkeld met een goeie vleessaus. En dat voor amper 16 euro, inclusief btw en de steeds deugddoende glimlach van Laura.

Tot volgende week dinsdag, Laura. Ben dan weer eens in Brussel. Zo rond 15.00 uur zal ik er genieten van de kookkunsten van het restaurant van . . .  Laura. 


HOOGSTE PRIJS

LAAGSTE KWALITEIT

Dat men in de Keerstraat 4 te Erpe-Mere - meer bepaald in de marketing- en communicatieafdeling - blijkbaar meer bezig is met het zoeken naar middelen om (via belastingsverkrachting?) te profiteren van een tweede verblijf in Duitsland, kan de oorzaak zijn van de publicatie van een stommiteit van formaat die stelde dat ze bij ALDI de hoogste prijs vragen voor de laagste kwaliteit.

Die 'stunt' haalde zelfs het televisienieuws! Bravo, mevrouw de marketing- en communicatiedirecteur.

Voor alle duidelijkheid: geen haar op mijn hoofd denkt eraan ALDI te linken aan belastingsontduiking. Het is niet ALDI dat een (zogenaamd)  bijhuis heeft in dLeimeneckstrasse 4 te 79286 Glottertal in Duitsland


LEZERSREACTIE

Van een erg trouwe lezer ontving ik onderstaande reactie op mijn tekst in vorige editie over Remco Evenepoel, onze jonge wielrenner die een bronzen medaille haalde op het WK tijdrijden te Knokke-Brugge.

Bericht: Dat REMCO teveel de hoogte is ingeblazen door de media daar is hij toch niet schuldig aan? Je vergist U Roger, Remco is een brave getalenteerde jongen die zijn weg zoekt in de vijandige wereld van de stoute grote mensen! Deze jongen komt zeker niet arrogant over, integendeel hij heeft het recht en zelfs de plicht zijn talent op de best mogelijke manier te gebruiken! SPAAR REMCO aub Roger. Die jongen verdient op die leeftijd nog veel krediet. De toekomst zal het ons leren, maar ik ben er gerust in: Remco zal een groot sportman worden, net als Wout Van Aert.


Beste groetjes van Felix.


 Beste Felix,

Ik heb het voor personen die nog de moed bezitten om een lans te breken voor derden. Ik feliciteer u daar dan ook mee. Mensen zouden dat veel meer moeten doen zodat onze maatschappij, onze buurten weer maatschappelijk gezond kunnen worden.

Remco werd inderdaad de hoogste hemel ingeschoten en hij is daar geenszins schuldig aan. Patrick Lefevre is een handelaar en handelt daarnaar!

Herinner me niet dat ik Remco arrogantie toebedeelde,

Dank voor jouw bericht. En ja, van mij krijgt hij veel krediet.A L Y S S A

Het is al een aantal weken geleden. Ik zat op de kusttram die me van de vrijdagse markt in Blankenberge naar Wenduine brengen zou. Ik nam plaats naast een mondige, niet onknappe, jongedame. Een studente die in Roesalare school loopt en de moeite doet om elke week een uur op de tram te zitten om te helpen in een viswinkel.

Onze jeugd zou zo moedig, mondig en intelligent moeten zijn als Alyssa.

Nu maar hopen dat ik haar naam juist schreef. Het helpt wel als je ouders hebt die ook nog een eigen gedacht durven te bezitten!BLIJF MET JULLIE POTEN

VAN ONZE POLITIE

Het door allochtonen goed gevulde Molenbeek, de unieke caféstraat in de prachtigste studentenstad van de hiele wereld of het dorpse Oudenburg  . . . elk van die drie woongemeenschappen had reeds - een- of meermaals - last van fysiek geweld naar onze politie toe.

Heb het op deze site er al meermaals over gehad. Van onze flikken blijf je af! Of je nu allochtoon of autochtoon bent! Punt aan de lijn.

Wordt het geen tijd dat de magistratuur veel zwaardere gevangenisstraffen uitspreekt naar die klojo's die onze agenten fysiek geweld durven toe te brengen? 

Ik stel hier niet dat er onder onze poliiekorpsen geen minder correct werkenden zitten. Zal daar volgende maand eens een gepeperd dossier over publiceren.

Voor mij mogen politiemensen hun wapen trekken en echt schieten naar elkeen die hen fysiek aanvalt.

't Is maar dat jullie het weten . . . 


PVENV . . . HOPELOZE ZAAK

 

Politici, ook die in spe, allemaal zijn het - zowel mannelijke, vrouwelijke als de x-politici onder hen - ideeënloze egoïsten die denken dat hun kiezers slachtvee zijn dat enkel dient te worden gevoed met . . . brood en spelen!

De laatste veertig jaar ontmoette ik een dertigtal burgers die het beter wilden doen dan de politici die aan de macht waren. 

Stuk voor stuk zeilden ze hun eigen ondergang tegemoet.

Wie ik nooit ontmoette was Michaël Verstraeten, de Gentse advocaat die zowaar een nieuwe politieke partij wenst te starten.

Alvast de naam was een makkie: PVENV! Neigt verdomd veel naar de vroegere liberale PVV. 

Wat mij veronrust, is het feit dat Michael Verstraeten op het internet verscheen, heel kort was nadat Alexander De Croo negatief in de rioolmedia terecht kwam. Meer info daarover kan je bekomen bij Wouter Verschelden, de 'journalist' in loondienst van de voorzitter van voetbalploeg Antwerp.

Was dat nu echt toeval of zit Verstraeten aan de basis van een nieuwe liberale partij die de intrieste cijfers en peilingen moeten vervangen die OPEN-VLD teisteren?

Waarom Michaël Verstraeten via zijn site www.viruswaanzin.be zo leurt om donaties, is iets wat ik niet begrijp. Ze publiceren dat ze 16.910 leden (zouden) hebben.Elders staat vermeld dat elk lid 10 euro betaalt.

Waarom op de werkvergadering van vorige zondag in 't Boerenhof te Oostakker niet eens 2 % aanwezig was van die 16.910 leden . . .  ik zou het niet weten.
CORONA UGLY 

01. Het wordt er steeds minder mooi op, al die besluiten van onze coronaspecialisten en diverse regeringen. Neem nu Alexander De Croo, onze premier. De niet gevaccineerden werden door hem net niet betiteld als zware criminelen zoals kinderverkrachters, moordenaars en internationale cocaïnedealers.

Komaan zeg, Alexander! Nog niemand van uw regering of uw virusexperts leverde ons het bewijs dat die vacinaties inderdaad helpen. Neem nu de 96-jarige lybaert die een nationale vedette werd boij zijn eerste vaccininspuiting. Dat werd een tijdje later nog eens overgedaan bij zijn gtweede pprik. Heel wat minder aandacht genoot de dood van de maan, nog een tijdje later. Hij was kerngezond maar zie, na twee inspuitingen, stierf hij! Of zal ik het hebben over de meer dan duizend dubbel gevaccineerden die ook al dood zijn. Over de zeven dubbel gevaccineerden van het woonzorgcentrum te Zaventem zal ik maar zwijgengen maar heu heu heu die zijn inmiddels ook al dood.

02. In China zijn inmiddels meer dan één miljard burgers gevaccineerd. goed om weten en het bewijst wat ik zeven maanden terug reeds publiceerde: er zijn helemaal geen vaccins te kort, tenminste als men dat wil!

03. Om nog heel effe in het machtigste land ter wereld te blijven. Om de haverklap wordt de oorzaak van de coronavirus gewijzigd. Momenteel wordt weer getwijfeld over de mogelijkheid dat het virus zou zijn ontsnapt uit een lab in China.

Hoe dom de mensen worden kan worden gesteld als men zo onnozel is te geloven dat eenn virus zomaar kan ontsnappen uit een laboratorium:

Zalig de armen van geest; zij zullen eerst Covid-19 en dan God zien!

04. Inmiddels zijn theaters ook volop geopend.

05. In de scholen hanteert Ben Weyts zijn idee om geen monsmaskers meer nodig te hebben in de scholen.

Had ik het reeds over armen van geest? 

Inmiddels zijn er net geen tienduizend besmettingen vastgesteld in scholen en dat sinds de heropening op 1 september 2021! Dat is, inclusief 21 september 202, precies op 13,5 dagen school! 7oo per etmaal dus. 

Goe bezig, diene Ben Weyts! 

06. Ik snap er ook  steeds minder van. Al zeker nadat Steven Van Gucht (hoofdexpert Sciensano) in Het Laatste Nieuws het volgende orakelde: “We hebben nooit verwacht dat de vaccins besmettingen zouden tegenhouden. Ze zijn er om bescherming tegen symptomatische infecties te bieden, en dat gaat wel nog steeds goed.”

Waarom betitelde premier De Croo de niet gevaccineerden dan als criminelen?

07. Ik hou mijn hart alvast stevig vast omdat vanaf 1 oktober de dancings weer open mogen.

Ik  voorzie een serieuze toename van het aantal besmettingen, maar ja, wie ben ik? In de editie van 21 oktober kan ik vertellen of ik het juist zag of dat de regering en de virologen het juist hadden.
HARTELIJK DANK AAN ALLE 
GEACHTE LEZERS EN EVEN GEWAARDEERDE LEZERESSEN.

VOLGENDE EDITIE VERSCHIJNT 
OP DINSDAG 5 OKTOBER 2021.

HOU JULLIE GEZOND ERGO CORONAVRIJ
MIJMERINGEN VAN 5 september 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: dinsdag 21 september 2021.

 

DE (TERECHTE) GAL IS UITGESPUWD !

Woensdag hield (federaal) procureur-generaal Johan Delmulle de jaarlijkse toespraak van de Brusselse magistratuur. En, eerlijk is eerlijk, het was eens een rede met pit. Bravo, meneer de federale procureur-generaal. Ik zal daar in volgende editie (woensdag 21 sepember 2021) eens mijn mijmeringen op loslaten. Geloof me, het wordt . . . het lezen waard!

Ook een gemeend bravo voor de heer Ignacio de la Serna, procureur-generaal Bergen. Die orakelde 'Vanaf een zeker punt moedigen aanvallen ongehoorzaamheid en geweld aan tegenover de rechterlijke macht'.

De man beseft - heel vermoedeijjk - niet eens hoezeer hij de waarheid voorspelde.

Ik heb dus mijn werk de volgende 16 dagen. Pittig wordt het sowieso!


GEEN STOPZETTING
 
WEL TWEEMAAL PER MAAND

De laatste maand had ik heel wat gesprekken met lezers allerlei. Met dank voor jullie tijd, geduld en (vooral) goede adviezen.

Concluderend: in plaats van 52 weken `per jaar, publiceer ik hier mijn gedachtengangen vanaf heden 24 x per  jaar, zijnde elke 5de en 21ste van de maand.

Deze site blijft gratis toegankelijk voor elkeen. Met dank aan de sympathisant die - ook dit jaar - een financieel aangenaam gebaar verrichte.

Lezers die een bijdrage willen leveren voor mijn (aan deze site verbonden) kosten, kunnen een bedrag storten op volgende rekening bij ARGENTA: BE39 9733 5656 0819 van Roger Henderick, Delacenseriestraat 01 te 8420 Wenduine. De kosten aan deze site zijn niet beperkt tot de bijdrage aan HOSTNET.NL, de beste websitebeheerder in Europa. Telefoon, internet, verplaatsings- en andere kosten lopen snel op. Het is niet de bedoeling dat iemand honderden euro's overschrijft. Elk gebaar - zelfs 5, 10, of 20 euro - maakt me vooral blij vanwege jullie erkenning. Liever tachtig keer 10 euro dan tweemaal 500 euro.

Gelieve bij uw storting te vermelden 'Bijdrage kosten'. 


ARMOE TROEF !

Ik heb het hier al elk jaar over de advocatuur gehad, telkens n.a.v. een of ander gebeuren/proces waar advocaten bij betrokken waren.

Het aantal advocaten dat me - al dan niet aan een cafétoog - bekende dat het niet al goud is wat blinkt in hun kantoor, stijgt ieder jaar. 

Helaas lopen er heel wat togadragers rond die doen alsof ze zo rijk zijn als Marc Coucke. In werkelijkheid zijn er heel wat die kroegen bezoeken om klanten te vinden. Tja . . .

Maar zie, topadvocaat Sven Mary - advocaat van Salam Abdeslam - laat de Parijse kelk van Salam aan zich voorbijgaan en blijft thuis. 

Hij zou geen eurocent krijgen voor zijn werk. Zijn confraters begrijpen dat volkomen. Hij zei ''Wij zijn de kneusjes van de advocatuur. Er zijn er veel die flirten met de armoedegrens. Dat taboe moet maar eens uit de wereld.”

Eindelijk één - en wat voor één! - advocaat die deze waarheid durft te publiceren. Bravo man.

En neen, advocaat Mary is niet de enige die zaken aanneemt waar hij niet echt geld aann verdient. 

Ik ken 47 advocaten die het niet aandurven om mijn dossiers te behartigen voor de rechtbank! Zevenenveertig! Rest mij de vraag waarom die 47 - en nog honderden meer! - wel dossiers aannemen van terroristen zonder geld maar het niet aandurven om magistraten (waarvan ik bewijs dat ze crimineel en corrupt handelen) aan te vallen.

Zoals een topmagistraat en een topadvocaat mij - tijdens een heerlijke lunch in Sluis - deze zomer zegden 'De advocaat die dat doet, pleegt commerciéle zelfmoord en wint geen enkele zaak meer voor eender welke Belgische rechtbank'. Tja . . .

'k Ga Sven Mary een mailtje zenden om hem mede te delen dat hij in deze editie vermeld staat.


CORONA UGLY . . .

Als er één (vaste) rubriek is die steevast door al mijn lezers wordt gelezen, dan is het wel deze. Heel wat medisch geschoolden vinden hun eigen mening hier terug. Mening die ze - vol angst - durven te prevelen binnen de eigen werkplaatsen. Het lijkt wel alsof zij leven in een heuse dictatuur! Ik sprak, de laatste drie maanden, met wel 25 artsen. 88 % van hen gelooft niemenal in het nut van die vaccinaties.Maar daar mag niemand in de media over schrijven of spreken!

 01. Vandaag mag, letterlijk alles zo goed als opnieuw. Op hun - al dan niet eerste - dag van het nieuwe schooljaar hoeft geen enkele leerling(e) of student(e) een mondmasker op. Hallelujah, sla dus toe Covid-19, vooral bij onze jeugd, onze . . . toekomst!!

 02. Het was toch die jeugd, waarde lezeres en geachte lezer,  waarvan virologen en regeringslui een vol jaar luidop orakelden 'dat ze niet konden besmet worden'!? Juist hé!!

Maar zie, onze jongste prinses - ook nog Eléonore  genaamd - werd vorige week toch besmet! Begrijpe wie kan; ik alvast begrijp het. Sta me toe het even uit te leggen.

Koning Filip liet de hele fanilie inenten vóór ze naar hun vakantiestulpke vertrokken op het eiland Ile d'Yeu. Zeven uur rijden met de wagen en dan de ferry op in Port Fromentine. Vijfendertig minuten later meert die daar dan aan. 

Bij de terugkeer werd vastgesteld dat de jongste prinses 't aan hare rekker had.

Zo hier en daar heb ik nog wel bronnen die mij al eens iets mededelen. Ik moet nu opletten hoe ik die informatie hier deel. Laat me stellen dat het toch wel erg bizar is dat een gevaccineerde 'kleine' van amper 13 jaar besmet zou zijn geworden. Laat me vervolgens herinneren aan het feit dat de nonkel van onze (nog steeds fysiek niet ontknappe) koningin Mathilde stierf en diende te worden begraven. Graaf Henri d'Udekem d'Acoz. stond - sinds bekend werd dat hij al eens iets niet echt legaal verrichte - niet echt genoteerd bij de w e l g e k o m e n gasten op het koninklijk palers. Laat me tot slot stellen dat het schitterend past - als koninklijk excuus - dat prinses Eléonore besmet was door Covid-19 zodat het koninklijk echtpaar niet naar die begrafenis kon/moest.

Corona . . . alweer een middel om van gebruik te maken als je niet op bezoek wenst te komen. 

Teneinde journalistiek correct te blijven, pubiceer ik hier evenzeer de officiële persmededeling van het Paleis:

“Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften”.

In hun - grijns bekende - openheid werd niet bekend gemaakt over wie van de zes het ging.

03. Dat amper elf maanden terug onze nieuwe regerig orakelde dat er pas versoepelingen zullen komen als er minder dan 800 besmettingen per etmaal (van nog steeds 24 uur) zouden zijn, is iets dat niet meer wordt toegepast! Vandaag, zondag 5 september 2021, zitten we aan bijna driemaal meer besmettingen dan die 799 die noodzakelijk waren om . . . versoepelingen aan te kondigen! 2209 besmettingen per dag gedurende de laatste week! Hallelujah, praise the Lord . . . ook al is zijn naam Covid-19!

04. Nu komt er een bizarre vaststelling! Nu ja, deze hele CORONA UGLY-rubriek is gevuld met vaststellingen en heuse feiten! Onze politici - en al die Vlaamse klerevirologen - gebruiken het aantal gevaccineerden net om al die versoepelingen goed te keuren.

Wacht nu eens heel effe, beste lezers. Als er - i.v.m. oktober 2020 toen niemand was ingeënt - nu 9.000..000 landgenoten gevaccineerd zijn, hoe bestaat het dan dat er vandaag meer besmettingen zijn als toen er niemand was ingeënt en werd gesteld dat er minder dan 800 besmettingen per dag moesten zijn vooraleer er versoepelingen konden worden ingevoerd? 

Over die vraag mag geen enkel - al dan niet gedrukt of digitaal - medium  - schrijven! Zelfs de Gentse advocaat Michael - aka veel lawaai maar weinig resultaat - Verstraeten zwijgt daar in alle talen over. Meester Verstraeten lult al een half jaar dat hij een interview met Marc Van Ranst zal publiceren maar daar las niemand al iets van.  Nu ja, hij zou ook een nieuwe politieke partij oprichten, genaamd P V & V. Nog duidelijker kon hij niet zijn om zijn politieke voorkeur aan te geven. Verdomd veel gelijkenis met ene PVV, nietwaar?

Heel vermoedelijk wacht hij op een persoon/bedrijf om de vele taal- en intikfouten uit zijn teksten te halen. Hij heeft desbetreffend zelfs al per mail gesolliciteerd of iemand dat voor hem wou doen. Nu nog iemand vinden  . . .

05. Hoe degelijk die inspuitingen tegen het Coronavirus wel  werken, kan je vragen aan alle familieleden van die (inmiddels meer dan duizend) doden die al evenzeer twee prikken hadden gekregen. Sta me toe hier te refereren naar o.a. die zeven (7!) doden in het woonzorgcentrum te Zaventem.

Ook daar wordt niet echt langer over gepalaverd in onze Vlaamse media. Momenteel spreekt men reeds volop over een derde en een vierde prik! Hoe zinvol was het laten inenten van die eerste twee prikken dan wel?

Momenteel spreekt men over het wondermiddel dat het pilletje worden moet dat er - sorry voor de caps in de twee volgende woorden - ZOU MOETEN voor zorgen dat we coronavrij blijven, zelfs zonder inspuiting(en).

Elke burger elke dag een ontbijtpil tegen Covid-19! Komaan zeg . . .. zal 't gaan ja?

06. Covid-19, het - al dan niet bewust gelaten - ontsnapte virus uit Wuhan, is er in geslaagd om (nota bene in minder dan twee jaar) de hele wereld dol te laten draaien. 

Waar geen enkel Vlaamse krant ook maar enige aandacht - laat staan interessse voor publicatie - voor betuigt is de realiteit dat in Europa 25 % van het aantal wereldwijde Coronadoden zijn gevallen! Dat Europa van Ursula Von der Leyen en Charles Michel telt  pakweg (amper) 7 % van de wereldbevolking!  

Met andere woorden: met de 7% van de wereldbevolking die Europa  rijk is, kennen we pakweg 3,5 maal (ofte 25 %) zoveel overlijdens!

Waarmee mijn stelling van achttien maanden terug (maart 2020) toch wel kracht wordt bijgezet! Ik publiceerde toen dat China dat virus maakte om de economische macht en het sociaal leven van het Westen een zware klap toe te brengen. Met dank aan mijn internetvrienden van de Chinese Tapei.

07. De diverse varianten dan maar! 

Alleen onze huisartsen en eerlijke specialisten durven bekennen dat de (ook Belgische) virologen er niet in slagen  Covid-19 te beheersen. Feitelijk zou voor elke variant een nieuw vaccin moeten worden gevonden!

We staan er dus goed voor, grijns!

08. Een echt ‘opbeurend’ berichtje: ’de Belgische begroting stevent af op een tekort van 38 miljard euro. Uiteraard is Covid-19 de boosdoener waarachter de regering De Croo zich nu weg kan steken. 

Uit welingelichte bron vernam ik dat het werkelijk tekort de 50 miljard zal overschrijden. Nu ja, politici, ze liegen allemaal!

 

09. Hoezeer al die vaccinaties in werkelijkehid niet helpen maar deel uitmaken van het grootste boerenbedrig sinds Jezus aan het kruis bengelde mag - heel misschien - blijken uit de realiteit dat in West-Virginia er de laatste twee maanden een daadwerkelijke toename is (met zomaar eventjes 25 %!) van het aantal doden bij gevaccineerden!
 
Ik publiceer het hier al van begin maart 2021: Covid-19 is het Chinese middel om - zonder een wreedaardige oorlog en zonder kernwapens - de Westerse wereld om zeep te helpen.

10. Laat me deze zomerse Corona Weekly eindigen met de feitelijke vaststelling dat die Chinezen – met die ‘zogenaamde vleermuis’ uit Wuhan – alweer een stap dichter zijn gekomen in de verovering van de hele Westerse wereld. En dat, dat was nu net de bedoeling van Covid-19! 

 


 

IJZERWAKE IN DE STEENSTRAAT

 

Arm Vlaanderen dat ook dit jaar weer minder aanwezigen mocht begroeten voor de jaarlijkse Ijzerwake. Met hoe weinig waren ze dit jaar? Ik ga genereus zijn en 500 zeggen. 

Een heuse N-VA-er had me -  door te stellen dat er 5 tot 6.000 aanwezigen zouden zijn - bijna overtuigd om er te gaan flyeren. Oef, heb mezelf 7 uur openbaar vervoer bespaard! 

Nu ja, ik heb begrip voor het feit dat - over hooguit tien jaar - er nog hooguit een tiental Vlaams Belangers en evenveel Voorposters de bereidheid zullen tonen om daarheen te gaan. Wie heeft nu interesse in het niets uithalend slangengesis en nutteloos hondengeblaf van de verantwoordelijke uitgever van ONAF? Inhoudelijk orakelde Hugo Maes even zwak als in zijn maandelijks voorwoord in het ledenblad dat - sinds zijn aanstelling als hoofdredacteur - van 8.700 lezers naar 5.500 ineenzakte. 

ARM VLAANDEREN . . . INDERDAAD!

 


HEENGEGAAN, KORT NA ELKAAR!

TWEE HELE GROTE MENEEREN!

 

In  ons mensenleven ontmoeten we best wat mensen. De ene al interessanter en/of belangrijker dan de ander. Ik maak in deze geen onderscheid tussen de twee geslachten waar ik het bij houden zal: de man en de vrouw; die laatste al dan niet oorspronkelijk gebouwd uit de rib van de eerste man. 

In mijn leven had ik het geluk individuen te mogen ontmoeten die mij steeds zijn bijgebleven. Van broeder Jozef in het vijfde studiejaar van het Sint-Amandusinstituut, over de pedofiele broeder van de normaalschool te Oostakker en de inspecteur van de verzekeringskas van de ASLK, Gabriël Beerens tot en met de Gentse immomakelaar die ik 't meneerke noemde en die de liefste levenspartner heeft die een man zich wensen kan. Tussendoor leerde ik nog een handvol mensen kennen die me ook zijn bijgebleven. Georges kende ik dik veertig jaar. Een super intelligente Gentenaar, een begenadigd schaker en een mensenkenner zoals er in heel Gent geen twee waren. Op negentigjarige leeftijd leerde deze kwieke 'jongeling' een twaalfde taal. Het gaat jou goed, Georges, hierboven.

 

Een week terug vernam ik via de media dat twee ook grote meneeren het Aardse levensdal verlieten: de ene was klein van stuk maar op het voetbalveld een heuse generaal. Dit kakkerlakkenland heeft veel aan Wilfried Van Moer te danken. Die andere was zowat (ik overdrijf nu een beetje maar dat heet dan maar 'dichterlijke vrijheid') een halve meter groter. 
 
Jacques Rogge leerde ik kennen 49 jaar geleden in Gent. Un vraie monsieur in de volle betekenis van het woord. Ga er hier niet dieper op ingaan maar . . .

En zo zag ik alweer twee mensen die ik persoonlijk mocht leren kennen, heengaan. 

Bij dergelijke overlijdens bedenk ik telkens weer dat we meer moeten begaan zijn met onze medemens, onze buurman of buurvrouw die misschien onze hulp nodig heeft of ligt te sterven in eenzaamheid. Heb daar een idee over maar als persona non grata luistert geen enkele politicus daar naar.


REMCO OF WOUT ?

Mijn vaste lezers weten dat ik het niet heb voor Remco Evenepoel.Teveel de hoogte in geblazen door de media vooraleer hij een paar jaar echt bewees dat hij het kon!

Hoe anders vergaat het Wout Van Aert! Geen dikkenek maar blij met de overinningen die hij ons schenkt. Ook vandaag won hij een rit,met name de eerste rit in de Ronde van Engeland. Bravo Wout. MONUMENT VOOR DIE  ANDERE BLAASKAAK! 

Een andere - al even grote blaaskaak als Remco - is Vincent Kompany.

Hij slaagt er telkens in zijn ploeg (Anderlecht) niet te doen winnen. Op zich is dat - grijns! -ook een prestatie om U tegen te zeggen: Officieel - zeg maar naar de media en naar buiten toe - is er nog geen kritiek binnen de bestuurskamer. Helaas lijkt dat niet te kloppen met de waarheid.

Ik voorspelde reeds dat het geduld van (vooral) voorzitter Wouter Vandenhautte verre van eindeloos is. Geloof me vrij, als Anderlecht, tegen 11 november 2021 geen 20 punten haalde dan zal er geen wapenstilstand gevierd worden in het restaurant van de grootste voetbalclub die ons land ooit had. Vrees dat er dan een ticket (enkele richting) klaar ligt voor Vincent zodat hij maandenlang zijn eigen standbeeld kan bewonderen.

Vijftien punten in 9 matchen, als dat al niet meer lukt! Dat zijn amper vier overwinningen en drie gelijke spelen. 


OMTRENT NV DE PERSGROEP EN CVT 

Ik ben me bewust dat heel wat lezers, vol spanning, deze site volgen om te weten hoe mijn dik 41-jarige strijd tegen de gewetenloze bestuurders en CEO's van de beheerraad van NV De Persgroep zal aflopen. Had daar – sinds 23 april 2021 – al tientallen gesprekken over met gewaardeerde lezeressen en even gerespecteerde lezers.

Zowat elk van hen vindt het ongelooflijk dat mijn schrijven van die datum 


https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/api/mail/laatste%20versie%20boek%20van%20thillo.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX%2FVerzonden+items&id=2684&attachment=2&user=4&context=2277761&sequence=1&delivery=view

geen enkele reactie opleverde. Velen stelden me de vraag ‘Zijn die nu gek of zo arrogant om te geloven dat een burger die zoiets werd aangedaan, wil sterven vooraleer die affaire ofwel besproken werd als volwassenen ofwel dramatisch eindigde?’.Heel wat van mijn volgers menen dat die acht bestuursleden en twee CEO’s van NV De Persgroep redeneren dat ik niks illegaals zal doen want ik heb de vorige 41 jaar dat ook niet gedaan. Iemand die me al dik een kwarteeuw kent stelt dat ze zich danig zouden kunnen vergissen.Die man zei me ‘Roger, nu heb je niet alleen niks meer te verliezen, je kan ook niks meer winnen.? 

Tja, zijn wel gedachtegangen van derden die toch meespelen. Vooral de combinatie van niks te verliezen, niks te winnen, is een sterke motivatie om door te gaan. Of dat op de vredelievende wijze is van de laatste 41 jaar, is een vraag waar alleen Die van Hierboven vandaag het antwoord op kent.

Hoe dan ook, jullie lezers vernemen de afloop wel . . . one day!


ONBEWOONBAAR VERKLAREN ?

In grote steden merk je steeds meer aanplakbiljetten waarop staat dat een bepaalde woning onbewoonbaar werd verklaard. Iets wat men zou moeten doen met alle winkels die meer dan een volledig jaar leeg staan. Dergelijke leegstand draagt niet bij tot  een positief beeld in een winkelstraat. Of dat nu in een kustdorp of in een stad is, peu importe!

Maar wat dan gezegd van een burgemeester die in zijn stad een openbare verkoping - weliswaar via Biddit.be - laat doorgaan waarvan het pand honderd uren boven de wind stinkt?

Neem nu de studio in de Jacob Besagestraat nummer 19 te Oostende.  Zelfs met twee geopende buitendeuren blijft de stank niet te pruimen.

Hallo Bart Tommelein!!! 


MIJN OPRECHTE DANK

AAN ALLE LEZERESSEN EN LEZERS

HOU JULLIE GEZOND

EN TOT 21 SEPTEMBER 2021

 

          MIJMERINGEN VAN 15 AUGUSTUS 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


ZIELIG KONINGSHUIS

&

INTRIEST STEL FLUPKE & MATHILDE


'O zielig België

O intriest koningshuis

Flupkes verantwoordelijkheidszin is weg

Aanvaard zijn super arrogante domheid,

Wees zijn doel in luiheid op Ile d'Yeu,

O voetbalploeg, voor u vliegt hij naar Moskou

d' Olympische sporters kunnen de pot op

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Ook volgend jaar passeert hij langs de Vlaamse kassa!

Herinneren jullie zich nog dat onze koninklijke familie 38 maanden geleden tweemaal naar Moskou vloog om er onze duurbetaalde voetbal'helden' toe te juichen die . . . . niet eens de finale haalden?

Weliswaar getalenteerde voetballers die - al dan niet belastingvrij -  bakken vol aards slijk verdienen bij (voornamelijk) buitenlandse ploegen maar (ondanks hun eerste plaats op de FIFA-ranking) er telkens in slagen om niet de finale te spelen. In het voorbije EK haalden ze zelfs niet eens de halve finale!

Waar ons Fulpke - aka koning Filip - echter geen zin of tijd voor had, was het komen begroeten van onze nationale Olympiërs die het toch echt uitmuntend deden daar in de lege stadions van Japan.

Ik heb - samen met miljoenen landgenoten - genoten van  de niet te tellen mooie momenten van de Olympische Spelen 2020-2021. Flupke, en zijn Mathilde, hadden enkel oog voor hun oudste telg tijdens het jaarlijks défilée aan het paleis te Laken. Al goed dat prinses Eliisabeth er in meestapte, anders hadden ze ook daar hun kat naar gestuurd.

Kost dat nu echt zoveel moeite om - nota bene om de vier jaar - hooguit zes keer van Laken naar Zaventem te rijden om er sporters die - zoals onze voetballers -  wellicht niet de gave van sportmens meekregen bij de geboorte maar jaren (of decennia) dienden te wroeten, labeuren en oefenen om 49ste te eindigen in de marathon? 

En ja, ik wil het hier niet uitsluitend hebben over onze vele vierde plaatsen of over onze medaillewinnaars. Elk van de, in Japan, deelnemende sporters mag worden bedolven onder de loftrompet en het bazuingeschal dat elk, zichzelf respecterend, koningskoppel toezegt aan deelnemers van de vierjaarlijkse Olympische Spelen.

Sire, u bent al decennia de schande binnen de nog resterende Europese koningshuizen maar vorig maand sloeg u letterlijk - en figuurlijk - alles wat met fatsoen te maken had.  Heel wat burgers vinden dat u een hypocriete klootzak bent die voor de heuse Inge Sabena en Jan Modaal niet het minste respect bezit.

Ongetwijfeld bent u de grootste lafbek onder alle Belgische koningen ooit. En neen, niks wijst op enige verandering als Elisabeth u zal opvolgen.

Trap het gewoon af. Acht uur in de wagen en dan 35 minuten met de ferry. Kom nooit meer terug.

Wat is dit land met een koning die - tijdens het voorbije EK-voetbal nog niet eens de nationale hymne kan meezingen? Als we dat vergelijken met de koningskinderen uit Engeland, Denemarken of Nederland . . . 

Maar majesteit, ik heb een schitterend idee: nodig op 15 november 2021 alle 122 deelenemers aan de voorbije Spelen van Tokyo uit in uw paleis. Uiteraard met alle begeleiders en hun trainers.

Schenk elk van de aanwezigen - uit het eigen kapitaal van de koninklijke familie (aka drie miljard euro) - 100.000 euro belastingvrij geld. Dat kan jullie hooguit 30.000.000 euro kosten, zijnde amper 1 % van jullie fortuin. Fortuin dat jullie - zonder echt hard te werken of te trainen -verzamelden. van de te brave eigen burgers of van de beroofde (en vermoorde?) negertjes in Congo ten tijde van Leopold II.

Ik ben - alhoewel ik me niet de minste illusie maak over uw gulheid -benieuwd.

Ik wil in deze toch effe wijzen op het feit dat Vlaams minister Ben Weyts (N-va) toch eenmaal aanwezig was om onze Olympiërs te begroeten.

Nu moet ik nog enkel een Vlaams (of federaal) minister vinden die de ballen aan zijn lijf bezit om criminele magistraten terecht te wijzen.                                        CORONA WEEKLY ,

                                                  WORDT

                       CORONA UGLY     

Vorige maand werd de fantastisch film COYOTE UGLY nog eens uitgezonden op een Vlaamse zender. Heb er van geprofiteerd die op te nemen om hem dan later te bekijken.  Iets waarbij ik steevast de reclameblokken - die m.i. ver de toegelaten tijd overschrijden - verwijder. Iets wat in de toekomst niet meer zal kunnen. Nu ja, onze televisiestations leven uitsluitend bij de gratie van allerlei reclameboodschappen.

CORONA WEEKLY vervang ik op heden door CORONA UGLY in de hoop dat er eens iets moois/positiefs te vernemen valt vanuit die hoek. Lees hieronder hoe erg het gesteld is met de bestrijding van Covid-19 in het kakkerland van Flupke en Xandertje.

01. Geen normaal - ende logisch denkend - burger in het Belgenland kan  er nog iets van begrijpen.

De vaccinaties zijn - tenminste als we de officiële sciensanocijfers mogen geloven - zowat de beste van Europa, zowel qua kwaliteit als qua aantal. En toch stel ik een aantal tegenstrijdigheden vast.

Neem nu die zeven in een woonzorgcentrum te Zaventem waar zowel de klanten als het personeel tweemaal werden ingeënt maar waar zeven ouderen toch stierven aan Corona. Alvast ik wacht nog steeds op de uitleg van virologen en/of onze regering over hoe zoiets kon!

Naar het schijnt zoekt men in de Vlaamse en de federale regering naar die ene gek die wil orakelen dat het de schuld is van de opstijgende en dalende vliegtuigen aldaar . . .  Tja! Is wellicht iets voor gekkin Delphine Lecompte. Over Delphine lees je -sic! - meer hieronder.

02. Waar we best ook over zwijgen bij die vriologen en onze - zowel Vlaamse als federale - regeringsleden is het feit dat eind vorig jaar zij in koor orakelden dat er pas versoepelingen konden komen als het aantal dagelijkse besmettingen onder de 800 was gezakt. Momenteel zitten we aan ruim 1.800 besmettingen per etmaal maar zowat alles kan weer!

Ligt dat nu aan mijn te kleine hersencellen of is 1.800 besmettingen plots lager geworden dan 800?

03. Maar goed, laat me even minder ver terugkeren in de tijd. Twee weken terug diende Pukkelpop te worden afgelast! De organisator was wel verzekerd 2.300.000 euro te incasseren om af te zien van de editie van dit jaar. Da's net geen 100.000.000 oude Belgische frankskes. De man (Chokri Mahassine, geboren te Casablanca16 maart 1960, allochtoon en ex-politicus voor de sp.a) wou 66.000 bezoekers per festivaldag toelaten maar dat kon twee weken geleden niet.

Maar zie, sinds vijf dagen terug, mag men wel fuiven organiseren met 75.000 bezoekers!

Hier hangt een stevig stinkend politiek geurtje aan. UIteraard kennen de Vlaame socialisten perfect alle wegen om te profiteren. Ik hoorde de laatste drie dagen meermaals de vraag 'Hoeveel geld heeft Chokri aan (de partij van) Rousseau gegeven om dergelijke koehandel te realiseren?'

Die het antwoord kent mag me bellen op 0468/570829 en tijdns de weekdagen. Graag tussen 7 en 13 uur, waarvoor dank.

04. Zondag 22 augustus 2021, zijnde vandaag over precies één week, organiseert advocaat Michael Verstraeten een betoging tegen de (te) vele gekheden en valse voorstellingen van virologen en regeringen in dit land. Alvast de locatie is schitterend gekozen: het plein voor het Antwerpse justitiepaleis aan de Bolivarplaats. 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, of kortweg Simón Bolívar (Caracas24 juli 1783 – Santa Marta17 december 1830) was een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder. Hij stond aan de wieg van de vorming van de landen PanamaColombiaEcuadorPeruVenezuela en Bolivia. Dat laatste land is naar hem genoemd.

Bovenstaande paragraaf ontleende ik aan WIKIPEDIA. Zal daar volgende maand nog eens een storting aan overmaken. 

Ben echt benieuwd hoeveel van zijn 11.507 leden - die meester Verstraeten,volgens eigen zeggen zou hebben - de moeite zullen doen om er (om 14 uur) aanwezig te zijn. Als dat 5 % is dan is dat een mooi resultaat. Michael Verstraeten tracht al een jaar te strijden tegen het rariteitenkabinet van Vlaamse en federale politici en virologen. Wat wij dienaangaand gemeen hebben, is onze onwil om ons te laten vaccineren tegen Covid-19. 

Jammer dat 't koers (Vuelta) is op televisie. Zou daar anders eens gaan kijken a.s. zondag. 

Mijn lezers weten dat ik een hekel heb aan het toe-eigenen van leden die in werkelijkheid niet bestaan. Neem nu bridgeclub Antares te Oostende waarvan de bestuursleden al jaren publiceren 150 leden te hebben. In werkelijkheid komt er - zo goed als nooit - één derde van die vermeende leden opdagen om te kaarten. Stoute tongen beweren dat clubs allerlei het ledenaantal drastisch (onterecht) verhogen omdat ze van een stadskas jaarlijks steun krijgen. Als dat inderdaad zo zou zijn dat ze steun krijgen op die basis dan is dat pure oplichting! Als dergelijke oplichting zou worden geleid door een voormalig lid van het protocol dan bewijst dat vooral de verregaande arrogantie van protocolleden. 

Er mag overigens eens drigend een wet komen waarin wordt gesteld dat leden jaarlijks minstens 5 euro dienen te betalen. Dan zou de site van advocaat Verstraeten beschikken over 57.535 euro en niet moeten smeken om donaties. 

Over website DOORBRAAK (van politicus Jean-Marie Dedecker) die beweert jaarlijks 1.300.000 UNIEKE bezoekers te hebben, zal ik het vandaag niet uitgebreid hebben.

Op heden kan elkeen beweren één miljard lezers of volgens of leden te hebben. Of dat de waarheid is, dat is dan wel een ander paar mouwen.

05. Over het aantal varianten van die corona-ellende kan ik kort zijn. Tegen eind volgend jaar heeft elk dorp een eigen variant. 'k Vraag me af wanneer het mooiste kustdorp van de Noordzee evenzeer een coronavariant worden zal. Wenduine-corona . . .  bbbrrrrr, het heeft nikske moois

06. “Versoepel de maatregelen nu, wanneer de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn, want anders liggen ze in de herfst opnieuw vol.” Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst van het Hasseltse Jessaziekenhuis in een reportage van TV Limburg. 

Ik heb dat persbericht meerdere keren gelezen. Infectioloog van der Hilst raadt dus aan de versoepelingen nog meer op te drijven! Hoe gek moet men zijn om zulke onzin te vertellen? Dat de media daar ruimte voor vrij maken, is al evenzeer beangstigend.

Gegarandeerd dat we niet zullen moeten wachten tot 21 september - aka het begin van de herfst - om onze ziekenhuizen opnieuw gevuld te zien met coronapatiënten.

07. Mijn Chinese vrienden gaan uiteindelijk gelijk krijgen. 

Reeds van begin maart 2020 publiceer ik hier wat zij me vertelden: dat Covid-19 mocht ontsnappen uit een lab in Wuhan.

Ook de WHO - ofte de Wereld Gezondheids Organisatie - heeft het gesnapt en bevestigt het. waarvoor dank. Hoe een kleine website in Vlaanderen als eerste deze waarheid durfde te publiceren. Met dank aan de vrienden van de Chinese Tapei.

 -

LEZERSREACTIE

Onder mijn volgers zitten mensen van alle slag, van arbeiders over zelfstandigen, bedienden, advocaten, magistraten, professoren,virologen, politici, medialui . . . kortom echt een verscheidenheid van mensen.

Vier onder hen weten waarom ik deze site over twee maanden stop: Plan B van mijn intenties om de rekening te presenteren aan mijn antagonisten waarvan NV De Persgroep op de eerste plaats (blijft) staan! Geen kat begrijpt hoe ze mijn schrijven d.d. 23 april 2021 (aka Plan A) durven te negeren.

Dit schrijven kan u lezen door te klikken op:

 file:///C:/Users/Asus/Downloads/laatste%20versie%20boek%20van%20thillo%20(6).pdf

Eén van die vier vertrouwelingen zond mij een schrijven dat ik jullie niet wil ontzeggen.

Geachte heer Henderick,

Het is inmiddels twee jaar geleden dat u mij uw flyer overhandigde aan het ministerie van justitie aan de Waterloolaan te Brussel. Sindsdien volg ik uw strijd.

Geen Belg kan meer gerechtigheid eisen van zijn Staat dan u. Dat het vier decennia duurt vooraleer een justitieminister wordt gevonden die het u aangedane onrecht bespreekbaar maakt, vind ik mensonwaardig. Dat zelfs de koning u negeert, vind ik als royalist een schande. Hij bezit echt de macht om hierin tussen te komen. 

Twee decennia terug openbaarde de toenmalige topman van ons Hof van Cassatie 'Wordt het niet eens tijd dat de magistratuur sorry zegt?''. Er is niks veranderd deze eeuw. Justitie rommelt maar verder aan, er nog steeds zorg voor dragende dat fouthandelende magistraten blijvend worden afgeschermd.  

Negeren door justitie, politici en media zal leiden tot de realiteit dat u wereldberoemd worden zal de dag dat uw intenties werkelijkheid worden. Ik ben uitkijkend naar onze volgende ontmoeting in Sluis.

Ik zeg niet langer 'hou vol, er komt een dag dat u uw gelijk bekomt'. Maar u blijft mijn sympathie behouden, hoe uw verhaal ook eindigen mag.

vriendelijke groet,

nota bene: waar bleef punt 01van uw vorige Corona Weekly?

adresgegevens bekend 


VALT DE HUIDIGE REGERING ?

Geef toe, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, ook onze huidige regering scoort niet echt! Nu ja, sinds 11 oktober 2014 kennen wij vijf federale regeringen geleid door . . . liberalen. Vandaag, 15 augustus 2021, zijn dat precies 2.500 dagen ofte gemiddeld vijfhonderd dagen per regering. ''t Wordt hoog tijd dat deze regering valt teneinde het gemiddeld aantal dagen levensduur van een Belgische regering (sinds 1831) niet te breken. Nu ja, die kans is, grijns en helaas, onbestaande.

Is er nog één punt waarover de zeven regeringspartijen het echt eens zijn met elkaar? Ik heb me deze maand net niet zot gezocht maar ik vond er geen enkel dat goed was voor onze bevolking.

Zelfs staatssecretaris Sammy Mahdi verloor inmiddels de broodnodge steun in zijn strijd tegen de illegale profiteurs. Nu ja, over die strijd kan Theo Francken best een aardig woordje meespreken. Op het fb-account van een voormalige vriendin (van over 't water, grijns, die nu op 3.200 kilometer van hier geniet van de zon) ontdekte ik onderstaande tekst van den Theo:

Theo Francken 

11 augustus 07.24 uur·


‘Het mag niet lonen voor mensensmokkelaars om mensen op gammele boten te zetten’ aldus staatssecretaris Sammy Mahdi. Aan straffe woorden nooit gebrek bij Mahdi. Maar wat zien we in de praktijk? Slappe daden. Wat doet hij met illegale transitmigranten? Hij laat het overgrote deel vrij hun gang gaan. De mensensmokkelindustrie draait als nooit tevoren. Niet enkel over de Middellandse zee, maar nu ook over de Noordzee.

Neem nu dit nieuwsfeit van enige tijd terug (27 mei 2021). 79 illegalen werden aangetroffen in het pittoreske Oostduinkerke. Ze waren onderweg naar Groot-Brittannië.

We vroegen, zoals steeds, argwanend als we zijn, op wat er exact mee gebeurd is.

Wel, dit zijn de cijfers:
- 29 illegalen werden opgesloten in een gesloten centrum voor illegalen, hiervan moesten er 13 terug vrijgelaten worden omdat de politie te lang talmde met de PV’s op te maken en door te sturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
- 23 kregen een (zoveelste) Bevel om het Grondgebied te Verlaten. Papiertjes dus;
- 20 zaten in een verblijfsprocedure (asiel) of hadden (tijdelijk) verblijfsrecht;
- 2 werden overgenomen door Justitie en zouden in de gevangenis opgesloten zitten. Vermoedelijk zijn dit de mensensmokkelaars.
- 5 minderjarigen, die gaan steeds naar de Dienst Voogdij en worden nooit opgesloten. Hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk terug vertrokken met hun smokkelaars.


Kortom van de 79 illegalen werden er maar 18 opgesloten, waarvan 2 in de gevangenis. 61 zijn ongemoeid gelaten en hebben hun illegale reis met hun mensensmokkelaars gewoon verder gezet. Of de 18 opgesloten mensen ook effectief teruggestuurd of veroordeeld gaan worden is nog maar zeer de vraag. Ook dit volgen we via parlementaire vragen verder op.

Mensensmokkel loont wel degelijk. Big time. Mahdi en Verlinden kletsen uit hun nek.

De enige oplossing is de Australische. Geen verblijfsrecht meer op Europees grondgebied als je illegaal binnendringt. Na Denemarken, Groot-Brittannië, Les Républicains in Frankrijk springt nu ook Oostenrijk mee op de kar. De paarsgroene Belgische regering blijft vastzitten in het links-progressieve ‘Wir schaffen das’ paradigma waar illegale migratie meestal finaal beloond wordt. Kan nooit werken. En ik kan het weten.

Prettige dag,

TheoCONSUMENTENRUBRIEK

Steeds meer ontmoet ik lezers die dankbaar zijn dat ik mijn lezers wijs op middeltjes allerlei om goedkoper door het leven te gaan. En ja, dat doet deugd aan het hartje.

Twee maanden terug kocht in in de Delhaize twee bakken Maes Pils vooramper 13,19 euro ofte bijna 0,275 euro per pilsje van 25 cl.

Diezelfde pils zag ik bij concurrenten intussen aangeboden aan 9,48 tot 11,99 per bak van 24 flesjes.

De voorbije week lag bij Lidl een pakje pannenkoeken te koop voor amper 71 eurocent zijnde 0,071 euro per pannenkoek!

Ik raad mijn lezers aan o de folders en reclamebladen wekelijks goed te lezen. Zo kocht ik vrijdag biJ SPEGELAERE drie liter karnemelk van Gervais-Danone voor amper 4,05 euro! Die prijs is nog geldig tot a.s. dinsdag 17 augustus. Normaal kost zoiets minstens 1.85 euro!

Maar naast de prijs vind ik de bediening even belangrijk.Sinds die tramhalte aan den Aldi en Renmans er is aan de Maritieme Zone te Blankenberge ga ik niet langer naar Oostende. Bij Renmans hebben zeeen ontzettend toffe winkeldame. Steeds goegezin, vriendelijk en beleefd. Ook dat is het vermelden waard.

Een aparte proficiat geef ik op heden aan Key, de jonge immomakelaar die (zowat om de twee maand) in Wenduine een brief steekt in onze brievenbussen teneinde zijn diensten aan te bieden. Zoveel nijver verdient een gemeende felicitatie. Je kan Key De Weerdt bereiken op nummer 0477 505961. 


KNETTERGEK DIE DELPHINE

Ik publiceer het hier al een tijdje: die Delphine Lecompte is knettergek! Dat is geen voorspelling of twijfelachtige vaststelling maar een heus axioma!  Zij werd bekend van haar deelname aan De Slimste Mens, het programma waarvan - althans volgens de geruchten die steeds veelvuldiger en luider worden geuit - zij haar zekere eerste plaats in de finale afstond aan de vrouw van organisator Wouter van den houte aka Catherine Van Eylen. Leuk toch añs je een televisiequiz kan organiseren en je vrouw die - al dan niet toevallig, grijns - wint.

In ruil daarvoor zou knotsgekke Delphine eeuwige roem bekomen. Alvast Van Thillo (Christian pour les amis!) engageerde haar om een wekelijkse nieuwsbrief in Humo te plaatsen.

Wie haar, na pakweg drie edities nog leest, werd evenzeer gek.

Er is iets wat ik niet begrijp maar ben zeker dat een van de slaafjes van Christian Van Thillo het me kan uitleggen.

Hoe kan het dat onze premier de Hongaarse president Victor ... verwijt -en beschudigt - van racisme maar diezelfde Alexander De Croo geen commentaar durft te geven op (bijvoorbeeld) onderstaande publicatie in HUMO?

“Jeugdigheid is prachtig, een jonge huid is oogverblindend mooi”, schrijft de bekende dichteres in Humo. “De argeloze onbezoedelde vranke oogopslag van een 8-jarige misdienaar, een 6-jarige zadelmakerzoon of een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje is verrukkelijk, het summum van schoonheid en hemelse pracht.”

Tja, ik stelde reeds de vraag wat huisvader De Croo zijn kinderen allemaal vertelt aan de zondagse ontbijttafel. En ja, ik meen te  begrijpen waarom De Croo geen (overigens zeer terechte) kritiek durft gooien richting Humo. Als hij dat doet dan verliest hij de sympathie van de hoofdredacteurs van alle uitgaven van NV De Persgroep en VTM.

Anno 2021 is zoiets verliezen dodelijk voor een regeringspartij die met haken en ogen nog aaneen hangt.

Hoe dan ook, Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) durfde het aan het ontslag te vragen van die knotsgekke Delphine als stadsdichteres van Brugge. Zie, in volgende paragraaf, zijn visie: 

“Lecompte zorgt met haar open brief alleen maar voor negatieve publiciteit voor onze stad en onze musea. Ik eis dan ook dat de samenwerking tussen stad Brugge en Delphine Lecompte per direct wordt stopgezet”, zegt Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). De stad Brugge bekijkt de situatie.

Om het kort te houden: Delphine Lecompte mag dringend opnieuw worden opgenomen in de psychiatrie. Waarom ik de enige ben die dat al lang geleden snapte . . . ? Tja!


 

IS DAT NU GEWOON OERDOMHEID
OF IS ER MEER AAN DE HAND?

 

Je zal maar minister van defensie zijn in het kakkerland van Flupke en Mathi, het koningspaar dat rustig vakantie geniet op L'ile d'Yeu.

De ellende rond Jürgen Conings was amper een beetje geluwd of Ludivine Dedonder hoorde het donderen in de regio rond de Vesder, een rivier die inmiddels door alle inwonders van dit land gekend is. 

Maar met (en vooral in de kazernes van) ons leger kan je onmogelijk in slaap vallen. Al zeker niet in de kazerne van Tielen waar 25 militairen genoten van een heuse seksavond, inclusief drank, drugs, Rock & Roll en -niet te vergeten - een meesteres die de hoer uithing.

Uiteraard - het is bijna historisch maar vooral lachwekkend - wist de hele top van onze legereleiding niemendal. Nu ja, die weten nooit van iets. Noch bij Conings, noch over andere voorvallen die niet echt kunnen.

Ze wisten zelfs niet eens dat die militairen al werden bestraft daarvoor.

Of het nu gaar over de legerleiding, de magistratuur, de politici of de moordenaars binnen de pollitie te Charleroi . . .de leiding weet NOOIT OFTE NIMMER van iets. 

Geef toe, leuk landje toh hé!?

Geachte minister van ons intriest leger: gooi die onwetenden er manu militare gewoon uit! Ze maken u gewoon belachelijk.VRT-FANTASIETJES . . .

EN ANDERE LOMPIGHEDEN

Bij de VRT zitten nogal wat klungels en fantasten. Nu ja, dat vind je overal waar politieke – liefst andersgeaarde venten en lespotten - vriendjes een job kregen in een of andere overheidsafdeling. Vooral binnen de VRT en binnen de magistratuur is het daar dweilen met de kraan open. Wat helemaal niet betekent dat er geen overheidsdiensten zijn waar het loopt zoals het echt moet. Heeft iemand een vergrootglas?

Nu moet – en wil – ik eerlijk blijven en bevestig ik dat de dienst pensioenen in de Brusselse Zuidertoren toch wel de grote uitzondering is op de algemene regel. De pensioendienst, nipt gevolgd door de dienst van de belastingen, steekt torenhoog uit tegenover alle andere overheidsdiensten op gebied van correctheid en bekwaamheid.

 

Hoe fantasierijk ze bij de VRT zijn konden we vrijdag 30 juli 2021 horen na de finale van de 100 meter vrije slag in het zwemmen. Finale gewonnen door de Amerikaan Caeleb Dressel voor de Hongaar Kristof Malek. Amper drie honderdsten verschil! 

Die finale, te zien om 3.35 uur was pas afgelopen en de Hongaar gaf de winnaar een hand en zei iets. De VRT-verslaggever beschikt duidelijk over heel wat buitenaardse kwaliteiten want hij zei dat Caeleb tegen Milak zei ‘Jij hebt mij naar dat WK-record gedreven!’. Tja . . . .             

Ofwel kon de VRT-clown van dienst ontzettend goed zijdelings liplezen ofwel is hij een van die politiek benoemden die er maar volop op los lullen mag.

Taalfouten kan je bij de VRT al evenzeer volop ‘bewonderen’. Neem nu – om het bij één voorbeeld te houden – het nieuws van 13 uur op donderdag 29 juli 2021. Daar kon je lezen ‘ Hij wilt ook een knuffel’. Tja . . . Mij werd geleerd dat het ‘Hij wil ook een knuffel’ moet zijn.

Nu ja, taalfouten op televisie, het is dagelijkse kost. Of wat denken jullie over ' Het is gebeurt'? Geen d maar een t op het einde!!!???

Hoe stuntelig die verslaggevers van de VRT wel niet waren tijdens de voorbije Olympische spelen in Tokyo mocht zaterdag 7 augustus 2021 blijken in de ploegkoers voor heren waar twee Belgen aan deelnamen.

‘k Wil het hier niet hebben over al zijn vergissingen maar hou het dus bij de laatste. De Ketele en Ghijs stonden - vóór de laatste spurt - vierde met 26 punten. Na achttien spurten waar voor de eerste 5, de tweede 3, de derde 2 en de vierde ploeg 1 punt te winnen waren, was dit de spurt met dubbele punten. Zowat alle laatste ronden voor die ultieme spurt lag lulde die VRT-sukkel dat ‘als de Belgen acht punten haalden, ze nog brons konden halen’. Helaas is het dubbele van drie (voor de tweede plaats in die laatste spurt) overal ter wereld 6, ook in Tokyo. Niet echter voor die sukkel van de VRT die de Belgen al de tweede plaats zag halen in die sprint en dus zou eindigen op 34 punten. 

Tja, ik zou een boek kunnen vullen met de stommiteiten die de verslaggevers van de VRT realiseerden tijdens deze O.S. Ik ga daar wel mijn tijd niet insteken.

Over het aantal – vooral nutteloze - herhalingen zal ik me hier niet uitspreken. 

Nu ja, het zijn ambtenaren die door politici of andersgeaarde vriendjes werden aan hun postje bezorgd. Die mogen zich blijkbaar veroorloven om onze Olympische basketbalploeg te beschimpem op café of net na de uitzending.

Dat dergelijke klojo's nog ergens steun krijgen (in De MORGEN en in DE ZONDAG) begrijp ik niet.


 

OCHARME ASTRIDJE TOCH !

 

Ik heb nooit beweerd dat Astrid Roelandt onbekwaam is om een goed krantenartikel in te tikken. Maar, zo om de haverklap, doet ze haar uiterste best om te bewijzen dat ze – nota bene als zelfbetitelde politiek journalist – toch maar een klein slavinnetje is van haar loonheer aka de bestuursleden van NV De Persgroep.

 

Ook op dinsdag 27 juli 2021 verscheen uit haar computer een goed geschreven artikel. Een goed geschreven politieke opinie is m.i. (maar wie ben ik?) een tekst die objectief juistheden brengt en geen halve waarheden of hele leugens!

 

Astrid wiens voorouders wellicht ooit verwant waren met de schilder van de Mona Lisa, had het die dinsdag over de gulheid van de Vlaamse regering. En ja, tijdens de voorbije achttien maanden heeft die regering, geleid door minister-president Jan Jambon, subsidies toegekend bij de vleet. Een huwelijksfeest kost geld, nietwaar . . . !

 

Astridje, het was heel goed geschreven. Gelet op het feit dat u dat zo goed deed, wil ik u verzoeken nog eens uw opinie te publiceren over subsidies. Wilt u dat doen?

 

Och ja, over welke subsidies zou ik graag uw opnie zien verschijnen op pagina twee van de krant van uw broodheer die de hoogste oplage heeft? Effe denken . . .

 

Eureka, ofte gevonden! Wat denkt u over de subsidies die jullie krantengroep NV De Persgroep al jaren ontvangen en die feitelijk overeenkomen met de netto winst van die mediagroep.

 

Aanvaard, geachte mevrouw Roelandt, alvast mijn blijk van respectvoll groet evenals mijn wens voor een coronavrij leven.

 

roger henderick 

0468.570829 
VOLGENDE DAGEN ZIJN DE LAATSTE PUBLICATIEDAGEN:

05 EN 20 SEPTEMBER 2021 

01 EN 16 OKTOBER 2021


KAN ZIJN DAT ER TUSSENDOOR NOG IETS NIEUWS GEPUBLICEERD WORDTMAAR DAT ZIEN JULLIE DAN WEL.

HOU JULLIE GEZOND EN CORONAVRIJ.

.

MIJMERINGEN VAN AUGUSTUS 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


DE VOLGENDE PUBLICATIE STAAT GEPLAND OP

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021


OOK ONS KONINGSHUIS LEEST DEZE SITE NIET

TENMINSTE - GRIJNS - NIET OFFICIEEL
De Hongaarse president had het - heel expliciet – over het feit dat ouders worden geacht hun kinderen wijzer te maken betreffende seksuele opleidingen en dat media allerlei er feitelijk niet zijn om homo's, lesbische vrouwen en transgenders te verheerlijken, laat staan dat die kinderen van hetero-ouders de les moeten spellen!. De ophemeling van dat soort mensen is iets wat op de Vlaamse staatszender (van de VRT) overigens ten volle geschiedt! Op de voorbije vaderdag mochten twee homoventen twintig minuten lang verheerlijken hoe goed zij mama en papa spelen voor hun (nou ja, hun …!?) dochter. In onze Vlaamse media krijgen homo’s, lespotten en transgenders 11,7 % van de media-aandacht terwijl ze amper 3,44 % van de bevolking uitmaken. Nu ja, de allochtonen krijgen bij diezelfde media procentueel ook veel meer aandacht t.o.v. het aantal autochtonen dat België bevolkt! België, het paradijs voor Oost-en zuid-Europese, Afrikaanse- en andere gelukszoekers. Koninkrijk België . . . het land waar poltici regeringen vormen met de leuze EIGEN VOLK LAATST! Waar is de tijd dat koning Leopold II verantwoordelijk was voor de dood van 10.000.000 (tien miljoen) negertjes die in de kopermijnen van Congo stierven voor de rijkdom van de koning en het Belgisch volk? Toen was het - zelfs binnen ons koningshuis - nog EIGEN VOLK EERST! Officieel - maar, grijns, dat is het bekendmaken niet waard - volgt niemand van het koninklijk huis ons; verboden 'waarheden te lezen' is de reden. Tja . . . n

Edoch . . . Waar Flupke - de koning van sprookjesland België,  die momenteel Franse eilandbewoners vereert met de aanwezigheid van de koninklijke familie - vroeger enkel koninklijke interesse en eer betoonde aan de nationale voetbalploeg,belt hij nu al eens naar een winnaar van een zilverenn medaille.


Sire, ik weet - grijns - dat niemand van je hofhouding dit lezen mag maar ik heb een tip voor u. Nodig, bijvoorbeeld bij de volgende Olympische Spelen in 2024 - alle deelnemers, coaches en stad, uit in je grote tuin. Inviteer ze voor een BBQ. Ik realseer me dat dit ontzettend Belgisch (koninklijk) is maar ja, 't is maar een idee.  CONSUMENTENPRAATJE


LEGE DE ÑHAIZES EN ALDI


                                         CORONA WEEKLY 

                                                  WORDT

                     CORONA UGLY

Vorige maand werd de fantastisch film CORONA UGLY nog eens uitgezonden op een Vlaamse zender. heb er van geprofiteerd die op te nemen om hem dan later te bekijken.  Iets waarbij ik steevast de reclameblokken - die m.i. ver de toegelaten tijd overschrijden - verwijder.

CORONA WEEKLY vervang ik op heden in CORONA UGLY in de hoop dat er eens iets moois/positiefs te vernemen valt vanuit die hoek. Lees hieronder hoe erg het gesteld is met de bestrijding van Covid-19 in het kakkerland van Flupke en Xandertje.

01. Geen normaal - ende logisch denkende - burger in het kakkerlakkenland van koning Flupke en premier Xandertje kan  er nog iets van begrijpen.

De vaccinaties zijn - tenminste als we de officiële sciensanocijfers mogen geloven - zowat de beste van Europa. zowel quakwaliteit als qua aantal. 
MIJMERINGEN VAN 21 JULI 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


DE VOLGENDE PUBLICATIE STAAT GEPLAND OP

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021.


O P E N  B R I E F  A A N 

DE HEER ALEXANDER DE CROO,

PREMIER VAN KONINKRIJK BELGIE

Cc: ACHTERLIJK & ACHTERBAKS . . .

Geachte heer eerste minister,

Zoals een van uw aangestelde medewerkers kon lezen in mijn editie van 28 juni 2021 vond ik het nogal cru dat u een lid van de EU het verwijt zond een achterlijke wet te hebben gestemd. Alvast achterlijke' wetten worden bedacht – en gestemd – door achterlijke mensen zodat hier kan worden gesteld dat, althans volgens u, het (merendeel van het) Hongaarse parlement (evenals de Hongaarse bevolking) achterlijke mensen zijn, Foei! Foei omdat u. als onze premier, voor heel Europa publiekelijk orakelde dat de onderdanen van koning Filip van Saksen-Coburg de Hongaren – vertegenwoordigd door hun parlementsleden – als achterlijk zouden beschouwen. Doen wellicht de 3,44 % potventen, lesbische vrouwen en transgenders in dit land maar niet de meerderheid van de 96.56 % die hetero zijn.

Politici, en alvast de premier van een - so called? - democratisch koninkrijk, moeten leren hun mond te spoelen vooraleer leugens, onzin, halve waarheden en valse algemeenheden uit te kramen!

Was u al veelvuldig in het prachtige Hongaarse land en sprak u er persoonlijk reeds met de burgers? Hoeveel maal sprak u (al dan niet ’s nachts) met studenten in hun prachtige stad Boedapest over hoe zij denken over hun land, hun volk, over hun mening betreffende homo’s, lesbische vrouwen en andere transgenders of over het feit dat – volgens hun (achterlijke?) mening – het volkomen normaal is dat kinderen worden opgevoed door een mama en een papa en niet door twee venten of vrouwen? Ik kan u, meneer de premier, een aantal adressen bezorgen van studentenkroegen in Boedapest. Zullen we er samen eens heengaan en een volle week genieten van het Hongaarse studentenleven? Of heeft u het - sic and grin! - al tien maanden te druk met uw doorlopend kibbelende regeringsleden?

Mijn trouwe lezers weten dat ik het hier heb over het feit dat u de Hongaarse president, de heer Viktor Orbán, feitelijk - voor de hele wereld - als achterlijk persoon betitelde. Nu ja, wellicht was u zo dom (en achterlijk?) niet te kunnen snappen waarover het feitelijk ging. Die Hongaarse wet was helemaal niet gericht tegen andersgeaarde Hongaarse burgers die – overigens net als in uw land - 3,44 % van de bevolking vertegenwoordigen en jaarlijks probleemloos hun Gay Pride kunnen houden. Ik heb nog steeds niet begrepen waarom die erg kleine minderheid van de wereldbevolking het ieder jaar nodig heeft om op praalwagens - op walgelijke wijze en alles behalve fatsoenlijk gekleed - hun geaardheid te demonstreren maar dat zal wel aan mijn hetero zijn te wijten zijn. Misschien wordt het tijd om jaarlijks een event te organiseren waarop 96,56 % van de burgers duidelijk maken dat ze . . .  - als het effe mag - gewoon natuurlijk hetero zijn!

Waarom overigens die andersgeaarden zo nodig net niet naakt hun anders zijn mogen demonstreren maar de burgemeesters van Knokke en Blankenberge verbieden om in naakt bovenlijf de winkelstraten te bevolken,zou zeer de vraag zijn van politici die - in tegenstelling met de burgemeesters van Blankenberge (mevrouw Daphné Dumery) en Knokke (de heer Piet De Groote) - de waarde van het woord FATSOEN tot nul hebben herleid. Ik kan, geachte heer De Croo, mij vergissen maar ik denk niet dat u - op zondagochtend - met Gabriël en Tobias bijna naakt ontbijt.

De Hongaarse president had het - heel expliciet – over het feit dat ouders worden geacht hun kinderen wijzer te maken betreffende seksuele opleidingen en dat media allerlei er feitelijk niet zijn om homo's, lesbische vrouwen en transgenders te verheerlijken, laat staan dat die kinderen van hetero-ouders de les moeten spellen!. De ophemeling van dat soort mensen is iets wat op de Vlaamse staatszender (van de VRT) overigens ten volle geschiedt! Op de voorbije vaderdag mochten twee homoventen twintig minuten lang verheerlijken hoe goed zij mama en papa spelen voor hun (nou ja, hun …!?) dochter. In onze Vlaamse media krijgen homo’s, lespotten en transgenders 11,7 % van de media-aandacht terwijl ze amper 3,44 % van de bevolking uitmaken. Nu ja, de allochtonen krijgen bij diezelfde media procentueel ook veel meer aandacht t.o.v. het aantal autochtonen dat België bevolkt! België, het paradijs voor Oost-en zuid-Europese, Afrikaanse- en andere gelukszoekers. Koninkrijk België . . . het land waar poltici regeringen vormen met de leuze EIGEN VOLK LAATST! Waar is de tijd dat koning Leopold II verantwoordelijk was voor de dood van 10.000.000 (tien miljoen) negertjes die in de kopermijnen van Congo stierven voor de rijkdom van de koning en het Belgisch volk? Toen was het - zelfs binnen ons koningshuis - nog EIGEN VOLK EERST! 

Dat u daarenboven ook nog Hongarije en andere Europese landen verwijt dat zij zich realiseren dat het integreren van vreemdelingen niet de heilzame redding van de vele Europese problematieken zal zijn en dat u hen veroordeelt omdat ze de grenzen sloten/sluiten voor gelukszoekers die hier, in België, wel jaren mogen komen teren op de zwakte van domme landgenoten die niet willen snappen dat elke gelukszoeker die hier het Beloofde Land bereikt, binnen is voor de rest van zijn leven. In mijn - en ook uw land! - krijgen dertig procentvan de autochtone gepensioneerden maandelijks honderden euro's minder leefloon i.v.m. de leeflonen die nooit werkende allochtonen hier genieten! Ik, ik vind het normaal dat presidenten van Polen, Hongarije een meerdere centraal-Europese landen die profiteurs niet toelaten. Heeft u zich overigens al ooit eens de intelligente vraag gesteld waarom al die Syrische vluchtelingen wel Bulgarije en Roemenië passeren  maar daar niet willen zijn? Zou het kunnen omdat ze daar niks krijgen i.p.v. gratis woonst, gratis dokters, gratis school, gratis openbaar vervoer en minstens 1.200 euro per maand? Is maar een vraag hoor! Waarom autochtonen voor al dat 'gratis' van allochtonen wel moeten betalen, dat begrijpt geen landgenoot meer!   

Dat die allochtone lui de staatsschuld verhogen is een ‘pittig’ detail, niks meer! Momenteel plegen ruim 400 (vierhonderd) van die illegalen al een maand puur chantage op onze regering, meer bepaald op onze staatssecretaris van asiel en migratie, de heer Sammy Mahdi. Dat kerk en universiteit die chantage steunt, is een democratie onwaardig.. 

Nu ja, los van het financiële (dat die illegalen kosten), bewees u vorige week ook dat u zomaar potentiële terroristen in het Belgenland toeliet: vrouwen en kinderen, opgegroeid in terroristenland Syrië die vroeg of laat hun gekweekte haat tegen het Westen in daden kunnen omzetten. Ik hoop, geachte heer premier, dat (heel precies) die kinderen niet mijn thuis maar uw gezin zullen terroriseren als ze ooit rijp zijn om dat te doen.

Telkens in dit land een nieuwe regering wordt gevormd – en dat is geen rariteit want sinds 20 januari 1972, zijnde bijna de laatste halve eeuw, telde België niet minder dan 40 verschillende regeringen. Geen natie kan ons deze – overigens weinig benijdenswaardige – plaats afnemen! Meneer de premier, wijst zoiets op achterlijkheid of is het eerder een bewijs van achterbaksheid? Gemiddeld komt dat overeen met één federale Belgische regering om de 452 dagen, 11 uur en 24 minuten, amper het equivalent van vijftien maanden! .

Meneer De Croo, ik zal het hier niet hebben over het feit dat onze pakweg 11.500.000 inwoners beschikken over zes regeringen, negen ministers van volksgezondheid, een senaat dat er bijloopt voor spek en bonen of over het feit dat men in het leger wel een generaal als schuldige durft aan te duiden (affaire Jürgen Conings) maar dat - voor de moord op de Slowaakse burger Chovanec - de verantwoordelijke van de politie te Charleroi (de heer André Desenfantser van af kwam met een (ÉÉNMALIGE) loonsvermindering van 1.500 euro! België, het land waar het leven van een vreemdeling minder dan peanuts waard is!

Over het feit dat - naast onze politie - onze magistraten onaantastbaar zijn, zal ik het dra iets uitvoeriger hebben. Surf gewoon even naar wat uw partijgenoot (ooit jongerenvoorzitter van de Europese liberalen!) orakelt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2013/10/16/_125_magistratenzijnillegaalbenoemd-jannolf-1-1755687/

De auteur, ere-vredrechter Jan Nolf en ooit beste Belgische advocaat, kan alvast niet worden verdacht te weinig kennis te hebben over de (vooral bizarre) werking binnen de BELGISCHE MAGISTRATUUR. Ooit publiceerde hij in HLN dat domme en welwillend onbekwame magistraten niet worden bestraft of ontslagen maar worden weggepromoveerd naar een hogere functie. Tja . . .  

Dat ons land meeheult met de niet echt nadenkende meute van de meerderheid der Euroopese landen, is al lang geen geheim meer. Ook de Sloveense president diende spitsroeden te lopen maar dat ging dan over een ander onderwerp. En ja, ook Polen ondergaat hetzelfde lot. Lot hen beschoren door Europese landen waar het normaal is dat ouders hun kinderen opvoeden terwijl ze homosexualiteit verheerlijken. Gaat het nog een beetje in uw bovenkamer, meneer de eerste minister?

U vindt – net als de meerderheid van uw Europese collega's - al evenzeer dat Hongarije, Polen en nog vele Midden- en Oosteuropese landen hun grenzen moeten open stellen voor gelukszoekers die – al dan niet met steun van persoonlijke vrienden van Belgische politici – wel 8.000 tot 12.500 euro per persoon bezaten om hen vanuit Syrië naar ons land te smokkelen maar eens hier geen nagel hadden om aan hun kloten te scharten. Na tien dagen bezaten alle leden van het vijfkoppig gezin wel elk een smartphone van pakweg 1.100 euro!  Zei ik hier reeds dat dik 99,1 % van die illegalen pure gelukszoekers zijn?

Meneer de premier, mag ik u mededelen dat ik de mening ben toegedaan dat het goed is dat een regering, al dan niet bij monde van de premier, regelmatig orakelt wat zijn/haar regering ten positieve titel realiseerde voor de eigen bevolking? Veelvuldig fulmineert u in kranten en op televisie dat u houdt van zowel eerlijkheid als van rechtvaardigheid. Hewel, meneer de eerste minister, ook ik houd van eerlijk- en rechtvaardigheid

Waarom een individu – zoals bijvoorbeeld de onlangs overleden korporaal Jürgen Conings – moest sterven, is de vraag waarop uw regering, maar ook alle volgende regeringen, geen antwoord zullen geven. Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Waarom de verantwoordelijke voor de vreselijke moord op Joseph Chovanec in de luchthaven te Charleroi als straf een loonsvermindering kreeg van (ocharme) 1.500 euro, is dan een andere vraag. 1.500 euro eenmalig op zijn jaarlijkse wedde van 90.000 euro! Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Waarom pedofiele bisschop Roger Van Gheluwe door kardinalen, politici en onze magistratuur al 33 jaar wordt beschermd en in een Frans klooster maandelijs een pensioen van dik vierduizend euro ontvangen mag, is iets dat elke rechtgeaarde Europese burger een schande vindt maar u als eerlijk, eerbaar en rechtvaardig beschouwt. Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Waarom in uw land geen enkel individu - dat door een of andere aangestelde van de staat België zwaar werd mishandeld - het juridisch kan halen van zijn Staat, zou zeer de vraag moeten zijn van een premier die alle weken op televisie lult over ... EERLIJKHID EN MENSELIJKHEID! Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Waarom in België magistraten die criminele feiten plegen hun job kunnen behouden of – althans volgens ere-vrederechter, de heer Jan Nolf, - worden weggepromoveerd naar een hogere job – zou alweer een vraag kunnen zijn. . Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Waarom bij het Hof van Cassatie (aka ons Hoogste Hof!),raadsheren BERNEMAN Sidney, BLOCH Alain, FRANCIS Erwin, HOET Peter en    VAN VOLSEM Filip maar ook procureur.generaal DUINSLAEGER Patrick  – nota bene bendevormend! – ongestraft schriftvervalsing mochten plegen zodat de betrokkene onmogelijk aanwezig kon zijn,ter zitting zou zeer de vraag moeten zijn. doch, de ministers van Justitie Geens Koen en Van Quickenborne Vincent schermen die ciriminele daden af en beschermen aldus misdadigers die feitelijk ontslagen dienen te worden. In dezelfde rechtszaak werd het slachtoffer van deze crimineel handelende topmagistraten zelfs een tweede maal door diezelfde rechters veroordeelt wat een unicum is binnen de wereld van democratische naties waar burgers voor dezelfde feiten onmogelijk door dezelfde rechters kunnen/mogen worden opnieuw gevonnist. Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks?

Meneer de eerste minister, ik zend deze tekst naar de, in ons land verblijvende, ambassadeurs van alle EU-landen. Heb zes jaar gehoopt en getracht eerlijk en menselijk te worden behandeld maar beide ministers van Justitie bleven zes jaar lang POTDOOF!, Is, geachte meneer de eerste minister, hun houding achterlijk of eerder achterbaks?

Ik hou niet van achterbaks- of achterlijk gedoe. Ik zend dit schrijven dus evenzeer naar de heren procureurs-generaal evenals naar de federale procureur.generaal. Naar de HRJ (Hoge raad voor Justitie) doe ik niet eens de moeite meer. Die afvalbak van onze magistratuur zit vol met magistraten die ooit in de fout gingen en enkel tot taak hebben de schijn op te houden die stelt dat er geen criminele magistraten zouden zijn in uw land.

Meneer De Croo, laat het me tenslotte hebben over iets waar geen enkel federaal parlementslid de mond durft over te openen: onze nationale staatsschuld. Een schuld die per seconde verhoogt met 507 euro! Uitgedrukt per hoofd van de bevolking komt dat neer op 3,87 euro per etmaal! Elke werkende burger in dit land bezit 45.510 euro staatsschuld. Eind deze maand. over precies tien dagen, zal dat reeds zijn opgelopen tot 45.548,70 euro!

Onze negen (9 !!!!!!!!!) in uw land zetelende ministers van volksgezondheid vergelijken dolgraag de resultaten van de Coronabestrijding met die van andere Europese landen. Sta me toe hun – niet steeds correct uitgevoerde vergelijkingen - toe te passen op de staatsschuld van de werkende Belgische burgers en die schuld te vergelijken met die van een paar buurlanden

De staatsschuld in Nederland bedraagt 22.610 euro per burger. Dat is de helft van bij ons. Die Nederlandse staatschuld stijgt met slechts 1,19 euro per burger per etmaal ofte zowat 1/3 de van die van bij ons,

Bij onze oosterbuur is de stijging van hun staatsschuld overigens een halt toegeroepen; daar vermindert die schuld met 58 euro per seconde ofte 5.011.200 euro per etmaal!

Geen natie in dit universum bezit – procentueel gezien t.o.v. hun bevolkingsaantal – zoveel regeringen, zoveel politici en zulke uitgebreid aantal medewerkers van regeringen en politici als België. En elk van die aangestelde medewerkers mogen de ene oerdomme fout na de andere welwillend criminele daad realiseren zonder dat zij worden berispt, laat staan dat ze zouden worden gestraft of ontslagen. Die praktijk en werkwijzen zijn al een halve eeuw aan de gang en ook u - die dagelijke lult over eerlijkheid - laat dat verder bestaan. Is, geachte meneer de eerste minister, dat achterlijk of eerder achterbaks? 

In dit land werkt niks, niemendal! Blijkt dat de waterramp - inclusief de tientallen doden - in het oosten van ons land had kunnen worden vermeden want . . . er waren 25 voorafgaande verwittigingen . . . die allen stuk voor stuk werden genegeerd!?!?!? Uw land, mijn land, het land waar zowat alles wordt genegeerd!

Meneer de premier, ik ben een vredelievend man die - hoe onnozel kan een Belgisch staatsburger wel niet zijn ! ? Grijns! – tegen beter weten in blijft geloven dat een regering, en een koning, onrechtvaardige daden van staatsbeambten dienen recht te zetten in plaats van die weg te moffelen in de diepste kerkers die een mens ooit bouwen kon.

Eind maart 2020 publiceerde ik hier dat - in tegenstelling met wat virologen, psychologen en psychiaters volop orakelden – de bevolking asocialer dan ooit worden zou. Ik betreur dat ik gelijk kreeg. Muren van regeringsleiders worden beklad, virologen worden bedreigd en onderzoeksjournalisten worden neergeknald of gewoon vermoord. Dat laatste geschiedt -tenminste opheden -nog net niet in uw land.

Mijne pa zaliger (13.07.1964) herhaalde me regelmatig 'Roger, geef elkeen een tweede kans': Heel misschien, geachte heer premier, opent deze OPEN BRIEF uw ogen en heeft u de bereidheid (aka de goede wil) om zowel cassatiedossiers P.2014.1220.N en P.20.0661.N uit de handen te halen van uw welwillend onbekwame partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne als uw visie betreffende de - vermeende - achterlijkheid van het Hongaarse parlement toch nog even goed te bestuderen. Ik ben (bijna) zeker dat de Hongaarse ambassadeur, Dr. Tamás Iván Kovács, ons graag zal uitnodigen om eens een week het Hongaarse volk beter te leren kennen.

En neen, Alexander, ik geloof niet dat u een slechte mens bent die harteloos is geboren. Tot viermaal toe bracht men uw ritmisch gevoel in beeld tijdens het défilee op het Paleizenplein.dat doorging net voor ik deze editie afsloot. Laat eens dat ritmisch gevoel praten en ontneem niet die laatste kans om mijn bijna 42-jarig gevecht tegen crimineel handelende magistraten recht te zetten. Ik, ik heb niks meer te verliezen. Meer nog, ik heb helemaal niks meer te winnen.

Aanvaard inmiddels, geachte heer de eerste minister, mijn blijk van achtingsvolle groet maar vooral mijn gemeende wens voor een coronavrij leven. Alvast ondergetekende - en het Hongaarse volk? -dankne u voor uw eerlijkheid en . . .  menselijkheid.


roger henderick

delacenseriestraat 20 bus 01 

8420 Wenduine

0468/570829 (dinsdag tot vrijdag, graag tussen 7 en 13 uur).

 

 

FORZA ITALIA 

Geef toe, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, de Italianen zijn de verdiende Europese kamioen voetbal geworden. Loepzuivere passes, een steengoede verdediging, een passievolle coach . . . Kortom: de Azuri hadden alles wat de Belgische ploeg mankeerde.Ze hadden evenmin blaaskaken die liever lui dan moe waren zoals de Belgen en ze hadden ook (en vooral) iets wat de meerderheid van de Belgen misten: kennis van hun nationale hymne. Volkslied dat ze uit volle borste meezongen, zowel de spelers als de voltallige staf.

Dat laatste deden het kleinkind, het achterklinkind en de vrouw van het kleinkind van de Engelse Queen evenzeer uit volle borst. net als de Deense kroonprinses. 

Onze eigen koning hield zijn lippen stokstijf op elkaar tijdens de nationale hymne. Nu hij 61 is geworden, zou er toch eens iemand van zijn CD&V-getinte Richelieus hem moeten zeggen dat hij het nationaal volkslied eindelijk mag van buiten leren.


                             TOESPRAAK FLUPKE 20 JULI 2021

Naar jaarlijkse gewoonte, spreekt koning Filip zijn onderdanen toe op 20 juli 2021. Uiteraard gaat zoiets niet rechtstreeks maar wordt het vooraf opgenomen zodat het er perfect zou kunnen uitzien wat hij van de autocue afleest. 

Nu dat gedaan is, vertrekt het voltallig gezin naar het Frans stulpje van . . .  .de heer Philip Legrand!

Uiteraard voorzie ik ook dit jaar zijn toespraak van mijn Mijmeringen


Dames en heren,

Een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Onze gedachten gaan naar de families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog.

Inderdaad majesteit. zowel de materiële als menselijke tol is erg hoog! Du jamais vu! Dat die ramp kon worden vermedem, daar zweeg u - gewoontegetrouw - in alle talen over!

De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De Koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.

Ik begrijp dat u niet graag over Vlaanderen spreekt en het hier daarom niet heeft over ontmoetingen met getroffenen uit Limburg.

Maar in tegenspoed geeft onze bevolking blijk van een immense solidariteit. Uit alle hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar.

Ik dank ook de autoriteiten op het terrein die non-stop gewerkt hebben met de steun van de hulpdiensten, de brandweer en het leger. Voor de heropbouw zullen alle middelen worden aangewend.

Sire, wat dacht u van mijn idee om uit uw familiekas 100.000.000 (honderd) mijoen euro te storten voor de getroffen gezinnen? Een paar bezoekjes aan de getroffen gebieden en een vermelding in uw toespraak is mooi. Zou het niet geloofwaardiger zijn als u van de pakweg 3.000.000.000 (miljard) euro persoonlijke bezittingen eens iets zou schenken aan het volk dat die rijkdom aan uw konngshuis bezorgde? Of is uw koningshuis te goed om eens echte goedheid te tonen?

Deze tragedie komt bovenop de lange gezondheidscrisis.

De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan. We hebben een hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons leven is overhoop gehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.

We hebben veel van onze zekerheden moeten opgeven, en soms moesten we genoegen nemen met onvolmaakte oplossingen. Maar we hebben blijk gegeven van een onvermoed aanpassingsvermogen.

De Koningin en ik zijn getuige geweest van prachtige voorbeelden van veerkracht. Ze verdienen al onze dankbaarheid.

Onze bijzondere dank ook aan het zorgpersoneel. Tijdens de voorbije drie golven van de pandemie hebben zij zichzelf overstegen. Nu staan ze voor tal van opdrachten die moesten worden uitgesteld.

Waarde heer koning, spreek aub niet over 'ons' leven dat werd overhoop gehaald. Ik ken niemand van ons koninklijk huis wiens leven door de watersnood of door Covid-19 werd overhoop gehaald!

Dames en heren,

Ons maatschappijmodel, met de democratie als fundament, heeft zijn stevigheid bewezen. En het is een vruchtbare bodem gebleken voor creatieve projecten.

U heeft nog steeds niet begrepen wat echte democratie betekent. U blijft klachten negeren van de individuele burgers die (bijvoorbeeld) de door u benoemde crimineel handelende magisraten publiekelijk kunnen betichten van crimineel gepleegde daden. Foei, sire!

U blijft derhalve volharden in uw boosheid en u blijft de sympathieke clown uithangen bij menselijke drama's. Voor de rest ontbreekt u nog steeds de ballen aan uw lijf om diegenen die u -of uw voorgangers - zelf benoemde te wijzen op hun corrupte en criminele handelingen! 

Maar we zijn ons ook bewust geworden van de noodzaak meer met elkaar samen te werken, op alle niveaus. Want alleen kan geen enkel individu, beleidsniveau of instelling de grote veranderingen aan, die ons te wachten staan.

Dat laatste beaam ik ten volle. Geen enkel individu kan het halen van zijn Staat waar aangestelden van die Staat hem zwaar onheus behandelden. Daarom net bezitten sommige landen nog een koningshuis, om onrecht te helpen rechtzetten. 

In uw land prefereert men burgers die - compleet moegepest - domme dingen kunnen verrichten. Burgers als korporaal Jürgen Conings die - compleet moegetergd en ontgoocheld omdat hij nergens zijn gelijk kon bekomen - het Aardse leven verliet. Bravo Sire!

U begrijpt hopelijk dat het voorlaatste woord puur sarcasme was.

We hebben ook de onmisbare rol van de Staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis.

Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins.

SIre, bent u nu dronken of high? Bent u echt niet op de hoogte van de ellende die (bijvoorbeeld) Pfizer in Puurs onze burgers aandeed? Hun niet gerealiseerde beloftes van leveringen vergat u blijkbaar! Herinnert u zich niet dat die puur commerciële firma miljarden euro's ontving van de EU voor de ontwikkeling van een vaccin maar haar productie dan eerst naar de VS stuurde? Bent u nu gewoon echt onwetend of tracht u ons hier leugens te verkopen?

Oh ja, ik snap het. U bezocht dat bedrijf dus moet u dat positief vermelden (inclusief videobeelden) in uw toespraak! Ik zal maar de vraag niet stellen hoeveel dat bedrijf betaalde. 

En dankzij de goede afstemming met de inzet van al die schitterende vrijwilligers kunnen we ons vaccinatieprogramma echt geslaagd noemen.

Dames en heren,

Om aan onze toekomst te bouwen kunnen we beroep doen op onze kennis en onze creativiteit. En op onze solidariteit, vrijgevigheid, empathie en moed. Mooie menselijke eigenschappen die we de voorbije maanden, dagen en uren getoond hebben. 

Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan. Deze overtuiging deel ik graag met u ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Sire, deel niet alleen uw overtuiging. Stort die 100.000.000 euro.

Prettig verlof, blijf coronavrij en ook vrij van elke wateroverlast.

roger henderick
rijksregisternummer : 481226-047-71


 

                                    LEZERSBRIEVEN

Hoezeer ik wel degelijk lezersbrieven ontvang evenals problemen van individuele burgers mag blijken uit de strijdmails die onze lezer Gerard Baeckelandt ons al maanden zendt. Surf even naar:

https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/#!!&app=io.ox/mail&folder=default0/INBOX

Beste Gerard, schrijf maar niet naar de koning. Begin van de jaren '80 zei mijn toenmalige Gentse wijkagent van Gent-Zuid 'Roger, als ge nog éénmaal naar de koning schrijft dan word je opgenomen in het Ghislain'.

Dat is het Gentse gekkenhuis.

Ook deze koning is de lafbek die de ware problemen van onschuldige Belgen negeert. Waarmee hij bevestigt dat hij criminele ambtenaren - al dan niet werkend in de magistratuur - beschermt en afschermt!

Ik vrees dat er op een dag iets vreselijk zal geschieden vanuit een van de tienduizenden onterecht behandelde burgers in dit land. Ik raad zoiets af maar wees zo verstandig om dat niet vooraf aan te kondigen.


              IK VOEL ME HELEMAAL NIET ALLEEN OF EENZAAM

Een mens, dat is een heel raar wezen. Zoals ik het vorige week mailde (zie tekst in volgende paragraaf) naar de liefste vrouw die ik ooit kende. Had er nooit een relatie mee want het is niet het type vrouw bij wie ik 'un coup de foudre' krijgen zou; daarenboven  naait men vrienden niet door te trachten hun vrouw te verleiden.

 

dag lieve . . . ,

er zijn zo van die mensen - grijns, ja zelfs van het vrouwelijk geslacht - die verdienen dat men een boek over hen publiceert. En neen, heb het hier helemaal niet over de (inmiddels ook al) 60-jarige Bo die tot vóór twee jaar Boudewijn noemde. Tja, de mens . . .een toch soms raar ras hoor! Het ergste in deze paragraaf vind ik dat het woord 'soms' meer en meer mag worden gewijzigd in 'meestal'.

Ik strijd tegen bierkaaien van crimineel handelende magistraten en tegen de politici en een koningshuis) die de ballen aan het lijf missen om die teelbalzakken terecht te wijzen. Daarnaast nog vechten tegen de gewetenloze bende van NV De Persgroep . . . geen levend wezen begrijpt hoe het komt dat ik nog niet ben doorgeslagen. Het zal te maken hebben met mijn opvoeding waarin een mensenleven nog belangrijk was!

Ik heb de laatste 39 maanden getracht om -op meerdere wijzen - recht te bekomen. En ja, ik gebruikte daar - erg vredevol - deze site voor. Heb geleerd dat men niet mag orakelen dat men iemand zal vermoorden. Dat men moet zeggen 'Ik heb de intentie van x, y of/en z dood te schieten'.

Met dank aan ridder - en toenmalig hoogste - magistraat, de heer Jean de Codt, die de wereld bevestigde dat het uiten van intenties niet strafbaar is in dit land.

Oef . . .!

Dag na dag stel ik vast dat steeds meer mensen alleen leven, alleen wonen. Voor de bouwpromotoren ligt desbetreffend een immense markt klaar. Woonunits voor pakweg 400-800 singles binnen een beveilgde en afgesloten ruimte waar een restaurant, feestzaal en buurtwinkeltje ie gevestigd. 't Is maar een idee, een visie, maar wie ben ik?

Ik heb in mijn leven honderden mensen ontmoet bij wie ik dacht dat het een vriend/in zou worden. Ik ben blij dat ik er op heden zes heb die ik als vriend (of kameraad) beschouwen kan.

Deze site loopt op haar einde. Ik ga zelf de teugels in handen nemen om te bekomen waar ik recht op heb. Dat ik daarvoor moet verkassen naar het buitenland, neem ik er node bij. Het is goed leven in dit land tenminste als je braaf bent en onrechtvaardigheden tolereert. Maar zoals een minister ooit zei 'Trop is teveel!'

Mijn antagonisten zullen nooit moeten afkomen met 'Wir  haben das nicht gewussst!'. Zoveel is zeker.

VOLGENDE DAGEN ZIJN DE LAATSTE PUBLICATIEDAGEN:

15 AUGUSTUS 2021

05 EN 20 SEPTEMBER 2021 

01 EN 16 OKTOBER 2021


                          VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Er zijn weinig redenen om mij gelukkig te voelen in dit land. Evenwel - als zo af en toe toch eens stoutgebekte - mag ik mij verheugen in geen land te wonen waar pers- en vrije meningsuiting zwaar aan banden worden gelegd.

Mijn trouwe lezers weten waarover ik het hier heb. Onnodig dus om het nu daarover weer te hebben. 't Is vakantieperiode, ook voor ondergetekede.

Maar sta mij toe, geachte lezeressen en waarde lezers, de eerste paragraaf van deze editie even te hernemen.

Er zijn weinig redenen om mij gelukkig te voelen in dit land. Evenwel - als zo af en toe toch eens stoutgebekte - mag ik mij verheugen in geen land te wonen waar pers- en vrije meningsuiting zwaar aan banden worden gelegd.

Alhoewel  . . .  !  

Het lijkt er op dat er in Vlaanderen een beroepsgroep is die niet echt de eigen mening mag openbaren. Om maar twee voorbeelden te noemen, hoef ik zelfs niet eens naar meerdere steden te gaan. Laat me maar in de mooiste stad va het hele universum blijven, Gent dus!

Ik zal in deze geen namen noemen omdat ik beide advocaten niet nog meer ellende wens te bezorgen van hun stafhouder.

Op 17 september 2002 verscheen in een Vlaamse krant op bladzijde 2 een paginagroot artikel van de hand van een correct werkende advocaat die het had aangedurfd kritiek te geven op de crimineel handelende substituut Roland De Bruyne en de even crimineel handelende rechter Antoine Lievens van de corectionele rechtbank te Brussel. 'Op zijn zachtst gezegd hebben ze zwaar gebunderd', was niet echt  a slip of the tongue en zoiets kon niet door de beugel van de blauwgekleurde magistraten te Gent! De (veel te brave) man werd bij de toenmalige stafhouder en bij de voorzitter van de rechtbank ontboden. ''Of hij voor zijn klanten nog ooit een overwinning wou boeken in een rechhtszaal?' was de - niet echt onduideijke - vraag.

Dat er in het - nog steeds erg blauwgekleurde - Gentse justtiepaleis nog niks veranderde wat betreft de vrijheid van meningsuiting van advocaten mocht ook een andere Gentse advocaat ervaren op 4 januari van dit jaar. 

De man had op zijn website tegen de oerdomheden - begaan tijdens de al anderhalf durende coronogekte - gesteld dat virologen (zoals ene Marc Van Ranst) verantwoordelijk zijn voor 130 miljoen doden.

Ik begrijp al zes maanden niet waar die advocaat dat aantal vandaan haalt maar er is nog veel meer dat ik aan die man niet begrijp. Zo orakelt hij op die site al maanden dat hij een gesprek met Van Ranst zal voeren op het internet maar daar kwam niks van. Idem dito kwam er niet echt iets van zijn vier maanden terug gestarte politieke partij.

Hoe dan ook, ook die advocaaar mocht het ook gaan uiteggen bij de stafhouder en diende zijn teksten op Twitter te verwijderen.

Anderzijds begrijp ik niet dat - weliswaar in andere gerechtelijke arrondisementen - advocaten op televisie mogen verklaren dat ze huurmoordenaars kennen die een moordopdracht uitvoeren. Nu ja, ik ken er meerdere die amper het vijfde vragen; dat is dus niet echt het punt. 

Dat advocaat Vandemeulebroek er ook zomaar kan bij vertellen dat ze 10.000 tot 12.500 euro per huurmoord kost, vond ik er wel over.


                                         IN MEMORIAM

                                     PETER R. DE VRIES

Uiteraard is het heel jammer dat iemand wordt vermoord.. Ik ben blij - in hart en nieren - nog steeds dat beetje menselijkheid te bezitten om dat gevoel te ervaren. Ik ken tientallen mensen die dat al decennia geleden hebben verloren. 

Hoeveel maal werd misdaadsonderzoeker De Vries niet aangesproken met de vraag 'Besef je wel goed waar je allemaal mee bezig bent?'.

Het was alsof ellkeen zich realiseerde dat het op zulke intrieste wijze zou eindigen met het leven van De Vries.

Als je van de Eiffeltoren springt en je overleeft het dan kan je stellen dat je onsterfelijk bent. De slimmere mensen realiseren zich dan dat ze geluk hebben gehad. 

Er zijn echter ook leden van het mensenras die - en dat is hun democratisch recht - meerdere keren van die Eiffeltoren willen springen. En ja, op een dag - vroeg of laat - kunnen ze het niet meer verder vertellen! En dat, dat is nu precies wat Peter R.De Vries is overkomen.

Dat de media volmondig richting Ridouan Taghi wijzen, is typisch edoch 100 % tegengesteld aan de werkwijze van . . . Peter R. De Vries die eerst alles grondig onderzocht om pas dan te concluderen en mede te delen.

Advocate Inez Weski vindt dat de media haar cliënt Ridouan Taghi ten onrechte en te voorbarig beschuldigen van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Ik stel niet dat haar klant onschuldig of schuldig is aan de vreselijke moord op de heer De Vries maar zolang die beschuldiging niet werd bewezen middels feiten, getuigenissen, videobeelden en andere bewijzen, is de man onschuldig en is het niet aan oerdomme gazettnschrijvers om iemand zomaar te beschuldigen.

Uiteraard zal ik alweer geen punten scoren bij die domme journalisten maar - als ik heel effe een vraag stellen mag - 'is dat mijn probleem?'. Neen dus! Het is jammer dat ik een zo moedige advocate geen vierhonderd euro per uur kan betalen. Ik zou dan een kans maken tegen crimineel handelende Vlaamse magistraten en het gewetenloze NV De Persgroep.

Waarom men enkel in de richting wijst van één mogelijke verdachte, zou overigens zeer de vraag kunnen zijn. Mag ik even wijzen naar de ontruiming onlangs van de gebouwen van NV De Persgroep te Antwerpen. Of naar het feit dat Van Thlllo in Nederland nogal wat vijanden telt binnen zijn loontrekkende Nederlandse journalisten die hij verplicht om zelfstandige te worden? Is het toeval dat NV De Persgroep de helft van de aandelen van RTL overnam (voor 125.000.000 euro)  en net heel kort daarna, van op korte afstand van het RTL-gebouw te Amsterdam de moord op Peter R. De Vries werd gerealiseerd? Is de bedreiging naar de NOS toe dan ook de schuld van de heer Ridouan Taghi? 

Superlinke Christian Van Thillo kweekte tientallen vijanden sinds hij de touwtjes in handen nam van de mediagroep van zijn vader Ludo. 

Misschien een goed idee voor de speurders om eens in andere richtingen te kijken!


                    CONSUMENTENPRAATJE

'Stop looking at your phone'.

Ik kan niet met zekerheid beweren dat men in de Keerstraat te Erpe-Mere wekelijks deze site lezen edoch . . .

Ik had gepubliceerd dat men bij Lidl de prijs van hun pizza bolognese – geproduceerd in Lievegem - van 1,19 euro terug naar 1.09 euro hadden gebracht. Iets wat ze bij DEN ALDI vertikten te doen. Maar zie, vrijdag ging ik naar de Markt te Blankenberge waarna ik de kusttram (richting thuisdorp Wenduine) nam om één halte verder af te stappen aan de nieuwe halte Maritieme Zone; zeg maar aan de voordeur van DEN ALDI en RENMANS. En ja, diezelfde pizza uit Lievegem stond nu ook aan 1,09; alleen jammer dat er geen enkele in de schappen meer lag. Tja . . Nu ja, halflege of heel lege schappen, ’t is een probleem dat mensen regelmatig ervaren!

Ik had het hier toen ook over de prijs van ons pintje. Er zijn zo van die cafébazen die hun klanten echt als oerdom betitelen. Neem nu die bazin van de Ma-Ju op het Blankenbergse Marktplein. Een Jupiler van 30 cl kost daar 2,40 euro. Eentje van 33 cl – aka 10 % meer – kost er 2,70 euro ofte 12,50 % meer! De eigenwijze kroegdame doet nog straffer. Waar ze – bij het pilsje van 30 cl een prijs hanteert van 8 euro per liter, verkoopt ze dezelfde Jupiler aan 10 euro de liter aan de domme klanten die een halve liter durven bestellen want dat kost daar 5 euro per halve liter. Da's dan geen 12,5 % meer maar 25%! 

Tja, onze Vlaamse bevolking wordt dom gehouden, niet alleen door onze politiekers maar ook op school. Hoe leg je anders uit dat geen enkele van de twee deelneemsters aan Blokken het antwoord wist op de vraag hoeveel 5/4 de van 20 is. Tja . . .

Soms gaat het maar om kleinere prijsverschillen. Neem nu de mosselen van Carrefour en die van Albert Heyn.

In dezelfde week promoten beide supermarktketens het eten van mosselen. Het is ook le moment supreme om mosselen te eten. Bij AH staan die 5.49 euro voor twee kilo. Als je bij Carrefour één kilo koopt dan betaal je 6.95 euro maar krijg je er één kilo gratis bij. Wat per kilo toch een prijsverschil is van 0.73 euro!

Al die – al dan niet kleine - prijsverschillen zorgen er voor dat een alleenstaande burger op één kalenderjaar tussen de 600 en de 1.000 euro kunnen besparen.

Laat me deze maand dit item afsluiten met iets positiefs. In Bredene, tussen de Lidl en de Albert Heyn, is een leuk caféterras waar de pilsjes nog aan democratische prijzen te koop staan. 2,50 euro voor een 33 cl Jupiler. Maar wat daar echt heerlijk smaakt is hun koffie. Die wordt daarenboven geserveerd in een leuke tas waar de tekst 'Stop looking at your phone'. Mde tas siert. Mensen zouden inderdaad meer aandacht moeten hebben voor hun tafelgenoot dan voor die stomme Iphone!

Oh ja, voor wie het interesseert, de naam van deze familiezaak is CADI.VAN VAN AERT TOT EVENEPOEL 

Sport verwerd pure commerce waarbij de beoefenaars – atleten, formule 1-rijders, golfkampioenen, hockeybeoefenaars, tennisspelers, voetballers, wielrenners, zwemmers en vele anderen – feitelijk slaven werden van dat ene medium dat ervoor zorgen zou dat ze stinkend rijk konden worden . . . het televisieschermpje! 

Ecclestone was feitelijk de eerste die doorhad dat bedrijven zeeschepen vol geld veil hadden om hun naam, via sportevents, op televisie te zien verschijnen. Bernie was daarenboven gehaaider dan de hardste onderhandelaar die bij hem langs kwam om te praten over publiciteit via de Formule I.

Anno derde decennium van deze eeuw werden in de Vlaamse kranten volop de Belgische voetbalploeg als het wielerfenomeen Remco Evenepoel zowat dagelijks de hemel ingeschreven door slaafse bedienden van uitgevers die het geen barst kan schelen wat er precies wordt gepubliceerd in de kranten die ze uitgeven.

Hoezeer die schrijvende slaafjes van zowel Medialaan als van Mediahuis ook hun best deden om Evenepoel en de Belgische voetbaltrots te verkopen aan de Vlamingen, de resultaten zijn – alvast tot op heden, intriest gebleken. Een kwartfinale in een EK is voor het –zogenaamd beste voetballand van de wereld – niet alleen onvoldoende, het is ronduit teleurstellend en schandalig. Over de prestaties van Remco in de GIRO valt niks positiefs te schrijven. 

Dat elke voetbalspeler voor zulk intriest resultaat ook nog eens 200.000 euro ofte 8.000.000 oude Belgische frankskes op zijn bankrekening gestort kreeg, is er helemaal over. Da’s zowat het equivalent van het nettobedrag dat de vader van King Kevin verdienen kon als hij 45 jaar zou hebben gewerkt en dat voor vijf matchen abominabel voetbel! Abominabel omdat de Belgen geen enkele wedstrijd toonden dat ze streden met hart en ziel zoals de Denen en de Italianen (bijvoorbeeld) deden. Alsdie  veelverdieners in groep zouden beslissen om hun drinkgeld van het voorbije EK te schenken aan de slachtoffers van de watersnood . . . dat zou pas een bewijs zijn van hun berouw. 

Hoe dan ook, De besten, de moedigsten, de creatiefsten en de fijnste voetballers wonnen verdiend. Ik bewonder evenzeer hoe ze uit volle borst hun nationale hymne meezongen.

Nationale volksliederen . . . Tijdens het voorbije WK konden we allen publiekelijk vaststellen hoe groot het verschil is tussen de voetballers, teamleden en (al dan niet Koninklijke) vertegenwoordigers waar het de kennis van het vokslied betrof. In die ‘discipline’ eindigden de Belgen op de allerlaatste plaats. Zelfs koning Flupke – aka Filip van Saksen-Coburg – zijn lippen bleven stijf op elkaar toen onze nationale hymne werd gespeeld. Wat een afgang i.v.m. de kroonprinses van Denemarken of het klein- en achterkleinkind van de Britse Queen.

Dat een coach na vijf jaar durft te stellen dat er nu kan worden gewerkt aan de toekomst, is zoveel als water naar de zee dragen. Hier in het mooiste kustdorp van de Noordzee is er voldoende water; met die zever moet Roberto Martinez hier niet proberen te landen.

En dan hebben we Remco nog. Ook over hem schreven Vlaamse gazettenschrijvers zich het pleuris maar ik vrees dat ook zijn beste resultaten zullen stranden op krantenpapier dat een halve eeuw terug nog regelmatig werd gebruikt om het gat mee af te kuisen. De gazet van vandaag lag de volgende dag grotendeels in de wc-pot.

Maar, laat me eerlijk blijven: de televisie bracht ons dit jaar al heel wat mooie sportmomenten. Waarom de VRT niet kan wat Eurosport dagelijks wel kon, zou zeer de vraag kunnen geweest zijn: uitzendingen van wielerkoersen en rondes vanaf de eerste seconde! Hun dagelijkse voorspellingen door voormalige internationale wielrenners was een heel goed idee. Maar nu spring ik van de hak op de tak, ergo . . . sorry.


CORONA WEEKLY

 

02. Echt onbegrijpelijk – maar wie ben ik maar!? – wordt het voor mij vast te stellen dat zowat alle grote events geen toelating kregen om door te gaan maar dat er vier opeenvolgende dagen telkens 66.000 (plus 9.000 mensen van de organisatie) welkom worden geheten op Pukkelpop. Begrijpe wie kan maar this is Belgium! Aan geen enkele van mijn buitenlandse relaties kan ik die ongerijmdheid uitleggen. Maar ook dat zal wel aan mij liggen!

03. Hoe de landen van de EU ook één geheel vormen in de affaire Covid-19 kan worden afgeleid uit het feit dat niemand binnen het Verenigd Europa kan achterhalen wat men nu precies nodig heeft om veilig van land A naar land B, en terug, te reizen. ’t Is inmiddels zo’n soep geworden dat ik mijn landgenoten ten zeerste aanraad om naar de kust te komen om op vakantie te gaan. Wat dachten jullie van het mooiste kustdorp aan de hele noordzee? Ergo WENDUINE! 

04. Waar de meeste Europese landen – en zelfs voormalig EU-lid Groot-Brittanië – de mondmaskers aan de wilgen hangen, blijven onze negen ministers van volksgezondheid vasthouden aan het gebruik van die maskers. Persoonlijk – maar wie ben ik – sta ik achter het gebruik van die mondmaskers. Het zal minstens nog een volledig jaar duren eer ik die niet meer gebruiken zal.

05. Wat ik (ook al) niet echt snap binnen het Covid-19-gebeuren is die quarantainemaatregels. Bij ieder land zijn die anders maar ik snap echt niet hoe het komt dat mensen tien dagen in afzondering moeten maar tezelfdertijd wel – amper vijf dagen na aankomst in Japan – kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Iemand van de lezers die het mij, hier in Wenduine, eens wil komen uitleggen’ Van harte welkom! 

In datzelfde Japan zijn ze zich inmiddels ten zeerste bewust van de realiteit dat de dubbele PCR-test bij vertrek van op een buitenlandse luchthaven en de PCR-test bij aankomst op de luchthaven van Tokyo onvoldoende zijn om Covid-19 uit de dorpen van de Olympsiche Spelen te houden. Vorig weekend werd vastgesteld dat drie leden van de Zuid-Afrikaanse delegatie besmet zijn. Gisteren werd dan weer een lid van de Tsjechische delegatie in quarantaine geplaatst! 

Waarom ik nu reeds het gevoel krijg dat COVID-19 de grootste kampioen van deze Olympischee Spelen wordt . . . !?

06. Waarom overigens Parijs-Roubaix niet doorging en zowat alle andere eendagswedstrijden en rittenkoersen in Frankrijk wel, is ook een vraag waar ik het antwoord moet op schuldig blijven.

07. Wouter Beke, de politicus die al een decennium lang onbedreigd kampioen veelbelover is, beloofde op 5 juli 2021 dat eind deze maand 80 % van de Vlamingen tweemaal zal zijn ingeënt.

Nu ja, wie gelooft zo een professionele leugenaar nog?

08. Wat gegarandeerd in de soep lopen zal, zijn al die versoepelingen waarbij men rekent op de betrouwbaarheid van enerzijds de dubbele inenting en anderzijds de negatieve PCR-test die hooguit 48 uur oud zijn mag.

Mijn geachte lezers en even gewaardeerde lezeressen weten dat ik geen pessimist ben edoch, ik voorzie die versoepelingen niet echt heilzaam in. Integendeel zelfs, ik voorspel een zware heropstoot van het aantal besmettingen.

Neem nu – naast de Grote Prijs van Franchorchamps of Pukkelpop – het onbeperkt toelaten van supporters tijdens voetbalwedstrijden en dit vanaf speeldag vier in de nieuwe competitie 2021 -2022! Gaan die wekelijkse controles op negen locaties en voor (pakweg) 150.000 bezoekers echt perfect doorgaan

‘Wait and see’ zei de blinde!

09. Een echt ‘opbeurend’ berichtje: ’de Belgische begroting stevent af op een tekort van 38 miljard euro'. Uiteraard is Covid-19 de boosdoener waarachter de regering De Croo zich weg kan steken.

Uit welingelichte bron vernam ik dat het werkelijk tekort de 50 miljard zal overschrijden. Nu ja, politici, ze liegen allemaal!

10. Laat me deze zomerse Corona Weekly eindigen met de feitelijke vaststelling dat die Chinezen – met die ‘zogenaamde vleermuis’ uit Wuhan – alweer een stap dichter zijn gekomen bij de verovering van de hele Westerse wereld.


                        TYPISCH BELGISCH ! 

Dat in dit land de ene kuiperij de andere foefelarij naar de troon strijdt, is alom bekend. Soms lijkt het ongelooflijk edoch . . . de waarheid bevestigt het 

Neem nu een vervoer per ziekenwagen van een kliniek in Vilvoorde naar een hospitaal te Brussel. Heenrit 61 euro. Terugrit, een dag later, 726,46 euro, zeg maar elf keer duurder dan de heenrit!

In elk ander land zou men zoiets pure oplichting noemen maar – remember . . . this is Belgium, ergo . . . – hier is zoiets normaal en dus dagelijkse kost. 

Het Vlaams patiëntenplatform krijgt daar al jaren klachten over maar doet daar al evenlang niemendal aan!

 

9 PAGINA’S SVEN GATZ 

Van een heuse Vlaming ontvang ik de tijdschriften ONAF en LEO. Het eerste is het maandblad van de Vlaamse Volksbeweging ofte de VVB. Waar is de tijd van Maurits Coppieters, de medeoprichter die onze scoutgroep in Sint-Amandsberg heel genegen was? 

Het maandblad ONAF ligt – net als alle (ooit) Vlaamse Bewegingen – op sterven na dood. 32 pagina’s waarvan de achterkaft steevast is ingenomen door een ziekenfonds dat reclame maakt met terugbetalingen die elke andere ziekenkas ook realiseert. 

Redactioneel stelt het blad helemaal niks meer voor. Huidig voorzitter van VVB Hugo Maes heeft het over de andere tijden in 1956 toen Maurits Coppieters voorzitter was en Nikita Chroesjtsojv president van de (toen nog bestaande) USSR: Dat Maes die laatste omschrijft als een heuse dictator bewijst de povere kennis, en de vooringenomendheid, . van de huidige voorzitter van de VVB die er in slaagde het ledenaangtal met dertig percent naar beneden te helpen. Bravo.

 

In het juninummer van ONAF wordt op 9 van de 31 pagina’s gesproken over Sven Gatz,  Ocharme ONAF dat zoveel eer schenkt aan de Brusselse minister. ZIEZO, GEACHTE LEZERES EN EVEN GEWAARDEERDE LEZER,

TOT HIER VANUIT WENDUINE, HET MOOISTE KUSTDORP VAN DE NOORDZEE WAAR BURGEMEESTER WILFRIED VANDAELE HET VERSTAND HAD OM MET VERLOF TE ZIJN OP 21 JULI ZODAT HIJ NIET HYPOCRIET HET TE DEUM MOEST BIJWONEN IN DE SINT-MONICAKERK TE DE HAAN.  'k VRAAG ME AF WAT DIE VIER SCHEPENEN ER LIEPEN TE DOEN.

HOU JULLIE GEZOND EN TOT VOLGENDE EDITIE.MIJMERINGEN VAN 05 JULI 2021 

verschijnt elke maandag, ergens na de middag

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


 V A K A N T I E R E G E L I N G 

DE TEKSTEN VOOR DEZE WEEK

VERSCHENEN OP DONDERDAG 08 JULI 2021.

DE DAAROP VOLGENDE PUBLICATIE WORDT

DINSDAG 20 JULI 2021.

NU DE ZON BEGINT TE SCHIJNEN . . .

DANK VOOR JULLIE BEGRIP.
MOOISTE KUSTDORP VAN DE HELE NOORDZEE 

Zeg eens 'goeie dag' 

Burgemeester Dedecker orakelt dat zijn gemeente Middelkerke de grootste zeedijk van de Vlaamse Noordzee heeft. Nu ja, van dat groot bakkes zijn we al wat blaasjes en leugens gewoon; desbetreffend is hij nog steeds niet aan vernieuwing toe.


Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan daarentegen is bescheidener. Toch is de kuststrook van Vosseslag, De Haan en Wenduine uitgestrekter dan die van Middelkerke, Westende en Lombardsijde.

Meer nog dan de lengte van een kuststrook, vind ik het belangrijk dat de zeedijken mooi zijn. Op dat vlak is er - alvast tussen Terneuzen en Boulogne - geen mooiere promenade (aka zeedijk) dan die van Wenduine. Niet alleen is de promenade van Wenduine veruit de mooiste maar het is ook de promenade die - overigens net als alle andere straten in de mooiste kustgemeente van België - er het minst vuil bij ligt.

 

Ik ben een vroege vogel. Kan niet uitleggen hoe dat gegroeid is maar tussen 4 en 6 word ik steeds wakker. En dan wandel ik al eens door de straatjes van Wenduine. Al om 7 uur zie ik op donderdag glazenwasser Gino nijverig bezig maar dagelijks ontwaar ik ook de 'mannen in 't oranje' met hun karretje gevuld met bezemstelen en vuinisbak.. Ze verwijderen datgene wat lompe, erg slecht opgevoede burgers op de grond gooiden omdat ze te oerdom zijn om dit in een of andere vuilnisbak te werpen: sigarettenpeukjes, kartonnen verpakkingen, cans van dranken allerlei, gelezen kranten, ja zelfs mondmaskers vind je op de straatstenen. Foei, asociale medeburgers! Er staan hier nochtans ruim voldoende vuilnisbakken, hoor!

 

In Wenduine zijn ze met acht mensen die - nauwgezet en keurig - onze straatjes en promenade maar evenzeer ons strand en onze duinen netjes houden. Zeg eens 'goeie dag' aan die ijverige werkmensen. Zeg er gerust bij dat ze een mooie job uitvoeren; zoiets zeggen kost geen eurocent . . . en je maakt er iemand gelukkig mee. Als ik ooit een tijdschrift opstart hier dan portretteer ik die mensen stuk voor stuk.

Terwijl ik nu toch over Wenduine bezig ben: daar vind je - ondanks het feit dat dit het duurste kustdorp is om een baksteen te kopen - nog een erg goed getapte Jupiler aan de bijna voorhistorische Coronaprijs van amper twee euro. In de (what's in a name?) Zoete Zonde (halfweg de Kerkstraat) krijg je er bovendien de spontane glimlach bij van Nathalie.

Als ik dat vergelijk met de prijs van een pint in het cafë van Michel Kontrimo in Blankenberge waar de glimlach ver te zoeken is . . .

'Voor mij nog een pintje, Nathalie en reken er 10 cent bij voor je glimlach'.
 
 
JONG, VLAAMS & POLITICA/POLITICUS 

Over drie dagen vieren de - al dan niet zogenaamd - moedige Vlamingen de herdenking van de Slag om Groeninghekouter van 11 juli 1302, beter bekend als de Guldensporenslag.

 

Zondag 11 juli 2021 wordt niet alleen in zowat elke Vlaamse gemeente die memorabele dag herdacht maar gaat in de Drukpersstraat te Brussel de zoveelste herdenking door vol drank allerlei. Geen Vlaamse politicus, die (grijns) naam waardig kan zich veroorloven haar/zijn gezicht niet te laten zien in de grootste Vlaamse braspartij van het jaar. 

Alvast brouwerij Rodenbach zal ook dit jaar tientallen vaten schenken. En ja, Rodenbach is - tenmiste als het van 't vat is  een goe smaak- en karaktervol biertje! Je moet er wel geen tien van proeven als je met de wagen bent . . .

Een dag eerder organiseert het Vlaams Belang op de Houtmarkt te Kortrijk de dag van VLAANDEREN VRIJ. Voor wie er nog in durft te geloven (dat er ooit een onafhankelijke euregio komt met de naam Vlaanderen): en avant la musique: 't zijn zotten die zoiets dromen .  . . .!

Hoe dan ook, op beide manifestaties zullen vele politici (en andere leiders van Vlaamse verenigingen die al decennia niks meer betekenen dan een maandelijks praatje in een tijdschriftje) dezelfde monologen afsteken die ze vorige eeuw ook reeds orakelden.


Hoe oerdom moet een volk niet zijn om datzelfde te blijven aanhoren, wetende dat alles toch bij hetzelfde blijft? Wie gelooft die mensen nog?


In werkeljkheid geschiedde er ruim een half millennium lang niemendal rond die fameuze veldslag op de Kortrijkse Groeninghekouter. Tot, na pakweg 526 jaar, ene Hendrik Conscience zijn meesterwerk De Leeuw van Vlaenderen ofte de Slag der Gulden Sporen schreef.

 

Feitelijk was Hendrik - de man die zijn volk leerde lezen! - de eerste Vlaamse schrijver die  het aandurfde een loopje te nemen met de ware feiten; zeg maar de voorloper van de Vlaamse gazettenschrijvers 21ste eeuw voor wie het onbelangrijk is dat wat ze intikken niet vol   halve waarheden en hele leugens staat!  Ook anno 1838 waren de media, en de experten, niet langer de verkondigers van de onvervalste waarheid. Surf eens naar https://nl.wikipedia.org/wiki/De_leeuw_van_Vlaanderen  en verrijk uw kennis een beetje.

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers kennen me intussen. Ik spring al eens van de hak op de tak maar (heel ergens) is er wel degelijk een verband tussen die tak en die hak.

Nogal wat positieve reacties op publicaties van de laatste drie maanden die handelden over de terminale ziekheid van de koninkrijke democratie genaamd België. 

Dit land is doodziek, en dit op zowat alle vlakken. Geen volksvertegenwooridger van de 211 (87 federale en 124 Vlaamse) - die Nederlands als moedertaal met de babyvoeding kregen gelepeld -  die er wat aan doet. Elke maand 7.000 (of 6.000) euro netto op de bankrekening en . . . klaar is Kees!

Evenwel . . .


Telkens jonge politica/politici hun intrede doen in het circus van ofwel het federaal, ofwel ons Vlaams parlement dan hoop ik dat die afstand nemen van de weinig verkwikkelijke gewoontes en werkwijzen van hun soortgenoten en voorgangers van de laatste 75 jaar. Keer op keer dien ik - en dit al dik een halve eeuw - vast te stellen dat ik vergeefs heb gehoopt, dat mijn hoo . . .  hopeloos was!

 

Dit land is echt doodziek. Neem nu - om het vandaag bij één voorbeeld te houden -  operatie DE KELK. Het schandaal vol pedofiele priesters en een Brugse bisschop dat ontplofte binnen de Belgische kerk. Niet onbelangrijk in deze affaire - was en is nog steeds - de realiteit dat de politiek evenals de magistratuur in (en door) deze zaak ten volle heeft bewezen  dat stinkende potjes - die gedekt moeten blijven - ook effectief gedekt blijven. Het lijkt er wel op dat criiminelen zoals directeur-generaal Luc Aerts van de toenmalige ASLK, substituur Roland De Bruyne en rechter Antoine Lievens van de correctionele rechtbank te Brussel, bisschop Roger Van Gheluwe, procureurs-generaal Dirk Thijs en Patrick Duinslaeger, raadsheren (bij het Hof van Casssatie SIDNEY BERNEMAN, ALAIN BLOCH, ERWIN FRANCIS, PETER HOET en FILIP VAN VOLSEM, fortis-CEO en vertrouweling van ons koninklijk Hof Maurice Lippens  (en duizenden andere) van onze Justitieministers een vrijgeleide kregen zodat zij ongestraft de meest criminele daden jarenlang konden plegen, Alvast Justitieministers Koen Geens en Vincent Van Quickenborne deden er alles aan om die criminelen niet veroordeeld te zien! In de Kouterstraat 43 te Huldenberg, de Kortrijkse Morgenzon 27 en de Kruidtuinlaan 50 te Brussel wonen en werken geen mensen die ook maar een greintje rechtvaardgheidsgevoel kennen. 

Politici - en die beroepsgroep alleen ! - regelden dat bisschop Roger Van Gheluwe inmiddels langer dan een decennium niet echt werd verontrust door onze staande magistratuur, ook nog genoemd het OM ofte Openbaar Ministerie. De pedofielen binnen die laatste beroepsgroep hebben - in blok - dit dossier zodanig behandeld dat de verjaring een feit werd!  Heel Brugge, en omliggende parochies, wist (nota bene net  als procureur Berkvens te Brugge!) al sinds 1988 dat Roger Van Gheluwe een pedofiel was. Dat wisten ook alle kardinalen die - sinds Godfried Danneels op 2 februari 1988 - het hoofd van de kerk in apenland België werd. Maar niemand, en alvast de procureur van Brugge niet, durfde het aan die vuile pedofiel aan te vallen want  . . .  hij wist teveel geheimen en smeerlapperijen van hen die hem feitelijk ten val moesten brengen!


En zo zit dit crimineel landje al sinds WO II ineen. Komt daar bovenop dat in Vlaanderen geen enkele journalist meer te vinden is die naam waardig, laat staan dat de schrijvende nazaten van Jan BORLUUT, Jan BREYDEL en Pieter DE CONINCK ook maar één enkel greintje van de moed hebben die de HEER PETER DE VRIES bezat. Over PETER leest u ook nog in volgende editie.


Moed, courage, ballen aan het lijf: Vlaamse journallisten hebben dat niet maar ook geen der 211 Vlaamsprekende volksvertegenwoordigers mag stellen dat zij/hij weet wat het betekent politieke moed te hebben.

Na elke verkiezing hoopte ik die ene Vlaamse volksvertgenwoordiger te ontdekken die niet wou meespelen (in the game of the past!) maar het lukte me niet: En neen, het lag niet aan mijn ogen, die zijn best in orde. 

Feit is dat die verdomde pedofiele bisschop inmiddels nog steeds gedomicilieerd staat te Brugge alhoewel - na een hele poos te zijn weggemoffeld in de brouwerij te Westfleteren - hij al een decennium lang verdoken verder leeft in een of ander Frans klooster. Ik vraag me doorlopend af waarom me wel vijf kogels afvuurt op Peter R. De Vries maar men nooit schiet op (bijvoorbeeld) Van Gheluwe of de ministers van Justite - en andere politici - die dergelijke criminelen afschermen.

U moet, als erkende criminele Inge Sabena of Jan Modaal, maar eens trachten één jaar gedomicilieerd te staan op een plek waar u feitelijk al even lang niet meer verschijnt. U zal snel gesignaleerd staan bij politie en de diensten van onze staatsveiligheid. Maar in deze moet ook die dienst zwijgen en van niks gebaren. Hoe onze ministers van financiën - zoals de huidige Vincent Van Peteghem die ik als integer politicus inschatte - zulke koehandel al dertien jaar aanhouden . . .  is gewoon wraakroepend. Maar ja, ook hij is lid van de CD&V, de beweging waar alle volgelingen moeten handelen naar de regels die in de Brusselse Floridalaan 112 worden utgevaardigd. De smeerlapperijen van Opus Dei schitteren van Rome tot in Brussel en - grijns - Florida.

Dat een man - die feitelijk in de gevangenis dient verder te leven - juridisch elf jaar lang niet werd verontrust, is iets waar ministers Jo Vandeurzen, Stefaan De Clerck, Annemie Turtelboom, Maggie De Block, Koen Geens en (last but surely not least!) Vincent Van Quickenborne de lippen stijf op elkaar over hielden. 

NU ja, dit is slechts één van de oorzaken van terminaal België! Zoals de affaires Lippens en Van Gheluwe, zo waren er duzenden. Duizenden waarvan magistratuur en politici - maar oo journalisten - hun mond moesten houden.

Ik tracht de jonge generatie van Nederlandstalige politiekers te volgen. Egbert Lachaert is het slaafje van de familie (papa en zoon) De Croo. Er dient - ergo  - dienaangaand geen heil te worden gezocht vanuit liberale kant. Alhoewel er geen pedofiele bisschoppen in hun organisatie zitten, mag de vraag worden gesteld hoeveeel corrupte en criminele magistrateen zij nog hoe lang dee handen booven het hoofd zullen houden!  Volgende editie (die verschijnt d.d. dinsdag 20 juli 2021) start overigens met een OPEN BRIEF AAN ALEXANDER DE CROO met als titel 'ACHTERLIJK & ACHTERBAKS!

Bij CD&V staat - zoals achteraan in het wielerpeloton bij een bergrit - de deur inmiddels wagenwijd open. Joachim mist de panache die zijne pa (soms) demonstreerde en Annelies (Verlinden) en Vincent (Van Peteghem) worden strak aan de Opus Deikettng gehouden. Waarom Annelies geen minster van Justitie werd, is overigens al  dik negen maanden de vraag.

Over Groen en PVDA kan ik heel erg kort zijn: daar voegt men zich naar wat dictators Meyrem Almacy en Peter Mertens eisen. Zelfs een (buitenaards?) politiek - new modern times - talent als Calvo mocht dit ervaren.

N-va, gaat - langzaam maar zeker - de weg terug naar een modale partij die over hooguit tien jaar tussen de 12 en 15 % der stemmen halen zal bij de federale verkiezingen. Dat zal dan de fout zijn van alleenheerser Bart De Wever, de man die niemand naast, laat staan boven,zich wenst.

Wat ik bij elk van die vijf bovenvermelde partijen mis, is enige vorm van creativiteit, van vindingrijkheid.  Ongetwijfeld was dat er wel om tijdens de voorbije 16 maanden de partijkassen rijkelijk te vullen. Niks beter daarvoor dan een coronacrisis. Wanneer maken politieke partijen bekend hoeveel ze daadwerkelijk bezitten?

Bij het Vlaams Belang hebben ze minder last om nieuwe ideetjes te vinden. Hun VLTV (Vlaams Belang Televsie) via facebook getuigt van zowel enig lef als van creativiteit. Het is voor de kijkers ook aangenamer om iets te worden ingelepeld via een of ander beeldscherm dan de zoveelste speech te moeten aanhoren die feitelijk niks nieuws vertelt. De niet onknappe presentatrice is daarenboven taalvaardiger dan haar meeste Vrt-collega's, ze komt vooral veel vlotter en spontaner over. 

De desbetreffend laatste film wist ik best te smaken. Geen spreker die vanachter een tafel een tekst voorleest en aframmelt. Yves Buysse bracht een mooi verhaal; eentje dat u kan bekijken in het tweede deel (van minuut 3.40 tot 6.0) als je surft naar https://www.youtube.com/watch?v=XSXh_0t5wvc

Feitelijk zou elke partij deze moderne vorm van klantenlokking moeten invoeren. 

Heb ik ze nu allemaal gehad? Effe overzien. Neen, er is ook nog de partij van de roodgezinden. Ooit hadden ze een stoet die anderhalf uur duurde. Als ze nu PVDA niet zouden hebben dan is het in twintig minuten voorbij.

Melissa Depraetere . en haar partij VOORUIT - deden ontzettend veel moeite om kijkers te lokken voor het - toch wel schitterend idee - om een videocongres te houden over . . .  Hoe herstellen we het vertrouwen in de democratie en de politiek?. Ik vond het een schitterend idee en wou daar - op dinsdag 22 juni - best eens een paar uur in investeren.

73 deelnemers waaronder 7 mensen van de organisatie. Na één uur waren er nog 53 over. Van de 66 spontane deelemers hadden er 20 voortijdig het videocongres verlaten. Dat is ruim dertig procent.

Alhoewel ik met Melissa twee langdurige telefoongesprekken had en mijn twijfels had geuit over de mogelijkheid dat ik effectief ook een pertinente vraag zou mogen stellen, bleek mijn twijfel gerechtvaardigd. 


CONCLUDEREND
: Als politica/politici echt nog een poging willen ondernemen om het vertrouwen in de Vlaamse en Belgische politiek te willen herstellen, dan dienen ze slechts drie dingen te doen:
01. Publiekelijk afstand nemen van criminelen binnen de Kerk, de politiek en de magistratuur.
02. Beginnen werken aan de stopzetting van de verhoging van de zowel Vlaamse alls federale staatsschuld.
03. Creatief worden. Dat laatste is wellicht het moeilijkste maar . . . ik ben zeker dat je zoiets kan kopen.
 


                    ZOALS IK HET VIER WEKEN GELEDEN PUBLICEERDE 
  Ik haal er even de tekst bij die ik dd. 7 juni 2021 publiceerde: 'Dat we geen Europees kampioen worden, stelde ik hier reeds meermaals. Flupke en Mathilde zullen niet van hun stulpje op het eiland Ile d'Yeu moeten komen om naar Londen te vliegen¡-


En zie, vrijdagavond 2 juli 2021 kwam uit wat ik een maand geleden reeds voorspelde: de Belgen zullen de finale van het EK niet spelen!

Niet alleen gaan ze die finale niet spelen, ze geraakten niet eens in de halve finale. 
ik publiceer hier al 39 maanden dat ik niet begrijp waarom Roberto Martinez bondscoach werd aan . . . één miljoen euro per jaar. Nog minder begreep ik waarom men - zonder dat hij ons land ooit een titel bezorgde - dat loon plots verdubbelde. 


Geen gazettenschrijver durfde het aan mijn mening te ondersteunen. 


Martinez was niet alleen de bondscoach van een bende - niet van enig talent ontspeende - voetballers waarvan veertig procent onbekwaam was de nationale hymne mee te zingen; hij was vooral de T1 van rijkbetaalde clubspelers die nooit de wil hadden om te vechten voor hun land zoals ze dat deden voor elke bal die voor hun voeten viel bij hun voetbalploeg.

Oh ja, men zal weer afkomen met het fabeltje uit de fabeltjeskrant van voetballand België: we staan op de eerste plaats van de fifa-ranklijst! Tja, als de Gantoise (AAGENT) drie jaar lang wedstrijden speelt tegen de miniemen van FC Lotenhulle dan staat AAGENT ook op de eerste plaats.


Roberto lulde vandaag dat hij nu de kans heeft om een ploeg te bouwen. Met wat was hij dan bezig de laatste vijf jaar? Dat hij het argument gebruikte dat de tien vliegtuigverplaatsingen nadelig waren, is nog gekker. Heeft iemand van jullie al eens dat vliegtuig bekeken waarn ze vlogen? Het was nu niet echt een Ryanairvlucht waar je geen luxueuze salonzetels vindt. En ik zeg dat met alle respect voor die lage kostenmaatschappij!

Martinez orakelt al twee jaar dat hij aanbiedingen heeft van grote buitenlandse ploegen. Nu heb ik - zo hier en daar - mijn contacten. En ja, er was interesse bij een tweetal ploegen maar geen van beide wou hem meer dan 500.000 euro betalen per jaar!


Roberto Martinez heeft  gegokt en gewonnen. Hij is overigens de enige winnaar bij het BELGISCH VOETBAL. Geef mij maar . . .  Hein.


Geen voetbaltrainer - die naam waardig - kon het slehter doen dan . . . Roberto Martinez.


Onze voetbalploeg had weliswaar leeuw Kevin. De Denen hebben echter telkens elf leeuwen in de voetbalrechthoek staan. Leeuwen die vechten tot hun laatste snik!Dat net die Deense ploeg zwaar werd bestolen tijdens de verlengingen tegen de Engelsen, is inmiddels volop bewezen. Twee ballen op het veld waardoor het spel onmiddellijk diende te worden stilgelegd en een strafschop voor de Engelsen die er helemaal geen was. Voor mij is Denemarken de Europese kampioen!

Hoeveel linke Hollander - en referee - Danny Makkelie heeft gekregen om zo pro Engeland te fluiten , zou zeer de vraag moeten zijn van de internationale pers. Dat geen enkele joournalist het raar vond dat Makkelie ook al de match Duitsland - Engeland mocht fluiten . .  .

Goeie reis, sire, naar de haven van Fromentine. 36 minuten later bent u op het eiland waar uw stulpje staat.
  MIJMERINGEN VAN 28 JUNI 2021

verschijnt elke maandag, ergens na de middag

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be 
BELGISCHE STAAT HEEFT . . .

. . . EEN UITLEG . . .  VOOR ALLES

Júrgen Conings - de veel te brave soldaat die 29 jaar lang gehoorzaam en correct de bevelen (Befehl ist Befehl!) van zijn Staat uitvoerde tijdens levensgevaarlijke missies - mag hopelijk zijn rust en vrede vinden nu hij is begraven.    

Deze Staat, momenteel geleid door vijftien ministers en vijf staatssecretarissen maar ook door koning Filip, heeft zwaar gefaald bij  de affaire mens en soldaat Jürgen Conings. De man werd nooit gehoord als hij wat te vertellen had. 

Nu ja, dat is de (inmiddels gepanteerde) werkwijze van onze regeringsleiders, van ons laf koningshuis: allen beschermen ze de crimineel handelende en welwillend in de fout gaande aangestelden van hun Staat België. Dat verwerpelijk systeem wordt reeds een halve eeuw in stand gehouden waardoor het aantal slachtoffers van onze Staat blijft stijgen!

Zoals ik het hier vorige week al aangaf: ik ga niet blindelings mee met de moordtheorie op Jürgen door onze Staat maar de heer procureur-generaal Frédéric Van Leeuw mag - tenminste als hij zijn eigen geloofwaardigheid verkiest boven de kuipererijen van leger en politiek - hoogdringend paard en kar noemen. Geen kat in binnen- of buitenland gelooft nog dat vijf weken opzoekingen met massa's mensen en goed getrainde honden niks opleverden maar dan plots - in eenzelfde uur - twee mensen honderd meter verder het lichaam ruikten/vonden van de korporaal. Na drie dagen is - zelfs in minder 'geciviliseerde' landen  - te weten of iemand nu één, twee, drie, vier of . . . vijf weken dood is.

Waarom het overigens twee maanden (na de verdwijning van Jürgen Conings) duurt vooraleer Comitë I haar bevindingen publiceren mag, dat zou zeer de vraag moeten geweest zijn van journalisten die naam waardig!

Wordt gegarandeerd vervolgd . .  . !U I T E R A A R D . . .

. . . is deze site mijn (soortement) dagboek. Een instrument dat ik gebruik om onheuse dingen aan te klagen die in ons Vlaanderenland  verkeerd lopen. Af en toe verlaat ik zelfs de Vlaamse landsgrens.

Ik heb met deze site ook getracht om - op vredevolle wijze  ergo zonder ook maar de minste vorm van chantage, bedreiging of geweld - eerlijkheid en een correcte behandeling te bekomen van de magistratuur, onze regering(en) en de mediabonzen van (alvast) nv De Persgroep. Ik ben driemaal niet geslaagd. Mijne pa zou (grijns) zeggen 'Bravo, Roger, zou je het niet eens op een andere wijze proberen?'. 

Hoe ouder ik word, des te veelvuldiger betreur ik dat Georges Henderick er inmiddels al 20.804 dagen niet meer is. Een kind heeft een vader nodig die hem zegt wat hij fout doet en feliciteert voor wat het goed deed.

Over dikke drie maanden stopt deze site. Niet alleen omdat ik cum laude faalde in mijn persoonlijk streven naar excuses maar ook omdat ik heb begrepen dat Vlamingen lafbekken eerste klas zijn. Daarover heb ik het nog wel eens ruimer tijdens komende vakantiemaanden.

Dankzij deze site mocht ik heel wat mensen persoonlijk leren kennen. Van brave, goedmenende burgers tot - door de Staat vetbetaalde - ambtenaren die er alleen maar waren om mij te controleren en om na te gaan hoe groot de kans is dat ik mijn intenties uitvoeren zou. Zeg nu zelf . . . als een magistraat (die 4.900 euro netto per maand verdient, maar officieel zogenaamd in onmin is gevallen) mij plots zelf (zomaar) contacteert dan is dat verdacht. Maar ook daarover meer over enige weken.

Hoe mijn verhaal, mijn leven eindigen zal, dat weten zes mensen, inclusief ondergetekende. Over die vijf anderen heb ik het . . . juist, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer . . .  tijdens komende vakantiemaanden. LEZERSREACTIE

BELGIE MAAKT ALLES RECHT WAT KROM IS,

EN ALLES KROM WAT RECHT IS !


Geen lezersbrief gaf beter weer wat ik al 38 maanden hier publiceer. Heb die al een tijdje maar alles wat de man schreef, kwam uit. Zelfs het feit dat er vaccins in overvloed zouden komen die dringend dienden te worden ingespoten. 

Wat moet ik nu eigenlijk doen: revolutie prediken, oorlog verklaren, bleiten of zelfmoord plegen?

 

Ik denk nu al dagen dat het nu moet en zal gebeuren maar ik krijg het niet voor elkaar mij aan het schrijven te zetten, noch overdag noch bij nacht en ontij.

Wat is dat daar nu toch voor een kloteland? En maar klappen en maar met hun idiote smoel op tv komen en maar uitleggen en maar elke dag hun verklaringen en vooruitzichten ofwel intrekken ofwel wijzigen.

Er moesten bij hoogdringendheid geen mond- maar muilbanden in staal aangekocht worden om die gehele Wetstraat te muilkorven en vooral goed aan te spannen en dicht te snoeren zodat hoogstens nog wat speeksel kan passeren dat nog in een virusresistent recipient moet opgevangen worden teneinde alvast uitzaaïngen via de Wetstraat in de kiem te smoren.

Het tart elke verbeelding om te moeten aanhoren wat daar wordt uitgekraamd.

De vaccins: al maanden hoor ik bestellingen plaatsen bij zowat iedereen en elk bedrijf dat maar enigszins iets te maken heeft met aanmaak en productie op grote schaal van vaccins. Hoe doen zij dat? Kan dat nog ernstig genomen worden zo een manier van werken? Als ge de bestellingen doet op het laatste van de avond na een copieuze maaltijd zéér zéker begeleid van de meest exquise alcoholische dranken en waarschijnlijk nog wat vrouwelijk schoon daar boven op dan kan ik mij voorstellen dat ge zulke resultaten verkrijgt zoals in de huidige situatie.

Als ik alle beloofde aantallen optel die ik al in de gazetten heb zien verschijnen zitten we momenteel met een capaciteit dat iedere belg zich zes maal per jaar kan laten vaccineren.

Neem daar bovenop de centra waar ze al maanden aan het bouwen zijn en maar bouwen en maar bouwen en uiteindelijk geraken ze niet af, hebben ze geen volk en hebben ze geen vaccins???? En ondertussen maar uitleggen.

In Dallas geen gezeik: ge wordt in uwen wagen gevaccineerd en ze halen per centrum 20.000 vaccinaties per dag. Nu wel een beetje pech met een lichte sneeuwval en een paar graadjes vorst zodat ze een beetje achterstand hebben opgelopen.

Ze moeten de mensen nog wat gekker maken met hun gezever over de gebrekkige werking van sommige vaccins: mijn visie; ofwel wacht ge officieel gepubliceerde  uitslagen af van wetenschappelijk onderbouwde studies die verschijnen in gerenommeerde bladen ofwel zwijg je als vermoord zo niet moet je doorverwezen worden voor slavenarbeid in de zoutmijnen van Siberië.

De bevolking wordt opgejaagd door misinformatie, overbelasting van vertelsels die de volgende dag alweer ingetrokken worden wat leidt tot een volledige ontsporing in de gedachten gang van de modale belgische burger die tot op heden zelfs nog geen notie of beeld heeft van wat is nu eigenlijk : een virus, mutatie, besmettingen naast vaccinatie, hoe werkt een vaccin, groepsimmuniteit enz…..En hoe méér ze doordrammen hoe mistiger het wordtDit is nu al duidelijk te zien aan het aantal opgeroepen burgers die afhaken: haha ze gaan als ze zo verder doen hun vaccins aan honden en katten en vooral vleermuizen moeten inspuiten of uitdrinken wat ook nog mogelijk zou kunnen….

Ik bespaar jullie het hoofdstuk over de mondmaskers, de kerncentrales, de wegenwerken, de zonnepanelen met geleverde energie, de steile achteruitgang van het onderwijs, de werking van de controle organismen zoals vandaag weer met die rijkswachter enz enz je krijgt echt niet gedaan met op te sommen wat echt allemaal verkeerd loopt dank zij die geldvretende klote politiekers zodat ik weeral ga besluiten met iets dat ik al 30 jaar zeg:

 

 

België maakt alles recht wat krom is en alles krom wat recht is.

 

 

gegevens auteur bekend op de redactie.                                   ARME 'JOURNALISTEN' TOCH


Dat de Vlaamse persmuskieten niet de minste moeite doen om waarheden, juiste data of/en niet foute gegevens te uiten, is een waarheid als een koe, zeg maar een axioma dat nog steeds niet hoeft te worden bewezen. Onze media zijn vooral bewust selectief dom en onwetend! 

Neem nu de PFOS-affaire, meer bepaald die van Zwijndrecht. Deze maand kwam de hele bevolking te weten dat alle leden van de regering Bourgeois (N-va) maar ook de N-vaburgemeester en schepenen van de stad Antwerpen al vier jaar op de hoogte waren van dit schandaal. Maar die hele Vlaamse regering en alle N-va'ers in het Antwerpse stadsbestuur hield de lippen even lang stijf op elkaar! Nu ja, niet enkel N-va-politici hadden boter op hun hoofd!

Uiteraard was dat ten zeerste crimineel. Maar, ik heb het hier over de media. Waarom hielden ook de medialui hun lippen stijf opeen? Waarom las niemand desbetreffend in 2017 het resultaat van hun klavieren die hadden moeten werken? 

We weten allemaal dat onze media nieuwe feiten, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe moorden en ineenstortingen van gebouwen sneller weten dan iemand anders. Hun directe verbindinslijn met - al dan niet criminele - magistraten en even weinig correct werkende politici zorgt daarvoor. Mij moeten ze alvast niet komen vertellen dat geen enkele journalist in 2017 niks wist  over die vervuiling door 3M.

Media, het is - zoals ik het al vele malen zei en publiceerde - het canaille van onze Vlaamse maatschappij.

Onze Vlaamse mediabedienden doen overigens hard hun best om mee te doen met de Europese perslui die maar niet willen verstaan wat president Viktor Orban (van Hongarije) predikt. Zijn onze - so called - journalisten te dom of is het echt van niet willen? Ook in Hongarije gaat al jaren de Gay Parade uit. Waarom wordt die niet verboden door president Orban als hij echt zulke vreselijke homohater is? 

De democratisch verkozen president predikt gewoon dat hij wenst dat ouders beslissen wat ze hun kinderen vertellen over seks, homo's, lespotten en transgenders. Welke zinnige, ietwat intelligente, ouder kan daar iets op tegen hebben?

Onze VRT besteed - via praat- en nieuwsprogramma's allerlei - 12,7 % van die zendtijd aan andersgeaarden en transgenders. 12,7 % daar waar slechts 3,4 % homo of lesbisch is.  Maar die minderheidsgroep weet dat ze veel lawaai moet maken om bekend te worden. Gisteren in de zevendedag gibg 1/6de van de zendtijd naar die uitzonderingsgroep. 1/6de, dat is 16,66 %!

Laat me er even een gedeelte bijnemen van het item dat ik hier publiceerde d.d. maandag 14 juni 2021 en dat handelde over de VRT en de verheerlijking van homoventen:

 


Maar niet alleen die allochtonen krijgen volop zendtijd bij de VRT. Ook de minderheidsgroep van homo's,. lespotten en man- noch vrouwwezens komen ruimschoots aan de bak.

 

 

Hoogtepunt was dezevende dag van zondag 13 juni 2021 waar twee wezens met teelballen tussen hun benen hun vaderdag mochten vieren  en vooral tentoonspreiden hoe goed het is om homo te zijn en een kindrijk gezin te hebben.


Dat is nu net wat president Orban bedoelde maar geen Westerse krant durft te publiceren. Goed dat zijn ambassadeur, de heer Tamás Iván Kovács, zondag in dezevendedag op een correcte en objectieve wijze de wet verdedigde over die kinderbescherming.

Ik denk er meer en meer aan om naar Hongarije te verkassen. Mooi land, intelligente bevolking, een prachtige hoodstad en de huisjes staan er - naar onze normen - goedkoop! WE WORDEN OUD . . .

Ik zou beter schrijven 'we zijn oud'

Meer en meer mensen rondom mij zijn dood of lopen op hun laatste beentjes. Krakkemikkig en verre van gezond.

Vorig jaar op kerstavond stierf Jacky Standaert op 76 jarige leeftijd. Hij was de zoon van de parochiekapper op het Heirnisplein te Sint-Amandsberg. en zorgde - pakweg dertig jaar geleden - ervoor dat het Veerleplein ook werd betrokken bij de tiendaagse Gentsche Fieste.

Zijn laatste levensjaren bracht hij door in
 Home Claire aan de Jan Delvinlaan waar hij gelukkige momenten kende dankzij de goede verzorging.

Jacky was een fantastisch presentator, zeg maar de Gentsche Tony Corsari! 

Een voor mij, heel belangrijke fijne dame stierf dinsdag. Hetty leerde ik kennen in 1978 in de prachtige Beemsterstreek. Het gaat - als er inderdaad nog iets bestaat na de dood - jou goed, verstandige dame.

Sinds begin 2020 verloor ik vijf mensen die ik goed heb gekend en die in mijn leven ergens belangrijk zijjn geweest. 

'k Vraag me echt af wat ik hier nog loop te doen. Mensen die me goed kennen zeggen 'Roger, vertrek terug naar het buigtenland'. Anderen, die me even goed kennen zeggen 'Roger, knal die klootzakken af en geef je aan. Met Vermassen als advocaat is de kans erg groot dat je vrij komt. Waarom heb je anders op een eerbare en rechtvaardige wijze getracht om excuses te bekomen' 

Nog anderen geven me - grijns - minder gewelddadig advies. Alhoewel . . .

Feitelijk kan het me allemaal weinig schelen. Ik heb niet alleen niks meer te verliezen, ik heb vooral niks meer te winnen.

 

 

 CORONA WEEKLY

01. Voor hen die er nog mochten aan twijfelen: de Chinezen zijn cum laude geslaagd de wereld in de verdukking te plaatsen. Ze hebben daar zelfs niet eens een geweerschot moeten voor lossen, laat staan dat ze - vanuit Noord-Korea - een kernwapen moesten laten 'ontsnappen'. In het laten 'ontsnappen' van voorwerpen hebben ze in China best de nodige ervaring. Al kwam dat 'ontsnapt' scheetje dan wel niet vanuit buurland Noord-Korea maar vanuit Wuhan.

 

 

Eén simpel scheetje vanuit dat labo in Wuhan heeft de hele wereld veranderd. Eén van de machtigste industriëen ter wereld ligt voor een decennium knock-out geslagen op het canvas van tarmacs i.p.v. als een vrije vogel toeristen, zakenlui en andere burgers naar bestemmingen op Aarde te brengen. 

Dat verschillende Staten de luchtvaartmaatachappijen financiel steunen is feitelijk wraakroepend. Bedenk SABENA . . .

Of de Belgische Staat ooit de lening aan Brussels Airlines zal recupereren, is iets wat ik me vorig jaar reeds afvroeg hier . . .  

 

 

02. Bemerkten mijn geachte lezers en even gewaardeerde lezeressen het ook reeds? Zo plots, één week voor de grote vakantie begint, kleurt heel Europa groen! Ben ik nu achterdochtig of eerder realistisch om dat groen toch wel beetje verdacht te vinden . . . ! ? 

 

 

Nu ja, ook - en dat zal ook in deze wel (grijns) toeval zijn - in Japan worden de Corona-noodtoestanden allerlei opgeheven. Daar hoeft het zelfs geen grote vakantie te worden. Het volstaat dat de Olympische Spelen 2020 eindelijk moeten doorgaan (in 2021). 

 

 

03. Voor de (fysiek) kleinste clown in onze Vlaamse regering, Ben Weyts, staat het nu reeds vast dat de scholieren bij de heropening der scholen op .. september 2021 de mondmaskers mogen worden thuis gelaten.

Tja . . . no further comment! Tenzij . . . misschien kan Ben verwisselen van job, niet langer clown maar waarzegger. 

04. Marc van Ranst . . . er is geen Vlaming (of Nederlander) die zijn oerdomheid niet kent. Zijjn arrogantie al evenmin. Neem nu zijn uitspraak van vandaag 'Ik laat me niet initmideren'.

Van een klojo die ons al 16 maanden intimideert met onwaarheden, is dat straffe taal.

Ik vermoed dat de man een masochist is die wacht op die ene die niet leutert dat hij Van Ranst wil neerknallen maar op de man die hem - zonder woorden - effectief een kogel in zijn vette kop jaagt.

Voor alle duidelijkheid: ik raad elkeen af dit te doen Hij is het niet waard om in de gevangenis te gaan zitten.

 

05. Ligt het nu aan mijn domheid of . . .? 

Eerlijk, ik kan het niet snappen, echt waar! 66.000 mensen mogen dagelijks naar Pukkelpop maar 75.000 kunnen niet naar Tomorrowland. Nochtans  zijn de burgemeesters van die steden daar allen van de N-va.

06. Wat ik ook niet snap_ ooit zei men dan kinderen onder de 12 Corona niet konden krijgen. Waarom moeten die dan ook worden ingeent?

Ik word oud en . . . dom!

 

 

NOG MEER BELGISCHE STAAT

Bpost, het halve staatsbedrijf dat vijf jaar geledn de winkels van Press Shop kocht, heeft die afdeling alweer te koop gezet. Ik heb nooit begrepen waarom Koen Van Gerven dit winkelbedrijf kocht. Nu ja, niemand begreep ooit de vele oerdomme aankopen van die man.

Ik schrijf het al decennia: politici duiden vriendjes aan om bedrijven te leiden. peu importe dat ze oerdom ergo super onbekwaam zijn of criminele daden plegen. In amper vijf jaar slaagde men er in om bijna 6 % van de toen 180 winkels te verliezen. 

Was Van Gerven al geen groot licht, zijn opvolger Jean-Paul Van Avermaet werd na amper één jaar reeds ontslagen. Ook van de huidige CEO, Dirk Tirez, dient men niks positief te verwachten. Het zoveelste politiek benoemd vriendje van een politieke partij! Ergo, hersenloos en oerdom. 

In de Bpostwinkel te Wenduine diende de vorige zelfstandige gerant met de staart tussen zijn benen te vertrekken. Nors, niet echt correct . . . Waardoor klanten hun krant gingen halen in De Haan en Lotto gingen spelen in Blankenberge. Nu ja, het ziet ernaar uit dat de nieuwe gerant niet beter is. 

Zie hieronder mijn mail naar PRESS SHOP d.d. 28 juni 2021:

Is uw nieuwe uitbater een dief en steunen jullie hem daarin?

D.d. 11 juni stond ik voor de deur van jullie shop te Wenduine. Twee jongedames zegden dat de winkel dicht was wegens opname stock. Men zou mijn krant van de 11de klaar leggen de dag erna. Zaterdag 12 ging ik dus de krant van vrijdag en die van zaterdag halen om 9.30 uur. ''Er is geen hln meer; ik had er 240 maar allen reeds weg. Maar ik zend u een mail.''

Van die mail zag ik niks en vandaag zei die uitbater dat hij me die twee kranten al had gegeven, wat een leugen is en . . .. diefstal!

Ik schreef jullie een dikke week terug aan maar geen effectieve reactie!

Gelet op de realiteit dat jullie toch nooit reageren, publiceer ik hier een artikel over en overweg ik een klacht wegens diefstal. Kopij van dit schrijven naar NV DE PERSGROEP, met wie ik een abonnement had tot en met vandaag, 28 juni 2021.

Vorige uitbater was geen sukses en ook deze wordt niet echt succesvol. In Wenduine houdt men niet van leugenaars en dieven!


Dankzij de welwillende, maar vooral geduldige, medewerking van Jessica Tierlinck (abonnementendienst HLN) lijkt het erop dat het in orde komen zal. Hoe dan ook ga ook ik - eens mijn krantenabonnement verlopen is - niet langer naar `Press shop Wenduine.

Het is anderzijds intriest te hebben moeten vaststellen dat de negeerkunsten van regeringsleden en koningshuis ook zijn overgenomen door CEO's van halve staatsbedrijven. Dit land is inderdaad terminaal ziek!


RUSTIG AAN SHAKESPEARE

Politici, van welke partij ook, ze zullen - alvast in Vlaanderen - nooit ofte nimmer veranderen. Het blijven zakkenvullers die het vertikken hun zakken niet te vullen maar evenzeer het vertikken om te luisteren naar burgers die door onze Staat werden mishandeld.

Volgende week breng ik een uitgebreid artikel over de socialiste Melissa De Praetere.


BIJ LEVEN EN WELZIJN

HOU JULLIE GEZOND.

TOT MAANDAG 05 JULI 2021.

 

 


MIJMERINGEN VAN 21 JUNI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

 


 

 

FILIP, KONING DER BELGEN ?

TOCH MINSTENS EUROPESE ALLOCHTONENKONING !

Flupke, ook nog genaamd Filip van Saksen-Coburg, die heeft een boontje voor de vreemdelingen. 

Als er in Antwerpen een gebouw ineenstuikt waar drie Portugezen, een Roemeen en een Rus het leven lieten, dan is hij er als de kippen bij om die onheilsplaats te bezoeken.

De paar duizend Belgen die hem jaarlijks aanschrijven, daar veegt hij zijn koninklijke teelballen en gat aan maar van het moment dat er meer dan één dode vreemdeling stierf op eenzelfde plek, dan staat hij paraat! Hij was dan ook, samen met onze premier, onze minister van Binnenlandse Zaken, de drie consuls en de Antwerpse burgervader present aan het Antwerpse Zuid. 

Hij - Flupke dus - kan het over 29 dagen (bij zijn jaarlikse zomerspeech) dan ook hebben over die vreemdelingen die onze bouwwerven voorzien van arbeiders, meer bepaald over hoe heilzaam en goed dat is voor zijn koninklijk apenrijk. 

Het heeft niet het minste belang dat die goedkope arbeidskrachten niet dezelfde taal spreken waardoor ze niet goed kunnen communiceren met elkaar waardoor ineenstortingen van bijna afgewerkte gebouwen al eens kunnen geschieden. Je kan niet alles hebben in het leven: supergoedkope bouwvakkers en kwalitatieve afwerking, laat staan gebouwen die niet invallen!

Nu ja, ons Vlaamse land zit vergeven van Oost- en Zuideuropese arbeidskrachten waarvan niet steeds vaststaat dat hun statuut wel in orde is. Ik ben curieus of onze Justitie dat ook zal onderzoeken of legt minister Van Quickenborne hen desbetreffend het stilzwijgen op?

Zagen jullie overigens, net voor het begin van de voetbalwedstrijd Denemarken - België, hoe enthoesiast kroonprinses Mary en kroonprins Frederik van Denemarken hun nationaal volkslied uit volle borst meezongen? En ons Flupke, hij stond - toen ons volkslied werd gespeeld - erbij en keek ernaar met de lippen stijf op elkaar gedrukt.

Is maar een vraag maar heu, is er nu echt niemand binnen het koninklijk protocol die aan Filip (en zijn gezin) het Belgisch volkslied kan aanleren? Niet dat die stijve hark ooit zo - van diep in zijn hart - het volkslied zal zingen maar . . .  IN MEMORIAM 
JURGEN CONINGS

Man, wat hebben ze u de laatste maand allemaal niet toebedeeld? Levensgevaarlijke terrorist, moordenaar van een gekke viroloog, gemene dief . . .

Politici, legerleiding en vooral het canaille van de media lieten niks goed aan jou! Vorige week ontnam men zowaar je heldendaden in oorlogsgebied.

Als ze het nog langer hadden durven trekken om je lichaam te laten vinden dan verscheen in de media gegarandeerd dat je Martin Luther King en de twee gebroeders Kennedy had vermoord. Peu importe dat je toen nog niet eens geboren was! Dat canaille van Vlaamse medialui, is echt . . .  om uit te spuwen. Zie ook verder in het item over de VRT.

Van mij kreeg - en behoud - je mijn eeuwig respect. Als je echt werd vermoord door aangestelden van ons land dan is dat al wel in de doofpot beland waar  ook de moord op rijkswachter De Vleesschauwer, de hele affaire van de Bende van Nijvel en vele onopgeloste mysterieuze zaken in vastgeroest zitten.

Ik ben voldoende realist om niet zomaar in de theorie te stappen dat korporaal Jürgen Conings inderdaad werd vermoord door onze Staat. Er zijn toch wel een aantal rariteiten, zoals:
- de aanhouding van zijn vriendin (nota bene als verdachte) korte tijd voordat zijn lichaam werd gevonden. Dat heeft men 33 dagen niet gedaan . . . Wist men bij die aanhouding toen reeds dat zeker dat hij dood was?
- de verklaring van die burgemeester van Maaseik: 'Ik kwam als laatste aan en rook die lijkgeur'. Zijn vrienden hadden niemendal geroken  . . .
- 34 dagen lang zocht men zich daar het pleuris . Meer dan één miljoen manuren om maar te zwijgen over het aantal honden en hun aantal zoekuren. Jürgen Conings zou daar al weken hebben gelegen maar geen mens of hond die hem ruiken kon!
- en dan het meest bizarre: zijn lichaam werd gevonden op minder dan duizend meter van zijn wagen maar . . . zo ver weg heeft men niet gezocht! Zeer erg ongeloofwaardig! Alvast mijn lezers beseffen dat 'zo ver zeg' puur sarcasme is.

Een revolver naast een zogenaamde zelfmoordenaar leggen, dat kan elke uk van 9 die een paar Amerikaanse politiefilms zag . . .

Ik zet mijn geld in op het feit dat we de waarheid nooit zullen weten, tenzij  . . .


                                                      JOHANITA, 

DE SLIMSTE VAN BON AP OOSTENDE

Ik krijg het echt op mijn heupen van domme winkeljuffrouwen, horercapersoneel, verkopers of (nog erger) eigenaars van een winkel/horecazaak die er in slagen de klant tot aan het plafond te helpen.

De uitbater van de dagbladwinkel in Wenduine (die op 10 juni verdween) was dienaangaand het perfecte voorbeeld. De klachten verspreidden zih van Blankenberge tot Bredene. De man was er zelfs in geslaagd zijn clientëel zo kwaad te maken dat ze in de Haan hun Lotto gingen spelen en in Blankenberge hun dagelijkse gazet haalden. We zien wel of die nieuwe uitbater beter is maar daar zet ik momenteel niks op in.

Ik ben dan ook telkens erg blij als ik het omgekeerde ontmoet. Zo belde ik vorige week naar de Bon Ap te Oostende voor een inlichting. Ik kreeg Johanita aan de lijn. Dat meisje/die vrouw deed dat geweldig, vriendelijk en goed informerend zonder er een heel verhaal bij te vertellen.

Ook deze ochtend trok ik van Wenduine naar de Torhoutsesteenweg te Oostende om er een voorraad vlees in te slaan. Ik kocht voor 41 euro en diende slechts 26,30 euro te betalen. Kwestie van optimaal te genieten van de aangeboden voordeelbonnen.

Jammer dat Johanita er niet was maar dit is alvast een eerbetoon aan haar. Doe zo verder.LE NOUVEAU AAGENT
EST ARRIVE ! ! !

DANK U HEIN, IVAN & MICHEL

Als Gentenaar die met zijne pa elke zondag naar een van de matchen op de Gantoise, den Racing of Meulestee ging kijken, was ik getuige van de intrede van de eerste 'zwarte' voetballer in de naoorlogse Belgische voetbalcompetitie. In 1957 werd Mokuna getransfereerd naar La Gantoise. Bob Deps, sportjournalist bij Het Volk en Georges Perquy, de cafébaas van de Macaco op de Antwerpsesteenweg - in het hartje van Sint-Amandsberg - hadden voor die transfer gezorgd. 

Voetbal is - overigens zoals de hele wereñf - sindsdien heel veel veranderd. Het is één grote handel geworden waarin de spelers (en sommige trainers) bakken vol - al dan niet balastingsvrij - geld verdienen. Het enige wat we moeten onthouden van het moderne voetbal is de realiteit dat het de moderne versie is van het ruim twee millenia oude SPELEN binnen BROOD & SPELEN!

Reeds van begin deze eeuw schrijf (en zeg) ik dat die wereld compleet wordt beheerd/beheerst door oliesjeiks. Of wie dacht je dat er garant stond voor 3,5 miljard dollar toen twee maanden terug een regelrechte machtsaanval binnen de FIFA, annex UEFA ontstond? 3,5 miljard dollar of de olieverdiensten van de sjeiks in één etmaal!

Ook LA GANTOISE is veel veranderd. En dan heb ik het hier helemaal niet over de verandering van locatie. Dankzij het duo De Witte - Louwagie geraakte de Gentse voetbaltrots uit een heel diepe financiële put waarvan men zei 'dat ge gek moest zijn om er aan te willen beginnen'.

Maar zie, petit a petit, l'oiseau fait son nid. Ik kan het niet anders of beter verwoorden. Het duo Louwagie - De Witte werkte in amper vijftien jaar 25 miljoen euro schulden weg. Met als hoogtepunt de eerste landstitel in het seizoen 2014-2015.

Hein van Haezebrouck is en zal wel altijd Hein blijven. Een vent naar mijn hart, die niet snel (en al zeker niet graag) zijn tong draait vooraleer hij de waarheid orakelt.  

Ik heb nooit begrepen waarom hij ooit AAGENT verliet maar dat zal wel aan mijn gemis aan voetbalintellect liggen. Zoals Franky Dury, de voormalige politeman, paste bij Zulte-Waregem, zo passen Hein en AAGENT evenzeer bij elkaar.

Het trio de Witte-Louwagie-Van Haezebrouck legt momenteel de hand aan een moderne voetbalploeg. Daarvoor wordt beroep gedaan op een bijna geheel nieuw team van coaches, medische staf en technici.

Als je het mij vraagt . . . dit AAGENT begint het voetbalseizoen 2021-2022 op een goeie basis. Die nieuwe aanpak zal resulteren in een top drie-plaats over tien maanden.

Succes LA GANTOISE, dank u bestuur, coach en vele medewerkers


WHEN  THEY WILL ARRIVE . . .
THOSE NEW BELGIAN POLITICIANS ?

Het is nu al aan de gang sinds het einde van WO II en geen van  de politiek benoemden had/heeft ook maar de intentie er ooit een eind aan te maken.

Deze week behandel ik de politici, meer bepaald zij die jaren hun mond hielden alhoewel ze verdomd goed wisten dat er ontzettend veel stront  - of hoe noem je die grondvervuiling van 3M anders ? - aan de knikker was!

4 Vlaamse partijen, 18 Vlaamse ministers en geen van die linkadoors durfde te openbaren dat gans Zwijndrcht vol ellende zat.. Tenminste tot tien dagen geleden moedige Zuhal Demir de PSOF-stok in het klassieke hoenderhok deponeerde.

CD&V neemt zowaar de helft van die criminelen voor haar rekening. GROEN (het vroegere AGALEV) kende slechts 5 criminelen die hun mond dicht hielden. N-va en Open VLD vullen het rijtje verder.

Is het echt toeval dat een week - nadat ik het hier uitvoerig had over het doodzieke Belgisch systeem - Zuhal Demir de Zwijndrechtse bom in het gezicht plaatste van de bovenvermelde Vlaamse partijen die misbruiken allerlei stil zwegen.

Ik ga hier niet de vraag stellen hoeveel elk van die gangsters in eigen zak of in de zak van hun partij stak.  Maar geen enkele van mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers neemt aan dat die achttien gangsters niks ontvingen om van niks te gebaren.

Wordt gegarandeerd vervolgd . . . 

Maar zie, vorige woensdag had ik een betrekkelijk lang telefoongesprek met een Chinees astrologische aap die in het federaal parlement een zitje heeft. Ik ga hier geen naam bij vermelden; ik onthul jullie evenmin het geslacht van die persoon of de partij waar die achter staat. Waar je vroeger twee keuzes had, is er op heden - naast man en vrouw - ook nog het geslacht x beschikbaar geworden. Begrijpe wie kan; ik doe alvast mijn best dienaangaande maar dat een (ooit) mannelijke gewichtheffer nu kan deelnemen aan de komende Olympische Spelen als vrouw, neen, dat gaat er bij miij echt niet in, hoor!

Die persoon had me een mailtje gezonden want haar/zijn/x partij wil - overigens net als alle partijen - hoogdringend meer sympathisanten, Lees gerust . . .  meer kiezers.

De slag  voor de kiesstem begint meestal twee jaar voor de federale verkiezingsdag maar sinds kort, en al zeker sinds de laatste verkiezingsslag van 26 mei 2019, begon die de dag na de verkiezing.

De drie traditionele partijen hadden klop gekregen als nooit tevoren. In Vlaamstalig België haalden de Tjeven, de rooien en de blauwen samen niet eens meer 40 %! 

Net zoals bij voetbalploegen . waar drie nederlagen het ideale moment is om de coach te ontslaan - worden politieke voorzitters bedankt voor . . . het bekomen resultaat. 

Voorzitter van een politieke partij in België, dat betaalt niet slecht. Dat was dan ook de reden waarom meester leugenaar en veelbelover Wouter Beke niet wou opstappen vooraleer zijn partij (CD&V) hem een evenwaardige job had bezorgd. 'Wat denk je van een ministerpost, Wouter?'

Nu stond men binnen die partij niet echt te springen om voorzitter te worden. Het ene schandaal na het andere diende - zoals bijvoorbeeld, 3M te Zwijndrecht - te worden dicht gezwegen en dan was er nog de niet op te lossen zwendel van het ACW beter bekend als  . . . ARCO. De koehandels die Beke daarbij allemaal verrichtte staan voor eeuwig geboekt, helaas niet iets om er fier op te zijn!     

Die zoekt, die vindt. Zelfs als men een goedmoedige snol uit Damme halen moet! Joachim Coens kan zichzelf wel voor de kop slaan: een sterk gewaardeerde en goedbetaalde job laten staan om de stront van de CD&V op te ruimen. Een job die niemand echt wou maar Coens nu als de domme clown betitelde. En hij mist de ballen van zijn papa.

Nu ja, Conner en Egbert zijn niet beter af.

Wat nu betreft die Chinees astrologische politica/cus/X . . .  elkeen krijgt van mij de kans te bewijzen dat ze uit een nieuw politiek lood geslagen zijn.

 NADINE VAN DER LINDEN

Ooit, maar dat is zeker 35 jaar geleden, kende ik een heel charmante man die de promotie verrichtte voor mijn 'favoriete' krant, Hubert Van Der Linden.

Naamgenote Nadine Van Der Linden heet de lezers van die krant elke zaterdag welkom op pagina twee. Dit weekend had ze het over de twee Coca-Cola-flesjes die Ronnaldo opzij schoof tijdens de persconferentie van de Portugese ploeg.

Ze verweet de grote bedrijven dat ze de moed niet hebben te reageren op zulke grove daad t.o.v. een grote sponsor. 

Zelf vergeet ze haar betaalheren te verwijten dat ze geen menselijkheid kennen.

Nu ja, bemerkten jullie ook reeds het aantal vrouwelijke topjobs binnen het bedrijf van Christian Van Thillo? Zelfs tot in Denemarken toe.

Waarbij ik in vorige paragraaf uiteraard niet beweer dat hij met al die vrouwen een seksuele relatie had. Ik ben geen beheerder van een roddelgazet op het internet!


DE DUURDERE SUPERMARKTPRIJZEN

De ene supermarkt is de andere niet. Neem nu een eenvoudig product, geproduceerd in de gemeente Lievegem.

Die daar gemaakte pizza werd begin vorig jaar door zowel Aldi als Lidl verkocht aan 0,99 euro. Het was/is niet echt een pizza om over naar huis te schrijven maar 's avonds - bij tv - zo een halve pizza . . . het kan me best smaken, uiteraard met een donkere Leffe. Tijdens de Coronamiserie verhoogde men - in beide supermarkten en gelijktijdig - eerst de prijs naar 1.09 en dan naar 1.19 euro.

21 % duurder in minder dan één jaar, dat kan tellen.

Sinds enige weken heeft Lidl de prijs van die pizza laten zakken naar 1.08 euro terwijl men bij Aldi de duurdere prijs aanhoudt. Of de producent van die pizza's daar zelf ook beter van werd, is niet geweten.

Foei, Knaldi Aldi! 

ECHT EEN RAMP

MAAR TYPISCH VRT

Vorige week had ik het hier reeds over onze Vlaamse, te zwaar door Vlamingen gefinancierde televisezenders van de VRT.

Een even grote wielerfanaat als ondergetekende, vroeg me vrijdag of ik het BK tijdrijden van vorige woensdag had bekeken. Ik had het opgenomen maar nog niet gezien. Al goed dat er decoders bestaan waar 100 uur beeldmateriaal kan verzameld worden.

'Rechts bovenaan staat niet BK maar EK tijdrijden', zei die lezer van onze site me.

Ik lachte hem onmiddellijk weg. 'Zo oerdom kunnen ze zelfs bij de VRT niet zijn', zei ik lachend'.

Edoch . . . 

Zo mogelijk nog dommer zijn ze op de voetbalredactie van die VRT. Sinds de laatste twaalf wedstrijden van het EK-voetbal startten, zendt Sporza de matchen uit met in de rechterbovenhoek de stand van niet alleen de uitgezonden match maar ook van de laatste match van die andere twee ploegen in dezelfde poule! Als je dan die andere match opneemt om achteraf te bekijken, dan verliest die al de spanning!

Nu ja, het IQ van werknemers van de VRT overschrijdt nergens de 109, zoveel is zeker. Stuk voor stuk zijn het politiek benoemde sukkels.

Geen enkele andere Europese televisiezender deed zoiets. Ik heb maandag dan ook eerst op Nederland 1 naar Rusland - Denemarken gekeken en pas daarna naar onze Belgen die het niet echt goed deden.

Die Denen kunnen elke ploeg aan nu, en al zeker de Rode Duivels. Wat een wedstrijd speelden die Denen!

Overigens is die oerdomheid niet alleen op de sportredactie van de VRT vast te stellen. Caroline Van den Berghe bijvoorbeeld is echt een heel oerdomme gans. Daarenboven heeft ze een erg gemeen karakter.

Neem nu haar vraag aan de zaakvoerder van Kontrimo, het Vlaamse bedrijf dat leider is in het plaatsen van stellingen allerlei.

Michel Van Den Brande is wie hij is. Rijk en niet echt bescheiden. Dat is zijn democratisch recht maar hij zou heel wat positievere uitstraling kunnen genieten als hij . . . 

Caroline, de leading lady van de VRT.gerechtsverslaggeving durfde het aan om - n.a.v. het ineenstuiken van een gebouw te Antwerpen -  de stomste vraag van 2021 te uiten naar Michel toe: 'Misschien hebben uw stellingen het gebouw meegesleurd': Eerlijk, geen uk van 9 kan een nog dommerse stellingname over die stellingen van Michel hebben. 

Van Den Brande mag dan weliswaar slechts tot zijn twaalfde naar school zijn geweest, zijn logisch denkvermogen reikt veel hoger dan dat van Caroline Van den Berghe. Michel reagereerde direct  en zei dat zoiets niet mogelijk was, dat stellingen gene beton kunnen meetrekken naar beneden. Iets wat overigens snel werd ondersteund door specialisten desbetreffend.

Onze media ofte het canaille van Vlaanderen, ze moeten sensatie brengen en dat doet men niet door waarheden te vertellen maar door mensen/bedrijven verdacht te maken. Op dat vlak zijn zowel de VRT als Het Laatste Nieuws de onvervalste leiders binnen de Europese mediawereld. 

En ombudsman Pauwels, die stond erbij en keer ernaar want hij heeft niet de minste macht!

WAARVAN AKTE . . . .


CORONA WEEKLY

01. Wat gaan die virologen - maar vooral de Vlaamse en federale regeringen - ons nu nog allemaal proberen wijs te maken? Momenteel glunderen ze allen met het (zogenaamd) groot succes dat ze er in slaagden het beste land te zijn wat betreft het aantal vaccinaties.

Boerenbedrog van de ergste graad, maar ja, dat zijjn we van zowel de virologen als van onze politici inmiddels gewend.

02Weet iemand van jullie hoe het nu juist zit als we op reis willen gaan' Hoe verenigd Europa op dat vlak wel is, wordt bewezen door het feit dat er ontzettend veel onduidelijkheid is over wat, hoe en waarom waar van toepassing is.

Mag ik jullie wijzen op onze Noordzeekust en onze Vlaamse en Waalse Ardennen? Als die zon nu eens wil blijven schijnen . . . , ik ben zeker dat N-va-burgemeester Wilfried Vandaele jullie allemaal van harte welkom heet te Wenduine.

03Hoezeer wij in het gekste land van Europa leven, werd de laatste tien dagen nog maar eens bewezen door het gezeik dat richting burgemeesters van Boom en Rumst werd geslingerd.

Beide heren hadden de ballen aan het lijf om -- in het belang van de gezondheid van iedereen, dus ook van die van niet inwoners van beide gemeenten - de organisatoren van Tomorrowland geen toelating te geven om dit jaar hun muziekfestival te laten doorgaan.

Bravo voor de burgemeesters van Boom (Jeroen Baert, N-va)  en Rumst (Jurgen Callaerts, N-va) Gezondheid is inderdaad belangrijker dan eender welke bedrijsfwinst!

04Hoelang Bart De Wever het nog volhoudt, is momenteel zeer de vraag maar - naast de problemen met drugs in Antwerpen, de ineenstuiking van een gebouw in  zijn stad, de problemen van de vervuilde aarde rond Oosterwheellocaties waarbij de halve N-va-top Zuhal Demir naar de grafkelders wenste - de eenheid in zijn partij is al even ver zoek als in die van de CD&V. 

Waar Jeroen Baert en Jurgen Callaerts (zie hierboven 03.) de moed bezitten om - ondanks ferme druk van Jan Jambon en minister Verlinden geen toelating te verlenen aan Tomorrowland, doet N.va-burgemeester Steven Vandeput net het omgekeerde.

In Hasselt mag PUKKELPOP dan wel doorgaan. Nu ja, de logica binnen de N-va is veelal zoek maar in deze is de tegenstelling wel erg groot. Er zijn - zelfs binnen de N-va Limburg - stemmen te horen dat Vandeput de toestemming verleende omdat hij zo graag geld ziet.

Wat bedoelt men daar nu heel precies mee? Grijns . . . 

05Ho ja, wisten jullie overigens reeds dat het aantal besmettingen en het aantal doden dagelijks zakt?  Over twee maanden verwachten de virologen dat Coronadoden weer tot leven zullen komen.

Of was dat sarcasme?


BIJ LEVEN EN WELZIJN

HOU JULLIE CORONAVRIJ

TOT MAANDAG 28 JUNI 2021


 


MIJMERINGEN VAN 14 JUNI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


MET MIJN EXCUSES 

OMDAT DEZE WEEK 

DE TEKSTEN PAS OP DINSDAG 15 JUNI

GEPUBLICEERD WERDEN.

DANK VOOR JULLIE BEGRIP.QUOTE VAN DE MAAND JUNI 2021

VOORTVAREND ? NA 20 JAAR !!

Ik geef het graag toe: een quote hoeft - zoals die van procureur-generaal Dernicourt ('De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen') anno herfst 2018 - niet steeds 64 letters te bezitten om iets duidelijk weer te geven.

Zuhal Demir sprak die quote van deze maand uit toen ze vorige week zo moedig was om het publiekelijk te hebben over de koehandel te Zwijndrecht.

Daar  en in de omiggende 'parochies' wordt al decennia chemisch afval geloosd in onze Scheldestroom. Decennia . . . ergo . . . niet enkel de laatste twintig jaar!

GEEN ENKELE - OP HET VLAAMS BELANG NA - VLAAMSE POLITIEKE PARTIJ IS ONSCHULDIG IN DEZE. ALLEMAAL WISTEN ZE ER VAN EN KEURDEN ZE HET GOED, HEEL WAARSCHIJNLIJK NA HET SPIJZEN VAN OFWEL PARTIJKASSEN OFWEL DE GELDBEUGEL VAN PLAATSELIJKE EN POLITICI VAN HET.VLAAMS PARLEMENT. HEEL VERMOEDELIJK WERDEN BEIDE PARTIJEN ER FINANCIEEL NIET SLECHTER VAN. AL DIE POLITICI/POLITICI HIELDEN VOORAL DE LIPPEN STIJF OP ELKAAR!

Laat me u, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, vertellen dat bovenstaande paragraaf NIET per vergissing in kapitalen staat!

Sinds het begin van deze eeuw bestaan er (geheime) akkoorden tussen politici en bedrijven opdat die eersten hun mondje zouden houden over illlegale praktijken die de gezondheid van onze burgers ernstig aantasten. Ik citeer hieronder  de Gazet van Antwerpen van heden:

PFOS-affaire: geheim akkoord om 20 jaar procederen te vermijden

 

Beheersmaatschappij Lantis, het vroegere BAM, en multinational 3M sloten in 2017 een ‘dading’, een overeenkomst over wat met de zwaarvervuilde grond moest gebeuren. Die wilden ze stil houden, maar in aanloop naar de parlementaire onderzoekscommissie komt die nu toch boven water. En wat blijkt: in die dading werd beloofd niet meer te procederen over de kosten van de PFOS-vervuiling.

Arnout Gyssels

Vandaag om 05:03

Waarbij ik - als enige in dit medialandschap - de vraag durf te publiceren 'Hoe komt het dat media en magistratuur twintig jaar lang deden alsof ze van niks wisten?'

Hoe dan ook, mijn gemeende felicitaties mevrouw Demir.. 

Hoezeer - op één na -  alle Vlaamse politieke partijen verveeld zitten met deze zaak bewees de Torhoutse trut Crevits die Zuhal verweet dat ze niet vanaf de eerste dag (dat ze als minister dat departement beheerde) de zaak aan het licht bracht.

Tja, van een CD&V-ster had ik niks anders verwacht. Maar wie moet met die partij nog rekening houden?

Dat Zuhal ook binnen de N-va haar tong diende in te slikken . . . . dat is echt heel, heel erg!


ER ZIJN ZO VAN DIE . . .

L E Z E R S R E A C T I E S

. . . waar ik een traan kan bij wegpinken. Tenminste vroeger nog; mijn tranen zijn inmidddels weggevloed.

Ik had gisteren de bus van 7.16 uur genomen richting Brugge Station. Drie uur later kwam ik - middels een overstap - aan in mijn geboortestad, nog steeds 'de schuunste stad van de hiele wereld'.

Ik had daar respectievelijk met een koppel, een jarige en een magistraat afgesproken. We gingen naar de uitspraak van de zaak SABBE Johan luisteren.

Aan de - woensdag 51-jaar wordende - Annick: you made me smile yesterday!

Over de kennismaking met die magistraat - en een voormalig topman van een bepaalde FOD - ga ik het hier vandaag niet hebben. Ik was door dat gesprek zo gedesillusoneerd dat ik (eens thuis in het prachtigste kustdorp van Vlaanderen) een paar mails zond naar mensen voor wie ik nog respect kan opbrengen. 

Zoals gebruikelijk vermeld ik hier - omdat het geen politicus betreft - geen naam. Zo zond ik naar een heuse (laatste?) Vlaming:

Op 14/06/2021 om 20:15 schreef Roger Henderick:

dag x  x  x,

na vandaag ben ik 100 % - en bij mij is dat het maximum - zeker dat dit land niet meer te redden valt

prettige avond
 

Ik ben dan, na TER ZAKE, in bed gekropen. Had in niks nog interesse. 

Maar zie, toen ik deze ochtend, zo rond half vijf wakker, werd, las ik volgende reactie:

België is inderdaad niet meer te redden. Misschien onze cultuur nog? Ik hoop het althans! Maar op een vreedzame wijze zal zelfs dat niet meer lukken, zoveel is zeker!


Vlaamse groeten, 
prettige avond


EVEN . . . TER ZAKE

In de rechtszaal waar het vonnis werd voorgelezen (zie volgend item) overhandigde ik een exemplaar van het (ooit laatste gedrukte) Stropken aan zowel advocaten Van Hende als Christine Mussche als aan de aanwezigen. Ik  vertelde er telkens bij dat het over criminele magIstraten ging .Feitelijk wel interessant dat ik - net in een zittingszaal van het Gentse Hof van Beroep - zoiets verspreiden kon. 

De vrijheid van meningsuiting is het enige dat stand houdt in Vlaanderen, zij het m.u.v. de  rechtbank te Mechelen dan wel. Nu ja, de uitzonderingen dienen de regel te bevestigen, nietwaar!? Al zeker binnen onze Justitie!

Meester Mussche  mag echt een pluim op haar hoed steken om het te hebben aangedurfd een topman van onze magistratuur aan te klagen. Niet dat daardoor zijn - als procureur professioneel gepleegde feiten zijn veroordeeld maar . . . it's a new - and great - start!

Nu nog doe ene advocaat/advocate vinden die de criminele, bendevormende en schriftvervalsende raadsheren Berneman Sydney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip durft te vervolgen van ons hoogste Hof (van cassatie) en het volk zal geloven dat de advcoatuur niet langer angst heeft van die magistratuur.

Maar goed, ik wil het hier hebben over de praatprogramma's van de VRT, zijnde Dezevendedag, Ter Zake, De Afspraaak (al dan niet op vrijdag), De Markt en Brussel. In 91,6 % - en dat is m.i. toch een (grijns) behoorlijke  score worden nieuwsitems die in Ter Zake worden besproken ook nog eens besproken in De Afspraaak.  

Onbegrijpelijk dergelijke verkwisting van zendtijd en gemeenschapsgeld.

Hoezeer de VRT aangeeft dat een van beide programma's kan worden weggesneden, wordt bewezen telkenmale men DE AFSPRAAK niet uitzendt omdat er (bijvoorbeeld) een voetbalwedstrijd dient te worden uitgezonden. 

De Vrt is inmiddels begonnen met het in de vuilbak zetten (ook nog verwoord als 'aan de deur zetten') van bekwame mensen. Linda De Win stelt de laatste jaren te stoute vragen aan politici en mag dus met pensioen gaan! Die pensiensleeftijd wordt - alvast bij de VRT - niet steeds gehandhaafd: Nietwaar, Josë De Cauwer?

Michel Wuyts mag ook vertrekken, jammer!

Al de 'lastigaards die zo nodig hun mondigheid niet willen afzweren, zij doen . . .  niet meer ter zake!


JOHAN SABBE

GESNEUVELD, ZIJ HET OP 

HET VELD VAN ONEER

MAAR . . . HIJ KOMT TERUG !

Sabbe, waar heel wat meer mee aan de hand was dan zijn geslachtsdeel, heeft men op een TYPISCHE magistratenwijze beoordeeld en . . . een heel klein beetje veroordeeld.

In een gazet las ik het voorbije jaar dat men rekening zou houden met zijn bewijs van goed gedrag en zeden, zeg maar met zijn blanco strafregister. En ja, zijn spitsbroeders hebben dat ten volle gedaan.

Komaan zeg! Welke oen durft zoiets te schrijven? Welke hoofdredacteur durft zulke onzin te publiceren? Als de procureur van Oost-Vlaanderen al geen blanco strafregister behoeft te hebben, wie dan wel?

Ze hebben hem veroordeeld tot vier maanden . . . VOORWAARDELIJK. De twee agenten die ter plaatse waren om - indien de onmiddellijke aanhouding werd gevonnist - hem in de boeien te slaan, mochten overrichterzake terug keren. Men heeft al zeker over gewaakt de ontzetting uit zijn rechten niet uit te spreken!

Begrijpe wie kan!

Er werd niet alleen rekening gehouden met zijn blanco strafregister, Hij werd (vooral) niet ontzet uit zijn rechten WANT dat zou nadelig zijn voor zijn professionele toekomst.

L' affaire SABBE JOHAN is voorbij, over and out! Ben benieuwd waar men hem heen zal piloteren. 

Misschien - grijns - kan men hem een Bed&Breakfast laten uitbaten . Ik denk echter dat Johan Sabbe straks in Brussel advocaat-generaal zal worden, gekazerneerd bij het Hof van Cassatie. Hij zit daar in ideaal - lees: gelijksoortige criminelen) - gezelschap. Alain Winants, Roland De Bruyne en consoorten.

Ons Cassatiehof is het ultieme eindpunt voor zowel staande als zittende magistraten die de ene smeerlapperij na de andere realiseerden.

Maar daar, daar durven en mogen journalisten niet over schijven!. .

Een heuse topmagistraat zei me - bij de aankoop van mijn boek 'De linke leugens van fortis-ASLK' - het volgende: 'Meneer Henderick, er is maar één mogelijkheid om de criminaliteit binnen mijn beroepsgroep te stoppen en dat is een behoorlijk aantal effectief neer te knallen. In het andere geval zal er nooit iets wijzigen'.

Hij gaf me die dag ook nog een aantal adviezen, maar daarover heb ik het een volgende maal.

Voor alle duidelijkheid: ik ben de naam van die eerbare magistraat vergeten. Alzheimer . . .

Zouden journalisten hebben vastgesteld hoe erg stil Vincent Van Quickenborne in deze zaak was? Onze minister van Justitie die - te pas en ten onpas - overal zij kwebbel tussen gooit, verwees nu naar derden. 

Laat me deze weinig verkwikkelijke magistratenaffaire afsluiten met mijn lezers te garanderen dat het wel erg billijk vonnis dat crimineel - en perverte seksburger - Sabbe kreeg toebedeeld enkel en alleen tot stand kwam op voorwaarde dat hij levenslang zijn lippen stijf op elkaar houden zou over wat hij allemaal weet over andere magistraten.

En dat, dat is de gegarandeerde  . . .  PRAVDA.OCHARME TOCH

 

 

JOACHIM COENS,

 

 


voorzitter CD&VGeachte heer voorzitter,

 

 

Precies 107 weken terug publiceerde ik hier (d.d. maandag 27 mei 2019, de dag na de laatste federale verkiezingen): ''ik voorzie dat de drie traditonele partijen nog veel meer kiezers zullen verliezen bij de federale verkiezingen in mei 2024. Voor Open Vld en CD&V voorzie ik zelfs moeite om de verkiezingsdrempel te halen''.

 

 

Men heeft me toen weggelachen.

 

 

Maar zie, we zijn nog bijna drie jaar verwijderd van zondag 26 mei 2024 en die (ooit grootste) partij CD&V verloor reeds meer dan 1/3de van de 15,1 % kiezers die ze nog overhadden in 2019. Aan dit ritme (0,2125 % per maand) zal uw partij niet hoeven te wachten tot de maand mei 2024 om die drempel van 5 % der stemmen niet meer te halen. Als de rekenkunde in mijn bovenkamer nog enigszins werkt dan halen jullie - in juni 2023 - probleemloos het punt om net onder de kiesdrempel te zakken.

 

 

U begrijpt dat ik - opgevoed bij een oma die Die van Hierboven 365,25 dagen per jaar adoreerde - de verantwoordelijken voor de teloorgang van uw partij moeilijk kan feliciteren.

 

 

Uiteraard treft u heel weinig schuld in deze. Om het in percentages uit te drukken, 0,1% van die daling zal hooguit op uw conto geboekt kunnen worden.

 

 

Ik had u vorige dinsdag per mail uitgenodigd voor een interview. Iets - maar dat is nu typische Tjeven - waar u niet op inging. Wat uw democratisch recht is.

 

 

Nu ja, over democratie hoef ik het hier niet te hebben met politici van uw partij. Geen politieke partij heeft de bevolking (aka de Staat) meer bestolen! En dan heb ik het hier niet over Arco.

 

 

Maar zie, hoe ver jullie het hebben gebracht. Waar is de tijd dat Leo TINDEMANS één miljoen stemmen haalde en vier regeringen mocht leiden? Of Wilfried Martenes die negen regeringen leidde! Leo haalde - heel alleen - 150.000 stemmen meer dan al uw federale kandidaten samen in 2019.

 

 

Gelul, leugens, bedrog, volop grijpen in de staatskas, bemoeiensissen bij benoemingen allerlei . . . het lijstje wandaden is echt eindeloos.

 

 

En dan komt u . bij uw verkiezing tot voorzitter - lullen dat u 24 % der stemmen zal halen ofte 60 % meer dan die bewuste 26ste mei 2019.

 

 

Hoogmoedswaanzin komt steeds voor de val. Met steeds dommere partijvoorzitters gaan partijen inderdaad steeds sneller en steeds verder achteruit. Men hoeft  niet echt hoogleraar te zijn om zoiets vast te stellen!

Het is duidelijk dat er een zware zucht van opluchting ontsnapte toen u, zij het met de hakken over de sloot en 53 %, voorzitter werd. De tenoren van uw partij hadden het ideaal slachtoffer - lees: tam schaap - gevonden dat voor hun malversaties zou opdraaien. En u, u bent het kieken dat er niks tegen doet! 

 

 

Uw partij, meneer Coens, mist twee dingen, allebei toevallig woorden van elk vier letters.

 

 

Laat me afsluiten met een GRATIS advies: betaal - uit de buitenlandse bankrekeningen van BEWEGING.NET jullie slachtoffers van ARCO eindelijk terug. Heel misschien vinden jullie dan nog net voldoende kiezers om te blijven bestaan. Er staat voldoende geld op die rekeningen.

Als men weigert dat te doen, eigen u dan - voor één keer in uw leven - de moed toe die uwe pa wel bezat en zeg dat je opstapt als voorzitter. Met wat je intussen allemaal vernam, krijg je gegarandeerd een mooie job toebedeeld

 

 VRT, DE VLAAMSE 'STAATS'ZENDER'

 

 

VAN EN VOOR DE MINDERHEDEN

 

 

Waarom Vlamingen (net geen) 41 euro betalen om de VRT, de Vlaamse  staatszender te onderhouden, zou toch wel eens de vraag mogen zijn  van Vlaamse politici.

 

Tijdens nieuwsprogramma's maar ook in hun  dagelijkse televisieserie en in de reclamespots die ze uitzenden zien we meer andersgekleurden dan allochtone Vlamingen.

Leven we hier soms in Afrika?

Maar niet alleen die allochtonen krijgen volop zendtijd bij de VRT. Ook de minderheidsgroep van homo's,. lespotten en man- noch vrouwwezens komen ruimschoots aan de bak.

Hoogtepunt was dezevende dag van zondag 13 juni 2021 waar twee wezens met teelballen tussen hun benen hun vaderdag mochten vieren  en vooral tentoonspreiden hoe goed het is om homo te zijn en een kindrijk gezin te hebben.

Ik moest er bijna van overgeven.

Bij de VRT is alles wat 91 % van de Vlamingen normaal vinden, niet langer de norm of de waarde! En dat zullen hun kijkers geweten hebben.

Na die opluistering van die twee homoventen/vaders begin ik te begrijpen waarom er homo's worden vermoord. Feitelijk promoot de VRT zulke moorden.


OCHARME TOCH

JOEKE BIDEN


Zou er heus nog één burger - met een IQ hoger dan 109 - te vinden zijn die gelooft dat president Joe Biden enige indruk maakt op de bazen in China, Rusland en . . . Noord-Korea?

Die burger is dan rijp voor hoogdringende opname in het Gentse Ghislaininstituut voor gekken.

Biden kan wel nog slaafse gekken vinden binnen Europa, inclusief koninklijke paleizen, maar zijn haring zal straks niet braden in Zwitserland waar hij de Russische president zal ontmoeten woensdag a.s. 

Als Biden te stout is tegenover Poetin dan draait die laatste gewoon de gaskraan dicht naar Europa toe.

Charles Michel, de grootste Europese politieke clown van deze eeuw verwelkomde Biden en zei dat Amerika terug is.

Terug ? ? ? ? Sweet dreams. 

MIJMERINGEN VAN 07 JUNI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


OPEN BRIEF AAN 

ADVOCAAT STEVEN DE CANCK

 

Geachte heer advocaat,  

Heb ik dat nu echt goed gehoord? Vroeg u, vorige week woensdag (weliswaar onder voorwaarden), de vrijlating van uw meerderjarige klant die - op zijn minst - aanwezig was bij de verkrachting van dat, ocharme, 14-jarig meisje op het kerkhof te Gent. Een kind dat, zonder die verkrachting, het zo ook al lastig had. 

Meester, ik ken het dossier niet beter/slechter dan eenieder die dagelijks een krant leest en/of naar het televisienieuws kijkt. Ik spreek me al zeker niet uit over schuld/onschuld van uw klant, noch wat betreft de verkrachting, noch wat betreft het plaatsen van de desbetreffende beelden op het internet.

 

 

Inge Sabena en Jan Modaal . zijnde het merendeel van mijn pakweg negenhonderd wekelijkse lezers - weten niet wat ze erger moeten vinden: die onmenselijke verkrachting of toch maar het plaatsen van die gruwelijke beelden op het internet waardoor het meisje besloot zelfmoord te plegen. Zelfmoord, het moment waarna - net als bij een moord, euthanasie of ieder ander overlijden - niemand nog een kans maakt om verder te vertoeven tussen hen die hen lief hebben..

Geachte heer advocaat, zelfs als uw klant er alleen maar bijliep voor 'spek en bonen' en dus niet meedeed aan verkrachting - en al evenmin verantwoordelijk zou zijn voor de publicatie van die beelden - dan staat inmiddels toch wel vast dat hij (nota bene als een van de twee volwassenen tussen drie minderjarigen) ook niet echt heeft getracht een mens - correctie, een kind! - te helpen dat overduidelijk in nood verkeerde.

 

 

En u, u durft het aan voor zulk specimem de vrijlating te vragen! Voor alle duidelijkheid, een van de betekenissen van het woord specimen is monster, zij het - in het geval van uw klant - een monster . . . zonder enige menselijke waarde!

 

 

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik u op televisie hoorde zeggen dat u voor die vrijlating had gepleit!

 

 

Al goed dat ik nogal wat gewoon ben van het advocatenras. Geen beroepsgroep kent meer angsthazen en bangeriken dan dat van de advocatuur. Bijna vijftig advocaten durfden het niet aan een proces aan te spannen tegen corrupte magistraten waarvan ik onomstotelijk het bewijs leverde dat ze - nota bene als raadsheer bij het hof van Cassatie - bendevormend aan schriftvervalsing deden. De vrijlating vragen voor een volwassene zoals u dat deed vijf dagen terug . . . dat is geen probleem. Daar hoeft een advocaat niet moedig voor te zijn; het volstaat in the picture te willen komen.

 

 

Meester, ik weet niet of u kinderen, en/of kleinkinderen heeft. Hoe legt u dat verzoek tot vrijlating aan die kinderen/kleinkinderen uit. Misschien is een van hen wel 14 jaar en ook een meisje. Hoe leg je zoiets uit als zo'n veertienjarig kind u, komende zondag, feliciteert met uw vaderdag? 

 

 

En ja, ik weet dat de vreselijkste misdadiger ook recht heeft op een advocaat. Op dat vlak beletten onze normen en waarden niet dat zij, die ten volle het bewijs leverden ongelooflijk onmenselijk te zijn, ook recht hebben op onze menselijkheid. Geef toe, meester De Canck, onze leefwereld is compleet verziekt. Over hoe ziek ons land is, publiceerde ik hier reeds een en ander vorige week.

 

 

Inmiddels schreeuwen de Vlaamse media nu moord en brand omdat de ouders van dat vijfkoppig galgenaas momenteel - op social sites - worden belaagd. 

Zal 't gaan ja!!!???

Hadden de ouders van die vijf klerelijjers hun kinderen (een heel klein beetje) beter opgepast/opgevoed dan hadden ze wellicht die verkrachting kunnen voorkomen waardoor ook die beelden nooit het daglicht hadden gezien en een onschuldig kind geen zelfmoord had moeten plegen. 

In plaats dat die ouders zich - vol schaamte - zouden terug trekken in hun huisje, dienen zij nu klacht in tegen de burgers die het aandurven naar hun kinderen en - ergo onrechtstreeks - naar hen te wijzen.

Hopelijk zal meester pleiter Jef Vermassen op zijn beurt klacht indienen, alvast tegen de ouders van de drie minderjarige kinderen. Klacht wegens medeplichtigheid. Kinderen groeien op binnen een gezin waar ouders grotendeels bepalen of het brave mensen of criminelen zullen worden. Mijn ouders hebben, samen met mijn mémé, mij duidelijk verkeerd (lees: veel te braaf) opgevoed. Ik had er allang een paar moeten afknallen. Met Jef als adovaat had ik zelfs de vrijspraak bekomen. Helaas was meester Vermassen - een overigens aimabel man met drie kids - de staatsbeambte die advocaat was van de bankier die, samen met de gangsterbende van Christian Van Thillo, mijn leven verknalde!

Het mag eens stoppen, dat schijnheilig gedoe dat criminelen onze geliefden kunnen afnemen en wij dan worden geacht hen te vergeven. Laten we maar terug naar de oertijd keren, naar de tijd dat nergens ter wereld een wetboek bestond die naam waardig. Laat ons maar gewoon terug leven in de wereld van OOG OM OOG, TAND OM TAND, de meedogenloze wereld waarin de vader van dat 14-jarig kind die vijf verkrachters gewoon mag neerknallen zonder dat een of andere rechtbank hem daarvoor straffen zal.

Ik zal hier ten volle het wetsvoorstel steunen dat verkrachters - naast een langdurige gevangenisstraf - ook ontlast van hun geslachtsdeel. Daar hoeft zelfs geen voorwaardelijk aan worden toegevoegd: vrouw of kind  verkracht, leef dan maar verder zonder teelballen. Idem dito voor pedofielen.

Wordt het niet eens tijd dat iemand een rekening maakt? Hoeveel miljoenen euro's zal deze verkrachtingszaak kosten aan de gemeenschap? Magistraten en de togadragers aan de andere kant van de balie, psychologen, politiemensen, psychiaters, cipiers, griffiers, hun logies (inclusief eten en drinken) . . . 

Laten we het erg simpel houden en een alternatief in werking stellen. Zeg maar een andere mogelijkheid dan het verwijderen van hun teelballen. Dan krijgen de vijf daders allen een spuitje waardoor ze even morsdood zijn als hun verkracht, of vermoord, slachtoffer. Onnodig daarmee lang te wachten! Vonnis en terechtstelling binnen de dertig dagen! Klinkt dit wreed? Stel u dan, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer en waarde heer advocaat, in de plaats van hun slachtoffer. Ik heb het dan nog niet eens over de tientallen miljoenen euro's dat het departement Justitie zal uitsparen. Om maar te zwijgen over de mindere werkdruk binnen de magistratuur!

Meester, ik wil/durf u een vraag te stellen. Ik doe dat in de veronderstelling dat u kinderen of kleinkinderen heeft tussen 10 en 16 jaar. Zou u begrip kunnen opbrengen dat vox populi de (al dan niet volwassenen) die uw kind verkrachtten en vermoordden gewoon doodslaan?

Het gaat u goed, waarde meester. Ik wou u deze gedachtengang mededelen. Heel misschien denkt u - na het lezen - toch heel eventjes anders over het vervroegd vrijlaten van criminelen die de lafheid hadden niet tussen te komen toen een 14-jarig meisje in nood was.BLOWIN' IN THE WIND 

De laatste weken durf ik hier al eens songteksten te publiceren; allemaal
- stuk voor stuk - uit mijn jeugdjaren, zeg maar van tussen 1962 en 1969. Zo ergens van tussen 16 april 1962 toen Bob Dylan voor de eerste keer Blowin' in the wind publiekelijk zong  en de eerste maanlanding op 21 juli 1969.

In die song (voor lyrics klik op https://www.google.com/search?q=volledige+lyrics+blowin+in+the+wind&rlz=1C1CHBF_en-GBES883ES883&oq=volledige+lyrics+blowin%27+in+&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30l8.20796j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8) stelde Dylan negen vragen. 

Laat het mij houden bij zijn zesde vraag

Yes, and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn't see? 

Hoeveel jaren, hoeveel generaties menen onze politici nog klachten te kunnen aanhoren maar ze ongestraft blijvend menen te mogen negeren?

Zoveel aangedaan onrecht door de Staat en geen koning, geen eerste minister, minister van Justitie of andere politicus die er ook maar één seconde aan denkt om zulk onrecht recht te zetten!


Hoe oerdom zijn die mensen wel niet'? Geen van hen schijnt te willen snappen dat de doodsbedreigingen aan de tsaar van Antwerpen, het bekladden van de woonst van onze eerste minister, de actie van Jürgen Conings . . .  allemaal gewoon voortekenen zijn voor het moment dat de ware vergeldinsgacties zullen starten.

Tegen dan wil ik hier weg zijn, weg uit dit land met de lafste koning van alle - nog resterende - koningshuizen en politici die onze staatskassen blijvend plunderen. Hoeveel miljard euro staken de politici en hun partijen de laatste zestien maanden in hun zak? En geen enkele politicus die erover begint! Ze eten allemaal mee uit de grote vetpot,.

Ik zal dan ook stoppen met deze site. Het heeft geen zin meer. Dertig jaar geleden was er geen internet; ik had enkel de gedrukte exemplaren van 't STROPKEN en had 1185 abonnees en bijna 1200 losse verkochte exemplaren per editie. Deze site is gratis en ik raak aan pakweg 40 % geïnteresseerdenaka een goeie 900 lezers per week!

Ik heb mijn domeinbeheerder betaald tot midden oktober en dan stopt het want Vlamingen zijn het geld niet waard dat ik er jaarlijks insteek. Het is echter uiteraard aangenaam lezersreacties - zoals hieronder - te ontvangen.


 

 

                                           LEZERSREACTIE

 

 

 

Roger,

 

 

Ik sta versteld van uw moed en volhardenheid. Meer  ben ik nog verwonderd over de schaamteloosheid van onze politici en een bedrijf als media tycoon De Persgroep. Veertig jaar weigeren gemaakte fouten toe te geven intussen hopende dat u sterft of het opgeeft. Dat laatste zie ik u dus niet te doen. Waarom zou u? Als ik het allemaal goed begrijp is u veel leed aangedaan.

 

  

Waar ik in heel uw zaak nog nieuwsgierig naar ben is hoe de reactie van de politici en de mediagroep rond Van Thillo zal reageren als u wraak neemt. Na veertig jaar zou dat wel verdiend zijn.

 

 

Ik blijf u lezen, hoe uw strijd ook eindigen mag.

Geachte lezer,

 

 

Dank om mijn site wekelijks te lezen. Ook dank voor uw reactie.

 

 

Tja, ik ben zelf benieuwd hoe dit eindigen zal. Ik vrees het ergste want de hoop dat er één politicus/politica of één iemand van die gewetenloze bende van NV De Persgroep de moed vindt om rond de tafel te gaan zitten , is zo goed als vervaagd. Eind deze maand hoeft die ontmoeting zelf niet meer voor mij. Dan verkoop ik mijn studiotje en verkas naar het buitenland. Ik stop dan ook met deze site. Wat daarna geschieden zal . . . only God knows and I, I don't care. 

In dit land waar koning Filip over acht dagen wel crimineel Joe Biden wil ontmoeten maar de dossiers van - ik ben, helaas, niet de enige - slachtoffers van zijn zogenaamd democratisch koninkrijk diep in de vergeetput moeten blijven, kan een burger zijn gelijk niet bekomen zonder wapens of geweld. Zoveel is mij nu wel definitief duidelijk geworden.

Als - zoals een voormalig topmagistraat mij deze eeuw zei - ik wraak neem dan kan niemand mij het verwijt toezenden onvoldoende getracht te hebben om op een menselijke wijze tot een vergelijk te komen.

 

 


ZO AF EN TOE . . .

. . . eens aan zelfcontrole doen, kan een en ander blootleggen. 

Een twaalftal lezers hadden de moed me, de laatste maand, hun mening te geven over deze site. Ik heb goed naar hen geluisterd en zal deze maand de enquete verder voeren.

Feit is dat ze wel een punt hebben en dat ik het niet elke week voornamelijk over die corrupte raadsheren van ons Cassatiehof en/of over de gewetenloze bende van VAN THILLO en NV DE PERSGROEP moet hebben. 

Alvast dank voor jullie mening.GERARD VAN NOTEN

Er zijn lezers die vinden dat hij nogal wat - eenzijdig gezinde - noten op zijn notenbalk heeft staan. Er zijn anderen die hem een begenadigd strijder met klavier en scherm vinden.

Ook deze week geef ik - ik ben tenslotte geen rechter in Mechelen - hem de ruimte die in een Vlaanderenland een recht zou moeten zijn, een recht op vrije meningsuiting!

KNACK OF DE VUILBAK !

WIE VAN BEIDE IS HET PROPERST ? 


Bert Bultinck dacht even dat hij zijn gloriemoment kende met de uitspraak van Tom Van Grieken; ik citeer: "In De Tijd liet hij de gebruikelijke voorzichtigheid varen en zei hij dat 'het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moeten zijn in onze samenleving.".

Ons Bertje wist niet hoe hij het had; eindelijk een zin waarmee hij kon goochelen om het VB als racistische partij te kunnen omschrijven. Een zin die dubbelzinnig - zonder al te veel moeite - kon geïnterpreteerd worden en waarmee al de rest van het nieuws op de achtergrond kon komen, want de gehate partij van de waarheid zou hiermee eventueel kunnen verboden worden.

'Ja natuurlijk, want als de Grondwet artikel 150 aangepast wordt, is de wettelijke censuur "finaal" een feit (oef!!). Dat Bertje en de andere leden van de algemene leugenpers zich toch even in alle soorten weerzinwekkende bochten moesten wringen om zo iets van Tom Van Grieken los te krijgen was natuurlijk niet evident. Het probleem met die uitspraak van Tom is zeer zeker het gebruik van de woorden "en als U wilt" (lees in feite: daarmee stopt ge misschien met zagen!). Als men dit even dieper analyseert, komt men tot de gevolgtrekking dat het interview dat specifieke woord "blank" in de uitspraak moest krijgen. Mits de gekende tactiek van "laat de context vallen of pas hem aan" hadden ze het voor mekaar. De geveinsde verontwaardiging kon in alle heftigheid losbarsten. Weggezet het nieuws over Israël en de Palestijnen, weggezet de corona-pandemie, weggezet Marc Van Ranst, weggezet de moeilijke economische situatie en de klimaatproblematiek, weggezet het beschamend schouwspel met Sihame El Kaouakibi, weggezet het nakend schandaal over gesjoemel bij de VRT en VTM! Wij hebben ander wereldschokkend nieuws: Tommeke heeft gezegd dat Europa en Vlaanderen dominant blank moeten zijn! Dat hij ook zei dat Afrika 
dominant zwart moet wezen, Azië dominant geel, allemaal niet ter zake doende. Dat hij dat zei over Europa en Vlaanderen kunnen gebruikt worden en voor de rest vegen wij onze voeten aan Azië, Afrika en Smurfenland! Dat hij ook zei dat het geografisch en klimatologisch is; "allemaal" van geen tel. Dat hij aanhaalde dat de Inca-cultuur dood en begraven is omdat er geen Inca's meer zijn, ook niet van belang. Hij heeft nu toegegeven dat het VB het voor de Blanken heeft en DAT mag niet, neen ;want dan kunnen de mondialisten hun droom van gemengd en ondergeschikt ras niet waarmaken. Dan kunnen zij de nieuwe orde niet op poten zetten! "By the way" als men ziet wie allemaal achter dat nieuwe orde-idee zit, kan men bezwaarlijk stellen dat het allemaal blauwe smurfen zijn, het zijn eerder allemaal linkse "white supremacy" goeroes oftewel moeten Bill Gates, George Soros en de andere krapuleuze onderdoken wereldleiders ondertussen die failliete schoensmeermaatschappij opgekocht hebben (U weet wel die firma die de "Zwarte Pieten" aan hun voorraad "schmink" hielp)? Het zou mij al verwonderen!

Wat er ook van weze, KNACK heeft zijn gloriemoment binnen. Dat het iets of wat lijkt op hetgeen soms onder de schoenen blijft plakken; géén probleem. Zoals men zegt, "riekt het niet fris, het is alleszins vers"! De andere persmuskieten van laag allooi en hoge verloning kunnen nu ook weer een tijdje verder.

Ondertussen heeft onze nationale landverrader Bart Somers nog eens zijn zegje kunnen doen, ik citeer: "in algemene termen, moeten de woorden 'stop islamisering' kunnen, net zoals "stop de verfransing" of "stop de liberalisering"'. Hij vergeet er wel bij te zeggen dat hij het Parket heeft gevraagd de Voorpost-mensen te vervolgen. Ja daar heeft hij het hem gelapt! De vriendelijke rechter en het Parket van Mechelen die op zijn aanvraag de zaak opgestart hebben zullen het nadien wel moeten bekopen. Dank U Mevrouw de rechter, U heeft goed gediend, U bent nu voorlopig niet meer van enig nut en ik moet U spijtig genoeg laten vallen. U weet wel, politieke spelletjes vereisen slachtoffers! Gelieve als een brave marionet het toneel te verlaten en U onzichtbaar te maken. Graag nog even de touwtjes laten hangen, men weet maar nooit!!! Ik kan ooit nog eens een dweil nodig hebben moest er nog eens een schending van het principe van de "scheiding der machten" nodig zijn. Dit natuurlijk in de zeer delicate optiek dat het Hof van Beroep uw vonnis bevestigd. In het andere geval, ga ik U met de nodige verontwaardiging moeten afmaken teneinde te bewijzen dat ik een perfecte democraat ben. Maar ja, U kent het spel nietwaar? Het is zoals bij de benoemingen van de magistratuur eenmaal wint men en andermaal…! Maar het "establishment" zal U niet vergeten en U wel degelijk één of andere lucratief postje vinden waarin U gezapig in de vergetelheid kunt zitten tot uw welverdiende pensioendatum. Voor wat, hoort wat.

En dan vooral, bedankt KNACK voor de uitmuntende riooljournalistiek!!!
Bijdrage van de auteur: vanaf nu krijgt U bij ieder abonnement op 
KNACK een zak neusknijpers gratis mee! Het weze voortgezegd!!!
 

JURGEN, WAAR ZIT JE ?  j

 

 

In een Vlaanderenland waar voormalige held, en meermaals gedecoreerde  soldaat Jürgen Conings weliswaar al een tijdje niet (grijns) echt aanwezig is op zijn werkplaats en hij de intentie had de grootste onnozelaar van onze Belgische virologen af te straffen,

 

 

In een Vlaanderenland waar de - weliswaar allerdomste - Vlaamse minister niet echt dreigt om iemand dood te schieten maar hij dat wel volop demonstreerde aan een schietkraam,

In een Vlaanderenland waar een Vlaams minister zomaar een rechter mag - en kan - instrueren om mensen te veroordelen die een spandoek droegen dat opriep om de Islamisering een halt toe te roepen,

In een Vlaanderenland waar de federale minister van Justitie weigert zijn Injunctierecht te gebruiken,

In dit Vlaanderenland zit men - zowel hier als overigens federaal - al meer dan 500 uur gepokt en gezadeld met een probleem waar ons Leger, ons Openbaar Ministerie en onze politici de oplossing maar niet voor vinden. Hoeveel maal men nog honderden militairen zal zenden naar dat Limburgs bos''je'', ik weet het niet. Mij lijkt het wel intriest dat een woordvoerder van het federaal Parket voor de zoveelste keer diende te vertellen dat . . . men niks gevonden heeft.

Wanneer stopt zoiets - zijnde het niet vinden van iets waar men naar zoekt - om nog 'nieuws' te zijn?

Bij Inge Sabena en Jan Modaal leeft inmiddels de gedachte dat onze militairen oerdom zijn omdat al die boswandelingen telkens niks opleverden. Vergeet echter niet dat soldaten alleen maar bevelen opvolgen.

Een aantal van mijn lezers zijn/waren militair. Ik legde mijn oor te luisteren en publiceer hier hun visie over Jürgen Conings, d,d. 7 juni 2021. 

Elk van die zes - al dan niet voormalige - militairen zijn overtuigd dat korporaal Conings heel graag gezien was/is. Die populariteit is de laatste drie weken  zeker niet verminderd.

Velen hopen dat hij in een ver land zitten maar zo kennen ze hem niet. 

 

Verder zijn  er drie mogelijkheden:

01. Hij moest de bruggen achter hem verbranden want hij zit in een  multinationale organisatie tegen het systeem, en die moeten zekerheid hebben betreffende zijn betrokkenheid. 

02. Hij is een infiltrant en moest eveneens de bruggen verbranden om geloofwaardig over te komen. Intox-operatie! 

03. Hij is overleden (doodgeschoten) en de overheid verzwijgt het om verder te kunnen onderdrukken, huiszoekingen te doen, voor de ontelbaarste keer eenzelfde bos uit te kammen,enz.. 

Feit is dat de heer Conings inmiddels vijfhonderd uren de overheid bezig houdt en dat dit geldverslindend is. Een andere waarheid als een koe is het feit dat de media van hem inmiddels een heuse ROBIN HOOD maakten, iemand waar wel het establishment maar niet het gewone volk angst voor heeft. En dat, dat is pas een gevaarlijke toestand. 

Wat als er plotsklaps niet één maar vijfhonderd Jürgens opstaan? Is er iemand (binnen de politiek, het Leger of onze magistratuur) die dit - niet echt onmogelijk - scenario al voor mogelijk heeft durven aannemen? Neem van mij aan dat die gasten geen wapens van tien/dertig jaar oud zullen gebruiken of zullen communiceren via het telefoonsysteem van drugsdealers. Hoezeer dat laatste onvoldoende efficient was, is imiddels duidelijk geworden.

Ik blijf inmiddels bij mijn verzoek (van vorige maand) naar de heer Van Leeuw, federaal procureur. Bedek deze, tot op heden niet echt desastreus verlopen, affaire met de mantel der Liefde die een veelvuldig gedecoreerd soldaat - die door zijn oversten zwaar in de steek werd gelaten - toch wel verdient.

Er zijn andere affaires met die Liefdemantel bedekt . .

TOT SLOT, een woordje uitleg over INTOX:

 

"Intox" is het infiltreren bij een vijandige organisatie of leger om hen te manipuleren en in een bepaalde richting te drijven, terwijl ondertussen al hun geheimen en plannen naar de overheid toe komen. Dit om bij maximale kennis -noemt men "intel"- een fatale slag toe te brengen of hen te drijven tot een actie die hen definitief de "vox populi" ontneemt en/of tegelijkertijd enige andere vijand te doen uitschakelen. M.a.w. laat de vijand uw vuile werk doen en speel de vermoorde onschuld. Daarna rest nog enkele -dankzij "insider" inzicht- het resterende boeltje op te ruimen. Niets dan winst!!! 

 


Of de (Vlaamse) revolutie echt ontploffen zal? Het Europees ongenoegen zal eerder in Frankrijk, Nederland of Duitsland beginnen waarna de rest wel zal volgen. Ofwel zitten we in slavernij voor lange tijd. Het is nu of nooit.

Er is, geachte heer Frédéric Van Leeuw overigens iets dat me toch wel erg tegenstrijdig lijkt: enerzijds legt men Jürgen Conings doodsbedreiging ten laste maar anderzijds mag Vlaams minister (van nota bene onderwijs) Ben Weyts in een schietkraam er de kop van Calvo afschieten Sta mij toe - om heel eventjes - procureur-generaal Erwin Dernicourt te citeren. Die orakelde in de herfst van 2018 ''De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen''. Een N-va-minister mag van ons OM dus publiekelijk aangeven dat hij het hoofd van Kristof Calvo wil afknallen maar een veelvuldig gedecoreerd soldaat mag  Marc Van Ranst niet naar de verdoemenis wensen!

Wat voor een signaal geeft onze magistratuur zo vrij? Minstens kan hier worden gesteld dat aanhangers van N-va zowat alles mogen maar die van Vlaams Belang op hun tellen moeten letten.

U bent slimmer dan dat, geachte heer federaal procureur. 

Helaas zal deze gedachtengang de media niet halen want die slaafjes mogen daar niet over berichten!


 

                                         CONSUMENTENMOMENT

HET GEMAK VAN DE MAALTIJDBOX

 

  

Ik sta telkenmale versteld als ik, op amper twintig meter van mijn voordeur, de Delhaize binnenstap te Wenduine. Popere zaak, volop keuze en met een uitgebreide bakkerijstand. Al ik er heenga dan is het omdat ik in de Delhaizefolder (van die week) een goede aanbieding vond. Zoals twee weken geleden, de Chokotoffs.

 

 

Een zakje van 250 gram kost daar 3.05 euro terwijl je voor een halve kilo 4,59 euro betaal. Ik snap niet waarom mensen die zakjes van 250 gram kopen maar dat zal wel aan mij liggen. Waarom zijn mensen bereid 25 % meer te betalen voor hetzelfde product?

Maar twee weken geleden was er een reuze promotie. Eén zakje van een halve kilo kopen en het tweede pak gratis! Ik kocht er drie en betaalde 13,75 euro want doordat ik contant betaalde spaarde ik ook nog de 0,02 cent van de afronding. Ik ging dus met drie gekochte en drie gratis halve kilo's naar huis. Mijn voorraad Chokotoffs is dus - grijns -  erg goed aangevuld. Maar met 22 februari 2022 als vervaldag, kan het geen probleem zijn.

Iedere keer dat ik naar Delhaize hier trek dan ga ik langs bij de erg grote stand gevuld met klaargemaakte middagmalen. Wenduine, een dorp met amper 3.800 inwoners en in die frigo met maaltijden liggen er doorlopend pakweg 400 klaargemaakte dagschotels.

Zijn we nu allemaal zo lui, zo gemakzuchtig geworden? Zelf kook ik mijn eigen potje en eet ik al eens twee dagen na elkaar mosselen, zoals dit weekend.

Ik heb het vorig jaar uitgerekend. Aan 355 middagmalen gaf ik 1.022 euro uit. 

 


                    VRT EUROPEES KAMPIOEN KLUNGELTELEVISIE

We weten allemaal dat er bij de VRT uitsluitend politiek benoemden werken. Intellect of enige technische kennis heb je niet nodig om daar binnen te raken.

Neem nu twee vorbeelden:

01. Vrijdag 4 juni 2021 zond de VRT de laatste kilometers uit van het  Critérium du Dauphiné. Plots verdween het beeld. Zomaar!

Nu ja, dat kan al eens geschieden, nietwaar!?

Een technische storing dus. Alhoewel, die storing kwam exclusief van binnen de bende technsche klungelaars bij de VRT. Op EUROSPORT was van die minutenlange storing niks te merken.

02. Vanmiddag verdween dan zomaar de ondertiteling bij Murdoch Mysteries.

Over het feit dat een nieuwslezeres deze week zei dat ze zo dadelijk gaan doorschaklen naar de reporter ter plaatse en zij dat tweemaal diende te herroepn ga ik het hier zelfs niet eens hebben.

DE VRT, zelfs na het verdwijnen van super klungelaar Paul Lembrechts blijft het een hele ramp dus!


GEEN PROBLEMEN . . .

Voor de T1 van onze natonale voetbalploeg zijn er - na de twee gespeelde oefenwedstrijden - geen problemen!

Salut mein ratje, die mag eens langs gaan bij Hans Anders om een bril te kopen. Met zijn jaarwedde van twee miljoen euro moet hij dat financieel wel aankunnen.

Vóór de eerste oefenwedstrijd orakelde Roberto dat er geen enkel probleem was bij de verdediging. Tja . . .  , keek ik dan naar de verkeerde wedstriijd?

Als in Rusland niet wordt gewonnen van het thuisland, dan twijfel ik serieus over de plaatsing voor de 1/8ste finale. De wedstrijd tegen Denemarken gaat door in Denemarken. Als thuisploeg geven die voetballers 90 ' het volle pond.

Dat we geen Europees kampioen worden, stelde ik hier reeds meermaals. Flupke en Mathilde zullen niet va hun stulpje op het eiland Ile d'Yeu moeten komen om naar Londen te vliegen.


Wie al evenmin - zogenaamd - enIg probleem heeft, is REMCO, Remco Evenepoel. Hij kon zondag - in een veredelde kermiskoers - het peloton wel niet volgen maar alles verloopt prima.

Evenepoel begint meer en meer te lijken op Chris Froome die ook altijd achteraan tracht het peloton bij te houden. Het groot verschil tussen beiden is dat Froome al veel bewees en hij een Jood zo gek vond hem 5,5 miljoen euro te betalen per jaar! Als salaris einde loopaan is dat niet echt slecht te noemen.

Ik ben benieuwd naar zowel de resultaten van onze voetbalploeg als naar een mooie overwinning van Remco.


GRATIS QUIZ

Welke lezer(es) kent het antwoord op volgende vraag:

'WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BEN WEYTS EN JURGEN CONINGS?

Antwoorden zenden via (zie links bovenaan) C O N T A C T

BEN BENIEUWD


                                               CORONA WEEKLY !

01. Ook het Overlegcomité is het kotsbeu. Hun geplande meetig van vrijdag 11 juni 2021 hebben ze afgelast. Het is voor hen allemaal minder belangrijk geworden en ze verplaatsten hun eerstkomende wekelijkse vergadering voorlopig dus maar naar vrijdag 18 juni a.s.

Waarmee ze feitelijk aangeven dat ze weinig inzitten met de gezondheid van ons volk.

02. Marc Van Ranst bewees maandagavond - en exclusief op VTM - wat voor een egotripper hij is. Neen, hij had het niet over Covid-19 maar mocht zijn gal spuwen over Jürgen Conings. Ofte hoe bewijst een heuse loser hoe klienzielig hij maar is. En dat is dan . . . professor! 

Feitelijk was het geheel één grote uitdaging richting J ürgen Conings.

Als daar maar geen vodden van komen.

Dat het federaal Parket - lees: de veiligheidsdienst i.o.v. dat Parket - zich zomaar leent tot dergelijke actie, is een democratie onwaardig.

Nu ja, wie zegt nog dat dit BANANENLAND een democratie is! 

03. Geen kat die er nog wijs uit raakt. Ik bedoel over wat mag, en vooral hoe het moet als je in het buitenland op reis gaat. Zowat ieder Europees land heeft een andere kleurcode en vooral andere reglementen dienaangaand.

Ik snap ook niet hoe mensen nu zo nodig op vakantie naar het buitenland moeten. Nu de zon er is, bestaat er toch niks mooiers - en makkelijker en goedkoper - dan onze 67 kilometer Vlaamse kust of onze Waalse Ardennen! Al zeker niet nu onze kroegen en restaurants open zijn!

04. Ik heb medelijden met Joachim. De zoon van een moedig politicus die het ooit aandurfde om de leerachterstand aan te klagen. De man zit opgezadeld met het meest vergiftigde geschenk dat zijn partij hem ooit door de strot kon duwen, aka het voorzitterschap van de CD&V!

De klerelijer uit Leopoldsburg moest hoogdringend af van dat voorzitter-schap. Zijn leugens - en andere haringen - bakten niet meer. Zijn mislukkigen (Kris, Marianne en Arco) waren onherstelbaar! Hij profiteerde van COVID-19 om van job te veranderen.

Daniël, het is ongetwijfeld - net als zijne pa - een aimabel man maar als hij mijn voorspelling (de CD&V haalt in 2024 de kiesdrempel niet!) van 27 mei 2019 niet gerealiseerd wil zien dan zal hij moeten stoppen met verder werken op de wijze van zijn voorganger, aka bla bla bla bla bla!

Time to become angry, dear Joachim . . .  Be sure! 

05. Ik publiceerde het hier reeds: ik hou mijn hart vast voor eind juli 2021. Het Europees Kampioenschap voetbal is dan achter de rug, de eerste vakantiemaand 2021 evenzeer, net als de eerste week van de Olympische Spelen 2020-2021. 

Alhoewel ik best hou van het bijwonen van zulke voetbalmatch op een of ander plein waar een groot scherm staat, zal ik dit jaar wel rustig thuis kijken. 

06. Voor wie er mocht aan twijfelen: het was helemaal geen toeval dat op 9 juni (ergo over twee dagen) de horéca volledig open mag. De druk was te groot vanwege het EK-voetbal dat twee dagen later start.

Feitelijk bewijst zulk een toezegging de zwakte van onze regering die hiermee vooral aangaf dat de maatregelen van de drie laatste regeringen (met telkens een blauwgekleurde premier) het Coronaprobleem nooit goed aanpakten.

07. Wat een gelul men deze maand reeds uitkraamde over wie wel en niet gratis gevaccineerd kan worden en testmateriaal krijgt . . . ook daar vindt geen kat nog haar jongen in terug.

Ik heb die vaccinatieprik niet genomen omdat ik - twee maanden geleden - verplicht werd om het vaccin van Astra-Zeneca te nemen dat toen (en nu nog steeds) zwaar onder kritiek gebukt liep.

En nu zou ik moeten betalen? Komaan zeg. 

Hoe kan een Vlaamse regering zo kortzichtig zijn?

08. Hoe onzinnig de denkwijze van ons Overlegcomité wel niet is, werd vorige week NOGMAALS ten volle bewezen. 

Grote festivals mogen 75.000 bezoekers toelaten.

Feitelijk mag dit worden toegevoegd aan puntje nummer 5.


EN ONZE JUSTITIE . . .

. . . sukkelt maar verder, steeds dieper wegzakkend in het drijfzand van de leiders van de boaslangen en krokodillen van Opus Dei en De Loge van de Vrijmetselarij.

Met Vincent Van Quickenborne hebben ze de ideale hansworst die, overigens net als voorganger Koen Geens, het vertikt om onrecht te bevechten.

De affaire Sanda  Dia werd - op een ontzettend schaamteloze wijze -  vandaag uitgesteld. Bij Justitie had men een slaafje gevonden (Joris Van Cauter) die het aandurfde om klacht in te dienen tegen de vooringenomendheid van de rechtbankvoorzitster.

De klanten van advocaat Van Cauter zitten met hem opgescheept.

In hoeverre deze - toch wel - vaudeville te maken heeft met het feit dat één van de achtien beklaagden de zoon van een rechter zou zijn, is een open vraag.  


ALVAST DANK OM OOK DEZE WEEK

 

 

DEZE SITE TE BEZOEKEN.

 

 

 Tot maandag 14 juni 2021

enne neu, hou jullie ccoronavrij.
 

 

MIJMERINGEN VAN 31 MEI 2021

 

 

 

verschijnt elke maandag zo rond de noen

 

 

 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

 

 

 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

 

 

 


 

 

                                            CORONA WEEKLY !

01. Ik was geenszins van plan deze week te starten met dit item. Edoch, als democraat, nog steeds bezorgd om het welzijn van zijn gewone medeburgers - het corrupte, misdadige en zwaar stelende establishment kan de pot op! -, vond ik het noodzakelijk om deze maandag met deze rubriek te beginnen.

De onmogelijk te realiseren voorspiegelingen van onze federale en Vlaamse regeringsleiders; de, inmiddels ontelbare, leugens van virologen en andere o-logisten . . .  wie kan het nog bijhouden? Ik alvast niet. Ben er dus effectief de tel bij kwijt geraakt in  deze pandemie.

Dat regeringsleiders en coronaspecialisten al vijftien maanden de medewerking krijgen van onze - zogenaamd onafhankelijke - media is al lang een axioma, dat hoeft dus niet langer te worden bewezen.

Waarom onze mediaschrijvers  het onderstaande niet mogen publiceren, zou zeer de vraag moeten zijn geweest.  Dank Lopke Maes om me onderstaande url te bezorgen. Misschien deze zomer op een terrasje aan de Gentse Graslei eens samen een frisse Cristal drinken? 

Geachte lezer, waarde lezeres, klik gerust eens op

 https://www.fulllifechannel.com/video/347/ze-waren-er-trots-op-dat-ze-waren-ingeent-...-ze-stierven-?channelName=JeanJacquesCrevecoeur&fbclid=IwAR2lcEn5ePPvY5HhCscfRPdkT3g1EaTfwG2JJqAp1e2zP3XlKThWLP81MJk

Heb, geachte lezeres en waarde lezer,  alvast geen angst maar wees plichtbewust en forward dit zoveel als mogelijk. Het kost u geen enkele eurocent maar jullie maken van de onwetende burgers wel burgers met . . . burgerzin! 

02. Herinneren jullie het zich nog? Het gloriemoment dat premier De Croo op televisie orakelde dat 40 % gevaccineerden volstond om versoepelingen - die vanaf 9 juni a.s. worden ingevoerd - toe te laten.

Inmiddels zijn we een pak maanden verder en mag worden gesteld dat binnen onze federale regering het niet alleen niet echt meer botert tussen de zeven regeringspartijen maar dat het ook oorlog is tussen onze federale regering en onze virologen.

Langzaam maar zeker verhoogden onze virologen - met klojo's als (ene) Marc Van Ranst op kop - die 40 % naar 50, 60, 70 en 80  %: Gisteren zelfs naar 90 %!

Ik begin de groep achter Jürgen Conings te begrijpen. Als die virologen - overigens in minder dan één week! - dat percentage verhogen van 60 naar 90 % dan is dat m.i. niet echt op wetenschappelijke basis maar doen ze dat veeleer om hun hachje en reputatie te redden.

Persoonlijk - maar wie ben ik? - ben ik de mening teogedaan dat niemand (en al zeker de bende van Van Ranst niet) krijgertje mag spelen op de kap van onze gezondheid. Zulke mensen horen achter de tralies en niet in een of ander safehouse. Daar moet evenmin iemand zijn toekomst aan verbinden door (bijvoorbeeld) Van Ranst te bedreigen of . . . neer te knallen.

Justitie wordt eens ECHT wakker a.u.b, Waarvoor dank.

03. Wat plots ook verandert is de verplichting om een mondmasker te dragen in stadscentra. Volgens een aantal kustburgemeesters is het zinloos om nog mondmaskers te dragen als men wel weer mag knuffelen en kussen.

Het is me duidelijk dat de nieuwe burgervader van Knokke - de heer Piet De Groote - in de leer was bij zijn voorganger, de inmiddels betreurde Leopold Lippens. Af en toe een boude uitspraak houdt de duurste kust-gemeente van Vlaanderen in the picture! 

Goe bezig diene Piet!

04. De - inmiddels - wereldberoemde tweede prik mag, bij de meeste Vlaamse vaccinatiecentra worden vervoegd of verlaat. Vakantie gaat hierbij dus duidelijk vóór gezondheid. Niet enkel de eigen gezondheid maar ook die van de medeburgers waar - tussen ons gezegd en elders gezwegen - te veel lafaards tussen zitten die daadwerkelijk beter op de barricades zouden klimmen.

05. Typisch Vlaams, en al zeker typisch Antwerps: horeca-uitbaters van de stad aan de Schelde dromen nu reeds - de ijdele? - droom dat ze na de coronacrisis hun verruimde terrasruimte mogen behouden die ze, dankzij Covid-19 mochten bekomen.

Terwijl ik nu toch over de horéca ''praat': snapt iemand van jullie waarom de regering de btw op dranken van 21 naar 6 % liet dalen teneinde onze horëca-uitbaters te steunen (in deze voor hen economisch moeilijke tijden) maar de prijs van ons pintje in de kroeg drastisch verhoogt? 

Ik heb het hier dan nog niet eens over de Jupilercafébazen die deze week massaal naar Albert Heyn zullen trekken om te profiteren van hun formidabele aanbieding: drie bakken Jupiler van elk 24 flesjes aan slechts tien euro per bak, inclusief btw en - uiteraard - zonder de waarde van het leeggoed. 

Aan 2,50 euro per pintje levert dat een zwarte winst op van 60 euro per bak. Als de Belgen het WK-voetal winnen zal de coronamiserie snel vergeten zijn.

Proost!

 06. Dat het Overlegcomité kampioen is voor het zaaien van verwarring, is al evenmin iets dat nog hoeft te worden bewezen. Na hun gelul over o.a. de verplichte catering thuis en plexiglazen allerlei gaan ze nu een paar weken ouwehoeren over de thuiscontacten en bezoekrechten in de eigen woonst.

 07. In Nederland werd daarnet bekend gemaakt dat - nota bene op een bestelling van 100,8 miljoen euro - het duo Camille Van Gestel en voormalig gemeenteambtenaar Sywert Van Linden 20,1 miljoen euro overhielden aan de verhandeling van mondmaskers. Hoeveel steekpenningen er werden betaald door dat duo, en aan wie, is (nog) niet bekend!

In het 'Belgisch systeem' werd - naar voorlopige schattiing -  tijdens de coronacrisis tot op heden minstens twee miljard euro verdeeld onder onze politici en hun partijen.  

Daar kan je veel mensen tevreden mee stelllen . . . 

Over dat  'Belgisch systeem' leest u meer in volgend item.

 08. Mijn trouwe lezers weten dat ik - en dat is vandaag nog steeds zo - angst heb om op (bijvoorbeeld) 25 juli de coronacijfers te vergelijken met die van vandaag. Studenten die school liepen, Vlaamse en nationale feestdagen, bijna één maand volop volk aan de kust, 

Ik ben alles behalve een doemdenker maar ik vrees dat de cijfers over hooguit twee maanden erg donkerrood zullen gekleurd zijn. .  


THE SYSTEM SUCKS

EN NOG GEEN KLEIN BEETJE ! ! ! WAT EEN VERZIEKT LAND


. . . GENAAMD 

HET KONINKRIJK BELGIE !


Niet al mijn lezers - jullie overschreden de voorbije week het duizendtal, waarvoor dank - spreken me naar de mond. Dat is al eens vervelend maar wie me kent, die weet dat ik een democraat ben en tracht om dat te blijven.

 

 

Geloof me vrij, dat is soms knap lastig. Er zijn dagen dat ik een veel verbeterde, vooral efficientere versie van Jürgen Conings zou willen zijn. Niet met oerdomme dreigementen maar met keiharde realisaties. Gelukkig wordt de vader van de (terechte) gedachte niet steeds effectief papa.

Daar zouden mijn potentiële slachtoffers - de aangestelden van mijn Staat (binnen zowel de ASLK als de magistratenwereld) die, samen met de familie Van Thillo (Ludo, Christian, Emmanuel, Anne en schoonbroer Christophe Convent) mijn leven vernietigden in april 1980 - dan weer niet echt gelukkig mee zijn. Niet dat het mij nog langer iets kan schelen of Ludo, Christian, Anne, Emmanuel en Christophe zouden worden afgeschoten. Gewetenloosheid mag voor hen, maar evenzeer voor CEO's Kris Vervaet, Eric Roddenhof en voor de andere bestuursleden van NV De Persgroep - in casu voorzitter Ludwig Criel (Degroof-Petercam), Bernadette de Bethune (manager Vandewiele Textile), Jan Louis Burggraaf (M&A-advocaat bij Allen & Overy), mevrouw Jeanine Van Der Vilst (CCO Eurofiber) en Ieko Sevinga (lid groepsdirectie Rabobank) - verder hun leven bepalen.

Sommige momenten in mijn leven vraag ik me af hoe elk van die tien leiders van NV De Persgroep hun kinderen onderrichten over de normen en waarden. Andere ogenblikken denk ik desbetreffend dan terug aan televisieuitzendingen waarin - zo rond de klok van half negen ('s avonds) - een trailer aan onze jeugd openbaart dat er ook anaal seks kan worden beleefd! Is het de taak van een openbare televisiezender om een reeks over advocaten te produceren, en uit te zenden, waarin advocaten openlijk de prijs van huurmoordenaars vertellen? In ‘Justice 4 All’ tonen zeven strafpleiters hoe het eraan toe gaat achter de schermen van een rechtszaak. Afpersing, verkrachting, wapenhandel en moord: voor deze meesters is het schering en inslag; voor hen lijkt het de dagelijkse kost die hen voorziet van de nodige zuurstof om verder te ademen! Een miniserie waarin een veroordeelde advocaat zowat publiekelijk vertelt dat je bij hem terecht zou kunnen om een huurmoordenaar te vinden voor de prijs van pakweg 10.000 euro! Hoezeer is Vlaanderen verziekt om dergelijke zaken - als anale seks en advocaten van huurmoordenaars - een panel te geven? Waar is de tijd dat een filmcommissie er (soms te streng) over waakte dat kinderen niet werden toegelaten bepaalde films te zien in onze cinemazalen?  

Nu ja, wat betreft meester - en specialist in huurmoordenaars - Pol Vandemeulenbroucke publiceerde ik hier reeds dat de prijzen van zijn bende huurmoordenaars veel te hoog liggen. Op minder dan twee uur vliegen kan ik er veel vinden die voor 2.500 euro iemand de kop afschieten. Bij eenzelfde bestelling van vier moorden, is de vijfde gratis! Tja . . . Had ik het deze week reeds eens over normen en waarden?

Voor alle duidelijkheid, het startkapitaal van de familie Van Thillo werd vergaard door opa Cyriel (aka Billy) die zijn kinderen en kleinkinderen ook niet echt onderrichtte over normen en waarden. Als internatonaal wapenhandelaar verdiende hij tonnen geld; geld dat de basis vormde van het familiekapitaal om o.a. uitgeverij Hoste (Het Laatste Nieuws) over te nemen. Voor de geïnteresseerden over Billy Van Thillo, klik eens op 

https://www.facebook.com/Apache.be/posts/apache-onthult-hoe-cyriel-bill-van-thillo-de-grootvader-van-mediatycoon-christia/10151648892734770/

Nu ja, in elke familie is wel ergens een minder fraai exemplaar te vinden. Maar daar ga ik deze week nog niet dieper op in. Da's wellicht stof voor een volgend boek.

Ik heb regelmatig gesprekken met lezers en met anders denkende medeburgers. Het kan dan wel eens hoog oplopen maar we nemen steeds afscheid in vrede en zijn telkens blij bij een nieuwe ontmoeting. Soms doen die gesprekken me terugdenken aan een halve eeuw terug toen, op de Kuiperskaai, in het beruchtste café van Gent de nachtraven elkander ontmoetten rond de grote teerlingbak in The Number One. Af en toe waren er diepzinnige gesprekken. Nooit vergeet ik die nacht toen we hardop discuteerden of het nu 'We will' of 'We shall? moet zijn. 'Den dikken', de kleingeblokte kroegbaas met een sterk hart voor John Haig - maar ook voor Georges Moustaki en rechtvaardigheid - hield zowel zijn kassa als de teugels elke nacht strak in handen.
 
Erwin was - en is heel vermoedelijk nog steeds - een merkwaardig man. Onlangs vernam ik dat hij deze site ook leest. Welkom. Als je ooit eens een paar duizend frankskes over hebt, dan kunnen we best eens afspreken, een moment om terug te mijmeren over de ontelbare gebeurtenissen die er in je zaak te beleven vielen. Misschien op een terras in de buurt van het vroegere even vermaarde SCHIPPERSHUIS

Zouden Etienne, en zijn superknappe Sonja, nog leven? Het SCHIPPERSHUIS, de kroeg aan de Gentse Graslei, waar ik meer vertoefde dan op de schoolbanken. Het was de tijd van Bob Dylan, Jimy Hendrix, Barry McGuire en de Nederlandstalige protestzangers Armand en Boudewijn De Groot. Van die laatste publiceerde ik hier vorige week overigens Meneer de president. Voor mij is Eve of Destruction (1965) nog steeds de meest realistische protestsong ooit. Het is vreselijk vast te stellen dat, 56 jaar later, de tekst nog toepasselijker is dan toen. Het enige dat in meer dan een halve eeuw veranderde, beste Barry McGuire, was de leeftijdsdrempel om te mogen gaan kiezen. Al de rest . . .

Voor verstandige burgers, klik voor de lyrics op
https://www.google.com/search?q=eve+of+destruction+lyrics&rlz=1C1CHBF_en-GBES883ES883&ei=EKm0YLnSGIecUtTupagL&oq=eve+of+destruction+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECAAQQzIECAAQQzICCC4yBAguEEMyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QsAMQyAMQQxCTAjoKCC4QsAMQyAMQQ0oFCDgSATFQ9PwIWPT8CGC_qAloAXACeACAAbYBiAHQApIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz

Had ik het professioneel veel verder kunnen brengen dan de loser die ik geworden ben? Ongetwijfeld wel. Maar sommige dagen troost ik me - bij het slapengaan maar evenzeer bij het ochtendgloren - met de gedachte dat die ondoordachte keuze mij ook een bepaalde charme heeft toebedeeld. Ongetwijfeld hebben die duizenden uren luisteren naar die protestzangers bij Sonja en Etienne mij de normen en waarden doen houden die bepalen dat een mensenleven toch enige waarde heeft. De dag dat ik mijn geboorteland (definitief) verlaat kieper ik - net als mijn antagonisten dat al dik 41 jaar doen - die waarden overboord. Dan neem ik wel het vliegtuig richting de . . .

Waar ik - maar wie ben ik ook in deze? - ook sterk in geloof is de kracht van onze genen, zowel bij dieren als bij mensen. Desbetreffend verheugt het me vast te stellen dat zij die effectief het resultaat van mijn zaadcellen zijn, het gemaakt hebben in hun leven. Een zoon (Mathias) die het waarmaakte in de IT-wereld en de vrouw van mijn leven - aka dochter Isabel - die communicatie- en marketingdirecteur is binnen Aldi België. Wat me ooit dienaangaand het meest verheugde was de vaststelling dat Isabel schrijft op krak dezelfe wijze als haar vader. 

Het is bizar hoe - dankzij deze site - ik steeds meer 'oude bekenden' opnieuw ontmoet. Het doet wel deugd zoiets. Anderzijds herinnert het me telkens aan hen die er niet meer zijn, zoals (bijvoorbeeld) Dicky Coorevits, een van de te weinigen die begreep hoe smerig mijn, hierboven vermelde, antagonisten me hebben behandeld . Het gaat jou goed hierboven, Dicky. Ik vergeet nooit die lange nacht (7 mei 2003) in de Chagall te Knokke. Hoe ik - bij het verlaten - nog durfde achter het stuur te kruipen . . . onverantwoord, zeker als de bedenker van de BOB-campagne.

 

 


Laat me maar naar het item terug keren.


Moet een burger het onacceptabele aanvaarden? Wie zaterdagochtend naar DE INZICHTEN keek, die kent daar het algemeen antwoord op.

Ik heb liever iemand die zijn gedacht durft te uiten dan een smaas die naar me lacht en achter mijn rug het omgekeerde predikt.

 

 


Dit land is echt doodziek. Het lijkt er wel op dat noch het federaal Parket, noch de top van onzen Armee, noch minister van defensie Ludivini Dendonder soldaat Jürgen Conings echt vinden wil. Uit welingelichte bron werd me vetrteld dat - als men echt zou willen dat Conings - dead or alive . werd gevonden, dat al lang was geschied. Het zou volstaan dat . . .

 

 


Oeps, ik krijg nu plots zowaar een aanval van Alzheimer.

 

 

 

Vraag is of men Jürgen wel echt levend wil vinden. Als de man begint te 'zingen' dan mag de hele - politiek benoemde - legertop aftreden.

En ja, er is - zij het erg kortstondig - serieus gesproken om de opdracht te geven Jürgen Conings morsdood te knallen bij zijn eerste teken van leven. Uiteraard wordt dat in alle toonaarden ontkent!

Kan iemand ons Leger nog ernstig nemen? De ene oerdomheid na het andere BEWUST fout gedane wordt telkens weggemoffeld. De enige constante in deze is typisch 'ons Belgisch systeem': niemand had das gewusst waardoor ook niemand verantwoordelijk kan worden gesteld! 

Datzelfde 'Belgisch systeem' zorgt ervoor dat oerdommen en welwillend in de fout gaande staatsbeambten, telkens ze een fout maakten, naar boven toe werden weggepromoveerd. Dat is zo bij elke overheidsdienst, bij het Leger en al zeker binnen onze magistratuur. Als klap op de vuurpijl moeten politici en collega's decennialang hun lippen stijf op elkaar houden zodat de naam, de reputatie van oerdommen en criminelen eeuwig wordt beschermd. Om maar drie voorbeelden te geven: directeur-generaal en notoir dronkaard Luc Aerts van de ASLK, substituut Roland De Bruyne die als beloning voor zijn malafide daden werd gekazerneerd als advocaat-generaal en - stukken vervalsende - rechter Antoine Lievens die werd weggepromoveerd tot bij het galgenaas van ons Hof van Cassatie. Daar belanden ze uiteindelijk allemaal, de Vlaamse criminele magistraten. 

Wist u. waarde lezer en even gewaardeerde lezeres, welke de specialiteit is van de raadsheren van ons Hof van Cassatie? Juist, stukken vervalsen in voor de magistratuur moeilijke dossiers. Antoine Lievens zit daar dus perfect op zijn plaats!

Stel jullie eens de vraag waarom geen van die criminele raadsheren in dossiers P.2014.1220.N en P.20.0661.N tegen mij een klacht durven in te dienen wegens laster of eerroof. Nadat ik ruim zestig maal raadsheren Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip publiekelijk beschuldigde van - nota bene bendevormend - schriftvervalsing, zou dat zeer de vraag moeten zijn. Zowel advocaten als diverse magistraten vinden dit een schande voor onze Justitie maar die vijf criminelen weten zich beschermd door zowel onze eerste ministers als door onze ministers van Justitie Koen Geens en Vincent Van Quickenborne. 

'k Vraag me al vijf jaar af hoe die wonderbaarlijke bakker Jacques Bloch - bij wie ik elke woensdag en zaterdag, na schooltijd, een half uur voor de vensters stond te kijken, genietende van het aroma dat rond die bakkerij zweefde - zou denken over die klootzak van zijn zoon die - als raadsheer en bendevormend - schriftvervalsing pleegde.

En neen. ik ben niet de enige ontevreden klager over die raadsheren. Het lijstje is ellenlang. Ik hoop dat geen van de ontevredenen . . . Maar het is het verdoemde systeem dat dit in de hand houdt.

Het systeem binnen ons niet democratisch koninkrijk zit stevig in elkaar. Weliswaar crimineel maar wel stevig. Het is één bende onbekwamen dat slaafs uitvoert wat heel bovenaan - ver boven legertop, pollitici, magistraten en regering - wordt beslist. Of dacht iemand van mijn geachte lezers en even gewaardeerde lezeressen echt dat men de moordenaar van rijkswachter De Vleesschauwer of de deelnemers aan de Bende van Nijvel niet kent? Stop met naïef en onnozel te zijn, beste Vlamingen.

Staatsbedienden in welke dienst ook, die in de fout gaan, worden weggepromoveerd. In plaats van te worden geschorst of bestraft, krijgen ze een promotie. Niet zomaar geldt in dit verdomde koninrijk 'Hoe hoger we iemand wegpromoveren, des te minder fouten zal die maken!'.

Tja, 't is een denkpiste als een ander. nietwaar!?

Het aantal ambtenaren die uit circulatie werden genomen omdat ze zich niet voegden naar de opdrachten van de boaslangen en de nijlpaarden die aan de top staan van het Opus Dei en van de Loge der Vrijmetselarij, is al lang niet meer te tellen op mijn vingers en tenen.

Ik ken magistraten die al jaren maandelijks een nettowedde krijgen gestort die drie- tot vijfmaal mijn pensioen overschrijdt. Maar ook ambtenaren in andere staatsdiensten werden uitgerangeerd en hoeven - alhoewel ze bekwaam zijn en best opnieuw aan de slag willen gaan - niet meer naar hun werkplek terug te keren.

Welk te gek systeem betaalt iemand tien jaar netto 37.000, 41.000 of 60.000 euro per jaar om niet te werken, om zijn geliefde taak niet uit te mogen voeren? Dat zoiets een onbegrijpelijke daad van slecht staatsmanschap is, hoef ik mijn intelligente lezers niet te vertellen.

Maar het vermetele 'Belgisch systeem' moet in stand worden gehouden, koste wat kost!  En ja, op een dag zal het allemaal ineens ontploffen. ik kan zo het boek schrijven over hoe het zal verlopen. Het zal - jammer maar helaas - geen fictieromannetje zijn. Het zal een opsomming bevatten over de laffe houding van onze koningen die magistraten wel moeten benoemen maar hen nooit mag wijzen op, laat staan straffen voor, hun criminele daden. Maar ook over ministers en premiers die - alhoewel ze nooit rechtstreeks betrokkene waren/zijn - het vertikken om het 'Belgisch systeem' een halt toe te roepen. De resultaten van een halve eeuw toepasing van dit systeem kunnen we - eindelijk - nu reeds aflezen bij de drie traditionele partijen. Samen haalden ze - in de laatste peiling - nog amper 38,6 %! Dat is heel ver verwijderd van de zowat 100 % die sossen en tjeven ooit samen haalden.

Binnen het door en door corrupte 'Belgisch systeem' wordt de rol van onze media steeds duidelijker. De Staat schenkt NV De Persgroep zowat haar hele jaarlijkse winst. Het laatste boekjaar was dat 178.000.000 euro, zeg maar 500.000 euro (ofte twintig miljoen oude Belgische frankskes) per etmaal, per 24 uur.

Zelfs de grootste gek gooit niet zomaar met zoveel geld. In ruil moeten hoofdredacteurs erover waken dat geen enkel schrijvend slaafje iets publiceert dat voorafgaandelijk anders werd bepaald door CVT, ook nog genoemd Christian Van Thillo.

Nu ja, ook bij de mediagroep van de gebroeders Leysen is het van hetzelfde laken een broek. Vader Andrë Leysen is het inmiddels kotsbeu om  - telkens zijn opvolgers een bewijs van hun slaafsheid en onkunde demonstreren - zich om te draaien in zijn graf.

Over de VRT zal ik het vandaag niet hebben.

Ongetwijfeld wordt dit vervolgd . . .


Salut mein ratje!


WAAR HET OOK . . .  SUCKS 

. . . IS BINNEN ONZE MEDIA.

cc. de code van Bordeaux


Ik publiceer hier een schrijven van de heer Gits naar de hoofdredacteur van De Standaard, ooit de kwaliteitskrant in dit land!

 

 

Mijnheer Verhoeven,

Ik lees net jullie verleidelijk aanbod om abonnee te worden van De Standaard. Maar met de beste wil van de wereld kan ik daar niet op ingaan, ik verklaar mij nader.

Allicht is de code van Bordeaux u welbekend. Dit is een moreel voorschrift met enkele belangrijke punten zoals ‘eerbied voor waarheid’ en ‘voor het recht van het publiek op deze waarheid’ maar bijvoorbeeld ook dat wanneer een journalist ‘kwaadwillige en valse voorstellingen van zaken geeft’ dit als een ernstig vergrijp beschouwd wordt.


Als we het quasi enige nieuwsitem van nu al meer dan een jaar erop naslaan dan merken we een eenzijdigheid bij de weergave van de feiten. Andere gefundeerde wetenschappelijke, ervaringsgerichte feiten blijven totaal achterwege. De kwakkel dat de wetenschap hier aan één zeel trekt houdt echt geen stand. Dit is een grove leugen want er zijn duizenden artsen en wetenschappers die via onderzoek op andere maar dus onderlegde feiten komen. Deze worden door u en uw collega’s straal genegeerd.

Beste Karel, u moet beseffen dat waaraan u meewerkt uitermate vergaande gevolgen heeft. Gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Als er bijvoorbeeld ook geen alternatief aangeboden wordt voor het experimenteel vaccin dat nu massaal aan de mensen toegediend wordt dan is dit ook niet volgens de waarheid. U ontneemt de mensen de waarheid want er zijn vele bewijzen dat het vaccin met haken en ogen aan elkaar vasthangt. Het zit nog in de experimentele fase, punt.

Vele gereputeerde wetenschapper wereldwijd spreken hierover hun afschuw uit. Als hun voorspellingen uitkomen dan werken jullie mee aan een nieuwe vloedgolf aan ziektes en erger. Maar anderzijds is het zo dat door deze uitermate eenzijdige berichtgeving u ook meewerkt aan een maatschappelijke tweedeling. Ook dit kan zwaarwegende gevolgen met zich meebrengen.


Hier kom ik uit op gebrek aan waarheid en een valse voorstelling van de feiten. Een grof vergrijp volgens de code van Bordeaux. Als je het nieuws onderzoekt dan kom je tot het punt dat de media verworden is tot een indoctrinatie kanaal.

Mijnheer Verhoeven, ik weet dat u dit niet wenst, ik weet ook dat u daar niet bewust aan meewerkt. Mijn advies is de volgende, zet even een stap opzij, bekijk de zaken even rustig en luister eens naar andere gefundeerde wetenschappelijke vaststaande feiten zoals een Sucharit Bahkdi of ook vele wetenschappers vanuit diverse disciplines hier ten lande en denk daar ook even over na.


Van zodra de berichtgeving deze eenzijdige berichtgeving doorbreekt kan ik het overwegen om terug een abonnement op De Standaard te nemen.


Met de beste groeten,


Philippe Gits

MIJN REACTIE

Eerlijk, een mooie brief. edoch vrees ik dat de heer Gits nog wat naïef is of . . . nog wat groen achter zijn oren.

Geloof, geachte heer, maar niet dat Karel Verhoeven dat niet wenst. Karel Verhoeven is - net zoals alle andere hoofdredacteurs- er enkel om het establishment te beschermen.

In Vlaanderen is - en daar zet ik een maandpensioen op in - geen enkele mediaschrijver te vinden die de code van Bordeaux naleeft. Die code publiceer ik - met dank aan Wikipedia - hieronder.

Onderrichten ze in de Arteveldeschool te Gent toekomstige journalisten nog wel over die code? 


Code van Bordeaux

 

 De code van Bordeaux biedt een voorschrift voor journalisten. [1] In april 1954 nam de Internationale Federatie van Journalisten deze code aan op een congres in Bordeaux in Frankrijk. In 1986 werd hij geamendeerd: een artikel over racisme werd toegevoegd.

De code

 

 

 

 1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist.
 2. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van fair commentaar en kritiek.
 3. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
 4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
 5. Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
 6. Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
 7. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst. (Dit voorschrift is in 1986 ingevoegd, zodat de oorspronkelijke artikels 7 en 8 opschoven en 8 en 9 werden.)
 8. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen:

 

 1. plagiaat
 2. laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen
 3. het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, voor het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie
 4. het kwaadwillig geven van een valse voorstelling van zaken ("malicious misrepresentation"). 

 


IK BEN REMCO

Eenentwintig jaar jong en inmiddels in heel Europa beroemd als de professionele wielrenner die - in zowat elke afdaling die naam waardig - wel eens valt. Wat dan leidde tot negen maanden out of business of een vroegtijdig verlaten uit (bijvoorbeeld) de GIRO 2021, de eerste grote Ronde die hij met de vingers in de neus zou winnen. Weken voor de start op 8 mei 2021 stond hij dagelijks in de Vlaamse kranten betiteld als de jongste renner die van dag één de roze trui zou dragen.

Patrick Lefevre, de meest succesvolle sportdirecteur die ooit in wielermiddens vertoefde, had inmiddels mee geholpen om Remco Evenepoel zijn kop heel zot te maken! Heel wielerminnend Europa moest weten dat Lefevre aan zijn meest veelbelovend, maar vooral aan zijn duurste project ooit was begonnen. Remco Evenepoel zou de pannen van het dak fietsen; zijn tegenstanders zouden erbij staan en . . . ernaar kijken.

We waren nog geen drie weken verder of de hele wereld had inmiddels - met dank aan Eurosport dat elke dag zorgde voor een perfecte televisieuitzending van bij de start - kunnen vast stellen dat de realiteit toch wel wat anders verliep. Dag na dag realiseerde Remco zich dat hij niet de proloog had gewonnen, dat hij helemaal niet de bergen overzweefde. 

In zijn drang om snel de sponsorgelden te vinden om zijn Remcoproject te ondersteunen, was de heer Lefevre - heel effe - vergeten dat de nuchterheid bij Vlaamse sponsors heel wat meer wou zien om zulk megalomaan project steviger te ondersteunen. 

Zoals ik het vorige week al intikte en hier publiceerde, Remco kan een groot renner worden maar dan zal hij een sportdirecteur moeten vinden die hem leert dat het goed is bescheiden te worden. De beelden van Remco die een halve rit door twee ploegmaats diende te worden vooruit geduwd teneinde toch de rit te kunnen uit rijden, spreken desbetreffend boekdelen.

Dat Lefevre - door zijn knotsgekke adoratie voor Remco - ervoor zorgde dat Joao Almeida (die als meesterknecht Remco moest opwachten) geen podiumplaats haalde in Milaan bewees vooral de ware onkunde van Lefevre als sportdirecteur.

Gazettenschrijvers, een halve eeuw terug nog verdiend betiteld als journalisten, ze maken of ze kraken iemand. Ik had het geluk op de Heilig Hartparochie te Sint-Amandsberg te zijn geboren en er de eerste twee decennia van mijn leven te hebben gewoond. Die parochie was gezegend met burgers die nog wisten wat normen en waarden betekenen voor de medeburgers. Hoezeer keken we - als ravottende kids die pas hun plechtige communie hadden ondergaan - niet op naar weerman Armnd Pien die op dezelfde tram 3 zat die hem van tramhalte Heirnis naar de trein bracht dewelke hem - in eerste klasse - naar de BRT brengen zou? Hoeveel maal hing de hele parohie niet aan de lippen van top sportjournalist Jan Cornand die keer op keer verhalen uit de wielersport vertelde?

De journalisten van toen zijn, jammer maar helaas, verworden tot slaafse desktopbedienden van gewetenloze dagbladeigenaars voor wie het niet van belang is wat er in hun dagbladen staat afgedrukt maar voor wie de jaarlijkse winst nog de enige reden is om . . . een krant te drukken. 

Als morgen onze regeringen stoppen met de dagelijkse toelage van één miljoen euro aan onze krantenuitgevers, dan betekent dat het einde van het gedrukte dagblad. Wat dan ook niet echt het ideaal zou zijn edoch, wat is een volk met een pers die moet schrijven in de richting die de eigenaar stelt! André Leysen en Julius Hoste draaien zich zes dageen per week eens om in hun graf als ze zien wat hun opvolgers hebben gemaakt van wat eens hun trots product was.  

Inmiddels completiseert VTM morgen de knotsgekke adoratie van REMCO door de uitzending van de documentaire REMCO2021. Diene jongen heeft - alvast dit jaar -nog niks bewezen maar men maakt al een documentaire over hoe hij zich in de Giro in the picture fietste!

Nog veel gekker kan men het met Remco niet maken!!!


GEWELD IS NOOIT EEN OPLOSSING

. . . orakelden zowat alle federale volksvertegenwoordigers vorige donderdag 27 mei 2021 in het federaal parlement.. Het weze duideliijk dat ze het haden over de affaire Jürgen Conings.

Ik heb - zij het in stilte  - gelachen. Wat is dan wel de oplossing, mevrouw Pas, premier De Croo, lapzwans De Vriendt, steeds gevatte De Roover en groot lawaai Dedecker?

Ik heb een volledig maandpensioen ter beschikking (aka 922,55 euro) voor diegene die mij de vredelievende oplossing geeft in mijn dispuut met gewetenloze bende van NV De Persgroep en de corrupte criminele raadsheren van het Hof van Cassatie.

Gewoon mailtje zenden naar roger@stropken.be

Oh ja, niet allemaal tegelijk hé!


AL DIE OPGEBLAZEN 

EN ONJUISTE CIJFERS ! ! !

Goed dat ik tijdens dezevendedag van gisteren goed in mijn zetel zat. Kon mijn oor niet geloven toen ombudsman Tim Pauwels zowaar orakelde wat ik hier al 37 maanden publiceer.

Dat de heer Pauwels durfde te stellen dat onze journalisten feitelijk sukkels zijn die geen stoute vragen meer durven te stellen  . . . echt, goed dat ik het opnam op de recorder want ik dacht dat ik het verkeerd had begrepen.

Ook over cijfers bekommeren die lapzwansen van de schrijvende en audiovisuele pers zich al lang niet meer.  Klakkeloos aanvaarden ze als iemand - binnen erg korte tijd - beweert 50.000 leden te hebben.

Een nieuwe politieke partij publiceert op haar website dat ze 10.840 leden heeft.

Nou, mee hiel Gent moar nie mee den dezen! 'k Geluuve doar niemendalle van.

10.840 leden! Betalen die lidgeld? Onderschreven die een of ander document waarin ze bevestigden jullie statuten te hebben gelezen? 

Idem dito met die 50.000 supporters op facebook voor onze militair Conings. Zijn dat echt vijftigduizend unieke mensen die - op een te controleren wijze - ten volle snappen waar jullie (en dus ook zij!) achter staan? Waarom waren daar dan amper 180 zaterdag aanwezig in het Ter Kamerenbos? 

 

 

 

Laat me ook nog de vraag stellen waar die 40.000 (veertigduizend) betogers waren die zaterdag in datzelfde bos zouden zijn?

 

Het is makkelijk om het volk dagdagelijks te besprenkelen met leugens, halve waarheden of voorspiegelingen die nooit kunnen gerealiseerd worden. Dat Jan Modaal en Inge Sabena daar makkelijk inlopen, dat kan ik nog aanvaarden. Dat professionele medialui daarin lopen, heeft m.i. te maken met hun aangeboren luiheid.

Een jaar geleden schreef ik dat ik niks geloof van de leugen die DOORBRAAK publiceerde toen ze stelden dat ze 1.300.OO unieke bezoekers had in één jaar. Nu ja, Doorbraak is het mediakind van groot lawaai Dedecker en die zat nooit verlegen om een of andere . . .  overdrijving.


LEZERSREACTIE

 

 

 

 

Ik wil afsluiten met een mooie mail die mijn klein hartje echt ontroerde.

 

 

 

Contactformulier 't Stropken
Yahoo/Inbox

 

 

 

 

 • Website Maker <do-not-reply@hnwebsitemaker.nl>
  To:rogerhendericK


  Sat, May 29 at 11:39 AM


  Er is een nieuw formulier ingevuld op de website www.stropken.be, Datum: za 29 mei 2021 11:39:02 CEST


  Voornaam: Felix


  Achternaam: Dens


  E-mailadres: bekend op de redactie


  Telefoonnummer: bekend op de redactie


  Bericht: Beste Roger,

 

 • Ik acht U een eerlijk en bekwaam schrijver en een integer mens maar als U de arrogante narcist en omhooggevallen ARNO bejubeld dan heb ik toch mijn twijfels omtrent Uw inzicht in de echtheid van de medemens hier op aarde

 

Beste heer Dens, Dank voor het wekelijks lezen van deze site. Ook dank voor uw lezersreactie.  Ik wou het drie weken terug hebben over het feit dat Arno als CHARLATAN werd betiteld.

 


 

 

 MIJMERINGEN VAN 24 MEI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

ALS 5 VOOR 12

12 UUR 05 WORDEN MOCHT !

JURGEN CONINGS: HELD OF . . . ?

Hoe moet ik dit hier beginnen? 

Hoe begint men - in dit koninkrijk vol hypocriete, steeds harder stelende politici die zichzelf en hun partijkas op schabouwelijke wijze maar blijven verrijken - aan een publiekelijk schrijven dat feitelijk in l' Aurore op de cover zou moeten gepubliceerd staan?

Hoe begint iemand in dit Vlaanderenland - waar door de, alles verslindende,  krokodillenbende van Opus Dei en de boaslangen van De Loge van de Vrijmetselarij, onze Justitie nog steeds te veel magistratenkaf omarmt dat welwillend onbekwaam, oneerlijk en/of corrupt handelt (bijvoorbeeld in dossiers bij het cassatiehof NR.P.2014.1220.N en P.20.0661.N waar raadsheren Bloch Alain, Berneman Sidney. Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip bendevormend schriftvervalsing pleegden en er dank zij Justitieministers Koen Geens en Vincent Van Quickenborne evenals procureur-generaal Dirk Thys vlotjes ongestraft mee weg komen) - een eerbetoon aan twee soldaten die de moeilijkste opdrachten vervulden in gevaarlijke, verre buitenlandse gebieden? Tomas Boutens en Jürgen Conings haalden  met een tussentijd van zeven jaar  inmiddels uitvoerig de media.

De realiteit stelt dat ze - puur juridisch gezien - één klein foutje maakten. Correctie: ze maakten niet één fout maar begingen één stommiteit. Ze stelden dat ze iets minder menselijk zouden doen, dat ze mensen fysieke schade zouden kunnen toebrengen. Boutens zat  vier jaar effectief in de gevangenis. Jürgen wacht hetzelfde want ook bij hem zal niet zijn - politiek benoemde - verantwoordelijke meerdere maar hij de pineut zijn!

Hun enige fout was dat ze niet de woorden gebuikten die voormalig topman van onze Justitie, ridder Jean de Codt orakelde pakweg drie jaar geleden: ''Burgers kunnen niet worden vervolgd/veroordeeld voor het uiten van intenties!'' Zowel Tomas als Jürgen hadden niet moeten zeggen 'Ik ga die of die neerknallen'. Ze hadden iets moeten zeggen in de zin van 'Ik heb de intentie om Filip De Winter neer te knallen' of 'Ik heb de intentie om Marc Van Ranst te vermoorden'.

Sinds drie jaar orakel ik ook niet langer 'Ik ga Van Thillo vermoorden'. Wij, de mensen die zwaar onrecht werden aangedaan door NV De Persgroep of door aangestelden van onze Staat danken voormalig procureur-generaal van het Hof van Cassatie, ridder Jean de Codt, desbetreffend van harte.

Alhoewel ik mijn publiek - dank dat jullie vorige week alweer met bijna duizend lezers waren - beloofde pas op maandag 7 juni 2021 de brief/mail te publiceren die ik naar de twee CEO's en de acht leden van de bestuursraad van NV De Persgroep zond, doe ik dat op heden. Klik gewoon op 

https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/api/mail/laatste%20versie%20boek%20van%20thillo.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX%2FVerzonden+items&id=2661&attachment=2&user=4&context=2277761&sequence=1&delivery=view

Laat mij voor alle duidelijkheid toch maar vermelden dat ik geweld dik 40 jaar ten zeerste heb afgekeurd. Anderzijds begrijp ik ten volle zij die effectief wraak nemen op hen die - middels welke beroepsgroep ook - hun leven drastisch hebben vernietigd. Zoals een cafékennis die er in was geslaagd de laatste twee jaar te promoveren tot 'kameraad' mij - in april 2020 tijdens een, zelf georganiseerd en aangenaam dineetje op het terras van 't Viooltje te Oostende - toevertrouwde 'In dit bepaald geval zou ik begrijpen dat iemand effectief wraak neemt. Als men blijft negeren dan moet - als men zeker is dat de gezondheid het laat afweten en dat geen enkele poging om de zaak bespreekbaar te maken hielp - men inderdaad wraak nemen'.  Uit de mond van een erg vredelievend en problemen oplossende man, die criminele minister van Justitie Koen Geens kende uit hun scoutstijd, klonk zoiets zowel verhelderend, wreed als intriest. Geweld als enige oplossing . . . hoe dom zijn de slachtoffers van dergelijk mogelijk geweld wel niet om zoiets uit te lokken!?

INDIEN DIT OP TELEVISIE WERD UITGEZONDEN, 

DAN ZOU HET NU RECLAMETIJD ZIJN, 

AKA EEN PAUZE WORDEN INGELAST

Geef toe, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, er bestaat niks mooiers dan de taal van Alfred en Emile om iets uit te drukken, D.d. 13 januari 1898 bediende Emile (Zola) er zich van om Alfred (Dreyfus) in de krant l’ Aurore te ondersteunen teneinde deze soldaat in eer te herstellen, teneinde hem uit de gevangenis te bevrijden

Klik op https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dreyfus en je leest het verhaal van deze soldaat. Met dank aan WIKIPEDIA die ik jaarlijks steun met een klein bedrag.

Voor wie er zou aan twijfelen, dit - uitzonderlijk uitgebreid - item handelt over een . .  . soldaat! Laat me gerust het meervoud gebruiken, het gaat hier dus over . . .  soldaten!

Soldaten . . . door de millennia heen waren ze niet meer dan levende wezens die, als puur slachtvee, verplicht gingen vechten voor de verering van een of andere God of - zoals Boudewijn De Groot het zo perfect bezong . . .  'voor de eer en de glorie van het VRIJE Westen'. Of was het toch die van  het VRIJE Oosten? 

Laat me hier  (klaar en duidelijk) aanduiden wie ik hier in dit item aanspreek, zijnde onze laffe koning Filip en even laffe regerings- en parlementsleden maar ook de laffe top van ons leger. Doe a.u.b. eens de moeite om te klikken op https://www.google.com/search?q=lyrics+meneer+de+president&rlz=1C1CHBF_en-GBES883ES883&oq=lyrics+meneer+e+president&aqs=chrome.1.69i57j0i13j0i8i13i30.14273j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 waarmee ik jullie de lyrics breng van die fantastische song die je tevens kan beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=_5Cmw1NHUig

Welterusten, mijnheer de president

 

 


Mijnheer de president, welterusten.
Slaap maar lekker in je mooie witte huis.
Denk maar niet te veel aan al die verre kusten
Waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis.
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden,
Die vergissing laatst met dat bombardement.
En vergeet het vierde van die tien geboden
Die u als goed christen zeker kent.
Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten
Eenzaam stervend in de verre tropennacht.
Laat die weke pacifistenkliek maar praten,
Mijnheer de president, slaap zacht.

Droom maar van de overwinning en de zege,
Droom maar van uw mooie vredesideaal
Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen,
Droom maar dat het u wel lukken zal dit maal.
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken,
Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord.
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
En geloof van al die tegenstand geen woord.
Bajonetten met bloedige gevesten
Houden ver van hier op uw bevel de wacht
Voor de glorie en de eer van het vrije westen.
Mijnheer de president, slaap zacht.
Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
Die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen
En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan.
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld,
Die het bloed en de ellende niet vergeten
En voor wie nog steeds een mensenleven telt.
Droom maar niet te veel van al die dooie mensen,
Droom maar fijn van overwinning en van macht.
Denk maar niet aan al die vredeswensen.
Mijnheer de president, slaap zacht

Bron: Musixmatch

 

 

 

Na 55 jaar ken ik die tekst nog steeds van buiten. Waar is de tijd van 'SCHIPPER NAAST MATHILDE', de tijd waarna protestzangers hun stem lieten horen

Zeer geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers, ik ben zaterdagochtend 22 mei 2021 wakker geworden on 3.18 uur. Ik was tien halve uren eerder in mijn stevig bed gekropen op de eerste verdieping van mijn klein studiootje - in het mooiste kustdorp aan de Noordzee - omdat geen van de zestien (16!) Vlaamse televisiezenders iets aanbood dat me wakker zou houden! Netflix , of Streamz heb ik niet maar ik mis dat ook niet echt. Ik heb tenminste niet het gevoel dat ik dat mis.

Zoals Boudewijn De Groot - in tempore non suspecto – zo mooi en correct stelde in ‘Meneer de president’: Presidenten, maar ook koningen en regeringsleiders, bezaten/bezitten niet het minste medeleven als er 46 doden st(i)erven bij een of ander bombardement waarvan achteraf bleek dat die bomaanval . . . een vergissing was! Laat staan dat één van die – meestal dictatoriale - koningen, regeringsleiders, parlementsleden en presidenten zich ooit zou bekommeren om het zieleheil van hun . . . slachtvee!

In ons koninkrijk bekommerde zich nooit enige koning, parlementslid, regeringslid of (politiek benoemde) legergeneraal om wat het doet onder de hersenpan van soldaten als Tomas Boutsen en Jürgen Coninx. Men kleeft hen een handvol eremetaal op de borst, geeft hen een hogere graad en biedt een avond vol spijs en drank aan. Dat de gevierde held uit Irak, Afganistan (of waar dan ook ver van huis) de ellende niet verwerken kon van de moorddadige opdrachten die hij – plichtsbewust – vervullen moest, daar dacht niemand aan, laat staan dat (de haan van) een van die laffe koningen, generaals parlementsleden of parlementsleden ernaar kraaide of . . . handelde.

Dit bananenland vol internationale schandalen staat aan de vooravond van een verdiende implosie. De lafste van alle koningen, Filip ook nog genoemd FLUPKE, stamt uit een koningshuis waar – behoudens koning Albert I – geen enkele koning met enige eer kon/kan worden beladen. Of het nu gaat om de erkenning van de vrucht open gebloeid uit het zaad gepland in mevrouw Boël of over een tiental miljoen Congolezen die moesten sterven ter ere van de bankrekening van koning Leopold II, is van geen belang. Koning Filip van Saksen-Coburg is – zonder de minste discussie - nog laffer dan die twee voorgangers.

En oh ja, er waren ook nog prins-regent Karel, een koningskind MET ballen aan zijn lijf en de tijdelijk, eenmalig moedige koning Boudewijn. Die laatste had het lef om - in april 1990 - te tonen dat hij nog een geweten had en om EEN HELE REGERING 36 uur wandelen te zenden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mini-koningskwestie

Koningen, regeringsleiders, parlementsleden en generaals . . . ze staan telkens op de eerste rij als het er op aankomt in the picture te kunnen staan. Geen mooier voorbeeld dan het moment waarop koning Albert II  in Ieper Lernout & Hauspie eer kwam betuigen en (grijns, als verplaatsingskost) één aandeel ontving van het linke bedrijf. De op geld belustte Albert II kocht achteraf nog heel wat aandelen bij maar dat was - sic and grin - niet bepaald zijn beste investering!

Hoe selectief ook Flupke is in de verering van zijn onderdanen, bewees hij – ik dacht in juni 2018 – toen hij, met zijn 'snelle' madam de koningin, speciaal naar Rusland vloog om er de Belgische voetballers te steunen in hun niet echt positief afgelopen halve finale van het WK. Individuen die gouden medailles bezorgden aan zijn land, negeert het koninklijk Hof ten volle. Nu ja, de laffe koning luistert al evemin naar burgers die door - hem benoemde - corrupte magistraten aanklagn die misdaden plegen tegen de menselijkheid van ziijn onderdanen. Filip en Mathilde zijn twee populisten die niks te zeggen hebben en alles moeten doen (en ondergaan) wat hun tjevenkardinalen hen verplichten te doen. Ooit sprak ik Nancy Monteyne, de laatste van het koninklijk protocol waar ik nog iets van geloofde. Ook zij is maar een pion die - jammer maar helaas - niks te zeggen heeft.

Sire, ik geef u - als het heel effe mag - het advies om volgende twee maanden niet naar het mooie Sankt-Petersburg (Rusland) of Londen te vliegen om er dezelfde vetbetaalde voetballers aan te moedigen. Ook dit jaar zullen ze de beker niet omhoog moeten steken!  Spaar dus staatsgeld en blijf in Laken of neem de wagen naar  Port Fromentine. Van daaruit een halfuurtje ferry en je bent op jullie toekomstige domiciliewoonst op het eiland Ile d'Yeu. 

Maar laat me, heel effe, eens 38 jaar terug mijmeren. Een (betere) Gentse cafékennis kreeg ALS (amyotrofische laterale sclerose), een niet te genezen spierziekte. Een ziekte waarvan de getroffenen de zekerheid hadden – en nog steeds hebben - dat ze nog hooguit vijf jaar te leven hebben. Bij mijne pa – die d.d. 13 juli 1964 - overleed aan een hersentumor was de stervenstijd korter; 109 dagen en mijn God was dood! Dat 233 dagen eerder reeds miijn tweede God stierf aan een kogel in zijn presidentieel hoofd had een voorteken moeten zijn. 

Heel onlangs sprak ik met een togadrager die blijkbaar nog de moed bezit om ook iets te doen aan de oneerlijke daden van (in alfabetische volgorde) magistraten, medialui, politici en . . . virologen. Ik had - na het gebrek aan moed bij 47 van zijn confraters - de courage al lang opgegeven maar dit wil ik toch een kans geven. Mensen die een drukke werkdag willen inruilen voor hun vriend - die ALS heeft - verdienen dit bij mij! 

Maar ik week, heel effe, af. Een probleem dat ik - grijns - wel eens meer heb. Je weet wel, de leeftijd, de ervaringen en mijn . . . gedachtengangen, mijn . . .  mijmeringen. Waarvoor mijn excuses. 

Regelmatig krijg ik – zomaar uit het niets mails van mensen die durven te trachten een nieuwe beweging, een nieuwe politieke partij op te starten. De laatste vier jaar waren er dat, heel precies, 13!  Met de voorzitter van die laatste partij had ik – ondanks het begin van die communicatie ontzettend moeizaam verliep - heel onlangs een eerste gesprek. Ik mag hopen dat hij doorzet maar vooral dat hij - binnen zijn eigen beroepsgroep - voldoende steun vinden mag. Als die beroepsgroep echt onafhankelijk durft te worden dan is er een kans dat Vlaanderen, net als Wallonië, onafhankelijk wordt, dat België - als overkoepelend orgaan - blijft bestaan. In het andere geval wordt de niet onknappe prinses Elisabeth nooit koningin en wordt het stulpje van Philippe LEGRAND - ofte de codenaam voor koning Filip van België - op het Franse eiland Île d'Yeu het Sint-Helena van Napoleon. Hopelijk geschiedt dat laatste zonder bloed vergieten maar dan zal er heel wat moeten veranderen de komende maanden en jaren.

Wat gebeurt er daadwerkelijk - en efficient - binnen de veiligheidsdiensten van ons land? Als men spreekt over Ocad, ADIV, de staatsveiligheid en de diensten van de veiligheid van ons koningshuis . . . wie zijn dat allemaal? Zogenaamd - afhankelijk van de bron - zijn er 700 tot 2.500 extremisten in ons land. Wie controleert die en hoe diepgaand is die controle? Daarnaast staan er ontelbare burgers op de lijst van de Staatsveilligheid. Ook ik heb 'de eer' daarop te staan. Nu ja, ik lig er niet wakker van.

Wie zijn die staatsbeambten die al die zogenaamd gevaarlijke burgers moeten controleren? In Nederland moeten ze één burger 24/7 beschermen en dat is al een onmogelijke, maar vooral erg dure zaak.

De lezers die ouder zijn dan 60 herinneren zich wellicht nog het spaarboekje van de A.S.L.K. waar kinderen zowat zedelijk verplicht waren om elke maandagochtend frankskes te sparen in hun klas. De A.S.L.K. was - zowel op scholen als in hun bankkantoren - feitelijk zowel de CIA als de FBI van ons land. Onderwijzers en bankbedienden dienden keurig bij te houden wat er allemaal speelde in scholen en op parochies allerlei. 

Herman De Croo, vader van onze huidige premier die zich, het laatste half jaar, al meermaals de haren uit het hoofd heeft willen rukken omdat hij zo nodig eerste minister worden wou, bezit bakken vol data over de inwoners van Michelbeke en aangrenzende parochies. 

Laat de media zwijgen over zogenaamd dictatoriale landen als Turkije, Rusland of Noord-Korea. Er bestaat geen vreselijker politiek gecontroleerde Staat dan België en daar zijn duizenden politici van de laatste 75 jaar verantwoordelijk voor.

Wat probeert onze federale regering ons - maar vooral zichzelf - wijs te maken? Dat alleen die 700, respectievelijk 2.500, bekenden gevaar betekenen voor de veiligheid van moskeeën, virologen, politici? Hoe simpel van geest dient men te zijn om daar je geld op in te zetten? Hoe laag is je IQ om dat ook maar te durven hopen?

Heeft dit land terroristen nodig om regeringsleiders te krijgen die ijveren voor de burgers die hen verkozen? Ik weet het antwoord op die vraag niet. Implodeert het hele systeem dat al sinds WO II erger stinkt dan honderd kilo patatten dat één jaar ligt te rotten.

Moet men op virologen schieten of moskeeën aanvallen om dit Belgenland alsnog te redden? Geloof me vrij, als de ellende echt opstart zal het niet ons leger (of/en onze politie) zijn die zullen optreden als beschermheer van de belaagden. Ook die simpelen van geest - binnen het establishment - zullen Die van Hierboven zien de dag dat de burgeroorlog echt begint. De strijdende landgenoten zullen geen beroep dienen te doen op munitie die zich in onzen Armee zomaar voor het grijpen ligt.  

Elke burger met een IQ hoger dan 109 realiseert zich dat er de komende jaren heel veel zal veranderen in België. Op welke wijze dat zal geschieden hangt volledig af van de huidige regering. Heeft ze de moed om een - volledig onafhankellijk -  ombudsman aan te duiden die als een Eliot Ness er met de grove borstel mag doorgaan? Een orgaan dat MAG/MOET luisteren en akteren wat er de laatste 75 jaar fout liept. Of kwijlt ook deze regering verder in het kabbelend - maar erg stinkende - meer waarin de leiders van boaslangen en nijlpaarden het voor het zeggen hebben?

Twee jaar terug, in juni 2019, publiceerde ik hier dat CD&V, Open VLD en S.pa bij de volgende federale verkiezingen (in mei 2024) blij zullen mogen zijn als ze nog de verkiezingsdrempel halen. Men heeft me toen uitgelachen. Alvast de CD&V is er inmiddels in geslaagd om - ondanks de integere minister uit de Pinte en de intelligente, niet echt onknappe, advocate die federaal minister van Binnenlandse Zaken is - zowaar ruim 1/3de van haar 15,4 % Vlaamse kiezers te verliezen. Partijvoorzitter Coens zal veel tandjes moeten bijsteken om zijn partij te behoeden voor het halen van de kiesdrempel over 36 maanden. Maar Coens is - net als Lachaert en Rousseau - niet echt tot voorzitter geslagen om fouten uit het verleden publiekelijk op te noemen, laat staan dat door zijn partij aangestelden (zoals bijvoorbeeld Luc Aerts, Jo Van Deurzen. Wouter Beke of Patrick Duinslaeger) publiekelijk te desavoueren. Daarenboven is de lijst van te desavoueren aangestelden ontzettend lang, en niet alleen bij de Tjeven. 

Of CD&V (15,4 %), OPEN VLD (13,1 %) en S.pa (10,1 %) die in mei 2019 samen nog 38,6 % van de Vlaamse stemmen in het federaal parlement behaalden, in mei 2024 samen nog twintig procent zullen halen, daar zet ik geen halve eurocent op in. Er is wel de (geloof me vrij, tijdelijke) heropflakkering van het duo Deborah-Conner maar ook de Vooruit zal achteruit gaan in mei 2024!

Oh ja, laat me terloops onze redactiesecretaris danken voor het ter beschikking stellen van juiste gegevens. 

Politici van de drie traditionele partijen hebben individuen decennia lang behandeld als stront, als wezens waar niet hoeft naar geluisterd te worden. 'Het is maar een enkeling en die weegt niet door in de stembus' werd 75 jaar lang gesteld. 

De desbetreffede rekeningen - van heel wat enkelingen - zullen ooit worden vereffend.  Ooit is in dit geval gegarandeerd geen synoniem van nooit!

Het aantal 'onbeluisterden' is inmiddels uitgegroeid tot meer dan twintigduizend. Akkoord, er zitten daar een aantal tussen dat geen gelijk had/heeft om te protesteren maar 89 % had wel gelijk

Die denkt dat Jürgen Conings een enkelvoudig losgeslagen projectiel is, dient urgent te worden opgenomen in de roman van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski uit 1868-1869 dat de titel DE IDIOOT draagt.

Zo heel af en toe - zij het echt uiterst zelden - durft een topman van onze Justitie al eens zijn nek uit te steken. Dat was zo met Justitieminister Marc Verwilghen die - nadat hij mijn twee boeken had gelezen en mijn dossier erg grondig had laten onderzoeken - d.d. donderdag 19 juni 2002 - in de Kamer Justitie van het federaal parlement en in de directe omgeving van vijf volksvertegenwoordigers van diverse pluimage - zijn linkerhand op mijn rechterschouder plaatste en plechtig beloofde 'Meneer Henderick, ik ga het u door Justitie onterecht aangedane onrecht recht zetten'. Waarna hij de volgende ochtend werd uitgenodigd door zijn partijvoorzitter - aka de baron van Berlare en Toscane -  die hem verplichtte zijn belofte in te slikken. Tja . . .

Ook Patrick Duinslaeger diende zijn woorden op te vreten nadat hij - in zijn mercuriale als procureur-generaal van het Cassatiehof - voorzichtig de vraag durfde te stellen 'Wordt het niet eens tijd dat de magistratuur excuses aanbiedt aan haar slachtoffers?'

Van de laffe, slaafse onderdanen van de bende van de boaslangen, maar ook van de bende van de nijlpaarden, blijft elkeen af. 46 Advocaten kregen van de voorzitter van hun rechtbank en/of van hun stafhouder de vraag voorgeschoteld of ze niet nog wat te jong waren om geen enkele rechtszaak meer te winnen. 

De magistratuur, het leger, overheidsdiensten allerlei en bedrijven waar onze Staat aandelen van bezit . . . het is één pot nat. Als een van hun medewerkers een fout maakt dan wordt die gewoon - naar boven toe - weggepromoveerd. 

Dit land heeft geen nikszeggende Conner Rouseau nodig. Dit land heeft een Emile Zola of Jeanne d'Arc nodig. in het andere geval valt het uit elkaar. 

En ja, er zijn nog moedigen in dit Vlaanderenland. Mensen die het klappen van de zweep kennen zoals gewone burgeres Nicole Maes die het lef had om onderstaande tekst te laten publiceren met naamvermelding. Van zoiets wordt mijn klein hartje nog kleiner. Mijn respect, mevrouw Maes.

 

Betreft Jurgen Conings.

 

 

 

Even een klein beetje logica.

Een getrainde beroepsmilitair, die o-a. in Afghanistan gevochten heeft, die getraind is in oorlogsstrategie als geen ander.

Die bekend zou staan als terrorist en nog steeds toegang heeft tot het wapenarsenaal in de kazerne?

Die steelt een heel arsenaal aan wapens in een kazerne, waar de camera's niet draaien in de ruimte waar die wapens lagen?

Hij stockeert die wapens in zijn auto, om vervolgens gevonden te worden zodat hij er niets meer mee kan 'doen'???

 

 

 

Hij laat overal brieven (nu blijken het plots mails te zijn?) achter met zijn intenties?

Vervolgens gaat hij zich verstoppen in de bossen van Maasmechelen?

Hij zou een mail gestuurd hebben? Naar wie? Waar vandaan komt die mail?

 

 

 

Legt iemand mij eens uit dat het IP-adres vanwaar die mail verstuurd werd nog niet getraceerd werd?

KOMAAN, wie gelooft deze fictie??? Ik geloof nog liever in ET.

Dit zaakje stinkt....

Als Jurgen écht de intentie heeft om onze corrupte ministers en virologen een kopje kleiner te maken, dan zou hij toch héél anders te werk gaan??? Dan zou hij toch op de ilegale markt aan een degelijk wapen geraken.

Dan zou hij de omgeving van zijn doelwitten toch gaan verkennen zijn.
Dan zou hij toch zonder alarm te slaan, heel stiekem toeslaan.
Dan waren zijn doelwitten ondertussen al wel verleden tijd.

Ik weet niet waarom, ik weet ook niet wie erachter zit?
Maar één ding weet ik heel zeker, hij is erin geluisd...

 

 

 


 •  en zorg bij ALSBeste Roger

  Je mag mijn tekst publiceren met naamvermelding op uw pagina. 
  Ik hoop van harte dat mensen wakker geschud worden en inzien dat er geen logica in de propaganda van de media tegen Jurgen zit.
  Ik wil nog wel even benadrukken dat ik geweld niet goedkeur. 
  Het gaat erom dat de propaganda niet klopt. Iemand waarvan de stoppen eventueel zouden doorslaan gaat niet te werk zoals de media ons wil doen geloven.

  Succes

Er waren tientallen facebookberichten die verdienden hier gepubliceerd te staan. Ik heb ervoor geopteerd enkel twee reacties weer te geven van mensen die geen angst hebben er ook hun naam bij gepubliceerd te zien.

De tweede was de - op deze site meermaals geroemde - Gerard Van Noten. Een voormalig militair die best weet wat in deze de waarheid is.


GERARD VAN NOTEN

Het storend element voor de politieke correctheid. Heeft Annelies Verlinden ergens gelijk? Ja, inderdaad, maar het is met dat soort anti-helden dat de geschiedenis geschreven wordt.

In de aanloop naar de toekomst - en dat is dan het einde van de ”cavalcade”- van Jürgen worden blunders gemaakt van formaat.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft "bijzonder weinig begrip" voor de verschillende steunbetuigingen die op sociale netwerksites worden geuit voor de gezochte militair en terreurverdachte Jürgen Conings. Maar deze minister - en daarbij de rest van deze regering - heeft bijzonder weinig begrip voor het volk in het algemeen. 

De mensen zijn moegetergd; zijn het niet de invasieven en de gelukszoekers die alles voorgeschoteld krijgen en criminele feiten plegen als bedanking, dan zijn het de regeringsleden zelve, daarbij gesteund door de virologen die er een potje van maken. Wordt er bij de eerste categorie drastisch opgetreden? Neen! Het zijn “verwarden, kansarmen; ze hebben een andere cultuur die door ons niet verstaan wordt - natuurlijk dat eremoorden, verkrachtingen, relletjes, profitariaat en andere niet op begrip kunnen rekenen- en de strafmaat is er een (als er al een is?) die alle verbeelding tart qua minimaliteit. Daarentegen moet de Vlaming, de Belg, de Europeaan wijken voor alles, wordt zwaar bestraft bij het minste en moet dan nog bewijzen dat hij niet racistisch is bij aanwerving, verhuur van huizen enz…, daar waar hij enkel zijn have en goed beschermt tegen vernieling of schade.

De politieke kaste valt van het een financieel schandaal in het andere. De vervolgingen zijn maar “pro forma” want er wordt altijd wel iets gevonden om het boeltje te minimaliseren voor zover zij tot de linkse en politiek-correcte partij toebehoren. Voor de nationalistische en identitaire partijen -zij die het volk wensen te beschermen-, niets dan misprijzen, zware vervolgingen voor een “akkefietje” en verketterd tot en met door de slijmballen van de “mainstream media”. We zullen eens even de zaak Sihame nemen en die naast de zaak Dries zetten en de trend is gezet en terzake is alles bewezen.

De corona-zaak heeft daarbij nog maar eens bewezen hoe onze regering  als “patchwork” van ideologieën en partijen, noch de bekwaamheid bezit om sluitende en unanieme beslissingen te nemen, noch de bekwaamheid om sluitende contracten af te spreken in de uitvoering van de vaccinatie en de mondmasker-saga. In de “Afspraak” van vrijdag 21 mei 2021 kon men daarbij opmerken dat de tegenpartijen van Tom Van Grieken zichzelf in de voet schoten door te stellen dat het succes van het Vlaams Belang de zuurtegraadmeter van de maatschappij is. Qua intelligente uitspraak kan dat tellen, want dat bewijst onomstotelijk dat de zuurtegraad veroorzaakt door de regering zelve, immens is. Hoe durft het Vlaams Belang openbaar stellen, alleen al door haar bestaan, dat de bevolking genoeg heeft van de regering, de graaicultuur, de omvolking, het profitariaat, het cultuurmarxisme, de onverdraagzaamheid, de aanbidding van criminelen (George Floyd o.a.!!!) en de aanfluiting van hetgeen sommige arrogante personages, nog “democratie” durven noemen.

Natuurlijk dat dan sommigen hun “waardegevoel” verliezen. Zou het bijgevolg niet logisch zijn om Jürgen trachten te vatten om hem de nodige psychologische bijstand te verlenen als PTSS-patiënt, hetgeen hij waarschijnlijk is?

Het is dus vrij duidelijk waarom velen onder de bevolking deze man een “zorro-status” aanmeten, gezien hetgeen er gebeurt en hierboven beschreven. En wat Marc Van Ranst betreft, is het spijtig te moeten vaststellen dat dit heerschap alles doet om zichzelf in de belangstelling te zetten en voor te komen als het controversiële personage dat hij is. 

Als hij bruut, onbehouwen en arrogant moet overkomen, als hij zijn extreem-linkse sympathieën op een blaadje presenteert met dan nog de uitdaging op zijn tronie en in zijn uitdrukkingswijze, dan doet hij het op sadistische wijze en heeft er nog duchtig plezier in ook.  Dat hij de wereld en de politiek bedroog door zijn optredens voor “gewaardeerde collega’s” laat ik nog terzijde. Voor de rest zal ik er geen woorden aan vuilmaken, want hij is het niet waard.

Maar ja, de Vlaams-Belang kiezer heeft dus volgens de studie van de UGent een lage opleiding en is dus zo dom als lood. Die studie uitgevoerd volgens het principe “U vraagt, wij draaien” heeft enkel één ding bewezen, dat de universiteiten en andere hogescholen links gebroed kweken en dat door indoctrinatie bijna alle identitaire en fiere nationalistische gevoelens van deze hooggeschoolden verdwijnen. Men kweekt dus semi-gelobotomiseerde eenheidsworst. Dan ben ik toch maar liever een laaggeschoolde of ben ik een uitzondering?

Nog even terug naar Jürgen: Ik hoop dat hij er zonder bloedvergieten van af komt van ene of gene zijde en ik denk dat het punt nu gemaakt is. De Staatsorganen hebben de schrik van hun leven gekregen en domweg bewezen dat de democratie waarmee zij zo dwepen, uit hoofde van hun acties, als onbestaande bewezen is. Ze zien nu dat het volk bestaat en de nodige gevolgtrekkingen kan nemen. Het is dus niet meer nodig om het repressie-apparaat nog wat aan te scherpen want U zal er alleen het tegenovergestelde effect mee verkrijgen.

Stop er dus mee, (niet)verkozenen van het volk en begin uw job uit te oefenen zoals het moet!!!

Het moment voor mij om over te stappen naar de niet onbelangrijke speler in deze hele affaire rond soldaat Jürgen Conings: de media. Neen, niet het digitaal social sitegebeuren maar de dagdagelijke gazetten die - ten volle bewust - meedraaien in het circus van politici en virologen allerlei.

Eerst was Jürgen een gevaarlijke terrorist. Drie dagen later was hij plots 'een mogelijke terrorist'! Wat is het nu?

Persoonlijk geloof ik niet in het gelul van politici en media dat hij dit alles alleen bedacht en uitvoerde. 

Wat heeft hij - puur juridisch - echt al misdaan?

Schoot hij viroloog en meester luller Marc Van Ranst dood? Denkt die onnozele viroloog echt dat, als er echt een contract op zijn blaaskaakkop stond, hij nu nog in leven zou zijn? 

Ontvreemde hij echt wapens uit het leger? Of wou hij duidelijk maken dat men probleemloos makkelijk een heel legermagazijn kan leeg roven bij de Militaire Macht die nog niet eens bekwaam is te vermijden dat een heel bos afbrandt als ze een oefening moeten doen?

Persoonlijk denk ik dat Jürgen Conings een vooruit geschoven 'soldaat' is van de steeds groeiender volkse groep burgers die het zinloos vinfen om te klagen op`een menselijke manier. Zeg maar een test om te zien hoe de overheid zou reageren. Zeven dagen lang vijfhonderd man op zoek naar. . .

In hoeverre de waarheid geweld wordt aangedaan door van alles te fantaseren over de soldaat, over zijn - toch wel erg makkelijk - gevonden auto en over explosieven die zich in die wagen zouden hebben bevonden, is zeer de vraag.


EEN INTELLIGENTE MAGISTRAAT

CORRECTIE: DE INTELLIGENTSTE MAGISTRAAT

 

 

 

Dat binnen onze magistratenorde het heel lang zoeken is om een intelligente of integere topmagistraat  te vinden, is niet echt nieuws. Vooral de combinatie van beide eigenschappen is moeilijk te vinden.

Pakweg dertig maanden terug orakelde procureur-generaal Erwin Dernicourt ''De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen''. Ik wacht - heel specifiek vanuit zijn ambtswoonst in de Gentse Savaanstraat - nog steeds op het eerste teken, het eerste bewijs dat de man zijn opmerkelijke quote bewijzen zal. 

Maar - dank Die van Hierboven -  ik heb nog niet alle geloof verloren in onze magistratuur. Er is nog één vrouw en één man waar ik geloof in heb binnen het magistratenkorps. Die man was zondagavond live op televisie te zien met een korte maar heel gepaste boodschap naar Jürgen Conings toe.

De belangrijkste zin was ongetwijfeld  "Als Jürgen Conings gevonden zou worden, zal hij wel gearresteerd en eventueel vervolgd worden. Maar het kan zonder bloedvergieten gebeuren."

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw roept Jürgen Conings, de zwaarbewapende militair die al sinds dinsdag gezocht wordt, op om contact op te nemen "met iemand die hij vertrouwt".

Ongetwijfeld een oproep die er kwam omdat ons hele justitieel- en legerapparaat niet echt succesvol was de laatste week.

Persoonlijk zou ik nog een stapje verder zijn gegaan en - voor wat hoort wat en de heer Conings bewees nogal wat feilen binnen onzen Armee - zou ik voorgesteld hebben om, op neutraal ergo buitenlands terrein, het gesprek aan te knopen over de waarde van een gedecoreerd soldaat die - alvast mentaal - in de steek werd geladen door zijn overheid, door zijn land! Biedt de man publiekelijk een eervol ontslag aan met behoud van al zijn rechten. Geen verstandig burger zal daar een probleem mee hebben.

Ik ga concluderen. Voor zowel de trouwe lezers als zij die er - dank zij de commotie rond Jürgen Conings - nu zullen bijkomen heb ik vandaag geprobeerd een objectief beeld te brengen. Niet uitsluitend over het feit dat een gedecoreerd terreurbestrijder wapens meenam die hij een paar dagen later terug gaf door ze in zijn wagen achter te laten.

Hoeveel er allemaal gefantaseerd werd door Justitie, politici en de media bewees alleen dat die laatsten de feitelijke macht bezitten in Vlaanderen, dat Justitie nog steeds - net als onze politici (in o.a. de coronacrisis) - voor leesvoer moet zorgen waarna het hoofdredacteurs zijn die bepalen in welke richting er moet geschreven worden.

Moeten virologen bier uitdelen aan studenten of als griezelig clowntje optreden in programma's als DIW?

Het verzet tegen corrupte magistraten, politici die hun  zakken en de bankrekeningen van hun partij vullen heeft the point of no return bereikt.  


Zo, geachte lezer, dit was het langste artikel dat hier ooit verscheen. Rest me enkel te melden dat de intelligentste die ik de laatste zeven dagen over deze affaire bezig hoorde in de media de naam Kenneth Lasoen draagt en historicus is.

Het is Pinkstermaandag 24.05.2021 12.55 uur. 'k Ga nu naar de GIRO kijken op Eurovision. Het vervolg van deze editie staat er morgen zo . . . rond de noen.

Ik sluit af met de zekerheid dat er nog heuse soldaten zijn, mensen van vlees, bloed en met hersencellen die - door de niet nazorg - opstandig worden maar alsnog hun land niet in een oorlog willen doen belanden.

REACTIES WELKOM MIDDELS roger@stropken.be

getekend: roger henderick

rijksregisternummer 481226-047-71

wonende te WENDUINE


 NOG WAT PATATJES ETEN

Remco Evenepoel, . . .  de kans zit er dik in dat hij - op een dag - een groot renner worden zal.

Maar dat zal dus niet geschieden in de huidige GIRO.

De Vlaamse media hebben Remco zowat de hemel ingeroemd. Remco zou de Giro winnen! Remco zou de eerste rit winnen en vanaf dag 1 in het roze rijden!  Remco dit, Remco dat!

Evenepoel zijn hoofd is, door die media, zo zot gemaakt als een draaimolen die niet tot stilstand kan worden gebracht.

Maar zie, na vandaag is het licht gedoofd in de stal van Remco.

Als men echt denkt dat Remco een grote ronde winnen moet, dan zal men hem moeten onringen met knechten zoals die waarover Bernal en Pogačar beschikken. En daarvoor is het budget van Lefevre veel te klein.


REACTIE VAN EEN MAGISTRAAT

Het ligt al een hele tijd ter beschikking maar ik ben niet de persoon die zo nodig veel lezersreacties publiceren moet.

Een paar weken terug ontmoetten we elkander nog eens te Sluis, het sympathieke Nederlandse stadje waar meer Vlamingen rondlopen dan Nederlanders en Duitsers samen. We mochten, al vóór in eigen land, op een terrasje zitten en dat deed deugd.

Na al die jaren tutoyeren we elkander,

'Roger, hoe lang kennen we elkander nu reeds. Tien jaar?':

'Denk bijna twaalf jaar', reageerde ik,

'Je brief naar de top van de bende van Van Thillo, was echt schitterend. Alhoewel je man en paard noemde, was die vooral juridisch onaanvechtbaar. Je hebt dan ook twee goeie togadragers ter beschikking.

Ik weet dat je de intentie, het karakter, het intellect en de financiële mogelijkheden hebt om wraak te nemen maar laat dat over aan anderen. Van Thillo heeft voldoende vijanden, en met hem zijn hele mediagroep. Op een dag zal hun ellende beginnen en het is maar de vraag of die ooit stoppen zal'.

En zie, minder dan een maand later lijkt deze sympathisant gelijk te krijgen. 


ER MAG AL EENS GELACHEN WORDEN

KLIK EENS OP 

https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/api/mail/image001.jpg?action=attachment&folder=default0%2FINBOX&id=4225&attachment=2&user=4&context=2277761&sequence=1&delivery=view

Met dank aan de vaste lezer waarmee ik ooit in dezelfde lagere school zat.


CORONA WEEKLY


01. De manipulatie van de ware cijfers door politici en virologen blijft maar verder gaan. En dat allemaal in het kader van 9 juni ofte THE DAY, THE DAY OF FREEDOM!

Ik hou mijn hart vast voor de openbaring van de ware cijfers.

02. De bende van Wouter Beke . . . ze geven aan alles een draai. Neem nu de Brugse burgemeester die stelde over de supportersmeute van Club Brugge die  aan alles - en vooral aan de coronamaatregelen - hun voeten veegden “Dit is geen georganiseerd evenement, maar eerder spontaan gegroeid. Tja . . .

02. Superclown, en in bijberoep ook nog viroloog, Pierre Van Damme verklaart het Astra-Zenecavaccin veilig. Die ene mens op 1.000.000 gevaccineerden die er aan sterft heeft gewoon pech gehad.

Hopelijk hebben vanaf heden enkel familieleden van die gek pech!

03. Die andere gekke viroloog die momenteel - grijns - in quarantaine zit bij de federale politie, is zo mogelijk nog gekker dan Van Damme. Die gelooft echt dat hij nog vrij kan rond lopen, zelfs nadat Jürgen Conings terug uit zijn verdwijntruuk  kwam.

04. Oh ja, diezelfde gekke Van Ranst beschuldigt ONTERECHT mensen en organissaties van doodsbedreigingen. Wordt het geen tijd de man psychiatrisch op te sluiten?


EEN NIEUWE IVO NIEHE ?

Ik ben zo'n ouwe 'gek' die trouw blijft aan diegene en aan datgene wat ik vind dat goed is, die me eerlijk, correct en zonder vooroordelen benadert en behandelt.

Zo ben ik al decennia een  fan van de televisieprogramma's van Ivo Niehe en van de quiz gepresenteerd door superknappe Astrid Joosten. De TV-SHOW en TWEE VOOR TWAALF mpgen er - na vier deceannis - nog steeds zijn op de Nederlandse televisie.

Vijftien jaar lang presenteerde Matthijs van Nieuwkerk DWDD aka DE WERELD DRAAIT DOOR.

Waar ik niet geloof in zijn toekomst als presentator van een oerdom Vlaams spelprogramma heb ik met bewondering gekeken naar zijn interview met koningin Maxima n.a.v. haar 50ste verjaardag.

Wat een moedige koningin, wat een klasse interviewer!


STAAN JULLIE MIJ TOT SLOT

TOE OM U ALLEN EEN 

GEZONDE WEEK TOE TE WENSEN.

TOT MAANDAG 31 MEI

HOPELIJK IS DE LENTE DAN AL ECHT VOELBAAR

MIJMERINGEN VAN 17 MEI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


QUOTE VAN DE EEUW 

''Het is de sterkste die, in een conflict, 

 risico moet nemen om tot 

een oplossing te komen met de zwakste!''  

Geen enkele gewaardeerde lezeres of even gerespecteerde lezer zal mij ooit betichten een overdreven sympathie te hebben voor een Vlaamse politicus/politica. Geen enkele N-va'er zal me betichten voorzitter Bart De Wever trachten heilig te verklaren.

Voor de onwilligen - en al zeker voor mijn antagonisten - lijkt het onbegrijpelijk dat ik iemand (op zijn zachtst gezegd) enerzijds  niet sympatiek kan vinden maar anderzijds wel respect heb voor de positiieve daden die deze persoon verrichtte, voor de positieve eigenschappen die zo iemand bezit. Dat is - om het bij twee voorbeelden te houden - zo bij Christian Van Thillo die er in slaagde om van een VLAAMS BEDRIJF het belangrijkste mediabedrijf van de Lage Landen anno 21ste eeuw te maken en ook bij Bart De Wever die de intelligentste politicus in het Vlaanderen van de 21ste eeuw is.   

En net die voorzitter van de N-va deel ik de quote van de eeuw toe.

Het is, beste Bart, zoals u het vrijdagavond 14 mei 2021 zo mooi zei in DE AFSPRAAK OP VRIJDAG. inderdaad de sterkste die, in een conflict,  risico moet nemen om tot een oplossing te komen met de zwakste!  

In het andere geval bestaat de kans dat die zwakste zich ook eens de sterkste voelen wil . . . ! En wie wordt daar dan beter van? DE GEWETENLOZE STREKEN VAN

Erik Roddenhof, CEO NV DE PERSGROEP,

Kris Vervaet, CEO NV DE PERSGROEP BELGIE

en de bestuursleden van NV DE PERSGROEP, zijnde

 Bernadette de Bethune (manager Vandewiele Textile), 

 voorzitter Ludwig Criel (Degroof-Petercam), 

Jan Louis Burggraaf (M&A-advocaat bij Allen & Overy), 

Ieko Sevinga (Rabobank NL), 

mevrouw Jeanine Van Der Vilst (Eurofiber).

Christian en broer Emmanuel Van Thillo, 

hun schoonbroer Christophe Convent 

Exact eenendertig reacties mocht ik ontvangen de laatste acht dagen! Dat zijn er net geen vier per etmaal!

Ik had naar 28 Vlaamse journalisten, hoofredacteurs en professoren de mail toegestuurd die ik ook naar bovenstaande gewetenloze toplui van NV DE PERSGROEP zond in het weekend van 23-25 april 2021. Voor alle duidelijkheid: weekends starten, voor mij, op een vrijdag! Evenzeer had ik die mail naar zesentwintig, mij bekenden, geforward. 

Alles samen dus 31 reacties op 54 mails! Dat is 58 %! Het weze duidelijk dat de strijd van ondergetekende Roger Henderick al lang niet meer over hemzelf gaat maar over de foute, gewetenloze publicaties van (vooral) de journalisten van de Vlaamse media van NV DE PERSGROEP. Dat zoiets geschiedt omdat zakenwonder Christian enkel hoofdredacteurs lucht die ja-knikken en slaafs doen wat hij hen opdringt, is jammer voor de journalistiek in Vlaanderen. De journalist en hoofdredacteur die buiten de lijntjes van CVT kleurt moet sofort vertrekken. Rond CVT worden enkel slaafjes geduld!

Uit de reacties - vanuit zowel de zuidelijke als de noordelijke der LAGE LANDEN ANNO 2021 - kan heel wat worden geconcludeerd. Het voornaamste is het wezenlijk verschil tussen enerzijds de onafhankelijkheid van de  De Nederlandse Verenigng van Journalisten (NVJ) en anderzijds de slaafse afhankelijkheid van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, allebei t.o.v. bovenvermelde mediagroep.

Bij onze noorderburen kon Christian Van Thillo niet de macht over de journalistenbond kopen zoals hij - zo rond de eeuwwisseling - wel kon doen bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten toen hij Pol Deltour dertig zilverlingen toewierp waardoor sindsdien Vlaamse journalisten niet langer baas zijn in eigen huis maar het de kleinzoon van Cyriel, aka Billy, tevens de zoon van Ludo (van o.a. Spaarkrediet) is die hoofdredacteurs en journalisten zegt wat ze wel en wat ze niet mogen schrijven of laten publiceren. 

Hoofdredacteurs Dimitri AntonissenFrederik De Swaef en Brecht Decaestecker maar ook de intelligente en niet onknappe Isabel Albers dansen, net als alle andere Vlaamse hoofdredacteurs en journalisten van NV DE PERSGROEP volledig naar de pijpen van CVT, de alleenheerser binnen NV DE PERSGROEP. Als CEO's Erik Roddenhof en Kris Vervaet menen ook maar enig eigen initiatief te kunnen doordrukken zonder de toestemming van Christian dan zijn ze wel ontzettend naïef. Ze lijken wel kinderen die - in een of andere kinderboekenwinkel - naar het sprookje van Sneeuwwitje aan het luisteren zijn.

Het zal wel - grijns - toeval zijn dat ik vorige week hier over mijn mail naar die tien bovenstaande gewetenloze toplui berichtte en dat de dag erna volgend persbericht mij (vanuit Nederland) werd bezorgd, waarvoor dank. Ook dank voor de vele info die ik ontvangen mocht. Heel bruikbaar voor mijn boek over die tien toplui binnen NV DE PERSGROEP.

Desbetreffend houd ik het hierbij vandaag. Dank aan elkeen die een reactie bezorgde. Jullie raakten mijn - soms nog klein - hartje. Maandag 7 juni 2021 publiceer ik de volledige tekst van die bewuste mail naar de top van NV DE PERSGROEP evenals een bloemlezing van jullie reacties. 

HEEL ERG MERKWAARDIG - IN ONDERSTAAND NEDERLANDS PERSARTIKEL - IS DE REALITEIT DAT DE AUTEUR JOURNALIST IS BIJ - GA NU GERUST EFFE ZITTEN - NV DE PERSGROEP.

Zoiets is onmogelijk in Vlaanderen. Vlaamse hoofdredacteurs en journalisten kakken (Vlaams voor het Nederlandse 'poepen'!) letterlijk al in hun broek als ze iets negatief in hun mailbox krijgen over . . . NV DE PERSGROEP! 

EVEN MERKWAARDIG IS DE VASTSTELLING DAT BIJ ONZE NOORDERBUREN JOURNALISTEN DOOR NV DE PERSGROEP WORDEN GEDWONGEN ALS ZELFSTANDIGE TE WERKEN, WAARDOOR NV DE PERSGROEP PAKWEG 40 % UITSPAART OP HUN LOONKOST! 

TOT SLOT: IN NEDERLAND STAAN DE RECHTERS NIET SLAAFS TEN DIENSTE VAN EEN MEDIAGROEP. AL ZEKER NIET ALS DIE ELF JAAR LANG MEERDERE TELEVISIEUITZENDINGEN (PER DAG!) UITZOND DIE TOT DOEL HADDEN OM HET MINST INTELLIGENTE, EN ARMSTE DEEL VAN DE VLAAMSE BEVOLKING MAANDELIJKS TE BESTELEN VOOR MILJOENEN EURO'S PER MAAND.

Hier dus dat Nederlandse krantenartikel in DE VOLKSKRANT van NV DE PERSGROEP:

Twee freelance journalisten dagen uitgever DPG Media, eisen tot 388 duizend euro

 

 

Twee freelance journalisten slepen DPG Media voor de rechter. Ze vinden dat ze recht hebben op een aanzienlijk hogere vergoeding dan de uitgever nu betaalt. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) steunt de actie.

Menno van Dongen 11 mei 2021, 15:00

De zaak is aangespannen door Hans Teunissen en Peter Nicolai. Teunissen is redacteur bij de regionale krant De Gelderlander. Volgens de NVJ is hij per artikel gemiddeld drieënhalf uur bezig, voor 60 euro. Dat komt neer op 17 euro per uur, ongeveer net zoveel als de andere eiser verdient. Peter Nicolai is fotograaf bij de regionale dagbladen BN De Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant. Een opdracht die tweeënhalf uur kost, levert hem 42 euro op.

De twee ervaren freelancers eisen met terugwerkende kracht een ‘billijke vergoeding’ voor alles dat ze sinds 2015 hebben gedaan voor DPG Media. Ze verzoeken de rechter uit te gaan van 60 euro per uur. Hun claims, opgeteld 85 duizend tot 388 duizend euro, zijn gebaseerd op de in 2015 ingevoerde Wet Auteurscontractenrecht, die freelancers beter beschermt tegen machtige werkgevers.

DPG Media heeft bijna de helft van de Nederlandse dagbladenmarkt in handen. Het heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen winst gemaakt – in 2020 was de winst 178 miljoen euro. Het steekt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, en de eisers dat de uitgever freelance journalisten ‘aanmerkelijk minder’ betaalt dan werknemers met een contract.

Minimumtarief

 

 

Iedereen moet volgens de vakbond ‘een vergoeding ontvangen die past bij de waarde en professionaliteit van zijn of haar werk’. Voor journalisten in loondienst is dat geregeld – in de cao – maar voor freelancers niet, constateert Bruning. De NVJ probeert er al jaren iets aan te doen, maar de uitgever geeft ‘slechts in zeer beperkte mate gehoor aan onze klachten’, zegt hij.

De algemene minimumtarieven voor freelancers zijn volgens DPG Media afgelopen jaar verhoogd naar 22 euro per uur, 50 procent boven vergelijkbare cao-schalen. Zakelijk directeur Bart Verkade betreurt dat de NVJ - die inzette op 32 euro per uur - ‘eenzijdig heeft besloten gesprekken af te breken’ en naar de rechter te stappen.

Verkade stelt dat Teunissen en Nicolai tot vorig jaar niet hebben geklaagd over hun verdiensten. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze billijke tarieven hebben ontvangen.’ De zakelijk directeur wijst erop dat de eisers werkten voor kranten met een kleine oplage: een Zeeuwse editie en de editie De Liemers van De Gelderlander, waarvan respectievelijk 12 duizend en 8 duizend exemplaren worden gedrukt. ‘Deze twee vragen een vergoeding die zelfs hoger ligt dan wat grote landelijke dagbladen exemplaren betalen. Dat is echt te veel.’

50 procent hoger

 

 

Het is de tweede keer dat freelancers een zaak aanspannen tegen DPG Media, eigenaar van onder andere de Volkskrant, Trouw, Het Parool, het AD en veel regionale kranten. Eind 2019 oordeelde de kantonrechter dat twee andere freelancers van regionale dagbladen recht hadden op een 50 procent hogere vergoeding. Die zaak draaide om enkele artikelen en foto's, nu gaat het om jaren werk.

DPG Media beschouwt ook de nieuwe claims als individuele zaken, beklemtoont Verkade. ‘Maar als dit voor iedere freelancer zou gelden, kost het ons tientallen miljoenen per jaar. ‘In die vorige rechtszaak heeft de rechter al vastgesteld dat het voor regionale dagbladen moeilijker is om investeringen terug te verdienen dan voor landelijke kranten. Dat weegt mee, bij het vaststellen van tarieven.’

Landelijke kranten zijn tot nu toe buiten schot gebleven in dit soort procedures. Zij betalen freelancers veelal hogere vergoedingen dan regionale dagbladen.


DE AFFAIRE VEERLE HEEREN

Politici, maar ook politica . . . het is toch steeds etwat met dat soort mensen! Vooral in Vlaanderen is het - om eens de woorden van de overleden Van Rossem te gebruiken - Godgeklaagd!

Als niks helpt, dan rest nog steeds een compromis tussen partijen die samen de macht delen.

Dat Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, heeft gefoefeld, dat staat als een paal boven water. Dat ze daarmee haar bevolking erg zwaar heeft belazerd en bestolen is een bewezen feit.

Dat ze zich daarna in meer dan duizend bochten trachtte te wringen, is ook een axioma als een koe.

Vorige week maandag, 10 mei 2021, zond ik (een viertal uur vóór de extra ingelegde gemeenteraad zou aanvangen) een mail naar alle 35 leden van die gemeenteraad.

Ik volgde ook deze gemeenteraad via het internet. Daarbij vielen mij twee dingen op: 

- ten eerste de tussenkomst van Gert Stas (Vooruit) die - zij het niet als een heuse Bredero, en dat is geen verwijt - de werkelijke feiten (en fouten) van burgemeester Veerle Heeren bloot legde. Conner Rousseau mag zulke man opnemen in ons federaal parlement; de Vooruit zal er niet mee achteruit lopen.

- ten tweede de tussenkomst van CD&V.gemeenteraadslid Bert Stippelmans. Had die nog tien minuten meer spreektijd gekregen dan was burgemeester Heerlen gegaraadeerd heilig verklaard.

Voor N-va was deze toestand gesneden koek. Dat bleek de volgende dag want toen zette - plotsklaps! - burgemeester Heerlen zomaar een stap opzij t.v.v. een N-va-schepen. Geen kat in Sint-Truiden gelooft dat haar (zogenaamd) tijdelijk ontslag niet reeds vóór die bijzondere gemeenteraad beslist was maar daar piepte die dag niemand over. 

Van die 35 gemeenteraadsleden was er toch één die het fatsoen had op mijn mail te reageren. Ik publiceer hieronder dan ook de mail van Europees parlementslid Hilde Vautmans.

Ik hou van moedige politici/politica die de ballen aan het lijf hebben iemand - die, al dan niet door eigen domme schuld,  in de miserie zit - niet als een baksteen te laten vallen en haar verdiensten blijft erkennen. 

Ergo, geachte mevrouw Vautmans, bij deze mijn RESPECT. 

Zoals ik u mededeelde . . . we hebben alvast één ding gemeen maar wat . . . dat heb ik hier niet vermeld!


 

12-5-2021 12:27VAUTMANS Hilde<hilde.vautmans@europarl.europa.eu>


 

 Aan  roger@stropken.be  

 

Beste Roger,

 

 

 

Bedankt voor uw mailtje.

De manier waarop de burgemeester met haar verantwoordelijkheid is omgegaan, keuren we binnen Open Vld zwaar af. Wij, als politici, hebben een voorbeeldfunctie en ik distantieer mij dan ook van deze praktijken. Hoe goed de intentie ook was om in Sint-Truiden geen enkel vaccin verloren te laten gaan: je mag nooit mensen voortrekken en al zeker niet in een gezondheidscrisis waar Sint-Truiden bijzonder hard door getroffen werd. 

Het handelen van de burgemeester overtreft alle deontologische regels en het respect voor onze democratie. En dit op een moment waarop zo velen het bijzonder moeilijk hebben. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mensen die werken in de eerste lijn, de zorgsector, onze leerkrachten, ouderen, kwetsbaren, en al diegenen die een dierbare verloren zijn.

Maar we moeten verder. We bevinden ons namelijk in de zwaarste crisis van de afgelopen decennia, en dit zowel op menselijk als economisch vlak. Het leed is enorm en net daarom moeten we ervoor zorgen dat onze stad niet onbestuurbaar wordt: er liggen namelijk enorme uitdagingen op ons te wachten. Niet alleen moeten we de vaccinatiecampagne tot een goed einde brengen en investeren in de heropbouw van onze economie, ook dienen we het vertrouwen van de Truienaars terug te winnen. De afgelopen jaren hebben wij als sterk team met CD&V, N-VA en Open Vld ontzettend hard gewerkt en vele mooie, goede en sterke projecten gerealiseerd. Wij hebben keihard ons best gedaan om onze stad te krijgen waar ze nu staat. 

De burgemeester heeft zware fouten gemaakt en we geven haar nu de tijd die nodig is om alles op een rijtje te zetten, en gaan verder met de ploeg die tijdens deze coronacrisis al alles op alles heeft gezet om Sint-Truiden door deze coronacrisis te loodsen. Ik ben ervan overtuigd dat wij onder onze drie coalitiepartijen competent genoeg zijn om hierdoor te raken. Hoe zwaar het ook zal zijn. 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Vautmans


DE OCHTENDSTOND HEEFT . . .

. . . nog steeds goud in de mond.

Als ik het prachtigste kustdorp van de hele Noordzee moet verlaten, dan neem ik ofwel de bus ofwel de kusttram. In beide gevallen dien ik voorbij de winkel te passeren met de helderste vensters van de hele kust: beddenpaleisje ETC te Wenduine waar men o.a. twee goeie hoodkussens aanbiedt voor de prijs van amper twintig euro! Iets wat ik me een paar maanden terug aanschafte.

Ik had hem reeds een vijftal maal bezig gezien, de ruitenwasser die verantwoordelijk was voor de helderheid van die ramen. Een duidelijk vroege vogel want, zelfs op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, was hij om 7 uur al bezig. 

We hadden een aangename ochtendbabbel waardoor ik kon terug denken aan mijn jonge jaren. Toen ik 's ochtend om uiterlijk 5.45 uur met de wagen naar Brussel vertrok om klanten te maken voor een industriële bakkerij. Geen files en tegen de middag al terug in Gent!

Glazenwasser Gino doet dit nu al zeven jaar, ook bij tea-room Vicenzo en hotel Les Mouettes te Wenduine.


WAT IS DAT TOCH ?

 

 

Ik weet . . . ik ben een oude vent die (toch zo af en toe) het lastig heeft om de jeugd van vandaag te volgen, te begrijpen.

Neem nu een liberaal ziekenfonds en het keukenbedrijf waar alles nog in Vlaanderen wordt gefabriceerd en waar Donald om de haverklap op televisie komt vertellen dat hij de zaakvoerder is. Die personalisatie betekende de grote doorbraak voor Dovy-keukens.

Maar zowel dat succesvol keukenbedrijf als die minder succesvolle ziekenkas kampen duidelijk met eenzelfe probleem: ze vinden geen verkopers! Het lijkt alsof de generatie topverkopers is uitgestorven! Beide bedrijven zoeken, net als tientallen andere, al ruim een half jaar naar verschillende verkopers. Dat ziekenfonds zoekt er al sinds vorig jaar niet minder dan tien en ze vonden - ondanks veel personeelsadvertenties in media allerlei - er nog geen één!

Mario Muylle en Rik Vervecken zouden misschien  best eens hun blk wenden richting 65-plussers. Daar zit talent zat dat best nog - zij het eventueel hallftijds - wat wil betekenen voor de maatschappij. Het voordeel is onbetaalbaar want zij kennen de mensen aan wie moet worden verkocht.

Ook gokgigant Ladbrokes zoekt al een jaar naar een goede verkoopsmedewerker. En dan heb ik het hier nog niet eens over de winkels en horecazaken die maar geen voldoende personeel vinden!

Wat is dat nu toch met dat verkoopspersoneel? Wordt het niet eens tijd dat die zoekende bedrijven hun blik richten naar de seniors die verdomd goeie verkopers waren?


ER MAG AL EENS GELACHEN WORDEN

Met dank aan een 'snotaapje' dat 65 jaar geleden naar hetzelfde Heilig-Hartschooltje ging in de gelijknamige parochie te Sint-Amandsberg.

Gewoon klikken op onderstaande.

https://appsuite.hostnet.nl/appsuite/api/mail/VIDEO-2021-04-10-19-28-39.mp4?action=attachment&folder=default0%2FINBOX&id=4037&attachment=2&user=4&context=2277761&sequence=1&delivery=view


CORONA WEEKLY


01. Het weze duidelijk: als die Corona-ellende nog lang duurt, dan leiden de meningsverschillen tussen de blauwen en de roden naar nieuwe verkiezingen. Als Conner en Paul verstandig zijn dan trekken ze de stekker uit de regering over twee maanden zodat we begin september naar nieuwe verkiezingen kunnen gaan. 

Voor de Vlaamse liberalen wordt dat gegarandeerd een afgang van jewelste.

02. De kabinetssecretaris van Jan Jambon is overleden aan Covid-19. Wat voor sterke Jan Hesp geen reden is om Pukkelpop niet te steunen om dagelijks 66.000 bezoekers toe te laten!

Begrijpe wie kan maar den dezen kan dat niet verstaan, hoor! Nu ja, Jan is waarschijnlijk nog steeds de mening toegedaan dat branden best kunnen en de brandweer enkel dient te worden geroepen als het goed aan het branden is.

Arm Vlaanderen met zulke minister-president! 

03. Heel veel mensen weigeren zich te laten inenten met het Coronavaccin. Nu zou er sprake zijn die mensen te beboeten.

Welke onverlaat - binnen de meest stuntelige Belgische regering sinds 1831 - bedenkt zoiets? 

04. Steeds minder politici en virologen hebben angst om te openbaren dat de bevolking erg wantrouwend staat t.o.v. onze regeringen. Nu ja, ook in de coronazaak twijfelen steeds meer mensen eraan of de politici ons geen leugens voorspiegelen.

Hoeveel tientallen leugens hebben politici, virologen, experts en ziekenhuizen ons niet allemaaal opgedist de laatste drie regeringen? Gevolg is dat geen mens nog onvoorwaardelijk aanneemt wat men ons vertelt.

Geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, vinden jullie het ook raar dat - nu al die versoepelingen zijn aangekondigd - alle slechte coronacijfers dalen' Ze smelten als sneeuw voor de zon . . . die te weinig schijnt in ons land.

05. Het zal wel weer toevel zijn dat het in de stad van clown Close geschiedde! In Brussel werden een paar duizend Vlamingen en Walen versneld gevaccineerd nadat ze een foute postcode hadden opgegeven. “Zo kregen ze ‘voorrang’ terwijl ze daar niet voor in aanmerking kwamen”, klinkt het. 

Die ‘voorstekers’ zullen ook nog gewoon hun tweede vaccin krijgen! Tja . . . we leven nu eenmaal in het land waar dieven en bedriegers alles bekomen en mensen die de waarheid durven te vertellen gewoon worden genegeerd.

06. In India loopt alles verder, zei het niet echt op wieltjes. Wat voor onze politici en virologen wel interessant was aan die India-corona was het feit dat men - na de Zuiz-Afrikaanse en de Braziliaanse versie - nu ook een land in Azië zoiets mocht toe bedelen. Kwestie van niet alle maanden over hetzelfde te moeten . . .  zeveren.

07. Het heeft lang geduurd maat nu is het zo ver: ook het Russisch vaccin SPUTNIK staat ter discussie. Pft. 

08. Oh ja, waar men eerst (ooit) sprak van één prik, en tot einde maart over een tweede prik, spreekt men nu al voluit over een derde prik.

Uiteindelijk zal het erop neerkomen dat we jaarlijks die coronaprik moeten halen. Maar hoe zit het dan met mijn jaarlijkse griepprik?


BIJ LEVEN EN WELZIJN

dank voor het lezen.

Op maandag 7 juni a.s. publiceer ik hier de mail die ik zond naar de top van NV DE PERSGROEP.

Lezers die niet zolang willen wachten, klikken links bovenaan op CONTACT en zenden me een mailtje. 

Ik forward dan die boterham.

Enne heu, hou jullie gezond!MIJMERINGEN VAN 10 MEI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


DA'S HEEL ERG LANG GELEDEN

I proudly present

the return of STIJN DE PAEPE

Mijn gewaardeerde lezers en even gerespecteerde lezeressen - hartelijk dank aan de meer dan 900 lezers vorige week - wisten (tot de lockdown begon) de hier wekelijks gepubliceerde DAGVERS van de begaafde rederijker Stijn De Paepe ten zeerste te waarderen. Ik kreeg zelfs erg kwade reacties toen dit stopte.

Met mijn pensioentje van 922,55 euro kan ik het me niet veroorloven elke dag De Morgen (het enige overblijvende kwaliteitsdagblad in Vlaanderen) te kopen en doordat de kroegen dicht moesten kon ik die krant ook niet lezen in La Pergola aan de tramhalte in het centrum van Wenduine. 

Zei ik hier al eens dat Wenduine de mooiste zeedijk heeft van de hele Vlaamse kust.

Maar zie, na de publicatie van dat prachtig opiniestuk van Jan Segers in onze vorige editie (eerste item van maandag 3 mei 2021) beloofde een journalist van DM ervoor te zorgen dat ik die versjes van Stijn elke week krijg bezorgd. Waarvoor dank. 

Uiteraard vernoem ik geen letter van de naam van die (vrouwelijke of mannelijke) pennenridder die schrijft voor de gewetenloze bende van NV De Persgroep, o.l.v. de Nederlandse CEO Erik Roddenhof. CVT heeft lang moeten zoeken om een even gewetenloos iemand te vinden om zijn taak - als CEO - over te nemen-

Rederijker - en docent Nederlands aan de Arteveldehogeschool van Gent - Stijn De Paepe -, wij heten u welkom. Hieronder volgt alvast een DAGVERS. Hopelijk het eerste voor lange tijd.


Een Tsjeef aan de macht in

Sint-Truiden doet fluks de 

alarmbellen luiden.


Aangaande de prik besloot 

ze: 'Eerst ik!' Kan iemand

de Schrift voor haar duiden?


EEN RASECHTE CD&V-VOLGELINGE !

Het zal - grijns - wel geen toeval zijn dat mijn tweede item van deze week handelt over . . . Veerle Heeren.

En ja, mevrouw Heeren uit Sint-Truiden is cum laude afgestudeerd aan de CD&V-universiteit; meer bepaald in de richting BEDRIEGEN - LIEGEN & OPLICHTEN. 'k Wist niet dat ze in de VUB ook die leerstoel bezitten. Nu ja, met een rector als Caroline Pauwels mag je in niks verschieten.

Wat dat (aka mevrouw Heeren) onverzorgd schepsel allemaal uit haar mond liet rollen vorige week . . . geen van de regeringsleden binnen zowel de Vlaamse als de federale regering kan haar concurrentie aan doen. Uitvluchten, leugens, ontkenningen . . . om dan ten lange leste te lullen 'Indien ik desbetreffend eventueel in de fout zou zijn gegaan, wens ik me daarvoor te verontschuldigen'. Komaan zeg, hoe hypocriet kan een CD&V-politicus/politica wel niet zijn? U ging niet eventueel in de fout. u bent een heuse bedriegster, de CD&V waardig.

Familieleden, buren, kennissen, kabinetsmedewerkers, ja zelfs de vader van een medewerkster - allemaal tussen 23 en 62 jaar oud - mochten tussen 10de en de 25ste maart 2021 allen aanschuiven voor een eerste prik. Het volstond dat je burgemeester Veerle Heeren kende om - onterecht en te voortijdig - gevaccineerd te worden met het (zogezegd gouden) veiligheidsvaccin tegen Covid-19

Over dat zogezegd . . . zie volgende item.

Verder lullen deed ze met volgende woorden:“Verder heb ik als burgemeester alle vragen die rechtstreeks of via collega’s binnen kwamen consequent doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Ik ben op geen enkel ogenblik voor iemand concreet tussen gekomen en ik werd ook niet verwittigd of en wanneer zij werden opgeroepen. In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit één vaccin verloren te laten gaan.”

Zelf opstappen . . . dat doen politici al lang niet meer in Vlaanderen. Dat deed Theo Francken niet in de affaire Kucam. Ook Maggie De Block stapte niet op nadat bekend werd dat ze miljoenen mondmaskers liet vernietigen waardoor miljoenen euro's verloren gingen.

Politici/politica in ons Vlaanderenlandje van de 21ste eeuw foefelen, liegen, bedriegen, stelen en verspillen doorlopend maar ontslag nemen . . . dat nooit! 

Jammer dat Sint-Truiden zo ver van Wenduine ligt. Zou die extra gemeenteraard wel graag hebben bijgewoond vanavond. 

Met wat goede wil kan in alles iets positiefs worden gevonden. Zo ontdekte ik het bestaan van de regionale nieuwssite die ik elke lezer ten zeerste aanraad eens te bezoeken:

  https://www.trudocs.be


 

132 DAGEN WERELDROEM IN VLAANDEREN

Media . . . ze kraken of ze maken je! Ik schrijf dat al 37 jaar! 

 

 

 

Als familielid van een VRT-medewerkster is de kans groot dat je gemaakt - ergo niet gekraakt - worden zal. Neem nu  . . . de heer Jos Hermans, volkse mens, voormalig landbouwer die men - op bijna honderdjarige leeftijd - kosteloos opvoerde als bereidwillige Vlaamse Coronaclown. 

De heer Hermans - Die van Hierboven hebbe zijn ziel - was de perfecte clown. Stokoud, inwoner van Puurs, eenvoudige volkse mens.

Het zal wel toeval zijn dat ze iemand uitzochten woonachtig in de gemeente waar het Coronavaccin wordt geproduceerd - en (last but not least) de bereidheid bezittende om het eerste Coronavaccin te ontvangen onder massale mediabelangstelling. Jos was m.a.w. de perfecte kandidaat gratis clown voor de promotie van dat vaccin.  Ik ben zeker dat de voorzitster van de Europese Commissie, de niet onknappe Ursula von der Leyen, meer heeft gekost aan Pfizer Puurs om zeventien dagen terug effe een beleefdheidsbezoekje af te leggen in Puurs.

Het is - heel precies vandaag - amper achttien weken geleden dat ik heel voorzichtig was omtrent het tromgeroffel en klaroengeschal dat de media, en dan vooral de VRT, rondom Jos Hermans bewierookten. Ik geloofde niet dat de man - door precies die vaccinatie - langer zou leven. Ik stelde dat dit een gevaarlijk iets was. En zie, minder dan achttien weken later is den Jos dood, morsdood!

Waarom de burgemeester van Puurs - Koen Van den Heuvel (CD&V) - zich zo haastte om te orakelen “Zijn overlijden heeft niets met de coronapandemie te maken”, zou bij elke journalist - die naam waardig - de vraag doen rijzen of dat wel zo is.

Nu ja, heuse journalisten kennen we niet meer in Vlaanderen. Het zijn bijna allemaal slaafjes geworden van uitgevers die hen verplichten om op zelfstandige basis verder te werken. Nu ja, vanuit shoppingcenter Brazilië in Zuid-Amsterdam worden ook de Nederlandse journalisten door CEO Roddenhof zo goed als verplicht om zelfstandige te worden.

En die brave sullen . . . die doen dat nog ook!

Denk dat het - alvast voor mijn trouwe lezeressen en lezers - duidelijk is dat ik wel degelijk denk dat Jos overleed aan een of andere bijwerking van de ingespoten vaccins.

Waarvan akte . . . 

Waarover ik mij wel degelijk verbaas is het feit dat Justitie nu een onderzoek zal instellen naar de klokkenluiders.

Ze hebben daar dus geen personeelstekort!!!!


CHARLATAN !?!?!?

Het zal ergens tussen de 38 en de 41 jaar geleden zijn dat ik Arno ontmoette. 'k Weet niet meer of het in het Manuscript of in dancing The King was. Het was in elk geval in de Oostendse Langestraat.

Welke imbeciel betitelde die - overigens prachtige driedelige - reeks over Arno met CHARLATAN? Dat moet een heuse charlatan zijn! Sta me aub toe om de betekenis van het woord CHARLATAN (zie WIKIPEDIA) te publiceren:

Een charlatan is een speciaal soort oplichter die voorziet in de behoeften door systematisch mensen te bedriegen over haar of zijn afkomst, vaardigheden, intenties of prestaties. Een charlatan maakt gebruik van charme om mensen iets aan te smeren.

Het woord wordt ook wel gebruikt voor mensen die zonder zelf de bewuste intentie te hebben te misleiden ideeën of denkbeelden presenteren die zij zelf voor waar houden, maar die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kunnen weerstaan. In de geneeskunde spreekt men dan vaak van kwakzalverij.

Ik ben uitermate boos. Hoe kan de VRT zoiets doen? 

Arno Hintjes is helemaal geen charlatan, oplichter of kwakzalver. Hij is net de persoon die mensen niet tracht te bedriegen.

Het gaat je goed, snotaapje (Arno is vier en een halve maand jonger dan mij) . Je was, bent - en zal steeds zijn - voor mij dat raar gastje die talentvol slaagde in de enige wereld waar hij kon in ademen (en leven).

Je was, bent en blijft UN TRES GRAND MONSIEUR!  Geen charlatan kan jou dit ooit nog afnemen.


HOEVEEL STAKEN ZE (NU ALWEER) IN HUN ZAKKEN ? 

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers - dank, jullie waren vorige week met 926 - weten dat ik hier (de laatste 37 maanden) al meermaals publiceerde dat onze politici lid zijn van ofwel een bende dieven ofwel van een bende oplichters. De naam van die bendes is dezelfde als die van hun politieke partij. 

Voor alle duidelijkheid_ ik heb het hier over de drie traditionele partijen (CD&V, Sp.a en Open-VLD) en de N-va.

Wat raar is dat - en ik word  echt gelezen door politici van alle politieke partijen en door werknemers bij zowel de staande als  de zittende magistratuur - nog niemand een klacht indiende daartegen. Waardoor jullie mogen concluderen dat het wel de waarheid is die ik predik en publiceer. Een bevriend magistraat zei me 'Roger, hoe gaan ze bewijzen dat geen enkele politicus van die vier partijen ooit geld in eigen zakken of in die van hun partij stak? Indien de bevolking zou weten hoe erg het is, dan volgt een burgeroorlog.'

Was een heel goeie vraag en ja, dat kunnen ze niet. Al zeker niet in de affaire Sihame El Kaouakibi.

Over de betrokkenheid van N-va, Sp.a en Open-VLD in de affaire Sihame bestaat niet de minste twijfel. 

Maar laat me een ander voorbeeld geven; eentje van onze Waalse broeders (en zusters).

Neem nu die mondmaskers die door de regering Wilmès I werden aangekocht in april 2020. Niet gekocht in eigen land maar in Luxemburg! Da's nu niet echt het land waar alles netjes (lees: fiscaal correct) geschiedt. Of waarom dacht je dat dit een belastingsparadijs is?

Een jaar later blijkt er toch iets niet echt koosjer te zijn met Avroz, de Luxemburgse firma waar die mondmaskers werden besteld. Nu ja, dat was al tien maanden duidelijk maar politici bezitten de macht (ook al binnen Justitie) om zaken te verdoezelen en ervoor te zorgen dat weinig correcte daden zo lang mogelijk worden stil gezwegen.

Of is één van mijn lezeressen en lezers nog zo naïef om te denken dat Bartje De Wever - en de Open-Vld - pas sinds februari 2021 op de hoogte waren van het gefoefel van Sihame El Kaouakibi?

Wordt eens wakker, lieve lezeres, lieve lezer. Zowel bij Open-VLD, de N-va en Vooruit (vroeger, vóór men wist dat alles rond Sihame vreselijk aangebrand rook, nog Sp.a genaamd) was men al vóór de Corona-allende begon op de hoogte van het wangedrag van mevrouw El Kaouakibi. 

Waarom denken jullie dat John Crombez zo dringend ontslag wenste te nemen bij Sp.a? John is weliswaar een politieke lafbek van de bovenste plank maar je kan hem niet beschuldigen van foefelarijen à la Sihame El Kaouakibi of à la Johan Vande Lanotte.

Zij/hij die denkt dat het puur toeval was dat Vande Lanotte - met steun van de VRT die zorgde voor de rechtstreekse uitzending op televisie - haar advocaat was, is er al lang aan voor de moeite. 

Geen kat gelooft nog dat N-va, Open-VLD of Vooruit niks hebben verdiend aan Sihame. Is dit misschien de reden waarom Justitie wel erg traag werkt in deze zaak?


HUISZOEKINGEN OP VRAAG VAN OPEN-VLD

Wanneer stopt het eens? Ik bedoel, de macht van politici allerlei binnen de magistratuur, binnen onze Justitie.

Lazen julle het ook vorige week woensdag? Er werden een pak huiszoekingen verricht bij de mensen, en in de kantoren van, de satirische website 't SCHELDT.

Uit welingelichte bron vernam ik dat de verzoekster voor die aktie kwam van een truttemieke dat handelde i.o.v. de voorzitter van de Open-VLD, Egbert Lachaert.

Tja . . .  


EEN UNIEKE REDEN,

OF IS HET EEN UNIEKE UITVLUCHT ?

Ik weet niet of het echt puur toeval is dat dit geschiedt in de gemeente waar Patrick Yvonne Dewael de plak zwaait.

In de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren haalde de rechter zomaar eventjes drie fraudedossiers met Vlaamse groenestroomcertificaten voor een bedrag van 13 miljoen euro van de rol.

Heb al veel meegemaakt binnen Justitie maar dit mag er ook wel wezen. Tenminste binnen de afdeling GROOTSTE MISKLEUNEN.  Nu zijn jullie natuurlijk curieus om de reden. 

Effe niet lachen dus: wegens ‘personeelstekort’. Waarom ik niet verwonderd ben dat de blauwgekleurde spistbroeder van Dewael - als minister van Justitie - daar niet op reageert, zou zeer de vraag moeten zijn.


 

 

 

HOE INTRIEST . . .

 

 

. . . zijn onze Vlaamse televisiezenders geworden?

Geen enkele van de drie (VRT - SBS - VTM-groep) slaagde er in de rechtstreekse uitzendingen van de GIRO D'ITALIA op het Vlaamse televisiescherm te brengen dit jaar.

Al goed dat er EUROSPORT 1 is die bijna de hele etappes naar ons televisietoestel brengt.

Je moet er wel de veel onderbrekingen (met trailers allerlei) bij nemen maar . . . that's modern life, denk ik. 

Hoe prachtig was het om te zien dat gisteren - en vandaag - de renners uit de Lage Landen zegevierden. Gisteren Vlaming Tim Merlier  en vandaag  noorderbuur Taco van Der Hoorn. Wat een prestatie leverde die man. Zelf de eerste en enige vlucht van de dag uitgelokt en winnen! 

Mijn lezers weten hoezeer ik het fantastisch vind dat een vroege vluchter net niet gegrepen wordt. Vandaag was dat het geval.

 

 

 


EVEN INTRIEST . . . 

 

 

. . . blijft de moed van onze Vlamingen. 

Jaja, aan de buitentoog van onze horecazaken hangen ze - met hun stout bakkes - de held uit. In realiteit vinden ze niet de tijd om - in tegenstelling met vroeger - eens te bellen of durven ze een beloofde onmoeting niet aan in de Panne. Zo iemand steekt zich dan weg met de uitvlucht 'Ik kom naar zee om aan mijn caravan te werrken dit weekend maar hebniet de minste tijd voor een gesprek irl.

Tja . . . zei ik reeds dat in Vlaanderen de lafste bevolking van het hele universum woont? Goed dat ik - zowel hier als buiten de landsgrenzen - oude vrienden heb die echt moedig zijn.


CORONA WEEKLY

Het is erg lang geleden dat ik - ver vóór de noen - mijn teksten publiceerde. Edoch, ik heb - in het kader van mijn 'adoratie'voor de gewetenloze CEO en even gewetenloze acht bestuursleden van NV De persgroep - om elf uur een belangrijke afspraak in Blankenberge.

De wekelijkse CORONA WEEKLY, publiceer ik dan bij mijn terugkeer.CORONA WEEKLY

01. We zijn - althans volgens de klungelende virologenen en de - even grote sukkels van de Vlaamse en federale regeringen - 'ONTZETTEND GOE BEZIG'.

Dagelijks worden in dit land wel ergens 100.000 mensen gevaccineerd, al dan niet favorietjes van de burgemeester van Sint-Truiden die haar familie en personeelsleden aan een - veel te vroeg toegediend - vaccin hielp.

Maar zie, in Nederland zitten ze straks aan een snelheid van 1.000.000 toegediende vaccins per week. dat is nog niet de snelheid van 1.000.000 per week zoals in Groot´Brittanië of de twee miljoen in de VS maar toch wel al het dubbel van in ons apenland!

02. Onze federale toppolitici geven het nog niet op. Ze blijven de mensen van alles voorspiegelen. Momenteel staan de concerts gepland voor augustus en vanaf 9 juni mogen we dan ook binnen in de kroegen en restaurants. Tenminste als . . 

03. Wie al dat plexiglas zal betalen dat die - toch wel veel te brave - horecabazen nog aanschaften, is dan weer een andere vraag. Alexander (De Croo) misschien?

04. We weten al langer dan vandaag dat de cijfers niet kloppen. Zo zouden er niet één miljoen testen zijn uitgevoerd maar drie miljoen!

Tja . . . 

05. Wat de EU echt zal doen met de - ga gerust even zitten - ruim 1,8 milard vaccins die ze net aankochten, is ook zeer de vraag.

1.800.000.000.000 vaccins voor 480 miljoen Europeanen. Dat zijn bijna vier vaccins voor ele Europeaan, inclusief de pas geboren baby's.

06. Overlegcomitees worden verder doorlopend georganiseerd. Helaas ziet niemand daar enig resultaat van.

07. Scholen zijn inmiddels gewoon open. Mag ik voorspellen dat hier vodden zullen van komen?

08. Mijn intelligente lezers weten zelf ook wel dat die 800 besmettingen die - zes maanden geleden - als vereiste werd gesteld om de maatregelen te versoepelen nog verre van bereikt zijn. 2.983 vandaag!

Salut mein ratje?

09. Wat ook een leuk gespreksmoment is, en nieuw voor de virologen, is de Indiase variant van het virus. 

Hoe slecht het controlesysteem aan onze luchthavens werkt, werd bewezen door de Indiase stuudenten die zogenaamd coronavrij landden maar een paar dagen later mensen besmetten-

10. Laat het me kort en bondig concluderen: ik geloof geen snars van die vermindering van de Coronadrieging.


 BLIJF GEZOND

IK PROBEER DAT OOK

TOT MAANDAG 17 MEI 2021


 

MIJMERINGEN VAN 03 MEI 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


41 JAAR . . . TIJD VOOR EEN EXCUUS ?

Een tiental dagen terug zond ik een aangetekend schrijven naar mevrouw Bernadette de Bethune, het laatste bestuurslid van NV De Persgroep (en algemeen manager van Vandewiele Textile Machines) waar ik een - weliswaar erg flauw - teken van leven van mocht vernemen. Ik verzond dat zowel per gewone post als aangetekend maar evenzeer per mail. Per gewone post (met een pensioentje van 922,55 euro moet je op de centjes letten! Zo één aangetekend schijven kost zowaar een honderdste van mijn maandpensioen) zond ik de zeven andere leden van de bestuursraad van nv De Persgroep (DPG) - zijnde de gebroeders Kristiaan en Emmanuel Van Thillo, hun schoonbroer Christophe Convent (alle drie DPG), voorzitter Ludwig Criel (Degroof-Petercam), Jan Louis Burggraaf (M&A-advocaat bij Allen & Overy), Ieko Sevinga (Rabobank NL), mevrouw Jeanine Van Der Vilst (Eurofiber). Ook CEO Erik Roddenhof zond ik dat schrijven. Ik slaagde er evenzeer in naar meerdere van bovenvermelde personen dat schrijven per mail te bezorgen. Voor een computeroen als ondergetekende een heuse prestatie.

Aan die boterham heb ik veertien maanden geschreven. Het was de bedoeling die te versturen op 23 april 2020, t.g.v. de veertigste verjaardag van hun publicatie in de krant Het Laatste Nieuws die me - weliswaar te voortijdig en, zoals achteraf blijken zou na mijn vrijspraak - onterecht betitelde als AFPERSER.

Al - op heden - 16.673 dagen weigert het conglomeraat van de gewetenloze familie Van Thillo en de even harteloze leden van de bestuursraad van DPG mijn vrijspraak te publiceren! Ik breng jullie volgende maand de volledige mail. Ik ga deze maand die mail nog naar een twintigtal personen sturen, vanaf volgende maand elke maand naar minstens duizend.

Vandaag publiceer ik pagina vier van die brief naar bovenvermelde personen.  Het is echt een prachtig, ontzettend menselijk artikel, meer bepaald de opinie van de man die - tot begin vorig jaar - de beste columnist van Vlaanderen was. Geniet van onderstaande opinie van Jan Segers, gepubliceerd op woensdag 8 maart 2017. Een man die duidelijk nog een menselijk hart heeft. 

Ik dank alvast de collega van Jan Segers die zo vriendelijk was  mij die tekst te bezorgen. Hieronder die tekst:


       04. Een prachtartikel . . .   Recht uit het columnistenhart.

EEN MARATHON WAARD

“Mooie levensles, de dopingzaak
Ria Van Landeghem vs BOIC:
zelfs na 30 jaar is het niet te laat
om je excuses aan te bieden”


Elke marathon is een lijdensweg. Ria Van Landeghem, nu 59, zal het beamen. Van Landeghem heeft er veel gelopen. In de jaren 80 was ze subtop in de wereld. Onder tweeënhalf uur liep ze, toen al. Vandaag behoort ze met die tijd nog altijd tot de drie snelste Belgische marathonloopsters ooit. Van Landeghem heeft er veel gelopen, maar de langste, de pijnlijkste, de meest uitputtende heeft ze niet afgelegd op de weg maar in haar hoofd. Ze begon er aan in 1988. Pas gisteren, 30 jaar later, heeft ze de finish bereikt. Als winnares!

1988, de spelen van Seoel. Vanuit Boulder, Colorado aan de voet van de Rocky Mountains, komt Rita Van Landeghem (30) aan in het Olympisch dorp. Ze steekt in de vorm van haar leven, klaar voor de top tien, misschien meer. Maar bij aankomst in Seoel test ze positief. Delegatieleider Jacques Rogge kan niet anders dan haar wegsturen. Weg, olympische droom. Ria Van Landeghem reageert furieus. Dat het niet waar kan zijn. Dat ze geen doping heeft gebruikt. Dat er met haar staal geknoeid moet zijn. Van Landeghem heeft op dat moment de schijn tegen. 1988 geldt in de atletiek als een dopingjaar. Het zijn de Spelen van wijlen Flo-Jo, Florence Griffith-Joyner, de bionische vrouw in de sprint. Het zijn de Spelen van Ben Johnson, luid toegejuicht, betrapt op doping en afgevoerd als een crimineel. Zes andere 100 m-finalisten van toen zullen later op hun beurt positief worden bevonden. De zevende, Carl Lewis, zal zijn gebruik later toegeven. Om maar te zeggen dat doping niet de uitzondering maar de regel is op het moment dat Ria Van Landeghem door Rogge naar huis wordt gestuurd. Boulder, het Mekka van de lange afstandslopers, geniet bovendien een twijfelachtige reputatie. Kortom, in 1988 is het voordeel van de twijfel haar amper nog gegund.

Heeft Van Landeghem toen doelbewust geslikt of is ze gewoon geflikt? Zelfs in 2017 is zij de enige die het weet. Ze was clean houdt ze tot vandaag vol. Feit is dat ze kort na Seoel  door de atletiekbond is witgewassen wegens procedurefouten. In 1988 ging men met dopingstalen nonchalanter om dan met sigaretten, vandaar. Maar het BOIC, het Belgisch Olympisch Comité, zal het been stijf houden, dertig jaar lang. Tot gisteren. Gisteren kwamen er excuses. Of er straks ook een symbolische financiële compensatie volgt, is onzeker, maar dat is bijzaak. De essentie is de verontschuldiging, de openlijke bekentenis van het BOIC dat het een topatlete al die tijd onterecht voor een bedriegster heeft gehouden. Het is een brandmerk waarmee Ria Van Landeghem al die jaren heeft geleefd. Een stigma, een trauma noemt ze het, een leugen. Haar geheugen was al die tijd zuiver, zegt ze. Pas nu is ook haar naam gezuiverd.

Het is geen dopingzaak meer, die tussen Ria Van Landeghem en het BOIC. Het is een levensles die de sport ver overstijgt. Dat het nooit te laat is om excuses aan te bieden. Nooit te laat om alsnog te zeggen wat jarenlang onuitgesproken is gebleven, publiek of onder vier ogen. Geen terloopse sorry, maar oprechte verontschuldigingen. 
Geen terloopse sorry, maar oprechte verontschuldigingen, daar wordt een hart warm van – dat van wie ze aanbiedt, dat van wie ze aanvaardt.


                      HET WORDT ECHT AANSCHUIVEN . . .

. . . om in de zaak Sihame El Kaouakibi toch maar bij de politieke kasten te behoren die stonden te dringen om Sihame miljoenen euro's naar haar lesbisch hoofd te smijten!

Dat OPEN-VLD en N-VA elkaar de leidersplaats betwisten, is inmiddels bekend. Maar ook de socialisten (van toen nog Sp.a maar nu Vooruit) staan mee op het podium. 

Conner Rousseau was maar al te blij dat de eerste mei er zat aan te komen. Kon hij de aandacht op die datum houden i.p.v. de smerige praktijken van Sihame El Kaouakibi en van de socialisten in Limburg. Nu ja, over dat laatste piept Conner in geen enkele taal, behoudens de zwijgplichttaal!

Socialisten in Limburg . .  . daar zit - al decennia lang -  echt de elite van de Vlaamse politieke foefelaars en dieven. Denk maar aan Willy Claes die ontslag diende te nemen als baas van de Nato of aan het vriendje van Goedele Liekens, Steve Stevaert, die - om een proces wegens verkrachting te vermijden - dan maar koos om  (als een heuse lafbek) in het Albertkanaal te springen. Dat was het laatste wapenfeit van Steve Stunt die net als de helft van onze Vlaamse politici lid was van de Loge van de Vrijmetselaars. Nu ja, de andere helft is lid van Opus Dei. Het is in Vlaanderen onmogelijk op de politieke ladder omhoog te klimmen als men geen lid is van een van beide bendes.

Geachte lezeres en waarde lezer, het is toch etwat met die politici en politica, nietwaar? Zoals ik het al 36 jaar schrijf en zeg: het zijn - zonder één enkele uitzondering - allemaal poenpakkers, zeg maar dieven. Ze hebben al een reuze netto maandwedde en ze beloofden wel om het volk te dienen maar ze graaien volop, altijd, overal en onophoudelijk! Dat het de burgers zijn die voor hen kozen waarvan ze stelen, dat interesseert hen geen reet.

ik blijf me intussen verwonderen over het feit dat Sihame nog niet in voorarrest zit. Wacht men nu echt tot ze de vlucht vooruit heeft genomen richting Vietnam waar ze ook een - grijns - stulpje bezit, zij het op naam van haar lesbische vriendin? Ik zou de telefoonrekeningen niet willen betalen tussen politici (van diverse politieke partijen verwikkeld rond de speelse vingers van Sihame) en magistraten die handelen over het toch maar niet te snel aanpakken van het dossier van mevrouw El Kaouakibi. De staande magistratuur mag in deze affaire dringend knopen doorhakken want als ze madame Sihame het land laten uitvluchten, dan zou dat een vervelende bewijs van welwillende onbekwaamheid kunnen lijken. 

Snapt een van mijn lezers waarom voetbalmakelaars voortijdigin de gevangenis belandden maar Sihame niet?

Inmiddels zit onze nationale tafelschuimster Nadine nog steeds in de gevangenis. Dat ging bij haar niet over tientallen miljoenen maar over hooguit 3.000 euro! Voor dat bedrag kan . . .

Hoe dan ook, ook Nadine is feitelijk het slachtoffer van de stuntelige aanpak van haar dossier door het Brugse Parket. En we weten dat magistraten nooit fouten recht zetten . . .


                          MOEILIJKER KAN DAT NIET ZIJN

Geven we het toch maar toe: LA BOUM is een goed gekozen naam. En ja, ik geloof ten volle dat de organisatoren goede bedoelingen hadden/hebben. Helaas . . .

Mijn trouwe lezers - vorige week waren jullie met 902, waarvoor dank -  weten dat ik al eens een creatief idee durf te uiten, te publiceren.

Dit is dan ook een item dat onze minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden,zou moeten interesseren.

Hoe los je nu het probleem op van die klojo's die naar zulk een evenement komen . . . gewoon om boel te maken. Dat die zeikerds daarvoor zelfs van over onze landsgrenzen overschrijden, is des te erger.

Geachte mevrouw de minister, De plaats waar De volgende editie van LA BOUM zal doorgaan is bekend. Geef toe, dat is nu ook geen terrein van vijftigduizend vierkante kilometer, hé!

Ook de uren zijn bekend.

Wat zou ik een goeie werkwijze vinden?

U laat het hele terrein rondom afsluiten, zeg maar twintig meter breder dan de vorige gebuikte oppervlakten.

Dranghekken en politiewagens waar niemand tussen kan en ja, ook een aantal spuitwagens. Tussenin - aan die ingang - plaatst u een drietal tenten waarlangs de deelnemers binnen kunnen stappen. Het zijn ook enkel die drie plaatsen waarlangs ze binnen kunnen. 

Mensen kunnen twee uur voorafgaand binnen  komen. Kwestie van niet allemaal tegelijk binnen te gaan. Zeg maar dat die wiens familienaam start met de letters A tot K worden binnen gelaten twee uur voorafgaandelijk, die met beginletter l tot en met 0 moeten uiterlijk één uur binnen zijn. De anderen mogen dan binnen ten vroegste één uur voor het begin van de 'festiviteiten'.

Aan die tenten staat - uiteraard - politie in gewoon (en niet in een aanvals-) uniform. Die controleren de identitieitskaart. Dat kan snel geschieden. Die noteren ook de aanwezigheid van die deelnemer. Nog beter zou zijn dat de ideentiteitskaart bij de politie blijft ende deelnemer die terug krijgt bij het verlaten van het evenement.

Uiteraard wordt een fouille uitgevoerd zodat het terrein niet wordt overstelpt met wapens of flessen allerlei.

Na dat politiemoment, wordt de temperatuur opgenomen van de deelnemers. Personen met een te hoge temperatuur . . .'Sorry, maar u bent enkel welkom met een lagere temperatuur. Nog een prettige dag verder'.

Op het plein worden wel blikjes drank verkocht maar geen flessen. die gaan dan niet richting politiemensen. Beter voorkomen dan genezen.

Is dat moeilijk om te organiseren, of te duur? Hoeveel kostten de twee vorige tussenkomsten aan politie en justitie allerlei? 

Het is maar een idee, he mevrouw de minister. Geloof die onnozelaar van Brussels burgemeester Close maar niet als hij stelt dat het Terkamerenbos niet kan worden afgesloten.

Ik ben benieuwd . . . 

 


IS DAT NU ZOWAAR ZO VERSPREID ?

In Duitsland werd een netwerk ontmanteld vol kinderporno. 

Ik hoor jullie al denken 'Maar Roger toch, waar jij nu aan denkt'.

Wacht heel effe! Er werden zomaar eventjes 400.000 leden genoteerd bij die commerciële website  BOYS TOWN. Ofte waarmee de politiediensten van de hele Westerse wereld nu weer de handen vol zal aan hebben.                              OCHARME DIE SUKKELS TOCH !

Hoofdredacteurs van kranten en tijdschriften . . . het is echt een zootje, een allegaartje die - als slaafjes van de uitgever - voornamelijk erover moeten maken dat bepaalde dingen wel en ander zaken niet in hun gedrukte uitgaven komen. Voor alle duidelijkheid: bij de media van NV De PERSGROEP staat mijn naam en deze site te boek als 'TE MIJDEN'.

Zelfs de affaire van vijf raadsheren van ons Hof Van Cassatie (Bloch Alain, Francis Erwin, Berneman Sidney, Hoet Peter en Van Volsem Filip) die - samen met procureur-generaal Duinslaeger Patrick - bendevormend schriftvervalsing pleegden mag niet in HLN verschijnen. Dat laatste is enigszins begrijpelijk nadat NV De Persgroep niet werd voor de rechtbank gesleurd omdat ze elf jaar lang toelieten dat de minst gegoeden van onze Vlamingen via hun televisiezenders dagdagelijks werden opgelicht middels belspellen. 

Hoe intriest het desbetreffend bij de uitgaven van DPG is, bewijst onderstaand voorbeeld gelezen in een van de vele uitgaven van DPG:

Alle ­traditionele politieke partijen hebben de succesvolle sociaal ­ondernemer Sihame El ­Kaouakibi het hof gemaakt. Met haar dansgezelschap Let’s Go Urban (LGU) vertegenwoordigde zij de Nieuwe Inclusieve Samen­leving. Als iemand het electoraat van de ­nieuwe Belgen kon aanboren, was zij het wel. Uiteindelijk haalde Open VLD El Kaouakibi binnen, maar op een bepaald moment wilde iedereen haar: Open VLD én de N-VA én Groen én Vooruit (toen nog SP.A). De zeven jaar durende samenwerking tussen LGU en De Voorzorg Limburg is een onderdeel van de vergeefse toenadering door de socialisten.

Jan Antonissen, de Humo-schrijver, stelt dat alle traditionele partijen Sihame het hof hebben gemaakt.

Blijkbaar is die man oerdom want de drie traditionele partijen zijn de CD&V, de OPEN-VLD en de Sp.a! Bij mijn weten is de CD&V (alsnog) niet betrokken bij de affaire El Kaouakibi.


  CORONA WEEKLY

 

 

01. Al zeker zeven maanden nadat ik het hier over de realiteit dat de vaccins geen enkele garantie geven om meer besmettingen te voorkomen. Maar de virologen en onze diverse regeringen negeren me ook daarbij. En zie wat er vorige week in de Nederlandse media stond:

WEHL - De uitbraak van corona in een verpleeghuis in Wehl toont aan dat vaccineren geen garanties biedt. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en ziek worden en het aantal besmettingen in verpleeghuizen kan wel eens veel hoger zijn dan nu wordt gedacht.

02. Reizen is nu alweer - begrijpe wie kan maar dan dien je wel een IQ te hebben dat hooguit 97 is - toegelaten. Nu ja, hoe stuntelig onze regering was toen elkeen die een flauw excuus had om op reis te gaan ook gebruikte op de luchthaven van Zaventem, is inmiddels bewezen.

Maar voor de liefhebbers van Spanje en van stierengevechten is er goed nieuws. De stierengevechten mogen weer doorgaan!

Allen daarheen . . . Daar vallen minder slachtoffers dan bij de charges van de Busselse politie in het Terkamerenbos!

03. Het volk is het inmiddels kotsbeu. Ik heb het dan niet over die corona-ellende maar over de politici die ons van alles voorliegen en stellen dat we die dag dit en een andere datum dat zullen herwinnen en onze vrijheid zullen bekomen.

04. De Coronavedette van de laatste maand is - zoder de minste twijfel - Jean-Marie Dedecker, de burgemeester van Middelkerke.

Zoals ik het hier vorige week beloofde was ik zaterdag 1 mei in Middelkerke. Of je nu voor of tegen JMDD bent, het was schitterend gedacht. Aan elk terras hing een A3 waarop stond

 OPENBAAR DOMEIN gesloten om 20.45 uu

Bravo, Jean-Marie, je hebt de Vlaamse en onze federale regering goed te kakken gezet. Wel jammer dat premier De Croo nog geen antwoord gaf op je vraag (in het federaal parlement d.d. donderdag 29 april 2021) of hij nu echt een communist is!

05. Die gek van Ben Weyts, die moest men in de gevangenis gooien. Wetende dat 40 % van de besmettingen in Vlaanderen worden opgelopen binnen de gebouwen waar les wordt gegeven, gaan de scholen volgende week maandag weer open.

06. Wat - lol - Vlamingen blijkbaar nog niet wisten, is datgeen dat de De Ideale Wereld-clown Pierre Van Damme deze middag in het VRT.nieuws zei 'Ook 16-, 17-jarigen zullen worden gevaccineerd!'

 07. Wat ook een wonder lijkt in dit apenland is de kruissnelhied waarmee de bevolking kan worden gevaccineerd-

Vandaag - na 3.070.545 vaccinaties - orakelen de virologen en onze regeringsleden van de Vlaamse en federale regeringen wat Wouter Beke feitelijk al twee maanden zevert, met name dat elke Vlaming boven de achttien op 11 juli 2021 zal gevaccineerd zijn.

Wacht effe! Er zijn pakweg vijf miljoen Vlamingen. Pakweg twee miljoen daarvan zijn dus al gevaccineerd. Men zal vaccineren aan een tempo van 750.000 per week ofte 450.000 per week in Vlaanderen. Hebben we dan nog negen weken nodig?

En ondertussen worden in GB 750.000 mensen per dag gevaccineerd, in de VS zelfs 2.000.000 `per etmaa!

Met andere woorden: men houdt de massa dus tevreden (en dom) met cijfers die feielijk flauw zijn.


088. In India worden de overheid en hun ambtenaren gerechtelijk  vervolgd omdat ze onjuiste handelingen uitvoerden. 

Wanner wordt Maggie vervolgd?CHINA VERSUS VS


Biden, de gek die onlangs president werd van de VS, meent China het zwijgen te kunnen opleggen. Ocharme Joe toch!

De tijd dat de VS oppermachtig waren, is al lang vervlogen. China vormt - met bondgenoten Noord-Korea, Rusland, Turkije en Iran - het machtigste Rijk op Aarde. 

Denkt Biden nu echt dat een van die vijf mogendheden ook maar engszins onder de indruk komt van wat Biden zegt?

Hoe gek moet men zijn om zoiets te durven denken? 


WEKELIKS CONSUMENTENPRAATJE

Ik let op mijn centjes, dat weten mijn trouwe lezeresen en lezers. Aan de supermarktkassa zorg ik ervoor dat mijn kasticket steeds eindigt op 0,02 of 0,07. Doordat ik dan contant betaal, bespaar ik telkens 0,2 cent. lijkt niet veel maardat levert toch 6 euro per kalenderjaar op. Samen met het wekelijks bestuderen van reclamefolders en advertentiebladen bekom ik zo jaarlijks een winst die ver gelijk staat aan een maandpensioen.

Neen nu vorige vrijdag 30 april 2021. Bij Albert Heyn in Bredene stond een doos LEO met twaalf krokante wafels te koop aan 2,99 euro ofte 0,2492 per wafeltje. 

Bij de LIDL, twintig meters verder, stond hetzelfde product te koop voor 3,10 euro voor 12 + 2 GRATIS ofte 0,2214 per wafeltje!

Als ik jaarlijks 168 stuks eet van die wafeltjes dan bespaar ik - alleen maar op dit product 4,7 euro.

't Is maar dat ge 't weet hé! 


KLEIN & OERDOM

ERGO

IDEAAL OM TE PROMOVEREN BINNEN CD&V

Joke Schauvliege, in een vorig leven advocate die het zout in hare pap niet verdienen kon en dan maar fulltime in de pollitiek stapte, is weer . .  . back in business.

Nadat ze al compleet mislukte als minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur in de nieuwe Vlaamse regering - en in tal van andere functies - wil de CD&V haar nu deponeren als rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Het is meer dan tien jaar geleden dat ik haar aansprak als politica. Het ging over de smerige werking van de KSC ofte de Kansspelcommissie.

Hoezeer beide bazen (Marc Callu en magistraat Etienne Marique) smerig waren, werd inmiddels bewezen nadat ze van hun kansel vielen.

Uiteraard paste politica Schauvliege.

Als minister van cultuur  openbaarde ze dat ze in een half jaar amper één toneelstuk had gezien waarvan ze - nu ja, ik schreef het hierboven al (oerdom) - zich de titel niet meer herinnerde. 

De vergunning die ze aan Uplace bezorgde werd door de RAAD VAN STATE naar de papierversnipperaar verwezen.

Tlentallen medewerkers in de kultuursector stapten op wegens onvrede met haar beleid van de vossenjacht scoorde ze evenmin.

Een alternatief uittekenen voor het BOSBEHEER was - uiteraard - ook beter aan haar niet toegezegd. Maar ze was wel sterk in het - onterecht - beschuldigen van de Staatsveiligheid waarna ze zich publiekeljk - en bleitend als een klein kind - diende te verontschuldigen.

Hoe diep moet het bij de CD&W wel niet zitten als men zulke oerdomme politica ook maar durft voor te dragen voor zulke belangrijke functie?

Het is ook een schande als men weet dat een onkreuekbaar man als Andrë ALEN pas dat Hof verliet.

Mag ik tot slot nog eens wijzen op het feit dat opnieuw bewezen werd dat rechters nog steeds politiek worden benoemd? Wat een heuse schande is.


EN JA, 'TIS KOERS

We hebben al drie volle maanden mogen genieten van mooie koers op teñevisie. Vooral EUROSPORT1 bezorgde ons de meeste koersdagen op televisie.

Zaterdag start de GIRO ofte de Ronde van Italië.


BIJ LEVEN EN WELZIJN

TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG

MIJN EXCUSES VOOR DE VERTRAGING

MAAR IK HEB DE LAATSTE WEKEN 

NOGAL VEEL BELANGRIJKE AFSPRAKEN.


MIJMERINGEN VAN 26 APRIL 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


HOEVEEL HONDERDEN MALEN HEB IK 

MIJN MEDEMENSEN AL NIET GEWAARSCHUWD ?

Al 35 jaar zeg en schrijf ik het; zelfs vorige zaterdag (24 april) hadden we (twee lezers van deze site en ondergetekende) het erover aan de tramhalte van Wenduine Centum. Aan die stopplaats van de Lijn - die men hopelijk, samen met 1799 andere haltes van De lijn, niet zal afschaffen - staat nog steeds die mooie tekst van Marieke van Jacques Brel op  de muur van het infokantoor van het mooiste dorp van heel Vlaanderen. En dan heb ik het hier nog niet eens over het mooiste strand van de Noordzee dat op honderd meter van mijn studio gelegen is.  
 
We hadden het over de prijzen van de supermarkten aan de kassa. Meer bepaald waarom die niet steeds dezelfde zijn als de prijzen vermeld aan het rek!

Ik ben met een aantal supermarkten bezig die er blijkbaar een gewoonte van hebben gemaakt om er zoveel mogelijk in te slagen hun klanten op die wijze op te lichten. Oplichten inderdaad want - hoe raar het ook mag lijken - de prijzen aan de kassa zijn nooit goedkoper dan in het rek maar ofwel juist ofwel duurder. Hoe hoog die verschillen kunnen oplopen ervoer ik deze maand. Ga nog niet de naam vertellen van die supermarktwinkel maar als je in de - nationaal verspreide  folder - vier boterkoeken aanbiedt voor 1,50 euro i.p.v.. 3,56 euro dan is dat geen boerenbedrog maar pure oplchting en volksverlakkerij wanneer op je kasticket dan toch 3,56 euro verschijnt! 

Ben nu al - sinds begin dit jaar - daar de bewijzen van te verzamelen. Geloof me vrij, het is een intrieste vorm van oplichting die veel gebruikt wordt. 

Tot op heden bleven er slechts drie ketens over waar ik - alvast de laatste drie jaar - nog nooit een prijsverschil vaststelde tussen de rekprijs en de kassaprijs.

Maar zie, daar is de Carrefour dit weekend van haar kansel gevallen. Lees maar onderstaaand bericht:

 

 


Zaterdag boodschappen gedaan bij Carrefour? Controleer dan of geld niet 2 keer van je rekening is gehaald.

 

 

Bij Carrefour zijn sommige betalingen van klanten die afgelopen weekend met een Belgische Maestrokaart hebben afgerekend twee keer van de rekening gegaan. Volgens de supermarktketen ligt het probleem bij Worldline, een bedrijf dat elektronische betalingen verwerkt, maar dat ontkent formeel dat het aan de basis van de storing ligt. Carrefour zegt intussen dat de dubbele betalingen zullen worden geannuleerd.

Alexander Verstraete
Update ma 26 apr  22:41

ma 26 apr  20:46


Heb jij afgelopen weekend met een Belgische Maestrokaart boodschappen betaald bij supermarktketen Carrefour? Controleer dan even je rekening want verschillende klanten melden vandaag dat het bedrag van hun boodschappen twee keer van hun rekening is gehaald.

 

 

Carrefour bevestigt vanavond aan VRT NWS dat bij sommige klanten die zaterdag met een Belgische Maestrokaart hebben betaald, het geld twee keer van hun rekening is gehaald. De supermarktketen stelt echter dat het probleem bij Worldline ligt, een bedrijf dat elektronische betalingen verwerkt. 

Opvallend: Worldline ontkent formeel dat het iets met het probleem heeft te maken. "Wij hebben onze systemen grondig onderzocht en daaruit blijkt dat zich bij ons geen technische storing heeft voorgedaan", zegt woordvoerder Eric Spapens aan VRT NWS. "Het gaat om een appreciatiefout bij Carrefour. Ze denken dat het probleem bij ons ligt, maar dat is niet zo." 

VRT NWS heeft intussen opnieuw contact gezocht met Carrefour. De supermarktketen laat vanavond weten dat een correctie morgenochtend zal worden gelanceerd en dat dubbele betalingen van getroffen klanten zullen worden geannuleerd. Dat zal ten laatste op donderdagochtend gebeuren.

Alexander Verstraete

Zoiets lijkt ongelooflijk maar ik geloof het tenvolle.

Kijk, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer, een kassa, dat is in wezen een dom toestel. Een apparaat dat wordt ingesteld door mensen. Die domme kastoestellen beslissen niet eigenhandig om plots - bijvoorbeeld op zaterdag 24 april 2021 - bepaalde producten anders te prijzen, of je hele rekening dubbel te verrekenen.

Het ergste in heel die oplichtingspraktijken is dat de klant haar/zijn vertrouwen geeft aan een bepaalde supermarkt. Vertrouwen in de versheid en degelijkheid van de aangeboden producte maar ook in de correcte verrekening aan de kassa.

Een andere supermarktziekte is de vroegere Aldiziekte. Dat betreft het aankondigen van een superpromotie maar er dan slechts twee van in de winkel plaatsen. Daar zijn ze bij den Aldi duidelijk van afgestapt en dat is maar goed ook. Maar bij twee andere supermarktgroepen lijken ze dat virus te hebben overgenomen.

Dat ze - anderzijds - bij de marketingdienst in Erpe-Mere - zo goed als geen belang hechten aan normen en waarden blijkt uit de advertentie voor een tuinzetel waar een snotaap van pakweg vijftien met zijn schoen op de tuinbank zitten mag.  Tja, normen en waarden . . .  En dan maar verschieten dat kinderen thuis ook met hun vuile schoenzolen in de salonzetel zitten!

Waarom de kranten geen onderzoek doen naar - en publiceren over - die prijsverandering tussen rek en kassa zou zeer de vraag kunnen zijn. Het antwoord is simpel en eenvoudig: supermarkten zijn adverteerders zowel in gazetten als op televisie en radio. En advertentiegelden riskeert men niet!

RECHTZETTING

Dinsdag 27 april 2021 blijkt dat - in tegenstelling met wat de verdeler van MAESTRO CARD maandag vertelde - de fout toch bij hen zou liggen. Ik kon dit verhaal gewijzigd brengen maar kies ervoor het te laten en er deze rechtzetting bij te plaatsen.

Die dubbele betalingen zouden overigens ook bij schoenen Torfs zijn gebeurd.

De verdeler - die elke minuut tonnen geld verdient - mag zich publiekelijk verontschuldigen en een geste doen naar de benadeelde gebruikers van hun card.


 

 

 

 

BIJZONDERE MEDEDELING

Ik verzond de laatste drie dagen een schrijven naar 
de CEO en naar de acht leden van 
de bestuursraad van mijn favoriete mediagroep.

Ik heb aan die 'boterham' veertien maanden geschreven. 
Het was de bedoeling die te verzenden t.g.v. 
de veertigste verjaardag van de onterechte publicatie
in HET LAATSTE NIEUWS dat me - d.d. 23.04.1980 
vóór enig vonnis, laat staan een Arrest ten gronde - 
betitelde als AFPERSER maar inmiddels al
41 jaar, één maand en 23 dagen weigert
mijn desbetreffende vrijspraak te publiceren.

Ik heb de intentie mijn lezers die brief niet te onthouden. 
21 juni a.s., bij de start van het zomerseizoen, 
krijgen jullie die hier te lezen.

Ik dank alvast zowel die ene eremagistraat als 
de bekende topadvocaat die me bijstonden
zodat ik geen domme dingen schrijven zou. 

Volgende week maandag, 3 mei 2021, 
publiceer ik hier alvast pagina 4 van die brief, zijnde
het meest menselijke artikel dat ooit
in HET LAATSTE NIEUWS verscheen. 

Het is van de hand van Jan Segers!

 

 

 

 


 

 

 

 

ADVOCATENSHOW VAN HET VRIENDENDUO

VAN STEENBRUGGE - VANDE LANOTTE

Geef toe, je zal maar een advocatenkantoor hebben als dat van  het (politieke) vriendenduo Walter Van Steenbrugge en Johan Vande Lanotte. 

Neem nu (bijvoorbeeld) hun aantreden in de affaire Sihame El Kaouakibi. Daarin gaf Johan Vande Lanotte - m.m.v. de politiek gelijkgestemde VRT - d.d. 22 februari 2021 een persconferentie waarin hij - loud and clear - stelde dat zijn experten het dossier grondig hadden onderzocht en er geen verduisteringen, geen persoonlijke verrijkingen terug waren gevonden t.v.v. mevrouw Kaouakibi. Johan zei: 'Akkoord, er werden wel wat slordigheden vastgesteld maar die slordigheden zijn geen verduisteringen of persoonlijke verrijkingen, laat staan juridisch strafbare feiten'. 

Maar zie, kort daarna begon de ellende pas. Het ene schandaal werd gelekt, na de andere onregelmatigheid. Advocatenbureau Van Steenbrugge snapte dat Vande Lanotte er maar een zootje ongeregeld had van gemaakt, waarna het stormde in het kasteel in de Durmstraat te 9030 Mariakerke. Gelukkig woont er binnen een straal van honderd meter niemand en is er rondom het kasteel een heus bos aanwezig. Zie www.realo.be en bovenvermeld adres waarop je de foto's kan bekijken van zowat elke eigendom in dit land.

Van Steenbrugge stelt dat hij de voorvechter is van de fundamentele mensenrechten. Of je dan een veelbekritiseerde politicus als rode Johan moet opnemen in je advocatenkantoor, is zeer de vraag. Of was het politiek aangereikte dossier zo goed met geld bestrooid dat Walter het niet kon laten liggen?

GOEIE LES: neem als gereputeerd advocatenkantoor geen politicus in uw huis. Een politicus die overigens al jaren zelf zwaar is aangebrand.

Wat ook bizar is in die hele klerezaak is de realiteit dat Sihame El Kaouakibi al bijna zeven maanden (zogezegd?) ziek is maar wel aanwezig is op sociale media. Ze was evenzeer aanwezig op de persconferentie d.d. 22.02.2021 maar blijft al dik zes maanden afwezig als Vlaams parlementslid. Ik ken geen enkele arbeider of bediende die zeven maanden lang netto 5.700 euro vangt (in casu van het Vlaams Parlement) om niks te doen en zogezegd ziek te zijn.

Roddels stellen dat zowel de partij van voorzitter Egbert Lachaert als die van voorzitter Bart De Wever niet alleen gul met geld naar het hoofd van Sihame gooiden maar dat ze er allebei alles hebben aangedaan om de stinkende affaire zo lang mogelijk in de doofpot te stoppen. 

Ik vraag me wel af of zowel binnen de OPEN-VLD of binnen de N-VA er iemand geneugtes ontving op financieel of seksueel vlak. 

't Is maar een vraag, hé!


In deze zaak geef ik jullie -op de valreep - nog de brief mee van Sihame die ze vanavond verspreidde. Ik heb er mijn commentaar, mijn mijmeringen bij geplaatst . . .  in het rood! 

Veel leesgenot!

Sihame El Kaouakibi legt zich neer bij beslissing stad Antwerpen: “Mijn vechtlust is op”

 

 

Sihame El Kaouakibi legt zich neer bij de beslissing van het Antwerpse schepencollege om de samenwerking met Let’s Go Urban stop te zetten. “Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me”, schrijft ze in een open brief.

Vandaag om 19.10 uur

Lees hier de open brief:

Beste Antwerpenaren,

beste Burgemeester,

beste Schepenen,

‘Pats’ en het werd donker.

Wat doe je als er thuis plots een lamp kapot springt? Logisch. Je zoekt de kortsluiting en herstelt de lamp. Of breek je meteen het hele huis af?


Tja, sloeberke Sihame, van huizen ken je ondertussen wel één en ander. Ik bedoel van het kopen van de ene eigendom na de andere met geld dat je niet echt eerlijk hebt verdiend.

Onlangs sprong er een lamp stuk in het huis van Let’s Go Urban. De kortsluitingen werden opgespoord maar tevergeefs, de sloopkogel stond reeds klaar.

Maar neen, dievegge, er sprong geen lamp. Jij hebt het hele huis ontmand van lampen en financele middelemn Zelfs van keukens want die liet je elders plaatsen.

Wat ooit begon als een naschoolse activiteit voor jongeren, groeide uit tot een beweging, waar verschillende generaties Antwerpse jongeren steun vonden.

Zowel online, als in het echte leven, overal in onze stad.

Ere wie ere toekomt. Het (lees gerust: jouw) basisidee was goed, tenminste tot bleek dat het feitelijk enkel diende om jezelf zwaar te verrijken. Dat je daar veelvuldig (feitelijk zo goed als onbeperkt) de middelen naar je hoofd kreeg gesmeten, is niet jouw fout maar die van de  toplui van N-VA en Open-VLD. 

Samen gingen we het engagement aan, omwille van de impact van LGU en onze gemeenschappelijke visie over hoe omgaan met jongeren in onze stad.

Een vervallen feestzaal bouwden we om tot eerste urban enter van het land, in, voor en door Antwerpen. Met man en macht werd 12 jaar aan gewerkt. Met vele handen, middelen en centen van heel wat verschillende stakeholders.

Tot vandaag.

Ondernemen gaat over vallen en opstaan. Net zoals elke onderneming, elke stad, elke partij, elk gezin, kreeg LGU te maken met een kortsluiting.

Niet de eerste en zeker ook niet de laatste.

Zo werkt het nu eenmaal.

Overal.

Als we bij interne problemen bij een gesubsidieerde vzw, organisatie of zelfs politieke partij de kraan gaan dichtdraaien en alles opdoeken, dan gaan er niet veel overschieten.

Een succesvolle organisatie die in de problemen komt, waar veel jonge Antwerpenaren op rekenen, zou ik vooral hulp en begeleiding aanbieden in deze tijden.

Nou nou nou, meiske! Je bent wel geboren in Boom maar jouw engagementen hadden duidelijk Noord-Afrrikaanse roots, me dunkt. Kom nu aub niet zaniken over het te snel dichtdraaien van het licht in jouw organisaties. Had men - zoals het overigens hoort bij het bezorgen van gemeenschapsgelden - ook maar enige controle gedaan dan zas je ebdrog al minstens drie jaar terug bekend geworden.

Dat je zelfs je eigen broer hebt bestolen, vind ik superstraf. Stellen dat hij 102.000 euro kostte per jaar maar daar in werkelijkeheid 67.000 van in je eigen zak steken . . . krijg dat thuis maar eens uitgelegd! 

Ik wilde zo graag het licht aanhouden, zodat het kon blijven schijnen op de Antwerpse jongeren die hier dagelijks starten aan hun toekomst, die er een thuis hebben gevonden, die er hun passie vonden.

Nu is mijn vechtlust op en ik aanvaard de beslissingen die genomen zullen worden. Eenzijdig, want tijd om echte oorzaken op te sporen en uit te klaren wordt niet gegeven. De stad en de bewindvoerder gaven ons enkele luttele dagen.

Er wordt geen eerlijke kans toebedeeld. Onze terechte vraag tot uitstel werd verworpen, alsook onze vraag tot inzage in het rapport en de documenten waarop men antwoorden zocht. Hoe antwoord je op vragen die je niet te zien krijgt?

Toegang tot de boekhouding en zelfs externe harde schijven werden me ontnomen. Dit maakt een samenwerking om problemen op te lossen onmogelijk en onzinnig. Dit holt de schijn om het beste met LGU voor te hebben, uit.

De voorbije maanden hield de stad haar vinger op de schakelaar.

Vandaag drukt zij hem in en dooft zij voorgoed het licht.

Moe, machteloos en bedroefd sluit ik de deur achter me.

Ongelooflijk toch, hoor Sihame, dat je al zeven maanden ziek bent maar in geen tijd - minder dan een uur - zulke brief kan schrijven! Ik kan het jou niet nadoen.

We worden gedwongen de deur achter ons te sluiten.

Een deur die openstond voor vele Antwerpse jongeren. Die hen toegang en perspectief gaf, naar een mooie en ambitieuze toekomst.

Ik blijf sterk geloven dat we samen een Antwerpen kunnen bouwen waar jongeren, onze toekomst, in kunnen geloven. Waar de acties van enkelen geen effect hebben op de dromen van velen. Waar kortsluitingen samen hersteld worden.

Aan alle jongeren die deel uit maken van de LGU community en aan alle jongeren in Antwerpen en daarbuiten, wil ik het volgende zeggen: de deur voor LGU gaat dicht, maar ik zal mij altijd blijven inzetten om deuren voor jullie te openen.

Ik vrees dat niemand u nog vertrouwen zal. Twee maanden geleden schreeuwde Johan Vande Lannote uw onschyuld van de daken maar enig bewijs van eerlijke weeking door u zagen  we nog steeds niet. Nochtans had je - grijns, tijdens je ziekteverlof - alle tijd van de werelldmom je onschuld te bewijzen.

Wat mij in jojw zaak ten zeerste verwonderd is het volgende: Hoe komt het dat jij nog niet igearresteerd werd' Welke politici gebruiken hun macht binnen de magistratuur om dat te verhinderen?


Ik heb drie maanden terug de kaart getrokken van en voor Sihame El Kaouakibi. Ik vond dat zij het slachtoffer was van te voortijdige mediabeschuldigingen. Iets waar ik - voor de weinige tijd die mer nog rest - steeds zal blijven strijden. Doe het nu al 41 jaar ergo ik zal er wellicht nooit mee stoppen.

Een blauwe politicus en een magistraat hadden me - na die eerste publicatie -nochtans verwittigd. Heb ik spijt dat ik het voor haar opnam? Neen. Zou ik het morgen (voor een ander) ook doen? Zeker wetenDICTATATOR AKA ALLEENHEERSER

BUITEN CATEGORIE

B A R T   D E    W E V E R 

Ik schrijf het hier al bijna drie jaar: de burgemeester van Antwerpen, die - in bijberoep - o.a. ook nog de alleenheersende voorzitter van N-VA is, kan - zonder de minste discussie - betiteld worden als de grootste despoot van West-Europa. 

Af en toe is hij wel eens de verlichte despoot edoch zijn licht, en aandacht, schijnt vooral naar alles wat te maken heeft met het slijk der Aarde, ook nog geld genoemd! Het is me niet bekend waar Bartje met Sihame ging eten maar het is onmiddels een feit dat dat allochtoon 'dutske' Sihame El Kaouakibi geen duizenden of tienduizenden euro's naar haar hoofd kreeg gesmeten. Zelfs geen honderdduizenden maar miljoenen euro's!

Naast de voltallige OPEN-VLD was het vooral burgemeester De Wever die voor zowel Sinterklaas, de kerstman als de Paashaas speelde naar Sihame El Kaouakibi  toe. De miljoenen vlogen haar gezwind tegemoet. Waarmee ze dan een pak eigendommen kocht! Dat laatste dan wel ten persoonlijke titel. Over hoeveel honderdduizenden euro's er in het zwart werden betaald bij die aankopen . . . Joost (en Sihamee) kunnen het weten.

In het federaal parlement orakelen N-VA- parlementsleden publiekelijk dat politici (van andere partijen) de eer aan zichzelf mogen laten. Waarom ze dat nooit stellen naar hun voorzitter toe, dat is de N-VA-vraag van één miljoen! Of is het de vraag van vijf miljoen euro?

Hoe slecht het gaat met zijn partij bewees Bartje dit weekend. hij kondigde een congres aan in  . . .  2023! Geef toe, te laat was hij niet om het bekend maken.

Maar ja, je moet - zelfs als je God de Vader bent - soms een bloksemafleider bezigen. 

De man die nu al - sinds 23 oktober 2004 - onafgebroken de tirranieke voorzitter is van de N-VA zorgt er al bijna twee decennia voor dat er niemand zich kandidaat durft te stellen als voorzitter waardoor hij aanblijft.

Uiteindelijk zal dit - gegarandeerd - leiden tot een terugval onder de 15 % van het aantal stemmen bij de verkiezingen in mei 2024. Maar dat is dan de schuld van de leden en van de kontlikkers in de directe omgeving van de GROTE LEIDER!INGEZONDEN BERICHT


 

 

 

Over het machtsmisbruik van Bart De Wever in de affaire Sihame El Kaouakibi volgend ingezonden bericht:

Macht corrumpeert, dat is een feit. Bartje toont zich een waardige Belgische politieker. Vlamingen tellen niet voor hem. Hoe de N-VA-basis daar over denkt is andere koek! Nu zou ik graag zien hoe hij zich "daaruit" gaat praten!!! Het zal waarschijnlijk weer een "collectieve" fout zijn!!!CORONA WEEKLY

01. Het gaat van kwaad naar erger. Neen, niet bij Covid-19. Die doet het schitterend, echt waar! Steeds meer besmettingen, steeds meer dodelijke slachtoffers. Nog voor de zomer ontkurken ze in Wuhan de flessen Dom Pérignon voor de vijf miljoenste dode. Op naar de tien miljoenste . . .

Alhoewel men mij zes maanden geleden uitlachte toen ik stelde dat er wereldwijd 25.000.000 en in ons landje 150.000 slachtoffers zouden zijn door dat Covid-19-virus, zijn we inmiddels een half jaar verder en vervierdubbelde het aantal doden inmiddels wereldwijd!

Bij onze virologen echter . . .en bij onze regeringsleden  . . . blijft het BUSINESS AS USUAL.

Salut mein ratje !


02. Ursulake bezocht Pfizer in Puurs.

Elkeen weet dat top politici regelmatig gevraagd worden om eens een acte de présence te doen bij een bedrijf. Daar hangt meestal een stevig prijskaartje aan vast. 

Ik vraag me af hoeveel PFIZER betaalde aan Ursula von der Leyen??

03. Waar ik nog meer benieuwd naar ben is of a.s. zaterdag 1 mei 2021 de terrassen van de horecazaken in Middelkerke effectief zullen bevolkt zijn. Groot bakkes burgemeester Jean-Marie Dedecker gaat alvast zelf honderd tafels en vierhonderd stoelen op zijn Zeedijk plaatsen.

Ik passeer zaterdagmiddag gegarandeerd langs Middelkerke. Volgens JMDD is de zeeelucht daar heel gezond. Een kustbewoner - en lezer van deze site - oipperde het idee om op de Zeedijk van Jean-Marie een meeting te ogrniseren:

Ik vrees echter dat ik daar snel zal weg vliegen.


04. Wat ik wel zeker kan bevestigen is het volgende: Die aangekondigde prijsverlagingen in de supermarkten, daar klopt geen bal van!

Neem nu (bijvoorbeeld) een keer die PIZZA BOLOGNESE van 350 gram in zowel de Lidl als bij den Aldi. Die kostte vóór de coronacrisis 0,99 euro. Die prijs verhoogde eerst naar 1,09 euro en een tijdsje later naar 1,19 euro., zijnde een verhoging met 20,03 % in hooguit vijftie maanden!

Salut mein ratje!

Betekent dit nu dat de producent in Lievegem ook 20,03 % meer factureerde dan in januari 2020? Denk er het uwe over; dat doe ik ook . . .  

05. In de strijd tegen Covid-19 is er niet het minste onderscheid tussen het intellect van onze Vlaamse regering en dat van de federale regering. Bij allebei zweeft het IQ van onze ministers en staatsecretarissen ergens tussen de 98 en de 109. EN, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, dat is niet echt om over naar huis te schrijven.

06. Om het voorgaande te bewijzen wil de Vlaamse tegering nu  versoepelingen laten afhangen van provincie tot provincie, van stad tot stad! Tja  . . .

Wedden dat er een of andere onnozelaar (van die Vlaamse regering) tegen 11 juli 2021 het idee lanceert om de versoepelingen te laten afhangen van straat tot straat? Tenminste als de straat minder dan honderd huizen telt . . .

Nu ja, het IQ van Jan Hesp, aka Jan Jambon overschreed nooit de 100. Meer mag dan ook niet worden verwacht van de trouwste vazal van Bart de Wever.

07. Waar Covid-19 alle dagen een champagnefles ontkurkt, is in India. Drieduized doden per etmaal!

Wie doet beter? 

08. 'k Was deze week bijna de virologen vergeten eer te bewijzen. Grijns! Wanneer gaan Van Gucht en Van Ranst eens stoppen met het aantal coronagolven en met al die varianten van dat virus?

Maar ja, ik begrijp dat ze af en toe eens uit een ander vaatje moeten kunnen tappen.


BLIJF MET JULLIE POTEN AF . . .

. . . van DIW aka de Ideale Wereld!

Zagen jullie vrijdag De Afspraak op vrijdag ook? Daar zat Karel Verhoeven, die blaaskaak die hoofdredacteur is van DS, De Standaard.

Het onderwerp van het moment was het schandaal dat in de IDW te zien en te horen was bij het tonen van een gekleurde vrouw in het parlement. 

Verhoeven, wiens IQ zeker niet hoger mag worden ingeschat dan dat van onze Vlaamse of federale regeringsleden, zei dat het een serieuze vergissing was van de redactie van DIW want . . .  (en spits nu goed jullie ogen) de redactie wist niet dat die mevrouw het hoofd van het protocol was.

Wacht even, hé, meneer de hoofdredacteur. Indien dat een mindere (in bevel) was geweest dan was er dus geen probleem geweest met die uitzending.

Tja, wie zei alweer dat Karel Verhoeven een blaaskaak van jewelste was?

Ik geef hier nog snel de mijmering mee van Gerard Van Noten betreffende die hele - nutteloze - hetze:


Ik heb die uitzending gezien en er was daar NIETS "schandelijks of schokkend" bij. Als ge door zo iets "geschokt" bent, dan hebt ge in de politiek niets te zoeken, want dan bent ge zeker niet geschikt om de dagelijkse schandaalsfeer van onze (zelf)verkozen profiteurs mee te maken en/of er in te leven. Een bende "triestige comedianten", Jan Jambon op kop!!

BIJ LEVEN EN WELZIJN

DANK VOOR HET LEZEN 
ZEND DIT GERUST EENS DOOR NAAR 
DRIE ANDERE MENSEN.
WAARVOOR DANK!

vorige week 992 lezers. Wellicht overschijden we 
dan de 1,000!

TOT MAANDAG 3 MEI 2021

 

 

 MIJMERINGEN VAN 19 APRIL 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


EXCLUSIEF

Zo af en toe kan ik eens iets exclusiefs publiceren.

Zo was er de berichtgeving over de mogelijkheid om alle Aardebewoners te voorzien van een eerste inspuiting binnen de dertig dagen.

Ik kreeg daar heel wat reacties op, waarvoor dank. Hoezeer dat de weergave van de waarheid was, werd vorige week bewezen toen Pfizer bevestigde plots heel snel 50.000.000 extra vaccins te kunnen leveren. Dus laat het me maar eens herhalen: Tegen eind mei kunnen er acht miljard vaccins beschikbaar zijn. Alleen is dat - wat betreft bedrijfswinsten bij farmaceutische bedrijven - verre van interessant! Daarenboven mag de werelbevolking toch - grijns - niet vragen dat de aandeelhouders van die labo's de wereldgezondheid verkiezen boven miljarden winst!

Covid-19 ofte de grootste zwendel van deze eeuw. Zoiets kon zelfs Bernard Madoff niet evenaren die - eind vorige, begin deze eeuw - zowat alle rijken op deze planeet bedotte voor 65 miljard dollar. Het gaat jou goed hierboven, Bernie.Sihame El Kaouakibi is slechts een kleine, erg lokale oplichtster. Maar daarover meer verder.

Ik heb duizend keer meer respect voor Bernie dan voor de Belgische en Vlaamse politici. Madoff stal van de rijken en hebzuchtigen terwijl de politici van die beide regeringen de staatskas roven en daardoor Inge Sabena en Jan Modaal bestelen

Wat nog nergens te lezen of te horen viel was het volgende: Een mondmasker dragen we om niet besmet te raken en we worden gevaccineerd om anderen niet te besmetten.

Heeft iemand van mijn geachte lezeresen en even gewaardeerde lezers daar al eens over nagedacht? Is een doordenkertje voor mijn 879 lezers van vorige week. Het lijkt logisch maar waarom zei nog geen enkele politicus, nog geen enkele expert dit?


WHAT A WONDERFUL WORLD ! 

IS THIS REALLY SO ?

Lezers - en lezeressen - die deze site al langer volgen, herinneen zich ongetwijfeld nog dat ik hier - eind vorig jaar - de lyrics publiceerde van die unieke, en super fantastische song, van Louis Armstrong.

Voor de minder lang volgende lezers publiceer ik het hier nog eens:

 

I see trees so green, red roses too
I see them bloom for me and you.
And I think to myself what a wonderful world.

 

 

 

I see skies so blue and clouds so white.
The bright blessed day, the dark sacred night.
And I think to myself what a wonderful world.

 

 

 

The colors of the rainbow so pretty in the sky

 

 

                      Are also on the faces of people going by.

I see friends shaking hands saying how do you do.
They're really saying I love you.
I hear babies crying, I watch…

 

 

 

 

Waar is die - wonderbaarlijk mooie -  wereld in amper 54 jaar heengevlied?

De natuur is zo goed als compleet naar de . . . teelballen. De oorlogsindustrie draaide nog nooit zo welvarend. Biljoenen (één biljoen is nog steeds duizend maal één miljard!) euro's worden letterlijk het heelal ingeschoten. En dat vanop een planeet waar de leiders niet eens de armoede kunnen wegwerken! Maar - - - we weten nu tenminste dat op Mars een drone vliegen kan!!!!

Maar ik wil het hier hebben over . . . de mensen.

Is dit echt een wondermooie wereld waar politielui - weliswaar in de VS - bij vergissing iemand dood knallen? De agente dacht dat ze haar teaser vast hield! Tja . . . 

Leven we echt in de wondermooie wereld waarin Belgische agenten iemand zomaar vermoorden in zijn cel? Waarna het dossier van het Slovaaks slachtoffer - Josef Chovanek - naar onze Belgisch vertikaal geklasseerde kelderkast bij Justitie werd gemanoevreerd in de hoop dat niemand het nog durft op te rakelen. Tja . . . 

 

 


 

Zitten we echt in de wondermooie wereld waarin de media het spel van de regeringen en virologen meespelen om Inge Sabena en Jan Modaal veertien maanden lang van het kastje naar  de muur te sturen met halve waarheden, hele leugens, onhaalbare voorspiegelingen en valse, niet te realiseren beloftes over VRIJHEID, DE LAATSTE INSPANNING, PAS BLUSSEN ALS  HET HUIS IN BRAND STAAT of ander gelul van de bovenste plank!? 

 

 

Is dit echt de gewenste wondermooie wereld waarin onze koningin, genaamd Mathilde, met een oplichtster gaat koffie drinken maar het koningspaar onschuldige slachtoffers van criminele magistraten - DOOR ONZE KONING AANGESTELD -  in de steek laat?
  
Leven we echt in de wondermooie wereld waarin decennialang grensoverschrijdend gedrag in dit apenland onvoldoende is om je C4 te krijgen?
 
Wat een wondermooie wereld waarin snotapen (van nog niet eens 18) gehandicapten - die de medeburgers willen dienen en straatvuil verwijderen - half kapot mogen slaan?

Ik heb hiervoor een oplossing. Kost geld noch tijd aan onze Staat en probleem niet alleen supersnel opgelost maar het zal gegarandeerd ervoor zorgen dat in de toekomst dat jeugdig crapuul geen zin meer heeft om mensen af te slaan of . .. . lees volgende paragraaf. We huren een voetbalstadion af. Zetten in het midden van het voetbalveld een kooi van 8 op 8 meter. Plaatsen er het hele groepje van die bende en plaatsen er evenveel ervaren straatvechters tegenover. Geen wapens en evemin enige limiet. Strijd tot in de dood. 

Ik ben nog steeds een positief ingesteld iemand. Stel dus voor dat we toegangskaarten verkopen aan 100 euro en het geheel wereldwijd uitzenden op internet. Maar dan aan 12 euro per kijker.

10 % van de winst gaat  naar de groep die wint. 89 % naar de slachtoffers van die jeugdige criminelen en 1 % naar www.stropken.be . Gegarandeerd krijg ik hier reacties op . . .

Leven we echt in de wondermooie wereld waarin een andersgeaarde door een andere bende klootzakken van minder dan 18 gewoon wordt vermoord? Wanneer bevestigt de magistratuur dat het om allochtone kinderen ging? Waarom zitten de journalisten niet dichter op deze zaak?


Is de Vlaamse wondermooie wereld die waarin een Vlaamse burgemeester publiekelijk oproept om die criminele jongeren niet lastig te vallen of te bedreigen want (ik citeer:) 'Het zijn maar kinderen!'. Wat voor een oerlul moet je zijn om zoiets te vertellen? Wacht tot de dag dat zulke jeugdbende de vrouw van die burgemeester vermoord. Zal hij dan nog zo piepen? Misschien moeten die bendes hun horizon maar eens verruimen, gewoon richting politici.


In wat voor een wondermooie wereld leven we toch waarin 300 - nota bene Franstalige - snotapen van 14 tot 16 jaar 's avonds in Knokke samen troepen om de show te stelen? Rammel die jonge klootzakken uiteen. Dat dergelijk galgenaas zo publiekelijk de Vlamingen mag te kakken zetten, is mensonterend. 

Waar is de tijd dat er Vlamingen waren die op zulk Waals gespuis klopte? Het ergste vind ik dat die analfabete Franstaligen - nota bene in deze coronatijd - nog tijd nemen van de ziekenhuizen. Laat die compleet dronken klojo's toch doodziek liggen op de zeedijk.

Ik schrijf en zeg het al dik 36 jaar: onze jeugd wordt niet opgevoed met de normen en waarden waarmee de huidige 60-plussers werden grootgebracht. Akkoord dat wij (ik ben 72) het geluk hadden te worden opgevoed waarbij één van de ouders (of de inwonende oma) dagelijks met de kroost bezig was. Er was controle thuis . . . en op school!

Sinds Mieke Van Hecke aan het roer van het katholiek onderwijs kwam ging het elk jaar van kwaad naar erger. Onderwijzers en leraars werden slaafjes van allochtone ouders die hun macht demonstreerden  aan de schoolpoort indien een leidinggevende het aandurfde eens vies naar hun allochtoon, achterlijk kind te durven kijken.

En nu zitten we met de gebakken peren die niemand nog kan eten wegens te rot. Ooit bestonden er burgerwachten en ik vrees dat over afzienbare tijd er burgerlijke milities zullen verschijnen die - uiteraard gemaskerd - criminele jongeren hardhandig zullen aanpakken. Het zullen geen strijders van het Vlaams Belang zijn want ook zij slikken probleemloos dat driehonderd Waalse jongeren op de Knokse Zeedijk Vlaanderen te kakken zetten.

Arm Vlaanderen dat al lang niet meer een reden voor haar verder bestaan kan uiten, dat al lang niet meer wondermooi is!


THIS IS THE CONTINUOUS STORY . . .

Neen, niet van Peyton Place maar van Sihame El Kaouakibi die - samen met haar lesbische allochtone levenspartner - zowat de hele bende Vlaamse politici van de Open-VLD en N-VA mocht oplichten. Oplichten maar dan wel met het geld van onze gemeenschappen, of wat dacht je?

De miljoenen euro's werden naar oplichtster Sihame haar lelijke kop gegooid alsof het rotte appelsienen waren.

Waarbij ik me publiekelijk de vraag durf te stellen 'Hoeveel geld retourneerde de grootste oplichtster van Vlaanderen (van deze eeuw) naar haar milde schenkers?'.

Zoiets moet ik in vragende vorm stellen. Anders riskeer ik een proces. Bij deze is dat dan gedaan.

Dictator (van de N-VA) Bart De Wever zit nu met zijn gebakken peren. Niet één maar twee N-VA-schepenen van zijn partij hebben jaren hun ogen gesloten en niet de minste controle uitgevoerd.

Wordt vervolgd, vooral bij de eerstvolgende verkiezingen. Ben zeker dat de andere partijen dan niet zullen vergeten te herinneren aan die N-VA die in Antwerpen zowel Sinterklaas als de kerstman uithingen voor één - wel erg stout - kindje.

Oh ja, voor ik het vergeet: van grondwetspecialist - maar vooral advocaat van het bureau van Walter Van Steenbrugge - Johan Vande Lanotte geen spoor meer. Drie weken terug verkondigde hij om na het weekend een nieuw verslag over de zaak El Kaouakii te brengen: Zag, of hoorde, iemand Johan die week?

Hij moet de goegemeente - maar ook Walter Van Steenbrugge - nog altijd uitleggen hoeveel leugens hij heeft verkondigd tijdens die VRT-show begin maart waarin hij stelde dat Sihame een heel eerlijk meiske is dat wel een beteke slordig was geweest.

Bewees advocaat Johan dat zijn werkwijze schering en inslag is binnen onze Vlaamse advocatuur?

 

                                     CORONA WEEKLY

01. Alexander De Croo, de slechtste premier sinds 1830,  mag vertellen dat we nu in de laatste fase zijn, dat we nu nog een laatste inspanning moeten leveren  . . .het zijn allemaal grote leugens

02. Wat onze premier ook allemaal bazelt . . .  elkeen doet wat zij/hij wil. In het onderwijs volgt de ene schooldirecteur de regeling van de federale regering en pukkeldingske Ben Weyts terwijl een andere schooldirectrice klof het  omgekeerde doet.

03. Reizen mag weer vanaf vandaag. De meeste reisbestemmingen kleuren fel rood maar . . .  reis maar mensen.

04. Dan de terrassenvaudeville . . . ! Voor restaurants is de opening financieel niet echt interessant en een café openen waar je amper twee tafeltjes kan plaatsen, dat loont ook niet echt de moeite. Maar de terrassen moeten en zullen open gaan. Van de federale regering mag het vanaf 8 mei maar Jean-Marie Dedecker die gaat in Middelkerke de terrassen laten open gaan vanaf 1 mei. Er is zelfs al een burgemeester die 28 april toelaat de terrassen te openen.

Ben benieuwd hoe dit onderdeel van de Corona-operette zal eindigen. En of er op 28 april, 1 mei of 8 mei wel echt een terras zal openen!

05. Ondanks alles niet echt goed gaat - aantal besmettingen vier keer meer dan de 800 die nodig waren - werd de voorbije week alweer gul omgesprongen met voorspiegelingen allerlei. Ik vraag me af wat die Vlaamse en federale politici op zondagochtend kun kinderen allemaal voorliegen.

06. Luistert iemand van onze klereregeringen ooit naar de klaagzangen van onze ziekenhuizn? Die zitten vol, bakvol.

Het is ook van het geneeskundig korps en van die ziekenhuisdokters dat we de waarheid echt horen. Drie weken nadat er minder besmettingen waren komt Steven Van Gucht doodleuk opde VRT vertellen dat er toen wel maar de helft zoveel testen waren afgenomen.

M.a.w. men dist ons bewust lagere besmettinscijfers op; men kent op het moment van die openbaring de reden van die lagere besmettingen maar pas drie weken later openbaart men dat er toentertijd maar 40.000 i.p.v. 80.000 aantal tests per dag werden uitgevoerd!

Salut mein ratje . . . ! Dat is geen gewoon- of boerenbedrog meer. Dat is oplichting

07. Heeft premier De Croo de contactberoepen en de horeca nogmaals drie weken aan het lijntje gehouden? In dt geval moet hij echt de eer aan zichzelf en aan die van zijn regering houden en ontslag indienen.

08. Dat Corona zou leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid, dat stond hier al te lezen in april 2020. Dat gouverneurs en burgemeesters zouden oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid teneinde de horeca te openen . .  dat durfde ik zelfs niet te voorspellen. 

09. Dat - en dat is bewezen - het Reproductiegetal met 7 % zal stijgen nu de scholen weer open moeten van Ben Weyts is een axioma. Maar ukkelpikkie Ben veegt daar zijn voeten aan!

10. Dat TER ZAKE zich leent tot een scheldpartij die naam waardig . . . ik viel bijna uit mijn zetel! Van Dedecker mag je zoiets verwachten maar dat Van Ranst daar aan meedeed . . . nooit gedacht dat die man ook van zulke lage afkomst was.


 

GOED OM WETEN

 

 

 

Dit werd mij toegezonden en ik vnd het interessant om jullie het ook te laten weten.

 


 

 

 

Opgeroepen om gevaccineerd te worden?

 

 

 

 

 • Ik wil niemand beïnvloeden in de uitoefening van zijn vrije keuze, maar. voor diegenen die weigeren, volgende overpeinzing:
 • Het document dat ge verkrijgt stelt dat ge hen bij weigering moet verwittigen en dit zou inderdaad als medelievendheid kunnen aanzien worden.

 • Er is wel één probleem: Zij die weigeren hebben hun weigering schriftelijk kenbaar gemaakt en later, "moest" het verplicht worden kan (Néén: ZAL) die weigering als reden aangehaald worden om U de volle pot te doen betalen.
  Daarentegen, als ge niet antwoordt hebt ge niet geweigerd!
  Voor zij die zeggen: "Ja maar wie zwijgt ,stemt in"; Neen! Dit volksprincipe bestaat NIET in Belgisch recht!!!
  Onthou dit goed!!!
 • Nogmaals, ik wens niemand te beïnvloeden, doe er uw goesting mee. 


MIJMERINGEN VAN 12 APRIL 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


WAAR WAS CORONA WEEKLY VORIGE WEEK ? 

'k Heb vorige week gedacht dat ik al voldoende over Corona had ingetikt om CORONA WEEKLY geen aandacht te geven.

Fout dus van mij want meerdere lezers reageerden daar niet echt positief op, waarvoor mijn gemeende verontschuldigingen. 

 

 

 

 

 

Zal er deze week dus mee beginnen: 

01. Astra-Zeneca blijft maar aanmodderen.  Ze worden daar feitelijk bij gesteund door het E.M.A. ofte the European Medicines Agency, het zoveelste EU-instituut dat men zo - EN SNEL - mag afschaffen. 

 

 

 

Dat er inmiddels in heel Europa burgers sterven nadat ze het Astra-Zeneca-vaccin kregen toegediend, daar gaan we toch niet moeilijk over doen hë.

 

 

 

Onze Belgische, en Vlaamse gezondheids- en andere ministers vinden dat het aantal desbetreffende doden te verwaarlozen is. Neem nu Wouter Beke, die legde meermaals uitvoerig uit dat er amper 0.0007 % mensen sterven aan dat Astra-Zenecavaccin.

 

 

 

Hewel, ik hoop dat Die van Hierboven ervoor zorgt dat het volgend slachtoffer iemand uit zijn gezin is. We zullen het dan toevoegen aan het . . . te verwaarlozen cijfer. 

 

 

 

02. Woensdag zal de regering weer samen komen in het - alles behalve effectief werkende - OVERLEGCOMITE CORONA. Ik ben benieuwd wat premier Alexander de Croo daarna - zo rond de klok van het televisienieuws - onze bevolking nu weer zal wijs maken.

 

 

 

03. Wat hij mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers - dank want jullie waren vorige week met 983 - alvast niet opnieuw moet trachten wijs te maken is het sprookje van onze federale regering, met name dat van ONZE VRIJHEID. Al te veel keer duwde hij leugens en andere niet te realiseren beloftes door onze strot. 

De kans is groot dat we hem dit zullen herinneren als er nog eens verkiezingen zijn.

 

 


 

Enough is enough, Alexander!

 

 

 

04. Nu ja, als Alexander zichzelf nog een heel klein beetje respect toebedeelt, dan kan hij onmogelijk het licht van zijn eigen zon ontkennen. Samen met opa Frank (Vandenbroucke), één van onze - grijns - negen in dit apenland (al dan niet) functionerende ministers van gezondheid, orakelde hij zes maanden terug dat er pas sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen als . . . het aantal besmettingen is gedaald tot onder de 800! Vandaag staat die teller op 3.508 besmettigen per dag! 

Waarom er -ologisten allerlei, en politici, al de hele week lullen dat het midden juni weer allemaal in orde zal zijn, is zeer de vraag.

Salut mein ratje!

 

 

 

05. Wie het anders had verwacht, is er aan voor de moeite maar JMDD, de burgemeester van Middelkerke en een van de minst moedige politici die Vlaanderen ooit kende, blijft maar zoeken naar ideetjes om de media te halen. 

 

 


 

De baas van de website die publiceert dat ze meer dan 1.300.000 unieke bezoekers heeft, haalde vorige week dus nog maar eens het nieuws.

 

 

 

Dat hij daarvoor in ijskoud weer op een terrasstoeltje diende te gaan zitten op de zeedijk van zijn gemeente, dat had hij er wel voor over.

 

 

 

06. Heel Israël is inmiddels al ver tweemaal gevaccineerd. De 330.000.000 Amerikanen zullen op hun nationale feestdag (the 4th of July 2021) evenzeer allemaal zijn voorzien van het noodzakelijk Coronaspuitje. Bij Boris Johnson loopt het evenzeer op goed draaiende wieltjes. Alleen in het democratisch koninklijk apenland van het duo Flupke & Mathilde blijft het aanmodderen. 

 

 

 

Eén troost, waarde landgenoten, de kardinalen van Filip van Saksen-Coburg zijn nu al bezig met het schrijven van zijn jaarlijkse Juliboodschap. 

 

 

 

Wedden dat hij deze zomer (meer bepaald op dinsdag 20 juli a.s.) het zal hebben over hoe succesvol onze federale - en vijf andere in zijn apenland bestaande - regeringen waren in de strijd tegen Corona! 

 

 

 

Waarna Philippe Legrand (de niet echte naam die koning Filip gebruikt in Frankrijk), met vrouw en kinderen spoorslags vertrekt naar het Franse eiland Ile Rey. Nu ja, die 'spoorslags' is figuurlijk want ik zei dat gezin et met de trein reizen naar dat eilandje in de Atlantische Oceaan

 

 


 

06. Coronacommissaris Pedro Facon zegt dat we de komende weken en maanden over “drie vuurtorens” moeten praten. “We komen dan in de buurt van een serieuze griepepidemie.”

Ik denk dat Pedro hervallen is en best nog een drietal maanden gaat uitrusten.

 

 

 

07. In het kader van Corona had columniste Nadine Van Der Linden het zaterdag 10 april 2021 in haar column over hoe oneerlijk het mensenleven toch wel is. Meer bepaald in deze Coronatijd en als het gaat over privileges bij het toedienen van het Coronavaccon. 

 

 

 

Ik had het hier graag gepubliceerd maar - alhoewel ik een abonnement heb bij haar gazet, verhindert men mij de toegang tot iets waar ik wel recht op heb, met name het bezoeken van hun internetsite. 

 

 

 

En ja, mevrouw Nadine, het leven kan ontzettend oneerlijk zijn. Zeker binnen een mediagroep waarvan de bestuurders - zijnde Bernadette de Bethune, Jeanine van der Vilst, Ieko Sevinga, Ludwig Criel, Jan Louis Burggraaf, Christophe Convent, de gebroeders Emmanuel en Christian Van Thillo - zo oneerlijk blijven om de publicatie van mijn vrijspraak niet te publiceren! 

 

 


 

U bent, met name, perfect goed geplaatst om te weten hoe oneerlijk die bazen van u zijn. Of . . . heeft u de ballen om die oneerlijkheid aanstaande zaterdag te bespreken in uw komende column? Over precies 11 dagen is het 41 jaar geleden dat diezelfde krant mij als AFPERSER betitelde maar de vrijspraak publiceren . . . neen, dat niet.

 

 


 

08. De EU orakelt dat er vanaf deze maand honderd miljoen (ofte 100.000.000) vaccins zullen beschikbaar zijn per maand in Europa. Goed nieuws dus voor de pakweg 450.000.000 Europeanen.

 

 

 

Hoe zeggen we dat in Vlaanderen alweer? Eerst zien en dan geloven!

 

 

 

09. Laat me deze week deze rubriek eindigen met een vrolijke noot.  PARTYTIME, alhoewel  . . . 

 

 


 

De Coronaparties aka de Lockdownfeestjes tieren welig. Knappe minister Verlinden slaagt er maar niet in dat gespuis uit te roeien.

 

 


THIJS IS EEN DROMER

Met alle respect, beste Mathijs Van Nieuwerkerken maar ik zie - ondanks u dat donderdag 8 april 2021 op VTM zei - POPQUIZ geen jaren duren. Ben net niet in slaap gevallen.


AFFAIRE SIHAME EL KAOUAKIBI

SLECHTS 1 VRAAG TE BEANTWOORDEN !

Ik had het moeten weten maar soms ben ik ook nog erg naïef. En neen, erg verstandig is dat niet, laat staan dat het een teken van intellect zou zijn.  

Zes weken terug trok ik hier de kaart van de 'onschuldige' Sihame El Kaouakibi. Ik had contact met een van haar vertrouwelingen. Ik vond het al raar dat die mij verzocht zijn naam niet te publiceren en ik had dan misschien beter naar mijn gevoel geluisterd.

Maar ik vecht nu eenmaal tegen de media die personen - en hun dossiers - in dagbladen en op televise brengen vooraleer enige schuld is bewezen, vooraleer enig vonnis werd geveld! Zal dat wellicht altijd blijven doen en ja, dan loop je (ik dus) al eens met de domme kop tegen de betonnen muur.

Waar we - in tegenstelling met wat hij elf dagen geleden op de televisie in De Afspraak verkondigde niet meer van horen is van haar advocaat Johan Vande Lanotte. Grondwetspecialist Vande Lanotte had toen gezegd dat hij na het weekend (ergo vorige week maandag of dinsdag) met een nieuw verslag zou komen over Sihame El Kaouakibi en haar (f)linke daden. Niet dus!

Er is nog iets dat mij toch wel ten zeerste is opgevallen in die hele affaire. Toen de zaak begin deze maand voor de rechtbank in Tongeren wedr opgeroepen, toen zond de advocaat van Sihame een stagiairtje om uitstel te vragen want hij had Corona.

Hoe meer advocaten je hebt, des te meer kunnen er plots ziek worden, nietwaar? Ook in deze zaak is dit het geval.

Hoeveel advocaten heeft ze feitelijk? Alvast diene zieke wiens naam me ontschiet. Johan Vande Lanotte ook. Mounir Souidi, is ook al de advocaat die ze gelijktijdig heeft. 

Als ze zo verder doet dan is haar fortuin opgesoupeerd vooraleer de zaak ooit voor ene rechtbank komt: 

Tja, ziekte is niet alleen bij advocaten een veel aangewend excuus!

Uiteraard vullen de grappen en grollen over Sihame volop het internet. Ik weet niet of Sihame ook van Ikea sponsoring kreeg maar surf eens naar https://www.tscheldt.be/sihame-el-kaouakibi-bekent-fraude-met-zetel/

Wat ik mij nu al zes weken afvraag, is OF en HOEVEEL die politici van Sihame ontvingen om zo volop - en zonder de minste controle - uit de hoorn des overvloeds van de Open Vld en al die stads- en andere kassen te putten voor Sihame.


WIELERKOERS OP TV

Ook deze week kan je elke dag op EUROSPORT 1 naar eennde kijken meer bepaald de Ronde van Turkije.  Start om 12 uur. 

Woensdag 14 april is er dan de Brabantse Pijl en zondag 18 april de Amstel Gold Race.

Waarom Eurovision 1 onze Belgische koersen uitgebreider (en langer) op tv brengt dan de VRT . . . .??

Hebben jullie vandaag ook genoten van de 147ste zege van Marc Cavendish?


Kortom: bij EUROVISION 1 kan je terecht voor alle wielerwedstrijden. Arm Vlaanderen, arme VRT!


IMMOMAKELAARS

Ze zijn met dik 10.500, de Belgische makelaars in onroerend goed, ofte één per pakweg 1.100 inwoners. Dat is dus één makelaar per pakweg 350 gezinnen!

Dat zijn er de helft te veel! Je zal maar in dat gedeelte zitten dat het zout in de pap niet verdient!

In Nederland - met 60 % meer inwoners - zijn er 10 % minder makelaars.

Vorige week ontdekte ik iets nieuws in de immowereld, met name de HUIZENCOACH. 

Wie van plan is een onroerend goed te kopen of te verkopen, suft best eens naar www.huizencoach.be


BOER MICHEL

In BOER ZOEKT VROUW zit geen enkele boer die kan tippen aan de onbeschoftheid van Charles Michel die - op bezoek bij president Erdogan - zo lomp was om zijn zetel niet af te staan aan Ursula von der Leyen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwde Michel dat ze “niet zal toelaten dat een dergelijke situatie zich opnieuw zou voordoen”.


GERARD VAN NOTEN

Is al een tijdje geleden dat hier iets stond van de hand van de heer Van Noten. Maar zie, een verduidelijking over de moord op een das.

 

Mensen de "DAS" omdoen. Oh zo leuk!!!

 

 

 

Naar aanleiding van dat "incident" met die "das" die zogenaamd schandalig doodgeknuppeld werd – 't was weer eens een jager, meneer! - heb ik mij danig kwaad gemaakt op die linkse bende "lasterlijke zeveraars". 

Ik viseer hier dat Natuurhulpcentrum Opglabbeek, die Sil, Jan Loos en dan vooral "Dirk (Druiloor) Draulans'', die niet aarzelen om het verhaal met veel fantasie en duimzuigerij aan te dikken en per direct te concluderen dat die persoon, "nota bene" een jager (erg hé) het dier doodgeknuppeld heeft. Dat men een levende das vanop geen 10 meter, en dan nog op een vlakte, kan benaderen, speelt allemaal niet mee. Dood moet die jagerij en het doel heiligt de middelen. Ter info, er ligt sneeuw en de enigen die op dat ogenblik buiten de paadjes rondwandelen zijn meestal de jagers om een oogje in het zeil te houden. Eigenaardig genoeg is er geen foto van de vermeende daad ."Ja maar meneer, wij waren wat te laat om nog tijdig onze smartphone te kunnen aanzetten, de knoppen waren voor een linkshandige, het was koud, we vonden dat apparaat niet direct, de laarzen bleven steken in de sneeuw waardoor wij uit ons evenwicht waren, enz, enz…. Maar we hebben alles gezien, hoor!"

Ok een remake' van de film "je sais rien, mais je dirais tout"!!!

Dirk Druiloor, U weet wel, die über-bioloog rechterhand van God (zoals Marc van Zwanst, die über-viroloog, maar dan aan de linkerkant van God), gaat nog een stap verder en vergelijkt Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) met een schandalige en leugenachtige organisatie bijna gelijkgesteld met de Inquisitie vanuit de goeie oude tijd (of de Raad van Europa of de Europese Commissie om modern te wezen). Dat is "nota bene" de man die op TV bij tegenspraak durfde roepen: "ge moet uw bakkes houden". Qua beleefdheid kan dat tellen, natuurlijk!

Als men het nu eens wil hebben over -haat- verspreiden, dan is dat hier HET schoolvoorbeeld.

Men neemt een foto van een persoon die een dode (of halfdode) das ziet liggen en met zijn wandelstok even kijkt of het dier nog leeft (want dat zijn gevaarlijke dieren; afblijven met de handjes, dus!) en men voelt zich geroepen om er een misdaadroman van te schrijven en "Voilà!" de gazetten hebben weer eens een vette kluif om zich in vast te bijten. Dat het prul is van de bovenste plank, dat telt allemaal niet mee, de goegemeente heft de armen in de lucht en tiert er welig op los.

Uit pure nieuwsgierigheid ben ik dan eens gaan kijken op de FB-pagina van ons aller geliefde Dirk 'Druiloor' en wat blijkt: hij heeft 1.000 vrienden minder dan ik. Waaruit geconcludeerd kan worden dat het weer eens de lege vaten zijn die het meeste lawaai maken. Nu kon ik het niet nalaten om een gevatte en beleefde opmerking te plaatsen op die pagina en per direct kreeg ik de zeer venijnige opmerking dat het weer eens een "blokker" is (lees: Vlaams-Belanger). Hoe noemt men dat meestal? Juist, ja, twee vliegen in één klap! Suprasynthese: een dierenvriend is per definitie "links" en een "rechtse" kan nooit een dierenvriend zijn. Als ik dan al de stoten moet vertellen die ik al gezien en meegemaakt heb van o.a. Natuurpunt, zoals maaien tijdens de broedperiode (geen laster maar waarheid), dan heb ik met 10 pagina's niet genoeg.

Wederom komt het er op neer dat "links" (zeg maar gerust "extreem" en "fanatiek") enkel de eigen verhaaltjes duldt als waarheid en al de andere mensen, onderontwikkelde idioten zijn met een IQ langs de linker-buitenzijde van de curve van Gauss.

Gaat het over immigratie, wandaden gepleegd door de kansenparels, gesjoemel van de linkse politici, men moet wel altijd iets vinden om de boel om te draaien, zoals verdoezelen of doodzwijgen. De geveinsde onwetendheid gevolgd door gespeelde verwondering is ook een goede en veralgemeende tactiek, natuurlijk. Als ze dan ten langen leste ten einde raad zijn, dan keren ze zich - vol theatrale gramschap . tegen de "onnozele" die met de handen in de vetpot zit en roepen en tieren hun verontwaardiging naar de hemel toe. Vraag maar aan "Sihame", die weet er alles van. Een zeker Bartje heeft er nog buikpijn aan overgehouden.

Ik heb dus het besluit genomen om al de vrienden van Dirk Draulans die gemeenschappelijk zijn met mij, de laan uit te sturen. (Dan heb ik er nog minstens 900 meer dan hij). Er zitten daarin ook Vlaams-Belangers (tiens; ik dacht dat zulks niet kon?), maar mijn verontschuldigingen daarvoor. Mensen die veroordelen alvorens te oordelen zijn bij mij niet meer welkom. Dus heftige en fanatieke natuurmarxisten, blijf van mijn pagina weg, of anders zwier ik U er zelf uit. Ik ben dat gezever met die onmensen beu. Men moet leren wat verdraagzaamheid is en niet vergeten dat het de mens is die de maatschappij vormt, niet omgekeerd.

Waarvan Akte!!!


BIJ LEVEN EN WELZIJN

wens ik al mijn geachte lezeressen 

en even gewaardeerde lezers

een gezonde, coronavrije week toe. 

 

 

 

 

 

 


MIJMERINGEN VAN 05 APRIL 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.beHOE ZIT HET NU ECHT MET DIE CORONA ?

Wat weten we nu daadwerkelijk over Covid-19, in de volksmond ontzettend goed berucht onder de na van een bekend Duits bier genaamd Corona? 

Wat onze Vlaamse en federale politici, inclusief al die tientallen  (maar vooral zichzelf benoemde) zogenaamde experts van o.a. Sciensano (de toonaangevende wetenschappelijke instelling in de epidemiologie van infectieziekten. Zij beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking) en de GEMS (aka de vernieuwde naam voor de GEES, de 'Groep van Experts belast met de Exit Strategy' die vorige zomer werd opgedoekt) ons positief hebben bijgebracht de laatste dertien maanden . . .  Joost mag het weten!

Geloof me vrij, geachte lezeres en waarde lezer, ik vroeg het aan Joost en die weet hier nergens van ofte net zoveel als al die zogenaamde experts die er alles aan doen om zoveel mogelijk op televisie en in de boekskes - en andere gazetten - te komen!

Die twintig regeringsleden en tientallen experts hebben ons al zodanig veel trachten wijs te maken dat geen regeringslid het jong, genaamd 'de waarheid' kan vinden in hun zak vol leugens, valse beloftes en andere data die betrekking hebben op . . . . ONZE VRIJHEID.

Minister Vandenbroucke openbaarde zes maanden geleden dat we op hem mochten schieten indien . . . En zie, we mogen al drie maand op hem schieten. 

Onze premier neemt al maanden het woord VRJHEID in zijn mond maar zou misschien beter eerst heel veel zijn mond spoelen vooraleer ons valse belofte nummer 279 voor te spiegelen.

Ik heb begrip voor het feit dat niemand effectief op Frank schiet maar feitelijk zou hij ontslag moeten indienen maar ja, ouwe zaag en opa Frank was zes maanden terug het paradepaardje van ene Conner Rousseau.

Arme Conner toch . . ., het lijkt niet echt VOORUIT te gaan. En dan heb ik het hier nog niet eens over de perikelen in Limburg maar dat is geen coronaschandaal maar een financieel. Eens stelende socialist, altijd stelende socialist en al zeker als je de schoonzoon bent van de vroegere baas van de NAVO die in meerdere schandalen (o.a. rond de socialistische mutualiteiten, de  UNIOP-affaire en het Agustaschandaal) genoemd werd.

Over de lafheid van de socialist die een dodelijke sprong in het Albertkanaal succesvol lukte, zal ik het hier niet hebben.

Wat mij veel meer interesseert is te weten wat die experts van Sciensano en Gems, evenals onze twintig regeringsleden, echt weten maar ons verzwijgen, wat ze weigeren ons te openbaren.

 

 

 

Bijvoorbeeld over het feit dat Pfizer in ons land - meer bepaald in Puurs - een vaccin produceert maar dat we er - na vier maanden - nog niet in slaagden de hele Belgische bevolking in te enten met dat vaccin. Vaccin waar er inmiddels al 200.000.000 - heel effe in letters: tweehonderdmiljoen - de productiehallen van Pfizer verlieten.


Salut mein ratje. Ons landje had er amper 10.000.000 nodig om alle jongeren onder de 18 te vaccineren!

Wat de clown van dienst (Gilkinet van Ecolo) ons vorige week evenmin openbaarde was waarom Corona besmettelijk is op de treinen naar de kust maar niet op de treinen die van de kust richting binnenland rijden. Ik vond desbetreffend het optreden van Raoul Hedebouw in het federaal parlement donderdag 1 april 2021  (weer) geweldig.

Waarom een federaal minister zo nodig clown Pierre Van Damme (zie deze site zaterdag 29 mart 2021) wou nadoen, is zeer de vraag.


Oh ja, ik had jullie twee weken terug beloofd hier te vermelden waarom onze federale en Vlaams regering er niet in slaagden om die tien miljoen vaccins effectief geleverd te krijgen.

Het gaat dus om de typische Belgische ziekte: gekibbel over wat  er aan de strijkstok blijft hangen voor alle in die twee huidige regering zetelende partijen. Tja . . .

Was het geen 100 % believer in de N-Va die hier argumenteerde dat de Vlaamse regering voor de Vlamingen de vaccins moest aankopen?

Oh ja, het antwoord op deze vraag is positief. Maar de grote baas van de Vlaamse regering (aka burgemeester De Wever) verspeelt zijn tijd veel liever met een schot te lossen bij de start van de Ronde van Vlaanderen) dan zich bezig te houden met onze gezondheid.

Zei ik reeds 'arm Vlaanderen' deze week?


HOE ZIT HET NU MET DIE CORONAMAATREGELS ?

 

 


Indien de Coronaregels niet stroken met de grondwet , moet men ze onmiddellijk intrekken , en kan geen enkele rechtbank Coronaboetes nog bevestigen of handhaven , tenzij men aantoont en bewijst dat de coronaregels een beschermend effect hebben , doch daar knelt de schoen ook al .


De Coronaregels hebben tot hiertoe een omgekeerd effect vertoont , en het virus eerder vooruitgeholpen dan bestreden, met als gevolg dat Corona mutaties heeft ondergaan die het virus versterkt hebben, wat alleen mogelijk wordt indien een virus lang genoeg kan blijven werken, wat door de maatregelen en de ontstane vertraging ook het geval is.

Eén ding is zeker: door de zwakheid van premier Alexander De Croo loopt alles verkeerd wat er mis kan gaan.  Nu ja, De Croo is de politicus die crimineel Sihame El Kaouakibi bakken vol geld bezorgde. Geld dat - zoals het nu eindelijk zelfs voor mij duidelijk werd - voor minder fraaie doeleinden werd aangewend dan ze waren bedoeld. Als het allemaal klopt wat de media orakelen dan is Sihame nog een grotere oplichtster dan William Van Der Gucht die zowel verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche als de paraststale bank ASLK tientallen miljoenen Bef armer maakte; maar dat was vier decennia terug.

Over die laatste kan je lezen in mijn boek 'De linke leugens van fortis-ASLK'. Boek waar een vervolg op komt maar dan meer gericht op de gewetenloze familie Van Thillo en de vijf andere - even gewetenloze - bestuurders van Nv DE PERSGROEP.

Blauwgekleurde politici hebben een voorkeur voor criminelen. Ofwel schenken ze er bakken vol euro's aan ofwel (zoals Vincent Van Quickenborne, onze minister van Justitie) gaan ze, op televisie, in gesprek met oplichters. Quickie, noch de premier, gaan achter de burgers staan die onrecht bewijzen en aanklagen, al zeker niet als het gaat over raadsheren van het cassatiehof die - nota bene bendevormend - schriftvervalsing plegen.

Uit welingelichte bron vernam ik dat het slaafje van onze premier (aka Egbert Lachaert) een congres zal organiseren. Er zijn vier gastsprekers:

Bart Tommelein mag als eerste van start gaan met 'Hoe 570.0000 Vlamingen bedotten zonder het minste schuldgevoel'

Onze premier zal aan de partijleden dan uitleggen hoe lang 'nog even' werkelijk duurt. Hij neemt daar een uur de tijd voor want zoiets legt niemand in 1-2-3 uit.

De gastvedette van dit congres is blauwgekleurde allochtone Sihame El Kaouakibi die de liberale partijgenoten zal uitleggen hoe ze hun graaivermogen naar een veel hoger niveau kunnen verleggen. Ze krijgt daar 2,5 uur voor. Niet dat de blauwe partijleden zo dom zijn maar omdat ze alle facetten en mogelijkheden zal uitleggen aan de hand van haar succesvolle ervaringen.
 
Geen blauw congres zonder Vlaams minister Somers, de burgemeester van Mechelen. In blitztempo legt hij uit hoe je postjes kan binnenpakken

Geen congres zonder slotwoord van gastheer LachaertDie heeft het over hoe stinkende postjes worden stil gezwegen en definitief toegedekt zonder dat er enig schaamtegveoel verschijnt.

Hij zal in dat betoog het evenwel niet hebben over . . . SIhame!

Wat betreft de - inmiddels ontelbare - maatregelen van de drie laatste regeringen m.b.t. de bestrijding van Covid-19: ik mag niet schrijven dat de bevolking er hun voeten moeten aan vegen maar het ligt toch op mijn lippen. Gelukkig heb ik de leeftijd bereikt om me in te houden.

Wel stel ik hier de vraag waarom burgers zich moeten houden aan maatregelen waardoor ze in een treinreis naar de kust aan het venster moeten zitten maar op de terugreis overal mogen zitten. Waarom mogen burgers op bussen en trams op elkaar geplakt zitten/staan maar kunnen we niet - op een voorzichtige, aka veilige, wijze - een horecazaak bezoeken? Waarom overvolle bussen en trams, evenals treinen die van de kust weg rijden maar geen terrassen waar we met inachtname van de veiligheidsmiddelen (zoals bijvoorbeeld afstand houden, mondmasker aan en ontsmettingen van tafels) ons sociaal leven kunnen heropnemen?

Overvolle bussen, trams en treinen maar een halfvol voetbalstadion   . . . dat kan niet, zelfs niet in open lucht of aan zee waar de goede zeelucht zo belangrijk is.

Gaat het nog een beetje in jullie bovenkamer, leden van de federale en Vlaamse regering, de Gems en Sciensano? 

Gelukkig is er in dit apenland nog één vrouw met ballen aan haar lijf.  NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir was niet aan haar proefstuk toe toen ze vorige week dreigde de treinen naar de kust af te schaffen.

Doe dat maar , Sophie. Als je dat doet dan bied ik jou een ranja met een rietje aan en koop ik mij een hoed om die dan - heel erg respectvol - voor jou te kunnen afnemen.
 
Dat de Nederlandse media veel onafhankelijker en vrijer zijn dan onze Vlaamse, werd deze maand nog maar eens bewezen aan de hand van volgend filmpje van MELDPUNT.NL. 

Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=psRheiwTF30 eens en stel je dan de vraag waarom noch op VRT, noch op VTM deze informatie niet wordt verspreid! 

Het is gewoon omdat onze media en de politici een deal hebben om de mensen alles behalve de waarheid te vertellen. Voor alle duidelijkheid, ik heb het hier over zowel de Vlaamse als onze federale regering! 

Met dank aan MELDPUNT.NL en aan NPOSTART.NL

Vindt niemand van mijn lezers het raar dat er tijdens deze grootste crisis sinds 1945 geen Ter Zake of De AFSPRAAK IS OMDAT  . . .  HET VERLOF IS.????


'k HEB NOG EEN VRAAG

Dat de liberalen in Vlaanderen machtsgeil zijn, is een alom bekend axioma en dient dus niet te worden bewezen.
 
Waarom de echtgenoot van blauwe Maggie De Block door UNIA, het centrum tegen recisme, niet wordt vervolgd, zou zeer de vraag kunnen zijn geweest vorige week. In de gemeentelijke commissie Merchtem uitte  racist LUC ASSELMAN publiekelijk '“dat er geen vuile zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem”. . 

De vader van de Merchtemse schepen Julie is een blauwe en die meent zich dus ook alles te kunnen veroorloven. 


Asselman liet - uiteraard achteraf - weten dat hij zijn ontslag heeft ingediend. "Ik heb een uitspraak gedaan die ik beter niet had gedaan. En daarvan heb ik spijt. Het was een opwelling uit frustratie na een incident eerder op de dag met enkele allochtone jongeren. Geen excuus, want het was een lelijke uitspraak, maar ik zei ze dus in volle 'colère'. Ik geef toe dat ik dit heb gezegd en dat dit niet moest.” 

Jullie kunnen zich voorstellen wat er ten huize Asselman- De Block bij het ontbijt wordt besproken.

Nu ja, ik ken nog veel politici die hun mening hebben over al die vreemdelingen in Vlaanderen. Alleen zijn die niet zo oerdom als Luc Asselman om dat publiekelijk te uiten.

Of hij inderdaad gemeend spijt had van die uitspraak . . . daar zet ik nog niet eens één eurocent op in, zelfs niet aan duizend tegen één! Bart Tommelein, ook al een blauwe, had ook spijt dat hij 570.000 kopers van zonnepanelen had opgelicht door hen iets te beloven dat hij niet realiseren kon.

Ik blijf me afvragen wat die blauwe leugenaars allemaal aan hun kinderen voorliegen aan de zondagse ontbijttafel!BAKKERIJ RIK IN DE PANNE . . .

. . . gaat woensdag 7 april 2021 weer open.

Bij die bakker vind je de beste broodpudding van de hele kust.

Oh ja, je kan bellen naar 058/41 11 12.

Donderdag gesloten maar steeds heel vriendelijke bediening!


QUOTE VAN DE WEEK

Ik begrijp niet goed hoe de regering 

de problemen van het land kan oplossen  

wanneer het probleem van het land de regering is!


Jeff Hoeyberghs


POPQUIZ . . .

Ik keek ernaar uit, naar dat nieuw spelprogramma op VTM. Een muziekquiz dan nog!

Ik droomde - zij het in stilte - reeds van een nieuwe MUZIEKKAMPIOEN

Sta mij toe, waarde lezer en evenzeer geachte lezeres, er even WIKIPEDIA bij te halen.

De Muziekkampioen was een populaire Vlaamse tv-show en muziekprogramma die op 4 december 1959 voor het eerst op de Belgische Radio en Televisie verscheen. Het programma werd tot 1964 gepresenteerd door Tony Corsari. Nadien nam Pros Verbruggen nog tot 1968 de show over. De laatste winnaar in 1968 was Albert Hermans uit Balen-Olmen. Hij is anno 2021 nog steeds met muziek bezig onder de artiestennaam Cliff Rilly.

De show

Vier kandidaten moesten zo snel mogelijk bekende melodieën proberen herkennen. De winnaar van de uitzending nam het dan op tegen de kandidaat die in de volgende uitzending de overige vier kandidaten versloeg. Aan het einde van het seizoen was de kandidaat die het vaakst gewonnen had "de muziekkampioen" en kreeg hij een halsketting als prijs.

 

 

 

De muziek werd gespeeld door het orkest van Francis Bay.

 

Ik wil eerlijk blijven en vertel jullie direct dat ik naar het programmma keek omwille van een nostalgisch gevoel maar ook vanwege de spelleider, de presentator.

Matthijs van Nieuwkerk volgde ik dik twaalf jaar op de Nederlandse televisie waar hij DE WERELD DRAAIT DOOR presenteerde, het meest succesvolle programma van het laatste decennium. 

Maar zie, nogmaals is gebleken dat 'Schoenmaker blijf bij uw leest' heel wat waarheid bevat.

Ik ken niemand die tevreden terug blikt naar die eerste editie van POPQUIZ. Als zelfs Humo, evenzeer van de mediagroep, NV DE PERSGROEP die quiz zowat compleet de grond inboort . . . dan weet je het wel!

Maar ik zal de wijsheid van mijne pa zaliger respecteren en dit een tweede kans geven. Zou het geen schitterend idee zijn om Thijs de Vlaamse versie van DWDD te laten presenteren? 

't Is maar een (schitterend!?) idee. Ik ben zeker dat al die kleuterprogramma's als TER ZAKE, DE AFSPRAAK en DEZEVENDEDAG zo kunnen inpakken en wegwezen.


NIET LANGER EEN TANDEM

Of de VRT deze week opnieuw de arrogantie zal tentoon spreiden om de nieuwe persconferentie van politicus en advocaat Johan Vande Lanotte rechtstreeks uit te zenden, werd me nog niet bevestigd maar men overweegt het!

Vorige maand realiseerde het duo Sihame & Johan die stunt.

Als er één landgenoot is die het (de dag van vandaag) hoog-dringend nodig heeft om een beter imago te krijgen dan is het - zonder de minste twijfel - specialist grondwettelijk recht, Johan Vande Lanotte.

Toen hij het gedaan kreeg om - tegen alle logica in - zijn show, en die van zijn klante Sihama El Kaouakibi zowaar rechtstreeks op de VRT uitgezonden te krijgen. dacht ik dat ik het hoorde donderen in keulen.

Vande Lanotte heeft daar - klaar en duidelijk - gesteld dat zijn team alles had onderzocht en dat er weliswaar kon worden gesproken over slordigheden van Sihame maar niet van malversaties, laat staan van oplichtingen, diefstallen, en al zeker niet van persoonlijke verrijkingen.

Maar zie, zes weken later orakelt meester Vande Lanotte - sinds geruime tijd verbonden aan het prestigieus advocatenkantoor van (boezemvriend) Walter Van Steenbrugge - dat hij nog andere klanten heeft.

Oeps! Als dat geen publieke desavouring is van zijn klante!

Nu is het van twee één. Ofwel is bij Vande Lanotte duidelijk geworden dat zijn team onbekwaam was om dat allemaal te onderzoeken, ofwel heeft Vande Lanotte niks laten onderzoeken en trok hij zijn conclusies door uitsluitend zijn klante Sihame El Kaouakibi te geloven.


Zijn team had de boekhouding bekeken en er was helemaal geen sprake van persoonlijke verrijking.

Vorige week komt hij dan af met de uitleg dat hij dra zijn publiekelijk rapport zal orakelen NADAT hij alles heeft geverifieerd wat hij kan nagaan!

Oeps, Johan, u had dat zes weken terug toch al gecheckt? Ik bedoel . . . laten checken door uw professioneel team!


Heeft hij dat dan niet gedaan zes weken terug?

Vande Lanotte krijgt bij de VRT nu veel zendtijd (zoals vorige week in De Afpraak) om te zeggen 'Ik heb hier correct gehandeld'.

In mijn kennissenkring van magistraten en advocaten is men - net als ondergetekende - ten zeerste geïnteresseerd hoe (en ik gebruik nu de woorden van die beide beroepsgroepen 'Die gladde aal zich hier zal uit praten'.

Waarvan akte en wordt vervolgd!


Oh ja, meneer de politicus. Wanneer heb je voldoende bijeen gegraaid om me mijn boek 'De linke leugens van fortis-Aslk' eens te betalen dat je in 2001 kocht? 750 Bef, gekapitaliseerd aan 7 % gerechtelijke interest is pakweg 2.902 Bef. Stort gewoon 72,55 euro op mijn bankrekening bij Argenta  Mariakerke aan zee. Waarvoor dank.

MARK RUTTE STERVENSBEGELEIDING

Vorige maand  bekende ik hier dat ik niet kon begrijpen hoe onze Noorderburen telkens opnieuw beroepsleugenaar Rutte verkozen!

Maar nu - ende eindelijk - is hij toe aan zijn einde.

Niet dat hij politiek dood is want men zal hem snel verkassen naar het Europees parlement maar in Nederland heeft men het nu toch wel gehad met hem.

Tijd dus voor (tante) Kaat aka Sigrid Kaag.


OCHARME DIE BIDEN TOCH

In De Afspraak nodigen ze van alles (en nog wat) uit om de toegmeten zendtijd toch maar vol te lullen. Zo mocht er vorige week een professor komen vertellen datAmerika nog steeds de machtigste staat op deze Aarde is!

Hoe kinds en oerdom moet je zijn om zoiets publiekelijk te orakelen?

China is al, sinds begin deze eeuw, het machtigste land op deze planeet! Economische contracten met ruim honderd landen evenals het intellect dat nergens te vinden is. Goedkope werkkrachten die al ruim een halve eeuw de hele - en vooral de westerse - wereld voor zien van van alles en nog wat. Militair de huisvriend van Syrie, Noord-Korea, Rusland en Turkije. 

Maar ja, professoren moeten verkondigen dat Amerika de sterkste staat is. Net zoals een andere professor verplicht is de EU heilig te verklaren. De man mag peperdure voordrachten geven voor 31 mensen die zedelijk verplicht zijn te komen luisteren naar zijn nieuwste boekvoorstelling.

Het draait uitsluitend om geld, geld en . . . geld!

En arme Joe (Biden) gaat nu 2.300 miljard dollar wegschenken aan de arme landgenoten. Minder luid geopenbaard komen we te weten dat dit verspreid is over 15 jaar ofte 152.333.333 dollar per kalenderjaar! Dat is nog geen halve euro per Amerikaan per jaar!

Hoe eenzaam de VS daadwerkelijk staan, werd bewezen de dag dat president Donald TRUMP - nota bene in het nieuwe NATO- gebouw te Eevere - publiekelijk stelde dat de Natolandan hun rekeningen moeten betalen.


Als Biden droomt de concurrentie met China aan te kunnen dan is hij nog gekker dan men ooit dacht van zijn voorganger.

In welk jaar zong Will Tura over ARME JOE, VAARWEL JOE?ROGER LYBAERT 89 JAARVoor hen die het zich al geruime tijd afvragen hoe het komt dat Roger Lybaert zoveel aandacht kreeg bij de VRT . . . nu weten we het! 

Zijn docher Leentje werkt al de helft van haar professioneel leven voor . . . - raad eens - . . . de VRT.

De VRT is en blijft een nest waar de waarheden bewust worden verzwegen en men elkander blijft bedienen.


BIJ LEVEN EN WELZIJN

wens ik al mijn geachte lezeressen 

en even gewaardeerde lezers

een gezonde, coronavrije week toe.

Woensdag is 't koers op tv!

 

 


                     MIJMERINGEN VAN 29 MAART 2021

               verschijnt elke maandag zo rond de noen

         dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

        reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


                            BELIEVER OF NON BELIEVER ?

Ik geef het node toe: het wordt moeilik om achter Sihame El Kaouakibi te blijven staan.

En toch doe ik het. In naam van een correct werkende Justitie dat - alvast het laatste jaar - al een aantal malen bewees blijkbaar een nieuwe, een corrrecter werkende werkwijze te zijn ingegaan.

 

 


Niks te vroeg maar zegt het spreekwoord niet 'Beter laat dan nooit'.

 

 

 

 

De vrijheid van meningsuiting, is net als de persvrijheid, voor mij een fundamenteel burgerrecht.

 

 

 

 

Media dienen inderdaad de bevoking te waarschuwen tegen terroristen, kindermisbruikers, dieven, moordenaars en ander galgenaas dat op dezelfde straatstenen wandelt als de andere bewoners van deze Aarde.

 

 

 

 

Journalisten dienen niet te worden afgeslagen of vermoord. Alhoewel . . .

 

 

 

 

Neem nu l'affaire Sihame. Geen kat (van Sihame) die in haar zakken nog de eigen jongen kan vinden.

 

 

 

 

Heeft VTM het recht om - vooraleer het gerechtelijk onderzoek is afgerond - stukken te publiceren die feitelijk tot het geheim van het onderzoek behoren?

 

 

 

 

Sinds wanneer heeft VTM - net zoals (voormalig) CEO Paul Lembrechts in de zaak Bart De Pauw - het recht om de taak van het OM (Openbaar Ministerie) over te nemen? 

 

 

 

Neen, zoek maar niet, er is nog geen datum bepaald waarop een mediabedrijf die taak van Justitie kan overnemen. 

Heeft VTM het recht om dergelijk dossier te onderzoeken? In deze kan ik meegaan. Dan wel op voorwaarde dat NV De Persgroep het fatsoen bewaart om het resultaat van het onderzoek - door Justitie - af te wachten om er over te berichten.

 

 

 

 

Maar wat doet NV De Persgroep? Zonder dat resultaat af te wachten gooit ze stukken uit het dossier op televisie. Waarbij ik me de vraag stel hoe die persmuskieten aan die stukken komen.

 

 

 

 

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de blauwgekleurde persgroep hiermee de politieke partij van voorzitter Lachaert ter hulp kwam snellen.

Waarom diezelfde persgroep - en diezelfde Faroek Özgünes - niet durft te beginnen aan het programma waarbij vijf raadsheren van ons Hof van Cassatie - nota bene bendevormend - schriftervalsing pleegden, zou zeer de vraag moeten zijn van zijn geweten en van dat van de leden van de Raad van Bestuur van NV De Persgroep.

 

 

 

 

Sorry, was effe vergeten dat die twee vrouwen en zes mannen geen geweten hebben.

Laat me - voor alle duidelijkheid - stellen dat ik me hier opnieuw niet uitspreek over schuld of onschud van Sihame. Ik heb het hier over de taak van de media die - alweer - voor magistraat spelen.

 

 

 

 

Ik blijf nu evenwel met een wier zitten.

 

 

 

 

Als VTM te voortijdig - ergo te onterecht - stukken mag publiceren uit een nog niet eens afgesloten gerechtelijk onderzoek, dan stel ik mij de vraag of ik stukken mag publiceren over mijn affaire van 22.04.1980, meer bepaald de veel te voortijdige, ergo onterechte publicatie van 23.04.1980 in Het Laatste Nieuws die stelde dat ik een AFPERSER was. Al 40 jaar, één maand en 26 dagen vertikken de eigenaars en bestuursleden van die mediagroep het mijn vrijspraak te publiceren!

 

 

 

 

Daar verschijnt een nieuw boek over dit najaar. Mag ik mij echter nu reeds veroorloven om de namen en adressen van de acht leden van de Raad van Bestuur van NV De Persgroep evenals van de twee CEO's van NV De Persgroep hier op mijn site te publiceren? Of moet ik die data voorbehouden voor dat boek?

Zal dan gewoon vrijheid van publicatie zijn. 

 

 

 

 

Als persvrijheid inhoudt dat media stukken uit nog niet afgeronde gerechtelijke onderzoeken vrijelijk mogen publiceren . . . dan mag alles.  Dan leven we niet langer in een democratisch land met een vrije pers maar in het bos van Sherwood in Nottinghamshire. Nu ja, we weten allemaal dat het er in dat koninklijk bos verre van eerlijk of normaal aan toe ging!

 

 

 

 

In Urk ondervonden journalisten dit weekend dat ze niet welkom zijn. Zulke reacties op de kakkerlakken van onze maatschappij zullen in de toekomst steeds vaker nieuws worden. 

 

 

 

 

Ik had vorige zomer - tussen twee lockdowns in - een heftig  en gezamelijk gesprek met een professor, een columnschrijver en een magistraat. Onderwerp: Moet men slaan op de journalisten of op de eigenaars en leden van de Bestuursraad van mediagroepen?

 

 

 

Het was een erg geanimeerde dag die ik niet snel vergeten zal. De magistraat trachtte deze discussie te vergelijken met de vele vervolgingen van nazi's en gooide ons de vraag toe 'Moesten enkel de uitvoerders van de misdaden tijdens WO II worden vervolgd of dienden ook de leiders, de generaals, te worden vervolgd en gestraft?

 

We hebben het eerste uur - na die vraag te hebben aanhoord - een vol uur gediscuteerd over de wijze van vraagstelling. Waarom stelde die - toch wel wijze - magistraat niet de vraag omgekeerd? 'Moesten enkel de leiders, de generaals van de misdaden tijdens WO II worden vervolgd of dienden ook de uitvoerders te worden vervolgd en gestraft?

 

 

 


Denken jullie hier ook eens over na, beste lezers? Moeten zowel de opdrachtuitvoerende schrijvers als de eigenaars van mediabedrijven worden gestraft? 

 

 

 

 

De affaire Sihame El Kaouakibi is al langer deze maand buiten haar grenzen gestegen. Dat is - vast en zeker - mede dankzij de aanpak van advocaat Johan Vande Lanotte en de persconferentie die hij - samen met zijn klante Sihame - op de VRT vertonen mocht.

 

 

 

 

Daar ging de VRT ook zwaar in de fout. Een openbare televisie-zender die - roodgekleurd als die is - volop naar de pijpen danst van een felrood gekleurd politicus.

 

 

 


Wat zowel de kleur van VRT als De Persgroep - voor hen die er nog zouden aan twijfelen - nog maar eens duideljk stelde.  

Ik heb televisiemaker Faroek een mail gezonden zodat hij op de hoogte is van deze publicatie. Zijn reportage was gisteren overigens weer dik in orde.

 

 

 COMPLEET FALEN VAN BLAUWE REGERINGEN

Ik had het er reeds over maar nu toch effe uitgebreider: de drie rampzalige regeringen van enerzijds Sophie Wilmès, eerste minister van onze 103de en 104de regering, maar ook van de huidige - ergo 105de - regering van Alexander De Croo . . . het is beschamend!

Nee, geachte lezeres en waarde lezer, ik heb het hier niet over de verhoging van onze nationale staatsschuld tijdens die 17 maanden. Daar maalt geen enkele politicus over want dat knaagt niet aan hun maandelijkse zevenduizend euro netto als volksvertegenwoordiger in het federaal parlement. Ik heb het hier dan nog niet eens over het maandloon van de twintig ministers en staatssecretarissen.

Ik wil het hier hebben over - hoe kan het ook anders - de prestaties van die drie regeringen tijdens de laatste zeventien maanden van ons bestaan.

Nu ja, prestaties . . . 

Ooit leerde ik een aantal spreekwoorden en volkse gezegdes. Eén daarvan was 'Zachte heelmeesters maken diepe wonden'.

Sophie en Alexander zijn dan wel liberalen, maar kaas hebben ze niet gegeten van leiderschap. Leiderschap dat nochtans  voldoende aanwezig is in Vlaanderen. Om slechts twee voorbeelden te citeren: Mark Coucke en Roland Duchatelet.

Leiders - binnen een bedrijf maar ook van een natie - ze zetten hun visie uit en houden er zich aan. Elkeen weet wat te doen met zulke kapiteins aan boord van een schip, een bedrijf of een staat.

Maar Sophie en Alexander hadden nooit een duideijke visie. Waardoor ze van  alles (en nog wat) trachtten wijs te maken aan hun bedrijf genaamd . . . het koninkrijk België! Veel wijs maken, nog meer vage beloftes, steeds verder vooruit geschoven data . . . . iets anders heeft dit duo niet gerealiseerd.

Bij de tweede lockdown orakelden ze dat het de laatste zou zijn. 

Bij de heropening van de kappers garandeerden ze dat het een definitieve heropening was.  

Over hun geklungel met o.a. mondmaskers, testmateriaal, vaccins, contact tracings (ik zal hier maar stoppen zeker?) kan ik kort zijn: een blinde uk van tien kon het onmogelijk slechter hebben gedaan. 

Ieder zichzelf respecterend politicus zou de eer aan zichzelf laten. Niet zo bij Sophie Wilmès en Alexander De Croo.

Eén zaak staat als een paal boven water. ooit komt de dag dat de blauwe partij van voorzitter Egbert Lachaert hier - overigens terecht - zwaar wordt op afgerekend. Ik kan vandaag, maandag 29 maart 2021, niet zeggen wanneer dat juist zal zijn maar ik weet dat dit uiterlijk over 1.163 dagen zal zijn want dan is het zondag 26 mei 2024 en zijn er sowieso nieuwe verkiezingen!


IK WAS WEER DE EERSTE EN ENIGE

Ooit zei men van mij 'Den Roger heeft een groot bakkes maar wat hij zegt, is wel waar'.Dat laatste is blijven staan. Dat groot bakkes is anders, stiller en modester geworden.

Allé, meestal toch.

Maar zie, al zeven maanden predik ik hier dat ik niet geloof in het positief effect van al die nieuwe - en plots in elkaar gerammelde - vaccins.

Wat blijkt na dik drie maanden toedienen van die vaccins? Mensen die - na inenting - wel degelijk besmet raakten met het coronovirus waarna hun levensparter op intensieve belandde!

Salut mein ratje. . . . 

Er blijft dus weinig over van die beloofde VRIJHEID - die er, volgens het trio De Croo, Vandenbroucke, Jambon al lang moest geweest zijn - na te zijn gevaccineerd! 

't Is maar dat je het weet . . .


GENT - WEVELGEM


31 maart: DWARS DOOR VLAANDEREN

ZONDAG 4 APRIL: RONDE VAN VLAANDEREN

Al die koersen kan je volgen op televisie!

Zelfs al ben je geen wielerleifhebber, als je eerlijk blijven wilt dat geef je toe dat we dit jaar al heel veel erg mooie wielerwedstrijden op televisie zagen.

Dat de VRT kansen laat liggen om - zoals bijvoorbeeld gisteren tijdens Gent-Wevelgem - de hele koers uit te zenden, is een axioma en hoeft dus niet te worden bewezen. De drie uren tussen 10 en 13.30 uur waren er best spannende momenten te zien maar die werden niet getoond aan de VRT-wielerliefhebbers.

Begrijpe wie kan! Nu ja, bij de VRT zitten evenveel bekwame leiders als bij onze regering of bij andere - al dan niet halve - staatsbedrijven. Bij BPost hebben ze dat nu al voor de tweede opeenvolgende keer ervaren. 

Wanneer stopt men met al die politieke benoemingen van onbekwame droplullen? Ik publiceer al 36 jaar dat men dergelijke sollicitaties in handen moet geven van HR-burelen zoals bijvoorbeeld HUDSON (van Ivan De Witte).

Maar dat mag men ook beginnen doen met de zoektocht naar (bijvoorbeeld) voetbalcoaches van o.a. de nationale voetbalploeg.

Roberto Martínez Montoliú, geboren op een mij welbekende dag (13.07.1973), is nu al 4,5 jaar onze nationale voetbalcoach. Doorr de media vereerd alsof hij Franz Beckenbauer of  Aimé Jacquet was, twee coaches die hun nationale ploeg de wereldtitel bezorgden!

Laat ons de resultaten van  Martinez eens bekijken. Europese titels. GEEN. Wereldtitels: GEEN.

Maar toch verdubbelde de voetbalbond zijn loon naar twee miljoen euro . . .  per kalenderjaar!

In tegenstelling met alle experts en medialui heb ik nooit geloofd in Roberto. Het is - heel vermoedelijk - een charmante man maar met hem wint dit koninkrijk nooit een Europese, laat staan een wereldtitel.

De drie wedstrijden van dit (verlengd) weekend: men zou ze alle drie winnen, met de vingers in de neus. Tegen Wales overtuigde de ploeg zelfs Marc De Gryse niet. In Praag was de coach al tevreden dat zijn ploeg tegenscoorde en zo één punt uit de brand sleepte. 

Morgen speelt onze nationale ELF dan tegen Wit-Rusland. 76ste op de FIFA-ranglijst. Minder dan 7 - 0 is een dikke onvoldoende!

Wedden dat Martinez, dinsdag na de wedstrijd, zal juichen met de overwinning van zijn wereldvedetten?


CLOWN VAN DIENST


Pierre Van Damme in DIW

Wat een gekke Vlaamse leefwereld toch!

Onderwijsminister Ben Weyts  - de beste vriend van Jan Jambon - zoekt naar het perfecte evenwicht. Grijns, bedoelde hij het evenwicht tussen scholen en IKEA?

Bij N-VA mogen ze toch wat meer opletten als het gaat om BESTE VRIENDEN.

Jambon en Weyts rolden vorige week net niet over de straatstenen maar ja, binnen de federale regering rommelt het ook tegen 200 per uur.

Of Theo Francken nog Bart de Wever als vriend heeft, is niet echt duidelijk. Zijn vriend - die massa's geld verdiende aan de illegale immigratie van Syriers - heeft hij ook al de wacht aangezegd.

De N-va lijkt wel op tanker Ever Given . . . vastgelopen in de Deurnse haven van voorzitter De Wever. 

Maar de onnozelaar van dienst vorige week was - zonder de minste twijfel of discussie -, Pierre  Van Damme.

Hoe belachelijk zijn die -ologisten wel niet? Ze zijn bereid om overal  alles te doen om blijvend in de belangstelling te staan.


Na de periode met zijn zoon - die een concert aankondigde dat toch niet zou doorgaan deze zomer - kan hij nu misschien, in zwembroek, meedoen aan de CONTAINER-soap.

Van Damme hield een gietertje vast, trok een Aloha-hemdje aan, ging in een strandstoel zitten, zette een badmuts op, probeerde te dansen en zette ook nog een pruik op.

En dat allemaal om toch maar te kunnen verschijnen in 
DE IDEALE WERELDDIT MOET OM TE LACHEN ZIJN ! ?

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers - vorige week waren jullie met 934, waarvoor 934 maal dank - weten dat ik wekelijks een tweetal uur besteed aan advertentiebladen en folders allerlei teneinde kortingen bij (vooral) voedingssuper-markten te ontdekken. Jaarlijks spaar ik daar minstens 628 euro mee uit!

Zo kocht ik vorige week vrijdag bij Carrefour zes éclairkes voor slechts 3,15 euro! Ook twee bakjes aardbeien aan 2,5 euro per stuk gleden in mijn boodschappentas. De beste, en supersmakelijkste koop was echter het aarden potje met vier scharrolletjes uit Normandié aan 8,65 euro. Eentje kopen en ik kreeg er een gratis bij.

Ik heb - in de Carrefour op de Oostendse Alfons Pieterslaan - nog eens hetzelfde besteld. Ze waren deze ochtend niet meer voorradig maar ik kreeg prompt een bon aangeboden om die woensdag 31 maart aan dezelfde prijs af te halen. Een winkel waar het personeel zo vriendelijk en vakbekwaam met de klanten omgaan . . . daar kom ik graag terug. 

In de Carrefourfolder met aanbiedingen van 24 maart tot 5 april 2021 staat op pagina 17 blijkbaar een mopje. 

Over één derde pagina staat de wedstrijd aangekondigd georganiseerd door Carrefour en Coca Cola. Je kan er een televisie winnen t.w.v. 999 euro. Geef toe, dat is een leuke prijs. 

Niet onbelangrijk in deze is dat je door deel te nemen aan die wedstrijd - en nu niet lachen, hoor! -  . . . de Rode Duivels steunt!
Ik heb het viermaal herlezen maar het staat er wel degelijk_ 

Win een TV
ter waarde van 999 euro
en steun de Rode Duivels dankzij
COCA-COLA

Ik moet de laatste tien jaar iets hebben gemist in de media. Of ik ben zo dom dat ik het verkeerd voor heb. Ik dacht dat al die (meestal in  het buitenland spelende nationale) voetbalsterren bakken vol euro's verdienden . . . per etmaal.

Maar blijkbaar is dat dus niet zo want Coca Cola wil ze steunen.

Voor 999 euro per maand, inclusief btw, krijgt Coca-Cola van mij een doorlopende banner op deze site. Met mijn maandelijks pensioentje van 922,55 euro denk ik nog diep onder de dagelijkse verdienste te zitten van de slechtst betaalde voetballer bij onze nationale ploeg.   

Zoals steeds - ik stel personen en bedrijven op de hoogte als ik iets publiceer over hen - zond ik ook een mail naar de persdienst van Coca-Cola Belgium.

Hieronder lees je hun reactie.

 

 

 

 

Hallo Roger, 

 

 

 

 

 

Coca-Cola is al jarenlang trouwe supporter en fiere sponsor van de Rode Duivels. Met deze actie willen we onze consumenten graag oproepen om mee te supporteren met ons nationale team, en hen te ondersteunen door hun matchen mee te volgen tijdens het Europees Kampioenschap, wat in deze bijzondere tijden enkel thuis en via de televisie kan.

 

 

 

 

 

Om hen te belonen voor hun trouw, leek het dus gepast om een televisie weg te schenken tijdens deze actie.  

 

 

 

 

 

We hopen dat onze nationale ploeg het bijzonder goed mag doen tijdens dit EK en staan als 1 supporter achter hen! 

 

 

 

 

 

Groetjes

 

 

 

 

 

Suzanne

 

 

 

 ER MAG OOK NOG EENS ECHT GELACHEN WORDEN

Tussen alle ellende van het dageijks leven - de laatste dertIen maanden serieus verzwaard door Covid-19 - mag er ook al eens echt gelachen worden. Lees dit dus zeker:

Alexander komt bij zijn psychiater en zegt "Ik heb een probleem, dokter. Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat er iemand onder zit. Ik ben zo bang..... ik denk dat ik gek word".

De psychiater stelt nog enkele bijkomende vragen en besluit dan.... "Kom een jaar lang, drie maal per week in behandeling bij mij, en dan zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen."

"Hoeveel rekent u?" 

"50 Euro per bezoek.", antwoordt de psychiater.

"Ik zal erover denken", zegt Alexander!

Zes maanden later treft de psychiater den Alexander toevallig op straat en vraagt hem: "Waarom ben je nooit meer langs gekomen voor behandeling van je angsten?".

"Nou, 50 Euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang is een hele hoop geld voor een arme sloeber als ik. Onze cafébaas van op den hoek genas me voor 10 Euro"!

" Echt ????? En hoe, als ik vragen mag''.

"Hij zei me dat ik de poten van onder mijn bed moest zagen !
. . .. . Er kan nu niemand meer onder!!!"
                             UIT GOED INGELICHTE BRON . . . 

 

 

 

 

. . . . kwam ik te weten dat - indien men dat echt zou willen - alle laboratoria samen BINNEN DE MAAND voldoende vaccins kunnen produceren om de hele Aardse bevoking een eerste prik toe te dienen!

 

 

 


Straf verhaal . . .Waarom dit dan niet geschiedt? 

 

 

 

 

Goeie vraag. Zelfs zeer goeie vraag!

 

 

 

 

Ook daar kreeg ik het antwoord op maar ik moet nog een en ander checken dus geef mij nog (hooguit) twee weken.. Met dank voor jullie begrip - - - en onmetelijk geduld.

 

 

 
CAROLINE PAUWELS


Op sterven na dood maar elkeen gunt haar nog het ene televisieoptreden na het andere.

Vorige week kwam ze - nog maar eens - in De Afspraak.

De rector van de VUB, genaamd Caroline Pauwels, die  mij twee jaar terug - nota bene tijdens een internationale driedaagse over the FREEDOM OF SPEECH - uit de zalen van de Bozar liet verwijderen omdat ik een flyer verspreidde over de vrije meningsuiting in ons land, die kreeg nu zowaar de ARK-prijs van het VRIJE WOORD.

Incroyable mais vrai . . .  Wat inmidddels vast staat, is dat er niet te doorbreken bindingen zijn tussen media, banken, politiek en universiteiten allerlei. Blijkbaar geldt daarbij 'Tot de dood ons scheidt'.

This must be Belgium, or not?


AL EVEN ONGELOOFLIJK . . . EN EVEN WAAR !

Sta me toe - heel even - beroep te doen op jullie medewerking. Ga even mee met mijn gedachtegang en denk dat onze eerste minister - wie dat ook zijn mag - morgen, dinsdag 30 maart 2021, aankondigt in het middagjournaal van 13 uur dat over 24 uur ons land voorgoed wordt overspoeld door de Noordzee en dat het zeewater vanaf dan permanent tien meter hoger staat dan op heden.

Ik weet, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, dat dit nog niet voor dit jaar is maar bedenk heel eventjes dat de premier dat morgen om 13 uur op televisie zegt.

De  premier kondigt dan - na overleg met het (grijns) overlegcomité - aan dat aantaande maandag 4 april 2021 maatregelen van kracht worden om de veiligheid van de Vlaamse bevolking te verzekeren.

Ik hoor het al, mijn lezers hebben de vergelijkende boodschap al begrepen.


CORONA WEEKLY

01. In het kader van de politieke wil om goed nieuws te brengen, wordt op heden verkondigd dat 'De coronacijfers stijgen maar (en dan komt dat goed nieuws) . . . minder snel.

In plaats van 200 besmette personen op zondag, schijnen er slechts 199 te zijn bemet op maandag.

Indien u naar de kleuterschool te Michelbeke ging dan bent u ook blij met deze minder snelle stijging.

02. Bij de VRT zijn ze - na het succesrijke - maar vooral onnozele - optreden van Pierre Van Damme in De Ideale Wereld ernstig op zoek naar andere Cocorna-experts om een nieuwe dagelijkse circusshow op te starten.

De enige vereiste om daarvoor te solliciteren: u mag niks over Covid-19 weten. Nu, dat kan in Vlaanderen geen probleem zijn met al die nieuwe televisiegezichten!

03. In bepaalde Vlaamse gemeenten werden flyers verspreid over . . . Corona. Omdat de inhoud daarvan de experts en politici tegenspreken werd een gerechtelijk onderzoek bevolen om die verspreiders 'de mond te snoeren'.

Was het geen Vlaamse rector die onlangs de ARK-prijs kreeg?

04. Ondanks - grijns - de Coronacijfers minder snel stijgen, zijn 75 % van de ziekenhuisbedden inmiddels, bestemd voor Coronazieken, bezet.

Staan onze hotels nog steeds meestal dicht?

05. Ik schrijf het hier al volle dertien maanden: de drie laatste regeringen luisteren enkel en alleen naar hun politieke vriendjes die ze in Coronagroepjes plaatsen. 

Nooit werd geluisterd naar andere . minstens even bekwame - specialisten.

Neem nu professore Bert Blocken die feitelijk onderschrijft wat ik hier al een dik jaar orakel: 'Experts hebben klinkbare onzin verteld'. 

Tja . . . no comment.

06. Nu dat containerschip met 22.000 containers aan boord weer is losgetrokken, kunnen de nieuwsuitzendingen op televisie maar ook Ter Zake, De Afspraak en Dezevendedag weer ten volle overschakelen op . . . Corona.

07. Vinden julie het ook raar dat onze regering zichzelf tot 19 april 2021 een PAASPAUZE heeft toebedeeld?

08. Hoe goed het gaat tussen de politici binnen de federale regering, dat weet inmiddels elkeen. Een premier die - na minder dan zes maanden - moet oproepen om de rangen te sluiten . .  . voorspelt niet echt veel goeds.

Maar tussen de vele experts en de twintig regeringsleden loopt het al even slecht.

Als dat geen troost is voor de bevolking . . . 


INGEZONDEN BRIEF

 

 

 

 

Geachte heer Henderick,

 

 

 

 

Als je niet zomaar meegaat in de fantasieverhaaltjes van de mainstream media, word je al snel versleten voor een complotgekkie.

En zeker in deze krankzinnige Coronatijden circuleren er natuurlijk wel wat theorietjes. De ene al gekker dan de andere.

 

 

 

 

Zo wordt het als burger steeds moeilijker om correct geïnformeerd te worden. 

Langs de ene kant heb je de MSM waar de leugens regeren, en langs de andere kant heb je de alternatieve media waar er te losjes wordt omgegaan met bronnen en feiten. 

 

 

 

 

Het toont aan hoe belangrijk een publicatie als MACRO Trends is. 
Het is vandaag immers belangrijker dan ooit om het bos door de bomen te zien en feiten te onderscheiden van fictie.

 

 

 

  

Die rol kan je echt niet overlaten aan de media, hetgeen we bij MACRO Trends wel eens de spreekbuis van de elite noemen.

 

 

 

 

De media wordt gebruikt door de elite om een “draagvlak” te creëren voor hun geheime agenda.

 

 

 

 

En ja, er is vandaag heel wat gaande. 

 

 

 

 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de “great reset” en dat houdt serieuze gevaren in voor brave burgers zoals jij en ik.

 

 

 

 

De ideale wereld voor deze elite?

 

 

 

 

 “Tegen 2030 bezit je niets meer … en je bent gelukkiger dan ooit” - Klaus Schwab, World Economic Forum.

 

Als je niets doet, is dat jouw toekomst. 

Of je kan nu de eerste stap zetten en actie ondernemen. 

 

 

 

 

Het begint allemaal met de juiste informatie en dat is precies wat MACRO Trends je te bieden heeft. 

 

 

 

 

MACRO Trends adviseerde lezers al in 2012 om bitcoin te kopen tegen $5. Op dat moment (en vele jaren nadien) werd bitcoin in de media nog beschreven als een gigantische luchtbel.

 

 

 


Een groot aantal lezers werden miljonair met dit advies. Velen zelfs multimiljonair.

 

 

 

 

 

Dat is ook niet gek, want zelfs een bescheiden aankoop van $125 leverde je genoeg bitcoins op om jezelf vandaag miljonair te noemen.

 

 

 

 

 

De koers ging sindsdien X 8.000 en vandaag zijn we geen koper meer van Bitcoin (wel van een andere cryptomunt).

 

 

 

 

 

Als belegger moet je vooruitkijken en goed opletten welke thema’s de elite pushen. Dat is waar het geld zit.

 

 

 

 

 

Wanneer we bijvoorbeeld zien dat figuren zoals Bill Gates zwaar investeren in de energiebron van de toekomst, is het voor ons een signaal om research te doen. 

 

 

 

 

 

We volgen deze sector nu al drie jaar op de voet, maar al die tijd leek de timing niet de juiste. 

 

 

 

 

 

Tot nu.

 

 

 

 

 

Na drie jaar analyseren … observeren … en wachten, is DIT het moment!

 

 

 

 

 

Weet dat MACRO Trends maar enkele keren per jaar een nieuw koopadvies de wereld in stuurt. Dit soort momenten zijn zeldzaam. 

 

 

 

 

 

Goede ideeën zijn schaars en onze lezers weten dat ze meteen moeten handelen op deze zeldzame momenten dat we in actie komen

 

 

 

 

 


Expert 1: Volledige lock-down is beste manier om Corona te stoppen.
Expert: 2 Corona zal blijven, en is niet weg te krijgen.
 
Rien Van de Vorle
van de (omgekochte) experts moet je het hebben als je duidelijkheid en de waarheid wilt weten hahaha. ze weten nog minder dan jij en ik.
HOU JULLIE GOED, OOK KOMENDE DAGEN

TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG 4 APRIL
DAG VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN! 

 

 

 MIJMERINGEN VAN 22 MAART 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


HET NIVEAU VAN JUSTITIE

l' AFFAIRE . . . HET DUIVELSKOPPEL

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers - deze week alweer 904, waarvoor (ten zeerste gemeend) mijn hartelijke dank - weten hoe ik denk over de werking van onze Nederlandstalige Justitie, aka de staande en zittende magistraten en de diverse laffe (lees gerust: criminele) ministers van Justitie (zoals bijvoorbeeld Koen Geens en Vincent van Quickenborne) die crimineel handelende topmagistraten (van ons Hof van Cassatie) afschermen.

Hoe noemt men een minister van Justitie anders dan een corrupte lafbek als die vijf raadsheren bij het Cassatiehof ongemoeid laat die - nota bene bendevormend - schriftvervalsing pleegden teneinde er zeker van te zijn dat ik - d.d. 13 oktober 2015 - niet ter zitting kon aanwezig zijn?

Ik ken een heel aantal magistraten - zowel rechters als staande magistraten - en advocaten die zich blijvend verwonderen over de criminele werking van die vijf raadsheren bij ons Hof van Cassatie. Bendevormend pleegden ze schriftvervalsing tussen 28 september en 13 oktober 2015. Ondanks vijf jaar klagen, mail- en telefoonwisseling met de dienst van minister Geens, gebeurde er niks. Integendeel! Geens en procureur-generaal DIRK THIJS van dat Cassatiehof speelden het spelletje 'IK BEN JE VRIEND' en zonden elkaar d.d.15 en 20 september 2016 een schijnheilig briefje. Nu ja, ook die brieven verschijnen in mijn desbetreffend boek waarvoor ook interesse blijkt te zijn vanuit het buitenland.

Maar . . . ik week weer even af. Ik wil het hier hebben over de affaire van het duivelskoppel, meer bepaald de reactie van een advocaat. Sorry dus voor die afwijking en terug naar de zaak van het duivelskoppel.

De ontgoocheling - na de uitspraak van het vonnis - bij meester Filip De Reuse, advocaat van de hoofdbeschuldigde, was diepmenselijk. Zo'n burgers be- en ontroeren mij nog steeds; mensen die - in een eerste, spontane reactie - hun gedacht durven te uiten zonder na te denken over de gevolgen.

Meester De Reuse had het over het niveau van Justitie. Zoals ik - maar wie ben ik? - het aanvoel, was die spontane uiting gericht naar het geheel van Justitie, ergo inclusief de politiediensten die in de zaak van het duivelsduo de P.V's opstelden.

Ik ken advocaten die voor minder bij de voorzitter van hun rechtbank of bij hun stafhouder werden geroepen. 

Hopelijk loopt dit goed af voor deze gedreven raadsman. Er mag een einde komen aan het feit dat advocaten hun beloftevolle beroepstoekomst gestopt zien omdat ze hun mening ventileerden. 

In dit land geldt toch nog 'vrijheid van meningsuiting'? Of niet?


BEN WEYTS BEGINT STEEDS MEER 

OP EEN WERELDBERUCHTE DUITSER TE LIJKEN.

Neen, een snorretje draagt onze Vlaamse minister van onderwijs (nog) niet. 

Ik was nog niet geboren toen maar de geschiedenisboeken staan er vol van. Van die Duitser - met voornaam Adolf - die zijn gelijk altijd halen moest.

'De scholen zullen open blijven omdat ik, Ben Weyts, dat zeg!'. Ben Weyts, vooraanstaad politicus van de N-V, de partij geleid door alleenheerser Bart De Wever! Zo de voorzitter, zo zijn volgelingen!

Hoe gek moet iemand - in casu een minister van onderwijs - niet geworden zijn om tegen beter weten in vast te houden aan de opening der scholen.

Het is al lang geweten dat ruim twee vijfde der besmettingen haar oorsprong kent middels scholen. Veertig procent, dat is heel veel.

Een ander vijfde van de besmettingen in ons apenland vindt dan haar ontstaan middels de werkkringen.

Tot daar is alles me duidelijk. Wil een van die vele experts mij eens uitleggen waar die andere 40 % van de besettingen dan ontstaat? Geen enkele journalist(e) stelt die vraag!  Bizar . . .

Maar ook de vraag 'Als men dan echt weet waar de besmettingsaarden te vinden zijn, is er dan niemand (binnen al onze regeringen!) die dat probleem eens degelijk aanpakt zodat er effectief een einde wordt gemaakt aan die bepaalde aarden'?

Maar zie, onze drie ministers van onderwijs hebben gisteren (zondag 21 maart) het ei van Columbus gevonden. In dat ei van  Ben Weyts zitten (ik publiceer hier de tekst van De Standaard  surf naar https://www.standaard.be/cnt/dmf20210321_96356624) volgende maatregelen: 

Overzicht van de maatregelen:

1) Klasgroepen worden niet vermengd binnen

 • De refters moeten sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen moeten lunch eten in hun eigen klas of in open lucht.
 • De komende twee weken zijn STRAP-weken (Stappen en Trappen). Alle leerlingen worden opgeroepen om te voet, met de fiets, met de step of met ander eigen vervoer naar school te komen. Collectief vervoer wordt best vermeden.
 • Speeltijden worden maximaal gescheiden
 • Er wordt een oproep gedaan naar leegstaande ruimtes in de buurt om de klasgroepen maximaal te spreiden: cafetaria’s, parochiezalen, enz.

2) Er gebeurt zo veel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, de leraarskamer, enz.

 • Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep en in open lucht

3) Volwassenen hebben zo weinig mogelijk contact met elkaar

 • Geen schoolbezoeken door externen
 • Vergaderen kan enkel digitaal
 • Geen fysieke inschrijvingen
 • Buitenstaanders worden niet meer toegelaten binnen de schoolmuren, met slechts de hoogstnoodzakelijke uitzonderingen: CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten, verpleegkundigen, therapeuten, persoonlijke assistenten, tolken voor doven en slechthorenden, personeel van een MFC of revalidatiecentrum

Wat ik - maar dat zal wel aan mij liggen zeker!? - niet begrijp, is waarom de nu genomen maatregelen nu pas worden ingevoerd. Waarom diende Weyts - vorige week vrijdag - eerst te worden aangemaand door de premier. Feitelijk was die aanmaning een directe blaam en in deze geef ik Alexander De Croo eens gelijk.

Indien minister Weyts een IQ had dat hoger lag dan 98, dan had hij al een jaar geleden bovenstaande maatregelen kunnen opleggen. 

Nu ja, bij de N-VA is er één die een hoger IQ mag bezitten en al de anderen zijn slappe volgelingen.

Persoonlijk geloof ik niet dat dit de oplossing zal zijn. Scholen moeten dicht. Punt aan de lijn! Dat schrijf ik al dertien maanden en deze nieuwe maatregelen dragen niet bij om mij een andere mening te bezorgen.

Wordt onvermijdelijk . . . vervolgd!


DE HOMOMOORD

Geen enkele reactie op het bliekje dat ik worp over de mogelijkheid dat die drie jongeren van de moord op homo David geen autochtonen zouden zijn.

Het blijkt om een heuse bende tegaan van meer dan tien personen. Jong galgenaas dat men - voor mijn part - mag parkeren in de kelders van het Gentse Gravensteen en daarna de sleutel weggooien.

Wat gaat dat - allochtoon? - galgenaas nu weer kosten aan de gemeenschap?

Ik publiceerde het reeds en ik val dus in herhaling maar de andersgeaarden staan minder in blok achetr homo David dan de media laten uitschijnen. Vooral de VRT staat achter die homogemeenschap. 


OPEN BRIEF AAN BISSCHOP BONNY

Meneer de bisschop,

Ik had het voor u, echt waar. Tenminste tot u vorige week zo hard de kant trok van de andersgeaarden.

Ik kon mijn oren niet geloven. Mijn ogen ook niet toen ik een dag later de kranten las! En tijdens uw show in dezevendedag van gisteren viel ik bijna uit mijn zetel.

Maar, beste bisschop, ik begrijp het. Ik versta waarom u zo hard de kar trekt van de homo's, lesbische bevolking en andere transgendersgemeenschappen. Uw kerk heeft bezoekers nodig en dat is een urgent probleem! 

Na de decennialange bekendmakingen van kindermisbruikende priesters en (bijvoorbeeld) bisschop Roger Van Gheluwe, zweeg de kerk in alle (Belgische) talen. Maar, geachte bisschop, vertelt u mij eens waarom uw kerk de crimineel Van Gheluwe toelaat zich - nota bene al elf jaar -  te verstoppen binnen een buitenlands kerkelijk domein om aan zijn misdaden en zonden (of is dertig jaar kindermmisbruik in uw hoofd ook al geen zonder meer?) te kunnen ontsnappen. 

Vertelt u mij eens, waarde bisschop, hoe geloofwaardig is uw Vlaamse kerk als zij een GROTE ZONDAAR blijft afschermen en die crimineel afschermt?

Na de ontelbare schandalen van broeders en priesters die homo bleken te zijn, trekt de Vlaamse kerk nu de kar van de 2,7 % andersgeaarden in Vlaanderen.

Hoe laag kan uw kerk nog vallen?

Als ook een kerkgemeenschap met twee maten en gewichten handelt, dan verdwijnt het vertrouwen in die.

Uw - en mijn vorige - kerk besteedt aandacht aan andersgeaarden en transgenders die pas op veertigjarige leeftijd in vrouw veranderden om dan - nota bene als lesbische - verder te leven!

Begrijpe wie kan . . .

In wat voor een wereld leven we toch? Geloof me vrij, waarde bisschop Bonny, niet in de wereld die Die van Hierboven schiep!


WE BLIJVEN EEN VOLK VAN

FOEFELAARS EN PROFITEURS

Als er één land ter wereld bestaat waar de burgers meer foefelen en hun medeburgers - al dan niet via een of andere staatsdienst of stadshulpdienst - bedriegen, dan mogen mijn lezers mij dat mededelen en ga ik te voet naar Lourdes.

Niet minder dan 25 gezinnen uit LIERKE PLEZIERKE moeten hun sociale woning verlaten omdat ze - grijns - ook een paar eigendommen bezitten in het buitenland!

Dit lijkt een ongelooflijk verhaal dat gisterenochtend op mijn laptop verscheen.

Waarom het mij helemaal niet verwondert dat het vooral allochtonen zijn die zulke oplichterspraktijken beoefenen . . . , dat zou zeer de vraag moeten zijn!

De Vlaamse regering gaat nu Nederlandse dedectievebureau's betalen om die oplichters op te sporen,

Ik zou me de vraag kunnen stellen waarom er geen Vlaamse dedectieven worden aangeduid maar ik ga ze niet stellen . . . die vraag!


IN DE LAGE LANDEN ANNO 2021

VERANDERT ER NIKS BIJ VERKIEZINGEN !

 

 

 

Voor alle duidelijkheid: de Lage Landen anno 2021, dat zijn Nederland en Vlaanderen. In deze trek ik Vlaanderen door naar . . . België, het dierbaar koninkrijk van de Saksen-Coburgs!

Of er nu federale en Vlaamse verkiezingen waren of er zijn nationale verkiezingen in Nederland . . . veranderen doet er niemendal.

In België volgen de - door een blauwe premier geleide -regeringen elkander op met de regelmaat van een klok.

Sinds 11 oktober 2014 zijn we in ons apenland - mijn excuses, waarde koningen van de diverse apenrassen - aan de vijfde regering bezig onder een blauw premierschap. Tweemaal Charles Michel (11.10.2014 - 27.10.2019), evenveel maal Sophie Wilmes (27-10-2019 - 1 oktober 2020) en (voorlopig) eenmaal Alexander De Croo (1 oktober 2020 tot op heden). Als de geschiedenis zich herhaalt, dan komt er binnenkort dus een zesde opeenvolgende blauwe regering met als premier Alexander De Croo.

Even ter herinnering: de MR haalde 9,33 % en de Open VLD amper  8 % der stemmen bij de laatste federale verkiezingen in mei 2019! Waar is de tijd dat eerste ministers werden benoemd uit partijen die meer stemmen hadden?

Ook in het noordelijk gedeelte van de Lage Landen is het blauw dat de premier levert. Nu al voor de vierde maal op rij met telkens dezelfde Mark Rutte op kop. 

Hoe zwak zijn die inwoners van de Lage Landen jandorie wel niet geworden?

In Nederland moest de regering Rutte aftreden voor de derde maal maar evenveel keer werd Mark Rutte opieuw premier! 

In Nederlandstalig BELGIË erkendende blauwe - met super hypocriet Bart Tommelein op kop - dat ze 800.000 gezinnen hebben bedot in de affaire van de zonnepanelen maar ze blijven wel in de Vlaamse regering zitten.

Misdaad loont, wordt beweerd. Ik moet misdadiger worden, denk ik dan.


22 MAART 2016

Vandaag is het precies viijf jaar geleden dat die bomaanslagen plaats vonden in onze nationale luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maelbeek.

Vreselijke daad met veel onschuldige slachtoffers. Mogen we een minuut stilte voor in acht nemen.

Waarm onze Staat zo slecht functioneerde naar de slachtoffers en hun familie toe is dan weer een vraag die ik zou moeten stellen.


CORONA WEEKLY

01. Zoals jullie hierboven konden lezen: er zijn nu nieuwe maatregelen teneinde Ben Weyts zichzelf te laten overtuigen dat hij het al meer dan één jaar bij het juiste eind had!

Arm Vlaanderen toch . . . !

02. Wat ook - zowat overal in ons Vlaamse land maar ook in de rest van belgië - doorgaat zijn de aangename lockdownparties. Een AirB&B is daar blijkbaar de ideale locatie voor. In Elsene is er zelfs een B&B die al meermaals werd gebruikt voor dergelijke feestjes. Maar die mag dus wel open blijven. Ik vraag me af welke politicus daar haar/zijn beschermende hand boven houdt.

03. Van wie ik al langer een tussenkomst had verwacht, dat was van Didier Reynders, de weggepromoveerde politicus die nu Europees commissaris is. 

Arm Europa toch!

Den Didier tikt ons (en zijn) land op de vingers voor het hier geldende reisverbod. Annelies Verlinden dient dat reisverbod - uiterlijk 18 april - stop te zetten.

04. Wat - net als de coronacijfers - volop stijgt, zijn het aantal internationale protestbetogingen tegen lockdowns allerlei. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Kassel en London.

Waar is de tijd dat - zoals in 1302 en (grijns, meer recent!) in mei 1968 Vlamingen nog eens de barrikaden optrokken?

05. Wat betreft de problemen rond het vaccin van Astra Zeneca: gene paniek! Het vacci werkt . . .

Er zijn zelfs al experts die ontdekten waarom er tromboses werden vastgesteld bij gevaccineerden met dat vaccin. 

We zijn dus . . . goe bezig!

06. Den Frank kon ik deze week niet vergeten. Die krijgt (ergens hieronder) dus een apart item.

07. Romelu Lukaku mag dan toch naar ons land afreize om deel te nemen aan de drie wedstrijden met de nationale ploeg die komende acht dagen gepland staan.

Daar hebben de dagbladen dan weer twee weken gazetten kunnen mee vullen.

08. Ik publiceerde het hier reeds uitvoerig pakweg een jaar terug: de Chinezen hebben dat virus niet gelanceerd om het de Westerse landn makkelijk te maken. Ik schreef toen dat het tcoh wel bizar was dat de 'bevriende' naties van China allemaal producten anti Covid-19 ontvingen, vliegtuigen vol! 101 overvolle vliegtuigen! Dank zij mijn Chinese relaties kon ik dat allemaal weten. 

Maar nog steeds heeft het westen het niet begrepen. Stel jullie de vraag waarom er zo weinig besmetttingen zijn in de bevriende landen van China of waarom deze enkeling een jaar terug reeds wist dat Corona minstens zou duren tot maart 2022.IK HEB ER EEN GOED GEVOEL BIJ . . .

Dat onze Vlaamse bevolking verdomt elke dag, dat publiceer ik al 36 jaar. Niks nieuws dus onder de zon.

Hoe dom moet je wel niet zijn om aandelen te kopen van FC BRUGGE dat - door een handig zakenman - naar de beurs werd gebracht?

Let wel, ik heb niks tegen handige zakenlui. Ik heb al zeker niks tegen Mannaert die openlijk orakelde dat de voetbalclub zelf er niet beter maar ook niet slechter zou van worden.

Eerlijkheid primeert, ook in deze!

Uiteraard vedient een supporter dat hij uitvoerig in de media komt door zijn aankoop van aandelen die enkel de vorige aandeelhouders verrijken.


GEZOND MENSENVERSTAND

Gelezen op facebook van de hand van Daniël Schauwvliege:

het nieuwe normaal !

De onzinnige coronamaatregelen hebben het sociale leven compleet kapot gemaakt.

Dat kan je nagaan wanneer je sommige mensen kruist op het voetpad bvb.

Ze springen opzij alsof ze gestoken zijn door één  of ander insect, zeker als je geen mondkapje draagt!


Ben ik melaats of heb ik de pest?

Het zal generaties duren vooraleer het vertrouwen onder de mensen is hersteld  naar het vroegere niveau.

De wereldbevolking zal niet uitgedund worden door het virus maar door alle negatieve gevolgen van het nieuwe normaal.

DOE ME EEN PLEZIER EN DENK DAAR EENS OVER NA!!!


FRANK VANDENBROUCKE

''DE VRIJHEID IS ECHT WEL IN ZICHT,

JE KAN ZE AL ZIEN''

Ik weet niet waarom sterjournalist Paul Cobbaert, op zondag 14 maart 2021, zijn wekelijks interview in de zondag niet verscheen maar ik ben wel blij dat ik hem gisteren weer te lezen kreeg. Zij het in een fel uitgedunde editie van amper veertig pagina's.

Onze federale gezondheidsminister Vandenbroucke moet eens - hoogdringend - langs gaan bij Hans Anders. Bij Pearl Vision kan ook. 

Beide winkelbedrijven verkopen brillen.

De werkelijkheid is dat Vandenbroucke al een even grote leugenaar en veelbelover is geworden dan zijn 'compagnon de route criminelle - Alexander de Croo.

Frank Vandenbroucke is inmddels door elke gezonde burger , uigekotst tot en met. Het gudhaantje van Conner Rousseau is aan het einde van zijn Latijn en gaat helemaal niet meer . . . . . . . . VOORUIT!


Frank blijft maar lullen dat ons land het heel netjes en mooi gedaan heeft want de eerste groep is gevaccIneerd  

Zowel De Vadder, Isabel Albers als (Europavoorstander) professor Hendrik Vos waren unaniem tegen het gelul van Vandenbroucke gekant.

Was het niet Frank Vandenbroucke die - maanden geleden - zei  dat we op hem mochten schieten? En nu lult hij - opnieuw en in dezelfde criminele stijl - verder en stelt de onnozelaar dat 'de vrijheid echt wel in zicht is'.  

Wie gelooft zo iemand nog?


BIJ LEVEN EN WELZIJN

IK WENS U ALLEN EEN GEZONDE WEEK TOE


enne heu . . .  DIT ZIJN DE KOERSEN VOOR DEZE WEEK

24 maart: Classic Brugge-De Panne 
26 maart: E3 SAXOBANK CLASSIC
28 maart: GENT-WEVELGEM
31 maart: DWARS DOOR VLAANDEREN

ZONDAG 4 APRIL: RONDE VAN VLAANDEREN

Al die koersen kan je volgen op televisie!

GENOTEN JULLIE OOK ZO VAN DE ZEGE VAN 

JASPER STUYVEN

IN MILAAN- SAN REMO?
MIJMERINGEN VAN 15 MAART 2021

verschijnt elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


 

AFFAIRE HOMOMOORD
OFTE
VIND JIJ 'HET HETERO ZIJN' OOK ABNORMAAL ?

 

 

 In wat voor een bizar land leven we toch!?

Een andersgeaarde (laten we hem David noemen) spreekt 's avonds laat af, zo ergens . . .  in the middle of nowhere. Op een plaats waar geen vrouw, laat staan een MeToo-Woman overdag alleen zou durven te lopen. En ja gelijk hebben ze, in dit geval. Wie loopt nu 's nachts af te spreken in een - zelfs door Die van Hierboven - compleet vergeten (en verlaten) moerasgebied?

Ik beweer niet dat (genaamde) David tot de bende van de drugsdealers behoorde die via - zogenaamd onkraakbare - communicatiemiddelen (sinds geruime tijd ook bekend bij de bredere bevolkingslaag onder SKY-ECC) gesprekken voerden waarvan ze dachten dat ze super beveiligd waren. Niet dus!

Er zijn daar wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht maar nu zou - althans in ons apenland - elke aankoper zich moeten melden omdat (amper) 3,3 % van die toestellen werden gekocht - en gebruikt! - door drugsbaronnen en hun slaafjes die . . . zich geen stulpje van 2.000.000 euro in Dubai kunnen veroorloven en nu dus gratis logies genieten op kosten van de Belgische belastingbetalers.

 

 

 

 

Maar die homo, den David dus, die spreekt daar af. Niet via een telefoongesprek middels SKY-ECC maar via een alom gekende homosite.

 

 

 


Was het om over de coronacrisis te praten? Was hij speurder in de ophefmakende zaak over de war on drugs te Antwerpen? Had hij afgesproken met Jeroen Meeuws om een nieuw gerecht te leren kennen? Of wou hij gewoon seks met minderjarige andersgeaarden?

Zoals steeds heb ik een eigen gedacht, een eigen mening die ik niet onder stoelen of banken weg wil moffelen. Als ik ooit geld zou moeten inzetten op één van de - in vorige paragraaf - vier mogelijkheden, geloof me vrij, het zal niet op een van de eerste drie zijn dat ik een deel van mijn maandelijks pensioentje (t.b.v. 922,55 euro) zal inzetten. 

Geen kat die het nog uit zijn mond vernemen zal waarom 'onze David' op zulke afgelegen plaats afsprak. Jammer, want dan hadden we misschien ooit de enige echte waarheid vernomen over . . . grijns . . . zijn dood.

Welke eerbare, veertigjarige - ergo volwassen - man spreekt midden in de nacht af op zulk verlaten terrein dat hij, heel vermoedelijk, al kende van vroeger? Waarmee ik niet stel dat dit een bekende afspreekplaats van homo's is. Ik ben 100 % heteroseksueel en vind dat het al lastig genoeg is om te leven als . . . heteroseksueel, als normale mens.

Dat men nu niet afkomt met het (overigens erg flauw) excuus dat de man door Corona niet aan zijn andersgeaarde trekken kon komen binnen de normale homowereld en waar ze dus niet afspreken op bizarre plaatsen. Ik ken heel wat andersgeaarden en die deelden me vorige week mede dat homoseksuelen niet het minste probleem hadden om hun 'normale' contacten te realiseren, ook niet tijdens het voorbije Coronajaar! Evenzeer deelden zij me mede dat het in de eerste plaats de media zijn die van de moord op David een heuse show maakten. Een show die nooit zou mogelijk geweest zijn indien David geen homo was. 'Waarom' zo vroeg een heel oud bekende homo mij 'zou elke moord op een homo gepleegd zijn omdat die persoon andersgeaard was?'

Tja, daar stond ik wel even met mijn mond vol tanden!

En dan nog met kinderen afspreken!? Zestien-zeventienjarigen hebben niet de stijl, noch het spraakvermogen van volwassenen van zijn leeftijd.

Ho ho, hoor ik jullie denken, hij wist niet dat het kinderen waren. Tja, ik wist op 30-jarige leeftijd reeds of ik - al dan niet via de telefoon want het internet bestond anno 1979 al wel maar was toen voornamelijk  voor de USA-legermacht in gebruik - met volwassenen een gesprek voerde of met kinderen. 

'Onze' David was toch geen analfabeet? Of wel? Geloof me vrij, hij was geenszins 'de domste van Asper'! 

Laat me - om desbetreffend alle discussies te vermijden - toch maar duidelijk stellen dat ik moord een vreselijk, een onmenselijk iets vind. Gelukkig voor mijn antagonisten binnen de groep van uitgever Christian Van Thillo (en NV De Persgroep) en van de crimineel handelende magistraten die ik tegen het lijf liep ben ik - alvast op heden - nog niet toe aan de realisatie van mijn intenties om hen te vermoorden. En intenties uiten is niet illegaal, is dus niet strafbaar! Met dank aan voormalig topman van onze magistratuur, de heer - en ridder - Jean de Codt die deze stelling openbaarde . . . ergens drie jaar terug.

Alhoewel onze eerste minister (Alexander De Croo) en onze huidige minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne) zich - tenminste officieel - nooit mogen inlaten met individuele gevallen, hebben beide vorige week afdoende bewezen dat  zij - wanneer het hen electoraal past - met graagte afwijken van deze stelregel.

Nu ja, dat deed ook de voormalige minister van Justitie (Koen Geens) in mijn dossier tegen de vijf criminele raadsheren van het Hof van Cassatie (Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip) stelde hij dat hij niet mocht tussenkomen in individuele gevallen maar in de zaak Mawda deed hij dat dan toch. Nu ja, in die laatste affaire is het moeilijker de wet na te leven als je dochter is gehuwd met een Moslim! Stel je voor. een Moslim die 'VAKE' zegt tegen vake Koen Geens en zou moeten vernemen dat schoonpa niks durfde te zeggen over die affaire Mawda!!!

Maar ik week weer effe af, waarvoor mijn gemeende excuses geachte lezeres en even gewaardeerde lezer. 

De dames en heren gazettenschrijvers en televisielui (Bij Ter Zake, De Afspraak, DeAfspraak op Vrijdag en Dezevendedag) bazuinden vorige week ten vollle uit dat dit een moord was die geschiedde vanwege de andersgeaardheid van David. Elk van die dagbladschrijvers en televisielui deden zes dagen lang niks anders dan de hele bevoking het gevoel aannaaien dat de moord op David er uitsluitend kwam omdat die drie klootzakken van kinderen niet op zijn geld belust waren maar hem gewoon wilden vermoorden omdat hij een homo was.

Geef toe, zulke mediamisleiding - die overigens ten volle misdadig en bewust werd gerealiseerd - da's niet niks!

Zo een dagenlange publicaties garanderen een tweespalt tussen de bevolking waar uitsluitend de andersgeaarden garen van konden spinnen. Hierdoor werd het land opgedeeld in een kamp - van domme believers die vooraleer het correct gevoerde onderzoek van de magistratuur is afgewerkt - dat elke lespot en elke potvent domweg doet geloven dat die moord inderdaad een homomoord was. Elkeen die daar anders over durfde te denken . . . was bijgevolg verdoemd tot de stal van nadenkende heterosexuelen die door die andere groep als dommeriken werd beschouwd.

Wat mij in deze affaire ten zeerste - en ten positieve titel - verwondert, is de realiteit dat zowel de jeugdrechter als de onderzoeksrechter in deze zaak net dat doen wat van hen verwacht wordt: een hen toegewezen dossier op een correcte manier behandelen en dit zonder dat zowat alles te grabbel wordt gegooid voor de meute van de perswolven.  Geen van deze magistraten speelde het spel van de gewetenloze medialui mede. Waarvoor ik hen ten zeerste gemeend mijn felicitaties en bewondering toe ken. Beide geven - zij het niks te vroeg want zowat elk dossier binnen het OM ligt sneller op het bureau van een of andere riooljournalist dan dat de waarheid en de feiten van die dossiers bekend raken - mij het bewijs dat eerlijk handelende magistraten kunnen doen wat ze moeten doen, zijnde hun dossiers binnenkamers houden en tegen de persmuskieten zeggen 'Ga de pot op!'

Over het bovenstaande hoor je - in dit democratisch koninkrijk van Flupke - nooit iets uit de mond van een premier, laat staan uit de mond van een minister van Justitie.

Even groot was mijn verwondering toen ik gisterenochtend de column (van redactiedirecteur Pascal Kerckhove) las dat hij niet onverdeeld gelukkig is met de dagenlange publicatie over HOMO David. Niet de mens David maar de HOMO David!

 

 

 

 

Toen ik vorige week zondag (07 maart 2021) in dezevendedag die andere homo hoorde zeggen dat de gemeenschap fout zit als ze stellen dat het leven in een wereld vol homo's niet abnormaal is, dan viel ik bijna uit mijn zetel . . .  vanwaar ik televisie kijk.

Nu ja, op de  VRT, het nest van andersgeaarden en van de N-VA, is de voorkeur voor die 'niet abnormale' mensen een dagdagelijks realisme.

Moeten wij - ergo de hetero's - ons nu abnormaal voelen? Moeten wij het normaal vinden dat twee mannen voor mama en papa spelen bij de kinderen die een echt echtpaar - al dan niet in een moment van liefde of van opwelling - normaal zelf produceerden'?

Komaan zeg .  .   . ! Zal 't gaan ja!?

Hoe sterk de macht van de lesbische en homowereld in dit apenland wel is, kon men zien aan de ontelbare regenboogvlaggen aan de officiële gebouwen die zowat overal in ons apenland wapperen. Van de officiële stadsgebouwen tot en met regeringsgebouwen allerlei.

Hoe diep de OPEN-VLD gevallen is, mag blijken uit het feit dat premier De Croo aanwezig was op de herdenkingsplechtigheid van homo David. Hij was er niet alleen aanwezig, hij stak er zowaar zelfs een speech af!
 
Salut mein ratje!

Bewust - want de familie De Croo doet niks onbewust! - was hij aanwezig op die herdenkingsplechtigheid. Hij gaf daarmee hetzelfde - zij het foute - signaal dat David werd vermoord door homohaters. Nu ja, Alexander (Alles voor mij en niks voor een ander!) De Croo heeft meer en meer de gazetten nodig om ervoor te zorgen dat zijn partij in mei 2024 niet onder de 8% zakt bij de federale verkiezingen. Dus steunt hij niet alleen de homo's maar onderschrijft hij - heel bewust - ook de krantenopinies over de moord op David! 

Hoe misdadig mag een premier in deze zijn om het resultaat van het onderzoek niet af te wachten in een moordzaak? Feitelijk stelt de premier daardoor publiekelijk dat hij - nota bene het resultaat van het onderzoek helemaal niet afwachtende - de goedwerkende magistraten een richting wil aangeven. Nu ja, dat deed van Quickenborne evenzeer!

 

 

 

 

Iets wat - en we zijn nu toch al drie dagen na die herdenkingsplechtigheid in Beveren.Waas - nog niet werd bewezen, is de ware reden van die moord! Er werd juridisch nog niet het minste bewijs geleverd van het feit dat homo David al dan niet werd vermoord omwille van zijn niet hetero zijn. 

Weten premier De Croo - en Justitieminister Van Quickenborne - toch meer over het gevoerde onderzoek? Klopt het dat de drie daders weliswaar minderjarig zijn maar dat ze ook, van origine, van allochtone afkomst zouden zijn?

Al het andere - ergo mogeliks 100 % onjuiste - is pure stationsliteratuur en hoort niet in een krant, laat staan dat zowat alle duidingsprogramma's van de VRT daar over moesten berichten. Ik verontschuldig mij hierbij ten zeerste naar de auteurs van stationsliteratuur want die schrijvers hebben - alleen reeds in dit land - al honderdduizenden mensen gelukkig momenten bezorgd. Doe zo verder!

Waar was De Croo, of een andere blauwgekleurde premier, bij de moord op andere niet andersgeaarde burgers?

Als de Open-Vld - door die aanwezigheid - mikt op stemmen bij de gemeenschappen van lespotten en homo's dan vrees ik dat dit (nog maar eens) getuigde van een ontzettende kortzichtigheid. Misschien duizend andersgeaarde stemmen gewonnen maaar wel vijfduizend heterostemmen over de balk gegooid.

Goe bezig, dat duo Alexander (& zijn slaafje) Egbertje . . .

Laat me dit item (voorlopig) afsluiten met de waarheid in de tekst van Pascal Kerckhofs, de redactiedirecteur (van gisteren) De Zondag ''Wie stopt op de grens tussen praten en zwijgen, laat de ander in de steek''.

Meneer Pascal, u heeft ten volle gelijk maar behoort u - net als alle andere broodschrijvers - ook niet tot die zwijgers?

Om dit - niet echt onbelangrijk - item deze week echt af te sluiten: uiteraard dient de dood van een Genks homokoppel  (dit voorbije weekend) evenzeer uitvoerig in de media te komen.

Laat me julllie toch nog even meegeven dat - althans volgens de alom geprezen Oeso, (surf gerust even naar https://www.beout.be/2019/03/29/oeso-onderzoek-27-van-de-bevolking-is-homo-lesbisch-of-biseksueel/) - amper 2,7 % van onze bevolking  homo, lesbisch of biseksueel is!

 

 

 

 

Waarom 2.7 % van onze bevolking zoveel macht bezit . . .zou zeer de vraag geweest kunnen zijn de voorbije week.


ARM VLAANDEREN TOCH !

ZELFS TOM VAN GRIEKEN VALT DOOR DE MAND!

97,3 % van de wereldbevolking dient zijn mond te houden en mag de eigen mening niet openbaren over andersgeaarden, transgenders, the Gay Parades. Een gemeenschap die amper 2,7 % van de bevolking vormt!

In het ander geval wordt je door de media verbannen uit onze gemeenschap. 

Durven stellen dat je de Gay Parade een vieze bedoening vindt is een doodzonde die nog net niet de dood met de kogel tot gevolg heeft. Jef ELBERS weet het nu ook!

Het ergste is dat het Vlaams Belang (lees Tom Van Grieken, voorzitter) de ballen mist om achter Jef te blijven staan!

Er zullen van die 800.000 kiezers een hele pak zijn die de lafheid van het Vlaams Belang niet zullen vergeten . . .

Feit is dat de man die nu voorzitter is van het VB drie jaar terug heel Vlaanderen afdweilde en aan elkeen vroeg om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Vlaams Belang.

Wordt vervolgd, zoveel is zeker.


EEN HEEL MOOIE TERUGBLIK

Een tijdje terug had ik het hier over mijn droom om een uitsluitend GOED NIEUWS-medium te starten. Daarin kadert zeker onderstaand - super goed aanvoelend - verhaal.

'k Zou het onmogelijk beter kunnen beschrijven, mijn jeugd  . . .  van in de tijd dat het allemaal echt beter was dan nu. Met genoegen breng ik dan ook dit verhaal van Gerda Van De Ven:


Ik ben geboren in Zandhoven,België. Opgegroeid in de jaren ‘60
Het leven was toen magisch, we leefden in een roekeloosheid. We hadden een mooi leven! Met al mijn vrienden en vriendinnen, behandelden we iedereen als familie. We gingen buiten spelen, we waren altijd blij 😀 en aten alles wat moeder ons klaar maakte.

We  deelden onze koeken en snoep met elkander, het kostte ons 1dubbeltje. Na school, deden we ons huiswerk en dan zo vlug mogelijk buiten gaan spelen.

Je kon een hele dag op de kermis blijven met 10 guldens 🤑 (€ 4;50 ) en soms minder...

We speelden de hele tijd trefbal of reden de Tour de France rond onze blok, springtouw, knikkers, elastiek, rolschaatsen, stoepranden, jongens en meisjes plagen, verstoppertje spelen, we klommen in de bomen 🌳 en zwommen in vijvers, putten of de zee.

We maakten een berg met de herfstbladeren 🍂 om erin te springen zonder aan de microben te denken. We konden zonder zorgen in de buurt rond lopen . We aten vruchten van de bomen en de struiken zonder ze te wassen, fietsten op de stoep zonder helm of kniebeschermers maar met een stuk karton vast in het wiel om een motorgeluid te maken 😆 
.
Om met onze kameraden af te spreken om te spelen, gingen we voor hun huis en schreeuwden hun voornamen hard of belden we aan de deur.

' s Avonds na ons bad 🛀 deden we onze pyjama en onze slippers aan en ten laatste 20 uur lagen we in bed 😴 en zonder te praten. We waren blij als het weerbericht van morgen mooi weer voorspelde voor de dag nadien🌤️ want dat is alles wat belangrijk voor ons was, weten of we morgen buiten konden spelen. Geen sociale media, geen 📱 en we zouden niet weten wat we ermee moeten doen omdat we vrienden, vriendinnen en een 🏐hadden.

We waren nergens bang voor en onze ouderen hoefden zich geen zorgen om ons te maken. Iedereen kende de kinderen van elkaar en kon zeggen: ′′ Wacht tot ik je ouders zie als je niet braaf bent!", niemand was boos omdat we op elkaar konden rekenen 🤝.

Men heeft ons geleerd dat voor anderen respect te hebben. Als kind hoefde je geen pratende volwassene te onderbreken!

Bij zonsondergang en als de lantaarnpalen aan gingen, wisten we dat het tijd werd om naar huis te gaan 🏡.

We gingen graag naar school 💼 omdat we geleerd hadden om de leerkrachten te respecteren 🎓 👩 en het was een genoegen om elke dag onze klasgenoten vrienden en vriendinnen te zien 🧒👧.

We deden onze mond dicht voor onze ouders omdat we wisten dat als we tegen spraken een erge straf kregen en die was: ''Je gaat niet buiten spelen '' 🌤.

We zouden vaker moeten nadenken over al die gelukkige momenten 💭, omdat we verdwaald zijn in een samenleving waar geen respect meer is, autoriteit, medeleven of welwillendheid voor anderen 😔. Gezond verstand verliest ook, net als het begrip goed of kwaad.

Kopieer / plakken door het jaar van je geboorte in te schrijven en waar je opgegroeid bent en vergeet nooit waar je vandaan komt.

Vrede en liefde ✌️....X🌹🌹INGEZONDEN BERICHT

La lange francaise est bien faite!
Voici la recherche lexicale tout a fait intéressante.

Connais-tu le mot 'Parlement'?
Cèst le lieu ou les verbes ''Parler'' et ''Mentir'' ont été relé.
Ils y parlent en mentent en meme-temps.

Et quand il y a beaucoup d'argent sale en jeu, ils ont ajouté le verbe ''se taire''.
Ce qui fait ''parlementaire''
- - -
Mijn geachte lezers, en even gewaardeerde lezeressen, bezitten voldoende kennis van de taal van Emile Zola zodat ik het bovenstaande niet hoef te vertalen. 

De oorsprong van dit verklarend geheel omtrent de woorden ''parlement'' en ''parlementaire'' heb ik niet kunnen achterhalen maar het schiijnt afkostig te zijn uit een . . . koninkrijk. Iets waar ik niet zou in verschieten.


LEZERSREACTIE

Of je nu op facebook teksten publiceert of op een of andere internetsite; of je nu een bejubeld columnist bent of een riooljournalist van het laagste allooi . . . het doet deugd aan je hart als je lezersreacties krijgt.

Dat is bij dit klein hart niet anders!

Mijn teksten over politiek worden het meest gevolgd, direct daarna gevolgd door consumentenberichten. Uiteraard wordt ook Corona Weekly (en het ander Covid-19-nieuws) goed gelezen maar ik hoop dat dit over twaalf tot vijftien maanden mag eindigen, zoals ik het een jaar geleden al voorspelde.

Zowat 80 % der lezers wacht ongeduldig de dag af waarop mijn strijd tegen de criminele raadsheren van ons Cassatiehof (zie namen hierboven) en tegen de gewetenloze bestuursleden van NV De Persgroep (en de familie Van Thillo)  zal eindigen.

Daar bericht ik nog over uiterlijk eind volgend maand.

Soit, ik had het over iets anders. Vorige week ontving ik volgende mail. Zoals steeds vermeld ik geen naam. 


 

 

 

  

Beste Roger, 
Zonder bedweterig over te willen komen, er staat een foutje in je laatste tekst.

 

 

 

 

Argenta heeft geen gratis rekening meer !

 Sinds dit jaar heeft de bank (nog niet zolang geleden) beslist kosten aan te rekenen.

Er zijn drie verschillende formules als ik me niet vergis. 

 

 

 

 

Vraag het maar na. 

 Jammer , niets blijft duren  zeker ? 

 Groetjes,

De eeuwige klusser met pijnlijke botten.

 

 

 

 

  

MIJN REACTIE: 

 

 

 


Dag eeuwige klusser. . .  met de pijnlijke botten,

Tja, hoeveel maal heb ik jou reeds gezegd dat ge nog meer en nog harder moet werken teneinde ervoor te zorgen dat je nog meer pijn hebt aan je rug, in je nek, aan je armen, aan je rechterknie en andere botten.


Jij doet echt je best om zo snel mogelijk te sterven maar je bent volwassen ergo luister je toch niet naar goedbedoelde raad.

Wat nu betreft uw foute gedacht: Argenta heeft inderdaad drie diverse mogelijkheden en ik koos voor de GROENE REKENING waardoor ik jaarlijks inderdaad niks betaal om een rekening te hebben bij ARGENTA.

't Is maar dat jij het nu ook weet!
Och ja, het lijkt mij een schitterend idee dat je het geld - dat je nu besparen zal - overmaakt aan een arme domeinbeheerder,  genaamd Roger.

 

 

 

 

 

                 PUIGDEMONT NIET LANGER BESCHERMD

 

 

 

 

Sinds dinsdag 9 maart 2021 is het definitief: Carlos Puigdemont verliest zijn politieke onschendbaarheid binnen het Eu-parlement. 

 

 

 

  

Ik zal nu  heel wat lezers horen pruttelen maar dat is dan maar zo. Vooral die blinde en dove N-Va'ers die al twee jaar zo hoog oplopen met het feit dat hun partij achter Puigdemont staan.

 

 

 

 

Die - en het zijn er veel hoor - politici binnen de N-VA beschermen wel een burger die door een Spaanse Rechtbank werd veroordeeld maar als ik met mijn problematiek bij Jan Jambon, Bart de Wever, Peter De Roover of Johan Van Overtveldt kom, dan past men.

 

 

 

 

Een Vlaamse burger die door het Hof van Cassatie wordt behandeld door vijf raadsheren (bij dat hoogste Hof) die - bewust en bendevormend - schriftvervalsing pleegt, dat is niet interessant voor de bende van De Wever en Jambon!

 

 

 

 


WAT IS DE WAARDE VAN . . . EEN NIEUWE KEUKEN

Krijg jij ook zo regelmatig folders binnen van keukenbouwers allerlei? Ik ga ze hier niet allemaal opnoemen maar er zijn meer keukenverkopende bedrijven dan dat er telecomoperators zijn in ons land.

Donderdag kreeg ik de nieuw folder van Donald (neen, niet Donald Trump) Muylle in de bus, zeg maar de folder van DOVY-keukens.

Ik stel me - bij al die advertenties, reclamefolders en spots op radio en televisie - van keukenbouwers toch wel een en ander af.

Zo goed als nooit vind je een folder waarin geen korting staat. Neem nu die nieuwe Dovy-keukensfolder: 
- 20% op kasten
- 20 % op werkbladen 
- 20 % op toestellen

Ondanks al die kortingen gaat Donald wel voor 100 % tevreden klanten.

Voor hen die die deze maand een afspraak maken, schenkt Dovykeukens ook nog een gratis prijsofferte met keukenontwerp in 3D!

Ik zal maar stoppen want ik krijg (bijna) medelijden met Donald Muylle.


UIT GOEDE BRON . . .

. . . werd me bevestigd dat zowel bij Marc Coucke als bij Wouter Vandenhaute het geduld met blaaskaak (en trainer) Vincent Kompany ver is opgesoupeerd.

Ofwel eindigt Anderlecht bij de top vier in de Jupiler League ofwel mag hij verkassen.

Tja, voor wie Wouter kent - en zo ken ik een duo - heeft hij al heel veel geduld opgebracht voor de trainer die - net als  de Belgische politici - altijd een uitvucht heeft om hun falen goed te praten.


VAN VOETBAL NAAR . . . KOERS

Fantastisch waren de ritten in zowel Parijs-Nice als in de Tirreno-Adriatico. Geen voetbalmatch kan daar tegen op!

Waarom Van Aert zo stiefmoederlijk werd bijgestaan door ploegmaats, is zeer de vraag. 

Voor Primoz Roglic lijkt het maar niet te lukken om een grote ronde te winnen. Gisteren viel hij zwaar waardoor hij op - als leider - op minuten werd gereden. 

De Tirreno kan je nog twee dagen volgen op Eurosport I.

Zaterdag is er dan Milaan-San Remo. Schrijf alvast - zonder enig probleem - maar de naam van de winnaar op, aka Mathieu Van der Poel. Die rijdt zaterdag - op zo', 30- 35 kilometer van de meet gewoon weg van het peloton.

Zoals beloofd hier de koersagenda van deze maand:

17 maart: Nokere Koerse
20 maart: Milaan- San Remo
24 maart: Classic Brugge-De Panne 
26 maart: E3 SAXOBANK CLASSIC
28 maart: GENT-WEVELGEM
31 maart: DWARS DOOR VLAANDEREN

Al die koersen kan je volgen op televisie!


CORONA WEEKLY

01. Laat me deze week - in deze Coronatragedie die we nog minstens één jaar in ons land zullen moeten 'genieten' - alvast de conclusie maken dat Steven Van Gucht ons al een jaar van alles verzwijgt. Deze avond in TER ZAKE zei hij dat de experten voorafgaandelijk wisten dat er tromboseverschijnselen waren.

Waarom heeft die zeikerd - want dat is hij nu wel definitief - nooit eerder gesproken over die mogelijke trombose? Boerenbedrog.

Nu is het plots onvermijdelijk dat al die verschijnselen zich voordoen. Was het niet de plicht van Van Gucht om dat vóór de ontdekking van al die bijkomende verschijnselen aan het Vlaamse volk mede te delen?


02. Voor hen die het vaccin van Astra Zenica lieten zetten en een rood plekje op de plaats van die toediening krijgen . . . gene paniek hé! Er zijn heel weinig mensen die dat verschijnsel ontwaarden.

03. Voor hen die het vaccin van Astra Zeneca lieten zetten en voor het eerst in hun leven longproblemen krijgen . . . gene paniek hé! Er zijn heel weinig mensen die dat verschijnsel hebben. 

04. Voor hen die het vaccin van Astra Zeneca lieten zetten en plots worden opgezadeld met een verlaagd aantal bloedplaatjes . . . gene paniek hé! Er zijn heel weinig mensen die dat verschijnsel hebben. 

05. Voor hen die het vaccin van Astra Zeneca lieten zetten en een afwijking kregen van een klassieke trombose . . . gene paniek hé! Er zijn heel weinig mensen die dat verschijnsel hebben. 


06. Meer dan 2.700 besmettingen per dag. Niet alleen is dat heel ver van (onder) de 800 die - althans volgens de nieuwe regering De Croo - nodig was om versoepelingen door te voeren, het is 17 % meer dan de dag dat  De Croo mogelijke versoepelingen aankondigde.

07. Al die andere landen die het Astra-Zenecavaccin momenteel al on hold plaatsten, dat zijn  - althans volgens onze topspecialsten (komisch duo) Marckske en Steventje - grote domme kiekens want die twee komieken blijven onze regering aanbevelen om door te gaan met ASTRA-ZENECA.

Begrijpe wie kan . . . . !

Ik hoop dat er inderdaad niks aan de hand is met dat vaccin maar in het andere geval moet men Van Gucht en Van Ranst beschuldigen van vrijwillige doodslag.

 

 

 

 

08. Dat intussen ook Zweden (waar Astra Zeneca gevestigd is!!!) het vaccin van dat huis opschortte wil toch wel veel zeggen.
BIJ LEVEN EN WELZIJN 

Dank voor het lezen.
Hou jullie ook deze week coronavrij.
Tot maandag 22 maart 2021.